Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie WP:VOC
Zie WP:RFC

Op deze pagina kunnen Wikipedia-gebruikers verzoeken plaatsen om commentaar van de gemeenschap over langslepende conflicten of lastige problemen aangaande het gedrag van gebruikers, teneinde een oplossing ervoor te vinden.

 • Maak alleen van deze pagina gebruik als het conflict of probleem niet onderling kan worden opgelost.
 • Voorzie uw verzoek indien mogelijk van diffs en interne links, zodat eventuele commentators zich eenvoudig kunnen inlezen. Het indienen van ongegronde of niet van werkelijk bewijs voorziene verzoeken voor commentaren betreffende gebruikers is een misbruik van het verzoekproces.
 • Stel de betrokkenen van uw verzoek op de hoogte, zodat zij evt. een reactie hunnerzijds kunnen geven.

Zie ook:

Inhoud

Lopende verzoeken[bewerken]

Verkiezing van personen[bewerken]

Beste allemaal,

Als Wikipedia-gemeenschap kennen we een aantal verkiezingen over personen. Dit zijn de (incidentele) verkiezing van afzonderlijke moderatoren, de (halfjaarlijkse) bevestiging van moderatoren en de halfjaarlijkse verkiezing van leden van de Arbitragecommissie.[1] Met name de tweede lijkt keer op keer aanleiding te geven tot discussies.

Directe aanleiding om hier een ieder nadrukkelijk uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan de discussie is deze oproep in de kroeg Aanpassing stemprocedure (over personen), voortvloeiend uit deze discussie.

Ik wil het gesprek hier beginnen met duidelijk in beeld te brengen welke onderdelen er allemaal zijn en dan de gemeenschap vragen tegen welke problemen zij daarbij per onderdeel aanlopen. Daarna kan, in een tweede ronde, per onderdeel gekeken worden naar mogelijke oplossingen en waar nodig kunnen die (derde ronde) nader uitgewerkt en in de vierde ronde in stemming gebracht worden. Als daar wijzigingen uit komen, zullen die worden opgenomen in de betreffende regels.

Mijn opzet is om te proberen de terugkerende discussies in ieder geval voor enige tijd te voorkomen. Hoewel ik zelf (ook) ideeën heb over hoe een en ander beter zou kunnen verlopen, zal ik mijn uiterste best doen om zelf geen stempel te drukken op de uitkomst van deze discussie.

Voor de duidelijkheid: ik ben lid van de Arbitragecommissie, maar zet deze discussie als betrokken gebruiker van Wikipedia op. Ik ben geen moderator (geweest).

Rest mij een ieder uit te nodigen om constructief bij te dragen en te kijken of we met elkaar tot een prettiger werkende gemeenschap kunnen komen.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 okt 2015 02:26 (CET)

Fasen[bewerken]

 1. Inventarisatie: (tot 15 november 2015)
  In deze eerste ronde wil ik een ieder uitnodigen om uiterlijk 15 november 2015 om 20:00 uur (CET) aan te geven welke problemen er in jouw ogen zijn. Het is niet nodig om daarover al met elkaar in discussie te gaan of om oplossingen aan te dragen.
  Mochten er in jouw ogen kopjes ontbreken, voel je vrij om die toe te voegen onder #Problematisch ervaren zaken.
 2. Oplossingen zoeken
 3. Oplossingen uitwerken
 4. Besluitvorming
 5. Invoering wijzigingen

Huidige werking (kort)[bewerken]

Nieuwe moderator[bewerken]

Een kandidaat-moderator geeft op een zelfgekozen moment aan dat hij kandidaat is en waarom hij moderator wil worden. Op dezelfde pagina wordt gestemd en kunnen korte commentaren geplaatst worden. De kandidaat wordt moderator als 168 uur na plaatsing van zijn aanmelding minimaal 75% van de stemmers de kandidatuur gesteund heeft.[2]

Bevestiging moderator[bewerken]

Halfjaarlijks moet een groep moderatoren de gemeenschap om bevestiging[3] vragen.[4]

Verkiezing leden van de Arbitragecommissie[bewerken]

Twee[5] keer per jaar stelt de helft van de leden van de Arbitragecommissie zijn zetel beschikbaar. Zij kunnen zich voor een nieuwe periode verkiesbaar stellen. Anderen uit de gemeenschap kunnen zichzelf eveneens beschikbaar stellen voor deze functie.

Iedere kandidaat stelt zich binnen een aangegeven periode beschikbaar en er is een speciale pagina waarop vragen aan de kandidaten gesteld kunnen worden. 24 uur na het sluiten van de kandidaatstelling begint een stemperiode van een week. De kandidaten die minimaal 75% gehaald hebben worden benoemd voor zover er zetels beschikbaar zijn.[6]

Stemgerechtigd (passief kiesrecht)[bewerken]

Om voor het benoemen van iemand te mogen stemmen, geldt een gelijke eis:
Elke geregistreerde gebruiker die bij aanvang van de stemming meer dan 100 niet-vandalistische bijdragen heeft en de eerste (niet-vandalistische) edit minstens een maand geleden heeft gedaan, mag meedoen.

Vorig jaar oktober is er een discussie gevoerd over het beperken van stemrecht voor niet langer actieve medewerkers. In juni 2015 is deze zonder duidelijke uitkomst afgesloten.

Afzetting (tussendoor)[bewerken]

Voor het afzetten gelden vier verschillende normen, afhankelijk van de rol en de functie van de af te zetten persoon.

Iedere gekwalificeerde gebruiker[7] kan een afzettingsprocedure starten tegen een moderator. Dit is uitgewerkt op Wikipedia:Afzetting moderatoren en WP:RRM#Opzeggen vertrouwen. De moderator blijft aan als 75% van de stemmen voor aanblijven stemt. Voorwaarde voor stemrecht is langer dan 1 maand als geregistreerd gebruiker actief zijn en meer dan 100 niet-vandalistische bewerkingen hebben.

Iedere gebruiker[8] kan een afzettingsprocedure starten tegen een lid van de Arbitragecommissie of tegen de gehele Arbitragecommissie. Om een lid of de commissie weg te stemmen dient 55% van de stemmers vóór aftreden te stemmen. Voor de stemgerechtigdheid wordt verwezen naar de Wikipedia:Stemprocedure, waar als eis gesteld wordt dat iemand 100 (niet-vandalistische) bewerkingen gedaan moet hebben en twee weken actief moet zijn.

Problematisch ervaren zaken[bewerken]

De discrepantie in de eisen voor het organiseren van een afzettingsprocedure lijkt mij niet wenselijk, evenals de discrepantie in de eisen om daar te mogen stemmen. Als het een en ander besproken is, zal ik daarom in ieder geval twee zaken in stemming brengen:

Bevoegdheid organiseren afzetting[bewerken]

Ik zal voorstellen om de eisen om een stemming tot afzetting van een moderator of een lid van de Arbitragecommissie te mogen opzetten gelijk te trekken. Zie #Afzetting (tussendoor) voor de huidige verschillen. (Voor het opzetten van beide dezelfde eis hanteren).

Stemrecht[bewerken]

Ik zal voorstellen om de eisen voor de stemgerechtigdheid gelijk te trekken bij stemmingen over (her)benoeming en afzetting van moderatoren en AC-leden. (Voor alle vier de soorten stemmingen dezelfde eis).

Inventarisatie onderdelen[bewerken]

De aanmelding van kandidaten verloopt doorgaans zonder probleem, de problemen komen daarna. Graag hoor ik hieronder welke problemen jullie in welke fase zien (oplossingsrichtingen en oplossingen zijn nog niet nodig!). Wel speelt er een probleem rond het beperkte aantal kandidaten. Dit komt bij het zoeken van oplossingen, de volgende fase, aanbod.

Bezwarenronde moderatoren[bewerken]
 • Elly (overleg) 2 nov 2015 16:19 (CET) - bij deze procedure kan een enkele persoon, al dan niet gevoed door rancune of een eerder gemaakte "fout", een moderator ernstig beschadigen of demotiveren. Het is imho een onnodige procedure die kan vervallen. Inactiviteitscriterium en afzettignsprocedure zijn voldoende.
 • Het lijkt mij van belang dat er naar gestreefd wordt naar zoveel mogelijk inhoudelijk en "constructief" bezwaar. Bezwaar indienen door een PUNT-actie, wat veelvuldig voorkomt, of in het algemeen bezwaar indienen zonder een duidelijke argumentatie is niet constructief. Een moderator heeft daar niet veel aan. Bovendien frustreert dat het werkelijke doel van de bevestigingen, zijnde het verbeteren of waarborgen van het niveau van het moderatorteam. Zie ook wat ik hier schreef, drie maanden geleden. JurriaanH (overleg) 2 nov 2015 16:56 (CET)
 • Ik begrijp nooit dat moderatoren bezwaren krijgen wegens inactiviteit, terwijl ze nog wel voldoen aan het activiteitscriterium waarover we bij meerderheid besloten hebben. Dit zou niet geaccepteerd moeten worden, net als die PUNT-stemmen. Eens met Elly dus, dit kan afgeschaft worden. Joris (overleg) 3 nov 2015 00:43 (CET)
  • Ik heb in het verleden (en volgens mij ook wel in het heden) moderatoren gezien die vlak voor inactiviteit weer een handvol bijdragen doen en dan vervolgens weer inactief worden. Zulke gebruikers verdienen naar mijn mening de knopjes niet. Sjoerd de Bruin (overleg) 3 nov 2015 08:42 (CET)
   • Meningen zouden m.i. niet moeten tellen als je met zijn allen een criterium afspreekt voor activiteit. Nu wordt de uitslag van die stemming of peiling ondermijnd doordat dit soort bezwaren wel worden geaccepteerd. Dat vind ik geen goede zaak. Joris (overleg) 4 nov 2015 11:10 (CET)
    • Dat ben ik roerend met je eens, beste Joris. Hier en nu tijdens de inventarisatie gaat het juist om die meningen, hoe controversieel ze soms ook moge zijn.
      Klaas `Z4␟` V:  4 nov 2015 12:16 (CET)
      • Bedankt voor jullie input. Ik zie duidelijk dat er signalen zijn dat de (in)activiteitsregel mogelijk aan de orde gesteld kan worden. Dat lijkt me voor deze fase genoeg. In de tweede fase mag iedereen meedenken over of en hoe dat anders zou moeten. Ik kom daar bij (de voorbereiding op) de tweede fase op terug. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 4 nov 2015 12:26 (CET)
 • Ik ben ook voor het afschaffen van de bezwarenronde. Net als bij ArbCom wordt ±50% van de mods gevraagd of ze al dan niet door willen gaan met hun schone taken. Al dan niet gemotiveerd kunnen bevoegde geregistreerden hun goedkeuring kenbaar maken, neutraal zijn of het niet zien zitten.  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:40 (CET)
 • Het probleem met die hele herbevestigingsrondes is ten eerste dat het ieder half jaar weer een heel circus oplevert, waar de encyclopedie in geen enkel opzicht beter van wordt en waar in het algemeen eigenlijk geen mens bij gebaat is. Feitelijk is het ook nergens voor nodig. Iemand wordt moderator omdat hij/zij daartoe het vertrouwen van de gemeenschap krijgt. Er zijn in principe drie redenen om zo'n moderatorschap te beëindigen: a) iemand stapt uit zichzelf op; b) iemand verliest zijn knopjes vanwege de inactiviteitsregel; c) iemand wordt afgezet. De herbevestigingsrondes zijn feitelijk weinig meer dan een geïnstitutionaliseerde afzettingsprocedure. Aangezien die procedure ook zonder herbevestigingsrondes al bestaat, voegen die rondes feitelijk niets toe en kunnen dus rustig worden afgeschaft.
  Ten tweede ben ik niet gelukkig met het aantal van vier bezwaren in de eerste ronde. Ik zou dit aantal liever opgehoogd zien tot ten minste tien; als dit aantal in de eerste ronde niet gehaald wordt, is de kans op afzetting in de tweede ronde toch minimaal.
  Ten derde wil ik graag opmerken dat ik het zeer oneens ben met wat collega Sjoerd de Bruin hierboven schrijft. Het moderatorschap is niet iets dat "verdiend" wordt. Het is geen erebaantje of statussymbool, het zijn gewoon een paar vervelende klusjes die helaas gedaan moeten worden. Als een moderator tijdelijk zijn knopjes niet gebruikt, hoeft dat allerminst te betekenen dat die knopjes niet bij hem/haar in vertrouwde handen zijn. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 19:52 (CET)
 • Afschaffen eerste ronde (geeft alleen maar gezeur, 4 bezwaren is veel te weinig daar zit iemand zo aan). Eventueel gelijk de 2e ronde doen, maar deze ronde niet halfjaarlijks doen, maar 1 x per jaar. Moderatoren dus minder vaak "ter beoordeling" voorleggen aan de gemeenschap. Moderatoren moeten geen mandaat voor jaren hebben, maar een groter vertrouwen (van de gemeenschap in hun functioneren) is wel op zijn plaats. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 12:20 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
Vragenronde leden Arbitragecommissie[bewerken]
 • Zouden we ook voor moderatoren kunnen toepassen  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:52 (CET)
 • Het probleem met de Arbitragecommissie is in het algemeen dat het moeilijk is deze "vol" te krijgen. Regelmatig gebeurt het dat er minder kandidaten dan plaatsen zijn, terwijl de gemeenschap anderzijds wel torenhoge eisen aan potentiële Arbcomleden stelt. Onderbezetting is daardoor een reëel en regelmatig terugkerend probleem, zeker ook omdat er in de praktijk ook mensen in de Arbcom zitten die niet of nauwelijks actief zijn. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden. Maar hoewel het uiteindelijk aan de Arbcom zelf is om te bepalen welke zaken wel en welke niet worden aangenomen, zou ik het geen slechte zaak vinden om zwaardere eisen te stellen aan degenen die een nieuwe zaak indienen (bijvoorbeeld op het gebied van onderbouwing met links en dergelijke). Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 20:03 (CET)
  • Even voor de duidelijkheid, IJzeren Jan, je hebt het hier over zwaardere eisen aan het ingediende verzoek (beter uitgewerkt), niet aan de indiener (meer bewerkingen, langer actief). Deze VoC wil ik vooral beperken tot de verkiezing van personen, niet uitbreiden naar de werkwijze van de Arbitragecommissie. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 4 nov 2015 12:31 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
 • ...
Stemming[bewerken]

Wie mogen er stemmen, geschiedt de stemming openbaar, hoe verloopt de stemming,... Motivatie van de stem komt hieronder aan bod.

 • Elly (overleg) 2 nov 2015 16:22 (CET) - Er moet in het algemeen minder gestemd worden. En als er gestemd moet worden over personen, dient dat naar mijn mening anoniem te gebeuren. De huidige manier van stemmen, met openbare stemverklaringen, leidt tot onderlinge beïnvloeding die imho ongewenst is. Dus op zijn minst zouden stemverklaringen "verboden" moeten worden tijdens de stemming. (Ja, ik heb het zelf ook wel eens afgegeven, een stemverklaring of stemadvies)
 •  Klaas `Z4␟` V:  denkt dat geheime verkiezingen meer vraagtekens oproept dan oplossingen voor vermeende 'problemen' (een veel te zwaar woord voor incidentele onenigheden) biedt. 3 nov 2015 08:44 (CET)
 • Zeer eens met Elly dat er minder gestemd zou moeten worden. Soms krijg ik wel eens de indruk dat een deel van de gebruikers al die stemmingen als een soort politiek spelletje ziet. Welnu, moderatoren en Arbcomleden zijn geen politici, maar gewoon gebruikers met een bezem, en Wikipedia is geen staat of partij, maar gewoon een website. Naar mijn mening heeft al dit "gedoe" helemaal niets meer te maken met het schrijven van een encyclopedie en zou dus tot een minimum beperkt moeten worden.
  Ten tweede zouden stemmingen over personen voorbehouden moeten blijven aan mensen die ook écht deel uitmaken van de encyclopedische crew. Daarom vind ik de huidige eis van 100 niet-vandalistische bijdragen veel te laag, mede ook omdat deze laagdrempeligheid sokpopmisbruik in de hand werkt. Ik zou zeggen: 500 niet-vandalistische bijdragen in de hoofdnaamruimte gedurende het afgelopen jaar is toch wel het minste wat we mogen verwachten. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 21:18 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
 • ...
Motivatie stemmen[bewerken]
 • Als je een bezwaar niet motiveert weet de kandida(a)t(e) niet waarop een tegenstem betrekking heeft.  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:47 (CET)
 • Ik denk dat motivaties erg waardevol zijn. Natuurlijk, soms ontaardt het in vuilspuiterij en oude koeien en dat valt te betreuren. Toch zijn de voordelen naar mijn mening groter dan de nadelen. Niet iedere actieve gebruiker is vertrouwd met de verrichtingen van een kandidaat en stemverklaringen kunnen daar zeer behulpzaam bij zijn. Dat dit tot wederzijdse beïnvloeding kan leiden, vind ik geen enkel probleem. Bovendien zou ik het nogal zuur vinden om niet te worden verkozen dan wel te worden weggestemd zonder te weten waarom. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 nov 2015 21:25 (CET)
 • De meeste verkiezingen zijn tamelijk wanstaltige procedures met uitgebreid moddergooien, persoonlijke beschadiging en andere vreemde gebeurtenissen. Zoals ik al vaker heb gesteld zouden alle stemmingen over personen gewoon geheim moeten zijn. Dat is heel gebruikelijk in de normale maatschappij, dus waarom op Wikipedia niet? The Banner Overleg 9 nov 2015 11:10 (CET)
 • ...
Andere problemen[bewerken]
 • Naamgeving 'bevestiging' van moderatoren suggereert dat ze in principe aan (moeten?) blijven en niemand nee, dank u voor verleende diensten, maar tot hier en nu en niet verder mag zeggen, quod non. Noem het beestje gewoon bij de naam "verkiezing". Collegiale groeten van  Klaas `Z4␟` V:  3 nov 2015 08:59 (CET)
 • ...
Stelselmatig onbebronde toevoegingen door Pieter2‎ (met mogelijk auteursrechtenschendingen)[bewerken]

Ik wil graag het volgende even onder de aandacht brengen . Van Gebruiker:Pieter2, wiens blokkade van een jaar morgen afloopt, zijn een jaar of twee geleden enkele artikelen verwijderd omdat ze geheel of grotendeels letterlijk overgenomen bleken te zijn, veelal van papieren bronnen die niet rechtstreeks via internet raadpleegbaar zijn (alleen het nadien opnieuw aangemaakte De Blauwe Camer bleek gekopieerd van een website). Pieter2 draagt hier echter al (eerst onder een andere naam, meen ik) vanaf 2002 bij gelegenheid actief bij, en heeft door de jaren heen op een vrij groot aantal artikelen doorgaans kleine toevoegingen gedaan die sindsdien vaak min of meer hetzelfde zijn gebleven of licht zijn aangepast. Hij is ook een aantal artikelen gestart die nooit zijn verwijderd.

Op het eerste gezicht (d.w.z. na wat vluchtig zoeken op internet) valt nergens in door hem ooit begonnen artikelen of in toevoegingen van zijn hand die niet wegens copyvio zijn verwijderd nog enige vorm van letterlijke overname te ontdekken, ook niet in de bewerkingsgeschiedenissen. Passages op websites elders die wel letterlijk overeen blijken te komen zijn waarschijnlijk eerder van hier overgenomen, iets wat vrij gewoon is. Pieter2 bleek echter bij ondervragingen in 2013 geen goed beeld te hebben van wat er nu concreet onder copyvio wordt verstaan (voornaamste probleem: zinnen die hij had toegevoegd kwamen volgens veel anderen te letterlijk overeen met de bronnen die hij – na hierover eerst te zijn aangesproken – gebruikt bleek te hebben, zie hiervoor met name deze discussie), blijf ik me dus zorgen maken. (gebruiker:Gouwenaar kan hier misschien ook van meepraten, en anders eventueel gebruiker:Graaf Statler die een jaar of twee geleden heel toevallig hetzelfde boek als Pieter2 in zijn bezit bleek te hebben. Dit bracht toen e.e.a. aan het licht, zie deze, deze en deze oude discussies en verder Gebruiker:Gouwenaar/Aaldriks, waar overigens ook nog andere problemen met door Pieter2 gebruikte bronnen worden genoemd zoals gedateerdheid, wat ik echter hier verder buiten beschouwing laat).

