Vlaams Parlement (samenstelling 2009-2014)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlaamse verkiezingen
Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2009

De samenstelling van het Vlaams Parlement voor de legislatuurperiode 2009-2014 is als volgt.

Tijdens deze legislatuur, die volgde uit de verkiezingen van 7 juni 2009, was de regering-Peeters II in functie, die steunde op een meerderheid van CD&V, sp.a en N-VA. De oppositiepartijen waren dus het Vlaams Belang, Open Vld, LDD en Groen! (plus één Franstalige verkozene). De legislatuur ging op 30 juni 2009 van start en eindigde op 25 april 2014.

Verkiezingsuitslag[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Vlaamse verkiezingen 2009 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2009

Begin legislatuur (2009) Einde legislatuur (2014)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CD&V 31 CD&V 31
Vlaams Belang 21 Open Vld 22
Open Vld 21 sp.a 19
sp.a 19 N-VA 18
N-VA 16 Vlaams Belang 17
LDD 8 Groen 7
Groen! 7 LDD 6
UF 1 Onafhankelijk 3
UF 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

 • In 2010 verlaat Marc Vanden Bussche de LDD-fractie en stapt hij over naar de Open Vld-fractie.
 • In 2010 verlaat Karim Van Overmeire de Vlaams Belang-fractie. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke, waarna hij in 2011 overstapt naar de N-VA fractie.
 • In 2011 verlaat Erik Arckens de Vlaams Belang-fractie. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
 • In 2012 verlaat Gerda Van Steenberge de Vlaams Belang-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
 • In 2013 verlaat Annick De Ridder de Open Vld-fractie, waarna ze overstapt naar de N-VA-fractie.
 • In 2014 verlaat Linda Vissers de Vlaams Belang-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
 • In 2014 verlaat Lode Vereeck de LDD-fractie, waarna hij overstapt naar de Open Vld-fractie.

Personele bezetting[bewerken | brontekst bewerken]

Op 30 juni 2009 traden de 124 direct verkozen leden van het Vlaams parlement in functie. Van de oorspronkelijke verkozenen waren 74 mannen en 50 vrouwen. 46 verkozenen hieronder waren nieuwkomers en hadden nog nooit zitting gehad in het Vlaams parlement. Vijf verkozenen hadden een allochtone achtergrond.[1]

Diezelfde dag besloten 13 verkozenen hun mandaat niet op te nemen. Hiervan hadden 11 verkozenen reeds een mandaat in een andere wetgevende vergadering en hadden 2 verkozenen reeds een mandaat in een uitvoerend orgaan. Verder waren 2 verkozen verhinderd, Yves Leterme en Brigitte Grouwels.[2][3] Zij worden vervangen door 13 opvolgers, die samen met 109 directe verkozenen de eed afleggen. De 2 afwezigen zouden op een later tijdstip de eed afleggen[4] maar lieten op 13 juli weten aan het ambt te verzaken. Ze werden vervangen door hun opvolgers.[5]

Lijst van de volksvertegenwoordigers[bewerken | brontekst bewerken]

