Total return

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Total return is een term uit de beleggingswereld en behelst een methode voor het berekenen van het rendement op een belegging of een portefeuille beleggingen. Hierbij wordt de waarde aan het begin en aan het eind van een periode (vaak een maand) vergeleken, en de mutatie gedeeld door de waarde aan het begin. De rendementen over een reeks van perioden worden “aan elkaar gekoppeld” om tot een rendement over bijvoorbeeld een jaar te komen.

Deze methode geeft in beginsel een goed inzicht in 'wat mijn geld nu heeft opgeleverd'. In de eenvoudigste vorm: op 1 januari was een belegging 1 000 euro waard, op 1 januari daaropvolgend 1 050 euro: de total return is 5 %. In het vermogensbeheer wordt echter vaak gewerkt met maandelijkse cijfers. Bij een portefeuille die uit meerdere beleggingen bestaat zullen vaak tussentijdse inkomsten worden ontvangen, in de vorm van coupons en dividenden. Er is dan reden om niet eerst na ommekomst van een jaar de total return te bepalen.

Een positief rendement (over een periode) is dan een cijfer boven de 1, bij 8 % 1,08, en een negatief rendement een cijfer kleiner dan 1, bij –3 % 0,97. Een dergelijke reeks wordt dan bijvoorbeeld 1,08 x 0,97 x 1,16 x 0,85 = 1,0329, ofwel 3,29 %. (Enzovoorts.)

Deze methode is echter wel gevoelig voor situaties waarbij ergens in die totale periode extra wordt belegd of geld aan de portefeuille wordt onttrokken. Als een dergelijke onttrekking plaatsvindt in het midden van zo’n periode, moet de eindwaarde uiteraard gecorrigeerd worden. Voor het rendement over een langere periode moet eveneens bedacht worden dat onttrekkingen of toevoegingen een verstorend beeld kunnen geven.

Dit speelt met name bij vergelijkingen tussen het rendement op een beleggingsportefeuille en het rendement op een benchmark: die benchmark heeft immers niet te kampen gehad met dergelijke onttrekkingen of stortingen. Met een dergelijke “ketting” wordt dat effect geëlimineerd.

De rendementen zoals gepubliceerd door institutionele beleggers als pensioenfondsen en beleggingsfondsen zijn vrijwel altijd op deze wijze berekend. (Bij dergelijke publicaties is het vaak niet op het eerste gezicht duidelijk op dat cijfers zijn voor of na aftrek van de diverse kosten die met het vermogensbeheer gemoeid zijn geweest.)

Zie tevens rendement, yield to maturity.