Wikipedia:Afzetting moderatoren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:AFM
Op deze pagina kan het vertrouwen in een moderator worden opgezegd. Zie Wikipedia:Regelingen rond moderatoren voor de te volgen procedure. In ieder geval dient de betreffende moderator minstens 48 uur van tevoren op zijn of haar overlegpagina op de hoogte gebracht te worden van het voornemen.

N.B.: een moderator kan, net zoals iedere andere gebruiker, ook geblokkeerd worden via een verzoek op de verzoekpagina.

Gebruikers mogen enkel stemmen wanneer zij aan het begin van de peiling meer dan 100 wijzigingen hebben gedaan als geregistreerd gebruiker. Ook moet de oudste wijziging van een gebruiker meer dan 1 maand geleden zijn gedaan.
1 week na het aflopen van de afzettingsprocedure kan deze gearchiveerd worden. Zie daarvoor het archief.

Wikiklaas

Wikiklaas (overleg bijdragen blokkeringen beveiligingen verwijderingen titelwijzigingen)

Toelichting

Ik heb in de nacht van afgelopen zondag op maandag Wikiklaas laten weten dat ik het vertrouwen in hem als moderator wil opzeggen. Bij zijn aanmelding vorig jaar april heb ik met twijfel ingestemd met zijn aanmelding. Na maandag heb ik me afgevraagd of ik niet nog steeds twijfel, maar uiteindelijk heb ik besloten de afzettingsprocedure toch door te zetten. Zoals ik bij mijn melding heb aangegeven is het een stapeling van bijdragen van Wikiklaas die mij tot die melding hebben gebracht. Toen ik uiteindelijk de knoop had doorgehakt kosten het ook weinig tijd en moeite een lijst met voorbeelden te maken die duidelijk maken waarom ik mijn vertrouwen opzeg.

Maar ik wil ook mijn twijfel weergeven, Ondanks mijn kritiek, die tot deze procedure heeft geleid, heb ik ook waardering voor de wijze waarop Wikiklaas vaak zijn knoppen gebruikt. Ik houd van robuuste mod's en Wikiklaas is denk ik op dit moment de meest robuuste. Dat zou ik, mocht hij niet alleen mijn vertrouwen kwijt zijn maar ook van te veel collega's, missen.

Uiteindelijk geeft echter de doorslag dat ik Wikiklaas te vaak tegenkom op een onredelijk robuuste en onvriendelijke manier. Daarbij komt, en dat is de persoonlijke kant aan deze procedure, dat ik er heel slecht tegen kan als iemand je op een zeer indirecte manier belachelijk probeert te maken. Recent heeft Wikklaas dat hier en hier twee keer jegens mij gedaan. Ik weet dat ik zelf bot kan zijn, als ik dat dan terug krijg dan zal ik dat accepteren. Maar dit is geen kwestie van bot zijn, dit is belachelijk maken op een beetje achterbakse wijze en daarmee diskwalificeert Wikiklaas zich voor mij. Als dat het enige was dat mij dwars zit dan zou ik overigens deze afzetting niet doorzetten. Waarbij ik overigens nog wel opmerk dat ik het niet begrijp waarom Wikiklaas na gemotiveerde kritiek van anderen niet bereid of niet in staat is zijn eigen bijdrage te relativeren zie hier

Wat ik echt ergerlijk vind, een moderator onwaardig en een serieus gevaar voor de opbouw van de encyclopedie is de wijze waarop Wikiklaas collega's behandeld die hier al jaren actief zijn en die in mijn ogen een dusdanig oeuvre op hun naam hebben dat enig respect op zijn plaats is. Niet dat zij daarmee niet meer bekritiseerd mogen worden, maar zo praat je niet over een collega die met grote kennis en onvermoeibaar sinds 11 jaar Brugge en andere delen van België voor ons heeft ontsloten. Ook naar een andere Belgische collega verliest Wikiklaas dat te makkelijk uit het oog.

Maar ook deze discussie wordt op een toon gevoerd die ik niet begrijp. Dat 300 lastig is< tja zeker, maar dat los je niet op deze manier op. Waarom een sneer naar Lotje, waarom een vreselijke sneer naar Aiko, en waarom een collega onder IP afblaffen die gewoon gelijk heeft. En misschien belangrijker, waarom geef je daar niet gewoon toe dat je het fout zag.

Deze lijst is zeker niet uitputtend. Het gaat me er ook niet om dat ik al jouw fouten opsom. Fouten maken is het probleem niet, het is de toon en de imo niet acceptabele wijze waarop je je uitlaat over collega's die om welke reden dan ook bij jou irritatie hebben opgewekt. Die toon jaagt mensen weg en maakt het vaak onmogelijk om in gesprek te raken. Een mod wordt geacht een voorbeeld te geven. De wijze waarop jij dat de laatste maanden hebt gedaan heeft er helaas toe geleid dat ik jou de knopjes niet meer toe vertrouw.

Ik zal waarschijnlijk maandag de mededeling in De Kroeg en in de Mededelingen plaatsen waarmee deze procedure formeel gaat lopen. Hieronder kan jij alles zeggen waarvan jij denkt dat het van belang is om tot een oordeel te komen. Ten aanzien van de peiling merk ik nog het volgende op.

Iedere collega die een stem plaatst mag daarbij een toelichting geven, probeer daarbij beknopt te blijven, maar ik zal er niet in knippen. Het is echter uitdrukkelijk niet toegestaan om te reageren op een toelichting. Dergelijke reacties zal ik niet verplaatsen maar gewoon verwijderen. Als je wilt reageren doe dat op de overlegpagina. Peter b (overleg) 25 jan 2018 23:02 (CET)

Reactie Wikiklaas

Het klopt dat ik wel eens met andere gebruikers bots. En het klopt ook dat ik dan wel eens een sneer geef. Wanneer ik met iemand bots, dan gaat daar altijd, ook in de gevallen die hierboven worden gememoreerd, aan vooraf dat ik vind dat iemand ondermaatse inhoud bijdroeg of met oneigenlijke argumenten zijn gelijk probeert te halen. Ook bij de botsing met Peter b was dat het geval: een bizarre opvatting die hij al tijdenlang huldigt met betrekking tot brongebruik, en die er in dit geval op neerkwam dat als hijzelf meent te weten dat een stukje informatie klopt, een andere gebruiker niet om een bron mag vragen: die moet maar googlen. Ik heb vervolgens op speelse wijze laten zien wat de uiterste consequentie daarvan is. En deze gebruiker, die zelf aan de lopende band andere gebruikers schoffeert door ze van "gereutel" en "geneuzel" te betichten zonder dat hij zelf ooit op zindelijke wijze zijn mening beargumenteert, die gebruiker voelde zich door mijn voorbeeld, waarin niet één onvertogen woord staat, op zijn pik getrapt. En voor Peter b telt dat zo zwaar dat hij er aanleiding voor een afzettingsprocedure in ziet. Het had hem gesierd als hij zich bij het in gang zetten van zo'n procedure zou beperken tot zaken waarin hij niet zelf de partij is die zich geschoffeerd voelt. Als het de mening van de gemeenschap is dat een moderator niet mag botsen met Peter b, dan moet de uitkomst van deze procedure uiteraard zijn dat mijn moderatorrechten worden ingetrokken. WIKIKLAAS overleg 25 jan 2018 23:29 (CET)

De peiling

Zoals al gezegd, een toelichting is toegestaan. Probeer daarbij wel beknopt te blijven, maar ik zal er niet aankomen als ze toch langer worden. Reageren op een toelichting mag op de overlegpagina.

Commentaar op een toelichting op deze pagina wordt verwijderd.

Als coördinator zal ik zelf geen stem uitbrengen. Peter b (overleg) 27 jan 2018 01:43 (CET)

Deze peiling begint 27 januari 2018 om 02.00 uur en loopt tot zaterdag 3 februari 2018 02.00 uur.

De stemming is gesloten

Wikiklaas moet de moderatorrechten inleveren

 1. Otto (overleg) 27 jan 2018 02:04 (CET)
 2. Ymnes (overleg) 27 jan 2018 08:15 (CET) Sterk is niet de kwalificatie, maar onbehouwen en lak aan de richtlijnen voor moderatoren. Als gebruikers met een blanco blokkeerlogboek en een grote staat van dienst een aanvraag doen dan moet je die ten eerste al serieus overwegen, maar vooral niet de legitieme aanvrager ook nog eens blokkeren. We hebben elke serieuze moderator hard nodig, en daar hoor jij niet bij.
 3. Andries Van den Abeele (overleg) 27 jan 2018 10:38 (CET)
 4. De Wikischim (overleg) 27 jan 2018 10:49 (CET)
 5. Richard kiwi Overleg 27 jan 2018 11:54 (CET) - Mijn motivatie staat op de overlegpagina bij 'neutraal', aangezien ik op iemand reageerde. Echter werd het verhaal nogal lang. ;-)
 6. Nietanoniem (overleg) 27 jan 2018 12:23 (CET) wegens herhaaldelijk denigrerende opmerkingen maken naar diverse goede gebruikers
 7. Sonuwe () 27 jan 2018 12:39 (CET) Vooral zijn anti-Belgische houding met als trieste hoogtepunten zijn gedrag tov. Andries en mij in de soap rond Tony Willems en de verwijdering van artikels zoals Corneille-François De Ridder en Leopold Calberg als NE terwijl deze personen in de nationale biografische woordenboeken beschreven staan.
 8. B kimmel (overleg) 27 jan 2018 13:14 (CET) Prima gebruiker waar ik regelmatig mee 'spar', maar volledig ongeschikt als mod. Heeft afblaffen tot kunst verheven (oa hier) en dit is desastreus voor een samenwerkingsproject. Wikiklaas is daar ook al talloze malen op gewezen. Dit ben ik ook nog niet vergeten.
 9. Dqfn13 (overleg) 27 jan 2018 13:19 (CET) Bij zijn tweede aanmelding was ik al tegen en dat is niet gewijzigd. Overleggen is vaak niet mogelijk, maar afblaffen, beschimpen, etc. des te meer. Zelfs collegamoderatoren (over het algemeen toch gewaardeerde collega's) worden niet gespaard en kunnen (ook onterecht) een veeg uit de pan krijgen. Dqfn13 (overleg) 27 jan 2018 13:19 (CET)
 10. Otto Cusanus (overleg) 30 jan 2018 09:03 (CET)
 11. --Donald Trung/徵國單 (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 30 jan 2018 11:57 (CET) Wikiklaas lijkt niet in staat te zijn tot normaal overleg en had op een doorwijspagina mijn bijdrage teruggedraaid met motivatie "geen bron" terwijl alle toevoegingen in de gelinkte artikelen werden onderbouwd (terwijl normaliter op dp's nimmer bronnen gebruikt worden) en ging vervolgens alleen maar met ad hominem persoonlijke aanvallen beweringen maken over hoe slecht mijn Nederlands is zonder überhaupt één van zijn argumenten te onderbouwen. Verder lijkt hij mij constant te stalken en vindt hem vaak op mijn overlegpagina met dreigementen, niet op iets inhoudelijk gebaseerd maar lijkt hij het wel willen in te wrijven dat ik globaal vergrendeld was en vindt omdat ik "smekend" terug ben gekomen dat ik mij daarom niet met deze gemeenschap mag bemoeien, dit is duidelijk het importeren van problemen van buitenaf maar wanneer ik een opmerking tegen een gebruiker maak die geen Nederlands kan en zijn enige “bijdragen” hier het weghalen van bronnen is dat hij foutief bronnen van de Nederlandstalige Wikipedia verwijderde noemt hij dit “zaken uit andere wiki’s importeren” wat eerder laat zien dat hij obsessief dwars wil zijn tegenover gebruikers die hij niet mag dan daadwerkelijk om de inhoud van de encyclopedie geeft. Hij heeft een aantal WP:PUNT nominaties gestart voor een aantal door mij gestarte lemma's waarvan hij herhaaldelijk beweerde dat de historische achtergrond irrelevant was wat duidelijk relevant aan de artikelen waren en ook zo door andere gebruikers was ondersteund. Het lijkt mij duidelijk dat Wikiklaas hier niet is om aan de collegiale sfeer bij te dragen en zijn verstand van beleid trek ik ook in twijfel sinds hij bij XPanettaa dit beweerde terwijl XPanettaa als gebruik heeft gemaakt van de ontsnappingsclausule en de huidige blokkade niet meer preventief lijkt te zijn. En dan nog te zwijgen over zijn antagonistisch gedrag tegenover