Wikipedia:Archief/Wikipedia:Conventies, richtlijnen en regels/Oorspronkelijke tekst uit de kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Pictogram voting delete.svg Dit is een archiefpagina Gelieve onderstaande teksten NIET te wijzigen of er commentaar op te geven.

Archivering gedaan door Romaine op 29 feb 2008 15:12 (CET) na verwijdernominatie.


Deze pagina is een onderdeel van de werkzaamheden van de werkgroep Conventies, Richtlijnen en Regels

dit is de versie die op 14 dec 2004 13
09 (CET) hierheen werd verplaatst uit de kroeg. gelieve hierin geen wijzigingen meer aan te brengen. oscar 14 dec 2004 13:09 (CET)

regels, regels, regels...[bewerken]

probleemomschrijving[bewerken]

in het verlengde van diverse opmerkingen van diverse editors inclusief mezelf, verspreid over de vele overlegpagina's van dit fantastische project, dat inmiddels niemand meer kan overzien in zijn geheel, wil ik de fors toegenomen hoeveelheid regels en voorstellen tot nog meer regels inclusief de kladvormen van nog meer regels aan de orde stellen. er gaat iets mis, op het moment dat de regels niet meer te overzien zijn zelfs voor de meest serieuze en actieve wikipedianen.

 • wie heeft alles goed gelezen? ik niet, al doe ik nog zo mijn best, er verandert om de haverklap weer iets.
 • kan iemand serieus beweren hier achter te staan, wanneer het teveel is om allemaal te lezen (en te volgen)? ik niet, op elke pagina die ik bekijk heb ik klein of groter commentaar.
 • wie weet deze pagina's te vinden? ik ken er een aantal, maar ben afhankelijk van de categorieën om ze allemaal te vinden; en toen bleken er nog tweemaal zoveel van dergelijk pagina's te bestaan. moedeloos geworden geef ik de moed niet op.

uitgangspunten[bewerken]

ik heb een aantal uitgangspunten bij mijn werk aan de wikipedia (voor mij een hobby, waarmee ik professioneel wil omgaan):

 1. het moet plezierig zijn.
 2. het moet inhoudelijk zijn.
 3. ik moet mezelf kunnen zijn.

regelgeving van a tot z[bewerken]

in onderstaande lijst heb ik pagina's aangegeven, die met het probleem te maken hebben. ik heb alle respect voor de makers ervan, en geen enkele twijfel aan hun goede bedoelingen. het probleem dat ik ervaar, is dat het aantal regels gewoon te groot wordt, en dat er bovendien dubbele pagina's bestaan over hetzelfde thema.

artikelen[bewerken]

recente toevoeging (gestart op 4 nov 2004)
recente toevoeging (gestart op 22 nov 2004)
recente toevoeging (gestart op 30 nov 2004)
van deze al wat oudere pagina is de voorgaande afgeleid (gestart op 6 jan 2004)
recente toevoeging (gestart 21 okt 2004) bevat een peiling over arbitrage (lege overlegpagina)
recente toevoeging (gestart op 15 nov 2004)
al wat oudere pagina (gestart op 5 aug 2003)
uit deze overlegpagina blijkt dat de eerste discussies hierover al plaatsvonden vanaf 17 dec 2002.
recente toevoeging (gestart op 31 okt 2004)
(gestart op 31 okt 2004)

"recente toevoeging (gestart op 12 okt 2004)

