Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing maart 2018/Q&A

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina kunt u vragen stellen aan de kandidaten voor de Arbitragecommissie voor de stemming van maart 2018. U wordt verzocht beschaafd en beleefd te blijven.

Kandidaten Q&A[bewerken]

Whaledad (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek | alle logboeken | aantal bewerkingen)[bewerken]

Toelichting

Commentaar Whaledad[bewerken]

...

Vragen aan Whaledad[bewerken]

 1. Mijn mening hierover is bekend, maar hoe vind jij dat de arbcom het heeft gedaan bij de poging tot het aanstellen van nieuwe checkusers? Als je meent dat er fouten zijn gemaakt: wat zou de arbcom, volgens jou, anders moeten doen om problemen op dit specifieke onderdeel in de toekomst te voorkomen? En hoe sta je er tegenover als deze bevoegdheid (het aanstellen van checkusers) eventueel zou worden ontnomen van de arbcom? Trijnstel (overleg) 12 mrt 2018 13:03 (CET)
  Sorry voor de vertraging. Het gebeuren rondom the checkuser-vacature heeft duidelijk te wensen over gelaten. Er zijn gaten gevallen in de communicatie en de commissie als geheel heeft hier goede nota van genomen. Het is dus ook duidelijk, dat onze communicatie moet verbeteren om problemen als deze in de toekomst te vermijden. Ik zie het gebeuren beslist niet als reden om de bevoegdheid te wijzigen. W\|/haledad (zegt u het maar) 16 mrt 2018 18:17 (CET)

Woudloper (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek | alle logboeken | aantal bewerkingen)[bewerken]

Toelichting

Commentaar Woudloper[bewerken]

...

Vragen aan Woudloper[bewerken]

 1. Mijn mening hierover is bekend, en ook jij geeft aan dat de arbcom fouten heeft gemaakt bij de poging tot het aanstellen van nieuwe checkusers. Wat zou de arbcom, volgens jou - naast beter communiceren, anders moeten doen om problemen in de toekomst te voorkomen? En hoe sta je er tegenover als deze bevoegdheid (het aanstellen van checkusers) eventueel zou worden ontnomen van de arbcom? Trijnstel (overleg) 12 mrt 2018 13:03 (CET)
  Hoi Trijnstel,
  Ik had je mening op die plek natuurlijk gelezen en het is me duidelijk hoe je erover denkt. Ik vind dat de arbcom er niet is om Wikipedia te besturen of beleid uit te zetten, en 7.4 legt in feite de taak bij de arbcom dit op een klein gebiedje juist wel te doen. De taak om CU's aan te wijzen en in de gaten de houden (zover dat kan) is in algemene zin dan ook een vreemde eend in de bijt in het takenpakket van de arbcom. Aan de andere kant komt het wel overeen met WM-beleid en ik zou zo snel ook geen alternatief weten, dus deze bevoegdheid bij de arbcom weghalen lijkt me vooralsnog geen goed plan. Wikimedia heeft onvoldoende kennis van dit project in huis om zelf de CU's aan te wijzen.
  De arbcom bracht het bovendien naar buiten zonder dat iemand ervan wist. Hoewel het reglement de arbcom deze opdracht geeft, hadden de CU's van tevoren inzage in de lijst van criteria kunnen krijgen, om hun mening worden gevraagd, en enige inspraak hebben. Bovendien had de arbcom zich door de moderatoren of Wikimedia kunnen laten inlichten of adviseren, of tenminste degenen die zich veel met checkusers bezighouden. Wikipedia horen we samen te maken en dat geldt ook in dit geval.
  Het ergste aan de hele kwestie vind ik persoonlijk dat we twee uitstekende kandidaten kwijtgeraakt zijn, en nog wel op een manier die door hen als schadelijk kan zijn ervaren.
  Terzijde: deze zaak heeft me gesterkt in de mening dat arbiters eigenlijk ook een verklaring zouden moeten tekenen, net als CU's (hoewel het gevaar is dat we dan helemaal geen kandidaten voor de arbcom meer kunnen vinden).
  - Woudloper overleg 12 mrt 2018 16:07 (CET)

Wthjmkuiper (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek | alle logboeken | aantal bewerkingen)[bewerken]

Toelichting

Commentaar Wthjmkuiper[bewerken]

...