Driehonderd. Ik dacht dat Wikipedia een project is waar volwassen met elkaar omgaan verplicht was maar het feit dat Wikiklaas als moderator was verkozen (zelfs tweemalig) lijkt het tegendeel te bewijzen. Vaak wanneer ik zijn commentaar tegenkom lijkt hij zich arrogant tegenover zijn medegebruikers op te zetten als heeft hij geen verstand van het onderwerp (zoals bij Overleg:Nikola Tesla) ik wil niet zeggen dat dit de Dunning-krugereffect in actie is, maar Wikiklaas lijkt nooit zijn fouten toe te kunnen geven en geeft ook zelden nadere argumenten na het nomineren van lemma's of zelfs het verwijderen ervan. Bij de verwijdering van Katrolschrijf gaf hij als reden "Verwijdersessie 20171210: Opmaak, spelling, grammatica. Correcte vertaling van woorden als sheave naar het Nederlands" maar ik had het woord "sheave" als overal vertaald wat of bewijst dat hij zelf de lemma's niet controleert of bewijst dat hij geen interesse heeft om de encyclopedie te verbeteren.
 12. Vdkdaan (Gif mo sjette) 31 jan 2018 10:53 (CET). Toch geen neutraal. Na het lezen van het tegen antwoord toch hier. Het antwoord weerlegt geen/weinig van de "beschuldigingen". Het is zelfs eerder een "Trump"-antwoord waarbij men nog meer de ander probeert belachelijk te maken. Van een mod verwacht ik geen kinderachtig gedrag maar iemand die zich neutraal en boven een zaak kan stellen. Het afdoen "wie vindt dat je moet afgezet worden als je bots met peterb" kan je gerust verdraaien "hou mij als moderator want ik kan even kinderachtig, niet-neutraal, en op de man reageren als peterb". Wie weet ben ik de volgende die dit moet ondergaan. Als kortrechter te weinig neutraal en te veel vooringenomen en te onbeschoft.
 13. Lidewij (overleg) 31 jan 2018 11:54 (CET) In 2014 zag ik dat Wikiklaas rust op Wikipedia probeerde te bewaren. En voor ogen hield "is de encyclopedie ermee gediend?" Daarna zag ik hem afglijden. Persoonlijke POV. Reageren of verwijderen zonder goed (in) te lezen of kennis van zaken. Hier een vb An Vandersteene was twee X geen nuweg-Geschiedenis An Vandersteene PaulBrussel NUWEG NE persoon in het kader van aankomende verkiezingen. (18 okt 2018.??) en "dezelfde vorm verwijderd" was ook zeker niet waar. Ik herken punten die hierboven staan Jammer dat men hier meer PeterB aan het beoordelen is.
 14. The Banner Overleg 31 jan 2018 13:37 (CET) But let me make one thing absolutely clear: this vote is NOT an endorsement of the behaviour of Peter b!
 15. Paul K. (overleg) 1 feb 2018 01:52 (CET) In het verleden heb ik herhaaldelijk beargumenteerd, o.a. hier en hier, waarom mijns inziens Wikiklaas zich gediskwalificeerd heeft als moderator. Zijn ergerlijke ongemanierdheid en vaak zelfs regelrechte onbeschoftheid jegens zijn medegebruikers zijn sindsdien niet of nauwelijks verbeterd. De mensen die aanvoeren dat Peter b vaak ook ongemanierd is hebben geen ongelijk, maar Peter b is dan ook nog geen jaar geleden afgewezen als kandidaat-moderator. De richtlijnen zeggen dat moderatoren "een voorbeeldfunctie" moeten hebben. Ongemanierdheid is duidelijk een diskwalificatie.
 16. Pucky (overleg) 1 feb 2018 10:27 (CET) (....pfff)
 17. ed0verleg 27 jan 2018 09:05 (CET) ik zet mijn motivatie wel op de overlegpagina.
 18. Kronkelwilg (overleg) 2 feb 2018 18:51 (CET) Na mijn eerste 'kennismaking' met zijn bemiddelingsrol en zijn houding jegens andere gebruikers kan ik nog geen duidelijke verbetering constateren.
 19. Chewing tinfoil (overleg) 2 feb 2018 22:11 (CET) Moderator niet waard, pushed zijn persoonelijke agenda op aan andere mensen en doet minachtend. Niet objectief, aanvallened, en intimiderend. Weg met hem als moderator.
 20. Akadunzio (overleg) 3 feb 2018 01:47 (CET) Eigenlijk triestig dat Wikiklaas niet verder komt dan het conflict met Peter b en zelfs daar geen oplossing voor vindt. Ook kan hij zich niet verdedigen tegen de andere argumenten voor zijn afzetting. Hij is totaal vooringenomen, is arrogant, kan zelfs flagrante fouten niet toegeven. Eigenlijk is hij vrij onprofessioneel.

De stemming is gesloten

Wikiklaas mag de moderatorstatus behouden

 1. BoH (overleg) 27 jan 2018 02:03 (CET)
 2. Woudloper 27 jan 2018 02:11 (CET) ik deel liever pluimen uit, enzo.
 3. bdijkstra (overleg) 27 jan 2018 02:13 (CET) ik heb hartelijk gelachen
 4. Saschaporsche (overleg) 27 jan 2018 02:20 (CET) Het aanmaken van een “humor”pagina Groningen was een plaagstoot. Dat Peter zich daardoor beledigd voelt is te begrijpen. Echter, ik herken de frustratie die Wikiklaas gevoeld moet hebben in de omgang met Peter. Peter is zeer overtuigd van zijn eigen gelijk, en soms moeilijk voor rede vatbaar. Wikiklaas de modrechten afnemen komt de encyclopedie niet ten goede.
 5. Robotje (overleg) 27 jan 2018 03:04 (CET)
 6. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 27 jan 2018 03:10 (CET)Dat men het niet grappig vind dat kan gebeuren maar is zeker nog geen reden om iemand af te zetten als moderator.
 7. Maiella (overleg) 27 jan 2018 06:41 (CET)
 8. Mbch331 (Overleg) 27 jan 2018 08:16 (CET)
 9. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 27 jan 2018 08:24 (CET)
 10. Brimz (overleg) 27 jan 2018 08:57 (CET) Een moderator is een gewone gebruiker mer een bezem om rotzooi op te ruimen. Wikiklaas heeft in dit conflict nergens iets rotzooi genoemd en de bezem ook niet gebruikt om iemand of iets op te ruimen terwijl dat niet had gemoeten. De bezem is niet misbruikt en hoeft dus niet te worden afgenomen.
 11. Rode raaf (overleg) 27 jan 2018 09:06 (CET) Per Brimz.
 12. JanB46 (overleg) 27 jan 2018 09:17 (CET)
 13. Gouwenaar (overleg) 27 jan 2018 09:25 (CET)
 14. Globe.svg Druyts.t overleg 27 jan 2018 09:46 (CET) Als twee gebruikers botsen met elkaar is het beter om elkaar gewoon te mijden. Dan nog wat olie op het vuur te gooien.
 15. Josq (overleg) 27 jan 2018 10:06 (CET) Een geldig bezwaar dat Peter b geprobeerd heeft om eerlijk en collegiaal te onderbouwen. Die onderbouwing laat echter wel zien dat er een hele grote persoonlijke component in zit, en wat dat betreft gaat Peter b ook niet vrijuit. Ik voel er niet voor om een conflict dat deels zo persoonlijk is middels een afzetting te beslechten. Laat het nut van deze procedure zijn dat het bezwaar luid en duidelijk gecommuniceerd is, zonder dat het consequenties heeft voor het toch al slinkende moderatoraantal
 16. Trijnstel (overleg) 27 jan 2018 10:16 (CET)
 17. Joris (overleg) 27 jan 2018 10:36 (CET)
 18. Sijtze Reurich (overleg) 27 jan 2018 10:53 (CET) Hoewel ik geen enkele waardering heb voor de aanmaak van een onzinpagina, waar Peter b terecht boos over werd.
 19. Rudolphous (overleg) 27 jan 2018 10:57 (CET) Twee gewaardeerden gebruikers. Graag weer inhoudelijk aan de slag.
 20. Wiki13 (overleg) 27 jan 2018 11:26 (CET)
 21. Xxmarijnw overleg 27 jan 2018 11:30 (CET)
 22. Tulp8 (overleg) 27 jan 2018 11:42 (CET)
 23. HenriDuvent 27 jan 2018 12:02 (CET) Niet zo.
 24. Elvesham (overleg) 27 jan 2018 12:12 (CET)
 25. CaAl (overleg) 27 jan 2018 12:36 (CET)
 26. Marrakech (overleg) 27 jan 2018 12:48 (CET) Het moderatorschap van Wikiklaas, en de zogenaamde voorbeeldfunctie die daarbij zou horen, lijkt er een beetje met de haren bijgesleept in deze discussie. Het gaat hier gewoon om een conflict tussen twee gebruikers. Niet de allerzuiverste zet van Peter b.
 27. Trewal 27 jan 2018 12:53 (CET) Of het nu de humor/onzin pagina van Wikiklaas is, of deze afzettingsprocedure, beide zijn van de zotte en kunnen het best met een korreltje zout genomen worden ;-)
 28. JurriaanH (overleg) 27 jan 2018 12:54 (CET)
 29. MatthijsWiki (overleg) 27 jan 2018 13:02 (CET)
 30. BlueKnight 27 jan 2018 15:06 (CET) Hoge bomen vangen veel wind.
 31. Velocitas(↑) 27 jan 2018 15:40 (CET)
 32. Renevs (overleg) 27 jan 2018 16:50 (CET)
 33. MWMG (overleg) 27 jan 2018 17:54 (CET)
 34. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 27 jan 2018 18:36 (CET)
 35. Sylhouet overleg 27 jan 2018 20:15 (CET) Hij mag dan naast vele goede ook meerdere slechte eigenschappen hebben, uit ervaring weet ik dat hij - in tegenstelling tot wat ik hier steeds lees - excuses aanbiedt als hij fout zit.
 36. JoostB (overleg) 27 jan 2018 20:20 (CET) Per Brimz en Marrakech
 37. Malinka1 (overleg) 27 jan 2018 22:01 (CET) Per Brimz
