Toegangsbeheer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Toegangscontrole, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).

Toegangsbeheer (Engels Access management) is het beheer van de toegang van gebruikers tot informatie(systemen).

Na vaststellen van de identiteit van een persoon of programma wordt nagegaan of en zo ja welke rechten deze op een systeem hebben. Deze toegang dient onder controle te blijven en een overzicht ter beschikking te worden gesteld waarin de verschillende rechten van de systeemgebruikers tot uiting komen teneinde het systeem beheersbaar te houden.
Rechten worden over het algemeen toegekend aan de hand van het principe "men krijgt wat men nodig heeft".