Wikipedia:De kroeg/Archief 20070225

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Fair use[bewerken]

In 2004 heeft deze gemeenschap duidelijk uitgesproken dat Fair-use geen geaccepteerde 'licentie' is op nl:. Daarbij heeft, voor zover ik kan nagaan, bij veel gebruikers een rol gespeeld dat het concept fair-use in het Nederlandse auteursrecht niet bestaat, althans niet in de ruime vorm die de VS kennen. Recent heeft de Board aangegeven op korte termijn te komen met een resolutie mbt afbeeldingen, daarin zal ondermeer worden uitgesproken dat de licentie NC (niet-commercieel) niet meer gebruikt mag worden. Tevens zal, althans zo begrijp ik het, worden vastgelegd dat de ruimte voor iedere gemeenschap voor een eigen afbeeldingenbeleid beperkt wordt: het beleid zoals vastgelegd op Commons geldt als norm, beperkter mag wel, ruimer mag niet. De Board laat ruimte voor Fair-use. Naar NL-recht (voor B durf ik niet te spreken) is niet iedere Fair-use afbeelding zonder meer verboden, dat zal per geval beoordeeld moeten worden, soms kan een dergelijke afbeelding onder NL recht toegestaan zijn als citaat. Nu wordt daar niet naar gekeken onder het motto: Fair-use is niet toegestaan. De vraag is of wij ten opzichte van Commons ( en van en:) ons vrijwillig willen beperken, of dat we de ruimte die de Board geeft optimaal willen benutten. Het huidige beleid, zoals vastgelegd in de stemming in 2004 geeft geen ruimte. Om te zien hoe de gemeenschap daar nu over denkt zou een nieuwe stemming opgestart kunnen worden. Alvorens daartoe initiatief te nemen hoor ik graag meningen. Peter boelens 15 feb 2007 00:29 (CET)