Gezien het bovenstaande blijft het mij dus niet erg lekker zitten dat Pieter2, tot kort voordat hij in 2013 wegens evidente auteursrechtenschendingen een paar maanden geblokkeerd werd (voor de goede orde; zijn blokkade van het afgelopen jaar had een andere reden die niets met copyvio oid van doen had), bij een toevoeging slechts sporadisch ook een bron opgaf, terwijl hij de inhoudelijke gegevens die hij toevoegde toch overduidelijk ergens anders vandaan moet hebben gehaald. Het blijft daarmee dus verre van duidelijk waar al deze door hem toegevoegde teksten op Wikipedia, die niet zelden nog min of meer hetzelfde zijn (terwijl het artikel soms wel door anderen is uitgebreid), in feite op gebaseerd zijn (een willekeurige link ter illustratie: [1]. Zie verder hier. De betreffende artikelen over vogels zijn na de nominaties wel herschreven en alsnog van bronnen voorzien, maar voor zover ik kan nagaan niet door Pieter2 zelf, en aan mijn verzoek om de door hem gebruikte bronnen alsnog zelf toe te voegen heeft hij sowieso nooit enig gehoor gegeven. Hij gaf wel aan zich op bepaalde vogelboeken gebaseerd te hebben, zie de voorgaande link, maar blijkbaar mag niemand weten welke, om een of andere reden. Tot op heden is dus onbekend op welke bronn(en) deze vogelartikelen oorspronkelijk gebaseerd waren). Nog een ander voorbeeld: het eerste artikel dat hij met zijn huidige naam aanmaakte was het later tot een redirect omgewerkte Psychologisch realisme Dit was de versie bij eerste aanmaak, waarbij echter totaal in nevelen blijft gehuld waar deze tekst op is gebaseerd en in hoeverre het daadwerkelijk authentiek werk van Pieter2 is. Op deze manier zijn er naar het laat zich aanzien nog honderden bewerkingen na te lopen.

Ik vermoed dat het veelal papieren bronnen betreft die door Pieter2 zijn gebruikt, en die zouden op zijn minst bij naam genoemd moeten worden zodat desgewenst kan worden vergeleken of, en zo ja in hoeverre, er ook hier sprake is geweest van te letterlijk overschrijven. Overleggen met Pieter2 zelf hierover is met name in 2013 veel gebeurd (zie de bewerkingsgeschiedenis van zijn OP), maar bleek uiterst stroef te verlopen. Pieter2 ontweek veelal inhoudelijke reacties, zie de links naar zijn OP hierboven, en is in de meeste gevallen blijven weigeren om gevraagde bronnen alsnog toe te voegen. Hoewel hij nogal incidenteel bijdroeg, zijn er verder alles bij elkaar naar ik schat toch honderden artikelen die in de loop der jaren door hem zijn bewerkt dan wel geheel nieuw aangemaakt. Dit alles staat overigens geheel los van het feit, dat inhoudelijke toevoegingen hier het liefst natuurlijk altijd van een bronvermelding moeten zijn voorzien. Wat dat betreft voldoet dus niet één slechts een handvol van Pieters inhoudelijke bijdragen alhier daadwerkelijk aan de richtlijnen.

Een mogelijkheid zou misschien zijn dat Pieter2 een bepaalde termijn krijgt om alsnog zoveel mogelijk van zijn inhoudelijke toevoegingen van een bron te voorzien. Desgewenst kan iemand anders de opgegeven bron nakijken en zo controleren of het auteursrecht is nageleefd. Het is wellicht iig handig om een lijst te maken van alle artikelen die ooit door Pieter2 zijn begonnen en niet achteraf verwijderd en al dan niet opnieuw aangemaakt. Als de gevraagde bronvermelding na die termijn uitblijft, kunnen de passages waar het gaat alsnog worden verwijderd. Een uiterste middel zou het verwijderen zijn van alles waarvan ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat dat het (in de onbewerkte versies) copyvio betreft. Maar ja, dat gaat meteen weer erg ver en zou tevens betekenen dat er enkele artikelen over relevante onderwerpen (zoals Dressoir, Maankrater, Fasehoek (astronomie) en Onderstroom) moeten worden verwijderd en heraangemaakt in een versie waarvan 100% vaststaat dat er geen auteursrechten zijn geschonden. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 17:16 (CEST) Oh ja, dit was ik nog even vergeten. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 20:35 (CEST)

Toevoeging: ook op rijksmonumenten.nl zijn teksten terug te vinden die zonder verdere bronvermelding door Pieter2 op Wikipedia zijn gezet. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 18:17 (CEST)

Inmiddels heb ik Ommer Bissingh op de verwijderlijst gezet. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 19:02 (CEST)

Voordat dit in het vergeetboek verdwijnt wil ik er nog aan herinneren dat o.a. de eerste versie van het artikel geboorte (leven) van Pieter2 is [2], maar zoals de meeste van zijn artikelen zonder een enkele bron. Onduidelijk is dus wat de herkomst van de betreffende tekst is. Indien hier auteursrechten zijn geschonden, is het een reële optie dat geboorte (leven) moet worden verwijderd en heraangemaakt.De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 10:41 (CET). Verder valt me nu ook op dat na deze (eveneens bronloze) aanvulling door Pieter2, het artikel nauwelijks meer is aangepast. De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 10:54 (CET)

Reacties[bewerken]

 • Lijkt op hetze tegen een collega gericht. Daar is deze pagina m.i. niet voor bedoeld. Overleg rechtstreeks met hem via WikiMail of zijn OP.  Klaas `Z4␟` V:  11 aug 2015 17:29 (CEST)
  Niets hetze. Ik hou voor alles de mogelijkheid open dat Pieter2 gewoon helemaal zijn eigen teksten heeft toegevoegd, ofschoon er gezien het verleden de nodige redenen zijn om daaraan te twijfelen. Maar zelfs in dat geval had hij meteen bij de aanvulling gewoon moeten aangeven waar hij zijn gegevens zelf vandaan had. Dat is toch heel normaal bij dit soort onderwerpen? Enkele voorbeelden: hier, en waar deze toevoeging (op Solitaire bij) op gebaseerd was weet nog steeds niemand behalve Pieter2 zelf (terzijde: deze tekst blijkt op zijn beurt weer te zijn overgenomen in een scholierenwerkstuk dat elders op internet staat). En OK, hier deed hij het bij de daaropvolgende edit wel goed, maar inmiddels heb ik op Overleg:Tram wel een vraag hierover gesteld. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 19:20 (CEST)
 • Linkje naar artikelen die Pieter2 nieuw heeft aangemaakt: [3] - Josq (overleg) 13 aug 2015 17:43 (CEST)
  Bedankt, het zijn er dus meer dan ik dacht. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 17:56 (CEST)
  Wow, zijn jullie sinds mei opeens weer vrienden geworden? Pieter2 (overleg) 15 aug 2015 01:31 (CEST)
 • Lijstje maken van te controleren artikel en in een rustig tempo nalopen. EvilFreD is daar handig in. Niets onaardigs aan, wel veel werk. Edoch, bij twijfel is het beter te controleren. The Banner Overleg 24 aug 2015 15:22 (CEST)
  Josq gaf hierboven al een overzicht van alle artikelen die door Pieter2 zijn gestart en tot op heden in de hoofdnaamruimte staan (het waren er eerst meer, maar een deel is verwijderd wegens aangetoonde auteursrechtenschending). Zie verder een nog aan te vullen overzicht van losse en nagenoeg allemaal bronloze toevoegingen:
  [4]
  [5]
  [6]
  [7]
  [8]
  [9]
  [10]
  [11]
  [12]
  [13]
  [14]
  [15]
  [16]
  [17]
  [18]
  [19]
  [20]
  Ik herhaal nog eens kernvraag: waar komen al deze toevoegingen vandaan? Ze moeten toch op externe bronnen gebaseerd zijn, de enige andere mogelijkheid is dat Pieter2 alles zelf heeft verzonnen. Overigens is een deel van de toegevoegde teksten van zichzelf al niet encyclopedisch, ze doen qua stijl nog het meest aan als teksten uit een folder, flyer, handboekje of gids (wat wellicht al een hint kan zijn mbt de nog onbekende bronnen). Het radicaalst (en, heel misschien, uiteindelijk het best) zou zijn om al deze toevoegingen gewoon te verwijderen, maar ik wilde Pieter2 eerst de kans geven om zelf alsnog de ontbrekende bronnen overal voor op te geven en open kaart te spelen door bijv. de exacte teksten waar hij zich bij zijn eigen toevoegingen op gebaseerd heeft te citeren. Helaas lijkt het er totaal niet op dat hij hiertoe bereid is. De Wikischim (overleg) 24 aug 2015 16:35 (CEST)
  Overigens is het verhaal hiermee geenszins afgelopen. Als mijn vermoeden dat de meeste van deze bronloze toevoegingen niet voldoen aan de regels mbt het auteursrecht inderdaad klopt (hoe dan ook zijn ze in deze vorm nog niet in orde voor Wikipedia aangezien ze bronloos zijn), dan betekent dat dat heel veel andere sites (zoals het reeds genoemde rijksmonumenten.nl, daarnaast algemene toeristische sites als vakantieplaatsen.nl) via Wikipedia ook het auteursrecht hebben geschonden. Op allerlei sites zijn duidelijk vanaf hier gekopieerde definities en passages terug te vinden, waarvan een deel eerder door Pieter2 op Wikipedia is gezet. En er zijn ook blogs te vinden waar de betreffende stukken tekst soms letterlijk worden aangehaald. De Wikischim (overleg) 24 aug 2015 17:07 (CEST)
  Het radicaalst is om gewoon alle door hem aangemaakte artikelen plus alle artikelen waaraan hij grote toevoegingen heeft gedaan te controleren. Maar zelfs als Pieter2 een bronvermelding levert, zal het artikel/edit gecontroleerd moeten worden. Ter uitsluiting van etc. Natuurlijk in de hoop dat hij van blaam gezuiverd kan worden maar anders voor het opbouwen van een dossier. The Banner Overleg 24 aug 2015 23:32 (CEST)
  Tja, dat controleren wordt sowieso toch pas mogelijk als we eerst exact weten welke bronnen hij heeft gebruikt (ik vermoed dat het veelal om niet via google raadpleegbare bronnen gaat, afgezien van enkele websites waarvan nu al vaststaat dat er hele teksten letterlijk zijn gekopieerd). Zo lang Pieter2 echter blijft weigeren dat te melden, rest er dus niets anders dan al zijn inhoudelijke toevoegingen, dus zowel de door hem begonnen artikelen (meestal alleen artikeltjes) als zijn uitbreidingen van bestaande artikelen, als stelselmatig onbetrouwbaar want mogelijk copyvio aan te merken. Alles verwijderen is wmb dan een reële, en misschien zelfs uiteindelijk de enige optie. Dat er dan misschien ook enkele zaken worden weggegooid die niet onder copyvio vallen is jammer, maar collateral damage. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 11:01 (CEST)
  Nee! Weggooien van artikelen op naam van de aanmaker alleen is een levensgevaarlijke ontwikkeling en een directe bedreiging van de encyclopedie. The Banner Overleg 25 aug 2015 11:56 (CEST)
  Van Pieter2 weet ik het niet zo zeker, maar in het geval van Menke ben ik daar beslist een groot voorstander van. Ik heb een keer voorgerekend (als je wilt, geef ik een link) dat we, als we in dit tempo doorgaan met controleren, nog ettelijke jaren bezig zijn voor al haar troep is opgeruimd. Sijtze Reurich (overleg) 28 aug 2015 17:41 (CEST)
  Blijkens de voorgeschiedenis is er alle reden om wantrouwig te zijn. De keren dat men er tot nu toe in slaagde de gebruikte bron (zelden door Pieter2 zelf opgegeven) te traceren, bleek er zonder uitzondering sprake van auteursrechtenschending, waarbij soms hele teksten letterlijk waren gekopieerd. Of er waren alleen een paar woorden gewijzigd waardoor de tekst nog voor 90% overeenkwam met het origineel. Zie ook de links aan het begin van deze pagina. Ik voel er daarom niet zoveel voor om Pieter2 nog het voordeel van de twijfel te geven. Dat zou nl. in feite betekenen dat je op Wikipedia makkelijk auteursrechtenschendende teksten kunt toevoegen, als je de gebruikte bron maar niet mee opgeeft en zorgt dat die niet goed traceerbaar is. Beter geen precedentwerking. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 12:27 (CEST)
  Overigens werd, geheel los nog van de copyvio, twee jaar geleden door Gouwenaar ook al vastgesteld dat een van de schaarse wel boven water gekomen bronnen die door Pieter2 zijn gebruikt, een publicatie van J. Aaldriks van rond 1965, zich helemaal niet goed leent als basis voor een encyclopedische tekst (de bron was zelf onvolledig, op verschillende punten inmiddels achterhaald, gaf de feiten niet goed/selectief weer; zie hier). Bij mij is hierdoor toch de vrees gewekt dat dit het topje van de ijsberg is, Pieter2's overige bijdragen in aanmerking genomen. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 12:52 (CEST)
  Zelfs prutswerk/copyvio dient met ere en argumenten afgeschoten te worden, niet louter op een verdenking of auteursnaam. The Banner Overleg 25 aug 2015 12:58 (CEST)
 • Het is misschien nog geen regel op Wikipedia (maar dan wordt het hoog tijd dat het een regel wordt). Maar ik ben van mening dat als iemand gevraagd wordt welke bronnen zijn gebruikt bij een bepaalde toevoeging, diegene geacht moet worden om die bronnen te overleggen. En als dat lastig is (bijvoorbeeld omdat de bewerking al lange tijd geleden heeft plaatsgevonden) in ieder geval de indruk moet wekken mee te werken om die bronnen boven water te krijgen. Pieter2 doet stelstelmatig geheimzinnig over zijn bronnen en werkt onvoldoende mee bij verzoeken om bronvermelding. Het is niet gek dat je dan de verdenking op je laadt van auteursrechtenschending. Als dan in die gevallen waar de bron wél boven water komt, inderdaad sprake is van auteursrechtenschending, dan vind ik het naief om te veronderstellen dat dat bij de andere bijdragen waar de gebruiker om bronvermelding is gevraagd, niet het geval zou zijn. WP:AGF is een goede basisinstelling, maar geen vrijbrief voor naïviteit. De Wikischim heeft regelmatig de discussie met Pieter2 opgezocht, als daar onvoldoende bevredigend resultaat uitkomt is het niet zo gek dat de gemeenschap om commentaar wordt gevraagd. Het voeren van een "hetze" is dan een flauw en onterecht verwijt.
  Als Pieter2 niet snel gaat meewerken met verzoeken om bronvermelding, vind ik het een reële optie om nieuwe bijdragen van zijn hand stelselmatig ofwel te voorzien van "Sjabloon:Bron?", ofwel volledig terug te draaien met verzoek om bronvermelding, net zoals we dat doen met anonieme bijdragen die we niet vertrouwen. Wat er dan met zijn oude bijdragen moet gebeuren? Als er vrijwilligers zijn die al zijn bijdragen willen controleren, graag, maar de kans dat dan nog lang auteurrechtenschending blijft staan is dan erg groot. Wat mij betreft dan liever rigoreus het mes erin. Het moet iedereen duidelijk zijn en worden dat het tolereren van auteursrechtenschending zo'n beetje de grootste bedreiging van deze encyclopedie is. Itsme (overleg) 31 okt 2015 19:36 (CET)
  Het probleem beperkt zich niet tot deze kwestie, dus dat er mogelijk nog steeds auteursrechtenschendende en hoe dan ook geheel bronloze toevoegingen van Pieter2 op WP staan, maar strekt zich ook daarbuiten uit. Naderhand hebben diverse sites die teksten op hun beurt hergebruikt (voorbeeld; op rijksmonumenten.nl heb ik het ook al gezien, maar het valt zo niet terug te vinden). Het zou nogal wat zijn als een dergelijke behoorlijk bekende site straks via Wikipedia auteursrechten geschonden zou blijken te hebben. De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 09:37 (CET)Later nog wat anagepast
 • Terloops kan ik het nu niet laten erbij te melden dat Pieter2, hoewel het hier speciaal om hem gaat, zeker niet de enige is. Zie bijv. Overleg gebruiker:Evil berry##Oude toevoeging (2008) op Hera met dezelfde gevolgen (zie de link naar twiedel.nl). Het betreft hier het gebruik van 19e-eeuwse bronnen waardoor er formeel gezien misschien niet van auteursrechtenschending kan worden gesproken, maar niettemin hetzelfde principe (hier is het overschrijven trouwens rechtstreeks traceerbaar, de toevoeger zelf heeft links naar googlebooks geplaatst). De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 09:46 (CET)
 • Een auteur kan actie ondernemen tegen schending van zijn auteursrecht. Ik zie dat de Foundation haar handen van een dergelijke schending aftrekt. Betekent dit dat alleen de individuele medewerker juridisch is aan te pakken? Ik lees hierboven de vrees dat ook het project zelf beschadigd wordt als er auteursrechtenschendingen plaats vinden. Dat is vooralsnog koffiedik kijken, denk ik. Houden mensen op mee te werken als anderen de rechten van auteurs niet respecteren? Raadplegen mensen Wikipedia niet meer als zij weten dat er dieven onder ons zijn? Ik denk dat Wikipedia de schok zal doorstaan als een auteur aantoont dat een medewerker van Wikipedia zijn tekst heeft gebruikt. Maar ik denk dat Wikipedia als gemeenschap een soort morele plicht heeft om schending van auteursrechten zoveel als mogelijk te voorkomen. Zij voldoet aan die plicht als zij medewerkers vraagt bronnen te vermelden, zeker als er expliciet om gevraagd wordt vanwege een verdenking van schending van auteursrechten. Geeft iemand die bron niet dan is het spijtig van het werk dat deze persoon erin heeft gestoken, maar ik zou er dan voor zijn de verdachte tekst weg te nemen. Sidallum (overleg) 17 nov 2015 12:21 (CET)

Update[bewerken]

Ik zie net dat Pieter2 opnieuw langdurig is geblokkeerd (om een reden die verder geheel losstaat van de kwestie op deze pagina). Hij kan dus zelf iig het komende jaar niets meer doen aan zijn eerdere verdachte toevoegingen. Ik voel er inmiddels toch wel het meest voor om veiligheidshalve alle bronloze artikelen die door hem zijn begonnen maar weg te gooien, waarna iemand anders ze opnieuw aan kan maken. De Wikischim (overleg) 20 nov 2015 12:50 (CET)

Sokpoppen en sokpopmisbruik[bewerken]

Beste mensen,

Nu mijn termijn als lid van de Arbitragecommissie is afgelopen, wil ik toch graag eens een discussie op gang brengen over de vraag wat nu eigenlijk precies een sokpop is en wat nu eigenlijk precies sokpopmisbruik is. De reden dat ik dit doe, is dat de Arbcom vaak over blokkades moet oordelen en sokpoppen/sokpopmisbruik daarbij vaak een rol spelen. Echter, de richtlijnen hierover zijn verre van eenduidig en er is bovendien ook wel een tamelijk forse discrepantie tussen de theorie en de praktijk. Aangezien de Arbcom gehouden is zich aan de richtlijnen te houden, heeft ze er dus alle baat bij wanneer deze richtlijnen in ieder geval duidelijk zijn.

Sokpoppen[bewerken]

Op WP:Sokpop staat een sokpop als volgt omschreven: "Een sokpop is een extra gebruikersaccount van een al onder een andere gebruikersnaam actieve wikipediaan, die doorgaans niet over deze tweede account communiceert". Als je deze omschrijving letterlijk neemt, is er geen sprake van een sokpop wanneer een wikipediaan ophoudt actief te zijn onder zijn huidige gebruikersnaam en doorgaat met een nieuwe gebruikersnaam. Met andere woorden, de omschrijving gaat ervan uit dat er gelijktijdig, of liever gezegd afwisselend, wordt bewerkt. Maar aan de andere kant, wanneer een hoofdaccount geblokkeerd is, kán er dus helemaal geen sprake zijn van gelijktijdigheid, terwijl op WP:SPM blokontduiking wel expliciet als voorbeeld van sokpopmisbruik wordt genoemd. In de praktijk wordt er vaak een soort tweedeling gemaakt tussen hoofdaccounts en sokpoppen: alles wat geen hoofdaccount is, is een sokpop. Maar stel dat een gebruiker uit vroeger tijden na jaren weer wil gaan bijdragen, zijn wachtwoord vergeten is en dus een nieuw account aanmaakt. Is dat dan ook een sokpop? Of hangt dat ervan af of hij/zij open kaart speelt over het verband met het oude account? Een ander hot item is de vraag of een IP-adres ook als sokpop kan worden aangemerkt. In de praktijk gebeurt dat vaak wel, maar technisch gezien is een IP-adres geen account. Als iemand aan een discussie beurtelings ingelogd en niet-ingelogd deelneemt en daarbij doelbewust twee identiteiten aanneemt, zal dat worden opgevat als sokpopperij, maar wanneer iemand een keer vergeet in te loggen niet. Samenvattend, de definitie van een sokpop lijkt samen te hangen met drie aspecten:

 • gelijktijdigheid (hoofdaccount ~ nevenaccount dat in dezelfde periode actief is ~ geblokkeerde account ~ vroegere account ~ ongebruikte account)
 • misleiding (nadrukkelijk een andere identiteit suggereren ~ de waarheid in het midden laten ~ openlijk een link leggen naar de hoofdaccount)
 • IP-adressen: kunnen deze als sokpopaccounts worden opgevat, en zo ja, geldt dat in alle gevallen?

Sokpopmisbruik[bewerken]

WP:Sokpop stelt vrij expliciet dat sokpoppen niet bezwaarlijk zijn zolang er geen sprake is van misbruik. Onder het kopje "misbruik" staat vervolgens: "Helaas wordt een sokpopaccount vaak met minder zuivere motieven gecreëerd, bijvoorbeeld om de wikipediaregels of een blokkade van de hoofdaccount te omzeilen", waarbij vervolgens wordt verwezen naar WP:SPM. Laatstgenoemde pagina is een officiële richtlijn en noemt vier zaken als misbruik:

 1. Het beïnvloeden van peilingen of stemmingen door met meerdere accounts te stemmen.
 2. Het trollen onder een alternatief account. Trollen wil zeggen: stoken, schelden of andere gebruikers uitdagen of irriteren. Trollen is een rekbaar begrip. Wat de één ongewenst vindt, vindt de ander onschuldig.
 3. Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade.
 4. Met behulp van sokpoppen de indruk wekken dat er meer steun is voor een bepaald voorstel of standpunt (bijvoorbeeld tijdens een bewerkingsoorlog) dan het geval zou zijn zonder sokpopgebruik.

Een tamelijk duidelijk lijstje. Punt 3 zou volgens mij uitgebreid moeten worden tot: "Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade of een door de Arbitragecommissie opgelegde maatregel". Ook "het omzeilen van de wikipediaregels" zou eventueel als extra punt toegevoegd kunnen worden.

Een laatste onduidelijkheid betreft de sanctie op sokpopmisbruik. WP:SPM stelt onomwonden: "Het misbruiken van sokpoppen resulteert in een blokkade van onbepaalde duur, en voor de bijbehorende IP-adressen een blokkade van een jaar." De richtlijnen voor moderatoren stellen echter: "Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen: [...] 2. Misbruik van sokpoppen; [...] In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd." Met andere woorden, volgens de ene richtlijn MOET er een OT-blokkade volgen, volgens de andere MAG het. Mij lijkt in ieder geval wenselijk dat deze tegenstrijdigheid wordt opgeheven.

Vragen[bewerken]

 1. In hoeverre is gelijktijdig/afwisselend gebruik van twee accounts door één gebruiker een vereiste om van een sokpop en van sokpopmisbruik te kunnen spreken?
 2. In hoeverre vallen bewerkingen vanaf een IP-adres onder sokpopmisbruik?
 3. In hoeverre speelt opzettelijke misleiding een rol?
 4. Moet de definitie van "sokpopmisbruik" beperkt blijven tot bovengenoemde vier punten of is uitbreiding wenselijk? Zo ja, met wat?
 5. Moet er op elke vorm van sokpopmisbruik per definitie een OT-blokkade volgen ("moet") of is het voldoende dat moderatoren dit als mogelijkheid krijgen aangereikt ("kan")?

Graag uw aller commentaar. Aan de hand van de uitkomst hoop ik binnenkort een keer een stemming te kunnen opzetten. Met vriendelijke groeten, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 18 apr 2015 00:33 (CEST)

Reacties[bewerken]

Dat gebruikers om diverse of uiteenlopende redenen onder verschillende namen of zowel ingelogd als oningelogd bijdragen is pas een probleem, als ze hier misbruik van maken. Misbruik zou ik simpelweg omschrijven als: wikipedia op oneigenlijke wijze gebruiken. Zaak is het dus vooral om dat misbruik tegen te gaan of aan te kunnen pakken. Misbruik bestaat m.i. in dit geval uit:

 • Met diverse accounts en/of zowel ingelogd als oningelogd deelnemen aan onwiki discussies, peilingen of stemmingen, met het doel deze op oneigenlijke wijze te beïnvloeden (bijvoorbeeld om een mening of stem op oneigenlijke wijze kracht bij te zetten, of om een stemming of discussie op oneigenlijke wijze een bepaalde richting in te duwen), of het algehele proces van opbouw van de encyclopedie en haar bijbehorend overlegsysteem te frusteren.
 • Ontduiking van opgelegde maatregelen, zoals blokkades of arbcomuitspraken

De huidige regels zijn wellicht in de loop der jaren wel wat te uitgebreid omschreven geraakt, en we zouden wellicht meer op 'gezond verstand' kunnen acteren, als we de bestaande regels vereenvoudigen. Ik denk daarbij zelf aan simpeler formuleringen in de trant van wat ik hierboven aan misbruik schets. Uiteraard kan die tekst nog wel hiaten bevatten of aanvullingen behoeven. Wat mij betreft hoeven misbruikers niet op veel coulance te rekenen, want wie misbruikt verspeelt al snel zijn credits en goede wil. Het kan voorkomen dat er grensgevallen zijn: die zou ik dan eenvoudigweg ter beoordeling laten aan bijv. minimaal 5 mods (en/of in extreme twijfelgevallen aan de arbcom). Just my 2 cents. Groet,Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 18 apr 2015 01:02 (CEST)

 • " ... technisch gezien is een

IP-adres geen account. ..."? Jouw definitie van een account verschilt hier waarschijnlijk van de mijne. Zowel met een geregistreerde account als via een specifieke IP-nummer/IP-account kun je bijdragen leveren. Lijkt me verstandig om deze stelling daarom nader te specificeren/onderbouwen/uit te leggen om verdere discussie/misverstanden te voorkomen. BlueKnight 18 apr 2015 08:29 (CEST)

Zie voor het antwoord op vraag drie ook de discussie hier, waaruit blijkt dat checkusers die lijst nu al niet als volledig beschouwen. Marrakech (overleg) 18 apr 2015 09:15 (CEST)

Ik zou de fraudeurs die hier met een uitgestreken smoelwerk rondlopen met de grootste mond over "sokpopmisbruik" niet graag de kost geven. De waarheid is dat het systeem Wikipedia ronduit fraudegevoelig is en uitgaat van het principe al te goed is buurmans gek. (Ga uit van goede wil.) Het handjevol "sokpopmisbruikers" wat met veel bombarie is opgebracht tot nu toe bestaat over het algemeen uit vrij onschuldige lieden. De geraffineerde gevallen ga je nooit van je leven pakken met dit systeem. Mede daarom geloof ik niet in dit systeem en zie mijzelf niet als een onderdeel daarvan. Wat niet wegneemt dat ik voor de aardigheid zo hier een daar wat schrijf. Het enige zinnige zou zijn een mailregistratiesysteem in te voeren maar dat is onverenigbaar met de uitgangspunten van de foundation. De "opsporing" en "vervolging" van die paar doorzichtige gevallen kost veel te veel tijd en energie van de gemeenschap. Ik zou zeggen of maak je systeem fraudezeker of laat maar zitten. Het is namelijk slechts schijnveiligheid allemaal. Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 10:53 (CEST)
En dan nog is de "vervolging" vaak een lachertje. Een paar (bewust vaag gehouden) voorbeelden: een moderator gebruikt een sokpop voor een reeks vandalistische bewerking en de sokpop wordt prompt ontmaskert. Naar ik mij meen te herinneren goed voor een week blok omdat meneer zo zielig was en niet goed in zijn vel zat. In een ander geval werd bij erkend sokpopmisbruik de gebruiker langdurig geblokkeerd, maakt gebruik van de ontsnappingsconstructie en gefrustreerde moderatoren organiseren en blokpeiling en gebruiker wordt alsnog drie maanden geblokkeerd (twee "veroordelingen voor 1 feit). En zo verder... Nu is Wikipedia geen democratie maar dit zijn toch wel extreme uitersten. The Banner Overleg 18 apr 2015 12:01 (CEST)
Wat betreft account & IP: het hoeft geen sokpopperij te zijn maar kan wel. Het kan simpelweg blok-ontwijken zijn en beiden dienen daarop aangepakt te worden. Het gedoe van Peter b en KvdH om geregeld gewoon onder IP te werken is volstrekt legaal, hoewel irritant. Doch mijns inziens wordt het pas misbruik wanneer én account én IP stelling nemen in dezelfde discussie. Dan suggereer je dat er meerdere deelnemers zijn dan er in werkelijkheid zijn. Toch kan de werkwijze niet verboden worden. Gebruikers dienen zichzelf te beveiligen tegen misbruik en dat kan in sommige gevallen betekenen dat je in openbare plaatsen simpelweg niet in kan loggen om misbruik van je inlog-gegevens te kunnen voorkomen. The Banner Overleg 18 apr 2015 12:01 (CEST)
En dan hebben we het nog niet eens over de meatpoppen en de niets presterende etertjes die iemand er af proberen te drukken met misbruik van deze regelingen. allemaal onzin. grote onzin. Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 12:14 (CEST)
@12:01 - In mijn herinnering had Silver Spoon voor die doeleinde een sokpopaccount gemaakt: Silver Spoon Sokpop of zoiets. @12:14 100% waterdichte regels bestaan niet maar dat neemt niet weg dat regels altijd beter kunnen, diegenen die de regels bloedserieus nemen hebben behoefte aan die verbetering en willen er tijd en energie in steken. Moeten "ze" (mijzelf inbegrepen) zelf weten. BlueKnight 18 apr 2015 13:50 (CEST)
Nee, dat moeten ze niet zelf weten. Je creëert namelijk een enorme schijnzekerheid door een z.g. "solide" systeem op te zetten waarbij de echte fraudeurs heel simpel vrijuit gaan en een enkeling, die meestal totaal onschuldig bezig is, de doodstaf krijgt, soms om niets. Diegene die de regels een te hoge waarde toekennen zijn namelijk een gevaar voor dit project, goede gebruikers met een vlekje zijn meestal het slachtoffer van deze bloedserieuze lieden. Ik pleit voor een ombudsman, en niet voor ingewikkelde, strenge regels. Voer de menselijke maat in inplaats van allerlei achterlijke regels en dat mag jij je zeker aantrekken. Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 14:32 (CEST) PS Ga in vredesnaam iets anders doen als je toch niet meer van plan bent om serieus bij te dragen, bovenbaasjes zijn er hier al genoeg. En ellende heb jij al genoeg bij mij veroorzaakt. Je hebt geen inzicht, dat is het probleem. En een nog groter probleem is dat iedereen dat snapt behalve jij. Schrijvers en harde werkers hebben we hier nodig, geen zweverige Wiki-filosofen en regelneven dit verder geen h*l uitvoren. En minder bureaucratie en regeltjes.Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 14:57 (CEST)

Het hele gedoe over sokpopmisbruik en checkuseronderzoek is hier op Wikipedia gewoonweg willekeur. Regels worden door dezelfde mensen tegen verschillende gebruikers anders gebruikt of misbruikt. Akadunzio (overleg) 18 apr 2015 18:31 (CEST)

Face the fackts. Wat is er tot nu toe "opgepakt"? Wat voor schade hebben die "opgepakte" gebruikers aangebracht? En niemand anders zou de boel belazeren? Zou het voor een echte trol niet veel interessanter zijn om voor het "echte" werk te gaan? (Pakkans nul vermoed ik, ikzelf zou het als totale verspilling van tijd en energie beschouwen.) Aradunzio, Woody, Richardwiki en ondergetekende blijken uiteindelijk slechts de schrijvers van een stel artikeltjes te zijn er verder niets bij nadere controles. En een poeha en geschreeuw jongens. Zou dit systeem van keiharde repressie wat dan ook oplossen? Ik dacht het namelijk niet. Een echte, geraffineerde trol pak je zo echt niet hoor. Ga met iemand in gesprek en vraag wat er aan de hand is. Veel beter, veel minder verspilde energie en veel minder frustratie. Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 20:27 (CEST)

