Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).


2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Categoriseren van personen[bewerken]

Stemming
Onderwerp Categoriseren van personen
Voorstel Het verduidelijken van de richtlijnen voor de categorisatie van personen door een stemming over de hieronder vermelde stellingen.
Begindatum Zaterdag 1 oktober 2016, 10:00 CEST
Einddatum Zaterdag 29 oktober 2016, 10:00 CEST
Stemopties voor, tegen
Minimale steun 25
Stemcoördinator LeeGer
Opmerkingen
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Stelling 1[bewerken]

De functies waarop iemand gecategoriseerd wordt dienen mede bepalend te zijn voor zijn of haar encyclopedische belang. Slechts een vermelding dat iemand een functie heeft beoefend is daarvoor onvoldoende.
Voorbeeld: Emile Coulonvaux staat vermeld in de categorie "Belgisch advocaat". Over die functie staat in het artikel slechts vermeld: "Als doctor in de rechten vestigde Coulonvaux zich als advocaat in Dinant."

Stelling 2[bewerken]

Om een persoon op het lidmaatschap van een organisatie te categoriseren, is alleen de vermelding van het lidmaatschap onvoldoende.
Voorbeeld: Ton de Kok staat vermeld in de categorie "Nederlands vrijmetselaar". Over zijn lidmaatschap staat in het artikel slechts vermeld: "Als vrijmetselaar is hij lid van de loge Jan Amos Comenius."

Voor stelling 1[bewerken]

 • ...

Tegen stelling 1[bewerken]

 • ...

Voor stelling 2[bewerken]

 • ...

Tegen stelling 2[bewerken]

 • ...

Afhandeling Menke-artikelen[bewerken]

Stemming
Onderwerp De afhandeling van de nalooplijst met de artikelen die door gebruiker:Menke nieuw aangemaakt zijn
Voorstel "Voorstel 3": De nog niet gecontroleerde artikelen worden na afloop van de stemprocedure per direct verwijderd
Begindatum vrijdag 8 juli 2016, 17:30 CEST
Einddatum vrijdag 22 juli 2016, 17:30 CEST
Stemopties voor, tegen
Minimale steun 30
Stemcoördinator Josq (overleg)
Opmerkingen Zie Wikipedia:Nalooplijsten/Menke voor achtergronden en de peiling die aan dit voorstel voorafging. Overleg vindt plaats op deze pagina.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Het voorstel dat ter stemming voorligt:

Voorstel 3[bewerken]

De nog niet gecontroleerde artikelen (d.w.z. de artikelen die niet zijn afgevinkt op de controlelijst) worden na afloop van de stemprocedure per direct verwijderd.

De controle van een groot aantal artikelen, die zijn aangemaakt door Menke heeft aangetoond dat er in veel gevallen sprake is van overgeschreven teksten, die soms wel en soms niet, auteursrechtelijk beschermd zijn. De gebruikte teksten zijn veelal sterk gekleurd en geven een zeer eenzijdig beeld van personen en/of gebeurtenissen. In een groot aantal gevallen wordt bovendien zeer slordig met de feiten omgegaan. Bronnen zijn zonder enige vorm van controle klakkeloos overgenomen. Soms zijn feiten zelfs verzonnen. Het handhaven van de door Menke aangemaakte artikelen doet grote afbreuk aan de betrouwbaarheid van Wikipedia als encyclopedie. Dit probleem kan slechts opgelost worden door met grote voortvarendheid de nog niet gecontroleerde artikelen te verwijderen. Er is ruimschoots de tijd geweest om deze artikelen op te knappen. Mocht er reden toe zijn om de al gecontroleerde artikelen ter discussie te stellen dan kan dat via de lijst te beoordelen pagina's.


Voor[bewerken]

 1. Gouwenaar (overleg) 8 jul 2016 17:45 (CEST)
 2. Paul Brussel (overleg) 8 jul 2016 17:49 (CEST)
 3. Trewal 8 jul 2016 18:00 (CEST)
 4. Oskardebot (overleg) 8 jul 2016 18:06 (CEST)
 5. Josq (overleg) 8 jul 2016 18:23 (CEST) - liever een snelle oplossing dan voor onbepaalde tijd grote problemen. Als we doorgaan op huidige voet, hebben we naar schatting 11.5 jaar nodig (2x zo lang als Menke actief is geweest) om 954 artikelen te controleren, waarvan er 390 verwijderd zouden worden. Dan hebben we het nog niet over de vele uren vereist voor literatuuronderzoek, zoekopdrachten en discussies op de beoordelingslijst.
 6. Paul B (overleg) 8 jul 2016 18:29 (CEST) Het minste van twee kwaden.
 7. JanB46 (overleg) 8 jul 2016 18:43 (CEST) Vooral ook ter bescherming van de reputatie van Wikipedia.
 8. EvilFreD (overleg) 8 jul 2016 19:24 (CEST) Per Gouwenaar
 9. Brya (overleg) 8 jul 2016 19:58 (CEST) Wikipedia lemma's horen te voldoen aan basis-richtlijnen als NPoV, GOO, en VER. Gebruikers verklaren dat ze zich houden aan die basis-richtlijnen, de Gebruiksvoorwaarden, etc en mogen dan bijdragen. Op grond van AGF, samen te vatten als "een nieuwe gebruiker krijgt het voordeel van de twijfel", accepteren we die bijdragen. Als een gebruiker die twijfel wegneemt door stelselmatig de basis-richtlijnen te overtreden, vervalt de grond om die bijdragen hier te laten staan.
 10. Cattivi (overleg) 8 jul 2016 21:05 (CEST)
 11. Smiley.toerist (overleg) 8 jul 2016 21:49 (CEST) Met tegenzin: Als er onvoldoende mensen bereid zijn alles te controleren, kan dit niet anders. Het blijkt dat je echte kenners en doorzetters nodig hebt om Menkes aan te pakken. Ik ga af op de mening van mensen die eraan gewerkt hebben. Bij februari heb ik zelf artikelen gecontroleerd en bijgewerkt en kom ik zelf een mening vormen. Februari vind ik een ander verhaal, daar was vooral de enorme volume van artikelen het probleem.
 12. Peter b (overleg) 8 jul 2016 22:07 (CEST)
 13. Malinka1 (overleg) 8 jul 2016 22:08 (CEST)
 14. MrBlueSky (overleg) 8 jul 2016 22:25 (CEST)
 15. Sander1453 (overleg) 8 jul 2016 22:46 (CEST)
 16. Vinvlugt (overleg) 8 jul 2016 23:38 (CEST) Eens met Brya.
 17. Gasthuis(overleg) 9 jul 2016 08:40 (CEST) Met grote waardering voor de inzet van degenen die geprobeerd hebben nog iets van de artikelen te redden.
 18. Sijtze Reurich (overleg) 9 jul 2016 08:45 (CEST) Wikipedia lijdt maar weinig schade als een artikel ontbreekt, maar veel schade als een artikel duidelijk overgeschreven is, en nóg meer schade als er fouten in staan.
 19. Marrakech (overleg) 9 jul 2016 11:27 (CEST)
 20. Histogenea22 (overleg) 9 jul 2016 12:36 (CEST)
 21. Renevs (overleg) 9 jul 2016 12:59 (CEST)
 22. Natuur12 (overleg) 9 jul 2016 13:46 (CEST)
 23. Sir Iain overleg 9 jul 2016 14:45 (CEST)
 24. Linkin (overleg) 9 jul 2016 20:29 (CEST)
 25. De Geo (overleg) 9 jul 2016 23:56 (CEST)
 26. Wammes Waggel (overleg) 10 jul 2016 14:04 (CEST)
 27. China Crisis (overleg) 10 jul 2016 17:55 (CEST)
 28. MWMG (overleg) 10 jul 2016 19:37 (CEST)
 29. Annabel(overleg) 11 jul 2016 12:04 (CEST)
 30. Maasje 11 jul 2016 19:57 (CEST) Om Happytravels van repliek te dienen: er is onvoldoende mankracht voor een afdoende controle binnen redelijke termijn. U stelt zelf al dat een aanzienlijk percentage van de (relatief weinige) gecontroleerde artikelen wordt behouden. Het probleem zit 'm niet slechts in de artikelinhoud, maar tevens in het enorme aantal te controleren artikelen.
 31. Lymantria overleg 12 jul 2016 07:15 (CEST)
 32. Wikiwerner (overleg) 12 jul 2016 18:13 (CEST) Beter dit dan op de oude voet doorgaan.
 33. Femkemilene (overleg) 13 jul 2016 09:59 (CEST) Het is hardstikke jammer dat we zulk geschut in moeten zetten, maar zulk soort artikelen zorgen dat de algehele betrouwbaarheid van Wikipedia afneemt en we hebben onvoldoende mensen om het probleem op de 'goede' manier op te lossen.
 34. Hansaviertel (overleg) 13 jul 2016 21:55 (CEST)
 35. Dennis1989 (overleg) 14 jul 2016 08:24 (CEST) Ik stem voor om de betrouwbaarheid van Wikipedia te waarborgen.
 36. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 jul 2016 13:07 (CEST)
 37. Woudloper overleg 16 jul 2016 12:20 (CEST) per Femkemilene
 38. Meerdervoort (overleg) 16 jul 2016 15:08 (CEST)
 39. Briccius 20 jul 2016 18:59 (CEST)
 40. Iooryz (overleg) 21 jul 2016 08:09 (CEST)
 41. 它是我 (overleg) 21 jul 2016 17:19 (CEST)

Tegen[bewerken]

 1. ed0verleg 8 jul 2016 17:33 (CEST) zonder controle kun je niets verwijderen.
 2. JurriaanH (overleg) 8 jul 2016 18:02 (CEST)
 3. Happytravels (overleg) 8 jul 2016 18:05 (CEST) Van de gecontroleerde lemma's is nu meer dan 60% behouden, ongeveer 200 lemma's. Stelling hierboven is veel te negatief gebracht!
 4. Ymnes (overleg) 8 jul 2016 18:06 (CEST) Wie zegt mij dat het waar is wat hierboven gesteld wordt? Is de stelling bijvoorbeeld ergens rekenkundig onderbouwd of is het een mening van bepaalde mensen? Er blijkt overgeschreven werk van oude bronnen bij te zitten, waarvan er geen sprake meer is van copyrightschending. Bij hoeveel procent is copyrightschending daadwerkelijk vastgesteld? Hoeveel artikelen (eventueel welk gemiddeld percentage van hoeveel artikelen) gooien we weg die goed zijn? Zitten daar nog ruwe diamenten tussen? (of zelfs gepolijste) Ik vind deze stemming wel erg gemakkelijk opgesteld. De kiezer weet niet eens waar die voor of tegen stemt.
  verplaatst naar OP
 5. Lidewij (overleg) 8 jul 2016 18:24 (CEST) zie Edo en Happytravels. Lemma's kunnen in de gebruikers ruimte worden gezet. Draft??
 6. Balko Kabo (overleg) 8 jul 2016 18:27 (CEST) Beter iets dan niets
 7. Alice2Alice (overleg) 8 jul 2016 19:58 (CEST) Op de Engelstalige Wikipedia is een naamruimte Draft. Als we die hier ook introduceren dan kunnen de artikelen daarheen geplaatst worden. Verwijderen enkel na controle.
 8. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 9 jul 2016 01:15 (CEST) Niet zonder controle. Sommige artikelen zijn mogelijk aangevuld (en gecontroleerd) door anderen voordat er zelfs een nalooplijst was. Als bijvoorbeeld de aanmaker van Pinkeltje later een nalooplijst zou krijgen. Vervolgens komt dit artikel dan op zo'n grote nalooplijst, maar op een bepaald punt besluit de gemeenschap om alle resterende artikelen ongecontroleerd te vermijden. Ik heb dit artikel een paar maanden geleden grondig uitgebreid voordat er dus sprake was van een nalooplijst. Dus dan zou het gewoon weggegooid worden. Vandaar tegen.
 9. Glatisant (overleg) 9 jul 2016 10:34 (CEST) Eens met Edo en Happytravels. Selectief om wel de artikelen van Menke, maar niet die van de talloze andere probleembewerkers rigoreus te verwijderen. Een beoordelingsstempel (gevarendriehoek!) op zulke pagina's plaatsen heeft meer zin.
  Dat hier de verwijdering van artikelen van Menke in stemming wordt gebracht, betekent niet dat wel de artikelen van de ene probleemgebruiker maar niet die van andere probleemgebruikers verwijderd worden. Voor zover er nalooplijsten zijn van probleemgebruikers, zullen deze allemaal de revue passeren. Voor andere probleemgebruikers kan dat ook nog gebeuren. De gekozen handelwijze houdt dus enkel in dat er per gebruiker geoordeeld wordt, niet dat anderen buiten schot blijven. EvilFreD (overleg) 9 jul 2016 11:38 (CEST)
  Dat gebeurt vast niet. Ik kan zo twintig probleemgebruikers noemen. Straks ben je alleen maar met nalooplijsten bezig. Glatisant (overleg) 9 jul 2016 13:20 (CEST)
  Beste Glatisant, naar mijn mening gebeurt dat zeker wel. Er is nog een verzoek bij de ArbCom, om een probleemgebruiker aan te pakken. Bovendien is EvilFreD in alle rust bezig de nalooplijst van deze gebruikster te controleren, iets waarbij ik hem graag help trouwens. Malinka1 (overleg) 9 jul 2016 13:52 (CEST)
  Oeverloos. Je dacht toch niet dat je er was met PvT en Prummel? Duizenden artikelen, veel van vóór 2010, door gebruikers die allang gestopt zijn of hun leven gebeterd hebben (zoals Evil Berry), zijn even erg of erger. Ik vind een waarschuwingsbord per artikel zinvoller; en die zouden nu ook op de Menke-artikelen geplaatst moeten worden, nu ze over een paar weken plotsklaps verdwenen zullen zijn. Ook dreigen er door deze overhaaste actie allerlei waardevolle artikelen te verdwijnen, zoals een korte inspectietocht vanmorgen duidelijk maakte. Glatisant (overleg) 9 jul 2016 17:16 (CEST)
  Deze nalooplijst bestaat al ruim drie jaar. Regelmatig is het probleem van de artikelen van Menke aan de orde gesteld. In al die tijd heeft slechts een handjevol gebruikers zich hiermee beziggehouden. In oktober 2014 heeft Josq de arbcom om uitspraak gevraagd. In september 2015 heeft de arbcom haar oordeel gegeven en heeft zij Josq gevraagd om verdere voorstellen uit te werken. In die fase zijn we nu aangekomen. Dat kan je toch geen overhaaste actie noemen? Al jarenlang sleepte deze zaak zich voort. Gouwenaar (overleg) 9 jul 2016 17:25 (CEST)
  Je bent welkom om Wikipedia:Nalooplijsten aan te vullen tot 20 probleemgebruikers, voor zover gepast. Een gevarendriehoek is naar mijn mening overigens geen oplossing, en biedt ook geen perspectief daarop. Het is óf radicaal afrekenen, óf een massale inspanning van serieuze Wikipedianen om het werk van lakse Wikipedianen betrouwbaar te maken, óf accepteren dat onze richtlijnen en uitgangspunten zwaar geschonden worden. De moeite met het eerste kan ik begrijpen, de keuze voor het tweede of derde eigenlijk niet - maar daar moet ik je vrij in laten. Josq (overleg) 9 jul 2016 17:31 (CEST)
  Het probleem is altijd geweest of ook de gecontroleerde lemma's verwijderd zouden gaan worden. Zolang die vraag niet beantwoord was, was er geen reden om Menkes lemma's te controleren. Pas vorige week bleek dat ook het weggooien van de gecontroleerde lemma's niet de voorkeur heeft. De peiling en daarmee de stemming is verder op het laatste moment drastisch aangepast, zodat we nu maar over 1 vraag kunnen stemmen, i.p.v. 2, dat beperkt de oplossing. Happytravels (overleg) 9 jul 2016 17:40 (CEST)
  Wat is Sijtze Reurich dan dom geweest. Werkte zich in het zweet om artikelen te controleren nog voor dat de peiling begon... Josq (overleg) 9 jul 2016 17:45 (CEST)
  Behoudens de periode van het indienen van voorstellen tot de verkiezing van voorstel 3 (en eigenlijk slechts de periode vanaf het moment dat er een voorstel ingediend werd om alles, ook het gecontroleerde, te verwijderen), is er nooit en te nimmer een moment geweest in de gehele periode dat de lijst bestond waarin de indruk gewekt werd of waarin het redelijkerwijs verondersteld kon worden dat het controleren en afvinken van de artikelen op enig moment zinloos zou blijken geweest te zijn. Deze onduidelijkheid heeft dus slechts heel korte tijd bestaan en in die tijd was het ook nog eens het meest ondenkbare scenario. Deze optie maakte feitelijk slechts "voor de vorm" deel uit van de peiling. EvilFreD (overleg) 9 jul 2016 23:43 (CEST)
  Ik heb inderdaad deze discussie gemeden in de afgelopen jaren, omdat het een duivels dilemma is. Talloze artikelen schenden onze richtlijnen en uitgangspunten zwaar, het is gewoonweg geen doen om alles te controleren. Ook niet als een hele batterij mensen er zijn schouders onder zet, zoals de afgelopen jaren met Februari en Menke gebeurd is. Een artikel van deze lijst beoordelen kost maar een paar minuutjes, maar het verbeteren (en daarover overleggen) kost heel veel tijd. Ik heb daarvoor de tijd niet. Daarom zou ik willen dat de artikelen gemarkeerd worden als (bijvoorbeeld) '19e-eeuws POV', 'onaf', 'slechte bronvermelding', 'NNBW-kopie' of iets dergelijks. De lezers, de consumenten van Wikipedia, voor wie wij schrijven, kunnen zo gewaarschuwd worden.
  Het spreekt vanzelf, dat de artikelen die auteursrecht schenden, mogen verdwijnen. Maar de zeef die nu gehanteerd dreigt te worden is niet acceptabel. In de lange tijd dat dit probleem aansleept is dít paardenmiddel een overhaaste actie. Daarom stem ik tegen dit voorstel. Glatisant (overleg) 9 jul 2016 18:22 (CEST)
  Een batterij mensen, dat valt wb de artikelen van Menke hard tegen. Feitelijk zijn er maar een stuk of vijf geweest die zich hier in meer of minder mate mee bezig hebben gehouden. Op één na geven deze gebruikers er de voorkeur aan om deze artikelen te verwijderen. We hebben jarenlang onze nek in het zand gestopt en dat verwijt ik mijzelf ook in hoge mate. Ik ben tot de conclusie gekomen — na veel werk van Menke gezien te hebben — dat het handhaven van deze gekleurde en veelal onjuiste informatie, nadeliger voor Wikipedia is dan het verwijderen van de door haar geschreven artikelen. Er is meer dan voldoende tijd geweest om het één en ander op te knappen en zelfs nu is daar nog alle gelegenheid toe. Maar een keer moet er een streep getrokken worden. Dat jij een ander afweging maakt is overigens je goed recht en ik ben je erkentelijk voor de manier waarop je je keuze hebt verdedigd. Gouwenaar (overleg) 9 jul 2016 22:44 (CEST)
  Ook ik heb geen enkele moeite met je tegenstem en waardeer je verdere toelichting. Ik had en heb alleen moeite met je opmerking over dat het selectief is om alleen artikelen van Menke te verwijderen en niet die van andere probleemgebruikers. EvilFreD (overleg) 9 jul 2016 23:33 (CEST)
 10.  Klaas `Z4␟` V:  9 jul 2016 17:48 (CEST) niet verwijderen om de naam van de aanma(a)k(st)er
 11. Dqfn13 (overleg) 9 jul 2016 20:27 (CEST) Hoewel deze stem compleet nutteloos is: ik ben principieel tegen het verwijderen van artikelen puur op basis van de naam van de aanmaker.
 12.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 9 jul 2016 22:44 (CEST) Per Dqfn13, Glatisant en Ymnes. Ik erken dat de artikelen van Menke niet altijd met juiste info aangemaakt zijn. Maar om nu het akker volledig om te ploegen, laat je met een leeg kavel achter. Alle gezonde gewassen weg geploegd samen met het onkruid vanwege dat het van die ene Boerin is die men niet graag mag. Gekkenwerk. Het is beter om de hele zaak te oogsten, en op een andere locatie te sorteren. Dat kan best in een gebruikersruimte gebeuren. Tegen het doordrukken van de zin om het verwijderknopje te kunnen gebruiken.
 13. Sikjes (overleg) 9 jul 2016 22:46 (CEST)
 14. Gerhardius ( Overleg) 10 jul 2016 00:06 (CEST) ik ben voor het beoordelingsstempel van Glatisant
  Zo'n stempel is imo een brevet van onvermogen. De gemeenschap erkent daarmee dat het rommel is, maar dat ze feitelijk niet in staat is om de rommel op te ruimen. Gouwenaar (overleg) 10 jul 2016 09:17 (CEST)
  dat is in feite toch ook als je de artikelen op deze manier verwijdert? Gerhardius ( Overleg) 10 jul 2016 11:23 (CEST)
  Geen brevet van onvermogen, maar een realistisch inzicht: dat Wikipedia onaf en onvolmaakt is, en dat zal het altijd blijven. Het is een streven. Op een pagina als Gorredijk, waar geen bekende probleemgebruiker aan te pas is gekomen, zou ik graag zo'n stempel zetten, zolang het nog niet redelijk acceptabel is. Glatisant (overleg) 10 jul 2016 22:18 (CEST)
 15. Elvesham (overleg) 11 jul 2016 09:34 (CEST), per dqfn13
 16. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 11 jul 2016 10:21 (CEST) Per DFQN.
 17. B.E. Moeial 13 jul 2016 00:02 (CEST) op de verwijderlijst wordt nog gesteld dat het altijd om inhoud van het betreffende artikel gaat. Alles aangemaakt door gebruiker wegkieperen omdat er een (serieus) deel rammelt is een fout mechanisme.
 18. Ecritures (overleg) 16 jul 2016 14:30 (CEST). Zoals Dqfn13 zegt
 19. HWN (overleg) 16 jul 2016 16:00 (CEST) Er is schandalig weinig verder over ons koloniaal verleden op de Nederlandse wikipedia te vinden. De beste keus is om de Menke-artikelen te verbeteren en niet praktisch ongezien te verwijderen. Vooraf uiteraard wel iedere bijdrage voorzien van waarschuwingstempel o.i.d.
 20. Bean 19 (overleg) 16 jul 2016 19:38 (CEST) Zelf zie ik liever dat een aantal artikelen per dag of per week afgehandeld wordt via de verwijderlijst in plaats van alle artikelen na afloop van deze periode allemaal te verwijderen. Je loopt dan de kans om het spreekwoordelijke kind met het badwater weg te gooien omdat er op de nalooplijst nog zoveel artikelen niet afgehandeld zijdn.
 21. De Wikischim (overleg) 16 jul 2016 21:58 (CEST) Toelichting gaf ik al bij de vorige ronde (waarbij deze optie blijkbaar tegen alles in moest worden doorgedrukt). De Wikischim (overleg) 16 jul 2016 21:58 (CEST)
 22. --oSeveno (Overleg) 18 jul 2016 14:08 (CEST) (Lang getwijfeld) Beter de slechte bewerker verwijderen, dan de artikelen zelf. Als de onderwerpen encyclopedisch relevant zijn dan beter er een herstelproject van maken in plaats van wissen.
 23. Maddylover (overleg) 19 jul 2016 13:52 (CEST)
 24. Guppie (overleg) 19 jul 2016 18:10 (CEST)
 25. Grasmat (overleg) 19 jul 2016 19:48 (CEST) - per Edoderoo en Glassiant.
  Waar haal je in vredesnaam het idee vandaan dat het hier om waardevolle artikelen gaat? Sijtze Reurich (overleg) 19 jul 2016 22:39 (CEST)
  Ook een mooie, waaruit blijkt dat een dergelijke verwijdering zomaar zou zijn? Je kan de opgevoerde redenen onvoldoende vinden maar dat is toch wat anders. Natuur12 (overleg) 20 jul 2016 11:24 (CEST)
  Ik heb mijn mening hierboven een beetje aangepast. --Grasmat (overleg) 20 jul 2016 18:08 (CEST)
  Kon je zo gauw geen voorbeelden vinden van "waardevolle artikelen" die wij "zomaar" willen verwijderen? Sijtze Reurich (overleg) 20 jul 2016 19:01 (CEST)
  Er zijn op deze Wikipedia (helaas) vele gebruikers die vinden dat een lemma van A tot Z onzin kan zijn, en tegelijkertijd waardevolle inhoud ... - Brya (overleg) 21 jul 2016 06:11 (CEST)
  Elk artikel is waardevol (ja, óók die Pokemon-artikelen etc., maar dat is een hele andere discussie). Van de reeds gecontroleerde artikelen (324 stuks) zijn er 119 verwijderd, maar ook 205 behouden. Dus zo'n 63% blijft behouden. Dus als je dat doortrekt zal er van de overblijvende artikelen (930 stuks) 63% ongeveer in orde zijn. Dan worden er toch zo'n 580 waardevolle artikelen 'zomaar' weggegooid straks. Net als bij de en-wiki kunnen ze in 'draft' geplaatst worden, en dan kunnen ze alsnog nagekeken worden en beoordeeld. Al zou dat jaren duren, dat is geen enkel probleem. 84.106.22.254 21 jul 2016 09:12 (CEST)
  Van die 205 artikelen is het merendeel wél herschreven en van fouten ontdaan (datums verkeerd, voornamen verkeerd, feiten verhaspeld). Dat weet ik, want ik heb daar zelf ook aan meegewerkt. Vaak was dat trouwens nog meer werk dan een nieuw artikel schrijven. Inmiddels ben ik door ervaring wijs geworden, dus bij Johannes Isaak de Rochemont en Eerste Atjehexpeditie, mijn laatste opknapklussen, heb ik niet eens meer gekeken naar wat er stond, maar meteen een nieuw artikel geschreven. Dus dat er nog 580 waardevolle artikelen tussen de nog niet verwijderde troep zouden schuilen, is wel een erg wilde gok. Sijtze Reurich (overleg) 21 jul 2016 09:28 (CEST)
  (bwc) Non sequitur. De gecontroleerde artikelen vormen geen representatief deel van het volledige ouevre van Menke. De afvinkingen hebben juist het kad van het koren gescheiden. Bij iedere afvinking werd en wordt het behouden van de rest onwaarschijnlijker. Daarom is er nu overgegaan tot deze stemming. Al het behoudbare is er wel zo'n beetje uitgefilterd. Wat overblijft zijn de uiterst moeilijk te controleren artikelen met de zware verdenking van pkagiaat of erger. Hier en daar zit er misschien nog iets tussen dat niet geplagieerd is of ernstig POV, maar het meeste daar weer van is twijfelachtig qua relevantie. De constatering is dan ook dat alles verwijderen geen groot verlies voor de encyclopedie inhoudt qua inhoud, maar wel veel winst oplevert voor de betrouwbaarheid. Netto is het dus hoe dan ook winst, ook als je gekant bent tegen het verwijderen op basis van de gebruiker. EvilFreD (overleg) 21 jul 2016 09:41 (CEST)
  Het gaat hier niet om een eenvoudig rekensommetje. Een substantieel deel van de behouden artikel kon behouden worden omdat ik daar achteraf een akkoord over bereikte met de KNAW, nadat vastgesteld was — ook door de KNAW — dat Menke op grote schaal auteursrechten had geschonden door niet voor herpublicatie vrijgegeven levensberichten over te schrijven van de KNAW en op Wikipedia te plaatsen. De mailwisseling hierover is geregistreerd onder {{PermissionOTRS-ID|2013042310011976}}. Een ander substantieel deel van de artikelen kon behouden blijven door de inspanning van diverse collega's in de periode vanaf maart 2013 tot de start van de peiling over deze artikelen in juni 2016. Op basis van hun bevindingen kwamen zij — met een enkele uitzondering — tot de conclusie dat het verder opschonen een heilloze weg is, vanwege het vele overschrijfwerk, de vele geconstateerde feitelijke onjuistheden in de artikelen en vanwege de inspanning die nodig is voor de feitelijke controlewerkzaamheden, omdat veel van de overgeschreven bronnen slechts op een beperkt aantal plekken geraadpleegd kan worden en het zoekwerk zeer arbeidsintensief is. Gouwenaar (overleg) 21 jul 2016 11:48 (CEST)
  Om de fout in de redenatie te illustreren: als de voedselinspectie constateert dat van de honderd geïmporteerde bananen er 50 niet geschikt zijn voor de Europese markt, dan zou de 'eenvoudige' rekensom hierboven resulteren in de constatering dat 75 bananen dat wel zijn. EvilFreD (overleg) 21 jul 2016 12:26 (CEST)
  Je eerdere bijdrage is een duidelijk standpunt, de laatste hier vlak boven is een (foute) sneer richting mij, de plaatser. Niet doen. Het haalt je naar beneden. 84.106.22.254 22 jul 2016 00:39 (CEST)
  Op de opmerking dat er zo'n 200 lemma's gecontroleerd en behouden zijn, wordt opgemerkt dat een substantieel deel daarvan behouden kon worden door een afspraak met de KNAW. Het gaat hierbij echter maar om zo'n 30 lemma's. Dan wordt opgemerkt dat het merendeel van die 200 (er staat 205) lemma's eerst herschreven zijn. Veel zijn echter niet herschreven, ook veel slechts een beetje. Anderen weer meer. Happytravels (overleg) 22 jul 2016 14:34 (CEST)
  Dit betrof 33 artikelen om precies te zijn waarover een afspraak gemaakt kon worden met het KNAW. Zo'n 16% dus, een substantieel deel waarmee je rekening moet houden bij het extrapoleren naar de toekomst. Het heeft geen zin om te steggelen over hoeveel artikelen er precies min of meer ingrijpend moesten worden herschreven en/of gecorrigeerd. Ook hierbij gaat het om een niet te verwaarlozen deel, dat betrokken moet worden bij een reële inschatting van de mogelijkheden. Daarbij komt dat het merendeel van de herschrijvers nu al heeft aangegeven heeft in de toekomst geen actieve rol meer te zullen spelen wat deze artikelen betreft. Gouwenaar (overleg) 22 jul 2016 15:00 (CEST)

Neutraal[bewerken]

Neutrale stemmen tellen niet mee in het bepalen van het quorum en het meerderheidspercentage

 1. ...
 2. ...

Conclusie[bewerken]

Met 41 stemmen voor (62%) en 25 stemmen tegen (38%) is het voorstel aangenomen. Er is nog een week gelegenheid om bezwaren in te dienen, daarna kan de directe verwijdering van de Menke-artikelen tot uitvoer worden gebracht. Josq (overleg) 22 jul 2016 17:54 (CEST)

Afzetting Arbcom 2016[bewerken]

Stemming
Onderwerp Afzetting voltallige arbitragecommissie
Voorstel De voltallige arbitragecommissie wordt per direct uit haar functie ontheven
Begindatum 28 jun 2016 00:00 (CEST)
Einddatum 12 jul 2016 23:59 (CEST)
Stemopties Voor Voor Tegen Tegen
Minimale steun 20
Stemcoördinator EvilFreD (overleg)
Opmerkingen Deze stemming voorziet uitsluitend in de afzetting van de huidige leden van de arbitragecommissie. De organisatie van de, bij aanname van het voorstel noodzakelijke, verkiezing van nieuwe leden berust bij de bureaucraten of, indien geen van hen beschikbaar is, bij de moderatoren. De overlegpagina is hier.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Inleiding[bewerken]

De Arbitragecommissie is een orgaan op de Nederlandstalige Wikipedia dat dient als hoogste instantie voor het behandelen van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers, zoals bezwaren tegen blokkades van geregistreerde gebruikers, conflicten, overtredingen van de richtlijnen of anderszins.[1]

Bij de aanstelling van de Arbitragecommissie heette het dat deze opgericht werd ter behandeling van conflicten tussen gebruikers.[2] Middels een stemming in 2012 werden de reglementen aangepast waarbij "conflicten" vervangen werd door "problemen"[3] De motivering voor deze wijziging kwam er in het kort op neer dat er volgens de destijds vigerende reglementen sprake diende te zijn van een conflict alvorens een zaak kon worden ingediend. De reglementen voorzagen dus niet in de mogelijkheid om problematisch gedrag van een gebruiker aan te kaarten alvorens er sprake was van een conflict. De wijziging beoogde niet om erin te voorzien om bijdragen van goede wil van gebruikers ter arbitrage voor te leggen, maar slechts om te verduidelijken dat de Arbitragecommissie het orgaan is voor de behandeling van "problematisch" gedrag van gebruikers (hetzij zelfstandig, hetzij in onderling verband). Verder dienen gebruikers, in een conflict of in het geval van conflictueuze onderlinge betrekkingen na te gaan of zij er samen uit kunnen komen.[art. 5, lid 2] Het simpelweg constateren van een meningsverschil kan niet aanzien worden als een conflict, noch als een poging er samen uit te komen.

Aldus heeft de Arbitragecommissie het mandaat om conflictueuze betrekkingen tussen gebruikers te behandelen. Zij is niet de organisatie die een oordeel kan vellen over de gewone gang van zaken en heeft niet de bevoegdheid om zich te mengen in het debat over de opbouw en de invulling van de encyclopedie en de wijze waarop dit gebeurt, noch houdt zij zich bezig met het opstellen van nieuwe richtlijnen of het beoordelen van de bestaande. Al deze bevoegdheden liggen bij de gemeenschap zelf; de Arbitragecommissie oordeelt slechts of er in het geval van een conflictsituatie volgens de richtlijnen gehandeld is.

Aanleiding[bewerken]

De hiernavolgende kwestie vormde de aanleiding tot deze procedure:

Stemprocedure

Op 16 juni 2016 diende Lidewij C J. een zaak in bij de Arbitragecommissie onder de titel Stemprocedure. Ofschoon deze zaak niet handelde over een conflict tussen gebruikers of over stelselmatige problemen met een specifieke gebruiker, besloot de Arbitragecommissie op 24 juni 2016 deze zaak aan te nemen. Zij deed dat precies 1 minuut voor het verstrijken van de bezwaarperiode van de centraal in deze zaak staande stemming. Een actie die moeilijk anders op te vatten valt dan een poging vanuit de Arbitragecommissie zelf om de inwerkingtreding van artikel 4, lid 3 ("De Arbitragecommissie neemt in principe geen zaken in behandeling waarover de gemeenschap al een uitspraak heeft gedaan, [...]") te verhinderen.[4] Hiermee blokkeerde de Arbitragecommissie de normale gang van zaken binnen een gemeenschap die haar eigen richtlijnen opstelt en handhaaft en die niet van bovenaf geleid wordt door een overkoepelende autoriteit.[5]

Tussentijdse uitspraak

Bij de aanname van de zaak deed de Arbitragecommissie de volgende "tussentijdse uitspraak": "Totdat de Commissie uitspraak doet dient de uitvoering van de uitslag van de stemming opgeschort te worden en kunnen geen artikelen verwijderd worden. Voorbereidende werkzaamheden mogen wel getroffen worden." Het doen van een tussentijdse uitspraak heeft geen grondslag in de reglementen van de AC.[6] In haar "tussentijdse uitspraak" effectueerde zij bovendien met onmiddellijke ingang haar machtsgreep door het ten uitvoer brengen van de uitslag van de onderhavige stemming te blokkeren, middels het opschorten daarvan. Verzwarend element hierbij is dat drie van de zes leden zich inmiddels openlijk distantieerde van de uitspraak m.b.t. tot de opschorting van de uitvoering van de stemmingsuitslag. Achtereenvolgens ging het hierbij om de arbiters Woudloper[7], Sander1453[8] en RonnieV[9]. Aldus hebben deze drie gebruikers de onafhankelijkheid en het gezag van de Arbitragecommissie ernstig ondermijnd. Voor het behandelen van reeds ingediende, alsmede toekomstige zaken, is het noodzakelijk dat de (individuele leden van de) gebruikersgemeenschap beschikt/beschikken over een Arbitragecommissie waarvan de neutraliteit niet in het minst betwistbaar is.

