Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150917

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Als u hier nieuw bent, of hier terechtkwam op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt niettemin uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering, en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator het artikel, besluit om het artikel te behouden of te verwijderen. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie.

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Slechts bij uitzondering wordt een terugplaatsingsverzoek gehonoreerd, zie: Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Verberg de bovenstaande verwijderpagina-instructie via Speciaal:Voorkeuren, kopje Weergave > Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst.


Toegevoegd 17/09; af te handelen vanaf 01/10[bewerken]

Toegevoegd 17/09: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Lebesque Persoonlijke Interieurs B.V. - NE/(ex-)reclame (inmiddels failliet) en ook wiu/wikify - Was ooit tijdelijk genomineerd. ErikvanB (overleg) 17 sep 2015 01:16 (CEST)
  • Lebesque was een bekende zaak in Eindhoven, sinds 1907 en nu -helaas- dus blijkbaar failliet. Een korte geschiedenis zou best E-waardig kunnen zijn, maar dus niet dit breedvoerig en niet-neutraal verhaal. Dat zou zeer sterk ingedikt moeten worden. Fred (overleg) 17 sep 2015 11:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Een onderneming van bovenregionaal belang Hofleverancier en ook van andere Europese Vorstenhuizen, dus wel E. dunkt me. En het wervende valt wel mee, zeker nu het bedrijf niet langer meer bestaat. Balko Kabo (overleg) 18 sep 2015 03:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - lijkt me wel E, maar is ook wel erg verhalend. Mooi natuurlijk dat het lekker leest, maar wikipedia is een encyclopedie en geen roman. Ik had ook wel iets meer uitleg verwacht over het faillissement (crisis vind ik zo'n dooddoener). Nietanoniem (overleg) 18 sep 2015 12:54 (CEST) - omgezet van neutraal naar tegenweg. Mooie poets door Fred. Nu feitelijker en zakelijker maar nog steeds goed leesbaar.Nietanoniem (overleg) 29 sep 2015 13:43 (CEST)
  • Zal ik eens een indik-operatie proberen op te zetten? Fred (overleg) 18 sep 2015 22:17 (CEST)
  • Hier ben ik nu mee bezig en heb er wiu op gezet. Ik ga er een verhaal van maken dat past binnen de geschiedenis van Eindhoven. Fred (overleg) 18 sep 2015 22:50 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Aha, het origineel stond wel érg dicht bij de historie van het bedrijf die op de eigen website te vinden was. Hele stukken tekst werden daaruit min of meer letterlijk gekopieerd. Ik heb het ingedikt, de niet-relevante informatie verwijderd en de rest geneutraliseerd. Er stonden bovendien een paar inhoudelijke fouten in: De Stationsstraat waarvan gewag werd gemaakt bijvoorbeeld, bestaat niet. Het is Stationsplein. Bovendien was dat niet het hoofdkantoor van de Reiffeisenbank (sic!), en in het nabije voormalig hoofdkantoor van de Boerenleenbank heeft Lebesque nooit gezeten. Navrant is dat het bedrijf zelf zegt (in de historische tijdlijn) dat het zich heeft gepositioneerd op Wikipedia... Ondanks dat lijkt me onderhavige (door ondergetekende gekuiste) versie wel behoudenswaard. Het bedrijf is namelijk inderdaad een tijdlang beeldbepalend geweest voor Eindhoven. Als je uit het station kwam, zag je de naam Lebesque. Het pand aan het Stationsplein is er nog steeds, het werd een dancing, en later een grand café. Bovendien is Lebesque een meer dan een eeuw oude Hofleverancier, hetgeen de E-waarde zeker rechtvaardigt, maar dan vooral in het kader van de geschiedenis van Eindhoven. Over het faillissement en de daaropvolgende doorstart kan ik weinig vinden. Informatie van ná 2014 kan ik niet vinden. Ook nadere informatie omtrent de leveranties aan diverse koninklijke huizen heb ik nergens kunnen ontdekken. Het lijkt er sterk op dat Lebesque als zodanig niet meer bestaat. Allerlei personen met de naam Lebesque blijken tegenwoordig ontwerpkunstenaars te zijn. Mogelijk zijn dat nazaten van de eigenaren van de hier omschreven firma. Fred (overleg) 19 sep 2015 20:06 (CEST)
 • Aanslag tegen de koning - wiu - Neerlandocentrisme. EvilFreD (overleg) 17 sep 2015 06:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Neerlandocentrisme is geen bezwaar als het een specifiek Nederlands onderwerp betreft. Sowieso is neerlandocentrisme geen verwijderreden, maar iets om in overleg aan te kaarten (er zouden bijvoorbeeld andere artikelen over vergelijkbare wetten in andere landen kunnen komen). Tekstman (overleg) 17 sep 2015 08:51 (CEST)
   • Neerlandocentrisme is wel degelijk een verwijderden. Als de situatie blijft zoals hij is, dient het artikel verwijder te worden. Op deze locatie dient het fenomeen in het algemeen beschreven te worden of, indien de situatie in andere landen ieder een apart artikel krijgen, een DP gemaakt te worden. Het is echter nog maar de vraag of er vanuit encyclopedische overwegingen artikelen dienen te worden gemaakt over landsspecifieke situaties. Daarvoor dienen die situaties voldoende van elkaar af te wijken. Anders is her sowieso beter om één artikel te hebben waarin eventueel kort aangestipt kan worden om welke wetsartikelen het gaat. De rest is dan niet relevant. Me dunkt overigens dat TBP een geschikte locatie is om dit soort zaken te bespreken. Het is me niet geheel duidelijk welk voordeel het biedt om dat elders te doen. EvilFreD (overleg) 17 sep 2015 09:18 (CEST)
Ga er maar vanuit dat (straf)wetgeving altijd landsspecifiek is. Dat neemt niet weg dat een overzicht of vergelijking van verschillende wetten in verschillende rechtsstelsels nuttig kan zijn, maar je kunt het niet omdraaien en zo'n compendium als eis stellen. Dat de situatie van Nederland specifiek is, tonen de in het artikel beschreven finesses al aan. Tekstman (overleg) 17 sep 2015 10:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het beschrijft duidelijk de Nederlandse situatie aan de hand van de Nederlandse wetgeving. In het meest flauwe geval moet het artikel hernoemd worden tot Aanslag tegen de koning (Nederland) en van deze pagina een dp gemaakt worden. Maar zo lang er geen artikel is over de situatie in België, Spanje, Groot-Brittenland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Japan of enig ander koninkrijk in de wereld is dat niet nodig. The Banner Overleg 17 sep 2015 11:05 (CEST)
  • Neerlandocentrisme is een algemeen (internationaal) begrip uitleggen met voornamelijk Nederlandse voorbeelden of vanuit een Nederlandse situatie. Daar is hier geen sprake van, het gaat hier namelijk om uitleg over een Nederlandse wet en niet een internationale wet. GeeJee (overleg) 17 sep 2015 11:41 (CEST)
  • Dit is net zozeer neerlandocentrisme als een lemma als Groningen (stad) dat is. Het beschrijft - in dit geval - een Nederlandse wettekst en is dus vanzelfsprekend gefocust op de Nederlandse situatie. Het lijkt me wel nuttig om het lemma te hernoemen naar "Aanslag tegen de Nederlandse koning, regerende Koningin of de Regent": dat is de formele naam van het delict (en het maakt direct duidelijk dat het een NL situatie beschrijft). Mocht nominator zich kunnen vinden in dit voorstel, dan stel ik voor dat hij de naamswijziging nu vast uitvoert (want waarom twee weken wachten als het niet nodig is). CaAl (overleg) 17 sep 2015 13:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik kan de redenering van EvilFred ook niet geheel volgen. Het argument dat hij neerzet komt er in het kort op neer dat elk artikel op wikipedia over een generalis moet gaan en dat de specialis geen apart bestaanrecht heeft (hij noemt dit iets boud 'Neerlandocentrisme'). Dat lijkt mij reeds een fout in de premisse van zijn redenering. Het lijkt mij om die reden dan ook geen valide argument tot verwijdering: dan zal Wetboek van Strafrecht ook geen bestaansrecht toekomen, want dat is ook Nederlandocentrisch omdat het geen andere strafwetboeken beschrijft. Ik zie niet in waarom dit voor een specifiek Nederlands delict anders moet zijn: die beschrijft per definitie een Nederlandse situatie. Het feit dat er ergens in de wereld een soortgelijk delict zal zijn doet daar niet aan. Men kan immers prima een lemma Moord hebben Moord (Nederlands strafrecht), Moord (Common law) en Moord (Duits strafrecht), dit is even zo valide als een opdeling in het dierenrijk in families Noctuidae en onderfamilies Agaristinae en Euteliidae. Als er in deze gevallen geen artikel over Noctuidae en Moord was zou dat niks af doen aan de encyclopedische waarde van de meer specialis georienteerde artikelen. De verwijderreden 'neerlandocentrisme' en 'wiu' is dan ook een onzinreden: het artikel is zeker geen wiu, omdat het de Nederlandse situatie volledig beschrijft. En het niet bestaan van een algemeen artikel doet a priori niks af aan het bestaansrecht van een specifiek lemma: zeker niet in het recht, omdat de opdeling van artikelen in nationale delicten een logische is: moord in Nederland is namelijk niet hetzelfde als moord in België en al helemaal niet als murder in het Anglosaksische recht. Ik neem dan ook aan dat EvilFred deze nominaties in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gedaan en geef hem graag het advies 'bezint eer gij begint' mee.Perudotes (overleg) 17 sep 2015 14:54 (CEST) (N.b. kan ik mij wel vinden in het voorstel van TheBanner en Caal om het artikel te voorzien van een andere naam, mijn voorkeur gaat uit naar Aanslag tegen de koning (Nederlands strafrecht). Formeel heeft het delict namelijk geen naam, en in elke Nederlandse bron wordt het delict zo genoemd (SDU Commentaar Strafrecht (noemt het slechts Aanslag tegen Koning), Tekst&Commentaar Strafrecht, Noyon/Langemeijer&Remmelink, Kluwer Bundel).
  • Aanslag tegen de Koning (Nederland) lijkt me adequater. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 15:00 (CEST)
   • Akkoord, de hoofdletter in Koning heb ik inderdaad overheen gekeken.Perudotes (overleg) 17 sep 2015 15:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Geen zinvolle nominatie. Het gaat om een specifiek Nederlandse wet, daarmee is dit geen voorbeeld van neerlandocentrisme. Als het bijv. om een EU-wet zou gaan, was het een ander verhaal geweest. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 16:44 (CEST)
 • Aanslag tegen de staat - wiu - Neerlandocentrisme. EvilFreD (overleg) 17 sep 2015 06:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Idem. Tekstman (overleg) 17 sep 2015 08:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het beschrijft duidelijk de Nederlandse situatie aan de hand van de Nederlandse wetgeving. In het meest flauwe geval moet het artikel hernoemd worden tot Aanslag tegen de staat (Nederland) en van deze pagina een dp gemaakt worden. Maar zo lang er geen artikel is over de situatie in enig andere staat in de wereld is dat niet nodig. The Banner Overleg 17 sep 2015 11:05 (CEST)
  • Neerlandocentrisme is een algemeen (internationaal) begrip uitleggen met voornamelijk Nederlandse voorbeelden of vanuit een Nederlandse situatie. Daar is hier geen sprake van, het gaat hier namelijk om uitleg over een Nederlandse wet en niet een internationale wet. GeeJee (overleg) 17 sep 2015 11:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik kan de redenering van EvilFred ook niet geheel volgen. Het argument dat hij neerzet komt er in het kort op neer dat elk artikel op wikipedia over een generalis moet gaan en dat de specialis geen apart bestaanrecht heeft (hij noemt dit iets boud 'Neerlandocentrisme'). Dat lijkt mij reeds een fout in de premisse van zijn redenering. Het lijkt mij om die reden dan ook geen valide argument tot verwijdering: dan zal Wetboek van Strafrecht ook geen bestaansrecht toekomen, want dat is ook Nederlandocentrisch omdat het geen andere strafwetboeken beschrijft. Ik zie niet in waarom dit voor een specifiek Nederlands delict anders moet zijn: die beschrijft per definitie een Nederlandse situatie. Het feit dat er ergens in de wereld een soortgelijk delict zal zijn doet daar niet aan. Men kan immers prima een lemma Moord hebben Moord (Nederlands strafrecht), Moord (Common law) en Moord (Duits strafrecht), dit is even zo valide als een opdeling in het dierenrijk in families Noctuidae en onderfamilies Agaristinae en Euteliidae. Als er in deze gevallen geen artikel over Noctuidae en Moord was zou dat niks af doen aan de encyclopedische waarde van de meer specialis georienteerde artikelen. De verwijderreden 'neerlandocentrisme' en 'wiu' is dan ook een onzinreden: het artikel is zeker geen wiu, omdat het de Nederlandse situatie volledig beschrijft. En het niet bestaan van een algemeen artikel doet a priori niks af aan het bestaansrecht van een specifiek lemma: zeker niet in het recht, omdat de opdeling van artikelen in nationale delicten een logische is: moord in Nederland is namelijk niet hetzelfde als moord in België en al helemaal niet als murder in het Anglosaksische recht. Ik neem dan ook aan dat EvilFred deze nominaties in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gedaan en geef hem graag het advies 'bezint eer gij begint' mee.Perudotes (overleg) 17 sep 2015 14:54 (CEST) (N.b. kan ik mij wel vinden in het voorstel van TheBanner en Caal om het artikel te voorzien van een andere naam, mijn voorkeur gaat uit naar Aanslag tegen de staat (Nederlands strafrecht). Formeel heeft het delict namelijk geen naam, en in elke Nederlandse bron wordt het delict zo genoemd (SDU Commentaar Strafrecht (noemt het Aanslag tegen Staat), Tekst&Commentaar Strafrecht, Noyon/Langemeijer&Remmelink.).
  • Aanslag tegen het Rijk (Nederland) lijkt me adequater. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 15:00 (CEST)
   • Het delict zelf spreekt inderdaad van Rijk. De vorm met Staat wordt echter als moderner gezien en wordt gebruikt door SDU, T&C en N/L&R. Curieus genoeg gebruikt T&C óók de vorm met Rijk, die ook in de Kluwer Bundel voorkomt. Voor beide vormen is dus een bron te vinden.Perudotes (overleg) 17 sep 2015 15:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Geen zinvolle nominatie., zie verder hierboven. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 16:44 (CEST)
   • Vraag Waarom Aanslag TEGEN de Koning en niet OP de Koning? Of ben ik nu helemaal verdwaald? Ojjm (overleg) 19 sep 2015 01:02 (CEST)
 • Thijs Hannema - Door 92.65.172.146 (overleg | bijdragen | bloks) genomineerd met reden: "Deze pagina is niet meer relevant". Magere Hein (overleg) 17 sep 2015 10:47 (CEST)
  • Vraag mij inderdaad af of deze persoon relevant is. Als je na twee jaar een filmografie hebt van twee werken, dan hoef je naar mijn mening je hele leven lang niet meer als acteur in Wikipedia te staan. Sjoerd de Bruin (overleg) 17 sep 2015 10:52 (CEST)
   • De nominatiereden is een kromme reden "niet meer relevant". Als je eens relevant bent, ben je je hele leven relevant. Hij heeft wel een hoofdrol in een televisieserie gespeeld die op landelijke televisie te zien was (1 seizoen). Mbch331 (Overleg) 17 sep 2015 11:14 (CEST)
 • Lijst van afleveringen van Biels & Co - NE - er bestaat een ruim voldoende lemma Biels en Co. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 11:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Hier heeft iemand hevig zijn best gedaan voor iets wat nogal over the top is voor een gedateerde hoorspelserie van bijna een halve eeuw geleden. Ik heb me er vroeger wel mee vermaakt, maar wie alle afleveringen wil leren kennen kan beter te rade gaan bij de websites met geluidsopnamen. Het lemma Biels en Co. is al buitengewoon omstandig. Hartenhof (overleg) 17 sep 2015 12:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit noemen wij fancruft. Vermoedelijk veel eigen onderzoek, bestaande uit TV-kijken, maar geen overtuigende encyclopedisch relevante inhoud.
