Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).


2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Bijdragen van derden op verzoekpagina voor sokpopcontrole[bewerken]

Stemming
Onderwerp Bijdragen van derden op de verzoekpagina voor sokpopcontrole
Voorstel Bijdragen van derden aan overleg op de verzoekpagina voor sokpopcontrole blijven daar in principe onder een apart kopje Commentaar van andere gebruikers staan en worden niet meer naar de overlegpagina verplaatst.
Begindatum 1 februari 2016, 20.00 uur
Einddatum 15 februari 2016, 20.00 uur
Stemopties voor, tegen
Quorum 20
Stemcoördinator Marrakech (overleg)
Opmerkingen Aan deze stemming zijn een discussie in de kroeg en een discussie op de overlegpagina van de verzoekpagina voor sokpopcontrole voorafgegaan.
Reacties => OP
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.


Overwegingen Marrakech (Stemcoördinator)

 • Derden (niet rechtstreeks bij een verzoek betrokken gebruikers) leveren geregeld relevant en steekhoudend commentaar op verzoeken om sokpopcontrole. Het is wel zo overzichtelijk en respectvol om dat commentaar bij de verzoeken zelf te laten staan en niet naar de overlegpagina te verplaatsen.
 • Als dat commentaar bovendien onder een apart kopje Commentaar van andere gebruikers wordt geplaatst (zoals bijvoorbeeld op de Engelse Wikipedia gebeurt; zie hier voor een willekeurig voorbeeld), is ook het veronderstelde gevaar van onoverzichtelijke discussies geweken.
 • Duidelijk onconstructieve bijdragen van derden, zoals persoonlijke aanvallen, kunnen natuurlijk wel naar de overlegpagina verplaatst blijven worden.
 • Op diverse grote andere Wikipedia's – waaronder de Spaanse, Duitse, Franse en Engelse – blijven bijdragen van derden aan verzoeken om sokpopcontrole zonder enig probleem gewoon op de hoofdpagina staan.
 • Net als bij de beoordelingspagina's fungeert de hoofdpagina voor verzoeken om sokpopcontrole in de praktijk als overlegpagina. Het overleg tussen aanvragers, check-users en/of moderatoren vindt nu immers ook al op de hoofdpagina plaats. De eigenlijke overlegpagina is meer bedoeld voor algemeen overleg over de hoofdpagina.
 • Wat archiveren betreft doet zich nu het probleem voor dat je in twee archieven, namelijk die van de hoofdpagina en die van de overlegpagina (waar de bijdragen van derden naartoe zijn verplaatst), moet gaan zoeken om een in het verleden gevoerde discussie te kunnen reconstrueren. In de voorgestelde situatie komen discussies over een bepaald verzoek automatisch in hun geheel in één enkel archief terecht.
 • Over het verplaatsen van overlegbijdragen van derden is nooit overleg gevoerd. Die werkwijze werd ruim twee jaar geleden ineens als voldongen feit gepresenteerd (zie hier).


Overweging van MoiraMoira

Met betrekking tot de laatste overweging hier direct bovenstaand het volgende: Deze is apert onjuist - reeds in augustus 2008 is de tekst aangepast en in lijn met andere verzoekpagina's gebracht n.a.v. het chronisch uit de hand lopen van discussies op de projectpagina. Er is dus beslist geen sprake van een "voldongen feit"" maar wel van het oplossen van een probleem. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 feb 2016 20:51 (CET)


Overwegingen Jcb (Checkuser)

 • Ten opzichte van andere verzoekpagina's is de verzoekpagina voor Checkusers een beetje een vreemde bijtende eend. Het overgrote deel van Wikipedia is gebaseerd op waarden als 'verifieerbaarheid', 'iedereen heeft dezelfde rechten', 'de gemeenschap beslist'. Waarden overigens waar ik persoonlijk veel waarde aan hecht. Deze waarden botsen echter met de specifieke taak van Checkuser, omdat bij deze taak noodgedwongen sprake is van ongelijkheid in beschikbaarheid van informatie, om twee redenen:
  1. Bepaalde informatie mag niet voor iedereen beschikbaar zijn ivm privacy-wetgeving.
  2. Van bepaalde informatie is het onwenselijk dat die in het zicht staat, omdat sokpop-gebruikers hier hun voordeel mee zouden kunnen doen bij het belemmeren van de opsporing.
 • Geregeld wordt er op de pagina een discussie aangegaan over de vraag of een Checkuser in een bepaald geval wel of niet in actie zou moeten komen. Dit soort discussies heeft geen toegevoegde waarde voor de inhoudelijke afhandeling van een verzoek en kan dus naar de overlegpagina worden geplaatst. Meningen over de noodzaak van een check zullen altijd worden gelezen, maar bedenk wel dat het aan de Checkusers is om hier per geval een beslissing over te nemen, niet aan de gemeenschap. Wij zijn immers richting de WMF als Checkusers persoonlijk aansprakelijk voor het juiste gebruik van deze tool, dit is een aansprakelijkheid die de gemeenschap niet van ons kan overnemen.
 • Als er door gebruikers opmerkingen onder een verzoek worden geplaatst die een sokpop-gebruiker in de kaart kunnen spelen, dan is het soms nodig dat die opmerkingen een beetje uit het zicht worden geplaatst. Ook hier geldt dat die opmerkingen wel altijd door ons zullen worden gelezen.
 • Al met al is het voor een effectieve uitvoering van onze taak van belang dat wij zelf naar eer en geweten het gebruik van onze verzoekpagina in goede banen kunnen leiden. Ik vraag hiervoor bij deze het begrip en het vertrouwen van de gemeenschap.


Voor[bewerken]

