Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191229

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2020

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 29/12; af te handelen vanaf 12/01[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Etienne Urka[bewerken]

NE/WIU – Indien al relevant voor een encyclopedie (wat ik betwijfel), dan ernstig wiu, want niet conform WP:BLP: dit artikel gaat over een levende persoon, maar er is in de huidige vorm letterlijk niet één bron in te vinden (zie ook hier). Toch is dat wel nodig. Een voorbeeld uit de infobox: de man zou de Surinaamse nationaliteit hebben (compleet met vlaggetje), maar hij werd in 1954 in Paramaribo geboren. Dan is het juist waarschijnlijk dat hij Nederlander is: Suriname werd immers pas in 1975 onafhankelijk (dezelfde kwestie speelde ruim drie jaar geleden ook hier). Hoe zit dat? Zo kan in dit artikel vrijwel iedere zin c.q. speculatie wel een bron gebruiken. Wutsje 29 dec 2019 03:03 (CET)

Het verhaal over deze persoon geeft wel een beeld van de penose in Nederland eind vorige eeuw, een onderwereld die zich in de afgelopen tientallen jaren zich steeds verder en bedreigender ontwikkeld heeft. Op basis van het WP:AGF beginsel zou het artikel ook zonder bronnen behouden kunnen worden. Een voormalige collega heeft over deze en andere personen geschreven die allemaal actief waren in die tijd. Al die informatie tezamen geeft een bruikbaar en nuttig encyclopedisch overzicht van die tijd voor toekomstige lezers. VanBuren (overleg) 29 dec 2019 10:03 (CET)
Dat is een argument voor E zijn, maar het heft de WP:BLP-problemen niet op. Voor levende personen ligt de bronnenlat nou eenmaal hoger dan AGF. Wutsje 29 dec 2019 14:52 (CET)
Ik zie zo niet dat wanneer bijvoorbeeld alle namen alleen met initialen worden geplaatst dat er dan nog een E-acceptabel resultaat overblijft. Enkele van de penose-namen zullen misschien in nieuwsmedia terug te vinden zijn. En als er rechtszaken zijn geweest dan zijn die gegevens publiekelijk beschikbaar (v.z.i.w.). VanBuren (overleg) 29 dec 2019 15:46 (CET)
Urka kwam in de misdaadliteratuur met naam en toenaam uitgebreid aan bod, zie bijvoorbeeld iets als dit, en ook in de pers, zie bijvoorbeeld hier. Niet heel ingewikkeld om hier bronnen bij te halen. Milliped (overleg) 29 dec 2019 17:30 (CET)
Mooi, dan kan dat de komende twee weken dus nog helemaal goed komen. Bronnen vinden valt overigens lang niet altijd mee (vannacht heb ik bv. ruim een half uur gezocht naar een alternatief voor een bron voor één kort zinnetje in het artikel over Spong, link; zie wat het artikel over Urka betreft bv. hier). Mij lijkt niet dat ik daar alleen voor zou moeten opdraaien. Gebrek aan WP:BLP-conformiteit is niet mijn probleem, maar ons probleem. Wutsje 29 dec 2019 18:21 (CET)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: bronnen zijn toegevoegd. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2020 10:13 (CET)

Klein Kijkuit[bewerken]

weg - NE, onvoldoende diepgaande bronnen te vinden The Banner Overleg 29 dec 2019 17:27 (CET)

