Vlaams Parlement (samenstelling 2009-2014)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlaamse verkiezingen
Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2009

De samenstelling van het Vlaams Parlement voor de legislatuurperiode 2009-2014 is als volgt.

Tijdens deze legislatuur, die volgde uit de verkiezingen van 7 juni 2009, was de regering-Peeters II in functie, die steunde op een meerderheid van CD&V, sp.a en N-VA. De oppositiepartijen waren dus het Vlaams Belang, Open Vld, LDD en Groen! (plus één Franstalige verkozene). De legislatuur ging op 30 juni 2009 van start en eindigde op 25 april 2014.

Aantal stemmen[bewerken]

Het aantal kiesgerechtigden was 4.676.488 voor de vijf provinciale kieskringen. Het aantal kiesgerechtigden voor de kieskring Brussel was 574.793. Er werden 4.351.807 stemmen uitgebracht voor de vijf provinciale kieskringen en 484.719 stemmen voor de Brusselse kieskring. Hiervan waren respectievelijk 4.112.325 geldig uitgebrachte stemmen en 239.482 ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen voor de vijf provinciale kieskringen, en 460.688 geldig uitgebrachte stemmen en 24.031 ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen voor de Brusselse kieskring. In de Brusselse kieskring werden 51.818 geldige stemmen uitgebracht voor de Nederlandse taalgroep door het Nederlandstalige kiescollege. Het Vlaams parlement telt momenteel 124 leden. Deze zetels werden verdeeld op basis van 4.403.625 geldig uitgebrachte stemmen in zes kieskringen. De zetelverdeling gebeurt in functie van het bevolkingsaantal volgens de methode-D'Hondt.

Er waren 17 lijsten die wedijverden om de gunst van de kiezer. Bij deze verkiezingen haalden 8 lijsten genoeg stemmen om één of meerdere verkozene(n) te hebben in het parlementaire halfrond. Dit waren:

 1. lijst CD&V: 939.873 stemmen
 2. lijst Vlaams Belang: 628.563 stemmen
 3. lijst sp.a: 627.851 stemmen
 4. lijst Open Vld: 616.609 stemmen
 5. lijst N-VA: 537.041 stemmen
 6. lijst LDD: 313.167 stemmen
 7. lijst Groen!: 278.211 stemmen
 8. lijst UF: 47.319 stemmen

De overige lijsten hadden niet voldoende stemmen om minstens één verkozene te hebben:

 1. lijst SLP: 44.734 stemmen
 2. lijst PVDA+: 42.849 stemmen
 3. lijst LSP: 10.038 stemmen
 4. lijst Belgische Alliantie: 9.318 stemmen
 5. lijst Vrijheid: 6.228 stemmen
 6. lijst Respect: 5.691 stemmen
 7. lijst CAP: 2.211 stemmen
 8. lijst VCD: 1.898 stemmen
 9. lijst BUB: 712 stemmen

Aantal zetels[bewerken]

Volgens partijfractie[bewerken]

Begin van de legislatuur[bewerken]

Deze stemverhouding resulteerde in volgende, oorspronkelijke en officiële, fractieverdeling in het Vlaams parlement, namelijk:

 1. fractie CD&V: 31 verkozenen
 2. fractie Vlaams Belang: 21 verkozenen
 3. fractie Open Vld: 21 verkozenen
 4. fractie sp.a: 19 verkozenen
 5. fractie N-VA: 16 verkozenen
 6. fractie LDD: 8 verkozenen
 7. fractie Groen!: 7 verkozenen

De UF met 1 verkozene kan geen fractie vormen om technische redenen. Door de opgesplitste zetelverdeling op basis van kieskringen heeft sp.a weliswaar meer stemmen dan Open Vld gehaald, maar kon minder zetels in de wacht slepen.