Uitspraak van de gemeenschap

Het aannemen van de zaak, alsmede de "tussentijdse uitspraak" zijn in tegenspraak met artikel 4, lid 3 ("De Arbitragecommissie neemt in principe geen zaken in behandeling waarover de gemeenschap al een uitspraak heeft gedaan, [...]"). De gemeenschap deed immers via de stemming een week voor de aanname van de zaak reeds uitspraak door in meerderheid voor voorstel 5 te stemmen. De stemprocedure bestempelt de sluiting van een stemming als uitspraak van de gemeenschap. Een bezwaarperiode na afloop van de stemming is voorzien in diezelfde procedure, echter noemt de procedure de Wikipediagemeenschap als bevoegde entiteit om te discussiëren over "eventuele problemen rond de stemming". Voorts beperkt de procedure de bezwaarperiode tot de duur van één week. Het staat gebruikers vrij om er nog langer over te debatteren, maar indien er door de gemeenschap als geheel geen belemmeringen geconstateerd worden die zouden moeten resulteren in het opschorten van de uitvoering van de uitslag, dient de uitslag als bindend beschouwd te worden. Het verlengen van de bezwaarperiode vindt dus geen grond in de stemprocedure.

Eerdere voorvallen[bewerken]

Zaakhernoeming[bewerken]

Op 27 april 2016 hernoemde Woudloper, uit naam van de Arbitragecommissie, de zaak Omstreden editpatroon Maiella naar De Wikischim vs Maiella. De motivering daarbij was dat er een "huishoudelijk reglement" bestond m.b.t. de naamgeving van arbcomzaken. De bezwaarmaker (ondergetekende EvilFreD, zelf voormalig arbiter) is niet op de hoogte van zo'n huishoudelijk reglement en zelfs als zo'n reglement al bestaat, getuigt de door de huidige Arbitragecommissie gewenste titel van een falend inzicht van de commissie inzake de onderliggende zaak. De zaak in kwestie handelt niet over conflictueuze betrekkingen tussen twee gebruikers, maar over (vermeend) systematisch handelen in weerwil van de richtlijnen door een gebruiker. Ook in dit geval toonde de Arbitragecommissie zich dus onmachtig zaken op een correcte wijze te interpreteren, hetgeen geen goede voorbode is voor de behandeling ervan.

Malinka1[bewerken]

Op 1 juni 2016 trad Malinka1 met onmiddellijke ingang af als arbiter.[10] Als enige motivering werd daarbij gegeven: "Vanaf het begin heb ik gesteld dat de bescherming van de encyclopedie bij mij altijd voorop zou staan en dat vind ik zowel inhoudelijk alsmede "de manier waarop" onvoldoende terug. Hier laat ik het maar bij." Iedere daaraan verbonden conclusie is louter speculatief, maar de geboden toelichting geeft alleszins geen goede indruk van de onderlinge verstandhouding tussen de zittende leden.

Graaf Statler[bewerken]

Op 9 mei 2016 ontving de Arbitragecommissie per e-mail het verzoek van de zowel op de Nederlandstalige Wikipedia OT-geblokkeerde alsmede Wikimediabreed "gelockte" Graaf Statler om opheffing van zijn blokkade. De Arbitragecommissie wist zich bij haar uitspraak in een onmogelijke spagaat te manoeuvreren door het opleggen van de blokkade te verwerpen maar deze desondanks te handhaven op basis van dezelfde grond als waarvoor ze initieel werd opgelegd door Natuur12. Op 21 juni 2016 deblokkeerde arbiter Whaledad, tevens moderator op Wikiquote, Graaf Statler op Wikiquote. Op 26 juni 2016 werd dit gevolgd door het doorgeven van een "global unlock"-verzoek door Graaf Statler op Meta. Hierbij verzocht hij om slechts als neutrale boodschapper gezien te worden. Deze neutraliteit bracht hij met deze acties echter juist in het gedrang. Immers, met zich bereidwillig op te stellen naar Graaf Statler, eerst op Wikiquote maar vooral door zich vervolgens als boodschapper op te werpen voor een verzoek op Meta, handelde hij in regelrechte tegenspraak met de uitspraak van de Arbitragecommissie om geen verzoeken van Graaf Statler meer in behandeling te nemen die niet over zijn blokkade op de Nederlandstalige Wikipedia handelden. Het voorval maakt duidelijk dat Whaledad onvoldoende in staat is om zijn verschillende functies op verschillende Wikimediaprojecten te combineren en deze uit te voeren zonder zijn neutraliteit als arbiter op de Nederlandstalige Wikipedia te bewaren. Onduidelijk is hoe zeer dit doorweegt op de neutraliteit van de Arbitragecommissie als geheel, maar het beeld wordt er beslist niet beter mee.

Wenselijkheid afzetting[bewerken]

De Arbitragecommissie heeft momenteel zeven zaken in behandeling (drie daarvan zijn aan elkaar gerelateerd) en over één nieuwe zaak moet zij nog beslissen of ze deze al dan niet in behandeling neemt. Ofschoon het onwenselijk is dat deze zaken niet onnodig vertraging lijden, is het maar zeer de vraag of het wel wenselijk is dat deze zaken behandeld worden door een Arbitragecommissie die van zichzelf heeft aangetoond onvoldoende in staat te zijn om deze zaken op een ordentelijke wijze, en conform haar eigen richtlijnen, te behandelen.

Gevolgen afzetting[bewerken]

Gevolg van een eventuele afzetting is dat de lopende zaken niet eerder behandeld zullen worden dan de aanstelling van een nieuwe commissie. Hiertoe zullen nieuwe verkiezingen moeten uitgevaardigd worden. De ervaring leert dat de animo om zitting te nemen niet al te groot is onder de gebruikers. Echter is het ook niet strikt noodzakelijk dat de commissie uit zeven leden bestaat. Van het moment dat de reeds verkozen leden oordelen dat de commissie uit voldoende leden bestaat om haar taken naar behoren uit te voeren, is er een bevoegde commissie. Aangezien de vakantieperiode voor de deur staat, is het maar zeer de vraag of het aanstellen van een nieuwe commissie meer vertraging oplevert dan de vertraging die de stremmende werking die de vakantieperiode toch al heeft op de behandeling van lopende zaken.

Reglementair door de huidige commissie gedane uitspraken blijven geldig. Onreglementaire uitspraken (zoals tussentijdse) komen te vervallen (voor zover ze al niet ongeldig waren). De aanstelling van een nieuwe commissie is géén gewijzigde omstandigheid die betrekking heeft op de door de huidige commissie behandelde zaken.

Pleidooi[bewerken]

In de navolgende stemming wordt de gemeenschap gevraagd zich een oordeel te vormen over de wenselijkheid van de voortzetting van de zittingstermijnen van de huidige leden van de Arbitragecommissie, te weten (in alfabetische volgorde): .marc., RonnieV, Sander1453, Sjoerddebruin, Whaledad en Woudloper (één positie is momenteel vacant).

De aangehaalde zaken doen ernstige twijfels rijzen over de neutraliteit en de oordeelkundigheid van de huidige Arbitragecommissie inzake de voorliggende zaken zelf, alsmede de interpretatie van de richtlijnen waar zij zelf aan onderhevig is en heeft bovendien niet helder voor ogen wat haar mandaat is. De Arbitragecommissie heeft als doel om de encyclopedie te beschermen tegen problematisch gebruikers en gebruikers voor elkaar (in het geval van onderlinge conflicten).
Zij heeft zich hierin onmachtig getoond en integendeel heeft zij zichzelf zelfs gekarakteriseerd als ware zij zelf een problematisch opererende gebruiker, waartegen de encyclopedie en de gemeenschap in bescherming genomen dienen te worden. Zulks (het in bescherming nemen van de encyclopedie tegen "probleemgebruikers") kan in het geval van de Arbitragecommissie slechts bereikt worden door afzetting van de voltallige commissie.

De hiermee veroorzaakte vertraging van de lopende zaken weegt niet op tegen het voordeel dat een onoordeelkundig gebleken commissie deze zaken niet zal behandelen. Alle reeds in behandeling zijnde zaken alsmede eventuele toekomstige, tijdens de zittingsperiode van de huidige leden, ingediende zaken behoeven behandeling door een onbesproken commissie wier neutraliteit onbetwist is.
Het eigenmachtig vergroten van het mandaat is een ernstige verstoring van de systematiek van gemeenschapsbesluitvorming binnen Wikipedia. De Arbitragecommissie heeft de bevoegdheid om bindende uitspraken te doen ten aanzien van individuele leden van de gemeenschap, maar het is de gemeenschap die de bevoegdheid heeft om de grenzen van het mandaat van de Arbitragecommissie te bepalen.

Deze bevoegdheden heeft de gemeenschap aangewend bij het instellen van de commissie en dat deed ze andermaal bij het aanpassen van het reglement. Een commissie die haar eigen mandaat vergroot, de eigen reglementen niet juist kan interpreteren en bovendien handelt in tegenspraak met die reglementen en haar eigen onafhankelijkheid in het gedrang brengt, kan niet in staat worden geacht om correcte, neutrale, onafhankelijke en op basis van richtlijnen onderbouwde bindende uitspraken te doen. Het is aldus van het grootste belang voor de opbouw van encyclopedie alsmede voor de (bescherming van de) gemeenschap die daaraan haar medewerking biedt dat de huidige leden van de Arbitragecommissie uit hun positie worden ontheven, opdat een nieuwe commissie gevormd kan worden.

De huidige commissie is niet in staat om problemen adequaat op te lossen, maar is er zelf één.

Stemming[bewerken]

Iedere stemgerechtigde gebruiker is gemachtigd hieronder zijn/haar stem uit te brengen, voor of tegen afzetting van de voltallige Arbitragecommissie. Afzetten vereist een meerderheid van ten minste 55% van het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen en op zijn minst die optie moet daarnaast eveneens het quorum behalen (zijnde 20). Een optie "neutraal" is aan de stemming zelf niet toegevoegd, maar het staat gebruikers vrij om hiervoor de overlegpagina bij de stemming te gebruiken. Neutrale stemmen tellen niet mee bij de bepaling van de einduitslag. Stemmotiveringen zijn toegestaan. Om het overzicht te bewaren kunnen discussies naar aanleiding van dergelijke motiveringen naar de overlegpagina verhuisd worden.

Voor (afzetting van de Arbitragecommissie)[bewerken]

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

 1. Voor mij is het onvergefelijk dat een van de leden als spreekbuis voor Statler dient, zijn lock opgeheven probeert te krijgen, onderdak biedt aan een LTA en als er dan kritiek komt gaat lopen stoken. Was dit allemaal niet gebeurt dan had ik mezelf onthouden van stemmen. Wel keur ik het opschorten van een gemeenschapsbesluit middels een voorlopige uitspraak af. Z'n maatregel is onreglementair en een vorm van minachting jegens de gemeenschap. Wanneer er kritiek komt spreekt een deel van de Arbs hun voorlopige uitspraak tegen waardoor de leden die niet gereageerd hebben in hun hemd staan. Verder is het wat dubieus dat een deel van deze leden dat tegen het voorstel dat uitgevoerd ging worden heeft gestemd zich met deze zaak bemoeit wat doet twijfelen aan de neutraliteit. Het gaat al langer niet goed met de AC. Er zijn slordigheden zoals een slordige maatregel (en niet reageren op mijn verzoek terwijl ik dit toch echt onder de aandacht heb gebracht), maar ook het dagen later online zetten van een deblokverzoek. Daarnaast heeft de AC in een recente zaak onvoldoende professioneel gehandeld waardoor een collega geschoffeerd is. Dan is er nog het aftreden van Malinka1 wat een moment van bezinning had moeten zijn maar dit is klaarblijkelijk niet gebeurt. Het doet pijn om voor afzetten te stemmen want het gaat om collega's met wie ik met veel plezier gewerkt heb maar momenteel ligt deze AC op ramkoers omdat ze onderdeel zijn geworden van het probleem door buiten hun bevoegdheden te treden en een van hen leden zich inlaat met Statler. Dan is het wat mij betreft tijd om de stekker eruit te trekken. Ik vind het bijzonder lullig voor leden die dit niet verdient hebben en/of amper een rol hebben gespeeld in de recente chaos maar het is niet anders. Natuur12 (overleg) 28 jun 2016 00:25 (CEST)
 2. Sijtze Reurich (overleg) 28 jun 2016 01:15 (CEST) wegens het frustreren van een gemeenschapsbeslissing en het zich aanmatigen van bevoegdheden die de Arbcom niet heeft (het vaststellen van de inhoud van de artikelen op Wikipedia door te bepalen dat de wrochtsels van Februari niet verwijderd mogen worden)
 3. Afzetting is idd het laatste redmiddel. Als we dat middel niet gebruiken dan geven we de gemeenschap een trap, daarom, met excuses voor de leden die wellicht beter verdienen maar een commissie die zich zelf buiten de gemeenschap plaatst heeft hier geen plaats. Peter b (overleg) 28 jun 2016 08:40 (CEST)
 4. Ik heb er geen problemen mee dat de arbitragecommissie de zaak-Stemprocedure heeft aangenomen – dat oordeel valt binnen haar beoordelingsruimte. Het is wel bezwaarlijk dat de commissie een tussentijdse maatregel neemt zonder dat hiervoor een voorziening in het reglement bestaat en zonder deze beslissing te motiveren, en het is ernstig bezwaarlijk dat arbiters zich 'op persoonlijke titel' van die beslissing distantiëren zonder af te treden. Dat laatste ondermijnt de onafhankelijkheid en het gezag van de commissie, en geen verklaring had dat kunnen remediëren. Un arbitre, ça ferme sa gueule. Et si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Woody|(?) 28 jun 2016 10:38 (CEST)
 5. Malinka1 (overleg) 28 jun 2016 11:44 (CEST)Ik ga niet herhalen wat Natuur12 hierboven allemaal heeft aangevoerd, maar - als oud-AC-lid - ben ik het volkomen met hem eens. Volledig oneens met bijvoorbeeld IJzeren Jan die stelt dat Bovendien vind ik het nogal onelegant om deze stemming al zo snel van start te laten gaan, nog voordat de Arbcom in de gelegenheid is geweest om met een reactie te komen. Allereerst klopt dat al niet, er zat immers meer dan 1,5 dag tussen, maar veel belangrijker vind ik dat de ArbCom onder het kopje "mededelingen" had moeten melden zoiets van Wij betreuren het dat er onrust is ontstaan over de door ons aangenomen zaak van de stemprocedure. Wij zullen onze uiterste best doen om de gemeenschap zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over de verwarring die is ontstaan, maar geef ons even de tijd daarvoor. Dan was de kou wellicht volledig uit de lucht geweest, maar ook nu nog hult deze ArbCom zich volledig in nevelen, behalve de enkeling die zich blijkbaar niet kan inhouden en vergeten is dat de ArbCom altijd met één mond spreekt. En we zijn nu immers al 5 dagen onderweg en nog steeds helemaal niets. Het argument dat het moeilijk is om nieuwe ArbCom-leden te werven is bovendien een bewijs uit het ongerijmde en naar mijn bescheiden mening dan ook onjuist. Ook mij spijt het zeer, maar ik kan alleen maar voorstemmen, want met deze rammelende kar wordt het uiteindelijk niks. De gemeenschap verdient beter.
 6. Onvoldoende vertrouwen dat deze arbcom over voldoende competenties beschikt om de haar opgedragen taken te kunnen vervullen. Ik had de stemming graag wat later gehad, maar kan op dit moment niet anders dan voor afzetting stemmen. Gouwenaar (overleg) 28 jun 2016 12:21 (CEST)
 7. De woordkeus ‘dient’ in plaats van ‘adviseert’ was erg ongelukkig, maar lijkt mij (nu nog) een slip of the tongue, al was het maar omdat drie commissieleden hem later hebben afgezwakt. Het toont wel aan dat er een chaotische situatie is ontstaan. Het zou de commissie sieren alsnog een verduidelijking of rectificatie in deze zaak uit te brengen. We moeten overigens niet vergeten dat, mocht de procedure incorrect zijn verlopen, een eventueel uitgevoerd besluit ook weer teruggedraaid kan worden, iets waar JosQ terecht op gewezen heeft. Dit soort handelingen betitelen als ‘machtsgreep’ en ‘gezagsondermijning’ is wat te veel eer voor een commissie die kennelijk boven haar macht aan het tillen is en dat beter gewoon kan erkennen. Ik snap wel enigszins dat de Arbcom een uitspraak over deze stemming wenst te doen, ook ik ben ongelukkig met het verloop geweest, maar dan niet zo. De hernoeming van de zaak-Omstreden editpatroon Maiella is niet elegant, maar wel teruggedraaid. Het is overkill om dat bij de afzettingsprocedure te betrekken. Zolang Malinka1 geen openheid van zaken geeft over zijn/haar vertrek dient dat buiten beschouwing te blijven. Ik kan niet beoordelen of dit het vertrouwen in de huidige commissie aantast, voor hetzelfde geld versterkt het ’t. De handelwijze in zaak-Graaf Statler is nog wel het ernstigste. Hoe het mogelijk is dat de arbcom weigert de Nederlandse wikipedia tegen een losgeslagen gebruiker te beschermen, en hem zelfs faciliteert in zijn getrol, is mij een raadsel. Deze zaak kan ook niet op een misverstand berusten of met een rectificatie rechtgezet worden. Dat is echt een brevet van onvermogen. Tekstman (overleg) 28 jun 2016 13:47 (CEST)
 8. Annabel(overleg) 28 jun 2016 14:32 (CEST)
 9. Limestone (overleg) 28 jun 2016 20:40 (CEST) Arbcom doet wat het niet moet doen en doet niet wat het wel moet doen, dus dan is het tijd om ermee te stoppen. Het meeste is wel gezegd door de bovenstaande stemmers.
 10. JetzzDG 29 jun 2016 14:29 (CEST)

