Vlaams Parlement (samenstelling 2004-2009)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlaamse verkiezingen
Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2004

Dit artikel geeft een lijst met leden van het Vlaams Parlement tussen 2004 en 2009, verkozen tijdens de verkiezingen van juni 2004. Het Vlaams Parlement telt 124 leden. De zetelverdeling gebeurt per provincie, in functie van het bevolkingsaantal.

Verkiezingsuitslag[bewerken]

De exacte uitslag van de verkiezingen kunt u hier vinden. Voor de verkiezingen van 13 juni 2004 haalden zes lijsten genoeg stemmen, om verkozenen te hebben in het parlementaire halfrond. Dit waren:

 • lijst CD&V/N-VA: 1.060.580 stemmen
 • lijst Vlaams Blok: 981.587 stemmen
 • lijst VLD-Vivant: 804.578 stemmen
 • lijst sp.a-Spirit: 799.325 stemmen
 • lijst Groen!: 308.898 stemmen
 • lijst UF: 43.391 stemmen

Volgens fractielidmaatschap[bewerken]

Verdeling[bewerken]

Historische verdeling[bewerken]

Deze stemverhouding resulteerde in volgende, oorspronkelijke en officiële, fractieverdeling in het Vlaams parlement, namelijk:

 1. fractie Vlaams Blok: 32 verkozenen
 2. fractie CD&V: 29 verkozenen
 3. fractie VLD-Vivant: 25 verkozenen
 4. fractie sp.a-Spirit: 25 verkozenen
 5. fractie N-VA: 6 verkozenen
 6. fractie Groen!: 6 verkozenen
 7. fractie UF: 1 verkozene

Enkel het kartel CD&V besliste om niet in één gezamenlijke fractie te zetelen, maar in twee te onderscheiden fracties. De overige kartellijsten, VLD-Vivant en sp.a-Spirit, besloten om in één gezamenlijke fractie te zetelen. De naam van de Vlaams Blok fractie werd later gewijzigd in Vlaams Belang fractie.

Wijzigingen[bewerken]

Sedertdien zijn er verkozenen die van fractie wisselden. Daardoor hebben de fracties volgende veranderingen ondergaan:

 • Jean-Marie Dedecker verliet de VLD-Vivant fractie en zetelde officieel als onafhankelijke verkozene.
 • Jurgen Verstrepen verliet de Vlaams Belang fractie en zetelt officieel als onafhankelijke verkozene.
 • Monique Moens verliet de Vlaams Belang fractie en zetelt officieel als onafhankelijke verkozene.

Deze onafhankelijken behoorden feitelijk alle drie tot eenzelfde politieke partij, Lijst Dedecker. De naam van de VLD-Vivant fractie werd naar aanleiding van de verkiezingen in februari 2007 ook gewijzigd in Open Vld fractie. Daardoor was de fractieverdeling tot 10 juni 2007 als volgt:

 1. fractie Vlaams Belang: 30 verkozenen (- 2)
 2. fractie CD&V: 29 verkozenen
 3. fractie sp.a-Spirit: 25 verkozenen
 4. fractie Open Vld: 24 verkozenen (- 1)
 5. fractie N-VA: 6 verkozenen
 6. fractie Groen!: 6 verkozenen
 7. fractie UF: 1 verkozene
 8. onafhankelijken: 3 verkozenen (+ 3)

Na de federale verkiezingen van 10 juni 2007 wordt Jean-Marie Dedecker verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij verlaat het Vlaams Parlement en wordt vervangen door Patrick De Klerck van Open Vld, dat hierdoor opnieuw 25 zetels telt.

 1. fractie Vlaams Belang: 30 verkozenen (- 2)
 2. fractie CD&V: 29 verkozenen
 3. fractie sp.a-Spirit: 25 verkozenen
 4. fractie Open Vld: 25 verkozenen
 5. fractie N-VA: 6 verkozenen
 6. fractie Groen!: 6 verkozenen
 7. fractie UF: 1 verkozene
 8. onafhankelijken: 2 verkozenen (+ 2)

Op 22 augustus 2008 kondigde John Vrancken zijn overstap van het Vlaams Belang naar Lijst Dedecker aan. Hierna zag het fractielandschap er als volgt uit:

