Naar inhoud springen

Wikipedia:Stemprocedure

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Groene vink Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vastligt'. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikipedia-gemeenschap gebeuren. Opmerkingen kunnen worden geplaatst op de overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn een democratie is het meestal mogelijk door middel van een stemming mee te beslissen over allerlei zaken. Voorafgaand aan een stemming worden doorgaans regels gesteld ten aanzien van de stemprocedure. Wikipedia is een gemeenschapsproject en kent een democratische traditie waarin in principe niemand de baas is en er zo veel mogelijk gezocht wordt naar consensus. Alleen in gevallen waarin geen consensus lijkt te ontstaan kan het zinnig zijn om daarover een stemming te houden. Het zoeken naar consensus verdient steeds de grote voorkeur!

Artikel 1. Wanneer mag een stemming gehouden worden?

Een stemming zou - met een beroep op het Voel-je-vrij-en-ga-je-gang-gevoel - door iedereen op ieder moment om elke reden gehouden kunnen worden. In de praktijk zal een stemming meestal gaan over generieke zaken zoals gewenste lay-out, naamgeving, gewenstheid van soorten artikelen. Het is echter wel zo dat er zowel qua inhoud als qua vorm beperkingen zijn. Uiteraard moet niet voor ieder wissewasje gestemd worden, en het is mogelijk dat een stemming verkeerd geformuleerd wordt. Onder andere om deze redenen is het in veel gevallen verstandig om daar wat voorbereiding aan vooraf te laten gaan. De voorbereiding zorgt er ook voor dat kan worden voorkomen dat het resultaat van de stemming naderhand in twijfel getrokken wordt.

Artikel 2. Hoe wordt een stemming voorbereid?

Als blijkt dat gewoon overleg tot te veel welles/nietes leidt is een - niet bindende - opiniepeiling op een relevante overlegpagina een goede eerste keuze. Als dat niet werkt (geen grote meerderheid/nauwelijks reactie) dan is de volgende stap een stemming in het Stemlokaal.

Ter voorbereiding van een stemming wordt in het Stemlokaal een Stemvoorstel opgezet met de bedoeling daar later over te stemmen. Meteen stemmen lijkt niet verstandig omdat er anders meteen weer extra mogelijkheden bij gemaakt worden die de stemming bepaald niet verduidelijken. Degene die de stemming initieert is daarmee meteen stemcoördinator (in feite een corvee-functie zonder privileges). Het komt de duidelijkheid van een stemming zeer ten goede als de keuzemogelijkheden eenvoudig zijn en bij voorkeur een ja/nee-karakter hebben. Als de stemming eenmaal begonnen is mogen er geen nieuwe keuzemogelijkheden meer bijgemaakt worden. Het loont dus zeer om voorafgaand aan de eigenlijke stemming goed de keuzemogelijkheden te beargumenteren en daarover te overleggen.

Om te zorgen dat men op een overlegpagina gelegenheid heeft om over de keuzemogelijkheden van gedachten te wisselen voordat deze in een stemming worden vastgelegd, wordt het stemvoorstel van tevoren aangekondigd in de Mededelingen en De kroeg (en eventueel waar het verder van belang is). Een voorbereidingstijd van een week geldt als normaal, maar in geval van spoedeisende zaken mag het minder zijn, met een minimum van een etmaal.

Indien de opgezette stemming over (een) specifieke gebruiker(s) gaat, voeg dan een {{noindex}}-sjabloon toe bovenaan de stempagina en bijbehorende overlegpagina conform deze stemming.

Artikel 3. Wie zijn stemgerechtigd?

Stemmen mag iedere gebruiker met bewerkingsrechten op de stempagina, die voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • hij of zij heeft (minstens) twee weken voor het begin van de stemming zijn eerste bewerking gedaan als aangemelde gebruiker;
  • hij of zij had meer dan 100 bewerkingen (geen vandalisme) gedaan voordat het stemvoorstel in het stemlokaal (of subpagina daarvan) gezet werd (ingangstijd/datum van stemvoorstel dient ter referentie).

Zie Speciaal:Bijdragen (selecteer oudste) voor het tijdstip van de eerste 100 bewerkingen van een gebruiker.

Artikel 4. Hoe verloopt de stemming?

De stemming duurt minimaal twee weken (rondom vakantieperiodes eventueel langer). Stemmen geschiedt door bij "voor" of "tegen" een stem (#~~~~) te plaatsen. Gedurende de stemperiode mag een gebruiker van stem wisselen, zo vaak als deze wil.

Gebruikers die niet voor of tegen willen stemmen, kunnen dit melden bij de optie "neutraal". Dit telt niet mee voor de uitslag.

Artikel 5. Hoe wordt de uitslag bepaald?

Een (optie van het) voorstel wordt aangenomen als dat

  1. de steun heeft van minstens 20 geldige stemmen (het minimum aantal wordt vóór het begin van de stemming bekendgemaakt) en
  2. minimaal 55% van het totale aantal geldige stemmen behaald heeft.

Artikel 6. Wat gebeurt er met de uitslag?

Na afloop van de stemronde vat de stemcoördinator de uitslag samen in het stemlokaal. De Wikipedia-gemeenschap heeft dan nog een week de tijd om over eventuele problemen rondom de stemming te overleggen. Als er geen problemen (bijvoorbeeld over de procedure) blijken te zijn dan wordt de uitslag van de stemming als bindend beschouwd. De stemcoördinator dient dan een samenvatting van de uitslag (permalink, stelling en uitslag) op Wikipedia:Archief peilingen en stemmingen te plaatsen (en voegt de stempagina toe aan de Categorie:Wikipedia:Archief stemmingen). Over hetzelfde onderwerp mag niet binnen redelijke termijn (6 maanden) opnieuw een stemming gehouden worden, tenzij de MediaWiki-software of de wetgeving heel nieuwe mogelijkheden biedt die de stemuitslag zouden beïnvloeden.