Tegen (afzetting van de Arbitragecommissie)[bewerken]

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

 1. Ik deel veel van de in de toelichting aangevoerde kritiek, maar deze stemming komt me te vroeg, per Gouwenaar, hier. Wutsje 28 jun 2016 00:07 (CEST)
 2. Zeer onverstandig JurriaanH (overleg) 28 jun 2016 00:24 (CEST)
 3. Josq (overleg) 28 jun 2016 00:36 (CEST) voorbarig en ongelegen wat de februari-artikelen betreft, ineffectief en overtrokken mbt de overige punten.
 4. HenriDuvent 28 jun 2016 02:05 (CEST) Te veel, te snel. Wel zou ik een spoedige unanieme verklaring van de Arbcom zeer op prijs stellen
 5. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 28 jun 2016 03:17 (CEST) Trieste gang van zaken. Ik zie ook wel dat de Arbcom een paar dingen wat onhandig heeft aangepakt, maar al met al kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat het een en ander hierboven nogal wordt opgeblazen. Bovendien vind ik het nogal onelegant om deze stemming al zo snel van start te laten gaan, nog voordat de Arbcom in de gelegenheid is geweest om met een reactie te komen. En ten slotte: uit de laatste verkiezing voor een vrijgekomen zetel is weer eens overduidelijk gebleken dat we moeten roeien met de riemen die we hebben, en dat we ons kennelijk niet de luxe kunnen permitteren om ook nog eens idioot hoge eisen te stellen.
 6. Vincentsc (overleg) 28 jun 2016 06:39 (CEST)
 7. ARVER (overleg) 28 jun 2016 06:52 (CEST) Behalve al de eerder genoemde punten hierboven, waar ga je nieuwe leden vandaan halen voor de commissie? Denk dat het lage animo om lid te worden van de commissie op deze manier alleen maar lager word.
 8. CaAl (overleg) 28 jun 2016 07:22 (CEST) De arbcom is nauwelijks een kans gegeven een toelichting te geven en er wordt al een afzettingsprocedure gestart. Dat is ronduit onfatsoenlijk: een afzettingsprocedure is een laatste redmiddel, geen eerste.
 9. Atsje (overleg) 28 jun 2016 07:25 (CEST)
 10. Instituties zoals "stemmingen" en "Arbcoms" zijn in het leven geroepen als conflictbeslechting. Ze geven een uitweg uit een permanente oorlogstoestand: een procedure die helder vaststelt wie er gewonnen heeft, waarbij men zich dan kan neerleggen. De huidige toestand is ontstaan doordat men een stemming gemanipuleerd heeft door haar voor te koken. Die stemming kan dan het conflict niet meer beslechten. De oplossing daarvoor is dan niet dat men ook nog een andere institutie destabiliseert maar dat de stemming alsnog correct wordt uitgevoerd. Breng het voorstel opnieuw en nu op een juiste manier in stemming, dus op zodanige wijze dat een ieder voor of tegen kan stemmen. Bij de uitslag daarvan leggen we ons dan neer.--MWAK (overleg) 28 jun 2016 08:09 (CEST)
 11. Vinvlugt (overleg) 28 jun 2016 08:28 (CEST) Eens met Wutsje, IJzeren Jan en CaAl. Afzetting is een laatste redmiddel.
 12. JanB46 (overleg) 28 jun 2016 08:37 (CEST) Niet de commissie verwijderen maar de rommel.
 13. Saschaporsche (overleg) 28 jun 2016 08:50 (CEST) Per AGF, ik heb er alle vertrouwen in dat de leden van de arbcom hun uiterste best doen om de voorgelegde lastige zaken eerlijk en oprecht te beoordelen. Bedankt voor jullie inzet! Jullie krijgen vaak de netelige kwesties te beoordelen, en zullen dus in elk conflict ook sommige gebruikers teleurstellen. Probeer beter, vaker en duidelijker te communiceren naar de gemeenschap, spreek met 1 stem. Eens met wat IJzeren Jan hierboven schrijft.
 14. Joris (overleg) 28 jun 2016 09:02 (CEST) Zie IJzeren Jan, als dit er doorkomt kun je de arbcom wel direct afschaffen.
 15. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 jun 2016 09:19 (CEST) We hebben de arbcom zelf gekozen om problemen en conflicten op te lossen. Accepteer dan ook dat zij hun stinkende best doen e.e.a. in goede banen te leiden! Art. 1 van hun reglement biedt hen m.i. voldoende mandaat om gewoon door te gaan op de ingeslagen weg. Ook ik heb wel eens gefronsd bij arbcomuitspraken in het verleden, maar uiteindelijk heb ik me neergelegd bij hun uitspraken.
 16. De Wikischim (overleg) 28 jun 2016 09:26 (CEST) Hoewel ik ook wel een en ander heb aan te merken op het instituut arbcom, zijn de redenen die EvilFreD aanvoert volkomen uit de lucht gegrepen en voor mijn gevoel vooral WP:PUNT.
 17. Lidewij (overleg) 28 jun 2016 09:43 (CEST)
 18. Vdkdaan (Gif mo sjette) 28 jun 2016 10:06 (CEST)
 19. Maiella (overleg) 28 jun 2016 10:41 (CEST)
 20. Cattivi (overleg) 28 jun 2016 11:00 (CEST) Door een zaak aan te nemen schept de arbcom bepaalde verwachtingen. In een zaak als die van Graaf Statler zijn dat ireële verwachtingen. Met de uitspraak in die zaak was denk ik niemand gelukkig. Graaf Statler kreeg een dode mus, Natuur12 een veeg uit de pan. Ik hoop dat er niet weer zo'n uitspraak komt.. De stemming komt te vroeg.
 21. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2016 11:04 (CEST) Een of meer leden uit de commissie zetten is veel beter, het gaat ook om een of meer specifieke leden die problemen veroorzaken. De goeden krijgen nu onder de slechten te lijden.
 22. Richard KiWi Overleg 28 jun 2016 11:56 (CEST)
 23. Iooryz (overleg) 28 jun 2016 12:04 (CEST)
 24. Ceescamel (overleg) 28 jun 2016 12:16 (CEST)
 25. Apdency (overleg) 28 jun 2016 12:21 (CEST) - per CaAl
 26. Otto (overleg) 28 jun 2016 13:19 (CEST)
 27. Agora (overleg) 28 jun 2016 13:21 (CEST) Per Dqfn13
 28. BDijkstra (overleg) 28 jun 2016 13:29 (CEST) Eerst maar eens de hete lucht laten bekoelen en de arbcom zelf de kans geven om orde op zaken te stellen.
 29. Wikiwerner (overleg) 28 jun 2016 13:38 (CEST)
 30. ArjanHoverleg 28 jun 2016 13:44 (CEST)
 31.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 28 jun 2016 14:47 (CEST) Een punt maken van een opgelopen zere plek.
 32. Ymnes (overleg) 28 jun 2016 19:45 (CEST) Ik ben tegen het afzetten van de gehele arbcom. Niettemin heb ik wel ernstige bedenkingen tegen het functioneren van Whaledad en zijn zeer waarschijnlijk slechte invloed op de commissie, waardoor we ermee opgezadeld zitten dat voor Graaf Statler de deur op een kier is gezet. Hijzelf blokkeerde Graaf Statler op 1 mei (op Wikiquote). Na meerdere blokkeringen op andere Wiki's en na jarenlange ellende werd dan toch eindelijk op 9 mei de global lock uitgesproken voor Graaf Statler.
  Op 11 juni was Whaledad echter alweer helemaal om en liet hij op Wikiquote weten dat hij de misdragingen van Graaf Statler had vergeven: "Ik ben geneigd om ... aan dit verzoek te voldoen, me wel realiserend (en GS waarschuwend) dat een deblokkade hier geen effect heeft, zolang de global lock van kracht is (een ontduiking van een global lock met een (lokale) sokpop zou wel een heel slecht idee zijn).[1] Op 21 juni ging Whaledad zelfs al over tot deblokkering[2] en ondanks het diepe geloof van Whaledad dat Graaf Statler nooit meer zou zondigen, tatah breekt de pleuris alweer een week later uit. (eergisteren/gisteren begon het blijkbaar alweer, toen met een sokpop op Wikimedia, vandaag op Wikiquote) Er wordt hier een vertrouwenskwestie gesteld in de gehele arbcom en die wil ik niet afzetten. In Whaledad stel ik echter geen enkel vertrouwen meer.
  De deur is voor Graaf Statler nu echt wel definitief in het slot gevallen, op de hele site van WMF (alle projecten). Ik geloof trouwens dat hij het vooral zelf gewoon zo wil. De Wikischim (overleg) 29 jun 2016 10:37 (CEST)
  Daar dacht hij eergisteren toch heel anders over, want toen diende Whaledad uit zijn naam een unlock-verzoek op Meta in. Het is maar goed dat het een aantal mensen niet onopgemerkt bleef. Dat ik het hier meldt, is ook niet voor niets. Whaledad maakte de blok ongedaan op Wikiquote, zorgde er met de arcom op Wikipedia voor dat zijn blok na een jaar wordt herbeoordeeld, en deed uit zijn naam een unlock-verzoek op Meta. Als je dan kijkt dat de arbcom er hier een Engelse vertaling bij deed en het unlockverzoek op Meta in zeer goed Engels werd geplaatst (Statlers Engels is beroerd en Whaledads Engels is zeer goed) dan is de conclusie meer dan gerechtvaardigd dat ik geen enkel vertrouwen meer in Whaledad stel. De eerste de beste gelegenheid die hij kan aangrijpen (en voorbereiden) om Statlers (b)locks ongedaan te krijgen, grijpt hij naar mijn ervaring aan. Ymnes (overleg) 29 jun 2016 17:17 (CEST)
 33. Elvesham (overleg) 28 jun 2016 20:46 (CEST), Ook ArbCom kan vergissingen maken of situaties verkeerd inschatten, het blijven wel mensen. Verder per Dqfn13.
 34. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 28 jun 2016 20:57 (CEST) Per Dqfn13 en dus tegen het afzetten van de "voltallige" arbcom.
 35. ed0verleg 28 jun 2016 22:44 (CEST) over afschaffen wil ik nog wel nadenken, over afzetten niet. Ik zie deze stemming als ongewenste intimidatie.
 36. Japiot (overleg) 28 jun 2016 23:40 (CEST). Per CaAl en Ymnes.
 37. Guppie (overleg) 28 jun 2016 23:51 (CEST). Hoewel eens met de argumentatie van #4-Voor (Woody) deel ik niet zijn conclusie, noch de overige argumentatie om een dergelijke reactie te rechtvaardigen. De rol van de AC is, naar ik begrijp, hoofdzakelijk conflict beteugeling en dat is hoogst noodzakelijk na de opmerkelijke recente acties die aanleiding geven tot grote verdeeldheid en ontevredenheid in de gemeenschap. Ik wens de ArbCom brede steun, wijsheid en succes om deze lastige klus te klaren.
 38. Michielderoo (overleg) 29 jun 2016 08:01 (CEST) Het creëren van dit soort heisa draag m.i. niet bij aan het oplossen van problemen.
 39. MatthijsWiki (overleg) 29 jun 2016 09:39 (CEST) Bij afzetting blijven de openstaande zaken open staan. Dat vind ik niet wenselijk. Zolang er geen degelijke oplossing is voor de (naar verwachting vrij lange) periode dat er geen Arbcom actief is ben ik tegen afzetting.
 40. Magalhães (overleg) 29 jun 2016 12:30 (CEST)
 41. Sir Iain overleg 29 jun 2016 12:46 (CEST)
 42. Nietanoniem (overleg) 29 jun 2016 14:44 (CEST) In de hoop dat de Arbcom zelf Whaledad eruit zet.
 43. Mbch331 (Overleg) 29 jun 2016 18:26 (CEST) Ik heb tijd gehad om hier over na te denken. Ik ben ook zeker niet blij met recente ontwikkelingen bij de Arbcom, maar naar mijn menig zijn deze ontwikkelingen niet ernstig genoeg om de ArbCom hiervoor af te zetten. De naamgeving van de zaak rondom Maiella, is geen voorbeeldige actie van de ArbCom geweest, maar geen ernstige fout. (Misschien heeft deze ophef juist tot betere inzichten in deze zaak geleid, we weten het pas als er een uitspraak is). Het opschorten van "onomkeerbare" acties in de zaak stemprocedure, zeker geen toonbeeld van fraaiheid, maar het is een tussenuitspraak en vooral geen definitieve uitspraak. Dan de zaak Statler. Dit is de enige zaak die bij mij aanleiding had kunnen geven tot afzetting. Zeggen dat Natuur12 verkeerd heeft gehandeld omdat hij geen acties op andere wiki's had mogen meenemen is natuurlijk van de zotte. Gebruikers op NLWiki werden op andere projecten lastiggevallen. Zeker bij een gebruiker die niet veel positieve bijdragen levert ondanks toezeggingen en die herhaaldelijk terugvalt in een negatief patroon, mag wel eens een harde maatregel genomen worden. Als de ArbCom vervolgens eigenlijk toch de blok overneemt en de deur voor de tigste keer op een kier zet, begin je je wel af te vragen wat voorop staat: de encyclopedie of zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid geven de encyclopedie te bewerken ongeacht de aard van hun bijdragen. Alleen blijft dit 1 ernstige miskleun. Diverse gebruikers hebben toen al hun kritiek geuit op de ArbCom en dan moeten ze nog 1 kans krijgen. Sindsdien is er nog geen uitspraak gedaan. Dus eerst afwachten wat er uit een van de lopende zware zaken komt en mochten ze dan weer een ernstige miskleun begaan, dan is het geen 3 strikes and you're out, maar gewoon 2 strikes and you're out. Voor mij is niet voldoende duidelijk dat Whaledad in zijn verzoek voor unlock van Statler namens de ArbCom sprak of op persoonlijke titel. Zou het uit naam van de ArbCom zijn, dan is dat de 2e ernstige miskleun, anders is het een persoonlijke miskleun en geen reden om de ArbCom af te zetten. Naar mijn mening komt deze stemming dan ook net iets te vroeg. Laat de ArbCom eerst de zaak Stemprocedure of de zaken Maielle afhandelen en kijk wat daar uitkomt. Baseer een eventuele afzettingsprocedure dan op die uitspraken in combinatie met de zaak Statler. Ik denk dat je dan sowieso sterker staat en dan is er een patroon van foute uitspraken, waar de encyclopedie beter tegen beschermd kan worden. Mbch331 (Overleg) 29 jun 2016 18:26 (CEST)
 44. KroySquare.jpgDirkVE overleg 29 jun 2016 21:03 (CEST)
 45. Milliped (overleg) 29 jun 2016 23:41 (CEST)
 46. Hardloper 30 jun 2016 13:03 (CEST)
 47. Grasmat (overleg) 30 jun 2016 17:34 (CEST)
 48. Druifkes (overleg) 30 jun 2016 19:03 (CEST) te extreem
 49. Ecritures (overleg) 30 jun 2016 21:13 (CEST)
 50.  Klaas `Z4␟` V:  1 jul 2016 19:23 (CEST) we hebben ze harder nodig dan in het verleden; afschaffen is nu de slechtst denkbare actie hoewel ze, toegegeven wat steekjes hebben laten vallen.
 51. Robert Prummel (overleg) 2 jul 2016 01:37 (CEST) Als Saschaporsche en ook wat Klaas stelt snijdt hout.
 52. Ursulbrun(overleg) 2 jul 2016 08:05 (CEST)
 53. Toyo Mojito (overleg) 2 jul 2016 10:28 (CEST)
 54. Trijnstel (overleg) 2 jul 2016 10:53 (CEST)
 55. Nederduivel 2 jul 2016 13:10 (CEST) Er is ruimte voor verbetering bij het nlwiki-orgaan, maar ik zie geen dringende redenen om de voltallige Arbitragecommissie af te zetten. Wel ben ik met EvilFreD eens dat het optreden van een van de ArbCom-leden in de zaak-Graaf Statler niet de schoonheidsprijs verdient.
 56. Stunteltje (overleg) 3 jul 2016 17:30 (CET) Laat ik nu steeds gedacht hebben dat aan een stemming eerste een peiling vooraf dient te gaan. Die geeft betrokkenen de gelegenheid zich over de uitslag te beraden en de eer desnoods aan zichzelf te houden. Wie de moed had om zich als arbiter aan te melden en verkozen werd, wordt met deze stemming die mogelijkheid onthouden. En als de stemming voor de arbiters onverhoopt negatief uitpakt, kleeft dat wegsturen daarna altijd aan de arbiters van goede wil. Wie wil dat risico straks als arbiter ooit nog lopen?
 57. ErikvanB (overleg) 4 jul 2016 04:03 (CEST)
 58. Dennis1989 (overleg) 4 jul 2016 06:46 (CEST) Ik ben van mening de personen in kwestie nog een kans te geven. Met het gegeven dat we allemaal fouten maken.
 59. Gerhardius ( Overleg) 4 jul 2016 23:21 (CEST) alsjeblieft mensen, stop toch eens met deze ellende en ga leuke artikelen schrijven. Het leven van een arbiter op wiki lijkt mij een hondenbaan en ik ga uit van hun goede bedoelingen. Zo niet dan worden ze bij een volgende verkiezing niet herkozen.
 60. Kippenvlees (overleg‽) 4 jul 2016 23:58 (CEST)
 61. Paul K. (overleg) 5 jul 2016 00:25 (CEST) Ook al ben ik misschien niet bij alle leden van de huidige AC overtuigd van optimale integriteit, de beschuldiging van een "machtsgreep" is niet gerechtvaardigd.
 62. Alice2Alice (overleg) 6 jul 2016 11:42 (CEST)
 63. FakirNLoverleg 6 jul 2016 13:53 (CEST)
 64. Kronkelwilg (overleg) 8 jul 2016 01:46 (CEST)
 65. MrBlueSky (overleg) 8 jul 2016 22:26 (CEST)
 66. Queeste (overleg) 9 jul 2016 20:24 (CEST)
 67. Happytravels (overleg) 10 jul 2016 11:04 (CEST) Niet constructief, het wegsturen van de Arbcom. Dat de blokkade van Graaf Statler op Wikiquote is opgeheven, is voor mij geen probleem. De Arbcom heeft geen inspraak over wat zich op Wikiquote afspeelt. De deblokkerende moderator kan dus niet als Arbcomlid gehandeld hebben. Wel lijkt het me handig dat de Arbcom aangeeft of zijn besluiten inderdaad genomen worden door een - zoals in de regels staat - door de Arbcom samengestelde commissie van drie leden. Ik heb niet die indruk, aangezien daarover al het een ander op WP:NL geschreven is.
 68. Wammes Waggel (overleg) 10 jul 2016 14:06 (CEST)
 69. Paul B (overleg) 11 jul 2016 22:53 (CEST) De directe aanleiding lijkt vooral in de interpretatie van de frase 'een besluit van de gemeenschap' te liggen. Dat is al jarenlang een probleempunt, al is het niet eerder op déze manier een probleem geworden. Ik zie meer in een inspanning van de gemeenschap om op die punten de reglementen te verduidelijken of te hervormen dan in een afzetting van de Arbitragecommissie. De 'eerdere voorvallen' zijn kennelijk niet ernstig genoeg om afzonderlijk tot afzetting te moeten leiden, en komen als 'cumulatieve' grond voor afzetting hier en daar gezocht over.

