Weerspannigheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Weerspannigheid is een (strafrechtelijk) misdrijf tegen de openbare orde.

Het is elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging tegen leden van de openbare macht. Er is enkel sprake van weerspannigheid indien de feiten gebeuren tijdens de uitoefening van hun functie.

Belgische Wet
Wet(boek): Strafwetboek
Artikel: 269 tot en met 274
Omschrijving:

Weerspannigheid wordt genoemd elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging tegen ministeriële ambtenaren, veld- of boswachters, dragers of agenten van de openbare macht, personen aangesteld om taksen en belastingen te innen, brengers van dwangbevelen, aangestelden van de douane, gerechtelijke bewaarders, officieren of agenten van de administratieve of de gerechtelijke politie, wanneer zij handelen ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen.