Vochtig schraalgrasland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Blauwgrasland met Spaanse ruiter

Het vochtig schraalgrasland is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'hm'.

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door verschillende plantengemeenschappen uit de klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheratea).

Het vochtig schraalgrasland staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en codering[bewerken | brontekst bewerken]

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

Vochtige schraalgraslanden zijn gebonden aan zwak zure tot pH-neutrale, humeuze of venige bodems, onder invloed van basenrijk grondwater, meestal onder de vorm van ijzerrijke kwel. De ondergrond kan variëren van klei over leem tot zand, met alle tussenvormen. De grondwaterstand is weinig variabel, in de winter tot op of boven het maaiveld, in de zomer maximaal 30 tot 40 cm onder het maaiveld.

Naargelang van het gehalte aan carbonaten onderscheiden we twee subtypes van deze vegetatie, een kalkrijke variant (hmm) en een zuurdere variant (hme), die echter in elkaar overgaan en waarvoor voor Vlaanderen geen specifieke indicatieve soorten beschreven zijn.

Een zeer zeldzame vorm van het vochtig schraalgrasland is het blauwgrasland, vernoemd naar de blauwgroene kleur van de typische plantensoorten. Deze vegetatie komt enkel voor op bodems met een zeer stabiel, hoog grondwaterpeil dat pH-neutraal of maximaal zwak zuur is, zoals in beekdalen en laagvenen. De meeste vochtige graslanden hebben meer bruine tinten door de aanwezige biezen en russen.

Vochtig schraalgraslanden zijn zeer vatbaar voor verstoring. Bij verdere verzuring evolueren ze naar zeggenvegetaties, bij een toename van de voedselrijkdom krijgen we dotterbloemgraslanden.

Soortensamenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

In deze vegetaties zijn de boom- en struiklaag steeds afwezig. De kruidlaag is dominant, met zowel grassen, grasachtige planten als kruiden. Een moslaag is meestal zeer beperkt.

De lijst van indicatieve soorten voor het vochtig schraalgrasland maakt geen onderscheid tussen de twee subtypes.

Indicatieve en begeleidende soorten voor het vochtig schraalgrasland
Indicatief / Begeleidend Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
I Spaanse ruiter Cirsium dissectum
Groot Zandbrink Spaanse Ruiter.JPG
I Kranskarwij Carum verticillatum
Whorled Caraway Carum verticillatum (26428783922).jpg
I Kleine schorseneer Scorzonera humilis
Scorzonera humilis eF.jpg
I Blauwe knoop Succisa pratensis
Teufelsabbiss Succisa pratensis b.jpg
I Teer guichelheil Anagallis tenella
Anagallis tenella Gors Goch.jpg
I Klein glidkruid Scutellaria minor
Scutellaria minor2 eF.jpg
I Blonde zegge Carex hostiana
Carex hostiana inflorescens (2).jpg
I Vlozegge Carex pulicaris
Carex pulicaris.JPG
I Geelgroene zegge Carex demissa
Carex demissa detail.jpeg
I Bleke zegge Carex pallescens
Carex pallescens 2.jpg
I Blauwe zegge Carex panicea
Carex panicea001.JPG
I Paddenrus Juncus subnodulosus
Juncus subnodulosus - trubbtåg-4374 - Flickr - Ragnhild & Neil Crawford.jpg
I Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea 10.jpg
I Karwijselie Selinum carvifolia
Selinum carvifolia kz05.jpg

Verspreiding en voorkomen[bewerken | brontekst bewerken]

Vochtige schraalgraslanden zijn zeldzaam in Vlaanderen. We vinden ze vooral terug als kleine vlekken in natuurreservaten en militaire terreinen. Vooral in de Leemstreek, specifiek in de vallei van de Demer en die van de Dijle, en in de Centrale en Zuidelijke Kempen zijn ze nog te vinden.

Van blauwgraslanden zijn in Vlaanderen slechts relicten te vinden, ingebed in meer 'gewone' schraalgraslanden.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Lijst van BWK-karteringseenheden