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Uitslag en conclusie[bewerken]

Met 10 stemmen voor en 69 stemmen tegen is het voorstel tot afzetten van de Arbitragecommissie niet aangenomen.

Deze uitslag toont aan dat de gemeenschap er op het moment dat deze stemming plaatsvond, niet van overtuigd was dat dit project het beste gediend was met het afzetten van voltallige commissie. De gemeenschap maakte wel van de gelegenheid gebruik om de commissie stof tot nadenken te schenken. Aan de hand van de stemverklaringen (van zowel voor- als tegenstemmers) luidt de conclusie dan ook dat men over het algemeen genomen kritisch is op de huidige commissie, maar niet in die mate dat dat tot maatregelen dient te leiden. EvilFreD (overleg) 20 jul 2016 18:45 (CEST)

Wijziging van de richtlijn Wikipedia:Benoemen van een pagina, voor de systematiek bij scheepsnamen.[bewerken]

Stemming
Onderwerp Wijziging van de richtlijn Wikipedia:Benoemen van een pagina, voor de systematiek bij scheepsnamen van alle schepen, behoudens oorlogsschepen.
Voorstel De richtlijn te wijzigen t.b.v. het standaardiseren van scheepsnamen, zoals die namen nu al in Wikimedia Commons worden gebruikt.
Begindatum 24 juni 2016 00:00 uur
Einddatum 15 juli 2016. 23:59 uur
Stemopties voor wijziging / tegen wijziging
Minimale steun 20
Stemcoördinator Stunteltje
Opmerkingen De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.
Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Wijziging van de richtlijn Wikipedia:Benoemen van een pagina, voor de systematiek bij scheepsnamen..
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.


Aanpassing van de richtlijn voor oorlogsschepen[bewerken]

Om duidelijkheid te krijgen omtrent de mening van de gemeenschap over de aanpassing van de richtlijn Wikipedia:Benoemen van een pagina werd een peiling uitgeschreven over de naamgeving. Er was nauwelijks oppositie tegen het aanpassen van de richtlijn t.b.v. oorlogsschepen (16/18 vóór, 3 tegen bij 1 neutraal) en de richtlijn is nu nog in strijd met de officiële naamgeving. Die oppositie betrof alleen het algemene systeem waarover ook bij de stemming nu gestemd kan worden. Conclusie: de richtlijn kan op de overige punten al worden aangepast.

Aanpassing van de richtlijn voor alle schepen, behoudens oorlogsschepen[bewerken]

Een richtlijn voor de naamgeving van de overige schepen is er niet, er was al wel jaren discussie. Het heeft indertijd geresulteerd in het feit dat iedereen maar wat aan rommelde, als er meerdere schepen met dezelfde naam waren. De ene gebruiker voegde er dan (veerboot) aan toe; de ander (schip); weer een ander (1936), en nog een ander (Royal Navy), en ook kwam het voor dat van een bepaalde rederij het zoveelste schip met die naam werd vernoemd, de Rotterdam (V), om maar wat voorbeelden te noemen. Door scheepsnamen te standaardiseren wordt een zekere mate van overzichtelijkheid en eenvoud bereikt, niemand hoeft meer te twijfelen hoe je een artikel over een schip benoemt.

Alexander von Humboldt, Athena, Blankenburg, Eureka, Exodus, Furie, Groote Beer, Jachthond, Koning der Nederlanden, Monnik, Oranje, Picton Castle, Rembrandt, Allemaal namen van schepen. En niet van elk schip bestaat al een pagina in Wikipedia. Bovendien zijn er heel veel schepen met dezelfde naam. Het loont dus de moeite om te voorkomen dat achteraf de namen van de artikelen moeten worden aangepast, vernoemd, als een nieuw artikel wordt geschreven. Ook het nalopen en wijzigen van links naar andere artikelen bij dat vernoemen is dan niet meer nodig. Het bespaart op onderhoud.

Dat kon door (schip, jaar van oplevering) toe te voegen aan de naam en is die bij de meeste schepen inmiddels aangepast. Zie Categorie:Schip op naam. Het is handiger dat gelijk al bij het aanmaken van een artikel te doen, dus vooraf, dan te wachten tot het moment dat we tegen de grenzen aanlopen als andere onderwerpen met dezelfde namen gaan worden beschreven. Voorbeeld: Carnival. Om die praktijk te formaliseren moet de richtlijn WP:BENOEM worden aangepast.

Het toepassen van haakjes en jaartallen is in deze Wikipedia niet uniek. Voorbeeld: Piet Sanders (1912-2012). Internationaal lopen we met het voorstel ook niet uit de pas, andere Wikipedia's gebruiken ook haakjes en jaartallen in de titel. Voorbeelden: Duits: Rotterdam (Schiff, 1908) en Porta (Schiff, 1922), Engels: Hope (1817 ship) en French ship Cassard (1795), Frans: Argonaute (2003) en Gommier (bateau), Pools: SS City of Paris (1888) en SS Katowice (1957), Zweeds: HMS Vanadis (1862).

Het voorstel is niet van toepassing op scheepstypen, alleen op schepen. Er verandert niets bij Optimist (zeilboot), Praam (vaartuig), enz.

Tekstvoorstel[bewerken]

== Alle schepen behoudens oorlogsschepen ==

=== Aanvullend ===

 • Bij schepen met een prefix in de naam, zoals bij vissers- en oorlogsschepen, een DEFAULTSORT aan te maken om te bereiken dat het schip in lijstjes/rijtjes op volgorde van bouwjaar of eerste indienststelling staat.
  • Voorbeeld: zoals bij de BRU-23 Mattheus (schip, 1989) -> {{DEFAULTSORT:Mattheus (schip, 1989)}} en Hr.Ms. Karel Doorman (1946) -> {{DEFAULTSORT:Karel Doorman (schip, 1946)}}.

Voordeel van dit voorstel[bewerken]

Het zorgt voor een nu nog ontbrekende richtlijn voor de naamgeving van schepen en daarmee een voor alle schepen identieke manier van omschrijven, waarbij je in één oogopslag ziet dat we met een schip van doen hebben en ook nog uit welk bepaald jaar het stamt. Je hoeft daarvoor niet eerst het artikel zelf te lezen. Deze strakke, gestandaardiseerde naamgeving, zou eventueel ook in anderstalige Wikipedia's meer gebruikt kunnen worden.

Door het grote aantal schepen met dezelfde naam bestaat een stevige kans dat we vaak artikelen zullen moeten vernoemen. Maar als we dit voorstel aannemen hoeven die artikelen later niet meer te worden vernoemd en links naar andere artikelen te worden aangepast, als iets anders dan een schip of een ander schip met dezelfde naam wordt beschreven. Het voorgestelde systeem bespaart zo op onderhoud.

Nadeel van dit voorstel[bewerken]

Het wijkt af van de voorheen gebruikte praktijk.


Voor[bewerken]

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

 1. Wutsje 24 jun 2016 00:01 (CEST)
 2. ErikvanB (overleg) 24 jun 2016 00:20 (CEST) - Dat klinkt goed.
 3. Woody|(?) 24 jun 2016 00:26 (CEST)
 4. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 24 jun 2016 00:36 (CEST)
 5. Quistnix (overleg) 24 jun 2016 00:39 (CEST) - Er is een spoor van vernieling getrokken toen door een paar kortzichtige figuren de oorlogsschepen volledig ondoordacht moesten worden hernoemd, en die puinhoop kan nu hersteld worden.
 6. ed0verleg 24 jun 2016 07:52 (CEST) Hoewel ik nog liever had gehad dat ook Wikipedia een artikelnaam-techniek had zoals op Wikidata. Dan had een schip NL9043234 geheten, en vulden we een label in voor de artikelnaam.
 7. Sijtze Reurich (overleg) 24 jun 2016 08:49 (CEST)
 8.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 24 jun 2016 09:24 (CEST)
 9. Pucky (overleg) 24 jun 2016 09:54 (CEST) In navolging 4x voorstem in gehouden peiling
 10. Natuur12 (overleg) 24 jun 2016 12:49 (CEST)
 11. Nietanoniem (overleg) 24 jun 2016 14:22 (CEST) We doen nergens in dit hele project aan preventief desambigueren en het is hoog tijd dat daar verandering in komt om toekomstbestendig te zijn. Waarom iets een naam geven terwijl je op je klompen kan aanvoelen dat daar in de (nabije) toekomst problemen van gaan komen.
 12. BoH (overleg) 25 jun 2016 06:38 (CEST)
 13. Druifkes (overleg) 25 jun 2016 09:38 (CEST)
 14. Sander1453 (overleg) 25 jun 2016 12:33 (CEST) Ben (bijna) altijd voor duidelijkheid en standaarden
  Ik vind alles prima hoor, maar dan moet je juist tegen stemmen. Dit voorstel zorgt voor een uitzondering (afwijking) op de standaard en dus voor onduidelijkheid. Groeten Magalhães (overleg) 25 jun 2016 14:49 (CEST)
  Niet helemaal. Ik kies voor eenduidigheid van alle schepen en niet het ene schip wel, en het andere niet, volgens een bepaalde standaard. Groet, Sander1453 (overleg) 1 jul 2016 09:55 (CEST)
  Die afwijking is bij alle onderwerpen, ook bij mensen, gebouwen en zelfs bij auto's (Ford model A is twee keer gemaakt: 1903 en 1927) afwijkingen hou je dus overal en altijd. De standaard is dan juist dat de ambiguaties duidelijkheid verschaffen voor de onderwerpen die twee keer of vaker voorkomen. Schepen wijken daarbij niet af van de standaard. Die gaan nu af wijken door altijd het jaartal en de aanduiding schip toe te voegen. Dqfn13 (overleg) 1 jul 2016 10:48 (CEST)
 15. Sir Iain overleg 26 jun 2016 13:56 (CEST)
 16. Maiella (overleg) 27 jun 2016 00:41 (CEST)
 17. Robert Prummel (overleg) 27 jun 2016 16:45 (CEST) Een M.I. bruikbaar voorstel bij een onderwerp waar anders verwarring op de loer ligt. Robert Prummel (overleg) 27 jun 2016 16:45 (CEST)
 18. Paul B (overleg) 28 jun 2016 23:36 (CEST) Geen enkel probleem met deze beargumenteerde en goed uitgewerkte uitzondering. Gezien de hoeveelheid werk die hiervoor moest worden verzet, ben ik niet bang voor een 'hellend vlak'.
 19. Vinvlugt (overleg) 29 jun 2016 08:47 (CEST) Ik sluit me aan bij Paul B.
 20. VanBuren (overleg) 5 jul 2016 17:45 (CEST)
 21. Goudsbloem (overleg) 5 jul 2016 18:55 (CEST) Vanwaar toch die angst voor disambiguatie? Repliek verplaatst naar het overleg. Stunteltje (overleg) 7 jul 2016 15:28 (CEST)
 22. Michielderoo (overleg) 8 jul 2016 11:05 (CEST)
 23. RonnieV (overleg) 11 jul 2016 09:57 (CEST)
 24. Face-smile.svg4ever(Overleg) 11 jul 2016 17:24 (CEST)
 25. Lymantria overleg 12 jul 2016 07:20 (CEST)
 26. Stunteltje (overleg) 14 jul 2016 10:24 (CEST)

Tegen[bewerken]

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

 1. Henk van Haandel (overleg) 23 jun 2016 22:05 (CEST)
 2. EvilFreD (overleg) 24 jun 2016 07:42 (CEST) We doen nergens in dit hele project aan preventief desambigueren en het is volstrekt onhelder waarom dat bij schepen wel gedaan zou moeten worden. De tekst en uitleg bij deze stemming falen in het aantonen van het nut en de wenselijkheid hiervan. Voor de gevallen waarin er achteraf gedesambigueerd moet worden, biedt de richtlijn natuurlijk wel een prima oplossing. Verder staat de inleiding vol met drogredenen en ontbeert deze elke vorm van neutraliteit. Dat kan ook niet anders, want de stemming is afkomstig van een persoon die eigenhandig de hele richtlijn WP:BENOEM op zijn kop heeft gezet bij het hernoemen van scheepsartikels en nu probeert om zijn wijzigingen te rechtvaardigen middels het achteraf aanpassen van de richtlijn.
 3. Dqfn13 (overleg) 24 jun 2016 09:01 (CEST), geheel per EvilFreD.
 4. Nederduivel 24 jun 2016 09:20 (CEST) Er is geen enkele reden om uitzondering te maken voor schepen. Op anderstalige Wikipedia hanteert men niet dit systeem van preventief desambigueren; zie bijvoorbeeld hier. Verder kan het invoeren van dit systeem op termijn leiden tot paginanamen als The Godfather (film, 1972), DAF 66 (auto, 1972) en Airbus A380 (vliegtuig, 2005).
 5. Wikiwerner (overleg) 24 jun 2016 15:06 (CEST) Per Nederduivel.
 6. Xxmarijnw (overleg) 24 jun 2016 19:37 (CEST) Eigenlijk meer neutraal. Ik ben het eens dat er duidelijke regels moeten komen voor het benoemen van een pagina maar er is geen reden om schepen een uitzondering te geven.
 7. Elvesham (overleg) 24 jun 2016 21:53 (CEST), per EvilFreD! En waar houdt het op!
 8. Magalhães (overleg) 25 jun 2016 10:04 (CEST), de praktijk is toch echt niet disambigueren voordat daar noodzaak toe is.
 9. The Banner Overleg 26 jun 2016 01:09 (CEST) leidt tot overbodig disambigueren
 10. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 1 jul 2016 11:24 (CEST) Per bovenstaanden
 11.  Klaas `Z4␟` V:  1 jul 2016 19:26 (CEST) als Banner en anderen waaronder mezelf in voorafgaande peiling
 12. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 5 jul 2016 23:06 (CEST) - Zorgt alleen maar voor meer problemen en meer (opruim)werk. Waarom moeilijk doen als het makkelijk(er) kan?
 13. __ wɘster 11 jul 2016 21:55 (CEST) Geen extra onderscheidingen gebruiken als dat niet nodig is. Is de naam een homoniem? Zo ja, dan de toevoeging (schip) tussen haakjes, zijn er meerdere schepen met die naam? Zo ja, dan jaartal. Dat zijn de algemene regels die nu ook al in gebruik zijn. Ik zie geen enkele reden waarom een uitzondering gemaakt moet worden voor schepen. Dit zet de sluis open voor meer dergelijke afwijken met overdreven gedetailleerde titels. __ wɘster 11 jul 2016 21:55 (CEST)

Uitslag en conclusie[bewerken]

Vóór de wijziging van de richtlijn Wikipedia:Benoemen van een pagina, voor de systematiek bij scheepsnamen waren 26 stemmen, tegen het voorstel 13 stemmen. Het voorstel is aangenomen en de richtlijn kan na de bezwaarperiode van één week worden aangepast.

Deze uitslag toont via de voorafgaande peiling en deze stemming aan, dat de gemeenschap er geen bezwaar tegen heeft dat er bij schepen preventief wordt gedisambueerd en het systeem al wordt toegepast, als er nog maar één schip met de betreffende naam is beschreven in Wikipedia.

Commentaar op deze conclusie verplaatst naar de overlegpagina

Afhandeling Februari-artikelen[bewerken]

Stemming
Onderwerp Afhandeling van de nalooplijst met de artikelen van gebruiker:Februari
Voorstel Zie onder
Begindatum Vrijdag 3 juni 2016 om 17:30 CEST
Einddatum Vrijdag 17 juni 2016 om 17:30 CEST
Stemopties Voor Voorstel 4 of voor Voorstel 5
Minimale steun {{{Minimale steun}}}
Stemcoördinator Josq (overleg)
Opmerkingen Zie Wikipedia:Nalooplijsten/Februari voor de voorgeschiedenis
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Onderstaande voorstellen kregen in de voorafgaande peiling uit een serie van zeven voorstellen het hoogste percentage voorstemmen en zijn daarom geselecteerd voor deze stemming.

Voorstel 4
 • Alle niet-verwijderde artikelen op de nalooplijst worden voor een periode van 2 jaar buiten de hoofdnaamruimte in quarantaine geplaatst (bijvoorbeeld door ze met een bot in de gebruikersnaamruimte van Februari te plaatsen).
 • Gebruikers hebben gedurende de quarantaineperiode gelegenheid om artikelen naar eigen inzicht terug te plaatsen in de hoofdnaamruimte.
 • Bij het terugplaatsen gelden de voorwaarden die je te zien krijgt voordat je een pagina opslaat: je verklaart dat er geen auteursrechten geschonden worden en dat het artikel gebaseerd is op controleerbare feiten en/of bronnen. Wie een artikel terug plaatst, kan op deze voorwaarden aangesproken worden.
 • Teruggeplaatste artikelen waarover onenigheid ontstaat kunnen voor verwijdering genomineerd worden conform de gangbare procedures.
 • Artikelen binnen en buiten quarantaine waarin auteursrechtenschendingen worden aangetoond worden per direct verwijderd.
 • Gebruikers die in het verleden hebben meegewerkt aan het verwerken van de nalooplijst worden binnen een maand na aanvang en minstens een maand vóór afloop van de quarantaineperiode op hun overlegpagina geïnformeerd. De quarantaine wordt bovendien halfjaarlijks onder de aandacht gebracht middels mededelingen in Wikipedia:De Kroeg en op Wikipedia:Mededelingen.
 • Na afloop van de periode van 2 jaar worden alle artikelen die nog in quarantaine staan zonder verdere controle verwijderd, hierbij mag een bot ingezet worden.
Voorstel 5

Alle nog niet gecontroleerde Februari-artikelen worden in principe verwijderd. Er zijn echter uitzonderingen. Het selecteren van de nog niet gecontroleerde artikelen die niet verwijderd hoeven te worden gaat als volgt:

 • Gedurende een periode van twee weken kunnen gebruikers aangeven of zij (of derden) Februari-artikelen hebben opgeknapt die nog niet gecontroleerd zijn;
 • Een bot maakt een lijst van door Februari gestarte artikelen bewerkt door de opgegeven gebruiker(s);
 • Van deze artikelen wordt gechecked of er inderdaad opknapwerk heeft plaatsgevonden;
 • Is een artikel inderdaad opgeknapt mag het blijven, is het niet opgeknapt gaat het weg en bij de geringste twijfel kan het artikel ter beoordeling aan de gemeenschap worden aangeboden via te beoordelen pagina's.

Voor voorstel 4[bewerken]

 1. Vincentsc (overleg) 3 jun 2016 20:10 (CEST)
  GeeJee (overleg) 3 jun 2016 20:12 (CEST) Bruikbaar voorstel waarmee snel het kaf van het koren kan worden gescheiden, waarna er ruim de tijd is om de rest te beoordelen en eventueel te verbeteren.
 2. Wikiwerner (overleg) 3 jun 2016 20:15 (CEST) Per GeeJee.
 3. -rikipedia (overleg) 4 jun 2016 23:22 (CEST). Ik ga mijn voorkeur niet aanpassen. Dit is de enige optie die toelaat (a) opgeknapte maar niet gecontroleerde artikels alsnog terug te zetten; (b) artikels op te knappen of na controle terug te zetten; (c) uiteindelijk na zoveel jaren discussie de artikels die we niet mogen handhaven te verwijderen.
 4. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 jun 2016 11:52 (CEST)
 5. Sander1453 (overleg) 7 jun 2016 13:28 (CEST)
 6. Tekstman (overleg) 7 jun 2016 21:38 (CEST) Sorry, maar het staat me tegen dat artikelen als Deling van Leipzig (willekeurig voorbeeld) zonder meer verwijderd gaan worden, alleen omdat Februari het ooit begonnen is. Februari's productie zelf is wisselvallig, maar niet hopeloos. Er valt genoeg te redden in twee jaar. Tekstman (overleg) 7 jun 2016 21:38 (CEST)
 7. Cattivi (overleg) 7 jun 2016 23:35 (CEST)
 8. Flag of California.svg DimiTalen 8 jun 2016 08:12 (CEST)
 9. Lidewij (overleg) 9 jun 2016 23:16 (CEST) Deze opzet van stemming klopt niet. Ik heb het de arbcom voorgelegd.
  Vele mensen zullen door vakantie niet inloggen of hebben Wikipedia reeds verlaten, wat er op neer gaat komen dat vele opgeknapte artikelen worden verwijderd omdat Februari het lemma eens, met 3 á 4 zinnen, begon. Waarom de honderden lemma's die werden gecontroleerd nog steeds op de lijst staan is me een raadsel. (Bij de lijst van Knowle werden deze door Sander1453 afgevoerd). Het aantal wordt kunstmatig hooggehouden? In de iets meer van de 9000 lemma, zitten ook de opnieuw aangemaakte lemma's. Het noteren dat het in ging om een DP of een doorverwijzing werd als not don beschouwd, dus die zitten er ook nog tussen. (het moet vooral lijken dat er nog veel te controleren valt?) Vele gebruikers zagen het nut van nalopen en niet alleen The Banner maar ook Tekstman, Koen Verbiest, Haagschebluf, Smiley.toerist, Nl maclean, GuppieB52, Andries Van den Abeele en vast nog meer. Waar is het respect naar deze mensen? Pijler 4 van Wikipedia! Dus geen 5. Dat er mensen zijn die denken dat hierdoor Wikipedia wordt beschermd lijkt mij een gevolg van conformeren. (Asch). Die copyvio vermoedens zijn vooral natte vingerwerk. Ja er zitten lemma's tussen die op de controlelijst zouden moet worden gezet, maar het percentage lemma's van die van Februari is niet hoger dan het percentage van de rest van Wikipedia.
 10.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 5 jun 2016 20:30 (CEST) Gewoon alles in Februari's naamruimte knallen. Om nou alles weg te pleuren vind ik ook weer rigoureus. Ja veel is twijfelachtig, maar niet alle twijfel behoeft verwijdert te worden. Gewoon eerst opknappen/controleren, en dan terugzetten. Mocht er een klacht zijn, dan kan dat zonder meer leiden tot verwijdering van het artikel. Uiteraard wel eerst via de normale weg verwerken. Eens met rikipedia en GeeJee bij optie 4. Maar de eerste peiling was geen stemronde en daarom had eerst een stemronde onder alle opties geweest moeten zijn. Verdeel de opties voor behoud en verwijdering in twee groepen, en verzamel van elke groep de optie met de meeste stemmen. Deze zet je dan in de tweede ronde tegenover elkaar. Zoals het nu gaat is dit geen juiste gang van zaken. Er wordt nu een keuze voorgeschoteld uit "Weg" en "Weg"! (verplaatst van Neutraal naar 4 om tegengas te geven)
 11. RonnieV (overleg) 10 jun 2016 23:15 (CEST) - Tegen het weggooien van artikelen louter vanwege de aanmaker. Een deel van de artikelen is door anderen bewerkt, mogelijk ook door anderen die niet meer actief zijn. Ook hun bijdragen worden zo weggegooid. Het schaadt Wikipedia niet als deze artikelen een tijd in de eigen naamruimte blijven staan (of in een aparte naamruimte, zie hier), waardoor een ieder die vindt dat hij een of meer van deze artikelen, al dan niet na bewerking, rijp acht voor opname in de encyclopedie, kan laten voortbestaan. Staan er op de nalooplijst alleen artikelen waarvan de huidige versie door Februari gestart is én waarin zijn inbreng nog duidelijk zichtbaar is?
 12. waardeloos voorstel maar het andere voorstel staat gelijk aan het afschaffen van de regels voor het netjes met elkaar omgaan alsmede relevantie. In feite is het een massale persoonlijke aanval op Februari (en ook een enorm risico voor de encyclopedie zelf) omdat louter de naam van de auteur gebruikt wordt als verwijderargument. The Banner Overleg 11 jun 2016 19:54 (CEST)
 13. Het wikisysteem houdt in dat men zijn kennis deelt en uitbouwt wat iemand begonnen is. Zo werd het toch voorgesteld. Jaren geleden. Is dat veranderd? PURRAKHS (overleg) 13 jun 2016 19:08 (CEST)
  Dit heeft nooit zo gehoord (zie daarentegen de Vijf Zuilen). Er waren wel gebruikers die dat zo voorstelden (Wikipedia als criminele organisatie), maar van hen zijn er zolangzamerhand toch wel de nodigen geblokkeerd. - Brya (overleg) 15 jun 2016 18:58 (CEST)
 14. MatthijsWiki (overleg) 16 jun 2016 12:41 (CEST)

Voor voorstel 5[bewerken]

 1. EvilFreD (overleg) 3 jun 2016 17:59 (CEST) Weg met die zooi.
 2. Marrakech (overleg) 3 jun 2016 19:58 (CEST)
 3. Joris (overleg) 3 jun 2016 20:20 (CEST) Je kunt niet eeuwig blijven aanmodderen. Joris (overleg) 3 jun 2016 20:20 (CEST)
 4. Sijtze Reurich (overleg) 3 jun 2016 20:56 (CEST) Schoon schip graag!
 5. Peter b (overleg) 3 jun 2016 22:32 (CEST) na zes jaar mag het gemiep wel een keer ophouden.
 6. Oskardebot (overleg) 4 jun 2016 08:56 (CEST)
 7. Rudolphous (overleg) 4 jun 2016 09:10 (CEST)
 8. Meerdervoort (overleg) 4 jun 2016 09:55 (CEST)
 9. Hans Erren (overleg) 4 jun 2016 10:33 (CEST) Zachte heelmeesters en van die dingen.
 10. Josq (overleg) 4 jun 2016 14:46 (CEST) Wat de neutraalstemmers ook mogen mopperen, voor mij is het op dit moment in het geheel niet vanzelfsprekend dat het quorum wordt gehaald. Voorstel 4 heeft mijn voorkeur, maar ik vind het belangrijker dat er in ieder geval iets gebeurt. Het gaat er om spannen, denk ik.
 11. Sir Iain overleg 4 jun 2016 15:02 (CEST)
 12. MrBlueSky (overleg) 4 jun 2016 18:04 (CEST)
 13. Gouwenaar (overleg) 4 jun 2016 21:54 (CEST)
 14. Renevs (overleg) 4 jun 2016 22:35 (CEST) Voorstel 4 heeft ook mijn voorkeur, maar het is eveneens belangrijk, dat er een eind aan de discussie op dit dossier komt en daarom mijn stem hier.
 15. Paul B (overleg) 5 jun 2016 03:02 (CEST)
 16. CaAl (overleg) 5 jun 2016 20:39 (CEST)
 17. De Geo (overleg) 5 jun 2016 20:43 (CEST). De artikelen zijn aangemaakt tussen 2006 en 2010. Er is dus al ruim voldoende tijd verstreken om relevante lemma's op te knappen. Wie van de bezwaarmakers heeft dit gedaan of heeft Februari destijds aangesproken op de kwaliteit van diens artikelen? Het gaat hier om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van Wikipedia en dat is iets anders dan een hoge productie van artikelen waar F zelfs sterretjes voor kreeg.
 18. Woody|(?) 5 jun 2016 20:55 (CEST)
 19. Wutsje 5 jun 2016 20:56 (CEST)
 20. Trewal 5 jun 2016 21:37 (CEST)
 21. Vinvlugt (overleg) 5 jun 2016 23:00 (CEST) Met dank aan Josq dat er nu eindelijk eens iets gebeurt.
 22. Robotje (overleg) 6 jun 2016 17:43 (CEST) - Het laatst aangemaakte artikel van Februari is van juli 2010; de artikelen die na bijna 6 jaar wachten nog steeds niet opgeknapt zijn kunnen dan beter weg want het heeft nu wel lang genoeg geduurd.
 23. Maasje 6 jun 2016 18:54 (CEST) Hier wreekt zich het feit dat we vrijwilligers zijn. Het ontbreekt ons eenvoudig aan voldoende mankracht om alle artikelen te controleren. Troep hoort in de vuilnisbak.
 24. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 6 jun 2016 19:20 (CEST) per Vinvlugt
 25. Gasthuis(overleg) 6 jun 2016 20:38 (CEST)
 26. Natuur12 (overleg) 6 jun 2016 20:57 (CEST) Iedereen heeft zes jaar de tijd gehad om artikelen op te knappen, naar Wikisage over te zetten of na te lopen. Er is onvoldoende gebeurt dus het is wel eens een keertje klaar.
 27. HenriDuvent 7 jun 2016 08:38 (CEST) Omdat voorstel 4 het niet haalt, toch maar 5.
 28. Guss (overleg) 7 jun 2016 10:13 (CEST) het verschaffen van betrouwbaarheid is eigenlijk het enige doel van de wp. Als dit doel alleen kan worden bereikt door fors saneren dan is dat zo. Na zes (!) jaar kan klaarblijkelijk nog steeds niet worden vastgesteld dat er tussen het snoeiwerk misschien ook informatie zit die kan worden behouden. Dan kan beter alles worden verwijderd.
 29. Malinka1 (overleg) 7 jun 2016 12:25 (CEST) 4 heeft mijn voorkeur, maar beter dit dan blijven voortmodderen.
  Als dat je voorkeur is, waarom dan niet voor 4 stemmen?Smiley.toerist (overleg) 7 jun 2016 12:36 (CEST)
  Zie hier. Het quorum is op 30 gesteld dus alleen als een optie zowel ten minste 30 stemmen haalt en er bovendien ten minste 55% van de geldig uitgebrachte stemmen voor die optie waren, is er een geldige stemming waarbij die optie wordt aangenomen. Malinka1 heeft er waarschijnlijk onvoldoende vertrouwen in dat optie 4 gaat voldoen aan het quorum en als optie 5 met een extra stem een grotere kans maakt om wel het quorum te halen, dan is die keuze goed te begrijpen. - Robotje (overleg) 7 jun 2016 12:52 (CEST)
  Het staat Malinka (en anderen) ook vrij om ergens de komende 10 dagen hun stem te verplaatsen naar Optie 4, zodra ze vertrouwen hebben dat het nu net behaalde quorum behaald blijft na verplaatsing van de stem. CaAl (overleg) 7 jun 2016 13:14 (CEST)
  Maar indien de motivering het behalen van een geldige uitslag was, dient daarbij wel rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat een stemverplaatsing erin kan resulteren dat geen van beide opties de benodigde 55% haalt. EvilFreD (overleg) 7 jun 2016 13:18 (CEST)
  En zo is het precies als collega's Robotje en CaAl stellen. Malinka1 (overleg) 7 jun 2016 14:23 (CEST)
 30. Brya (overleg) 7 jun 2016 12:57 (CEST)
 31. Druifkes (overleg) 7 jun 2016 19:02 (CEST)
 32. Woudloper overleg 9 jun 2016 17:00 (CEST) Aangezien de optie "neutraal" nietsdoen betekent en er echt iets moet gebeuren, kies ik strategisch voor het alternatief met de meeste kans van slagen. Teksten die al serieus verbeterd en gecontroleerd waren, mogen w.m.b. wel teruggeplaatst worden. Februari was een gebruiker die het (ik neem aan onbewust en onbedoeld) voor de rest verziekte. Daarom is deze gebruiker permanent geblokkeerd. De bijdragen verhoogden en verhogen de werklast in onredelijke mate voor anderen, terwijl de opbrengst onbeduidend is: het zijn kleine prutstekstjes. Als de onderwerpen werkelijk zo belangrijk zijn dat we er een artikel over moeten hebben, kan elke gebruiker die hier stemde binnen een uur een beter artikel schrijven. Dan zijn er nog de mogelijke juridische problemen en de problemen met geloofwaardigheid van Wikipedia als geheel - blijven nietsdoen verpest Wikipedia voor degenen die serieus een geloofwaardig naslagwerk willen schrijven. Met alle respect, ik denk dat als je neutraal stemt, je ofwel niet doorhebt wat er op het spel staat, ofwel Wikipedia geen warm hart toedraagt. De discussie over de geldigheid van de procedure tenslotte vind ik afleiden van waar het om hoort te gaan.
 33. Ursulbrun(overleg) 9 jun 2016 18:13 (CEST) Eens met Woudloper. Verder waardering voor de verklaring die Smiley.toerist hieronder bij zijn/haar, overigens neutrale, stem geeft. Na keuze voor voorstel 4 of 5 nog even de handen uit de mouwen en klaar. Ik zal zelf ook de paar artikelen waar ik naar heb gekeken in de gaten houden. Overigens: als een bot mij kan melden of ik aan een Februari artikel heb gewerkt dan graag. Ik weet namelijk niet van alle artikelen of die van Februari waren.
 34. GeeJee (overleg) 9 jun 2016 22:50 (CEST) Stem verplaatst van voorstel 4 naar voorstel 5; belangrijk dat in ieder geval één van beide voorstellen duidelijk gedragen wordt door de gemeenschap.
 35. MWMG (overleg) 10 jun 2016 10:01 (CEST) Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
 36. Mx9 (overleg) 11 jun 2016 13:02 (CEST) - uitstekend. Weg met die rommel.
 37. 它是我 (overleg) 11 jun 2016 15:42 (CEST)
 38. Lymantria overleg 13 jun 2016 08:38 (CEST)
 39. Iooryz (overleg) 14 jun 2016 16:36 (CEST)
 40. Xxmarijnw (overleg) 15 jun 2016 19:44 (CEST)
 41. B kimmel (overleg) 16 jun 2016 18:28 (CEST)

Neutraal[bewerken]

