Vossius Gymnasium

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vossius Gymnasium
Vossius Gymnasium
Algemeen
Locatie Amsterdam
Opgericht 1926
Type gymnasium
Denominatie openbaar
Bevoegd gezag Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG)
Personen
Rector Christine Hylkema
Leraren 76
Studenten 833
Overig
Afkorting het Vossius
Motto Sine labore nihil (letterlijk: zonder werk niets, vrij vertaald: zonder werk bereik je niets)
Website http://www.vossius.nl/
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Het Vossius Gymnasium is een openbaar categoriaal gymnasium in Amsterdam-Zuid. Het is opgericht in 1926 en vernoemd naar Gerardus Vossius.

Kenschets[bewerken | brontekst bewerken]

Het Vossius is een betrekkelijk kleine school met zo'n 800 leerlingen. In aanvulling op de klassieke talen wordt ook het vak klassieke culturele vorming (KCV) gegeven, met als hoogtepunt een reis naar Rome in de vijfde klas. De school kent een strikte toelatingsprocedure, omdat de school vanwege de grootte van het (onlangs verbouwde) gebouw niet verder kan groeien. Aan het begin van de 21e eeuw is het een enkele keer voorgekomen dat er moest worden geloot. De school organiseert vele jaarlijkse festiviteiten, zoals het Café Chantant, een tweedaagse culturele avond, en het Paastoernooi: een sporttoernooi waarbij zowel de klassen uit de onderbouw als uit de bovenbouw het tegen elkaar opnemen (met uitzondering van leerlingen in het 6e jaar in verband met de eindexamens). Er zijn twee schoolkranten: het officiële orgaan Vulpes met bijdragen van school en leerlingen en het uitsluitend door leerlingen geschreven Aloopex, die tijdens Paastoernooien en lustra ook een journaal maakt.[1] Verder zijn er een schoolorkest, een bigband, een jaarlijks toneelstuk en de Bond, bestaande uit een praeses, abactis, questor en twee assesoren, leerlingen uit de vijfde klas, die feesten en toernooien organiseert. De school heeft ook een organisatie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers, genaamd De Oude Vos. Elke vijf jaar is er een lustrumviering.

Schoolgebouw[bewerken | brontekst bewerken]

In 1926 besloot het Amsterdamse gemeentebestuur door de toenemende belangstelling voor gymnasiaal onderwijs een tweede openbaar gymnasium op te richten. Het bestaande Stedelijk Gymnasium kreeg de naam Barlaeus Gymnasium en het nieuwe de naam Vossius Gymnasium. Casparus Barlaeus en Vossius waren beiden hoogleraar geweest in de zeventiende eeuw aan het Atheneum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Het nieuwe gymnasium werd de eerste jaren ondergebracht in een schoolgebouw aan de Pieter Lodewijk Takstraat.

Nico Lansdorp (1885-1968) werd aangezocht als architect voor het nieuwe schoolgebouw. Het werd een "paleis" in een verstrakte variant van de Amsterdamse School-architectuur met ruime hallen en trappenhuizen, centrale verwarming (een noviteit), twee gymnastieklokalen met douches en een theater-achtige aula met een muurschildering met Griekse opschriften, gemaakt door de tekenaar, schilder en lithograaf Leo Visser (1880-1950). Het gebouw is literair beschreven in de roman De avonden van oud-leerling Gerard Reve. De oud-leerling Richter Roegholt publiceerde een artikel over de architect en dit gebouw (zijn "laatste school"). In 2001 werd het gebouw ingrijpend gerenoveerd onder begeleiding van de architect Ronald van der Voort, met behoud van het oorspronkelijke monumentale karakter.

Op 11 Februari 2019 brak in de kantine van de school een brand uit door een defect in een lichtdimmer. In de kantine en in het bovenliggende kantoor is brandschade vastgesteld. In meerdere klaslokalen is sprake van blus- en onderzoekschade.

Galerij[bewerken | brontekst bewerken]

Het schoolgebouw kort na de bouw

Schoolplan en beoordeling[bewerken | brontekst bewerken]

Het Vossius heeft begin 2020 een het Schoolplan 2020-2023 vastgesteld. In dit schoolplan wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de doorstroom in de onderbouw en aan kwaliteitszorg op school. De school wil het naschoolse aanbod continueren en voortgaan met het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van leerlingen. Het plan voorziet in het wegnemen van beperkingen bij het combineren en kiezen van vakken in de bovenbouw. Voor de onderbouw is een doorlopende leerlijn informatica gepland.

De Onderwijsinspectie concludeert in haar in mei 2021 vastgestelde vierjaarlijkse onderzoek dat de school voldoende presteert op vrijwel alle aspecten van het toezichtskader. De indicatoren: zicht op ontwikkeling en begeleiding, didactisch handelen, extra ondersteuning, onderwijstijd, toetsing en afsluiting, veiligheid, onderwijs resultaten van de bovenbouw en de examencijfers liggen ruim boven de inspectienorm. Ook de indicatoren onderwijspositie en onderbouwsnelheid zijn voldoende. Op het vlak van kwaliteitszorg en ambitie concludeert de Inspectie dat er onder de huidige rector voldoende aan onderwijsontwikkeling wordt gewerkt, maar dat de kwaliteitszorg systematischer kan en dat er meer vanuit gezamenlijkheid moet worden gewerkt. Het kwaliteitsoordeel van het Vossius is voldoende.

Lotingsproblematiek[bewerken | brontekst bewerken]

In de jaren 90 werden de categorale gymnasia bedreigd met sluiting. Later is de populariteit van de gymnasia in Amsterdam explosief gestegen. Daarom zijn er in 2005 twee extra gymnasia in Amsterdam opgericht, namelijk Het 4e Gymnasium en het Cygnus Gymnasium. Het 4e Gymnasium werd mede door het Vossius in het leven geroepen. Op de school werkt een groot aantal docenten dat afkomstig is van het Vossius.

De populariteit van het gymnasium bleef stijgen. Voor het schooljaar 2009-2010 was het Vossius het enige van de vijf Amsterdamse gymnasia dat zonder speciale maatregelen alle ingeschreven leerlingen een plaats kon bieden. Voor het schooljaar 2010-2011 werden 7 van de 134 op het Vossius Gymnasium ingeschreven leerlingen uitgeloot.

Leerlingen, leraren en medewerkers[bewerken | brontekst bewerken]

Bekende oud-leerlingen[bewerken | brontekst bewerken]

Bekende (oud-)leraren[bewerken | brontekst bewerken]