Vredegerecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een vredegerecht is een rechtbank voorgezeten door een vrederechter, een alleen zetelende magistraat die relatief snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan. In Nederland kent men geen vrederechter meer; het ambt van kantonrechter komt er het meest mee overeen. Het ambt van vrederechter werd daar in 1838 afgeschaft.

De vrederechter is de gemakkelijkst toegankelijke rechter en van oudsher het feitelijke gezicht van de rechtspraak bij de burger in landen waar het rechtsstelsel op de Franse Code Napoléon is gebaseerd.

Het vredegerecht is een instelling die alleen nog voorkomt in België, Luxemburg en Zwitserland en in Frankrijk zelf werd afgeschaft in 1958. Zie ook:

Gedurende korte tijd heeft de instelling ook bestaan in Nederland, bepaalde Duitse bondsstaten en Italië ten tijde van de Napoleontische bezetting:

Veel landen met een rechtstelsel gebaseerd op common law kennen functionarissen met de naam Justice of the Peace. Hoewel dit letterlijk hetzelfde betekent als 'vrederechter', is dit een fundamenteel verschillend instituut. De rechtbank die het dichtste aansluit bij het begrip 'vredegerecht' is het small claims court.

De vrederechtspraak in Nederland tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog was gericht op het aanpakken van politieke tegenstanders van de bezetter en de NSB. Ook dit staat los van de oorspronkelijke functie van de vrederechter.