Dit debat lijkt elke zes maanden wel terug te komen :). Maar dat is verder niet erg, het is een belangrijke vraag. Één korte opmerking: 'Fair-use op basis van Nederlands recht' kan sowieso niet, want 'fair use' bestaat niet in het Nederlands recht. Wat er wél bestaat is een uitzondering op het auteursrecht m.b.t. citeren. Dat is dus géén (citaat)recht, maar een uitzondering op het normale recht, waarmee gelijk het belangrijkste verschil tussen 'fair use' en 'citaatrecht' (wat dus eigenlijk niet bestaat) wordt aangegeven: 'citaatrecht' is veel restrictiever dan fair use. Op zo'n grote schaal fair-use achtige afbeeldingen als op de Engelse WP zal dus sowieso erg moeilijk worden, maar voor een aantal specifieke gevallen is citaatrecht wellicht te overwegen. Ik denk dan vooral in gevallen waarin het afgebeelde object (want ik neem aan dat we het vooral hebben over afbeeldingen) écht wordt besproken, en dus niet b.v. een albumhoes van een bepaalde plaat bij het artikel over die plaat, behalve als het artikel specifiek die platenhoes behandelt. Een voorbeeld zou kunnen zijn, het artikel Victory Boogie Woogie, daar is echt sprake van een artikel waarbij een afbeelding een toevoeging is aan een artikel ipv een verfraaing. Logo's van bedrijven is een ander onderwerp (waar laatst nog over gesproken is) waarbij ik me zou kunnen voorstellen dat we iets citaatrechts-achtigs zouden kunnen doen (dit doet men b.v. op de Franse WP). In alle gevallen lijkt het me echter wel héél belangrijk dat we een uitspraak hebben van iemand die heeft doorgeleerd voor auteursrecht, dus b.v. iemand van het IVIR. Huskyoog.jpg Husky (overleg) 15 feb 2007 01:09 (CET)
Onder welk Nederlands recht publiceren muziekwinkels hun folders met daarin de afbeeldingen van de CD-hoezen? Is daar een afzonderlijke overeenkomst over tussen de platenmaatschappijen en de muziekhandel, of kunnen anderen ook in hun artikelen die afbeeldingen plaatsen? Of komen we nu op het "vrije licentie-fundamentalisme" op Wikimedia dat stelt dat alles niet alleen vrij te publiceren, maar ook vrij te veranderen moet zijn? Die stellingname vind ik persoonlijk een grote belemmering voor alle wikimedia-projecten: we onthouden mensen liever informatie dan dat we iets verspreiden dat vrij is, op voorwaarde dat de kopieën niet worden gewijzigd. - Quistnix 15 feb 2007 01:27 (CET)
Het lijkt me het eenvoudigste om helemaal bij Commons aan te sluiten. Hier vrijer zijn dan daar mag straks blijkbaar niet meer. Hier strenger zijn dan daar, zal leiden tot een eindeloze rij discussiegevallen hier (welke afbeelding van Commons mogen we wel gebruiken en welke niet?).
Als we het beleid op Commons integraal overnemen, betekent dat in de praktijk dat uploaden op deze afzonderlijke WP niet meer nodig is: alles kan daar gebeuren. Dat zou hier een boel ruis schelen en bovendien zijn "onze" afbeeldingen meteen elders bruikbaar. Zodra er geen ruimte meer is voor een ruimer beleid op onze WP, is het tijd om de upload-knop hier weg te halen. Fransvannes 15 feb 2007 09:17 (CET)
Dat is voor mij ook de logische consequentie; deze uitspraak zou ertoe kunnen leiden, dat we geen afbeeldingen meer uploaden voor de NL:WP omdat commons de norm wordt en we ons niet nog meer willen beperken. Citaatrecht is een hele wakkelige basis voor het toelaten van copyright afbeeldingen, die je sowieso niet mag aanpassen. Ik ondersteun het op termijn weghalen van de uploadknop. Londenp zeg't maar 15 feb 2007 09:35 (CET)
Het vereist alleen een goed beheer op Commons en ik heb daar op het moment allerminst vertrouwen in. Alleen met goede mods op Commons is dit een ideale oplossing; met slechte mods is het een rampscenario - Quistnix 15 feb 2007 14:36 (CET)
De uploadknop kan, in plaats van te worden weggehaald, dan misschien ook gewoon doorverwijzen naar de commons. Met eventueel een tussenscherm voor anoniemen of een disclaimer o.i.d. zodat duidelijk wordt dat afbeeldingen wel kunnen worden geupload (mits gebruiker is geregistreerd), maar dan op de commons. --hardscarf 15 feb 2007 14:41 (CET)
Wat is het nut van het uploaden van een afbeelding naar een project waar het afbeeldingsbeheer niet deugt? Behalve een ontlasting voor de mods op nl.wikipedia zie ik op dit moment geen enkel direct voordeel. - Quistnix 15 feb 2007 14:46 (CET)
Bovenstaande had ik nog maar nauwelijks geschreven of via CommonsTicker komt het bewijs van mijn stelling: iemand heeft de tekst bij de nationale vlag van Portugal naar de overlegpagina verplaatst en heeft daarbij per abuis de copyright-info meeverplaatst: zie hier. Vervolgens komt een malloot die ziet dat er geen copyright-info is en nomineert de afbeelding voor verwijdering. Daarna wordt dit goede nieuws razendsnel verbreid door de CommonsTicker, die duizenden pagina's begint te bewerken om maar vooral de onkunde van de beheerders op Commons te verkondigen. - Quistnix 15 feb 2007 15:30 (CET)
Het feit dat jij en anderen zich hierover druk maken heeft ervoor gezorgd dat de afbeelding niet is verwijderd. Door de betreffende CommonsTickergebruiker 'op de vingers te tikken' zal deze de volgende keer waarschijnlijk iets beter kijken alvorens iets zomaar te verwijderen (hij heeft tenslotte de status van administrator), al kan het zijn dat het langer duurt voordat het doordringt, maar actie kan altijd nog ondernomen worden. Spreek de gebruiker er dus meteen op aan en waarschijnlijk komt het dan niet meer voor bij die gebruiker. Er zullen altijd mensen blijven die fouten maken, maar commons en de Nederlandse wikipedia blijven dan ook mensenwerk. Dat lijkt mij echter niet meteen een beletsel voor het overhevelen van onze afbeeldingen daarheen. Bedenk dat als al 'onze' afbeeldingen daar komen te staan er ook meer gebruikers van 'onze' wikipedia daar actief zullen zijn om misstanden aan te kaarten. --hardscarf 16 feb 2007 14:51 (CET)
Mijn bezwaren tegen commons betreffen vooral het slechte beheer en de arrogantie waarmee de beheerders de gewone gebruikers daar tegemoet treden. Ik heb het om die reden allang opgegeven om ook maar iets te plaatsen op Commons wat ik zelf belangrijk genoeg acht om te bewaren. - Quistnix 20 feb 2007 09:37 (CET)

Inconsistentie[bewerken]

Op het gevaar af oude koeien uit de sloot te halen, doe ik toch een poging: Er zit een, naar mijn mening, storende inconsistentie in de hierarchie van de Nederlandse wikipedia. We hebben een onderverdeling in portalen en categoriën, maar ook beginnetjes, overzichten van lijsten, etalaga, en eventuele andere die ik nog over het hoofd heb gezien. Elk van deze heeft een andere hoofd-indeling. Bijvoorbeeld op de hoofdpagina tel ik 24 (belangrijke) portalen. Op het portalen-overzicht blijven daar slechts 7 van over. Terwijl de categoriën zijn onderverdeeld in 10 hoofdgroepen. Dit komt op mij zeer verwarrend over. Mijn voorstel is, om een beperkt aantal (zie bijvoorbeeld de Engelse, Franse, of Duitse hoofdpagina's) hoofdgroepen aan te wijzen, die op alle plekken waar een hoofd-onderverdeling nodig is, identiek is. Als voorbeeld voor de hoofdgroepen zouden kunnen dienen (kunst & cultuur, wetenschap & technologie, mens & maatschappij, geschiedenis, aardrijkskunde (of geografie). Eventueel zouden daar sport en religie aan kunnen worden toegevoegd, maar die kunnen wmb net zo goed onder de andere 5 worden onderverdeeld. Ideeën hierover? brimz 15 feb 2007 05:25 (CET)

Ik ben zelf ook het overzicht kwijt over alle categorieën en portalen. Een strakkere opzet is misschien wel een goed idee naar mijn mening. JacobH 15 feb 2007 12:48 (CET)

Misschien is volgende indeling beter?

