Wikipedia:Samenvoegen/201804

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

April 2018[bewerken]

 • Rijtuigenloods Amersfoort naar Wagenwerkplaats Amersfoort. Sjablonen geplakt maar hier niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot 02 apr 2018 23:14 (CEST)
  • tegen samenvoegen, is nu goed afgebakend Hannolans (overleg) 8 apr 2018 01:32 (CEST)
 • Hartmassageapparaat (manueel), Hartmassageapparaat (automatisch) en Lund University Cardiac Assist System naar Hartmassageapparaat. Alledrie de artikels gaan over apparaten voor hartmassage en de lengte van de artikels verantwoord het bestaan van aparte artikels niet. Beter kunnen alledrie de artikels tot één algemeen artikel "hartmassageapparaat" samengevoegd worden. Brentjee (overleg) 30 apr 2018 19:47 (CEST)
 • Crelan-Vastgoedservice naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice - Het gaat in principe over hetzelfde team. G SBPW 03 apr 2018 10:05 (CEST)
 • Zeven schoonheden (als kopje) invoegen naar Schoonheid, nadat plaatsen op WP:DKB niets opleverde, het artikel "Zeven schoonheden]] een wiu-nominatie op de TBP overleefde, een hulpvraag in het geschiedeniscafé de suggestie opleverde om dus "Zeven schoonheden" (dat kennelijk wel in het collectieve geheugen leeft) in te voegen (vrijwel in zij geheel als nieuw kopje) naar het artikel "Schoonheid". Zie ook: Overleg:Zeven schoonheden en deze discussie op mijn OP. -- martix (overleg) 24 apr 2018 18:30 (CEST)
  • Vooral niet samenvoegen. Daar worden de balans van het hoofdartikel, de duidelijkheid en de vindbaarheid niet beter van. — Zanaq (?) 26 apr 2018 18:53 (CEST)
   • Het probleem met het artikel is dat het weliswaar in het collectieve geheugen van elke Europeaan gegrift lijkt te zijn (en daarom nara mijn, maar kennelijk – nadat het artikel een wiu-nominatie overleefde – ook volgens anderen in een/de encyclopedie thuishoort, maar dat er (zelfs door de historici) helaas weinig bronnen over te vinden zijn (dan wel dat één van de bronnen door iemand is afgewezen en verwijderd als bron (als ik het me wel herinner, was het een nrc.next artikel (pdf-document)). Ik meen dat in de discussies tot nu toe (spontaan, dus zonder peilinkje of suggestieve zinnen) al twee keer samenvoegen werd geopperd uit twee totaal verschillende hoeken. Het lijkt mij op zich ook helemaal niet vreemd on onnatuurlijk om in het artikel "schoonheid" te verwijzen naar de "Zeven Schoonheden" of deze daarin zelfs kort te benoemen. (Je kan misschien zelfs volhouden dat het een lacune zou zijn als dat 'begrip' in het artikel "schoonheid" ongenoemd zou blijven. En veel korter dan dat het huidige artikel "Zeven schoonheden" thans is– omdat er ondertussen zoveel in geschrapt is – kan het eigenlijk bijna niet. Als jij meent dat je het artikel "zeven schoonheden" wat meer body en inhoud kan geven, en tóch nog wat meer bronmateriaal erover kan vinden (al zou het een papieren bron zijn zoals tijdschriften of vakliteratuur (m.b.t. geschiedenis of psychologie – dat moet toch wel bestaan zou je denken?), dan wil ik je heel graag vragen om dat aan het artikel toe te voegen. Anders past het naar mijn mening (en die van nog enkelen, blijkens de discussies), best in het "schoonheid"-artikel (zonder dat onevenwichtig uit balans te trekken omdat er behalve de benoemingen van de veronderstelde kenmerken verder nauwelijks tekst in het "zeven schoonheden"-artikel staat). Een #doorverwijzing waarborgt dat het begrip vindbaar blijft. Mocht in de toekomst een collega-wikipediaan toch onder een laag stof bronnen uit het verleden weet op te graven of in de boekenkast vindt, waarmee het lemma met relevante informatie kan worden uitgebreid (gelden bijvoorbeeld de zeven schoonheden bij mannen ook, wen welke criteria worden dan gehanteerd, etc. etc.), dan kan het altijd nog weer opnieuw worden afgesplitst naar een zelfstandig artikel. Maar ik herhaal mijn oproep (zoals ik al op verschillende plekken op Wikipedia heb gedaan) dat wie er meer van weet, (wie het tot zijn vakgebied rekent) en informatie met feiten en bronnen kan toevoegen, dat dan toch vooral doet. (Maar vooral in de WP:DKB sectie voel ik me altijd als een roepende in de woestijn Bedroefd). Met vriendelijke groet -- martix (overleg) 26 apr 2018 19:42 (CEST)
