Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).


2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Relevantie[bewerken]

Stemming
Onderwerp Relevantie
Voorstel Wikipedia:Relevantie wordt een richtlijn
Begindatum 17 maart 2014, 21:00
Einddatum 31 maart 2014, 21:00
Stemopties voor, tegen
Quorum 30
Stemcoördinator Josq (overleg)
Opmerkingen Beargumenteerde toelichting bij een stem is erg welkom. Bijkomende discussie kan verplaatst worden naar de overlegpagina t.b.v. de overzichtelijkheid.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia.
Aan een geldige uitslag worden - in tegenstelling tot een peiling - formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Na enkele grote wijzigingen verkeert de pagina Wikipedia:Relevantie nu bijna een jaar in een stabiele toestand. Dat neemt niet weg dat er voortdurend discussies zijn over wat wel of niet relevant is. Het is bijvoorbeeld een terugkerend thema bij verwijdernominaties. Daarom zou het waardevol kunnen zijn om het begrip "relevantie" te omschrijven in een richtlijn.

Het gaat daarbij dus om de volgende tekst:

"Op Wikipedia is relevantie een criterium waaraan een onderwerp moet voldoen om in aanmerking te komen voor een eigen pagina. De waarschijnlijkheid dat een onderwerp relevant, encyclopedisch (E) oftewel encyclopediewaardig (Ew) is, groeit naarmate er meer en met grotere deskundigheid over is gepubliceerd. Een onderwerp is in elk geval (nog) niet relevant voor Wikipedia als (behalve belanghebbenden en direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het te beschrijven.

Wie de relevantie van een onderwerp wil aantonen, dient te streven naar een onderbouwing met zo betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig mogelijke bronnen. Indien zulke bronnen niet voorhanden zijn of opgegeven worden, kan een pagina of gedeelte daarvan als "niet-encyclopedisch" (NE) verwijderd worden."

Bij een eerdere indicatief bedoelde en dus niet bindende peiling bleek een meerderheid het wenselijk te vinden dat WP:REL een richtlijn zou worden, terwijl anderzijds duidelijk werd dat een zeer breed gedragen consensus niet binnen het verschiet lag. Er zijn wel enkele aanpassingen gedaan, en die hebben geresulteerd in een stabiele versie. Bij gebrek aan een duidelijke consensus kan nu door middel van een stemming de knoop doorgehakt worden: kan Wikipedia:Relevantie een richtlijn worden?

De versie die nu ter stemming wordt gebracht is deze versie mogelijk is de actuele versie anders omdat er onenigheid was over het vermelden van Wikipedia:Relevantie per onderwerp.

Deze stemming heeft geen betrekking op het thans voor verwijdering genomineerde Wikipedia:Relevantie per onderwerp. De lange lijsten met per onderwerp uitgesplitste criteria voor relevantie maken thans geen deel meer uit van WP:REL en worden in dit stemvoorstel zeker niet ter goedkeuring voorgelegd.


Voor[bewerken]

 1. Grashoofd (overleg) 17 mrt 2014 22:31 (CET) - Ja, doe maar. Ik loop nu constant nieuwe gebruikers te verwijzen naar WP:NE, en het eerste wat ze zien is: De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia. Lekker geloofwaardig.
 2. JurriaanH overleg 17 mrt 2014 22:41 (CET)
 3. Sijtze Reurich (overleg) 18 mrt 2014 09:30 (CET) Maar ik zou wel graag zien dat de richtlijn nog wat werd uitgebreid.
 4. EvilFreD (overleg) 18 mrt 2014 12:41 (CET) Relevantie als criterium is staande praktijk en de facto dus al richtlijn. De tekst op WP:REL beschrijft dit concept alleen. Voor meer uitleg (zoals in de oude vorm) is zeker plaats maar de meningen lopen gewoonweg te zeer uiteen om daar ooit een consensus over te bereiken. (Wat je trouwens ook kunt doen als je tegen het tot richtlijn verheffen van deze vorm van WP:REL stemt, is meehelpen aan het realiseren van een vorm die wél jouw goedkeuring kan wegdragen)
 5. Kvdh (overleg) 18 mrt 2014 16:45 (CET) Deze tekst kan alle nonsensnominaties op de beoordelingspagina's irrelevant maken. Bij het bestaan van goede bronnen komt een relevantiebeoordeling te vervallen. De wegpolitie zal het nakijken hebben en mensen die met ernst positief werk leveren op Wikipedia kunnen geruster werken. Dit als richtlijn is de evidentie zelf, het versterkt de roep om goede bronnen, het laat toe ook iets anders dan dieren, voetballers en wegknooppunten toe te voegen zonder het eeuwige gevecht met destructieve krachten. Onderbouw met kwalitatieve bronnen, wie kan er iets tegen hebben?
 6. Face-smile.svg4ever(Overleg) 18 mrt 2014 16:51 (CET) Al kan de tekst natuurlijk nog verbeterd worden.
 7. Queeste (overleg) 18 mrt 2014 18:20 (CET) Eigenlijk gedeeltelijk voor: de verwijzing naar relevantie per onderwerp moet weg, want die is niet aanvaard en wordt helemaal niet gevolgd. Is pure misleiding.
 8. MADe (overleg) 23 mrt 2014 17:22 (CET)
 9. The Banner Overleg 26 mrt 2014 01:45 (CET)
 10. Natuur12 (overleg) 27 mrt 2014 20:44 (CET) Een hoop open deuren maar Wie de relevantie van een onderwerp wil aantonen, dient te streven naar een onderbouwing met zo betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig mogelijke bronnen. Indien zulke bronnen niet voorhanden zijn of opgegeven worden, kan een pagina of gedeelte daarvan als "niet-encyclopedisch" (NE) verwijderd worden. spreek me toch wel aan.
 11. Woudloper overleg 28 mrt 2014 03:31 (CET) Maar liever niet met de huidige tekst, zie de overlegpagina: laat de ambigue en verwarrende woorden weg. Het principe dat op deze pagina uiteengezet wordt is echter wel correct, en i.t.t. wat de tegenstemmers beweren helemaal niet vaag: hoe meer bronnen er bestaan, des te meer een onderwerp het waard wordt genoemd te worden in Wikipedia.
 12. Mark in wiki (overleg) 28 mrt 2014 11:44 (CET)
 13. 12345danNL (overleg) 30 mrt 2014 08:57 (CEST)
 14. Josq (overleg) 31 mrt 2014 14:58 (CEST)

stemming gesloten

Tegen[bewerken]

 1. Woody|(?) 17 mrt 2014 21:25 (CET) Zonder algemene definitie heeft het verheffen tot richtlijn m.i. geen enkele zin.
 2. JurgenNL (overleg) 17 mrt 2014 21:27 (CET) Ik zie WP:Relevantie per onderwerp liever als richtlijn.
 3. Nederduivel 17 mrt 2014 21:45 (CET) In deze magere vorm niet. Wel bij een herschrijving met behulp van de Portugeestalige pagina en een uitbreiding met behulp van de Engelstalige pagina.
 4. — Zanaq (?) 17 mrt 2014 21:54 (CET) Moedigt samenvoegen en verwijderen aan. De versie waarover gepeild is zegt mi minder controversiële zaken. Zie ook uitgebreide bezwaren.
 5. Mkr (overleg) 17 mrt 2014 22:25 (CET) Ik vind de richtlijn nogal verwarrend. Er staat weliswaar duidelijk dat iets niet relevant is als niemand het de moeite waard heeft gevonden om erover te schrijven, maar er staat niet duidelijk wanneer het wel relevant is. Er staat alleen hoe de relevantie kan groeien (wat ik vreemd vind. Iets is of wél of niet relevant, niet half-relevant of zo) en dat je relevantie kan aantonen met bronnen (maar wat betekent dat? Dat de bron moet zeggen of iets relevant is voor Wikipedia? Hoe dat het dat? Of betekent dat, dat alles wat in (betrouwbare, onafhankelijke, deskundige) bronnen staat, relevant is?).
 6. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 17 mrt 2014 22:47 (CET) We hebben al WP:VER en WP:GOO. Als je relevantie als criterium wilt toevoegen, best, maar dan niet met zo'n open deur.
 7. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 17 mrt 2014 23:03 (CET) Al ben ik geneigd wel graag een richtlijn over relevantie te willen voor de encyclopedie, dan toch liever niet deze te beperkte/te onuitgesproken versie.
 8.  Michiel  18 mrt 2014 08:23 (CET)Niet duidelijk genoeg voor een richtlijn
 9. Hettie (overleg) 18 mrt 2014 09:08 (CET) Relevantie proberen te vangen in een richtlijn... kansloos.
 10. Milliped (overleg) 18 mrt 2014 09:09 (CET) Per Hettie
 11. Mbch331 (Overleg) 18 mrt 2014 09:27 (CET) Per JurgenNL
 12. CaAl (overleg) 18 mrt 2014 09:44 (CET) Per o.a. IJzeren Jan. Daarnaast laten de recente edits en terugdraaiingen op Wikipedia:Relevantie zien dat de inhoud nog niet zo "vast ligt" als we willen en dat nu precies een stemming waarin het toch vastgelegd wordt, erg slecht getimed is. Had op z'n minst eerst de beoordelingssessie van WP:Relevantie per onderwerp afgewacht.
 13. ed0verleg 18 mrt 2014 10:02 (CET) WP:REL is heel handig voor nieuwelingen. Als richtlijn zal het misbruikt gaan worden als verwijdercriterium. Soms is dat terecht, maar dit maakt discussie onmogelijk. Bovendien is "relevantie" een zogenaamd zijns-oordeel, en dus per definitie niet objectief. Daarnaast is mijn beleving dat WP:REL nu wordt gebruikt om artikelen te weren, en zelden tot nooit om artikelen toe te laten, maar dat kan heel goed mijn blindheid zijn.
 14. Agora (overleg) 18 mrt 2014 11:45 (CET) Nietszeggende tekst die verwijderd mag worden want overbodig naast Wikipedia:Neutraal standpunt, Wikipedia:Geen origineel onderzoek en Wikipedia:Verifieerbaarheid (maak van die laatste liever ook een richtlijn!). Daarnaast voor herinvoeging van Wikipedia:Relevantie per onderwerp (niet als richtlijn) want waar verwezen wordt naar WP:REL wordt dat toch nog steeds merendeels bedoeld.
 15. Supercarwaaroverleg 18 mrt 2014 13:19 (CET) - Per geval bekijken
 16. Bob.v.R (overleg) 18 mrt 2014 13:33 (CET) - versie die niet aansluit bij de huidige praktijk; over hoeveel Pokémon-figuren is er 'met grote deskundigheid' gepubliceerd? Die artikelen zouden dan meteen kunnen worden weggegooid; ik vraag me echter af of dit inderdaad met deze stemming beoogd wordt. Wel zou ik voorstander zijn van het komen tot richtlijn, na eventuele aanpassingen, van Wikipedia:Relevantie per onderwerp. Bob.v.R (overleg) 18 mrt 2014 13:33 (CET)
 17. Mooi is de wereld (overleg) 18 mrt 2014 13:34 (CET) Per ed0. Ik kan het zelf niet beter verwoorden.
 18. ~~BurgerHalloJan~~ 18 mrt 2014 17:24 (CET)
 19. Ik wil zien waaraan encyclopedische relevantie af te leiden kan zijn:
  Wetenschappelijke literatuur, onafhankelijk onderzoek, vermelding in meerdere kwaliteitsmedia, onderzoeksjournalistiek, et cetera, geven soms duidelijke indicaties. Deze niet-ondertekende stem is op 18 maart 2014 om 20:16 uur uitgebracht door Jasper Coenraats.
 20. Multichill (overleg) 18 mrt 2014 22:53 (CET)
 21. Pieter2 (overleg) 18 mrt 2014 23:08 (CET) Hoe kun je nu een regel maken voor een toestand die voor iedereen weer anders geïnterpreteerd wordt? Dat gaat dus niet zonder concessies of botte bijl-toestanden.
 22. Gollem (overleg) 19 mrt 2014 15:31 (CET) Ik vindt het simplistisch om te stellen dat als een (bijv. moeilijk technisch) onderwerp alleen door belanghebbenden beschreven is het dan per definitie NE zou zijn. Gollem (overleg) 19 mrt 2014 15:31 (CET)
 23. Bas (o) 20 mrt 2014 17:43 (CET) - O.a. omdat het commentaar dat de richtlijn verkeerde termen aanmoedigt niet verwerkt is.
 24. Of er voldoende bronnen over het onderwerp zijn staat voor mij los van het begrip relevantie. Een onderwerp kan best relevant zijn, maar het schrijven ervan kan bemoeilijkt worden als er geen of weinig goede bronnen zijn. Zodra er bronnen gevonden worden kan het artikel wel geschreven worden. (ineens wel relevant? rare redenering) Deze stelling lost het probleem niet op en zal bijvoorbeeld de discussies over welke voetballer wel of niet E is, niet stoppen. De moeite waard om over te schrijven argumentatie is een kip en ei verhaal. Smiley.toerist (overleg) 20 mrt 2014 18:00 (CET)
 25. Sjoerd de Bruin (overleg) 20 mrt 2014 18:02 (CET)
 26. Saschaporsche (overleg) 20 mrt 2014 19:24 (CET)
 27. Kennyannydenny (overleg) 20 mrt 2014 22:56 (CET)
 28. Belsen (overleg) 21 mrt 2014 12:27 (CET) Hoewel duidelijkheid goed is, zal het maken van de relevantielijst als richtlijn er enkel voor zorgen dat de hiaten van de lijst opgevuld zullen moeten worden. Ieder artikel moet op zijn eigen mores bezien worden en er zijn genoeg artikelen, die tussen wal en schip vallen binnen welke lijst dan ook. Dit zegt dan uiteindelijk meer over de lijst, dan over het artikel. Belsen (overleg) 21 mrt 2014 12:27 (CET)
 29. Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 21 mrt 2014 14:21 (CET) Meer regels maakt Wikipedia minder vrij.
 30. Iceandsnow overleg 22 mrt 2014 11:40 (CET) Per ed0.
 31. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 22 mrt 2014 21:56 (CET) Deze richtlijn is een zwak verhaal waar we weinig verder mee komen.
 32.  Klaas|Z4␟V:  24 mrt 2014 03:14 (CET)
 33. RonnieV (overleg) 24 mrt 2014 18:04 (CET) - De op Wikipedia:Relevatie aangetroffen tekst is mij veel te vaag. Dit verdient het niet een richtlijn te worden. Daarnaast staat dit haaks op de uitgangspunten van vrije informatievoorziening en VJV&GJG.
 34. Monkaap (overleg) 29 mrt 2014 14:53 (CET) Per ed0
 35. PocketCube (small).gif Silver Spoon (?) 29 mrt 2014 20:11 (CET)
 36. Kukkie (overleg) 31 mrt 2014 08:44 (CEST)
 37. Peve (overleg) 31 mrt 2014 18:36 (CEST)

stemming gesloten

Conclusie[bewerken]

Met 14 stemmen (27%) voor en 37 stemmen (73%) tegen is het voorstel niet aangenomen.

Vertrouwensstemming arbitragecommissie[bewerken]

Stemming
Onderwerp Vertrouwensstemming arbitragecommissie
Voorstel Gezien recente ontwikkelingen is het wenselijk om de wikigemeenschap de mogelijkheid te geven om al dan niet haar vertrouwen uit te spreken voor de arbitragecommissie.
Begindatum 12 maart 2014 19:00 uur (CET)
Einddatum 26 maart 2014 19:00 uur (CET)
Stemopties voor, tegen
Quorum 20
Stemcoördinator Annabel
Opmerkingen Vragen en commentaren zijn mogelijk en gewenst. Als u wilt, laat dan op de overlegpagina uw vragen, opmerkingen, commentaren, et cetera achter. U kunt zo uw collega's en uzelf van dienst zijn zonder dat dit de stemcoördinator meer werk oplevert en het overzicht blijft voor alle stemmers optimaal qua duidelijkheid.

Analoog aan de stempagina's ter aanstelling van arbciekandidaten, is de stemoptie Neutraal niet mogelijk. Laat u niet hinderen dit aan te geven en toe lichten op de overlegpagina. Ook daarvoor is zij geschikt en kan ze behulpzaam zijn voor uzelf en uw collega's, zonder procedurele gevolgen.

Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia.
Aan een geldige uitslag worden - in tegenstelling tot een peiling - formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Naar aanleiding van de recente benoeming van checkusers is er ophef ontstaan omtrent de arbitragecommissie en haar beoordelingen. Dit is echter niet de enige zaak waarover ongenoegen heerst en het lijkt alsof de kritiek op de handelswijze van de arbitragecommissie toeneemt.

Artikel 3 lid 12 van de reglementen van de arbitragecommissie l handelt over het opzeggen van het vertrouwen in de arbitragecommissie of één van haar leden. Hoewel een aantal bezwaren reeds voorkwamen bij eerdere uitspraken en zaken, is het vooral de soms scherpe verwoording bij de laatste zaak en diens overlegpagina (Overleg wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Bezwaar_tegen_aanstelling_van_Jcb_als_Checkuser) die opvalt. Daarom is het wenselijk om artikel 3 lid 12 in te roepen en een vertrouwensstemming te houden over de voltallige arbitragecommissie. Meer bepaald wordt in kritieken aangehaald:

 • gebrek aan transparantie
 • gebrek aan verdediging van een beschuldigde: hij/zij wordt niet of onvoldoende gehoord en kan zo bepaalde feiten niet kaderen
 • weinig draagvlak binnen de wikigemeenschap voor de uitspraken
 • meningen als feiten voorstellen en conclusies niet baseren op feiten, maar subjectieve aannames
 • slecht uitvoerbare uitspraken met moderatorverplichtingen (type "zich beleefd en zakelijk gedragen") vanwege de onduidelijke afbakening

Bij keuze voor de optie "Bevestiging vertrouwen" spreek je je vertrouwen uit in de leden van de huidige arbitragecommissie en geef je aan dat ze goed werk leveren of dat de aangedragen argumenten niet zwaar genoeg wegen. Bij keuze voor de optie "Opzeggen vertrouwen" geef je aan dat de arbitragecommissie in haar huidige samenstelling niet meer naar behoren functioneert en dat er eventueel meer aandacht nodig is bij een volgende commissie voor de gegeven kritiekpunten. In het geval van een 55% meerderheid van stemmen voor die optie worden alle huidige commissieleden (IJzeren Jan, EvilFreD, Kippenvlees1, VanBuren, Kleuske, Ivory en Vinvlugt) ontheven van hun functie.

Deze stemming is afgerond en liep van 12 maart 2014 19:00 uur tot 26 maart 2014 19:00 uur (CET).