Volksvertegenwoordiger Fractie Kieskring Opmerkingen
Bastiaens, Caroline Caroline Bastiaens CD&V Antwerpen Vervangt vanaf 5 december 2012 Ludwig Caluwé, die gedeputeerde van Antwerpen wordt. Caluwé was voorzitter van de CD&V-fractie tot 30 november 2012.
Bothuyne, Robrecht Robrecht Bothuyne CD&V Oost-Vlaanderen
Brouwers, Karin Karin Brouwers CD&V Vlaams-Brabant
Ceyssens, Lode Lode Ceyssens CD&V Limburg Vervangt vanaf 30 juni 2009 Erika Thijs, die verkiest om gedeputeerde van Limburg te worden.
Claes, Sonja Sonja Claes CD&V Limburg
Coppé, Griet Griet Coppé CD&V West-Vlaanderen
Kindt, Els Els Kindt CD&V West-Vlaanderen Vervangt vanaf 1 februari 2012 Carl Decaluwe, die provinciegouverneur van West-Vlaanderen wordt. Decaluwe was ondervoorzitter tot 31 januari 2012.
Van Rompuy, Peter Peter Van Rompuy CD&V Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 18 december 2012 Tom Dehaene, die gedeputeerde van Vlaams-Brabant wordt. Dehaene was tot 27 november 2012 voorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.
de Kort, Dirk Dirk de Kort CD&V Antwerpen
De Meyer, Jos Jos De Meyer CD&V Oost-Vlaanderen Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Durnez, Jan Jan Durnez CD&V West-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Yves Leterme, die verkiest om in de Belgische Senaat te blijven zetelen.
Fournier, Martine Martine Fournier CD&V West-Vlaanderen
Franssen, Cindy Cindy Franssen CD&V Oost-Vlaanderen
Delva, Paul Paul Delva CD&V Brussel Vervangt vanaf 13 juli 2009 Brigitte Grouwels, die lid wordt van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Helsen, Kathleen Kathleen Helsen CD&V Antwerpen
Heeren, Veerle Veerle Heeren CD&V Limburg Secretaris tot 31 januari 2012 en ondervoorzitter vanaf 31 januari 2012.
Jans, Vera Vera Jans CD&V Limburg Vervangt vanaf 13 juli 2009 Jo Vandeurzen, minister in de Vlaamse Regering.
Kennes, Ward Ward Kennes CD&V Antwerpen
Laurys, Jan Jan Laurys CD&V Vlaams-Brabant
Poleyn, Sabine Sabine Poleyn CD&V West-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Hilde Crevits, minister in de Vlaamse Regering.
Rombouts, Tinne Tinne Rombouts CD&V Antwerpen
Sauwens, Johan Johan Sauwens CD&V Limburg
Schryvers, Katrien Katrien Schryvers CD&V Antwerpen Vanaf 28 november 2012 voorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.
Smaers, Griet Griet Smaers CD&V Antwerpen
Taeldeman, Valerie Valerie Taeldeman CD&V Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Joke Schauvliege, minister in de Vlaamse Regering.
Van den Heuvel, Koen Koen Van den Heuvel CD&V Antwerpen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Kris Peeters, minister in de Vlaamse Regering. Van den Heuvel is secretaris van 31 januari tot 1 december 2012 en voorzitter van de CD&V-fractie vanaf 1 december 2012.
Van De Vijver, Marc Marc Van De Vijver CD&V Oost-Vlaanderen
Van Rompuy, Eric Eric Van Rompuy CD&V Vlaams-Brabant Voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en vanaf 5 december 2012 secretaris.
Verfaillie, Jan Jan Verfaillie CD&V West-Vlaanderen
Verstreken, Johan Johan Verstreken CD&V West-Vlaanderen
Yüksel, Veli Veli Yüksel CD&V Oost-Vlaanderen
Brusseel, Ann Ann Brusseel Open Vld Brussel
Callens, Karlos Karlos Callens Open Vld West-Vlaanderen
Ceysens, Patricia Patricia Ceysens Open Vld Vlaams-Brabant Voorzitter van de commissie Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie.
De Gucht, Jean-Jacques Jean-Jacques De Gucht Open Vld Oost-Vlaanderen
De Knop, Irina Irina De Knop Open Vld Vlaams-Brabant
De Meulemeester, Marnic Marnic De Meulemeester Open Vld Oost-Vlaanderen Vanaf 4 december 2013 voorzitter van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme.
De Ridder, Annick Annick De Ridder Open Vld Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Dirk Sterckx, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen. De Ridder maakt vanaf 26 november 2013 deel uit van de N-VA-fractie en was tot 3 december 2013 voorzitter van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme.
De Vroe, Gwenny Gwenny De Vroe Open Vld Vlaams-Brabant
Gysbrechts, Peter Peter Gysbrechts Open Vld Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Bart Somers, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Keulen, Marino Marino Keulen Open Vld Limburg Secretaris.
Lachaert, Egbert Egbert Lachaert Open Vld Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 25 september 2013 Filip Anthuenis, die het mandaat van Vlaams Parlementslid niet langer wil cumuleren met het burgemeesterschap van Lokeren.
Moerman, Fientje Fientje Moerman Open Vld Oost-Vlaanderen
Peeters, Lydia Lydia Peeters Open Vld Limburg