   • Tegen Tegen verwijderen - Zelf korte samenvattingen maken op basis van de primaire bron is geoorloofd. Al denk ik niet dat dit in dit geval op de televisie te vinden is, we hebben het hier namelijk over een radioserie. Balko Kabo (overleg) 18 sep 2015 02:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Vraagje: Wat is het verschil met bijvoorbeeld de Lijst van afleveringen van Friends? Roderick Harold (overleg) 18 sep 2015 17:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Hier wil je het hoofdartikel niet mee belasten: dat zou niet evenwichtig zijn. Op een aparte pagina komt het prima tot zijn recht. — Zanaq (?) 23 sep 2015 08:45 (CEST)
 • Zonsverduistering van 2 augustus 2027 - weg - zeer verre toekomstmuziek en bovendien nog 13 jaar NE. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 11:05 (CEST)
  • weg verwijderd. [Zie mijn overlegpagina] JosOss (overleg) 3 okt 2015 09:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Beste Paul Brussel, hoe gaat het nu verder ? De stemming lijkt met alle aangedragen argumenten ligt in mijn voordeel te zijn uitgevallen. Haal ik de nominaties zelf van de pagina's af ? Dat doe ik met liefde en plezier :-) JosOss (overleg) 2 okt 2015 06:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Beste Paul Brussel, ieder heeft hier het recht te reageren, maar je bent er wel een paar vergeten : 20 maart 2034, 12 september 2053, 30 april 2060, 12 september 2072, 11 mei 2078, 1 mei 2079, 3 september 2081, 21 april 2088, 23 september 2090, 11 mei 2097 en 16 juli 2186 JosOss (overleg) 17 sep 2015 20:27 (CEST)
   • Die kunnen wat mij betreft dus ook allemaal weg. Ik heb gezocht in de categorie "Toekomstige gebeurtenis" en daar kwamen de hiervoor genoemde dan weer niet in voor, vandaar. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 20:32 (CEST)
    • Hoe werkt dit controlesysteem op WP ? Voorbeeld : Als er 10 mensen reageren en 6 zijn binnen de periode van 2 weken Voor Voor verwijderen, wat een meerderheid is, worden de pagina's dan opgeheven ? Zou ik niet terecht vinden omdat niet iedereen die het interessant vind persé binnen 2 weken zal kijken. JosOss (overleg) 18 sep 2015 06:14 (CEST)
     • Gewoon laten staan tot een moderator dit afhandelt. Paul Brussel (overleg) 3 okt 2015 11:26 (CEST)
      •  :-( Ik begrijp idd dat het niet de bedoeling is dit zelf te doen. Weer wat geleerd. Kan ik deze wijziging extra onder de aandacht brengen van modarators? Het staat er nu langer dan 2 weken op, tijd dus dat er wat gebeurd. JosOss (overleg) 3 okt 2015 11:57 (CEST)
       • Die afhandeling komt vanzelf een dezer dagen; moderatoren zijn middels deze lijst allemaal geallerteerd. Paul Brussel (overleg) 3 okt 2015 11:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - vooral die nog 13 jaar NE snap ik volledig niet. Iets wordt niet zomaar E omdat het binnen een jaar gebeurt. We verwijderen vooral artikelen wanneer die schadelijk zijn voor de encyclopedie, bijv. door het aantasten van de geloofwaardigheid van de artikelen in het algemeen. We verwijderen geen artikelen omdat er een regeltje bestaat, zoals het regeltje toekomstmuziek dat voor films uitermate handig is, of voor het hier in de buurt genoemde songfestival. ed0verleg 18 sep 2015 09:46 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Nog een argument : als een toekomstig feit betwistbaar is begrijp ik de WP onwaardigheid. Maar voor een vaststaand natuurkundig fenomeen dat gegarandeerd staat te gebeuren moet altijd plaats zijn, dat geld immers ook voor geschiedkundige gebeurtenissen waar van vaststaat dat deze gebeurd zijn. Het is volledige willekeur als bij toekomstige gebeurtenissen een tijdslimiet zou moeten worden gehanteerd, terwijl dat bij geschiedkundige gebeurtenissen niet gebeurd. JosOss (overleg) 18 sep 2015 19:22 (CEST)
 • Zonsverduistering van 20 april 2042 - weg - idem (in 2042 bestaat WP:NL niet eens meer...). Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 11:07 (CEST)
  • weg verwijderd. [Zie mijn overlegpagina] JosOss (overleg) 3 okt 2015 09:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De plek in de toekomst is irrelevant, als mensen meer willen weten over eclipsen is WP de plek om te zoeken. JosOss (overleg) 17 sep 2015 20:27 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Waarom zou WP dan niet meer bestaan, WP heeft echt wel bestaansrecht. Maar niet als er met twee maten word gemeten, ik vind dat je met deze nominaties wel die de kant op gaat. We zullen snel zien hoe anderen daarover denken. JosOss (overleg) 18 sep 2015 19:32 (CEST)
 • Zonsverduistering van 12 augustus 2026 - weg - idem. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 11:08 (CEST)
  • weg verwijderd. [Zie mijn overlegpagina] JosOss (overleg) 3 okt 2015 09:49 (CEST)
  • Het gaat me niks aan van de ene kant, toch ben ik benieuwd : Paul B en Paul Brussel zijn jullie stiekem dezelfde persoon? JosOss (overleg) 27 sep 2015 11:49 (CEST)
   • Nee. Ik ben gebruiker:Paul B en dat is niet dezelfde persoon als gebruiker:Paul Brussel. We zijn het ook lang niet altijd met elkaar eens. Zo mogen van mij de zonsverduisteringen best blijven staan: het is veel zekerder dat die doorgaan dan dat bij bijv. het WK voetbal 2022 het geval is, en ook staat het 'programma' al volledig vast. Paul B (overleg) 28 sep 2015 00:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De plek in de toekomst is irrelevant, als mensen meer willen weten over eclipsen is WP de plek om te zoeken. JosOss (overleg) 17 sep 2015 20:27 (CEST)
 • Zonsverduistering van 8 april 2024 - weg - idem. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 11:30 (CEST)
  • weg verwijderd. [Zie mijn overlegpagina] JosOss (overleg) 3 okt 2015 09:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Aan de andere reageerders, zet aub een Tegen Tegen verwijderen of Voor Voor verwijderen zodat zonneklaar :-) is wat je standpunt is. JosOss (overleg) 17 sep 2015 20:27 (CEST)
  • Tsja, hoever moeten we gaan met die toekomstige zonsverduisteringen, want ze kunnen wel tot 20000 jaar in de toekomst -en (veel) verder- worden berekend, en zouden we die allemaal moeten opnemen?? Fred (overleg) 17 sep 2015 11:13 (CEST)
   • Een redelijke tijd, lijkt mij: 2017 kan natuurlijk wel; verder lijkt me wat onzinnig. Net als bij andere evenementen in de (verre) toekomst geldt hier dat er nog van alles kan gebeuren c.q. veranderen voordat de gebeurtenis plaatsvindt. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 11:30 (CEST)
    • Nou, als er iets gebeurt waardoor die zonsverduistering niet plaatsvindt, zijn wij er vermoedelijk niet meer om het niet meer mee te maken. Daar is wel een vrij catastrofale gebeurtenis op planetaire schaal voor nodig, die de baan van de aarde of de maan een plotselinge afwijking bezorgt. Paul B (overleg) 17 sep 2015 11:44 (CEST)
     • Wie weet wat er nog op ons af komt.... Fred (overleg) 17 sep 2015 13:01 (CEST)
      • Zeker. Maar de kans dat deze zonsverduistering wordt, uh, 'afgelast' lijkt me ordes van grootte kleiner dan de kans dat het Eurovisiesongfestival 2016 niet doorgaat. En dan is het programma van deze zonsverduistering ook al volledig bekend! ;) Paul B (overleg) 17 sep 2015 14:31 (CEST)
       • Tegen Tegen verwijderen Nog een argument : als een toekomstig feit betwistbaar is begrijp ik de WP onwaardigheid. Maar voor een vaststaand natuurkundig fenomeen dat gegarandeerd staat te gebeuren moet altijd plaats zijn, dat geld immers ook voor geschiedkundige gebeurtenissen waar van vaststaat dat deze gebeurd zijn. Het is volledige willekeur als bij toekomstige gebeurtenissen een tijdslimiet zou moeten worden gehanteerd, terwijl dat bij geschiedkundige gebeurtenissen niet gebeurd. JosOss (overleg) 18 sep 2015 19:28 (CEST)
        • Dus al die 100.000en reeds berekende toekomstige zonsverduisteringen, dito maansverduisteringen, en nog miljoenen toekomstige (en eveneens de reeds geschiede!) kosmische zaken meer, verdienen volgens u een lemma, want tijdslimieten zijn immers willekeurig. Fred (overleg) 19 sep 2015 21:38 (CEST)
         • Zo lang er betrouwbare publicaties zijn, lijkt er op zichzelf geen probleem. Het zou wel beter zijn wanneer die artikelen niet uitsluitend op één publicatie zijn gebaseerd, maar voor de rest zijn tijdslimieten inderdaad willekeurig, en in WP:REL komen ze dan ook niet voor. Paul B (overleg) 24 sep 2015 10:30 (CEST)
          • Enkel als er een goede bronvermelding is te achterhalen. Als ik een zonsverduistering meld voor een datum dat ik niet meer leef dan leven er nu al Wikipedialezers die tegen die tijd normaliter nog wel in leven zijn. Daarom ben ik fel gekant tegen een limiet van 10 jaar zoals eerder voorgesteld, een limiet van 100 jaar lijkt mij eerlijker. Dat levert niet 1000-en pagina's op, welke enkele tientallen. JosOss (overleg) 27 sep 2015 11:45 (CEST)
 • Martinus van de Kimmenade - wiu/ Ew? - naast wat opmaak en conventiezaken, mist dit lemma vooral bronnen ter verificatie. Lijkt verder een vrij standaard priester/ missionaris maar misschien maakt dat woordenboek het nog wat. Kan alleen daarover, en ook over die stammen zelf, eigenlijk niet zo snel wat vinden. - Agora (overleg) 17 sep 2015 11:18 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Standaard priester / missionaris maakt geen woordenboek aan de Rijksuniversiteit Leiden; deze worden nog steeds gebruikt (ook weer in het Frans en Engels) wanneer deze taal bestudeerd wordt. In ieder geval heb ik een aantal bronnen toegevoegd, in de hoop dat dit behouden blijft. Vriendelijke groet. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pastoorke1 (overleg · bijdragen)
  • Zie ook hier. - ErikvanB (overleg) 24 sep 2015 18:20 (CEST)

Toegevoegd 17/09: Deel 2[bewerken]

 • Alan Kurdi - NE - persoon is niet relevant, enkel het beeld van zijn lijk heeft relevantie gekregen. Maar om daar nou een persoonslemma van te maken ... Daarom gaat het lemma ook grotendeels niet over de persoon en is ook niet in balans. Paar regels in het lemma Europese migrantencrisis lijkt mij ook afdoende omdat het wel degelijk vermeldenswaardig is, maar niet zo. Agora (overleg) 17 sep 2015 11:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het artikel wordt wel relevant gevonden in 25+ anderstalige wikipedia's, maar dat doet in nl.wikipedia totaal niet terzake. Vraag is misschien ook niet of Alan Kurdi als persoon belangrijk is, maar wel als icoon, als fenomeen, of anders gezegd: nomineren we dan ook Phan Thị Kim Phúc voor verwijdering? Maar ik ga hier verder niet over argumenteren, want tegen wp-burokraten heb je toch geen verweer Robyvd (overleg) 17 sep 2015 13:04 (CEST)
   • Een belangrijk verschil met Phan Thị Kim Phúc is dat zij het overleefd heeft, en daarna nog volop in de publiciteit is geweest. Was ze aan de napalm overleden dan had niemand haar naam nog gekend. Joostik (overleg) 17 sep 2015 17:00 (CEST)
   • Wat Joostik zegt, Kim Phúc als persoon is E door haar werk/inzet nadat zij verwond werd door napalm. Nietanoniem (overleg) 18 sep 2015 13:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een triest lot van dat jongetje, maar encyclopedisch is hij natuurlijk niet. Fred (overleg) 17 sep 2015 13:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Blijkens andere WP's valt er genoeg over te vertellen. Belangrijk is verder vooral dat hij inmiddels een echt symbool voor de vluchtelingenproblematiek is geworden. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 16:13 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - in ieder geval is het geen beste vertaling. Sinds wanneer heeft een boot een "piloot"? Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 18 sep 2015 01:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen:Ik ben tegen het principe van een lemma te schrijven over een driejarige peuter wat die alleen bekend wegens dat hij op de iconische foto staat. Er zijn tal van andere migranten die anoniem verdronken zijn. Alle zinvolle tekst over de foto/incident moet opgenomen worden in Europese migrantencrisis en nergens anders. Alles onder kopje reacties kan zeker weg. Ui voorzorg zal ik dit gedeelte opslaan op mijn OP.Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2015 10:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Tragische dood staat symbool voor het probleem van de (Syrische) vluchtelingen. Wwikix (overleg) 18 sep 2015 12:54 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Inderdaad tragisch, maar het jongetje is op zichzelf niet E, de gebeurtenis (vluchtelingen die ook nog overlijden) wel. Dat zijn dood een bewustwording teweegbracht kan best beschreven worden. Maar niet in een lemma over hemzelf. Nietanoniem (overleg) 18 sep 2015 13:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Uiteraard zeer tragisch, maar waarom zou hij relevanter zijn dan al die andere omgekomen (en niet omgekomen!) vluchtelingen? GeeJee (overleg) 20 sep 2015 16:47 (CEST)
   • Zucht. Wat schrijf ik nou net hierboven? Hij is een symbool voor de huidige vluchtelingencrisis geworden. Door zijn bekendheid voldoet hij ruimschoots aan de criteria voor opname. De Wikischim (overleg) 29 sep 2015 17:17 (CEST)
    • Als hij een "symbool voor de huidige vluchtelingencrisis" is, dan moet hij niet in een biografisch artikel worden beschreven. Lijkt me juist reden om dit op te nemen in het artikel Europese migrantencrisis, met uiteraard de onderbouwing waarom dit een symbool is en hoe dit wellicht voor een omslag heeft gezorgd. Dat hele symbool blijkt ook nauwelijks uit het artikel dat bestaat uit een heel klein beetje persoonlijke achtergrond en wat bijeengeharkte, zeer willekeurige reacties. Gevolgen worden ook niet beschreven, behalve dat "foto's de wereld rondgingen", maar dat krijg je natuurlijk al snel als de media ergens op inspringt. Als je het als symbool zou willen beschrijven, dan ligt hernoeming in Dood van Alan Kurdi voor de hand (zie ook en:Death of Alan Kurdi). En "zucht"???? Is dat de manier waarop we hier met elkaar discussiëren? GeeJee (overleg) 30 sep 2015 17:26 (CEST)
     • Hernoeming naar Dood van Alan Kurdi is wat mij betreft een bruikbare (tussen-)oplossing. Verder: ja, als serieuze argumenten (ogenschijnlijk) genegeerd worden is dat doorgaans vermoeiend en dan kan iemand om dat laatste tot uitdrukking te brengen als interjectie bijv. zucht schrijven. De Wikischim (overleg) 1 okt 2015 14:38 (CEST)
 • Nilüfer Demir - NE - fotograaf van bovenstaande foto in een zeer ondermaats lemma wat enkel daaraan opgehangen is. Mist elke balans en duiding en geeft geen blijk van wat zij als fotograaf gedaan heeft. Noemen als maker van foto kort in Europese migrantencrisis lijkt voldoende, of het moet flink uitgebreid worden. - Agora (overleg) 17 sep 2015 11:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Zinnen als: Zij verklaarde dat zij versteende bij het aanzien van het lijk van de peuter en nam foto's om haar gevoel uit te dragen in de wereld zijn volkomen subjectief en dragen aan een encyclopedie volstrekt niets bij. Fred (overleg) 17 sep 2015 14:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Als maker, ben ik tegen verwijdering. @Fred: Je kan vinden wat je wil, maar zij is inmiddels wereldberoemd en wel deels om die uitspraak. Jane023 (overleg) 17 sep 2015 18:40 (CEST)
  • Voor Volstrekt, volstrekt NE - Laten we eerst maar de World Press Photo van het jaar afwachten. ErikvanB (overleg) 17 sep 2015 19:05 (CEST)
   • Hm Erik, ik vind dat je hier wel erg stellig bent. Ze heeft al wel een artikel op zes andere WP's. Desondanks twijfel ik hier zelf ook nogal; wellicht is een eigen artikel nu nog prematuur, maar over een paar jaar kan ze best behoorlijk bekend zijn, mede door de foto van Alan Kurdi. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 19:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Fotografe van de wereldberoemde foto van de verdronken kleuter Alan Kurdi. Wwikix (overleg) 18 sep 2015 13:06 (CEST)
 • Mathias Vosté - Ew? - onduidelijk of sporter al actief is op seniorenniveau. - Agora (overleg) 17 sep 2015 11:43 (CEST)
  • Deed twee keer aan WK shorttrack bij de senioren, geen wereldschokkende prestaties maar wel relevant. - FakirNLoverleg 17 sep 2015 12:32 (CEST)
