Wet op de jeugdzorg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Wet op de jeugdzorg is een Nederlandse wet die in 2005 van kracht is geworden en geldig was tot 1-1-2015. Per die datum is de wet vervangen door de Jeugdwet.

De wet beoogde hulp te bieden aan jongeren en ouders bij het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen. Het bureau Jeugdzorg stond centraal in de wet. Dit bureau beoordeelde of jeugdzorg nodig was en zorgde voor aansluiting op jeugdhulpverlening, de jeugdgeestelijke gezondheidszorg en justitiële jeugdinrichtingen. Ook behoorden tot de taken van het bureau gezinsvoogdij, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De provincie subsidieerde het bureau Jeugdzorg.

Uitvoering door de Provincie[bewerken]

De provincie zorgde ervoor dat inwoners van Nederland toegang hadden tot jeugdzorg en dat jeugdzorg geleverd werd. Per 1-1-2015 is deze taak overgeheveld naar de gemeente.

Activiteiten[bewerken]

  • het jaarlijks voor 1 oktober vaststellen van een provinciaal beleidskader
  • de oprichting en instandhouding van bureau Jeugdzorg
  • subsidie voor de regionale zorgaanbieder(s) van jeugdhulp
  • een cliëntenvertrouwenspersoon aanstellen
  • mogelijk ondersteuning van cliëntenorganisaties via subsidie
  • afstemming van het provinciaal beleid met het jeugdzorgaanbod van de volgende partners

Middelen[bewerken]

De provincie kreeg voor jeugdzorg doeluitkeringen van de rijksoverheid. Andere partners ontvingen geen middelen voor afstemming en het leveren van persoonsgegevens aan bureau Jeugdzorg op grond van de wet.

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]