Grafisch overzicht[bewerken]

De zetelverdeling in het Vlaams parlement bij de start van de legislatuur in 2009 (Kijk lager voor wijzigingen tijdens de legislatuur):

Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2009

Wijzigingen tijdens de legislatuur[bewerken]

 • Op 25 juni 2010 stapt Marc Vanden Bussche over van LDD naar Open Vld[1] en op 15 juli 2010 stapte Karim Van Overmeire uit Vlaams Belang[2]. In augustus 2011 trad Van Overmeire toe tot N-VA.[3] In juli 2011 stapte Erik Arckens uit Vlaams Belang.[4] Jurgen Verstrepen werd in 2012 uit LDD gezet. Op 11 juli 2012 stapte Gerda Van Steenberge uit Vlaamse Belang.[5] Op 25 november 2013 stapte Annick De Ridder over van Open Vld naar N-VA.[6] Begin 2014 stapte Linda Vissers uit Vlaams Belang, waarna ze als onafhankelijke bleef zetelen[7] en stapte LDD-fractieleider Lode Vereeck over naar Open Vld.[8] Dit had de volgende fractieverdeling tot gevolg:
 1. fractie CD&V: 31 verkozenen
 2. fractie Open Vld: 22 verkozenen
 3. fractie sp.a: 19 verkozenen
 4. fractie N-VA: 18 verkozenen
 5. fractie Vlaams Belang: 17 verkozenen
 6. fractie Groen: 7 verkozenen
 7. fractie LDD: 5 verkozenen
 8. Er zetelen vijf onafhankelijken. De UF met 1 verkozene kan geen fractie vormen om technische redenen.

Personele bezetting[bewerken]

Op 30 juni 2009 traden de 124 direct verkozen leden van het Vlaams parlement in functie. Van de oorspronkelijke verkozenen waren 74 mannen en 50 vrouwen. 46 verkozenen hieronder waren nieuwkomers en hadden nog nooit zitting gehad in het Vlaams parlement. Vijf verkozenen hadden een allochtone achtergrond.[9]

Diezelfde dag besloten 13 verkozenen hun mandaat niet op te nemen. Hiervan hadden 11 verkozenen reeds een mandaat in een andere wetgevende vergadering en hadden 2 verkozenen reeds een mandaat in een uitvoerend orgaan. Verder waren 2 verkozen verhinderd, Yves Leterme en Brigitte Grouwels.[10][11] Zij worden vervangen door 13 opvolgers, die samen met 109 directe verkozenen de eed afleggen. De 2 afwezigen zouden op een later tijdstip de eed afleggen[12] maar lieten op 13 juli weten aan het ambt te verzaken. Ze werden vervangen door hun opvolgers.[13]

Op 13 juli 2009 werd de Regering-Peeters II geïnstalleerd. Na de vertrouwensstemming en de eedaflegging lieten 6 parlementsleden die toetraden tot de regering zich vervangen door hun opvolgers.[13]

Op 7 juli 2010 werden 4 opvolgers beëdigd, ingevolge het opnemen van vier parlementsleden van hun federaal mandaat. Zo werd Sophie De Wit vervangen door Goedele Vermeiren, Caroline Gennez vervangen door Steve D'Hulster, Frank Vandenbroucke door Else De Wachter en Peter Vanvelthoven door Ludo Sannen.[14]

In juli 2011 stapte Sven Gatz uit de nationale politiek. Op 6 juli werd hij opgevolgd door Khadija Zamouri.[15] Sas Van Rouveroij nam de titel van fractieleider over. Eind 2011 stapte John Crombez over naar de federale regering-Di Rupo. Bart Van Malderen werd zijn opvolger als fractieleider, Jurgen Vanlerberghe nam zijn plaats als parlementslid in.[16]

Op 1 februari 2012 nam Carl Decaluwe ontslag uit het parlement (hij werd provinciegouverneur van West-Vlaanderen). Hij werd opgevolgd door Els Kindt.

