Wikipedia:Kwaliteitsverbetering/Archief

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Hier staan enkele stukken tekst die in eerste instantie door bontenbal hier geplaatst zijn. Dit om "ruimte" te maken op de kwaliteitsverbeteringspagina zelf. Mogen uiteraard teruggeplaatst worden als dat nodig wordt geacht.

Oude eenmalige acties op Wikipedia nl[bewerken]

Op de Nederlandstalige Wikipedia vonden al volgende eenmalige kwaliteitsbevorderende acties plaats:

 • Januari 2004 vond er een Week van de kwaliteit plaats.
 • In mei 2004 werden de Afrikadagen gelanceerd, ten einde de beperkte hoeveelheid informatie die op Wikipedia te vinden is over dit continent te verbeteren (initiatiefnemer: Waerth).

Een paar stellingen omtrent kwaliteit[bewerken]

Om de discussie omtrent het onderwerp "kwaliteit" een beetje op gang te krijgen, poneert MartinD een paar stellingen die wellicht nuttig zijn om een idee te krijgen welk beeld die term oproept. Ze zijn dus nadrukkelijk niet bedoeld als "zo moet het", maar gewoon als "ik zet dit hier neer, loop er eens omheen, en wat vind je ervan". Ik probeer met die stellingen een beeld te schetsen. Wat vinden jullie van dat beeld?

 1. Wikipedia is een uniek soort encyclopedie, en dat betekent dat de maatstaven die voor normale encyclopedieën gelden niet onverkort van toepassing kunnen zijn. We hoeven niet Encarta of de Encyclopedia Britannica naar de kroon te steken. Qua actualiteit van artikelen: tegen de tijd dat ze bij andere encyclopedieën de redactie bijeengeroepen hebben, zijn van ons nog slechts de rokende rubbersporen te zien.
 2. Wikipedia is laagdrempelig, en dat moet zo blijven, ook als dat betekent dat we hier en daar wat concessies moeten doen aan de kwaliteit.
 3. Wikipedia is primair bestemd om de gebruiker een eerste idee te geven; het hoeft geen uitputtende beschrijving van een bepaald item te bevatten.
 4. Het huidige systeem van "ik schrijf, en de rest van de wereld vult maar aan als ze dat nodig vinden" is toereikend.
 5. De informatie in Wikipedia moet feitelijk juist zijn, moet (desnoods in een beknopt bestek) volledig te zijn, en mag niet misleidend zijn.
 6. Als iemand vraagt om collegiaal overleg, dan moeten mede-wikipedianen daar met enige voorrang aandacht aan geven.
 7. Het systeem van "er is eigenlijk geen auteur" moet niet tot gevolg hebben dat iemand die er aan bijgedragen heeft zich er niet meer verantwoordelijk voor voelt: eigenlijk zou je een lijstje moeten hebben van "mijn artikelen", niet in auteursrechtelijke zin, maar "toch een beetje mijn toko". Die staan op je volglijst, die loop je af en toe even door, of ze nog actueel zijn en zo. of om te kijken of je er in de loop der tijd toch iets anders over bent gaan denken.
 8. Er zitten op dit moment ongetwijfeld een heleboel lacunes in Wikipedia. Dat is niet anders, zolang zich niemand opwerpt als auteur op gebied X zal de gebruiker helaas zijn heil elders moeten gaan zoeken. Er is tenslotte ook nog zoiets als Google.
 9. We schrijven voor een redelijk opgeleide gebruiker met een redelijke algemene ontwikkeling, met andere woorden, we hoeven niet bij het volstrekte begin te beginnen, maar het mag ook niet zo zijn dat het slechts begrijpelijk is voor lieden met een masters degree in dat vakgebied. Om de gedachten te bepalen: de scholier in 5 vwo die materiaal zoekt voor een werkstuk.
 10. Een artikel moet in beginsel als "zelfstandige" entiteit leesbaar zijn. Het moet beginnen met een definitie van de term, dan een beschrijving van het (vak)gebied waar het in thuishoort, en dan de rest van het betoog. Indien voor de achtergrondinformatie nodig, kunnen links naar andere lemma's worden toegevoegd, maar het moet niet zo zijn dat zonder heen-en-weer klikken de inhoud nauwelijks te begrijpen is. Dat dit leidt tot een zekere hoeveelheid "dubbele tekst" moeten we als onvermijdelijk accepteren.
 11. Het is wenselijk dat een auteur even checkt of in de andere Wikipedia's (van de talen die hij beheerst) ook iets over het betreffende onderwerp is geschreven, en als dat zo is, daar naar toe linkt.
 12. Wikipedia moet vooral een zekere mate van excentriciteit houden: je vindt er dingen in die beslist in geen andere encyclopedie voorkomen. Die link "Willekeurig artikel" moet een hoge graad van "nog eentje dan en daarna log ik echt af" houden.
 13. Als informatie zodanig is dat niemand zich er aan stoort, is de kans groot dat niemand er nog iets aan heeft.