    • Bijvoorbeeld de fraaie galerij zou niet echt in het hoofdartikel passen. Dit artikel kan prima op zichzelf bestaan in de huidige vorm. Natuurlijk kan het verbeterd en uitgebreid worden, maar dat geldt voor vrijwel alle artikelen. Dit artikel geeft gewoon de basisinfo waar de lezer naar zoekt in plaats van het te verstoppen temidden van iets anders. — Zanaq (?) 26 apr 2018 20:32 (CEST)
     • Persoonlijk vind ik het erg mager om dit hele artikel te baseren op een niet heel professionele/betrouwbare bron. Het genoemde nrc.next-artikel is naar mijn mening juister, met vooral de zin 'Waar deze zeven schoonheden precies vandaan komen is een raadsel, maar dat ze genoegzaam bekend zijn, getuigen de vele internetfora waar er gretig over wordt gediscussieerd'. Hierna volgt ook 'Van de lijst van zeven schoonheden zijn verschillende versies in omloop'. (Dat zou de galerij zelfs irrelevant maken.) Zoals al eerder beschreven, vond ik hiervan een waslijst aan vermeldingen waarbij het als zegswijze voorkomt (bekijk dit bijvoorbeeld) en een vermelding als spreekwijze met 'zeven'. Er worden hierbij inderdaad verschillende kenmerken aan toegedicht. Op basis van deze overwegingen lijkt me een samenvoeging wel degelijk gerechtvaardigd. Encycloon (overleg) 27 apr 2018 02:16 (CEST)
      • Ik ben het grotendeels eens met Encycloon. De reden om het artikel destijds voor te dragen voor verwijdering is die erg magere onderbouwing. We menen het concept allemaal te kennen, maar zonder bron die ons kan bevestigen: 'ja, dit concept bestaat, en dit is wat het betekent', hoort het geen eigen lemma te hebben. Als we dit concept ergens een plaats willen geven in de encyclopedie, dan inderdaad liever als trivia onder 'Schoonheid'. Ik ben voor samenvoeging. Flag of California.svg DimiTalen 27 apr 2018 08:00 (CEST)
       • Zonder bron die ons kan bevestigen: 'ja, dit concept bestaat, en dit is wat het betekent', hoort het helemaal nergens thuis in de encyclopedie. Ook niet op een andere pagina dus. — Zanaq (?) 27 apr 2018 22:14 (CEST)
        • Voor alle duidelijkheid: ik ben voor verwijdering. Ik zie in samenvoegen een compromis dat erkent dat het onderwerp wellicht E-waardig is, maar (zolang de nodige bronnen ontbreken) onvoldoende voor een eigen lemma. Flag of California.svg DimiTalen 30 apr 2018 07:46 (CEST)
         • Dat is mi enorm onwenselijk. Een minder relevant onderwerp kan beter een eigen pagina krijgen dan dat het aanschuift bij een zeer relevant onderwerp. Dit kan als promo opgevat worden en kan leiden tot verhogen van de bekendheid van het onderwerp. Het concept 'E voor een eigen lemma' vind ik een zeer slecht concept: dat wat NE is hoort nergens genoemd te worden. Waar we het noemen is een redactionele keuze die niets met E/NE van het onderwerp te maken heeft. — Zanaq (?) 2 mei 2018 18:39 (CEST)
          • Mijn opvatting is pragmatisch: we zijn eenvoudigweg niet in staat om de E-waarde en verifieerbaar van alle artikels te controleren; en blijkbaar is er bij een controle dan nog te weinig animo om een artikel te schrappen als het onverifieerbaar blijkt. In zo'n omgeving zie ik vermoedelijk NE-onderwerpen liever ingebed als een "triviaatje" in een groter geheel. Maar daarin verschillen we van mening, zo te zien. Flag of California.svg DimiTalen 2 mei 2018 18:42 (CEST)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 • Terzijde: ik heb wat getest met andere modus van de fotogallerij, met name <gallery mode=packed-hover> en als ik dan van de 2 brede foto's een smallere