Eigenlijk ook geen idee waar die forten dan lagen. Het is dat de categorie vertelt dat het bij Hulst (en dan neem ik aan die in Zeeuws-Vlaanderen) moet zijn, want uit de tekst haal je het niet. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 17:52 (CET)
Tip: klik op de coördinaten rechtsboven op het artikel. Romaine (overleg) 30 dec 2019 04:47 (CET)
Nominatie is klinkklare onzin. Een fort is een dermate markant en historisch belangrijk bouwwerk dat deze sowieso E is. Eveneens is nog steeds een zeer groot deel van kennis die nodig is voor artikelen te vinden in offline literatuur (zoals boeken), zeker wat betreft dit soort historische onderwerpen. De nominator kan hier absoluut niet beweren dat hij gekeken heeft naar die offline bronnen. Het lijkt er voor mij sterk op dat dit artikel genomineerd is vanwege puur en alleen het niet vermeld worden van bronnen, maar dat is géén vereiste! Nog een miskleun: de schrijver van het artikel is door de nominator al helemaal niet gevraagd of die eventueel nog bronnen zou kunnen toevoegen. Romaine (overleg) 30 dec 2019 04:45 (CET)
Romaine heeft een puntje, al kom je met online bronnen toch ook een heel eind. Het is duidelijk dat dit schansje niet verward moet worden met Fort Kijkuit, dat deel uitmaakte van de Hollandse Waterlinie, maar is dit dan het fort dat in Van Daels, Heyse en Ryssen (1993) Het land van Reynaert (link) wordt aangeduid als "het fort Kijkuit", dat werd aangelegd door Menno van Coehoorn? En dat oorspronkelijk wellicht bestond uit de Kleine-Kijkuit en de Groote-Kijkuit die worden genoemd in Potter (1844) Beschrijving van de stad en het ambacht van Hulst, zoo als dezelve voorkomt in het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (pdf, p. 48), twee schansjes die in de nacht van 28 op 29 april 1747 tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog zonder slag of stoot konden worden ingenomen door de Hertog de Broglio, een Franse generaal, omdat de soldaten die de forten bemanden er van tussen waren gegaan? Dezelfde Grote en Kleine Kijkuit die in 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog juist door Hollanders op de Fransen werden veroverd, zoals hier wordt beschreven? Dezelfde "Kleine Kijkuit" die samen met de "Grote Kijkuit" wordt vermeld op deze website als onderdelen van de "Linie van Communicatie ten oosten van Hulst"? Voor wie het inmiddels duizelt: een kaartje is hier te vinden (pdf, duurt even).
Er lijkt me al met al wel wat over te vertellen, al kan dat ook in een meer overkoepelend artikel gebeuren, zoals in Linie van Axel I of Linie van Axel II. Wutsje 30 dec 2019 06:36 (CET)
Ik heb van beide forten alvast de locatie toegevoegd. Dat lijkt me toch wel de meest minimale info die er in het artikel hoort te staan, ongeacht of er wel of niet coördinaten staan vermeld. Voor de argeloze lezer kan het anders net zo goed gaan over Suriname, Aruba of de Afrikaanse Goudkust. Thieu1972 (overleg) 30 dec 2019 09:28 (CET)
Het gebrek aan vindbare bronnen is slechts een van de redenen van de nominatie. Het feit dat een volkomen nietszeggend artikel is, is een andere reden. Ik verwerp de argumentatie van Romaine dus. The Banner Overleg 30 dec 2019 11:47 (CET)
Zelfs met geringe inspanning hoest het net direct al een aantal "vindbare bronnen" op, dus dat argument is doorgeprikt. "Volkomen nietszeggend" is een inhoudsloze hyperbool en de lezers die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld vestingbouwkunde, de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen of de grote oorlogen in het Europa van de achttiende eeuw zullen het daar niet mee eens zijn. Dan resteren de vaststelling dat dit artikeltje in de huidige vorm wiu is en de vraag of de erin opgenomen informatie niet beter elders kan worden vermeld. Wutsje 30 dec 2019 18:24 (CET)
Hoewel dit fort ooit nabij Hulst (stad) heeft gestaan wordt het in het artikel over die stad niet genoemd. Misschien is een redirect naar die stad voldoende? VanBuren (overleg) 30 dec 2019 12:46 (CET)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: Het argument dat er onvoldoende diepgaande bronnen te vinden zijn is weerlegd. Dat het volkomen nietszeggend is klopt niet, er staan diverse feiten in genoemd. Er zijn dus geen gegronde redenen om het te verwijderen en daarom behouden. MatthijsWiki (overleg) 14 jan 2020 09:57 (CET)

