Vlaams Parlement (samenstelling 2009-2014)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlaamse verkiezingen
Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2009

De samenstelling van het Vlaams Parlement voor de legislatuurperiode 2009-2014 is als volgt.

Deze volgde uit de Vlaamse verkiezingen 2009.

Aantal stemmen[bewerken]

Het aantal kiesgerechtigden was 4.676.488 voor de vijf provinciale kieskringen. Het aantal kiesgerechtigden voor de kieskring Brussel was 574.793. Er werden 4.351.807 stemmen uitgebracht voor de vijf provinciale kieskringen en 484.719 stemmen voor de Brusselse kieskring. Hiervan waren respectievelijk 4.112.325 geldig uitgebrachte stemmen en 239.482 ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen voor de vijf provinciale kieskringen, en 460.688 geldig uitgebrachte stemmen en 24.031 ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen voor de Brusselse kieskring. In de Brusselse kieskring werden 51.818 geldige stemmen uitgebracht voor de Nederlandse taalgroep door het Nederlandstalige kiescollege. Het Vlaams parlement telt momenteel 124 leden. Deze zetels werden verdeeld op basis van 4.403.625 geldig uitgebrachte stemmen in zes kieskringen. De zetelverdeling gebeurt in functie van het bevolkingsaantal volgens de methode-D'Hondt.

Er waren 17 lijsten die wedijverden om de gunst van de kiezer. Bij deze verkiezingen haalden 8 lijsten genoeg stemmen om één of meerdere verkozene(n) te hebben in het parlementaire halfrond. Dit waren:

 1. lijst CD&V: 939.873 stemmen
 2. lijst Vlaams Belang: 628.563 stemmen
 3. lijst sp.a: 627.851 stemmen
 4. lijst Open Vld: 616.609 stemmen
 5. lijst N-VA: 537.041 stemmen
 6. lijst LDD: 313.167 stemmen
 7. lijst Groen!: 278.211 stemmen
 8. lijst UF: 47.319 stemmen

De overige lijsten hadden niet voldoende stemmen om minstens één verkozene te hebben:

 1. lijst SLP: 44.734 stemmen
 2. lijst PVDA+: 42.849 stemmen
 3. lijst LSP: 10.038 stemmen
 4. lijst Belgische Alliantie: 9.318 stemmen
 5. lijst Vrijheid: 6.228 stemmen
 6. lijst Respect: 5.691 stemmen
 7. lijst CAP: 2.211 stemmen
 8. lijst VCD: 1.898 stemmen
 9. lijst BUB: 712 stemmen

Aantal zetels[bewerken]

Volgens partijfractie[bewerken]

Begin van de legislatuur[bewerken]

Deze stemverhouding resulteerde in volgende, oorspronkelijke en officiële, fractieverdeling in het Vlaams parlement, namelijk:

 1. fractie CD&V: 31 verkozenen
 2. fractie Vlaams Belang: 21 verkozenen
 3. fractie Open Vld: 21 verkozenen
 4. fractie sp.a: 19 verkozenen
 5. fractie N-VA: 16 verkozenen
 6. fractie LDD: 8 verkozenen
 7. fractie Groen!: 7 verkozenen

De UF met 1 verkozene kan geen fractie vormen om technische redenen. Door de opgesplitste zetelverdeling op basis van kieskringen heeft sp.a weliswaar meer stemmen dan Open Vld gehaald, maar kon minder zetels in de wacht slepen.

Grafisch overzicht[bewerken]

De zetelverdeling in het Vlaams parlement bij de start van de legislatuur in 2009 (Kijk lager voor wijzigingen tijdens de legislatuur):

Inaugurale zetelverdeling van het Vlaams Parlement in 2009

Wijzigingen tijdens de legislatuur[bewerken]

