Wikipedia:Het Verleden/Archief/2015-03

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klassieke oudheid en hun bronnen[bewerken]

Zijn er onder de bezoekers van dit café mensen die de bronnen van dhr. Mark Beumer kunnen duiden? Ik heb vandaag een aantal keren deze bewerking teruggedraaid, waarin dhr. Beumer zelf (onder pseudoniem, gebruiker:Exalance) zijn eigen literatuur opvoert als bronnen. Dit is naar mijn mening in strijd met WP:GOO, maar zou eventueel te billijken zijn als aannemelijk kan worden gemaakt dat dhr. Beumer een gekend historicus is, die zijn sporen in de geschiedenis inmiddels ruimschoots heeft verdient. M.vr.gr. Brimz (overleg) 8 mrt 2015 20:21 (CET)

Ten eerste vind ik het sowieso dubieus dat men bronnen aan een artikel toevoegt zonder ook daadwerkelijk inhoudelijk iets te veranderen aan het artikel. Ik vind het moeilijk om te zeggen of dat deze meneer als historicus serieus is te nemen. Een snelle zoekactie leert dat hij in 2008 gepromoveerd is en het artikel waar hij op de pagina naar verwijst zijn masterscriptie is, wat mij inderdaad ook vrij dubieus lijkt. --Mathijsloo (overleg) 9 mrt 2015 12:09 (CET)
Zelf zegt hij hier dat hij bijna gepromoveerd was. Op zijn eigen website staat hij als Drs. G.H.M.M. Beumer. Op diezelfde website noemt hij publicaties van hem die dit jaar zijn verschenen of uit moeten komen. De website wordt dus wel bijgehouden. Dan lijkt het me, gezien de titel en het "bijna" promoveren, dat hij niet gepromoveerd is. In 2013 verscheen kennelijk wel een artikel van hem, dat volgens hem onderdeel is van een dissertatie. Maar als er te weinig wordt gepubliceerd, of de publicaties zijn van onvoldoende niveau, dan kan een leescommissie een geplande promotie tegenhouden. Het heeft er alle schijn van dat zoiets hier is gebeurd: de promotor, de promovendus zelf, of de leescommissie heeft besloten dat de promotie er niet kwam. Bij zijn kernpublicaties ook geen dissertatie.
De publicatie uit 2008 is een masterscriptie. Dat is het stuk werk waarmee men afstudeert, en een mastertitel (voorheen drs) verwerft. Opnieuw dus geen aanwijzing voor een promotie.
Beumers heeft inmiddels een eigen bedrijf. Dat is prima. Hij geeft adviezen en verzorgt bijles. Dat is iets anders dan historisch onderzoek doen. Hoe serieus hij in het vakgebied wordt genomen, zal moeten blijken uit het aantal keren dat hij geciteerd wordt door zijn vakgenoten. Wellicht dat daarvoor zijn artikelen nog van te recente datum zijn, om er een oordeel over te vellen. Maar dan is het zeker misplaatst als hij ze zelf toevoegt in de encyclopedie. Helemaal als bedacht wordt dat hij voor zijn bedrijf wel wat bekendheid als auteur van artikelen op het gebied van geschiedenis kan gebruiken. Voor hem snijdt het mes zo aan twee kanten; voor Wikipedia lijkt dit me niet acceptabel. WIKIKLAAS overleg 9 mrt 2015 12:58 (CET)

Ik neem aanstoot aan Wikiklaas. Ik ben niet gepromoveerd, maar was het bijna wel totdat ik het zelf stopzette. De reden dat ik dit noemde was ter ondersteuning van mijn expertise. Tenslotte heb ik heb in 4 jaar onderzoek gedaan. In 2008 heb ik inderdaad mijn Masterscriptie voltooid en daarna dus verschillende artikelen over Hygieia op verzoek geschreven. Ik heb dus helemaal geen extra bekendheid nodig Wikiklaas, want ik word gevraagd! Jij kent mij helemaal niet. De enige reden dat we hier zitten is omdat Brimz al mijn bewijsmateriaal en argumenten terzijde schuift, zoals de artikelen die naar mij referen, de datum maakt dan helemaal niet uit, het gaat erom dat mijn artikelen bestaan en erkend zijn. daarnaast heb ik aangeboden om de namen te geven van diegenen die mij gevraagd hebben, maar hier wordt een spelletje met mij gespeeld en er wordt aan karaktermoord gedaan. Elders werd opgemaakt Dat Glatiant dat Brimz zelf niet erg verwelkomend is en dat klopt dus helaas. Ik zie het als arrogantie en smaad. Ik heb het geprobeerd netjes op te lossen met alle argumenten en bewijzen van dien, maar als dit niet stopt, dan zal ik andere stappen moeten nemen. Tenslotte worden mijn naam en status in twijfel getrokken door mensen die mij helemaal niet kennen. Misschien kan men zich met meer constructieve zaken bezighouden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Exalance (overleg · bijdragen) 9 mrt 2015 14:07‎ (CET) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

U mag zoveel aanstoot aan mij nemen als u wenst. Maar voorlopig lijkt het erop dat u bezig bent uw eigen publicaties in Wikipedia te vermelden, en als u erop wordt gewezen dat dat niet kies is, maakt u veel stampij: u vindt het dus erg belangrijk dat ze genoemd worden. Dat heet in deze encyclopedie zelfpromotie en is strijdig met de doelstelling van objectivitiet. WIKIKLAAS overleg 9 mrt 2015 14:13 (CET)

Dat is dan jammer voor jullie, ik bespeur afgunst en jaloezie. Misschien moeten de regels maar worden aangepast. Tenslotte gaf mijn promotor ook zijn eigen literatuur op, ook zelpromotie? Nee, gewoon de weerslag van een expert. Jullie vinden jezelf blijkbaar helemaal fantastisch en dus arrogant en zouden je excuses wel eens mogen aanbieden. Zoals ik al zei, dit ongewenste gedrag moet stoppen. Stamppij? Ja, als alles wat ik zeg zomaar genegeerd door mensen die geen verstand van zaken hebben, moet het wel op een hardere toon. Ik neem aan dat ik duidelijk ben. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Exalance (overleg · bijdragen) 9 mrt 2015 14:58‎ (CET) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Wetenschappelijke publicaties en Wikipedia zijn natuurlijk wel iets anders: als vrij bewerkbaar medium met een groot bereik wordt Wikipedia regelmatig gebruik om aandacht te generen. Dan is het ook logisch dat men daar scherp op let.
Een van de "problemen" op Hygieia is dat u Referenties heeft toegevoegd zonder dat er aan het artikel iets veranderd is. De literatuur is dus niet gebruikt als bron voor het schrijven van het artikel. Voor sommigen is dat ook reden om deze literatuur te verwijderen, ongeacht vermeende zelfpromotie. Groeten, Sir Iain overleg 9 mrt 2015 15:09 (CET)
Dat is ook een manier om zich te verweren: zeggen dat het probleem bij de ander ligt. Het is echter helemaal niet nodig om aan te nemen dat er sprake is van afgunst en jaloezie als de kritiek ook gewoon te verklaren is door aan te nemen dat de criticasters gewoon de richtlijnen van de encyclopedie proberen toe te passen. Dan is de verklaring namelijk dat het om de kwaliteit van de encyclopedie gaat, en wordt geconstateerd dat er op z'n minst een behoorlijke lucht aan uw bewerkingen zit. U hebt nog geen moment op overtuigende wijze laten zien dat de kritiek ongegrond is. U stelt zelfs voor dat Wikipedia de richtlijnen maar moet aanpassen om het u wat comfortabeler te maken. Mij lijkt dat de wereld op z'n kop, maar u hebt er vast een andere verklaring voor. WIKIKLAAS overleg 9 mrt 2015 15:22 (CET)

Beste mensen, dhr. Beumer heeft onlangs een fantastische lezing over Hygieia verzorgd voor onze afdeling van het NKV in Zutphen. Er is geen enkele reden om aan zijn kunde en expertise te twijfelen en ik zou daarom zijn verwijzingen gewoon laten staan.

vriendelijke groet, Docentgeschiedenis (overleg) 9 mrt 2015 15:52 (CET)docentgeschiedenis

