Wikipedia:Uitgelicht/december

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's

Elke dag van het jaar wordt op de hoofdpagina een lezenswaardig artikel uit de Nederlandstalige Wikipedia samengevat onder de noemer uitgelicht. Deze pagina bevat de uitgelicht artikelen van de maand december.

1 december
Zonlicht valt in de Antelope Canyon in Arizona

Zonlicht is het zichtbare deel van het totale spectrum elektromagnetische straling dat de zon uitzendt. Een klein deel hiervan bereikt de aarde, maar dit is voldoende en essentieel om het leven op aarde in stand te houden. Het vermogen per vierkante meter van de elektromagnetische straling van de zon dat de aardatmosfeer bereikt, de zonneconstante, is gemiddeld 1367 W/m². De stralingsintensiteit aan het aardoppervlak is veel kleiner dan de zonneconstante aan de bovenrand van de atmosfeer. De verzwakking van de straling tijdens het doorlopen van de dampkring wordt extinctie of uitdoving genoemd. Deze wordt veroorzaakt door reflectie, verstrooiing en absorptie.

De in- en uitgaande straling zijn gemiddeld genomen min of meer met elkaar in evenwicht. Plaatselijk is dit echter niet het geval. Op breedten lager dan 38º is de instraling groter dan de uitstraling, terwijl buiten dat gebied de uitstraling overheerst. In de tropen en subtropen wordt het echter niet warmer en in de gematigde gebieden en de poolstreken niet kouder. Dit komt doordat er een compenserend warmtetransport optreedt door de algemene circulatie en de zeestromen. De combinatie van dit warmtetransport met de stralingsbalans is de energiebalans. (Lees verder)

2 december
The Simpsons met hun ster op de Walk of Fame

The Simpsons (De Simpsons) is een Amerikaanse animatieserie bedacht door Matt Groening. De televisieserie heeft sinds haar debuut in 1989 vele prijzen gewonnen, waaronder Emmy Awards en Peabody Awards. The Simpsons is een satire op de (Amerikaanse) samenleving, vooral op het gezin, en draait geheel om de familie Simpson, bestaande uit Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie. De serie was een vroege hit voor Fox Broadcasting Company en is wereldberoemd. Het televisieprogramma bestaat inmiddels uit 24 seizoenen met meer dan 500 afleveringen. Daarmee is het een van de langstlopende televisiereeksen ter wereld. (Lees verder)

3 december
Vrucht van de doerian

De doerian (Durio zibethinus) is een tot 40 m hoge, groenblijvende boom met eivormige of afgeronde vruchten van zo'n 15–30 cm lang en tot 8 kg zwaar. De doerian komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en wordt daar ook veel verbouwd. Hij wordt zelfs koning van de vruchten genoemd. De vrucht bestaat uit vijf vruchtkamers met daarin zaden omgeven door dikke, crèmekleurige tot donkergele, puddingachtige zaadmantels. Deze zaadmantels smaken zoet en aromatisch. De rijpe vrucht ruikt zeer penetrant door de vorming van waterstofsulfide, waaraan de vrucht zijn alternatieve naam 'stinkvrucht' ontleent. Vanwege de sterke geur is het bij sommige bus- en luchtvaartmaatschappijen in Aziatische landen verboden om een doerian mee te nemen. Ook mag de doerian in de grotere hotels vaak niet worden meegenomen. (Lees verder)

4 december
Skelet van de maashagedis

Mosasaurus, ook wel maashagedis genoemd, is een geslacht uit de Mosasauridae, een groep uitgestorven sauriërs die in zee leefde. Mosasaurus heeft zijn naam te danken aan de rivier de Maas (Latijn: Mosa) die aan de voet van de Sint-Pietersberg stroomt. Mosasaurus leefde in het Maastrichtien, het laatste deel van het Krijt, 71,3 tot 65,4 miljoen jaar geleden. (Lees verder)

5 december
De Heilige Nicolaas uit de 16e eeuw

Sinterklaas of Sint-Nicolaas is de hoofdfiguur van het gelijknamige jaarlijkse volksfeest (oorspronkelijk een kinderfeest) dat op 5 december en 6 december in Nederland, België en in enkele (voormalige) Nederlandse koloniën wordt gevierd.

Deze moderne vorm van het sinterklaasfeest komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806–1863), maar het kinderfeest heeft een veel oudere oorsprong.

In verschillende delen van Europa wordt het kinderfeest van Sint-Nicolaas eveneens gevierd, maar de invulling van de folklore verschilt per streek. De twee belangrijkste verschillen zijn de manier waarop Sinterklaas arriveert, en het uiterlijk van zijn knecht. (Lees verder)

6 december
Q

Q alias Major Boothroyd is een James Bond-personage. Q wordt in slechts drie films (waaronder Dr. No) bij zijn 'echte' naam, Major Boothroyd, genoemd. Deze naam is gebaseerd op iemand die werkelijk heeft bestaan, majoor Geoffrey Boothroyd, die Ian Fleming adviseerde over de wapens die James Bond bij zich droeg.

Evenals bij 'M' staat de letter voor zijn functie (quartermaster oftewel kwartiermeester) en is het niet zozeer een naam. Zo neemt John Cleese de titel 'Q' van Desmond Llewelyn over in de film Die Another Day. Hoewel het personage ook in de boeken van Ian Fleming vermeld wordt, komt hij vooral in de films naar voren; alleen in de films Live and Let Die, Casino Royale en Quantum of Solace komt Q niet voor. Bijna het enige wat het personage in de film doet, is Bond van allerhande 'levensreddende' technische snufjes voorzien. (Lees verder)

7 december
Pythagoras

Pythagoras (Grieks: Πυθαγόρας) (Samos, ca. 582 v.Chr. – Metapontum, ca. 500 v.Chr.) was een Grieks wiskundige, filosoof en hervormer. Hij werd door sommigen als een van de Zeven Wijzen beschouwd. Pythagoras zou meerdere ontdekkingen hebben gedaan, waaronder de stelling van Pythagoras (a² + b² = c²). Hij combineerde voor het eerst wiskunde met theologie. Deze combinatie komt later terug bij Plato, maar ook bij latere theologen, Baruch Spinoza, Leibniz en Kant. Pythagoras heeft steeds een grote invloed op het denken uitgeoefend. (Lees verder)

8 december
Monument op Fort Zeelandia, op 8 december 2009 onthuld door president Ronald Venetiaan

De Decembermoorden is de gangbare term voor het op 8 en 9 december 1982 martelen en vermoorden van vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse. In Suriname, en bij de Surinamers in Nederland, heeft deze gebeurtenis diepe sporen achtergelaten. De Nederlandse regering bevroor uit protest de ontwikkelingshulp aan Suriname.

Op 7, 8 en 9 december 1982 werden vijftien prominente Surinamers die het militaire regime van legerleider Desi Bouterse bekritiseerden uit hun bed gelicht en overgebracht naar Fort Zeelandia, het toenmalig hoofdkwartier van Bouterse, waar ze gemarteld en gefusilleerd werden. Volgens verklaringen van getuigen werden de slachtoffers eerst "voorgeleid" aan Bouterse voordat ze doodgeschoten werden op Bastion Veere, een van de open ruimtes van Fort Zeelandia. (Lees verder)

9 december
Symbool van de KKK

De Ku Klux Klan is de benaming van een aantal verschillende geheime blanke organisaties in de Verenigde Staten die vooral door hun racistisch geweld bekend geworden zijn. Zij legden zich toe op terreur tegen zwarten, kleurlingen en strijders voor hun grondwettelijke rechten, maar waren ook antisemitisch, homofoob, antikatholiek en anticommunistisch en keerden zich tegen nieuwe immigranten. De eerste KKK kreeg grote aanhang in de zuidelijke staten van de VS als blanke reactie op de afschaffing van de slavernij aan het eind van de Amerikaanse Burgeroorlog.

De KKK kende perioden van grote activiteit afgewisseld door lange tijdspannen in de marge van de samenleving. De leden (Klansmen en Klanswomen genoemd) zijn bij hun optreden vaak gemaskerd en kleden zich dan in lange witte, rode, zwarte of blauwe gewaden (toga's of habijten met puntmuts). (Lees verder)

10 december
Het omwentelingslichaam van minste weerstand volgens Newton

Het omwentelingslichaam van minste weerstand (solid of revolution of least resistance) is een omwentelingslichaam dat een dusdanige vorm heeft dat het voortbewegend door een fluïdum minder weerstand ondervindt dan enig ander lichaam met dezelfde basis, hoogte en volume. Het begrip werd geïntroduceerd door Newton in hoofdstuk VII van boek II van de Principia uit 1687, waarmee hij voor het eerst het verband legde tussen rompvorm en weerstand. Met zijn botsingstheorie (shock theory) zou dit een eeuw lang de basis van scheepshydrodynamica vormen. Newton had niet aangegeven hoe hij aan deze vormen was gekomen en zijn methode werd pas in 1704 gepubliceerd. Hij werd dan ook door zijn tijdgenoten niet begrepen. In de eeuwen daarna werd geprobeerd een oplossing te vinden, maar uiteindelijk bleek de botsingstheorie van Newton niet houdbaar. In 1927 leidde Andrew Forsyth met moderne analytische methoden af dat er geen oplossing is voor het probleem van het lichaam van de minste weerstand. (Lees verder)

11 december
Plato, Seneca en Aristoteles op een afbeelding van omstreeks 1325-1335

De westerse filosofie heeft betrekking op de filosofische tradities van de westerse wereld. Hiermee wordt van oudsher Europa bedoeld en later kwam de Nieuwe Wereld met Noord- en Zuid-Amerika daarbij. De westerse filosofie begint vorm te krijgen vanaf de zevende eeuw voor onze jaartelling en is voor een belangrijk deel geworteld in de religies van het westen, het jodendom en het christendom, en de cultuur van het klassieke Griekenland en het Romeinse Rijk. Ze kan grofweg worden ingedeeld in vier perioden: de klassieke filosofie, de middeleeuwse filosofie, de moderne filosofie en de hedendaagse filosofie. De westerse filosofie wordt onderscheiden van de oosterse filosofie die haar oorsprong heeft in Azië. (Lees verder)

12 december
In het Koninklijk Legermuseum aan het Jubelpark te Brussel is een Fairchild C-119 Flying Boxcar te zien.

De vliegtuigramp bij Chièvres was een vliegtuigramp op 12 december 1961 nabij Chièvres, ten zuiden van Aat in Henegouwen, waarbij twee vliegtuigen van de Belgische luchtmacht op elkaar invlogen en neerstortten. Bij het ongeval kwamen dertien mensen om het leven. In de morgen botsten twee toestellen ter hoogte van Montignies-lez-Lens, zo’n vier kilometer ten zuidoosten van het huidige abdijpark Pairi Daiza. De toestellen stegen op vanaf de vliegbasis Melsbroek en voerden op het ogenblik van de impact een landingsmanoeuvre uit. Beide toestellen waren van het type C-119, gekend als "Flying Boxcar", een naoorlogs Amerikaans transportvliegtuig sinds 1947. In het toestel met call-sign OT-CBC (CP23) kwamen alle vijf inzittenden om het leven. In het CP25 met call-sign OT-CBE kwamen alle acht inzittenden om het leven. (Lees verder)

13 december
Henricus Jacobus Jut

Hendrik Jut (19 juli 1851 – 12 juni 1878) was een 19e-eeuwse moordenaar uit Den Haag. Op 13 december 1872 toog hij samen met zijn vrouw naar het huis van mevrouw Van der Kouwen aan de Bocht van Guinee te Den Haag en stak zowel haar als haar nieuwe dienstbode dood. Ze gingen er met alle juwelen en waardepapieren vandoor. In 1876 kreeg Jut levenslang voor dubbele moord. Twee jaar later overleed hij in de gevangenis van Leeuwarden.

Een kermisexploitant bedacht een attractie met de naam Kop van Jut waarop de mensen met mokerslagen hun woede konden afreageren. De échte 'kop' van Jut werd na zijn dood op sterk water gezet en is jarenlang te zien geweest in het anatomisch museum van de Rijksuniversiteit Groningen. (Lees verder)

14 december
Kaart van Atlantis door Patroclus Kampanakis

Atlantis (Oudgrieks Ἀτλαντίς, "dochter van Atlas") is een hypothetisch eilandenrijk waarvan de historiciteit uiterst twijfelachtig is. Atlantis werd voor het eerst vermeld in Plato's dialogen Timaeus en Critias. Door een catastrofe zou het rijk plotseling zijn verdwenen. De Atlantische Oceaan dankt zijn naam aan deze legende. (Lees verder)