 • Op 25 juni 2010 stapt Marc Vanden Bussche over van LDD naar Open Vld[1] en op 15 juli 2010 stapte Karim Van Overmeire uit Vlaams Belang[2]. In augustus 2011 trad Van Overmeire toe tot N-VA.[3] In juli 2011 stapte Erik Arckens uit Vlaams Belang.[4] Jurgen Verstrepen werd in 2012 uit LDD gezet. Op 11 juli 2012 stapte Gerda Van Steenberge uit Vlaamse Belang.[5] Op 25 november 2013 stapte Annick De Ridder over van Open Vld naar N-VA.[6] Begin 2014 stapte Linda Vissers uit Vlaams Belang, waarna ze als onafhankelijke bleef zetelen[7] en stapte LDD-fractieleider Lode Vereeck over naar Open Vld.[8] Dit had de volgende fractieverdeling tot gevolg:
 1. fractie CD&V: 31 verkozenen
 2. fractie Open Vld: 22 verkozenen
 3. fractie sp.a: 19 verkozenen
 4. fractie N-VA: 18 verkozenen
 5. fractie Vlaams Belang: 17 verkozenen
 6. fractie Groen: 7 verkozenen
 7. fractie LDD: 5 verkozenen
 8. Er zetelen vijf onafhankelijken. De UF met 1 verkozene kan geen fractie vormen om technische redenen.

Personele bezetting[bewerken]

Op 30 juni 2009 traden de 124 direct verkozen leden van het Vlaams parlement in functie. Van de oorspronkelijke verkozenen waren 74 mannen en 50 vrouwen. 46 verkozenen hieronder waren nieuwkomers en hadden nog nooit zitting gehad in het Vlaams parlement. Vijf verkozenen hadden een allochtone achtergrond.[9]

Diezelfde dag besloten 13 verkozenen hun mandaat niet op te nemen. Hiervan hadden 11 verkozenen reeds een mandaat in een andere wetgevende vergadering en hadden 2 verkozenen reeds een mandaat in een uitvoerend orgaan. Verder waren 2 verkozen verhinderd, Yves Leterme en Brigitte Grouwels.[10][11] Zij worden vervangen door 13 opvolgers, die samen met 109 directe verkozenen de eed afleggen. De 2 afwezigen zouden op een later tijdstip de eed afleggen[12] maar lieten op 13 juli weten aan het ambt te verzaken. Ze werden vervangen door hun opvolgers.[13]

Op 13 juli 2009 werd de Regering-Peeters II geïnstalleerd. Na de vertrouwensstemming en de eedaflegging lieten 6 parlementsleden die toetraden tot de regering zich vervangen door hun opvolgers.[13]

Op 7 juli 2010 werden 4 opvolgers beëdigd, ingevolge het opnemen van vier parlementsleden van hun federaal mandaat. Zo werd Sophie De Wit vervangen door Goedele Vermeiren, Caroline Gennez vervangen door Steve D'Hulster, Frank Vandenbroucke door Else De Wachter en Peter Vanvelthoven door Ludo Sannen.[14]

In juli 2011 stapte Sven Gatz uit de nationale politiek. Op 6 juli werd hij opgevolgd door Khadija Zamouri.[15] Sas Van Rouveroij nam de titel van fractieleider over. Eind 2011 stapte John Crombez over naar de federale regering-Di Rupo. Bart Van Malderen werd zijn opvolger als fractieleider, Jurgen Vanlerberghe nam zijn plaats als parlementslid in.[16]

Op 1 februari 2012 nam Carl Decaluwe ontslag uit het parlement (hij werd provinciegouverneur van West-Vlaanderen). Hij werd opgevolgd door Els Kindt.

Eind 2012 nam Ludwig Caluwé ontslag uit het parlement. Koen Van den Heuvel nam diens functie als fractieleider over. Caroline Bastiaens vervangt Caluwé als parlementslid. Ook Tom Dehaene nam eind 2012 ontslag.[17][18] Hij werd vervangen door Peter Van Rompuy.[19] Lieven Dehandschutter, Filip Watteeuw en Herman Schueremans namen rond de jaarwisseling 2012-2013 ontslag en werden in 2013 opgevolgd door respectievelijk Marius Meremans, Björn Rzoska en Jo De Ro.

In september 2013 stopte Ludo Sannen met politiek. In het Vlaams Parlement nam Joke Quintens zijn taak over.[20][21] Dezelfde maand stopte ook Filip Anthuenis, die zich wou toeleggen op zijn burgemeestersambt. Hij werd opgevolgd door Egbert Lachaert.[22]

De actuele personele samenstelling van de fracties in het Vlaams parlement op vandaag is als volgt.

Christen-Democratisch en Vlaams (31)[bewerken]

 1. Caroline Bastiaens vervangt Ludwig Caluwé (05-12-2012)
 2. Robrecht Bothuyne
 3. Karin Brouwers
 4. Lode Ceyssens vervangt Erika Thijs (30-06-2009)[23]
 5. Sonja Claes
 6. Griet Coppé
 7. Els Kindt vervangt Carl Decaluwe (01-02-2012)[24]
 8. Peter Van Rompuy vervangt Tom Dehaene (18-12-2012)
 9. Dirk de Kort
 10. Jos De Meyer
 11. Jan Durnez vervangt Yves Leterme (13-07-2009)[25]
 12. Martine Fournier
 13. Cindy Franssen
 14. Paul Delva vervangt Brigitte Grouwels (13-07-2009)[26]
 15. Kathleen Helsen
 16. Veerle Heeren
 17. Vera Jans vervangt Jo Vandeurzen (13-07-2009)[27]
 18. Ward Kennes
 19. Jan Laurys
 20. Sabine Poleyn vervangt Hilde Crevits (13-07-2009)[27]
 21. Tinne Rombouts
 22. Johan Sauwens
 23. Katrien Schryvers
 24. Griet Smaers
 25. Valerie Taeldeman vervangt Joke Schauvliege (13-07-2009)[27]
 26. Koen Van den Heuvel (*) vervangt Inge Vervotte (13-07-2009)[28] vervangt Kris Peeters (13-07-2009) [27]
 27. Marc Van De Vijver
 28. Eric Van Rompuy
 29. Jan Verfaillie
 30. Johan Verstreken
 31. Veli Yüksel

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (22)[bewerken]

 1. Ann Brusseel
 2. Karlos Callens
 3. Patricia Ceysens
 4. Jean-Jacques De Gucht
 5. Irina De Knop
 6. Marnic De Meulemeester
 7. Gwenny De Vroe
 8. Peter Gysbrechts vervangt Bart Somers (30-06-2009)[29]
 9. Marino Keulen
 10. Egbert Lachaert vervangt Filip Anthuenis (25-09-2013)
 11. Fientje Moerman
 12. Lydia Peeters
 13. Jo De Ro vervangt Herman Schueremans (09-01-2013)
 14. Bart Tommelein (*)
 15. Vera Van der Borght
 16. Marleen Vanderpoorten
 17. Dirk Van Mechelen
 18. Sas van Rouveroij
 19. Mercedes Van Volcem
 20. Marc Vanden Bussche
 21. Lode Vereeck
 22. Khadija Zamouri vervangt Sven Gatz (06-07-2011)[15]

Vlaams Belang (17)[bewerken]

 1. Filip Dewinter
 2. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
 3. Frank Creyelman
 4. Johan Deckmyn
 5. Marijke Dillen
 6. Pieter Huybrechts
 7. Chris Janssens
 8. Jan Penris vervangt Gerolf Annemans[28] (30-06-2009)
 9. Katleen Martens vervangt Annick Ponthier[28] (30-06-2009)
 10. Stefaan Sintobin vervangt Frank Van Hecke[29] (30-06-2009)
 11. Felix Strackx
 12. Erik Tack vervangt Guy D'Haeseleer[28] (30-06-2009)
 13. Marleen Van den Eynde vervangt Bruno Valkeniers[28] (30-06-2009)
 14. Wim Van Dijck vervangt An Michiels (13-10-2010)
 15. Joris Van Hauthem (*)
 16. Christian Verougstraete
 17. Wim Wienen vervangt Anke Van dermeersch [25] (30-06-2009)

Socialistische Partij Anders (19)[bewerken]

 1. Jurgen Vanlerberghe vervangt John Crombez (07-12-2011) (Crombez fractievoorzitter vanaf 7 juli 2010)
 2. Kathleen Deckx
 3. Philippe De Coene
 4. Kurt De Loor
 5. Mia De Vits
 6. Else De Wachter vervangt Frank Vandenbroucke (07-07-2010)[14]
 7. Steve D'Hulster vervangt Caroline Gennez (07-07-2010)[14]
 8. Michèle Hostekint
 9. Yamila Idrissi
 10. Patrick Janssens
 11. Marcel Logist
 12. Chokri Mahassine
 13. Bart Martens vervangt Kathleen Van Brempt (30-06-2009)[29]
 14. Fatma Pehlivan
 15. Joke Quintens vervangt Ludo Sannen (23-09-2013), die Peter Vanvelthoven verving (07-07-2010)[14] (*) (Vanvelthoven fractievoorzitter tot 6 juli 2010)
 16. Els Robeyns
 17. Bart Van Malderen (*) vervangt Daniël Termont (30-06-2009)[30]
 18. Güler Turan
 19. Jan Roegiers vervangt Freya Van den Bossche (13-07-2009)[27]