Evil berry 15 feb 2007 22:43 (CET)

  • Op zich ben ik het al snel eens, met welke indeling dan ook, mits deze consequent is doorgevoerd in alle gelederen van de Nederlandse wiki. Een aantal kanttekingen heb ik hierbij wel:
   • Filosofie zou ik onderverdelen in of Mens & maatschappij, maar liever nog in Wetenschap en technologie, want filosofie is immers het streven naar kennis?
   • Geografie zou ik niet Landen & Volkeren willen plaatsen, maar juist andersom. Immers geografie beschrijft de aarde. Topografie (beschrijven van namen, dus landen, steden, rivieren, etc) en volkenkunde zijn een onderdeel van geografie.

brimz 16 feb 2007 02:11 (CET)

Filosofie kan niet onderverdeeld worden in iets anders. Filosofie is de moeder der wetenschap en zal daarom nooit ergens anders onder kunnen vallen. Of we moeten een portaal geesteswetenschappen of filosofie en religie maken. Voor geografie heb je wel een goed punt. Ik stel voor:

Hierin schuilt dan de logica dat iets hoogstens onder twee portalen subportaal kan zijn en dat alles onder iets valt. Wat wel jammer is, is dat geografie en geschiedenis ook wetenschappen zijn. Verder vraag ik me af wat het nut is van een portaal:heelal, naast portaal:Astronomie en wat het nut is van een portaal:Computer, naast het portaal:Informatica. Mig de Jong 16 feb 2007 15:12 (CET)

 • @Evil Berry. Ik denk dat je me verkeerd hebt begrepen wat betreft filosofie. Wellicht heb ik het ook niet zo helder weergegeven, als dat ik het voor ogen had. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen, dat filosofie als geheel onder Wetenschap en technologie valt. Je zegt immers zelf al: filosofie is de moeder der wetenschap. Dus valt het onder de noemer wetenschap. Vergelijk het met de zon, als moeder van ons zonnestelsel. Het lijkt mij, dan, dat zon onder zonnestelsel zou vallen. Maar wellicht vallen we nu in een discussie over filosofie zelf, een discussie waar filosofen zelfs niet uit komen?

@Mig. Ik het helemaal met je eens de onderverdeling van de subgroepen ook beter kan. Maar soms moet je een keuze maken, of iets beter onder wetenschap zou kunnen vallen, of onder een andere categorie. Als het maar consequent zo gebeurt. brimz 16 feb 2007 16:38 (CET)

FIlosofie is de moeder der wetenschap. Maar ook de moeder der religie, moeder der politiek, moeder van de wiskunde en de logica. Als het een al onder het anders zou moeten vallen dan valt wetenschap onder filosofie. Niet andersom. Maar onderverdelen onder mens en maatschappij kan ik me wel in vinden. Mig de Jong 16 feb 2007 16:52 (CET)
Filosofie is nu ook ondergebracht (een beter woord dan onververdeeld) onder Mens en maatschappij. Dat kan dus blijven. Ik ben geneigd om beta-wetenschap onder te brengen onder wetenschap & technologie, zodat je daar een subverdeling krijgt van scheikunde, natuurkunde, wiskunde, biologie, informatica, verkeer & vervoer. Eventueel uitgebreid met geneeskunde. Alle andere, als insekten, auto's, ruimtevaart, astronomie, etc. kunnen daar weer onder worden verdeeld. brimz 16 feb 2007 17:34 (CET)
Ik zou om te beginnen filosofie niet moeder der religie noemen. Wat betreft de indeling: ik vind de indeling van Mig de Jong goed. Als andere er niets op tegen hebben, breng ik deze indeling aan in Portaal:Portalenoverzicht. Evil berry 17 feb 2007 15:14 (CET)
Tja, ik ben opgeleid als filosoof. Misschien dat religieus georiënteerde nensen hier anders tegenaankijken. Mig de Jong 17 feb 2007 15:30 (CET)
Ik heb niets tegen deze indeling. Als het portalenoverzicht opnieuw is ingedeeld, zou ik ook graag willen zien, dat de nieuwe indeling op de hoofdpagina zou verschijnen, de categorieboom zou opnieuw ingedeeld kunnen worden en bijv beginnetjes, lijsten, ed ook opnieuw indezelfde indeling. Wellicht is het een idee, om een pagina aan te maken, waarin we de hiërargische indeling vastleggen, zoiets als wikipedia:hierarchische indeling. Alle andere indeling kunnen dan volgens dit patroon worden opgezet. Ik begrijp dat dit een wellicht tijdrovend karwei zou kunnen worden (bots?), maar het komt de overzichtelijkheid zeker ten goede. brimz 17 feb 2007 17:07 (CET)
Dit lijkt me alleen goed voor de portalen. De rest is natuurlijk een echte encycolpedie en moet derhalve vele malen genuanceerder ingedeeld worden. Verder denk ik dat er mensen zijn hier die het woord hiërarchie in deze context niet appreciëren. Mig de Jong 18 feb 2007 01:08 (CET)
Ik zal het alvast invoegen in portaal:Portalenoverzicht. Wat betreft de hoofdpagina: ikzelf (en intussen ook anderen) zijn bezig met een opfrissingspoging van de Hoofdpagina (zie Gebruiker:Evil berry/Hoofdpagina, Gebruiker:CrazyPhunk/Hoofdpagina bewerken). Het overzicht kan eventueel in deze nieuwe ontwerpen worden geïntegreerd. Evil berry 18 feb 2007 11:39 (CET)

Verwijdernominatie Pam Reynolds[bewerken]

Ik heb het artikel Pam Reynolds op de verwijderlijst gezet omdat ik het gevaarlijke sektarische nonsens vind (ja, OK, mijn mening is soms extreem). Nu verweert de maker van het artikel zich (begrijpelijk) tegen de verwijdering, hij/zij doet dat op de Verwijderlijst bij de nominatie zelf. Misschien goed als meer mensen aldaar even hun mening komen geven, met de bekende Voor Voor verwijderen's en Tegen Tegen verwijderen's. Ook goed voor de eventuele nuance. Alvast dank & gegroet weer, Felix2036 (reageer) 17 feb 2007 16:13 (CET)

Gevaarlijke nonsens? Lijkt me niet echt een heel objectief criterium om de encyclopediewaardigheid van een artikel aan af te meten. Het artikel komt niet over als klinkklare nonsens, hoewel het misschien wat discutabel is. Mig de Jong 17 feb 2007 16:22 (CET)
Vandaar mijn oproep, andere (wat meer genuanceerde) meningen zijn gewenst, ik ben hier zelf wat te geopinieerd over. Felix2036 (reageer) 17 feb 2007 17:16 (CET)
Het is wel een grappig artikel, misschien moeten we het overbrengen naar de hoek "Humor en Onzin"? Maar even serieus: in elk geval gaat dit artikel niet over Pam Reynolds maar over haar zogenaamde bijna-doodervaring, en het zou dan ook beter zijn het verhaal naar Bijnadoodervaring te verplaatsen, al moet het ook daar met een vaatje zout worden geserveerd. Koenb 17 feb 2007 23:10 (CET)
Ben blij dat iemand er tenminste om kan lachen. Zelf moet ik er een beetje van huilen. ;-) Felix2036 (reageer) 18 feb 2007 19:24 (CET)

Steve Jobs houdt van Wiki[bewerken]

Die man is wel innovatief bezig. Niet alleen iPods, computers en zo, maar nu: weg met boeken, gebruik alleen wikipedia. http://www.nu.nl/news/980333/50/Steve_Jobs_pleit_voor_Wiki-systeem_op_scholen.html VanBuren 17 feb 2007 19:40 (CET)

Een wiki is niet hetzelfde als Wikipedia. Van de zomer op WikiSym was er een Israëlische professor die een wiki gebruikt als vervanging van een boek in een van zijn cursussen op de uni. Sander Spek (overleg) 17 feb 2007 20:34 (CET)
Een multimediasysteem is natuurlijk prachtig. "Weg met boeken" is een totaal loze kreet. Als ik me goed herinner, heb ik die voor het eerst gehoord in 1983. Ik begrijp, geloof ik, wat VanBuren bedoelt, maar innovatief? Nou nee. Vriendelijke groeten, Bessel Dekker 17 feb 2007 21:17 (CET)
Och, het kan innovatief zijn. Die professor bespaart zijn studenten kosten voor boeken, de info is actueler, en hij ging geloof ik collega's van andere uni's uitnodigen mee te doen en bij te dragen. Maar het einde van het boek zal het inderdaad niet betekenen. Sander Spek (overleg) 17 feb 2007 21:49 (CET)
Mee eens: de zaken die jij noemt, zijn nu juist de vernieuwingen, en daarom erken ik ook VanBurens punt. Ik wilde alleen zeggen dat het standpunt dat Jobs inneemt, nu niet bepaald nieuw is. Ach... Bessel Dekker 17 feb 2007 22:36 (CET)
Prediker - er is niets nieuws onder de zon. Floris V 17 feb 2007 23:58 (CET)
Geen nieuw idee inderdaad. Maar het begint nu wel voor het eerst bereikbaar te worden. Zie bijvoorbeeld ook dit bericht. Sander Spek (overleg) 18 feb 2007 02:49 (CET)
Maastricht weer — als ik het niet dacht ;-) ! Nee, zeker kan dat. Wat ik alleen bestrijd (op een schrille toon, die verdenking oproept), is dat het papier zal verdwijnen. Niet bij mijn leven!
"Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen." Wat is het toch een magnifieke tekst; wat een wonder dat mensen zoiets hebben kunnen maken! Vriendelijke groeten van een gedreven Bessel Dekker 18 feb 2007 02:57 (CET)
en:Open source curriculum en en:Global Education Learning Community over de voorlopers.mion 18 feb 2007 03:26 (CET)
Mooi. En inderdaad, vooral voor E-info en voor W-info werkt zoiets fantastisch. Vriendelijke groeten, Bessel Dekker 18 feb 2007 03:30 (CET)
Sinds de komst van computernetwerken en digitale documenten zijn de hoeveelheden papier alleen maar toegenomen, dus over het bestaansrecht van papier zijn we het volmondig eens, Bessel. En "Maastricht weer?" Toen ik het las had ik een omgekeerde reactie: "Hee, eindelijk iets innovatiefs in Zuid-Limburg!" :) Sander Spek (overleg) 18 feb 2007 09:37 (CET)

Sjabloon:WB[bewerken]

