Naar inhoud springen

Vegetatiekartering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vegetatiekartering is het in kaart brengen van de vegetatie (in het algemeen: plantengemeenschappen) van bepaald gebied. Evenals bij bodemkartering is het praktische doel van vegetatiekartering een milieukartering. Op basis van een vegetatiekaart kan men van het gekarteerde gebied de belangrijkste bepalende milieufactoren en de geschiktheid voor verschillende functies vaststellen.

Vegetatiekartering richt zich gewoonlijk op vegetaties van zaadplanten, maar soms worden ook andere groepen betrokken bij de kartering, zoals mossen en korstmossen. Bij de karteringen eind vijftiger en in de zeventiger jaren van de epifytenwoestijn in Nederlands (door het verdwijnen van epifyten rond steden en industrieterreinen als gevolg van de luchtvervuiling, vooral door SO2) werden epifytische korstmossen en mossen betrokken.

De fauna in bepaald gebied hangt sterk samen met de aanwezige vegetatie: de vegetatiestructuur, gelaagdheid, vegetatiepatronen, seizoenaspecten. De vegetatie biedt onder andere broed- en foerageergebied en beschutting voor dieren.

Gebruik[bewerken | brontekst bewerken]

Vegetatiekarteringen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Ze vormen de basisgegevens voor beheersplannen, beheertypekaarten aan de hand waarvan een beeld gevormd kan worden van de verspreiding van soorten en floristische samenstelling van de aanwezige vegetatietypen in een gebied. Bij monitoring (regelmatige herhaling van karteringen) kan duidelijk worden welke veranderingen in een terrein optreden en kan men ontwikkelingen in een (beschermd) natuurgebied volgen en het beheer beoordelen (de natuurkwaliteit).

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]