Nieuw-Vlaamse Alliantie (18)[bewerken]

 1. Jan Peumans
 2. Wilfried Vandaele vervangt Geert Bourgeois (13-07-2009 en 06-07-2010)[27]
 3. Vera Celis
 4. Piet De Bruyn vervangt Mark Demesmaeker (06-02-2013)
 5. Annick De Ridder vervangt Dirk Sterckx (Open Vld) (30-06-2009)[28]
 6. Bart De Wever
 7. Matthias Diependaele (*)
 8. Tine Eerlingen
 9. Danielle Godderis-T'Jonck
 10. Marc Hendrickx
 11. Liesbeth Homans
 12. Lies Jans
 13. Marius Meremans vervangt Lieven Dehandschutter (09-01-2013)
 14. Willy Segers
 15. Helga Stevens
 16. Kris Van Dijck
 17. Karim Van Overmeire[3]
 18. Goedele Vermeiren vervangt Sophie De Wit (07-07-2010)[14]

Groen (7)[bewerken]

 1. Björn Rzoska vervangt Filip Watteeuw (09-01-2013)
 2. Bart Caron
 3. Elisabeth Meuleman (*)
 4. Dirk Peeters
 5. Hermes Sanctorum
 6. Luckas Vander Taelen
 7. Mieke Vogels

Libertair, Direct, Democratisch (5)[bewerken]

 1. Peter Reekmans (*)
 2. Boudewijn Bouckaert
 3. Patricia De Waele
 4. Ivan Sabbe vervangt Jean-Marie Dedecker (30-06-2009)[28]
 5. Ulla Werbrouck

Union des Francophones (1)[bewerken]

 1. Christian Van Eyken

Onafhankelijk (4)[bewerken]

 1. Erik Arckens, stapte uit Vlaams Belang in juli 2011,[4] verving eerder Johan Demol[26] (30-06-2009)
 2. Jurgen Verstrepen, uit LDD gezet
 3. Gerda Van Steenberge, stapte uit Vlaams Belang in juli 2012[5]
 4. Linda Vissers, stapte uit Vlaams Belang in januari 2014[7]

Gemeenschapssenatoren[bewerken]

De tien gemeenschapssenatoren die door het Vlaams parlement worden afgevaardigd naar de Senaat op basis van de electorale sterkte van de fracties zijn voor deze legislatuurperiode:

 • voor de periode 2009-2010
 1. CD&V: Jan Durnez
 2. CD&V: Cindy Franssen
 3. VB: Joris Van Hauthem
 4. VB: Karim Van Overmeire
 5. Open Vld: Bart Tommelein
 6. Open Vld: Jean-Jacques De Gucht
 7. sp.a: John Crombez
 8. sp.a: Fatma Pehlivan
 9. N-VA: Helga Stevens
 10. Groen!: Luckas Vander Taelen
 • voor de periode 2010-2014
 1. N-VA: Bart De Wever, opgevolgd door Wilfried Vandaele sinds 9 januari 2013
 2. N-VA: Helga Stevens
 3. N-VA: Liesbeth Homans, opgevolgd door Lies Jans sinds 9 januari 2013
 4. CD&V: Jan Durnez, opgevolgd door Johan Verstreken sinds 10 januari 2013
 5. CD&V: Cindy Franssen
 6. sp.a: Fatma Pehlivan
 7. sp.a: Ludo Sannen, opgevolgd door Jan Roegiers sinds 9 oktober 2013
 8. Open Vld: Bart Tommelein, opgevolgd door Jean-Jacques De Gucht sinds 10 januari 2013
 9. VB: Filip Dewinter
 10. Groen: Mieke Vogels

Volgens kieskring[bewerken]

De zetelverdeling naar provinciale herkomst is als volgt.

Zetels Vlaams Parlement.png
Ant. O-Vl. Vl-B. W-Vl. Lim. Bru. Totaal
CD&V 8 6 4 7 5 1 31
Vlaams Belang 7 2 3 3 3 0 18
Open Vld 4 6 4 3 2 2 21
sp.a 5 4 3 3 3 1 19
N-VA 6 4 3 2 2 0 17
LDD 1 2 1 3 1 0 8
Groen 2 2 1 1 0 1 7
UF 1 1
Totaal 33 27 20 22 16 6 124

Kieskring Antwerpen Flag of Antwerp.svg (33)[bewerken]

 1. Kris Peeters wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Inge Vervotte wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Koen Van den Heuvel (CD&V)
 2. Tinne Rombouts (CD&V)
 3. Kathleen Helsen (CD&V)
 4. Ludwig Caluwé wordt op 05-12-2012 opgevolgd door Caroline Bastiaens (CD&V)
 5. Dirk de Kort (CD&V)
 6. Griet Smaers (CD&V)
 7. Ward Kennes (CD&V)
 8. Katrien Schryvers (CD&V)
 9. Filip Dewinter (VB)
 10. Anke Van dermeersch wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Jan Penris (VB)
 11. Frank Creyelman (VB)
 12. Pieter Huybrechts (VB)
 13. Gerolf Annemans wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Marleen Van den Eynde (VB)
 14. Bruno Valkeniers wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Wim Wienen (VB)
 15. Marijke Dillen (VB)
 16. Dirk Van Mechelen (Open Vld)
 17. Marleen Vanderpoorten (Open Vld)
 18. Dirk Sterckx wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Annick De Ridder (Open Vld), zij stapte in november 2013 over naar N-VA
 19. Bart Somers wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Peter Gysbrechts (Open Vld)
 20. Caroline Gennez wordt op 07-07-2010 opgevolgd door Steve D'Hulster[14] (sp.a)
 21. Patrick Janssens (sp.a)
 22. Kathleen Deckx (sp.a)
 23. Güler Turan (sp.a)
 24. Kathleen Van Brempt wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Bart Martens (sp.a)
 25. Bart De Wever (N-VA)
 26. Liesbeth Homans (N-VA)
 27. Marc Hendrickx (N-VA)
 28. Kris Van Dijck (N-VA)
 29. Sophie De Wit wordt op 07-07-2010 opgevolgd door Goedele Vermeiren[14] (N-VA)
 30. Vera Celis (N-VA)
 31. Jurgen Verstrepen (eerst LDD, later onafhankelijke)
 32. Mieke Vogels (Groen)
 33. Dirk Peeters (Groen)

Kieskring Oost-Vlaanderen Flag of Oost-Vlaanderen.png (27)[bewerken]

 1. Joke Schauvliege wordt opgevolgd door Valerie Taeldeman (CD&V)
 2. Jos De Meyer (CD&V)
 3. Cindy Franssen (CD&V)
 4. Veli Yüksel (CD&V)
 5. Robrecht Bothuyne (CD&V)
 6. Marc Van De Vijver (CD&V)
 7. Karim Van Overmeire (eerst VB, tussen juli 2010 en augustus 2011 onafhankelijk, dan N-VA)
 8. Gerda Van Steenberge (eerst VB, sinds juli 2012 onafhankelijk[5])
 9. Johan Deckmyn (VB)
 10. Guy D'Haeseleer wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Erik Tack (VB)
 11. Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)
 12. Fientje Moerman (Open Vld)
 13. Filip Anthuenis wordt op 25-09-2013 opgevolgd door Egbert Lachaert (Open Vld)
 14. Vera Van der Borght (Open Vld)
 15. Marnic De Meulemeester (Open Vld)
 16. Sas Van Rouveroij (Open Vld)
 17. Freya Van Den Bossche wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Jan Roegiers (sp.a)
 18. Kurt De Loor (sp.a)
 19. Fatma Pehlivan (sp.a)
 20. Daniël Termont wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Bart Van Malderen (sp.a)
 21. Helga Stevens (N-VA)
 22. Lieven Dehandschutter wordt op 09-01-2013 opgevolgd door Marius Meremans (N-VA)
 23. Matthias Diependaele (N-VA)
 24. Boudewijn Bouckaert (LDD)
 25. Patricia De Waele (LDD)
 26. Filip Watteeuw wordt op 09-01-2013 opgevolgd door Björn Rzoska (Groen)
 27. Elisabeth Meuleman (Groen)

