Wikipedia:Strategie 2017

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Discussie van 2017
voor een
2030-strategie
14 maart - 5 mei 11 mei - 12 juni 3 juni - 28 juli
Cyclus 1
Stellingen genereren


Verslag

Cyclus 2
Thema's bediscussiëren
Cyclus 3
Uitdagingen

De discussie over de Wikimedia-strategie heeft nu een belangrijk punt bereikt: er is een tekst die de huidige stand van de discussie samenvat. Die tekst zal het uitgangspunt voor de aanstaande fase zijn. Als je denkt dat er iets nog helemaal anders moet dan is er nu nog gelegenheid.

De strategische richting van de Wikimedia-beweging voor het jaar 2030 is om de wegen, bruggen en dorpen te worden, die de reis van de wereld naar vrije kennis ondersteunen. Wij, de Wikimedia-beweging, zullen het gereedschap smeden en de basis leggen om betrouwbare kennis in vele vormen en kleuren te creëren en toegankelijk te maken. Onze netwerken van mensen en systemen zullen zich verbinden met individuen en instellingen om kennis te delen via open standaarden en structuren, en om hen te steunen op weg naar openheid en samenwerking. We zullen een leidinggevende pleitbezorger en partner zijn bij het vergroten van het delen, het beheren en het deelnemen aan vrije en open kennis.

Als beweging zullen we bij elkaar komen. Dat gebeurt door sterke, blijvende gemeenschappen die ons motiveren om bij te dragen. Wij zullen mensen van overal verwelkomen om onderwerpen te laten groeien die menselijke diversiteit representeren. Door dit te doen zullen we bijdragen tot de vooruitgang van de mensheid, en tot een beter begrip van de wereld en van onszelf.

Deze richting bouwt op de grootste kracht van onze beweging, onze plaatselijke gemeenschappen. Ze geeft ons de moed om onze horizon te verbreden, en bouwt op bestaande projecten en bijdragers om nieuwe kennis en nieuwe manieren van deelname toe te voegen. Ze vraagt ons om uitdagend te zijn en in toekomst te experimenteren, zoals we in het verleden hebben gedaan. Ze blijft geworteld in de Wikimedia-visie van een 'wereld waarin elk menselijk wezen vrijelijk kan delen in het geheel van alle menselijke kennis.'

In het jaar 2030 zullen we nog niet 'de som van alle kennis' hebben bereikt, maar we zullen het iedereen mogelijk maken om zich aan te sluiten bij deze inspanning.


The strategic direction of the Wikimedia movement for 2030 is to become the roads, bridges, and villages that support the world's journey towards free knowledge. We, the Wikimedia movement, will forge the tools and build the foundations for creating and accessing trusted knowledge in many shapes and colors. Our networks of people and systems will connect with individuals and institutions to share knowledge through open standards and structures, and support them on the journey to openness and collaboration. We will be a leading advocate and partner for increasing the sharing, curation, and participation in free and open knowledge.

As a movement, we will assemble through strong, sustainable communities that motivate us to contribute. We will welcome people from everywhere to grow fields of knowledge that represent human diversity. In doing so, we will contribute to human progress, and to a better understanding of the world and of ourselves.

This direction builds on our movement's greatest strength, our local communities. It encourages us to expand our horizons, and builds on existing projects and contributors to add new knowledge and new ways to participate. It asks us to be bold and experiment in the future, as we did in the past. It remains rooted in the Wikimedia vision of “a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge.”

By 2030, we won't yet reach “the sum of all knowledge”, but we will make it possible for anyone to join us in this effort.


Sterke, blijvende gemeenschappen?[bewerken | brontekst bewerken]

Waar ik heel benieuwd naar ben is hoe er gebouwd gaat worden aan een sterke, blijvende gemeenschap? Mijn ervaring is een andere geweest. Naar mijn mening scoort de Nederlandse Wikipedia community niet heel hoog als het gaat om open staan voor mensen met een andere mening. Overigens denk ik wel dat voor een online encyclopedie een 'strenge' community nodig is, anders wordt het een zooitje. Maar als het gaat om nieuwe experimenten, dan is een meer open houding nodig. Volgens mij zou je dit ook strategisch moeten verankeren. Deze tekst bevat mooie woorden, maar strookt volgens mij niet met de praktijk. Timboliu (overleg) 16 aug 2017 22:07 (CEST)[reageer]

Het statement is in nogal wollige taal geschreven, maar de zin "We will welcome people from everywhere to grow fields of knowledge that represent human diversity" geeft toch wel aan dat ze voorstander zijn van meer diversiteit op het gebied van de inhoud en meer openheid naar nieuwe leden, een bevestiging van het "inclusionisme" lijkt me. En de zin "It asks us to be bold and experiment in the future, as we did in the past" zegt toch ook dat ze voorstander van nieuwe experimenten zijn. Maar inderdaad, het gaat erom dat dit nu ook in daden wordt omgezet en het is te hopen dat de behoudende gebruikers inzien dat meer diversiteit niets af hoeft te doen aan de kwaliteit. Groeten, Paul2 (overleg) 18 aug 2017 05:18 (CEST)[reageer]
Er staat nu: om de wegen, bruggen en dorpen te worden, die de reis van de wereld naar vrije kennis ondersteunen. en dat is mij te wollig. Mijn voorkeur zou zijn: om de basis te leggen voor het openbaar, kosteloos en gestructureerd zoveel mogelijk verzamelde kennis toegankelijk te maken. Dat zou in elk geval beter aansluiten bij mijn visie op Wikipedia. Stunteltje (overleg) 18 aug 2017 11:06 (CEST)[reageer]

leidinggevende pleitbezorger?[bewerken | brontekst bewerken]

Ik ben altijd van de veronderstelling uitgegaan dat we - bijna per definitie - volgend zijn. Gaat het nu ineens leidend worden of hoe zit het? Klaas `Z4␟` V:  9 sep 2017 23:15 (CEST)[reageer]

Naar welk antwoord ben je precies op zoek Klaas, of loop je maar weer te mekkeren? Vinvlugt (overleg) 11 sep 2017 07:35 (CEST)[reageer]
Gewoon een van deze twee:
  1. ja, we gaan leidend worden
  2. nee, dat wordt niet bedoeld. we blijven gewoon net als voorheen anderen volgen
 Klaas `Z4␟` V:  11 sep 2017 12:04 (CEST)[reageer]
Dag Klaas, wellicht komt de verwarring door het feit dat het een vrij letterlijke vertaling is, maar dat "volgend zijn" ziet op het feit dat wij opschrijven wat anderen eerst opgeschreven hebben. Dat leidend zijn gaat toch over iets heel anders? Vinvlugt (overleg) 11 sep 2017 12:53 (CEST)[reageer]