recente toevoeging, sinds plaatsing op deze lijst hernoemd naar Help:Consensus (gestart op 14 nov 2004)
recente toevoeging (gestart op 1 nov 2004)
pagina gestart om deze peiling op 6 dec 2004 te vervangen (bevat een gecensureerde kopie van bovenstaande tekst)
(gestart op 4 april 2004) sinds 28 nov 2004 hernoemd naar Help:Handleiding voor moderators
recente toevoeging (gestart op 25 okt 2004)
(gestart op 23 okt 2004)
pagina bevat een lange discussie van 24 okt 2004, gearchiveerd op 31 okt 2004.
recente toevoeging (gestart op 29 okt 2004)
al wat oudere pagina (gestart op 30 dec 2003)
(gestart op 16 feb 2004)
recente toevoeging (gestart op 3 dec 2004)
recente toevoeging, sinds plaatsing op deze lijst hernoemd naar Help:Overleg (gestart op 3 dec 2004)
recente toevoeging (gestart op 20 okt 2004)
recente toevoeging (gestart op 7 nov 2004)
recente toevoeging, gestart op 30 nov 2004 als een indertijd onvolledige kopie van het voorstel op Gebruiker:Oscar/Moderator op Wikipedia (van 22 nov 2004)
al wat oudere pagina (gestart op 13 dec 2003)
(gestart op 5 jan 2004)
redelijk recente toevoeging (gestart op 17 sep 2004)
recente toevoeging (gestart op 4 nov 2004)
recente toevoeging (gestart op 14 nov 2004)
(gestart op 14 nov 2004)
redelijk recente toevoeging (gestart op 14 aug 2004)
(recente toevoeging (gestart op 23 okt 2004)
(gestart op 5 dec 2004)
(gestart op 23 jul 2004)
(gestart op 30 jul 2004)
recente toevoeging (gestart op 23 okt 2004)
(gestart op 28 okt 2004)
recente toevoeging (gestart op 23 okt 2004)
(gestart op 8 nov 2004)
recente toevoeging (gestart op 1 nov 2004)
onvolledige kopie van Overleg Wikipedia:Conflictafhandeling zonder vemelding oorspronkelijke auteur (gemaakt op 7 nov 2004)
redelijk recente toevoeging (gestart op 7 okt 2004)
(gestart op 2 nov 2004)
recente toevoeging (gestart op 31 okt 2004)
oorspronkelijk gestart op 7 nov 2004 als identiek aan Overleg Wikipedia:Structuur dwz als onvolledige kopie van Overleg Wikipedia:Conflictafhandeling zonder vemelding oorspronkelijke auteur.
recente toevoeging (gestart op 29 okt 2004)
(gestart op 29 okt 2004)
recente toevoeging (gestart op 3 dec 2004)
recente toevoeging (gestart op 14 nov 2004)

categorieën[bewerken]

richtlijnen vs regels[bewerken]

van oudsher hebben er richtlijnen bestaan op de wikipedia. op de bovenstaande lijst zijn er ook nog een aantal van terug te vinden. de laatste tijd is de trend echter: meer regels.

het verschil tussen het gevolg ervan zou ik alsvolgt willen omschrijven:

 • een richtlijn is inhoudelijk en dus niet strikt. er bestaan geen straffen op basis van een richtlijn.
 • een regel is vormelijk en altijd strikt. een regel kent altijd straffen, sancties. een regel leidt bovendien tot macht, zoals ik onlangs hierboven in de kroeg opmerkte.

hoe nu verder[bewerken]

ik heb het volgende voorstel:

 1. er komt een complete lijst van pagina's die nader bekeken moeten worden, als uitgangspunt kan bovenstaande lijst genomen worden. deze lijst kan tot twee weken na aanvang van deze procedure worden aangevuld.
 2. er komt een deadline voor het aanpassen van de pagina's op deze lijst.
 3. er worden drie vrijwilligers (bijvoorbeeld de commissie regelneef geheten) tijdelijk aangesteld door de gemeenschap met als taak alle bijdragen hieromtrent te bestuderen en te evalueren.
 4. deze commissie komt met een conclusie en een voorstel, dat aan de gemeenschap ter goedkeuring wordt voorgelegd, in de vorm van een opinipeiling met ruimte voor beknopt eenmalig individueel commentaar, dat zich dient te beperken tot inhoudelijk commentaar op hetgeen de commissie voorstelt. reacties op personen horen hier niet in thuis.
 5. na overeenstemming wordt de commissie weer opgeheven.

de taakomschrijving van de commissie zou alsvolgt kunnen luiden:

