Uitgebreid algoritme van Euclides

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het uitgebreide algoritme van Euclides is een uitbreiding van het algoritme van Euclides, die niet alleen de grootste gemene deler g.g.d. van twee natuurlijke getallen a en b bepaalt, maar ook een oplossing geeft van de identiteit van Bézout, een lineaire Diophantische vergelijking in gehele x en y:

ax+by=\mathrm{ggd}(a,b)\,,

waarin ggd staat voor grootste gemene deler. De uitbreiding bestaat daarin dat behalve de berekening van de g.g.d. van de getallen a en b met het algoritme van Euclides, ook de g.g.d. wordt uitgedrukt als gehele lineaire combinatie van a en b.

Het bewijs van de stelling van Bachet-Bézout steunt op de constructie door het algoritme.

Aan de hand van een voorbeeld zal duidelijk worden hoe het algoritme tot stand komt.

Voorbeeld[bewerken]

Bepaal in twee slagen de g.g.d. van 1140 en 900 en hun g.g.d. geschreven als de lineaire combinatie van beide getallen:


\begin{matrix}
&1140 &= &1 &\cdot &900 &+ &240 \\
&900 &= &3 &\cdot &240 &+ &180 \\
&240 &= &1 &\cdot &180 &+ &60 \\
&180 &= &3 &\cdot &60 &+ &0 \\
\end{matrix}


We hebben nu gevonden: ggd(1140,900) = 60. Met dit resultaat kunnen we nu de berekening in omgekeerde volgorde opschrijven:

 
\begin{matrix}
60 &= &240 - 1 \times 180 \\
180 &= &900 - 3 \times 240 && &60 &= &240 - 1 \times (900 - 3 \times 240) &= &-1 \times 900 + 4 \times 240 \\
240 &= &1140 - 1 \times 900 && &60 &= &-900 + 4 \times ( 1140 - 1 \times 900 ) &= &4 \times 1140 - 5 \times 900 \\
\end{matrix}


Daarmee is de g.g.d. 60 uitgedrukt als gehele lineaire combinatie van 1140 en 900.

Of in één slag:

 
\begin{matrix}
1140 &= &1 \times 900 + 240 && &240 &= &1 \times 1140 - 1 \times 900 \\
900 &= &3 \times 240 + 180 && &180 &= &1 \times 900 - 3 \times 240 &= &-3 \times 1140 + 4 \times 900 \\
240 &= &1 \times 180 + 60 && &60 &= &1 \times 240 - 1 \times 180 &= &4 \times 1140 - 5 \times 900 \\
180 &= &3 \times 60 \\
\end{matrix}

Algoritme[bewerken]

De systematiek in de berekening laat zich als volgt beschrijven:


\begin{matrix}
r_{0} = a = x_0a+y_0b\\
r_{1} = b = x_1a+y_1b\\
r_{2} = a-q_2b = r_0-q_2r_1\\
\cdots\\
r_{n-1} = x_{n-1}a+y_{n-1}b\\
r_{n} = x_na+y_nb\\
r_{n+1} = r_{n-1}-q_{n+1}r_n =(x_{n-1}-q_{n+1}x_n)a+(y_{n-1}-q_{n+1}y_n)b=x_{n+1}a+y_{n+1}b\\
\cdots\\
r_{N-1} = x_{N-1}a+y_{N-1}b\\
r_{N} = x_Na+y_Nb\\
r_{N+1} = 0\\
\end{matrix}

Het best bezien we eerst de berekeningen na de eerste paar stappen. Van de nieuwe 'a' = r_{n-1} en 'b' = r_n wordt de nieuwe rest r_{n+1} = r_{n-1}-q_{n+1}r_n bepaald. In de vorige stappen zijn de resten r_{n-1} en r_n uitgedrukt als gehele lineaire combinatie van de oorspronkelijke getallen a en b, met coëfficiënten respectievelijk x_{n-1} en y_{n-1} en x_n en y_n. Daarmee laat ook de nieuwe rest r_{n+1} zich in a en b uitdrukken, met coëfficiënten x_{n+1}=x_{n-1}-q_{n+1}x_n en y_{n+1}=y_{n-1}-q_{n+1}y_n. Het algoritme loopt af als de rest 0 wordt. De vorige rest is de gezochte g.g.d. uitgedrukt als gehele lineaire combinatie van a en b. Om het algoritme te beginnen, kiezen we als startwaarden r_0=a en r_1=b.

Rekenschema[bewerken]

In het rekenschema van het algoritme houden we de rij met resten r bij en daarnaast de resultaten q van de deling, alsmede de coëfficiënten x en y, die dezelfde structuur vertonen als de resten. Als startwaarden kiezen we:

r_0 = \max(a,b)\,
r_1 = \min(a,b)\,
x_0 = 1 \;
x_1 = 0 \;
y_0 = 0 \;
y_1 = 1 \;

We bepalen de nieuwe rest r en het resultaat q van de deling door:

q_{n+1} = r_{n-1}\div r_n\;
r_{n+1} = r_{n-1}-q_{n+1}r_n\;

en vervolgens de nieuwe coëfficiënten uit:

x_{n+1} = x_{n-1}-q_{n+1}x_n\;
y_{n+1} = y_{n-1}-q_{n+1}y_n\;

Het algoritme loopt af als de nieuwe rest gelijk is aan 0.

Voorbeeld, vervolg[bewerken]

Voor het voorbeeld ziet dat er zo uit:


 
\begin{matrix}
r  &q &x &y \\
1140 & &1 &0 && &1140 &= &1 \times 1140 + 0 \times 900 \\
 900 & &0 &1 && &900 &= &0 \times 1140 + 1 \times 900 \\
 240 &1 &1 &-1 && &240 &= &1 \times 1140 - 1 \times 900 \\
 180 &3 &-3 &4 && &180 &= &-3 \times 1140 + 4 \times 900 \\
 60 &1 &4 &-5 && &60 &= &4  \times 1140 - 5 \times 900 \\
\end{matrix}