Fort De Blom[bewerken]

weg - NE, onvoldoende diepgaande bronnen te vinden The Banner Overleg 29 dec 2019 17:30 (CET)

Nominatie is klinkklare onzin. Een fort is een dermate markant en historisch belangrijk bouwwerk dat deze sowieso E is. Eveneens is nog steeds een zeer groot deel van kennis die nodig is voor artikelen te vinden in offline literatuur (zoals boeken), zeker wat betreft dit soort historische onderwerpen. De nominator kan hier absoluut niet beweren dat hij gekeken heeft naar die offline bronnen. Het lijkt er voor mij sterk op dat dit artikel genomineerd is vanwege puur en alleen het niet vermeld worden van bronnen, maar dat is géén vereiste! Nog een miskleun: de schrijver van het artikel is door de nominator al helemaal niet gevraagd of die eventueel nog bronnen zou kunnen toevoegen. Romaine (overleg) 30 dec 2019 04:46 (CET)
Ik sluit mij aan bij Romaine. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 30 dec 2019 10:16 (CET)
Het gebrek aan vindbare bronnen is slechts een van de redenen van de nominatie. Het feit dat een volkomen nietszeggend artikel is, is een andere reden. Ik verwerp de argumentatie van Romaine dus. The Banner Overleg 30 dec 2019 11:47 (CET)
Hoewel dit fort ooit nabij Hulst (stad) heeft gestaan wordt het in het artikel over die stad niet genoemd. Misschien is een redirect naar die stad voldoende? VanBuren (overleg) 30 dec 2019 12:47 (CET)

Ben het eens met The Banner dat kadrering van het onderwerp nodig is. Op de gemeentelijk website van Hulst is sprake van 30 forten die vanuit Hulst bemand en bevoorraad werden. Ik kijk uit naar de 29 andere forten van Hulst... Philemonbaucis (overleg) 30 dec 2019 17:41 (CET)

De nominator van dit artikel heeft niet gesteld dat "kadrering van het onderwerp nodig is", ook niet impliciet. Hij vindt dat het artikel "NE" is (niet in een encyclopedie thuishoort) en dat er "onvoldoende diepgaande bronnen" voor de inhoud ervan te vinden zijn. Het eerste is een mening en gezien het geblekene bij zijn nominatie van Klein Kijkuit hierboven mag men zich afvragen of het tweede wel klopt. Dat alles neemt overigens niet weg, dat de inhoud van dit stukje wel erg summier is en daarom prima naar een ander artikel kan worden verhuisd. Wutsje 30 dec 2019 22:39 (CET)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: Het argument dat er onvoldoende diepgaande bronnen te vinden zijn is niet waar, een simpele zoekopdracht geeft al enkele relevante bronnen. Dat het volkomen nietszeggend is klopt niet, er staan diverse feiten in genoemd. Er zijn dus geen gegronde redenen om het te verwijderen en daarom behouden. MatthijsWiki (overleg) 14 jan 2020 10:01 (CET)

WISE BCI[bewerken]

NE – Onduidelijk wat de encyclopedische relevantie is van dit bedrijf. Een weinigzeggende tekst over een investeringsmaatschappij die ergens in investeert. Er zijn geen onafhankelijke bronnen vermeld die aantonen dat dit bedrijf relevant is voor anderen dan alleen zichzelf. Ook basisinformatie als aantal werknemers, omzet, winst ontbreken, en zelf ga ik die niet nazoeken, want als ik hun website wil openen, krijg ik beveiligingsmeldingen te zien, dus ik durf niet verder te gaan... Verder is het artikel niet helemaal correct opgemaakt: tabel ipv een infobox, geen categorie. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 18:03 (CET)


 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die dit bedrijf beschreven hebben en een reden voor relevantie blijkt ook niet uit de inhoud van het artikel. Encycloon (overleg) 12 jan 2020 21:57 (CET)

Mike Williams (dj)[bewerken]

