Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).


2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Stemming over het invoeren van een 'Aanbevolen artikel'[bewerken]

Stemming
Onderwerp Aanbevolen artikel
Voorstel Het invoeren van een systeem om artikelen als 'Aanbevolen artikel' te nomineren, te vergelijken met de Good articles op de Engelstalige Wikipedia.
Begindatum Woensdag 4 maart 11:00 uur (CET)
Einddatum Woensdag 1 april 11:00 uur (CET)
Stemopties Voor, Tegen of Neutraal (één stem per gebruiker, neutrale stemmen tellen niet mee in de einduitslag, overleg kan worden gepleegd op de overlegpagina)
Quorum 50
Stemcoördinator Heinonlein
Opmerkingen In 2012 is een gelijksoortige stemming gehouden, met een gelijke uitslag (55 voor, 55 tegen). In de kroeg bleek in december 2014 dat er nog steeds animo voor dit initiatief is. Bij het opzetten van deze stemming hebben een aantal gebruikers bekeken hoe er rekening kan worden gehouden met de geuite bezwaren, zoals bijvoorbeeld de naam 'Goed artikel' ("alle artikelen dienen goed te zijn") en de wijze van nomineren.
NB: Enkel stemmen uitgebracht door gebruikers die langer dan 1 maand (30 dagen) geregistreerd zijn en sinds registratie minimaal 100 (niet vandalistische) bewerkingen hebben gedaan, worden als geldig aanvaard.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Waarom dit initiatief?[bewerken]

Door het invoeren van een 'Aanbevolen artikel' worden meer gebruikers beloond voor goed geschreven artikelen, wat weer een stimulans is om artikelen te verbeteren. Bovendien wordt de drempel om een artikel te nomineren een stuk lager: er komt niet zoveel bij kijken als een nominatie voor de Etalage en de procedure is veel korter. Voorbeelden van artikelen die mogelijk in aanmerking komen voor een nominatie zijn bijvoorbeeld Vroegmoderne Tijd, Karel de Grote, Joseph Priestley en Turkije, maar men zou ook kortere artikelen kunnen nomineren. Ook een artikel dat net niet door de Etalagenominatie komt of wordt verwijderd uit de Etalage kan worden genomineerd, maar een erkenning als 'Aanbevolen artikel' is níét bedoeld als troostprijs. Aan de andere kant hoeft een artikel zonder dit predicaat ook niet van mindere kwaliteit te zijn, het is alleen (nog) niet 'Aanbevolen' door een gebruiker.

1rightarrow blue.svg Meer argumenten voor het invoeren van dit initiatief

Voorgestelde procedure[bewerken]

De insteek is om, net als de manier die de Engelstalige Wikipedia hanteert, een eenvoudige, transparante en neutrale procedure te hanteren. Een artikel kan door één geregistreerde gebruiker worden goedgekeurd voor opname en door drie geregistreerde gebruikers worden goedgekeurd voor verwijdering uit de lijst.

Gebruikers kunnen artikels nomineren door op de overlegpagina van het artikel een nominatie-sjabloon te plaatsen. Daarna voegt de gebruiker de artikelnaam toe op de lijst op Wikipedia:Aanbevolen artikel/Nominaties met de datum en licht eventueel de voornaamste bijdrager(s) van het artikel in.

Een geregistreerde gebruiker beoordeelt het artikel op de indeling, opmaak, inhoud, stijl en verifieerbaarheid, zoals beschreven op de nominatiepagina. Eventueel kan hij hiervoor een checklist op de overlegpagina van het artikel plaatsen. Wanneer hij het artikel goedkeurt, plaatst de beoordeler vervolgens de link naar het artikel op Wikipedia:Aanbevolen artikel en plaatst het Aanbevolen artikel-sjabloon onderaan in het nieuwe Aanbevolen artikel. Dit sjabloon is te vergelijken met het Etalage-sjabloon, maar dan met een zilveren ster: Fairytale bookmark silver.svg. Uiteraard hoort ook de Wikidata aangepast te worden, het artikel kan nu worden gemarkeerd als een good article.

Nominaties kunnen verwijderd worden wanneer ze 31 dagen lang niet zijn goedgekeurd. Elk aanbevolen artikel kan door een geregistreerde gebruiker worden voorgedragen voor verwijdering uit de lijst door middel van een verwijderings-sjabloon op de overlegpagina van het artikel. Daarna wordt het artikel onder een apart kopje "verwijderingen" op Wikipedia:Aanbevolen artikel/Nominaties geplaatst, met de gebruikersnaam van de nominator, de datum van nominatie en de reden voor verwijdering . Nadat drie geregistreerde gebruikers het weetje hebben afgekeurd, kan het Aanbevolen artikel-sjabloon worden verwijderd, het artikel uit de lijst worden gehaald en het Wikidata-item worden aangepast.

Invoering[bewerken]

Als de meerderheid voor invoering van een 'Aanbevolen artikel' stemt zal er nog heel wat moeten gebeuren. Er moeten sjablonen en projectpagina's worden aangemaakt, het project moet worden geïntegreerd in bestaande pagina's en er dienen uiteraard artikelen te worden uitgezocht om genomineerd te worden. Dit alles zal enige tijd in beslag nemen en alle hulp is dan welkom.

Voor[bewerken]

 1. ...

Tegen[bewerken]

 1. ...

Neutraal[bewerken]

 1. ...

Stemming over nieuwe hoofdpagina 2014[bewerken]

Stemming
Onderwerp Hoofdpagina
Voorstel De huidige hoofdpagina van Hardloper wordt vervangen door deze hoofdpagina ontworpen door Olivier Bommel.
Begindatum Dinsdag 23 december 2014 11:00 uur (CET)
Einddatum Dinsdag 13 januari 2015 11:00 uur (CET)
Stemopties Voor, Tegen, of Neutraal (neutrale stemmen tellen niet mee in de einduitslag)
Quorum 50
Stemcoördinator Supercarwaaroverleg
Opmerkingen De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.
overlegpagina stemming
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Sinds de lente van 2007 heeft de Nederlandstalige Wikipedia een hoofdpagina die ontworpen is door Hardloper. Dat ontwerp was gebaseerd op de hoofdpagina van de Italiaanse Wikipedia. Recenter, in maart 2013, werd het project hoofdpagina opgestart met als doel alternatieve ontwerpen te maken voor de huidige hoofdpagina. Daaropvolgend werd in de zomer van 2013 een drietal peilingen georganiseerd, namelijk één om te kijken waaraan de alternatieve hoofdpagina's aan moesten voldoen, één over de procedure en één over de wenselijkheid. Deelnemers aan het wikiproject ontwierpen uiteindelijk acht ontwerpen en bij een peiling, die een kleine maand geleden eindigde, bleek het ontwerp van Olivier Bommel met 50% van de stemmen veruit het populairste ontwerp te zijn. Als laatste stap heeft de gemeenschap zich kunnen buigen over eventuele complicaties en zijn of haar verzoeken in kunnen dienen met als gevolg dat het ontwerp recent nog licht gewijzigd is. Ook lopen de sjablonen nu up-to-date om de twee pagina's beter te kunnen vergelijken. Hieronder kunt u schermafdrukken vinden die gemaakt zijn in Google Chrome 39 met Windows 7 (schermbreedte: 1366 pixels):

Huidige hoofdpagina Alternatieve hoofdpagina
Main Page of the Dutch Wikipedia on December 20, 2014.jpg
Alternative on the Main Page of the Dutch Wikipedia as designed by Olivier Bommel.png

Argumenten[bewerken]

Voor[bewerken]

 • De hoofdpagina is volgens deze statistieken de drukstbezochte pagina van Wikipedia en dus erg belangrijk; het wordt ook wel vergeleken met ons visitekaartje. De huidige hoofdpagina is echter volgens een aantal gebruikers gedateerd. Vergeleken met andere drukbezochte websites loopt de hoofdpagina achter. De huidige hoofdpagina maakt namelijk niet gebruik van een modern design en heeft een volgens een aantal gebruikers onprofessioneel en onvolwassen kleurenpallet, dat daarnaast niet bij de rest van Wikipedia past.
 • In een aantal browsers worden balken en gradiënten verkeerd weergeven of vallen letters of woorden weg. Dergelijke fouten worden soms wel opgelost, maar door het oplossen van die fouten wordt de hoofdpagina slechts met touwtjes en plakband gerepareerd. De huidige hoofdpagina steekt daarom niet meer stevig in elkaar en is volgens een aantal gebruikers te ingewikkeld geworden. Ook zijn er fouten die niet worden opgelost. Het volledig repareren van de hoofdpagina zou veel tijd vergen.
 • Een aantal gebruikers mist een kopje over Wikipedia zelf om te verduidelijken wat Wikipedia is en waar het voor staat. Ook mist een aantal gebruikers een diepgaander stuk over langerlopend nieuws zoals het conflict in Oekraïne of de uitbraak van ebola.

Tegen[bewerken]

 • De hoofdpagina wordt vaak bekeken door veel bijdragende en lezende gebruikers (geregistreerd en anoniem) en een verandering zal met name bij oudere gebruikers onwennigheid veroorzaken. Ook zijn sommige gebruikers van mening dat er aan de opmaak van de huidige hoofdpagina niets mis is en zij vinden het juist fijn dat het huidige ontwerp niet lijkt op dat van andere websites. Dat maakt Wikipedia juist uniek. Daarnaast zal er ook onwennigheid zijn onder gebruikers die de sjablonen van de hoofdpagina bewerken, omdat die ook veranderen in geval dat het alternatieve ontwerp wordt gekozen.
 • Hoewel er achter de schermen vaak problemen zijn, merken veel mensen daar op de voorgrond niks van. Ook zal het alternatieve ontwerp ongetwijfeld fouten bevatten die later net als bij de huidige hoofdpagina zouden moeten worden opgelost.
 • Het kost veel tijd en gedoe om de alternatieve hoofdpagina over te zetten, omdat een groot aantal wijzigingen moet worden doorgevoerd.

Veranderingen[bewerken]

Een nieuwe hoofdpagina betekent natuurlijk dat ook op de achtergrond veranderingen zullen plaatsvinden die onder andere relevant kunnen zijn voor gebruikers die zich met de achterliggende sjablonen bezighouden. Die veranderingen en andere inhoudelijke veranderingen omvatten:

 1. Er is bij het alternatieve ontwerp een nieuw onderdeel "Over Wikipedia" dat kort en bondig een uitleg geeft over Wikipedia.
 2. Het onderdeel "Wikipedia in andere talen" is weggehaald in het alternatieve ontwerp.
 3. Er worden minder portalen en hulppagina's getoond in het alternatieve ontwerp.
 4. Om de hoofdpagina minder druk te maken, zijn bij het alternatieve ontwerp de afbeeldingen onder de kopjes "Recent overleden" en "2 maart in de geschiedenis" weggehaald.
 5. De naam van het onderdeel "2 maart in de geschiedenis" wordt bij het alternatieve ontwerp veranderd in "Vandaag in de geschiedenis". Ook worden in het alternatieve ontwerp onder dat kopje drie items in plaats van het huidige afwisselende en hogere aantal items getoond. Dat is eveneens gedaan om de hoofdpagina rustiger te maken. De drie items in dat onderdeel zijn daarnaast iets langer en gaan iets dieper op de gebeurtenis in.
 6. In plaats van dat de vier recentst in de etalage opgenomen artikelen op de hoofdpagina getoond worden, zijn dat er in het alternatieve ontwerp twee.
 7. In het huidige ontwerp worden acht willekeurige etalageartikelen getoond. In het alternatieve ontwerp zijn dat er zes.
 8. Het aantal nieuwsitems in het huidige ontwerp bedraagt vijf en in het alternatieve ontwerp drie. Ook is bij het alternatieve ontwerp het onderdeel van "Actueel" naar "In het nieuws" hernoemd.
 9. Bij het alternatieve ontwerp is er een nieuw onderdeel "Actueel", dat een samenvatting biedt van langerlopend nieuws. Er zijn daar twee stukjes die elkaar afwisselen en regelmatig, maar niet te vaak, geüpdatet behoren te worden.
 10. Op de mobiele hoofdpagina zal om technische redenen het onderdeel "Actueel" worden vertoond in plaats van het onderdeel "In het nieuws".
 11. De onderdelen "Recent overleden" en "In het nieuws" maken in het alternatieve ontwerp gebruik van een ander sjabloon.

Hieronder vindt u de plattegronden van beide ontwerpen:

Huidige hoofdpagina
Layout2 hoofdpagina.png
Legenda:

   Titel en ondertitel
   Portalenbalk
   Link naar "Overzicht van portalen"
   Informatie over Wikipedia
   Samenvatting
   Hoofdsecties

   Afbeelding van de dag
   Zusterprojecten
   Contact en statistieken

Ontwerp van Olivier Bommel
Layout of the main page, designed by Olivier Bommel.png

Voor (huidige hoofdpagina wordt door deze hoofdpagina vervangen)[bewerken]

 1. Sander1453 (overleg) 23 dec 2014 11:01 (CET)
 2. JurriaanH (overleg) 23 dec 2014 11:01 (CET)
 3.  Klaas|Z4␟V:  23 dec 2014 11:07 (CET)
 4. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 dec 2014 11:16 (CET)
 5. Dqfn13 (overleg) 23 dec 2014 11:19 (CET) Vernieuwing is niet slecht, al ben ik niet blij met de kleurenbalk: kleurenblinden zien daar te weinig verschil in de kleuren (eigen ervaring!)
 6. Mbch331 (Overleg) 23 dec 2014 11:21 (CET)
 7. Globe.svg Druyts.t overleg 23 dec 2014 11:37 (CET) De verdoken link naar de snelcursus onder de naam hulppagina's stoort me nog een beetje. Maar over het algemeen prima werk, een enorme verbetering tegenover de huidige.
 8. Sijtze Reurich (overleg) 23 dec 2014 11:44 (CET)
 9. Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 11:46 (CET) Stilstand is achteruitgang
 10. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 11:49 (CET) per Goudsbloem
 11. Adnergje (overleg) 23 dec 2014 11:49 (CET)
 12. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 23 dec 2014 11:52 (CET) Hoog tijd, mooi ontwerp.
 13. CaAl (overleg) 23 dec 2014 12:17 (CET) Nieuwe pagina ziet er mooier uit. (Daarnaast complimenten aan de organisator voor de duidelijke en neutrale uitleg bij deze stemming)
 14. Daka (overleg) 23 dec 2014 12:37 (CET)
 15. Femkemilene (overleg) 23 dec 2014 12:40 (CET) Een grote verbetering! Dank voor al het werk dat hierin is gestoken.
  Grote beer (overleg) 23 dec 2014 12:53 (CET) goed ontwerp Ongeldige stem; gebruiker had bij aanvang van de stemming minder dan 100 bewerkingen
 16. Airflow (overleg) 23 dec 2014 12:57 (CET)
 17. Kiro Vermaas (overleg) 23 dec 2014 13:01 (CET) Op mij maakt het nieuwe ontwerp een rustigere indruk, doordat er minder koppelingen aan de rechterzijde staan (die ik zelf nooit gebruikte).
 18. Alles beter dan dat spuuglelijke zuurstokding --Meerdervoort (overleg) 23 dec 2014 13:07 (CET)
 19. EvilFreD (overleg) 23 dec 2014 13:19 (CET) Loon naar werken.
 20. Saschaporsche (overleg) 23 dec 2014 13:52 (CET)
 21. ed0verleg 23 dec 2014 14:29 (CET) zelfs op mijn telefoon was dit nog te doen. Na 7 jaar tijd voor iets nieuws.
 22. Vinvlugt (overleg) 23 dec 2014 14:41 (CET) Oogt rustig, prachtig kleurgebruik, mooi kopje "over wikipedia". Complimenten voor dit mooie ontwerp!
 23. Face-smile.svg4ever(Overleg) 23 dec 2014 15:32 (CET) Minder geel :)
 24. Mooi is de wereld (overleg) 23 dec 2014 15:48 (CET) Verandering van spijs doet eten.
 25. netraaM • 23 dec 2014 16:08 (CET)
 26. MatthijsWiki (overleg) 23 dec 2014 16:10 (CET) Ziet er overzichtelijk en netjes uit.
 27. Brbotnl (overleg) 23 dec 2014 16:55 (CET) Mooi ontwerp!
 28. C (o) 23 dec 2014 18:19 (CET) - Een nieuwer en stijlvoller ontwerp, overzichtelijk, niet te druk, dat zal de lezers die via de hoofdpagina navigeren alleen maar aantrekken, denk ik.
 29. Milliped (overleg) 23 dec 2014 18:22 (CET) Per allen hierboven
 30. Hanhil (overleg) 23 dec 2014 19:26 (CET) Met waardering voor het werk dat erin gestoken is.
 31. Condor3d (overleg) 23 dec 2014 19:41 (CET)
 32. Ben de huidige wel zat. Tijd voor een nieuwe. Multichill (overleg) 23 dec 2014 21:14 (CET)
 33. Trijnsteloverleg 23 dec 2014 21:24 (CET) Rustige en nette hoofdpagina waar alles op staat wat een (nieuwe) gebruiker kan verwachten.
 34. Geertivp (overleg) 23 dec 2014 22:14 (CET) Minder harde kaders en gemakkelijker leesbaar.
 35. GeeJee (overleg) 23 dec 2014 23:14 (CET) - JA!!!
 36. Bic (overleg) 24 dec 2014 01:45 (CET)
 37. Brimz (overleg) 24 dec 2014 10:20 (CET)
 38. FakirNLoverleg 24 dec 2014 11:03 (CET)
 39. Sir Iain overleg 24 dec 2014 13:59 (CET)
 40. Kippenvlees (overleg‽) 24 dec 2014 14:46 (CET)
 41. Sindala (overleg) 24 dec 2014 15:38 (CET)
 42. Nuvola apps kolf.png87lievenoverleg 24 dec 2014 16:39 (CET)
 43. Skuipers (overleg) 24 dec 2014 21:40 (CET)
 44. Sikjes (overleg) 24 dec 2014 23:37 (CET)
 45. Luna (overleg) 25 dec 2014 00:01 (CET)
 46. ♠ Troefkaart (overleg) 25 dec 2014 10:56 (CET) Wonderen bestaan! Eerlijk geschreven had ik de hoop ooit nog van het huidige teletubby-zuurstok-gedrocht af te komen al opgegeven.
 47. Jelle Gouw (overleg) 25 dec 2014 12:47 (CET)
  VPeeters (overleg) 25 dec 2014 18:03 (CET) Ongeldige stem; gebruiker had bij aanvang van de stemming minder dan 100 bewerkingen
 48. WOLF LΔMBERT WLM / 25 dec 2014 22:11 (CET) — Uiteraard, indien het haalbaar is blijft alles beter dan de huidige.
 49. HyperGaruda (overleg) 26 dec 2014 07:56 (CET)
 50. Beachcomber (overleg) 26 dec 2014 09:48 (CET) Mooi en strak.
 51. Vego (overleg) 26 dec 2014 14:13 (CET)
 52. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 dec 2014 23:54 (CET) Het proberen waard.
 53. Followertje (overleg) 27 dec 2014 01:00 (CET)
 54. Elvesham (overleg) 27 dec 2014 06:24 (CET) Mooier en rustiger voor het oog! Misschien dat ik nu vaker de hoofdpagina ga bezoeken.
 55. Jan Arkesteijn (overleg) 27 dec 2014 11:59 (CET) Mooi.
 56. Larsnl Overleg 27 dec 2014 12:50 (CET)
 57. JohanW82 (overleg) 27 dec 2014 17:11 (CET) Mooi ontwerp.
 58. Monkaap (overleg) 27 dec 2014 22:45 (CET)
 59. --Hannolans (overleg) 29 dec 2014 02:38 (CET) Veel beter omdat de gedateerde stijlelementne voor een groot deel vervangen zijn, met name de kopjes zijn moderner
 60. Josq (overleg) 29 dec 2014 11:35 (CET) Heel mooi dat dit lange proces nu tot resultaat lijkt te leiden. Individuele onderdelen kunnen altijd nog aangepast worden. Josq (overleg) 29 dec 2014 11:35 (CET)
 61. --stefn Icon train.png 30 dec 2014 19:42 (CET) Na lang twijfelen heb ik besloten dat de voordelen van de nieuwe hoofdpagina (beter kleurgebruik, "Over Wikipedia" prominenter in beeld en ook de portalen die op een meer in het oog springende plaats staan) meer opwegen dan de nadelen (minder items bij "In het nieuws", de rangschikking van de talen volgens aantal artikels niet meer tonen en de zusterprojecten onderaan vermelden) die er momenteel aan verbonden zijn.
 62. Conget (overleg) 31 dec 2014 13:22 (CET) Deze nieuwe vormgeving geeft een rustiger gevoel dan de huidige.
 63. Flag of California.svg DimiTalen 1 jan 2015 10:42 (CET)
 64. Coldbolt Coldbolt (O/B) 1 jan 2015 12:19 (CET) Veel rustigere uitstraling en mooiere kleuren. Mooi dat de "hoofd" portalen bovenaan staan, vanuit daar kan ook worden doorgeklikt naar die kleinere portalen (die de huidige hoofdpagina veel te druk maken) en mooi dat "in het nieuws" en "vandaag in de geschiedenis" een horizontale indeling hebben gekregen in plaats van verticaal.
 65. Miho (overleg) 2 jan 2015 11:57 (CET)
 66. Malinka1 (overleg) 2 jan 2015 14:47 (CET) Prima !
  Bas dehaan (overleg) 2 jan 2015 17:47 (CET) Een grote verbetering, de oude pagina lijkt zeer amateuristisch, vooral door de blauwe zijbalk en de weergave op mobiel, en is duidelijk toe aan vervanging. Ongeldige stem; gebruiker had bij aanvang van de stemming minder dan 100 bewerkingen
 67. PocketCube (small).gif Silver Spoon (?) 2 jan 2015 18:53 (CET)
 68. Japiot (overleg) 3 jan 2015 00:19 (CET) Mooi werk
 69. Grashoofd (overleg) 3 jan 2015 16:23 (CET) Klasse werk! Fijn dat dit na zo'n lang proces alsnog gaat lukken!
 70. Peddecke (overleg) 3 jan 2015 19:16 (CET)
 71. Fey|Bart - De genoemde redenen tegen zijn wat mij betreft triviaal. Verandering tegenhouden omdat het verandering is en dat problemen zou kunnen geven lijkt me raar. 5 jan 2015 11:50 (CET)
 72. -rikipedia (overleg) 6 jan 2015 22:35 (CET)
  BertvanDorp (overleg) 8 jan 2015 08:19 (CET) vernieuwen is bijblijven Ongeldige stem; gebruiker had bij aanvang van de stemming minder dan 100 bewerkingen
 73. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 9 jan 2015 23:49 (CET) Moooi!
  Nickforall (overleg) 12 jan 2015 21:43 (CET) Ik vindt deze nieuwe pagina veel overzichtelijker. Ongeldige stem; gebruiker had bij aanvang van de stemming minder dan 100 bewerkingen
 74. Kennyannydenny (overleg) 12 jan 2015 21:59 (CET)
 75. Ciell 12 jan 2015 22:11 (CET)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.


Tegen (huidige hoofdpagina blijft)[bewerken]

 1. Magalhães (overleg) 23 dec 2014 11:09 (CET), vind het met name jammer dat er minder ruimte is voor "In het nieuws items".
 2. The Banner Overleg 23 dec 2014 11:35 (CET)
 3. Natuur12 (overleg) 23 dec 2014 13:49 (CET) Vooral vind ik mooi argumenten en op basis daarvan neem je een dergelijke beslissing niet.
  Bijbehorend overleg verplaatst naar de overlegpagina.
 4. Kalsermar (overleg) 23 dec 2014 16:50 (CET)
 5. Nederduivel 23 dec 2014 17:33 (CET)
 6. KAdEIkE [!?] 23 dec 2014 18:32 (CET) Ik mis de informatie voor beginners en de uitgebreide lijst van portalen aan de rechterkant. En op gebied van presentatie heeft dit ontwerp nog veel gebreken. De gebruikte fonts maken de inhoud voor mij onleesbaar, de titel neemt 30% van de beschikbare ruimte in, zodat enkel het vakje uitgelicht zichtbaar is, zonder enige hint voor de bezoeker dat er lager nog meer nuttige informatie is. De link in de titel is niet meer blauw gekleurd, en enkel het woord "Welkom" is een link waardoor iemand die een link in de titel verwacht meer dan 50% kans heeft om deze te missen.
  Hoe vaak bezoekt u een portaal? Sjoerd de Bruin (overleg) 23 dec 2014 18:36 (CET)
  Dit is vooral nuttig voor beginnende gebruikers. Het heeft mij geholpen te ontdekken hoeveel informatie over hoeveel gebieden beschikbaar is. KAdEIkE [!?] 23 dec 2014 18:42 (CET)
  Nieuwe gebruikers die dat dan ook doen. Ik heb nog nooit een portaal bezocht om artikelen te lezen, zelfs niet gewoon als lezer. Volgens mij ben ik verre van alleen. WOLF LΔMBERT WLM / 28 dec 2014 18:13 (CET)
 7. Ik ga voor de mooiste, dat is vooral het visitekaartje en de huidige is mooier dan het alternatief. Belsen (overleg) 23 dec 2014 20:39 (CET)
 8. De Wikischim (overleg) 24 dec 2014 09:25 (CET) M.n. vanwege punt 5 en 8, zie ook bijv. Magalhães hierboven. Dat de portalen in het nieuwe ontwerp zijn weggehaald vind ik ook een beetje jammer. Het lijkt me verder niet bedoeling om op de hoofdpagina al dieper op zaken in te gaan, daarvoor dienen bij uitstek de links in rubrieken als In het nieuws, Wist je dat en Vandaag in de geschiedenis. Verder zie ik ook wel een paar pluspunten (een uitgelicht artikel over een actueel onderwerp is bijv. een aardige aanvulling), maar die wegen hier helaas niet tegenop. Als de rubriek "Vandaag in de geschiedenis" wat meer punten zou kunnen bevatten zoals met de huidige hoofdpagina het geval is, zou ik wellicht al iets meer geneigd zijn voor te stemmen.
 9. Behh (overleg) 24 dec 2014 10:38 (CET) Vroeger was alles beter. Dat blijkt nu ook wel weer.
 10. Bean 19 (overleg) 24 dec 2014 17:49 (CET) Huidige hoofdpagina is compacter zonder schreeuwende koppen. Met losstaande hoofdletters ben ik eerder het overzicht kwijt dan bij de huidige hoofdpagina.
 11. Voor mij werkt de huidige hoofdpagina beter dan de nieuwe. Misschien is dat niet representatief, dan is mijn stem dat ongetwijfeld ook niet, dus dat zal wel loslopen! :-) Carol Fenijn (overleg) 29 dec 2014 16:50 (CET)
 12. Dinosaur918 (overleg) 5 jan 2015 15:17 (CET) Ik mis vooral de links naar de anderstalige Wikipedia. Daarnaast vind ik die "knopjes" van de portalen wel mooi, maar niet echt handig/gebruiksvriendelijk. Om nu naar het portaal te gaan, moet je op het woord klikken. Mooier en beter zou zijn als het hele "knopje" een link zou zijn. Langs de andere kant is het een heel mooi en modern ontwerp, hoewel ik nog een aantal opmerkingen en bedenkingen heb. Dinosaur918 (overleg) 5 jan 2015 15:17 (CET)
 13. ~~ BHJ ~~ 12 jan 2015 19:41 (CET) Zonde van ons oude, mooie, nostalgische hoofdpaginaontwerp, het nieuwe geeft me niet echt het wikipedia-gevoel.

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Neutraal[bewerken]

 1. Woodcutterty|(?) 23 dec 2014 16:46 (CET) Lever s.v.p. voor het einde van de stemming bewijs — zo nodig via OTRS — van expliciete toestemming van de rechthebbende voor zowel het gebruik van het oorspronkelijke ontwerp als nieuwe hoofdpagina als de aanpassingen naar aanleiding van het verzoek om commentaar.
  Bijbehorend overleg verplaatst naar de overlegpagina.
 2. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 24 dec 2014 15:47 (CET) Op dit moment heb ik eigenlijk geen duidelijke voorkeur. Esthetisch gezien vind ik het nieuwe ontwerp zonder meer mooier, maar persoonlijk stoor ik me wel aan die "knopjes" voor jaartallen en data, waardoor het geheel mij te veel aan mobiele telefoons riekt. Ook het verdwijnen van de rubriek met anderstalige Wikipedia's vind ik een erg zwak punt, omdat juist die meertaligheid de grote troef (voor mij zelfs de essentie) van Wikipedia is. Moet er nog even over nadenken.
  Links naar anderstalige wikipedias staan wel links op de pagina zoals bij alle andere artikels. netraaM • 30 dec 2014 01:38 (CET)
 3. Zatev (overleg) 26 dec 2014 18:04 (CET) Persoonlijk ben ik het eens met IJzeren Jan zijn opmerking dat het jammer is van het verwijderen van de rubriek anderstalige Wikipedia's, om dezelfde reden, de meertaligheid van wikipedia is juist een grote troef.
 4. TWHIT (overleg) 6 jan 2015 20:43 (CET). Ik ben het eens met de argumenten waarom er een andere hoofdpagina zou moeten komen. Ook vind ik de nieuwe pagina inhoudelijk veel vooruitgang bevatten, maar het ontwerp stoort mij. Dit design wordt aangedragen als modern, maar ik kan uit mijn eigen webdesign ervaring opmaken dat de nieuwe kleurstellingen en lettertypen minstens even triest zijn als de huidige. Deze plussen en minnen afwegend, komt er bij mij dus geen goed oordeel uit.
 5. Flurp (overleg) 11 jan 2015 21:58 (CET) Het nieuwe ontwerp is helderder maar die knopjes voor jaartallen en data passen minder in het geheel zoals hierboven ook gesteld.

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Conclusie[bewerken]

In totaal zijn bij deze stemming 93 geldige stemmen uitgebracht, waarvan vijf neutrale stemmen die zoals bovenaan de pagina staat niet meegeteld zullen worden. Van alle voor- en tegenstemmen waren er 75 geldige voorstemmen (ca. 85%) en 13 geldige tegenstemmen (ca. 15%). De voorstemmen hebben daarmee zowel het quorum van 50 overschreden als een meerderheid van minimaal 55% behaald zoals de stemprocedure stelt. Het voorstel is daarom aangenomen en zoals de stelling het verwoordt zal de huidige hoofdpagina worden vervangen door een door Olivier Bommel ontworpen alternatief (link). Voordat de hoofdpagina zal worden vervangen kan men op de overlegpagina van de stemming minimaal een week nog problemen aan de procedure of de alternatieve hoofdpagina melden. Daarna zal de hoofdpagina volgens een nog nader te bepalen procedure worden vervangen.

Iedereen bedankt voor het stemmen! - Supercarwaaroverleg 13 jan 2015 11:02 (CET)

Moderatoraanvraag herzien[bewerken]

Stemming
Onderwerp Wijziging aanmeldingsprocedure moderatoren
Voorstel het wordt mogelijk een andere gebruiker, mits deze er zelf mee instemt, voor te dragen voor het moderatorschap
Begindatum 31 oktober 2014, 1:30 (CET)
Einddatum 21 november 2014, 1:30 (CET)
Stemopties voor/tegen
Quorum 20
Stemcoördinator Woudloper
Opmerkingen
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Motivering[bewerken]

 1. Moderatorschap gaat niet om status
  • Als men alleen zichzelf kandidaat kan stellen, zullen de enige kandidaten degenen zijn die zelf graag moderator willen worden. Maar zijn dit in potentie de enige goede moderatoren?
 2. We kunnen meer moderatoren gebruiken
  • We hebben op dit moment 49 moderatoren. Zes jaar geleden was dat nog rond de 80. Aan de andere kant zijn er veel constructieve gebruikers die de knoppen goed kunnen gebruiken en ermee vertrouwd kunnen worden, maar die zich niet aanmelden. Bijvoorbeeld uit bescheidenheid, of omdat ze er nooit aan gedacht hebben. Deze gebruikers medeverantwoordelijk maken voor het beheer en onderhoud van Wikipedia, maakt de gemeenschap sterker en hechter.
 3. Een hechtere gemeenschap met meer betrokken gebruikers
  • Als we op deze manier meer potentiële moderatoren over de streep kunnen trekken om het project te helpen onderhouden, is dat mooi meegenomen. Dit geeft ons een extra mogelijkheid om gebruikers die op de achtergrond veel werk verzetten meer te betrekken bij het onderhoud en beheer van het project.
 4. Minder persoonlijke teleurstelling en animositeit
  • Kansloze aanmeldingen, waarbij een kandidaat te onervaren geacht wordt, "afgeslacht" wordt, en we het risico lopen een veelbelovende nieuwe medewerker voortijdig te verliezen, waren altijd kandidaturen waarbij men zichzelf kandidaat stelde.
  • Over het algemeen schat men een anders kansen beter in dan de eigen kansen. Het risico van een mislukte aanmelding wordt kleiner als we derden de optie geven kandidaten aan te melden. Mislukte aanmeldingen zetten soms kwaad bloed, met als gevolg onderling wantrouwen, een zure sfeer en een verhoogde kans op conflicten.
 5. Elders werkt het ook
  • Op veel Wikimediaprojecten is het al mogelijk dat anderen kandidaten voordragen.

Wijzigingen in de richtlijnen als het voorstel wordt aangenomen[bewerken]

1. Op de pagina Wikipedia:Regelingen rond moderatoren (onder het kopje "procedure voor aanvraag moderatorschap") wordt de tekst als volgt gewijzigd:

Oude tekst:

Iedereen die bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia kan een aanvraag doen om moderator te worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, waarbij alle nader omschreven aantal bewerkingen en aantal maanden het telkens de Nederlandstalige Wikipedia betreft;

 • Je hebt ten minste 6 maanden geleden je eerste bewerking gedaan op Wikipedia, onder de account die je als moderator wilt gebruiken.
 • Je hebt onder dit account ten minste 1000 bewerkingen gedaan, elke naamruimte behalve de eigen gebruikersnaamruimte voldoet. Je kunt deze tool gebruiken om te kijken of je voldoet.
 • Je hebt een geldig contactadres (een werkend e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd).
 • Je hebt jezelf de afgelopen 3 maanden niet kandidaat gesteld voor het moderatorschap op Wikipedia:Aanmelding moderatoren.

Bij twijfel over de eigen geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk een advies in te winnen bij de moderatoren, dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer een moderator hiervoor.

De aanvraag wordt eigenhandig gedaan op Wikipedia:Aanmelding moderatoren. [...]

Voorstel nieuwe tekst:

Iedereen die bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia kan zich kandidaat stellen of iemand voordragen voor het moderatorschap, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het account van de kandidaat (en ook, indien van toepassing, dat van de voordrager) heeft ten minste 6 maanden geleden de eerste bewerking op de Nederlandstalige Wikipedia gedaan, en heeft ten minste 1000 bewerkingen op de Nederlandstalige Wikipedia gedaan, waarbij bewerkingen in de eigen naamruimte niet meetellen. Met deze tool kan gecontroleerd worden of een account voldoet.
 • De kandidaat heeft een geldig contactadres (een werkend e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd).
 • De kandidaat is de voorgaande 3 maanden geen kandidaat voor het moderatorschap geweest.

Bij twijfel over de geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk advies in te winnen bij de moderatoren; dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer hiervoor een moderator.

De aanmelding of voordracht wordt gedaan op Wikipedia:Aanmelding moderatoren. In geval van een voordracht is de kandidatuur pas effectief, en kan de stemming pas beginnen, als de voorgedragen persoon een verklaring plaatst waarmee de voordracht aanvaard wordt. [...]2. Op de pagina Wikipedia:Aanmelding moderatoren (in het kader bovenaan de pagina) wordt de tekst als volgt gewijzigd:

Oude tekst:
Mocht je belangstelling hebben om moderator te worden, dan kun je dat op deze pagina kenbaar maken. Controleer of je voldoet aan de voorwaarden om moderator te worden. [...]
Voorstel nieuwe tekst:
Gegadigden kunnen zich op deze pagina aanmelden, of voorgedragen worden, voor het moderatorschap. Controleer of voldaan is aan de voorwaarden. [...]

Relevante links[bewerken]

Voor[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 31 okt 2014 01:45 (CET) Als de tekst terug wordt aangepast naar "Nederlandstalige Wikipedia" :)
 2. Natuur12 (overleg) 31 okt 2014 01:47 (CET) Heb zelf ook wel eens iemand op een anderstalig project genomineerd voor het moderatorschap. Werkt echt super. Is nu een prima admin. (later toegevoegd)
  # Fey|Bart - - Ik zie geen reden om mensen te verbieden een ander voor te dragen, al denk ik dat de aangevoerde onderbouwing in de praktijk niet zo sterk zichtbaar zal zijn. - 31 okt 2014 02:14 (CET) - Veranderd van stem. Zie tegenstem voor verklaring. Fey|Bart - 1 nov 2014 00:35 (CET)
 3. Kinet9057 (overleg) 31 okt 2014 03:59 (CET) - BELANGRIJK: "mits de kandidaat akkoord is". Ik denk echter wel dat dit het probleem van een tekort aan moderatoren niet gaat verhelpen. Het probleem licht hem niet bij het tekort aan mensen die zichzelf durven en willen kandidaat stellen. Maar aan de eisen die op deze mensen worden gelegd terwijl hun enige taak gewoon is een beetje overzicht te bewaren. Wordt dit door alle regeltjes en gevit zodanig moeilijk gemaakt dat er steeds minder kandidaten zijn en zelfs aangewezen moderatoren niet worden herverkozen of het niet meer zien zitten. En dat jong gemotiveerde wikipedianen die het beste voor hebben en zeer zeker geschikt zijn voor de job met wil en overtuiging de grond worden ingeboord voor meestal achterlijke redenen, wraak of jaloezie.
 4. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 31 okt 2014 07:22 (CET)
 5. ed0verleg 31 okt 2014 08:17 (CET) Ik snap dat het voor sommigen een cultuurverandering lijkt, maar niemand gaat een kansloos persoon nomineren, want dan staat juist de nominator voor paal. Het maakt een uitzondering mogelijk, die nu bewezen als procedureel verboden is tegengehouden, dan moet je de procedures maar eens herzien. Ik kan ook 1000 nadelen verzinnen, maar ik kijk naar het resultaat, met deze procedure krijgen we mogelijk een paar goede moderatoren er bij, en nooit één slechte. Ik ruik dus winst, daarom, ja graag!
 6. EvilFreD (overleg) 31 okt 2014 08:21 (CET) Genoemde nadelen zijn speculatief.
  Genoemde voordelen ook. - Aiko 31 okt 2014 09:49 (CET)
  Klopt, maar is niet relevant. Er zijn geen redenen om dit niet in te voeren, dus is er geen reden om tegen te stemmen. EvilFreD (overleg) 31 okt 2014 19:13 (CET)
  Ha ha ha. - Aiko 31 okt 2014 19:17 (CET)
 7. Femkemilene (overleg) 31 okt 2014 09:26 (CET) Minder strenge regels zijn wel fijn :). Als de kandidaat akkoord is, is er natuurlijk niets op tegen.
 8. Malinka1 (overleg) 31 okt 2014 10:16 (CET)
 9. Limestone (overleg) 31 okt 2014 10:51 (CET) Het zal niet schadelijk zijn voor de encyclopedie. Ik ben wel benieuwd naar het effect van deze nieuwe regel.
 10. Maiella (overleg) 31 okt 2014 11:42 (CET)
 11. ARVER (overleg) 31 okt 2014 11:46 (CET) Er zijn altijd verlegen jongetjes in de klas, en die hebben vaak een extra steuntje in de rug nodig (via OP), en soms gewoon 2 steuntjes in de rug (via dit). En denk dat er weinig kwaad mee kan. Tenslotte als iemand niet functioneert is de herbevestiging er nog altijd. En word het helemaal te bont, is er de afzettingsprocedure.
 12. heinGlas z3.pngnlein'' 31 okt 2014 11:48 (CET)
 13. Sir Iain overleg 31 okt 2014 13:50 (CET)
 14. Bart Versieck (overleg) 31 okt 2014 16:10 (CET)
 15. Jelle Gouw (overleg) 31 okt 2014 19:06 (CET) - Zeker voor het zou een goede stimulatie zijn en onze gemeenschap zeker hechter maken.
 16. Face-smile.svg4ever(Overleg) 31 okt 2014 20:24 (CET) De motivatie hou ik lekker geheim Glimlach
 17. — Mar(c). [O] 31 okt 2014 22:04 (CET). Moderatorschap houdt op de eerste plaats in dat er meer onderhoudsmogelijkheden ter beschikking staan (de knoppen) – het nemen van lastige beslissingen is geen hoofdzaak. Dat er voor aanmelding kennelijk een drempel is, heeft weinig met het eigenlijke moderatorschap te maken, maar veel meer met de omgangsvormen en [daarmee] dat het moderatorschap, door de gemeenschap in het algemeen, tot een status wordt verheven. In principe is het enige verschil met de huidige situatie de plaats van de vraag aan iemand om zich aan te melden: op WP:AM in plaats van op een gebruikers-OP. Van "voor het blok zetten" of sociale druk is dus nauwelijks méér sprake, er is voor de voorgedragene ook absoluut geen haast bij om een beslissing te nemen (daar mag best een paar weken overheen gaan). Ik zie als groot voordeel van dit voorstel juist dat het bijdraagt aan de verschuiving van de aandacht naar waar het bij het moderatorschap werkelijk om gaat: niet de "status", maar het hebben van de knoppen (en het vertrouwen daar verstandig mee om te gaan).
 18. Sjoerd de Bruin (overleg) 31 okt 2014 22:08 (CET) Positieve ervaringen mee op andere projecten
 19. WIKIKLAAS overleg 1 nov 2014 08:59 (CET)
 20. Atsje (overleg) 1 nov 2014 12:55 (CET)
 21. Magere Hein (overleg) 1 nov 2014 18:56 (CET) - maar niet erg voor. Ik vermoed dat het in de praktijk geen verschil zal maken. Ik zie de voordelen niet, maar evenmin de hieronder ingebrachte bezwaren. Ik vind het een sympatiek idee, vooral ook wegens de aanleiding van het voorstel.
 22. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2014 20:39 (CET) Omdat sommige mensen nou eenmaal een zetje nodig hebben. Het heeft niks met status of bedankknopjes te maken. Als mensen het wel als bedankknopje gaan gebruiken dan kunnen er beperkingen opgelegd gaan worden: een voorstel per maand per persoon, bijvoorbeeld.
 23. Wammes Waggel (overleg) 2 nov 2014 11:24 (CET) - jezelf aanmelden zou verboden moeten worden.
 24.  Klaas|Z4␟V:  2 nov 2014 11:44 (CET) naar aanleiding van MaanMeis'aanmelding voor Erik? Een van de beste voordragingen in de laatste 13 jaar en vooral #1 vind ik een uitstekend argument
 25. Globe.svg Druyts.t overleg 4 nov 2014 14:31 (CET)
 26. W\|/haledad (zegt u het maar) 5 nov 2014 03:39 (CET)
 27. Grashoofd (overleg) 5 nov 2014 19:39 (CET) - Goede formulering, zie er wel wat in.
 28. Monkaap (overleg) 8 nov 2014 11:48 (CET)
 29. --Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 13 nov 2014 02:49 (CET) Zie Edo zijn motivatie. Ik sta dus voor paal, zo voelt het ook. Toch blijf ik er in geloven dat het laagdrempelig voor iemand kan zijn. Mensen zoals Erik (wel/niet, wel/niet, ja leuk, ik denk nog even). Bijzonder ook dat hij in de bewuste nacht de "wat als"- vraag had en daarover bleef speculeren,nu hij tegenstemt in deze stemming. Het kwam over alsof hij al jaren twijfelde en ik liet hem niet meer twijfelen, ik deed. Je moet voor je zaken staan of niet meer speculeren/zeuren. Schept wat duidelijkheid binnen de gemeenschap en we kunnen weer verder met lemmata schrijven. Als je jaren het welles/nietus spelletje speelt en nu geschrokken "nee" zegt,voelt dat voor mij meer als egotripperij en smachten naar vleierij. "Nee" zeggen is ook een vorm van duidelijkheid scheppen. Dat mag en dat kan als je voorgedragen bent als moderator. Aanvulling: ik heb Erik zeer zeker niet voor het blok gezet, lees zijn OP terug. Dat anderen het "als een grapje zagen" is niet mijn probleem.
 30. Mathonius 13 nov 2014 05:09 (CET) - Ik heb op Commons en Meta louter positieve ervaringen gehad met een vergelijkbare procedure. Het idee dat mensen hiermee 'voor het blok zullen worden gezet', lijkt uit de lucht gegrepen, maar komt waarschijnlijk door onbekendheid met de praktijk op andere projecten en de ietwat ongelukkige formulering van dit voorstel, alsof gebruikers zonder instemming zouden worden voorgedragen...
 31. WOLF LΔMBERT WLM / 13 nov 2014 22:34 (CET) — Ik was nogal geschokt toen ik dat iemand anders voordragen zag, maar nu blijkt dat de ander er toch mee akkoord moet gaan, lijkt me dit een win-winsituatie voor iedereen.
 32. Dinosaur918 (overleg) 13 nov 2014 22:36 (CET)
 33. timdevries1003 (overleg) 14 nov 2014 19:48 (CET)
 34. Apdency (overleg) 15 nov 2014 12:39 (CET)
 35. TimGiesbers (overleg) 17 nov 2014 06:50 (CET)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Tegen[bewerken]

