Verklaring arbeidsrelatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een verklaring arbeidsrelatie (ook bekend onder afkorting VAR) is in Nederland een verklaring van de belastingdienst die zekerheid beoogt te geven over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van inkomsten die een natuurlijk persoon voor persoonlijke werkzaamheden verkrijgt. Welk type VAR wordt afgegeven, hangt af van de persoonlijke situatie van de natuurlijk persoon als belastingplichtige voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Inkomsten kunnen worden aangemerkt als:

De VAR wordt veelal op verzoek van een opdrachtgever door de belastingplichtige aangevraagd. De reden is dat de opdrachtgever zekerheid wil hebben over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van degene die werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht (=opdrachtnemer). Onder omstandigheden is de opdrachtgever namelijk verplicht loonheffingen (=Nederlandse loonbelasting en Nederlandse sociale premies) in te houden op de beloning die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaalt. Met behulp van de VAR verkrijgt de opdrachtgever idealiter zekerheid of hij al dan niet loonheffingen op de beloning van de opdrachtnemer dient in te houden. Is aan de opdrachtnemer een VAR-wuo of VAR-dga uitgereikt, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Is aan de opdrachtnemer een VAR-loon uitgereikt, dan dient de opdrachtgever wel loonheffingen in te houden. In geval van een VAR-row dient de opdrachtgever zelf na te gaan of hij al dan niet loonheffingen dient in te houden. Het belang van de VAR-row is daarmee beperkt.

De VAR is in 2005 ingevoerd met het doel om zekerheid vooraf te verlenen.

Een VAR heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst beoordeelt bijvoorbeeld achteraf opnieuw of arbeidsinkomen winst uit onderneming is of resultaat uit overige werkzaamheden. Deze bevindingen kunnen wel betrokken worden bij de beoordeling van een nieuwe VAR-aanvraag.

Grote lijn[bewerken]

Veel mensen zijn in loondienst van een organisatie. Anderen doen werk als zelfstandig ondernemer of freelancer en sturen daarvoor een factuur. Soms kan dat werk voor die onderneming een jaar of langer duren, waardoor er ook een (kort) tijdelijk dienstverband afgesproken had kunnen worden. Als er sprake is van een dienstverband moeten er allerlei premies voor werknemersverzekeringen worden afgedragen door de inhoudingsplichtige (meestal de werkgever). Daar staan dan bepaalde rechten voor de werknemer tegenover.

De fiscale inkomensstatus is niet altijd duidelijk. De VAR is bedoeld om hier voor degene die werkzaamheden verricht en het bedrijf dat (of de persoon die) hem betaalt duidelijkheid over te verschaffen. De belastingdienst beoordeelt de fiscale status aan de hand van de aanvraag. Op basis hiervan wordt vervolgens de VAR afgegeven.

Aanvragen VAR[bewerken]

Een VAR moet worden aangevraagd bij de belastingdienst in Groningen. [1]. Ook is het mogelijk om een VAR online aan te vragen met het Digid. [2] De belastingdienst zegt op haar site dat het dan nog 5 werkdagen tot 8 weken kan duren voor deze gegeven wordt.

Vragen[bewerken]

De vragen die gesteld worden zijn:

Uw werkzaamheden

 • Omschrijf de soort werkzaamheden.
 • zijn de werkzaamheden al eerder beoordeeld
 • hoe beoordeelt u zelf uw werkzaamheden
 • hoeveel uur denkt u dit te doen
 • hoeveel verschillende opdrachtgevers verwacht u dit jaar
 • startdatum

Uw inkomsten

 • geschatte jaarinkomsten
 • houden uw opdrachtgevers loonheffingen in
 • wordt u doorbetaald bij ziekte of vakantie
 • krijgt u uw inkomsten voor meer dan 70% van een opdrachtgever

Uw werkwijze

 • factureert u zelf
 • bent u ingescheven bij de Kamer van Koophandel
 • hebt u een BTW nummer
 • Investeert u jaarlijks meer dan 2500 euro
 • werkt u op de locatie van uw opdrachtgever
 • heeft u de benodigde vergunningen en / of certificaten
 • houdt u een administratie bij

Beoordeling[bewerken]

Als er aan de voorwaarden waarvoor de VAR is aangevraagd is voldaan, krijgt de aanvrager de verklaring. Deze verklaring is een jaar geldig en geldt alleen voor datgene waarvoor deze is aangevraagd. Zodra de omstandigheden wijzigen is er een kans dat deze hiervoor niet meer geldig is. Het kan bij wijzigen bijvoorbeeld gaan om een andere soort werkzaamheden of ander contract.

Bij de verklaring wordt vooral gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Hierbij wordt onder andere gekeken in hoeverre er sprake is van een gezagsverhouding bij de opdrachtgever. Hier is een glijdende schaal in te ontdekken, namelijk één van Onderneming - Overige werkzaamheden - Dienstbetrekking. Bij een ondernemer of row-genieter zal er sprake zijn van een zekere mate van zelfstandigheid, bij een dienstbetrekking is er duidelijk sprake van een gezagsverhouding.

Er wordt gekeken naar de volgende omstandigheden:

 • is er sprake van één of meerdere opdrachtgevers;
 • in hoeverre loopt de aanvrager (financieel) risico;
 • mag de aanvrager zelf bepalen hoe hij de opdracht uitvoert en;
 • mag hij zich al dan niet door een ander laten vervangen?

Hoe minder vrijheid de aanvrager hierbij heeft hoe eerder er sprake zal zijn van een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking.

Bij de vraag of er sprake is van een var-wuo of een var-row zal onder andere gekeken worden in hoeverre de zelfstandige kan leven van de onderneming (onder andere winstverwachting), in hoeverre deze risico loopt, de beschikbare tijd deze in de onderneming steekt en hoeveel opdrachtgevers de ondernemer heeft. Ook de moeite om de onderneming aan de buitenwereld bekend te maken is van belang.

Bij de beoordeling is overigens niet één criterium van belang, maar vooral de samenhang van omstandigheden. (Zie voor meer informatie het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 1990 (nr. 26.288 BNB 1990/107)).

Wat staat erin?[bewerken]

In de VAR wordt de fiscale status van de inkomsten vastgelegd. In een VAR staat dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor de VAR.

Toekomst[bewerken]

Aanhangig is de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen)

Externe link[bewerken]


Bronnen, noten en/of referenties