Translatiefeest

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een translatiefeest is de feestdag waarop de (plechtige) overbrenging van de relieken van een christelijke heilige wordt herdacht.

Aanvankelijk weigerde de Westerse Kerk op grond van een Romeinse wet die de onschendbaarheid van graven garandeerde, de opgraving en overbrenging van de stoffelijke resten van martelaars (vanaf de 4e eeuw werden ook de stoffelijke resten van niet-martelaren vereerd) toe te staan. Maar vanaf het einde van de 4e eeuw vond het gebruik van de plechtige overbrenging (translatio) van relieken naar de stadskerken en hun verheffing aldaar (elevatio; ongeveer gelijkstaande met een canonisatie) algemeen ingang. Voor zover bekend geschiedde dit in het westen voor het eerst te Milaan, door bisschop Ambrosius met de relieken van de heiligen Gervasius en Protasius (386).