Naar inhoud springen

Vectorboson

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Feynmandiagram van de fusie van twee vectorbosonen q tot een Higgs-boson

Een vectorboson is een boson met een spin gelijk aan een eenheid van , de constante van Planck gedeeld door . In de elementaire deeltjesfysica zijn alle vectorbosonen die tot de fundamentele deeltjes worden gerekend ijkbosonen. Er zijn drie types vectorbosonen:

Drie verschillende vectorbosonen dragen de zwakke kernkracht: de twee W-bosonen en het neutrale Z-boson. Er zijn acht verschillende gluonen.

Hoewel het foton en het gluon geen massa hebben, hebben de ijkbosonen van de zwakke kernkracht een massa vanwege het Higgs-mechanisme.

Het graviton, drager van de zwaartekracht, heeft spin 2 en is daarom strikt genomen geen vectorboson maar een tensorboson.