 1. Woodcutterty|(?) 31 okt 2014 01:56 (CET) De motivering is gezocht/onvoldoende onderbouwd, de praktische uitwerking onwenselijk.
 2. Chris(CE) (overleg) 31 okt 2014 02:43 (CET) vind het een slecht plan om mensen zo voor het blok te zetten, waarbij je gevoelsmatig een verplichting voelt om te motiveren waarom je niet mod zou willen worden. Hoe lang blijft zo' n voordracht openstaan als de genomineerde niet reageert? Zet de deur open naar kandidaatstellingen van mensen die geen schijn van kans maken en kandidaatstellingen door mensen die kansen helemaal niet goed kunnen inschatten of het kandideren als een soort compliment of als alternatief voor (een afgepakte?) bedankjesknop gaan gebruiken. Liever dat kandidaten zelf hun keuze hebben bepaald en hun eigen tijdstip kiezen.
 3. Supercarwaaroverleg 31 okt 2014 08:05 (CET) - Per Chris(CE), het lijkt mij gewoon beter om mensen op hun overlegpagina te vragen en dan zal de beslissing van de kandidaat ook beter en minder haastig zijn.
 4. Nietanoniem (overleg) 31 okt 2014 08:27 (CET) gewoon duidelijk maken aan de betreffende persoon dat je het wel ziet zitten om hem/haar als moderator te zien. Dan kan die persoon zelf op zijn gemak de beslissing nemen.
 5. Ancient Greek Pegasus icon.pngBellepheron (Oorgefluister) 31 okt 2014 08:46 (CET) Ik vind de benaming Nederlandse Wikipedia fout. Ik zie liever: Nederlandstalige Wikipedia.
  Die naam is inderdaad gewoon fout. Ik heb op de overlegpagina gevraagd of dit toch nog kan worden aangepast, hoewel de stemming nu is begonnen. Jammer dat je dat niet hebt gezien voor de stemming begon! ed0verleg 31 okt 2014 08:56 (CET)
  Bedankt voor je opmerkzaamheid; ik heb het aangepast. Zie OP voor een iets langere reactie. CaAl (overleg) 31 okt 2014 09:30 (CET)
 6. Solliciteren doet men zelf. --Havang (overleg) 31 okt 2014 09:16 (CET)
 7. Annabel(overleg) 31 okt 2014 09:36 (CET) ■ tegen, zoals toegelicht op de diverse OP's, verder per CE
 8. .marc. (overleg) 31 okt 2014 10:31 (CET)
 9. MatthijsWiki (overleg) 31 okt 2014 10:36 (CET) - Per Supercarwaar. Daarnaast, gebrek aan moderatoren wordt m.i. sneller en beter opgelost door de vele extra taken/mogelijkheden te splitsen en een soort moderator light mogelijk te maken.
  Voor tachtig procent of meer van het onderhoud is geen moderatorbevoegdheid nodig. Maar als alleen moderatoren onderhoud doen, ... tja. --Havang (overleg) 31 okt 2014 13:14 (CET)
 10. Belsen (overleg) 31 okt 2014 13:20 (CET) Als je moderator wilt zijn, dan moet je je nek durven uitsteken. Ik vind dan ook niet dat een ander het voorzetje mag geven. Daarnaast werkt dit kliekjesvorming in de hand en kan het tot een cultuur leiden, waarbij moderators eerst voorgedragen moeten worden, voor ze kans krijgen om voldoende voorstemmen te krijgen. Al met al vind ik dit onwenselijker dan de huidige situatie.
 11. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 31 okt 2014 13:45 (CET) Per Belsen, Chris(CE). Je moet zelf niet onder sociale druk komen te staan omdat anderen jou misschien bepaalde taken willen geven. Als je zelf graag taken wilt uitvoeren en daarvoor innerlijke motivatie voelt, moet je gewoon jezelf aanmelden om te vragen naar de bitjes.
 12. Peter b (overleg) 31 okt 2014 17:19 (CET) Als een aspirant moderator niet in staat is om zelf de bedoelde pagina te vinden dan is hij/zij ongeschikt, echt niet aan beginnnen. Peter b (overleg) 31 okt 2014 17:19 (CET)
 13. C (o) 31 okt 2014 17:30 (CET) - Eens met Peter b en Chris. Als moderator moet men beslissingen kunnen nemen (zin voor initiatief) en die ook willen verantwoorden. Als de drempel naar een aanmelding al te hoog lijkt, lijkt me dat geen goed voorteken te zijn voor een gunstig moderatorschap.
 14. Saschaporsche (overleg) 31 okt 2014 17:35 (CET)
 15. Wwikix (overleg) 31 okt 2014 17:40 (CET) Dat moet een gebruiker voor zichzelf beslissen. Door iemand voor te dragen zet je iemand voor het blok. Bovendien kan dat makkelijk anders worden opgelost: als men iemand graag als moderator ziet dan kan men diegene vragen een aanvraag in te dienen.
 16. Aiko 31 okt 2014 17:51 (CET) Het tekort aan mods is een probleem, maar dit lijkt me geen oplossing, eerder Kurieren am Symptom. De oorzaak zit dieper. Open een discussie met "Waarom ik me niet aanmeld als moderator: ... ". Analyseer de opinies en ga dan een structurele oplossing zoeken. Mod light is al vaak genoemd; automatisch meer rechten toekennen aan gebruikers na een bepaalde periode (onder voorwaarden) is genoemd. Enfin, het weekend staat voor de deur, maandag loopt iedereen weer achter het volgende relletje aan.
 17. Nederduivel 31 okt 2014 19:23 (CET)
 18. Sijtze Reurich (overleg) 31 okt 2014 19:35 (CET) Moderator word je omdat je dat zelf wilt, niet omdat iemand je onder druk zet.
 19. Hoopje (overleg) 31 okt 2014 20:38 (CET)
 20. Akadunzio (overleg) 31 okt 2014 20:51 (CET) Moderatorschap gaat niet om status.
 21. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 31 okt 2014 21:01 (CET) Zie toelichting (onder andere)
  Naar mijn mening is die toelichting grotendeels niet meer van toepassing op het huidige voorstel; zie mijn reactie. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 1 nov 2014 08:04 (CET)
 22. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 1 nov 2014 00:20 (CET) Slecht idee, een moderator moet gewoon willen, een beetje pushen mag altijd wel, maar iemand moet zelf gewoon de eerste stap nemen als hij eraan toe is.
 23. Fey|Bart - De verklaring van IJzeren Jan heeft mij overtuigd. Verder lijkt het me trouwens allemaal geen halszaak. - Fey|Bart - 1 nov 2014 00:34 (CET)
 24. Trijnsteloverleg 1 nov 2014 00:52 (CET) Sympathiek voorstel, maar ik heb liever dat mensen zelf de stap durven te zetten ipv door anderen voorgedragen te moeten worden.
 25. ErikvanB (overleg) 1 nov 2014 02:33 (CET) - Zoals men iemand kan vragen zich te registreren, kan men ook reeds nu iemand vragen of een kandidaatstelling hem interesseert (ik ben er zelf het levende bewijs van). Een beter voorstel zou zijn dat iemand die zich wenst te kandideren de handtekening nodig heeft van bijvoorbeeld ten minste drie of vijf steunbetuigers (zoiets als op WP:Rollback, een soort minivoorverkiezing dus), wat voorkomt dat volkomen kansloze Kloentjes (mijn excuses, ik spreek over destijds) of mensen zoals hij het op WP:AM ook gaan proberen. Voorwaarde 1 (Het account van de kandidaat (en ook, indien van toepassing, dat van de voordrager) heeft ten minste 6 maanden geleden de eerste bewerking op de Nederlandstalige Wikipedia gedaan) klopt bovendien niet: als iedereen zich mag kandideren, kan je niet van de voordrager eisen dat hij al zes maanden actief is – dan laat de voordrager het de kandidaat gewoon zelf doen. ErikvanB (overleg) 1 nov 2014 02:33 (CET) – De voorwaarde klopte wel: hij voorkomt dat 'Kloentjes' iemand gaan voordragen.
 26. Peve (overleg) 1 nov 2014 09:26 (CET)
 27. Tekstman (overleg) 1 nov 2014 14:27 (CET) Onzalig idee. Mensen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze de tijd rijp achten en bovendien werkt het kliekjesvorming in de hand.
 28. Vdkdaan (Gif mo sjette) 1 nov 2014 21:10 (CET) per Tekstman en enkele andere bvb IJzeren Jan. Daarnaast kan dit ook als een vorm van cyberpesten gebruikt worden.
 29. Oplossing voor onbestaand probleem. Wel voor als zelfaanmeldingen en de herbevestiging afgeschaft worden. — Zanaq (?) 2 nov 2014 10:59 (CET)
 30. De Wikischim (overleg) 2 nov 2014 13:19 (CET) Eens met de argumentatie van o.a. ChrisCE. Het recente geval van de aanmelding van ErikvanB door een andere gebruiker toont verder volgens mij aan dat dit in de praktijk niet goed zal blijken te werken. Liever helemaal niet aan beginnen dus.
 31. Metzujan 2 nov 2014 15:57 (CET) Op zich geen slecht idee. Maar verdient verdere uitwerking: voordracht zonder onderbouwing / motivering van de aspirant-moderator behoudens een 'aanvaarding', lijkt mij geen goed plan. Accountability is key :-)
 32. Face-monkey.svg apoo (overleg) 2 nov 2014 16:24 (CET) Per IJzeren Jan.
 33. JurriaanH (overleg) 2 nov 2014 20:37 (CET)
 34. Arend41 (overleg) 2 nov 2014 20:47 (CET)
 35. Stratoprutser (overleg) 2 nov 2014 22:48 (CET) Dit voorstel komt er vast niet door, maar voor de zekerheid ook even een tegenstem. Ik wacht op de eerste bot-voordracht. Verder is de paragraaf over vertrouwelik advies wel heel erg what whut, wie is waartoe bevoegd? Wat een semi-legalspeak zeg!
 36. Jarii94Overleg 3 nov 2014 10:14 (CET) - Gebruikers moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze zich kandidaat stellen voor het moderatorschap. Alleen zijzelf kunnen bepalen wanneer de tijd rijp is.
 37. Maasje ? 3 nov 2014 14:17 (CET) Kandidaten moeten zelf de stap willen/durven zetten. Kunnen/durven ze dat niet goed, dan zal men hoogstwaarschijnlijk ook geen goede mod zijn omdat men dan het liefst anderen de hetere aardappels uit het vuur laat halen.
 38. ♠ Troefkaart (overleg) 3 nov 2014 17:31 (CET) Voegt niets toe
 39. Happytravels (overleg) 4 nov 2014 11:58 (CET) In de aanhef staat: "het wordt mogelijk een andere gebruiker, mits deze er zelf mee instemt, voor te dragen voor het moderatorschap". In het voorstel voor de aangepaste tekst staat echter nergens dat degene die voorgedragen wordt, daarmee moet instemmen. Bij het ermee instemmen, gaat het er niet om dat degene die voorgedragen wordt de vrijheid heeft het moderatorschap na de stemming wel of niet te aanvaarden, maar dat hij akkoord moet gaan voorgedragen te worden. In dat geval kan hij/zij zich ook zelf aanmelden. En dat is sowieso het eenvoudigste. mvg. Happytravels (overleg) 4 nov 2014 11:58 (CET)
 40. Kulter20 (overleg) 11 nov 2014 14:58 (CET) wanneer een gebruiker een moderator wil worden, moet deze, naar mijn inziens, de stap zélf durven te nemen en dit niet door iemand anders laten doen.
 41. PocketCube (small).gif Silver Spoon (?) 12 nov 2014 10:22 (CET)
 42. Agora (overleg) 12 nov 2014 13:30 (CET) Je kan altijd iemand op z'n OP vragen zich kandidaat te stellen. Zo voor het blok zetten werkt alleen maar averechts.
 43. JetzzDG 13 nov 2014 02:52 (CET)
 44. Joris (overleg) 13 nov 2014 22:51 (CET) Sterk tegen, als een kandidaat wil dan kan hij prima zichzelf nomineren. Joris (overleg) 13 nov 2014 22:51 (CET)
 45. Vinvlugt (overleg) 18 nov 2014 13:35 (CET) Eens met onder anderen Agora en Joris.
 46. Behh (overleg) 19 nov 2014 10:03 (CET) Per Agora
 47. Kronkelwilg (overleg) 19 nov 2014 14:06 (CET)
 48. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 nov 2014 22:42 (CET) Eens met Nietanoniem.
 49. Benedict Wydooghe (overleg) 20 nov 2014 21:47 (CET)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Conclusie[bewerken]