Eind 2012 nam Ludwig Caluwé ontslag uit het parlement. Koen Van den Heuvel nam diens functie als fractieleider over. Caroline Bastiaens vervangt Caluwé als parlementslid. Ook Tom Dehaene nam eind 2012 ontslag.[17][18] Hij werd vervangen door Peter Van Rompuy.[19] Lieven Dehandschutter, Filip Watteeuw en Herman Schueremans namen rond de jaarwisseling 2012-2013 ontslag en werden in 2013 opgevolgd door respectievelijk Marius Meremans, Björn Rzoska en Jo De Ro.

In september 2013 stopte Ludo Sannen met politiek. In het Vlaams Parlement nam Joke Quintens zijn taak over.[20][21] Dezelfde maand stopte ook Filip Anthuenis, die zich wou toeleggen op zijn burgemeestersambt. Hij werd opgevolgd door Egbert Lachaert.[22]

De actuele personele samenstelling van de fracties in het Vlaams parlement op vandaag is als volgt.

Volksvertegenwoordiger Fractie Kieskring Opmerkingen
Bastiaens, Caroline Caroline Bastiaens CD&V Antwerpen Vervangt vanaf 5 december 2012 Ludwig Caluwé, die gedeputeerde van Antwerpen wordt.
Bothuyne, Robrecht Robrecht Bothuyne CD&V Oost-Vlaanderen
Brouwers, Karin Karin Brouwers CD&V Vlaams-Brabant
Ceyssens, Lode Lode Ceyssens CD&V Limburg Vervangt vanaf 30 juni 2009 Erika Thijs, die verkiest om gedeputeerde van Limburg te worden.
Claes, Sonja Sonja Claes CD&V Limburg
Coppé, Griet Griet Coppé CD&V West-Vlaanderen
Kindt, Els Els Kindt CD&V West-Vlaanderen Vervangt vanaf 1 februari 2012 Carl Decaluwe, die provinciegouverneur van West-Vlaanderen wordt.
Van Rompuy, Peter Peter Van Rompuy CD&V Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 18 december 2012 Tom Dehaene, die gedeputeerde van Vlaams-Brabant wordt.
de Kort, Dirk Dirk de Kort CD&V Antwerpen
De Meyer, Jos Jos De Meyer CD&V Oost-Vlaanderen
Durnez, Jan Jan Durnez CD&V West-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Yves Leterme, die verkiest om in de Belgische Senaat te blijven zetelen.
Fournier, Martine Martine Fournier CD&V West-Vlaanderen
Franssen, Cindy Cindy Franssen CD&V Oost-Vlaanderen
Delva, Paul Paul Delva CD&V Brussel Vervangt vanaf 13 juli 2009 Brigitte Grouwels, die lid wordt van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Helsen, Kathleen Kathleen Helsen CD&V Antwerpen
Heeren, Veerle Veerle Heeren CD&V Limburg
Jans, Vera Vera Jans CD&V Limburg Vervangt vanaf 13 juli 2009 Jo Vandeurzen, minister in de Vlaamse Regering.
Kennes, Ward Ward Kennes CD&V Antwerpen
Laurys, Jan Jan Laurys CD&V Vlaams-Brabant
Poleyn, Sabine Sabine Poleyn CD&V West-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Hilde Crevits, minister in de Vlaamse Regering.
Rombouts, Tinne Tinne Rombouts CD&V Antwerpen
Sauwens, Johan Johan Sauwens CD&V Limburg
Schryvers, Katrien Katrien Schryvers CD&V Antwerpen
Smaers, Griet Griet Smaers CD&V Antwerpen
Taeldeman, Valerie Valerie Taeldeman CD&V Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Joke Schauvliege, minister in de Vlaamse Regering.
Van den Heuvel, Koen Koen Van den Heuvel CD&V Antwerpen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Kris Peeters, minister in de Vlaamse Regering.
Van De Vijver, Marc Marc Van De Vijver CD&V Oost-Vlaanderen
Van Rompuy, Eric Eric Van Rompuy CD&V Vlaams-Brabant
Verfaillie, Jan Jan Verfaillie CD&V West-Vlaanderen
Verstreken, Johan Johan Verstreken CD&V West-Vlaanderen
Yüksel, Veli Veli Yüksel CD&V Oost-Vlaanderen
Brusseel, Ann Ann Brusseel Open Vld Brussel
Callens, Karlos Karlos Callens Open Vld West-Vlaanderen
Ceysens, Patricia Patricia Ceysens Open Vld Vlaams-Brabant
De Gucht, Jean-Jacques Jean-Jacques De Gucht Open Vld Oost-Vlaanderen
De Knop, Irina Irina De Knop Open Vld Vlaams-Brabant
De Meulemeester, Marnic Marnic De Meulemeester Open Vld Oost-Vlaanderen
De Ridder, Annick Annick De Ridder Open Vld Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Dirk Sterckx, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen. Maakt vanaf 26 november 2013 deel uit van de N-VA-fractie.
De Vroe, Gwenny Gwenny De Vroe Open Vld Vlaams-Brabant
Gysbrechts, Peter Peter Gysbrechts Open Vld Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Bart Somers, die verkiest om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Keulen, Marino Marino Keulen Open Vld Limburg