15 december
Gustave Eiffel

Gustave Eiffel (15 december 1832 – 27 december 1923) was een Frans constructeur. Hij heeft naam gemaakt met de Eiffeltoren, die in Parijs werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1889. Ook heeft hij het binnenwerk van het vrijheidsbeeld in New York gemaakt. Verder heeft Gustave Eiffel veel spoorbruggen gebouwd, waaronder het Viaduc de Garabit – dat met zijn lengte van 500 meter bij een hoogte van 122 meter over het dal van de Truyère voert – en de Scheldebrug, de langste brug over de Schelde. (Lees verder)

16 december
BRITISH TANK PATROLLING THE MEUSE AT NAMUR

Het Ardennenoffensief was het laatste grote offensief van het Duitse leger aan het westfront in de Tweede Wereldoorlog. De slag vond plaats van 16 december 1944 tot 25 januari 1945 en werd gewonnen door de geallieerden. Hitler was van plan om de noordelijke troepen van de geallieerden af te snijden van hun bevoorrading en daarna te vernietigen. Al sinds de zomermaanden van 1944 liep hij rond met de gedachte om over te gaan tot een groot offensief. Een militaire overwinning achtte hij noodzakelijk om mogelijke onderhandelingen over het beëindigen van het conflict tot een goed einde te brengen. (Lees verder)

17 december
Een Romeinse weg in Pompeii

Een heerweg, met varianten heerstraat, heirbaan of heirweg of in het Latijn via, is een oude Romeinse (lange-afstands)weg. Heer (van het Germaanse harja) is een in het Nederlands in onbruik geraakt woord voor leger. Die naam wijst op het oorspronkelijk doel van deze "snelwegen". De Romeinen legden duizenden kilometers wegen aan naar alle delen en kolonies van het Romeinse Rijk om met hun legers snel ter plaatse te zijn in geval van een opstand. Ook handelaars maakten dankbaar gebruik van deze wegen. Dit feit ligt aan de oorsprong van het gezegde "alle wegen leiden naar Rome". (Lees verder)

18 december
Vlieger

Vliegeren is de kunst een aan een draad verbonden object samengesteld van papier en/of stof en/of stokjes door middel van de wind zo lang mogelijk in de lucht te doen vliegen.

Er zijn talloze (bestuurbare) vliegers van lichte en sterke materialen. Het vliegeren werd mede hierdoor een moderne hobby met allerlei aspecten zoals trick- en teamvliegers, buggyen met een vlieger en een karretje. De laatste ontwikkeling is het zogenaamde kitesurfen, een windsurfplank met een vlieger, in plaats van een zeil. Er wordt voorgesteld om deze nieuwe sport "Kite-Surfing" olympische status te geven.

In Azië en ook wel in bijv. Suriname en Brazilië is het vechtvliegeren populair. Hierbij gaat het erom het touw van de tegenstander door te snijden. (Lees verder)

19 december
Albert Einstein

De massa-energierelatie, in formulevorm genoteerd als E = mc² (spreek uit als e is m c-kwadraat) is een verband tussen de natuurkundige grootheden massa en energie dat in 1905 is afgeleid door Albert Einstein. Dit verband is waar te nemen bij kernreacties, waarbij massa wordt omgezet in stralingsenergie. Kernreacties treden bijvoorbeeld op in de zon (kernfusie) en in een kernreactor (kernsplijting). (Lees verder)

20 december
Kaart van het Ruhrgebied in Duitsland

Het Ruhrgebied (Duits: Ruhrgebiet) is een gebied in Noordrijn-Westfalen met ongeveer 4,9 miljoen inwoners. De belangrijkste plaatsen zijn: Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Dortmund en Hamm. Het gebied wordt grofweg omsloten door de Rijn in het westen, de Ruhr in het zuiden en de Lippe in het noorden.

In de tijd van de industriële revolutie groeide het Ruhrgebied uit tot één van de grootste industriegebieden in Europa. In eerste instantie waren er vooral steenkoolmijnen en staalindustrie, later kwamen er andere industrietakken bij, zoals machinebouw en elektronica. (Lees verder)

21 december
Wrakstukken van het betrokken vliegtuig

De Vliegramp bij Faro was een vliegtuigongeluk op 21 december 1992 op de Luchthaven Faro nabij de Portugese stad Faro, waarbij een McDonnell Douglas DC-10-30CF van de Nederlandse maatschappij Martinair met vluchtnummer 495 neerstortte. Aan boord waren vooral Nederlanders die de Kerstdagen in de Algarve wilden doorbrengen. Van de 13 bemanningsleden en 327 passagiers vonden 54 passagiers en twee stewardessen de dood. Ongeveer 100 mensen raakten gewond.

De Anthony Ruys was een Douglas DC-10 uit 1975 die op 26 november 1975 was overgedragen aan Martinair. Het toestel was inmiddels aan de Koninklijke Luchtmacht verkocht, die het weer terug verhuurde aan Martinair in afwachting van de ombouw tot een KDC-10 tankvliegtuig. Het was genoemd naar Anthony Ruys, oud-commissaris bij Martinair. (Lees verder)

22 december
De oude ingang van het Barlaeus

Het Barlaeus Gymnasium is een zelfstandig openbaar gymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam. De school is genoemd naar de verlatiniseerde naam van de Nederlandse schrijver Kaspar van Baerle (Casparus Barlaeus). De oorspronkelijke Latijnse school werd in 1342 opgericht. Daarmee is dit één van de oudste scholen in Nederland. Sinds de 19e eeuw hanteert de school een gymnasium en de vernoeming naar Barlaeus dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw had de school ongeveer 800 leerlingen en 90 leraren. (Lees verder)

23 december
artist's impression van een zwart gat

Een zwart gat is volgens de algemene relativiteitstheorie een gebied waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen, vanwege de extreme vervorming van de ruimtetijd door de zwaartekracht van een zeer compacte enorme massa. Rond een zwart gat is er een denkbeeldig oppervlak dat als grens optreedt, de waarnemingshorizon, vanwaar licht nog net aan de zwaartekracht van het zwarte gat kan ontsnappen. (Lees verder)

24 december
Munt met afbeelding van Postumus

Marcus Cassianius Latinius Postumus (?–269) was een Romeins keizer van de zomer van 260 tot begin 269. Hij was heerser over het Gallische keizerrijk in oppositie tegen de keizers Gallienus en Claudius Gothicus en dus een usurpator. Postumus wordt door de meeste bronnen over hem beschreven als een goede keizer. Hij wist met succesvolle veldtochten de Franken buiten te houden en zo de westelijke provincies bij elkaar te houden.

Er is niet veel bekend over het vroege leven van Postumus, maar men gelooft dat hij een Bataaf van eenvoudige komaf was, die door eigen bekwaamheid door de rangen van het leger opklom. Zijn geboorteplaats Deusone zou volgens sommigen het huidige Diessen, een dorp ten zuidoosten van het huidige Tilburg geweest kunnen zijn. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk aangezien in Diessen geen aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd zijn aangetroffen. (Lees verder)

25 december
Charles Dickens

Charles Dickens (7 februari 1812 – 9 juni 1870) was een van de belangrijkste Engelse schrijvers van het Victoriaans tijdperk. Dickens werd geboren als zoon van John Dickens en Elizabeth Barrow. Door financiële moeilijkheden van zijn vader (hij werd wegens schulden in de gevangenis gezet) moest de jonge Charles enkele malen zijn school verlaten om te gaan werken. Zo belandde hij op twaalfjarige leeftijd in een schoensmeerfabriek waar hij tien uur per dag moest werken. De omstandigheden waaronder arbeiders moesten leven werden een belangrijk onderwerp in zijn latere werk. Toen hij vijftien was, mocht hij beginnen op een advocatenkantoor. Hij leerde zichzelf stenografie en werd na enige tijd kamerverslaggever voor de Morning Chronicle (1835). Grote bekendheid verwierf hij met The Pickwick Papers. Na het succes hiervan verschenen snel achtereen Oliver Twist (1837-1838), Nicholas Nickleby (1838-1839), The Old Curiosity Shop (1841) en Barnaby Rudge (1841). In 1843 verscheen de eerste en beroemdste van zijn kerstvertellingen: A Christmas Carol in Prose, een verhaal dat nog steeds in allerlei bewerkingen opgevoerd en verfilmd wordt, met name in de kersttijd. (Lees verder)

26 december
Trinity College

Het Trinity College is een onderdeel van de Universiteit van Cambridge. Het is het grootste college van deze universiteit, met ongeveer 700 undergraduate en 430 graduate-studenten. Tevens wordt Trinity gezien als een van de beste academische instellingen ter wereld.