 1. fractie Vlaams Belang: 29 verkozenen (- 3)
 2. fractie CD&V: 29 verkozenen
 3. fractie sp.a-Spirit: 25 verkozenen
 4. fractie Open Vld: 25 verkozenen
 5. fractie N-VA: 6 verkozenen
 6. fractie Groen!: 6 verkozenen
 7. fractie UF: 1 verkozene
 8. onafhankelijken: 4 verkozenen (+ 4)

Spirit besluit haar naam te wijzigen in VlaamsProgressieven (Vl.Pro.). Na het uiteenvallen van het kartel sp.a-Vl.Pro. ging de fractie verder als eenheidsfractie van 20 leden van de sp.a, 4 onafhankelijken (Bart Caron, Joris Vandenbroucke, Jan Roegiers en Jos Bex) en 2 leden van de SLP (Els Van Weert en Dirk De Cock), de rechtsopvolger van Vl.Pro.

Op 12 januari 2009 kondigde parlementslid Gino De Craemer zijn overstap van N-VA naar Lijst Dedecker aan.

Op 13 januari 2009 kondigden minister Bert Anciaux, Jan Roegiers en Joris Vandenbroucke hun overstap aan naar de sp.a. Jos Bex en Bart Caron bleven eerst zetelen als onafhankelijke, maar kozen dan respectievelijk voor sp.a en Groen!.

Op 11 februari 2009 werd de naam van de fractie "sp.a-spirit" gewijzigd in sp.a, waarna de 2 mandatarissen van SLP uit de fractie stapten, en voortaan als onafhankelijken zetelen.

Op 2 april 2009 verlaat John Vrancken LDD en zetelt opnieuw als onafhankelijke.

Hierna zag het fractielandschap er als volgt uit:

 1. fractie Vlaams Belang: 29 verkozenen (- 3)
 2. fractie CD&V: 29 verkozenen
 3. fractie Open Vld: 25 verkozenen
 4. fractie sp.a: 22 verkozenen (- 3)
 5. fractie N-VA: 5 verkozenen (-1)
 6. fractie Groen!: 7 verkozenen (+ 1)
 7. fractie UF: 1 verkozene
 8. onafhankelijken: 6 verkozenen (+ 6)

Actuele toestand[bewerken]

De fracties bestaan uit volgende verkozen mandatarissen:

De huidige zetelverdeling in het Vlaams Parlement.
Overzicht
Fractie Zetels
VB 29
CD&V 29
Open Vld 25
sp.a 22
Groen! 7
N-VA 5
LDD 4
SLP 2
UF 1

Fracties[bewerken]

Vlaams Belang (29)[bewerken]

 1. Erik Arckens
 2. Mathieu Boutsen
 3. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
 4. Herman De Reuse
 5. Rob Verreycken wordt opgevolgd door Hilde De Lobel
 6. Filip Dewinter (*)
 7. Marijke Dillen
 8. Pieter Huybrechts
 9. Werner Marginet
 10. Jean Geraerts wordt opgevolgd door Katleen Martens
 11. An Michiels
 12. Marie-Rose Morel
 13. Gerolf Annemans wordt opgevolgd door Jan Penris + gemeenschapssenator 51e legislatuur senaat
 14. Francis Van den Eynde wordt opgevolgd door Johan Deckmyn
 15. Stefaan Sintobin
 16. Felix Strackx
 17. Erik Tack
 18. Marleen Van den Eynde
 19. Filip De Man wordt opgevolgd door Wim Van Dijck
 20. Freddy Van Gaever wordt vervangen door Frank Creyelman
 21. Roland Van Goethem
 22. Joris Van Hauthem + gemeenschapssenator 51e / 52e legislatuur senaat
 23. Johan De Mol wordt opgevolgd door Greet Van Linter
 24. Luk Van Nieuwenhuysen
 25. Karim Van Overmeire + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 26. Gerda Van Steenberge
 27. Frank Van Hecke wordt vervangen door Christian Verougstraete
 28. Linda Vissers wordt vervangen door Leo Pieters
 29. Frans Wymeersch

Christen-Democratisch en Vlaams (28)[bewerken]

