Wikipedia:Bureaucraat/Regeling bureaucraatstatus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Groene vink Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vastligt'. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikipedia-gemeenschap gebeuren. Opmerkingen kunnen worden geplaatst op de overlegpagina.

Deze pagina beschrijft de op de Nederlandstalige Wikipedia geldende regeling met betrekking tot de bureaucraatstatus.


Minimumaantal bureaucraten

1. Ten minste twee moderatoren op de Nederlandstalige Wikipedia hebben de bevoegdheden van bureaucraten.

Verkrijging van de bureaucraatstatus

2. Elke moderator op de Nederlandstalige Wikipedia die voldoet aan het voor moderatoren geldende activiteitsvereiste en ten minste één jaar als moderator actief is, kan zich tot bureaucraat laten verkiezen.

3. Moderatoren die zich willen laten verkiezen tot bureaucraat kunnen zich daartoe kandidaat stellen op Wikipedia:Aanmelding bureaucraten. De stemming begint op het moment van aanmelding en duurt ten minste twee weken.

4. Stemgerechtigd is iedere moderator op de Nederlandstalige Wikipedia die op het moment van aanvang van de stemming voldoet aan het voor moderatoren geldende activiteitsvereiste.

5. Een kandidaat wordt tot bureaucraat benoemd indien ten minste 75% van de stemmende moderatoren daaraan goedkeuring verleent.

Beëindiging van de bureaucraatstatus

6. Het bureaucraatschap kan niet zelfstandig worden ontnomen: dat is gekoppeld aan het moderatorschap. Een bureaucraat die de moderatorstatus verliest, verliest automatisch ook de bureaucraatstatus.

7. Het bureaucraatschap kan vrijwillig worden opgegeven. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor het opgeven van het moderatorschap. Een bureaucraat die de bureaucraatstatus vrijwillig opgeeft, verliest niet automatisch ook de moderatorstatus.