Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VSPA
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam
Type Studievereniging
Plaats Vlag Amsterdam Amsterdam
Instelling Universiteit van Amsterdam
Faculteit Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Studierichting Psychologie
Oprichting 14 mei 1941
Aansluiting Landelijk Overleg Psychologie
Ledental ±1600
Website http://www.vspa.nl

De Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam is de studievereniging voor studenten psychologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Geschiedenis[bewerken]

Op 14 mei 1941 werd de VSPA opgericht. De voornaamste oprichter is Marie (Mia) Rijk van Ommeren. Een medeoprichter is Adriaan D. de Groot, bekend als de geestelijk vader van de Citotoets. In de eerste periode bestond het bestuur van de VSPA uit zowel docenten als studenten. Een oproep om de VSPA aan te melden bij de Kultuurkamer werd genegeerd, waardoor de VSPA opgeheven dreigde te worden.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het ledental. In deze periode is het bestuur vooral zelf organisator. Dit bestuur wordt voorgesteld door het zittende bestuur; tegenkandidaten kunnen zich na de bekendmaking opgeven bij de secretaris.

In 1961 telt de VSPA 358 leden en heeft ze financieel zware tijden. Er wordt inmiddels gestreefd naar het wekken van belangstelling voor onderwerpen die de psychologie in de ruimste zin betreffen. Daarnaast willen ze de band tussen studenten onderling versterken, het contact tussen docenten en studenten bevorderen en de studiebelangen behartigen. Voor dit laatste staat de studiecommissie, een afdeling binnen de VSPA die alle moeilijkheden en mogelijkheden op het gebied van studie bestudeert, om de studie zo efficiënt mogelijk te doen verlopen. Er worden congressen, EersteJaarsWeekenden (EJW) en schaaktoernooien georganiseerd.

In de jaren '70 wordt de VSPA erg politiek actief. De vereniging beschouwt zich als een vakbond waar het de belangenbehartiging van studieaangelegenheden betreft en daarnaast als gezelligheidsvereniging. Ze richt zich steeds meer op studenteninspraak. De VSPA-feesten en borrels zijn in de loop van de jaren '60 een steeds grotere populariteit gaan genieten. In de jaren '70 worden feesten gegeven in accommodaties als de Brakke Grond, Melkweg, Paradiso en de Mazzo. Ter aanvulling op deze sociale activiteiten organiseert de VSPA ook een lezingencyclus. Verder beheert zij een eigen kritische bibliotheek, verleent subsidies aan politieke organen, geeft een blad Tuit 11 uit, is er een EJW en een crèche voor kinderen van psychologiestudenten. Inmiddels is het aantal psychologiestudenten gestegen naar 1549 in 1970.

De VSPA is in de jaren '80 vooral een progressieve vereniging, en streeft naar een gelijkwaardige positie van alle mensen en groeperingen in de maatschappij. Het zoeken naar oorzaken van achterstelling en bevoorrechting staat hierbij centraal. Daarnaast is de VSPA een vereniging die de gemeenschappelijke belangen van de student behartigd. Tot slot wil ze een psychologische wetenschap die bijdraagt aan een rechtvaardige inrichting van de samenleving. Voor het eerst sinds de oprichting worden de statuten herzien.

Van een politiek vooruitstrevende, vooral studieverbeterende vereniging verandert de VSPA in de jaren '90 in een kweekvijver voor talent. De VSPA biedt studenten de mogelijkheid zich te ontplooien op allerlei gebieden. Binnen de vele commissies kunnen studenten zowel op sociaal als studiegerelateerd vlak hun ei kwijt. Dit alles wordt gedaan in een gezellige sfeer. In deze tijd zorgen nieuwe commissies zorgen voor nieuwe activiteiten, zowel sociale als gerelateerd aan psychologie. Wekelijks worden er films gedraaid voor filmliefhebbers en is er een borrel. Ook zijn er discussies, lezingen en congressen met veelal internationale sprekers.

Doelstelling[bewerken]

Statutair gezien heeft de VSPA vier doelen: (1) het behartigen van de belangen van haar leden die verband houden met hun opleiding, gerelateerd aan de wetenschap Psychologie; (2) het bevorderen van de persoonlijke vorming van haar leden, zowel op het gebied van de Psychologie als in de meest brede zin van het woord; (3) het bevorderen van de sociale contacten zowel tussen haar leden onderling als tussen haar leden en niet-leden; (4) het behartigen van de maatschappelijke, culturele en politieke belangen van haar leden.

Bovenstaande doelen worden in de praktijk gerealiseerd door het organiseren van diverse activiteiten en door het aanbieden van studie-ondersteunende materialen, zoals studieboeken, samenvattingen en tentamentrainingen.

Leden en activiteiten[bewerken]

De VSPA bestaat per 2017 uit zo'n 1600 leden. VSPA-activiteiten worden georganiseerd door de commissies, die bestaan uit leden. De commissies en activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur, dat jaarlijks wordt gekozen uit de leden van de VSPA.

De VSPA telt meer dan 20 commissies en organiseert jaarlijks borrels, feesten, psychologische excursies, psychologische lezingen, het psychologiecongres, de studiereis en meer.

Externe link[bewerken]