 • te komen tot een zo beknopt mogelijk samenhangend geheel, dat als richtlijn kan dienen voor goed gedrag op de nederlandstalige wikipedia (en niet: het omschrijven van wat slecht gedrag is en het bepalen van de bijbehorende sanctie's s.v.p. - de positieve benadering met andere woorden).

peiling[bewerken]

dit is een opiniepeiling met ruimte voor beknopt individueel commentaar, dat zich dient te beperken tot inhoudelijk commentaar op hetgeen ik hier voorstel, beknopte suggesties zijn ook welkom. reacties op personen horen hier niet in thuis. oscar 6 dec 2004 00:49 (CET)

goed idee[bewerken]

 • Ik ben het helemaal eens met Oscar en steun het voorstel om een "commissie" te benoemen die in alle rust en in alle openheid voorstellen zal voorbereiden voor vermindering van het aantal regels, voor verduidelijking van de regels die echt nodig worden geacht, en voor een goed onderscheid tussen regels en richtlijnen. Elly 6 dec 2004 07:17 (CET)
 • Een heel goed idee om eens de bezem te halen door het oerwoud van "regels" en alles wat daar op lijkt, Oscar! Het is voor een gewone sterveling allemaal niet te overzien. En wat nog erger is: als je echt eens iets zoekt, kun je het gegarandeerd niet vinden. En dan doe je maar wat. Vervolgens kom je er later achter dat er wel een "regel" (ik zou liever zeggen: afspraak) voor is en kun je het nog eens overdoen. Etc. Dus: helemaal voor om hier met de stofkam doorheen te gaan. Wat het punt van de commissie betreft: ook dit vind ik een heel goed idee. Ik kan me heel goed voorstellen dat er veel Wikipedianen zijn die huiveren van "commissies". Daar zijn ook hele goede redenen voor. Maar anderzijds: het wordt inderdaad een hele klus. Iets wat iemand niet meer in z'n eentje kan en wat iemand ook niet meer in z'n eentje moet willen. Iets waarover je even rustig moet kunnen overleggen, etc. (overigens denk ik dat dat voor meer "projecten" op Wiki (gaat) gelden). Dus waarom zouden we het niet eens een keer proberen? Als er een paar vrijwilligers zijn die hun tijd en energie aan zoiets als dit willen opofferen, om gezamenlijk iets te bedenken, waardoor er al meteen een zeker draagvlak is, en waardoor het ook al meteen een enigszins evenwichtig voorstel kan zijn... Waarom niet? Als het niet bevalt zeggen we gewoon: bedankt voor het werk, leden van de "commissie", maar wij zien het anders! Niemand geeft enig mandaat uit handen. De gemeenschap blijft de enige autoriteit! Overigens denk ik dat de samenstelling van de "commissie" in dit geval wel iets is om goed te overdenken.... Dick Bos 7 dec 2004 13:49 (CET)
 • In principe mee eens, echter het volgende wil ik er nog aan toevoegen:
  • Ik ben bang dat drie leden niet voldoende zal zijn. Te veel zal uiteraard ook niet werkzaam zijn.
  • Het lijkt mij ook niet werkzaam wanneer de commissie pas met een voorstel komt wanneer ze alle regels/richtlijnen/adviesen hebben doorgenomen en aangepast. Dit duurt veel te lang en zal de Wikipedia dus een tijd in de huidige situatie laten hangen. Mijn voorstel is dus om het in etappes te doen (per onderwerp, willekeurig, etc). jeroenvrp 8 dec 2004 17:20 (CET)
 • Voor. Bontenbal 12 dec 2004 17:16 (CET)
 • Voor, mits de leden van het ad-hoc comite allemaal ook redelijk veel actief aan de inhoud van wikipedia zelf hebben bijgedragen, en niet enkel invloed hebben geprobeerd uit te oefenen op het beleid ervan! De vereisten voor het maken van het beleid van wikipedia NL mogen van mijn best wel wat hoger liggen dan de vereisten om moderator te kunnen worden. FlyingbirdFby0s.jpg 12 dec 2004 20:47 (CET)
 • Voor, maar een schoonmaakploeg van drie man/vrouw lijkt mij net te weinig om uit deze jungle iets fraais te maken. O E P 12 dec 2004 22:07 (CET)
 • Voor, maar het lijkt mij iets dat in etappes moet gebeuren. Liever een goed samenhangend geheel over drie maanden dan een rammelend stel regels op 1 januari 2005. Gewoon bij het begin beginnen en de statuten opstellen. Die kunnen over een paar weken dan in hun geheel worden voorgelegd in een ja/nee stemming. Quistnix 12 dec 2004 22:16 (CET)

anders[bewerken]