De Ro, Jo Jo De Ro Open Vld Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 9 januari 2013 Herman Schueremans, die de nationale politiek verlaat.
Tommelein, Bart Bart Tommelein Open Vld West-Vlaanderen Voorzitter van de Open Vld-fractie vanaf 16 september 2013.
Van der Borght, Vera Vera Van der Borght Open Vld Oost-Vlaanderen
Vanderpoorten, Marleen Marleen Vanderpoorten Open Vld Antwerpen
Van Mechelen, Dirk Dirk Van Mechelen Open Vld Antwerpen Ondervoorzitter.
van Rouveroij, Sas Sas van Rouveroij Open Vld Oost-Vlaanderen Voorzitter van de Open Vld-fractie van 26 april 2011 tot 15 september 2013.
Van Volcem, Mercedes Mercedes Van Volcem Open Vld West-Vlaanderen
Zamouri, Khadija Khadija Zamouri Open Vld Brussel Vervangt vanaf 6 juli 2011 Sven Gatz, die de nationale politiek verlaat. Gatz was voorzitter van de Open Vld-fractie tot 26 april 2011.
Dewinter, Filip Filip Dewinter Vlaams Belang Antwerpen Voorzitter van de Vlaams Belang-fractie tot 23 april 2012 en ondervoorzitter vanaf 25 april 2012.
Bruyninckx-Vandenhoudt, Agnes Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt Vlaams Belang West-Vlaanderen
Creyelman, Frank Frank Creyelman Vlaams Belang Antwerpen Vanaf 5 oktober 2010 voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking.
Deckmyn, Johan Johan Deckmyn Vlaams Belang Oost-Vlaanderen
Dillen, Marijke Marijke Dillen Vlaams Belang Antwerpen Ondervoorzitter.
Huybrechts, Pieter Pieter Huybrechts Vlaams Belang Antwerpen
Janssens, Chris Chris Janssens Vlaams Belang Limburg
Penris, Jan Jan Penris Vlaams Belang Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Gerolf Annemans, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen. Penris is voorzitter van de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie.
Martens, Katleen Katleen Martens Vlaams Belang Limburg Vervangt vanaf 30 juni 2009 Annick Ponthier, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Sintobin, Stefaan Stefaan Sintobin Vlaams Belang West-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Frank Vanhecke, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen.
Strackx, Felix Felix Strackx Vlaams Belang Vlaams-Brabant
Tack, Erik Erik Tack Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Guy D'haeseleer, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Van den Eynde, Marleen Marleen Van den Eynde Vlaams Belang Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Bruno Valkeniers, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Van Dijck, Wim Wim Van Dijck Vlaams Belang Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 13 oktober 2010 An Michiels, die de nationale politiek verlaat.
Van Hauthem, Joris Joris Van Hauthem Vlaams Belang Vlaams-Brabant Ondervoorzitter tot 24 april 2012 en voorzitter van de Vlaams Belang-fractie vanaf 24 april 2012.
Van Overmeire, Karim Karim Van Overmeire Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Zetelde van 18 augustus 2010 tot 31 augustus 2011 als onafhankelijke en maakt vanaf 31 augustus 2011 deel uit van de N-VA-fractie. Van Overmeire was tot 26 september 2010 voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking.
Verougstraete, Christian Christian Verougstraete Vlaams Belang West-Vlaanderen
Wienen, Wim Wim Wienen Vlaams Belang Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Anke Van dermeersch, die verkiest om de Belgische Senaat te blijven zetelen.
Arckens, Erik Erik Arckens Vlaams Belang Brussel Vervangt vanaf 30 juni 2009 Johan Demol, die verkiest om in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te blijven zetelen. Zetelt vanaf 20 juli 2011 als onafhankelijke.
Van Steenberge, Gerda Gerda Van Steenberge Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Zetelt vanaf 11 juli 2012 als onafhankelijke.
Vissers, Linda Linda Vissers Vlaams Belang Limburg Zetelt vanaf 6 januari 2014 als onafhankelijke.
Vanlerberghe, Jurgen Jurgen Vanlerberghe sp.a West-Vlaanderen Vervangt vanaf 7 december 2011 John Crombez, staatssecretaris in de Federale Regering. Crombez was voorzitter van de sp.a-fractie van 6 juni 2010 tot 4 december 2011.
Deckx, Kathleen Kathleen Deckx sp.a Antwerpen
De Coene, Philippe Philippe De Coene sp.a West-Vlaanderen Voorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De Loor, Kurt Kurt De Loor sp.a Oost-Vlaanderen
De Vits, Mia Mia De Vits sp.a Vlaams-Brabant Ondervoorzitter.
De Wachter, Else Else De Wachter sp.a Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 7 juli 2010 Frank Vandenbroucke, die lid wordt van de Belgische Senaat.
D'Hulster, Steve Steve D'Hulster sp.a Antwerpen Vervangt vanaf 7 juli 2010 Caroline Gennez, die lid wordt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Hostekint, Michèle Michèle Hostekint sp.a West-Vlaanderen
