Wikipedia:Opinielokaal/Wenselijkheid van enige wijze van evaluatie van de moderatoren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Wenselijkheid van enige wijze van evaluatie van de moderatoren[bewerken | brontekst bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Wenselijkheid van enige wijze van evaluatie van de moderatoren
Stelling Wikipedia acht enige wijze van evaluatie van de moderatoren wenselijk.
Begindatum Dinsdag 28 februari 2023 12:00 CET
Einddatum Dinsdag 14 maart 2023 12:00 CET
Keuzes Voor/Tegen/Neutraal
Coördinator Tortelduifje
Opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Voorgeschiedenis van Peter b[bewerken | brontekst bewerken]

Op 12 februari 2023 heb ik in De Kroeg aan de gemeenschap de vraag gesteld of er na zeven jaar zonder structurele evaluatie behoefte is om opnieuw enige vorm van evaluatie van de moderatoren in te voeren. De discussie is hier terug te lezen. De reacties waren dusdanig dat nmm er aanleiding is om een peiling te organiseren. Als uit deze peiling zou blijken dat er voldoende steun is om enige vorm van evaluatie (weer) in te voeren dan is de volgende stap een formele stemming. Deze peiling is niet allen bedoeld om de principiële vraag te beantwoorden, maar ook om duidelijkheid te krijgen over de vorm als we willen evalueren. De discussie in De Kroeg tendeert naar een variant waarbij een moderator wordt aangesteld voor een bepaalde termijn. Na verloop van die termijn kan hij of zij zich opnieuw kandidaat stellen (varianten zijn mogelijk waarbij na verloop een gewezen moderator een bepaalde termijn zich niet herkiesbaar kan stellen). Vooralsnog is dit een concept. Aanvullingen/aanpassingen graag met een motivering op de overlegpagina. Mijn idee is om over 2/4 weken de peiling aan te passen en te starten.

Mocht er iemand zijn die dit wil overnemen, graag. Ik heb getracht in alle openheid dit aan de orde te stellen, maar wordt geconfronteerd met verwijten dat ik niet oprecht zou zijn. Ik heb geen zin om daar energie aan te verspillen dus laat dit rusten. Dat laat onverlet dat een gesprek over de wenselijkheid van enige vorm van feedback nmm zinvol kan zijn. Peter b (overleg) 24 feb 2023 20:37 (CET)Reageren[reageer]

Verklaring van de coördinator[bewerken | brontekst bewerken]

De stelling is interessant: Wikipedia acht enige wijze van evaluatie van de moderatoren wenselijk. Of niet. Ik spreek me niet uit welke vorm die evaluatie moet aannemen. Alle opties zijn open. Jaarlijkse evaluatie? Tweejaarlijkse evaluatie? Zijn er één, drie of vijf stemmen nodig om tot een evaluatie over te gaan? Wordt het moderatorschap een tijdelijk mandaat van 1, 2, 3, 4, 5 jaar? Houdt men een evaluatie via de afzettingsprocedure? Niets is beslist. Er is een overlegpagina voor die discussies. Deze peiling wil enkel achterhalen of Wikipedia enige wijze van evaluatie van de moderatoren wenselijk acht. De uitslag van de peiling is wat hij is. Tortelduifje (overleg) 28 feb 2023 11:09 (CET)Reageren[reageer]

Voor[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Tortelduifje (overleg) 28 feb 2023 12:59 (CET) De evaluatie van de moderatoren is wenselijk. De concrete voorstellen kunnen later voorgelegd worden.Reageren[reageer]
  Ik zie net pas dat jij de coördinator van deze peiling bent. Vind je het dan niet wat vreemd om zelf mee te stemmen? Erger nog, dat zelfs als een van de eersten? Het is wel zo prettig voor het vertrouwen in een betrouwbare uitslag en conclusie, dat de coördinator onpartijdig is. LeeGer 2 mrt 2023 16:37 (CET)Reageren[reageer]
  Als het niet verboden is, mag het. Tortelduifje (overleg) 2 mrt 2023 18:38 (CET)Reageren[reageer]
  Ja, daar wordt heel vaak allerlei dubieus gedrag mee goedgepraat. LeeGer 2 mrt 2023 23:11 (CET)Reageren[reageer]
  Uitstekend dat de coördinator open is over de eigen stemvoorkeur. Dat ontneemt azijnpissers en andere gebruikers meteen ook de mogelijkheid om te suggereren dat de coördinator 'stiekem voor' of 'stiekem tegen' zou zijn. Het percentage peilingen dat een coördinator 'zonder mening' heeft, is daarnaast niet erg groot. Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2023 01:14 (CET)Reageren[reageer]
 2. Labrang (overleg) 28 feb 2023 13:25 (CET) Per Tortelduifje. Aanvullend, zou voorstander zijn van een termijn waarvoor iemand verkozen / aangesteld wordt, en bij verstrijken van de termijn kan deze persoon zich wederom kandideren. Dit is mijns inziens een faire manier van evalueren wanneer iemand langer aan wil blijven als moderator - zonder dat deze eerst voor de bus wordt gegooid. In vele verenigingen worden functies met extra mandaten voor een bepaalde termijn verdeeld (via een ledenvergadering). De precieze invulling (zoals lengte termijn en hoe vaak iemand herkiesbaar is) is dan nog te bepalen. Zelf zou ik een termijn van 2 max 3 jaar voorstellen om een persoon de gelegenheid te geven zijn/haar draai te vinden en genoeg tijd te geven om ervaring voor een fair oordeel op te doen. Dit is een ook vrij typische termijn binnen verenigingen. De gemeenschap moet wel de gelegenheid hebben de functie van een persoon tussentijds voor te leggen ter vroegtijdige beeindiging mocht hiertoe aanleiding zijn. Hoe dit geinstrumentaliseerd moet worden (bijvoorbeeld via een ArbCom uitspraak) is nader te bepalen. Ik zie vooralsnog geen directe reden om een maximum te stellen aan aantal termijnen. De meeste mensen hebben vanzelf genoeg van een functie na een aantal jaren. Juist door dat te koppelen aan een termijnlengte voorkom je dat mensen in stilte tot in het oneindige allerlei knoppen hebben. Daarnaast zorgt een termijn er ook voor dat mensen niet via een "voor de bus gooien" actie uit hun functie worden gezet als ze ondermaats presteren: ze krijgen gewoon geen nieuw mandaat van de wikipedianen.Reageren[reageer]
  Hier wordt wel een interessant punt aangestipt: een afzettingsprocedure die via de AC moet verlopen. De wens tot afzetting van een moderator gebeurt doorgaans als gevolg van een conflict. De Arbitracommissie is bedoeld om ingezet te worden bij een conflict. De AC zou dan kunnen beoordelen of een moderator zich zodanig heeft misdragen dat een directe afzetting nodig is, of dat de grond voor afzetting afwezig is en afzetting niet de optie is in dat specifieke conflict, of dat een afzetting realistisch is en een procedure kan worden opgestart, waarbij de gemeenschap in dat geval het laatste woord heeft. Op andere wiki's bestaan soortgelijke procedures. Groet, Brimz (overleg) 1 mrt 2023 12:41 (CET)Reageren[reageer]
  Wat is de toegevoegde waarde daarvan boven de huidige Desysop optie? Als een AC een verzoek tot afzettingspeiling weigert, is dat mijn inziens juist een ongewenste beperking van dat recht? Daarbij kan dan het beeld ontstaan dat de AC bepaalde mods beschermt. Dajasj (overleg) 1 mrt 2023 12:45 (CET)Reageren[reageer]
  Je creëert daarmee een filter waarmee je voorkomt dat elke trol een afzettingsprocedure kan opstarten. We hebben in het verleden een aantal afzettingsprocedures gehad die niet hadden gehoeven, maar toch veel tijd en energie van de gemeenschap, maar vooral van de betreffende mod hebben gekost. Brimz (overleg) 1 mrt 2023 12:53 (CET)Reageren[reageer]
  Hierbij vergeten we een belangrijk verschil. Bij verenigingen, en tot enkele jaren geleden ook bij onze Arbcom, zijn er doorgaans meer gegadigden dan kandidaten. Dán is het zinnig om periodiek verkiezingen te houden, om te bepalen van welke kandidaten de standpunten het best overeenkomen met die van de gemeenschap. Bij de moderatoren is er echter géén beperking in aantal te verkiezen posities, maar hoe meer hoe beter. Wikiwerner (overleg) 1 mrt 2023 18:16 (CET)Reageren[reageer]
  En juist omdat er meer moderatoren zijn, is de stempel van elke individuele mod op het project klein en fungeren mods meer als groep. Daardoor middelt het gedrag aanzienlijk uit en omdat iedere mod op zijn of haar eigen manier het beste voorheeft met de encyclopedie, is een evaluatie overbodige rumoer. De mod de niet (meer) het beste voorheeft met de encyclopedie wordt immers snel genoeg in de groep mods herkend, waarna opgetreden wordt. Daar hebben we onlangs nog wel een mooi voorbeeld van gezien. Een herbevestiging, evaluatie, desysop, etc zijn stuk voor stuk instrumenten voor juist die gebruiker die een persoonlijk geschil met die ene specifieke moderator had en dat op een persoonlijke manier wenst op te lossen. Op geen enkele wijze helpt zo'n instrument de encyclopedie aan betere moderatoren. Groet, Brimz (overleg) 1 mrt 2023 21:25 (CET)Reageren[reageer]
 3. Richardkiwi - Overleg 28 feb 2023 14:15 (CET) Voor een tijdelijke aanstelling (bijv. 2-3 jaar) en voor de al zittende moderatoren ook om de 2-3 jaar een herbevestiging, waarbij de eerste al dit jaar gaat plaatsvinden. Ook een iets lagere drempel voor mensen die moderator willen worden. Voor afzetting dezelfde drempel aanhouden.Reageren[reageer]
 4. Hoopje (overleg) 28 feb 2023 15:04 (CET) Ja, natuurlijk is evaluatie van moderatoren wenselijk. Maar de vraag is zo vaag en algemeen gesteld dat het resultaat al bij voorbaat onbruikbaar is. Het zou beter zijn geweest als de peiling over concrete voorstellen zou zijn gegaan.Reageren[reageer]
  Ik wacht de uitslag van deze peiling af. Afhankelijk van de uitslag heeft het zin om concrete voorstellen in te dienen. Tortelduifje (overleg) 28 feb 2023 15:15 (CET)Reageren[reageer]
 5. Ik ben niet voor herinvoering van de herbevestiging zoals in het verleden is gehanteerd. Wel geloof ik dat het gezond is dat er een evaluatieprocedure is gezien het belang van de functie. De enige procedure nu is afzetting, een paardenmiddel wat mij betreft (het activiteitscriterium zegt niets over inhoudelijk functioneren). Ik zie best wel ruimte voor een systeem zoals de arbitragecommissie dat heeft met herkiesbaarheid – de moderator heeft zelf de regie en voorafgaand aan de stemming kunnen vragen gesteld worden – waarbij we denk ik wel moeten kijken naar een langere periode van aanblijven (ik kan prima leven met bijvoorbeeld drie of vier jaar). Ik onderschrijf de problemen met een klein deel van de populatie hier die zich bij elke vorm van stemming vrij onbeschoft gedraagt. Welke procedure er uiteindelijk komt (als we daarvoor kiezen), ik zie graag dat we daar als gemeenschap ook strakke richtlijnen voor opstellen zodat we verschoond blijven van beschamende taferelen zoals in het verleden. StuivertjeWisselen (overleg) 28 feb 2023 18:31 (CET)Reageren[reageer]
  Dat komt toch neer op hetzelfde als de herbevestigingen? Die gingen als volgt. Na de aankondiging kon een moderator de knopjes vrijwillig inleveren. Zoniet (dan stelde de moderator zich dus impliciet weer verkiesbaar), dan moesten 4 mensen bezwaar maken tegen verlenging om een stemming te starten. Daarbij moest de moderator 75% steun behalen om het moderatorschap te verlengen met een jaar. De laatste stap is hetzelfde als: je bent verkozen voor een jaar en nadien stemmen we opnieuw voor verlenging. Of mis ik iets? Wikiwerner (overleg) 28 feb 2023 18:47 (CET)Reageren[reageer]
  De herbevestiging uit het verleden had een andere frequentie en volgde een andere procedure. Alleen al het feit dat het geformuleerde beleid was dat na een jaar de andere gebruikers door middel van een peiling in staat worden gesteld, bij voorkeur gemotiveerd, bezwaren in te dienen tegen een moderator en vervolgens bij slechts vier bezwaren er een peiling werd opgestart vind ik een onnodig negatief vertrekpunt; ik zou liever zou zien dat een moderator zelf besluit zich opnieuw verkiesbaar te stellen na een langere periode als moderator. StuivertjeWisselen (overleg) 28 feb 2023 22:40 (CET)Reageren[reageer]
  Precies dat dus. Labrang (overleg) 28 feb 2023 23:34 (CET)Reageren[reageer]
  Elke moderator kreeg een bericht voorafgaand aan de herbevestiging met daarin de suggestie om het moderatorschap vrijwillig neer te leggen. Het feit dat iemand daarop niet reageert, is hetzelfde als opnieuw verkiesbaar stellen. In jouw voorstel wordt dus de voorronde met 4 bezwaren afgeschaft en wordt iedereen (twee/drie)jaarlijks herbevestigd? Dan is het enige verschil in de herbevestigingsprocedure, los van hoe vaak die gehouden wordt, het niet houden van de voorronde. Wikiwerner (overleg) 1 mrt 2023 18:12 (CET)Reageren[reageer]
  Als ik drie of vier jaar zeg, waarom maak jij er dan twee a drie jaar van? Volgens mij heb ik daarnaast ook aangegeven dat er in de procedure meer veranderd moet worden t.o.v. het verleden, bijvoorbeeld in de manier waarop collega’s kunnen reageren. Ik wil best verder discussiëren over dit onderwerp, daarvoor is deze gebrekkige peiling echter niet de juiste plek. StuivertjeWisselen (overleg) 2 mrt 2023 08:03 (CET)Reageren[reageer]
  StuivertjeWisselen, kun je me voorbeelden van beschamende taferelen in het verleden geven op de overlegpagina? Tortelduifje (overleg) 28 feb 2023 18:55 (CET)Reageren[reageer]
  Dat lijkt me niet zo nodig eerlijk gezegd. De persoonlijke aanvallen bij aanmeldingen van nieuwe moderators en herbevestigingen van moderators uit het verleden zijn eenvoudig en in veelvoud terug te vinden. Het gemak waarmee collega's worden afgeserveerd vind ik beschamend. Men is hier weinig zuinig op de collega's die hun nek uitsteken om deze encyclopedie en de bijbehorende gemeenschap te laten functioneren. StuivertjeWisselen (overleg) 28 feb 2023 22:44 (CET)Reageren[reageer]
 6. Per Hoopje, ik wacht graag de concrete voorstellen af. Braldo123 (overleg) 1 mrt 2023 11:40 (CET)Reageren[reageer]
 7. Ik ben het eens met Tortelduifje Norbert zeescouts (overleg) 4 mrt 2023 10:45 (CET)Reageren[reageer]
 8. hiro the club is open 6 mrt 2023 10:59 (CET) Uiteraard is het wenselijk dat moderatoren op "enige wijze" geëvalueerd kunnen worden. Dit is zo algemeen dat er niets bruikbaars uit volgt. Of deze peiling nu wel of niet was opgezet, maakt geen enkel verschil in een discussie over evaluatie op een manier waar de gemeenschap iets aan heeft.Reageren[reageer]
 9. Vlaemink (overleg) : Bij iedere functie, vrijwillig of niet, hoort idealiter een soort evaluatie / functioneringsgesprek. Vlaemink (overleg) 6 mrt 2023 15:02 (CET)Reageren[reageer]
 10. Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2023 01:24 (CET) Er is nu de mogelijkheid om ervaring op te gaan doen met een 'niet-bindende evaluatie', dus het gelegenheid bieden aan de gemeenschap om na een aantal jaar een genuanceerde inhoudelijke evaluatie te geven, waar de moderator zijn/haar voordeel mee kan doen. Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2023 01:24 (CET)Reageren[reageer]
 11. Tekstman (overleg) 8 mrt 2023 09:59 (CET) Er is een enorm verschil tussen een halfjaarlijks circus en bijvoorbeeld eens in de vier jaar een evaluatiemoment inbouwen. Bovendien zijn de ergste trollen wel weg en ik neem aan dat de gemeenschap in dat opzicht zelflerend is en mensen die dit project voor hun eigen karretje spannen nu sneller de toegang ontzegt. Dat hierover een open discussie mogelijk moet zijn staat voor mij buiten kijf. Tekstman (overleg) 8 mrt 2023 09:59 (CET)Reageren[reageer]
  Wat verwacht je van een evaluatiemoment? Als de uitkomst is dat de moderator niet langer geschikt is om de functie te bekleden, waarom dan wachten tot dat evaluatiemoment? Is de uitkomst dat de moderator het juist heel goed doet, waarom die moderator dan niet eerder in het zonnetje zetten? Alles wat er tussenin zit zorgt voor veel discussie. Een moderator die een gebruiker ooit eens heeft geblokkeerd kan door die gebruiker als niet geschikt worden gezien, maar om te bepalen of het beeld van die gebruiker klopt met wat de gemeenschap vindt, ontkom je niet aan discussies en peilingen die, zo leert de ervaring, juist schreeuwerds en trollen aantrekken. Maar ook in dat geval; als uit de conclusie van de discussie of peiling blijkt dat de moderator ongeschikt blijkt, waarom moest er dan gewacht tot dat evaluatiemoment? Een ongeschikte moderator is ongeschikt omdat die gevaar is voor de opbouw van de encyclopedie, niet omdat die toevallig meer of minder vriendjes heeft in de gemeenschap. Een gevaar voor de encyclopedie moet direct worden gestopt. Een evaluatiemoment biedt een valse hoop op bescherming van de encyclopedie, omdat die een ongeschikte moderator mogelijk jaren zijn gang kan laten gaan.Brimz (overleg) 8 mrt 2023 11:08 (CET)Reageren[reageer]
  Juist daarom gaat mijn voorkeur uit naar kort op de bal spelen. Moet je tijdens de evaluatie van maart 2023 nog discussiëren over ongewenst gedrag van een moderator van juli 2022? Dat is oude koeien uit de gracht halen. Tortelduifje (overleg) 8 mrt 2023 12:24 (CET)Reageren[reageer]
  Dat is dus de afzettingsprocedure, want dat is een evaluatie die kort op de bal speelt. Eigenlijk gaat deze peiling dus over de wenselijkheid van de afzettingsprocedure. Ik neem aan dat je dat ook zo in je conclusie meeneemt? Brimz (overleg) 8 mrt 2023 14:30 (CET)Reageren[reageer]
  Deze peiling in de huidige vorm gaat over diverse zaken (waarover precies is nog steeds niet helemaal duidelijk), maar uitdrukkelijk niet over de afzettingsprocedure. Die mogelijkheid is immers altijd blijven bestaan, zowel voor als na het afschaffen van de reguliere herbevestigingen. Mocht iemand verder een aparte peiling willen starten om de mogelijkheid van het starten van een afzettingsprocedure af te schaffen, dan kan dat natuurlijk. Verder lijkt me dit hier naast de eigenlijke kwestie. De Wikischim (overleg) 8 mrt 2023 15:46 (CET)Reageren[reageer]
  Brimz, er zijn altijd verbeteringen die je over het hoofd ziet. Ik zal dat pas bespreken na deze peiling. Tortelduifje (overleg) 8 mrt 2023 15:57 (CET)Reageren[reageer]
  Ja nou snap ik er helemaal niks meer van. Je wilt dus iets kunnen zeggen over een moderator op het moment dat het relevant is (kort op de bal spelen noem je dat), maar het is niet een afzettingsprocedure. Dus je wilt graag commentaar kunnen leveren op een moderator? Daar is toch zijn/haar overlegpagina voor? Of wil je een afzettingsprocedure-light introduceren? Een pagina waar je kan emmeren over een moderator zonder dat er direct een afzetting op volgt? Maar waarom wil je er dan over emmeren? Is dat discussieren om het discussieren? Prima dat je je ideeën pas na de peiling wilt vertellen, maar was het niet heul erg handig geweest als je in ieder geval je intenties vooraf aan de peiling duidelijk had gemaakt? Brimz (overleg) 8 mrt 2023 16:36 (CET)Reageren[reageer]
  Misschien was het niet duidelijk dat ik met evaluatiemoment op een herverkiezing doelde. Net zoals bij de arbitragecommissie. Vier jaar is maar een voorbeeld, een, twee of drie jaar mag ook. Ik wil inderdaad af en toe mijn mening (of noem het feedback, dat is wat modieuzer) kunnen geven over een moderator over een langere periode. Iemand kan te vaak ergens naast zitten. Juist een foutje of een judgement call moet niet aangewreven worden, wel een structureel niet goed begrijpen waar dit project voor staat. Een afweging die de gemeenschap m.i. mag, nee moet maken. Voor moderatoren die iets onvergeeflijks doen hebben we de bestaande desysop-procedure, voor doorgedraaide moderatoren (DutchTina's) hebben we ook desysops en anders stewards. Tekstman (overleg) 8 mrt 2023 20:46 (CET)Reageren[reageer]
  Wat is er mis met de overlegpagina's Tekstman? Daar kunnen die dingen toch ook aangegeven worden? Dqfn13 (overleg) 8 mrt 2023 20:56 (CET)Reageren[reageer]
  Daar is niets mis mee, maar het leidt niet tot een oordeel van de gemeenschap. Overigens is een herverkiezing net zo goed een bezinningsmoment voor een moderator. die moet er ook nog zin in hebben. En bij de arbcom-verkiezingen gebeuren er toch ook geen ongelukken? Tekstman (overleg) 8 mrt 2023 21:06 (CET)Reageren[reageer]
  De Arbcom is vrij onzichtbaar voor de doorsnee gebruiker, terwijl je mods overal tegen het lijf loopt. Ook is het werk van de Arbcom afgeschermd en geven ze als instantie een eindoordeel, waar mods open en bloot beslissingen nemen onder hun eigen gebruikersnaam. Die mate van zichtbaarheid maakt de ene groep meer een schietschijf dan de andere. Thieu1972 (overleg) 8 mrt 2023 21:17 (CET)Reageren[reageer]
  Ik onderken dat verschil, maar ik begrijp daarmee nog niet waarom we een eeuwig arbcomschap niet wenselijk vinden en een eeuwig moderatorschap wel. Tekstman (overleg) 8 mrt 2023 22:01 (CET)Reageren[reageer]
  Tekstman, De Arbcom heeft ook een andere functie dan een moderator waarbij herverkiezingen minder een overlast veroorzaken voor het functioneren van de commissie. Bij moderatoren, dat zijn individuen die over hun persoonlijke handelen beoordeeld worden, is ervaring best belangrijk, zeker als het gaat om langdurige vandalisme (dat kan soms jarenlang aanhouden onder nieuwe namen). De moderatoren handelen meer individueel dan als groep, waarbij het bij de arbcom juist andersom is. Als een moderator gewoon op diens OP overleg krijgt, dan is er niets aan de hand. Wat jij wilt, Tekstman, is een schandpaal. Bij de beoordelingen heb ik nooit goede kritiek gekregen, behalve algemeenheden dat ik ongeschikt zou zijn (en toch heb ik altijd alle rondes ruimschoots doorstaan), teveel naar mijn eigen mening zou luisteren, de rol zou mij niet passen, etc. En ook altijd handig: er wordt dan ook beoordeeld op zaken die niets met het moderatorschap te maken hebben, zoals formuleren van teksten (was een van jouw redenen om tegen mij te stemmen). Dqfn13 (overleg) 8 mrt 2023 21:33 (CET)Reageren[reageer]
  Ik denk dat je chargeert als je spreekt van "persoonlijk handelen". Je treedt toch op namens de gemeenschap? Nieuwe moderatoren moeten natuurlijk de ruimte krijgen om ervaring op te doen, als een jaar of twee verstreken is lijkt me daar ruimschoots aan voldaan. Ik heb al eerder aangegeven dat ik niet zo snel een schandpaal meer zie voorkomen, omdat de gemeenschap zich beter weet te ontdoen van trollen en aanverwanten. Ik hoop dat je niet al te zeer meer met een tegenstem van mij bezig bent, dat moet toch al een aantal jaar geleden zijn. Ik zou nu niet meer tegen je stemmen, je bent gegroeid in je moderatorrol. Voor wat het waard is. Tekstman (overleg) 8 mrt 2023 22:01 (CET)Reageren[reageer]
  Eerlijk gezegd hebben de meeste tegenstemmen mij nooit echt bewogen, ik wist van wie ze kwamen en waar ik naar toe aan het werken ben (tot op de dag van vandaag, een mens stop niet met leren). Jouw compliment doet mij echter wel wat, hartelijk bedankt daarvoor. Dqfn13 (overleg) 9 mrt 2023 11:29 (CET)Reageren[reageer]
 12. Voor Voor Iedere functie dient periodiek geëvalueerd te worden. Praat (overleg) 9 mrt 2023 15:33 (CET)Reageren[reageer]
 13. Voor het verkiezen van moderatoren voor een afgebakende termijn van pak 'm beet vijf jaar. Ik had eigenlijk geen zin om mee te doen aan deze ondoordachte en overhaaste peiling, maar hé, als je je stem niet laat horen, ben je nog verder van huis.
  Om te beginnen ben ik het niet eens met alle doemscenario's die tegenstanders van periodieke verkiezingen schetsen, al was het maar omdat die gebaseerd zijn op een volstrekt achterhaalde analyse. De vroegere, halfjaarlijkse herbevestigingen, die overigens van voor mijn tijd zijn, vonden plaats in een tijd dat de gemeenschap veel verziekter was dan nu, en waren voornamelijk gebaseerd op wantrouwen. Immers, als ik het goed begrepen heb begon zo'n herbevestigingsronde met het inventariseren van alle bezwaren tegen een bepaalde moderator, en als dat er genoeg waren, volgde een stemming. Hoe anders is dat wanneer moderatoren voor vijf jaar worden gekozen en daarna zelf beslissen of ze zich herkiesbaar stellen, zonder dat er eerst een rondje moddergooien plaatsvindt. Sinds de tijd van die herbevestigingen zijn de meeste rotte appels bovendien verdwenen, en in de meest recente moderatorverkiezing, te weten die van StuivertjeWisselen‎‎, zien we dan ook dat zelfs die enkele overgebleven querulant tegenwoordig braaf voorstemt. En als je dan een vergelijking wilt maken, dan zijn die vijfjaarlijkse herverkiezingen nog het best te vergelijken met de redelijk recente herverkiezing van Wutsje, die zich noodgedwongen opnieuw kandidaat moest stellen en met een percentage van 100 wederom tot moderator werd verkozen. Daar komt nog bij dat bij mijn weten niemand een probleem maakt van het feit dat een ArbCom-lid slechts voor een termijn van één jaar wordt gekozen, en daarmee vergeleken is een termijn van vijf jaar natuurlijk een ongekende luxe.
  Tot zover allerlei redenen waarom een termijn van vijf jaar in plaats van een verkiezing 'voor de eeuwigheid' geen problemen hoeft op te leveren. Maar de terechte vraag van een aantal collega's was: is de huidige situatie überhaupt een probleem, en zo ja, welk probleem lossen we dan precies op met een afgebakende termijn? Het simpele antwoord is: zowel in het voorafgaande Kroeg-overleg als in deze peiling bleek ongeveer de helft een probleem te hebben met verkiezingen voor het leven, dus doen alsof er geen probleem is, is je kop in het zand steken. Maar veel belangrijker nog: een moderator die om de zoveel jaar opnieuw de uitdrukkelijke steun van de gemeenschap krijgt, heeft een veel steviger mandaat dan een moderator die die steun vijftien jaar geleden heeft gekregen, van een gemeenschap die totaal niet meer te vergelijken is met de huidige gemeenschap. Een moderator moet regelmatig ingrijpende beslissingen nemen, over een langdurige blokkade van een collega, het voortbestaan van een omstreden lemma etc. Zo'n beslissing wordt veel gemakkelijker geaccepteerd wanneer die genomen wordt door een moderator die, zichtbaar voor iedereen, een expliciet en ruim mandaat van de huidige gemeenschap heeft gekregen, dan wanneer die wordt genomen door een moderator die in een grijs verleden door een volstrekt andere gemeenschap is gekozen. Uiteindelijk zullen periodieke herverkiezingen het gezag van een moderator dus juist versterken in plaats van verzwakken. — Matroos Vos (overleg) 14 mrt 2023 11:01 (CET)Reageren[reageer]
 14. Vinvlugt (overleg) 14 mrt 2023 11:25 (CET) Eens met Matroos Vos.Reageren[reageer]
 15. Marrakech (overleg) 14 mrt 2023 11:42 (CET)Reageren[reageer]

Deze peiling is gesloten. Er kan niet meer gestemd worden.

Tegen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Brimz (overleg) 28 feb 2023 12:00 (CET) If it aint broken, don't fix it. Deze peiling daarentegen is wel ernstig "broken". De peiling maakt onvoldoende duidelijk wat nu het precieze probleem is, en wat er nu precies gepeild wordt. Er wordt een stelling geponeerd zonder uitleg, zonder context en zonder motivatie. We moeten maar raden wat de peiling nu precies wil weten en wat de peiler met het resultaat gaat doen. Bovendien is het genoemde probleem onvoldoende in kaart gebracht en is onduidelijk of er überhaupt wel een probleem is. Kortom, slecht opgezette peiling die vooral onderbuikgevoelens in kaart tracht te brengen. De encyclopedie wordt geschreven op basis van feiten. Laten we randzaken als onderhoud en moderatie en peilingen daarover dan ook baseren op feiten.Reageren[reageer]
 2. Wikiwerner (overleg) 28 feb 2023 14:02 (CET) Dit argument gaf ik ook in de kroegdiscussie. In de politiek en in het bestuur van een vereniging, en tot enkele jaren geleden ook in onze Arbcom, zijn er (vrijwel) altijd meer kandidaten dan er plaatsen te vergeven zijn. Dan is een periodieke verkiezing nuttig: vinden we de huidige bestuurders ons nog vertegenwoordigen, of zijn er inmiddels anderen wier standpunten beter aansluiten bij mijn standpunt, of dat van de gemeenschap? Bij de moderatoren is het van oudsher: hoe meer, hoe beter. Hetzelfde geldt voor terugdraaiers en botgebruikers; die worden ook niet periodiek herbevestigd, maar bij verkeerd gebruik worden de rechten ontnomen. "Enige wijze van evaluatie" is er al in alle overleghulpmiddelen: de eigen overlegpagina van een moderator, plus de reacties op besluiten van een moderator op bijv. WP:RegBlok.Reageren[reageer]
 3. Frank Geerlings (overleg) 28 feb 2023 17:04 (CET) In deze vorm ben ik tegen, maar verder per Saschaporsche.Reageren[reageer]
 4. Ymnes (overleg) 28 feb 2023 17:42 (CET) Weer opnieuw met het verlies van noodzakelijke moderatoren zeker? Het huidige systeem werkt en je hebt geen gedonder.Reageren[reageer]
 5. Philemonbaucis (overleg) 1 mrt 2023 22:19 (CET) Wat die wenselijkheid aangaat in de titel: neen, geen problemen zoeken.Reageren[reageer]
 6. MatthijsWiki (overleg) 2 mrt 2023 11:26 (CET) Het werkt nu. Over alternatieven is vaak genoeg nagedacht, maar er is nooit een goed plan geweest waar de voordelen groter zijn dan de nadelen. Hier opnieuw over discussiëren kost tijd die ten koste gaat van inhoudelijke bijdragen aan de encyclopedie.Reageren[reageer]
 7. We hebben al te weinig moderators en veel te weinig nieuwe aanwas. Dan moet je niet ook nog eens nieuwe barrières gaan creëren. Mods die niet functioneren kunnen nu ook al geëvalueerd en eventueel afgezet worden. Joris (overleg) 2 mrt 2023 22:39 (CET)Reageren[reageer]
 8. Woudloper overleg 5 mrt 2023 09:14 (CET) Liever geen evaluatie vanwege de toxische sfeer die dat destijds schiep. Dat was demotiverend, niet alleen voor de mods zelf, maar ook voor de medewerker die uit plichtsbesef een stem wilde plaatsen, en gedwongen allerlei zure discussies na moest lezen voordat een weloverwogen stem kon worden geplaatst. Ik sta wel open voor het beperken van de moderatortermijn, dan kan de mod zich opnieuw aanmelden - bij een stemming krijg je een gebalanceerder beeld en zijn het niet de negatieve extreme elementen die de discussie bepalen.Reageren[reageer]
 9. Hans Erren (overleg) 6 mrt 2023 06:18 (CET) omdat de moderatoren niet voor het opscheppen liggenReageren[reageer]
 10. hiro the club is open 6 mrt 2023 15:23 (CET) Met deze peiling is het hagelschieten. We weten niet wat het probleem is, wat er als oplossing geboden wordt en dus ook niet wat de gevolgen zijn van de uitkomst. Het huidige systeem werkt, gezien de relatieve rust die sinds enige jaren in de gemeenschap heerst (maar een complexere zaak is dan alleen het wegvallen van de herbevestiging). Moderatoren zijn prima bereikbaar op hun OP of mailadres voor feedback, complimenten of klachten. Beperken van de mod-termijn is een optie om het moderatorschap dichter bij de gemeenschap te houden maar daar lijkt deze peiling niet over te gaan.Reageren[reageer]
  Het tijdelijk maken van het moderatorschap lijkt mij juist weer een slechte optie, vanwege alle verplichte standaard bureaucratie (waar hier naar mijn idee toch al te vaak sprake van is) en de onnodige belasting voor degenen die dan steeds weer opnieuw moeten stemmen (voor elke individuele mod ook weer opnieuw, toch?). W.m.b. mag dus iedereen net zo lang aanblijven als mod als hij/zij zelf verkiest, zolang er maar voldoende mogelijkheid is voor een soort formele evaluatie; dat laatste ontbreekt nu, afgezien van de desysop (maar dat wil ook doorgaans niemand, toch?). De Wikischim (overleg) 6 mrt 2023 15:43 (CET)Reageren[reageer]
  Oh maar ik vel geen waardeoordeel over het beperken van de mod-termijn, positief noch negatief. Ik merk slechts op dat het een optie is, aangezien het een paar keer is genoemd hier en elders. hiro the club is open 6 mrt 2023 15:45 (CET)Reageren[reageer]
 11. Breq of Toren (overleg) Ik ben tegen. Er zijn al voldoende manieren om een niet functionerende moderator weg te krijgen. Als een moderator goed functioneert kan deze wat mij betreft moderator blijven tot die niet meer wil. Het is cruciaal voor een community om zij die zich extra inzetten zo goed mogelijk te ondersteunen. Als je een vrijwilligersfunctie wilt verbeteren is het optimaal ondersteunen van die vrijwilliger het belangrijkste, laten we daar op focussen.
 12. Druifkes (overleg) 9 mrt 2023 16:15 (CET) feedback kun je ook zonder terugkerend circus gevenReageren[reageer]
 13. Misschien wordt het tijd dat mensen oud zeer niet meer gaan afreageren op de Wikigemeenschap en de artikelen daarvan. Serieuze voorstellen die gedaan worden/zijn kunnen prima besproken worden en ook dank aan die mensen, maar deze peiling en sommige antwoorden erop zijn nog slechter dan sommige Married at first sight -Ja ik wil- antwoorden en hebben niks met de peiling te maken, mijn antwoord is dus nee dat acht ik niet wenselijk. En ik onderschrijf wat @Drummingman zegt, bijvoortbaatdank. AT (overleg) 12 mrt 2023 14:38 (CET)Reageren[reageer]
 14. Ciell need me? ping me! 14 mrt 2023 11:32 (CET)Reageren[reageer]
 15. Dqfn13 (overleg) 14 mrt 2023 11:35 (CET) Er zijn al genoeg opties om moderatoren te laten weten wat er wel en niet goed gaat. Een groepsbehandeling op regelmatige tijden voegt daaraan niets aan toe.Reageren[reageer]
Wanneer een moderator zich vijf jaar na diens oorspronkelijke verkiezing opnieuw verkiesbaar stelt, is er geen sprake van een "groepsbehandeling", maar is diens herverkiezing net zo individueel als diens eerste verkiezing. — Matroos Vos (overleg) 14 mrt 2023 12:04 (CET)Reageren[reageer]

Deze peiling is gesloten. Er kan niet meer gestemd worden.

Neutraal[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Dajasj (overleg) 28 feb 2023 12:01 (CET) Zoals het geformuleerd is, ben ik voor. Het bestaan van desysop, overlegpagina en mail maakt al dat vormen van evaluatie bestaan, en dat is goed. Echter was achterliggende discussie gericht op herbevestiging waar ik tegen ben. Die conclusie mag dus ook niet uit mijn stem getrokken worden, vandaar neutraal.Reageren[reageer]
 2.  IJzeren Jan 28 feb 2023 12:07 (CET) Jammer dat de vraag zo is gesteld dat je eigenlijk niet tegen kan zijn, maar ook niet weet waar je nu eigenlijk vóór stemt. Er bestaat ook nu al twee evaluatiemechanismen: het (objectieve) activiteitscriterium en de (subjectieve) afzettingsprocedure. Het invoeren van herbevestigingsrondes zou ik geen goed idee vinden gezien de slechte ervaringen hiermee in het verleden. Het invoeren van een vaste ambtstermijn (zeg vier jaar) is een mogelijkheid, maar dat heeft dan weer niets met evaluatie te maken. Met andere woorden: peiling onbruikbaar en dus neutraal.Reageren[reageer]
  IJzeren Jan, na een mandaat van vier jaar moet de kandidaat-moderator zich weer aanmelden bij Wikipedia. Dat is wel een evaluatie. Tortelduifje (overleg) 28 feb 2023 18:31 (CET)Reageren[reageer]
  Alleen als iemand zich herkiesbaar stelt. Bovendien, als je het zo bekijkt is elke aanmelding een evaluatie.  IJzeren Jan 28 feb 2023 21:23 (CET)Reageren[reageer]
 3. Mbch331 (overleg) 28 feb 2023 12:31 (CET) Eens met mijn voorgangers. Als je tegen evaluatie bent, dan kunnen er dus geen vragen meer gesteld worden over moderator handelingen, kan een moderator niet meer afgezet worden etc. Volgens mij is dat niet de gedachte achter de peiling. @Peter b probeerde er nog een duidelijke peiling van te maken en vooral niet te overhaasten, alleen heeft hij zich teruggetrokken vanwege commentaar. En opeens is er een nieuwe coördinator en die heeft vrijwel direct de peiling gestart. Zonder evaluatie van de commentaren in de kroeg, zonder echte mogelijkheid om te reageren op de opzet. En dan is de tekst ook nog eens onduidelijk geformuleerd.Reageren[reageer]
 4. LeeGer 28 feb 2023 12:36 (CET) Waar stemmen we voor? Ik zie hierboven staan: "Alle opties zijn open." Dan ben ik niet tegen, alles is immers nog mogelijk, maar zonder meer duidelijkheid kan ik ook niet voor stemmen.Reageren[reageer]
 5. Sijtze Reurich (overleg) 28 feb 2023 12:40 (CET) Eens met het idee dat de moderatoren op de een of andere manier geëvalueerd moeten worden, maar ik stem liever over een concreet voorstel.Reageren[reageer]
 6. CaAl (overleg) 28 feb 2023 12:50 (CET) Deze peiling lijkt op een herhaling van zetten van de Kroegdiscussie. Had liever een aantal concrete opties gezien, zoals in deze peiling uit de oude doos.Reageren[reageer]
 7. Karmakolle (overleg) 28 feb 2023 13:18 (CET) - per IJzeren Jan en anderenReageren[reageer]
 8. Sneeuwvlakte (overleg) 28 feb 2023 13:33 (CET) Een afzettingsprocedure is toch ook een vorm van evaluatie?Reageren[reageer]
 9. Zwitser123 (overleg) 28 feb 2023 15:50 (CET) Per IJzeren Jan e.a.Reageren[reageer]
 10. AnarchistiCookie Overleg 28 feb 2023 18:41 (CET) Zowel de probleemstelling als de geboden oplossing ("enige wijze van evaluatie") zijn gehuld in nevelen van onduidelijkheid. Bij het stellen van een dergelijke vraag zal vrijwel iedereen voor stemmen (want vrijwel niemand is tégen het bestaan van "enige wijze van evaluatie"), maar dat betekent niet dat iedereen op dit moment een probleem ervaart met hoe het gaat. Dus ik vind deze formulering en de daaruit vloeiende stemresultaten nogal nietszeggend.Reageren[reageer]
 11. Themanwithnowifi (overleg) 28 feb 2023 18:49 (CET) Ik ben voorstander van een moment om de 4 of 5 jaar waar moderatoren opnieuw verkozen kunnen worden. Er zijn veel moderatoren die veel werk verzetten maar ook enkele die altijd net boven het activiteitscriterium hangen. Deze moderatoren hebben vaak in het verleden veel werk als moderator gedaan maar kunnen nu blijkbaar die tijd niet meer vinden wat geen schande is. En omdat een afzettingsprocedure vaak veel bagger meebrengt voor nominator en genomineerde is dit misschien een makkelijke oplossing. Themanwithnowifi (overleg) 28 feb 2023 18:49 (CET)Reageren[reageer]
 12. Bij een onzorgvuldig en haastig opgezette peiling over een onduidelijke stelling vertoon ik me doorgaans niet, zeker als de coördinator ondertussen meediscussieert, maar deze keer maak ik een uitzondering om te laten zien dat ze me niet is ontgaan en dat ik op zichzelf belang hecht aan het onderwerp. Wutsje 28 feb 2023 19:01 (CET)Reageren[reageer]
  De stelling en de coördinatie zijn inderdaad beide waardeloos. Ymnes (overleg) 28 feb 2023 19:07 (CET)Reageren[reageer]
 13. Pet Wutsje. Tja, deze peiling lijkt zeker herhaling van zetten. Multichill (overleg) 28 feb 2023 19:53 (CET)Reageren[reageer]
 14. hiro the club is open 1 mrt 2023 13:05 (CET) Deze peiling volgde op een samenvatting van een discussie waar vele discussiepartners zich niet in konden vinden. De kwalificatie "niet (heel erg) oprecht" werd weggezet als gezuig waarna de oorspronkelijke coördinator stampvoetend de handdoek in de ring gooide. De discussie, samenvatting, peiling en reactie van de oorspronkelijke coördinator lezende, bekruipt mij dan toch het gevoel dat die kwalificatie niet onlogisch is. Vervolgens werd de al problematische peiling in algemenere (vagere) vorm haastje-repje doorgezet. Het gekleurde is er af, maar we kunnen niets met de stelling.Reageren[reageer]

Deze peiling is gesloten. Er kan niet meer gestemd worden.

Anders[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Voor Voor onmiddelijk stopzetten van deze slecht opgezette peiling. Beter eerst een bruikbare goede peiling opzetten (die eerst een evaluatieperiode heeft gehad!) voordat hij gestart is. Hier hebben we niets aan. Bovendien is de uitslag voorspelbaar zoals de peiling nu is opgezet. Saschaporsche (overleg) 28 feb 2023 12:14 (CET)Reageren[reageer]
  Eens. AT (overleg) 12 mrt 2023 14:43 (CET)Reageren[reageer]
 2. Per Saschaporsche, het gaat nu allemaal veel te halsoverkop en zo verwordt de hele peiling tot een onoverzichtelijke boel. Daarvoor is dit onderwerp echt te belangrijk, daarom pleit ik bij deze voor eerst een complete reset. Vervolgens kunnen we alles wat hier nu op tafel ligt nog eens opnieuw rustig en zonder druk van een acute deadline bekijken. Sowieso zal er nu hoogstwaarschijnlijk niemand geneigd zijn om voor te stemmenLater doorgestreept, blijkt ietwat achterhaald, daarmee schiet de peiling in de huidige vorm dus toch z'n eigenlijke doel al voorbij. De Wikischim (overleg) 28 feb 2023 12:49 (CET)Reageren[reageer]
  Sorry voor het doorbreken van de trend, maar ik zie en zag dit als een kans om constructief met concrete ideeën te komen, bij gebrek aan een concreet voorstel, "doe er uw voordeel mee". Misschien heeft iedereen deze film al tig keer gezien. Labrang (overleg) 28 feb 2023 21:09 (CET)Reageren[reageer]
  Ik geloof dat je mijn eigenlijke punt mist. De peiling in zijn huidige vorm is totaal onprofessioneel opgezet en ik zie het hier sinds vanmorgen eigenlijk alleen maar verder ontsporen. Ik denk dat hoe dan ook de coördinatie beter door iemand anders kan worden gedaan, waarna de peiling straks van nul af aan maar opnieuw moet beginnen. De Wikischim (overleg) 1 mrt 2023 11:13 (CET)Reageren[reageer]
 3. Hoe krijgen we meer moderatoren en hoe maken we het moderatorschap aantrekkelijker? Daar zouden we het naar mijn bescheiden mening over moeten hebben. Herbevestigen maken volgens mij het moderatorschap juist nog onaantrekkelijker voor kandidaat-mods en de huidige moderatoren. Mijn vraag is dan ook: Wie willen er naar WP:AM toe gaan? Zoals ik een paar maanden geleden gedaan heb en de broodnodige versterking geven. Mvg, Drummingman (overleg) 28 feb 2023 18:06 (CET)Reageren[reageer]
  Drummingman, pin me niet vast op de herinvoering van de herbevestigingsprocedure. Tortelduifje (overleg) 28 feb 2023 18:22 (CET)Reageren[reageer]
  Maar waarom tijd steken in een peiling over een evaluatie als het niet of nauwelijks lukt om nieuwe mensen binnen het moderatorenteam te krijgen? Zo lijkt het alsof je een sterfhuisconstructie nastreeft. Brimz (overleg) 28 feb 2023 21:28 (CET)Reageren[reageer]
  Brimz, een evaluatie van een moderator betekent nog geen afzetting. De moderator kan de evaluatie ter harte nemen en zijn gedrag in de positieve zin aanpassen. Het gaat mij om de 2 à 3 moderatoren, nog liever geen enkele, die structureel onaangepast gedrag ten toon spreiden. Gedrag dat niet in de lijn ligt van de geest van Wikipedia. Daar moet je kunnen ingrijpen. Tortelduifje (overleg) 1 mrt 2023 10:14 (CET)Reageren[reageer]
  Zijn die moderatoren met structureel ongepast gedrag er nou wel of niet? Heeft u deze dan gemaild met uw feedback? Zo ja, waarom bent u dan nog geen WP:Desysop gestart? Ingrijpen kan namelijk al. Dajasj (overleg) 1 mrt 2023 10:43 (CET)Reageren[reageer]
  Dajasj, zeker als de gemoederen oplaaien, zijn er moderatoren met ongepast gedrag. Je mag je niet laten meeslepen en je moet een olifantenhuid hebben. Mijn commentaar stond op RegBlok. Het moet niet snel tot een afzettingsprocedure komen. De afzettingsprocedure is een atoombom die in Wikipedia met de nodige omzichtigheid gehanteerd moet worden. Zelfs Poetin heeft nog niet op de kernknop gedrukt. Tortelduifje (overleg) 1 mrt 2023 11:15 (CET)Reageren[reageer]
  Oké, dus er is feitelijk geen probleem wat opgelost dient te worden. Want je hebt kunnen evalueren via commentaar op RegBlok en vervolgens niet de behoefte gehad om tot een afzettingsprocedure over te gaan. Dajasj (overleg) 1 mrt 2023 11:19 (CET)Reageren[reageer]
  Ik begrijp niet zo goed waarom Tortelduifje nu ineens zoveel tijd van de gemeenschap eist, zonder dat er dus kennelijk een probleem is. Dit begint een beetje te lijken op peilen om het peilen en veranderen om het veranderen en bespelen van het systeem, iets wat eerdere accounts op vergelijkbare wijze ook al eens deden. Die tijd kunnen we toch beter steken in het opbouwen van de encyclopedie? Ik kan me niet aan het idee ontrekken dat deze peiling de schijn heeft van juist het tegenovergestelde. Brimz (overleg) 1 mrt 2023 11:40 (CET)Reageren[reageer]
  Dajasj, toch heb ik de indruk dat mijn boodschap niet aangekomen is. Er zijn dwingender middelen nodig. Deze peiling maakt deel uit van de queeste. Tortelduifje (overleg) 1 mrt 2023 11:48 (CET)Reageren[reageer]
  Dwingender... Zoiets als een afzetting? Ook al wordt de afzetting niet vaak gebruikt, het bestaan ervan heeft inherent al een corrigerende werking.
  Ja oké misschien is bij mij de boodschap nog niet aangekomen, leg het me vooral uit. Dajasj (overleg) 1 mrt 2023 12:04 (CET)Reageren[reageer]
  Dajasj, als ik sprak over een boodschap die niet aangekomen is, had ik het over die bepaalde moderator uit RegBlok. Niet over jou. Tortelduifje (overleg) 1 mrt 2023 12:10 (CET)Reageren[reageer]
  O mijn excuses, dan las ik uw zin verkeerd. Dat kan gebeuren! Wellicht moeten we deze discussie voortzetten op de overlegpagina, maar wat is volgens u dan het instrument wat dwingender is maar geen afzetting is en volgens u geschikt zou zijn in deze situatie? Dajasj (overleg) 1 mrt 2023 12:14 (CET)Reageren[reageer]
 4. Eens met Saschaporsche, maar ook met Drummingman. Natuur12 (overleg) 28 feb 2023 19:25 (CET)Reageren[reageer]
 5. Brimz (overleg) 1 mrt 2023 21:26 (CET) Per Natuur12Reageren[reageer]
 6. Per Brimz - Bas dehaan (overleg) 1 mrt 2023 22:31 (CET)Reageren[reageer]
 7. Per Sachsaporsche en ook met eens Drummingman. Grasmat|(Vragen?) 2 mrt 2023 13:13 (CET)Reageren[reageer]
 8. Brimz (overleg) 2 mrt 2023 19:04 (CET) Als het niet verboden is, mag het. Verder per Bas_dehaan.Reageren[reageer]
 9. hiro the club is open 2 mrt 2023 22:42 (CET) Per Saschaporsche, Drummingman, Natuur12, Brimz, Bas, Grasmat en Brimz.Reageren[reageer]
 10. Bas dehaan (overleg) 2 mrt 2023 22:47 (CET) Per Saschaporsche, Drummingman, Natuur12, Brimz, mezelf, Grasmat en vooral per Brimz en Hiro.Reageren[reageer]
 11. Natuur12 (overleg) 2 mrt 2023 22:51 (CET) Per Bas dehaan, Saschaporsche, Drummingman, Grasmat, Hiro maar niet per Brimz.Reageren[reageer]
 12.  IJzeren Jan 2 mrt 2023 22:56 (CET) Per Brimz, Natuur12, Bas dehaan, hiro, Brimz, Grasmat, Brimz, Drummingman, Natuur12, Saschaporsche, De Wikischim, Brimz, CaAl, Zwitser123, LeeGer, Natuur12, Grasmat, Karmakolle en AnarchistiCookie.Reageren[reageer]
 13. Wat betreft deze peiling ben ik het eens met Tortelduifje. Wutsje 2 mrt 2023 23:16 (CET)Reageren[reageer]
 14. Vraagstelling is terecht, ook nav discussie in De Kroeg. Maar deze gehaaste en ondoordachte peiling leidt zo helemaal nergens toe. Agora (overleg) 9 mrt 2023 15:58 (CET)Reageren[reageer]