   • Vooruit, erg duidelijk was het niet. - Agora (overleg) 17 sep 2015 13:12 (CEST)
 • Hoplr -NE- Een lokaal netwerk dat niettemin steden met elkaar in contact brengt. Betrekkelijk onbegrijpelijk artikel waaruit de E-waarde absoluut niet helder wordt. Fred (overleg) 17 sep 2015 12:14 (CEST)
 • Landgoed de Biestheuvel -NE - Bedrijf zonder aangetoonde encyclopedische waarde. JanB (overleg) 17 sep 2015 12:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - volstrekt NE. Mag als reclame ook nuweg. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 12:54 (CEST)
   • Handhaven (en aanvullen). Het Lemma Biestheuvel geeft informatie (weliswaar beperkt) voor de studie van topografie, toponymie, landschapsgeschiedenis en lokale geschiedenis. Alle reclame is verwijderd, maar een zakelijke vermelding van het grondgebruik recreatiebedrijf vind ik wel relevant. Verder zou het lemma nog kunnen worden aangevuld met de etymologische betekenis, indien bekend, van de naam Biestheuvel (naamsverklaring, eerste vindplaats van de naam, eventueel de naamgever) en met de totale omvang van het landgoed. Is er nog ander grondgebruik dan nieuwe natuur en recreatie (hoeveel ha?)? Wat kan er worden verteld over de bodem, het grondwater, de afwatering en de ontginningsgeschiedenis? Wat kan er worden verteld over de inrichting ven de nieuwe natuur (planontwerper, aannemer, jaar/jaren van aanleg, beheersplan, maatregelen van beheer)) en hoe is het met de samenhang met natuurgebieden in de nabijheid? Ojjm (overleg) 18 sep 2015 12:49 (CEST)
  • Er staat nu alleen dat het een recreatiebedrijf is, en dat het van 1939 tot 1982 een agrarisch bedrijf was. Echter mist er nu nog een belangrijk deel van de geschiedenis van Landgoed de Biestheuvel. In 1982 werd de koeienstal verbouwd tot de eerste groepsaccommodatie. In 2008 heeft de biestheuvel het predicaat Landgoed gekregen, en werd de naam veranderd van Biestheuvel naar Landgoed de Biestheuvel. Het predicaat is gegeven door de provincie Noord-Brabant.Dit zijn belangrijke onderdelen van de geschiedenis van de Biestheuvel. Er staat nu ook dat er circa 17 hectare grond bestemd is voor de natuur. Echter staat er niet waarom dit zo is, en wanneer dit gebeurd is. Om aan de voorwaarden van een landgoed te voldoen, moest er een grote boerderij, landhuis, kasteel, kerk of buitenplaats gebouwd worden . Door de 17 hectare landbouwgrond terug te geven aan de natuur, was het mogelijk om te bouwen. Er zijn drie grote boerderijen bij elkaar gebouwd. Deze drie boerderijen voldoen aan de voorwaarden van een grote boerderij.Biestheuvel01 (overleg) 23 sep 2015 09:14 (CEST)
  • Voorweg. Kersvers "landgoed" (d.i. recreatiebedrijf met kapsones) zonder herkenbaar encyclopedisch belang. Geen bronnen, wel SPA's. Kleuske (overleg) 28 sep 2015 12:30 (CEST)
  • Wat bedoelt u met kersvers? Het predicaat landgoed is in 2008 afgegeven door de provincie Noord-Brabant, inmiddels 7 jaar geleden. Ik heb het idee dat er wrijving is ontstaan(kapsones?). Dit is absoluut niet mijn bedoeling geweest. Graag zou ik willen weten waarom de geschiedenis niet gepubliceerd mag worden. Landgoed de Biestheuvel heeft een grote verandering doorstaan sinds het ontstaan van het agrarisch bedrijf 80.246.200.11 29 sep 2015 09:06 (CEST)
   • Er zijn talloze voormalige agrarische bedrijven die recreatiebedrijf zijn geworden. De Biestheuvel is verre van bijzonder. Daarmee is dan ook dit artikel er een die niet in een encyclopedie thuishoort. Een opvallende geschiedenis heeft het ook al niet: die is eerder oninteressant en niet vermeldenswaard te noemen. Dit is vooralsnog puur reclame voor een commercieel bedrijf. Verwijdering lijkt onvermijdelijk. Paul Brussel (overleg) 29 sep 2015 09:24 (CEST)
 • Klimaat crisis - weg, redirect met onjuiste/misleidende spelling. Het is niet de bedoeling om op deze manier spelfouten in stand te houden. Daarnaast heeft dit geen enkel praktisch nut (zoals soms wordt beweerd als argument om dit soort rd's te handhaven) aangezien bij het intikken in de zoekbalk al automatisch aanvulling is. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 12:46 (CEST)
  • Die automatische aanvulling is de aanmaker dan kennelijk niet opgevallen. En zodra je die spatie achter 'klimaat' hebt ingetikt, zie je 'klimaatcrisis' echt niet meer verschijnen. Paul B (overleg) 17 sep 2015 14:42 (CEST)
   • Dan moet je dus gewoon geen spaties tikken waar dat niet de bedoeling is. Heel simpel. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 15:56 (CEST) P.S. Waar zijn anders de redirects Klimaat top, Klimaat conferentie, Klimaat beheersing, Klimaat beleid, Klimaat verandering, Klimaat activisme, Klimaat probleem, ...? De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 16:07 (CEST)
    • Er is geen verplichting om redirects aan te maken voor iedere denkbare spelfout. Er is ook geen verplichting om bestaande redirects voor spelfouten te verwijderen. In dit geval is de zoekfunctie niet erg behulpzaam: [1]. En tja, als we onjuiste spaties in zoekopdrachten konden voorkomen door gewoon iedereen te zeggen dat ze geen onjuiste spaties moeten typen, nou ja, dan hadden we wel een revolutie in het spellingonderwijs, denk ik. Paul B (overleg) 17 sep 2015 17:01 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen Misschien is het fenomeen 'automatische aanvulling' de aanmaker niet opgevallen; dan wordt het tijd hem/haar daarop te wijzen. Verder veroorzaakt het bestaan van allerlei redirects met spelfouten allerlei onjuiste spellingsuggesties bij het automatisch aanvullen, en dat zorgt er juist voor dat correcte spellingsuggesties 'ondergesneeuwd raken' tussen al die rommel. Erik Wannee (overleg) 24 sep 2015 07:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - spelfouten worden niet verwijderd als redirect. ed0verleg 2 okt 2015 23:16 (CEST)
   • Spelfouten worden wel degelijk regelmatig verwijderd als redirects. Maar als dat inderdaad niet het geval zou zijn, dan zie ik dit als een uitnodiging om eens een paarhonderd spelfout-redirects aan te maken en dan af te wachten of jouw stelling blijft kloppen. Dan kun je vanzelf zien dat het systeem van de automatische aanvulling vast zal lopen, doordat al die spelfouten steeds als aanvulsuggesties verschijnen, en je de correct gespelde aanvulsuggesties daartussen haast niet meer terug zult zien. Erik Wannee (overleg) 3 okt 2015 08:32 (CEST)
 • Boy de Jong - lijkt me NE - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 sep 2015 13:06 (CEST)
 • Cruz Hernández - Een geheel bronloos artikel over een vrouw ergens in El Salvador waarover men iets beweert wat blijkbaar zo onbetrouwbaar is dat het niet erkend werd. Leuk voor de komkommertijd in de Telegraaf, maar lijkt me niet thuishoren op Wikipedia. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 sep 2015 14:58 (CEST)
 • De Club van Sinterklaas & De Verdwenen Schoentjes - reclame / toekomstmuziek / geen onafhankelijke bronnen. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 15:06 (CEST)
  • Plot bleek copyvio (zoals gebruikelijk voor nog niet uitgekomen films) dus nu voorgedragen voor nuweg. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 15:30 (CEST)
 • Hava Rexha - Iemand die claimt de oudste ter wereld te zijn is NE, daarnaast ontbreekt ook nog eens de bronvermelding Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 sep 2015 15:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderenzie het commentaar van Falcongj bij Zaro Agha. Google komt met een waslijst bronnen, foto's van Hava op uiteenlopende leeftijden, ook kopieën van heer geboortebewijs worden getoond. Hava heeft zelf niks geclaimd. Als haar geboortebewijs klopt en als ze inderdaad 14 was bij haar huwelijk (ook aannemelijk), dan zou ze zomaar de oudste persoon ooit kunnen zijn geweest. Zelf iets natrekken lijkt me vruchtbaarder tijdverdrijf dan voordragen voor verwijdering.Maggy (overleg) 29 sep 2015 16:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - gebaseerd op claims = speculatie. Indien geen overtuigend bewijs dan dus gewoon verwijdering. Paul Brussel (overleg) 29 sep 2015 16:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Zie ook hier meteen onder. In dit geval is het de bekendheid an sich die de betreffende persoon E-waardig maakt. De Wikischim (overleg) 29 sep 2015 17:14 (CEST)