 • Ik vind het op zich een goed idee, alleen betwijfel ik of deze gemeenschap op een vlotte manier de selectie van een dergelijke 'commissie' kan overeenkomen. Het open, anarchistische karakter van Wikipedia verhoudt zich blijkbaar slecht met formele rolverdelingen. Sander Spek. 6 dec 2004 16:40 (CET)
 • Er mogen wel mensen zijn die als taak hebben om ervoor te zorgen dat bepaalde delen van Wikipedia continu up-to-date blijven en verbeterd worden, maar niet als bepalende jury van een groep pagina's ofzo. Echt een soort onderhouds- en aanbevelings-comissie. Puc conDoin 6 dec 2004 22:37 (CET)
 • Zie hieronder "Voorstel om deze peiling te verhuizen naar Overleg Wikipedia:Denktank" --Francis Schonken 7 dec 2004 12:14 (CET)
 • Ik vind het doorlichten van die pagina's een goed idee, maar dat dan drie mensen voor de hele gemeenschap moeten beslissen iets minder en eigenlijk moet, als het klaar is, over een x aantal maanden weer gebeuren anders hebben we dan weer hetzelfde. Bean 19 12 dec 2004 17:34 (CET)

slecht idee[bewerken]

 • Zoals hieronder al beschreven, als 'compleet' plan (punt 1 t/m 4) - slecht idee. Elementen zoasl inventaristatie van wat er nu eigenlijk is, en daarvan bekijken wat de huidige status van is: prima. - Bemoeial 6 dec 2004 16:47 (CET)

maakt me niet uit[bewerken]

 • ...

zwijgen is een vorm van instemmen :-) oscar 10 dec 2004 02:23 (CET) Veel eerder desinteresse. - Bemoeial 12 dec 2004 22:05 (CET)

Voorstel om deze peiling te verhuizen naar Overleg Wikipedia:Denktank[bewerken]

Ik voegde eerst hieronder een commentaar toe, maar verwijderde dit terug omdat mij dit niet langer relevant lijkt. Ineens viel het mij in dat het hierboven genoemde voorstel gedeeltelijk ovelapt/gedeeltelijk in concurrentie is met het huidige denktank-systeem. Ik heb de beide alternatieve voorstellen netjes onder titels gezet op Overleg Wikipedia:Denktank, en stel voor de commentaren daar toe te voegen (kwestie van beide alternatieven gezamelijk te behandelen en nog niet méér "wikipedia:"-naamruimte paginas met dubbele/alternatieve inhoud te creëren, ook omdat kroeg-besprekingen na verloop van tijd blijkbaar wel eens onvindbaar blijken - zoals hieronder onder de titel "Grrr" wordt vermeld). --Francis Schonken 6 dec 2004 15:23 (CET)