 1. Hendrik Bogaert wordt opgevolgd door Johan Verstreken
 2. Ludwig Caluwé (*)
 3. Hubert Brouns wordt opgevolgd door Sonja Claes
 4. Hilde Crevits wordt opgevolgd door Martine Fournier
 5. Jos De Meyer
 6. Carl Decaluwe
 7. Tom Dehaene
 8. Veerle Heeren wordt opgevolgd door Lode Ceyssens
 9. Kathleen Helsen
 10. Vera Jans
 11. Jan Laurys
 12. Luc Martens
 13. Erik Matthijs
 14. Frans Peeters
 15. Sabine Poleyn
 16. Tinne Rombouts
 17. Johan Sauwens
 18. Joke Schauvliege
 19. Etienne Schouppe + gemeenschapssenator 51e legislatuur senaat wordt opgevolgd door Cindy Franssen
 20. Miet Smet + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 21. Luc Van den Brande + gemeenschapssenator 51e / 52e legislatuur senaat
 22. Koen Van den Heuvel
 23. Monica Van Kerrebroeck
 24. Eric Van Rompuy
 25. Steven Vanackere wordt opgevolgd door Paul Delva
 26. Jan Verfaillie
 27. Inge Vervotte wordt opgevolgd door Cathy Berx wordt opgevolgd door Ward Kennes
 28. Bart De Wever (N-VA) wordt opgevolgd door Dirk de Kort

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (25)[bewerken]

 1. Louis Bril
 2. Vincent Van Quickenborne wordt opgevolgd door Karlos Callens
 3. Patricia Ceysens wordt opgevolgd door Bob Verstraete
 4. Karel De Gucht wordt opgevolgd door Marc Cordeel
 5. Marnic De Meulemeester
 6. Annick De Ridder
 7. Stern Demeulenaere
 8. André Denys wordt opgevolgd door Hilde Eeckhout
 9. Jaak Gabriëls
 10. Sven Gatz
 11. Dominique Guns
 12. Margriet Hermans + gemeenschapssenator 51e / 52e legislatuur senaat
 13. Anne Marie Hoebeke
 14. Patrick Lachaert
 15. Marino Keulen wordt opgevolgd door Gilbert Van Baelen die wordt opgevolgd door Laurence Libert
 16. Patrick Dewael wordt opgevolgd door Hugo Philtjens
 17. Herman Schueremans
 18. Bart Somers wordt opgevolgd door Hans Schoofs
 19. Dirk Sterckx wordt opgevolgd door Julien Van Aperen
 20. Dirk Van Mechelen wordt opgevolgd door Marc van den Abeelen
 21. Vera Van der Borght
 22. Marleen Vanderpoorten
 23. Francis Vermeiren
 24. Guy Verhofstadt wordt opgevolgd door Paul Wille + gemeenschapssenator 51e / 52e legislatuur senaat
 25. Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) wordt vervangen door Patrick De Klerck

Socialistische Partij Anders (22)[bewerken]

 1. Bert Anciaux (Spirit/Vl.Pro, later sp.a) wordt opgevolgd door Elke Roex (sp.a)
 2. Gilbert Bossuyt (sp.a)
 3. Hilde Claes (sp.a) wordt opgevolgd door Els Robeyns (sp.a)
 4. Gracienne van Nieuwenborg (sp.a) wordt opgevolgd door Bart Van Malderen (sp.a)
 5. Kurt De Loor (sp.a)
 6. Else De Wachter (sp.a)
 7. Michèle Hostekint (sp.a)
 8. Patrick Janssens (sp.a)
 9. Kathleen Van Brempt (sp.a) wordt opgevolgd door Caroline Gennez (sp.a) wordt vervangen door Jo Vermeulen (sp.a)
 10. Bart Martens (sp.a) + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 11. Anissa Temsamani (sp.a)
 12. Maya Detiège (sp.a) wordt opgevolgd door Robert Voorhamme (sp.a)
 13. Marcel Logist (sp.a)
 14. Jacky Maes (sp.a) wordt opgevolgd door Philippe De Coene (sp.a)
 15. Chokri Mahassine (sp.a)
 16. Jan Roegiers (Spirit/Vl.Pro, later sp.a)
 17. Ludo Sannen (sp.a)
 18. Steve Stevaert (sp.a) wordt opgevolgd door Joris Vandenbroucke (Spirit/Vl.Pro, later sp.a)
 19. Bruno Tobback (sp.a) wordt opgevolgd door Jos Bex (Spirit/Vl.Pro, later sp.a)
 20. Frank Vandenbroecke (sp.a) wordt vervangen door Flor Koninckx (sp.a)
 21. Johan Vande Lanotte (sp.a) wordt vervangen door André Van Nieuwkerke (sp.a) + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 22. Freya Van den Bossche (sp.a) wordt vervangen door Dany Vandenbossche (sp.a)

