Wikipedia:Het systeem bespelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:GAME
Zie WP:GAMING
Dit is een essay. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.
Notendop Deze pagina in een notendop: Misbruik het systeem niet om de encyclopedie te verstoren.

Met het bespelen van het systeem wordt bedoeld het opzettelijk misbruik maken van algemeen aanvaarde regels en richtlijnen binnen een project. Hierbij worden de regels en richtlijnen geïnterpreteerd op een manier die indruist tegen de bedoeling ervan. Het is een wijze van misbruik waarmee verstorende bewerkingen of manipulaties uitgevoerd worden, waarbij de bestaande consensus verstoord en ondermijnd wordt.

Werkwijze en doelstellingen[bewerken | brontekst bewerken]

Het systeem kan worden bespeeld door gebruikers met een verborgen agenda, met als doel om een punt te maken in een discussie of een niet neutraal standpunt door te drukken.

Als een bijdrager aan het project een lacune of inconsistentie in een regel of richtlijn ontdekt en deze gebruikt om die regel of richtlijn onjuist toe te passen kan dat niet meer gezien worden als een oprechte vergissing. Een waarschuwing kan dan verdere problemen soms voorkomen. Maar als hij of zij hiermee doorgaat of andere manieren zoekt om projectverstoring te plegen, dan is het noodzakelijk om hiertegen op te treden, bijvoorbeeld door middel van een bewerkingsblokkade.

Wanneer een projectdeelnemer richtlijnen manipulatief gebruikt volgens een persoonlijke interpretatie ervan om daarmee rechtvaardiging te vinden voor diens actie, werkt dit projectverstorend. Dit gaat tegen de geest van de richtlijnen en regelgeving in. Wanneer dit gebeurt wordt enkel doelbewust de eigen agenda gepusht. Ook het selectief citeren van onderdelen van regels of richtlijnen hoort hierbij. Ook hier is sprake van doelbewuste projectverstoring om processen op een onjuiste en niet integere wijze te beïnvloeden.

Het systeem kan op verschillende manieren bespeeld worden:

  • Wikijurisme en de richtlijn naar de letter nemen op een dusdanige manier dat dit tegen de geest van de richtlijn in gaat.
  • Het filibusteren van het op consensus gebaseerde bouwproces door andere gebruikers te reverten vanwege kleine fouten of het blijven vasthouden aan een standpunt dat al verworpen is door de gemeenschap.
  • Het misbruik maken van opgelegde maatregelen om het proces te ontwrichten of om andere gebruikers lastig te vallen.
  • Het blijven herhalen van procedures om toch maar je zin te krijgen nadat een verzoek is afgewezen.
  • Het blijven beroepen op vormfouten terwijl een actie conform de geest van een bepaalde richtlijn is.
  • Het oprakelen van oude koeien om discussies onnodig te verlengen.
  • Verstorend bewerkgedrag waarbij onnodige of BTNI-wijzigingen plaatsvinden, eventueel gepaard gaande met weghalingen. Het doel is niet het verbeteren van een pagina maar eerder het creëren van negatieve beeldvorming rond bijdragen van andere gebruikers.
  • Het zich beroepen op zelfbedachte regels.

Overige richtlijnen[bewerken | brontekst bewerken]

Het bespelen van het systeem kan in sommige gevallen resulteren in het overtreden van bepaalde richtlijnen zoals de Wikiquette en de richtlijn Koel blijven. Ook kan het zich uiten in het onnodig uitdelen van waarschuwingen. Daarnaast kan het manipuleren van het systeem leiden tot persoonlijke aanvallen en het uitgaan van kwade wil.