ik zou het op prijs stellen als daar nog even mee gewacht wordt, en dat bovenstaande peiling de kans krijgt. er wordt al te vaak geschoven met bijdragen naar plekken waar ze slechts voor een klein aantal editors zichtbaar zijn. deze zaak gaat de hele gemeenschap aan. oscar 6 dec 2004 15:51 (CET)
Neen, wikipedia:denktank was eerst, daar is met meer personen aan gewerkt, dus dient dat in een normale samenleving eerst een kans te krijgen. Ik heb jou overigens op overleg wikipedia:denktank voorgesteld om deze nu "dubbele" peiling samen met mij te trekken. Ik meen dat dat leerzamer zal zijn dan de niet-inhoudelijke discussie waar deze paragraaf hoort te staan. --Francis Schonken 6 dec 2004 16:01 (CET)
"Neen...... dus.... " zijn geen argumenten voor verplaatsen naar mijn mening. Er is geen sprake van concurrentie, maar een principieel basis verschil van inzicht. Laat het "dus" allemaal hier enkele dagen staan om te bekijken hoeveel steun of tegenwerpingen dit voorstel krijgt. Elly 6 dec 2004 16:07 (CET)
Misschien zijn er meerdere mensen die daar bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat ze de wijsheid in pacht hebben of dat iedereen zich er in kan vinden. "Projectleider" is een voorbeeld van een artikel die in mijn ogen bizar is. We hebben geen formele leiders. Denktank kent ze wel. Uitstekend, dit is geen denktank. GerardM 6 dec 2004 16:24 (CET)
Ik probeerde al een eerste bundeling van de tot op 6 december over dit thema geopperde ideeën uit te schrijven, zie Overleg Wikipedia:Denktank. --Francis Schonken 7 dec 2004 12:14 (CET)
Voor verhuizing (ergens naar toe - kan niet zoveel schelen waar; anders beland de hele discussie binnekort in het kroegarchief... ) - Bemoeial 8 dec 2004 02:10 (CET)
vreemd... nu komt er eens centraal aandacht voor deze artikelen, en plotseling vragen twee van de belangrijkste auteurs van de nieuwe artikelen herhaaldelijk om zo spoedig mogelijke verplaatsing naar een soort achterkamertje!??

deze peiling verdwijnt heus niet in het kroegarchief, maar dient wat mij betreft minstens een week te blijven. oscar 8 dec 2004 08:26 (CET)

Wil allereerst eerlijk toegeven dat ik de materie te slecht ken om te oordelen of de peiling beter hier of op de overlegpagina staat. Wat ik wel kan zeggen is dat de discussie rond de regels hier in De Kroeg zeer belangrijk is, omdat dat deze meer bekendheid geeft aan de problematiek. De regels - maar vooral ook de voortdurende implementatie ervan - vormen de basis die plezierig samenwerken mogelijk zou moeten maken, ook als men het minder eens is met elkaar. Als we dit even niet uit het oog verliezen en ervan bewust zijn/worden dat deze discussie uberhaupt gaande is, kan de discussie overal worden voortgezet. gidonb 8 dec 2004 14:10 (CET)

dat ben ik met je eens, gidon! vandaar mijn verzoek om het eerst een week te laten staan. daarna zien we wel verder wmb oscar 8 dec 2004 14:33 (CET)
Het is mij opgevallen, dat bij een paar opiniepeilingen die onderaan de pagina stonden veel meer feedback kwam dan op opiniepeilingen die tussen discussies door stonden! Misschien een te snelle conclusie, hoor, maar als deze opiniepeiling onderaan de kroeg zou (blijven) staan, zou dat misschien helpen? FlyingbirdFby0.jpg 8 dec 2004 19:41 (CET)

commentaar[bewerken]

Ik heb de overlegpagina's uit het overzicht gehaald (want voegt geen informatie toe) en vast een aantal pagina's gemarkeerd of het regels, uitleg, en/of voorstellen betreft. (alle denk-tank-pagina's zijn op zijn voorstellen of een aanzet daartoe). Ik denk dat het verstandig is om deze tekst naar eigen pagina te verhuizen om niet de kroeg met dit soort zelfstandige discussies op te zadelen. - Bemoeial 6 dec 2004 01:43 (CET)

ik heb ze weer toegevoegd, omdat ze gewoon het geheel verduidelijken. verzoek niets te wissen uit mijn bijdrage, maar op de oproep te reageren. dank! oscar 6 dec 2004 01:49 (CET)

Zoals je al begrijpt ben ik het er niet zo mee eens.