Lachaert, Egbert Egbert Lachaert Open Vld Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 25 september 2013 Filip Anthuenis, die het mandaat van Vlaams Parlementslid niet langer wil cumuleren met het burgemeesterschap van Lokeren.
Moerman, Fientje Fientje Moerman Open Vld Oost-Vlaanderen
Peeters, Lydia Lydia Peeters Open Vld Limburg
De Ro, Jo Jo De Ro Open Vld Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 9 januari 2013 Herman Schueremans, die de nationale politiek verlaat.
Tommelein, Bart Bart Tommelein Open Vld West-Vlaanderen
Van der Borght, Vera Vera Van der Borght Open Vld Oost-Vlaanderen
Vanderpoorten, Marleen Marleen Vanderpoorten Open Vld Antwerpen
Van Mechelen, Dirk Dirk Van Mechelen Open Vld Antwerpen
van Rouveroij, Sas Sas van Rouveroij Open Vld Oost-Vlaanderen
Van Volcem, Mercedes Mercedes Van Volcem Open Vld West-Vlaanderen
Zamouri, Khadija Khadija Zamouri Open Vld Brussel Vervangt vanaf 6 juli 2011 Sven Gatz, die de nationale politiek verlaat.
Dewinter, Filip Filip Dewinter Vlaams Belang Antwerpen
Bruyninckx-Vandenhoudt, Agnes Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt Vlaams Belang West-Vlaanderen
Creyelman, Frank Frank Creyelman Vlaams Belang Antwerpen
Deckmyn, Johan Johan Deckmyn Vlaams Belang Oost-Vlaanderen
Dillen, Marijke Marijke Dillen Vlaams Belang Antwerpen
Huybrechts, Pieter Pieter Huybrechts Vlaams Belang Antwerpen
Janssens, Chris Chris Janssens Vlaams Belang Limburg
Penris, Jan Jan Penris Vlaams Belang Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Gerolf Annemans, die verkiest om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Martens, Katleen Katleen Martens Vlaams Belang Limburg Vervangt vanaf 30 juni 2009 Annick Ponthier, die verkiest om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Sintobin, Stefaan Stefaan Sintobin Vlaams Belang West-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Frank Vanhecke, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen.
Strackx, Felix Felix Strackx Vlaams Belang Vlaams-Brabant
Tack, Erik Erik Tack Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Guy D'haeseleer, die verkiest om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Van den Eynde, Marleen Marleen Van den Eynde Vlaams Belang Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Bruno Valkeniers, die verkiest om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Van Dijck, Wim Wim Van Dijck Vlaams Belang Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 13 oktober 2010 An Michiels, die de nationale politiek verlaat.
Van Hauthem, Joris Joris Van Hauthem Vlaams Belang Vlaams-Brabant
Van Overmeire, Karim Karim Van Overmeire Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Zetelde van 18 augustus 2010 tot 31 augustus 2011 als onafhankelijke en maakt vanaf 31 augustus 2011 deel uit van de N-VA-fractie.
Verougstraete, Christian Christian Verougstraete Vlaams Belang West-Vlaanderen
Wienen, Wim Wim Wienen Vlaams Belang Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Anke Van dermeersch, die verkiest om de Belgische Senaat te blijven zetelen.
Arckens, Erik Erik Arckens Vlaams Belang Brussel Vervangt vanaf 30 juni 2009 Johan Demol, die verkiest om in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te blijven zetelen. Zetelt vanaf 20 juli 2011 als onafhankelijke.
Van Steenberge, Gerda Gerda Van Steenberge Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Zetelt vanaf 11 juli 2012 als onafhankelijke.
Vissers, Linda Linda Vissers Vlaams Belang Limburg Zetelt vanaf 6 januari 2014 als onafhankelijke.
Vanlerberghe, Jurgen Jurgen Vanlerberghe sp.a West-Vlaanderen Vervangt vanaf 7 december 2011 John Crombez, staatssecretaris in de Federale Regering.
Deckx, Kathleen Kathleen Deckx sp.a Antwerpen
De Coene, Philippe Philippe De Coene sp.a West-Vlaanderen
De Loor, Kurt Kurt De Loor sp.a Oost-Vlaanderen
De Vits, Mia Mia De Vits sp.a Vlaams-Brabant
De Wachter, Else Else De Wachter sp.a Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 7 juli 2010 Frank Vandenbroucke, die lid wordt van de Belgische Senaat.
