Naar inhoud springen

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Citeertitel Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Titel Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)[1]
Afkorting Twm
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland en Vlag van Nederland Caribisch Nederland
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht[2]
Status Geldend
Amendeert Wet publieke gezondheid[3] en enkele andere wetten[4]
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 13 juli 2020[5] door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hugo de Jonge), de minister van Justitie en Veiligheid (Ferdinand Grapperhaus) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kajsa Ollongren)[6]
Aangenomen door Tweede Kamer der Staten-Generaal op 13 oktober 2020[7]; Eerste Kamer der Staten-Generaal op 26 oktober 2020[8]
Ondertekend op 28 oktober 2020[9]
Gepubliceerd op 13 november 2020[10]
Gepubliceerd in Staatsblad 2020, 441
In werking getreden op 1 december 2020[11]
Geschiedenis
Opvolger van Diverse noodverordeningen
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (afgekort Twm) is een Nederlandse wet. De wet trad op 1 december 2020 in werking en verving daarmee de tot dan toe geldende noodverordeningen. De belangrijkste bepaling in de wet is artikel I Twm. Met dit artikel wordt Hoofdstuk Va aan de Wet publieke gezondheid toegevoegd.

De Twm wordt informeel ook wel Spoedwet (corona) of Coronawet genoemd.

De Eerste Kamer heeft op 17 mei 2022 het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) verworpen. Het betreft de al ingegane verlenging tot 1 juni 2022. Per 19 mei vervalt deze verlenging. Hiermee vervalt ook de grondslag om te stemmen over het ontwerpbesluit inzake de zesde verlenging.

Sinds 13 maart 2020 heeft de minister de voorzitters van de veiligheidsregio's aanwijzingen gegeven, op grond van artikel 7 Wet publieke gezondheid. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben deze aanwijzingen omgezet in regionale noodverordeningen.[12] Juridisch gezien konden deze aanwijzingen en de daaropvolgende noodverordeningen zonder tussenkomst van de Staten-Generaal worden ingevoerd. Ook de gemeenteraden hadden niet de bevoegdheid de noodverordeningen tegen te houden of aan te passen. Hierop kwam kritiek. Zo verklaarden voorzitters van Eerste en Tweede Kamer, de vicepresident van de Raad van State, de nationale ombudsman en de voorzitter van de Rekenkamer op 7 april 2020 gezamenlijk dat het democratisch proces doorgang moest blijven vinden tijdens de coronacrisis.[13]

Doelen van de wet

[bewerken | brontekst bewerken]

Volgens de memorie van toelichting bij de Twm heeft de wet onder andere als doel enerzijds te zorgen voor snelheid en flexibiliteit van handelen en anderzijds democratische legitimatie en bescherming van grondrechten te waarborgen.[14]

Kritiek op het wetsvoorstel

[bewerken | brontekst bewerken]

Reeds voorafgaand aan de parlementaire behandeling uitten experts kritiek op het voorstel van wet.[15]