 • Het begrip 'commissie' alleen al is iets wat niet zo makkelijk is te verwezenlijken voor dit soort zaken (ik moet daar ook niets van hebben), leidt vooral tot achterkamertjestoestanden.
 • Niet alles kun je met positieve benadering oplossen (vandalisme, moderatiemisbruik)
 • mee eens dat het aantal regels zo klein mogelijk moet zijn.
 • om bestaande regels, voorgestelde regels, uitlegpagina's op een grote hoop te gooien vind ik wat raar
 • behoefte aan een overzicht JA (in de kroeg NEE)
die commissienaam was ook hilarisch bedoeld, het gaat me niet om de naam :-) maar ik hoop niettemin dat je nu mijn bijdrage verder intact laat. oscar 6 dec 2004 02:02 (CET)
Hoe een commissie heet lijkt me niet boeiend - het instellen van een commissie als zodanig is iets wat (op de schrijfwedstrijd commissie na) denk ik nog nooit eerder aan de orde geweest is. Het is in de vorm van arbitragecommissie e.d. wel eens voorgesteld maar nooit (gelukkig?) van de grond gekomen. Alleen het instellen van een commissie alleen al geeft een soort machtspositie die indruist tegen mijn wikigevoel... Bemoeial 6 dec 2004 02:11 (CET)
welnee, maak je geen zorgen beste bemoeial. in mijn voorstel gebeurt niets op basis van macht: de gemeenschap wordt naar behoren (1)geïnformeerd (zij is dat nu niet) (2)in staat gesteld het lastige werk aan vrijwilligers te delegeren (daar hebben weinig mensen zin in toch?) en (3)de gemeenschap heeft het laatste woord :-) oscar 6 dec 2004 02:17 (CET)
Het probleem zit volgens mij helemaal niet in het grote aantal pagina's (er zijn er nog veel meer die niet in het lijstje staan). Het probleem zit em vooral in het ontbreken van duidelijkheid of iets nu een accepteerde regel/richtlijn/wet/uitleg/whatever is of alleen maar een beginnetje van een voorstel of iets wat 'klaar' is om als regel/richtlijn/wet/uitleg/whatever te gaan dienen. Ik heb me de laatste maanden vooral bezig gehouden met een 'skelet' (wikipedia:Statuut en wikipedia:Stemprocedure) waarin een aantal van de nu als min of meer los opgestelde pagina's een hopelijk logische plaats kunnen krijgen, met als doel een heleboel overleg en geharrewar overbodig te maken omdat er wat duidelijkheid komt. Bemoeial 6 dec 2004 02:40 (CET)
dan zijn we het eens :-) (zoals ik al vermoedde): doel = een heleboel overleg en geharrewar overbodig te maken opdat er wat duidelijkheid komt. groetjes, oscar 6 dec 2004 02:43 (CET)
Over het doel JA, maar over de middelen .... Een (beperkt) aantal duidelijke regels/richtlijnen (zonder flowerpower-omschrijvingen) zijn denk ik nodig. Het onderscheid is naar mijn smaak arbitrair. De Wikipedia:richtlijnen voor moderators worden in de praktijk ervaren als een soort wet-achtig-iets, onafhankelijk wat er boven staat. Bemoeial 6 dec 2004 02:57 (CET)
Op dit moment zijn er hier en daar portalen aan het ontstaan, dat is een hele goede ontwikkeling, en ook goed te gebruiken om bovenstaand (zeer uitgebreid verwoord) "probleem" aan te pakken. Mij lijkt het het beste om te creeëren:
 1. Een portaal met een overzicht van alle regels en bijbehorende pagina's. (Wat is Wikipedia? Wat mag er en moet er? Wat zijn de regels?
 2. Een portaal dat moet gaan functioneren als een grote w:en:knowledge base. Alle help-pagina's + richtlijnen daar in stoppen. Hoe moet ik iets doen? Wat is de beste manier om? Wat is de richtlijn voor vandalismebestrijding? Etc.
Idee? Puc conDoin 6 dec 2004 15:29 (CET)
Ik denk dat structuur hier ook vooral het toverwoord is. Ik denk ook dat we er goed aan doen om eens bij de buren te kijken. Puc conDoin 6 dec 2004 16:20 (CET)
zoiets kan mijns inziens pas werken nadat e.e.a. op begrijpelijke en overzichtelijke wijze is samengevat. vandaar mijn voorstel dat dat eerst plaatsvindt. oscar 6 dec 2004 16:27 (CET)
Het Wikipedia:Gebruikersportaal is er natuurlijk al, en Help:Inhoud. Als daar wat meer hierarchie in aangebracht (en flink de bezem doorheen wordt gehaald) komen we al een heel eind. Zie ook Overleg Wikipedia:Denktank. - Bemoeial 6 dec 2004 16:28 (CET)