D'Hulster, Steve Steve D'Hulster sp.a Antwerpen Vervangt vanaf 7 juli 2010 Caroline Gennez, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Hostekint, Michèle Michèle Hostekint sp.a West-Vlaanderen
Idrissi, Yamila Yamila Idrissi sp.a Brussel
Janssens, Patrick Patrick Janssens sp.a Antwerpen
Logist, Marcel Marcel Logist sp.a Vlaams-Brabant
Mahassine, Chokri Chokri Mahassine sp.a Limburg
Martens, Bart Bart Martens sp.a Antwerpen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Kathleen Van Brempt, die lid wordt van het Europees Parlement.
Pehlivan, Fatma Fatma Pehlivan sp.a Oost-Vlaanderen
Quintens, Joke Joke Quintens sp.a Limburg Vervangt vanaf 23 september 2013 Ludo Sannen, die de nationale politiek verlaat. Sannen verving van 7 juli 2010 tot 23 september 2013 Peter Vanvelthoven, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Robeyns, Els Els Robeyns sp.a Limburg
Van Malderen, Bart Bart Van Malderen sp.a Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Daniël Termont, die verkiest om het mandaat van Vlaams Parlementslid niet te cumuleren met het burgemeesterschap van Gent.
Turan, Güler Güler Turan sp.a Antwerpen
Roegiers, Jan Jan Roegiers sp.a Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Freya Van den Bossche, minister in de Vlaamse Regering.
Peumans, Jan Jan Peumans N-VA Limburg Parlementsvoorzitter vanaf 13 juli 2009.
Vandaele, Wilfried Wilfried Vandaele N-VA West-Vlaanderen Vervangt vanaf 13 juli 2009 Geert Bourgeois, minister in de Vlaamse Regering.
Celis, Vera Vera Celis N-VA Antwerpen
De Wever, Bart Bart De Wever N-VA Antwerpen
Diependaele, Matthias Matthias Diependaele N-VA Oost-Vlaanderen
De Bruyn, Piet Piet De Bruyn N-VA Vlaams-Brabant Vervangt vanaf 6 februari 2013 Mark Demesmaeker, die lid wordt van het Europees Parlement.
Eerlingen, Tine Tine Eerlingen N-VA Vlaams-Brabant
Godderis-T'Jonck, Danielle Danielle Godderis-T'Jonck N-VA West-Vlaanderen
Hendrickx, Marc Marc Hendrickx N-VA Antwerpen
Homans, Liesbeth Liesbeth Homans N-VA Antwerpen
Jans, Lies Lies Jans N-VA Limburg
Meremans, Marius Marius Meremans N-VA Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 9 januari 2013 Lieven Dehandschutter, die burgemeester van Sint-Niklaas wordt en dit niet wil cumuleren met het mandaat van Vlaams Parlementslid.
Segers, Willy Willy Segers N-VA Vlaams-Brabant
Stevens, Helga Helga Stevens N-VA Oost-Vlaanderen
Van Dijck, Kris Kris Van Dijck N-VA Antwerpen
Vermeiren, Goedele Goedele Vermeiren N-VA Antwerpen Vervangt vanaf 7 juli 2010 Sophie De Wit, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Reekmans, Peter Peter Reekmans LDD Vlaams-Brabant
Bouckaert, Boudewijn Boudewijn Bouckaert LDD Oost-Vlaanderen
De Waele, Patricia Patricia De Waele LDD Oost-Vlaanderen
Sabbe, Ivan Ivan Sabbe LDD West-Vlaanderen Vervangt vanaf 30 juni 2009 Jean-Marie Dedecker, die verkiest om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Werbrouck, Ulla Ulla Werbrouck LDD West-Vlaanderen
Vanden Bussche, Marc Marc Vanden Bussche LDD West-Vlaanderen Maakt vanaf 28 juni 2010 deel uit van de Open Vld-fractie.
Vereeck, Lode Lode Vereeck LDD Limburg Maakt vanaf 6 februari 2014 deel uit van de Open Vld-fractie.
Verstrepen, Jurgen Jurgen Verstrepen LDD Antwerpen Is vanaf 5 juni 2012 geen officieel partijlid meer van LDD, maar blijft toch in de LDD-fractie zetelen.
Rzoska, Björn Björn Rzoska Groen Oost-Vlaanderen Vervangt vanaf 9 januari 2013 Filip Watteeuw, die schepen van Gent wordt en dit niet wil cumuleren met het mandaat van Vlaams Parlementslid. Tot 17 januari 2012 Groen!
Caron, Bart Bart Caron Groen West-Vlaanderen Tot 17 januari 2012 Groen!
Meuleman, Elisabeth Elisabeth Meuleman Groen Oost-Vlaanderen Tot 17 januari 2012 Groen!
Peeters, Dirk Dirk Peeters Groen Antwerpen Tot 17 januari 2012 Groen!
Sanctorum, Hermes Hermes Sanctorum Groen Vlaams-Brabant Tot 17 januari 2012 Groen!
Vander Taelen, Luckas Luckas Vander Taelen Groen Brussel Tot 17 januari 2012 Groen!
Vogels, Mieke Mieke Vogels Groen Antwerpen Tot 17 januari 2012 Groen!
Van Eyken, Christian Christian Van Eyken UF Vlaams-Brabant