 38. Gasthuis(overleg) 27 jan 2018 22:20 (CET) Ik zie geen misbruik van knoppen, wel het ten onrechte niet gebruiken ervan om die onzinnige, niet humoristische pagina te verwijderen. Juist een intelligente moderator zou behoren te weten dat de reductio ad absurdum een zwaktebod bij gebrek aan argumenten is.
 39. Matroos Vos (overleg) 27 jan 2018 23:54 (CET) – Inhoudelijk ben ik het vaak met Wikiklaas eens, bijvoorbeeld waar het gaat om een juist gebruik van de beschikbare bronnen. Daarnaast heeft Wikiklaas ook nog eens de gave om zijn standpunten en beweegredenen helder te verwoorden. Juist daarom vind ik het jammer dat hij zijn vaak overtuigende argumenten soms vergezeld doet gaan van een persoonlijke sneer. Daarmee doet hij eigenlijk het mogelijke effect van zijn eigen zo zorgvuldig geformuleerde teksten weer teniet, want de betreffende opponent zal dan alleen nog die persoonlijke sneer zien. Aan de andere kant zie ik hem ook vaak uitgebreid de tijd nemen om een nog wat stuntelende nieuwkomer heel geduldig, zonder één onvertogen woord, uit te leggen wat de kern van het schrijven voor een encyclopedie is. En ik heb hem bovendien, zoals Sylhouet ook al opmerkte, reeds diverse malen zijn uiteindelijk gebleken ongelijk in een kwestie ruiterlijk zien erkennen. Met dus die kanttekening dat het wat mij betreft soms best een onsje minder mag, stem ik voor de rest van harte voor een voortzetting van Wikiklaas' moderatorschap.
 40. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 28 jan 2018 01:15 (CET) Mijn vertrouwen in Wikiklaas is in deze affaire niet in het minst geschaad.
 41. SanderO (overleg) 28 jan 2018 01:56 (CET)
 42. - YounesWoW (overleg) 28 jan 2018 02:23 (CET) - Nooit echt problemen gehad met Wikiklaas. Hij kan grof zijn, maar ik vind hem zeer geschikt als moderator!
 43. Kippenvlees (overleg‽) 28 jan 2018 03:39 (CET)
 44. maarten|wp:wpbe 28 jan 2018 03:48 (CET)
 45. KroySquare.jpgDirkVE overleg 28 jan 2018 10:14 (CET)
 46. Northerner (overleg) 28 jan 2018 10:18 (CET) Met emoties kan men niet zuiver argumenteren. Relevant voor een encyclopedie zijn intellectuele rechtlijnigheid en intelligentie; uit alles blijkt dat Wikiklaas deze eigenschappen bezit. Zelfs al wordt de bovenstaande persoonlijke twist in een breder debat over sociale omgangsvormen gekaderd, dan verandert dat niets aan het feit dat Wikipedia helemaal geen sociaal project is. In dier voege ben ik een exclusionist.
 47. Wikiwerner (overleg) 28 jan 2018 15:23 (CET)
 48. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 28 jan 2018 16:18 (CET)
 49. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 28 jan 2018 17:07 (CET) - mijn Hemel! Wikiklaas, is - net als peter b dat ooit was - een van onze beste moderatoren. Duidelijk, behulpzaam, eerlijk, recht door zee en niet altijd even orthodox. Wikiklaas legt bovendien altijd duidelijk uit, is geduldig en meestal klopt gewoon wat hij zegt. Bovendien, iets dat ik peter b zelfs in zijn hoogtijdagen nooit heb zien doen, geeft hij altijd grif toe als hij ernaast zat. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 28 jan 2018 17:07 (CET)
 50. ARVER (overleg) 28 jan 2018 17:24 (CET) Wikiklaas doet ongelooflijk veel werk op de TBP, en als ik af en toe zie hoe het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald word... Ik wil ook niet uitsluiten dat door de achterstand op de TBP af en toe stress oplevert waardoor hij ook sneller op de hete kolen loopt. Ik moet dan eerlijk zijn dat het me verbaasd dat Wikiklaas naar verhouding nog relatief rustig blijft. Ik wil Wikiklaas wel een raad meegeven, laat gewoon af en toe gewoon de TBP en andere hete kolen moderator-taken links liggen en doe totaal andere dingen zodat je weer rust krijgt.
 51. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 28 jan 2018 21:34 (CET)
 52. Stunteltje (overleg) 28 jan 2018 22:29 (CET) - Voor een tussentijdse afzetting moet een dringende reden zijn. Daar hoort onmin niet bij.
 53. Effeietsanders 29 jan 2018 03:37 (CET) Ik zie het gedrag waaraan gerefereerd wordt (overigens van beide collega's) met lede ogen aan. Ik zou graag zien dat daar verandering in zou komen, en zou optreden ertegen ondersteunen. Ik heb echter geen argumenten gezien hoe de moderatorknopjes of de -autoriteit (hoe informeel ook) zouden zijn misbruikt om dit gedrag tentoon te spreiden.