WIU – De zes woorden 'Mike Williams is een Nederlandse dj' maken natuurlijk nog geen artikel. Ik kwam gelukkig al snel het Engelstalige artikel tegen, en ga er van uit dat de aanmaker op deze DJ doelde. In ieder geval is er dus kans op een goed artikel; nu moet nog iemand energie steken in een écht artikel. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 18:07 (CET)

 • Hoewel het artikel erg nog steeds niet keurig uitziet heb ik het wel uit de Engelstalige versie weten te vertalen. Allen met de lijst van zijn uitgebrachte singels heb ik wat hulp nodig. Gympetic (overleg) 29 dec 2019 20:47 (CET)
  • Alle Engelse nootvermeldingen staan er nog tussen. En ik snap de zin 'leerde hij gezichtsvermogen lezen wanneer hij pianolessen' niet? Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 22:50 (CET)

 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator: De vertaling is maar half gedaan en dit kunnen we de lezer niet voorschotelen. Allemaal nootvermeldingen zonder dat de bron er is en onopgemaakte lijsten in de discografie. Mocht iemand hieraan wat doen dan kan het op een kladblok gezet worden. MatthijsWiki (overleg) 14 jan 2020 08:58 (CET)

C*** de R***[bewerken]

NE – Ik zou zo even niet weten wat de encyclopedische relevantie is van een persoon die één keer in het nieuws is vanwege het record 'kipnuggets eten'. De enige bron is trouwens de homepage van een snack-site, en het betreffende nieuws zie ik niet eens zo snel staan. Andere bronnen die licht op deze gebeurtenis en deze nieuwe recordhouder kunnen werpen, ontbreken. Omdat er allerlei privégegevens staan vermeld, is het trouwens noodzakelijk om een onafhankelijke bron te hebben waarmee deze gegevens geverifieerd kunnen worden. Er mag trouwens ook wel wat aan de schrijfstijl worden gedaan, want erg encyclopedisch is het allemaal niet. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 18:27 (CET)


 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator: relevantie en verifieerbaarheid niet aangetoond. Aangezien er verwezen wordt naar een onbestaand Nederlands Instituut voor Eetcompetities en zelfs de snack-nieuws.nl niet over de 'nieuwe recordhouder' schrijft, lijkt het naast privacyschending tevens te gaan om een hoax/grap. Encycloon (overleg) 12 jan 2020 11:41 (CET)

Vlado Goreski[bewerken]

WIU - Het artikel staat vol met bronnen maar de kwaliteit daarvan kan ik niet inschatten. Heel veel bronnen zou zelfs een rookscherm kunnen zijn. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat vanuit het geboorteland van deze persoon heel veel nepnieuws is verspreid, enkel met het doel veel geld te verdienen. Zo zou bij voldoende betaling ook deze persoon daarvan gebruik kunnen maken. In de loop van 2019 verschijnen in meer dan 20 talen vrijwel alle taalversies over Vlado Goreski. Bij die talen, voorzover door mij leesbaar, is er één one-issue account vrijwel de enige auteur, gebruiker:Chnitke, zie [1]. Is het een reclamepush met machinevertalingen? Zo ja, is dat acceptabel? VanBuren (overleg) 30 dec 2019 21:22 (CET)


Opmerking Conclusie afhandelend moderator: de grote hoeveelheid bronnen lijkt inderdaad een rookgordijn. Ze verwijzen eigenlijk alle naar sites waar Goreski slechts wordt genoemd als een deelnemer aan een evenement. Een goede biografie kom ik niet tegen, en de enige link die verwijst naar een biografie, is een kopieerverhaal vanaf o.a. Wikipedia. Een zoekopdracht levert ook bijna alleen maar Wikipedia-artikelen in talloze talen op, en her en der een vermelding van Goreski als deelnemer aan iets. Soms is hij de auteur van een stukje tekst. De aanmaker van het artikel heeft ook niet echt de moeite genomen om middels paginaverwijzingen aan te geven waar de info is terug te vinden, dus je moet echt heel erg je best doen om het te vinden. Al met al lijkt het een lokale kunstenaar die een lokaal evenement organiseert en regelmatig in het buitenland rondloopt, maar er lijken geen beschrijvende, onafhankelijke, betrouwbare bronnen voorhanden te zijn die Goreski als kunstenaar beschrijven en duiden. Artikel lijkt daarom vooral op een reclamepush. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2020 10:13 (CET)

Zuhayr Talib Abd al-Sattar al-Naqib[bewerken]

NE - ik heb mijn best gedaan, maar ik kan hier heel weinig over vinden. Samenvattend komt het erop neer dat deze man een functie had onder Hoessein, een tijdje een van de meest gezochte mensen was en zich vervolgens heeft overgegeven waarna hij is gearresteerd. Veel meer dan dat is er naar mijn inzicht niet van te maken. Als iemand nu nog denkt er iets van te kunnen maken, graag, maar als het mogelijk is was het tegen deze tijd (15+ jaar) al gebeurd. Met vriendelijke groet, AnarchistiCookie Overleg 29 dec 2019 21:51 (CET) Opmerking Opmerking Hoewel ik het eens ben met de nominatie en dat er verder vrij weinig is te vinden over deze persoon. Zit er mijn inziens toch een relevant randje aan het lemma nl dat hij als gezochte persoon onderdeel was van de Most-wanted Iraqi playing cards. Op basis van de interwiki links is er geen NL-versie van deze speelkaarten, of vergis ik me dan? Daar zou de informatie wel goed tussen passen Geerestein (overleg) 29 dec 2019 22:28 (CET)

Ik heb het artikel toegevoegd aan de hete lijst. Hopelijk kan iemand er wat van maken! AnarchistiCookie Overleg 10 jan 2020 21:55 (CET)

Opmerking Conclusie afhandelend moderator: ik vond nog een bron van the Guardian en heb daar meer informatie uit gehaald om het artikel verder aan te vullen. Verdere uitbreiding is zeker gewenst - wat is met Naqib gebeurd in de afgelopen 15 jaar? - maar dat is geen reden om het artikel te verwijderen. Artikel dus behouden. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2020 10:13 (CET)

Anissia Kowalczyk[bewerken]

Weg – Artikel over een studente waaruit geen relevantie blijkt. Heeft sterk het karakter van een niet-serieuze bijdrage. Verdel (overleg) 29 dec 2019 22:52 (CET)

Mijn nominatie zou nuweg zijn. Geen zinnige bijdrage, maar slechts ongein van de Zwoane. Ldhank (overleg) 29 dec 2019 23:08 (CET)
Niks in het artikel wijst op een serieuze bijdrage. Lijkt meer een flauwe grap van mensen uit haar omgeving, al dan niet cyberpesten. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 23:08 (CET)
Ik ben zo vrij dit artikel per nuweg te verwijderen. Niets wijst op een enigszins serieus bedoeld artikel over een EW-persoon. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2019 23:11 (CET)

SoundFields[bewerken]

NE – Encyclopedische relevantie van eenmansband wordt niet duidelijk. Het artikel is zelfpromotie en bevat een discografie die nog moet plaatsvinden. Pagina was wederom onjuist gemarkeerd als gecontroleerd. Verdel (overleg) 29 dec 2019 23:19 (CET)

