Total return

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Total return is een term uit de beleggingswereld en behelst een methode voor het berekenen van het rendement op een belegging of een beleggingsportefeuille. Hierbij wordt de waarde aan het begin en aan het eind van een periode (vaak een maand) vergeleken, en de mutatie gedeeld door de waarde aan het begin. De rendementen over een reeks van perioden worden “aan elkaar gekoppeld” om tot een rendement over bijvoorbeeld een jaar te komen.

Deze methode geeft in beginsel een goed inzicht in het rendement. In de eenvoudigste vorm: op 1 januari was een belegging € 1000 waard, op 1 januari daaropvolgend € 1050: de total return is 5%. In het vermogensbeheer wordt echter vaak gewerkt met maandelijkse cijfers. Bij een portefeuille die uit meerdere beleggingen bestaat zullen vaak tussentijdse inkomsten worden ontvangen, in de vorm van coupons en dividenden. Er is dan reden om niet eerst na verloop van een jaar de total return te bepalen.

Een positief rendement is een cijfer boven de 1, bij 8% is dat 1,08, en bij een negatief rendement een cijfer kleiner dan 1, bij –3% is dat 0,97. Een dergelijke reeks wordt dan bijvoorbeeld 1,08 x 0,97 x 1,16 x 0,85 = 1,0329, ofwel 3,29%.

Deze methode geeft geen goede uitkomst als in de periode extra geld wordt belegd of geld aan de portefeuille wordt onttrokken. Als een dergelijke onttrekking plaatsvindt in het midden van zo’n periode, moet de eindwaarde uiteraard gecorrigeerd worden. Voor het rendement over een langere periode moet eveneens bedacht worden dat onttrekkingen of toevoegingen een verstorend beeld kunnen geven. Dit speelt met name bij vergelijkingen tussen het rendement op een beleggingsportefeuille en het rendement op een benchmark: die benchmark heeft immers niet te kampen gehad met dergelijke mutaties. Met een dergelijke “ketting” wordt dat effect geëlimineerd.

De rendementen zoals gepubliceerd door institutionele beleggers als pensioenfondsen en beleggingsfondsen zijn vrijwel altijd op deze wijze berekend. Hierbij moet wel duidelijk zijn of de cijfers voor of na aftrek van de diverse kosten die met het vermogensbeheer gemoeid zijn.

Gross en Net return[bewerken]

De Total return wordt op diverse wijzen berekend bij indices of beleggingsfondsen. Een belangrijke factor waarmee bij de berekening al dan niet rekening wordt gehouden is het dividend. Bij een prijsgewogen index wordt het dividend genegeerd, er wordt alleen naar de koers gekeken. Wordt wel rekening gehouden met het dividend dan zijn de termen Gross return (GR) en Net return (NR) relevant. Bij Gross return wordt geen rekening gehouden met de ingehouden dividendbelasting en bij Net Return wel.

Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking. Op 1 januari start een kapitaal van 100 en op 30 december is een rendement behaald van 10 waarmee de waarde 110 is geworden. Op 31 december wordt een dividend uitgekeerd van 6. De dividendbelasting bedraagt in dit voorbeeld 2. De koers verandert die laatste dag van het jaar niet. In geval A wordt geen correctie voor het dividend toegepast, in geval B wordt het hele dividend bij de waarde geteld (GR) en in geval C alleen het dividend dat na de belasting overblijft (NR).

Beginwaarde Resultaat Eindwaarde voor dividend Bruto dividend Belasting Netto dividend Eindwaarde na dividend Rendement
A 100 +10 110 -6 0 0 104 4%
B 100 +10 110 -6 0 +6 110 10%
C 100 +10 110 -6 2 +4 108 8%

Zie ook[bewerken]