Kieskring Vlaams-Brabant Flemish Brabant Flag.png (20)[bewerken]

 1. Tom Dehaene wordt op 18-12-2012 opgevolgd door Peter Van Rompuy (CD&V)
 2. Karin Brouwers (CD&V)
 3. Eric Van Rompuy (CD&V)
 4. Jan Laurys (CD&V)
 5. Joris Van Hauthem (VB)
 6. An Michiels (VB)
 7. Felix Strackx (VB)
 8. Patricia Ceysens (Open Vld)
 9. Herman Schueremans wordt op 09-01-2013 opgevolgd door Jo De Ro (Open Vld)
 10. Irina De Knop (Open Vld)
 11. Gwenny De Vroe (Open Vld)
 12. Frank Vandenbroucke wordt op 07-07-2010 opgevolgd door Else De Wachter[14] (sp.a)
 13. Mia De Vits (sp.a)
 14. Marcel Logist (sp.a)
 15. Mark Demesmaeker wordt op 06-02-2013 opgevolgd door Piet De Bruyn (N-VA)
 16. Tine Eerlingen (N-VA)
 17. Willy Segers (N-VA)
 18. Peter Reekmans (LDD)
 19. Hermes Sanctorum (Groen)
 20. Christian Van Eyken (UF)

Kieskring West-Vlaanderen Flag of West Flanders.svg (22)[bewerken]

 1. Hilde Crevits wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Sabine Poleyn (CD&V)
 2. Carl Decaluwe (CD&V)
 3. Jan Verfaillie (CD&V)
 4. Martine Fournier (CD&V)
 5. Johan Verstreken (CD&V)
 6. Griet Coppé (CD&V)
 7. Yves Leterme wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Jan Durnez (CD&V)
 8. Frank Vanhecke wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Stefaan Sintobin (VB)
 9. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (VB)
 10. Christian Verougstraete (VB)
 11. Bart Tommelein (Open Vld)
 12. Mercedes Van Volcem (Open Vld)
 13. Karlos Callens (Open Vld)
 14. John Crombez wordt op 7-12-2011 opgevolgd door Jurgen Vanlerberghe (sp.a)
 15. Michèle Hostekint (sp.a)
 16. Philippe De Coene (sp.a)
 17. Geert Bourgeois wordt op 13-07-2009 en op 06-06-2010 opgevolgd door Wilfried Vandaele (N-VA)
 18. Danielle Godderis-T'Jonck (N-VA)
 19. Jean-Marie Dedecker wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Ivan Sabbe (LDD)
 20. Ulla Werbrouck (LDD)
 21. Marc Vanden Bussche (eerst LDD, later Open Vld)
 22. Bart Caron (Groen)

Kieskring Limburg Flag of Limburg (Belgium).svg (16)[bewerken]

 1. Jo Vandeurzen wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Vera Jans (CD&V)
 2. Veerle Heeren (CD&V)
 3. Erika Thijs wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Lode Ceyssens (CD&V)
 4. Johan Sauwens (CD&V)
 5. Sonja Claes (CD&V)
 6. Linda Vissers (eerst VB, later onafhankelijk)
 7. Chris Janssens (VB)
 8. Annick Ponthier (VB) wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Katleen Martens (VB)
 9. Marino Keulen (Open Vld)
 10. Lydia Peeters (Open Vld)
 11. Peter Vanvelthoven wordt op 07-07-2010 opgevolgd door Ludo Sannen[14] (sp.a), op 23-09-2013 opgevolgd door Joke Quintens
 12. Els Robeyns (sp.a)
 13. Chokri Mahassine (sp.a)
 14. Jan Peumans (N-VA)
 15. Lies Jans (N-VA)
 16. Lode Vereeck (eerst LDD, sinds 2014 Open Vld)

Kieskring Brussel-Hoofdstad Belgium brussels iris.svg (6)[bewerken]