Ik zou eerst een voorstel willen doen om de vier punten op WP:SPM te wijzigen (dus eigenlijk vraag 4 beantwoorden), en vervolgens ingaan op de overige vragen.
Bij deze stemming over de hervorming van de ontsnappingsclausule zijn punt 1 en 4 gesplitst. Ik weet niet waarom dit is gebeurd, en volgens mij ging de stemming daar ook niet echt over, maar wat mij betreft worden deze punten weer samengevoegd, omdat punt 1 volledig door punt 4 gedekt wordt. Ik zou de bepaling vervolgens zo herschrijven (eigenlijk versimpelen) dat daaronder ook de gevallen worden gebracht waarbij iemand met een sokpop deelneemt aan dezelfde discussie, peiling of stemming en daar juist een tegengesteld standpunt inneemt en daarbij opzettelijk irrationele of kwetsende argumenten aandraagt met de bedoeling dit standpunt onaantrekkelijk te doen lijken voor de tegenstanders. Dit levert dan bijvoorbeeld (simpelweg) op:
1. Het met meerdere identiteiten deelnemen aan dezelfde discussie, peiling of stemming. Onder discussie wordt in deze bepaling tevens verstaan een bewerkingsoorlog.
Punt 2 zou herschreven moeten worden, omdat ook gebruikers die eenvoudigweg een afwijkende mening hebben te pas en te onpas als trollen worden weggezet. Ik stel voor het minder geladen:
2. Het met behulp van een andere identiteit verstoren van de opbouw van de encyclopedie, door het plegen van vandalisme of het stelselmatig op een niet-constructieve wijze bijdragen aan discussies.
Dit is voor de gevallen dat iemand zich met zijn hoofdaccount gedraagt als modelgebruiker maar ondertussen met een sokpop zit te klieren ("trollen", zo je wil). Punt 3 kan zo blijven, maar worden aangevuld met het ontduiken van maatregelen van de arbitragecommissie:
3. Het met een andere identiteit ontduiken van een lopende blokkade of maatregel van de arbitragecommissie.
Ik zou ook nog toevoegen:
4. Het met een de ene identiteit deelnemen aan een discussie over de andere identiteit, ook als met die andere identiteit (nog) niet aan de bewuste discussie is deelgenomen.
Dit is voor het geval de hoofdaccount (of juist de sokpop) onderwerp van discussie wordt, bijvoorbeeld op RegBlok, en met een sokpop (of juist de hoofdaccount) steun wordt gegeven aan die account. Dit valt strikt genomen niet onder punt 1, maar is (neem ik aan) duidelijk ongewenst.
Aan de hand van dit voorstel zou ik antwoord willen geven op de voorgelegde vragen:
 1. In hoeverre is gelijktijdig/afwisselend gebruik van twee accounts door één gebruiker een vereiste om van een sokpop en van sokpopmisbruik te kunnen spreken?
  Er moet volgens mij altijd sprake zijn van enige afwisseling. Stel bijvoorbeeld dat een gebruiker eerst met account A bewerkt en vervolgens besluit met account A te stoppen en met account B te gaan lopen klieren. Account B wordt hiervoor geblokkeerd. Zolang deze gebruiker niet met account A (of account C) verdergaat met bewerken is er m.i. geen sprake van sokpopmisbruik en geen reden om account A ook te blokkeren. Pas als account A (of C) vervolgens gebruikt wordt om de blokkade van B te ontduiken (voorgesteld punt 3), of als account B stelselmatig gebruikt wordt om niet-constructieve bijdragen te doen, terwijl gebruiker zich met account A voordoet als normale gebruiker (voorgesteld punt 2) is er in mijn ogen sprake van sokpopmisbruik. Ook het gelijktijdig of afwisselend gebruiken van twee identiteiten valt echter niet per definitie onder sokpopmisbruik. Er moet een intentie bestaan om de boel te misleiden (het met account A bewerken van artikel X en met account B bewerken van artikel Y is dus niet meteen sokpopmisbruik; dat is wel het geval als met account B bijvoorbeeld stelselmatig vandalisme wordt gepleegd).
 2. In hoeverre vallen bewerkingen vanaf een IP-adres onder sokpopmisbruik?
  In mijn voorstel spreek ik steeds van verschillende "identiteiten", om duidelijk te maken dat naar mijn mening ook oningelogd bijdragen onder omstandigheden sokpopmisbruik kan opleveren, en wel de omstandigheden als genoemd in mijn voorstel. Zoals iedereen een sokpop mag aanmaken en met twee accounts mag bewerken, mag m.i. iedereen zowel ingelogd als oningelogd bijdragen, zolang dit niet op zodanige wijze gebeurt dat aan een van de voorgestelde punten van sokpopmisbruik voldaan wordt. Wanneer iemand dus met account A aan artikel X werkt, of over dat artikel discussieert, en met account B (of oningelogd) aan artikel Y, is er m.i. niets aan de hand. Pas als de twee identiteiten door elkaar gaan lopen, of als met een van de identiteiten "getrold" wordt (voorgesteld punt 2) is er m.i. sprake van misbruik.
 3. In hoeverre speelt opzettelijke misleiding een rol?
  Er moet m.i. altijd opzet in het spel zijn. Dit hoeft echter niet te worden bewezen door de blokkerend moderator, maar kan uit het gedrag worden afgeleid. Een gebruiker moet m.i. de kans worden geboden zijn gedrag te verklaren. Bij het gelijktijdig ingelogd en oningelogd bijdragen aan een discussie moet, uitgaande van goede wil, in eerste instantie aangenomen worden dat dit niet met opzet gebeurt.
 4. Moet de definitie van "sokpopmisbruik" beperkt blijven tot bovengenoemde vier punten of is uitbreiding wenselijk? Zo ja, met wat?
  Zie mijn voorstel.
 5. Moet er op elke vorm van sokpopmisbruik per definitie een OT-blokkade volgen ("moet") of is het voldoende dat moderatoren dit als mogelijkheid krijgen aangereikt ("kan")?
  Het ene misbruik is het andere niet, dus ik vind dat een moderator met het belang van de encyclopedie in het achterhoofd een blokkadeduur moet kunnen bepalen. Wat ook kan is: uitgangspunt is OT, behoudens bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden moeten dan liggen in de aanleiding voor het sokpopmisbruik, en niet in iemands staat van dienst (het mag dus niet zo zijn dat gebruikers met een uitstekende staat van dienst zich om die reden een bepaalde mate van sokpopmisbruik kunnen veroorloven).
My two cents. Woodcutterty|(?) 18 apr 2015 20:47 (CEST)
Wat is of het stelselmatig op een niet-constructieve wijze bijdragen aan discussies? Dat is namelijk ook een dooddoener die op een volstrekt onvoorspelbare manier gebruikt wordt, al naar de pet van de "handhaver" staat. The Banner Overleg 18 apr 2015 21:06 (CEST)
Ik denk niet dat het een dooddoener is, omdat het niet de bedoeling is dat de "handhaver" volstaat met te zeggen: je draagt stelselmatig op een niet-constructieve wijze bij aan discussies. Hij moet natuurlijk concreet maken waar dat niet-constructief bijdragen dan in bestaat, met een verwijzing naar specifieke bijdragen. Precies zoals nu ook al moet om "trolgedrag" aan te tonen. Mijn voorstel wat betreft punt 2 is in feite niets meer dan om het woord "trollen", dat nu te pas en te onpas gebruikt wordt om gebruikers met afwijkende meningen te beschrijven (hoe vaak worden wij wel niet voor trol uitgemaakt?), te schrappen, en de bepaling dus wat minder beladen te maken. "[S]token, schelden of andere gebruikers uitdagen of irriteren" valt uiteraard ook onder "op een niet-constructieve wijze bijdragen aan discussies". Woodcutterty|(?) 18 apr 2015 21:14 (CEST)
Ik ben hier voor de encyclopedie, en mijn enige sokpop is Edoderoobot, meer heb ik niet nodig. ed0verleg 18 apr 2015 21:17 (CEST)
Over niet-constructieve bijdrages gesproken. Geweldig, en vooral heel erg gefeliciteerd. En de rest is hier niet voor de encyclopedie, dat is bekend. Maar deze discussie gaat over hoe met een probleem om te gaan en niet om dit soort gelijk waar je niks aan hebt. Ik denk inderdaad dat we de hele term "trollen" moet schrappen omdat dat van sommige een soort stopwoordje is en totaal niet duidelijk is wat iemand daarmee bedoelt. Overigens zou ik het op andere fora maar uit mijn hoofd laten iemand voor trol uit te maken, want dan lig je eraf. (Zou hier ook moeten gebeuren.) Het is een typisch Wikipedia-jargon wat totaal niet duidelijk maakt wat iemand bedoelt.
Ik vind dat er te veel van dit soort zaken op het bordje van Arbcom terecht komen door dat onduidelijke reglement. Volgens mij moet veel korter en bondiger samengevat worden wat een blokkade oplevert. En moeten de blokkades veel meer maatwerk worden. Bedenk dat het te gek voor woorden is dat ik hier maanden geblokkeerd ben omdat iemand het zo nodig vond op zijn zolderkamertje, volslagen onterecht, maar iets deed. En dacht je dat er een woord van excuses is gekomen? Ben je gek! Er wordt hier maar wat raak gerotzooid. En met Richardkiwi had ik bepaald ook niet het idee dat het helemaal goed ging gisterenavond. Echt sokpopmisbruik aanpakken ok, met duidelijke regels, maar niet allerlei pretblokkades uitdelen en keihard optreden als het kennelijk niet goed gaat met iemand. Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 23:19 (CEST)
Gaat het met jou wel goed, Graaf Statler? Je generalisatie hierboven zou m.i. best wat genuanceerder kunnen. "Er wordt hier maar wat raak gerotzooid"? We trachten juist in overgrote meerderheid met het oog op de encyclopedie zoveel mogelijk uiterst zorgvuldig te zijn, evenals de mods en arbcom, die voldoende vertrouwen genieten van het overgrote deel van de gemeenschap. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 18 apr 2015 23:33 (CEST)
Prima, dank je. Nou, dat heb ik gemerkt, dat uiterst zorgvuldig zijn van die mods. Maar ik geef toe dat mijn beeld wat gekleurd kan zijn en gaat het hier niet om mijn wiki-wereldbeeld. Verder vind ik de voorstellen toe nu toe erg zinnig en is wellicht is wat meer nuance op zijn plaats. Het feit is dat ik op enkele figuren hier nog steeds pislink ben (zoals je hierboven kunt lezen) dus ik kan maar beter wat anders gaan doen. Een erg genuanceerd beeld zit er verder niet in van mijn kant ben ik bang. Graaf Statler (overleg) 18 apr 2015 23:44 (CEST)
Een serieuze discussie over sokpoppen lijkt me niet het forum om over uw "pislinke zaken" te beginnen. Dat stoort mij eerlijk gezegd een beetje, en wellicht erger: de zinnige discussie hierboven verzandt daardoor. Laten we terugkeren tot het thema dat terecht door initiator van dit VOC is geponeerd. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 apr 2015 00:11 (CEST)
Helaas hangt dat al met vermeend sokpoppen misbruik samen. En om nog wat verder te gaan, Akadunzio heeft stomweg gelijk, ik heb het allemaal eens nagelezen, die blokkade van hem is een grof schandaal omdat hij op niks gebaseerd is behalve een of andere stomme ducktest. Ongetwijfeld wordt hij hier nu op geblokkeerd. Men knoeit namelijk hier maar wat raak en excuses dat ik u hiermee stoor. Als ervaringsdeskundige. De blokkerende moderator loog namelijk in mijn geval. Aantoonbaar. En kreeg vervolgens een groepsknuffel van zijn collega's. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 01:13 (CEST)
Percepties van terechtheid of onterechtheid van blokkades of misbruik kunnen verschillen. Percepties van interpretaties van feiten zelfs kunnen verschillen. Toch ga ik uit van het gegeven dat mods zelfs ingeval van de perceptie van een onterechte blokkade toch naar geweten (proberen te) handelen. De perceptie van 'liegen' impliceert echter een zware beschuldiging, die ik slechts zou kunnen steunen indien er voldoende feiten liggen die dat ondersteunen, en in zo'n geval zou een desysoppoging zinvol kunnen zijn. En u beklagen over een blok heeft achteraf weinig zin, we gaan door, en wikipedia wil door. Een rijdende trein kan niet simpel stoppen of naar een ander spoor zonder wissels, tenzij men een boom op de rails legt, hetgeemn uitgelegd zou kunnen worden als sabotage. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 apr 2015 01:20 (CEST)
Ik niet. En ik beklaag mij niet, die blokkade zal me verder een oneindige zorg zijn, ik stel slechts dat de toepassing van de huidige regels een zooitje is. En voor mijn part rijdt die trein het ravijn in, dat mag als algemeen bekend worden verondersteld. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 01:32 (CEST)
Lijkt mij weinig constructief.... Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 apr 2015 01:42 (CEST)
Och, ik leg geen bomen neer hoor. Om het zo maar te zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Ik schrijf wat artikeltjes, nog wel over een onderwerp wat actueel is en verder zoekt men het maar uit. Ik wens alleen niet dat anderen in de molen van willekeur terecht komen zoals ik. Dat is alles. En verder gaat men maar in gezellige (roddel)clubjes verder, hangt voor mijn part een stel stroopwafel-oorbellen in zijn of haar oren, ze doen maar. Dan maar weinig constructief. Onverschillige gebruikers worden namelijk niet zo geboren, die worden zo gemaakt. Vriendelijke groet terug. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 01:53 (CEST)
Soms is het lastig het verschil tussen onverschillig en wijs te zien misschien. Mocht men al onverschillig worden, dan heeft dat soms zelfs nut: men windt zich dan niet meer ~zo op over futiliteiten. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 apr 2015 02:14 (CEST)
Beste Tsjako, mij kan je alleszins geen onverschilligheid aanwrijven. Het stoort mij nog altijd zeer erg, dat ik omwille van een zeer vuile streek van een gebruiker en het optreden van de moderator, die hier maar al te graag en snel in meeging en het lakse optreden van een checkuser, drie jaar geleden, hier op Wikipedia nog steeds zichtbaar wordt afgeschilderd als een vandaal die Wikipedia wilde bedreigen. Ik wacht nog altijd op het eerste bewijs van die beweringen over vandalisme dat ik zou gepleegd hebben. De ArbCom heeft nadien de zaak behandeld op een ongelooflijk vooringenomen manier. Hun besluit bestaat gewoon uit aantoonbare fouten, die met geen enkel concreet voorbeeld zijn belegd. En dan komt hier een gewezen lid van diezelfde ArbCom vragen wat nu eigenlijk sokpopmisbruik was. Ik weet het ook niet, maar hetgeen ik in april 2012 gedaan had is op geen enkele manier als sokpopmisbruik te omschrijven. Dat heb ik alle betrokkenen door middel van bewijzen laten weten, inclusief Ijzeren Jan. Hij heeft er nooit iets willen doen, integendeel. De ArbCom heeft niet meer gedaan dan mij hier systematisch zwart te maken. Zelfs als ze vonden dat ik gelijk had volgens de regels, werd ik nog in het ongelijk gesteld. Sorry, maar deze schandalige behandeling ligt nog altijd zwaar op mijn maag. Akadunzio (overleg) 19 apr 2015 11:28 (CEST)

Ik vind alleszins mijn OT-blokkade van 29 april 2012 door MoiraMoira en de behandeling van mijn zaak door de .ArbCom nadien een regelrechte schande voor Wikipedia. Ook de voorwaarden, die nadien door een ArbCom met onder andere Ijzeren Jan werden opgelegd, slaan gewoon nergens op. Waarom ben ik tot nu toe bijna twintig maanden geblokkeerd? Om nog meer te kunnen bijdragen of om enkele moderatoren of ArbComleden te kunnen bevredigen? En dan komen die lieden hier vragen om te discuteren over Sokpopmisbruik. Volgens mij heb ik geen enkele van bovenstaande regels overtreden en heb ik dat zowel de betrokken moderator, de betrokken checkuser als de volledige arbitragecommissie uitvoerig bewezen. Ik wacht nog altijd op hun rechtvaardiging van de blokkade. Die hebben ze gewoonweg niet, want die is er gewoonweg niet. Men komt nooit niet verder dan het spuien van enkele algemeenheden. Concreet heeft men nog nooit iets aangetoond. Als je dan ziet hoe anderen hier het systeem verfucken en als helden worden ingehaald vanwege hun zogenaamde verdiensten voor Wikipedia. Mij is één ding duidelijk hoe moderatoren werken. Probeer iemand zo veel mogelijk te beschadigen door hem onterecht te blokkeren en nadien kan je dan altijd verwijzen naar zijn blokkadelogboek. Maar geef geen kritiek op moderatoren of probeer zeker niet tegen hen te stemmen. Dan moet je onweerlegbare bewijzen brengen, anders moet je op straffe van een blokkade zwijgen. Akadunzio (overleg) 19 apr 2015 00:47 (CEST)

Ik daarentegen vind het juist goed en dapper van Ijzeren Jan dit eens in de groep te gooien. Maar veel klopt wel, de blokkerende moderator kreeg in mijn geval steun en een groepsknuffel van zijn collega en kwekt nog steeds lustig door. Ook daarvoor zat hij mij al (aantoonbaar) dwars. Feitelijk verdient zo iemand alsnog een blokkade. Ik ben blij met het eerherstel en deze discussie en hoop dat er iets goeds uit voort komt. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 11:53 (CEST)
Ach, ook ik ben wel eens (eufemisme) geblokt in het verleden (zelfs i.m.h.o. onterecht, maar dat terzijde). Maar ik heb geleerd dat het belang van het project altijd voor gaat, en dan kan je hoog of laag springen, het maakt niet uit. Het maakt niet uit welke mods wie blokkeren en of dat dan terecht is of misschien niet: de blokkerende mod tracht (daar gaan we maar van uit, want ze hebben >75% vertrouwen) het belang van de encyclopedie voorop te stellen, en daarbij vallen beslissingen soms ongunstig uit voor sommigen. Toch ben ik optimistisch en blijf ik optimistisch: het feit dat sommige discussies soms leiden tot herzieningen en verbeteringen stemt me hoopvol, net als deze discussie me hoopvol stemt, dat misbruik van sokpoppen misschien beter geregeld kan worden. Ik ben dan ook blij dat er iemand is die poogt ook op dit terrein de wikipedia beter te maken, door het starten van deze VOC. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 apr 2015 01:10 (CEST)
Ik ben het hier niet mee eens. Je kan de beste regels maken, maar als moderatoren en arbcomleden die met de huidige willekeur blijven toepassen, heb je daar gewoonweg niets aan. Dat brengt alleen cosmetisch iets, maar verandert niets ten gronde. Akadunzio (overleg) 19 apr 2015 10:29 (CEST)
Gaat het om alle moderatoren en bureaucraten of om uitzonderingen die de regel bevestigen? Gaat het om reglementen (waar je niet van mag afwijken) of richtlijnen (waar je wel van mag afwijken, mits beargumenteerd)? Het is een stuk minder zwart-wit dan je hier stelt; bij richtlijnen mag er ruimte blijven voor "gezond verstand", dat voorkomt ook "wikijurisme". BlueKnight 19 apr 2015 10:52 (CEST)
Als het om gezond verstand zou gaan, ben ik mee. Meestal is dat gezond verstand echter zeer ver te zoeken. Of het om uitzonderingen gaat of niet doet er eigenlijk niet toe. Je hebt er niets aan dat je geblokkeerd werd omwille van een uitzondering of een gebrek aan gezond verstand. Dat wordt hier toch maar willekeurig terug rechtgezet. Akadunzio (overleg) 19 apr 2015 11:08 (CEST)
Je moet natuurlijk wel binnen het kader van je richtlijnen blijven. Die z.g. ducktest wordt hier nergens genoemd. Stel, stel. ik maak een nep-sokpop aan van een beetje moeilijk liggende gebruiker, ga hem een beetje nadoen, en diegene is ........verloren. Ga uit van goede wil en gezond verstand is idioot, zeker in dit soort gevallen. Ikzelf denk namelijk dat Akadunzio gewoon gepakt is. De regeling keert zich nu vooral tegen "moeilijke" gebruikers en laat echte trollen ongemoeid. Dát is mijn bezwaar tegen de huidige regeling, je kunt iemand er prachtig mee uitschakelen, het is een trollenwapen. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 11:13 (CEST)
Met andere woorden, je pleit om een CU ook mogelijk te maken om aan te tonen dat een bepaalde account geen sokpop is, ook al beweert diegene dat dat niet het geval is? Je pleit ook ervoor om ducktest expliciet toe te staan of juist te verbieden? Er zitten nog meer mazen in de huidige regelgeving die twee kanten op (kunnen) werken, het is goed om deze mazen te benoemen zodat ze gedicht kunnen worden. BlueKnight 19 apr 2015 14:16 (CEST)
Ik pleit nergens voor. Ik stel dat dit systeem krukkig, fraudegevoelig, onduidelijk is en corruptie in de hand werkt. Jsa, weet jij het nog met zekerheid bij Akadunzio? Is hem geen poets gebakken? Ik weet het echt niet. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 14:34 (CEST)
Over Akadunzio of zijn actie(s) doe ik geen uitspraken, wel herinner ik me in een eerder discussie met hem dat de uitkomst van die discussie voor Akadunzio al duidelijk was. Die insteek maakte verdere discussie helaas zinloos. Ik hoop dat die insteek ooit verandert, om zo een open discussie alsnog mogelijk te maken.
Je stelt vast dat er sprake is van een onwenselijke situatie. Hoe willen we uit deze onwenselijke situatie gaan komen? Om naar een solide, fraude- en corruptiebestendige systeem te gaan, die deelnemers meer zekerheid en duidelijkheid biedt? Welke oplossingen zie je voor dit probleem? Of beperk je je bewust alleen tot het signaleren en benoemen van problemen? BlueKnight 19 apr 2015 15:34 (CEST)
Dat de uitkomst van een discussie met genoemde gebruiker duidelijk is lijkt mij een juiste conclusie. Laten we het daar op en bij houden. Inderdaad beperk ik mij bewust tot het signaleren en benoemen van de problemen, IJzeren Jan stelt hierboven een paar gerichte vragen en naar wat ik begrijp komt hij met een concreet voorstel. Ik wacht dat graag af. En zoals Brya hieronder al signaleert, is een solide, fraude- en corruptiebestendig systeem eigenlijk een niet-reële mogelijkheid/verwachting is binnen het open Wikipedia-systeem. Daar zullen we mee moeten leven. Wat ik wel zeker weet is dat het oprekken of creatief omgaan met regels en richtlijnen, hoe verleidelijk dan ook, zowel hier als in de echte wereld een zeer gevaarlijke weg is. Voorbeelden zijn hiervan genoeg in de echte wereld als hier, het leidt namelijk altijd tot ongelukken. Mensen kunnen er namelijk niet mee omgaan in de praktijken gaan ze verder en verder, de zaak O.J. Simpson is daar een lichtend voorbeeld van. Ook in mijn geval ging een moderator iets creatiefs verzinnen wat uiteindelijk nergens op bleek te slaan. Die weg moeten we niet op willen. 22 apr 2015 01:02 (CEST)
IJzeren Jan zou, voor zover ik lees, graag een heldere afbakening van de definities "sokpop" en "sokpopmisbruik" willen zien. Die afbakening kan komen door normering in een constructieve discussie. Ik schreef op 18 april al: "... 100% waterdichte regels bestaan niet maar dat neemt niet weg dat regels altijd beter kunnen... ". Je stelt dat er misbruik gemaakt wordt van de richtlijnen voor sokpoppen door de moderatoren om gebruikers die ongewenst gedrag vertonen te blokkeren en dat dit absoluut onwenselijk is? Stel dat er een gebruiker is die bepaald gedrag blijft vertonen waarmee hij/zij zichzelf extreem impopulair maakt bij de gemeenschap en alle goodwill verspeelt. Vervolgens wordt hij/zij geblokkeerd wordt voor sokpopmisbruik, waarbij de blokkade zich in het beruchte grijze gebied vindt. Weinigen zullen zich geroepen voelen om op te komen voor deze gebruiker. De gemeenschap kan het grijze gebied verkleinen door de regels te verbeteren. Voor- en tevens nadeel is dat de richtlijn voor sokpopmisbruik minder snel toegepast kan worden bij de gevallen in grijze gebied en dat er ook minder ruimte gelaten wordt voor "gezond verstand" / creatief handelen. Je pleit hier actief voor? Merk op dat Wikipedia niet zonder meer vergeleken kan worden met een rechtsorde zoals in Nederland, zie ook WP:NIET. BlueKnight 23 apr 2015 20:55 (CEST)

Wat Graaf Statler hier noemt is o.a. mij en een andere gebruikers ooit overkomen, althans er is een poging daartoe gedaan, zie dit verzoek uit september 2010. Zie verder bijv. hier (waarbij o.a. gebruiker:Beachcomber, gebruiker:Wikiklaas, gebruiker:Happytravels en gebruiker:Coldbolt tegelijkertijd verdacht werden gemaakt), en hier (Anders was gebruiker:De Wikischim (en zijn sokpoppen) namelijk al jaren geleden permanent geblokkeerd). Tegen dat soort praktijken – het voortdurend verdacht maken van bepaalde medegebruikers met o.a. op niets gebaseerde beschuldigingen van sokpopperij – zou eens veel strenger moeten worden opgetreden. De Wikischim (overleg) 19 apr 2015 12:37 (CEST)

Ik sluit mij helemaal aan bij Graaf Statler en De Wikischim. Ook bij Akadunzio, die door een arbcomlid wordt voorgedragen voor een blokkade omdat hij op deze uitnodiging ingaat, die nota bene ook door een ex-arbcomlid is opgestart. Niets tegen de arbom hoor, zonder hun zat ik hier niet te typen, maar mijns inziens is hij onterecht geblokkeerd door een moderator die al snel blokkeert (ook slechts mijn mening). Verder hoop ik dat dit overleg uiteraard tot een duidelijker beeld leidt. Ook ben ik benieuwd of er wel sprake is van sokpopmisbruik, als iemand bij een moderator heeft uitgelegd hoe een en ander in elkaar steekt en dan toch geblokkeerd wordt, een paar dagen later omdat de betreffende moderator niets (tot weinig) met die informatie doet.. En uiteraard wel goed dat IJzeren Jan dit aankaart, omdat de huidige regels niet sluitend zijn. - Richard KiWi Overleg 19 apr 2015 13:54 (CEST)
Dat gaat natuurlijk nergens over en dat arbcomlid zou beter moeten weten. Toch raad ik Akadunzio aan maar eens op arbcom af te stappen. Arbcom bestaat namelijk uit meer leden en hij zal zich wel wraken. Maar iemand die zoiets doet kan maar beter opstappen, van rechtsbeginsellen heeft hij in elk geval geen benul. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 14:44 (CEST)

Reactie Brya[bewerken]

 1. Het lijkt me dat door elk tweede account als "sokpop" te bestempelen daarmee ook al een bepaalde toon gezet wordt, die een vrije discussie niet bevordert.
 2. "Gelijktijdigheid" lijkt me een dwaalspoor. Daar volgt allicht al meteen een eis uit om dit te gaan kwantificeren. Het gaat om de focus.
 3. Altijd een blokkade voor onbepaalde tijd lijkt mij inderdaad niet flexibel, maar dit wordt kennelijk toch al niet consistent gevolgd.
 4. Gezien de beperkte mogelijkheden om sokpopperij vast te stellen (alleen IP-adressen zijn vast te stellen) is dit een heel onvruchtbaar onderwerp om over na te denken.