  • Het is een bronloos artikel, waarin een aantal persoonlijke beweringen als feit worden gepresenteerd. Wat mij betreft kun je ook niet zonder meer in de inleiding schrijven dat deze vrouw op "14 augustus (of 22 augustus) 1880" is geboren, de geboortedatum staat simpelweg niet vast. Is er een huwelijksakte? Is er een bron voor de 130 nakomelingen? Heeft het Guiness Book of Records na 12 jaar al eens dat onderzoek afgerond? Zijn er andere onderzoeken geweest naar de claims van deze vrouw? In de huidige vorm geeft het artikel eigenlijk nergens antwoord op en is de suggestie dat de claim wel eens kan kloppen. GeeJee (overleg) 30 sep 2015 17:37 (CEST)
 • Zaro Agha - Hij zou dit, hij zou dat, volgens sommige bronnen (welke dan?) blablabla, naar eigen zeggen dit, naar eigen zeggen dat, geboortedatum onbekend en dan ook geen enkele bronvermelding? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 sep 2015 15:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Of hij echt de oudste mens is geweest of niet (dat is de legende), er gaat wel een verhaal dat hij dat is geweest en dat maakt hem E. Artikel kan met bronnen (die zijn er wel maar nog niet in artikel) eenvoudig verbeterd kunnen worden. Is zeker wel lezenswaardig. Dat er af en 'volgens sommige bronnen' in staat is bij mensen die al een tijd overleden zijn bijna onvermijdelijk. Geschiedschrijving was in die tijd in dat deel van de wereld niet van het niveau van wat wij gewend zijn. En dat veel 'eigen zeggen' is, is onderdeel van de legende, dus in dit geval wel passend. Falcongj (overleg) 28 sep 2015 21:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - zonder overtuigend bewijs is hij NE, zelfs als zogenaamde legende. Paul Brussel (overleg) 29 sep 2015 16:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Per Falcongj, in dit geval is het het verhaal eromheen dat de persoon in kwestie E maakt. Hij is hierdoor zonder meer bekend en daardoor per definitie E. Overigens staan er onderaan enkele titels genoemd, dus waarom staat er als nominatiereden dat er geen bronnen zijn? De Wikischim (overleg) 29 sep 2015 17:12 (CEST)
  • Zeer dubieus en voor behoud mogen die twijfels wel wat meer naar voren komen in het artikel. Daar zijn ongetwijfeld wel bronnen voor te vinden. Zowel de geboorte- als de overlijdensdatum worden betwijfeld en horen daarom niet zo stellig in de inleiding van het artikel te staan. GeeJee (overleg) 30 sep 2015 17:37 (CEST)
  • Ik heb het artikel flink uitgebreid met meer dan 40 bronnen. Claims waarvoor ik geen bronnen kon vinden heb ik of weggehaald of aangegeven dat het naar eigen zeggen was. Agha verdiende (veel) geld met het vertellen van zijn verhalen, en hoewel niet bewezen dat ze allemaal waar zijn, vormden ze wel de reden dat hij in zijn tijd een wereldberoemdheid was. Bewijs over zijn leeftijd en sommige van zijn levensverhalen zullen we nooit vinden, maar hij was bij leven dus al wel een internationale bekendheid. Over zijn laatste levensjaren, waarin hij voor veel geld door de VS en Engeland reisde, is in Nederlandstalige media zeer veel geschreven. Een selectie heb ik in dit artikel opgenomen. Hoewel zekerheid over zijn leeftijd niet te geven is, is zijn leven zeker E gezien de massale aandacht die voor zijn leven was eind twintiger, begin dertiger jaren. Naar huidige maatstaven was hij de laatste jaren van zijn leven een 'wereldster'. Falcongj (overleg) 8 okt 2015 08:24 (CEST)
  • Pas op het einde wordt gesproken over een man tussen de 80 en 120. Dan moet het artikel niet beginnen als een serieus verhaal over een man die 157 of 160 is geworden. Salix2 (overleg) 9 okt 2015 19:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik vind de wijziging die is uitgevoerd, zoals hieronder staat aangegeven, een verbetering en heb mijn voor verwijderen veranderd in tegen verwijderen. Salix2 (overleg) 10 okt 2015 15:46 (CEST)
   • Terecht punt, en eenvoudig oplosbaar. De openingsalinea's zijn zo herschreven dat dit bezwaar is weggenomen. Falcongj (overleg) 9 okt 2015 21:30 (CEST)
  • Ik vind het inmiddels goed genoeg voor behoud. Wil er wel aan toevoegen dat het door de vele krantenbronnen wel erg anekdotisch is geworden. Maar het is wel duidelijk dat deze persoon door zijn leeftijdsclaim bij leven een internationaal bekend persoon was. Voortbordurend op wat Salix2 hierboven zegt; ik zou denk ik eerst met een stuk beginnen over wat er (niet) waar is met betrekking tot de leeftijdsclaim (ik bedoel niet alleen in de inleiding, maar in een wat uitgebreider stuk onder een apart kopje). Vervolgens zou je zijn leven kunnen behandelen, en dan met name de impact die het voor hem had om als vermeend oudste persoon te leven. Maar goed, ik zet het artikel op mijn lijstje, wie weet pak ik het zelf ooit nog een keer aan. GeeJee (overleg) 11 okt 2015 13:30 (CEST)

Toegevoegd 17/09: Deel 3[bewerken]

 • TKI: Dynamica van Waterbouwkundige Constructies -weg- Onbegrijpelijk artikel aangaande een deel van een onderzoeksprogramma. Wat hiervan -anders dan het spammen van naamsbekendheid- de bedoeling kan zijn, blijft duister. Fred (overleg) 17 sep 2015 16:10 (CEST)
 • Lijst van zoogdieren in Nationaal Park Manú. Lijst is al tien jaar lang bronloos en zeer incompleet, bestaande uit alleen knaagdieren en één konijn, waarmee de suggestie wordt gewekt dat er geen andere dieren (zoals apen, roofdieren of vleermuizen) voorkomen. - FakirNLoverleg 17 sep 2015 16:22 (CEST)
  Voor Voor verwijderen - Ik krijg wel eens het idee dat men hier in de eerste jaren helemaal geen beeld had van wat eigenlijk de bedoeling van Wikipedia was. Individuele lijsten van zoogdieren in één bepaald natuurpark, onzinniger kan haast niet. De Wikischim (overleg) 17 sep 2015 16:38 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - mogelijk werden die lijsten in die tijd gebruikt om rode links blauw te maken? 10 jaar geleden hadden we de mijlpaal van 50.000 artikelen, herinner ik me nog. Enorm veel alledaagse dingen waren toen nog niet beschreven. ed0verleg 18 sep 2015 09:57 (CEST)
   • Dat zou er feitelijk op neerkomen dat de hoofdnaamruimte zelf werd gebruikt als kladblok. Maar misschien had men daar toen ook minder moeite mee, ik weet het niet (was hier tien jaar geleden zelf nog niet). De Wikischim (overleg) 18 sep 2015 13:44 (CEST)
 • León Sánchez - NE - Wielrenner waar niets van bekend is, behalve dat hij kennelijk reeds op 22-jarige leeftijd stopte met de sport en op 23-jarige leeftijd overleed. Geen uitslagen bekend, geen bronnen te vinden die hier wat meer over vertellen. GeeJee (overleg) 17 sep 2015 16:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Op CQ is ook niets over hem te vinden en daar staan toch heel veel uitslagen van deze eeuw. Er is geen enkele Sánchez op 25 september geboren (zoek maar) en hij kan niet in 2002-2003 voor Liberty Seguros hebben gereden, want die ploeg kreeg pas in 2004 die naam. Ik kan eveneens niets vinden dat hij zelfs maar honderdste is geworden in de Ronde van Navarra of zo. Heeft hij dus wel überhaupt professioneel gekoerst, of was het maar een stageplek? Het feit dat hij overleed is tragisch, maar die vermelding staat ook al op de pagina's van zijn (E-waardige) broers. Chavâl (overleg) 17 sep 2015 16:52 (CEST)
  • Vaag verhaal allemaal. Ik vond hier iets maar de tweede uitslag is van 5 jaar na zijn dood. Ik vond dan wel weer IX Memorial Leon Sanchez Gil uit 2014 maar of dit om dezelfde man gaat is mij niet duidelijk maar het past qua aantal jaren na zijn overlijden (2005) en zijn overlijdensdatum (30 oktober). Mogelijk een mountainbiker en rijdend voor ONCE? The Banner Overleg 17 sep 2015 19:10 (CEST)
   • De memorial is wel ter ere van deze León Sánchez, maar is voor zover ik kan nagaan niet veel meer dan een "liefhebbers"-koers. Hij zou bij Liberty Seguros kunnen hebben gereden; Sanchez zou in 2004 gestopt zijn en dat is het jaar dat deze ploeg gestart is. Punt is dat er helemaal niets te vinden is over uitslagen of wat dan ook in dat jaar. Ook geen anderstalige wiki's over deze renner. GeeJee (overleg) 18 sep 2015 09:53 (CEST)
