Tweede Kamercommissie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wat doen de commissies van de Tweede Kamer?

Een Tweede Kamercommissie is een commissie die is ingesteld door de Nederrlandse Tweede Kamer voor een bepaald beleidsterrein.

Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal telt 150 leden. Omdat niet alle leden zich in alle te bespreken onderwerpen uitgebreid kunnen verdiepen zijn er kamercommissies ingesteld. Een kamercommissie houdt zich bezig met behandeling van een bepaalde groep onderwerpen een beleidsterrein. Zo is er bijvoorbeeld een kamercommissie van Economische Zaken, Defensie, Financiën en Buitenlandse Zaken, die alle aangelegenheden op dat beleidsterrein behandelt.

Er zijn zes soorten commissies: vaste en algemene commissies, tijdelijke commissies, thema-commissies, enquêtecommissies en overige commissies. De meeste commissies hebben 26 leden en evenveel plaatsvervangende leden. Kamerleden van eenzelfde politieke partij zijn in de Tweede Kamer in fracties gegroepeerd. De grote fracties zijn veelal met minstens 1 persoon in een Kamercommissie vertegenwoordigd. Deze persoon moet lid zijn van de Tweede Kamer. Deze perso(o)n(en) verdiepen zich namens hun fractie in deze onderwerpen en adviseren de andere Kamerleden in hun fractie hierover. De kleinste fracties zijn niet in alle commissies vertegenwoordigd. De commissies overleggen in zogenaamde commissievergaderingen.

Dankzij dit systeem kunnen Kamerleden zich specialiseren in bepaalde zaken, deze deskundigheid zou er toe moeten leiden dat er door de Tweede Kamer betere besluiten genomen worden.

Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. De belangrijkste taken van het presidium zijn: het organiseren en agenderen van de werkzaamheden van de Tweede Kamer; het opstellen van de begroting en beheren van de uitgaven vn de Tweede Kamer eh het aanstellen van personeel.

De Kamercommissie is vergelijkbaar met de raadscommissies op gemeentelijk niveau en de statencommissies op provinciaal niveau.

Vaste commissies[bewerken]

Er is voor elk ministerie een vaste commissie die onderwerpen op het gebied van dat ministerie behandelt, behalve voor het ministerie van de minister-president, het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast zijn er vaste commissie belast met Koninkrijksrelaties en Europese Zaken.

Commissie Voorzitter Partij
Binnenlandse Zaken Erik Ziengs VVD
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking]] Raymond de Roon PVV
Buitenlandse Zaken Pia Dijkstra D66
Defensie Aukje de Vries VVD
Economische Zaken Isabelle Diks Groen Links
Europese Zaken Hayke Veldman VVD
Financiën Anne Mulder VVD
Infrastructuur en Milieu Agnes Mulder CDA
Justitie en Veiligheid Paul van Meenen D66
Koninkrijksrelaties Jan Paternotte D66
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Attje Kuiken PvdA
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ockje Tellegen VVD
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Michel Rog CDA
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Helma Lodders VVD

Algemene commissies[bewerken]

Een algemene commissie behandelt onderwerpen op het terrein van een minister zonder portefeuille. Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een ministerie.

Tijdelijke commissies[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Parlementair onderzoek in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tijdelijke commissies onderscheiden zich van algemene commissies doordat ze een nauwkeurig omschreven opdracht hebben. Zodra die opdracht is uitgevoerd, dat wil zeggen zodra de commissie rapport heeft uitgebracht en dit behandeld is in de Tweede Kamer, houdt de commissie op te bestaan.

Themacommissies[bewerken]

Themacommissies houden zich bezig met onderwerpen van maatschappelijk belang die niet specifiek één ministerie aangaan. Door een Themacommissie kan los van directe politieke besluitvorming en zonder dat er een regeringsinitiatief is, van gedachte worden gewisseld over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Enquêtecommissies[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Parlementaire enquête in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een bijzonder soort tijdelijke commissies zijn enquêtecommissies. Ze worden door de Tweede Kamer ingesteld als onderzoek naar een bepaald onderwerp wenselijk is, en daarbij gebruik wordt gemaakt van bevoegdheden op grond van de Wet op de Parlementaire enquête. Zo hebben Enquêtecommissies de bevoegdheid om getuigen onder ede te verhoren en zijn getuigen verplicht om te verschijnen.

Overige commissies[bewerken]

Ten slotte zijn er enige commissies die wat moeilijker onder één noemer zijn te brengen.