Gemeenschapssenatoren[bewerken]

De tien gemeenschapssenatoren die door het Vlaams parlement worden afgevaardigd naar de Senaat op basis van de electorale sterkte van de fracties zijn voor deze legislatuurperiode:

 • voor de periode 2009-2010
 1. CD&V: Jan Durnez
 2. CD&V: Cindy Franssen
 3. VB: Joris Van Hauthem
 4. VB: Karim Van Overmeire
 5. Open Vld: Bart Tommelein
 6. Open Vld: Jean-Jacques De Gucht
 7. sp.a: John Crombez
 8. sp.a: Fatma Pehlivan
 9. N-VA: Helga Stevens
 10. Groen!: Luckas Vander Taelen
 • voor de periode 2010-2014
 1. N-VA: Bart De Wever, opgevolgd door Wilfried Vandaele sinds 9 januari 2013
 2. N-VA: Helga Stevens
 3. N-VA: Liesbeth Homans, opgevolgd door Lies Jans sinds 9 januari 2013
 4. CD&V: Jan Durnez, opgevolgd door Johan Verstreken sinds 10 januari 2013
 5. CD&V: Cindy Franssen
 6. sp.a: Güler Turan, opgevolgd door Fatma Pehlivan sinds 21 december 2011
 7. sp.a: Ludo Sannen, opgevolgd door Jan Roegiers sinds 9 oktober 2013
 8. Open Vld: Bart Tommelein, opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht sinds 10 januari 2013
 9. VB: Filip Dewinter
 10. Groen: Mieke Vogels