 1. Natuur12 (overleg) 1 feb 2016 20:07 (CET) Lijkt me overzichtelijker en discussies kunnen zo makkelijker teruggevonden worden. Tijd om onze verzoekpagina's te moderniseren en dit is een goede eerste stap.
 2. Woody|(?) 1 feb 2016 20:09 (CET) Per Natuur12, en ik geef de leden van de arbitragecommissie vast in overweging collega Jcb van zijn checkuserbevoegdheden te ontheffen op het moment dat blijkt dat uitvoering wordt gegeven aan dit dreigement.
 3. Vinvlugt (overleg) 1 feb 2016 20:15 (CET) Eens met Natuur12. En in aanvulling op Woodcutterty: ook ik heb me nogal geërgerd aan Jcb's hautaine reactie op het alleszins redelijke voorstel van collega Marrakech.
 4. Peter b (overleg) 1 feb 2016 20:49 (CET) Dat JCB heftig reageert vind ik eerlijk gezegd geen probleem, ik was destijds zeer zwaar tegen zijn aanstelling maar heb tot nu toe nooit ook maar het idee gehad dat hij zijn bevoegdheden gebruikte op een manier die niet conform de regels is. Maar zijn bedenkingen bij dit voorstel deel ik niet. Iedere gebruiker kan een zinvolle opmerking maken, het is ook niet de pagina van de checkusers, maar een pagina waar verzoeken aan de checkusers kunnen worden gedaan. Ik zie niet waarom daarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen het verzoek en kanttekeningen bij het verzoek, dat er daarnaast soms reden is om buiten deze pagina om een verzoek te doen lijkt me geen reden om deze pagina anders te behandelen dan alle pagina's, vrij bewerkbaar is het uitgangspunt. Peter b (overleg) 1 feb 2016 20:49 (CET)
 5. Vdkdaan (Gif mo sjette) 1 feb 2016 21:32 (CET)Kan me wel vinden in PeterB zijn argumentatie. Vdkdaan (Gif mo sjette) 1 feb 2016 21:31 (CET)
 6. EvilFreD (overleg) 1 feb 2016 21:36 (CET) Geneuzel hoeft van mij echt niet op de verzoekpagina zelf. Alles wat afleid en de uitvoering van moderator- en checkusertaken bemoeilijkt en verder ook niets toevoegt, hoeft wat mij betreft zelfs niet verplaatst te worden. Aan de andere kant zie ik ook geen dwingende redenen om standaard alle inbreng van derden naar de overlegpagina te verhuizen. Vanwege dat laatste en de volslagen misplaatste autoritaire houding van Jcb in deze kwestie, stem ik dus voor dit voorstel.
 7. Richard KiWi Overleg 1 feb 2016 22:12 (CET) Overleg dat echt storend is kan wel verwijderd worden en/of naar de overlegpagina. Verder is het handig dat alles bij elkaar staat, dus ook opmerkingen van andere gebruikers. - Richard KiWi Overleg 1 feb 2016 22:12 (CET)
 8. Sijtze Reurich (overleg) 1 feb 2016 22:50 (CET) Het lijkt me niet abnormaal als de discussie op één plek plaatsvindt. Loopt het uit de hand, dan kan een deel ervan altijd nog verplaatst worden.
 9. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 2 feb 2016 02:31 (CET)
 10. Limestone (overleg) 2 feb 2016 09:51 (CET) Verplaatsen naar de overlegpagina is een minachting van het commentaar van derden en een manier om opmerkingen die men liever niet wil zien gauw weg te stoppen.
 11. De Geo (overleg) 2 feb 2016 10:15 (CET). Teveel gezeur op dit soort pagina's kan vervelend gevonden worden, maar om het te verbieden gaat me veel te ver. De reactie van Jcb doet me opnieuw sterk twijfelen aan zijn geschiktheid voor de functie van checkuser.
 12. Glatisant (overleg) 2 feb 2016 10:23 (CET)
 13. Trewal 2 feb 2016 10:32 (CET)
 14. Josq (overleg) 2 feb 2016 11:04 (CET) Kan me goed vinden in de redenering van Peter b. Het botte, procedureel gemotiveerde "nee" tegen het voorstel van Marrakech van o.a. Jcb, Moira en Trijnstel prikkelt me. Alleen Jcb is hierboven uiteindelijk met inhoudelijke argumenten gekomen, maar waarom niet veel eerder? Dan had het niet tot een stemming hoeven komen.
 15. Grasmat (overleg) 2 feb 2016 11:30 (CET)
 16. Marrakech (overleg) 2 feb 2016 17:02 (CET)
 17. The Banner Overleg 2 feb 2016 17:35 (CET) Ook als men weer eens zit te vissen moet dit gewoon aan de kaak gesteld kunnen worden. En voor de transparantie zou het ook verplicht moet worden om check-user verzoeken via de verzoekpagina en niet via achterkamertjes of e-mail.
 18. CaAl (overleg) 2 feb 2016 20:28 (CET) Jcb's argumenten overtuigen me niet, ook op de OP kan de handige sokpopper de teksten nog vinden. MoiraMoira's argument is geen argument, en dus ook niet overtuigend. Marrakechs argumenten overtuigen wel. If it is broke, fix it.
 19. Malinka1 (overleg) 2 feb 2016 20:30 (CET)
 20. Maddylover (overleg) 2 feb 2016 20:52 (CET)
 21. Nietanoniem (overleg) 3 feb 2016 14:31 (CET) Zolang op een openbare plek een checkuser aangevraagd kan worden, dient al het overleg en extra opmerkingen ook daar bij elkaar te worden gehouden (behoudens complete onzin, maar die moet overal worden verwijderd). Liever zou ik trouwens zien dat een checkuser via email moet worden aangevraagd. Op die manier wordt niet onnodig iemand als verdachte gezien (ja, een verdacht hoeft niet schuldig te zijn, maar het zaadje voor wantrouwen is dan al gelegd). Ook blijft op die manier de klokkenluider anoniem wat eventuele wraakoefeningen tegengaat. Nietanoniem (overleg) 3 feb 2016 14:31 (CET)
 22. Mathonius 3 feb 2016 18:36 (CET) - Zoals ik het voorstel lees, stemmen we over het principe om commentaren van derden te laten staan. Dat principe zou volgens mij meer aansluiten op onze beginselen van bewerkingsvrijheid en gelijkwaardigheid dan het principe of de gewoonte om commentaar naar elders te verplaatsen. Het beginsel van bewerkingsvrijheid houdt dan in dat derden commentaar mogen leveren op de verzoekpagina en het beginsel van gelijkwaardigheid betekent dat dat commentaar voor zover mogelijk serieus wordt genomen. Daar hoort bij dat dergelijk commentaar niet wordt weggemoffeld of, beter, dat de gebruikers die het commentaar leveren, niet het idee krijgen dat hun commentaar wordt weggemoffeld. De checkusers en moderators zijn niet verplicht erop te reageren en hoeven zich dan ook niet belet te voelen om hun werk te doen. Een principe laat bovendien per se ruimte om indien nodig ervan af te wijken en bij werkelijke verstoring in te grijpen.