Neutrale stemmen worden niet meegerekend bij het bepalen van de uitslag

 1. Neutraal in deze omdat ik de hele wijze van de organisatie dubieus vind. Ik mis de optie 'Tegen'. Je kunt voor een verandering ten opzichte van de huidige situatie stemmen of tegen maar niet twee keer voor een bepaalde verandering zonder tegen verandering te mogen stemmen. Dit voelt aan als dat er een stemming wordt gehouden over het percentage voorstemmen voor aankomende moderatoren maar dat er alleen gekozen mag worden uit 55% en 66% een keuze voor behoud van de huidige situatie is er niet. Dat de optie 'Niks veranderen' uit de informele peiling het niet gehaald heeft doet daar niks aan af. Dat is informeel ter inventarisatie. Dit is een officiële stemming, een keuze tegen hoort daar gewoon bij te zijn. Naar mijn mening zit er ook weinig verschil tussen beide voorstellen. Als ze in quarantaine worden geplaatst duiken er in die twee jaar echt geen tientallen kaboutertjes op die alle artikelen gaan nalopen. P-Attractieparken.PNG Mezelf14 overleg 3 jun 2016 18:15 (CEST)
 2. Tegen deze manier van iets doordrukken, zie ook enkele commentaren van anderen op de OP, o.a. de door Bemoeial gestarte sub-discussie. De Wikischim (overleg) 3 jun 2016 18:23 (CEST)
 3. Stemming deugt niet - B.E. Moeial 3 jun 2016 20:18 (CEST)
  De gemeenschap vindt lemmacide enkel op grond van aanmaker kennelijk de 'oplossing'... Valt me erg tegen. - B.E. Moeial 14 jun 2016 01:17 (CEST)
 4. Dqfn13 (overleg) 3 jun 2016 20:21 (CEST) Bij beide opties worden ook reeds gecontroleerde artikelen verplaatst/verwijderd omdat die gemaakt of bewerkt zijn door Februari, er wordt dus alleen gekeken naar de naam van de aanmaker, niet naar de bewerkingen die erna zijn gedaan. Dit is dus niet hoe Wikipedia hoort te werken.
 5. ed0verleg 3 jun 2016 21:20 (CEST) ik vraag me serieus af of deze drietraps-raket echt de wens van de gemeenschap uitvoert, of een gegenereerde wens. Mijn wens staat er inmiddels al niet meer tussen, en ik ben duidelijk niet de enige. ed0verleg 3 jun 2016 21:20 (CEST)
 6. Tegen Tegen beide voorstellen. Een stemming waarbij sowieso geen "tegen"-opties zijn deugt trouwens niet. Mijn insteek zou zijn om elk artikel afzonderlijk te bekijken (te beoordelen) volgens de gangbare praktijk. En ja dat kan even duren, maar het bouwen van een encyclopedie (door vrijwilligers) is nu eenmaal een project waarbij tijdsdruk een slechte raadgever is. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jun 2016 22:21 (CEST)
 7. Ik heb geen voorkeur voor deze twee slechte oplossingen. Ik ben geen wikijurist maar het zou mij niet verbazen als deze stemming onreglementair is, õ.a. omdat door de coördinator niets gedaan is met de suggesties om de stemming anders te organiseren. Ik mis de optie "tegen alles verwijderen alleen vanwege de persoon die de eerste versie van het artikel heeft gemaakt". Elly (overleg) 3 jun 2016 23:59 (CEST)
  Zonder de voorafgaande peiling, waarin "niets doen" een optie was, zou de uitslag van deze stemming zonder meer onbruikbaar zijn. Stemmingen hebben bij voorkeur een duidelijk ja/nee-structuur, maar indien dat niet goed mogelijk is, moet je creatief worden. Dat heeft Josq gedaan en er was voor de voorstander van niets doen voldoende gelegenheid om die optie aan de stemming toe te voegen.
  Aangezien er voor de tegenstanders van de twee opties nog altijd de optie is om niet te stemmen, moeten de voorstanders van "wel iets doen" maar zien dat één van de opties het quorum haalt. Als tegenstander van deze stemming zou ik alvast niet neutraal stemmen. Voor hetzelfde geld is straks "neutraal" de enige optie die het quorum haalt, met als gevolg dat de stemming geldig is ondanks het feit dat die stemmen voor de uitslag niet meetellen. EvilFreD (overleg) 4 jun 2016 00:38 (CEST)
  De optie niet-stemmen is natuurlijk een lachertje. Dat gebeurde ook bij dat vermaledijde referendum (dat jullie in Belgie niet hadden, maar wij hebben er nog steeds een vieze smaak van in de bek). Ja, in theorie is niet-stemmen een optie. In de praktijk is het een naïeve optie, waarmee je de inspraak-cultuur *geen goed doet*. ed0verleg 4 jun 2016 08:29 (CEST)
  In tegenstelling tot bij het Oekraïnereferendum is niet stemmen hier wel degelijk een reële optie. Bij het Oekraïnereferendum had die strategie het nadeel dat als de voorstemmers in hun eentje de benodigde opkomst haalden, de tegenstemmers op die manier zichzelf de das omdeden. Hier is dat risico niet aanwezig, omdat tegenstemmers niet kunnen bereiken dat er niets gedaan wordt door wel te gaan stemmen. Niet stemmen kan dus hooguit geen resultaat opleveren, maar nooit nadeliger uitpakken dan wel stemmen. Er is overigens wel nog een andere optie voor de tegenstemmers. Zij kunnen er namelijk ook nog voor zorgen dat het verschil tussen de beide optie te klein blijft. Minstens één van de opties moet een groter deel van het aantal geldige stemmen krijgen dan 55%. Als een optie het quorum haalt, hoeven de tegenstemmers er dus alleen maar voor te zorgen dat de andere optie ongeveer evenveel stemmen krijgt. EvilFreD (overleg) 4 jun 2016 09:00 (CEST)
  Ik zal hopen dat de negen neutrale stemmers op het laatste moment op optie vier gaan stemmen (huidige situatie). Ik hoop ook dat je beseft dat dit geen normale gang van zaken is, en geen stem-procedure om trots op te zijn, maar gewoon een maas in het net van de regeltjes. ed0verleg 4 jun 2016 19:10 (CEST)
  Een maas zou ik het niet direct noemen, eerder een onvolkomenheid van de stemprocedure. Omdat deze een duidelijke uitslag voorschrijft om geldig te zijn, zul je je altijd moeten beperken tot twee opties. Om tot twee opties te komen heeft Josq ervoor gekozen om, via discussie vooraf en een peiling, te achterhalen welke twee opties de meeste voorkeur genieten boven de andere. Hij had er ook voor kunnen kiezen om de gemeenschap één optie aan te laten wijzen om het in een stemming op te nemen tegen "niets doen", zoals bij de verkiezing voor de nieuwe hoofdpagina gedaan is. Terwijl ik daar destijds ook een voorstander van was, heeft die methode wel als nadeel dat er voor de optie niets doen mogelijk minder aanhang is dan twee (of meer) andere opties. De stemming is dan als het ware niet een finale tussen de nummers één en twee, maar tussen de nummers één en drie. Met een reële mogelijkheid dat nummer drie wint, doordat voorstanders van de optie die het niet haalde "niets doen" prefereren boven de optie die het wel haalde. EvilFreD (overleg) 4 jun 2016 20:00 (CEST)
 8. Geen mogelijkheid om tegen te zijn? Dan maar zo bij gebrek aan beter. Neig naar 5, maar neutraal standpunt altijd en eeuwig!  Klaas `Z4␟` V:  4 jun 2016 08:17 (CEST)
 9. Voorstel 4 zorgt alleen maar voor bureaucratische rompslomp en werkt in de praktijk niet omdat het voor goedwillende gebruikers in mijn ogen te moeilijk wordt gemaakt om artikelen waar in hun ogen iets mee is te verbeteren. Voorstel 5 bestaat uit het rucksichtslos verwijderen van alles wat nog niet gecontroleerd is maar dit is verwijderen van informatie waarvan niet is gebleken dat het incorrect is of waar het copyright geschonden is en dat vind ik zonde. Mijn oplossing is dat van artikelen waar over gebruikers geen klachten hebben gemeld over inhoudelijke fouten danwel het schenden van copyright, de twee grote fouten die Gebruiker Frebruari gepleegd heeft, lekker te laten staan. Bean 19 (overleg) 4 jun 2016 11:56 (CEST)
 10. Tegen Tegen voorstel 4 en 5. Eerdere peiling heb ik helaas gemist. Beetje vreemd om het eerste deel met een peiling te doen en dan nu een stemming. Peilingen hou ik sowieso minder in de gaten. Magalhães (overleg) 5 jun 2016 10:35 (CEST)
  Omdat de stemprocedure vereist dat er één voorstel gekozen wordt met een meerderheid minimaal 55%, is een stemming ongeschikt om uit een grote hoeveelheid voorstellen de twee kandidaten met de meeste steun te selecteren. Vandaar een peiling. Josq (overleg) 6 jun 2016 12:00 (CEST)
  Ik ben van mening dat er eerst een voorkeurs voorstel vanuit het peilingstraject het moeten komen die hier dan in stemming had moeten worden gebracht. Daar hadden we voor of tegen kunnen stemmen. Nu kan ik alleen twee keer 'voor' iets stemmen. Erg onwenselijk. P-Attractieparken.PNG Mezelf14 overleg 6 jun 2016 12:06 (CEST)
  Dat kan, maar aangezien tegenstemmen equivalent zou zijn aan voorstel 7, had voorstel 7 (13 personen voor, 37%) een plekje gekregen ten koste van voorstel 4 (23 personen voor, 61%). Dat vind ik dan weer niet eerlijk. Komt nog bij dat voorstel 7 nog steeds een oneigenlijk voordeel heeft aangezien het de default is wanneer deze stemming het niet haalt. Josq (overleg) 6 jun 2016 12:38 (CEST)
 11. Eens met Mezelf14, Magalhães e.a. Ik kan niet voor een van de twee voorstellen stemmen, dus dan maar neutraal. Trijnstel (overleg) 5 jun 2016 23:13 (CEST)
 12. Smiley.toerist (overleg) 6 jun 2016 10:22 (CEST)Ik neig naar voorstel 4, maar daar wordt de nalooplijst en correctiewerk van velen genegeerd. Ik voorstel 5 wordt daar wel rekening mee gehouden. Uiteindelijk kan ik met beide overweg. Als voorstel 4 wordt aangenomen zal ik mijn correctiewerk in de nalooplijst na een kleine check terugzetten. Ik neem aan dat vele anderen hetzelfde zullen doen met hun gecorrigeerde artikelen. Op deze wijze zal de nalooplijst toch grotendeels uitgevoerd worden. Bij voorstel 5 wordt de nalooplijst gerespecteerd en zal ik de lijsten doorspitten voor artikelen die belangrijk genoeg zijn om te controleren en te behouden. Ik ben op de nalooplijst weinig van die artikelen tegengekomen, maar de artikelen in de nalooplijst liggen bijna nooit in mijn kennisgebied.
 13. Hardloper 6 jun 2016 11:23 (CEST) Mis in de peiling de optie 'Tegen'. Daarom een neutrale stem, wel gaat mijn voorkeur uit naar 'voorstel 4'.
  Lidewij (overleg) 6 jun 2016 13:13 (CEST) De uitslag van een peiling gebruiken als was het een stemming, ondanks veel protest toch door drukken, is Wikipedia op zijn smalst. Nu was me bekend hoe sommige gebruikers hier in staan, daar heb ik mijn eigen kwalificeringen voor. Ik ben wel eens benieuwd wat de Arbcom hier van vindt. Voorstel 4 houdt totaal geen rekening met het werk wat al is verzet in de controle, maar is het enige waar nog voor te "kiezen" valt.
  Omdat Woudloper schrijft dat hij de optie "neutraal" uitlegt als nietsdoen en bij hem het kwartje van protest tegen de gang van zaken tav de manier van stemmen niet valt, ga ik mijn stem maar verschuiven. Tussen niets doen en en 9000 lemma's verwijderen omdat iemand deze met een beginnetje begon zit een wereld van verschil. Lidewij (overleg) 9 jun 2016 23:15 (CEST) Neutraal moet niet een stem voor 5 worden dat wordt het zo wel
  Zeggen en schrijven vier gebruikers die voorafgaande aan de stemming protesteerden tegen de opzet ervan, kan bezwaarlijk "veel protest" genoemd worden. EvilFreD (overleg) 6 jun 2016 21:01 (CEST)
  EvilFreD, wat maakt dan, dat 17 gebruikers hierboven met reacties van ongenoegens komen? Lidewij (overleg) 6 jun 2016 21:18 (CEST)
  Dat tellen kennelijk niet je sterkste kant is. Voorafgaande aan de stemming waren er vier gebruikers met bezwaren en een enkeling was teleurgesteld over de uitslag van de peiling. Dat is niet hetzelfde als "veel protest". Dat is zelfs heel weinig. Tijdens de stemming (maar dat is iets anders) gaven tot nu toe tien gebruikers aan dat ze problemen hebben met de opzet, vijf stemden neutraal maar uitten geen kritiek op de gang van zaken, en 31 mensen heeft kennelijk geen enkel bezwaar tegen de opzet of de gang van zaken (zij maakte deze althans niet kenbaar, dus wat Lidewij ook beweert, van bezwaren van deze lieden - zo deze er al zijn - kan zij niet op de hoogte zijn). Als je dan nog wilt blijven volhouden dat deze stemming een vorm van "ondanks veel protest toch door drukken" is, dan heb ik daar wel mijn kwalificeringen voor. EvilFreD (overleg) 6 jun 2016 21:36 (CEST)
  Zelfs als je wel kan tellen: "voor voorstel 5" heeft momenteel bijna twee keer zoveel steun als de lijst met neutraal-/tegenstemmen hier. CaAl (overleg) 7 jun 2016 10:24 (CEST)
  Ik hoop dat voorstel 5 het haalt, dat laat echter onverlet dat ik me kan voorstellen dat een stemming waarbij enkel uit twee, op het oog niet heel erg verschillende voorstellen, gekozen kan worden ook niet direct een toppunt van besluitvorming lijkt. Als er straks nog een stemming voor/tegen 5 georganiseerd wordt om die wrevel weg te werken dan zou dat het overwegen waard zijn, want dat het nu wat wringt moet je m.i. gewoon erkennen. Dat dit te voorzien was als je goed had opgelet ook wel, maar, en daar volg ik de kritiek, een peiling is toch iets anders dan een eerste ronde van een stemprocedure, wat nu feitelijk wel is wat er is gebeurd. Dat Josq daar voor heeft gekozen begrijp ik, maar netjes afhechten kan geen kwaad. Peter b (overleg) 7 jun 2016 10:40 (CEST)
  Eens met Peter b! Vinvlugt (overleg) 7 jun 2016 11:30 (CEST)
  dat erken ik graag, maar alleen vanwege de toevallige omstandigheid dat in de peiling de grootste steun uitging naar twee voorstellen die overeenstemmen op het (naar achteraf blijkt) enige punt wat echt controverse veroorzaakt. Stel dat er andere opties uit de peiling waren gekomen - wat in het geheel niet ondenkbaar was toen ik deze procedure uiteenzette - dan had het zomaar heel raar kunnen zijn om nog een extra stemming in te plannen. Het voorstel van een extra stemming is dus wel heel erg ad hoc. Ik ga het niet tegenhouden: wie perspectief ziet in zo'n extra stemming moet dat maar organiseren, als het even kan met een startdatum binnen een week na afloop van deze stemming. Josq (overleg) 7 jun 2016 11:34 (CEST)
  Met alle respect, je had iets als dit toch best van tevoren kunnen zien aankomen? Zeker de helft van iedereen die hier en in de hieraan voorafgaande peiling heeft gestemd voelt zich nu gepasseerd, reden dat er waarschijnlijk inderdaad nog een derde peiling nodig is. Daarbij geldt dat wie eerst A en in dit geval vervolgens ook al B zegt, ook C zou moeten zeggen, m.a.w. ik vind dat jij die derde peiling nu ook maar zou moeten organiseren. De Wikischim (overleg) 7 jun 2016 11:51 (CEST)
  Ja zeker heb ik dergelijke scenario's aan zien komen, en ik heb dat van begin af aan geprobeerd aan te kondigen. Natuurlijk worden uiteindelijk mensen gepasseerd, niet bij de voorstelronde, maar bij een stemming is dat onvermijdelijk. Maar er is nauwelijks iemand geweest die daar zijn hoofd over brak tot het puntje bij het paaltje kwam. Dan denk ik: ik heb me zo helder, transparant en communicatief mogelijk opgesteld, wie toch geen vrede met de hele situatie heeft kan nog ad hoc een extra stemming opzetten, maar ik heb mijn best gedaan. Josq (overleg) 7 jun 2016 12:07 (CEST)
  Hoe kan je dat nu zeggen Josq, "er is nauwelijks iemand geweest die daar zijn hoofd over brak". Toen je deze stemming startte heb ik onmiddelijk, en daarna diverse anderen, dit punt genoemd. Je hebt willens en wetens zo doorgezet. N.B. niet iedereen heeft altijd zin en tijd zich in overleg te storten. Als één gesproken heeft, houden anderen soms zich stil, omdat het niets meer toevoegt. Ik citeer jouw woorden nog maar even "Ik ben jullie erkentelijk voor jullie argumenten, ook al ben ik het er niet mee eens en meen ik ze weerlegd te hebben." Elly (overleg) 7 jun 2016 13:53 (CEST)
  dat was na de peiling, toen je een beeld had van wat de uitslag zou kunnen worden en toen, zoals ik het benoem, het puntje bij het paaltje kwam. Voor en tijdens de peiling heeft niemand geprotesteerd. De eigenlijke bezwaren van jou en anderen richten zich in de grond van de zaak op de mogelijke verwijdering van veel Februari-artikelen. Dat is prima, maar een minderheidsstandpunt. Dus komt men met allerlei procedurele bezwaren. Ook prima, maar allerminst overtuigend. Josq (overleg) 7 jun 2016 14:09 (CEST)
  Nee dat is onjuist. The Banner heeft in de kroeg gesteld Geen massale verwijdering op grond van de naam van de auteur alleen. Gezien het gekibbel met jijbakken dat daarop volgde had ik geen zin om te reageren, want dan krijg je alleen maar shit over je heen. Ik ben het ermee eens, en ik ben niet de enige ander. Ook in het verleden hebben diverse mensen dit gesteld. Ja, het kan zijn dat het een minderheidsstandpunt is. Maar een minderheid wegvegen is niet wat je in een democratisch proces hoort te doen (en bovendien is Wikipedia geen democratie). Elly (overleg) 7 jun 2016 14:24 (CEST)
  Wel pas over een half jaar (of langer), want de stemprocedure schrijft voor dat er niet binnen een "redelijke termijn" opnieuw gestemd mag worden over hetzelfde onderwerp. EvilFreD (overleg) 7 jun 2016 12:43 (CEST)
  Kan er een stemming opgezet worden waarin wordt gevraagd of deze stemming ongeldig mag worden verklaard?
  @JosQ - het is niet zo dat nu puntje bij paaltje komt, het is nu zo dat jij hebt besloten dat er geen tegenstem mag komen afgaande op een nietbindende peiling waarin je enkel wat inventariseert. Nietanoniem (overleg) 7 jun 2016 12:59 (CEST)
  Nietanoniem: dat is niet zo. Ik heb eerst de procedure vastgesteld, zonder enig idee te hebben waar de voorkeur van de gemeenschap naar uit ging. Toen pas heb ik achtereenvolgens de voorstelronde, de peiling en de stemming van start doen gaan, conform de procedure. Nadrukkelijk heb ik ook vermeld dat de peiling bedoeld was als selectiemiddel. Daar had niemand bezwaar tegen - vanzelfsprekend niet - totdat ik de uitslag bekendmaakte. Josq (overleg) 7 jun 2016 13:12 (CEST)
  Het is allemaal een beetje flauw. 6 jaar geleden besloten we dat het doek voor F moest vallen en dat zijn artikelen problematisch zijn na een roerige periode vol discussie. 5 jaar later komt het besef bij Josq dat het niet gaat en hij wendt zich tot de AC. Het besef dat er wat moet veranderen lijkt 1 jaar later - wanneer de uitspraak gedaan wordt - doorgedrongen te zijn tot de gemeenschap. 6 maanden later zet Josq een peiling op en de mensen die hun mond opengetrokken hebben, hebben laten weten dat ze inderdaad verandering willen en naar welke opties hun voorkeur uitgaat. Goed, we hebben dus middels een peiling besloten dat we willen dat er wat veranderd. De stemming wordt opgezet en de mensen mogen kiezen uit hun voorkeursvoorstellen en opeens komt er een kleine groep in het verzet. Het zal toch niet zo zijn dat er opeens een hele werk kwalitatief ondermaats werk weg gaat? Nee, laten we nog 6 jaar wachten of chips, het staat nog niet allemaal op Wikisage. Of o jee, straks geeft de gemeenschap een duidelijk signaal af dat we troep niet willen en straks moet mijn ondermaatse werk er ook aan geloven. En dan is er natuurlijk nog die heerlijke kans om tegen de peiling aan te trappen zonder zelf de handen uit de mauwen te steken. Kom op zeg, dat er wat moet gebeuren is een meerderheid van discussiërend Wikiland het inmiddels wel over eens. En nu zijn we dus aan het kijken hoe dat moet gebeuren. Natuur12 (overleg) 7 jun 2016 13:28 (CEST)
  Mee eens. Mag ik eraan toevoegen dat de protesteerders van nu zes jaar de tijd hebben gehad om de artikelen van Februari te bekijken en op de nalooplijst aan te tekenen welke daarvan in orde zijn? En dat het dus niet erg sterk overkomt als ze nu komen aanzetten met het argument: "Misschien staat er nog wel wat goeds tussen"? Sijtze Reurich (overleg) 7 jun 2016 17:03 (CEST)
  Mag ik er aan toevoegen dat de voorstanders van verwijderen ook zes jaar lang hebben gehad om elke dag tot 25 artikelen te nomineren, zoals TheBanner dat heeft gedaan. En dat ze dat niet hebben gedaan, maar nu wel victorie kraaien dat ze de minderheid zijn die "eindelijk rechtvaardigheid gaan uitspreken". Er wordt hier willens en wetens een grote groep weggezet als lui, alleen omdat er plotseling in zeer korte tijd actie moet worden ondernomen. Ik voorspel dat de gebruikersgemeenschap ernstig in twee gespleten wordt als deze twee opties er op deze manier doorheen geramd gaan worden. ed0verleg 10 jun 2016 10:14 (CEST)
  Ik denk dat veel van de voorstanders niet begrijpen waarom duizenden onbetrouwbare en haastig in elkaar geflanste artikelen door Edo cum suis bijkans heilig worden verklaard. Marrakech (overleg) 10 jun 2016 20:42 (CEST)
  Mag ik er dan ook aan toevoegen dat er diverse pogingen gedaan zijn in het verleden om Februari-artikels te nomineren (hetzij massaal, hetzij per stuk), o.a. door MoiraMoira en Blueknight. Willen we ook nog even deze discussie in herinnering roepen? EvilFreD (overleg) 11 jun 2016 17:40 (CEST)
  Nee, er kan geen stemming komen (binnen een half jaar) over het ongeldig laten verklaren van een stemming. Dat is namelijk precies hetzelfde als eenzelfde stemming over hetzelfde onderwerp, alleen onder een schuilnaam. Bovendien wordt dat punt al afgedekt in de bezwaarprocedure na afloop van een stemming. EvilFreD (overleg) 7 jun 2016 13:05 (CEST)
 14. Nietanoniem (overleg) 7 jun 2016 11:17 (CEST) omdat er een optie 'niets doen' ontbreekt stem ik neutraal. Slecht opgezette stemming.
 15. Alice2Alice (overleg) 10 jun 2016 14:44 (CEST) - Ik ben tegen beide voorstellen maar voorstel 4 is in elk geval beter dan 5. Sowieso vindt ik twee jaren een veel te lange termijn. Verder ben ik het principieel oneens met een peiling waar gekozen moet worden uit twee veranderingen. Zo worden de stemmen van mensen die tegen beide voorgestelde veranderingen zijn nooit geteld.
  En dat is ook precies wat de bedoeling was. Niet kijken naar het nut en het belang voor de encyclopedie maar gewoon vernietigen. The Banner Overleg 11 jun 2016 19:56 (CEST)
  ik vind het jammer dat je dit zo opschrijft, al snap ik je teleurstelling natuurlijk wel. Uit de peiling kwam duidelijk naar voren hoe de verhoudingen liggen als het gaat om de vraag wel of niet iets doen. Ook bleek m.i. duidelijk dat juist iedereen het belang van de encyclopedie centraal stelt, mvg HenriDuvent 11 jun 2016 23:37 (CEST)
  Teleurstellend dat na zoveel jaren The Banner nog altijd de van zijn opvattingen afwijkende opvattingen over wat in het belang van de encyclopedie is, interpreteert als opvattingen die niet het belang van de encyclopedie voorop stellen. Er is niets mis met het met elkaar oneens zijn, van gezonde discussie wordt de encyclopedie alleen maar beter. Dit soort valsaardige beweringen over de mede-discussianten, doen de encyclopedie echter geen goed en zijn op den duur nog veel schadelijker voor (de opbouw van) de encyclopedie. EvilFreD (overleg) 12 jun 2016 11:42 (CEST)
  Verheugend dat na zoveel jaren The Banner nog altijd zijn opvattingen over wat in het belang van de encyclopedie is, interpreteert als opvattingen die het belang van de encyclopedie voorop stellen. Gelukkig loopt hij niet mee met winden die op Wikipedia waaien, zoals het verwijderen van lemma's alleen op de naam van een gebruiker die eens, met enkele zinnen, een lemma startte . EvilFreD, hoeveel lemma's van Februari kwam jij tegen die niet Wikipedia waardig waren? Hoeveel lemma's die Februari startte heb je er op de verwijderlijst gezet? The Banner beoordeelt lemma's. Vermoedelijk vindt jij de inhoud van lemma's waar meerdere gebruikers aan werkten van minder belang dan wie ooit het lemma startte. Terwijl Wikipedia toch een samenwerkingsproject is, waarbij je gezamenlijk zorgt voor de inhoud van het lemma. Lidewij (overleg) 12 jun 2016 12:18 (CEST)
  Ik weet niet waar je het over hebt, maar ik stel hierboven slechts dat je een opvatting over wat in het belang van de encyclopedie is die anders is als de jouwe niet abusievelijk moet aanzien als een opvatting die erop gericht is de encyclopedie te schaden. Er is werkelijk niemand in de gehele discussie te vinden die zichzelf tot doel gesteld heeft om de encyclopedie schade toe te brengen. Met een tegengestelde mening over wat in het belang is van de encyclopedie, kan jij de opvatting van een ander wel schadelijk vinden, maar dat vind die ander natuurlijk niet. EvilFreD (overleg) 12 jun 2016 12:40 (CEST)
 16. Guppie (overleg) 16 jun 2016 16:31 (CEST) - Tegen beide voorstellen, maar ook ik neig naar #4. De 2 weken termijn in voorstel 5 is dusdanig kort (en valt in de vakantie), dat ik geen mogelijkheid zie daaraan nog nuttige medewerking te verlenen. Ben inmiddels al gestopt met het werken aan deze nalooplijsten, want kennelijk wordt dat werk door een meerderheid van de huidige stemmmende wikipedia gebruikers niet gewaardeerd en gooit men het werk (waar tussen m.i. ook veel interessante artikelen) liever weg dan dat men er tijd en moeite aan besteed. Het zijn vaak lastige artikelen en deze liggen meestal ook niet in mijn interesse of kennisgebied. Maar zij vullen wel leemtes in en heel veel doorverwijs links, die dus straks weer allemaal rood worden met het verzoek aan de gemeenschap daar een invulling aan te geven. Bij mijn eerdere werkzaamheden aan de nalooplijst ben ik nog géén artikel tegengekomen dat ná het plaatsen en eerste bewerkingen door Gebruiker:Februari niet door andere gebruikers werd bewerkt. Vaak is het artikel al voldoende gereviseerd, soms ook niet. M.a.w. de nalooplijsten zelf zijn verre van compleet en geven geen goed beeld (meer). Het verwijderen van honderden artikelen op deze basis komt m.i. de (kwaliteit van de) encyclopedie zeker niet ten goede en zet een precedent dat indruist tegen de oorspronkelijke gedachte achter dit project; namelijk het verwijderen van artikelen op andere criteria dan de inhoud.
  Guppie, het feit dat nog zo weinig artikelen op de verwijderlijst zijn gekomen de afgelopen jaren, maak voor mij duidelijk dat het allemaal wel meevalt. Nu willen sommige deze lemma's ongezien verwijderen? Vele gebruikers hebben zich niet gerealiseerd dat ze aan een lemma van Februari werkte en deden dit waarschijnlijk nu voor joker. Mvg, Lidewij (overleg) 16 jun 2016 16:52 (CEST)
  @Lidewij. In de geschiedenis kan iedere gebruiker zo zien dat het een Februari artikel is. Daarnaast worden de lemma's niet ongezien verwijderd, want alles is natuurlijk al lang bekeken. Er is tussen 2006 en 2010 ook regelmatig kritiek op Februari's productie geweest, in die tijd is er ook wel het een en ander op de "verwijderlijst" gekomen. Maar realiseer je wel dat er toen een andere cultuur heerste op Wikipedia: men was veel minder kritisch en gebruikers die veel produceerden werden geprezen zonder veel aandacht voor de kwaliteit van de lemma's. De Geo (overleg) 16 jun 2016 21:38 (CEST)
 17. Elvesham (overleg) 16 jun 2016 17:20 (CEST) - Aan de peiling heb ik niet meegedaan, omdat ik het erg lastig vind een standpunt in deze langlopende kwestie te bepalen. Het is uiteraard goed voor de Wiki-gemeenschap om nu eens en voor altijd deze kwestie af te handelen. Omdat ik het nog steeds niet weet, maar ook omdat ik mij verbaas over de opzet van de stemming, m.n. het doordrammen van de opties, noteer ik mijn naam hier.
 18. A. Formeel gezien klopt de hele procedure niet. B. Materieel gezien bestaat het motief voor beide voorstellen uit een fundamentele misvatting over het wezen van Wikipedia. Dat bestaat namelijk uit het aanvaarden dat een tekst in eerste aanleg onjuiste informatie kan bevatten — waarna die onjuiste informatie verbeterd wordt. Als een lemma een niet-encyclopedisch onderwerp heeft of slechts onzin bevat, kan het verwijderd worden. Anders niet. Denk eraan: ergernis is de motor van Wikipedia. Als ge ergens een ergerniswekkend slecht lemma vindt, juicht en verheugt u, want groot is uw loon door het te verbeteren. C. Waar in de policy staat dat lemmata categoraal verwijderd mogen worden slechts op grond van het feit dat ze door een bepaalde gebruiker zijn aangemaakt? MWAK (overleg) 17 jun 2016 14:56 (CEST)
  Dank voor je stem. A) Mbt de formele aspecten, zie de "FAQ" hier. B) Wanneer we een pagina opslaan, gaan we akkoord met een aantal voorwaarden, waaronder het respecteren van auteursrecht en de controleerbaarheid van de toegevoegde informatie. Deze voorwaarden lapte Februari op grote schaal aan zijn laars en dat is de basis om al zijn werk te wantrouwen. C) Nergens, bij mijn weten. Daarom ook een stemming. Dat een gebruiker zo grootschalig de gebruikersvoorwaarden heeft geschonden, daar is bij mijn weten geen precedent van. Dat iemand een situatie aanricht die zo extreem is dat de richtlijnen er geen oplossing voor bieden betekent niet dat we die situatie maar moeten laten voortbestaan. Josq (overleg) 17 jun 2016 15:08 (CEST)
 19. Ecritures (overleg) 17 jun 2016 17:22 (CEST) Ik kan me niet vinden in een werkwijze waarop artikelen worden verwijderd op basis van aanmaker en niet alleen op basis van inhoud. Als het ondermaatse artikelen zijn (en dat zijn het volgens mij veelal) of als er sprake is van auteursrechtenschendingen (en daar is veelal sprake van) of andere onrechtmatigheden tegen de uitgangspunten van wikipedia, dan dienen de artikelen op die inhoudelijke gronden verwijderd te worden. Dat de gemeenschap er niet in is geslaagd om daar de afgelopen (zes?) jaren een afdoende werkwijze voor dit inhoudelijke probleem op te zetten dan wel daadwerkelijk uit te voeren, geeft te denken. Er bestaan immers gangbare procedures om artikelen te verwijderen (TBP, nuweg), maar blijkbaar zijn deze in een dergelijk omvangrijk geval niet afdoende. Ik betwijfel of op wikipedia momenteel voldoende *samenwerkings*verbanden zijn om grootschalige projecten als de verschillende nalooplijsten inhoudelijk te beoordelen. Er vervolgens voor kiezen de inhoud los te laten en artikelen te verwijderen op basis van aanmaker vind ik een zwaktebod en een onwenselijke ontwikkeling. Ik kies dan ook niet voor optie 4 (de meest voor de hand liggende in deze nauwe keuzemogelijkheid) omdat daar ook - weliswaar uitgesteld - artikelen "zonder verdere controle verwijderd" worden. Naar mijn mening bestaat de huidige én toekomstige kwaliteitsverbetering van wikipedia niet alleen uit het hardhandig (en zeker ook noodzakelijk) snoeien van artikelen, maar ook grotendeels uit het actualiseren, verbeteren en uitbreiden van de artikelen die er al zijn. Enigszins terzijde, misschien staat het verwijderen van artikelen puur op basis van de aanmakende persoon mij ook tegen omdat het een illustratie vormt van het op de persoon spelen zoals m.i. wel vaker hier gebeurt. Ik maak me zorgen dat de uitkomst van deze stemming het begin kan zijn van een glijdende schaal waarbij in de toekomst "vagere" verwijdergronden als relevantie of encyclopediewaardigheid de reden zullen zijn van verwijdering van artikelen die door een specifiek persoon zijn aangemaakt.

