Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie WP:VOC
Zie WP:RFC

Op deze pagina kunnen Wikipedia-gebruikers verzoeken plaatsen om commentaar van de gemeenschap over langslepende conflicten of lastige problemen aangaande het gedrag van gebruikers, teneinde een oplossing ervoor te vinden.

 • Maak alleen van deze pagina gebruik als het conflict of probleem niet onderling kan worden opgelost.
 • Voorzie uw verzoek indien mogelijk van diffs en interne links, zodat eventuele commentators zich eenvoudig kunnen inlezen. Het indienen van ongegronde of niet van werkelijk bewijs voorziene verzoeken voor commentaren betreffende gebruikers is een misbruik van het verzoekproces.
 • Stel de betrokkenen van uw verzoek op de hoogte, zodat zij evt. een reactie hunnerzijds kunnen geven.

Zie ook:

Verkiezing van personen[bewerken]

Beste allemaal,

Als Wikipedia-gemeenschap kennen we een aantal verkiezingen over personen. Dit zijn de (incidentele) verkiezing van afzonderlijke moderatoren, de (halfjaarlijkse) bevestiging van moderatoren en de halfjaarlijkse verkiezing van leden van de Arbitragecommissie.[1] Met name de tweede lijkt keer op keer aanleiding te geven tot discussies.

Directe aanleiding om hier een ieder nadrukkelijk uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan de discussie is deze oproep in de kroeg Aanpassing stemprocedure (over personen), voortvloeiend uit deze discussie.

Ik wil het gesprek hier beginnen met duidelijk in beeld te brengen welke onderdelen er allemaal zijn en dan de gemeenschap vragen tegen welke problemen zij daarbij per onderdeel aanlopen. Daarna kan, in een tweede ronde, per onderdeel gekeken worden naar mogelijke oplossingen en waar nodig kunnen die (derde ronde) nader uitgewerkt en in de vierde ronde in stemming gebracht worden. Als daar wijzigingen uit komen, zullen die worden opgenomen in de betreffende regels.

Mijn opzet is om te proberen de terugkerende discussies in ieder geval voor enige tijd te voorkomen. Hoewel ik zelf (ook) ideeën heb over hoe een en ander beter zou kunnen verlopen, zal ik mijn uiterste best doen om zelf geen stempel te drukken op de uitkomst van deze discussie.

Voor de duidelijkheid: ik ben lid van de Arbitragecommissie, maar zet deze discussie als betrokken gebruiker van Wikipedia op. Ik ben geen moderator (geweest).

Rest mij een ieder uit te nodigen om constructief bij te dragen en te kijken of we met elkaar tot een prettiger werkende gemeenschap kunnen komen.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 okt 2015 02:26 (CET)

Fasen[bewerken]

 1. Inventarisatie: (tot 15 november 2015)
  In deze eerste ronde wil ik een ieder uitnodigen om uiterlijk 15 november 2015 om 20:00 uur (CET) aan te geven welke problemen er in jouw ogen zijn. Het is niet nodig om daarover al met elkaar in discussie te gaan of om oplossingen aan te dragen.
  Mochten er in jouw ogen kopjes ontbreken, voel je vrij om die toe te voegen onder #Problematisch ervaren zaken.
  • Weliswaar wat laat, maar het lijkt me goed om deze fase af te sluiten. Volgende week zal ik de tweede fase opstarten. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 dec 2015 16:02 (CET)
 2. Oplossingen zoeken
 3. Oplossingen uitwerken
 4. Besluitvorming
 5. Invoering wijzigingen

Huidige werking (kort)[bewerken]

Nieuwe moderator[bewerken]

Een kandidaat-moderator geeft op een zelfgekozen moment aan dat hij kandidaat is en waarom hij moderator wil worden. Op dezelfde pagina wordt gestemd en kunnen korte commentaren geplaatst worden. De kandidaat wordt moderator als 168 uur na plaatsing van zijn aanmelding minimaal 75% van de stemmers de kandidatuur gesteund heeft.[2]

Bevestiging moderator[bewerken]

Halfjaarlijks moet een groep moderatoren de gemeenschap om bevestiging[3] vragen.[4]

Verkiezing leden van de Arbitragecommissie[bewerken]

Twee[5] keer per jaar stelt de helft van de leden van de Arbitragecommissie zijn zetel beschikbaar. Zij kunnen zich voor een nieuwe periode verkiesbaar stellen. Anderen uit de gemeenschap kunnen zichzelf eveneens beschikbaar stellen voor deze functie.

Iedere kandidaat stelt zich binnen een aangegeven periode beschikbaar en er is een speciale pagina waarop vragen aan de kandidaten gesteld kunnen worden. 24 uur na het sluiten van de kandidaatstelling begint een stemperiode van een week. De kandidaten die minimaal 75% gehaald hebben worden benoemd voor zover er zetels beschikbaar zijn.[6]

Stemgerechtigd (passief kiesrecht)[bewerken]

Om voor het benoemen van iemand te mogen stemmen, geldt een gelijke eis:
Elke geregistreerde gebruiker die bij aanvang van de stemming meer dan 100 niet-vandalistische bijdragen heeft en de eerste (niet-vandalistische) edit minstens een maand geleden heeft gedaan, mag meedoen.

Vorig jaar oktober is er een discussie gevoerd over het beperken van stemrecht voor niet langer actieve medewerkers. In juni 2015 is deze zonder duidelijke uitkomst afgesloten.

Afzetting (tussendoor)[bewerken]

Voor het afzetten gelden vier verschillende normen, afhankelijk van de rol en de functie van de af te zetten persoon.

Iedere gekwalificeerde gebruiker[7] kan een afzettingsprocedure starten tegen een moderator. Dit is uitgewerkt op Wikipedia:Afzetting moderatoren en WP:RRM#Opzeggen vertrouwen. De moderator blijft aan als 75% van de stemmen voor aanblijven stemt. Voorwaarde voor stemrecht is langer dan 1 maand als geregistreerd gebruiker actief zijn en meer dan 100 niet-vandalistische bewerkingen hebben.