Idrissi, Yamila Yamila Idrissi sp.a Brussel
Janssens, Patrick Patrick Janssens sp.a Antwerpen
Logist, Marcel Marcel Logist sp.a Vlaams-Brabant
Mahassine, Chokri Chokri Mahassine sp.a Limburg
Martens, Bart Bart Martens sp.a Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Kathleen Van Brempt, die lid wordt van het Europees Parlement. Martens is secretaris en voorzitter van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.
Pehlivan, Fatma Fatma Pehlivan sp.a Oost-Vlaanderen
Quintens, Joke Joke Quintens sp.a Limburg Vervangt vanaf 23 september 2013 Ludo Sannen, die de nationale politiek verlaat. Sannen verving van 7 juli 2010 tot 23 september 2013 Peter Vanvelthoven, die lid wordt van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Peter Vanvelthoven was voorzitter van de sp.a-fractie van 13 juli 2009 tot 5 juli 2010.
Robeyns, Els Els Robeyns sp.a Limburg
Van Malderen, Bart Bart Van Malderen sp.a Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Daniël Termont, die verkiest om het mandaat van Vlaams Parlementslid niet te cumuleren met het burgemeesterschap van Gent. Van Malderen is vanaf 7 december 2011 voorzitter van de sp.a-fractie.
Turan, Güler Güler Turan sp.a Antwerpen
Roegiers, Jan Jan Roegiers sp.a Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Freya Van den Bossche, minister in de Vlaamse Regering.
Peumans, Jan Jan Peumans N-VA Limburg Parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.
Vandaele, Wilfried Wilfried Vandaele N-VA West-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Geert Bourgeois, minister in de Vlaamse Regering.
Celis, Vera Vera Celis N-VA Antwerpen
De Wever, Bart Bart De Wever N-VA Antwerpen
Diependaele, Matthias Matthias Diependaele N-VA Oost-Vlaanderen Voorzitter van de N-VA-fractie vanaf 1 januari 2013.
De Bruyn, Piet Piet De Bruyn N-VA Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 6 februari 2013 Mark Demesmaeker, die lid wordt van het Europees Parlement. De Bruyn is vanaf 6 februari 2013 voorzitter van de commissie Brussel en de Vlaamse Rand. Zijn voorganger Demesmaeker oefende deze functie uit tot 31 januari 2013.
Eerlingen, Tine Tine Eerlingen N-VA Vlaams-Brabant
Godderis-T'Jonck, Danielle Danielle Godderis-T'Jonck N-VA West-Vlaanderen
Hendrickx, Marc Marc Hendrickx N-VA Antwerpen
Homans, Liesbeth Liesbeth Homans N-VA Antwerpen
Jans, Lies Lies Jans N-VA Limburg
Meremans, Marius Marius Meremans N-VA Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 9 januari 2013 Lieven Dehandschutter, die burgemeester van Sint-Niklaas wordt en dit niet wil cumuleren met het mandaat van Vlaams Parlementslid.
Segers, Willy Willy Segers N-VA Vlaams-Brabant
Stevens, Helga Helga Stevens N-VA Oost-Vlaanderen
Van Dijck, Kris Kris Van Dijck N-VA Antwerpen Voorzitter van de N-VA-fractie van 13 juli 2009 tot 31 december 2012.
Vermeiren, Goedele Goedele Vermeiren N-VA Antwerpen Vervangt vanaf 7 juli 2010 Sophie De Wit, die lid wordt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Reekmans, Peter Peter Reekmans LDD Vlaams-Brabant Voorzitter van de LDD-fractie vanaf 6 februari 2014.
Bouckaert, Boudewijn Boudewijn Bouckaert LDD Oost-Vlaanderen Voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen.
De Waele, Patricia Patricia De Waele LDD Oost-Vlaanderen
Sabbe, Ivan Ivan Sabbe LDD West-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Jean-Marie Dedecker, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Werbrouck, Ulla Ulla Werbrouck LDD West-Vlaanderen
Vanden Bussche, Marc Marc Vanden Bussche LDD West-Vlaanderen Maakt vanaf 28 juni 2010 deel uit van de Open Vld-fractie.
Vereeck, Lode Lode Vereeck LDD Limburg Maakt vanaf 6 februari 2014 deel uit van de Open Vld-fractie. Vereeck was tot voorzitter van de LDD-fractie van 13 juli 2009 tot 5 februari 2014.
Verstrepen, Jurgen Jurgen Verstrepen LDD Antwerpen Is vanaf 5 juni 2012 geen officieel partijlid meer van LDD, maar blijft toch in de LDD-fractie zetelen.
Rzoska, Björn Björn Rzoska Groen![6] Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 9 januari 2013 Filip Watteeuw, die schepen van Gent wordt en dit niet wil cumuleren met het mandaat van Vlaams Parlementslid. Watteeuw was voorzitter van de Groen!/Groen-fractie van 13 juli 2009 tot 25 november 2012.
Caron, Bart Bart Caron Groen![6] West-Vlaanderen
Meuleman, Elisabeth Elisabeth Meuleman Groen![6] Oost-Vlaanderen Voorzitter van de Groen-fractie vanaf 26 november 2012.
Peeters, Dirk Dirk Peeters Groen![6] Antwerpen
Sanctorum, Hermes Hermes Sanctorum Groen![6] Vlaams-Brabant
Vander Taelen, Luckas Luckas Vander Taelen Groen![6] Brussel
Vogels, Mieke Mieke Vogels Groen![6] Antwerpen
Van Eyken, Christian Christian Van Eyken UF Vlaams-Brabant

