Vlaamse Rode Lijst (zoogdieren)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is de Rode Lijst van zoogdieren in Vlaanderen. De derde kolom steunt op de Lijst uit 1994, de vierde op de Lijst van 2014, uitgegeven door de Vlaamse overheid (INBO).[1]

De lijst van 2014 is opgesteld met de beschermingsstatus volgens de regionale criteria van het IUCN.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 1994 Rode Lijst 2014
Aardmuis Microtus agrestis Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Baardvleermuis (winter) Myotis mystacinus Vermoedelijk bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Baardvleermuis (zomer) Myotis mystacinus
Onvoldoende data (DD)
Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii Ernstig bedreigd Bedreigd (EN)
Boommarter Martes martes Vermoedelijk bedreigd Ernstig bedreigd (CR)
Bosmuis Apodemus sylvaticus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Bosspitsmuis (gewone/tweekleurige) Sorex araneus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Bosvleermuis Nyctalus leisleri Ernstig bedreigd Bedreigd (EN)
Brandts vleermuis Myotis brandtii Bedreigd Onvoldoende data (DD)
Bruine beer Ursus arctos Uitgestorven in Vlaanderen
Bruine rat Rattus norvegicus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Bruinvis Phocoena phocoena Ernstig bedreigd Kwetsbaar (VU)
Bunzing Mustela putorius Momenteel niet bedreigd Kwetsbaar (VU)
Das Meles meles Bedreigd Kwetsbaar (VU)
Dwergmuis Micromys minutus Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Dwergspitsmuis Sorex minutus Momenteel niet bedreigd Kwetsbaar (VU)
Dwergvleermuis (gewone) Pipistrellus pipistrellus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Dwergvleermuis (kleine) Pipistrellus pygmaeus
Onvoldoende data (DD)
Edelhert Cervus elaphus Uitgestorven in Vlaanderen Kwetsbaar (VU)
Eikelmuis Eliomys quercinus Momenteel niet bedreigd Bedreigd (EN)
Euraziatische lynx Lynx lynx
Onvoldoende data (DD)
Euraziatische rode eekhoorn Sciurus vulgaris Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Europese bever Castor fiber Uitgestorven in Vlaanderen Kwetsbaar (VU)
Europese mol Talpa europaea Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Europese nerts Mustela lutreola Uitgestorven in Vlaanderen
Europese otter Lutra lutra Uitgestorven in Vlaanderen Ernstig bedreigd (CR)
Franjestaart (winter) Myotis nattereri Vermoedelijk bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Franjestaart (zomer) Myotis nattereri
Onvoldoende data (DD)
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Vermoedelijk bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Gewone zeehond Phoca vitulina Ernstig bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus Bedreigd Bedreigd (EN)
Grijze zeehond Halichoerus grypus
Kwetsbaar (VU)
Grote bosmuis Apodemus flavicollis Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum Verdwenen Regionaal uitgestorven (RE)
Haas Lepus europaeus Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Hamster Cricetus cricetus Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd (CR)
Hazelmuis Muscardinus avellanarius Bedreigd Ernstig bedreigd (CR)
Hermelijn Mustela erminea Momenteel niet bedreigd Kwetsbaar (VU)
Huismuis Mus musculus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Huisspitsmuis Crocidura russula Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Ingekorven vleermuis (winter) Myotis emarginatus Ernstig bedreigd Kwetsbaar (VU)
Ingekorven vleermuis (zomer) Myotis emarginatus
Bedreigd (EN)
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros Uitgestorven in Vlaanderen Regionaal uitgestorven (RE)
Konijn Oryctolagus cuniculus Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Laatvlieger Eptesicus serotinus Momenteel niet bedreigd Kwetsbaar (VU)
Meervleermuis Myotis dasycneme Bedreigd Bedreigd (EN)
Mopsvleermuis Barbastella barbastellus Verdwenen Regionaal uitgestorven (RE)
Ondergrondse woelmuis Microtus subterraneus Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Ree Capreolus capreolus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Rosse vleermuis Nyctalus noctula Momenteel niet bedreigd Kwetsbaar (VU)
Rosse woelmuis Myodes glareolus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Vermoedelijk bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Steenmarter Martes foina Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Tuimelaar Tursiops truncatus Verdwenen Regionaal uitgestorven (RE)
Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus Momenteel niet bedreigd
Vale vleermuis Myotis myotis Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd (CR)
Veldmuis Microtus arvalis Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Veldspitsmuis Crocidura leucodon Zeldzaam Bedreigd (EN)
Vos Vulpes vulpes Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Waterspitsmuis Neomys fodiens Bedreigd Bedreigd (EN)
Watervleermuis (winter) Myotis daubentonii Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Watervleermuis (zomer) Myotis daubentonii
Bijna in gevaar (NT)
West-Europese egel Erinaceus europaeus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Wezel Mustela nivalis Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Wild zwijn Sus scrofa Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)
Wilde kat Felis silvestris Uitgestorven in Vlaanderen Ernstig bedreigd (CR)
Woelrat Arvicola terrestris Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar (NT)
Wolf Canis lupus Uitgestorven in Vlaanderen Regionaal uitgestorven (RE)
Zwarte rat Rattus rattus Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar (LC)

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]