Wikipedia:Snelcursus/Vormgeving

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedieAanhef

Ieder artikel begint met een 'aanhef' (kopje niet nodig) waarin een samenvatting van het artikel wordt gegeven. In de eerste zin wordt de titel van het artikel in vette letters opgenomen. Bij de eerste keer dat een synoniem van dit onderwerp genoemd wordt, mag deze ook vetgedrukt worden.

Inhoudsopgave

Een inhoudsopgave hoef je niet zelf toe te voegen: die verschijnt automatisch wanneer je vier of meer kopjes gebruikt.

Hoofdtekst

De hoofdtekst is zo goed mogelijk objectief en encyclopedisch van aard. De inhoud is meer dan alleen de definitie van het woord. Neem ook de overige uitgangspunten van Wikipedia in acht. Vermijd lange lappen tekst en deel je tekst goed in met behulp van tussenkopjes.

Spelling

Voor de spelling geldt de woordenlijst in het Groene Boekje (woordenlijst.org) als norm. Komt een woord niet in het Groene Boekje voor, maar wel in de Van Dale (vandale.nl), dan volgen we de spelling hiervan. Zie ook Spellinggids en Transliteratiegids voor spelling van anderstalige namen.

Vermelding van auteurs

De auteurs van een Wikipedia-artikel worden niet in het artikel zelf genoemd. Toch kun je altijd nagaan welke gebruikers aan een artikel hebben geschreven. Boven iedere Wikipedia-pagina staat een tabje Geschiedenis. Als je daarop klikt, krijg je een overzicht van wie wat wanneer heeft bijgedragen aan de bijbehorende pagina.

Bronvermelding en voetnoten

Zorg voor bronvermelding bij de teksten die je toevoegt, zeker als het gaat om citaten, exacte cijfers of beweringen waarvan de feitelijke juistheid mogelijk omstreden is. Bronvermelding kun je bij voorkeur doen door auteur(s), jaar/datum van publicatie, titel, tijdschrift/uitgever/website en eventuele volume- en paginanummers toe te voegen. Is de bron online beschikbaar, voeg dan een externe link toe en de datum waarop de website geraadpleegd is (de inhoud van een website kan na verloop van tijd immers gewijzigd worden). Zie ook Wikipedia:Bronvermelding

Bronvermelding kun je in voetnoten plaatsen. Het wordt sterk aangeraden de voetnoot of referentie na het leesteken te plaatsen. Meestal is dit na de punt aan het einde van de zin:

Het bewijs bleek niet correct.[1][2]

Visuele tekstverwerker

De visuele tekstverwerker maakt het toevoegen van bronvermelding middels voetnoten gemakkelijk, zie aldaar.

Broncodebewerker

Wanneer met de broncodebewerker wordt gewerkt, kun je voetnoten maken met speciale stukjes code. Een voorbeeld:

Het bewijs<ref>bron</ref> bleek niet correct.<ref>bron 2</ref>

geeft

Het bewijs[3] bleek niet correct.[4]

Belangrijk is dat je een voetnoot goed afsluit, dus met de code </ref>. Wanneer je dat niet doet, zal het na het opslaan lijken alsof de rest van het artikel verdwenen is.

Let op: Voetnoten worden alleen getoond als aan het eind van het artikel een extra stukje code is toegevoegd. Je kunt hiervoor de code {{Appendix}} gebruiken. Klik eens op de volgende voetnoot...[5]

Voor meer informatie over bronvermelding en voetnoten - zoals het opmaken van meerdere verwijzingen naar dezelfde voetnoot - zie hier.

Externe links

Als er naar websites buiten Wikipedia verwezen wordt, dan gebeurt dat steeds in een afzonderlijke paragraaf aan het einde van het artikel. Daarbij is de volgende vormgeving gebruikelijk (in code):

== Externe links ==
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm link 1]
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm link 2]

Externe links moeten direct relevant zijn voor de pagina (en niet alleen zijdelings). Bij voorkeur niet meer dan één keer linken naar dezelfde website. Wees spaarzaam met externe links. Externe links in de lopende tekst opnemen, is niet de bedoeling, tenzij het gaat om voetnoten. Voor meer informatie, zie hier.

Taallinks

Taallinks of interwiki-links zijn verwijzingen naar eenzelfde artikel in andere talen, waardoor alle taalversies van dat artikel aan elkaar gekoppeld worden. Als deze links aanwezig zijn, zijn ze te vinden in de linkermarge onder 'In andere talen'.