Iedere gebruiker[8] kan een afzettingsprocedure starten tegen een lid van de Arbitragecommissie of tegen de gehele Arbitragecommissie. Om een lid of de commissie weg te stemmen dient 55% van de stemmers vóór aftreden te stemmen. Voor de stemgerechtigdheid wordt verwezen naar de Wikipedia:Stemprocedure, waar als eis gesteld wordt dat iemand 100 (niet-vandalistische) bewerkingen gedaan moet hebben en twee weken actief moet zijn.

Problematisch ervaren zaken[bewerken]

De discrepantie in de eisen voor het organiseren van een afzettingsprocedure lijkt mij niet wenselijk, evenals de discrepantie in de eisen om daar te mogen stemmen. Als het een en ander besproken is, zal ik daarom in ieder geval twee zaken in stemming brengen:

Bevoegdheid organiseren afzetting[bewerken]

Ik zal voorstellen om de eisen om een stemming tot afzetting van een moderator of een lid van de Arbitragecommissie te mogen opzetten gelijk te trekken. Zie #Afzetting (tussendoor) voor de huidige verschillen. (Voor het opzetten van beide dezelfde eis hanteren).

Stemrecht[bewerken]

Ik zal voorstellen om de eisen voor de stemgerechtigdheid gelijk te trekken bij stemmingen over (her)benoeming en afzetting van moderatoren en AC-leden. (Voor alle vier de soorten stemmingen dezelfde eis).

Inventarisatie onderdelen[bewerken]

De aanmelding van kandidaten verloopt doorgaans zonder probleem, de problemen komen daarna. Graag hoor ik hieronder welke problemen jullie in welke fase zien (oplossingsrichtingen en oplossingen zijn nog niet nodig!). Wel speelt er een probleem rond het beperkte aantal kandidaten. Dit komt bij het zoeken van oplossingen, de volgende fase, aanbod.

Bezwarenronde moderatoren[bewerken]
 • Elly (overleg) 2 nov 2015 16:19 (CET) - bij deze procedure kan een enkele persoon, al dan niet gevoed door rancune of een eerder gemaakte "fout", een moderator ernstig beschadigen of demotiveren. Het is imho een onnodige procedure die kan vervallen. Inactiviteitscriterium en afzettignsprocedure zijn voldoende.
 • Het lijkt mij van belang dat er naar gestreefd wordt naar zoveel mogelijk inhoudelijk en "constructief" bezwaar. Bezwaar indienen door een PUNT-actie, wat veelvuldig voorkomt, of in het algemeen bezwaar indienen zonder een duidelijke argumentatie is niet constructief. Een moderator heeft daar niet veel aan. Bovendien frustreert dat het werkelijke doel van de bevestigingen, zijnde het verbeteren of waarborgen van het niveau van het moderatorteam. Zie ook wat ik hier schreef, drie maanden geleden. JurriaanH (overleg) 2 nov 2015 16:56 (CET)
 • Ik begrijp nooit dat moderatoren bezwaren krijgen wegens inactiviteit, terwijl ze nog wel voldoen aan het activiteitscriterium waarover we bij meerderheid besloten hebben. Dit zou niet geaccepteerd moeten worden, net als die PUNT-stemmen. Eens met Elly dus, dit kan afgeschaft worden. Joris (overleg) 3 nov 2015 00:43 (CET)
  • Ik heb in het verleden (en volgens mij ook wel in het heden) moderatoren gezien die vlak voor inactiviteit weer een handvol bijdragen doen en dan vervolgens weer inactief worden. Zulke gebruikers verdienen naar mijn mening de knopjes niet. Sjoerd de Bruin (overleg) 3 nov 2015 08:42 (CET)
   • Meningen zouden m.i. niet moeten tellen als je met zijn allen een criterium afspreekt voor activiteit. Nu wordt de uitslag van die stemming of peiling ondermijnd doordat dit soort bezwaren wel worden geaccepteerd. Dat vind ik geen goede zaak. Joris (overleg) 4 nov 2015 11:10 (CET)
    • Dat ben ik roerend met je eens, beste Joris. Hier en nu tijdens de inventarisatie gaat het juist om die meningen, hoe controversieel ze soms ook moge zijn.
      Klaas `Z4␟` V:  4 nov 2015 12:16 (CET)
      • Bedankt voor jullie input. Ik zie duidelijk dat er signalen zijn dat de (in)activiteitsregel mogelijk aan de orde gesteld kan worden. Dat lijkt me voor deze fase genoeg. In de tweede fase mag iedereen meedenken over of en hoe dat anders zou moeten. Ik kom daar bij (de voorbereiding op) de tweede fase op terug. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 4 nov 2015 12:26 (CET)
 • Ik ben ook voor het afschaffen van de bezwarenronde. Net als bij ArbCom wordt ±50% van de mods gevraagd of ze al dan niet door willen gaan met hun schone taken. Al dan niet gemotiveerd kunnen bevoegde geregistreerden hun goedkeuring kenbaar maken, neutraal zijn of het niet zien zitten.  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:40 (CET)
 • Het probleem met die hele herbevestigingsrondes is ten eerste dat het ieder half jaar weer een heel circus oplevert, waar de encyclopedie in geen enkel opzicht beter van wordt en waar in het algemeen eigenlijk geen mens bij gebaat is. Feitelijk is het ook nergens voor nodig. Iemand wordt moderator omdat hij/zij daartoe het vertrouwen van de gemeenschap krijgt. Er zijn in principe drie redenen om zo'n moderatorschap te beëindigen: a) iemand stapt uit zichzelf op; b) iemand verliest zijn knopjes vanwege de inactiviteitsregel; c) iemand wordt afgezet. De herbevestigingsrondes zijn feitelijk weinig meer dan een geïnstitutionaliseerde afzettingsprocedure. Aangezien die procedure ook zonder herbevestigingsrondes al bestaat, voegen die rondes feitelijk niets toe en kunnen dus rustig worden afgeschaft.
  Ten tweede ben ik niet gelukkig met het aantal van vier bezwaren in de eerste ronde. Ik zou dit aantal liever opgehoogd zien tot ten minste tien; als dit aantal in de eerste ronde niet gehaald wordt, is de kans op afzetting in de tweede ronde toch minimaal.
  Ten derde wil ik graag opmerken dat ik het zeer oneens ben met wat collega Sjoerd de Bruin hierboven schrijft. Het moderatorschap is niet iets dat "verdiend" wordt. Het is geen erebaantje of statussymbool, het zijn gewoon een paar vervelende klusjes die helaas gedaan moeten worden. Als een moderator tijdelijk zijn knopjes niet gebruikt, hoeft dat allerminst te betekenen dat die knopjes niet bij hem/haar in vertrouwde handen zijn. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 19:52 (CET)
 • Afschaffen eerste ronde (geeft alleen maar gezeur, 4 bezwaren is veel te weinig daar zit iemand zo aan). Eventueel gelijk de 2e ronde doen, maar deze ronde niet halfjaarlijks doen, maar 1 x per jaar. Moderatoren dus minder vaak "ter beoordeling" voorleggen aan de gemeenschap. Moderatoren moeten geen mandaat voor jaren hebben, maar een groter vertrouwen (van de gemeenschap in hun functioneren) is wel op zijn plaats. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 12:20 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
Vragenronde leden Arbitragecommissie[bewerken]
 • Zouden we ook voor moderatoren kunnen toepassen  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:52 (CET)
 • Het probleem met de Arbitragecommissie is in het algemeen dat het moeilijk is deze "vol" te krijgen. Regelmatig gebeurt het dat er minder kandidaten dan plaatsen zijn, terwijl de gemeenschap anderzijds wel torenhoge eisen aan potentiële Arbcomleden stelt. Onderbezetting is daardoor een reëel en regelmatig terugkerend probleem, zeker ook omdat er in de praktijk ook mensen in de Arbcom zitten die niet of nauwelijks actief zijn. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden. Maar hoewel het uiteindelijk aan de Arbcom zelf is om te bepalen welke zaken wel en welke niet worden aangenomen, zou ik het geen slechte zaak vinden om zwaardere eisen te stellen aan degenen die een nieuwe zaak indienen (bijvoorbeeld op het gebied van onderbouwing met links en dergelijke). Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 20:03 (CET)
  • Even voor de duidelijkheid, IJzeren Jan, je hebt het hier over zwaardere eisen aan het ingediende verzoek (beter uitgewerkt), niet aan de indiener (meer bewerkingen, langer actief). Deze VoC wil ik vooral beperken tot de verkiezing van personen, niet uitbreiden naar de werkwijze van de Arbitragecommissie. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 4 nov 2015 12:31 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
 • ...
Stemming[bewerken]

Wie mogen er stemmen, geschiedt de stemming openbaar, hoe verloopt de stemming,... Motivatie van de stem komt hieronder aan bod.

 • Elly (overleg) 2 nov 2015 16:22 (CET) - Er moet in het algemeen minder gestemd worden. En als er gestemd moet worden over personen, dient dat naar mijn mening anoniem te gebeuren. De huidige manier van stemmen, met openbare stemverklaringen, leidt tot onderlinge beïnvloeding die imho ongewenst is. Dus op zijn minst zouden stemverklaringen "verboden" moeten worden tijdens de stemming. (Ja, ik heb het zelf ook wel eens afgegeven, een stemverklaring of stemadvies)
 •  Klaas `Z4␟` V:  denkt dat geheime verkiezingen meer vraagtekens oproept dan oplossingen voor vermeende 'problemen' (een veel te zwaar woord voor incidentele onenigheden) biedt. 3 nov 2015 08:44 (CET)
 • Zeer eens met Elly dat er minder gestemd zou moeten worden. Soms krijg ik wel eens de indruk dat een deel van de gebruikers al die stemmingen als een soort politiek spelletje ziet. Welnu, moderatoren en Arbcomleden zijn geen politici, maar gewoon gebruikers met een bezem, en Wikipedia is geen staat of partij, maar gewoon een website. Naar mijn mening heeft al dit "gedoe" helemaal niets meer te maken met het schrijven van een encyclopedie en zou dus tot een minimum beperkt moeten worden.
  Ten tweede zouden stemmingen over personen voorbehouden moeten blijven aan mensen die ook écht deel uitmaken van de encyclopedische crew. Daarom vind ik de huidige eis van 100 niet-vandalistische bijdragen veel te laag, mede ook omdat deze laagdrempeligheid sokpopmisbruik in de hand werkt. Ik zou zeggen: 500 niet-vandalistische bijdragen in de hoofdnaamruimte gedurende het afgelopen jaar is toch wel het minste wat we mogen verwachten. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 21:18 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
 • ...
Motivatie stemmen[bewerken]
 • Als je een bezwaar niet motiveert weet de kandida(a)t(e) niet waarop een tegenstem betrekking heeft.  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:47 (CET)
 • Ik denk dat motivaties erg waardevol zijn. Natuurlijk, soms ontaardt het in vuilspuiterij en oude koeien en dat valt te betreuren. Toch zijn de voordelen naar mijn mening groter dan de nadelen. Niet iedere actieve gebruiker is vertrouwd met de verrichtingen van een kandidaat en stemverklaringen kunnen daar zeer behulpzaam bij zijn. Dat dit tot wederzijdse beïnvloeding kan leiden, vind ik geen enkel probleem. Bovendien zou ik het nogal zuur vinden om niet te worden verkozen dan wel te worden weggestemd zonder te weten waarom. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 21:25 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
 • ...
Andere problemen[bewerken]
 • Naamgeving 'bevestiging' van moderatoren suggereert dat ze in principe aan (moeten?) blijven en niemand nee, dank u voor verleende diensten, maar tot hier en nu en niet verder mag zeggen, quod non. Noem het beestje gewoon bij de naam "verkiezing". Collegiale groeten van  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:59 (CET)
 • ...
Stelselmatig onbebronde toevoegingen door Pieter2‎ (met mogelijk auteursrechtenschendingen)[bewerken]

Ik wil graag het volgende even onder de aandacht brengen . Van Gebruiker:Pieter2, wiens blokkade van een jaar morgen afloopt, zijn een jaar of twee geleden enkele artikelen verwijderd omdat ze geheel of grotendeels letterlijk overgenomen bleken te zijn, veelal van papieren bronnen die niet rechtstreeks via internet raadpleegbaar zijn (alleen het nadien opnieuw aangemaakte De Blauwe Camer bleek gekopieerd van een website). Pieter2 draagt hier echter al (eerst onder een andere naam, meen ik) vanaf 2002 bij gelegenheid actief bij, en heeft door de jaren heen op een vrij groot aantal artikelen doorgaans kleine toevoegingen gedaan die sindsdien vaak min of meer hetzelfde zijn gebleven of licht zijn aangepast. Hij is ook een aantal artikelen gestart die nooit zijn verwijderd.

Op het eerste gezicht (d.w.z. na wat vluchtig zoeken op internet) valt nergens in door hem ooit begonnen artikelen of in toevoegingen van zijn hand die niet wegens copyvio zijn verwijderd nog enige vorm van letterlijke overname te ontdekken, ook niet in de bewerkingsgeschiedenissen. Passages op websites elders die wel letterlijk overeen blijken te komen zijn waarschijnlijk eerder van hier overgenomen, iets wat vrij gewoon is. Pieter2 bleek echter bij ondervragingen in 2013 geen goed beeld te hebben van wat er nu concreet onder copyvio wordt verstaan (voornaamste probleem: zinnen die hij had toegevoegd kwamen volgens veel anderen te letterlijk overeen met de bronnen die hij – na hierover eerst te zijn aangesproken – gebruikt bleek te hebben, zie hiervoor met name deze discussie), blijf ik me dus zorgen maken. (gebruiker:Gouwenaar kan hier misschien ook van meepraten, en anders eventueel gebruiker:Graaf Statler die een jaar of twee geleden heel toevallig hetzelfde boek als Pieter2 in zijn bezit bleek te hebben. Dit bracht toen e.e.a. aan het licht, zie deze, deze en deze oude discussies en verder Gebruiker:Gouwenaar/Aaldriks, waar overigens ook nog andere problemen met door Pieter2 gebruikte bronnen worden genoemd zoals gedateerdheid, wat ik echter hier verder buiten beschouwing laat).

Gezien het bovenstaande blijft het mij dus niet erg lekker zitten dat Pieter2, tot kort voordat hij in 2013 wegens evidente auteursrechtenschendingen een paar maanden geblokkeerd werd (voor de goede orde; zijn blokkade van het afgelopen jaar had een andere reden die niets met copyvio oid van doen had), bij een toevoeging slechts sporadisch ook een bron opgaf, terwijl hij de inhoudelijke gegevens die hij toevoegde toch overduidelijk ergens anders vandaan moet hebben gehaald. Het blijft daarmee dus verre van duidelijk waar al deze door hem toegevoegde teksten op Wikipedia, die niet zelden nog min of meer hetzelfde zijn (terwijl het artikel soms wel door anderen is uitgebreid), in feite op gebaseerd zijn (een willekeurige link ter illustratie: [1]. Zie verder hier. De betreffende artikelen over vogels zijn na de nominaties wel herschreven en alsnog van bronnen voorzien, maar voor zover ik kan nagaan niet door Pieter2 zelf, en aan mijn verzoek om de door hem gebruikte bronnen alsnog zelf toe te voegen heeft hij sowieso nooit enig gehoor gegeven. Hij gaf wel aan zich op bepaalde vogelboeken gebaseerd te hebben, zie de voorgaande link, maar blijkbaar mag niemand weten welke, om een of andere reden. Tot op heden is dus onbekend op welke bronn(en) deze vogelartikelen oorspronkelijk gebaseerd waren). Nog een ander voorbeeld: het eerste artikel dat hij met zijn huidige naam aanmaakte was het later tot een redirect omgewerkte Psychologisch realisme Dit was de versie bij eerste aanmaak, waarbij echter totaal in nevelen blijft gehuld waar deze tekst op is gebaseerd en in hoeverre het daadwerkelijk authentiek werk van Pieter2 is. Op deze manier zijn er naar het laat zich aanzien nog honderden bewerkingen na te lopen.

Ik vermoed dat het veelal papieren bronnen betreft die door Pieter2 zijn gebruikt, en die zouden op zijn minst bij naam genoemd moeten worden zodat desgewenst kan worden vergeleken of, en zo ja in hoeverre, er ook hier sprake is geweest van te letterlijk overschrijven. Overleggen met Pieter2 zelf hierover is met name in 2013 veel gebeurd (zie de bewerkingsgeschiedenis van zijn OP), maar bleek uiterst stroef te verlopen. Pieter2 ontweek veelal inhoudelijke reacties, zie de links naar zijn OP hierboven, en is in de meeste gevallen blijven weigeren om gevraagde bronnen alsnog toe te voegen. Hoewel hij nogal incidenteel bijdroeg, zijn er verder alles bij elkaar naar ik schat toch honderden artikelen die in de loop der jaren door hem zijn bewerkt dan wel geheel nieuw aangemaakt. Dit alles staat overigens geheel los van het feit, dat inhoudelijke toevoegingen hier het liefst natuurlijk altijd van een bronvermelding moeten zijn voorzien. Wat dat betreft voldoet dus niet één slechts een handvol van Pieters inhoudelijke bijdragen alhier daadwerkelijk aan de richtlijnen.