uitsnede zou maken en gebruiken, levert dan een nog fraaiere, rustiger ogende en compacte één-rij-versie van de galerij op (die dan pas na ca 150%–170% zoomen doorschuift naar twee rijen (grosso modo), zodanig dat de galerij dan ook niet onevenredig veel ruimte in beslag neemt (wat het nu eigenlijk wel een beetje doet, maar niet zo heel erg is bij een kort artikel. Een compacte (packed) stijl lijkt me wel geboden als het artikel als kopje wordt opgenomen in een overkoepelend artikel schoonheid, ik zie (op dát punt) wel een 'gevaar' dat er anders een onbalans kan ontstaat (als de huidige fotogalerij in huidige vorm/verbatim ook overgenomen zoude worden. Maar ik ben van mening dat ik dát dus kan verhelpen/voorkomen door een andere gallery mode te hanteren (en van de 2 brede foto's een smalle uitsnede te gebruiken). Dus daar valt m.i. een mouw aan te passen, dat ik in dat geval dan ook zal doen. -- martix (overleg) 27 apr 2018 14:04 (CEST)
 • À propos: als ik het goed begrijp – wijs me op waar mijn interpretatie mank gaat als het niet klopt – wordt het nrc.next nrc.next artikel hierboven door sommigen wel als een waardevolle bron beschouwd (maar dan misschien als algemene bron, i.p.v. een bron die bij beweringen aangehaald kan worden). Klopt dat (dus is het een zinvolle (misschien algemene) bron om toch te gebruiken, en zo ja, waarom is deze dan eerder geheel verwijderd (als het misschien niet geschikt was om bij een bewering als referentie aan te halen, dan had er alsnog een algemene bronvermelding van gemaakt kunnen worden in de appendix. Of begrijp ik sommigen van jullie verkeerd? Groeten, -- martix (overleg) 27 apr 2018 14:26 (CEST)
 • Dat laatste heb je goed begrepen. Ik weet niet waarom DimiTalen het artikel destijds als bron verwijderd heeft, maar ik denk dat de inhoud van dit artikel beter overeenkomt met de werkelijkheid dan de nu gebruikte site. Volgens mij komt dit het dichtst in de buurt van een bron die bevestigt 'ja, dit concept bestaat, en dit is wat het betekent'. Encycloon (overleg) 27 apr 2018 17:02 (CEST)
 • Goed, resumerend: van de (hoewel weinige) deelnemers/bijdragers in deze kwestie/discussie, is alleen Zanaq tegen, wiens argumenten/visie (zoals – parafraserend – dat het 'niet over hetzelfde onderwerp zou gaan') al dan niet worden weersproken/weerlegd door de voorstanders Encycloon, DimiTalen en ikzelf. Zowel Encycloon en DimiTalen hebben zelfs onafhankelijk van elkaar op enig moment (in het Geschiedeniscafé resp. mijn Overlegpagina het voorstel gedaan tot samenvoegen (d.w.z. het artikel "Zeven schoonheden" nagenoeg integraal in te voegen als Kopje in het artikel "Schoonheid"). Bovendien zouden dan – om bezwaren tegemoet te komen en zoals besproken – de galerij aanmerkelijk compacter worden gemaakt (zdd. deze bij de meeste scherm- en browserinstellingen gereduceerd wordt tot één compact rij) en het NRC.next artikel als bron worden teruggeplaatst nu deze toch wel als (zelfs) waardevol(ler dan de thans overgebleven bron) worden beschouwd. Hoewel ik zelf ook graag (veel) meer deelnemers/collega's zou zien bijdragen aan dit samenvoegingsvoorstel – en daarom geef ik het nog wel iets meer tijd – ben ik dan toch, nu er slechts één tegenstander is, voornemens t.z.t. over te gaan tot de voorgestelde samenvoeging in de vorm/op de manier zoals hierboven toegelicht; ik heb immers begrepen dat samenvoegen niet (per sé) door moderators uitgevoerd hoeven te worden, maar ook – na goed overleg – door 'gewone' gebruikers/diegenen die het voorstel formeel (via de procedure) hebben aangedragen. (Tenzij op redelijke etermijn alsnog meer mensen gaan deelnemen en/of hun steun voor of tegen het samenvoegen zullen uitspreken, die tot een herevaluatie van het wel of niet samenvoegen nopen, óf wanneer ik voortijds teruggefloten/weerhouden wordt door een moderator). Met vriendelijke groet, martix (overleg) 12 mei 2018 10:55 (CEST).