Zullen we dit maar afschaffen? Of iets is een beg, maw er zijn 3 of meer triviale feiten, maar heeft voldoende opmaak etc.; of iets is een wiu, maw er zijn feiten (minder dan 3) ofwel het geheel voldoet zowel qua opmaak als qua inhoud niet (meer dan 3 feiten) aan een beg en/of is niet encyclopedisch genoeg geschreven. WB is een rare tussenvorm die meer discussie oplevert dan hij waard is wmb. «Niels» zeg het eens.. 18 feb 2007 03:06 (CET)

 • Verzoeke toestemming om jouw omschrijving "Ik vind het licht overbodig" op te nemen in het artikel over homonieme zinnen. — Zelf heb ik toch meer moeite met het verschil beg/wiu, waarover hierboven opnieuw discussie was, hetgeen al veelzeggend is. wb vind ik ongeveer de helderste aantijging die er is; een lexicografische definitie, en dús geen encyclopedische. Vriendelijke groeten, Bessel Dekker 18 feb 2007 03:11 (CET)
  Wat mij betreft kan een artikeltje kleiner dan een begin nooit een wiu zijn. Wiu behelst dat het op te knappen is - opknappen itt uitbreiden dus - en dat is natuurlijk per definitie niet het geval met een te klein artikeltje. — Zanaq (?) 18 feb 2007 04:40 (CET)
 • Naar mijn mening is wb geen tussenvorm. Het is juist een stuk explicieter. Als er iets weg moet, dan wiu - dat kan zo ongeveer alles betekenen: Te weinig informatie, onleesbaar, wanstaltig slecht geschreven, aantekeningen die nog een artikel moeten worden, etcetera. wb is daar een goed gedefinieerde subset van: Alleen een definitie en verder niets. - André Engels 18 feb 2007 11:29 (CET)

Stamceltransplantatie[bewerken]

Vandaag is door Gebruiker:Mvdpol het lemma Stamceltransplantatie aangemaakt. Dit lijkt mij een complete kopie van Beenmergtransplantatie. Ik heb op de overlegpagina van de gebruiker en de op van het lemma stamceltransplantatie hierover een mededeling gezet. In mijn ogen moet het een redirect zijn naar beenmergtransplatatie. Kan een mod hiernaar kijken? EdBever 18 feb 2007 16:50 (CET)

Deze gebruiker heeft nu ook auteursrechten geschonden op Zaadbalkanker. EdBever 18 feb 2007 17:04 (CET)
er is in ieder geval geen auteursrecht geschonden Crazyphunk 18 feb 2007 17:14 (CET)
Deze gebruiker lijkt de artikelen nog verder aan te passen, verdere actie lijkt mij niet meer nodig, vals alarm dus. Excuses. EdBever 18 feb 2007 18:01 (CET)
@crazy: op het moment dat de lijst met editors niet wordt meegenomen is er wel degelijk sprake van copyrightschending. valhallasw 18 feb 2007 18:10 (CET)
Ik hoop dat dat laatste een grapje is? Stel ik wil een stukje uit Frankrijk gebruiken dan moet ik toch geen 1000den gebruikersnamen en IP-adressen toevoegen?--Westermarck 18 feb 2007 20:29 (CET)
Van de Franstalige Wikipedia bedoel je? Dan moet je de vier/vijf belangrijkste schrijvers/redacteuren noemen. Of een linkje naar de complete geschiedenis. Sander Spek (overleg) 18 feb 2007 20:45 (CET)
Dat is al geloofwaardiger. Maar kan als redacteur niet gewoon 'Gebruikers van Wikipedia' gegeven worden? Dat lijkt me meer samen te gaan met de gedachte dat artikels geen eigendom zijn van individuele gebruikers.--Westermarck 18 feb 2007 21:02 (CET)
Geen eigendom, maar ze zijn wel geschreven door individuele gebruikers. Overigens is de GFDL onafhankelijk van gedachten die op Wikipedia heersen. Het is een licentie die al voor Wikipedia bestond, en ook voor andere zaken dan Wikipedia of wikis gebruikt wordt. Sander Spek (overleg) 18 feb 2007 21:14 (CET)
Hee hoo wacht even... Begrijp ik het goed dat, wanneer je een artikel uit een andere wikipedia vertaalt tbv de nl wikipedia, je de oorspronkelijke auteurs moet noemen? Dat was mij onbekend. Ik heb toch wel een paar keer zelf informatie uit een andere wp vertaald en zonder bron overgenomen op nl. En ik kom heeeeel vaak artikelen tegen die rechtstreeks uit een andere wp lijken te komen. Hoort daar dan een bronvermelding bij? En zo ja, hoe moet die er uit zien en waar moet die worden geplaatst? vincedevries 19 feb 2007 21:51 (CET)

Interne/Externe links[bewerken]

Klein vraagje: Je kan een interne link maken naar meta:, commons:, en:, enz... maar kan je dat ook doen naar Wikimedia Foundation ? -- SPQR-Robin 18 feb 2007 19:28 (CET)

Ja, wikimedia:. - Simeon 18 feb 2007 19:38 (CET)
Ah, bedankt :-) -- SPQR-Robin 18 feb 2007 19:47 (CET)
foundation: kan ook. --«Niels» zeg het eens.. 18 feb 2007 19:57 (CET)
Ok dubbel bedankt dan. Glimlachende smiley -- SPQR-Robin 18 feb 2007 20:07 (CET)
Voor het gehele overzicht: meta:Help:Interwiki_linking#Project_titles_and_shortcuts of b:Handboek_MediaWiki/Wikitekst_en_HTML#Links Londenp zeg't maar 18 feb 2007 20:55 (CET)
Kan je ook een interne link maken naar http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:De_kroeg&action=edit&section=82 of zo? - Warddr (overleg) 18 feb 2007 20:59 (CET)
Nee, maar je kan wel de volgende syntax gebruiken: <span class=plainlinks>[http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:De_kroeg&action=edit&section=82 Bewerk sectie "Interne/Externe links" van De kroeg]</span>, dit wordt dan: Bewerk sectie "Interne/Externe links" van De kroeg
Ah, dat is ook goed, zo lijkt het een interne link - Warddr (overleg) 18 feb 2007 21:25 (CET)
Er zijn er nog veel meer, totaal ongeveer 350, zie m:Interwiki map. Bijvoorbeeld google:kroeg, googlegroups:kroeg, cache:http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De kroeg, imdbname:0000142 of acronym:kro Hans (JePe) 19 feb 2007 10:13 (CET)
Om linken naar bewerk enzo te maken heb ik zojuist een sjabloon gemaakt (in de hoop dat dat nog niet bestond :-) ) -- SPQR-Robin 19 feb 2007 13:59 (CET)
dat is nog gemakkelijker, bedankt - Warddr (overleg) 19 feb 2007 14:22 (CET)
Graag gedaan :-). Maar wat ik raar vind; dat sjabloon was al in gebruik voordat ik het gemaakt had. -- SPQR-Robin 19 feb 2007 14:49 (CET)

Londense metrostations[bewerken]

Ik zit nu allemaal beginnetjes-artikelen (bots?) te controleren die allemaal over Londense metrostations gaan. Inmiddels ga ik me afvragen of die allemaal wel zo relevant zijn, hier op de NL Wikipedia. Meningen? Felix2036 (reageer) 19 feb 2007 16:55 (CET)

Als de kwaliteit in orde is behouden wat mij betreft. Voorbeelden? Siebrand (overleg) 19 feb 2007 16:58 (CET)
Tsja, ik zat mij net te verbazen over het artikel poezentheepot. In dat licht bezien vallen die Londense metrostations wel mee - Quistnix 19 feb 2007 16:59 (CET)
Het ergste vind ik daar de rode link naar theepot! Een poezentheepot is namelijk een soort theepot (in de vorm van een poes). Ik wilde een tijdje geleden aan het artikel theepot beginnen, ik zal eens kijken of ik dat binnenkort niet alsnog kan doen. Lost (overleg) 19 feb 2007 17:11 (CET)
@Siebrand: Chiswick Park (metrostation), Cockfosters (metrostation), Clapham North, e.v.a. Felix2036 (reageer) 19 feb 2007 17:23 (CET)
Relevantie lijkt mij het probleem niet (dat zou ook wel vreemd zijn aangezien metrosystemen hier zo'n beetje mijn hoofdactiviteit vormen), maar het is wel jammer dat de artikelen zo kort zijn. Liever een wat lager tempo en échte artikelen, maar ja, daar maakt iedereen zijn eigen keus in. Jörgen? ! 19 feb 2007 17:41 (CET)
als verzorgingsplaatsen kunnen kan dit toch ook wel lijkt me Crazyphunk 19 feb 2007 17:55 (CET)
Bah, op sommige artikelen over Chinese steden met meer dan 100.000 inwoners staat niet meer informatie. Floris V 19 feb 2007 19:20 (CET)
Absoluut relevant, maar wel matige artikeltjes. Tukka 19 feb 2007 19:25 (CET)
@Felix: ziet er prima uit. Het derde artikel bevat zelfs een afbeelding. Het opnemen van de link naar het portaal vind ik zelf niet zo, zo, maar dat is mijn POV. Siebrand (overleg) 19 feb 2007 21:05 (CET)
Ik heb deze artikelen opzettelijk gestart als beginnetje. Het is mijn bedoeling om eerst de basis neer te zetten en daarna verdere invulling te geven. Hiermee wordt bereikt dat al deze stations een gelijkwaardige opzet hebben en wordt voorkomen dat er nog magerdere artikeltjes ontstaan zoals [1]. Bij een aantal artikelen heb ik meer info toegevoegd tijdens het aanmaken. Ik zal vanaf nu meer inhoud geven aan de nieuwe artikelen, al is niet over elk station veel te vertellen wat in een NL encyclopedie nuttig is. EdBever 19 feb 2007 19:36 (CET)

Bug?[bewerken]

Ik heb deze pagina: Genetische manipulatie tijdelijk semibeveiligd [2] tot een mod de gebruiker die verantwoordelijk is voor het vandalisme blokthint hint. Hoe kan het nu dat deze anoniem de pagina kan wijzigen nadat ik deze heb beveiligd? [3] - Warddr (overleg) 19 feb 2007 17:02 (CET)

Zie mijn opmerking op je OP ;-) Willem° 19 feb 2007 17:03 (CET)
bedankt! - Warddr (overleg) 19 feb 2007 17:04 (CET)

