Tonium

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Eon Era Periode Ouderdom Ma
Fanerozoïcum Paleozoïcum Cambrium later
Proterozoïcum Neoproterozoïcum Ediacarium 635 - 541
Cryogenium 850 - 635
Tonium 1000 - 850
Mesoproterozoïcum Stenium 1200 - 1000
Ectasium 1400 - 1200
Calymmium 1600 - 1400
Paleoproterozoïcum Statherium 1800 - 1600
Orosirium 2050 - 1800
Rhyacium 2300 - 2050
Siderium 2500 - 2300
Archeïcum Neoarcheïcum vroeger
Indeling van het Proterozoïcum volgens de ICS.[1]

Het geologisch tijdvak Tonium is de vroegste periode van het era Neoproterozoïcum, onderdeel van het eon Proterozoïcum. Het Tonium duurde van 1000 - 850 Ma. Het werd voorafgegaan door het Mesoproterozoïsche Stenium en op het Tonium volgt het Cryogenium.

In het Tonium vond de eerste verspreiding van Acritarcha, een uitgestorven groep micro-organismen, plaats.

Het belangrijkste kenmerk van het Tonium was misschien het supercontinent Rodinië, dat 100 Ma voor het begin ervan was ontstaan. Het is het oudste tijdvak waarvan (met behulp van het paleomagnetisme) enigszins met zekerheid gezegd kan worden waar de continenten lagen. Om Rodinië heen lag de oceaan Mirovia.

Het begin van het Tonium valt ongeveer samen met het einde van de Grenville-orogenese. Verder trad tijdens het Tonium de Australische Edmund-orogenese (ca. 920 - 850 Ma) op.