Wikings-NSK

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Wikings-NSK
Wikings - Nederlandsche Studentenkring
Type Faculteitskring
Plaats Vlag Antwerpen (stad) Antwerpen
Instelling Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Studierichting - Bedrijfskunde
- Economisch Beleid
- Handelsingenieur
- HIB
- SEW
Locatie Kleine Kauwenberg 22,
2000 Antwerpen
Oprichting NSK: 15 december 1884
Wikingia: 3 december 1910
Oprichter(s) NSK: Leo Dens
Wikingia: Stan Leurs
Aansluiting Unifac kringraad
Ledental ca. 1000
Clubkleuren Rood en Wit
Lint: rood-wit-rood
Website www.wikings.be

Wikings-NSK is de faculteitskring van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de Universiteit Antwerpen (UA), Antwerpen, België. Deze studentenvereniging ontstond in 2003 na een fusie van de Wikings en NSK. Dit gebeurde naar aanleiding van een fusie van de drie toenmalige Antwerpse universitaire centra UFSIA, RUCA en UIA tot de Universiteit Antwerpen. De twee TEW-faculteiten, waarvan één op het UFSIA en één op het RUCA, smolten samen tot één TEW-faculteit gevestigd op de stadscampus van de nieuw gevormde universiteit.

Wikings-NSK is de oudste studentenvereniging van Antwerpen. De club bezit over verregaande roots, die teruggaan tot in de 19de eeuw (NSK) en het begin van de 20ste eeuw (Wikingia). NSK werd opgericht op 15 december 1884 door 6 studenten en Wikingia werd opgericht op 3 december 1910 door Stan Leurs.

Heden ten dage vertegenwoordigt Wikings-NSK alle studenten van de faculteit TEW.
Deze faculteit telt een kleine 3000 studenten [bron?] en omvat de 5 volgende richtingen:

 • Toegepaste Economische Wetenschappen Bedrijfskunde
 • Toegepaste Economische Wetenschappen Economisch Beleid
 • Toegepaste Economische Wetenschappen Handelsingenieur
 • Toegepaste Economische Wetenschappen Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
 • Toegepaste Economische Wetenschappen Sociaal Economische Wetenschappen

Naast het organiseren van ontwikkelingsgerichte evenementen zoals jobdagen en bedrijfsbezoeken organiseert de club ook meer bindende evenementen zoals TD's en cantussen.

De alumni-verenigingen Wikingssenioren (UFSIA) en NSK-alumni (RUCA) fuseerden in 2004 tot Alechia (Alumni Economie en Handelsingenieur Antwerpen).

Geschiedenis Wikingia[bewerken]

In 1852 stichtten de paters van de Sociëteit van Jezus (de Jezuïeten) in de Belgische havenstad Antwerpen een middelbare school genaamd het Institut Saint-Ignace (Sint-Ignatius Instituut). Deze middelbare school werd voor het eerst in 1855 uitgebreid en kreeg een tweede school met als naam Ecole Spéciale de Commerce et d'Industrie die in 1902 omgevormd werd tot de Ecole Supérieure de Commerce of de Handelshogeschool Sint-Ignatius.

Aan deze handelshogeschool ontstond in de winter van 1910 onder leiding van oprichter Stan Leurs en de eerste praeses J. Joseph De Groot op 3 december de studentenclub Wikingia als een club die streed voor een Vlaamse Hogeschool in Antwerpen. 1927 was het jaar dat de Jezuïeten de middelbare school lieten vallen en drie jaar later in 1930 werd ook de Nederlandstalig Sint-Ignatius Hogere Handelsschool werkelijkheid. Vanaf toen konden de economiestudenten uit (de bij de Wikings gebruikte term) het 'catacomben tijdperk' treden.

Wikingia hebben zich sindsdien steeds ingezet in het Antwerpse studentenleven en is gegroeid tot de grootste club van de Sint-Ignatius Handelshogeschool en de daarop volgende Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (sinds 1965).

Geschiedenis NSK (Nederlandsche Studentenkring)[bewerken]

Zegel van NSK met jaartal van oprichting en Caduceus (verwijzing naar de Griekse god van de handel: Hermes.
Schild van NSK met kasteel (verwijzing naar Antwerpen) en Caduceus (verwijzing naar de Griekse god van de handel: Hermes.

De verhalen willen dat NSK is gesticht op 15 december 1884 door twee Antwerpse, één Brugse en drie Nederlandse studenten. Er bestond destijds een nauwe band tussen het Hoger Handelsgesticht en het Antwerpse Atheneum, en het is dus niet ondenkbaar dat leerlingen uit dit Atheneum aan de basis stonden van NSK. Het epitheton "Nederlandsche" was doelbewust gekozen: men zocht toentertijd in Vlaanderen alom beschutting tegen het "Frans", dat op de Vlaamse studenten drukte in het onderwijs en in hun carrière.

NSK was een actieve vereniging en werkte mee aan talloze herdenkingen, colloquia, congressen, academische zittingen en andere feestelijkheden. In 1892 was NSK in Antwerpen mede-organisator van de Peter Benoit-herdenking. In 1910 organiseerde de vereniging het Eerste Algemeen Nederlands Studentencongres.

