Vastrentende obligatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de financiering en belegging, een deelgebied van de bedrijfseconomie, is een vastrentende obligatie (ook wel vastrentende waarde) een type schuldbewijs met een vaste rentevoet, dit in tegenstelling tot een obligatie met een variabele rente. Een vastrentende obligatie is een lange termijn schuldpapier met een vooraf bepaalde rentevoet. Deze rente staat bekend als de couponrente. Zij valt gedurende de looptijd op bepaalde vooraf bepaalde regelmatige tijdstippen vrij.

Vanwege haar vaste aard is een vastrentende obligatie niet gevoelig voor schommelingen in de rentestand. Een vastrentende waarde wordt daarom gezien als een zekerheid zonder veel renterisico. Dat gezegd zijnde is de vastrentende obligatie, hoewel een conservatieve investering, zeer gevoelig voor waardeverlies als gevolg van inflatie. De meestal lange looptijd van een vastrentende obligatie en de vooraf vastgestelde couponrente biedt de belegger een vast rendement, maar weinig bescherming tegen een stijging van de consumentenprijsindex en de daarmee gepaard gaande algemene daling van koopkracht.