 54. MichielDMN 🐘 (overleg) 29 jan 2018 08:57 (CET) - Ik kan me prima vinden in de toelichting van Effeietsanders hierboven: de moderatorknopjes werden ook m.i. niet misbruikt hier. Het gaat om discutabel gedrag dat een niet-moderator ook had kunnen doen. Met de kanttekening dat ik nog steeds graag een andere stijl zou zien (ik sta daarom nog steeds achter mijn tegenstem bij de kandidaatstelling destijds), zeker vanuit de voorbeeldfunctie die het moderatorschap al dan niet formeel met zich meebrengt.
 55. .marc. (overleg) 29 jan 2018 09:07 (CET)
 56. Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 29 jan 2018 11:26 (CET) Deze toestand lijkt me meer een conflict tussen twee gebruikers, waarbij onvoldoende aandacht ging naar wat Wikiklaas specifiek als moderator heeft gedaan in plaats van als gewone gebruiker. In de enkele discussies die ik voorbij heb zien komen kan ik me wel vinden in zijn standpunten, die in elk geval fatsoenlijk zijn onderbouwd. (In een discussie is het de bedoeling dat de beste argumenten winnen, niet de koppigste gebruikers.)
 57. Vinvlugt (overleg) 29 jan 2018 11:30 (CET) Ik sluit me geheel aan bij Matroos Vos. Wanneer Peterb z'n chagrijn weer een beetje binnen weet te houden zou ik hem overigens graag weer als mod zien.
 58. Rembert vragen? 29 jan 2018 15:40 (CET) - omdat ik deze discussie los wil zien van het moderatorschap. En omdat je met twee moet zijn om ruzie te maken...
 59. Maasje 29 jan 2018 17:13 (CET) Oorzaak voor deze afzettingsprocedure lijkt me meerdere persoonlijke strubbelingen tussen twee gebruikers. Daarom stem ik voor behoud van moderatorrechten. Misschien kan Peter B beter even op zijn handen gaan zitten of uitloggen als de stoom uit zijn oren komt?! Dat laat onverlet, dat het bepaald niet de eerste keer is dat men Wikiklaas aanspreekt dat het, zoals o.a. Matroos Vos verwoordde, "...soms best een onsje minder mag...". En het zou zeker niet verkeerd zijn, als Wikiklaas dat (onderhand!) eens ter harte neemt.
 60. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 29 jan 2018 18:23 (CET) Ik heb Wikiklaas altijd een van onze beste moderatoren gevonden, zo niet de beste die we hebben, en een enkele uitglijder wil ik hem daarom graag vergeven. Ik zou nu van alles kunnen gaan schrijven, maar beter dan RJB en Matroos Vos zou ik het toch niet kunnen verwoorden, dus laat ik het hierbij.
 61. Queeste (overleg) 29 jan 2018 20:14 (CET)
 62. Wutsje 30 jan 2018 01:02 (CET) - De moderatorrechten zijn niet misbruikt. Maar contraproductieve trolacties zoals die tegen Peter b wil ik niet meer zien, daar schiet de encyclopedie niets mee op.
 63. ɘVe Roept u maar! 30 jan 2018 08:47 (CET) Per Gasthuis en Wutsje.
 64. Machaerus (overleg) 30 jan 2018 10:44 (CET) Het vooropstellen van kwaliteit bij moderatoracties, ook bij het doorhakken van lastige knopen, doet mij stemmen voor behoud. Wel zou ik Wikiklaas willen aanmoedigen zijn eigen nawoord bij de moderatoraanmelding iets meer nog ter harte te nemen.
 65. Karmakolle (overleg) 30 jan 2018 11:02 (CET) - Onvermijdelijk zijn het de bitse reacties en intentieprocessen die de aandacht trekken, maar de evaluatie mag niet alleen daarover gaan. De opdracht is geen cadeau en over het algemeen houdt Wikiklaas zich meer dan staande. In de hoop dat hij de teneur van de opmerkingen ter harte neemt, geef ik graag het vertrouwen.
 66. Pigmentkleur (overleg) 30 jan 2018 11:04 (CET)
 67. Pawn logo.png Wwian1 overleg 30 jan 2018 14:50 (CET)
 68. Grasmat (overleg) 30 jan 2018 17:50 (CET) Het is niet goed te keuren wat Wikiklaas deed, maar om al zijn rechten te laten inleveren gaat mij een beetje te ver, omdat hij ook goede bijdragen doed voor de encyclopedie.
 69. Tekstman (overleg) 30 jan 2018 21:05 (CET)
 70. Iooryz (overleg) 30 jan 2018 22:25 (CET)
 71. Michiel (overleg) 31 jan 2018 09:58 (CET)
 72. Sjoerd de Bruin (overleg) 31 jan 2018 13:10 (CET)
 73. Magalhães (overleg) 31 jan 2018 16:16 (CET)
 74. Hurdurburdur (overleg) 1 feb 2018 14:20 (CET) - Ik waardeer Wikiklaas zeer. Al zou hij wel iets terughoudender mogen zijn in zijn soms botte reacties. Zie deze procedure als een waarschuwing.
 75. Brya (overleg) 2 feb 2018 05:45 (CET)
 76. Gerhardius ( Overleg) 2 feb 2018 19:08 (CET) - Vind eerst maar een betere...
 77. L.tak (overleg) 2 feb 2018 23:35 (CET) Ik lees hierin toch vooral een persoonlijk conflict in. Om dan deze procedure te starten vind ik niet helemaal kies. L.tak (overleg) 2 feb 2018 23:35 (CET)