 • McKroket - NE - Slechts een product van McDonald's en niet eens een erg bekend. We zijn geen menukaart. MichielDMN 🐘 (overleg) 17 sep 2015 16:45 (CEST)
  • Bekend genoeg, lijkt me. Paul B (overleg) 17 sep 2015 17:02 (CEST)
  • dit artikel maakt van Wikipedia dan ook geen menu-kaart, en ik vind het dan ook een drogreden. Wel mis ik wat bronnen die de beweringen onderschrijven, ik meen me te herinneren dat de McKroket terugkwam omdat McDo omstreeks 1999 meer lokale producten wilde gaan voeren, in plaats van exact hetzelfde repertoire over de hele wereld. Dit artikel kan nog wel beter, maar past prima in een encyclopedie. ed0verleg 18 sep 2015 10:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Wat is er mis mee om een bekend broodje van een bekende zaak als artikel in Wikipedia op te nemen? Wwikix (overleg) 18 sep 2015 10:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Wat Edo schrijft. Nietanoniem (overleg) 18 sep 2015 12:57 (CEST)
 • Alina Sedee - NE: 'schrijfster' van 1 pamflet en 1 dichtbundeltje van 54 p. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 18:01 (CEST)
  • opmerking: Het eerste boek is geen pamflet maar een wetenschappelijk onderbouwde analyse van consumentengedrag en de rol van reclame in de Nederlandse maatschappij. De opmerking tegen verwijdering 1 dichtbundeltje van 45 P. lijkt me geen argument. Het oogt, net als de aanhalingstekens bij de aanduiding schrijfster, tamelijk denigrerend bedoeld. Maar iedereen die iets weet van poëzie, weet dat poëziebundels in de regel altijd weinig pagina's hebben. Antheun Janssen
   • "een wetenschappelijk onderbouwde analyse van consumentengedrag"? Waar kan ik dat lezen als het nergens serieus besproken is, het een luchtig en satirisch boek wordt genoemd? En wat is het verschil tussen een pamflet en een manifest? Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 19:11 (CEST)
  • 1 dichtbundeltje van 45 P. is wel een argument. Niet vanwege de aanhalingstekens of vanwege "tje". Wel omdat beginnende schrijvers vaak nog NE zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 sep 2015 18:42 (CEST)
 • Belgian International Juniors Tournament - weg - twijfel aan E-waarde. Google geeft slechts 217 hits (effectief 24) The Banner Overleg 17 sep 2015 18:32 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Voldoende E-waarde met een goede bron deze keer. Dit is nu een van de toernooien waar ook buitenlandse federaties graag op inschrijven. Dit amateurtoernooi telt mee bij bijvoorbeeld de bepaling van E-waarde voor amateurs. Heb hem wel op mijn "te doen lijst" gezet, omdat er uitslagen missen enz. Malinka1 (overleg) 2 okt 2015 21:57 (CEST) Uitgevoerd Uitgevoerd Malinka1 (overleg) 6 okt 2015 19:28 (CEST)
 • Royal Golf Club Sart-Tilman - opknappen - zal vast wel E zijn maar er staat zoveel onnut spul in dat ik niet weer waar te beginnen met opknappen. The Banner Overleg 17 sep 2015 18:46 (CEST)
  • Met zo een eenvoudig tekstje al “ niet weten waar te beginnen met opknappen “ , maar wel blijven volhouden dat ieder van de ruim 15.000 aanzienlijk ingewikkelder artikelen van Februari , RP, etc. allemaal de kans moeten krijgen opgeknapt te worden. Hoe naïef en wereldvreemd kan iemand zijn.Renevs (overleg) 18 sep 2015 13:40 (CEST)
   • Wat is het nut van het op deze manier met elkaar vergelijken van de artikelen van twee verschillende gebruikers, die ook anderszins geheel los van elkaar staan? Verder val je nu alleen op vage gronden de nominator aan, het gaat hier echter om een nominatie. De Wikischim (overleg) 18 sep 2015 13:49 (CEST)
    • Ik was van plan het de komende dagen hier wat rustiger aan te doen. Maar desgewenst wil ik op jullie beide Overlegpagina's nog wel een tekst plaatsen met hypocrisie als leidend thema. Het zou dan vooral gaan om het soms verbijsterende verschil tussen jullie eigen bijdragen in de artikelruimte enerzijds en datgene wat jullie anderen verwijten anderzijds. Alleen het punt dat jullie allebei voortdurend iedere kritische bijdrage op je eigen OP met astronomische snelheid verwijderen met smoezen als Ingaan op deze punten levert verder alleen een hoop gedoe op weerhoudt mij daarvan. Renevs (overleg) 18 sep 2015 21:43 (CEST)
     • Als je inhoudelijk argumenten had op de nominatie, had ik daar wel op willen reageren. Dat doe je echter niet. Ik kan het niet helpen dat jij het hypocriet vindt dat ik artikelen beoordeel op de inhoud en niet op de auteur. En dat ik artikelen probeer te verbeteren in plaats van ze af te schieten. The Banner Overleg 18 sep 2015 22:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen toch maar, want de informatie lijkt niet te kloppen. Het predikaat Koninklijk kan in Belgie pas na 50 jaar worden gegeven. En bij de oprichting van deze club in 1939 komt 1989 dus eerst !. Maar het artikel zegt 1962. Hier wordt opnieuw duidelijk hoe belangrijk goede onafhankelijke bronnen zijn. Bronloos artikel verder. Malinka1 (overleg) 2 okt 2015 22:16 (CEST)
 • Groente fruit + Fruit groente (zelf aangemaakt Knipoog) - Vraag Vraag: overdrijf ik hiermee? Iemand vraagt zich af wat het verschil is tussen groente en fruit, en typt: groente fruit. Wat ook kan is Groente-fruitonderscheid, zoals Hen/hun-onderscheid. Dank voor jullie eventuele commentaar. ErikvanB (overleg) 17 sep 2015 18:48 (CEST)
 • Misa ecouta -- Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen (NE). Geïntroduceerd in 1998 of iets "uit oudere tijden"? --Joostik (overleg) 17 sep 2015 19:34 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik kom slechts één "onafhankelijke" bron tegen, een soort forum, waarin iemand zegt: I've not heard of this, but it sounds thoroughly enchanting. I tried searching for it on Google, but there was nothing. About the frequencies ... weren't there experiments using classical music to enhance the mind? Something like that, zie [2]. Dat klinkt niet erg hoopgevend.... Eerst dus maar eens gedegen bronnen aanreiken. Fred (overleg) 17 sep 2015 20:41 (CEST)
 • Peter Knipmeijer - NE - onduidelijk wat zijn betekenis is. Staat vol met NE informatie en promotietaal afkomstig van de flaptekst van de bundel (!) (die na verwijdering steeds wordt teruggezet). Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 20:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een jubelende aanprijzing van een dichter die soms hoge noteringen behaalt. Een paar tandjes neutraler zou best kunnen, denk ik zo. En dan een zin als: Hij verhuisde naar Amsterdam om er rechten te gaan studeren maar koos uiteindelijk voor een carrière in de zorg, typisch zo'n CV-achtige zin die moet verhullen dat je bent gestraald voor je studie rechten, nee, je koos iets geheel anders. Fred (overleg) 17 sep 2015 22:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Als er al een artikel moet zijn over deze persoon, dan zeker niet dit artikel. EvilFreD (overleg) 17 sep 2015 22:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen dichter met drie bundels en verschillende prijzen The Banner Overleg 17 sep 2015 23:23 (CEST)
   • En serieus overleg is ook nergens te vinden... The Banner Overleg 17 sep 2015 23:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Als deze dichter al NE is, kan je het lemma van zo'n beetje iedere dichter verwijderen. Wat is dan nog het criterium voor een dichter om E te zijn? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Antheun Janssen (overleg · bijdragen) zijnde de auteur van het artikel
  • Heel blij dat u artikelen over dichters schrijft, maar afgezien van de e-waarde, wat ik dan zo jammer vind, is dat u dan niet uitlegt in het artikel wat de "GVU Poetry Award" is. Zou het kunnen zijn omdat u het artikel bij elkaar gesprokkeld heeft uit diverse bronnen (hier hier) en zelf eigenlijk ook niet precies weet wat de GVU Poetry Award is, omdat die maar 16 zoekresultaten geeft? Het zal toch niet een prijs van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht zijn? - ErikvanB (overleg) 18 sep 2015 05:21 (CEST)