Trinity heeft de naam de aristocratische tak van de universiteit van Cambridge te zijn. Het college is geliefd bij de Britse koninklijke familie. Zo hebben Eduard VII, George VI, prins Hendrik, Willem Frederik van Gloucester en Prins Charles aan het college gestudeerd. De verhouding openbare school ten opzichte van privéschool is ongeveer 2:3.

Trinity heeft een groot aantal noemenswaardige alumni voortgebracht, waaronder 32 Nobelprijswinnaars. (Lees verder)

27 december
Crater Lake in de staat Oregon (VS)

Een kratermeer is een meer dat zich heeft gevormd in een vulkanische krater, caldera of maar. Inkomend water (door neerslag) vult de depressie en vormt een klein verdiept meer, tot een evenwicht tussen het waterpeil in de depressie en het verdampingspeil is bereikt. Soms ligt dat peil hoger dan de kraterrand en ontstaat een overstroming. Bekende kratermeren zijn: Crater Lake, Koerilenmeer en het Tobameer. (Lees verder)

28 december
Markt op het hoofdplein in Ghardaïa (1971)

De Berbers zijn een volk in Noord-Afrika. Van oorsprong leefden de Berbers in een gebied dat zich uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot aan de oase Siwa in Egypte. Tegenwoordig zijn Berbers voornamelijk te vinden in Marokko, Algerije en Libië. Tunesië daarentegen is zodanig gearabiseerd, dat de meeste Berbers de Arabische cultuur en identiteit overnamen, bijvoorbeeld de taal en de keuken. Behalve in andere Afrikaanse landen als Mauritanië, Mali en Ghana, wonen ook zo'n 3 miljoen Berbers in Europa. (Lees verder)

29 december
Een atoomijsbreker: de Yamal

Een atoomijsbreker is een ijsbreker die wordt voortgestuwd door één of meer kernreactoren. De atoomijsbreker werd ontwikkeld door de Sovjet-Unie om de Noordoostelijke Doorvaart bevaarbaar te maken, omdat dit de kortste scheepvaartroute is tussen Europees Rusland en het Russische Verre Oosten en bovendien niet langs buitenlandse kusten loopt. Op 17 augustus 1977 was de Arktika het eerste oppervlakteschip dat ooit de Noordpool bereikte. (Lees verder)

30 december
Dominostenen

Domino is een spel dat met speciale stenen wordt gespeeld. De stenen zijn vaak gemaakt van plastic of hout, vroeger ook van echte steen, bakeliet en ivoor. De stenen zijn langwerpig van vorm. In de standaarddomino-uitvoering hebben de helften nul tot zes ogen maar er zijn ook uitvoeringen met nul tot negen, nul tot twaalf en nul tot achttien ogen. In de standaardset komen alle 28 combinaties van 0 tot 6 eenmaal voor. Domino is zeer populair op het eiland Curaçao en in Latijns-Amerika, en vervult een sleutelrol in de roman Dubbelspel van Frank Martinus Arion. (Lees verder)

31 december
Great Wall of China

De Chinese Muur of Grote Muur is een uit aarde en stenen opgetrokken verdedigingswal in het noorden van China. De 6.259 kilometer lange verdedigingswal, die in het Chinees Muur van 10.000 li (6440 kilometer) heet, moest het Chinese Keizerrijk beschermen tegen vijandelijke nomadische ruitervolkeren en strekt zich uit van Shanhaiguan bij Bo Hai (300 km oostelijk van Peking) tot Lob Nuur in het zuidoostelijk deel van de autonome regio Sinkiang. De gehele verdedigingslinie, inclusief verdedigingsgroeven van 359 kilometer en 2.232 kilometer aan natuurlijke grenzen (rivieren, heuvels en bergen), heeft een lengte van 8.850 kilometer. (Lees verder)