Universeel Soefisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Universel Murad Hassil, enige tempel ter wereld van het universeel soefisme in Katwijk

Het Universeel Soefisme is een religieuze stroming, waarin de denkbeelden van het soefisme en het westerse denken verbonden worden. Het Universeel Soefisme is gesticht door de Indiase muzikant Hazrat Inayat Khan. Hij kreeg van zijn Soefi-meester de opdracht om met zijn muziek Oost en West te verenigen en het soefisme te verbreiden in andere landen. Hij belandde in eerste instantie in Amerika en begon daar met het geven van concerten met Indiase muziek. De toehoorders konden echter weinig waardering opbrengen voor Oosterse muziek; er was simpelweg een te grote kloof tussen de culturen. Door het onbegrip voor zijn muziek besloot Khan de mensen op een andere manier te stemmen door het geven van lezingen.

Essentie[bewerken]

De essentie van zijn lezingen is dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God zijn gericht. Volgens Khan heeft God vele benamingen en beleeft elk mens God op zijn eigen manier. Dit is dan ook de centrale boodschap van Hazrat Inayat Khan. Hij legde de nadruk op het feit dat het geen nieuwe religie was maar een opzichzelfstaande levenshouding, "voor hen die zoeken naar waarheid". God moet je volgens hem niet buiten jezelf zoeken, maar binnen in jezelf.

De basisgedachte van Hazrat Inayat Khan met betrekking tot het soefisme, is dat de mensen het idee zouden moeten loslaten dat hún godsdienst de absolute waarheid vertegenwoordigt en dat zij zouden moeten proberen in te zien dat alle religies een deel van de waarheid vertegenwoordigen. Het soefisme is daarom op zoek naar ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Dit 'Universeel Soefisme' wordt onder andere uitgedragen door de Internationale Soefi Beweging. In de visie van Hazrat Inayat Khan kunnen soefisten daarom bijvoorbeeld gewoon Christen, Hindoe of Moslim zijn of een ander geloof of overtuiging aanhangig zijn. Dat maakt juist voor het soefisme niets uit. De levenshouding zoals deze door Hazrat Inayat Khan is beschreven is in essentie voor een ieder toepasbaar. Elke profeet en elke religie wordt dan ook in het universeel soefisme geëerd.

Kort samengevat is de essentie van de soefi boodschap een boodschap van eenheid, geestelijke vrijheid, liefde, harmonie en schoonheid, bestemd voor de gehele mensheid. Zij bedoelt niet een nieuwe religie te stichten, maar wekt hen op die het geestelijk pad wensen te betreden en daarin tevens inspiratie hopen te vinden.

Soefi's[bewerken]

De meeste soefi's in Nederland zijn in de eerste plaats betrokken bij het Universeel Soefisme.

Het Universeel Soefisme richt zich op de eenheid van de verschillende religies. Bij de universele eredienst wordt onder andere kort gemediteerd en voorgelezen uit de zeven heilige geschriften. Voorstanders van deze vorm van oecumene zijn dan ook vaak zowel christen en soefi, of moslim en soefi, of anders gelovig én soefi.

Een bekend soefi en lid van deze beweging is Johan Witteveen.