Nieuw-Vlaamse Alliantie (6)[bewerken]

 1. Mark Demesmaeker
 2. Geert Bourgeois werd opgevolgd door Jan Loones werd opgevolgd door Geert Bourgeois
 3. Trees Merckx-Van Goey (CD&V) werd opgevolgd door Piet De Bruyn
 4. Jan Peumans
 5. Helga Stevens + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 6. Kris Van Dijck

Groen! (7)[bewerken]

 1. Rudi Daems
 2. Vera Dua + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 3. Eloi Glorieux
 4. Jos Stassen
 5. Jef Tavernier
 6. Mieke Vogels
 7. Renaat Landuyt (sp.a) wordt opgevolgd door Bart Caron (vroeger Spirit/Vl.Pro, nu Groen!)

Union des Francophones (1)[bewerken]

 1. Christian Van Eyken

Onafhankelijken (6)[bewerken]

 1. Monique Moens (vroeger Vlaams Belang, nu Lijst Dedecker)
 2. Jurgen Verstrepen (vroeger Vlaams Belang, nu Lijst Dedecker)
 3. John Vrancken (vroeger Vlaams Belang, dan Lijst Dedecker, dan als onafhankelijke)
 4. Yves Leterme (CD&V) wordt opgevolgd door Stefaan De Clerck (CD&V) wordt opgevolgd door Gino De Craemer (vroeger N-VA, nu Lijst Dedecker)
 5. Els Van Weert (Spirit/Vl.Pro/SLP) wordt vervangen door Herman Lauwers (Spirit/Vl.Pro/SLP) wordt vervangen door Jo Vermeulen (sp.a) wordt vervangen door Els Van Weert (Spirit/Vl.Pro/SLP)
 6. Norbert De Batselier (sp.a) wordt opgevolgd door Dirk De Cock (Spirit/Vl.Pro/SLP)

Volgens kieskring[bewerken]

De fractieverdeling naar provinciale herkomst ziet er als volgt uit:

Ant. Lim. O-Vl. Vl-B. W-Vl. Bru. Totaal
Vlaams Belang 9 3 6 4 4 3 29
CD&V 8 4 6 4 6 1 29
sp.a 4 4 3 4 4 1 22
Open Vld 6 3 7 4 4 1 25
N-VA 1 1 1 1 1 0 5
Groen! 2 0 2 1 2 0 7
UF 0 0 0 1 0 0 1
Onafhankelijken 2 1 1 1 1 0 6
Totaal 33 16 27 20 22 6 124

Kieskring Antwerpen (33)[bewerken]

