Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Afkorting VNG
Ontstaansdatum 28 februari 1912
Voorzitter Jan van Zanen
Land Nederland
Adres Willemshof aan de Nassaulaan in Den Haag
Glazen zuil

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is een belangenbehartiger van alle gemeenten in Nederland. De vereniging werd op 28 februari 1912 opgericht door onder andere Isaac Antoni van Roijen.[1] De VNG is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht en heeft circa 300 werknemers. Voorzitter van het bestuur is sinds 4 juni 2015 Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht, als opvolger van Annemarie Jorritsma, die voorzitter was sinds 2008. Het kantoor is in de Willemshof aan de Nassaulaan in Den Haag.

Behalve de Nederlandse gemeenten zijn ook een groot aantal gewesten, kaderwetgebieden, de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius lid van deze organisatie[2].

Een van de belangrijkste doelstellingen van de VNG is de belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden, waaronder de provinciale overheden, de Tweede Kamer en het kabinet.

Op 4 juni 2012 werden twee beschilderde glazen zuilen, ontworpen door Jan van Nuenen, in het gras tegenover de Willemshof geplaatst ter viering van het 100-jarig bestaan.

Taken van de VNG[bewerken]

 • Belangenbehartiging van en voor alle gemeenten bij andere overheden en maatschappelijke organisaties. Tweede Kamer, kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners;
 • Dienstverlening: advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen (op eigen initiatief) en advisering aan individuele leden (op verzoek);
 • Platformfunctie, welke wordt uitgeoefend via de VNG-commissies, de provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen.

Beleidscommissies[bewerken]

De VNG kent zeven vaste beleidscommissies:

 • College voor Arbeidszaken
 • Commissie Bestuur en Veiligheid
 • Commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn
 • Commissie Werk en Inkomen
 • Commissie Ruimte en Wonen
 • Commissie Milieu en Mobiliteit
 • Commissie Financiën

In het gebouw van de VNG - de Willemshof, in Den Haag - is ook een aantal gelieerde verenigingen en organisaties gevestigd:

 • VNG International
 • het Congres- en Studiecentrum VNG
 • VNG Verzekeringen
 • het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
 • Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • de Wethoudersvereniging
 • Raadsledenvereniging/ Raadslid.NU
 • Vereniging van Griffiers
 • de Vereniging van Gemeentesecretarissen

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)[bewerken]

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is in 2009 opgericht door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), om de Nederlandse gemeenten te ondersteunen. De VNG en het Kwaliteitsinstituut (KING) staan los van elkaar. De VNG heeft als taak belangenbehartiging, het Kwaliteitsinstituut biedt ondersteuning bij vrijwel alle gebieden waaraan een gemeente behoefte kan hebben, zoals het doorvoeren van bezuinigingen, het opzetten van samenwerkingsverbanden met buurgemeenten, evaluatie en verbetering van het eigen functioneren, opzetten van elektronische dienstverlening enzovoorts. Inclusief directeur GroenLinks-senator Tof Thissen heeft het instituut 64 medewerkers. Naast het managementteam zijn er gemeenteadviseurs, en de afdelingen E-dienstverlening; Benchmarking, ontwikkeling en innovatie; Bestuurskracht en Visitatie; Staf' en Implementatie. Het instituut krijgt jaarlijks 8 miljoen euro van de gemeenten voor haar werkzaamheden. In het startjaar 2010/2011 heeft de Rijksoverheid een deel hiervan betaald. Het bureau stelt nadrukkelijk geen onderzoeks- of adviesbureau met winstoogmerk te zijn.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]