De jaren zestig en zeventig brachten moeilijke jaren voor NSK. Met veel moeite en dankzij steun van alumni overleefde de vereniging. De viering van het honderdjarig bestaan van NSK, in 1984, werd een hoogtepunt en tevens de start van een heropleving van het studentenleven, zij het niet meer in de "stijl van vroeger", maar aangepast aan de gewijzigde levensomstandigheden. Uiteindelijk werd besloten te fuseren met de Wikings tot Wikings-NSK. Dit garandeerde een levensvatbare vereniging een bundeling der krachten van de faculteiten TEW en HIR.

Werking & activiteiten[bewerken]

Het praesidium van de Wikings-NSK telt ongeveer 18 leden (hangt van jaar tot jaar af). Elk presidiumlid krijgt een welbepaalde taak toegewezen zoals onder andere financiën, cantor, cultuur, cursusdienst,... Het presidium staat in voor het goede verloop van de club en wordt verkozen door de studenten van de faculteit TEW uit een van de opkomende kandidaat-presidia. Deze verkiezingen vinden jaarlijks plaats tijdens de kiesweek georganiseerd in de laatste week voor de lentevakantie door Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De uitslag van deze verkiezingen wordt traditioneel tijdens de zwanenzang op de donderdag van de kiesweek bekendgemaakt.

Eenmaal verkozen bereidt het nieuwe presidium de werking van het volgende academiejaar voor. Enkele grote activiteiten die de Wikings-NSK elk jaar organiseren:

 • Een peter- & meterwerking voor de eerstejaars
 • Een examenboekje voor de eerstejaars (voorbeeldvragen, aandachtspunten, examen verloop,...)
 • 2de hands boekenverkoop
 • Careerday, exclusieve jobavond voor masters
 • Verscheidene TD's & cantussen
 • Een skireis tijdens de lesvrijeweek (na de januari examens)
 • De Wikingsploeg in de ASL (Antwerp Soccer League)
 • Comedy Night in de Salamander en tijdens het Calamartes Festival
 • De 24 uren van de Wikings
 • Stage/thesis-event: Uniek forum waar student en onderneming stagemogelijkheden uitwisselen
 • Het Wikings-NSK Galabal
 • Start-it-up: Een reeks workshops voor studenten die een eigen idee willen ontwikkelen
 • Elke week thema pubs in het stamcafé De Salamander
 • Meet & Greet met verscheidene bedrijven
 • Bedrijfsbezoeken: In-House Trip
 • TEW Afstudeer BBQ

Trivia[bewerken]

 • Wikings: In 1945 ging de eerste uitgave van het Wikings clubblad 'SNEK' te water. De Snek werd wekelijks of maandelijks uitgegeven en was genoemd naar de bekende gelijknamige Vikingschepen.
 • Wikings: Op 7 december 1949 drongen de Wikings het Mechelse museum binnen en stalen de koffer en de pop Opsinjoorke. Ze brachten enkele dagen later hun buit over naar de Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx. Craeybeckx beloofde de Mechelse burgemeester dat de pop aan de stad zou worden terugbezorgd, maar eerst werd ze enkele dagen tentoongesteld in het Rockoxhuis in Antwerpen. Exact een maand later, op 7 januari 1950, werd hij terug naar Mechelen gebracht. De Wikings werden voor de rechtbank gedaagd, maar werden vrijgesproken. Bij het overhandigen van de pop aan het Antwerpse stadsbestuur was ongeveer 25.000 man en de buitenlandse pers aanwezig.
 • Wikings: De Wikings drongen met een open cadillac in 1960-1961 de voor auto's afgezette Meir binnen. Deze was naar aanleiding van het bezoek van de Sjah van Perzië en Koning Boudewijn aan Antwerpen afgezet. Aan het stuur zat Freddy Van Gaever, naast hem zat Carlo De Wever en achteraan George Eraly verkleed als de koning. De Wiking-sjah en kompanen werden na enkele minuten omringd door politieagenten op motorfietsen en werden gearresteerd.
 • Wikings: De Wikings zijn ook verantwoordelijk voor een van Belgiës bekendste (studentikoze) ontvoering, namelijk dat van Manneken Pis op een ijskoude winternacht van 16 op 17 januari 1963 door de feestleider Freddy Van Gaever en zijn medeplichtige praesidiumleden. Het is de enige keer dat men daarin geslaagd is, hoewel het verscheidene keren geprobeerd is. Hiermee haalde de studentenclub de 27e pagina van de Gazet van Antwerpen. Omdat het om een goed doel ging werden er geen sancties getroffen. De grap bracht 80.000 BEF (ong. 2.000 euro) op ten bate van mindervaliden.
 • Wikings: De jaarlijkse UFSIA Afstudeer BBQ (Nu TEW Afstudeer BBQ) vond het eerst plaats in de tuin van Professor Karel Soudan, de eerste peter van de Wikings, die als afsluiter van het jaar een barbecue gaf voor de praesidiumleden. Dit evenement werd nadien uitgebreid naar alle laatste en voorlaatste jaars TEW.
 • Wikings: In 1979 schreven De Hamers een cover van het Wikings clublied, genaamd Wikingia Disco.
 • Wikings: Michael Van Peel maakte een akoestische versie van het Wikings clublied.
 • NSK: NSK is de 2de oudste nog bestaande studentenvereniging van het land. (na T.S.G. 't Zal Wel Gaan)
 • NSK: Een van NSK's bekendste leden is Willem Elschot die tevens het NSK clublied schreef.
 • Wikings-NSK: De Wikings-NSK is één van die clubs die (op Antwerpse wijze) zichzelf de titel Club van 't Stad toe-eigent.

Bekende Alumni[bewerken]

Externe links[bewerken]