Deze peiling is gesloten. Er kan niet meer gestemd worden.

Uitslag[bewerken | brontekst bewerken]

1. De uitslag telt 14 voorstemmen, 14 tegenstemmen en 13 neutrale stemmen. De voorstemmen halen 50%. De tegenstemmen halen 50%. Het is een gelijkspel tussen voorstemmen en tegenstemmen. Deze peiling was een voorproefje om te weten hoe de verhoudingen liggen. PS: Ik heb de vier stemmen van Hiro weggelaten, omdat hij gestemd heeft op Voor, Tegen, Neutraal en Anders.

1.1 Voorstemmers willen een herbevestigingsprocedure, tijdelijke mandaten, de mogelijkheid om een mandaat vroegtijdig te beëindigen. Er wordt gevraagd naar concrete voorstellen. Die zullen er komen.
1.2 Tegenstemmers vinden dat het nu werkt, willen een duidelijker uitleg, vinden dat er al genoeg evaluatie is, zijn bang voor het verlies van moderatoren, zijn bang voor de opgewonden sfeer tijdens evaluaties.
1.3 Neutrale stemmen willen geen herbevestigingsprocedure, willen meer duidelijkheid, hebben genoeg aan de huidige afzettingsprocedure. Er wordt gevraagd naar concrete voorstellen. Die zullen er komen.
1.4 De optie ‘Anders’ is toegevoegd door een andere medewerker dan de coördinator. Het is in de eerste plaats een vraag om deze peiling stop te zetten. Omdat een peiling niet bindend is, ben ik daar niet op ingegaan. Deze optie werd ook misbruikt om projectverstorend gedrag te plegen in de vorm van meervoudig stemmen.

2. Het is tijd om over te gaan naar de discussie over concrete voorstellen. We zullen zien of we een aanvaardbaar voorstel vinden voor de meerderheid van Wikipedia. Dat kan de neutrale stemmen helpen om hun keuze te bepalen. Ik stel voor om de discussie te voeren op Overleg Wikipedia:Afzetting moderatoren Overleg Wikipedia:Regelingen rond moderatoren.
Tortelduifje (overleg) 14 mrt 2023 12:51 (CET)Reageren[reageer]

Ik stel voor om eventueel verder overleg hierover absoluut NIET te voeren op de overlegpagina voor de afzetting van moderatoren omdat die pagina daar niet voor bedoeld is. LeeGer 14 mrt 2023 14:05 (CET)Reageren[reageer]
Op zich geen bezwaar tegen de uitslag zoals die hierboven gepresenteerd is. Met de opmerking dat mijn vermoeden is dat sommigen tot velen geen stem uitgebracht hebben vanwege de slechte opzet van de peiling. Verder lopen de stemverklaringen ook binnen een stemoptie sterk uiteen. Als het gaat om een conclusie - zoals hier straks vermeld moet worden - stel ik voor te noteren: "Geen conclusie mogelijk". Met vriendelijke groeten, Dajasj (overleg) 14 mrt 2023 14:26 (CET)Reageren[reageer]
Volgens mij is "Geen conclusie mogelijk" idd. de enige mogelijke conclusie, voor nu. Maar ik blijf het wel jammer vinden van het onderwerp. Volgens mij had de peiling meer kans gehad om serieus genomen te worden – en dus om een serieus eindresultaat op te leveren – als de oorspronkelijke coördinator (Peter b) niet voortijdig was afgehaakt. De Wikischim (overleg) 14 mrt 2023 17:34 (CET)Reageren[reageer]
Opmerking: ik ben voorstemmer, maar mijn stemverklaring valt niet binnen de hier onder 1.1 gegeven samenvatting. Bob.v.R (overleg) 14 mrt 2023 20:35 (CET)Reageren[reageer]
Ik zet vraagtekens van formaat bij zowel de uitslag, als bij de analyse.
 • Je telt mijn stemmen niet mee. Maar ook brimz en Wutsje hebben meerdere stemmen uitgebracht, brimz bij 'tegen' en 'anders' (twee keer zelfs) en Wutsje bij 'neutraal' en 'anders'. Is het voor degenen die initieel "per brimz" of "per Wutsje" hebben gestemd, nog wel duidelijk per wélke stem en bijbehorende motivatie zij hun stem gemotiveerd hebben? Of staan ze niet stil bij het feit dat zowel brimz als Wutsje later ook per de motivatie van anderen gestemd hebben, waaronder degenen die ook weer meerdere malen gestemd hebben? Het is een wirwar van stemmen en motivaties. Door slechts één persoon eruit te plukken en zijn (mijn) stemmen niet mee te tellen, kleur je de uitslag. Je had er beter aan gedaan om direct in te grijpen toen je zag dat er iets mis ging met het uitbrengen van stemmen. Achteraf kun je niets anders dan selectief grasduinen in uitgebrachte stemmen, om zo grond te vinden voor je eigen standpunt.
 • De kwalificatie "projectverstorend gedrag (...) in de vorm van meervoudig stemmen" is misplaatst. Deze stemmen werden uitgebracht om de problemen rond de peiling en de moderatie (no pun intended) ervan aan de kaak te stellen.
 • De oorspronkelijke peiling was gebaseerd op een erg gekleurde conclusie op/samenvatting van een kroegdiscussie, zoals ik hier al zei. Meerdere discussiepartners konden zich niet vinden in die conclusie/samenvatting. De aangepaste peiling werd vervolgens veel te snel doorgedrukt, zoals meerdere malen aangegeven.
 • Ook nu kan niet iedereen zich vinden in de analyse van de uitslag, waar toch al geen touw aan vast te knopen is.
De uitslag dient ongeldig verklaard te worden. hiro the club is open 15 mrt 2023 11:43 (CET)Reageren[reageer]