84 gebruikers hebben een stem uitgebracht. Er zijn 49 stemmen tegen en 35 voor het voorstel uitgebracht (dat is 58% tegen, 42% voor). Het voorstel om het mogelijk te maken gebruikers die daar geen bezwaar tegen hebben als moderator voor te dragen is verworpen.

Als coördinator dank ik alle gebruikers voor het inlezen in de problematiek en uitbrengen van een stem. Persoonlijk leek het voorstel me een verbetering in de besturing van het project, maar een duidelijke meerderheid denkt hier anders over. Desondanks sluit ik de stemming af met een opgetogen gevoel, omdat we als gemeenschap op grond van overleg, argumenten en wederzijds respect tot een beslissing konden komen. Mijn respect gaat ook uit naar de coördinator van de vorige stemming, wiens inzet en betrokkenheid we niet mogen vergeten.

De stemming was gisteren al beëindigd, maar wegens ernstige problemen met mijn verbinding kon ik haar zelf niet afsluiten. Inmiddels is een reparateur langsgekomen en kan ik weer bewerken. Mijn verontschuldigingen voor het verlaat plaatsen van deze conclusie en mijn dank aan Mar(c) en Chris voor de verduidelijkingen.

Hartelijke groeten, Woudloper overleg 22 nov 2014 06:28 (CET)