Neutraal

 • Warpozio ik heb een wc eend gevoel.
 • Hartenhof (overleg) 28 jan 2018 09:58 (CET) - De wijdlopigheid, de boze buitjes en de achterdocht van Wikiklaas werken bij mij altijd op de lachspieren. Zo zou Peter b het ook kunnen bekijken. Hartenhof (overleg) 28 jan 2018 09:58 (CET)
 • oSeveno (Overleg) 28 jan 2018 19:55 (CET) Als ik alle reacties lees dan zou het verstandig zijn als beide betrokkenen even afstand nemen en nadenken over hun eigen rol. En als community moeten we ook nadenken hoe dit bijdraagt aan een klimaat waar nieuwe bewerkers zich toe voelen aangetrokken. Het mag niet zo zijn dat wordt verwacht dat we allemaal met pantsers rondlopen. Van moderators mag je in het bijzonder verwachten dat ze diplomatie betrachten en mensen met respect behandelen. Je mag verwachten dat ze op basis van hun ervaring weten dat mensen vaak veel tijd en moeite steken in hun bijdrage aan Wikipedia. Soms tot in de stille uurtjes. En dat deze betrokkenheid soms leidt tot verhitting van de gemoederen. Dan is even afstand nemen verstandig, niet dat een moderator er nog een schepje bovenop doet. Echter, ervaren bewerkers mogen best enige tolerantie opbrengen uit waardering voor de bijzondere inzet van moderators. Respect gaat van twee kanten uit als het goed is. Bij grote meningsverschillen, laat dan anders het oordeel over aan een andere, meer neutrale partij. Met zowel Peter b als Wikiklaas heb ik geen eigen ervaringen op het terrein van conflicten. Ik voel geen behoefte om voor of tegen afzetting te stemmen. Als er bijvoorbeeld sprake was van discriminatie, dan was het een andere zaak geweest. Ik wens beiden veel sterkte en hoop dat ze hun meningsverschil weten bij te leggen.
 • Technische Fred (overleg) 30 jan 2018 08:28 (CET) Moet dit? Dit is zo wikipedia!
 • Ik heb geen duidelijk oordeel over Wikiklaas, wel heb ik geconstateerd dat zowel Wikiklaas als Peter b tot het selecte groepje gebruikers behoort dat het artikel Groningen (stad) al jaren gegijzeld houdt en zich op de overlegpagina aldaar met de meest onconstructieve discussies bezighoudt. Groeten, Paul2 (overleg) 2 feb 2018 06:44 (CET)


Conclusie

Er hebben bij het sluiten van de peiling 102 gebruikers een voor,tegen of neutrale stem geplaatst. De 5 neutrale stemmen tellen niet meer voor het resultaat. 97 stemmen tellen mee voor de beslissing.

20 gebruikers hebben aangegeven onvoldoende vertrouwen in Wikiklaas als moderator te hebben, 77 hebben aangegeven dat Wikiklaas moderator mag blijven. Daarmee heeft Wikiklaas het vertrouwen van 79.38 % van de meetellende stemmen verkregen, waarmee de gemeenschap heeft uitgesproken dat hij moderator kan blijven.

Ik wil iedereen bedanken die zijn mening heeft gegeven. Peter b (overleg) 3 feb 2018 02:11 (CET)