Een mogelijkheid zou misschien zijn dat Pieter2 een bepaalde termijn krijgt om alsnog zoveel mogelijk van zijn inhoudelijke toevoegingen van een bron te voorzien. Desgewenst kan iemand anders de opgegeven bron nakijken en zo controleren of het auteursrecht is nageleefd. Het is wellicht iig handig om een lijst te maken van alle artikelen die ooit door Pieter2 zijn begonnen en niet achteraf verwijderd en al dan niet opnieuw aangemaakt. Als de gevraagde bronvermelding na die termijn uitblijft, kunnen de passages waar het gaat alsnog worden verwijderd. Een uiterste middel zou het verwijderen zijn van alles waarvan ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat dat het (in de onbewerkte versies) copyvio betreft. Maar ja, dat gaat meteen weer erg ver en zou tevens betekenen dat er enkele artikelen over relevante onderwerpen (zoals Dressoir, Maankrater, Fasehoek (astronomie) en Onderstroom) moeten worden verwijderd en heraangemaakt in een versie waarvan 100% vaststaat dat er geen auteursrechten zijn geschonden. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 17:16 (CEST) Oh ja, dit was ik nog even vergeten. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 20:35 (CEST)

Toevoeging: ook op rijksmonumenten.nl zijn teksten terug te vinden die zonder verdere bronvermelding door Pieter2 op Wikipedia zijn gezet. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 18:17 (CEST)

Inmiddels heb ik Ommer Bissingh op de verwijderlijst gezet. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 19:02 (CEST)

Voordat dit in het vergeetboek verdwijnt wil ik er nog aan herinneren dat o.a. de eerste versie van het artikel geboorte (leven) van Pieter2 is [2], maar zoals de meeste van zijn artikelen zonder een enkele bron. Onduidelijk is dus wat de herkomst van de betreffende tekst is. Indien hier auteursrechten zijn geschonden, is het een reële optie dat geboorte (leven) moet worden verwijderd en heraangemaakt.De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 10:41 (CET). Verder valt me nu ook op dat na deze (eveneens bronloze) aanvulling door Pieter2, het artikel nauwelijks meer is aangepast. De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 10:54 (CET)

Reacties[bewerken]

 • Lijkt op hetze tegen een collega gericht. Daar is deze pagina m.i. niet voor bedoeld. Overleg rechtstreeks met hem via WikiMail of zijn OP.  Klaas `Z4␟` V:  11 aug 2015 17:29 (CEST)
  Niets hetze. Ik hou voor alles de mogelijkheid open dat Pieter2 gewoon helemaal zijn eigen teksten heeft toegevoegd, ofschoon er gezien het verleden de nodige redenen zijn om daaraan te twijfelen. Maar zelfs in dat geval had hij meteen bij de aanvulling gewoon moeten aangeven waar hij zijn gegevens zelf vandaan had. Dat is toch heel normaal bij dit soort onderwerpen? Enkele voorbeelden: hier, en waar deze toevoeging (op Solitaire bij) op gebaseerd was weet nog steeds niemand behalve Pieter2 zelf (terzijde: deze tekst blijkt op zijn beurt weer te zijn overgenomen in een scholierenwerkstuk dat elders op internet staat). En OK, hier deed hij het bij de daaropvolgende edit wel goed, maar inmiddels heb ik op Overleg:Tram wel een vraag hierover gesteld. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 19:20 (CEST)
 • Linkje naar artikelen die Pieter2 nieuw heeft aangemaakt: [3] - Josq (overleg) 13 aug 2015 17:43 (CEST)
  Bedankt, het zijn er dus meer dan ik dacht. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 17:56 (CEST)
  Wow, zijn jullie sinds mei opeens weer vrienden geworden? Pieter2 (overleg) 15 aug 2015 01:31 (CEST)
 • Lijstje maken van te controleren artikel en in een rustig tempo nalopen. EvilFreD is daar handig in. Niets onaardigs aan, wel veel werk. Edoch, bij twijfel is het beter te controleren. The Banner Overleg 24 aug 2015 15:22 (CEST)
  Josq gaf hierboven al een overzicht van alle artikelen die door Pieter2 zijn gestart en tot op heden in de hoofdnaamruimte staan (het waren er eerst meer, maar een deel is verwijderd wegens aangetoonde auteursrechtenschending). Zie verder een nog aan te vullen overzicht van losse en nagenoeg allemaal bronloze toevoegingen:
  [4]
  [5]
  [6]
  [7]
  [8]
  [9]
  [10]
  [11]
  [12]
  [13]
  [14]
  [15]
  [16]
  [17]
  [18]
  [19]
  [20]
  Ik herhaal nog eens kernvraag: waar komen al deze toevoegingen vandaan? Ze moeten toch op externe bronnen gebaseerd zijn, de enige andere mogelijkheid is dat Pieter2 alles zelf heeft verzonnen. Overigens is een deel van de toegevoegde teksten van zichzelf al niet encyclopedisch, ze doen qua stijl nog het meest aan als teksten uit een folder, flyer, handboekje of gids (wat wellicht al een hint kan zijn mbt de nog onbekende bronnen). Het radicaalst (en, heel misschien, uiteindelijk het best) zou zijn om al deze toevoegingen gewoon te verwijderen, maar ik wilde Pieter2 eerst de kans geven om zelf alsnog de ontbrekende bronnen overal voor op te geven en open kaart te spelen door bijv. de exacte teksten waar hij zich bij zijn eigen toevoegingen op gebaseerd heeft te citeren. Helaas lijkt het er totaal niet op dat hij hiertoe bereid is. De Wikischim (overleg) 24 aug 2015 16:35 (CEST)
  Overigens is het verhaal hiermee geenszins afgelopen. Als mijn vermoeden dat de meeste van deze bronloze toevoegingen niet voldoen aan de regels mbt het auteursrecht inderdaad klopt (hoe dan ook zijn ze in deze vorm nog niet in orde voor Wikipedia aangezien ze bronloos zijn), dan betekent dat dat heel veel andere sites (zoals het reeds genoemde rijksmonumenten.nl, daarnaast algemene toeristische sites als vakantieplaatsen.nl) via Wikipedia ook het auteursrecht hebben geschonden. Op allerlei sites zijn duidelijk vanaf hier gekopieerde definities en passages terug te vinden, waarvan een deel eerder door Pieter2 op Wikipedia is gezet. En er zijn ook blogs te vinden waar de betreffende stukken tekst soms letterlijk worden aangehaald. De Wikischim (overleg) 24 aug 2015 17:07 (CEST)
  Het radicaalst is om gewoon alle door hem aangemaakte artikelen plus alle artikelen waaraan hij grote toevoegingen heeft gedaan te controleren. Maar zelfs als Pieter2 een bronvermelding levert, zal het artikel/edit gecontroleerd moeten worden. Ter uitsluiting van etc. Natuurlijk in de hoop dat hij van blaam gezuiverd kan worden maar anders voor het opbouwen van een dossier. The Banner Overleg 24 aug 2015 23:32 (CEST)
  Tja, dat controleren wordt sowieso toch pas mogelijk als we eerst exact weten welke bronnen hij heeft gebruikt (ik vermoed dat het veelal om niet via google raadpleegbare bronnen gaat, afgezien van enkele websites waarvan nu al vaststaat dat er hele teksten letterlijk zijn gekopieerd). Zo lang Pieter2 echter blijft weigeren dat te melden, rest er dus niets anders dan al zijn inhoudelijke toevoegingen, dus zowel de door hem begonnen artikelen (meestal alleen artikeltjes) als zijn uitbreidingen van bestaande artikelen, als stelselmatig onbetrouwbaar want mogelijk copyvio aan te merken. Alles verwijderen is wmb dan een reële, en misschien zelfs uiteindelijk de enige optie. Dat er dan misschien ook enkele zaken worden weggegooid die niet onder copyvio vallen is jammer, maar collateral damage. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 11:01 (CEST)
  Nee! Weggooien van artikelen op naam van de aanmaker alleen is een levensgevaarlijke ontwikkeling en een directe bedreiging van de encyclopedie. The Banner Overleg 25 aug 2015 11:56 (CEST)
  Van Pieter2 weet ik het niet zo zeker, maar in het geval van Menke ben ik daar beslist een groot voorstander van. Ik heb een keer voorgerekend (als je wilt, geef ik een link) dat we, als we in dit tempo doorgaan met controleren, nog ettelijke jaren bezig zijn voor al haar troep is opgeruimd. Sijtze Reurich (overleg) 28 aug 2015 17:41 (CEST)
  Blijkens de voorgeschiedenis is er alle reden om wantrouwig te zijn. De keren dat men er tot nu toe in slaagde de gebruikte bron (zelden door Pieter2 zelf opgegeven) te traceren, bleek er zonder uitzondering sprake van auteursrechtenschending, waarbij soms hele teksten letterlijk waren gekopieerd. Of er waren alleen een paar woorden gewijzigd waardoor de tekst nog voor 90% overeenkwam met het origineel. Zie ook de links aan het begin van deze pagina. Ik voel er daarom niet zoveel voor om Pieter2 nog het voordeel van de twijfel te geven. Dat zou nl. in feite betekenen dat je op Wikipedia makkelijk auteursrechtenschendende teksten kunt toevoegen, als je de gebruikte bron maar niet mee opgeeft en zorgt dat die niet goed traceerbaar is. Beter geen precedentwerking. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 12:27 (CEST)
  Overigens werd, geheel los nog van de copyvio, twee jaar geleden door Gouwenaar ook al vastgesteld dat een van de schaarse wel boven water gekomen bronnen die door Pieter2 zijn gebruikt, een publicatie van J. Aaldriks van rond 1965, zich helemaal niet goed leent als basis voor een encyclopedische tekst (de bron was zelf onvolledig, op verschillende punten inmiddels achterhaald, gaf de feiten niet goed/selectief weer; zie hier). Bij mij is hierdoor toch de vrees gewekt dat dit het topje van de ijsberg is, Pieter2's overige bijdragen in aanmerking genomen. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 12:52 (CEST)
  Zelfs prutswerk/copyvio dient met ere en argumenten afgeschoten te worden, niet louter op een verdenking of auteursnaam. The Banner Overleg 25 aug 2015 12:58 (CEST)
 • Het is misschien nog geen regel op Wikipedia (maar dan wordt het hoog tijd dat het een regel wordt). Maar ik ben van mening dat als iemand gevraagd wordt welke bronnen zijn gebruikt bij een bepaalde toevoeging, diegene geacht moet worden om die bronnen te overleggen. En als dat lastig is (bijvoorbeeld omdat de bewerking al lange tijd geleden heeft plaatsgevonden) in ieder geval de indruk moet wekken mee te werken om die bronnen boven water te krijgen. Pieter2 doet stelstelmatig geheimzinnig over zijn bronnen en werkt onvoldoende mee bij verzoeken om bronvermelding. Het is niet gek dat je dan de verdenking op je laadt van auteursrechtenschending. Als dan in die gevallen waar de bron wél boven water komt, inderdaad sprake is van auteursrechtenschending, dan vind ik het naief om te veronderstellen dat dat bij de andere bijdragen waar de gebruiker om bronvermelding is gevraagd, niet het geval zou zijn. WP:AGF is een goede basisinstelling, maar geen vrijbrief voor naïviteit. De Wikischim heeft regelmatig de discussie met Pieter2 opgezocht, als daar onvoldoende bevredigend resultaat uitkomt is het niet zo gek dat de gemeenschap om commentaar wordt gevraagd. Het voeren van een "hetze" is dan een flauw en onterecht verwijt.
  Als Pieter2 niet snel gaat meewerken met verzoeken om bronvermelding, vind ik het een reële optie om nieuwe bijdragen van zijn hand stelselmatig ofwel te voorzien van "Sjabloon:Bron?", ofwel volledig terug te draaien met verzoek om bronvermelding, net zoals we dat doen met anonieme bijdragen die we niet vertrouwen. Wat er dan met zijn oude bijdragen moet gebeuren? Als er vrijwilligers zijn die al zijn bijdragen willen controleren, graag, maar de kans dat dan nog lang auteurrechtenschending blijft staan is dan erg groot. Wat mij betreft dan liever rigoreus het mes erin. Het moet iedereen duidelijk zijn en worden dat het tolereren van auteursrechtenschending zo'n beetje de grootste bedreiging van deze encyclopedie is. Itsme (overleg) 31 okt 2015 19:36 (CET)
  Het probleem beperkt zich niet tot deze kwestie, dus dat er mogelijk nog steeds auteursrechtenschendende en hoe dan ook geheel bronloze toevoegingen van Pieter2 op WP staan, maar strekt zich ook daarbuiten uit. Naderhand hebben diverse sites die teksten op hun beurt hergebruikt (voorbeeld; op rijksmonumenten.nl heb ik het ook al gezien, maar het valt zo niet terug te vinden). Het zou nogal wat zijn als een dergelijke behoorlijk bekende site straks via Wikipedia auteursrechten geschonden zou blijken te hebben. De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 09:37 (CET)Later nog wat anagepast
 • Terloops kan ik het nu niet laten erbij te melden dat Pieter2, hoewel het hier speciaal om hem gaat, zeker niet de enige is. Zie bijv. Overleg gebruiker:Evil berry##Oude toevoeging (2008) op Hera met dezelfde gevolgen (zie de link naar twiedel.nl). Het betreft hier het gebruik van 19e-eeuwse bronnen waardoor er formeel gezien misschien niet van auteursrechtenschending kan worden gesproken, maar niettemin hetzelfde principe (hier is het overschrijven trouwens rechtstreeks traceerbaar, de toevoeger zelf heeft links naar googlebooks geplaatst). De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 09:46 (CET)
 • Een auteur kan actie ondernemen tegen schending van zijn auteursrecht. Ik zie dat de Foundation haar handen van een dergelijke schending aftrekt. Betekent dit dat alleen de individuele medewerker juridisch is aan te pakken? Ik lees hierboven de vrees dat ook het project zelf beschadigd wordt als er auteursrechtenschendingen plaats vinden. Dat is vooralsnog koffiedik kijken, denk ik. Houden mensen op mee te werken als anderen de rechten van auteurs niet respecteren? Raadplegen mensen Wikipedia niet meer als zij weten dat er dieven onder ons zijn? Ik denk dat Wikipedia de schok zal doorstaan als een auteur aantoont dat een medewerker van Wikipedia zijn tekst heeft gebruikt. Maar ik denk dat Wikipedia als gemeenschap een soort morele plicht heeft om schending van auteursrechten zoveel als mogelijk te voorkomen. Zij voldoet aan die plicht als zij medewerkers vraagt bronnen te vermelden, zeker als er expliciet om gevraagd wordt vanwege een verdenking van schending van auteursrechten. Geeft iemand die bron niet dan is het spijtig van het werk dat deze persoon erin heeft gestoken, maar ik zou er dan voor zijn de verdachte tekst weg te nemen. Sidallum (overleg) 17 nov 2015 12:21 (CET)