  Akkoord! Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 12 mei 2018 17:41 (CEST)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd Artikel Zeven schoonheden in nu ingevoegd in artikel Schoonheid als kopje met de naam "Trivia - De zeven schoonheden" waarbij de mee verhuisde galerij is aangepast naar een zéér compacte versie (o.m. door het croppen van twee van de foto's en een andere galerij-vorm, zodat de galerij vrijwel nooit meer dan één rij beslaat, tenzij men ofwel met lage resolutie, of met een hoge zoom-factor de pagina (de galerij) bekijkt (dan nog heb ik getest en gemerkt dat de pagina de zoomfactor van de foto's weer compenseert, en de galerij tot één rij foto's terugbrengt, waarmee deze niet onevenredig veel ruimte t.o.v. het gehele artikel beslaat). Op één kwestie na (de bron van delpher.nl) beschouw ik het samenvoegen (conform consensus) afgedaan. De kwestie t.a.v. Delpher zal ik in het Geschiedeniscafé aankaarten. Met vriendelijke groet -- martix (overleg) 1 jun 2018 20:23 (CEST)
 • Hiëmpsal van Numidië naar Hiempsal II - Zelfde persoon. De voorkeur gaat uit naar de tweede benaming, daar er ook een voorganger van deze als koning van Numidië was. Evil berry (overleg) 13 apr 2018 19:39 (CEST)
 • Jef van den Eynde naar Jef Van den Eynde. Sjablonen geplakt maar hier niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot 10 apr 2018 01:02 (CEST)
 • Botanische Tuinen Universiteit Utrecht en Botanische Tuin Fort Hoofddijk. Alle artikelen van de botanische tuinen hebben al een artikel en momenteel is er nog een tuin over. Deze heet Botanische Tuinen Utrecht. Daar zou in de geschiedenis iets kunnen van de voorgeschiedenis. Hannolans (overleg) 16 apr 2018 15:44 (CEST)
  • Het zijn verschillende zaken dus niet samenvoegen. Bovendien raakt het artikel daarvan uit balans. — Zanaq (?) 26 apr 2018 20:34 (CEST)
   • Bij niet samenvoegen, wat is het precieze onderscheid tussen de twee artikelen? Is het ene artikel de organisatie en het andere artikel de locatie? Ik weet in dat geval niet in welk artikel ik de informatie kwijt moet over de plantencollecties, activiteiten en onderzoek. Of is het ene artikel de geschiedenis en het andere artikel de huidige situatie? Hannolans (overleg) 29 apr 2018 23:23 (CEST)
    • Onder Botanische Tuinen Universiteit Utrecht#Vijf tuinen staat Botanische Tuin Fort Hoofddijk duidelijk genoemd als een van de vijf tuinen. De tekst is verder gebrekkig in het maken van onderscheid. Specifieke informatie zou zo te zien in Botanische Tuin Fort Hoofddijk geplaatst kunnen worden en algemene informatie op Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. — Zanaq (?) 21 mei 2018 12:27 (CEST)
     • Omdat er tegenwoordig maar 1 tuin is en 1 organisatie is het een lastig die uit elkaar te trekken. Mij lukt het in ieder geval niet. Het komt omdat de activiteiten en de collectie aan de grondgebonden is. We zouden bij de organisatie kunnen zeggen dat ze zich bezighouden met rotsplanten, en we zouden dan bij de tuin moeten zeggen dat zich daar rotsplanten bevinden. Maar logischerwijs wil je over de rotsplanten 1 verhaal vertellen. Hannolans (overleg) 16 jun 2018 15:12 (CEST)
      • Wat er tegenwoordig gebeurt is een stuk minder relevant dan wat er in het verleden gebeurd is. — Zanaq (?) 29 jun 2018 19:38 (CEST)
      • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd geen overeenstemming - Joostik (overleg) 29 jun 2018 09:51 (CEST)
 • Van Harinxma naar Van Harinxma thoe Slooten, na overleg. Beide lemma's zijn qua inhoud al vrijwel hetzelfde. Happytravels (overleg) 21 apr 2018 12:59 (CEST)