Politiek bestuur[bewerken]

De installatievergadering van het Vlaams parlement vindt plaats op 30 juni 2009. Deze werd voorgezeten door het langstzetelende parlementslid, in casu Johan Sauwens (CD&V). Hij werd bijgestaan door de jongst verkozen parlementsleden, in casu Hermes Sanctorum (Groen) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Het politiek bestuur van het Vlaams parlement bestaat uit een voorzitter, een bureau en een uitgebreid bureau. De verkiezing werd op 30 juni 2009 uitgesteld tot latere datum. Op 13 juli werd het politiek bestuur verkozen.[13]

Voorzitter[bewerken]

Er was slechts één kandidaat voorzitter, met name Jan Peumans (N-VA).

De voorzitter wordt bijgestaan door een griffier. Dit is sedert 10 mei 2006 Martine Goossens. De griffier is tevens secretaris-generaal van het algemeen secretariaat.

Bureau[bewerken]

Ludwig Caluwé (CD&V) stelde voor het bureau uit te breiden van 8 naar 10 personen, omdat de regeringscoalitie in het geval van 8 mandaten niet beschikte over een meerderheid in het bureau. Het voorstel werd goedgekeurd.[13][23]

Volgende parlementsleden waren kandidaat ondervoorzitter: Carl Decaluwe (CD&V), Marijke Dillen (VB), Dirk Van Mechelen (Open Vld), Mia De Vits (sp.a), Jos De Meyer (CD&V) en Joris Van Hauthem (VB).

Volgende parlementsleden waren kandidaat secretaris: Veerle Heeren (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Bart Martens (sp.a).

Het bureau bestaat uit:

Uitgebreid bureau[bewerken]

Fractieleiders hebben in het uitgebreid bureau de hoedanigheid van een ondervoorzitter van het Vlaams parlement.

Het uitgebreid bureau bestaat uit:

Commissies[bewerken]

De samenstelling van de commissies gebeurt op basis van politieke verhoudingen en werd besloten op 9 september 2009.[24] De verdeling van de voorzittersmandaten is als volgt:

De actuele samenstelling van de commissies kan worden geraadpleegd op de website van het Vlaams Parlement.[25]

Het Vlaams parlement kent momenteel de volgende commissies:

Vaste commissies[bewerken]

 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (sedert 06-07-1999)
  • Subcommissie voor Financiën en Begroting (sedert 04-07-1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (sedert 06-07-1999)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Wapenhandel (sedert 06-10-2004)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (sedert 27-09-2004)
 • commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (sedert 06-07-1999)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (sedert 27-09-2004)
 • Commissie Energiearmoede (sedert 05-10-2005)
 • Commissie Wonen en Zorg (sedert 08-07-2008)

Bijzondere commissies[bewerken]

 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (sedert 04-07-1995)
 • Deontologische Commissie (sedert 18-12-1997)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (sedert 18-02-2004)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (sedert 27-09-2004)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (sedert 15-06-2005)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (sedert 19-10-2005)
 • Commissie voor de Vervolgingen (sedert 04-07-1995)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (sedert 31-03-1983)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (sedert 04-07-1995)

Legende[bewerken]

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • sp.a: Socialistische Partij anders
 • VB: Vlaams Belang
 • LDD: Libertair, Direct, Democratisch
 • SLP: Sociaal-Liberale Partij
 • Groen
 • UF: Union des Francophones
 • PVDA+: Partij van de Arbeid van België Plus
 • LSP: Links Socialistische Partij
 • CAP: Comité voor een Andere Politiek
 • VCD: Vrije Christen Democraten
 • BUB: Belgische Unie/Union Belgique

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]