Wikipedia:Stemlokaal/Sjabloon 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia'

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sjabloon 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia'[bewerken | brontekst bewerken]

Stemming
Onderwerp naamgeving sjabloon 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia'
Voorstel twee stellingen:
Begindatum 1 december 2021 10:00 (CET)
Einddatum 15 december 2021 10:00 (CET)
Stemopties in beide gevallen: Voor, Tegen
Minimaal nodige voorstemmen in beide gevallen: 20 stemmen
Stemcoördinator Encycloon (overleg)
Overleg Zie overlegpagina
Opmerkingen Aan deze stemming ging een peiling vooraf; eerder overleg vond plaats op Overleg sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia#Bronvermelding anderstalige Wikipedia en na genoemde peiling ook op Wikipedia:Te beoordelen sjablonen/Toegevoegd 2021 week 36. Zie ook tijdlijn op overlegpagina.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Deze stemming is een vervolg op eerdere discussies (zie de links in bovenstaand informatiesjabloon; een beknopte achtergrond is hier te lezen). Het gaat om twee kwesties als onderwerp:

 1. Het bestaan van Sjabloon:Licentievermelding anderstalige Wikipedia naast Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia.
 2. Een eventuele naamswijziging voor Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia naar Sjabloon:Vertaalmelding Wikipedia.

Ter illustratie hieronder een voorbeeld van het gebruik van de twee sjablonen:

Noot: de inhoud van Sjabloon:Licentievermelding anderstalige Wikipedia werd gewijzigd tijdens de voorbereiding van deze stemming. Eerder zag dit eruit als in deze versie.
De geformuleerde doelen volgens de sjabloonpagina's zijn:

Doel Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia Uniforme en eenvoudige manier van het bronvermelden van andere Wikipedia's. Een vertaling is een afgeleid werk en daarom is het hier wettelijk verplicht om te vermelden dat het is gebaseerd op een werk dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt.

Doel Sjabloon:Licentievermelding anderstalige Wikipedia Uniforme en eenvoudige manier van het voldoen aan de licentievereisten van andere Wikipedia's. Een vertaling is een afgeleid werk en daarom is het hier wettelijk verplicht om te vermelden dat het is gebaseerd op een werk dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt.


Iedere stemgerechtigde gebruiker kan per stelling één stem uitbrengen (die tijdens de stemming nog gewijzigd mag worden).

Stelling 1 (redirecten)[bewerken | brontekst bewerken]

Sjabloon:Licentievermelding anderstalige Wikipedia moet een redirect worden naar Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia.

Toelichting/consequentie: als deze stelling wordt aangenomen, zal Sjabloon:Licentievermelding anderstalige Wikipedia nog wel blijven werken op de plaatsen waar het is toegepast, maar is het geen zelfstandig sjabloon meer. Tevens wordt het hierdoor ongewenst een geplaatst {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}} (of de hernoemde versie ervan, als stelling 2 wordt aangenomen) om te zetten naar {{Licentievermelding anderstalige Wikipedia}}.

Argumenten (redirecten)[bewerken | brontekst bewerken]

Hieronder een overzicht van argumenten die tot nog toe door betrokkenen zijn genoemd.

Voor
 • De geformuleerde bedoelingen wijken weliswaar iets af ('bronvermelden' versus 'licentievermelden'), maar het doel is, getuige ook de verder identieke beschrijvingen, gelijk. Beide sjablonen geven aan dat er iets vertaald is onder de vrije licentie.
 • Het bestaan van twee dezelfde sjablonen naast elkaar is ongebruikelijk, onwenselijk, verwarrend voor gebruikers en onhandig in het onderhoud.
 • Deze wijziging is geen verbetering of oplossing van het probleem. 'Met dit sjabloon wordt aan die licentievoorwaarden voldaan' geldt net zo goed voor 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia'. Daarnaast is dit soort expliciete meta-informatie over een toegepast sjabloon ongebruikelijk en voor de lezer onnodige informatie.
 • Als reactie op '{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}} is verwarrend omdat het de indruk geeft dat het anderstalige artikel een bron kan zijn.' bij de tegenargumenten: dat kan een reden zijn dit sjabloon te hernoemen (wat in stelling 2 van deze stemming wordt voorgelegd), niet om een dubbel sjabloon ernaast aan te maken c.q. te handhaven.
Tegen
 • De twee sjablonen hebben wel degelijk een ander doel; zie de geciteerde bedoelingen.
 • 'Licentievermelding' is (op moment van schrijven) door meerdere gebruikers geplaatst in 85 artikelen.
 • De sjablonen sluiten elkaar niet uit en kunnen dus prima naast elkaar bestaan.
 • {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}} is verwarrend omdat het de indruk geeft dat het anderstalige artikel een bron kan zijn.
 • beoordelingsnominatie sjabloon. Een verwijderverzoek dat afgewezen werd met als reden (...) de functie is significant anders en het sjabloon is zodanig in gebruik dat verwijderen (nu) niet praktisch is.