Franse band of Franse danceact?[bewerken]

Hallo allen, zoals we misschien al wel weten is dat er bijvoorbeeld wel een categorie is voor "Nederlandse danceact", "Belgische danceact" en "Duitse danceact", maar er is dus geen categorie voor "Franse danceact". Er is al een andere categorie die daarvoor wordt gebruikt, namelijk "Franse band". Maar zou het niet logischer zijn om een "Franse danceact" dan ook daadwerkelijk te plaatsen in de categorie "Franse danceact" en niet in "Franse band"? Ik noem als voorbeeld even deze bewerking, waar ik beide categoriën had geplaatst, omdat de een al wordt gebruikt en de ander nog niet bestaat maar eigenlijk veel logischer is om gebruikt te worden. Wat vinden jullie? Akira 19 feb 2007 17:29 (CET).

Ik zou zeggen: voel je vrij, maak de categorie aan en plaats de artikelen waarvan jij denkt dat de erin horen in die categorie. De reacties zullen dan vanzelf wel komen — of niet natuurlijk. Groeten, Felix2036 (reageer) 19 feb 2007 17:58 (CET)

Je hebt gelijk. Ik heb dus maar de categorie "Franse danceact" aangemaakt. Nu nog wachten op de reacties die mogelijk komen gaan? Akira 19 feb 2007 18:26 (CET)

Wikipedia op Clickx Magazine[bewerken]

We worden weer eens vermeld in de computerboekjes: [4], al is het niet zo positief: er wordt gezegd dat we veel te weinig geld hebben, heeft er daarom zo lang reclame op alle pagina's gestaan? Verder is het misschien wel een beetje positief want het zou extra inkomsten voor Wikimedia kunnen betekenen. is er toestemming gevraagd om het logo te mogen publiceren? - Warddr (overleg) 19 feb 2007 19:11 (CET)

Lees dit even Wikipedia:De_kroeg#Ziet_er_niet_zo_lekker_uit, en duik ook maar even onder het bureau. De wikipedianen in europa willen geen reclame. mion 19 feb 2007 19:21 (CET)
Ik heb steeds de indruk gehad dat het de Amerikanen waren die nogal erg tegen reclame waren. Ik heb liever ook geen reclame. Maar bedelen voor giften terwijl Wikipedia/Wikimedia heel goed kan instaan voor de kosten door te werken -> beetje reclame; dan heb ik liever een beetje reclame.--Walter 19 feb 2007 21:13 (CET)
Het bedelen om giften is wat negatief uitgedrukt, bij de goede doelen heet dat gewoon fondsen werven en er zijn mensen die zijn daar heel goed in en het maakt het wel mogelijk dat er artikelen gemaakt kunnen over alle onderwerpen waarin alle partijen hun mening kwijt kunnen (in contrast met onze landelijke media). Er is net ophef geweest dat microsoft artikelen naar eigen wens laat bijwerken, stel nu, dat Bill Gates 100.000 Euro per jaar aan de foundation betaald voor een reclame blokje, dan zal microsoft ook eisen dat de artikelen over microsoft en zijn producten worden aangepast worden zodat de stijl past bij de rest van de reclame voor de microsoft producten. weg NPOV, en wat erger is, hoe kan de lezer erop vertrouwen dat er niet uit geldbelang met het artikel gerommeld is, of nog erger het artikel uit geldbelang verwijderd is ? .De stelling geen reclame, en ook geen beetje reclame. mion 19 feb 2007 23:56 (CET)
Dat heet redactionele onafhankelijkheid, iets dat in de statuten van alle zichzelf respecterende kranten is opgenomen. Wanneer een adverteerder dergelijke eisen stelt weiger je gewoon de advertentie. Ik denk zo dat heel wat bedrijven hier maar wat graag een advertentie zouden krijgen - je kunt dus echt wel wat eisen stellen. Verder moet je dan artikelen over adverteerders en aanverwante zaken wat meer in de gaten gaan houden om er zeker van te zijn dat ze niet op eigen houtje dingen gaan editen, maar dat kunnen ze nu ook al. Floris V 20 feb 2007 00:18 (CET)
Hoezo redactionele onafhankelijkheid ? als een krant 600.000 euro per jaar aan een krant betaald voor reclame, komt er niet 1 negatief artikel over dit bedrijf in de krant, want dan zoekt de klant wel een ander kanaal, kranten leven tenslotte van reclame. en als klanten weglopen is dat het einde, dus het artikel komt niet in de krant. En iets meer in de gaten houden ? Diegene die de reclame inkomsten beheerd bepaald ook welke artikelen verwijderd worden. Reclame inkomsten maakt corrupt.mion 20 feb 2007 00:35 (CET)
In de eerste plaats is Wikipedia geen krant, dus slechte artikelen over en bedrijf verschijnen er niet zo snel - hooguit één per bedrijf. Dat dan lange tijd zo blijft, want de gemeenschap zorgt er echt wel voor dat edits van ongunstige mededelingen over een bedrijf worden teruggedraaid - kijk maar eens naar hoe fel het toeging op het artikel over de Soroptimisten. Verder moet je verstandig zijn - laat de farmaceutische industrie er bijvoorbeeld maar buiten, want anders krijg je allemaal reclameartikelen over geneesmiddelen. Maar er zijn best bedrijven die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, of hoe dat maar mag heten, en die dan b.v. servers beschikbaar stellen. Dan zet je een sjabloon {sponsor} op het artikel over die adverteerder (als dat er is), dan weet de lezer ook meteen dat hij/zij moet oppassen. Floris V 20 feb 2007 01:11 (CET)
Nee, maar wikipedia is wel een media, jij gaat er nu vanuit dat je zoiets als {sponsor} op een pagina kan zetten, zo werkt het met reclame inkomsten niet, de klant betaald, en de klant bepaald, ook wat er wel en niet gepubliceerd wordt en in welke vorm, en zo snel gaat het wel, en bedrijven die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen stellen de servers gratis ter beschikking zonder tegenverdienste. mion 20 feb 2007 01:19 (CET)
Dat zal de klant proberen, inderdaad, maar dan moet je in het contract vastleggen wat wel en wat niet mag. En de klant daaraan houden. Floris V 20 feb 2007 01:26 (CET)
ja, in het contract zal staan dat het bedrijf bepaald wat er in het artikel zal staan en in welke vorm en anders gaat de deal niet door, dat is het voordeel als het om grote bedragen gaat.Dus niet proberen, maar bepalen. mion 20 feb 2007 01:32 (CET)
Potentiële adverteerders die zulke eisen stellen krijgen gewoon nul op het rekest. Overigens, laten we eerlijk zijn, je kunt ook genoeg problemen hebben met npov zonder adverteerders - kijk maar naar de artikelen Kritiek op ...Floris V 20 feb 2007 10:58 (CET)