Update[bewerken]

Ik zie net dat Pieter2 opnieuw langdurig is geblokkeerd (om een reden die verder geheel losstaat van de kwestie op deze pagina). Hij kan dus zelf iig het komende jaar niets meer doen aan zijn eerdere verdachte toevoegingen. Ik voel er inmiddels toch wel het meest voor om veiligheidshalve alle bronloze artikelen die door hem zijn begonnen maar weg te gooien, waarna iemand anders ze opnieuw aan kan maken. De Wikischim (overleg) 20 nov 2015 12:50 (CET)

Dan kun je net zo goed willen om alle bronloze artikelen naar de prullenbak te verwijzen. Niet slechts degene van een bepaalde auteur; dat is namelijk (ik verval in herhaling) een hetze en nog wel tegen iemand die zich een jaar lang niet kan verdedigen. Collegiale groeten en een nog collegialer 2016!  Klaas `Z4␟` V:  29 dec 2015 11:22 (CET)
Alle bronloze artikelen simpelweg naar de prullenbak verwijzen zou ik persoonlijk niet eens zo'n slecht idee vinden. Bij door Pieter2 begonnen artikelen is er bovendien de verzwarende factor van vermoedelijke copyvio (juist doordat hij slechts sporadisch bronnen heeft opgegeven, blijft het bij een vermoeden, dat echter wel redelijk gegrond is). Tel dat bij elkaar op en verwijderen wordt de meest voor de hand liggende optie De Wikischim (overleg) 29 dec 2015 11:35 (CET)

Een kleine correctie op wat De Wikischim hierboven stelt: "...en anders eventueel [[gebruiker:Graaf Statler]] die een jaar of twee geleden heel toevallig hetzelfde boek als Pieter2 in zijn bezit bleek te hebben. ...". Betreffende gebruiker heeft zelf (achteraf) beweerd het boek nooit in bezit te hebben gehad, maar met bluf anderen laten geloven dat dit wel het geval was. Een bijdrage die een uur later door een derde werd verwijderd.bron

Precedentenwerking: voor de artikelen, aangemaakt met account Knowle, is tijdelijk een specifiek sjabloon gebruikt t.b.v. opruimwerkzaamheden. Onderaan iedere artikel wordt namelijk verwezen naar Voorbehoud - auteursrechten. Daar staat: "Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf.". Bij een sterk vermoeden dat met een specifiek account structureel auteursrechtelijk beschermde teksten ten onrechte als zijnde GFDL / CC-BY-SA 3.0 vrijgegeven is, een vermoeden die ook onderbouwd kan worden, dan dient op zijn minst de argeloze lezer hiertegen gewaarschuwd te worden. Bijvoorbeeld met een vergelijkbaar, tijdelijk, sjabloon als die voor Knowle gebruikt werd. Pieter2 kan de (gerezen) twijfel over de copyvio wegnemen door (alsnog) gebruikte bronnen aan te dragen conform het adagium: Wie zaken aan Wikipedia toevoegt dient deze ook desgevraagd te onderbouwen. Dat slaat niet alleen op de inhoud maar ook op de auteursrecht / herkomst van de geschreven tekst. Kortom, we zijn verplicht om de lezer te waarschuwen dat de tekst (mogelijk) niet onder GFDL/CC-BY-SA valt. Naar de oorzaak van deze handelswijze kunnen we slechts gissen: of er sprake is van goede wil of niet, dat neemt de copyvio niet weg. BlueKnight 19 jan 2016 21:36 (CET)