 1. Rob Verreycken (VB) wordt opgevolgd door Hilde De Lobel (VB)
 2. Filip Dewinter (VB)
 3. Marijke Dillen (VB)
 4. Pieter Huybrechts (VB)
 5. Marie-Rose Morel (VB)
 6. Gerolf Annemans (VB) wordt opgevolgd door Jan Penris (VB) + gemeenschapssenator 51e legislatuur senaat
 7. Freddy Van Gaever (VB) wordt vervangen door Frank Creyelman (VB)
 8. Luk Van Nieuwenhuysen (VB)
 9. Roland Van Goethem (VB)
 10. Inge Vervotte (CD&V) wordt opgevolgd door Cathy Berx (CD&V) wordt opgevolgd door Ward Kennes (CD&V)
 11. Bart De Wever (N-VA) wordt opgevolgd door Dirk de Kort (CD&V)
 12. Kathleen Helsen (CD&V)
 13. Ludwig Caluwé (CD&V)
 14. Luc Van den Brande (CD&V)
 15. Tinne Rombouts (CD&V)
 16. Frans Peeters (CD&V)
 17. Koen Van den Heuvel (CD&V)
 18. Patrick Janssens (sp.a)
 19. Kathleen Van Brempt (sp.a) wordt opgevolgd door Caroline Gennez (sp.a) wordt opgevolgd door Jo Vermeulen (sp.a)
 20. Els Van Weert (Spirit/Vl.Pro/SLP) wordt vervangen door Herman Lauwers (Spirit/Vl.Pro/SLP) wordt vervagen door Jo Vermeulen (sp.a) wordt vervangen door Els Van Weert (Spirit/Vl.Pro/SLP)
 21. Bart Martens (sp.a) + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 22. Anissa Temsamani (sp.a)
 23. Maya Detiège (sp.a) wordt opgevolgd door Robert Voorhamme (sp.a)
 24. Annick De Ridder (Open Vld)
 25. Marleen Vanderpoorten (Open Vld)
 26. Bart Somers (Open Vld) wordt opgevolgd door Hans Schoofs (Open Vld)
 27. Dirk Sterckx (Open Vld) wordt opgevolgd door Julien Van Aperen (Open Vld)
 28. Dirk Van Mechelen (Open Vld) wordt opgevolgd door Marc van den Abeelen (Open Vld)
 29. Vera Van der Borght (Open Vld)
 30. Rudi Daems (Groen!)
 31. Mieke Vogels (Groen!)
 32. Kris Van Dijck (N-VA)
 33. Jurgen Verstrepen (VB, later onafhankelijke namens LDD)

Kieskring Brussel-Hoofdstad (6)[bewerken]

 1. Erik Arckens (VB)
 2. Johan Demol (VB) wordt opgevolgd door Greet Van Linter (VB)
 3. Steven Vanackere (CD&V) wordt opgevolgd door Paul Delva (CD&V)
 4. Bert Anciaux (Spirit/Vl.Pro, later sp.a) wordt opgevolgd door Elke Roex (sp.a)
 5. Sven Gatz (Open Vld)
 6. Monique Moens (VB, later onafhankelijke namens LDD)

Kieskring Limburg (16)[bewerken]

 1. Linda Vissers (VB) wordt opgevolgd door Leo Pieters (VB)
 2. Mathieu Boutsen (VB)
 3. Katleen Martens (VB)
 4. Johan Sauwens (CD&V)
 5. Veerle Heeren (CD&V) wordt opgevolgd door Lode Ceyssens (CD&V)
 6. Vera Jans (CD&V)
 7. Hubert Brouns (CD&V) wordt opgevolgd door Sonja Claes (CD&V)
 8. Ludo Sannen (sp.a)
 9. Steve Stevaert (sp.a) wordt opgevolgd door Joris Vandenbroucke (Spirit/Vl.Pro, later sp.a)
 10. Chokri Mahassine (sp.a)
 11. Herman Reynders (sp.a) wordt opgevolgd door Els Robeyns (sp.a)
 12. Marino Keulen (Open Vld) wordt opgevolgd door Gilbert Van Baelen die wordt opgevolgd door Laurence Libert (Open Vld)
 13. Patrick Dewael (Open Vld) wordt opgevolgd door Hugo Philtjens (Open Vld)
 14. Jaak Gabriëls (Open Vld)
 15. Jan Peumans (N-VA)
 16. John Vrancken (VB, later onafhankelijke namens LDD, later onafhankelijke)

Kieskring Oost-Vlaanderen (27)[bewerken]

 1. Werner Marginet (VB)
 2. Francis Van den Eynde wordt opgevolgd door Johan Deckmyn (VB)
 3. Erik Tack (VB)
 4. Karim Van Overmeire (VB)
 5. Gerda Van Steenberge (VB)
 6. Frans Wymeersch (VB)
 7. Monica Van Kerrebroeck (CD&V)
 8. Joke Schauvliege (CD&V)
 9. Miet Smet (CD&V)
 10. Erik Matthijs (CD&V)
 11. Etienne Schouppe (CD&V)
 12. Jos De Meyer (CD&V)
 13. Freya Van den Bossche (sp.a) wordt vervangen door Dany Vandenbossche (sp.a)
 14. Gracienne van Nieuwenborg (sp.a) wordt opgevolgd door Bart Van Malderen (sp.a)
 15. Jan Roegiers (Spirit/Vl.Pro, later sp.a)
 16. Kurt De Loor (sp.a)
 17. Norbert De Batselier (sp.a) wordt opgevolgd door Dirk De Cock (Spirit/Vl.Pro/SLP)
 18. Karel De Gucht (Open Vld) wordt opgevolgd door Marc Cordeel (Open Vld)
 19. André Denys (Open Vld) wordt opgevolgd door Hilde Eeckhout (Open Vld)
 20. Guy Verhofstadt (Open Vld) wordt opgevolgd door Paul Wille (Open Vld) + gemeenschapssenator 51e / 52e legislatuur senaat
 21. Marnic De Meulemeester (Open Vld)
 22. Anne Marie Hoebeke (Open Vld)
 23. Patrick Lachaert (Open Vld)
 24. Herman Schueremans (Open Vld)
 25. Jos Stassen (Groen!)
 26. Vera Dua (Groen!)
 27. Helga Stevens (N-VA) + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat

Kieskring Vlaams-Brabant (20)[bewerken]

 1. Filip De Man (VB) wordt opgevolgd door Wim Van Dijck (VB)
 2. Joris Van Hauthem (VB) + gemeenschapssenator 51e / 52e legislatuur senaat
 3. An Michiels (VB)
 4. Felix Strackx (VB)
 5. Tom Dehaene (CD&V)
 6. Eric Van Rompuy (CD&V)
 7. Jan Laurys (CD&V)
 8. Trees Merckx-Van Goey (CD&V) wordt opgevolgd door Piet De Bruyn (N-VA)
 9. Bruno Tobback (sp.a) wordt opgevolgd door Jos Bex (Spirit/Vl.Pro, later onafhankelijke)
 10. Frank Vandenbroecke (sp.a) wordt vervangen door Flor Koninckx (sp.a)
 11. Else De Wachter (sp.a)
 12. Michèle Hostekint (sp.a)
 13. Marcel Logist (sp.a)
 14. Margriet Hermans (Open Vld)
 15. Patricia Ceysens (Open Vld) wordt opgevolgd door Bob Verstraete (Open Vld)
 16. Francis Vermeiren (Open Vld)
 17. Dominique Guns (Open Vld)
 18. Eloi Glorieux (Groen!)
 19. Mark Demesmaeker (N-VA)
 20. Christian Van Eyken (UF)

Kieskring West-Vlaanderen (22)[bewerken]

 1. Frank Van Hecke (VB) wordt vervangen door Christian Verougstraete (VB)
 2. Stefaan Sintobin (VB)
 3. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (VB)
 4. Herman De Reuse (VB)
 5. Hendrik Bogaert (CD&V) wordt opgevolgd door Johan Verstreken (CD&V)
 6. Sabine Poleyn (CD&V)
 7. Jan Verfaillie (CD&V)
 8. Hilde Crevits (CD&V) wordt opgevolgd door Martine Fournier (CD&V)
 9. Luc Martens (CD&V)
 10. Carl Decaluwe (CD&V)
 11. Gilbert Bossuyt (sp.a)
 12. Michèle Hostekint (sp.a)
 13. Jacky Maes (sp.a) wordt opgevolgd door Philippe De Coene (sp.a)
 14. Johan Vande Lanotte (sp.a) wordt vervangen door André Van Nieuwkerke (sp.a) + gemeenschapssenator 52e legislatuur senaat
 15. Louis Bril (Open Vld)
 16. Vincent van Quickenborne (Open Vld) wordt opgevolgd door Karlos Callens (Open Vld)
 17. Stern Demeulenaere (Open Vld)
 18. Jean-Marie Dedecker (Open Vld, later onafhankelijk namens LDD) wordt vervangen door Patrick De Klerck (Open Vld)
 19. Jef Tavernier (Groen!)
 20. Renaat Landuyt (sp.a) wordt opgevolgd door Bart Caron (vroeger Spirit/Vl.Pro, nu Groen!)
 21. Geert Bourgeois (N-VA) wordt opgevolgd door Jan Loones (N-VA) wordt opgevolgd door Geert Bourgeois (N-VA).
 22. Yves Leterme (CD&V) wordt opgevolgd door Stefaan De Clerck (CD&V) wordt opgevolgd door Gino De Craemer (N-VA, later LDD)

Externe link[bewerken]

Zie ook[bewerken]