Tweede Kamercommissie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wat doen de commissies van de Tweede Kamer?

Een Tweede Kamercommissie is een commissie die is ingesteld voor een bepaald onderwerp door de Nederlandse Tweede Kamer.

De Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal telt 150 leden. Omdat niet alle leden zich in alle te bespreken onderwerpen uitgebreid kunnen verdiepen zijn er kamercommissies ingesteld. Een kamercommissie houdt zich bezig met behandeling van een bepaalde groep onderwerpen, zo is er een kamercommissie van Economische Zaken die alle economische aangelegenheden behandelt.

Er zijn zes soorten commissies: vaste en algemene commissies, tijdelijke commissies, thema-commissies, enquêtecommissies en overige commissies. De meeste commissies hebben 26 leden en evenveel plaatsvervangende leden. Kamerleden van eenzelfde politieke partij zijn in de Tweede Kamer in fracties gegroepeerd. De grote fracties zijn veelal met minstens 1 persoon in een Kamercommissie vertegenwoordigd. Deze persoon moet lid zijn van de Tweede Kamer. Deze perso(o)n(en) verdiepen zich namens hun fractie in deze onderwerpen en adviseren de andere Kamerleden in hun fractie hierover. De kleinste fracties zijn niet in alle commissies vertegenwoordigd. De commissies overleggen in zogenaamde commissievergaderingen.

Dankzij dit systeem kunnen Kamerleden zich specialiseren in bepaalde zaken, deze deskundigheid zou er toe moeten leiden dat er door de Tweede Kamer betere besluiten genomen worden.

De Kamercommissie is vergelijkbaar met de raadscommissies op gemeentelijk niveau en de statencommissies op provinciaal niveau.

Vaste commissies[bewerken]

Er is voor elk ministerie een vaste commissie die onderwerpen op het gebied van dat ministerie behandelt, behalve voor het ministerie van de minister-president, het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast is er een vaste commissie belast met Koninkrijksrelaties. In totaal zijn er twaalf vaste commissies. Sinds 2012 zijn er ook twee algemene commissies voor het overleg met de ministers zonder portefeuille: de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Commissie Voorzitter
(t/m 22 maart 2017)
Ondervoorzitter
(t/m 22 maart 2017)
Presidium Khadija Arib Ton Elias
Binnenlandse Zaken Pia Dijkstra Lutz Jacobi
Buitenlandse Zaken Angelien Eijsink Fred Teeven
Defensie Han ten Broeke Marit Maij
Economische Zaken Roos Vermeij Ingrid de Caluwé
Europese Zaken Malik Azmani Michel Rog
Financiën Pieter Duisenberg Sjoera Dikkers
Infrastructuur en Milieu Tjeerd van Dekken Mark Harbers
Koninkrijksrelaties Jeroen Recourt Paul van Meenen
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Agnes Wolbert Ockje Tellegen
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brigitte van der Burg Mei Li Vos
Veiligheid en Justitie Loes Ypma Barbara Visser
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Helma Lodders Madeleine van Toorenburg

Algemene commissies[bewerken]

Een algemene commissie behandelt onderwerpen op het terrein van een minister zonder portefeuille. Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een ministerie.

Tijdelijke commissies[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Parlementair onderzoek in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tijdelijke commissies onderscheiden zich van algemene commissies doordat ze een nauwkeurig omschreven opdracht hebben. Zodra die opdracht is uitgevoerd, dat wil zeggen zodra de commissie rapport heeft uitgebracht en dit behandeld is in de Tweede Kamer, houdt de commissie op te bestaan.

Voormalig:

Themacommissies[bewerken]

Themacommissies houden zich bezig met onderwerpen van maatschappelijk belang die niet specifiek één ministerie aangaan. Door een Themacommissie kan los van directe politieke besluitvorming en zonder dat er een regeringsinitiatief is, van gedachte worden gewisseld over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Voormalig:

Enquêtecommissies[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Parlementaire enquête in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een bijzonder soort tijdelijke commissies zijn enquêtecommissies. Ze worden door de Tweede Kamer ingesteld als onderzoek naar een bepaald onderwerp wenselijk is, en daarbij gebruik wordt gemaakt van bevoegdheden op grond van de Wet op de Parlementaire enquête. Zo hebben Enquêtecommissies de bevoegdheid om getuigen onder ede te verhoren en zijn getuigen verplicht om te verschijnen.

Overige commissies[bewerken]

Ten slotte zijn er enige commissies die wat moeilijker onder één noemer zijn te brengen.