Verveling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Verveling, in het verleden ook wel 'acedia' (van het Griekse ακηδία, ‘a-kédia’, a-zorg of anti-betrokkenheid) en 'taedium vitae' (afkeer van het bestaan, onrustige verveling) genoemd, is een onaangenaam gevoel van lusteloosheid, van desinteresse, van hangerigheid, grenzend aan ergernis. Verveling treedt op als alle dingen die leuk en interessant zijn om te doen niet kunnen of niet mogen, en men toch geen zin heeft om niets te doen. Verveling kan het gevolg zijn van een gebrek aan prikkels, bijvoorbeeld tijdens het wachten, of van prikkels die als saai, eentonig of repetitief ervaren worden.

"Verveling is het verlangen naar verlangens", schrijft Tolstoj ergens in Anna Karenina. Daarmee duidt hij de eerste soort van verveling aan: een futloze landerigheid, het nergens zin in hebben, een gebrek aan energie dat vaak resulteert in gapen en slaperigheid. De tweede soort van verveling is meer een verlangen naar prikkels, naar sensaties: een gefrustreerde radeloosheid, het niet weten wat te doen, een ongedurigheid die kan resulteren in baldadigheid of zelfs vandalisme. Dit laatste niet alleen bij degenen die verveeld raken, maar ook bij degenen die daarvan de oorzaak zouden zijn. François de La Rochefoucauld (1613–1680) schreef in zijn Maximes: Meestal vergeven we hen die ons vervelen, maar nooit hen die wij vervelen.

Vele existentieel-filosofen zoals Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard en Martin Heidegger hebben uitgebreid over het thema geschreven. Volgens Schopenhauer is Langeweile[1] ("in de verveling duurt de tijd eindeloos") inherent aan de menselijke aard en bewijst het de zinloosheid van het bestaan. Anderzijds is verveling niet helemaal negatief omdat het de mens aanzet tot creativiteit.[2]

Zie ook[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Lars Svendsen Filosofie van de verveling. uitg. Ten Have (2e druk 2006).
 • Lars Svendsen Filosofie van de verveling, uitg. Agora, Kampen (1e druk 2003)
 • Hans Dijkhuis Honger van de geest - filosofen over denken en mijmeren, gevoel en verveling, uitg. Boom Amsterdam (2003) ISBN 90-5352-941-1
 • L.W. van der Camp De kracht van de leegte: Het verschijnsel verveling in een spiritueel, cultuurhistorisch en filosofisch perspectief uitg. Nijmegen (1992) ISBN 90-9005391-3
 • Awee Prins Uit verveling, uitg. Klement, Kampen (2007) ISBN 90-77070-99-0 en ISBN 978-90-77070-99-4 (8e druk)
 • Ellio Paul De mateloze mens: wijsgerig-antropologische studie over avontuur en verveling, Amsterdam (1997)
 • Reinhard Kuhn The demon of noontide: ennui in Western literature, Princeton University Press, Princeton NJ (1976)ISBN 0-691-06311-7
 • Alphonsus Maria Petrus Knoers De verveling in de puberteit: bijdrage tot de psychologie van het gevoelsleven, uitg. Van Gorcum, Assen (1966)
 • Vladimir Jankélévitch L'aventure, l'ennui, le sérieux, uitg. Aubier, Parijs (1963) ISBN 2-7007-0041-4
 • Louis Hoyack De philosophie der verveling, uitg. Kluwer, Deventer (1954)
 • W. Luijpen De psychologie van de verveling, uitg. Paris, Amsterdam (1951)
 • Cornelis Verhoeven Aantekeningen over verveling In Het Grote Gebeuren uitg. Ambo, Utrecht (1966)