Beste Verdel,
Wat kan ik doen om het artikel te verbeteren? Hoe kan ik de encyclopedische relevantie verbeteren? Ik wil de discografie best weghalen, maar hoe kan ik voorkomen dat het als zelfpromotie wordt beschouwd? In gevallen waarbij iemand anders het artikel heeft geschreven, is er bijna altijd een zak geld aan te pas gekomen; als encyclopedische relevantie daaruit bestaat, hoef ik niet op Wikipedia te staan met mijn band. Mijn muziek is al honderdduizenden keren op het web afgespeeld; het moet niet zo zijn dat muziek die voornamelijk op internet bestaat, minder serieus wordt genomen dan andere muziek. RobertvanderVelden
Het helpt niet als je albums vermeldt die helemaal nog niet bestaan. Dat komt namelijk over als promotioneel. We willen alleen weten welke albums (of singles) er wél zijn gemaakt. Relevantie haal je overigens uit publicaties in onafhankelijke, gezaghebbende bronnen: iemand moet de moeite hebben genomen om over je band en je muziek te publiceren. Sowieso wil WIkipedia dat je gebruikmaakt van dergelijke secundaire bronnen om een artikel te schrijven, en dus niet van primaire bronnen als je eigen geheugen en ervaringen. Die zak geld heeft er dus niets mee te maken (en al zou iemand een artikel maken in ruil voor een zak geld, dan nog wordt het artikel niet toegelaten als het onderwerp niet-encyclopedisch is en/of de tekst promotioneel van aard is). Je zult dus moeten aantonen dat je band is opgevallen bij anderen dan jouzelf. Thieu1972 (overleg) 30 dec 2019 10:37 (CET)
Ik was net bezig met een verhaaltje, maar het is prima uitgelegd. Dank, collega. Verdel (overleg) 30 dec 2019 11:02 (CET)

 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator: Er zijn geen onafhankelijke bronnen aangedragen en de encyclopedische relevantie wordt is dan ook niet aangetoond. Encycloon (overleg) 12 jan 2020 22:01 (CET)

Cozy Little Christmas[bewerken]

NE – Muzieknummer waaruit geen relevantie blijkt. Verdel (overleg) 29 dec 2019 23:40 (CET)


Opmerking Conclusie afhandelend moderator: er is niet aan het artikel gedaan. Al zou het onderwerp EW zijn, dan is er in ieder geval te veel mis met de opmaak om het te handhaven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2020 08:57 (CET)

Dromerdijk[bewerken]

NE - hier valt absoluut niks over te vinden met Google. Een dromerdijk lijkt ook geen "echte" dijk te zijn, maar eerder een extra slaperdijk. In dat artikel wordt dit trouwens ook benoemd, dus er gaat geen informatie verloren als dit beginnetje wordt verwijderd. Ik pleit voor een doorverwijzing. AnarchistiCookie Overleg 29 dec 2019 23:54 (CET)

Google is niet alleswetend. Met https://www.delpher.nl wordt het een aantal malen gevonden, zelfs terug tot de 18de eeuw. VanBuren (overleg) 30 dec 2019 08:11 (CET)
Ik heb hier al eens (te veel) tijd aan besteed, en inderdaad was ook toen de informatie heel moeizaam te vinden. Kwam er uiteindelijk achter dat een dromerdijk een extra slaperdijk is langs de zeekust. Dat waren dan ook de enige woorden die ik kon toevoegen. En zo bleef het dus een 'beginnetje'... Thieu1972 (overleg) 30 dec 2019 09:34 (CET)
Lagere school kennis. Gaat verloren als het zo door gaat en de basisschool het de kinderen niet meer leert. Tegen Tegen verwijderen Stunteltje (overleg) 7 jan 2020 13:35 (CET)
Zoals aangegeven gaat er geen kennis verloren met de voorgestelde constructie. Groet, AnarchistiCookie Overleg 10 jan 2020 11:47 (CET)
Tegen Tegen verwijderen Ik heb maar een bron toegevoegd waaruit duidelijk de constructie waker-slaper-dromer blijkt. The Banner Overleg 10 jan 2020 12:32 (CET)

 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator:De nominatiereden is dat er niets over te vinden valt en dat het een extra slaperdijk is. Er zijn echter wel bronnen en die bronnen tonen ook aan dat het een zelfstandig begrip. Een doorverwijzing is inderdaad mogelijk maar een zelfstandig artikel is ook mogelijk. Eventueel kan het uitgebreid worden met enkele voorbeelden van dromerdijken. MatthijsWiki (overleg) 14 jan 2020 08:55 (CET)