Richtlijnen/regels en andere zaken die een bepaald stempel moeten krijgen, kun je natuurlijk met een bepaald sjabloon markeren. Bijv. een sjabloon richtlijn. "Deze pagina is een Wikipedia [[richtlijn]].
Deze richtlijn is onderdeel van bla bla etc." Zo zou vanaf elke pagina die uitgerust is met zo'n sjabloon snel kunnen worden bekeken door een bezoeker wat het allemaal precies inhoudt, bijv. met doorklikken naar info over de richtlijn, of naar het "portaal" waar de pagina onderdeel van is, bijv. de help-database, de faq, of het procedure-overzicht. Of ga ik nu echt off-topic? :) :D Puc conDoin 6 dec 2004 22:47 (CET)

....of gewoon alle richlijnen onder categorie:Wikipedia:Richtlijnen zetten? [[Gebruiker:Michiel1972|Michiel1972.JPG]] 6 dec 2004 23:30 (CET)
Beide. Categorie om alles terug te kunnen vinden, Sjabloon om op een standaardmanier aan te geven dat het een regel/richtlijn/whatever is. Bemoeial 7 dec 2004 00:56 (CET)
iemand opperde onlangs dat het op 1 pagina zou moeten passen (ik neem aan, per topic). ik juich beknoptheid toe! er is erg veel grotendeels goed werk verricht op dit gebied door een relatief kleine groep editors, maar dat moet natuurlijk nog wel tot een *praktisch werkbaar*, en voor iedereen overzichtelijk en begrijpelijk geheel ingedikt worden. dat we dat doen, en hoe we dat in alle openheid en inzichtelijkheid doen, daar gaat het hier over. oscar 7 dec 2004 00:39 (CET)
In zijn algemeenheid geldt dat naar mijn idee zelfs voor de meeste artikelen; alles dat langer is moet of samengevat en details naar andere pagina's gedistribueerd worden. Alles wat veel langer is dan een A4-tje wordt meestal toch niet gelezen (en op een computerscherm zeker niet). e.e.a. leidt natuurlijk wel tot wat meer pagina's... ;-) Bemoeial 7 dec 2004 00:56 (CET)
LOL :-D (als we dat maar niet al te letterlijk nemen - hangt een beetje af van het lemma) oscar 7 dec 2004 01:18 (CET)
Leesbaarheid, overzichtelijkheid, gestructureerdheid, gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid... Heb ik ze zo al te pakken? :) Puc conDoin 7 dec 2004 22:48 (CET)
mee eens! lijken me uitstekende toetsstenen :-) en beknoptheid denk ik. heb je, in verband met de peiling hierboven, gezien dat het om een tijdelijke commissie gaat? oscar 8 dec 2004 12:30 (CET)
Ja, heb ik gezien. Maar het lijkt me wel dat, nadat de commissie klaar is, er een vast groepje komt om die boel te onderhouden... Puc conDoin
hoi puc condoin, ik ben niet zeker wat je nu bedoelt: bedoel je dat dat groepje er moet komen (zo meen ik het te begrijpen), of dat je vreest dat er zo'n groepje komt (hetgeen ik er eventueel ook in zou kunnen lezen)? oscar 8 dec 2004 14:28 (CET)
Ik bedoelde dat het me handig lijkt als er daarna zo'n groepje aangesteld wordt, die de verantwoordelijkheid zal krijgen om het te gaan onderhouden. Puc conDoin 8 dec 2004 17:17 (CET)

lijst van pagina's waar dit onderwerp verder wordt uitgewerkt[bewerken]