Vogelbescherming

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onder vogelbescherming wordt verstaan het het streven om vogels te beschermen of hun welzijn te waarborgen. Het kan gaan om het lot van individuele vogels of om het veiligstellen van de leefgebieden van vogelsoorten. Vogelbescherming Nederland (of kortweg: Vogelbescherming) is ook de populaire aanduiding van de organisatie die in 1899 is opgericht als de "Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels" en die zich bezighoudt met de belangen en bescherming van vogels.

Vogelbescherming vindt onder meer plaats via wetgeving, zoals de in Europa geldende Vogelrichtlijn en in Nederland daarenboven de Flora- en faunawet.

Wereldwijd zijn er verschillende vogelbeschermingsorganisaties die vaak op nationaal niveau opereren. Meer dan 100 van deze nationale organisaties zijn verenigd in de koepelorganisatie Birdlife International.

Hieronder worden slechts een aantal voorbeelden van dit soort organisaties genoemd.

Nederland en België[bewerken]

Europa[bewerken]

Buiten Europa[bewerken]

Zie ook[bewerken]