Vragen aan Wthjmkuiper[bewerken]

 1. Mijn mening hierover is bekend, maar hoe vind jij dat de arbcom het heeft gedaan bij de poging tot het aanstellen van nieuwe checkusers? Als je meent dat er fouten zijn gemaakt: wat zou de arbcom, volgens jou, anders moeten doen om problemen op dit specifieke onderdeel in de toekomst te voorkomen? En hoe sta je er tegenover als deze bevoegdheid (het aanstellen van checkusers) eventueel zou worden ontnomen van de arbcom? Trijnstel (overleg) 12 mrt 2018 13:03 (CET)

De ophef en trammelant over de checkusers heeft (ook) mij zeer verrast. Of er fouten gemaakt zijn, weet ik niet. Dat het fout gegaan is, weet ik wel. Of de Arbitrage Commissie het meest geëigende orgaan is binnen Wikipedia om de checkusers aan te stellen, te evalueren en te ontslaan, kan ik (nog) niet beoordelen. Daarvoor draai ik nog niet lang genoeg mee. Ik geloof dat ik de vertrouwelijkheid van de ArbCom vergaderingen niet schend als ik hier meedeel dat onze aandacht vooral uitging naar de volgende kwaliteiten van nieuw aan te stellen checkusers: 1) kennis van zaken, 2) discretie, 3) activiteit, 4) geen belangenverstrengeling door één of meer nevenfuncties. Over namen en personen hebben wij het nauwelijks gehad. Het ging ons vooral om een heldere scheiding van machten, plichten, privileges, rechten, taken en verantwoordelijkheden. Nu wordt de ArbCom verweten dat zij de spelregels tijdens het spel heeft willen veranderen. Als dat zo lijkt dan is dat gezichtsbedrog. Het is het vervelende gevolg van de opgetreden vertraging rond Kerst en Nieuwjaar. Gedurende die weken was het haast onmogelijk om voltallig te vergaderen en besluiten te nemen met consensus. Daarnaast kon in elk geval ik niet voorzien dat onze abstracte beleidsvoornemens zo persoonlijk zouden worden opgevat en zo anders begrepen dan bedoeld. Zonneklaar is dat er tussen enerzijds ArbCom en anderzijds checkusers verschillend gedacht wordt over deze kwestie. Om elkaars standpunten beter te begrijpen is er al een keer gezamenlijk vergaderd, en dat gesprek verliep ronduit positief. Ongetwijfeld zal er op korte termijn nader overleg volgen. Het heeft mijn voorkeur om eerst de uitkomst van die gesprekken af te wachten alvorens te overwegen de bevoegdheid tot het aanstellen, evalueren en ontslaan van checkusers weg te halen bij de ArbCom. Willem Kuiper (overleg) 14 mrt 2018 00:34 (CET)

Freaky Fries (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek | alle logboeken | aantal bewerkingen)[bewerken]

Toelichting

Commentaar Freaky Fries[bewerken]

...

Vragen aan Freaky Fries[bewerken]

 1. Beste Freaky Fries, je aanmelding is kort maar krachtig. Kun je aangeven wat je bedoelt met "tijd voor verandering" aub. groet, Malinka1 (overleg) 15 mrt 2018 14:30 (CET)
 2. Beste Freaky Fries, bedankt voor uw aanmelding. Ook ik vroeg mij af wat u bedoelt met 'tijd voor hervorming' en 'tijd voor nieuw bloed' en heb daar enkele vragen over. Allereerst zou ik u willen vragen of u bekend bent met WP:WEASEL ('vermijd holle frasen')? Kunt u aangeven of wij bij een eventuele kandidatuur uwerzijds vaker zulke nietszeggende formuleringen kunnen verwachten en is dat wat u bedoelt als u zegt dat het 'tijd voor hervorming & nieuw bloed' is? Zo nee, voor wat voor hervorming is het dan tijd? Waaruit blijkt dat? En waarom zou u de geschikte kandidaat zijn om ons die hervorming te geven? Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 16 mrt 2018 00:24 (CET)
 3. Beste Freaky Fries, inmiddels is alweer een week sinds uw aanmelding verstreken. Desalniettemin heeft u geen gebruik gemaakt om op de hier gestelde vragen te antwoorden. Het is bekend dat serieuze deelname aan de arbitragecommissie op wekelijkse basis enige tijd vergt. Kunt u aangeven of wij bij een eventuele kandidatuur uwerzijds vaker kunnen verwachten dat u niet deelneemt aan activiteiten van de arbitragecommissie? En is dat wat u bedoelt met 'tijd voor hervorming'? Bent u het met mij eens dat, hoewel de huidige arbitragecommissie niet bepaald een sneltrein is, dit desalniettemin te kenschetsen valt als verslechtering? Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 mrt 2018 15:26 (CET)