Opzeggen vertrouwen arbitragecommissie[bewerken]

 1. HexaCore 12 mrt 2014 22:08 (CET)
 2. PWester (overleg) 12 mrt 2014 22:12 (CET)
 3. Woody|(?) 13 mrt 2014 00:40 (CET)
 4. Hoopje (overleg) 13 mrt 2014 09:10 (CET)
 5. Gustaafff (overleg) 14 mrt 2014 07:49 (CET)
 6. Fly-Man (overleg) 15 mrt 2014 18:34 (CET)
 7. — Zanaq (?) 17 mrt 2014 22:35 (CET)
 8. The Banner Overleg 23 mrt 2014 00:39 (CET)

Stemmen kan niet meer. De stemming is afgerond


Bevestiging vertrouwen arbitragecommissie[bewerken]

 1. Goudsbloem (overleg) 12 mrt 2014 19:01 (CET)
 2. Jcb - Amar es servir 12 mrt 2014 19:04 (CET)
 3. Trijnsteloverleg 12 mrt 2014 19:13 (CET)
 4. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 12 mrt 2014 19:16 (CET)
 5. Brya (overleg) 12 mrt 2014 19:18 (CET)
 6. Gasthuis(overleg) 12 mrt 2014 19:30 (CET)
 7. Trewal 12 mrt 2014 19:37 (CET)
 8.  Wikiklaas  overleg  12 mrt 2014 19:41 (CET)
 9. Romaine 12 mrt 2014 19:41 (CET)
 10. CaAl (overleg) 12 mrt 2014 20:07 (CET)
 11. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 12 mrt 2014 20:26 (CET)
 12. Michiel (overleg) 12 mrt 2014 20:38 (CET)
 13. Saschaporsche (overleg) 12 mrt 2014 21:00 (CET)
 14. Pieter2 (overleg) 12 mrt 2014 21:20 (CET)
 15. Josq (overleg) 12 mrt 2014 21:25 (CET)
 16. Raast 12 mrt 2014 21:29 (CET)
 17. Southparkfan 12 mrt 2014 21:35 (CET)
 18. Nederduivel 12 mrt 2014 21:36 (CET)
 19. Mbch331 (Overleg) 12 mrt 2014 21:38 (CET)
 20.  Michiel  12 mrt 2014 21:56 (CET)
 21. Natuur12 (overleg) 12 mrt 2014 22:13 (CET)
 22. Grashoofd (overleg) 12 mrt 2014 22:29 (CET)
 23. Sun.svgJetzzDG 12 mrt 2014 22:34 (CET)
 24. Atsje (overleg) 12 mrt 2014 23:09 (CET)
 25. Akadunzio (overleg) 13 mrt 2014 00:28 (CET)
 26. Woudloper overleg 13 mrt 2014 02:11 (CET)
 27. Sander1453 (overleg) 13 mrt 2014 02:22 (CET)
 28. Capaccio Capaccio overleg • 13 mrt 2014 03:10 (CET)
 29. Kukkie (overleg) 13 mrt 2014 06:47 (CET)
 30. Sijtze Reurich (overleg) 13 mrt 2014 08:23 (CET)
 31. ARVER (overleg) 13 mrt 2014 09:18 (CET)
 32. ArjanHoverleg 13 mrt 2014 09:28 (CET)
 33. Bijltjespad (overleg) 13 mrt 2014 10:08 (CET)
 34. FakirNLoverleg 13 mrt 2014 10:28 (CET)
 35. Joost (overleg) 13 mrt 2014 10:47 (CET)
 36. Klaas|Z4␟V:  13 mrt 2014 11:16 (CET)
 37. max (overleg) 13 mrt 2014 12:22 (CET)
 38. Theobald Tiger (overleg) 13 mrt 2014 13:29 (CET)
 39. Malinka1 (overleg) 13 mrt 2014 16:15 (CET)
 40. B kimmel (overleg) 13 mrt 2014 16:20 (CET)
 41. Skuipers (overleg) 13 mrt 2014 17:18 (CET)
 42. Queeste (overleg) 13 mrt 2014 18:54 (CET)
 43. Gerhardius ( Overleg) 13 mrt 2014 19:29 (CET)
 44. Sir Iain overleg 14 mrt 2014 12:13 (CET)
 45. .marc. (overleg) 14 mrt 2014 13:25 (CET)
 46. Machaerus (overleg) 14 mrt 2014 13:27 (CET)
 47. MrBlueSky (overleg) 14 mrt 2014 14:49 (CET)
 48. — bertux 14 mrt 2014 23:13 (CET)
 49. Chris(CE) (overleg) 14 mrt 2014 23:52 (CET)
 50. Happytravels (overleg) 15 mrt 2014 10:44 (CET)
 51. ♠ Troefkaart (overleg) 15 mrt 2014 15:59 (CET)
 52. ~~BurgerHalloJan~~ 16 mrt 2014 11:34 (CET)
 53. JurriaanH overleg 16 mrt 2014 12:48 (CET)
 54. Emelha (overleg) 16 mrt 2014 17:46 (CET)
 55. Kronkelwilg (overleg) 16 mrt 2014 22:14 (CET)
 56. Bob.v.R (overleg) 17 mrt 2014 01:42 (CET)
 57. Joris (overleg) 17 mrt 2014 11:40 (CET)
 58. ElfjeTwaalfje (overleg) 17 mrt 2014 21:04 (CET)
 59. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 17 mrt 2014 23:58 (CET)
 60. Magere Hein (overleg) 18 mrt 2014 07:10 (CET)
 61. Meerdervoort (overleg) 18 mrt 2014 11:29 (CET)
 62. henriduvent (overleg) 18 mrt 2014 15:16 (CET)
 63. Jaspər Coənraats () 18 mrt 2014 19:42 (CET)
 64. Peve (overleg) 20 mrt 2014 19:08 (CET)
 65. Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 21 mrt 2014 14:24 (CET)
 66. Just a member (overleg) 22 mrt 2014 14:45 (CET)
 67. MADe (overleg) 23 mrt 2014 17:22 (CET)

Stemmen kan niet meer. De stemming is afgerond

Uitslag[bewerken]

De ingebrachte motie heeft het niet gehaald. De arbitragecommissie heeft de vertrouwensstemming overleeft. Ik wens haar dan ook te feliciteren met de uitslag. Daarmee kunnen de recente discussie afgesloten worden. Tevens wens ik de commissie vernieuwde energie en veel wijsheid om rekening te houden met de diverse gegeven opmerkingen en om het gebeurde achter zich te laten. Ik wens iedereen te danken voor de uitgebrachte stemmen en opinies.

Annabel(overleg) 26 mrt 2014 22:43 (CET)

Stemming over verifieerbaarheid[bewerken]

Stemming
Onderwerp Verifieerbaarheid 2
Voorstel Het vermelden van een bron wordt wel/niet verplicht / alle toevoegingen dienen verifieerbaar te zijn
Begindatum 14 februari 2014 08:00 uur (CEST)
Einddatum 1 maart 2014 08:00 uur (CEST)
Stemopties voor, tegen, of neutraal (neutrale stemmen tellen niet mee in de einduitslag)
Quorum 20
Stemcoördinator Blueknight
Opmerkingen Op deze pagina is een (korte) toelichting op de eigen stem welkom, maar discussies zijn dat niet; daarvoor is de overlegpagina
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia.
Aan een geldige uitslag worden - in tegenstelling tot een peiling - formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.


Verifieerbaarheid is een van de belangrijkste principes van Wikipedia. Bij de stemming rond de bijbehorende (ontwerp-)richtlijn werd er echter tegengestemd vanwege dit principe en vanwege het niet verplicht stellen van bronvermelding.

Artikelen zonder bronvermelding kunnen toch verifieerbaar zijn: men kan de informatie elders vinden. Artikelen met bronvermelding daarentegen kunnen onverifieerbare informatie bevatten: de aangedragen bronnen onderbouwen de informatie in dat geval niet of zijn onbetrouwbaar.

Er is ook een andere, eenvoudigere, redenering die volledig aan bovenstaande nuancering voorbijgaat: "Artikelen zonder bronvermelding zijn niet verifieerbaar en artikelen met bronvermelding wel.".

In het voorgelegde ontwerprichtlijn werd "bronvermelding" niet als een voorwaarde genoemd voor "verifieerbaar"; onacceptabel voor diegenen die de eenvoudigere redenering volgen en in bepaalde situaties deze ook proberen af te dwingen.

Om de ontwerp-richtlijn in gewijzigde vorm alsnog in stemming te kunnen brengen (of consensus daarover te bereiken) is het noodzakelijk om eerst te stemmen over al dan niet verplichten van bronvermelding.

De eerste stelling waarover u kunt stemmen: "De toevoeger wordt verplicht om bronnen te vermelden voor alle toevoegingen waarover een ander zou kunnen twijfelen." verplicht alle toevoegers om hun toevoegingen in het artikel van bronvermelding te voorzien. Momenteel is de eis tot bronvermelding nergens geformuleerd en is niemand momenteel verplicht om bronnen te vermelden. Toch wordt deze eis soms wel gesteld. Niet alleen is dit in strijd met de vrije karakter van de encyclopedie en een teken van voortgaande bureaucratisering, het is ook onnodig: onbebronde toevoegingen waarover gerede twijfel bestaat worden in de praktijk 1) van een [bron]-sjabloon voorzien en/of 2) verwijderd, al dan niet in combinatie met een vraag op overlegpagina om een bron. Soms voorzien derden dergelijke toevoegingen zelf alsnog van een bron. Bijdragen die artikelen voorzien van omstreden en/of twijfelachtige teksten lopen in de praktijk ook een groter risico (direct) verwijderd te worden.

De tweede stelling gaat over de eis tot verifieerbaarheid, zoals geformuleerd in de tweede Vijf Zuilen. In de praktijk wordt deze eis in twijfel getrokken door een klein deel van de gemeenschap.

Gevolgen[bewerken]

In het geval dat de eerste stelling - verplichte bronvermelding - geen meerderheid achter zich krijgt kunnen artikelen op de beoordelingslijst toch verwijderd worden wegens "bronloos"; het ontbreken van bronvermelding. Het gaat in deze namelijk gevallen over toevoegingen waaraan getwijfeld mag worden en waarvoor door leken niet snel een goede en betrouwbare bron gevonden kan worden.

In het geval dat de eerste stelling een meerderheid achter zich krijgt, heeft dit gevolgen voor de vele artikelen die nog zonder bronvermelding zitten: zij worden waarschijnlijk door zogenaamde "sjablonenplakkers" massaal van sjablonen voorzien zoals gangbaar is op de Engelstalige Wikipedia: sjablonen zoals unreferenced waar na het plakken nagenoeg niets meer mee gedaan wordt. Dergelijke sjablonen hebben tot op de dag van vandaag geen draagvlak op de Nederlandstalige Wikipedia. De achterliggende gedachte is dat het ontbreken ervan voorkomt dat ze massaal en op automatische piloot worden geplakt op artikelen. Het ontbreken ervan stimuleert namelijk om direct door te gaan naar de volgende stap: kritisch kijken naar de inhoud van artikel en deze direct en zelf te verbeteren.

Daarnaast is een ander gevolg van een mogelijke meerderheid dat artikelen zonder bronvermelding voor verwijdering genomineerd worden, uitsluitend vanwege de nieuwe, technische eis tot bronvermelding. Deze nominaties zullen daadwerkelijk uitgevoerd worden doordat moderatoren de gemeenschap (lees: de uitslag van deze stemming) dienen te volgen.

Indien voor de tweede stelling - verifieerbaarheid als een van basisprincipes - geen meerderheid gevonden wordt, dan heeft dit als gevolg dat de Nederlandstalige Wikipedia fundamenteel sterk af gaat wijken van alle Wikipedia-sites in andere talen.

Op de Nederlandstalige Wikipedia staat het iedereen vrij om bij gerede twijfel om bronnen te vragen via overleg of via {{bron?}}-sjabloon, de betreffende bronloze bewering (voorlopig) weg te halen en/of deze zelf toe te voegen: in de dagelijkse praktijk gebeurt dit dan ook. Dat is ook in de lijn met de vrije karakter van deze encyclopedie, daar passen geen bureaucratische regels of verplichtingen bij.

Achtergrond[bewerken]

De wens om verplichte bronvermelding te invoeren komt voor een deel voort uit de voortdurende en tijdrovende extra inspanning die de vrijwilligers van vandalismebestrijding moeten doen om twijfelachtige toevoegingen van "anoniemen", oningelogde bijdragers, te controleren. Voor hen zou het daarom mooi zijn als iedereen bij voorbaat verplicht werd om hun toevoegingen van een bronvermelding te voorzien: de vrijwilligers kunnen de toevoeging dan met één klik naar een ogenschijnlijk betrouwbare, online, bron controleren. Of bij het ontbreken daarvan de toevoeging botweg en direct ongedaan te maken...

"... (H)et is luiheid om zo'n edit [14] terug te draaien en daarmee correcte informatie te verwijderen vanwege geen bronvermelding, terwijl (A) de bron in no time gevonden kon worden [15] en (B) de pagina zelfs nog helemaal geen referenties had, een ervaren gebruiker voegt dan de heading referenties gewoon toe en zoekt een referentie. Wikipedia is een samenwerkingsproject, geen tegenwerkingsporoject. Het is weinig zinvol als deze gebruiker als een stuurman aan de wal dingetjes terug gaat draaien en/of sjabloontjes gaat plakken. Het is nuttiger als hij goede ondersteunende bijdragen gaat leveren. ..." - Dit betreft commentaar bij een tegenstem bij een recente moderatoraanmelding. Betreffende kandidaat heeft het net niet gehaald en werd daarmee slachtoffer van een bepaalde, collectieve mechanisme: automatisme.

Niet alleen wordt met "verplichte bronvermelding" digibete nieuwelingen weggejaagd: het verschil tussen de genuanceerde en eenvoudige benadering van bronvermelding (zie beschrijving hierboven) zorgt voor een potentieel spanningsveld. Daar waar een deel van de gemeenschap een eenvoudigere werkwijze verlangt, gaat een klein groep juist bewust spaarzaam om met bronvermelding bij het schrijven van artikelen: zij lezen eerst boeken en vermelden deze boeken in plaats van voor iedere feit afzonderlijk een link naar bijbehorende pagina te vermelden. Doordat geen van beide werkwijzen verkeerd is geldt hier Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen: je hoeft niet te verbeteren wat niet verkeerd is. De soms sterk geagiteerde reacties van deze groep zijn echter zodanig vermakelijk voor kwaadwillenden dat hen de bloed onder de nagels vandaan gehaald kan worden door juist te vragen om de andere, eenvoudigere werkwijze te gaan hanteren, en deze vraag te blijven herhalen als een soort sociaal experiment. Doordat deze vorm van pesterij niet door iedereen direct herkend en onderkend wordt, kan hier lang mee doorgegaan worden. Niet iedereen wil hun artikelen bij elkaar googlen maar er echt kwaliteit in stoppen; het is dan knap frustrerend als derden juist kritiek op deze werkwijze gaan geven.

Verplichte bronvermelding voorkomt niet dat er selectief gewinkeld wordt met bepaalde feiten, al dan niet onbewust, om de lezer een bepaalde richting te opsturen die geen grond vindt in de literatuur maar goed past in de echo-kamer effect: de richting van je eigen denkbeelden. Deze vorm van POV-pushing wordt juist moeilijker aan te pakken door bronvermelding te verplichten. De focus verschuift namelijk daardoor van de verifieerbaarheid van de samenhang tussen de feiten naar alleen aandacht voor de bronvermelding van "losse" feiten. Iedereen kan "losse" feiten toevoegen maar niet iedereen heeft de competentie en/of inzicht (ontwikkeld) om de samenhang te zien en/of de bronnen te "wegen".

De recht om aan juistheid van bijdragen te twijfelen is een groot goed: onze kritische houding verhoogt de betrouwbaarheid van de encyclopedie. Dat neemt niet weg dat van dit recht helaas ook misbruik gemaakt kan worden door een (selectieve en op de persoon gerichte) extreem kritische houding te aannemen door voor iedere woord een bronvermelding te eisen: ook dit is een vorm van pesterij. Het daadwerkelijk verplichten van bronvermelding heeft op dit punt grote gevolgen: er is dan sprake van legaal treiteren. Zo wordt het makkelijker om andermans artikelen te nomineren wegens het technisch ontbreken van bronvermelding in een poging om diegene terug te pakken voor iets anders.

De eis tot verifieerbaarheid van alle toevoegingen aan een artikel verplicht niet tot het vermelden van een bron in artikel: het ontbreken van een bronvermelding in het artikel wil namelijk niet zeggen dat er geen bronnen voorhanden zijn. Verifieerbaar wil zeggen dat ieder ander dan de toevoeger kan verifiëren dat de toegevoegde zaken niet uit de eigen duim gezogen zijn maar uit betrouwbare bronnen zijn gehaald; op welke manier dat zou moet gebeuren is maatwerk en kan per geval besproken worden.

Zie eventueel ook de discussie bij de beoordeling van betreffende pagina op Wikipedia:Review.

Scheiden van discussies[bewerken]

Om de discussies over (1) de nl.wp-richtlijn voor verifieerbaarheid (2) de eis tot verifieerbaarheid, (3) de manier waarop een bron vermeld dient te worden en (4) de gewenste verplichting om de gebruikte bron te noemen van elkaar te scheiden wordt als eerste de laatstgenoemde verplichting hier in stemming gebracht.

Voorbeelden[bewerken]

Over dit onderwerp is door diverse gebruikers in verre en recente verleden lange discussies gevoerd, discussies die in sommige gevallen helaas tot een tijdelijk vertrek van betrokkenen hebben geleid, al dan niet gedwongen±

 • Joep Zander en Theobald Tiger over de verifieerbaarheid van artikelen, zie onder andere vorige stemming over verifieerbaarheid;
 • Kleuske en Brya onder andere over de formulering m.b.t. bronvermelding op WP:VER Overleg_Wikipedia:Verifieerbaarheid#Nieuw_prinicpe?;
 • The Banner en Theobald Tiger in een bewerkingsoorlop op 1 oktober 2013 in het artikel Joris Demmink vanwege ontbreken van bronvermelding in artikel;
 • S. Kroeze, BoH, Datu, Beachcomber en Wikiklaas, onder andere bij discussie over artikelen van Datu. Eerstgenoemde is niet meer actief geweest nadat Wikiklaas besloot diens nominatie van Tijdlijn van de Lage Landen niet in te willigen;
 • Stelling dat verifieerbaarheid niet verplicht in een discussie waarbij er voor Datu opgenomen werd (bijdrage 16 september 10:31);
 • Uitlating van Datu in reactie op vraag van Woudloper: "Men kiest de literatuur die men wenst" op de overlegpagina van Geschiedenis van de Lage Landen;
 • Het ontbreken van bronvermelding als een door The Banner opgevoerde reden voor een aantal van nominaties;
 • Discussies tussen S.Kroeze en Beachcomber, onder andere, bij Gouden Eeuw (Nederland) over de gewenste wijze van bronvermelding.
Dat is gefantaseerd, vrees ik. Op mijn vraag om bronvermelding heeft toen (in 2009) alleen Fransvannes even gereageerd. Beachcomber (overleg) 24 mrt 2014 14:58 (CET)

Sommige discussies worden door een van de partijen botweg afgekapt, niet beantwoord of beantwoord met een reactie die niet op de vraag ingaat. Een van die discussies heeft de coordinator van de stemming gehad met The Banner. De wijze van overleggen van Datu heeft ervoor gezorgd dat de arbitragecommissie een maatregel tegen hem heeft moeten opleggen in verband daarmee. Het (herhaaldelijk) ontlopen van discussie/terugkoppeling op handelswijze maakt deze stemming helaas "nodig".

Ik hoop dat de uitkomst van de stemming meer duidelijkheid verschaft over hoe de gemeenschap hierover denkt en een aantal discussies in de toekomst kan voorkomen. Mvg, BlueKnight 13 feb 2014 22:15 (CET)

Commentaar[bewerken]

De stemming is beëindigd

Eerste stelling: Bronvermelding verplicht[bewerken]

Aanhalingsteken openen

De toevoeger wordt verplicht om bronnen te vermelden voor alle toevoegingen waarover een ander zou kunnen twijfelen.

Aanhalingsteken sluiten

Voor eerste stelling[bewerken]

 1. Woody|(?) 14 feb 2014 11:48 (CET) Met de volgende nuanceringen (de stemcoördinator kan dit als een tegenstem beschouwen als het daardoor niet meer als voorstem kan worden gezien): (1) automatisch terugdraaien wegens ontbreken van een bron is niet de bedoeling, de toevoeger moet eerst de gelegenheid worden gegeven een bron op te geven, ook rekening houdende met het feit dat nieuwe gebruikers lang niet altijd weten hoe ze een bron moeten toevoegen (met ref-tags en watdiesmeerzij); (2) het moet uiteraard gaan om betrouwbare bronnen (zie ook de opmerking van Peter b: ook voor onzin is wel 'n bron te vinden); (3) een bronverzoek mag niet onredelijk zijn (voor triviale/algemeen bekende feiten hoeft geen bron te worden vermeld; mag w.m.b. wel). Volgens mij is dit ook staande praktijk.
 2. Kleuske (overleg) 14 feb 2014 11:55 (CET) Zonder bronnen zijn we niet geloofwaardig. Kleuske (overleg) 14 feb 2014 11:55 (CET)
 3. The Banner Overleg 14 feb 2014 12:18 (CET) Het lijkt er sterk op dat men eigen onderzoek onder de tafel wilt vegen wat natuurlijk met verplichte bronvermelding genadeloos boven tafel komt.
 4. Malinka1 (overleg) 14 feb 2014 13:39 (CET) Per Kleuske
 5. Kvdh (overleg) 14 feb 2014 14:03 (CET) beginnen met levende personen, beginnen met nieuwe artikels, en ergens een procedure dat eerst de plaatser om bronnen wordt gevraagd, en nadien genomineerd wordt.
 6. Supercarwaaroverleg 14 feb 2014 16:02 (CET)
 7. Queeste (overleg) 14 feb 2014 18:22 (CET) Bronnen zijn de basis van een encyclopedie. Als je zelf steeds moet of er bronnen zijn die beweringen staven of niet, ben je soms lang bezig. Queeste (overleg) 14 feb 2014 18:22 (CET)
 8. Femkemilene (overleg) 14 feb 2014 22:14 (CET) Per Woody en Kleuske
 9. Technische Fred (overleg) 15 feb 2014 19:12 (CET) Verbaas me over het grote aantal tegenstemmers maar ik schrijf altijd vanuit een bron en heb dan ook moeite met mensen die dan zonder onderbouwing aan die bron gaan twijfelen. Wikipedia wordt ongeloofwaardig als je geen bron geeft.
 10. Peve (overleg) 18 feb 2014 16:58 (CET)
 11. Happytravels (overleg) 21 feb 2014 08:30 (CET) Zonder bronnen geen betrouwbaar Wikipedia. De stelling geeft niet aan hoe de bronnen weergegeven moeten worden, maar met voetnoten is voor mij de enige manier die echt betrouwbaar is.
 12. Mark in wiki (overleg) 24 feb 2014 21:38 (CET) Ik ben voorstander van alle initiatieven die kunnen helpen om bronnen toe te voegen en zo de Nederlandstalige Wikipedia minder amateuristisch te doen lijken. Informatie moet na te zoeken zijn om betrouwbaar te zijn. Elke bewering in elk artikel heeft in principe een bron. Het onvermeld laten van die bron zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van die bron niet kan worden bediscussieerd.

Tegen eerste stelling[bewerken]

 1. Sun.svgJetzzDG 14 feb 2014 08:09 (CET) Inhoudelijk voor, maar de stelling stelt nu dat de toevoeger een glazen bol moet hebben voor zaken waarbij iemand anders zou kunnen twijfelen; maakt dat je in principe alles wat je schrijft zou moeten voorzien van bronvermelding.
 2. CaAl (overleg) 14 feb 2014 08:28 (CET) De stemprocedure is glashelder: "Ter voorbereiding van een stemming wordt in het Stemlokaal een Stemvoorstel opgezet met de bedoeling daar later over te stemmen. Meteen stemmen lijkt niet verstandig"; heb principiële bezwaren tegen stemmingen die zonder overleg uit de lucht komen vallen. Daarnaast zie ik het probleem niet dat opgelost moet; volgens mij voldoen de huidige regels omtrent verifieerbaarheid prima.
  Reactie verplaatst naar de Kroeg Sun.svgJetzzDG 14 feb 2014 08:44 (CET)
 3. Josq (overleg) 14 feb 2014 08:29 (CET) Maakt bewerken nodeloos ingewikkeld. Onzorgvuldige stemming
 4. Saschaporsche (overleg) 14 feb 2014 08:31 (CET) Eens met de woorden van Josq
 5. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 feb 2014 08:43 (CET) Eens met bovenstaanden
 6. Kukkie (overleg) 14 feb 2014 08:47 (CET) Per Josq
 7. Hettie (overleg) 14 feb 2014 08:49 (CET)
 8. Sijtze Reurich (overleg) 14 feb 2014 09:41 (CET) In zijn algemeenheid ben ik het hier niet mee eens. Maar natuurlijk mag de twijfelaar wel om een bron vragen.
 9. Peter b (overleg) 14 feb 2014 09:46 (CET) niet vanwege bezwaren tegen de opzet van de stemming maar omdat het verplicht toevoegen van bronnen een vrijbrief wordt voor het toevoegen van onzin, want voor alles valt een bron te vinden (of te maken)
 10. Miho (overleg) 14 feb 2014 09:51 (CET) Iedereen kan over alles twijfelen. Een bronvermelding vereisen van een toevallige passant die een goede toevoeging doet (AGF) maakt hem het vrij bewerken van wikipedia zowat onmogelijk. Dat vind ik niet wenselijk.
 11. Smiley.toerist (overleg) 14 feb 2014 10:20 (CET)]]:Bronvermelding is wenselijk voor alle toevoegingen waar enige twijfel over kan bestaan. Voor algemene bekende feiten uiteraard niet. Als een verplichting instelt moet je wel een uitgebreide en flexibele beschrijving van wat voor bronnen zijn toegelaten. Er zijn wikipedianen die een nauwe "wetenschappelijke" definitie van bronnen hebben. Ik vrees dat de discussies alleen verplaatst worden naar de geldigheid van bronnen. De behoefte aan bronnen is ook afhankelijk van de kwaliteit van het artikel. Een etalage artikel heeft andere eisen dan een beginnetje. Ik heb daarom de voorkeur om geen verplichting op te leggen.
 12. Nietanoniem (overleg) 14 feb 2014 10:33 (CET) Aangezien sommige mensen zelfs twijfelen dat de aarde rond is, is deze eis te groot. In principe ben ik voor bronvermelding van alles, maar sommige zaken zijn zo algemeen bekend (in ieder geval bij de meeste wikipedianen) dat onze gezamenlijke kennis bron en verificatie is.
 13.  Klaas|Z4␟V:  14 feb 2014 10:49 (CET) Hoe kun je weten waaraan iemand 'zou kunnen' twijfelen. Sceptici betwijfelen werkelijk alles. Moet je bij elk zinnetje, hoe triviaal ook, een bron leveren en nemen de kleinste artikeltjes, zelfs beginnetjes een veelvoud aan bytes in beslag. Dat zou je niet moeten willen.  Klaas|Z4␟V:  14 feb 2014 10:49 (CET)
 14. Meerdervoort (overleg) 14 feb 2014 11:17 (CET) Een bron mag geen vrijbrief zijn om maar ongestoord onzin te kunnen toevoegen in artikelen.
 15. -rikipedia (overleg) 14 feb 2014 11:25 (CET)
 16. Beachcomber (overleg) 14 feb 2014 11:47 (CET)Ik ben een groot voorstander van verplichte bronvermelding zoals op andere Wikipedia's gebruikelijk is. Deze formulering vind ik echter ongelukkig. Ik zou voor stemmen als er zou staan: "De toevoeger wordt verplicht om, indien daarnaar gevraagd, bronnen te vermelden voor alle toevoegingen waarover een ander twijfelt."
 17. Kennyannydenny (overleg) 14 feb 2014 12:07 (CET)
 18. Rudolphous (overleg) 14 feb 2014 12:18 (CET) te zwartwit. Ik vind dat triviale feiten bronloos toegevoegd mogen worden.
 19. Joris (overleg) 14 feb 2014 12:29 (CET)
 20. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 14 feb 2014 12:46 (CET) Alleen als bij een betwijfelde passage of betwijfeld lemma om een bron gevraagd wordt zou een bron op verzoek gegeven moeten worden.
 21. ♠ Troefkaart (overleg) 14 feb 2014 13:08 (CET) Geen verplichting op onwetendheid, iemand zonder kennis van film zou kunnen betwijfelen of Vertigo een film van Alfred Hitchcock is, het zou nogal absurd zijn als dergelijke onwetendheid een ander zou verplichten een bron te vermelden.
 22. Sonuwe () 14 feb 2014 13:27 (CET)
 23. LeRoc (overleg) 14 feb 2014 14:02 (CET)
 24. PWester (overleg) 14 feb 2014 14:35 (CET)
 25. Richard KiWi Overleg 14 feb 2014 16:46 (CET)
 26.  Michiel  14 feb 2014 17:42 (CET)
 27. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 14 feb 2014 17:52 (CET) Vooral omdat op die manier de drempel erg hoog komt te liggen voor mensen die nieuw zijn of gewoon kennis willen delen. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 14 feb 2014 17:52 (CET)
 28. Valse indruk van betrouwbaarheid. Wat je met bronnen zou willen onderbouwen is juist de minder betrouwbare informatie. Er zijn bijvoorbeeld zat "betrouwbare" bronnen te vinden die denken dat de aarde 6000 jaar oud is. Stemming is overigens ongeldig wegens ontbreken 24u bedenktijd. — Zanaq (?) 14 feb 2014 18:54 (CET)
 29. ChristiaanPR (overleg) 14 feb 2014 19:08 (CET) Iemand anders kan altijd protesteren, zo gaat het nu ook.
 30. Denkhenk (overleg) 14 feb 2014 21:10 (CET)
 31. De Wikischim (overleg) 14 feb 2014 21:37 (CET) Ik sluit mij aan bij het merendeel van bovenstaande commentaren. Tevens ben ik van mening dat - zelfs als het onderwerp als zodanig misschien relevant is - dit een buitengewoon slecht opgezette peiling is, die wikipedianen nodeloos energie kost die ze ook elders hadden kunnen besteden.
 32. Apdency (overleg) 14 feb 2014 21:56 (CET) Er zijn legio redenen om te kunnen twijfelen. Op een niet omlijnd concept als 'twijfelkans' valt niets praktisch te baseren.
 33. Mkr (overleg) 14 feb 2014 23:57 (CET) Over alles valt kan wel iemand twijfelen, dus in feite luidt de stelling kortweg: "De toevoeger wordt verplicht om bronnen te vermelden voor alle toevoegingen". En een dergelijke stelling gaat veel te ver.
 34. HexaCore 15 feb 2014 11:13 (CET)
 35. Capaccio Capaccio overleg • 15 feb 2014 11:37 (CET) - Beslist niet. Sommige artikelen verzuipen nu al in de voetnoten en referenties. Dit schiet aan het doel voorbij. Als we deze stelling moeten geloven, dan zouden wij een bron moeten geven voor het feit dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is en dat een kat vier poten heeft. Kom zeg.
 36. Jack Ver (overleg) 15 feb 2014 14:27 (CET)
 37. Bijltjespad (overleg) 15 feb 2014 14:36 (CET) Het vermelden van bronnen betekent nl. niet dat de toegevoegde informatie daarmee ook juist en/of relevant is.
 38. E10H msg 16 feb 2014 10:55 (CET) Per Josq en Tjako.
 39. TimGiesbers (overleg) 16 feb 2014 11:49 (CET)
 40. Chris(CE) (overleg) 16 feb 2014 12:50 (CET)
 41. Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 16 feb 2014 12:55 (CET) Per bovenstaande reacties
 42. Carsrac (overleg) 16 feb 2014 13:48 (CET) Tegen verplichting
 43. Brya (overleg) 17 feb 2014 20:14 (CET): er zijn gebruikers die aan alles twijfelen. En inderdaad, er bestaan ook bronnen voor falikante onzin.
 44. Woudloper overleg 18 feb 2014 00:19 (CET) per Brya. De woorden "zou kunnen twijfelen" houden in dat de toevoeger zich in de gedachten van willekeurige anderen moet gaan verplaatsen, hetgeen onmogelijk is. Voor twijfel dienen gerede gronden te zijn.
 45. heinGlas z3.pngnlein'' 18 feb 2014 12:31 (CET) per bovenstaande reacties...
 46. Cro-Cop (overleg) 19 feb 2014 00:48 (CET) Zie bovenstaande opmerkingen, hierbij sluit ik me aan.
 47. Face-smile.svg4ever(Overleg) 19 feb 2014 20:42 (CET)
 48. Fontes 20 feb 2014 15:23 (CET) Gras is groen.[bron?]zie BlauwgrasTechnische Fred (overleg) 20 feb 2014 15:40 (CET)
 49. 它是我 (overleg) 21 feb 2014 15:03 (CET) Alleen verplichten indien iemand ernaar vraagt.
 50. MADe (overleg) 23 feb 2014 11:17 (CET)
 51. Wortelsoep (overleg) 24 feb 2014 10:59 (CET) Met Josq, Miho, IJzeren Jan en anderen. Op dit moment is de toegankelijkheid voor nieuwelingen een van de grotere uitdagingen voor Wikipedia. Laten we de drempels vooral niet onnodig verhogen. De huidige regels zijn m.i. voldoende voor het waarborgen voor betrouwbaarheid, het is onduidelijk waarom er iets zou moeten veranderen en hoe dat dan concreet zou gaan werken. Natuurlijk moeten we bewerkers wel verleiden tot het vermelden van juiste bronnen, maar een verplichting is niet de way to go.
 52. W.D. Sparling (overleg) 24 feb 2014 16:13 (CET)
 53. __ wɘster 27 feb 2014 01:25 (CET)
 54. Vdkdaan (Gif mo sjette) 27 feb 2014 13:23 (CET) Dat komt neer op dat alles moet met ene bron en dat is niet werkbaar. Want men zal altijd wel een zot (iemand) zijn die over je toevoeging twijfel heeft.
 55. Wimw (overleg) 27 feb 2014 15:30 (CET) Ik zou het ermee eens kunnen zijn als de twijfel daadwerkelijk uitgesproken is en inhoudelijk gemotiveerd en de klager zelf moeite heeft gedaan de bronnen te vinden.

Neutraal[bewerken]

 1. JurriaanH overleg 14 feb 2014 08:44 (CET) Ik maak geen keuze bij deze willekeurig opgezette stemming
 2. Trijnsteloverleg 14 feb 2014 13:01 (CET) Per JurriaanH
 3. Wiki13 overleg 14 feb 2014 13:05 (CET) Per JurriaanH.
 4. ~~BurgerHalloJan~~ 14 feb 2014 16:21 (CET)
 5. Neutraal Neutraal Verifieerbaar moet, bronnen is beter, want bronnen hebben ook een meerwaardefunctie: ze zetten de lezer op het spoor van externe aanvullende informatie zoals de wikilinks de lezer op het spoor zet van interne aanvullende informatie. Maar... (1) De discussie over of iets een voldoende bron voor een detail is is, leidt tot veel verloren tijd en dat moeten we vermijden. (2) En wat te doen met een niet-neutrale bron? --Havang (overleg) 14 feb 2014 17:40 (CET)
 6. Timelezz (overleg) 15 feb 2014 22:38 (CET) - "waarover een ander zou kunnen twijfelen." is mij te onduidelijk.
 7. Voor Voor vermelding van de tekst "Voeg verifieerbare bronnen toe of vermeld deze in de samenvatting" onder de regel 'Samenvatting' en met een dikke rode lijn eromheen, of beter nog in een knalrood vak. De Duitstalige collega's doen iets soortgelijks: "Bitte gib Belege für hinzugefügte Informationen an! Wikipedia-Artikel sollen nur überprüfbare Informationen aus zuverlässigen Publikationen enthalten." Dat leest iedereen voordat hij zijn bewerking opslaat. Ook Voor voor vermelding van de tekst "Weet u zeker dat u geen hoofdletters in de paginatitel bent vergeten?" wanneer iemand een pagina aanmaakt zonder hoofdletters in de titel, zodat we niet twee miljoen keer per jaar Kees de jong hoeven te hernoemen. (Maar dit terzijde.) ErikvanB (overleg) 18 feb 2014 03:36 (CET)
  Dat wordt een janboel,Erik! Als ik namelijk voor elke bewering of elk toegevoegd feit dat ik typ a priori al een bron moet gaan geven tijdens het schrijven wordt de bronnenlijst op veel artikelen tig keer langer dan de inhoud. Wat m.i. ontbreekt momenteel is iets in de trant van het eenvoudige credo: Indien nader om bronnen bij beschreven feiten wordt gevraagd dient de beschrijver van die feiten de bronnen op dat verzoek zo spoedig mogelijk te vermelden (, eventueel op de overlegpagina bij het lemma).. (De Duitsers hebben bovendien "Bitte" in de door jou gequote regel staan (ofwel: "wilt u zo vriendelijk zijn?" Dus geen harde eis.) Groet, Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 18 feb 2014 23:01 (CET)
 8. Agora (overleg) 25 feb 2014 15:37 (CET) onhandige stelling, ga liever van Wikipedia:Verifieerbaarheid een richtlijn maken

Tweede stelling: Verifieerbaar[bewerken]

De stemming is gesloten

Aanhalingsteken openen

Alle toevoegingen dienen verifieerbaar te zijn.

Aanhalingsteken sluiten

Voor tweede stelling[bewerken]

 1. Sun.svgJetzzDG 14 feb 2014 08:10 (CET) In de breedste zin van het woord
 2. Peter b (overleg) 14 feb 2014 09:47 (CET) als deze stelling verworpen zou worden dan hebben we wel een heel groot probleem
 3. Nietanoniem (overleg) 14 feb 2014 10:31 (CET) Dit is toch hopelijk al zo. Stem had trouwens net zo goed bij Tegen gekund dus.
 4. Smiley.toerist (overleg) 14 feb 2014 10:42 (CET): Wel met het woordje "dienen" en niet "moet". Uiteraard voor het hele artikel en niet alleen voor toevoegingen. Voor mij is het allerbelangrijkste principe de "betrouwbaarheid". Dat is het doel van de meeste regels. Als op een andere manier de betrouwbaarheid verzekerd wordt kan van regels afgeweken worden. Naar de geest en niet naar de letter de regels interpreteren.
 5. Meerdervoort (overleg) 14 feb 2014 11:19 (CET) Uiteraard
 6. Beachcomber (overleg) 14 feb 2014 11:50 (CET) Is dit geen open deur intrappen? Niets nieuws onder de zon.
 7. Kleuske (overleg) 14 feb 2014 11:57 (CET) Nota bene een van de vijf zuilen, een van de basispricipes van een encyclopedie. Zonder deze eis is Wikipedia geen encyclopedie, maar een site met "weetjes en ideetjes".
 8. Sonty (overleg) 14 feb 2014 12:03 (CET)
 9. Rudolphous (overleg) 14 feb 2014 12:19 (CET) Per Peter B
 10. Woody|(?) 14 feb 2014 12:20 (CET) Deze stelling beoogt kennelijk geen verandering te brengen in de staande praktijk. Verder per Peter b.
 11. The Banner Overleg 14 feb 2014 12:21 (CET) En bij voorkeur verifieerbaar door middels van het toevoegen van bronnen
 12. Bas (o) 14 feb 2014 12:29 (CET) Tegen enige verandering op dit punt via deze slecht opgezette stemming die eigenlijk een peiling is.
 13. Goudsbloem (overleg) 14 feb 2014 13:00 (CET)
 14. Malinka1 (overleg) 14 feb 2014 13:40 (CET)
 15. Kvdh (overleg) 14 feb 2014 14:00 (CET) uiteraard
 16. Supercarwaaroverleg 14 feb 2014 16:03 (CET)
 17. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 14 feb 2014 17:53 (CET) Met dien verstande dat verifieerbaar betekent dat er een bron bestaat, niet dat deze per definitie onder het artikel hangt.
 18. Queeste (overleg) 14 feb 2014 18:22 (CET) Vanzelfsprekend.
 19. Ongeldige stemming, maar dit is een van de peilers: daar ga je toch niet over stemmen? — Zanaq (?) 14 feb 2014 18:53 (CET)
 20. ChristiaanPR (overleg) 14 feb 2014 19:08 (CET) Ik kan mij geen voorbeeld herinneren.
 21. Apdency (overleg) 14 feb 2014 21:58 (CET) Alleen, dat hoort al bij de grondslagen van Wp, dus daar zou niet over gestemd moeten worden.
 22. Femkemilene (overleg) 14 feb 2014 22:09 (CET)
 23. Mkr (overleg) 14 feb 2014 23:59 (CET) Uiteraard. Maar dat is toch al zo?
 24. Capaccio Capaccio overleg • 15 feb 2014 11:38 (CET)
 25. Bijltjespad (overleg) 15 feb 2014 14:42 (CET) Natuurlijk. Maar er zijn bronnen die moeilijk te verifiëren zijn.
 26. Technische Fred (overleg) 15 feb 2014 19:15 (CET) Wat is het probleem om vanuit een bron te schrijven en die te vermelden? Er staat wat onzin op Wikipedia.
 27. Timelezz (overleg) 15 feb 2014 22:35 (CET) Het werd tijd.
 28. Brya (overleg) 17 feb 2014 20:12 (CET), dit zou vanzelfsprekend horen te zijn.
 29. Woudloper overleg 18 feb 2014 00:22 (CET) dat is de richtlijn. Ik vermoed dat stemmen over deze stelling daarom ongeldig is (je zou eerst per stemming de richtlijn over vijf zuilen ongeldig moeten laten verklaren)
 30. ErikvanB (overleg) 18 feb 2014 12:27 (CET) - Opmerking: Ook een boek dat niet meer in de handel is (zie Richard KiWi), is in beginsel een verifieerbare bron (het boek bestaat), maar die bron moet dan wel expliciet genoemd worden wanneer de informatie nergens anders te vinden is (en gehoopt moet dan worden dat de auteur het boek correct heeft geïnterpreteerd, wat een nadeel is van moeilijk verifieerbare bronnen); toegevoegde informatie uitsluitend gebaseerd op eigen wetenschap (bijvoorbeeld: mijn buurman is J. Jansen en daarom voeg ik toe dat J. Jansen in Eindhoven woont) is in beginsel geen verifieerbare bron, tenzij we toestaan in een noot te vermelden dat de informatie op eigen wetenschap is gebaseerd (mijns inziens alleen acceptabel in zeer hoge uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het zeer waardevolle informatie over een gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog betreft die nergens gedocumenteerd is), waarna het aan de lezer is om uit te maken of hij die informatie betrouwbaar genoeg acht.
 31. Peve (overleg) 18 feb 2014 16:59 (CET)
 32. Face-smile.svg4ever(Overleg) 19 feb 2014 20:42 (CET)
 33. 它是我 (overleg) 21 feb 2014 15:05 (CET)
 34. MADe (overleg) 23 feb 2014 11:18 (CET)
 35. Mark in wiki (overleg) 24 feb 2014 21:40 (CET) Vanzelfsprekend.
 36. Vdkdaan (Gif mo sjette) 27 feb 2014 13:21 (CET) Hele ruim gezien dan toch. Want soms is het logisch verstand genoeg. Iedereen kent een scheepstouw, en laten we dan maar geen bronnen zoeken die verklaren dat dit touw is dat op een schip gebruikt wordt. Maar er lopen hier mensen rond met een enge kijk die daar zeker problemen zouden over maken.
 37. Notum-sit (overleg) 1 mrt 2014 11:05 (CET) Per o.a. Apdency en Mkr.Stem werd uitgebracht na het sluiten van de stemming

Tegen tweede stelling[bewerken]

 1. CaAl (overleg) 14 feb 2014 08:29 (CET) De stemprocedure is glashelder: "Ter voorbereiding van een stemming wordt in het Stemlokaal een Stemvoorstel opgezet met de bedoeling daar later over te stemmen. Meteen stemmen lijkt niet verstandig"; heb principiële bezwaren tegen stemmingen die zonder overleg uit de lucht komen vallen. Daarnaast zie ik het probleem niet dat opgelost moet; volgens mij voldoen de huidige regels omtrent verifieerbaarheid prima.
 2. Onzorgvuldige stemming. Tegen het achterliggende betoog. Onduidelijk/verwarrend welke bijdragen verifieerbaar dienen te zijn (overleg? afbeeldingen?), op welke wijze geverifieerd dient te worden (betrokkene opbellen? reclamefolder lezen?) en hoe te handelen bij niet-verifieerbare bijdragen (sjabloontje plakken?). Josq (overleg) 14 feb 2014 08:33 (CET)
 3. Saschaporsche (overleg) 14 feb 2014 08:35 (CET) Onzorgvuldig opgezette stemming. In principe ben ik voor verifieerbaarheid, echter dan zou nader moeten worden omschreven welke eisen/gevolgen hieraan gesteld/gekoppeld worden.
 4. Kukkie (overleg) 14 feb 2014 08:48 (CET) Per Saschaporsche
 5. Hettie (overleg) 14 feb 2014 08:53 (CET) Wat je in de uitleg schrijft over verifieerbaarheid is bij mijn weten al de praktijk. 't Is me onduidelijk wat deze stelling dan voor verdere gevolgen gaat hebben. Eindeloze discussies over wat verifieerbaarheid nu precies is, wellicht?
 6. ed0verleg 14 feb 2014 09:18 (CET) Als we deze stelling zouden accepteren, zouden mensen die niet kunnen zoeken een goede reden hebben om te verwijderen wat ze maar willen. Past totaal niet in ga uit van goede wil, in tegendeel. Een bron is een bron, ook als je er even niet bij kan. ed0verleg 14 feb 2014 09:18 (CET)
 7. Miho (overleg) 14 feb 2014 09:53 (CET) Ik stem tegen omdat ik eigenlijk voorstander ben van: Alle toevoegingen dienen verifieerbaar te zijn, maar dit houdt geen verplichting in voor degene die de toevoeging doet om direct de bron aan te leveren.
 8. Kennyannydenny (overleg) 14 feb 2014 12:08 (CET)
 9. Joris (overleg) 14 feb 2014 12:28 (CET)
 10. PWester (overleg) 14 feb 2014 14:37 (CET) Bij voorkeur en wanneer beweringen in twijfel getrokken worden, maar niet als verplichting die altijd geldt
 11. ♠ Troefkaart (overleg) 14 feb 2014 15:17 (CET) Omdat ik me afvraag wat de gevolgen van een meerderheid tegen zouden zijn...
  Heb je een suggestie? Peter b (overleg) 15 feb 2014 00:40 (CET)
 12. Richard KiWi Overleg 14 feb 2014 16:46 (CET) Als ik een bron toevoeg en deze bestaat na een jaar niet meer en er is geen andere te vinden, dan zou mijn informatie maar moeten verdwijnen? (zo zal het gaan als verifieerbare bronnen verplicht worden) Of als ik de informatie deels uit een boek heb, dat niet meer in de handel is? Vrijwel niemand kan dat nakijken, terwijl het toch een bron is. Hetzelfde als een kennis van mij precies weet wanneer een beeld of sculptuur geplaatst is. Ik weet dat die info klopt, maar dat is geen verifeerbare bron. Uiteraard is het wenselijk dat bronnen 'zoveel mogelijk' verifeerbaar zijn, maar dat hoeft wat mij betreft niet altijd!
 13. Denkhenk (overleg) 14 feb 2014 21:11 (CET)
 14. HexaCore 15 feb 2014 11:14 (CET)
 15. Jack Ver (overleg) 15 feb 2014 14:32 (CET) Voor wie? Door wie? Op welke manier? Met hoeveel moeite?
 16. Chris(CE) (overleg) 16 feb 2014 12:48 (CET) per Hettie en Edo
 17. Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 16 feb 2014 12:57 (CET) Per Saschaporsche
 18. Carsrac (overleg) 16 feb 2014 13:51 (CET) Het idee er achter is goed, maar de stellingen zijn wat minder.
 19. Gestebier (overleg) Verifiëerbaarheid is bijzonder lastig : Ik ben momenteel een artikel uit het Frans aan het vertalen en probeer consequent alle bronnen te verifiëren : om een punthoofd van te krijgen: Sommige boeken zijn (voor mij) onvindbaar en je kan enkel controleren of ze eigenlijk wel bestaan. Bronnen verifiëren is eigenlijk een monnikenwerk. Vandaar dat ik soms verwijs naar de Franse wiki.
 20. Cro-Cop (overleg) 19 feb 2014 00:51 (CET) Deze stelling is niet specifiek en te algemeen en zeer rekbaar van begrip.
 21. Fontes 20 feb 2014 15:26 (CET) Verifieerbaarheid is al een vereiste zover ik weet. Dit lijkt meer op een stelling 'je moet een bron kunnen vinden' als een soort van alternatief mocht stelling 1 worden afgeschoten. Zet de deur open naar verwijderingen omdat Alwetend Google niks kon vinden. Onwenselijk.
 22. Belsen (overleg) 25 feb 2014 20:26 (CET) Ik voorzie hier en misbruik in. Per ed0.
 23. __ wɘster 27 feb 2014 01:26 (CET) De stelling is te vaag. Wat is 'verifieerbaar'? Sommigen zullen dat misbruiken als 'voor alles moet een bron gegeven worden'. Wikipedia is niet zonder meer een kopie van andere bronnen. Goede argumenten en discussies tussen gebruikers kunnen ook tot betere artikels leiden.
 24. Wimw (overleg) 27 feb 2014 15:31 (CET)
 1. het doet af aan het coöperatieve karakter van WikiPedia als niet langer de éen kan schrijven en de ander aanvullen
 2. een artikel kan bronvermeldingen hebben maar ieder afzonderlijk zinsdeel niet - het zou bovendien onleesbaar worden
 3. WP kan zelf bron worden als vermelde efemere bronnen na verloop van tijd verdwijnen (bijv. bij televisieprogramma's)

Neutraal[bewerken]

 1. JurriaanH overleg 14 feb 2014 08:45 (CET) Ik maak geen keuze bij deze willekeurig opgezette stemming
 2. Sijtze Reurich (overleg) 14 feb 2014 09:49 (CET) Niet alleen alle toevoegingen, het hele artikel moet verifieerbaar zijn. En dat is altijd al zo geweest. De stelling is een beetje een open deur.
 3.  Klaas|Z4␟V:  14 feb 2014 10:53 (CET) eens met Si‌jtze. Niks nieuws onder de zon. Zie WP:VER tekstuele verbetering aan deze en andere pagina's in de Wikipedianaamruimte blijven uiteraard meer dan welkom
 4. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 14 feb 2014 12:48 (CET) Uiteraard moet wat toegevoegd worden te verifiëren zijn. Daar is echter geen aparte richtlijn voor nodig, die hebben we al.
 5. Trijnsteloverleg 14 feb 2014 13:01 (CET) Per JurriaanH
 6. Wiki13 overleg 14 feb 2014 13:06 (CET) Per JurriaanH.
 7. Neutraal Neutraal Verifieerbaar moet, bronnen is beter, want bronnen hebben ook een meerwaardefunctie: ze zetten de lezer op het spoor van externe aanvullende informatie zoals de wikilinks de lezer op het spoor zet van interne aanvullende informatie. Maar... (1) De discussie over of iets een voldoende bron voor een detail is is, leidt tot veel verloren tijd en dat moeten we vermijden. (2) En wat te doen met een niet-neutrale bron? --Havang (overleg) 14 feb 2014 17:40 (CET)
 8. De Wikischim (overleg) 14 feb 2014 21:37 (CET) In deze vorm erg algemeen/vaag/onduidelijk geformuleerd, zodat ik niet goed weet wat ik ermee aan moet (en ik geloof niet dat ik daarin de enige hier ben).
 9. Natuur12 (overleg) 15 feb 2014 15:49 (CET) Dit kan je niet serieus nemen. Dit knaagt aan de vijf zuilen en dan z'n opzet? Nee dankje. Hier kan je geen eens formeel een conclusie aan verbinden omdat de stellingen ondermaats zijn. Natuur12 (overleg) 15 feb 2014 15:49 (CET)
 10. Wortelsoep (overleg) 24 feb 2014 11:02 (CET) Op deze stelling is geen zinnig "voor" of "tegen" antwoord te geven.
 11. W.D. Sparling (overleg) 24 feb 2014 16:25 (CET) Wat te doen dan met dit artikel? Volgens de bronnenopgaaf onder meer gebaseerd op "Mondelinge informatie van mw. A. Nijboer-Wildeman". Ik vertrouw erop dat de auteur en weduwe Nijboer-Wildeman correcte informatie verstrekken, maar volgens de stelling zou dit niet mogen, zeker als straks mevrouw N. niet meer is en haar niets meer te vragen valt. W.D. Sparling (overleg) 24 feb 2014 16:25 (CET)
 12. Agora (overleg) 25 feb 2014 15:38 (CET) onhandige stelling, zie Wikipedia:Verifieerbaarheid

Voorlopige conclusie[bewerken]

De voorlopige conclusie die uit de uitgebrachtte stemmen getrokken kunnen worden:

 • Het quorum van 20 is voor beide stellingen gehaald.
 • Voor de eerste stelling zijn er 75 stemmen uitgebracht, waarvan 12 voor, 55 tegen en 8 neutraal. Het percentage voorstemmen van voor- en tegenstemmen opgeteld - (12/(12+55)) - bedraagt: 17,9%. De eerste stelling - "De toevoeger wordt verplicht om bronnen te vermelden voor alle toevoegingen waarover een ander zou kunnen twijfelen." - heeft daarmee niet de benodigde meerderheid van 55% gehaald.
 • Voor de tweede stelling zijn er 72 stemmen uitgebracht, waarvan 36 voor, 24 tegen en 12 neutraal. Het percentage voorstemmen van voor- en tegenstemmen bedraagt: 60%. De tweede stelling - "Alle toevoegingen dienen verifieerbaar te zijn." heeft daarmee de benodigde meerderheid van 55% gehaald.
 • De definitieve conclusie wordt later geplaatst, deze wordt gezamenlijk en in goed overleg op bijbehorende overlegpagina opgesteld.

Eenieder die aan deze stemming heeft deelgenomen: dank voor de moeite die je hebt genomen.

Met vriendelijke groet, BlueKnight 1 mrt 2014 08:00 (CET)

Bezwaar tegen voorlopige conclusie[bewerken]

Bij het bepalen van de percentages zijn de neutrale stemmen ten onrechte niet meegeteld. De stemprocedure sluit die echter helemaal niet uit en heeft het expliciet over geldig uitgebrachte stemmen, dus ook de neutrale stemmen. Bij juiste toepassing zou het percentage voorstemmen op 50% uitkomen en daarmee heeft de tweede stelling niet de benodigde 55% gehaald. Bij moderatoraanmeldingen is apart geregeld dat de neutrale stemmen niet meetellen, maar bij gewone stemmingen is dat niet het geval. Chris(CE) (overleg) 1 mrt 2014 10:09 (CET)

Bezwaar tegen dit bezwaar. Neutrale stemmen tellen mee voor het quorum, maar niet voor het bepalen van de uitslag. Uit het archief valt af te leiden dat alle stemmingen van de afgelopen twee á drie jaar, waarbij 'neutraal' een optie was en de coördinator de uitslag heeft bepaald op basis van percentages (d.i. waar hij niet sprak over een overduidelijke meerderheid voor of tegen en dus geen percentages hoefde te noemen), neutrale stemmen niet zijn meegenomen in het bepalen van die uitslag. Kennelijk is dit staande praktijk. Woody|(?) 1 mrt 2014 10:31 (CET)
Er staat overigens ook niet expliciet in de stemprocedure dat ze wel meetellen en zelfs niet expliciet dat deze stemoptie aanwezig dient te zijn. Die keuze ligt dus bij de coördinator. Wel expliciet staat in het kader bovenaan deze pagina aangegeven dat, hoewel de optie aanwezig is, neutrale stemmen niet meetellen bij de uitslag (en dat stond er al voor aanvang van de stemming). Ieder bezwaar hiertegen is dus rijkelijk te laat. EvilFreD (overleg) 1 mrt 2014 10:37 (CET)
Er staat al vanaf de eerste versie in de kop: voor, tegen, of neutraal (neutrale stemmen tellen niet mee in de einduitslag). Het bezwaar van Chris is daarmee niet van toepassing aangezien gewoon voorzien is in de eventualiteit van neutrale stemmen en hoe daar mee om te gaan. The Banner Overleg 1 mrt 2014 17:26 (CET)
Het is inderdaad staande praktijk (sinds jaar en dag) dat neutrale stemmen niet meetellen. Het kan ook niet anders, want als ze wel zouden meetellen zouden neutrale stemmen als tegenstem geteld worden, wat juist expliciet niet de bedoeling is. Eigenlijk hoeft dit er dan ook niet bij te staan, maar het is wel veilig het wel te doen want anders is er altijd wel iemand die komt zeuren. Maar kennelijk zijn er ook gebruikers die komen zeuren zelfs als het er wel expliciet bij staat ... - Brya (overleg) 2 mrt 2014 19:20 (CET)