  Beste Mathonius, de gemeenschap mag geen privégegevens van willekeurige bewerkers inzien. In plaats daarvan zijn CU's ingesteld, indirect verkozen vertegenwoordigers van de gemeenschap die onder voorwaarden en met een eed van geheimhouding en zorgvuldigheid deze controle wel mogen uitvoeren. Dat maakt deze verzoekpagina van een andere aard dan bv. de pagina voor blokkadeverzoeken. Er is praktisch/procedureel bezwaar tegen het voorstel geuit: wat heeft het voor zin derden opzichtig mee te laten praten als ze geen compleet zicht hebben op de gegevens waarop de beslissing gebaseerd moet worden? Daarnaast wordt door voorstemmers het principiële recht op meepraten boven een zorgvuldige en met zo min mogelijk ruchtbaarheid uitgevoerde afhandeling geplaatst. Dat is een principiële keuze die ik respecteer, maar met het knabbelen aan zorgvuldigheid en minimale ruchtbaarheid komt het eveneens principiële (nog belangrijkere) recht op bescherming van privacy in het zicht, en daar voel ik me ongemakkelijk bij. Hoe denk jij hierover? Woudloper overleg 5 feb 2016 04:30 (CET)
  Een CU moet zijn beslissing om een check uit te voeren baseren op dezelfde gegevens als die voor iedereen beschikbaar zijn (of waren, in het geval het verwijderde pagina's betreft). Het raadplegen van informatie die niet toegankelijk is voor iedereen, is namelijk die check. De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een check uit te voeren, zijn door iedereen te raadplegen. CU's worden niet in de eerste plaats aangesteld op basis van een hogere graad van deskundigheid inzake het beleid, maar vooral op basis van het vertrouwen dat ze geen misbruik maken van hun functie. Derden, wier inbreng hier onderwerp van discussie is, zijn niet minder geschikt om op basis van de beschikbare gegevens in te schatten of een check gerechtvaardigd is.
  Voorts spitst inbreng door derden zich niet uitsluitend toe op het al dan niet naar de letter gerechtvaardigd zijn van een check, maar is geregeld ook het nut en de wenselijkheid van een check onderwerp van discussie. Daar mag iedereen dan vervolgens weer van vinden wat hij wil, maar het is natuurlijk niet zo dat iemand zich niet openlijk mag afvragen of een check wel of niet in het kader staat van bescherming van het project ("It must be used only to prevent damage to any of Wikimedia projects"), en of het op basis daarvan wel zo gerechtvaardigd is dat iemands privégegevens worden ingezien. Niet in de laatste plaats komt inbreng door derden voort uit de overtuiging dat het al te intensief "jagen" op gebruikers die het systeem verstoren ("The tool is to be used to fight vandalism, to check for sockpuppet abuse, and to limit disruption of the project") een verstoring op zich is. EvilFreD (overleg) 5 feb 2016 06:45 (CET)
  Ik vraag me af in hoeverre bv. onderzoek naar informatie die elders op internet staat en het combineren daarvan, of onderzoek naar trends in de gebruikersbijdragen nog onder "openbaar beschikbare gegevens" vallen. Het is goed voor te stellen dat een moderator die een CU-onderzoek aanvraagt dit type informatie niet in het openbaar aan de checkusers doorspeelt, mede om de privacy van de gebruiker te beschermen. Er staat in ieder geval niet in de richtijnen dat een checkuser zich altijd baseert op openbaar beschikbare gegevens of verplicht is dat te doen. In Wikimedia's CheckUser policy staat alleen: There must be a valid reason to check a user - niet-openbare gegevens of argumenten worden niet uitgesloten. Woudloper overleg 5 feb 2016 08:01 (CET)
  Beste Woudloper, om op je oorspronkelijke vraag van 5 februari te reageren, ik denk niet dat commentaar van derden in de weg staat van een zorgvuldige afhandeling. Of het commentaar van derden in de praktijk zinvol is of niet, maakt voor de principekwestie niet uit. Het gaat voor mij om de mogelijkheid dat commentaar van derden zinvol kan zijn. Zo ja, dan moet het in principe niet worden weggemoffeld. Als de zorgvuldigheid in het geding is, kan van het principe worden afgeweken, bijvoorbeeld door het commentaar te negeren of als het uit de hand loopt het te verplaatsen naar een minder opvallende plek. Als iemands privacy in het geding is, kan eveneens worden ingegrepen. De verzoekpagina wordt door sommige collega's omschreven als werkplek van de checkusers en moderators. Ik beschouw het meer als werkplek van de gemeenschap waar leden kunnen communiceren met checkusers over verzoeken die zij zelf indienen of die zij van commentaar kunnen voorzien. Is het omwille van iemands privacy noodzakelijk om extra voorzichtig te zijn, dan is het sowieso beter om niet een verzoekpagina en/of de overlegpagina met honderden volgers te gebruiken, maar de middelen die mijns inziens wel als (exclusieve) werkplekken van de checkusers fungeren: de maillijst, de checkuserwiki en IRC. Mathonius 8 feb 2016 19:18 (CET)
 23. Brya (overleg) 4 feb 2016 06:57 (CET)
 24. Chielbuseyne (overleg) 5 feb 2016 01:01 (CET) Per Mathonius. Waarden mogen geen dode letter zijn.
 25. Pucky (overleg) 6 feb 2016 13:17 (CET)
 26. Magere Hein (overleg) 10 feb 2016 12:17 (CET) Per Peter b.
 27. Tekstman (overleg) 11 feb 2016 19:10 (CET) De argumenten van Marrakech zijn overtuigend en worden niet weerlegd.
 28. Kat(Zeg het maar) 14 feb 2016 13:03 (CET)
 29. GreenDay2 14 feb 2016 13:57 (CET) - Op voorwaarde dat het (zoals Marrakech zelf aangeeft) onder een apart kopje terechtkomt én dat die commentaren constructief en PA-loos zijn. Wat mij betreft kunnen PA's gewoon verwijderd worden, die hoeven zelfs niet op de OP. Transparantie is belangrijk.
 30. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 feb 2016 14:00 (CET)
 31. Lidewij (overleg) 15 feb 2016 12:31 (CET)
 32. Perudotes (overleg) 15 feb 2016 19:35 (CET)
 33. Akadunzio (overleg) 15 feb 2016 19:58 (CET)
Stemming gesloten

Tegen[bewerken]

 1. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 1 feb 2016 21:56 (CET)
 2. Jcb - Amar es servir 1 feb 2016 22:32 (CET)
 3. Trijnstel (overleg) 1 feb 2016 22:41 (CET)
 4. Robotje (overleg) 1 feb 2016 23:02 (CET) - De punten bij 'Overwegingen Jcb' lijken me zinnig genoeg om tegen te stemmen; opmerkingen van derden zullen best wel meegenomen worden als ze op de overlegpagina worden toegevoegd.
 5. Japiot (overleg) 2 feb 2016 00:34 (CET) Voor een checkuser is de vraag: onderzoek of niet. Nadat een positieve beslissing is genomen, wordt er "gekeken" en gerapporteerd. De echte afhandeling vindt vaak achter de schermen plaats. Om een juiste beslissing te nemen moet regelmatig het archief geraadpleegd worden; die van 2015 alleen al heeft 149 items. Voor het archief is het dus belangrijk dat daar alleen de meest relevante informatie in staat, zodat de checkuser en moderator snel de weg kunnen vinden naar eventuele opgebouwde privé- en openbare dossiers. Hoe goed bedoeld ook, discussies van derden over de eerste stap (kijken of niet), voegen niets toe aan het archief. Daarom kunnen deze beter naar de overlegpagina. Overigens is inbreng van derden voor en tijdens de verwerking van de zaak meer dan welkom.
 6. ARVER (overleg) 2 feb 2016 07:45 (CET) Overleg Pagina, de naam zegt het al: De pagina om te overleggen. De sokpopcontrole is wel een stukje privacy waar we om vragen, dus belangrijk dat het voor een checkuser overzichtelijk blijft zodat die niet het verkeerde doet. De Regblok en andere pagina's zijn veel minder privacy gevoelig.
 7. Milliped (overleg) 2 feb 2016 09:02 (CET) Ik geloof niet dat nl-wiki om nóg een circustent à la regblok zit te springen.
 8. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 2 feb 2016 09:05 (CET) De projectpagina is een werkpagina voor de checkusers en afhandelaars, geen podium voor discussie. Daarvoor is de overlegpagina bedoeld. Collega Milliped verwoordt het kernachtig en daarom is dit ook ook zo geregeld. "If it ain't broke don't fix it"
 9. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 2 feb 2016 09:35 (CET)
 10. Atsje (overleg) 2 feb 2016 09:56 (CET)
 11. MatthijsWiki (overleg) 2 feb 2016 11:41 (CET). Per Milliped.
 12. .marc. (overleg) 2 feb 2016 20:30 (CET)
 13. W\|/haledad (zegt u het maar) 2 feb 2016 20:32 (CET) - Steekhoudende argumenten van CU Japiot.
 14. Wiki13 overleg 3 feb 2016 00:16 (CET) Per Japiot en Milliped. Eén circus is meer dan genoeg.
 15. Saschaporsche (overleg) 3 feb 2016 06:45 (CET) Japiot verwoord het prima
 16. Woudloper overleg 3 feb 2016 07:47 (CET) Als derden opmerkingen onder een verzoek plaatsen hoeft dat n.m.m. het werk van de CU's niet te verstoren - het staat de CU's vrij opmerkingen te negeren. Het argument van overzichtelijkheid is valide en het voorstel van Marrakech vind ik daarom niet onredelijk. De reden dat ik toch tegenstem is dat de CU's mijn mening niet lijken te delen, en blijkbaar denken dat opmerkingen van derden op die plek hun werk lastiger zullen maken; en ik laat de werkwijze op de verzoekpagina graag aan de CU's zelf over.
 17.  Klaas `Z4␟` V:  3 feb 2016 09:31 (CET) Nix mis met de Status quo. Als derden zich met een zaak tussen twee à drie (groepen van) betrokkenen willen bemoeien dient dat bij voorkeur (lees: altijd) op de betreffende (of persoonlijke) OP te geschieden.
 18. VanBuren (overleg) 4 feb 2016 14:12 (CET), Het is mij niet duidelijk of er een veelvoorkomend probleem opgelost moet worden (zoals zaken uit het verleden die weer geëvalueerd moeten worden), of dat incidenteel iemand eens wat na wil zoeken. Voor incidentele gevallen is geen regeling nodig.
 19. Lymantria overleg 8 feb 2016 12:40 (CET) Discussies op dit soort pagina's blijken al gauw van een dergelijke omvang dat de overzichtelijkheid wel degelijk geweld wordt aangedaan. Bovendien is het doen van sokpoponderzoek al een precaire opdracht waarin nauwgezet enkele stappen gezet moeten worden. Het toevoegen van ruis, zoals nu wordt verzocht, vergroot de kans op fouten. Ik heb daarom grote moeite met dit voorstel.
 20. JurriaanH (overleg) 14 feb 2016 13:12 (CET) – Dit lijkt me een stelling die vooral betrekking heeft op de checkusers en hoe zij die verzoekpagina het liefst ingedeeld zien. Alle checkusers stemmen tegen, dus lijkt het mij goed hen daarin te volgen.
Stemming gesloten