Voor (redirecten)[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Hoopje (overleg) 1 dec 2021 10:49 (CET) - Zelfde inhoud, dus er zou eigenlijk geen twijfel over moeten bestaan dat de een naar de ander moet redirecten (en de tweede stelling gaat dan over de naam).[reageer]
 2. DimiTalen 1 dec 2021 10:56 (CET)[reageer]
 3. Dajasj (overleg) 1 dec 2021 11:07 (CET)[reageer]
 4. Brimz (overleg) 1 dec 2021 12:09 (CET) Het is lood om oud ijzer, maar dan toch voorkeur voor het handhaven van 1 sjabloon, om gekkigheid als met die Appendix-sjablonen te voorkomen. KISS, dus 1 sjabloon.[reageer]

Tegen (redirecten)[bewerken | brontekst bewerken]


Stelling 2 (hernoemen)[bewerken | brontekst bewerken]

Op voorwaarde dat stelling 1 wordt aangenomen: Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia moet hernoemd worden naar Sjabloon:Vertaalmelding Wikipedia (met achterlating van een redirect).

Toelichting/consequentie: de mogelijke nieuwe naam komt voort uit de eerder gehouden getrapte peiling. Als stelling 1 niet wordt aangenomen, zal de uitslag bij deze stelling geen gevolg hebben. Worden beide stellingen wel aangenomen, wordt {{Vertaalmelding Wikipedia}} voortaan de officiële naam van het sjabloon om toe te passen bij vertalingen (dit zal dan ook worden verwerkt op WP:VERTALEN en eventuele andere informatiepagina's). {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}} wordt een redirect en blijft dus werken, maar mag als onderdeel van grotere wijzigingen, of bij zelf gestarte artikelen, ook worden omgezet naar {{Vertaalmelding Wikipedia}}.

Argumenten (hernoemen)[bewerken | brontekst bewerken]

Hieronder een overzicht van argumenten die tot nog toe door betrokkenen zijn genoemd.

Voor
 • 'Bronvermelding' wekt de indruk dat het om inhoudelijke bronvermelding gaat, terwijl dit niet uit de inhoud blijkt - de inhoud spreekt over vertalen. Ook wordt Wikipedia (meestal) niet als geschikte bron voor zichzelf gezien.
 • 'Vertaalmelding' legt meer de nadruk op de handeling van het vertalen en geeft daarmee beter de hoofdfunctie aan van het sjabloon. Bij vertalen is het immers conform de licentie verplicht oorsprong/auteur en licentie te vermelden.
 • Door 'Bronvermelding' een redirect te laten, wijzigt er feitelijk niets voor de gevallen waar de auteur het sjabloon wel als informatiebron-vermelding bedoeld heeft. Voor de lezer wijzigt er sowieso niets (de inhoud van het sjabloon blijft gelijk).
Tegen
 • 'Bronvermelding' dekt de lading in beide gevallen, ook als Wikipedia meer in indirecte zin de bron is bij vertalen.
 • In het verleden is 'Bronvermelding' ook bij wijze van informatie-bronvermelding gebruikt. Hernoemen doet daar geen recht aan.
 • 'Vertaalmelding' kan suggereren dat een artikel volledig vertaald is, in plaats van bijvoorbeeld gedeeltelijk of als basis voor een uitgebreider artikel.

Voor (hernoemen)[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Hoopje (overleg) 1 dec 2021 10:51 (CET) - De oude naam dekt de lading niet en zorgt ervoor dat het sjabloon zeer vaak fout gebruikt wordt, namelijk om een bronvermelding (die geen vertaling is) te geven. De nieuwe naam zegt precies wat het sjabloon doet.[reageer]

Tegen (hernoemen)[bewerken | brontekst bewerken]