Taallinks worden georganiseerd in Wikidata, dat los staat van de taalversies van Wikipedia. De lijst met taallinks kan bewerkt of aangemaakt worden via de link "koppelingen bewerken" die onderaan de lijst met talen staat, respectievelijk "koppelingen toevoegen".

Categorieën

Artikelpagina's worden ingedeeld in één of meer relevante categorieën. Categorie-indelingstermen komen in ieder artikel onderaan. Voorbeeld: wanneer je in een artikel over Aruba de code

[[Categorie:Aruba]]

plaatst, wordt het artikel vermeld op de pagina

Categorie:Aruba.

Voor meer informatie zie de hulppagina over het gebruik van categorieën.

Bolletje met puzzelstukjes met op elk stukje een letterteken.
Onderschrift

Afbeeldingen

De afbeelding hiernaast wordt verkregen met de volgende code:

[[Bestand:Wikipedia-logo-v2-nl.png|miniatuur|Onderschrift|alt=Bolletje met puzzelstukjes met op elk stukje een letterteken.]]

Deze code bevat naast de bestandsnaam van de afbeelding een aantal parameters. Het woordje miniatuur vertelt dat de afbeelding in een kadertje komt te staan. Onderschrift is het onderschrift van de afbeelding. De tekst achter 'alt=' wordt niet zichtbaar op het scherm, maar wel hoorbaar voor mensen met een visuele beperking die de voorleesfunctie gebruiken.

Als een artikel één afbeelding bevat, zetten we dat meestal rechtsboven in het artikel, vóór de eerste regel van de introductie. Bij een lang artikel kan de afbeelding geplaatst worden bij de alinea waar het plaatje betrekking op heeft. Zie voor uitgebreide mogelijkheden Help:Gebruik van bestanden.

Via Wikimedia Commons[6] kun je - mits je daar aangemeld en ingelogd bent - afbeeldingen uploaden om ze vervolgens in artikelen te gebruiken. Neem vooraf kennis van ons beleid voor het gebruik van media - bedenk dat er toestemming nodig is van de rechthebbende.

Galerijen

<gallery>
Wikipedia-logo.svg|Wikipedia
Commons-logo.svg|Wikimedia Commons
Wikidata-logo.svg|Wikidata
</gallery>

geeft

Tabellen

Het maken van tabellen gebeurt met een aparte code. Een voorbeeld:

{| class="wikitable"
! Hebreeuws
! Grieks
|-
| Alef || Alfa
|-
| Bet || Bèta
|-
| Gimel || Gamma
|-
|}

geeft

Hebreeuws Grieks
Alef Alfa
Bet Bèta
Gimel Gamma

Er zijn allerlei opties beschikbaar voor het opmaken van tabellen, zie de hulppagina voor het gebruik van tabellen.

Sjablonen

Een sjabloon is een aparte pagina met een stuk code die op andere pagina's uitgevoerd kan worden. Dit is met name handig voor ingewikkelde stukken code die op veel artikelen worden gebruikt. Een sjabloon wordt aangeroepen wanneer de naam van de sjabloonpagina tussen twee openings- en twee sluitaccolades wordt gezet. Een eenvoudig voorbeeld:

{{SR}}

geeft de vlag van Suriname en een link naar het artikel:

Vlag van Suriname Suriname

wat gecodeerd staat in de brontekst van de pagina Sjabloon:SR.

Meer voorbeelden zijn onder andere hier te vinden. Zie verder de hulppagina over het gebruik van sjablonen.

Infoboxen

Noordzeekanaal
Snelcursus/Vormgeving
Lengte 21 km
Jaar ingebruikname 1876
Van IJ
Naar Noordzee
Loopt door Noord-Holland
Portaal  Portaalicoon   Maritiem

Infoboxen zijn een veelgebruikt soort sjablonen, waarmee de kerngegevens van een bepaald onderwerp op overzichtelijke wijze kunnen worden weergegeven. In een infobox kun je allerlei data zelf invullen. Een infobox wordt doorgaans rechts bovenaan in een artikel geplaatst en krijgt daarbij vaak voorrang boven afbeeldingen (of bevat zelf ook een afbeelding van het onderwerp).

Hiernaast staat het Sjabloon:Infobox kanaal, waarbij een aantal parameters ingevuld zijn voor het Noordzeekanaal. De code is als volgt:

{{Infobox kanaal
| naam = Noordzeekanaal
| afbeelding = Location Noordzeekanaal.PNG
| lengte = 21
| klasse =
| jaar = [[1876]]
| oorsprong = [[IJ (water)|IJ]]
| uitmonding = [[Noordzee]]
| stroomtdoor = [[Noord-Holland]]
}}

Bestaande infoboxen zijn te vinden in de Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox.