Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Wikipedia:BTNI)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:BTNI
Nederlands verkeersbord F1.svg

Bij twijfel niet inhalen houdt in dat je geen zaken "verbetert" die niet duidelijk fout zijn. De ene goede variant door de andere goede variant vervangen is geen verbetering of verslechtering, maar een neutrale bewerking. Dergelijke bewerkingen zijn ongewenst, omdat ze vaak leiden tot irritatie en aldus conflicten (zoals bewerkingsoorlogen) kunnen veroorzaken. Met "twijfel" wordt in dit verband dus niet bedoeld dat je persoonlijk twijfelt, maar dat de Wikipediagemeenschap twijfelt: zij kan van twee of meer varianten niet één als de beste aanmerken.

Wil je een verandering doorvoeren waarvan je kunt vermoeden dat die wellicht niet strookt met deze richtlijn, zoek dan altijd eerst overleg. Als daarbij geen consensus wordt bereikt, dien je van je bewerking af te zien.

Voorbeelden[bewerken | brontekst bewerken]

Spelling[bewerken | brontekst bewerken]

De gemeenschap heeft besloten de Taalunie te volgen in alle spellingszaken. In sommige gevallen geeft deze afspraak geen uitsluitsel, omdat de Taalunie meerdere spellingen toestaat. In zulke gevallen is sprake van twijfel.

Een speciaal geval zijn geografische namen, met name buiten het Nederlands taalgebied, zie daarvoor de richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen.

Er is één uitzondering mogelijk op "bij twijfel niet inhalen": namelijk wanneer de bewerking de spelling binnen hetzelfde artikel consequenter maakt. Bewerkingen die de consequentie van spelling verhogen zijn geen neutrale maar nuttige bewerkingen: daarbij is geen sprake van twijfel. Een bewerking waarin de enige spelwijze in een artikel op álle plekken vervangen wordt door een andere spelwijze is daarentegen ongewenst.

Stijl en taalgebruik[bewerken | brontekst bewerken]

Verbeteringen van stijlfouten, zoals het verwijderen van pleonasmes en anakoloeten, zijn nuttige bewerkingen waarvoor "bij twijfel niet inhalen" niet opgaat.

Bewerkingen waarbij synoniemen vervangen worden vallen wel onder "bij twijfel niet inhalen". Als de originele auteur een bepaald woord heeft geïntroduceerd en dit woord is opgenomen in het Groene Boekje of de Van Dale, is het ongewenst dit te veranderen in een woord met een identieke betekenis.

Net als bij spelling geldt voor stijlveranderingen ook dat consequentie een uitzondering vormt op "bij twijfel niet inhalen".

Voorbeeld:

Voor de weergave van rangtelwoorden heeft het Nederlands twee mogelijkheden, die beide bestaansrecht hebben: 1ste wordt dus niet veranderd in 1e en 1e niet in 1ste, tenzij in één artikel beide varianten door elkaar worden gebruikt.

Structuur van artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Probeer de structuur van artikelen alleen te veranderen als deze duidelijk slechter, verkeerd of misleidend is. Zoek in andere gevallen eerst overleg. Veranderingen van de structuur die met bronnen te onderbouwen zijn, zijn geen neutrale maar nuttige bewerkingen, waarvoor "bij twijfel niet inhalen" niet opgaat. Als je na zulke bewerkingen toch op tegenstand stuit, geef dan in de volgende discussie je bronnen aan om je structuurwijziging te onderbouwen.

Doorverwijsconstructies[bewerken | brontekst bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie de hulppagina's Wikipedia:Doorverwijspagina en Wikipedia:Doorverwijsconstructies voor nadere uitleg.

De gemeenschap is anno februari 2020 (en in de voorzienbare toekomst) verdeeld over het gebruik van verschillende doorverwijsconstructies. Ingewikkelde vormen, zoals de zogenaamde Amsterdamconstructie, worden niet expliciet afgekeurd. Omdat er grote meningsverschillen zijn over wanneer die speciale constructies precies gebruikt worden, gaat in veel gevallen "bij twijfel niet inhalen" op. Probeer ook daarbij eerst op een centrale plek overleg te zoeken en drijf niet je eigen zin direct door.

Als er tijdens overleg consensus ontstaat dat een bepaalde constructie beter is, voer deze dan niet zelf door maar doe een verzoek op de Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Titels van artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Het komt regelmatig voor dat er voor hetzelfde begrip meerdere namen zijn die gelijkwaardig zijn of waarvan er een 'beter' Nederlands is dan andere(n), maar waarbij die andere namen niet daadwerkelijk fout zijn. In die gevallen is het ongewenst om een bewerking te doen met als enige functie het vervangen van de ene goede optie door een andere en in het bijzonder om dat op meerdere pagina's te doen. Wel dient in het artikel over het begrip zelf bij voorkeur de titel van het artikel gebruikt te worden. De andere namen dienen in het artikel als synoniem genoemd te worden, en die namen dienen ook als redirect aanwezig te zijn.

Voorbeeld

De stad in Noord-Frankrijk die in het Nederlands Rijsel heet en in het Frans Lille, staat in de Nederlandse Wikipedia onder de titel Rijsel. Beide vormen komen echter in het Nederlands veel voor, en zijn niet fout. Deze richtlijn betekent in dit geval:

  • Het is niet de bedoeling om bewerkingen te doen met als enige doel het vervangen van 'Lille' door 'Rijsel'.
  • Als je een grotere wijziging aan een artikel doet, is het wel toegestaan om dan ook Lille door Rijsel te vervangen.
  • 'Rijssel' is simpelweg een foute spelling, en het aanpassen van Rijssel naar Rijsel valt expliciet niet onder hetgeen door deze richtlijn afgeraden wordt.
  • Ook wijzigingen op het artikel Rijsel zelf gelden niet onder deze richtlijn.
  • Mochten we ooit beslissen dat Lille de 'betere' vorm is, dan wordt de pagina verplaatst, en de tekst op de pagina zelf aangepast. Op andere pagina's dient echter niet grootschalig gewijzigd te worden.