Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).

2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Inhoud

Stemming
Onderwerp Geheim stemmen over personen
Voorstel Het voorstel van stemming 1 is de inhoud van individuele stemmen bij een stemming over personen op de Nederlandstalige Wikipedia geheim te houden door het toevoegen van een artikel aan de stemprocedure. Daarna wordt gestemd in stemming 2 t/m 5 over een nadere uitwerking hiervan.
Begindatum Stemming 1: maandag 19 november 2018, 18.00 uur CET, Overige: NOG VAST TE STELLEN NA AFLOOP VAN STEMMING 1
Einddatum Stemming 1: maandag 3 december 2018, 18.00 CET, Overige: NOG VAST TE STELLEN NA AFLOOP VAN STEMMING 1
Stemopties voor en tegen
Minimaal nodige voorstemmen 40
Stemcoördinator Ellywa
Opmerkingen Voor overleg, zie Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Geheim stemmen over personen. Korte stemverklaringen hieronder zijn toegestaan. Reacties op stemmen dienen op de Overlegpagina plaats te vinden. Reacties die hieronder geplaatst worden, zullen worden verplaatst. Er kan hieronder gekozen worden uit twee stemopties: voor of tegen de voorgestelde wijziging. Het toevoegen van extra opties is niet toegestaan. Gebruikers die neutraal zijn of zich wensen te onthouden van stemming kunnen dit op de Overlegpagina aangeven.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Inleiding[bewerken]

Tot nu toe wordt op Wikipedia openbaar gestemd. Zichtbaar is wie gestemd heeft en welke mening deze persoon heeft. Het geheim houden van individuele stemmen op personen heeft echter ook een aantal voordelen, zoals hieronder samengevat. Er zijn echter ook nadelen. Het voorstel is om het mogelijk te maken dat individuele stemmen geheim gehouden worden. Mensen die behoefte hebben om hun stem en eventuele motivatie kenbaar te maken, hebben nog steeds de mogelijkheid om dit te doen.[1] Ook discussie over elkaars mening blijft uiteraard mogelijk.

Voordelen geheim stemmen op personen Nadelen geheim stemmen op personen
Voorkomt rancune bij stemmen over een persoon, want deze kan niet zien wie tegen hem/haar gestemd heeft.[2] Geen transparantie over wie welke stem heeft uitgebracht, tenzij stemmer dit zelf bekend maakt
Het zorgt voor meer veiligheid van de stemmers, omdat hun stem niet kan leiden tot een verwijt van anderen. Wikipedianen werken op allerlei andere aspecten met een open vizier
Het maakt canvassing risicovoller (want de canvasser kan niet zien wie al gestemd heeft). Minder goede controleerbaarheid voor iedereen
Het zorgt voor minder reuring en onrust, en daardoor minder beschadiging van personen. Geheime stemmingen stimuleren achterdocht en afrekeningen om onduidelijke reden.[3]
Als de stemmer niet aan zijn of haar stem gelinkt kan worden zijn dwang, omkoping, sociale druk en schaamte niet meer van belang bij het uitbrengen van de stem. Minder eenvoudig dan een openbare stemming.
Geheim stemmen voorkomt stemmingmakerij in stemverklaringen bij verkiezingen. Bureaucratischer dan een openbare stemming
Voorkomt Sheep voting (oftewel: meelopen). Meer geheimzinnigheid dan bij openbare stemming
Openbaar stemmen kan een bias opleveren Geheim stemmen maakt controle onmogelijk
Bij geheime stemming worden gebruikers minder beïnvloed door stemgedrag van anderen. [4] Minder makkelijk om argumenten uit te wisselen
Privacy, niemand hoeft te weten welke stem iemand heeft uitgebracht. Bij democratische processen, zoals de verkiezingen voor een parlement, wordt dan ook geheim gestemd. [4] Stemcommentaar is nuttige feedback[5]
Meer laagdrempelig dan openbaar stemmen Minder laagdrempelig dan openbaar stemmen (dit spreekt elkaar inderdaad tegen)
Minder mogelijkheid om strategisch te stemmen Minder mogelijkheid om strategisch te stemmen (dit kan inderdaad zowel als voordeel als nadeel gezien worden)
Openbaar stemmen kan mensen weerhouden om een stem uit te brengen. Een kandidaat moet bereidheid hebben om stemmen en stemverklaringen te incasseren[6]

De methode van het geheim houden van individuele stemmen wordt gebaseerd op de Regeling geheim stemmen.

Ondanks meerdere verzoeken (het laatste, van 19 oktober 2018, staat hier) is er geen zicht op een ander hulpmiddel, namelijk Secure Poll. Indien Secure Poll ooit beschikbaar komt, zal een stemming plaatsvinden om de Regeling geheim stemmen hierop aan te passen.

Eerdere peiling en overleg:

Nu wordt nu overgegaan tot een stemming over dit onderwerp, die uit meerdere delen bestaat:

 1. Voor of tegen het principe van geheim stemmen en aanpassing van de stemprocedure.
 2. Voor of tegen dat de persoon over wie gestemd wordt zelf mag kiezen.
 3. Voor of tegen geheim stemmen bij arbcom verkiezing.
 4. Voor of tegen geheim stemmen bij aanmelding moderator.
 5. Voor of tegen geheim stemmen bij afzetting moderator.

Toelichting per stemming[bewerken]

Stemming 1 - Principe van geheim stemmen[bewerken]

Er wordt gestemd over het principe van geheim stemmen, waarbij ervoor gekozen wordt om altijd geheim te stemmen als het over een persoon gaat. Hiermee geldt geheim stemmen echter nog niet voor stemmingen en peilingen over moderatoren of arbcomleden, want daarvoor gelden aparte procedures.

Er zijn twee stemopties:

1. Geheim stemmen wordt als principe ingevoerd en als volgt vastgelegd:
Aan de stemprocedure wordt een nieuw artikel 4.1 toegevoegd, dat luidt: Bij stemmen over personen, wordt de inhoud van individuele stemmen geheim gehouden volgens de Regeling geheim stemmen. Deze bepaling geldt niet indien de gewenste snelheid geheim stemmen onmogelijk maakt, zoals bij een stemming over een blokkade van een gebruiker.
2. Geen verandering van de huidige situatie

Besluit over uitvoeren stemming 2 t/m 5[bewerken]

Als het principevoorstel van optie 1 niet wordt aangenomen, vervalt mogelijk de rest van de stemming geheel of gedeeltelijk. Het besluit daarover neemt de stemcoördinator na overleg met andere Wikipedianen en op basis van een inschatting of de overige stemmingen kans van slagen hebben. Daarom wordt de startdatum van de overige stemmingen pas na afloop van stemming 1 vastgesteld.

Stemming 2 - Persoon over wie gestemd wordt mag kiezen[bewerken]

In stemming 2 wordt een wijziging van het principe voorgesteld, namelijk dat de persoon waarover gestemd wordt, zelf een keus mag maken of er geheim gestemd wordt.

Er zijn twee stemopties:

1. De persoon over wie gestemd wordt mag zelf kiezen. Dit wordt als volgt vastgelegd:
Artikel 4.1 van de stemprocedure wordt gewijzigd in: Wanneer over een persoon wordt gestemd, besluit deze binnen 24 uur na aankondiging van de stemming of de individuele stemmen wel of niet geheim moeten blijven volgens de Regeling geheim stemmen. Deze bepaling geldt niet indien de gewenste snelheid geheim stemmen onmogelijk maakt, zoals bij een stemming over een blokkade van een gebruiker.
2. Geen verandering van de huidige situatie

Stemming 3 - Voor of tegen geheim stemmen bij arbcomverkiezing[bewerken]

Er zijn twee stemopties:

 1. Aan Wikipedia:Arbitragecommissie/Reglementen wordt een nieuw lid 3.1 toegevoegd aan artikel 3 dat luidt: De inhoud van individuele stemmen wordt geheim gehouden zoals beschreven in de stemprocedure artikel 4.1.
 2. Geen verandering van de huidige situatie

Stemming 4 - Voor of tegen geheim peilen bij aanmelding moderator[bewerken]

Er zijn twee stemopties:

 1. Aan Wikipedia:Regelingen rond moderatoren wordt onder het kopje Procedure voor aanvraag moderatorschap na de tekst Een peiling van meningen zal één week duren. het volgende toegevoegd: De inhoud van individuele meningsuitingen wordt geheim gehouden zoals beschreven in de stemprocedure artikel 4.1.
 2. Geen verandering van de huidige situatie.

Stemming 5 - Voor of tegen geheim peilen bij afzetting moderator[bewerken]

Er zijn twee stemopties:

 1. Aan Wikipedia:Regelingen rond moderatoren wordt onder het kopje Procedures voor het ontnemen van de moderatorstatus na de tekst ... voorafgaand aan twee weken voor het startmoment van de stemming. het volgende toegevoegd: De inhoud van individuele meningsuitingen wordt geheim gehouden zoals beschreven in de stemprocedure artikel 4.1.
 2. Geen verandering van de huidige situatie.

De stemmingen[bewerken]

Stemming 1 - Principe van geheim stemmen[bewerken]

"Aan de stemprocedure wordt een nieuw artikel 4.1 toegevoegd, dat luidt: Bij stemmen over personen, wordt de inhoud van individuele stemmen geheim gehouden volgens de Regeling geheim stemmen. Deze bepaling geldt niet indien de gewenste snelheid geheim stemmen onmogelijk maakt, zoals bij een stemming over een blokkade van een gebruiker. "

Voor: De mogelijkheid om geheim te stemmen over personen wordt ingevoerd op de Nederlandstalige Wikipedia[bewerken]

U kunt geen stem meer uitbrengen. Deze stemming is afgelopen

 1. XXBlackburnXx (overleg) 19 nov 2018 18:23 (CET)
 2. Vdkdaan (Gif mo sjette) 19 nov 2018 21:57 (CET) Daar het om het principe gaat ben ik akkoord. Niemand praat er over email. Ik laat me niet misleiden door de verzinsel van tegenstemmers. (Alsof een email niet aan een account gelinkt is zoals nu. Nepemail hebben dan ook nepaccounts nodig.
  Richard kiwi Overleg 19 nov 2018 23:50 (CET) De mogelijkheid.. dus het hoeft niet overal, maar zou bij sommige stemmingen wellicht beter zijn..
  PS per mail dat wordt niets, er zou softwarematig iets gemaakt moeten worden, waardoor je alleen als ingelogde gebruiker kan stemmen met je eigen account.. - Richard kiwi Overleg 19 nov 2018 23:52 (CET)
 3. Saschaporsche (overleg) 21 nov 2018 07:41 (CET) Geheim stemmen over personen is wenselijk. Over hoe dit uitgevoerd kan worden (mocht dit voorstel worden aangenomen) kan later beslist worden.
 4. Magere Hein (overleg) 24 nov 2018 20:09 (CET)
 5. Celaena Sardothien (overleg) 29 nov 2018 22:57 (CET). De uitslag lijkt al aardig vast te staan, maar ik zie wel voordelen van anoniem stemmen. Een voorbeeld is de recente moderatoraanmelding, waarbij iemand tegenstemde omdat de kandidaat-moderator zelf had tegengestemd bij een andere moderatorverkiezing.
 6. Elly (overleg) 29 nov 2018 23:33 (CET)
 7. Lidewij (overleg) 2 dec 2018 15:52 (CET)

Tegen: geen verandering van de huidige situatie[bewerken]

U kunt geen stem meer uitbrengen. Deze stemming is afgelopen

 1. Trewal 19 nov 2018 18:27 (CET) De Regeling Geheim Stemmen heeft teveel nadelen. Privacy van de stemmer: door via email te stemmen, wordt een stemmer gedwongen gegevens over zijn emailadres vrij te geven; dat kan men moeilijk "geheim stemmen" noemen. Fraudegevoelig: iemand kan met meerdere (nep-)mailadressen stemmen uitbrengen namens andere gebruikers; ik word dan gedwongen elke stemming goed op te letten en na te kijken dat mijn gebruikersnaam/stem niet ten onrechte door iemand anders is misbruikt. Pakkans daarop is bovendien nihil: niemand kan immers traceren wie achter welk (nep-)mailadres zit.
 2. Sonty (overleg) 19 nov 2018 19:07 (CET)
 3. Natuur12 (overleg) 19 nov 2018 19:53 (CET) Eens met Trewal.
 4. AnarchistiCookie Overleg 19 nov 2018 19:53 (CET)
 5. Rode raaf (overleg) 19 nov 2018 20:15 (CET)
 6. Malinka1 (overleg) 19 nov 2018 20:42 (CET) Met geheim stemmen over personen heb ik in principe geen probleem, maar zeker niet op deze manier. Eens met de argumenten van Trewal.
 7. Jeroen N (overleg) 19 nov 2018 20:47 (CET) Tegen geheim stemmen en tegen de 'regeling geheim stemmen'.
 8. De Wikischim (overleg) 19 nov 2018 20:52 (CET) Helaas. Ten eerste is mij nog altijd niet goed duidelijk welk probleem hiermee moet worden opgelost dat dermate groot is dat het een dergelijke verregaande wijziging rechtvaardigt. Ten tweede brengt dit waarschijnlijk niet onaanzienlijke risico's met zich mee, in het bijzonder van moeilijk of helemaal niet te traceren fraude, zie ook hierboven.
 9. Queeste (overleg) 19 nov 2018 21:35 (CET)
 10. Encycloon (overleg) 19 nov 2018 22:27 (CET) Ik zie in de voorgestelde stemregeling nog te veel haken en ogen.
 11. 19 nov 2018 22:58 (CET) Ik kan wel begrip opbrengen voor de wens om geheim te kunnen stemmen, maar ik vind openheid belangrijker en deel de zorgen van Trewal. Joris (overleg) 19 nov 2018 22:58 (CET)
 12. Effeietsanders 19 nov 2018 23:02 (CET) De regeling is te complex (en nooit getest, voor zover ik kan zien), en de definitie van 'stemmen over personen' voor teveel interpretaties vatbaar. Als we gebruik konden maken van een beproefde methode (lees: SecurePoll) en er een heldere definitie zou liggen, zou ik er best serieus over willen nadenken.
 13. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 19 nov 2018 23:39 (CET) groot voorstander van een goede manier van geheim stemmen, via een methode vergelijkbaar met SecurePoll, maar niet via deze methode. Dat is geen geheim stemmen, en heeft veel te veel nadelen.
 14. Trijnstel (overleg) 19 nov 2018 23:40 (CET)
 15. Quistnix (overleg) 19 nov 2018 23:47 (CET) Dit is niet de manier waarop ik geheim stemmen uitgevoerd wil zien.
 16.  Klaas `Z4␟` V:  20 nov 2018 00:11 (CET)
 17. Sijtze Reurich (overleg) 20 nov 2018 00:41 (CET) Nee, liever niet zo. Ik ben bang dat dit meer problemen gaat oproepen dan het oplost.
 18. Wae®thtm©2015 | Waerth ...... voor al uw olie op vuurtjes ...... 20 nov 2018 08:40 (CET) - Te omslachtig. Is er niets eenvoudigers?
 19. Peter b (overleg) 20 nov 2018 09:46 (CET)
 20. Pucky (overleg) 20 nov 2018 11:27 (CET) (ik ga dat allemaal niet lezen hoor! Dan maar zo.)
 21. JurriaanH (overleg) 20 nov 2018 11:53 (CET) – Eens met Akoopal
 22. SanderO (overleg) 20 nov 2018 12:24 (CET) Groot voorstander van geheim stemmen, maar niet zo. Sterke argumentatie van Trewal.
 23. Gouwenaar (overleg) 20 nov 2018 15:23 (CET) Zoals al eerder aangegeven, zolang er geen waterdichte garantie bestaat dat een stemming echt geheim is is deze stemming voorbarig en imo zinloos. Nu kiezen voor een zogenaamde geheime stemming betekent dat enkelen kennis zullen/kunnen krijgen van wie op wie gestemd heeft en dat vind ik niet alleen een bedenkelijke, maar ook een gevaarlijke ontwikkeling.
 24. Tekstman (overleg) 20 nov 2018 15:37 (CET) Principieel tegen geheim stemmen.
 25. Mileau (overleg) 20 nov 2018 16:26 (CET) - Privacybescherming is belangrijk, ook bij een geheime stemming.
 26. Matroos Vos (overleg) 20 nov 2018 17:14 (CET) – Met pijn in het hart, want ik ben een groot voorstander van geheim stemmen over personen, en ik heb ook buitengewoon veel waardering voor alle tijd en moeite die Elly in dit voorstel heeft gestoken. Maar een stemprocedure waarbij een select clubje van stemmentellers die zelf ook volop deel uitmaken van de gemeenschap, wél weet heeft van het stemgedrag van collega's, lijkt me helaas echt niet gewenst, zoals ik hier eerder al toelichtte.
 27. Apdency (overleg) 20 nov 2018 17:16 (CET) Naar mijn mening moet er geen principieel onderscheid worden gemaakt tussen het stemmen over inhoudelijke zaken en het stemmen over posities of functies. In beide gevallen wens je invloed uit te oefenen op het functioneren van dit project en daar hoort openheid bij. Geheimhouding lijkt me meer iets voor (naast privacygevoelige zaken) besloten constructief overleg dat vrijwel zeker gehinderd wordt als het op straat belandt.
 28. The Banner Overleg 21 nov 2018 12:14 (CET) Hoewel ik voorstander ben van geheim stemmen over personen, is dit voorstel gewoon te slecht.
 29. Perudotes (overleg) 21 nov 2018 14:39 (CET) Voor geheim stemmen en tegen de "regeling geheim stemmen".
 30. Floortje Désirée (overleg) 21 nov 2018 14:40 (CET)
 31. Rots61 Overleg 21 nov 2018 19:48 (CET)
 32. HRvO (overleg) 21 nov 2018 23:43 (CET) Geen bezwaar tegen geheim stemmen, wel bezwaar tegen de uitwerking daarvan in dit voorstel.
 33. JetzzDG 22 nov 2018 04:39 (CET)
 34. -Sjoerd (overleg) 22 nov 2018 12:03 (CET)
 35. Mbch331 (Overleg) 22 nov 2018 13:14 (CET) Ik ben niet tegen het principe van geheim stemmen, maar wel de methode die beschreven staat in de regeling (stemmen via OTRS). Die methode is en omslachtig en vraagt ook veel werk van de OTRS admins.
 36. Richard kiwi Overleg 22 nov 2018 22:06 (CET) Van voor naar tegen. Gebruikers die toegang hebben tot OTRS en die bijvoorbeeld checkuser zijn kunnen de stemmen zien. Van sommige OTRS-vrijwilligers en checkusers zou ik niet willen dat zij mijn stem zouden kunnen zien.. Softwarematig zou er iets gemaakt kunnen worden waar misbruik vrijwel niet mogelijk is en waar slechts 1 of 2 personen alleen de boel nakijken op sokpoppen en verder niets, hooguit een steekproef met de telling.
 37. — Zanaq (?) 22 nov 2018 22:18 (CET) Principieel tegen geheim stemmen. Overigens, als SecurePoll niet beschikbaar is zouden we zelf iets kunnen maken, iets als dit. Of met meerdere personen, waarbij een gebruiker toegang heeft tot stemmers + versleutelde stemmen, en een andere gebruiker de geanonimiseerde versleutelde stemmen kan ontsleutelen. Gegeven dat deze twee de gegevens niet combineren.
 38. HT (overleg) 22 nov 2018 22:54 (CET) Deze stemming gaat niet over 'geheim stemmen', maar over 'geheimer stemmen'.
 39. Linkin (overleg) 24 nov 2018 13:37 (CET)
 40. Lymantria overleg 27 nov 2018 16:50 (CET)
 41. Jürgen Eissink (overleg) 27 nov 2018 22:33 (CET). Geen voorstander van geheim stemmen.
 42. Zwitser123 (overleg) 28 nov 2018 18:18 (CET). idem.
 43. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 30 nov 2018 12:27 (CET)
 44. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 dec 2018 13:57 (CET)

Stemming 2 - Persoon over wie gestemd wordt mag kiezen[bewerken]

"Artikel 4.1 van de stemprocedure wordt gewijzigd in: Wanneer over een persoon wordt gestemd, besluit deze binnen 24 uur na aankondiging van de stemming of de individuele stemmen wel of niet geheim moeten blijven volgens de Regeling geheim stemmen. Deze bepaling geldt niet indien de gewenste snelheid geheim stemmen onmogelijk maakt, zoals bij een stemming over een blokkade van een gebruiker."

Voor: Artikel 4.1 van de stemprocedure wordt gewijzigd zodat de persoon mag kiezen[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Tegen: geen verandering van de huidige situatie[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Stemming 3 - Voor of tegen geheim stemmen bij arbcomverkiezing[bewerken]

Voor: De mogelijkheid om geheim te stemmen over leden van de arbcom wordt ingevoerd op de Nederlandstalige Wikipedia[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Tegen: geen verandering van de huidige situatie[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Stemming 4 - Voor of tegen geheim peilen bij aanmelding moderator[bewerken]

Voor: De mogelijkheid om geheim te peilen bij aanmelding moderator wordt ingevoerd op de Nederlandstalige Wikipedia[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Tegen: geen verandering van de huidige situatie[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Stemming 5 - Voor of tegen geheim peilen bij afzetting moderator[bewerken]

Voor: De mogelijkheid om geheim te peilen bij afzetting moderator wordt ingevoerd op de Nederlandstalige Wikipedia[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...

Tegen: geen verandering van de huidige situatie[bewerken]

Deze stemming is nog niet begonnen

 1. ...


Conclusie[bewerken]

Uit de uitgebrachte stemmen blijkt overduidelijk dat er geen steun is voor de invoering van geheim stemmen volgens de voorgestelde methode (regeling). Sommigen geven aan principieel tegen geheim stemmen te zijn, anderen zijn tegen omdat ze bezwaren hebben tegen de voorgestelde methode.

Op grond hiervan besluit de stemcoördinator de overige onderdelen van het voorstel niet in stemming te gaan brengen. Elly (overleg) 4 dec 2018 00:16 (CET)