Sok- of vleespop? Michiel (overleg) 9 mrt 2015 15:58 (CET)
Kijk naar de ondertekening, en je weet het. Maar we zullen er even op een nette manier naar laten kijken. WIKIKLAAS overleg 9 mrt 2015 19:56 (CET)
Ik heb al eerder met dhr. Beumer een dispuut gehad over dergelijke bewerkingen: Overleg_gebruiker:Evil_berry/archief9#Zelfpromotie.3F. Ik moet spijtig genoeg vast stellen: nihil novum sub sole. Hij gebruikt nog steeds dezelfde non-argumenten om zijn eigen werk toe te voegen aan de referentielijsten. Mvg., Evil berry (overleg) 9 mrt 2015 22:06 (CET)
(Zelf)promotie voor en door een ZZP-er is natuurlijk niet onbelangrijk. Paul Brussel (overleg) 9 mrt 2015 22:09 (CET)
Dat het daadwerkelijk gaat om het spammen van de titel(s) van zijn publicatie(s), en niet om het maken van een encyclopedie, blijkt ook uit het feit dat hij dezelfde titel(s) toevoegde op de azerbeidzjaanse, engelse, duitse, franse, spaanse, italiaanse, esperanto, chinese, poolse, noorse en japanse artikelen over Hygieia. Overal uitsluitend de publicatie, dus geen toevoeging aan het artikle waarvoor de publicatie als referentie nodig was. Dat zou vermoedelijk ook wat lastig zijn in de az, zh en ja-wiki's. WIKIKLAAS overleg 9 mrt 2015 22:21 (CET)
  • Een beter argument om geen enkele verwijzing naar documenten van Beumer toe te staan, is het feit dat deze "wetenschapper" er blijkbaar geen enkele moeite mee heeft om zich voor te doen als een docent en lid van de NKV Zutphen en dan zichzelf te hemel in te prijzen. Als hij op een platform als Wiki al zo nonchalant met de waarheid omspringt, hoe betrouwbaar zijn dan zijn scriptie en andere schrijfsels? W\|/haledad (zegt u het maar) 9 mrt 2015 22:57 (CET)
Daar hoeft geen causaal verband tussen te bestaan. Literatuur beoordeel je door te lezen, en reviews na te gaan. Sir Iain overleg 10 mrt 2015 02:12 (CET)
Ik ben het - als vaker - zeer eens met Wikiklaas. Wikipedia is niet bedoeld als een platform om eigen vermeende verdiensten te promoten, maar om lezers die iets willen weten over een bepaald fenomeen, objectief voor te lichten over dat fenomeen. Exalance en zijn vriend Docentgeschiedenis lijken hier niet te zijn om aan dat doel bij te dragen, maar om iemand die IRL Mark Beumer schijnt te heten, in het zonnetje te zetten. Mij lijkt het optreden van beiden in strijd met de voorgestelde richtlijn omtrent zelfpromotie. Overigens is wat mij betreft ook zo lang dat nog geen richtlijn is, zelfpromotie bijzonder ongewenst. Waar ik me evenwel tegen verzet is dat als iemand op Wikipedia zou verwijzen naar een eigen publicatie, er dan automatisch sprake zou zijn van origineel onderzoek. Dat lijkt me zelfs geenszins het geval. Onderzoek dat ergens is gepubliceerd (en naar we aannemen (peer) reviewed is), geldt als bron voor hier te staven beweringen, ook al is de auteur van de publicatie toevallig dezelfde als de Wikipedia-redacteur. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 mrt 2015 11:37 (CET)
Mee eens, al vind ik het weinig kies dat de auteur zelf het dan toevoegt. Maar in dit geval moet er enige nuance worden gemaakt. Het major opus van Beumer is tot nu toe z'n masterscriptie. Die is niet gepubliceerd. Naar aanleiding van z'n masterscriptie is er een stuk van 7 pagina's gepubliceerd in het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde (jaargang 12, nr. 4 (augustus 2008): 221-227). Dat is geen vaktijdschrift voor het vakgebied waarmee Beumer zich bezighield, namelijk oudgriekse geschiedenis. Het is hardstikke leuk dat dat tijdschrift een masterscriptie de moeite waard vond om er een excerpt uit te publiceren maar geen peer-reviewed wetenschappelijk stuk. Aan hetzelfde euvel gaan de andere "publicaties" van Beumer mank. Alles waarvan de plaats van publicatie "Kekerdom" is, is in privébeheer vermenigvuldigd werk. Hij noemt zelfs een bachelorscriptie. In de meeste gevallen is dat niet meer dan een vingeroefening in het schrijven. Heel uitzonderlijke gevallen worden gepubliceerd, en dan kan naar de uitgever of de naam van het tijdschrift worden verwezen. Kleio is een vakblad voor docenten, Gelders Erfgoed. Magazine voor de erfgoedsector is een lokaal blad voor hobbyisten. Geen enkel stuk van Beumer is gepubliceerd in een vakblad van/voor historici. Zelfs zijn binnenkort uit te komen boek (Hygieia. Godin of personifcatie? (Soest 2015) forthcoming) bewijst niet dat zijn werk serieus wordt genomen. Toch citeert hij het alsof het om gezaghebbende publicaties gaat. Maar voorlopig is Beumer zelf de enige die daar zo over denkt. WIKIKLAAS overleg 11 mrt 2015 16:36 (CET)
Sterker nog: PiCarta, toch niet de onbelangrijkste databank als het gaat om publicaties, bevat geen enkele zelfstandige titel van hem, slechts enkele door hem vertaalde of geredigeerde boeken waarvan hij nooit de auteur was. Paul Brussel (overleg) 11 mrt 2015 17:29 (CET)