Gemeenschapssenatoren[bewerken | brontekst bewerken]

De tien gemeenschapssenatoren die door het Vlaams parlement worden afgevaardigd naar de Senaat op basis van de electorale sterkte van de fracties zijn voor deze legislatuurperiode:

 • voor de periode 2009-2010
 1. CD&V: Jan Durnez
 2. CD&V: Cindy Franssen
 3. VB: Joris Van Hauthem
 4. VB: Karim Van Overmeire
 5. Open Vld: Bart Tommelein
 6. Open Vld: Jean-Jacques De Gucht
 7. sp.a: John Crombez
 8. sp.a: Fatma Pehlivan
 9. N-VA: Helga Stevens
 10. Groen!: Luckas Vander Taelen
 • voor de periode 2010-2014
 1. N-VA: Bart De Wever, opgevolgd door Wilfried Vandaele sinds 9 januari 2013
 2. N-VA: Helga Stevens
 3. N-VA: Liesbeth Homans, opgevolgd door Lies Jans sinds 9 januari 2013
 4. CD&V: Jan Durnez, opgevolgd door Johan Verstreken sinds 10 januari 2013
 5. CD&V: Cindy Franssen
 6. sp.a: Güler Turan, opgevolgd door Fatma Pehlivan sinds 21 december 2011
 7. sp.a: Ludo Sannen, opgevolgd door Jan Roegiers sinds 9 oktober 2013
 8. Open Vld: Bart Tommelein, opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht sinds 10 januari 2013
 9. VB: Filip Dewinter
 10. Groen: Mieke Vogels

