VOS - Vlaamse Vredesvereniging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Het Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging, kortweg VOS is een Vlaamse Vredesvereniging, die aan sociaal-cultureel volwassenenwerk doet.

Ontstaan als Vlaamse Oud-Strijders[bewerken]

De basis voor VOS, "Vlaamse Oud-Strijders", werd gelegd in de Frontbeweging aan het IJzerfront, door Vlaamse soldaten die een einde wilden maken aan het militarisme en de achterstelling van de Vlamingen in België. De naam was aanvankelijk Vlaamschen Oudstrijdersbond en werd later veranderd in Verbond der Vlaamsche Oudstrijders. Na de Eerste Wereldoorlog richtten zij het Verbond VOS op, met als doelen de verdediging van de Vlaamse zaak, antimilitarisme en de behartiging van oudstrijdersbelangen.

Radicalisering[bewerken]

Ondanks de ook in de Frontpartij levende antimilitaristische overtuiging werden veel leden in de jaren dertig toch meegesleept door het radicale Vlaams-nationalisme van het Verdinaso en in grotere mate van het VNV en DeVlag. Na de Duitse inval werd de VOS gepaaid door het Duitse militaire bewind en door VNV-leider Staf De Clercq zich in te schakelen voor een welvarend en vredelievend Vlaanderen dat zich een plek zocht in het Germaanse Groot-Duitsland. Aan VOS werd concreet gevraagd bewakingstaken op zich te nemen teneinde aanslagen door het verzet te voorkomen. In het begin werd daar grootschalig gehoor aan gegeven, maar toen het Duitse bewind vanaf de inval in de Sovjet-Unie zich veeleisender ging opstellen en om actievere collaboratie verzochten haakte de VOS onofficieel af en liet na actief medewerking te verlenen. Daarop werd als alternatief de Vlaamsche Wacht opgericht en de VOS officieel opgeheven.

Na de Tweede Wereldoorlog[bewerken]

In de zomer van 1945 werd de draad weer opgepakt. Door de stuwende kracht van o.a. Edward Clottens en Leo Van Mierlo sr. (én het radicaliserende effect betreffende de dynamitering van de IJzertoren bij Vlaamsgezinden) kon VOS weer uitgroeien tot een belangrijke Vlaams-nationale vereniging.

VOS Vlaamse Vredesvereniging is een Vlaamsbewuste en vredelievende bruggenbouwer in Vlaanderen en Europa. Als oudste Vlaamse vredesorganisatie ijvert VOS voor de uitvoering van de drie pijlers van het IJzertestament: 'Nooit Meer Oorlog', 'Godsvrede' en 'Zelfbestuur' . Gelijkwaardig komen Vlaamse, pacifistische en sociale thema’s aan bod tijdens studiedagen, plechtigheden, de VOS-poëziewedstrijd, enzovoort.

In januari 2000 erkende de toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap VOS als sociaal-culturele vereniging voor volwassenenwerk. Deze blijk van waardering betekent een extra stimulans en een uitdaging voor de toekomst.

Werking[bewerken]

VOS steunt in eerste instantie op zijn talrijke plaatselijke afdelingen, die provinciaal zijn gegroepeerd, maar neemt ook initiatieven op Vlaams niveau. Ze werken daarbij graag samen met iedereen die de drie pijlers van het IJzertestament wil onderschrijven en ondersteunen. Zo werkt VOS bijvoorbeeld mee aan de organisatie van de IJzerbedevaart, de Vlaamse Vredesweek en de Vlaamse Vredesdag.

Maandblad De Vos[bewerken]

Met uitzondering van de maanden januari en juli verschijnt het maandelijks ledentijdschrift De Vos. Hierin wordt naast berichtgeving over allerhande VOS-activiteiten ook de brede maatschappelijke actualiteit in het verlengde van de missie van VOS behandeld.

Raad van bestuur[bewerken]

  • Ivo Coninx - voorzitter
  • Tosca Van Goidsenhoven - secretaris
  • Xavier Everaert - penningmeester
  • Dirk Vereycken - afgevaardigd bestuurder
  • Robin Gouwy - bestuurslid
  • Lut De Beul - bestuurslid
  • Karel Uyttersprot - bestuurslid
  • Philippe Haeyaert - bestuurslid
  • Lionel Vandenberghe - bestuurslid

Externe link[bewerken]