Het hele punt is: Pieter2 werd begin 2013 – inmiddels dus drie jaar geleden – al dringend verzocht om zelf alsnog de gevraagde bronnen voor zijn inhoudelijke bijdragen te geven (nadat Graaf Statler toevallig had ontdekt dat hij teksten over gebouwen letterlijk overschreef uit een oude bron die anderen vervolgens hebben moeten traceren, aangezien Pieter2 er zelf geen woord over losliet). Pieter2 is dit sindsdien nagenoeg overal blijven verzuimen, hoeveel verschillende gebruikers zich er inmiddels ook mee hebben bemoeid. De kans dat hij alsnog daartoe bereid is, lijkt me inmiddels wel erg klein geworden. Nu is hij bovendien nog voor een jaar geblokkeerd, dus hij kan sowieso al zelf niets meer doen. Wmb is verwijderen van al zijn bijdragen die mogelijk copyvio zijn dan de enige serieuze optie die nog voor de hand ligt (liever dus dan een waarschuwingssjabloon). Ik denk dat iig Geboorte (leven), dat bijna geheel van de hand van Pieter2 is en tot op heden nog steeds geen enkele bron heeft, beter verwijderd en opnieuw aangemaakt kan worden. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 11:57 (CET)
(Na de hele bijdrage van BK hierboven nog eens goed bekeken te hebben). @Blueknight: volgens mij blufte Graaf Statler juist door te beweren dat hij het boekje niet had. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik het zelf ook erg verwarrend vond worden op die manier, ik had veel liever gehad dat Statler gewoon geheel on-topic was gebleven zonder rare draaisels. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 12:02 (CET)
Zeer tot mijn verbazing heb ik tot op heden geen (of ik heb ze niet herkend) artikelen van Pieter2 op WP:TBP gezien. Wachten tot hij weer terug is is in mijn mening zinloos. Maar in plaats van klagen lijkt het mij beter dat iemand (enkelvoud of meervoud) in een rustig tempo de door Pieter2 aangemaakte artikelen gaat nalopen. Na de controle van een artikel zijn er de volgende mogelijkheden: 1) het artikel blijkt betrouwbaar en copyvio-vrij te zijn >> klaar; 2) er is twijfel over betrouwbaarheid en/of copyvio van het artikel >> WP:TBP; 3) aantoonbaar onbetrouwbaar >> nuweg; 4) aantoonbaar copyvio >> indien mogelijk versies opruimen anders nuweg. Geen genade maar hakken, edoch zelfs prutswerk/copyvio dient met ere en argumenten afgeschoten te worden, niet louter op een verdenking of auteursnaam. The Banner Overleg 20 jan 2016 15:49 (CET)
Zijn er wel geweest hoor. Een paar van zijn artikelen (hierboven staan ook voorbeelden) zijn reeds op WP:TBP beland en verwijderd omdat ze vrijwel woord voor woord bleken te zijn overgeschreven van websites (bijv. Ommer Bissingh, ik ben hier zelf nog zeer coulant geweest door geen nuweg-sjabloon te gebruiken). In deze paar gevallen was de bron dus rechtstreeks te traceren, maar voor de meeste andere artikelen en overige toevoegingen die in de loop der jaren (minstens vanaf 2007!) door Pieter2 zijn gedaan geldt dat niet, terwijl de stijl bijv. wel erg aan iets uit een geschreven bron zoals een gids of handboek doet denken. Dat is tevens de kern van dit hele issue. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 16:37 (CET)
Wellicht ten overvloede: ZELFS indien de overige toevoegingen van Pieter2 géén copyvio zouden zijn, dan nog zijn ze in deze vorm niet in orde aangezien de gebruikte bron bijna nooit mee is opgegeven. Er blijft zodoende hoe dan ook erg weinig van Pieter2's hand over dat werkelijk voor Wikipedia geschikt is. Helaas, ik kan het nu eenmaal niet mooier maken dan het is. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 16:53 (CET)
Bronloosheid is - helaas - geen grond voor verwijdering. The Banner Overleg 20 jan 2016 19:09 (CET)
@The Banner: Bewijzen dat iets copyvio-vrij is, is toch per definitie onmogelijk? Je kunt hoogstens zeggen, dat het geen copyvio is van bron 1, 2, 3 etc. Maar hoe zit het met bron 100? Hoe weet je zeker dat er geen bron 101 is? Cattivi (overleg) 21 jan 2016 22:12 (CET)
Alles goed en wel, maar blijft het feit dat jullie iemand be-/veroordelen die zich niet mag verdedigen. Voorstel: verplaatsen naar de OP van Pieter2 als hij deze tenminste nog kan bewerken. Zo niet: in de ijskast tot hij is gedeblokkeerd.  Klaas `Z4␟` V:  30 jan 2016 11:50 (CET)
Onzin. Ten eerste had Pieter2 zelf maar moeten zorgen dat hij niet geblokkeerd werd (zij het voor iets dat met deze kwestie verder niets te maken heeft). Ten tweede heeft het sowieso niets met "aanvallen/verdedigen" te maken, enkel met de integriteit van de door Pieter2 gedane toevoegingen (iets wat ik nou ook al tig keer heb uitgelegd). De Wikischim (overleg) 31 jan 2016 12:13 (CET)

Lopende verzoeken[bewerken]

Gesloten verzoeken[bewerken]

Afgeronde verzoeken[bewerken]