Toelichting:

Dit geldt niet voor puur feitelijke zaken, zoals de mededeling dat Werkspoor in de jaren 1954-1958 324 treinstellen van het Hondekop-model leverde aan de Nederlandse Spoorwegen. Maar laat ik een voorbeeld geven waarin dit probleem naar mijn mening speelt. Voor m'n werk schrijf ik regelmatig macro-economische beschouwingen, en daar plegen voorspellingen bij te zitten. Als ik die zo formuleer dat niemand er iets op aan te merken kan hebben, dan leidt dat tot teksten die nauwelijks het papier waard zijn, zoals:

 • "Indien sprake zou zijn van een plotselinge afname van de bereidheid van met name Aziatische centrale banken om het Amerikaanse handelstekort te financieren, zou dit eventueel, indien dit niet door andere partijen wordt overgenomen, kunnen leiden tot een stijging van de Amerikaanse kapitaalmarktrente, hetgeen mogelijk zou kunnen leiden tot een stijging van de Europese kapitaalmarktrente, hoewel opgemerkt moet worden dat de mogelijkheid evenzeer aanwezig is dat deze centrale banken hun reserves alsdan (ten dele) in euro's zouden beleggen, hetgeen, bij overigens gelijkblijvende omstandigheden, tot een daling van de Europese kapitaalmarktrente zou kunnen leiden. Tenslotte wordt opgemerkt dat in dit proces een zekere "psychologische component" aanwezig lijkt te zijn, die mogelijkerwijs, indien het hierboven geschetste proces zich zou voordoen, de rationaliteit van dergelijke processen op thans niet te voorspellen wijze en in thans niet te voorspellen mate zou kunnen doorkruisen."

Keurig dichtgetimmerd, maar wie heeft hier nog iets aan? Ik niet, in elk geval.

Mijn bedoeling met deze tirade?

Nou, eigenlijk alleen maar om te zeggen dat "kwaliteit" niet een kwestie is van "hier is niets op aan te merken". Veeleer is het, althans kan het mogelijkerwijs, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, ook een kwestie zijn van "gemotiveerd tot een conclusie/afweging/waardering komen die niet door iedereen gedeeld wordt, maar wel zodanig onderbouwd dat de redenering te volgen is, en dat de lezer er verder over kan nadenken." Dat alle schakels van die redenering onder de loep genomen moeten kunnen worden qua feitelijke juistheid (in casu: financieren die Aziatische centrale banken op dit moment het Amerikaanse handelstekort?) en gehanteerde redeneringen (in casu: als de rente in de VS omhoog gaat, gaat hij, al dan niet met vertraging, en misschien niet 1-op-1 maar toch wel in betekenende mate, in Euroland omhoog; klopt de stelling wel?).

Ik hoor graag hoe jullie hier over denken. MartinD 15 nov 2004 11:14 (CET)

Mooi voorbeeld, maar een encyclopedie is toch iets anders. In Wikipedia zouden idealiter geen dingen moeten staan, waarvan sommige mensen vinden dat ze niet kloppen. Als feiten betwijfeld worden, kunnen ze wel vermeld worden, maar dan in de vorm van "Deskundige X vind dat..." of "85% van de Chilenen vind dat...". Bij dat laatste zou dan eigenlijk ook het onderzoek vermeld moeten worden. Dat is nog niet zo makkelijk. Het is verleidelijk om bij elk standpunt dat je in Wikipedia aantreft, gauw even te schrijven "Volgens sommigen...", "Anderen vinden...", maar dat is eigenlijk onvoldoende. Bij uitspraken die voor discussie vatbaar zijn, denk ik meteen "Wie zegt dat??". Johan Lont 15 nov 2004 12:09 (CET)
Sterker nog, achter die woorden kan soms zelfs een mening (POV) verscholen gaan... Bontenbal 15 nov 2004 12:19 (CET)
Ben het met jullie beiden geheel eens, maar ik wilde alleen maar aangeven dat criteria voor de kwaliteit van een artikel voor een encyclopedie steeds moeilijker te formuleren zijn, hoe langer ik er over nadenk... Dank voor de reactie! Groetjes, MartinD 15 nov 2004 12:46 (CET)

En nog één[bewerken]

Diegenen die het meeste belang hebben bij een goede kwaliteit, zijn wijzelf de schrijvers. Wij nemen vrijwel altijd (naar mijn ervaring) redelijk klakkeloos informatie over die in andere wikipedia artikelen staat. Bijvoorbeeld de Engelse of de Duitse. Maar ook die informatie kan fout zijn! Als er eenmaal zo'n foutje binnen de Nederlandstalige Wikipedia bestaat, blijft die vaak bestaan... Een betere factcheck is daarom nodig. Groet, Bontenbal 15 nov 2004 12:08 (CET)

Klopt. Trouwens een leuke bezigheid voor een regenachtige zondagmiddag: kijken hoe hetzelfde onderwerp in diverse Wikipedia's beschreven is. Dan merk je toch enige culturele verschillen die, hoewel alle auteurs ongetwijfeld het NPOV hoog in het vaandel hebben staan, leiden tot duidelijke verschillen in uitwerking. Erg? Hoeft niet. Reden om aan de bel te trekken? Jazeker. Bron van verder inzicht? Absoluut. MartinD 15 nov 2004 12:46 (CET)

En nog een tweede[bewerken]

Waar ik me ook nog wel eens aan stoor (zelfs als Nederlander), is dat er hier vaak van uitgegaan wordt dat het over Nederland gaat. Bij Wikipedia:Dit kan beter heb ik aangegeven dat de volgende artikelen: Buitenlandse zaken - integratie -betoging (alleen betogingen in NL vermeld) - Lijst van plaatsen met hun patroonheiligen - Misdrijf uitsluitend over Nederland gaan, terwijl dat toch niet de bedoeling kan zijn! Wat mij betreft moeten we dit ook aanpakken. Vriendelijke groet, Bontenbal 16 nov 2004 18:30 (CET)

Helemaal juist. MartinD 17 nov 2004 13:51 (CET)
Inderdaad, was mij ook al opgevallen. Wezy 24 nov 2004 18:43 (CET)