Dat komt omdat de award helemaal niet zo heet. De award heet(te) officieel "poëzie award" en wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse festival Utrecht over Utrecht. Als medesponsor van het evenement wist voornoemd vervoerbedrijf zijn naam eraan te verbinden van 2007 tot 2010, waarmee het de "GVU poëzie award" werd. In 2011 wist wokrestaurant Mallejan zijn naam nog aan de award te verbinden (echt waar!). In 2012 werd de award sponsorloos, waarna de diverse "awards" (klinkt ook zo lekker Utrechts) vanaf 2013 plaats maakten voor "winnaars per categorie". EvilFreD (overleg) 18 sep 2015 06:31 (CEST)
De prijs wordt trouwens tegenwoordig gesponsord door Rabobank en, terwijl hij ooit 1000 euro waard was, is hij tegenwoordig nog 350 euro waard. Daar koop je nog geen laptop voor om je volgende gedichten op op te slaan. EvilFreD (overleg) 18 sep 2015 06:48 (CEST)
Haha. Ja, en je wordt toch al niet rijk van het dichterschap met een gemiddelde oplage van 200 exemplaren. Paul kent de oplagen van elke bundel vast precies uit zijn hoofd. ;-) ErikvanB (overleg) 18 sep 2015 07:04 (CEST)
Dat komt omdat de prijs bij mij niet bekend was. Die toevoeging heeft iemand anders gedaan. Wat me opvalt uit de tegenreacties is dat ze niet uitblinken door sterke argumenten maar voornamelijk in minachting voor poëzie. Dat is vaak voor een klein publiek. Het onderwerp van het lemma trekt inderdaad minder publiek dan Frans Bauer. Maar als E hier synoniem wordt voor kwantificeerbaar, zijn we volgens mij op de verkeerde weg. Lach het lekker uit, als je wil. Maar gun mensen die wel in dergelijke onderwerpen geïnteresseerd zijn alsjeblieft ook hun relevante informatie. Antheun Janssen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.35.125.202 (overleg · bijdragen) 18 sep 2015 10:11 (CEST)
"Wat me opvalt uit de tegenreacties is dat ze niet uitblinken door sterke argumenten maar voornamelijk in minachting voor poëzie" - en waar is dat laatste op gebaseerd? verder kan het winnen van prijzen of stipendia wel E zijn mits die prijzen en stipendia op zichzelf E zijn; nominaties, niet winnen, enz. ervoor is m.i. niet vermeldenswaard. Paul Brussel (overleg) 18 sep 2015 16:30 (CEST)
Waar dat op gebaseerd is? Er staat zelfs letterlijk een 'haha' die direct betrekking heeft op de gemiddelde verkoopcijfers van poëziebundels. Kom aan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.173.251.129 (overleg · bijdragen)
'Haha' doe je ook wel eens om mensenleed weg te lachen. Het was een 'dichterschap-is-armoe-troef-haha'. Maar als ik wat kan terugdoen, zal ik al mijn dichtbundels eens langslopen om te zien welke noemenswaardige personen nog niet op Wikipedia staan. Ze zijn vaak wel wat ouwer als dat geen probleem is. ErikvanB (overleg) 19 sep 2015 02:00 (CEST)
Goed idee. Pas wel op dat je er niks positiefs over zegt, want dat is allemaal NE. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.35.125.202 (overleg · bijdragen) 19 sep 2015 10:26
Tsja, en een prijsje van 350 Euro lijkt me nu niet echt het vermelden waard. Elke kermiskoers biedt heel wat meer prijzengeld. Fred (overleg) 18 sep 2015 17:09 (CEST)
Het is tamelijk tragisch gesteld met de waardering voor kunst en cultuur als de waarde van een prijs nog louter gespiegeld wordt aan het geldbedrag dat ermee gemoeid is, en niet aan de duiding die de prijs geeft. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.35.125.202 (overleg · bijdragen) 19 sep 2015 10:31

Toegevoegd 17/09: Deel 4[bewerken]

 • Amsterdam dankt zijn Canadezen - opknappen - bronloze roman met een onjuiste naam. Monument is natuurlijk wel E. (zie [3]) The Banner Overleg 17 sep 2015 21:16 (CEST)
  • Titel klopt, zie de nu bijgevoegde bronnen. Pvt pauline~commonswiki (overleg) 21 sep 2015 16:38 (CEST)
   • Tja, volgens deze website heeft het een andere naam. The Banner Overleg 21 sep 2015 22:32 (CEST)
    • De database van oorlogsmonumenten van het Nationaal Comité is niet altijd correct met de naamgeving. De Gemeente Amsterdam is opdrachtgever en eigenaar dus richtinggevend voor de naam. Paulbe (overleg) 2 okt 2015 15:52 (CEST)
 • Heerlijkheid Lippe - weg - onsamenhangend artikel zonder bronnen met 20 vragen; zie OP. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 21:39 (CEST)
  • Heerlijkheid van het Heilige Roomse Rijk vanaf 122??? Oefff. Fred (overleg) 17 sep 2015 21:52 (CEST)
   • Een typefout. Een heel opvallende die behoorlijk opvalt, maar toch. Sir Iain overleg 17 sep 2015 22:11 (CEST)
    • Is al verbeterd, gelukkig maar, want dat kon ik zelf niet, omdat ik niet wist of het 1221 of 1222 of misschien wel 1122 moest zijn, maar dat is gelukkig goed gekomen. Fred (overleg) 17 sep 2015 22:17 (CEST)
     • Niet echt eigenlijk, het moest eigenlijk 1123 zijn...En dat is dan nog alleen de vermelding van de eerste heer van Lippe, en niet eens van een daadwerkelijke heerlijkheid. In die tijd vielen de heren van Lippe nog onder het gezag van de Hertog van Saksen en was er nog nauwelijks sprake van relatief goed afgebakende grenzen van graafschappen en heerlijkheden. Maar Wikipedia is er om snel dingen te verbeteren, dus dat doe ik dan maar. :) Groeten, Sir Iain overleg 17 sep 2015 22:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Nominatie komt onverwachts tijdens een lopende discussie met de nominator. Inhoudelijk valt er veel te verbeteren, maar een groot deel van de 20 deze vragen zijn behoorlijk overdreven. Sir Iain overleg 17 sep 2015 22:11 (CEST)
   • Na close-reading kwam ik tot de conclusie dat dit artikel in deze vorm absoluut niet houdbaar is. Ik ben benieuwd wie er in 14 dagen een samenhangend verhaal van kan/wil maken. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 22:13 (CEST)
    • Dat is mooi. Jammer dat je nergens ingaat op wat ik schrijf. Ik zal nog maar iets schrijven, en dat is dat je door dit artikel direct tijdens een lopende discussie onverwachts voor verwijdering voor te dragen en je daarmee een mogelijke deadline voor verbetering opwerpt, je, in mijn geval tenminste, elke motivatie voor verbetering wegneemt. Een suggestie: vertel je discussiepartners dat je het artikel ondermaats vind en vraag ze daarna om het te verbeteren. Sir Iain overleg 17 sep 2015 22:24 (CEST)
     • Dit vind ik een zeer merkwaardige parering van mijn serieuze kritiek op dit zeer ondermaatse artikel dat mij uitnodigde tot 20 vragen waarvan mij ontgaat waarom ze "behoorlijk overdreven" zouden zijn. Ik vind serieus dat dit een "onsamenhangend artikel zonder bronnen met 20 vragen" is. Paul Brussel (overleg) 17 sep 2015 22:42 (CEST)
      • Het ís ook een onsamenhangend artikel, waar zeker een aantal vragen bij gesteld worden. Maar door die vragen direct samen met een verwijderverzoek te stellen ontneem je me de motivatie om iets te doen met je kritiek. Een vraag zoals "Wat is het verband met het graafschap Tecklenburg?" als het enige over Tecklenburg in het artikel "Na de dood van Bernhard V in 1365 ging de heerlijkheid Rheda verloren. Ten gevolge van het huwelijk van zijn dochter Elicke met graaf Otto V van Tecklenburg werd Rheda verbonden met het graafschap Tecklenburg." is, vind ik vrij onzinnig. Die drie zinnen zijn met een beetje inspanning echt wel te begrijpen. Sir Iain overleg 17 sep 2015 22:56 (CEST)
  • Mag ik voorstellen dat deze inderdaad wat voortijdig aandoende nominatie wordt doorgehaald, opdat er eerst verder c.q. alsnog over de inhoud van het artikel kan worden overlegd en Sir Iain de tijd krijgt om daar, desnoods in eigen naamruimte, in alle rust - en dus niet met het mes op de keel - wat van te maken? Wutsje 18 sep 2015 03:25 (CEST)
   • Elk voorstel is natuurlijk prima. Maar doorhalen doe ik voorlopig niet. Ik vraag me wel af of de mensen die menen dat mijn nominatie niet serieus zou zijn, wel ernstig naar het lemma en mijn 20 vragen hebben gekeken. Ik vind het echt een meer dan rommelartikel. Paul Brussel (overleg) 18 sep 2015 03:33 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - met veel dank aan Gasthuis voor het verbeteren tot een fraai artikel. Paul Brussel (overleg) 20 sep 2015 14:37 (CEST)