 1. Brigitte Grouwels wordt op 13-07-2009 opgevolgd door Paul Delva (CD&V)
 2. Johan Demol (VB) wordt op 30-06-2009 opgevolgd door Erik Arckens (eerst VB, sinds juli 2011 onafhankelijk)
 3. Sven Gatz wordt op 06-07-11 opgevolgd door Khadija Zamouri[15] (Open Vld)
 4. Ann Brusseel (Open Vld)
 5. Yamila Idrissi (sp.a)
 6. Luckas Vander Taelen (Groen)

Politiek bestuur[bewerken]

De installatievergadering van het Vlaams parlement vindt plaats op 30 juni 2009. Deze werd voorgezeten door het langstzetelende parlementslid, in casu Johan Sauwens (CD&V). Hij werd bijgestaan door de jongst verkozen parlementsleden, in casu Hermes Sanctorum (Groen) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Het politiek bestuur van het Vlaams parlement bestaat uit een voorzitter, een bureau en een uitgebreid bureau. De verkiezing werd op 30 juni 2009 uitgesteld tot latere datum. Op 13 juli werd het politiek bestuur verkozen.[13]

Voorzitter[bewerken]

Er was slechts één kandidaat voorzitter, met name Jan Peumans (N-VA).

De voorzitter wordt bijgestaan door een griffier. Dit is sedert 10 mei 2006 Martine Goossens. De griffier is tevens secretaris-generaal van het algemeen secretariaat.

Bureau[bewerken]

Ludwig Caluwé (CD&V) stelde voor het bureau uit te breiden van 8 naar 10 personen, omdat de regeringscoalitie in het geval van 8 mandaten niet beschikte over een meerderheid in het bureau. Het voorstel werd goedgekeurd.[13][31]

Volgende parlementsleden waren kandidaat ondervoorzitter: Carl Decaluwe (CD&V), Marijke Dillen (VB), Dirk Van Mechelen (Open Vld), Mia De Vits (sp.a), Jos De Meyer (CD&V) en Joris Van Hauthem (VB).

Volgende parlementsleden waren kandidaat secretaris: Veerle Heeren (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Bart Martens (sp.a).

Het bureau bestaat uit:

Uitgebreid bureau[bewerken]

Fractieleiders hebben in het uitgebreid bureau de hoedanigheid van een ondervoorzitter van het Vlaams parlement.

Het uitgebreid bureau bestaat uit:

Commissies[bewerken]

De samenstelling van de commissies gebeurt op basis van politieke verhoudingen en werd besloten op 9 september 2009.[32] De verdeling van de voorzittersmandaten is als volgt:

De actuele samenstelling van de commissies kan worden geraadpleegd op de website van het Vlaams Parlement.[33]

Het Vlaams parlement kent momenteel de volgende commissies:

Vaste commissies[bewerken]

 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (sedert 06-07-1999)
  • Subcommissie voor Financiën en Begroting (sedert 04-07-1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (sedert 06-07-1999)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Wapenhandel (sedert 06-10-2004)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (sedert 27-09-2004)
 • commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (sedert 06-07-1999)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (sedert 27-09-2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (sedert 27-09-2004)
 • Commissie Energiearmoede (sedert 05-10-2005)
 • Commissie Wonen en Zorg (sedert 08-07-2008)

Bijzondere commissies[bewerken]

 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (sedert 04-07-1995)
 • Deontologische Commissie (sedert 18-12-1997)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (sedert 18-02-2004)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (sedert 27-09-2004)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (sedert 15-06-2005)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (sedert 19-10-2005)
 • Commissie voor de Vervolgingen (sedert 04-07-1995)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (sedert 31-03-1983)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (sedert 04-07-1995)

Legende[bewerken]

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • sp.a: Socialistische Partij anders
 • VB: Vlaams Belang
 • LDD: Libertair, Direct, Democratisch
 • SLP: Sociaal-Liberale Partij
 • Groen
 • UF: Union des Francophones
 • PVDA+: Partij van de Arbeid van België Plus
 • LSP: Links Socialistische Partij
 • CAP: Comité voor een Andere Politiek
 • VCD: Vrije Christen Democraten
 • BUB: Belgische Unie/Union Belgique

(*) fractievoorzitter

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]