Welk sjabloon ook al weer?[bewerken]

Weet niet welk sjabloon het ook al weer is, maar welk sjabloon is het ook al weer, dat je aangeeft dat het eigenlijk met een kleine letter begint ipv een hoofdletter? Hsf-toshiba 19 feb 2007 19:48 (CET)

Tres simple: Sjabloon:kleine letter. Soms zijn zelfs op Wikipedia dingen heel logisch... «Niels» zeg het eens.. 19 feb 2007 19:54 (CET)
Dank je wel.... Hsf-toshiba 19 feb 2007 19:56 (CET)

Wikimedia Conferentie Nederland 2007[bewerken]

Na een succesvolle Wikimedia Conferentie Nederland 2006 organiseert de Vereniging Wikimedia Nederland eind oktober 2007 opnieuw de Wikimedia Conferentie Nederland 2007. Er is een groep organisatoren geformeerd die graag van jouw ideeen gebruik wil maken. Dit jaar heeft de conferentie als hoofdthema Open Content en richten we ons ook op deelnemers van buiten de gemeenschap van de Wikimedia Foundation, in het bijzonder de educatieve sector. Praat nu mee over de conferentie later dit jaar om ook jouw inbreng mee te laten tellen. Alvast dank! Siebrand (overleg) 19 feb 2007 20:34 (CET)

Ook al ben je niet geïnteresseerd in het hoofdthema :

<quote>Daarnaast zal de conferentie zich richten op de traditionele Wikimedia-onderwerpen, die specifiek voor de Wikimedia-gemeenschappen van nut zijn:

 • Wikimedia-projecten
 • Mediawiki
 • Tools
 • Enz.

</quote> aleichem 19 feb 2007 20:40 (CET)

Als ik naar die pagina kijk, staat als hoofdthema niet 'open content', maar 'Wikimedia en onderwijs' aangegeven. Lijkt me toch echt iets anders... - André Engels 20 feb 2007 13:41 (CET)

Overleden personen.[bewerken]

Bijna dagelijks komt er wel in het nieuws dat er iemand is overleden. Soms (voor wikipedia) onbekende personen, zoals vandaag Caesarius Mommers. Ik kende zijn methode wel, maar wist niet dat de bedenker C. Mommers heette. Nu hij vandaag dan in het nieuws is gekomen, is er een artikel over hem gemaakt. (Hulde aan onder andere Wikix die het artikel heeft verbeterd). Maar ik zie ook vaak rode links staan bij overleden personen. Helaas te vaak van mensen die ik echt niet ken, soms valt er ook te weinig over ze te vertellen, of weet ik niet waar ik moet zoeken, terwijl bij recente sterfgevallen dit gemakkelijker te vinden is. Toch zou het een uitdaging moeten zijn, om die rode links te verblauwen..... Hsf-toshiba 19 feb 2007 21:20 (CET)

Tja. Vaak kun je je het beste wenden tot de Engelstalige Wikipedia. Daar waren vaak al voor het overlijden artikeltjes over de personen. Wij hebben enorme hiaten in onze kennisaanlevering. Stuiten theateracteurs en schrijvers zijn nooit beschreven. Kijk eens op de lijstjes van Rex, beschamend gewoon. Probleem is wel dat de personen zelf een heel slechte PR plegen, als je hun webstekken bekijkt - als ze die al erop na houden. Dus zul je in online krantenarchieven moeten gaan neuzen of naar het Filmmuseum, Letterkundig Museum of het Theaterinstituut moeten gaan. Of in het Biografisch Woordenboek zoeken etc. Verrekijkerpraatjes?Deze gebruiker doet gewoonlijk heel vervelend tegen trollen! 19 feb 2007 21:28 (CET)