Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
V.U.G.S.
Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten
Type Studievereniging
Plaats Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht
Instelling Universiteit Utrecht
Studierichting Sociale geografie, planologie
Oprichting 1922
Aansluiting VIDIUS, Boekenconvenant
Ledental 650+
Website www.vugs.nl

De Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten (afgekort: V.U.G.S.) is de studievereniging van de opleiding sociale geografie en planologie) van de Universiteit Utrecht. Het is een van de oudere Utrechtse studieverenigingen, opgericht op 13 oktober 1922.

Geschiedenis[bewerken]

De V.U.G.S. werd op 13 oktober 1922 opgericht. Destijds als vakdispuut of ondervereniging van het Utrechts Studenten Corps met de naam 'Utrechtse Club voor Aardrijkskunde'. In mei 1931 werd de naam veranderd in Vereeniging van Utrechtse Geographische Studenten. Dit om duidelijker aan te geven dat het om een studievereniging ging, bovendien klonk geografie beter voor de buitenwereld dan aardrijkskunde.

Voor de oorlog was het een kleine vereniging die vooral fungeerde als communicatiemiddel tussen student en docent(hoogleraar). In de oorlogsjaren stonden de activiteiten op een laag pitje. Eind 1942 werd de V.U.G.S. zelfs tijdelijk opgeheven.

In de jaren na de oorlog groeit de V.U.G.S. uit tot een actieve studievereniging. Er is in deze periode zeer veel aandacht voor de geografie. Vanaf 1947 draagt de V.U.G.S. de "titel" literair-filosophische studentenfaculteit waarmee het behoort tot de zeven faculteitsverenigingen. De V.U.G.S. organiseerde in deze jaren bijna geen 'ontspannende activiteiten', deze werden vaak wel georganiseerd door de verschillende disputen. Vooral begin jaren zestig waren er binnen de vereniging veel disputen aanwezig. Aan het eind van de jaren zestig neemt de belangstelling hiervoor echter af en houden de meeste disputen spontaan op te bestaan. Eén dispuut blijft echter bestaan en groeit begin jaren negentig zelfs uit tot een zelfstandige vereniging, Drift '66.

In de jaren zeventig en begin jaren tachtig verandert er veel binnen de V.U.G.S., er is een opkomende afkeer van traditionele waarden, daarnaast is er ook steeds meer inspraak mogelijk in het universiteits- en onderwijsbeleid. Binnen relatief korte tijd verandert de V.U.G.S. in een linkse, marxistisch getinte, vereniging. In deze periode worden er naast inhoudelijke ook veel ontspannende activiteiten voor de eigen leden georganiseerd; zo is er een volleybalcompetitie, veel lezingen en voor het eerst een gezamenlijk introductieweekend voor alle nieuwe aankomende studenten.

Vanaf halverwege de jaren tachtig ontstaan er binnen de vereniging steeds meer commissies die zich toeleggen op de organisatie van (één soort) activiteit. Het bestuur functioneert als coördinator en vertegenwoordiger van de V.U.G.S. Dit bestuur bestond in die jaren vaak uit meer dan tien personen, echter vanaf halverwege de jaren negentig bestaat het bestuur uit zes fulltime bestuursleden die een jaar lang door de universiteit worden gefinancierd. Halverwege de jaren negentig keren sommige tradities uit het verleden weer terug zoals de bestuurslinten en het verenigingsvaandel. Na de traditionele beginperiode, de linkse jaren zeventig en tachtig is de V.U.G.S. aan het begin van de eenentwintigste eeuw een bruisende vereniging die door de grote variëteit aan activiteiten, van congres tot voetbaltoernooi en van onderwijsbijeenkomst tot borrels en feesten, één van de meest actieve studieverenigingen van Utrecht is en een alternatief voor de gezelligheidsverenigingen.

Elke twee maanden bracht de V.U.G.S. het verenigingsblad oikos uit. Dit is een informatief magazine. Sinds het collegejaar 2015-2016 is oikos een digitaal blog geworden waarop ieder week artikelen over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd worden.

Ere- en bekende leden[bewerken]

De V.U.G.S. heeft een lange geschiedenis in het benoemen van diegenen die waardevol geweest zijn voor de vereniging. Daarnaast hebben veel leden later in hun leven een onderscheidende maatschappelijke of wetenschappelijk functie vervuld.

Voormalige Ereleden
Huidige Ereleden
  • Prof. Dr. J.A. van Ginkel
  • Dr. M. Stijnenbosch
  • Prof. Dr. R. van der Vaart
  • Drs. H. Colhst


Bekende leden