Conclusie[bewerken]

Met 33 stemmen voor en 20 stemmen tegen is het voorstel aangenomen, zodat de verzoekpagina na de bezwaarperiode van één week kan worden aangepast. Marrakech (overleg) 15 feb 2016 20:00 (CET) overleg verplaatst naar Overlegpagina

Auteursrechtenschendingen verbergen[bewerken]

Stemming
Onderwerp Verbergen van auteursrechtenschendingen uit de geschiedenis van een artikel
Voorstel In de Richtlijnen voor moderatoren wordt onder het kopje "Een versie van een pagina of een logboekvermelding verbergen" de volgende wijziging ingevoerd:
oud
Aanhalingsteken openen

Het gebruik van deze optie is slechts toegestaan in het geval van privacyschending of cyberpesten.

Aanhalingsteken sluiten
nieuw
Aanhalingsteken openen

Het gebruik van deze optie is slechts toegestaan in het geval van auteursrechtenschendingen, privacyschending of cyberpesten.

Aanhalingsteken sluiten

Andere pagina's zoals Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Versies verbergen worden overeenkomstig gewijzigd.

Begindatum Vrijdag 4 december 18:00 CET
Einddatum Vrijdag 18 december 18:00 CET
Stemopties voor, tegen
Quorum 30
Stemcoördinator Josq (overleg)
Opmerkingen Links: Voorafgaande discussie, voorafgaande peiling
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Bij de stemming die het voor moderatoren mogelijk maakte versies uit de artikelgeschiedenis te verbergen heeft de gemeenschap niet de mogelijkheid gecreeerd om dit ook in geval van auteursrechtenschendingen te doen. Is een artikel dus eenmaal herschreven, dan is er geen mogelijkheid meer om een auteursrechtenschending voor het publiek te verbergen. Met dit stemvoorstel kan de discrepantie met nieuwe artikelen - die wel direct verwijderd mogen worden als ze auteursrechtenschendingen bevatten - worden verholpen.

Voor[bewerken]

 1. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 dec 2015 18:08 (CET) Vanzelfsprekend.
 2. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2015 18:10 (CET) Er zijn nu af en toe klachten over en die begrijp ik.
 3. ARVER (overleg) 4 dec 2015 18:12 (CET)
 4. JurriaanH (overleg) 4 dec 2015 18:13 (CET)
 5. Mbch331 (Overleg) 4 dec 2015 18:13 (CET) Er is bezwaar tegen het verwijderen van een pagina wegens auteursrechtenschending in de geschiedenis. Dan wordt er al vaak geroepen dat moderatoren het moeten verbergen.
 6. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 4 dec 2015 18:15 (CET)
 7. Woudloper overleg 4 dec 2015 18:19 (CET)
 8. Woodcutterty|(?) 4 dec 2015 18:21 (CET) Met de kanttekening dat zowel wijzigingencontroleurs als moderators hierbij zorgvuldigheid dienen te betrachten.
 9. Magere Hein (overleg) 4 dec 2015 18:31 (CET) Per IJzeren Jan.
 10. Kukkie (overleg) 4 dec 2015 18:55 (CET)
 11. Saschaporsche (overleg) 4 dec 2015 19:23 (CET)
 12. Sander1453 (overleg) 4 dec 2015 19:50 (CET)
 13. CaAl (overleg) 4 dec 2015 20:20 (CET) Ik had liever gehad dat de stemming later begon: Woodcutterty heeft valide punten en het was beter geweest die eerst te bediscussiëren voordat er een tekstvoorstel kwam
 14. Look Sharp! Eagle(owl)-eye.JPG 4 dec 2015 20:26 (CET)
 15. ed0verleg 4 dec 2015 20:47 (CET) ja, graag! Verwijderen van een heel artikel omdat 1 versie (c) bevat werkt in de hand dat het misbruikt kan worden om de verwijderlijst te passeren. Wanneer een allereerste versie een auteursrechtenschending bevat kan het artikel altijd nog helemaal worden verwijderd, in andere gevallen is dit de beste oplossing.
 16. Trewal 4 dec 2015 21:50 (CET)
 17. Erik Wannee (overleg) 4 dec 2015 22:31 (CET)
 18.  Klaas `Z4␟` V:  4 dec 2015 22:43 (CET) mits zorgvuldigheid betracht wordt
 19. Sijtze Reurich (overleg) 5 dec 2015 00:51 (CET)
 20. The Banner Overleg 5 dec 2015 01:18 (CET)
 21. Atsje (overleg) 5 dec 2015 09:02 (CET)
 22. Face-smile.svg4ever(Overleg) 5 dec 2015 12:04 (CET) Vooral nuttig wanneer iemand een auteursrechtenschending begaat die bijna onmiddellijk teruggedraaid wordt.
 23. max (overleg) 5 dec 2015 15:45 (CET)
 24. JanB (overleg) 5 dec 2015 15:59 (CET)
 25. Elvesham (overleg) 5 dec 2015 17:22 (CET)
 26. Wiki13 overleg 5 dec 2015 20:31 (CET)
 27. MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 5 dec 2015 22:16 (CET)
 28. Effeië T.Sanders 6 dec 2015 10:27 (CET) De tegenstemmers hebben me overtuigd dat dit blijkbaar nodig is. Wel ga ik uit van de nodige zorgvuldigheid, en dat dit niet bij iedere auteursrechtenschendende scheet wordt toegepast, maar alleen wanneer het echt noodzakelijk is.
 29. Richard KiWi Overleg 6 dec 2015 13:21 (CET) Alleen indien echt nodig, dus moet de mogelijkheid er zijn, maar niet voor alles, zoals enkelen ook zeggen.
 30. Otto (overleg) 6 dec 2015 14:00 (CET)
 31. Gouwenaar (overleg) 6 dec 2015 14:38 (CET) Met de kanttekening dat zorgvuldig gekeken moet worden of er door latere schrijvers gebruik is gemaakt van dit materiaal, zo ja, dan dienen ook die versies te worden verwijderd c.q. verborgen.
 32. RonnieV (overleg) 6 dec 2015 14:52 (CET) - Maar hopelijk wordt dit wel zorgvuldig gebruikt, dat wil zeggen dat er duidelijk wordt gemaakt (bij de verbergactie of elders) waar de tekst vandaan kwam. Wat latere schrijvers ermee gedaan hebben, moet zelfstandig beoordeeld worden. Als het nog steeds auteursrechtschendend is, dan zou het verborgen moeten worden. Is het alleen als bron gebruikt, dan natuurlijk niet. De toevoeging van B222 hieronder, dat de bron vermeld dient te worden op de OP, vind ik wel een heel mooie aanvulling.
 33. Vinvlugt (overleg) 6 dec 2015 21:59 (CET)
 34. Magalhães (overleg) 6 dec 2015 22:27 (CET)
 35. B222 De tegenstemmers geven niet voldoende recht aan het aspect dat auteursrechten slechts geschonden kunnen worden door openbaargemaakte werken. Verbergen beëindigt dus de schending, indien de latere versies als zelfstandig werk aan te merken zijn. N.B.: Op de overlegpagina moet standaard een verwijzing komen naar het geschonden werk, zodat ieder zich kan vergewissen van de zelfstandigheid van de openbare versies.
  Dat auteursrechten alleen geschonden kunnen worden door het openbaar maken van een werk is zeker niet waar. Ook het enkel verveelvoudigen of bewerken is in beginsel (behoudens beperkingen zoals de thuiskopie-exceptie en citaatrecht) een inbreukmakende handeling. Verbergen beëindigt de inbreuk dus niet volledig – dat vereist volledige verwijdering –, wat echter niet wil zeggen dat het daarom gelaten moeten worden, aangezien het verbergen van versies met inbreukmakende content er in ieder geval voor zorgt dat de inbreuk in de vorm van de openbaarmaking gestaakt wordt en het verdere inbreuk voorkomt doordat het werk niet meer ten onrechte onder een vrije licentie wordt aangeboden. Woodcutterty|(?) 7 dec 2015 11:01 (CET)
 36. Wwian1 (overleg) 7 dec 2015 11:54 (CET) Als de versie niet verborgen wordt, blijft de auteursrechtenschending in feite gehandhaafd. Wel moet men het zeker weten, maar dat kunnen we wel aan ons uiterst deskundige moderatorencorps overlaten.
 37. Robotje (overleg) 7 dec 2015 11:58 (CET)
 38. Sir Iain overleg 7 dec 2015 13:35 (CET)
 39. KroySquare.jpgDirkVE overleg 7 dec 2015 14:18 (CET)
 40. Grasmat (overleg) 7 dec 2015 18:04 (CET)
 41. Sum?urai8? 10 dec 2015 00:53 (CET)
 42. Iooryz (overleg) 10 dec 2015 18:06 (CET)
 43. JetzzDG 11 dec 2015 12:46 (CET)
 44. Sonty (overleg) 12 dec 2015 14:25 (CET)
 45. Vdkdaan (Gif mo sjette) 15 dec 2015 20:22 (CET) Omdat zo alle nuttige bijdragen en de geschiedenis bewaard blijven. Wissen en opnieuw zetten is een inbreuk op de goede bijdragen
 46. Hurdurburdur (overleg) 16 dec 2015 8:41 (CET)
 47. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 16 dec 2015 13:43 (CET) Als het een nieuw artikel is, artikel verwijderen en opnieuw beginnen, maar met een tekst die vervangen word door een gekopieerde versie kan je prima die versie verbergen. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 16 dec 2015 13:43 (CET)
 48. Happytravels (overleg) 18 dec 2015 15:46 (CET)
Stemming gesloten

Tegen[bewerken]

 1. Peter b (overleg) 4 dec 2015 18:23 (CET) Dat werkt in de praktijk niet, imo slechts twee mogelijkheden, laten staan of de hele pagina weg en dan zonder eerdere versies geheel opnieuw beginnen, als er is voortgebouwd op een versie met auteursrechtschending dan zou verwijdering van alleen die versie imo strijdig zijn met de licentie.
  • Geheel met je eens, ik denk ook dat het verbergen moet gaan voor nieuwe versies in oudere artikelen. Als het gaat over de eerste versie, dan graag inderdaad het hele artikel weg. Dqfn13 (overleg) 4 dec 2015 18:34 (CET)
   • Dit ligt eraan in welke mate de schending nog aanwezig is in de huidige tekst. Opnieuw beginnen verwijdert ook alle goede bijdragen van deze en gene, en haalt dat uit de geschiedenis. Dat is niet altijd terecht, zeker niet als het nieuwe artikel (deels) gebaseerd wordt op het oudere. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 6 dec 2015 14:52 (CET)
    • Ik doelde meer op de laatste versie die terug is gedraaid en waar geen latere versies op gebaseerd zijn. Dqfn13 (overleg) 7 dec 2015 12:05 (CET)
 2. — Zanaq (?) 4 dec 2015 20:11 (CET) Nee. Als er auteursrechtenschending is moet het hele artikel (het hele afgeleide werk) weg voordat er een geheel nieuwe versie geplaatst wordt. Verbergen maakt het zeer moeilijk te traceren of er sprake is van auteursrechtenschending. Eens met Peter b en Woodcutterty. Pas verbergen als er een klacht wordt ingediend, wat ook in overeenstemming is met de Safe Harbour Provisions en de Beperkte Aansprakelijkheid van Providers.
 3. Trijnstel (overleg) 15 dec 2015 11:21 (CET) eens met Peter b en Zanaq, liever helemaal verwijderen
  • Misschien begrijp ik u verkeerd of heb ik iets gemist, maar er ligt toch geen voorstel om versies met inbreukmakend materiaal helemaal te verwijderen? Het gaat hier om wel of niet verbergen, en daarvan zegt u: liever niet verbergen (en dus de inbreuk laten voortduren), dan wel verbergen, want verbergen gaat me niet ver genoeg. Zie ik dat goed? Woodcutterty|(?) 16 dec 2015 20:44 (CET)
 4. Happytravels (overleg) 17 dec 2015 01:23 (CET) Momenteel is de praktijk dat lemma's met auteursrechtenschending in zijn geheel worden verwijderd. Met dit voorstel is dat afgeschaft. Er is geen discussie geweest over het niet meer verwijderen van een compleet lemma. Dat had natuurlijk wél gemoeten! Er zijn lemma's met honderden bewerkingen. Als iemand al bij het aanmaken van een lemma een auteursrechtenschending deed, dan is het ondoenlijk al die honderden bewerkingen te verbergen. Verwijdering is dan beter. Bij een enkele bewerking kan je eventueel besluiten tot verbergen. Eventueel, want de overtreding kan ook direct na het aanmaken geconstateerd worden. Ook dan kan je nog steeds beter het lemma verwijderen. Bij meerdere moet je dat per geval bekijken. Mijn eerste twee zinnen zijn tevens een antwoord op de reactie van Woodcuttery hierboven.
  Je zegt precies wat Akoopal hierboven ook zei. En die was voor. ed0verleg 17 dec 2015 08:55 (CET)
  Dan had hij/zij tegen moeten stemmen ;) De stemming gaat namelijk alleen over 'verbergen', niet over 'verwijderen'. Ook jij zegt bij je stem dat bij 1 bewerking, overgegaan dient te worden tot verwijdering. Dat zal dus niet meer gaan gebeuren. Mede dank zij jouw stem. Happytravels (overleg) 17 dec 2015 10:53 (CET)
  Een versie kan worden verborgen, niet worden verwijderd, behalve met rare truken, veel werk en kans op fouten, door een heel artikel te verwijderen en daarna sommige versies terug te zetten. Een verborgen versie kan door 60 moderatoren nog worden ingezien, met wat extra klikken, de rest van de 7 miljard wereldbewoners zien helemaal niets, voor al die mensen is die versie feitelijk verwijderd. Als je toch technisch perfecte antwoorden wilt: ook een verwijderde versie is niet verwijderd, maar onzichtbaar gemaakt door een oversighter, zodat ook moderatoren het niet meer kunnen zien. Echt verwijderen is iets dat in een database niet meer zomaar gebeurt (en Wikipedia is eigenlijk een grote database). Er staat gewoon ergens een (of meer) vlaggetje wie iets wel/niet kan zien. In het hele voorstel staat het woord verwijderen dan ook niet vermeld. ed0verleg 17 dec 2015 14:32 (CET)
  Wat is nu eigenlijk het verschil tussen verwijderen en verbergen? Enige verschil lijkt me dat de bewerkingsgeschiedenis een geheel blijft. Natuur12 (overleg) 17 dec 2015 16:07 (CET)
  Happytravels, kunt u uitleggen hoe uit het voorstel ('moderators krijgen de bevoegdheid versies met inbreukmakende content te verbergen') volgt dat de bevoegdheid van moderators wordt afgeschaft om artikelen waarvan de eerste versie (en als gevolg daarvan mogelijk ook latere versies) inbreukmakend materiaal bevat te verwijderen? Ik heb dat er niet in gelezen, en de toelichting bij het voorstel lijkt van het tegendeel uit te gaan (er wordt een discrepantie verholpen door het creëren van een extra bevoegdheid, niet door het afschaffen van een reeds bestaande bevoegdheid). Woodcutterty|(?) 17 dec 2015 16:35 (CET)
  @Woodcuttery Als het letterlijk wordt genomen, dan blijft alleen de mogelijkheid openstaan om lemma's te verwijderen als er sprake is van een "overduidelijke auteursrechtenschending" wegens een "tekstdump" of "onopgemaakte tekst", zoals in de richtlijnen voor moderatoren staat aangegeven. Andere legitieme mogelijkheden zijn er (veronderstel ik dan maar even) nooit geweest. In de praktijk daarentegen zijn ook wegens andere redenen complete lemma's verwijderd. Tegen die praktijk wordt - inderdaad - bij bovenstaand stemvoorstel niet opgetreden. Je zou dus mogen verwachten dat die mogelijkheid gehandhaafd blijft, ook al komt die niet terug in de richtlijnen voor moderatoren. Een moderator die op zijn strepen gaat staan, zou echter kunnen verwijzen naar die richtlijnen om een versie met auteursrechtenschending uitsluitend en alleen onzichtbaar te maken voor 'gewone' lezers, als er geen sprake is van een "tekstdump" of "onopgemaakte tekst". Het zou, lijkt me, prettig zijn om meer duidelijkheid te creëren in de richtlijnen voor moderatoren, door meer mogelijkheden te benoemen om een lemma bij een auteursrechtenschending te verwijderen. Tot dan stem ik tegen. Wat betreft de opmerking van Edoderoo. Die geeft aan dat een versie verbergen niet hetzelfde is als een versie verwijderen. Ook verwijderen, is niet echt verwijderen zoals dat nu gedaan wordt (dat laatste was nieuw voor mij). De juriste Marianne Korpershoek geeft hier op deze website aan dat ook als een lemma met auteursrechtenschending via omwegen te lezen is - zij heeft het zelf specifiek over het gebruik van een wachtwoord, maar het lijkt me ook anderszins invulbaar - er nog steeds sprake is van een overtreding van de auteurswet. De vraag komt dan op of het verbergen van versies zoals dat nu gedaan wordt, voldoende is om geen inbreuk meer te maken op een auteursrechtenschending. Dat lijkt me niet, aangezien Edoderoo schrijft dat als een versie op de huidige manier verborgen wordt, nog steeds op WP:NL 60 (dat moet dacht ik 50 zijn) moderatoren die kunnen inzien. Lemma's die op de huidige manier 'verwijderd' worden, blijven in de database staan, schrijft Edoderoo. Ook dan lijkt me nog steeds sprake van een auteursrechtenschending, ook al zullen dan mogelijk minder mensen een en ander kunnen inzien. Het stemvoorstel lijkt, om die redenen, volstrekt onvoldoende om auteursrechtenschendingen tegen te gaan. Happytravels (overleg) 18 dec 2015 02:00 (CET)
  Bedankt voor de duiding bij je verhaal. Ja, technisch gezien is een auteursrechtenschending niet opgelost door het te verbergen, maar mogelijk is het in de praktijk wel afdoende. Mocht er toch een partij zijn die totale verwijdering eist, dan kan er aan een oversighter worden gevraagd een versie/artikel nog "harder" te verwijderen. Of het dan echt weg is, of slechts voor de developers zichtbaar, dat weet ik niet, dat zouden we een oversighter moeten vragen. Maar ik denk dat dat soort schendingen met zo'n eis zeer zelden voorkomen. Oversight wordt nu vaak toegepast bij ernstige privacyschendingen, waarbij het onwenselijk is dat iemand in de toekomst de informatie zou kunnen terug opvragen. Auteursrechtenclaims krijgen we zelden, al helemaal op tekst, en dat is eigenlijk goed nieuws, want dat betekent dat we het doorgaans zelf al opgespoord en verwijderd hebben voordat er een probleem is, en zo hoort het ook. ed0verleg 18 dec 2015 09:18 (CET)
  Jij ook bedankt voor je reactie. Korpershoek adviseert nog om een 'Notice to take down' te plaatsen. Ik weet niet of dat al gedaan is, maar lijkt mij inderdaad een goed idee. Happytravels (overleg) 18 dec 2015 12:55 (CET)
  Ik geloof niet iemand heeft beweerd, of de suggestie heeft willen wekken, dat het verbergen van versies de inbreuk volledig doet staken. Het verbergen brengt echter wel mee dat de tekst niet meer (ten onrechte) aan het publiek wordt aangeboden onder een vrije licentie en op grond daarvan verder verspreid wordt, en voorkomt dat andere gebruikers op de tekst voortbouwen. Het beperkt dus de omvang van de inbreuk, en de omvang van de schade die de rechthebbende mogelijk lijdt. Daarbij is het ook van belang rekening te houden met het feit dat de licentieovereenkomst geen vrijwaring tegen aanspraken van derden bevat, waardoor eventuele hergebruikers die door de rechthebbende worden aangesproken niet naar de licentiegever kunnen wijzen (vgl. K. Koelman, 'Waarom Creative Commons niet kan werken', Computerrecht 2009, 96). Het is op zijn minst onfatsoenlijk (en stellig onrechtmatig) richting zowel hergebruikers als rechthebbenden om content waarvan je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze inbreukmakend is, onder een vrije licentie te blijven aanbieden. Natuurlijk moet er voor een volledige beëindiging van de inbreuk meer gebeuren, daarvoor kan de rechthebbende zich tot de Foundation wenden. Maar juist het feit dat het materiaal hier onder een Creative Commons-licentie wordt aangeboden maakt dat we – anders dan de gemiddelde andere website – niet stil kunnen zitten en wachten tot de rechthebbende een notice-takedownverzoek indient bij de Foundation. Woodcutterty|(?) 18 dec 2015 14:35 (CET)
  Op mijn beurt heb ik nergens de indruk willen wekken om in plaats van 'verbergen' dan maar niets te doen. Dat blijkt ook niet uit wat ik hierboven schrijf. Op de OP van Josq heb ik diverse vragen en enkele opties gegeven om plagiaat en auteursrechtenschending te voorkomen. Ook aan de discussie, vooraf aan deze stemming en waar hierboven naar verwezen wordt, heb ik bijgedragen. Belangrijkste voor mij is het probleem bij de horens aanpakken: verplichte weergave bronnen. Dat hoeft niet bij elke scheet die we opschrijven, maar dat kan bijvoorbeeld onder meer onder een kopje 'Geraadpleegde literatuur' of zo, maar nu wijk ik te veel af van het stemvoorstel. Ik wil daar de komende weken nog eens over nadenken. Enfin, ik zal mijn stem omzetten naar 'voor'. Verbergen is in ieder geval beter dan niets doen, dat is waar. Happytravels (overleg) 18 dec 2015 15:02 (CET)
 5. __ wɘster 18 dec 2015 01:51 (CET)
Stemming gesloten

Conclusie[bewerken]

Met 48 stemmen voor en 5 stemmen tegen is het voorstel aangenomen, zodat de richtlijnen na de bezwaarperiode van 1 week overeenkomstig aangepast kunnen worden. Josq (overleg) 18 dec 2015 19:06 (CET)

Aangezien de bezwaarperiode voorbij is ben ik zo vrij geweest de optie toe te voegen aan de richtlijnen voor moderatoren en de betreffende verzoekpagina. Woodcutterty|(?) 26 dec 2015 00:32 (CET)

Blokkade voor onbepaalde tijd bij herhaalde auteursrechtenschendingen[bewerken]

Stemming
Onderwerp Blokkade voor onbepaalde tijd bij herhaalde auteursrechtenschendingen
Voorstel Aan de Richtlijnen voor moderatoren wordt onder het kopje "Een geregistreerde gebruiker blokkeren", onder punt 5 ("zeer lange blokkeringen ...") de volgende tekst toegevoegd:
Aanhalingsteken openen

Wanneer een gebruiker auteursrechtenschendingen begaat, geldt de volgende regeling:

 • De gebruiker krijgt eerst een waarschuwing, uitleg, en de mogelijkheid om eventuele andere, nog onontdekte auteursrechtenschendingen aan te wijzen
 • Wordt er daarna opnieuw een auteursrechtenschending aangetroffen, dan hebben moderatoren de mogelijkheid om een blokkade voor onbepaalde tijd op te leggen.
 • Deze blokkade wordt pas opgeheven wanneer de gebruiker verklaart al zijn of haar auteursrechtenschendingen te hebben aangewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en kennis te nemen van alle relevante richtlijnen, licentievoorwaarden en wettelijke regelingen.
 • Wordt er na opheffen van de blokkade opnieuw een auteursrechtenschending aangetroffen, dan kan een blokkade voor onbepaalde tijd worden opgelegd die slechts kan worden aangevochten bij de Arbitragecommissie.
Aanhalingsteken sluiten
Begindatum Vrijdag 4 december 18:00 CET
Einddatum Vrijdag 18 december 18:00 CET
Stemopties Voor, tegen
Quorum 30
Stemcoördinator Josq (overleg)
Opmerkingen link: voorafgaande peiling
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk (buitenom het citaatrecht) is illegaal, tegen de licentie- en gebruikersvoorwaarden en tegen de richtlijnen. Het doet afbreuk aan het ideaal van vrij beschikbare informatie en aan het onderling vertrouwen. Het is moeilijk te detecteren en het herstellen kan veel werk kosten. Gebruikers die eenmaal met overschrijfwerk begonnen zijn leveren soms in hoog tempo grote aantallen artikelen af, zodat controle- en herstelwerk al gauw op achterstand komt. Hiermee zijn auteursrechtenschendingen een dusdanig ernstig vergrijp dat een blokkade voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden moet behoren, waarmee de verantwoordelijkheid om de problemen op te lossen primair bij de veroorzaker komt te liggen.


Voor[bewerken]

 1. ARVER (overleg) 4 dec 2015 18:14 (CET)
 2. JurriaanH (overleg) 4 dec 2015 18:15 (CET) – De te implementeren tekst is voldoende voorzichtig, met de expliciet vermelde stap van eerst waarschuwen, in gesprek gaan et cetera.
 3. Saschaporsche (overleg) 4 dec 2015 19:24 (CET)
 4. Helaas hebben we in het verleden gebruikers gekend met een eigen interpretatie van "auteursrechten" en wat daarbij als ongehoorzaam burger hier nog kan worden toegevoegd. Laten we daar dan duidelijke richtlijnen bij neerzetten, zodat de moderatoren in ieder geval de mogelijkheid hebben om op te treden. ed0verleg 4 dec 2015 20:50 (CET)
 5. Erik Wannee (overleg) 4 dec 2015 22:39 (CET), maar uitsluitend in die gevallen waarbij het schenden van auteursrechten overduidelijk opzettelijk en herhaald na waarschuwingen is gedaan. Dus als het duidelijk is gedaan uit onverbeterlijk vandalisme of trollen. Maar als iemand net iets meer overschrijft dan een eenvoudig citaat, dan vind ik blijvende uitsluiting een veel te zwaar middel; dan zou er gewoon opgetreden moeten worden met berispingen en hooguit tijdelijke blokkades.
 6. MrBlueSky (overleg) 4 dec 2015 23:16 (CET)
 7. Dqfn13 (overleg) 7 dec 2015 12:18 (CET) Per Erik Wannee: uitsluitend bij opzettelijke schendingen. Doorgaans wordt het allemaal duidelijk aangegeven en worden mensen zelfs meermaals gewaarschuwd. Op zich is het OT mogen blokkeren al voldoende, meestal gaat het om een tijdelijke periode als waarschuwing.
 8. Magere Hein (overleg) 7 dec 2015 13:03 (CET) - Ik ben me bewust van de futiliteit van deze stem, ik doe hem om mijn instemming met het doel van het voorstel te tonen. Ik deel de mitsen en maren van Erik Wannee, die mij vertellen dat de nee-stemmers gelijk hebben: het voorstel moet geamendeerd. Ik meen dat de regels daar niet in voorzien.
 9. Mx9 (overleg) 7 dec 2015 14:52 (CET) mening herzien. Voldoende omzichtigheid betracht.
 10. JetzzDG 11 dec 2015 12:47 (CET)
 11. Natuur12 (overleg) 16 dec 2015 15:32 (CET) Ik denk dat de tekst anders moet maar aan de andere kant is het beter dan de huidige situatie waar we ze zo nu en dan voor sokpopmisbruik blokkeren en in zeldzame gevallen wegens auteursrechtenschending wanneer een mod de ballen heeft een OT op te leggen.... Overigens denk ik wel dat deze tekst genoeg ruimte biedt voor maatwerk. Ik zie ook niet hoe dit betrekking heeft op zaken zoals het niet naleven van licentievoorwaarde met vertalen of gecompliceerdere zaken zoals is een werk wel of niet PD. Misschien kan de toevoeging "overduidelijke auteursrechtenschending" dit euvel verhelpen.
Stemming gesloten

Tegen[bewerken]

 1. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 dec 2015 18:13 (CET) Eens met de intentie, maar de tekst wekt wel een beetje de indruk dat iemand dus ook geblokkeerd kan worden voor (het niet aanwijzen van) een auteursrechtenschending van tien jaar geleden. In die tijd was het bijvoorbeeld nog heel normaal om artikelen van andere Wikipedia-edities te vertalen zonder dat expliciet aan te geven. Ik kan niet akkoord gaan met een regel die het mogelijk zou maken iemand daar alsnog voor te blokkeren.
  Dank voor de toelichting. Het stemvoorstel laat ruimte voor uitzonderingen: moderatoren hebben de mogelijkheid om een blokkade voor onbepaalde tijd op te leggen. Het risico dat een moderator het gezonde verstand niet gebruikt kun je afwegen tegen de ernst van auteursrechtenschendingen en de moeilijkheid waarmee die op te sporen zijn. Josq (overleg) 4 dec 2015 18:18 (CET)
  Dat ben ik nu juist niet met je eens, Josq. Er wordt onder moderatoren over een heleboel zaken heel verschillend gedacht, terwijl er voor een blokkade maar één moderator nodig is. Omdat moderatoren over het algemeen proberen elkaar niet voor de voeten te lopen, hebben de hardliners daardoor altijd een streepje voor. Ik ben het volkomen eens met wat Peter b en Kukkie hieronder schrijven, want inderdaad: de ene auteursrechtenschending is de andere niet en bovendien hebben sommige gebruikers er inderdaad geen benul van waar de grens ligt. Voorbeeld: ik heb een tijdje geleden een artikel verwijderd en de auteur erop gewezen dat hij niet zomaar tekst mocht overnemen van de website van een sportclub. Daarop maakte hij het opnieuw aan, waarbij hij "voetbal- en tennisclub" door "tennis- en voetbalclub" of zoiets had vervangen en nog wat van dergelijke cosmetische wijzigingen. En vervolgens kwam die persoon heel onschuldig vragen of het zo wel door de beugel kon.
  Ik denk daarom dat je, alvorens zware sancties aan auteursrechtenschendingen te verbinden, die eerst eens helder zal moeten definiëren. WP:Auteursrechten biedt wat dat betreft jammer genoeg geen enkel soelaas.
  Waar ik in de voorgestelde tekst echter de grootste moeite mee heb, is dat de sancties zelfs met terugwerkende kracht kunnen worden opgelegd. Als er in plaats van "Wordt er daarna opnieuw een auteursrechtenschending aangetroffen" had gestaan "Pleegt de gebruiker daarna opnieuw auteursrechtenschending", had ik dat al een hele verbetering gevonden. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 dec 2015 23:34 (CET)
 2. Peter b (overleg) 4 dec 2015 18:26 (CET) Dit opent de deur naar volstrekte willekeur, jaagt goedbedoelende gebruikers onnodig weg en vereist van moderatoren kennis waarover zij niet beschikken. Er wordt in de praktijk heel vaak schending a geroepen waar dat tenminste betwistbaar is.
 3. Kukkie (overleg) 4 dec 2015 18:57 (CET) Veel gebruikers weten denk ik niet eens wat precies auteursrechtenschendingen zijn. Auteursrechten schenden gebeurt namelijk zelden bewust. +Nog meer belasting van de arbcom.
 4. De Wikischim (overleg) 4 dec 2015 19:39 (CET) Auteursrechtenschending moet te vuur en te zwaard worden bestreden, maar in deze vorm vind ik dit veel te veel op de Josq-manier lijken, waarbij beslissingen over zaken als OT blokkades op basis van puur persoonlijke afwegingen worden gemaakt. Ofwel eens met het argument dat dit de deur openzet naar willekeur. Hoe dan ook mag een moderator NOOIT geheel eigenmachtig besluiten een geregistreerde gebruiker die geen duidelijke vandaal is OT te blokkeren, dat is wmb zo'n beetje het ergste wat je hier als moderator kunt doen. Dit voorstel zet in feite de deur hiernaartoe wel open.
 5. Joris (overleg) 4 dec 2015 19:51 (CET) Per geval bekijken.
 6. CaAl (overleg) 4 dec 2015 20:24 (CET) Ben voor het principe, maar tegen deze invulling van de tekst.
 7. Trewal 4 dec 2015 22:06 (CET) per IJzeren Jan.
 8. Sijtze Reurich (overleg) 5 dec 2015 00:58 (CET) Eens met IJzeren Jan.
 9. The Banner Overleg 5 dec 2015 01:17 (CET)
 10. Elvesham (overleg) 5 dec 2015 17:20 (CET) - per IJzeren Jan.
 11. MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 5 dec 2015 22:28 (CET) Principe lijkt mij goed, maar dit is wel erg streng. Heel wat nieuwe gebruikers snappen niet goed wat ze verkeerd doen en gaan dreigen met blokkades (of ze opleggen), helpt niet echt. Het moet soms 10 keer herhaald worden voor het doordringt. Gebruikers die goed weten dat ze zondigen tegen de wet en niet positief reageren op overleg hierover, kunnen toch al geblokkeerd worden voor niet-constructief gedrag, toch? Eventueel kan dat dan daarbij geformaliseerd worden.
 12. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 dec 2015 09:00 (CET) Onvoldoende nuances.
 13. Richard KiWi Overleg 6 dec 2015 13:24 (CET) Bij herhaalde auteursrechtenschending loopt de blokkade vanzelf op en kan het op een gegeven moment OT worden, dus er hoeft geen aparte regel of richtlijn voor te zijn vind ik.
 14. Otto (overleg) 6 dec 2015 14:01 (CET)
 15.  Klaas `Z4␟` V:  6 dec 2015 18:34 (CET) Veel te zwaar.
 16. B.E. Moeial 6 dec 2015 22:22 (CET) - De ene auteursrechtenschending is de andere niet. Vergeten te bron te vermelden bij vertalen van GFDL of CC-BY-SA van bijvoorbeeld wiki-en is van een geheel andere orde (en heel simpel te corrigeren door de bron alsnog te vermelden) dan overtikken van de Brittanica oid. verder per IJzeren Jan.
 17. Magalhães (overleg) 6 dec 2015 22:27 (CET)
 18. b222. Meer waarborgen voor zorgvuldigheid zijn nodig.
 19. Wwian1 (overleg) 7 dec 2015 11:57 (CET) Per o.a. Kukkie en MichielDMN
 20. Woodcutterty|(?) 7 dec 2015 12:31 (CET) Ik ben niet overtuigd van de noodzaak van deze aanvulling. De huidige regels en richtlijnen bieden ruim voldoende mogelijkheden een gebruiker die herhaald en opzettelijk inbreuk maakt op auteursrechten voor lange duur, en ook voor onbepaalde tijd, te blokkeren.
 21. Havang (overleg) 7 dec 2015 22:12 (CET) Wikipedia is toch de grote kopieerder... dan ga je kleine kopieerders die het onderscheid tussen kopieren en copyvio nog moeten leren, niet verhinderen mee te spelen. --Havang (overleg) 7 dec 2015 22:12 (CET)
 22. Grasmat (overleg) 8 dec 2015 08:45 (CET)
 23. Just a member (overleg) 9 dec 2015 20:52 (CET), per Joris.
 24. Sum?urai8? 10 dec 2015 00:57 (CET) Voor onbepaalde tijd gaat me te ver. Een oplopende blokkade van bepaalde tijd lijkt me in dit geval voldoende om de encyclopedie te beschermen. Als iemand daadwerkelijk alleen maar wijzigingen doet die schadelijk zijn voor de encyclopedie dan kan altijd nog voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden. Daar hoeft geen extra passage voor toegevoegd te worden.
 25. Phamming (overleg) 11 dec 2015 21:56 (CET) Naar Ijzeren Jan.
 26. Happytravels (overleg) 12 dec 2015 07:55 (CET) o.a. Per Woodcuttery. Er zijn Wikipedianen die zich niet bewust zijn van een auteursrechtenschending als ze een 'verkeerde' afbeelding van Commons publiceren of een in België beschermde tekst die in de USA is vrijgegeven letterlijk vertalen van WP:EN etc. Het voorstel zal ongetwijfeld leiden tot willekeur. Verder is niets afgesproken over het wel of niet mogen 'overrulen' van een moderatorbeslissing door een andere moderator.
 27. Trijnstel (overleg) 15 dec 2015 11:22 (CET) huidige richtlijnen volstaan
 28. Hurdurburdur (overleg) 16 dec 2015 8:44 (CET) Laat de huidige richtlijnen zoals ze zijn. Blijf de gevallen per keer beoordelen zeg ik dan.
 29. __ wɘster 18 dec 2015 01:50 (CET)
Stemming gesloten

Conclusie[bewerken]

Met 11 stemmen voor en 29 tegen heeft geen van de stemopties het quorum gehaald. Josq (overleg) 18 dec 2015 19:03 (CET)