Politiek bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

De installatievergadering van het Vlaams parlement vond plaats op 30 juni 2009. Deze werd voorgezeten door het langstzetelende parlementslid, in casu Johan Sauwens (CD&V). Hij werd bijgestaan door de jongst verkozen parlementsleden, in casu Hermes Sanctorum (Groen) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Het politiek bestuur van het Vlaams parlement bestaat uit een voorzitter, een bureau en een uitgebreid bureau. De verkiezing werd op 30 juni 2009 uitgesteld tot latere datum. Op 13 juli werd het politiek bestuur verkozen.[5]

Voorzitter[bewerken | brontekst bewerken]

Er was slechts één kandidaat voorzitter, met name Jan Peumans (N-VA).

De voorzitter wordt bijgestaan door een griffier. Dit is sedert 10 mei 2006 Martine Goossens. De griffier is tevens secretaris-generaal van het algemeen secretariaat.

Bureau[bewerken | brontekst bewerken]

Ludwig Caluwé (CD&V) stelde voor het bureau uit te breiden van 8 naar 10 personen, omdat de regeringscoalitie in het geval van 8 mandaten niet beschikte over een meerderheid in het bureau. Het voorstel werd goedgekeurd.[5][7]

Volgende parlementsleden waren kandidaat ondervoorzitter: Carl Decaluwe (CD&V), Marijke Dillen (VB), Dirk Van Mechelen (Open Vld), Mia De Vits (sp.a), Jos De Meyer (CD&V) en Joris Van Hauthem (VB).

Volgende parlementsleden waren kandidaat secretaris: Veerle Heeren (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Bart Martens (sp.a).

Het bureau bestaat uit:

Uitgebreid bureau[bewerken | brontekst bewerken]

Fractieleiders hebben in het uitgebreid bureau de hoedanigheid van een ondervoorzitter van het Vlaams parlement.

Het uitgebreid bureau bestaat uit:

Commissies[bewerken | brontekst bewerken]

De samenstelling van de commissies gebeurt op basis van politieke verhoudingen en werd besloten op 9 september 2009.[8] De verdeling van de voorzittersmandaten is als volgt:

De actuele samenstelling van de commissies kan worden geraadpleegd op de website van het Vlaams Parlement.[9]

Het Vlaams parlement kent momenteel de volgende commissies:

Vaste commissies[bewerken | brontekst bewerken]

 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (sedert 06-07-1999)
  • Subcommissie voor Financiën en Begroting (sedert 04-07-1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (sedert 06-07-1999)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Wapenhandel (sedert 06-10-2004)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (sedert 27-09-2004)
 • commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (sedert 06-07-1999)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (sedert 27-09-2004)
 • Commissie Energiearmoede (sedert 05-10-2005)
 • Commissie Wonen en Zorg (sedert 08-07-2008)

Bijzondere commissies[bewerken | brontekst bewerken]

 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (sedert 04-07-1995)
 • Deontologische Commissie (sedert 18-12-1997)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (sedert 18-02-2004)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (sedert 27-09-2004)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (sedert 15-06-2005)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (sedert 19-10-2005)
 • Commissie voor de Vervolgingen (sedert 04-07-1995)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (sedert 31-03-1983)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (sedert 04-07-1995)

Wetgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens de legislatuur 2009-2014 werden de volgende aantallen decreten aangenomen:

Legende[bewerken | brontekst bewerken]

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • sp.a: Socialistische Partij Anders
 • VB: Vlaams Belang
 • LDD: Libertair, Direct, Democratisch
 • SLP: Sociaal-Liberale Partij
 • Groen
 • UF: Union des Francophones
 • PVDA+: Partij van de Arbeid van België Plus
 • LSP: Links Socialistische Partij
 • CAP: Comité voor een Andere Politiek
 • VCD: Vrije Christen Democraten
 • BUB: Belgische Unie/Union Belgique

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]