Conclusie[bewerken]

Deze stemming is door mij gesloten op verzoek van de coördinator. In totaal hebben 74 mensen hun stem uitgebracht waarvan 19 neutraal. In totaal waren er 14 stemmen voor voorstel vier en 41 voor voorstel vijf wat het totaal aan stemmen dat meetelt voor de uitslag op 55 brengt. Gezien er meer dan 30 stemmen voor optie vijf gegeven zijn is het quorum behaald. Conclusie:

 • Percentage voorstel vier: 25,45%
 • Percentage voorstel vijf: 74,55%

Vanaf het begin is duidelijk aangegeven dat de neutraalstemmen niet meegeteld worden. Zelfs wanneer dit wel zou gebeuren zou optie vijf meer dan 55% steun hebben ontvangen (55,41%). Zowel met als zonder neutraalstemmen heeft voorstel vijf voldoende steun behaald en zal derhalve tot uitvoering gebracht worden. Ik ga ervan uit dat Josq van de week mijn voorlopige uitslag bevestigt of ontkracht.

De bezwaarperiode tegen deze stemming loopt tot 24 juni 17:30 CEST. Bezwaren graag op de overlegpagina deponeren en niet alhier in discussie gaan.

Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 17 jun 2016 20:42 (CEST)

Ik kan deze conclusie bevestigen. Er is conform stemprocedure nog een bezwaarperiode van een week, dus dat wachten we eerst af alvorens voorstel 5 uit te voeren. Josq (overleg) 18 jun 2016 10:36 (CEST)

Bezwaar is aangetekend zie Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Afhandeling Februari-artikelen - B.E. Moeial 18 jun 2016 17:10 (CEST)

De bezwaren zijn door de Arbitragecommissie behandeld, zie Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Stemprocedure. De Arbitragecommissie concludeert dat er geen belemmering is om de uitslag uit te voeren. Josq (overleg) 8 jul 2016 17:41 (CEST)