- Brya (overleg) 19 apr 2015 19:20 (CEST)

 • Volledig juiste conclusies, vooral dat laatste. Helaas heeft er zich op Wikipedia een hele Sokpop-industrie ontwikkeld (juist door die zeer beperkte mogelijkheden) die zichzelf in stand houdt, die zo lachwekkend is dat het niet te geloven is dat er mensen bestaan die werkelijk denken een probleem te hebben opgelost. De hele sokpopbestrijding op Wikipedia is een fossiel uit de de tijd dat een internetaansluiting nog iets bijzonders was. Iedereen heeft heden ten dage meerdere apparaten en kan na een blokkade Wikipedia zo op. Zonder proxyserver of wat dan ook.
De vangst is al even triest als matig, meestal gaat het om iemand waar het even niet goed mee gaat of het berust allemaal op een misverstand. Of een op overijverige sokpop/trollenvanger. Deze gevallen zijn een overmatige belasting van het systeem en het biedt slechts schijnveiligheid, een echte trol die de boel wil ondermijnen pakt dat echt wel anders aan.
Verder is er hier een vreemde indruk ontstaan, het is namelijk de bedoeling dat mensen verleid worden om bij te dragen, niet om ze maanden te verbannen over meestal een futiliteit. Zeg nou eerlijk, de meestervangts van supersokpopspeler Akadunzio, die als je de moeite doet het goed na lezen inderdaad niet op de richtlijnen maar op een hap gebakken lucht is geblokkeerd en wat tot mythische grootheid is opgeblazen heeft alleen maar schade opgeleverd. (En een uitstekende vraag; hoe ga je met dynamische IP's om.) Evenals de overige zaken omtrent de vaste gebruikers die "opgepakt" zijn. Gewoon alles wegmieteren, en met je tijd meegaan. Een pragmatische oplossing met simpele richtlijnen en een flexibele, door meerdere moderatoren vast te stellen blokkadeduur. Want dat ik hier nog artikelen wil schrijven op een gebied waarvan niemand enige deskundigheid heeft mag als een wonder gezien worden. Dankzij jullie achterlijke, achterhaalde richtlijnen en mensen die hier er niet op uit zijn om wat dan ook voor zinnigs bij te dragen maar vastgeroest zijn in Wiki-conservatisme. Zo, en nu ga ik weer eens wat artikeltjes schrijven.
Was getekend, Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 22:49 (CEST)

Checkusers[bewerken]

 1. In hoeverre strookt ons huidige systeem met de wet op de privacy?
 2. Is het juist dat er gegevens doorgegeven worden per mail aan personen die zich niet gelegitimeerd hebben?
 3. Is er controle op misbruik in de vorm van eens lekker kijken of een stiekeme controle?
 4. Beschikken betreffende checkusers over speciale beveiligen op hun computer om te voorkomen dat anderen toegang tot die gegevens krijgen? Ik denk aan huisgenoten, hackers, kopers tweedehands computers enz.
 5. Is een legitimatie wel genoeg? Ik las laatst dat iemand opgelicht was met kopieën van afgetroggelde legitimaties op Marktplaats. (Die oplichter ruilde legtimaties om, als ik de mijne stuurt, stuur jij de jouwe als je daarna de helft van het geld overmaakt. Kreeg je ook nog je woedende voorganger aan je deur. ) Dit sluit eigenlijk aan bij punt 1, 2 en 3, is het anno 2015 eigenlijk wel verantwoord allerlei van dit privacygevoelige informatie aan iemand toe te vertrouwen waar we verder werkelijk niets, maar dan ook niets van afweten?
Graaf Statler (overleg) 22 apr 2015 11:30 (CEST)
M.b.t. vraag 1: een lastige vraag (maar daardoor niet minder zinnig), want welke wet is hier relevant? Als een Nederlandse gebruiker gecheckt wordt door een Vlaamse checkuser en de servers staan in de VS, welke wet(ten) zijn dan van toepassing? M.b.t. vraag 4: nee. CaAl (overleg) 22 apr 2015 11:50 (CEST)
1 dunno, 2, mag van de CU policy 3, Ja onderling en er is ook nog de ombudsman 4, naar mijn weet gaan de CU's daar zorgvuldig mee om maar hoe ze hun PC beveiligen moet je hen vragen 5, wat wil je dan? Dat mensen een buisje bloed opsturen, een vingerafdruk of een beetje wangslijmvlies? Onbekende bij je gegevens laten doe je overal en niet alleen hier. Overigens denk ik dat dit behoorlijk off topic is. Natuur12 (overleg) 22 apr 2015 18:35 (CEST)
1. In elke geval binnen de jurisdicties van de VS en van Europese landen. Vaak zijn meerdere jurisdicties van toepassing. Als ik een CU doe, dan moet ik mij zowel aan de Nederlandse wet houden als aan die in de VS, omdat ik in Nederland ben, net als de slave-servers waar ik verbinding mee maak, en de master-servers in de VS staan.
2. Dit is in sommige gevallen toegestaan. Bedenk wel dat het dan doorgaans gaat om open proxies. Ik geef zelf in ieder geval nooit IP-adressen van thuisaansluitingen door aan personen die zich niet gelegitimeerd hebben.
3. Ja, elke controle wordt gelogd en die logs worden bekeken door de andere checkusers. Wij zetten er in de logs ook altijd een reden bij, bijvoorbeeld een link naar een diff op de verzoekpagina. Ik heb sinds ik checkuser ben geen onregelmatigheden gezien in de logs.
4. Mijn pc is in ieder geval op orde.
5. Er zit ergens een grens aan hoe waterdicht je een systeem kunt maken.
Jcb - Amar es servir 22 apr 2015 22:12 (CEST)
@Statler: inzake checkuser: Wat is er zo privaat aan een IP-nummer en redelijk anonieme gebruikersnaam? Okee, men kan nagaan dat ik vanaf IP zus en zo werk en zus en zo heet (althans zo heb ik me geregistreerd). Verder kan men hooguit achterhalen welke provider er gebruikt wordt, en dus globaal in welke regio ik me wellicht bevind via een traceroute. De ontsnappingsclausule lijkt me daarentegen fraudegevoeliger, omdat daarbij om een kopij ID of paspoort wordt gevraagd, hetgeen tenminste in NL wettelijk niet eens mag, bij mijn weten. Ook al doen veel bedrijven zoals hotels dat ook wel. Maar die info komt wel bij gebruikers terecht die vertrouwen hebben van >75% van de medegebruikers, Mocht dat vertrouwen beschaamd worden dan zijn er altijd nadere stappen mogelijk. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 apr 2015 22:15 (CEST)
Vragen op een kopie van een ID mag wel, maar je mag niet van iemand vragen zijn BSN door te geven. Het is aan te raden deze altijd onleesbaar te maken bij een kopie die niet voor bijvoorbeeld je werkgever bestemd is. Jcb - Amar es servir 22 apr 2015 22:22 (CEST)
@Tjako: Het kan zijn dat ik er overheen lees op de pagina van de OC (WP:OC), maar ik zie nergens iets staan over een kopie ID of paspoort. Mbch331 (Overleg) 22 apr 2015 22:24 (CEST)
Dat was vroeger zo ;). Natuur12 (overleg) 22 apr 2015 22:27 (CEST)
Nu niet meer? Als het toevallig nog wel zo is, dan zou daarbij eventueel ter waarschuwing een linkje vermeld kunnen worden voor Nederlandse wikigebruikers naar [21]. Deze pagina zou sowieso wel handig zijn in de helpsectie of op de pagina over pirvacy misschien, omdat ze ook info bevat over privacybeleid onder de nederlandse wet.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 apr 2015 22:39 (CEST)
@Tjako, dat is een tijdje geleden veranderd n.a.v. deze stemming. De oude versie kun je hier zien. Jcb - Amar es servir 22 apr 2015 22:52 (CEST)
Ah ja ik weet het weer! :) Thx. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 apr 2015 22:56 (CEST)
Ik lees bijvoorbeeld op [22] dat bijvoorbeeld stewards zich blijkbaar nog wel moeten identificeren. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 apr 2015 22:44 (CEST)
@Tjako, als die gegevens inderdaad zo onschuldig zijn, waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan ze in te kijken? Waarom ook niet bij stemmingen controleren, als iemand zich als moderator aanmeld enz? Terecht merkt Brya op dat een IP adres eigenlijk het enige is wat we hebben, en je kunt, zelfs bij een dynamisch IP, veel van afleiden. Dus zo off-topi is het niet als het lijkt en het goed de procedure eens onder de aandacht te brengen omdat een normale wiki-(OT)sterveling dit gewoon niet weet. Dus waarom niet veel meer controle als we nu hebben? Op bijna elk internetforum-dingens is het doodnormaal dat de IP nummers gewoon in een hoekje verschijnen. Juist om geknoei tegen te gaan. Waarom hier niet? Weet jij hoeveel dubbelstemmen er zijn en meervoudige moderatorschappen we hier hebben? Het is zo simpel en verleidelijk. Lang geleden is er een moderator hierop gepakt, waarom zou dat niet vaker voorkomen? Graaf Statler (overleg) 22 apr 2015 22:46 (CEST)
@Tjako: Alleen wordt die informatie direct na identificatie verwijderd. Er wordt alleen geregistreerd dat een bepaald iemand zich geïdentificeerd heeft, maar de informatie over de identiteit wordt verder niet opgeslagen bij WMF. (Althans dat heb ik zo begrepen). @Graaf Statler: Volgens mij kan ook informatie over de browser achterhaald worden (de useragent string die je browser meestuurt als die een pagina opvraagt). Mbch331 (Overleg) 22 apr 2015 22:49 (CEST)
Het kan best zijn dat men aan een IP meer kan aflezen dan ik denk (of hierboven poneerde). Ik weet namelijk te weinig wat er technisch wel of niet mogelijk is. Maar mijn IP - ach iedereen mag het weten hoor. Ik heb niets te verbergen. En sja, ik weet - als ik een ID-kopie stuur naar iemand wiens ID ik zelf niet ken - echt niet wat daarmee bij die persoon gebeurt. Dat risico, dat iemand het toch wellicht stiekem opslaat of het per ongeluk in een public folder op zijn dropboxje zet, acht ik vele malen privacygevoeliger dan een IP adres. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 apr 2015 22:53 (CEST)
@Mbch 331, Klopt, evenals versie, of het een mac is, enz. En er zitten hier nog een trucje in het systeem heb ik ontdekt, maar dat verklap ik niet. Maar vrees niet, met mijn moeite met spellen heb je me zo als sokpop te pakken dus dat schiet niet op. Ik ben vaak nog dagen bezig fouten uit een artikel te vissen, dus ik kan heel rustig over sokpoppen spreken, omdat dat toch niks wordt. Maar ik heb er eens over nagedacht, als iemand wil kan hij eigenlijk altijd zwendelen, wat je ook doet. Op vakantie, vanaf school of werk, met een ander apparaat, noem maar op. Of je nu wel of geen IP controle hebt of email-registratie, zwendel zal je niet uit kunnen sluiten. Inderdaad een vrij vruchteloze discussie, want allerlei dynamische Ip's en overige ongemak zullen de problemen alleen maar toenemen in de toekomst. Het enige wat we kunnen doen is de afhandeling verbeteren en de regelgeving wat duidelijker maken en het beste van hopen. Meer zit er niet in. Graaf Statler (overleg) 23 apr 2015 00:20 (CEST)

Nog zo een fijne[bewerken]

Gegarandeerd iemand die aan het trollen is, maar even gegarandeerd geen sokpop. Blokwaardig zonder meer, als iemand het er zo dik oplegt test hij het systeem. Is het juist om dan toch maar die ducktest er op los te laten? En hem op de sokpopregeling te blokkeren? Let wel, volkomen terecht geblokkeerd, maar daar gaat het niet om. Is het juist de regeling oneigenlijk hiervoor toe te passen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Graaf Statler (overleg · bijdragen) op 23 april 2015 om 20:18

Je weet dat die CU-matig gekoppeld is toch? Natuur12 (overleg) 23 apr 2015 20:37 (CEST)

Ach, hoe leg je een verbinding? In theorie is het mogelijk dat een Wikipediaan hier in de buurt neerstrijkt, vanaf een lokale computer een nieuw account aanmaakt en daarmee gaat zitten te rotzooien. Dan ben ik volkomen onschuldig maar heb wel een lading gedoe aan mijn broek... en bij de verkeerde moderator ook nog een blok. Immers, de accounts geolocate in dezelfde omgeving. The Banner Overleg 23 apr 2015 21:44 (CEST)

Dat het enorm getrol is is duidelijk, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Maar ik denk dat het inderdaad iemand anders was, en dat de waarheid gesproken werd. Dus geen sokpop, maar een provocatie op hetzelfde IP. Maar dan is het nog geen sokpop... En is de regeling fout toegepast, uitgelokt. Dat bedoel ik meer. Het systeem testen dus. Maar had je hem niet veel beter wegens oneindig trollen er af kunnen trappen? En wat de Banner zegt zou in theorie nog kunnen, ik heb hier wel vreemdere dingen gezien. Met trollen zat je altijd goed. Graaf Statler (overleg) 23 apr 2015 21:50 (CEST)
Ps Nog een ding, dat iemand hier niet in de smaak valt of enorme conflicten heeft gehad in het verleden maakt hem niet tot een leugenaar. Ook een andere hier zeer beruchte gebruiker, waar ik het overigens prima mee kan vinden tot ongetwijfeld ontsteltenis van vele, heeft mij gegarandeerd dat sommige van aan hem toegeschreven sokpoppen niet van hem zijn. Ik heb geen enkele reden om aan zijn woorden te twijfelen. (Waarom zou hij hierover liegen.) Dus het systeem hier is waarschijnlijk absoluut niet waterdicht, al denken sommige van wel. Ook hier heb ik grote twijfels, gezien de te doorzichtige GP, de precies "goede" edits om hem op te pakken, te vaak Wikisage noemen, dat IP, enz. Het is allemaal gewoon wat over de top, het ligt er te dik op. Mijn gok, (want dat is het toch altijd) een nepper, al dan niet uit bepaalde kringen. Helaas ben ik de onschuld op het internet voorbij, ik heb te veel gezien. Zie het dit als winkeldieven en vreemdgaanders, aan iemands neus zie je niks. Dit zeg ik absoluut niet om iedereen hier verdacht te maken, dat is onzin, maar je kunt gewoon nooit weten wat er gerotzooid is. Graaf Statler (overleg) 24 apr 2015 00:36 (CEST)
En dan nog het meten met twee of meerdere maten. Bij het echt juridische systeem het het dat ene verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Op Wikipedia geldt: bij twijfel eerst blokkeren, we zien later wel of zhij echt schuldig is. The Banner Overleg 24 apr 2015 11:08 (CEST)
Om je de waarheid te zeggen heb ik geen enkele illusie dat onze vrolijke bard maar een moment heeft gezeten met deze blokkade, sterker nog, ik denk dat hij hier allang weer in een ander vrolijk gedaante rondloopt. Evenals mijn goed digitale vriend de kapitein. Waarom lach ik mij rot om deze sokpoppen/trollen? Simpel, als je oude arbcomzaken leest hebben deze lieden natuurlijk vreemde fratsen uitgehaald maar andere gebruikers vaak niet minder. (The good guys.) Deze zaken zijn vaak lachwekkend met een krakende arbcom-stem die uiteindelijk iets uitbraakt.. Gelukkig heeft arbcom een geweldige ontwikkeling doorgemaakt met hoor en wederhoor en motivatie van de uitspraak. Nu ja, een verder vrij zinloze en eigenlijk onmogelijke discussie voor encyclopedisten die het liefst alles met betrouwbare bronnen onderbouwd zien denk ik. Verder is hier nog weinig hierover te zeggen. Graaf Statler (overleg) 25 apr 2015 01:20 (CEST)
Ehm, hoor en wederhoor??? Heb ik iets gemist? The Banner Overleg 25 apr 2015 01:28 (CEST)
Bij de laatste uitspraak bij RJB werd daar echt van gerept. Maar dit gaat niet over arbcom, maar over de onduidelijkheden is dit reglement en wat er te verbeteren zou zijn. Kijk, ik spreek vrijuit want het kan me toch geen klap schelen, al gooien ze me er ter plekke af, de meeste arbcomzaken uit het verleden en wikisage enz, komen voort uit ruzies binnen WikimediaNL die hier uitgevochten zijn. VIa arbcom, via moderatoracties enz. Zonder een oordeel uit te spreken wie er gelijk heeft. Dit heeft de meest geraffineerde trollen en sokpoppen opgeleverd die je nooit te pakken krijgt en indien wel binnen vijf minuten terug zijn. En dát is de waarheid. En als ik een moderator bij RJB de eerste aftrap zie geven als een stervoetballer die mij systematisch voor trol heeft uitgescholden bij die arbcomzaak ben ik gewoon klaar met zo iemand. En zo zit dat. Mij pak je niet en ik ga niet mijn bek houden, zelfs niet met een aanval via een sokpopregeling die je misbruikt. Graaf Statler (overleg) 25 apr 2015 02:14 (CEST)

Impersonatie[bewerken]

Recent is er een hoofd- en sokpopaccount geblokkeerd vanwege impersonatie. Ook hier is er sprake van een mogelijke discrepantie tussen de regels voor omgaan met sokpopmisbruik en de gebruikersvoorwaarden: dit roept niet alleen vragen op over het mogen blokkeren maar ook over het publiceren van IP-adres (in combinatie met andere gegevens) waardoor de identiteit van de dader publiekelijk bekend zou worden. Ik denk dat hier ook nog ruimte voor verbetering zit in de reglement, bijvoorbeeld door aan te geven dat impersonatie aanleiding kan zijn voor moderatoren om tot een blokkade over te gaan en daarbij te verwijzen naar de ruimte die gebruikersvoorwaarden daarvoor geven. Mvg, BlueKnight 27 apr 2015 23:05 (CEST) Link in eigen bijdrage achteraf verborgen.

In genoemd geval heeft betrokken gebruiker zelf zijn IP gepubliceerd door ermee oningelogd te bewerken. Een CU was hier wel nodig om uit te sluiten dat iemand anders zich via het IP uitgaf voor de betrokken gebruiker. Verder heb ik ter beantwoording van feedback op deze zaak de CU policy geciteerd. Jcb - Amar es servir 28 apr 2015 00:40 (CEST)
Tja, wat is impersonisatie? Ik heb een moderator gezien die mij van sokpopperij beschuldigde nadat ik mijn account van naam veranderd had... The Banner Overleg 29 apr 2015 17:38 (CEST)
Je doelt op het laten wijzigen van de naam van gebruikersaccount tijdens een blokkade of in geval van een opgelegde maatregel (bijvoorbeeld via RfC)? Dat zou ik geen impersonatie noemen, maar wel ongewenst: het is dan voor moderatoren en derden lastiger om snel een beeld van de voorgeschiedenis te krijgen. In één geval is de volledige blokkeerlogboek gearchiveerd in combinatie met hernoeming van een account, in een ander geval kreeg een geblokkeerde gebruiker van jou het advies om de gebruikersnaam op een anderstalige Wikipedia te laten hernoemen. Dat advies werd vervolgens gebruikt om de account op anderstalige Wikipedia in een naam te wijzigen waarmee een Wikipediaan gepest werd. Ik denk dat beide gevallen niet om impersonatie gaat maar om een lichte vorm van blokontduiking door tijdens een blokkade toch een (onwenselijke) actie te ondernemen. Dit soort geintjes kan in de toekomst voorkomen worden door de account softwarematig automatisch te laten "locken" tegen hernoeming via anderstalige Wikipedia-site. Wat de moderator betreft die jou van sokpopperij beschuldigde, je doelt hier op Robotje? Terug naar het oorspronkelijke onderwerp; de reglementen op Nederlandstalige Wikipedia dient beter afgestemd te worden op zowel de gebruikersvoorwaarden als de CU policy en/of expliciet daarnaar te verwijzen? BlueKnight 2 mei 2015 16:35 (CEST)
Met andere woorden: als moderatoren al niet goed weten wat sokpopperij en blokontduiking is, hoe kunnen ze dan de regels correct handhaven? En de moderatoren van NLWP hebben alleen wat te vertellen over NLWP, om ook macht te claimen buiten NLWP is een tamelijk ongezonde optie. (Nog afgezien dat hoogstwaarschijnlijk een "lock" door een andere WP ongedaan gemaakt gaat worden wanneer er geen goede reden voor is.) The Banner Overleg 2 mei 2015 17:08 (CEST)
Dit lijkt mij zeer ongewenst. Dat zou dus betekenen dat de mod's van de NL Wikipedia almachtig worden op alle Wiki-projecten. En inderdaad, zolang de regels totaal onduidelijk zijn kun je van een volkomen onterechte blokkade de zure vruchten op elk Wikimedia-project plukken zeker . Overigens probeer ik zeer zakelijk te reageren, in feite sta ik nog steeds na te koken over de streek die mij gelapt is. Door even die vage regels creatief toe te passen. En de mods... keken er naar en deden..............................niks! Misschien of zeker een reden van mij nogal felle uitbarstingen de laatste tijd. Maar ik probeer ze te onderdrukken, die uitbarstingen. Raadselachtig overigens dat BK nog het woord "geintjes" uit zijn toetsenbord weet te wringen. Graaf Statler (overleg) 13 mei 2015 19:45 (CEST)
Er kunnen lokaal geen accounts meer hernoemd worden. @Statler: take a chill pill alsjeblieft. Je betoog raakt kant nog wal. Natuur12 (overleg) 13 mei 2015 20:03 (CEST)
Dat dacht ik anders wel. Blueknight stelt namelijk voor om bepaald maatregelen die op Wikipedia-NL genomen zijn ook op ander Wiki's invloed te laten hebben zoals in het geval van de Banner. En begint een warrig verhaal over een lichte vorm van blokontduiking. En of the Banner bewust aan het pesten was ben ik lang niet van overtuigd, hoewel ik zijn actie indertijd oerstom vond. En begint over geintjes. Nou, dat vind ik echt een gotspe, BK die over geintjes begint. Maar verder onbelangrijk, een pilletje is echt niet nodig, daar weet ik wel een geschiktere kandidaat daarvoor en een beter verhaal wat kant nog wal raakt. Blueknight, please, laat dit, het is namelijk ergerlijk en helpt de discussie niet vooruit. Ik vind het een berg verstopte (lichte?) PA's. Graaf Statler (overleg) 13 mei 2015 22:51 (CEST)
Wat Blueknight loopt te beweren is dat ik via ENWP de naam van mijn account niet mag veranderen wanneer ik op NLWP geblokkeerd ben. dat is onzin, want een admin van NLWP heeft geen enkele macht op ENWP. Om dat een lichte vorm van sokpopmisbruik te maken toont aan dat hij geen idee heeft van de effecten van een naamsverandering (meest zichtbaar zijn de redirects vanaf de oude naam) en ook niet van wat een sokpop nu eigenlijk is. Voorheen was je account nummer nog zichtbaar op je instellingenpagina maar dat is nu helaas niet meer het geval. Hoe kan een moderator de sokpopregeling handhaven wanneer zhij geen idee heeft wat een sokpop eigenlijk is? The Banner Overleg 13 mei 2015 23:36 (CEST)
Vooropgesteld dat ik het oerstom van je vond indertijd, geloofde ik geen moment in kwade opzet, The Banner. Waar ik wel in kwade opzet geloof, is in allerlei figuren die allerlei ongewenste verbintenissen hadden met elkaar en elke keer bij RJB een blokkadebal stoer op de stip legde. Knal hem erin. Gooaaaallll! Tot op het laatst en daar was hij, Blueknight. 3 maanden blok . Goooooaaaaaal en gejuich. En weg was hij. En toen, en toen, en toen ik een keer een compliment aan Wusje maakte, over het weigeren van zo een achtelijke blokkade, wie pleegde er karaktermoord op mij? Juist.... BK. Nee, goed wil is aan mij niet besteed. En dit nu weer, allerlei gemene, lage verdachtmakingen aan het adres van de Banner, terwijl RJB en The Banner elkaar al lang uitgebreid hartelijk de hand hebben geschut. En dat ook in het echte leven willen gaan doen. Getverdemme! Ik ga eens lekker op Wikivakantie een tijdje denk ik zo. Graaf Statler (overleg) 13 mei 2015 23:48 (CEST)
Och, er is nog minstens 1 moderator die loopt te beweren dat mijn naamsveranderingen een poging zijn om hem te smeren als de grond mij te heet onder de voeten werd. Dat is zo spectaculair bezijden de waarheid, dat ik er alleen maar om kan lachen hoewel het gebrek aan AGF eigenlijk om te huilen is. The Banner Overleg 14 mei 2015 00:21 (CEST)
@"Wat Blueknight loopt te beweren is dat ik via ENWP de naam van mijn account niet mag veranderen wanneer ik op NLWP geblokkeerd ben. dat is onzin, want een admin van NLWP heeft geen enkele macht op ENWP.". Je verdraait mijn woorden. Ik schreef: "Dat zou ik geen impersonatie noemen, maar wel ongewenst: het is dan voor moderatoren en derden lastiger om snel een beeld van de voorgeschiedenis te krijgen. ..". Niet mogen is heeft niet hetzelfde betekenis als ongewenst. Ik vind het niet prettig als je woorden in mijn mond legt of net even verkeerd uitlegt. Ik zou het wel fijn vinden als globaal hernoemen niet meer mogelijk is als een account lokaal is geblokkeerd, met als reden voorkomen van cyberpesten.
@13 mei 2015 23:48, Door ook vervelende zaken te durven benoemen kan er gewerkt worden aan oplossingen. We hebben al te lang en te vaak de andere kant op gekeken. Voor de rest: QED. BlueKnight 14 mei 2015 08:58 (CEST)
Impersonatie is altijd reden voor een blokkade. Maar jij blijft stellen dat je vind dat moderatoren project-overstijgende macht moeten hebben met hun blokkades. Die macht hebben moderatoren niet en wonderen daargelaten zullen ze die ook nimmer krijgen. De "zou-kunnen"-argumenten raken echter kant nog wal. The Banner Overleg 14 mei 2015 11:11 (CEST)
Als er geen probleem is maken we er gewoon een. Bij mijn weten is dit een keer voorgekomen en nogmaals, dit heeft niets met een echt sokpop-probleem te maken. En de moderatoren hier kijken m.i. zelden hier verder dan hun neus lang is, laat staan terug. Die houden zich namelijk in het algemeen liever met F**** de koning-reuze-blokkademarathons bezig zoals bijvoorbeeld ene Blueknigt, en laten echte problemen meestal lopen. Als ze tenminste een momentje vrij kunnen maken tussen hun trollgeroep door. Problemen benoemen prima, dat is goed, schijnproblemen liever niet. Graaf Statler (overleg) 14 mei 2015 11:39 (CEST)
My 2 cents: ik schrik eerlijk gezegd nogal van dat Blueknight blijkbaar niet goed snapt wat blokontduiking concreet is, terwijl hij in het verleden zelf moderator en Arbcomlid is geweest. (Om maar even te zwijgen van andere opmerkelijke zaken die ik onlangs ben tegengekomen, zie bijv. de DP Sec. Om aan een encyclopedie mee te kunnen werken moet je iig iets als het verschil met een woordenboekdefinitie heel goed snappen.) De Wikischim (overleg) 14 mei 2015 15:05 (CEST)
Er is blijkbaar enige verwarring. Dit is de pagina om commentaar te leveren over sokpoppen en sokpopmisbruik. Dit is niet de pagina om op te sommen wat BlueKnight allemaal fout gedaan heeft toen hij nog mod/arbiter was. Die pagina is hier te vinden. CaAl (overleg) 14 mei 2015 17:36 (CEST)
Ik zou zo zeggen, wat let je CaAl. Toevallig gaat deze pagina namelijk Wel over de regelingen voor sokpoppen en de vreemde theorie die BK daarover er op na houdt. En inderdaad, dat moet ik de schim nageven, het is wonderlijk dat zo iemand zich met arbitrage hier heeft bezig gehouden. maar dat geldt wel voor meer gebruikers uit die tijd die dat deden. Dat valt echter buiten deze pagina, daar heb je gelijk in.Graaf Statler (overleg) 14 mei 2015 18:59 (CEST) PS Ik kon je uitnodiging niet weerstaan.

Reactie van  Klaas `Z4␟` V[bewerken]

Ik ben een paar keer beticht van misbruik van sokpop(pen). Ik kan me niet herinneren ooit een geheim gemaakt te hebben van mijn ware identiteit(en) afgezien van mijn volledige voor- en achternaam. Er zijn mensen binnen de incrowd die zelfs deze zouden kunnen kennen als ze een beter geheugen hebben dan ik en dat kunnen er wereldwijd een paar honderd zijn. Aan de "eis" om een kopie van een identiteitsbewijs op te sturen zou ik ook nog wel kunnen en willen voldoen. Mijn BSN noch mijn codice fiscale staan in mijn paspoort gedrukt. Ze hebben er om reden in den beginne genoemd, niet eens naar gevraagd. Als het (per ongeluk via een van mijn eigen dynamische IP-adressen) weghalen van 1 spatie al sokpopmisbruik is met daaraan verbonden een blokkadeduur waaraan noch paal noch perk is gesteld, weet ik niet meer waar de artikelbaas mee bezig was. Ik vermoed de regel te letterlijk nemen. Zijn goed moderatorrecht. Gebruikersna(a)m(en) bij de redactie bekend.Kunnen we nu weer aan het werk om dit prachtige samenwerkingsproject uit te breiden en/of te verbeteren? Collegiale groeten,  Klaas `Z4␟` V:  13 mei 2015 09:17 (CEST)

Al langere tijd is het niet meer nodig een identiteitsbewijs te sturen, dat is hierboven al gemeld. En verder, ooit las ik een artikel over een hackers-congres. Daar stond een pootje met veiligheidspersoneel. Iedereen werd streng gecontroleerd. Maar even verderop was er een doorgang waar niets gecontroleerd werd en iedereen kon doorlopen. Nou, de geweldige vangsten van jouw en mij met veel bombarie gebracht, gaan natuurlijk nergens over want er was geen mens die niet wist dat het om ons ging. De echte sokpopspelers krijg je gewoon nooit. De enige conclusie die ik kan trekken is dat dat alles met Wiki-politiek te maken heeft maar weinig met ons. Ergerlijk, maar zo is het nu eenmaal. Gewoon consequent onder een account verder werken en geen aandacht verder aan besteden. Dan heb je nergens last van namelijk. En ik denk dat IJzeren Jan wel genoeg input heeft om mee aan de gang te gaan en hoop op duidelijker regels. Graaf Statler (overleg) 13 mei 2015 23:07 (CEST)
Met een spoedcursus daarna voor de moderatoren zodat zij weten wat wel en wat niet een sokpop is. The Banner Overleg 13 mei 2015 23:38 (CEST)
Nou ja, een ding weet je zeker, ondanks het feit dat wij de regels wel kennen is er geen kans op dat een van ons tweeën hier ooit moderator wordt. We voldoen zeg maar niet aan de "eisen". Toch zou het van lef spreken een keer een moderator uit "ons" kamp toe te laten inplaats van het goal potdicht te houden. Graaf Statler (overleg) 14 mei 2015 01:18 (CEST)

Antwoorden van Otto[bewerken]

1 In hoeverre is gelijktijdig/afwisselend gebruik van twee accounts door één gebruiker een vereiste om van een sokpop en van sokpopmisbruik te kunnen spreken?

Antwoord: Voor het bewijs van sokpopmisbruik is het vereist te bewijzen dat een gebruiker twee of meer accounts gebruikt.

2 In hoeverre vallen bewerkingen vanaf een IP-adres onder sokpopmisbruik?

Antwoord: IP-adressen zijn niet gerelateerd aan een gebruikersaccount en daarom ook niet aan een sokpop. Deze bewerkingen vallen buiten sokpopmisbruik.

3 In hoeverre speelt opzettelijke misleiding een rol?

Antwoord: Voor het bewijs van sokpopmisbruik is het nodig te bewijzen dat een gebruiker schuldig is aan misleiding door middel van het gebruik van twee of meer accounts.

4 Moet de definitie van "sokpopmisbruik" beperkt blijven tot bovengenoemde vier punten of is uitbreiding wenselijk? Zo ja, met wat?

Antwoord: De vier punten lijken mij wel voldoende.

5 Moet er op elke vorm van sokpopmisbruik per definitie een OT-blokkade volgen ("moet") of is het voldoende dat moderatoren dit als mogelijkheid krijgen aangereikt ("kan")?

Antwoord: De regel is veel te streng en wordt misbruikt om bona fide gebruikers de mond te snoeren. Dus geen OT-blokkade "per definitie" en voor zover het "mag" met terughoudendheid toepassen.

Otto (overleg) 25 mei 2015 10:33 (CEST)

Vraag aan IJzeren Jan[bewerken]

Als jij er nu een oordeel over zou moeten geven, is dan deze uitspraak van de arbcom bij nader inzien niet in lijn met wat er onder sokpoppen moet worden verstaan? En als dat zo is, zou er dan onderhand niet moeten worden overgegaan tot het deblokkeren van die collega? Peter b (overleg) 14 mei 2015 18:57 (CEST)

Waarom deblokkeren? Het laatste sokpop-account waarmee de blokkade werd ontdoken is in januari 2014 geblokkeerd. De laatste IP waarmee de blokkade werd ontdoken is in november 2014 geblokkeerd. Zie Overleg gebruiker:Torero. The Banner Overleg 15 mei 2015 00:51 (CEST)
Ik zou willen voorstellen om die blokkade maar eens te beëindigen. Torero/Xibalba deed vooral nuttige bewerkingen, daar moet je niet OT voor gaan blokkeren. Overigens, de onderwerpen waar hij zich mee bezighield (geologie e.d.) zijn tot op de dag van vandaag enorm bekaaid beschreven omdat nagenoeg niemand anders op WP zich ermee bezighoudt. De Wikischim (overleg) 15 mei 2015 09:24 (CEST)
Ik heb hier eens goed over nagedacht. En wil als ervaringsdeskundige hier wat over zeggen. Volgens mij moeten we de verhogingsregel afschaffen en OT ook voor vaste gebruikers met enig potentieel. Gewoon korte, ga naar bed en morgen weer nuchter op blokkades voor de Fuck De King zaken, meestal voorkomend in (nachtelijke) ruzies, en als het werkelijk mis gaat met iemand zoals privacyschending, sokpopmisbruik, grof gedrag, onaangepast gedrag, een rondje arbcom. Gewoon, in een keer doorverwijzen, dat was bij Bart V ook veel beter geweest want dit wordt natuurlijk weer een lijdensweg. En Arbcom gaat een goed gesprek met zo iemand aan, vraagt wat er aan de hand is. En schakelt desnoods een mediator in of zoekt een oplossing met iemand samen. Ik denk dat we zo veel beter mensen vasthouden, tot bijdragen verleiden, en voorkomen dat mensen anders gaan sokpoppen en trollen, wat natuurlijk met de regelmaat van de klok gebeurd. Misschien is dat wat. En schaf dat achterlijke blokkadelogboek af of wis het na een half jaar, dat is natuurlijk een krankzinnig stigma wat iemand zijn verdere wiki-leven mee moet slepen. Grappig voor de overwinnaars hoor, maar verder volmaakt zinloze kolder. Graaf Statler (overleg) 15 mei 2015 14:32 (CEST)
Iemands blokkadelogboek na een bepaalde tijd gewoon wissen vind ik eigenlijk ook helemaal geen slecht idee, het werkt alleen maar nodeloos stigmatiserend bij gebruikers die vaak over de gehele linie gewoon te goeder trouw zijn en misschien eens bij een gelegenheid uit de bocht zijn gevlogen (wie overkomt dat nu eigenlijk nooit?). Niet zelden worden er voor de meest lullige zaken blokkades uitgedeeld aan gebruikers die ze helemaal niet verdiend hebben, dat heb ik hier inmiddels vaak genoeg gezien. Maar OK, daar gaat deze pagina verder niet over dus ik laat het hier verder bij wat dit betreft. De Wikischim (overleg) 15 mei 2015 15:02 (CEST)
Tja Peter, de moeilijkheid is dat de richtlijnen in 2008 een stuk minder duidelijk waren dan nu. WP:SPM bestond nog niet en nergens stond wat "misbruik van sokpoppen" nu eigenlijk precies inhield. Wat ik wel interessant vind, is deze combinatie: "Voor ontduiken blokkering is verdubbeling van de geldende blokkering gebruikelijk" en vervolgens "Voor misbruik van sokpoppen is onbepaalde blokkering met de mogelijkheid van de ontsnappingsclausule gebruikelijk". Daarmee wordt dus vrij expliciet gesteld dat blokontduiking géén sokpopmisbruik is. Wat er verder nog overblijft zijn: vervelend doen tegen mensen en een Arbomuitspraak ontduiken. Is daarmee een OT-blokkade gerechtvaardigd? Sommigen zullen vinden van wel, maar persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van hele lange blokkades voor gebruikers die hier zijn om gewoon constructief aan de encyclopedie bij te dragen. En al helemaal niet omdat ze nou toevallig een keer een of ander regeltje hebben overtreden. Eigenlijk ben ik het wel eens met wat Graaf Statler hierboven schrijft en zouden extreem lange blokkades voor reguliere gebruikers helemaal geen optie moeten zijn. In ieder geval hoort een blokkade altijd functioneel te zijn (= de encyclopedie tegen ongewenste inhoud te beschermen) en in verhouding te staan tot de gepleegde overtreding. De uitspraak die de Arbcom destijds over Torero heeft gedaan, vind ik dan ook veel te zwaar. Omdat hij nogal bot uit de hoek kon komen, mocht hij negen maanden lang geen overlegbijdragen doen. Een paar minuten na de uitspraak schreef hij iets op de OP van een AC-lid en prompt had hij een blokkade van negen maanden aan zijn broek. Een blokkade waar terecht veel verzet tegen was. Die blokkade heeft hij ontdoken, niet met sokpoppen, maar door vanaf IP te werken, en dat heeft hem een OT-blokkade opgeleverd. Een ongelukkige gang van zaken, waar de encyclopedie bepaald niet bij gebaat is geweest. Torero was een prima gebruiker, nogal eigenwijs en soms behoorlijk bot, maar wel met een grote hoeveelheid waardevolle bijdragen. Ik vind dat hij veel te hard is aangepakt destijds. De fout die de Arbcom heeft gemaakt, is volgens mij dat er genoeg op de hele situatie af te dingen viel om hem het voordeel van de twijfel te geven. Maar goed, dat is mijn mening maar. Groeten, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 16 mei 2015 02:00 (CEST)
Dat zijn fouten die de Arbcom nogal frequent maakt. Akadunzio (overleg) 19 mei 2015 18:55 (CEST)

Invoeren van zwaar verouderde terminologie en andere geheel eigenhandige ingrepen[bewerken]

Dit verzoek gaat over een flink deel van de bijdragen van gebruiker:Wimpus, die al jarenlang bezig is allerlei aanpassingen door te voeren in de nomenclatuur van medische en anatomische onderwerpen, en daarbij veelal een beroep doet op naslagwerken van een eeuw of meer oud. Sinds oktober jl. is gebleken dat Wimpus daarbij, naar het zich laat aanzien hoofdzakelijk uit taalpurisme, geregeld algemeen en op internationaal niveau aanvaarde termen en schrijfwijzen die in op dit gebied gezaghebbende bronnen als Terminologia Anatomica en de nieuwste editie van het geneeskundig woordenboek Pinkhof staan vervangt door veel minder gebruikelijke gelatiniseerde vormen. Sommige artikelen hebben hierdoor ronduit verkeerde titels gehad, zoals Plexus bracchialis en Musculus bracchialis (deze schrijfwijzen die alleen in stokoude medische woordenboeken zoals Triepel uit begin 20e eeuw worden genoemd zijn nu redirects naar de juiste schrijfwijzen volgens o.a. TA).

Gebruiker:Maxwvb begon als eerste met het terugdraaien van Wimpus' bewerkingen en er volgden twee blokverzoeken tussen deze twee gebruikers. Daarna volgden enkele inmiddels gearchiveerde discussies in het Medisch café. Hier wordt een eerste beeld geschetst van de problematiek. Vervolgens werden er enkele min of meer opeen compromis gerichte voorstellen gedaan Wikipedia:Medisch café/Archief/1#Synoniemen Wikipedia:Medisch café/Archief/1#Nomenclatuur volgens het NTvG, Wikipedia:Medisch café/Archief/1#Concept medische nomenclatuur. Er is hier echter niets definitiefs uit gekomen. Wel volgde een verzoek tot het bewaken van Wimpus' edits: Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Edits bewaken#Wimpus.

Hierna bleef het een aantal weken stil. Eind januari jl. begon Max opnieuw met het terugdraaien van een aantal van dit soort omstreden wijzigingen door Wimpus. Er volgden nog enkele spin-offdiscussies tussen hem en Wimpus en andere gebruikers die er inmiddels min of meer zijdelings bij waren betrokken, o.a. in de kroeg Wikipedia:De kroeg/Archief/20150201 en op diverse OP's. Deze in de overlegruimte van gebruiker:Wikiklaas aangemaakte subpagina Overleg gebruiker:Wikiklaas/Wimpus vs Maxwvb geeft verder al een aardig overzicht. Op Gebruiker:Maxwvb staat inmiddels een soortgelijk overzicht. Onder Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige#Moderator die wil kijken naar verzoek om terugdraaiingen/veranderingen terug te draaien heeft Wimpus twee dagen geleden een verzoek aan de moderatoren ingediend, waarop ikzelf een link naar de Terminologia anatomica heb gegeven. Een aantal van de door Wimpus aangepaste termen kan via deze link al worden teruggevonden. Op enkele OP's van door Wimpus bewerkte artikelen zijn inmiddels ook discussies geopend: Overleg:Musculus deltoideus, Overleg:Nervus axillaris, maar Wimpus zelf heeft hier vooralsnog niet gereageerd. Op Wimpus' eigen OP zijn hem hier recentelijk door drie gebruikers (ondergetekende, Maxwb en gebruiker:Robotje) vragen gesteld over een specifieke term die hij eerder had gewijzigd, in strijd met de nieuwste editie van Pinkhof (dankzij een screenshot van Maxwvb, die over deze Pinkhof beschikt, ben ik hier achtergekomen). Wimpus heeft dit alles net vanmorgen gearchiveerd, ook hier zonder één enkele reactie. Recentelijk was er ook nog een – afgewezen – blokverzoek van Wimpus tegen mijn account nadat ik enkele volgens de TA duidelijk onjuiste titelaanpassingen van Wimpus had teruggedraaid Overleg Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok#Discussie De Wikischim.

Het is inmiddels wel volkomen duidelijk dat Wimpus met dit soort wijzigingen lijnrecht ingaat tegen de nomenclatuur van bronnen als de TA en soms Pinkhof, en daarmee in feite tegen een van de basisregels van Wikipedia volgens welke men zich altijd de breedst aanvaarde en meest eigentijdse bronnen dient te baseren. Hoewel Wimpus ongetwijfeld een grondige kennis van zowel Latijn als Grieks bezit, zet hij die in op een manier die de nomenclatuur op Wikipedia allerminst ten goede komt en waardoor sommige artikelen over anatomie een ronduit verkeerde titel hebben of hebben gehad.

Overigens kan ik iedereen aanraden de archieven van Wimpus' OP ook eens goed door te lopen. Er zijn m.n. in de archieven van 2013 en 2014 soortgelijke discussies terug te vinden met o.a. gebruiker:Queeste, gebruiker:DrJos en gebruiker:TaalVerbeteraar. Met name deze discussie loont wellicht de moeite. En ikzelf had reeds in 2010 een eerste aanvaring met Wimpus, nadat hij de titel van Syndroom van Miller-Dieker – die in overeenstemming met Pinkhof is – naar eigen inzicht had aangepast. (Wimpus heeft het in dit geval overigens nadien wel zelf teruggedraaid). Ook in deze gevallen lijkt het er weer sterk op dat het de particuliere taalopvattingen van Wimpus zijn die hier een doorslaggevende rol spelen.

Verzoek[bewerken]

De beste oplossing zou m.i. zijn dat al Wimpus' wijzigingen van dit soort systematisch worden nagelopen en gecontroleerd en waar nodig weer aangepast aan de hand van juiste, dus vooral geen verouderde bronnen. Verder zou het Wimpus tot nader order moeten worden verboden om op medische artikelen nog iets aan te passen wat niet overduidelijk fout is. Wimpus verbetert daarnaast ook wel geregeld èchte taal- en spelfouten, daar is uiteraard niets mis mee dus dat kan hij gewoon blijven doen. Ik zou graag meer meningen hierover vernemen. De Wikischim (overleg) 26 feb 2015 10:43 (CET)

Reacties[bewerken]

Op zich sta ik niet onsympathiek tegenover taalpurisme, hoewel ik geen latinist ben. Verbale communicatie berust echter op een bepaald soort 'consensus', en dus kan men zeker bij een algemeen toegankelijke en meertalige encyclopedie beter aansluiting zoeken bij wat gangbaar is (als het gaat om begrippen, spelling e.d.). Als daarnaast bepaalde schrijfwijzen ronduit archaïsch en in onbruik geraakt zijn, dan is het m.i. weinig zinvol om dergelijke vormen als basis te gebruiken. Zo zie ik ook in het Merck Manual dat het plexus brachialis is, en niet plexus bracchialis. Overigens is het denk ik wel een goed idee om in de betreffende artikelen verouderde schrijfwijzen te vermelden.

Enfin, het gezonde en meest begrijpelijke midden opzoeken, zou ik zeggen. Kiro Vermaas (overleg) 26 feb 2015 16:24 (CET)

Wat de suggestie om verouderde schrijfwijzen en synoniemen erbij te geven betreft: dat zou op zich kunnen in de tabellen op dit soort artikelen, die hebben nu al speciale parameters voor "Latijnse synoniemen" e.d. Ik had het laatst op enkele artikelen al even zo gedaan, als een soort voorlopige tussenoplossing. Een andere vraag is of dit ook echt noodzakelijk is. Tenslotte is Wikipedia in principe niet bedoeld als woordenboek of om maar zo veel mogelijk termen en synoniemen te verzamelen. Daarvoor is er een heel apart WMF-project (het Wikiwoordenboek). De Wikischim (overleg) 27 feb 2015 14:29 (CET)
Reactie Robotje[bewerken]

Om een beter beeld te krijgen van het probleem lijkt me het beste om te kijken naar een bijdrage die Wimpus deed in het Wikipedia:Medisch café. Hij schreef toen o.a. [23]

Aanhalingsteken openen

6. Waar ik verder afweek, had dat soms te maken met absurd woordgebruik, zoals bij [ligamentum cruciatum anterius] dat letterlijk voorste gefolterde of gekruisigde band betekent i.p.v. voorste kruisende band (=voorste kruisband). Ik ga dan niet eigenhandig verbetering bedenken, maar kijk in de geschiedenis van de Nomina Anatomica of er alternatieven zijn. De uitgave uit 1936 vermeldt expliciet dat er gekozen is voor een alternatief ([ligamentum cruciatum anterius]) vanwege de onbedoelde betekenis "gefolterd" of gekruisigd". Ik leg dat dan uit in het onderdeel naamgeving.

7. Daarnaast week ik af, als de uitgave uit 1936 qua Latijn beter te verantwoorde keuzes maakte dan de uitgave uit 1998. ...

Aanhalingsteken sluiten

Daarmee geeft hij zelf aan wat voor angstwekkende werkwijze hij er bewust op nahoudt. Hij realiseert zich blijkbaar niet dat Wikipedia er voor is om zaken te beschrijven, niet om te proberen te wereld te verbeteren. Wimpus geeft in die bijdrage openlijk toe dat hij bij het bewerken van artikelen (betreft zowel de inhoud als de naamgeving van de artikelen) bewust kiest voor versies die volgens hem beter zijn ongeacht of de door hem gekozen variant gangbaar is of niet. Bij punt 6 gaf Wimpus dan wel aan dat hij het uitlegde, maar dat is niet het hele verhaal want eerder had hij weldegelijk dat artikel hernoemd (zie [24]) naar die archiaische term die volgens hem beter was.

Of neem een recentere discussie op diens OP waarbij hij gevraagd wordt naar zijn aanpassing in een artikel van cricopharyngeus in cricopharyngicus. In zijn reactie [25] verwijst hij naar een vroeger bestaande pagina nervus glossopharyngicus met dezelfde uitgang. Dat is net zoiets als beargumenteren dat omdat we een pagina 'Den Haag' hebben in plaats van 's-Gravenhage, we dan ook maar beter Den Bosch in 's-Hertogenbosch kunnen omzetten en als we dan toch bezig zijn het artikel over 's-Gravendeel hernoemen naar Den Deel ook al is dat helemaal geen gangbare naam. En om het nog erger te maken, Wimpus 'vergeet' te vermelden dat die die pagina nervus glossopharyngicus pas bestond nadat hij die hoogstpersoonlijk had hernoemd (zie [26] met verwijzing naar een boek uit 1908!!!). Zijn eigen manipulatie van Wikipedia wordt vervolgens door hem gebruikt als argument om een andere wijziging te rechtvaardigen. Verder komt hij met een betoog dat helemaal niet inhoudelijk ingaat op dat probleem. Gistermiddag heb ik hem op zijn OP gevraagd om nu eens inhoudelijk op dat punt in te gaan, maar dat is binnen 24 uur gearchiveerd zonder dat hij ingegaan is op mijn vraag. En zo gaat het de laatste tijd wel vaker met hem. Hij vroeg een blok aan voor een collega terwijl hij kort daarvoor een zelfde soort wijziging deed die dan dus ook blokwaardig zou zijn. In de discussie die daarop volgde kwam Max met inhoudelijke vragen die zijn blokaanvraag in een wel heel ander daglicht plaatste maar hij weigerde (ondanks aandringen door meerdere wikipedianen) daarop in te gaan. Het lijkt me nu toch echt tijd voor een topic-ban voor Wimpus. - Robotje (overleg) 26 feb 2015 17:05 (CET)

Ik kan het vooralsnog niet beter verwoorden dan Robotje hierboven schetst. Ik denk nog even rustig na over mijn bijdrage. Wel wil ik toevoegen dat ik ontzettend triest word van de enorme schade die wimpus heeft aangericht op wikipedia. Vele collega's hebben hun mening gegeven, buiten wikischim helpt vooralsnog niemand mee de rotzooi op te ruimen. Wel voegt men mij en wikischim gratuite kritiek en schimpscheuten toe vanaf de zijlijn. Uitzonderingen zoals marrakech, robotje en vanBuren daargelaten. max (overleg) 26 feb 2015 19:52 (CET)
Wegens recente ervaringen ben ik geneigd er blindelings op te vertrouwen dat Robotjes analyse klopt en zijn conclusie correct is. Kortom: "Als Robotje het zegt, dan is het zo". EvilFreD (overleg) 26 feb 2015 21:32 (CET)

N.a.v. het voorbeeld dat Robotje hierboven aanhaalt: zo kan ik ook zeggen dat bijv. het Nederlandse woord gymnasium vervangen moet worden, omdat het heel letterlijk "plaats om naakt te zijn" betekent. Als het niet zo idioot en ook treurig (om aan te sluiten bij Maxwbv) was, zou je er misschien nog om kunnen lachen. De Wikischim (overleg) 27 feb 2015 11:02 (CET)

Ik ben geneigd me aan te sluiten bij EvilFreD. De bedoeling van Wikipedia is om te beschrijven, en de werkelijkheid naar proportie weer te geven. Als er drie termen in gebruik zijn waarvan één de normale term, één die ook wel gebruikt wordt en eentje zelden, dan past het om vooral de eerste twee weer te geven, en daarbij liefst aan te geven waar en waarom die minder gebruikte term gebruikt wordt. - Brya (overleg) 6 jun 2015 06:50 (CEST)

Reactie Patio[bewerken]

Een illustratief voorbeeld. Lees vooral ook de geschiedenis en bijbehorende OP.  Klaas|Z4␟V:  4 mrt 2015 11:04 (CET)

Gesloten verzoeken[bewerken]

Moderatorrollen[bewerken]

Moet een moderator alles kunnen, alles willen, alles doen?[bewerken]

Bij moderatoraanmeldingen wordt vaak gevraagd waarvoor de kandidaat de knoppen denkt te gaan gebruiken. Sommige gebruikers vinden dat een kandidaat geschikt moet zijn voor alles, andere geven aan dat het juist goed zou zijn om zich te beperken en ervaring op te doen. Als je kijkt naar de huidige moderatoren, dan zijn er die heel breed werken, maar de meeste beperken zich. Om zicht te krijgen op de verschillende rollen en het belang daarvan heb ik geprobeerd een opsomming te maken van de moderatorrollen. Iedere moderator speelt in mijn ogen een of meer van deze rollen en het uitvoeren één van deze rollen zou voldoende moeten zijn om het moderatorschap te rechtvaardigen:

 • Vandalismebestrijder: Snel ingrijpen, blokkeren van ip-vandalen en ongewenste gebruikersnamen, nuwegjes verwijderen, beveiligingen. Handelt eenvoudige verzoeken op IPBLOK, REGBLOK af.
 • Onderhoudswerker: Vergelijkbaar met de vandalismebestrijder, maar meestal niet beschikbaar op de toptijden. Doet daarnaast opruimwerk als het verwijderen van doorverwijzingen naar niet bestaande pagina´s, het opruimen van niet meer van toepassing zijnde dossiers e.d.
 • Speurneus en crosswiki-volger: Gevoelige neus voor langdurig structurele vandalen, sokpopperij. Heeft zicht op crosswiki-vandalisme en heeft vaak ook knoppen op een of meer andere projecten of als global sysop of steward.
 • Beginnend beslisser: Handelt verzoeken af op de diverse verzoekpagina's, m.n. bij consensus, en laat de hete aardappels liggen.
 • Ervaren beslisser: Handelt verzoeken af op diverse verzoekpagina´s, hakt ook lastige knopen door of treedt juist bemiddelend op.
 • Technische moderator: Heeft veel deskundigheid op een bepaald technisch gebied van wikipedia en wendt daar de knoppen voor aan. Denk aan het bijhouden van dossiers, technische implementatiezaken, misbruikfilter, het stroomlijnen van sjablonen, het achterhalen en blokkeren van open proxy/mailserver verbindingen en dergelijke.
 • Onderwerpdeskundige: Heeft zeer veel deskundigheid over een bepaald onderwerp, doet aan artikelen daarover veel onderhoudswerk en gebruikt de knoppen om bijvoorbeeld hernoemingen te kunnen doen. Ook specifiek een coachende en bemiddelende rol in het onderwerpgebied.

Daarnaast zijn er een aantal afgeleide rollen, die voortkomen uit het feit dat langer zittende moderatoren over het algemeen zeer ervaren gebruikers zijn, die weten hoe de hazen lopen. Deze rollen zijn echter niet noodzakelijk aan het moderatorschap gebonden en het moderatorinstrumentarium is er in het algemeen ook niet voor nodig:

 • Vertrouwens- en adviespersoon: Kan door gebruikers in vertrouwen worden genomen om voor te leggen hoe te handelen in (potentieel) netelige kwesties.
 • Mediator: Conflictbemiddeling in conflicten, bijvoorbeeld in een poging een stap naar de ArbCom te voorkomen.

Opmerkingen over de rollen[bewerken]

Bij de verschillende rollen zijn opmerkingen te maken over belang, ontwikkelingen en verbeterpunten:

 • Vandalismebestrijder: Zeer belangrijk om de kwaliteit van wikipedia te waarborgen, soms afstompend werk. In de spitsuren wil het vandalisme nogal eens met hoge snelheid stromen en dan zijn de reacties wel eens (te) kortaf. Dat geldt helemaal als reclamepushers langskomen, die daarna verongelijkt komen klagen zonder voldoende te begrijpen over wat wikipedia niet is. Een paar jaar geleden leidde vandalismebestrijden regelmatig tot bakken kritiek, maar een deel van de kritiek is ondervangen en voor een deel wordt ook naar mijn gevoel meer begrip getoond voor het werk. Dit is een gevaarlijke taak, want de afname van het vandalisme houdt geen gelijke tred met de afname van het aantal actieve gebruikers, is mijn indruk. De controlelijst vandalismebestrijding is m.i. aan een upgrade toe.
 • Onderhoudswerker: Is een heel belangrijke taak, vooral als het achterstallig onderhoud oploopt. Er zijn m.i. te weinig moderatoren die geen vandalismebestrijder zijn en van het onderhoudswerk serieus werk maken. Doordat iets minder jong vandalisme niet met "lik op stuk" wordt beantwoord, is extra tact nodig bij het afhandelen. Een onderhoudscentrum met links naar verschillende zaken die onderhoudstechnisch aan de orde zouden kunnen komen zou wellicht welkom zijn.
 • Speurneus en crosswiki-volger: Collega's om te koesteren.
 • Beginnend beslisser: Voor deze rol is onze wijze van afhandelen van beoordelingspagina's minder handig, want eigenlijk wordt verwacht dat je een hele "sessie" doet. Door de beoordelingsverzoeken meer te individualiseren per verzoek, zou het beter kunnen lukken. Dit is voor velen vallen en opstaan, want het afhandelen van verzoeken springt als moderatoractie het meest in het oog en ontmoet daardoor ook de meeste weerstand.
 • Ervaren beslisser: Goud waard, maar arrogantie ligt op de loer. Iemand van wie je ook wat conflictbemiddeling kunt verwachten.
 • Technische moderator: Zeer belangrijk. Zou geschikt kunnen zijn voor mensen met iets minder sterke communicatieve vaardigheden, maar daarvoor is de tolerantie in de gemeenschap vooralsnog niet aanwezig.
 • Onderwerpdeskundige: Ik zie het belang van deze moderatoren sterk toenemen. Voor kwaliteitsbewaking en -versterking zou het goed zijn als we juist ook op dit type mensen gaan "werven". Deskundigheid, "target groepen" die een bepaald onderwerp doorlichten. Heeft de encyclopedie echt nodig. Is wel een type moderator dat mogelijk maar heel beperkt de knoppen gebruikt - begrip daarvoor is noodzakelijk.
 • Vertrouwens- en adviespersoon: Dit is een afgeleide rol die ook ex-moderatoren en andere zeer ervaren gebruikers op zich kunnen nemen, meestal op verzoek. Het is belangrijk dat er dit type gebruikers zijn, waar men terecht kan. In beperkte zin past de bestaande coaching hierin.
 • Mediator: Lastige rol, gevaar voor de dramadriehoek aanwezig (ook al bij de vertrouwens- en adviespersoon). Niet voor iedereen weggelegd en een zekere kennis van conflictbeheersing is zeker noodzakelijk.

Verzoek[bewerken]

 • Ontbreken er rollen?
 • Zijn de rollen geschikt om op te nemen op Wikipedia:Moderator?
 • Delen jullie dat elk van de 7 basisrollen het hebben van moderatorbevoegdheid kan rechtvaardigen?
 • Hebben jullie aanvullingen aan of commentaar op "opmerkingen over belang, ontwikkelingen en verbeterpunten"?

Alvast bedankt, Lymantria overleg 19 jan 2015 18:56 (CET) in samenspraak met Trijnstel en met inbreng van Tjako, Taketa en Blueknight waarvoor dank.

Reacties[bewerken]

 • Ik denk niet dat een moderator alles moet kunnen (en willen). Moderatoren moeten vooral (grotendeels) binnen hun eigen comfortzone werken. Maar een groeimodel is natuurlijk altijd mogelijk. Transparantie is echter voor alle rollen/taken van levensbelang. The Banner Overleg 19 jan 2015 19:13 (CET)
  • Ik geef trouwens de voorkeur aan een moderator die een lastige taak kiest en die met inzet en volharding uitstekend uitvoert dan een moderator die langs alle taken rent en alles maar zozo uitvoert. The Banner Overleg 19 jan 2015 20:43 (CET)
 • Een moderator hoeft niet alles te kunnen. Wanneer iemand een huiskamer stofzuigt dan draagt hij positief bij aan het huishouden, ook als hij niet ook nog de afwas doet en de ramen zeemt. Idem voor een moderator en de verschillende werkzaamheden die daar bij komen kijken op Wikipedia. Toth (overleg) 19 jan 2015 19:21 (CET)
 • Eerlijk gezegd vind ik dit allemaal erg overdreven om dit zo uitgebreid te beschrijven. Wat is de zin hiervan? Gaan we straks moderatoren krijgen die aan bepaalde taken gebonden zijn? Een onwenseljke situatie (mijn POV). Een nieuwe moderator moet zo weinig mogelijk beperkingen hebben, en zich vrij voelen om bepaalde taken wel of niet uit te voeren. Naarmate hij/zij meer ervaren wordt breidt hij indien gewenst zijn takenpakket uit. Ook zou het kunnen zijn dat hij bepaalde taken niet meer uitvoert omdat hij dat onwenselijk vindt... vr groet Saschaporsche (overleg) 19 jan 2015 20:14 (CET)
 • Het is goed dat Lymantria een soort inventarisatie heeft gemaakt van voorkomende taken en rollen. Uiteraard hoeft niet elke mod aan alle taken deel te nemen, maar is het wel goed dat het modcorps in totaal aan alle taken zou kunnen toekomen, omdat men elkaars hiaten hierin kan aanvullen. ~Deze beschrijving kan ook misschien zinnig zijn voor niet-mods (de 'gewone' gebruikers), om te zien wat de diverse mods allemaal aan extra werkzaamheden te doen kunnen hebben, waarvan ze dan elke een deeltje voor hun kiezen kunnen nemen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jan 2015 21:24 (CET)
 • Goede rolverdeling en ziet er op het eerste gezicht compleet uit. De eerste rol (vandalismebestrijder) is een rol die door iedereen kan worden vervuld - zelfs moet worden vervuld in mijn ogen. Hiervoor zijn ook geen speciale rechten nodig... tenzij je dit heel actief beoefent en kort op elkaar volgende vandalisme direct een halt wil toeroepen middels een blok. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Nietanoniem (overleg · bijdragen)
 • Een moderator kan gelukkig niet alles; er zijn dingen die alleen een bureaucraat of steward kan. Moderator moeten zich vrij kunnen voelen deze taken op zich te nemen waar ze zichzelf geschikt voor achten. Ook wil ik pleiten voor moderatoren die zich met name bezighouden met onderwerpen waar ze verstand van hebben. Als een moderator die in het dagelijks leven regisseur is zich met een discussie over films of musicals bemoeit komt dat beter over dan wanneer deze kruidenier of kok is. Kortom: het is beter dat ze zich niet met alles bemoeien. Schoenmaker, blijf bij je leest.  Klaas|Z4␟V:  20 jan 2015 10:04 (CET)
 • Ik ben tegen het wijzigen van de tekst. Men name de stelling het uitvoeren één van deze rollen zou voldoende moeten zijn om het moderatorschap te rechtvaardigen vind ik problematisch, omdat een moderator al het bovenstaande kan doen. En er is geen check mogelijk of een mod af en toe iets doet waarvoor ie niet is 'aangenomen'. Een zekere gebruiker die we we allemaal kennen zal het vast goed doen als technisch mod maar wie weerhoud hem er van om zijn knopjes ook te gebruiken om af en toe een of ander koppig ding door te drukken? Dan lijkt de dus de verzoekpagina voor moderatoren toch een beter middel dan te vertrouwen op zelfbeheersing om nare procedures te vermijden. Stratoprutser (overleg) 20 jan 2015 13:38 (CET)
 • Het lijkt me moeilijk om als moderator alle mogelijke taken ook daadwerkelijk te vervullen. Het lijkt me dan ook een goed als moderatoren aangeven wat hun voornaamste werkgebieden/specialiteiten zijn. Maar ik zou moderatoren niet in een hokje duwen en niemand verplichten om een van deze functies te kiezen. Verder lijkt het me ook een goed idee om moderatoren de mogelijkheid te geven om meerdere taken op zich te nemen. --stefn Icon train.png 20 jan 2015 14:31 (CET)
 • Ik ben nog niet zo lang moderator, en heb het proces van ervaring opdoen nog vers in het geheugen. Ik vond in het begin dat ik in principe elke moderatortaak zou moeten kunnen uitvoeren, maar begreep goed dat ik dan bij verschillende zaken waarin ik geen ervaring had, eerst de expertise moest verwerven. Om te bemiddelen of te deëscaleren is een klein beetje ervaring nodig maar vooral sociaal inzicht. In principe kan iedereen die dit leuk vindt het oppakken. Verder ook een kwestie van schade en schande. Afhandelen TBP is lastig maar leert snel. Technisch heb je het zo onder de knie; bij wat je onzorgvuldig of ondeskundig beoordeelt krijg je geheid feedback. Enige vervelende aspect zijn drammers die het niet kunnen velen als hun argumenten niet als de sterkste worden gewogen of als domweg hun artikelen worden verwijderd. Dit is een taak die vaak veel nasleep geeft op de eigen OP. Ik doe het niet als ik druk ben met andere dingen maar anders doe ik het met vrij veel genoegen. Nuwegjes afhandelen is aanzienlijk simpeler als je de nuweg-criteria maar hanteert. Verzoekpagina's voor terugplaatsen en verplaatsen vragen vaak om het stellen van de juiste vragen. Kan aanvrager de relevantie aantonen; is er consensus voor een verandering? In veel gevallen stuurt het proces daarna zichzelf, en is er aan het eind slechts een relatief simpele handeling nodig. Blokkeren IP's lijkt erg eenvoudig maar wordt lastig als het om ranges gaat, en helemaal als het om crosswiki opererende spammers gaat en gebruikers die van open proxies gebruikmaken. Ik heb veel respect voor moderatoren die hier goed in thuis zijn. Zo nu en dan vraag ik wat uitleg, zodat ik in voorkomende gevallen, als de dreiging hoog en de bezetting laag is, wat kan doen maar mij wordt langzaamaan duidelijk dat dit niet mijn stiel is. Dat had ik bij mijn aanmelding niet kunnen voorspellen. Vandalisme bestrijden is iets waarvoor je geen moderator hoeft te zijn. De paar verzoeken om stoppen van een IP of een ingelogde vandaal worden altijd adequaat afgehandeld, en zijn niet de moeilijkste. En op wat Stratoprutser hierboven stelt: een moderator die een eigen agenda probeert door te drukken, krijgt ladingen van kritiek te verwerken. Dat is geen hobby die je lang volhoudt. Algemene conclusie: laat een moderator uitvinden wat hij leuk en uitdagend vindt om te doen. Het is vrijwilligerswerk, en zonder plezier daarin, is het een kwestie van tijd voordat iemand afhaakt. Verder kan ook iemand die aanvankelijk van plan is alles uit te voeren, erachter komen dat sommige taken hem niet liggen. Weinig aan te doen. WIKIKLAAS overleg 21 jan 2015 03:24 (CET)
 • Ik denk dat het goed zou zijn dat moderatoren er eens een tijdje tussenuit gaan. Bij veel moderatoren merk ik een gebrek aan frisheid in hun argumenten. Ze zijn zo doordrongen van de dynamiek van Wikipedia dat ze denken dat dat de enige juiste denkwijze is. Terwijl dat helemaal niet zo is. Er worden hier op Wikipedia zo'n idiote discussies gehouden en zo'n idiote argumenten opgevoerd. Dat houdt men gewoonweg niet voor mogelijk. En dan denkt iedereen nog dat hij of zij de redder is van Wikipedia, iemand die echt onmisbaar is. Veel moderatoren gaan daar dan nog in meer. Totaal onbegrijpelijk, maar voor sommigen is Wikipedia blijkbaar het enige dat ze hebben in hun leven. Bedenk echter dat het kerkhof ligt vol ligt met onmisbaren. Akadunzio (overleg) 22 jan 2015 00:10 (CET)
 • Als we zo'n lijst met taken maken zou het erg handig zijn om op Wikipedia:Moderator een duidelijk overzicht te maken (kruistabel) waarin duidelijk is welke moderator aan welke terreinen zijn aandacht geeft.
 • Wikiklaas geeft aan dat je voor vandalisme bestrijden geen moderator hoeft te zijn. Dat geldt in meer of mindere mate natuurlijk ook voor zaken als onderhouds/opruimwerk, speurneus/crosswiki-volgen en onderwerpdeskundige. Voor veel werk op deze terreinen heb je geen knopjes nodig. De knopjes zijn hoogstens handig op het moment dat er hardere maatregelen nodig zijn als blokkeren, verwijderen en beveiligen. De moderator wordt wel eens vergeleken met een conciërge. Als er voldoende conciërges rondlopen, dan moeten technische ingrepen ook plaats kunnen vinden door even de dienstdoende concierge/moderator in te lichten.
 • Wat ik wel graag meer in het moderatorschap zou terugzien zijn de afgeleide rollen: bemiddelen en adviseren. Dit is natuurlijk op een ander niveau dan het conciërgewerk, maar zou wel kunnen functioneren als een smeermiddel voor het verloop van zaken op deze Wikipedia waar zoveel gekibbeld en geruzied wordt. De Geo (overleg) 22 jan 2015 17:46 (CET)
 • Ik deel niet de mening van de initiators van deze RfC dat elk van deze zeven "basisrollen" het hebben van de moderatorbevoegdheid rechtvaardigt, en wel om hetgeen Stratoprutser al heeft aangevoerd: het huidige systeem verzet zich hier in wezen tegen. Je kunt niet voor een kandidaat stemmen die aangeeft alleen A te willen doen als je hem niet tevens met B vertrouwt. Een moderator heeft immers de mogelijkheid alle moderatortaken uit te voeren, en moet dus ook het vertrouwen van de gemeenschap genieten om al deze rollen te vervullen, ook als hij bij zijn aanmelding heeft aangegeven zich te willen beperken tot een bepaalde rol. Er is voor een moderator die heeft aangegeven alleen A te zullen doen geen incentive om, als hij besluit zich toch ook met B bezig te willen houden, een stemming te organiseren waarin hij het vertrouwen van de gemeenschap vraagt om zijn takenpakket uit te breiden: hij kan al in volle omvang gebruikmaken van zijn bitjes, en er is geen sanctie verbonden aan het overschrijden van zelfopgelegde beperkingen. Nee, een moderator moet met al zijn bevoegdheden te vertrouwen zijn, onafhankelijk van de vraag of hij daarvan daadwerkelijk in volle omvang gebruikmaakt. Een moderator die voor alle bevoegdheden het vertrouwen van de gemeenschap geniet maar zich vervolgens tot één taak beperkt: prima. Ik vind dat je je wel wat breder mag inzetten, maar in principe is dit geen probleem. Een moderator die enkel voor bepaalde taken het vertrouwen geniet: dat kan niet. Woodcutterty|(?) 22 feb 2015 00:23 (CET)
  • Je zult er misschien verbaasd over zijn, maar jouw verhaal hierboven beschrijft eigenlijk precies de bedoeling van deze RfC. Het is nooit de bedoeling geweest van de initiators van deze RfC om te stellen dat het voldoende is dat je iemand vertrouwt de knopjes in slechts een van de rollen te gebruiken. Het stemmen voor het toekennen van iemands moderatorknopjes en het bijbehorende vertrouwen geldt het juist omgaan met de moderatortools in algemene zin. Daarbij kan het natuurlijk van belang zijn dat iemand blijkt heeft gegeven van de eigen grenzen te kennen. Lymantria overleg 22 feb 2015 09:34 (CET)
   • Ja ja. Woodcutterty|(?) 22 feb 2015 20:25 (CET)
    • Nou ja, daar druipt het cynisme vanaf. Doel van de RfC is wel om vast te stellen (m.n. voor toekomstige kandidaten) dat het niet nodig is om het volledige pakket ook feitelijk uit te voeren, maar dat het wel passend is minstens een van de rollen te willen vervullen. Nu gebeurt het dat er wel vragen worden gesteld die dat impliceren en dat er weerstand ontstaat als een kandidaat aangeeft bepaalde zaken niet op te zullen pakken. Lymantria overleg 23 feb 2015 07:40 (CET)
     • Wat bedoelt u met vaststellen? Het is volstrekt legitiem om tegen een kandidaat te stemmen (of om niet voor te stemmen) als deze aangeeft zich slechts met bepaalde taken te willen bezighouden. Het kan niet de bedoeling zijn om "vast te stellen" dat bepaalde bezwaren bij voorbaat niet gemaakt zouden mogen worden. Woodcutterty|(?) 23 feb 2015 08:02 (CET)
      • Vanzelfsprekend, tegenstemmen zijn per definitie legitiem, want nergens staat omschreven dat een stem moet worden gelegitimeerd. Deze RfC ervoor bedoeld om vast te stellen hoe men denkt over het voorstel, of er hiaten in de tekst zitten e.d. Mijn tekst was wellicht in de vorige bijdrage wat stellig. Dat doet overigens nauwelijks ter zake. Ik vond je aanvankelijke bijdrage een goede balans tonen. Lymantria overleg 23 feb 2015 08:55 (CET)
 • In het begin van Wikipedia werden er gewoon een paar welwillende gebruikers moderator. Tegenwoordig wordt bij een moderatorverkiezing de nadruk gelegd op wat iemand allemaal waarschijnlijk niet kan. Vroeger ging je het gewoon proberen. Wat is er aan de hand? Zoals in alle organisaties loop je het risico dat de moderators (of in andere organisatie: managers) steeds meer op elkaar gaan lijken. Dit soort selectieprocessen ontstaan min of meer als vanzelf. Bij Wikipedia leidt dat tot een gebrek aan animo om moderator te worden, immers, mensen die houden van de encyclopedie en van encyclopedisch schrijven, zijn vaak geen moderator en als zij al de vergissing maken zich aan te melden, dan worden desnoods vergezochte argumenten aangedragen om ze te weren. Veel moderators daarentegen hebben weinig belangstelling voor schrijven en schrijven ook heel weinig. Ze komen af op status en wensen macht en maken weleens misbruik van hun positie. Na enige tijd begint het ze naar het hoofd te stijgen en willen ze steward worden. Er wordt wel steeds braaf geroepen dat een moderator alleen maar een conciërge is, maar in de praktijk gaat het maar al te vaak om iets anders. Stemmen over moderators is nooit geheim en dus zie je dat bij herbevestigingen de tegenstemmers wegblijven of geïntimideerd worden, waardoor de complete stemming scheefgetrokken wordt. Je kunt je eindeloos vragen stellen over het type werk dat een moderator moet doen, maar daarmee loop je weg voor de vraag wat er hier mis is. There is something rotten .... Kortom, stel de goede vraag en los het probleem op. Zoek uit wat de goede vraag is. Natuurlijk maakt het niet uit wat iemand als moderator wil gaan doen, ga het maar gewoon proberen en dan zien we wel of het iets wordt. Tenzij er vantevoren vaststaat dat het gaat om iemand die hier eigenlijk nooit heeft gefunctioneerd, of dat iemand echt te jong is. Onder de 25[1][2] wil ik hier geen moderators tegenkomen. Rollback is goed genoeg voor iemand van wie de hersens nog volop in ontwikkeling zijn, ga maar klusjes doen, of artikelen schrijven. Verder vind ik dat er na een jaar of vier een pauze moet worden ingelast, en dan minimaal een jaar moderator af. Ga maar eens kijken of je Wikipedia dan nog wel leuk vindt en wat je er nog wil doen. Iemand die echt hart heeft voor de encyclopedie blijft heus wel, maar dan als vrijwilliger zonder bijzondere status. Er zijn gelukkig nog steeds een paar geschikte moderators hier. - Aiko 1 mrt 2015 14:38 (CET)
  Gebruiker:Aiko "ping", je verkondigt naar mijn idee een hoop (grote) onzin:
  Veel moderators daarentegen hebben weinig belangstelling voor schrijven en schrijven ook heel weinig.
  Ze komen af op status en wensen macht en maken weleens misbruik van hun positie.
  Na enige tijd begint het ze naar het hoofd te stijgen en willen ze steward worden.
  Stemmen over moderators is nooit geheim en dus zie je dat bij herbevestigingen de tegenstemmers wegblijven of geïntimideerd worden
  .....of dat iemand echt te jong is. Onder de 25 wil ik hier geen moderators tegenkomen.
  Rollback is goed genoeg voor iemand van wie de hersens nog volop in ontwikkeling zijn Dit is een regelrechte belediging!
  OF je komt met F E I T E N waarmee je dergelijke uitspraken kunt bewijzen/onderbouwen, of je trekt deze ongefundeerde uitspraken in. (mijn POV). vr groet Saschaporsche (overleg) 1 mrt 2015 18:56 (CET)
  Volgens mij is het een regelrechte aanval op mij Saschaporsche, omdat Aiko een ik een meningsverschil hadden over de inhoud van een artikel. Ze doet maar en waarschijnlijk kan ze ook nog wel lid worden van mijn "fanclub" al bestaat die niet uit de meest fijne gebruikers. De in ontwikkelingen zijnde hersenen ware hier kennelijk goed genoeg om de wat heftigere situaties te mogen handelen. Ondertussen is het hopelijk wel duidelijk dat ik voorlopig genoeg om te schrijven heb, genoeg bestanden om te uploaden heb op Commons en dat ik voorlopig niet pleite ben. Tenzij ik over 1 jaar aan de baan zit ofzo ;). Die stewardaanmelding was jammer maar het resultaat was onvermijdelijk. Die keuzes waren toen noodzakelijk om de veiligheid van de gebruikers op dit project te waarborgen en welk knopje ik ook verlies of niet kan krijgen, het is een prijs die ik met liefde betaal. Maar ik blijf bij mijn standpunt, ik hoop dat de positieve Aiko van een paar maanden terug snel weer onder ons is. Diezelfde Aiko die voor mijn moderatorschap stemde ondanks dat ik jong en onervaren was. Natuur12 (overleg) 2 mrt 2015 01:04 (CET)

  Afronding[bewerken]

  Wat mij betreft kan dit verzoek om commentaar worden afgesloten. Aangezien ik hier duidelijk een mening over heb, zou ik willen verzoeken dat een ander conclusies trekt en het verzoek om commentaar sluit. Alvast bedankt. Lymantria overleg 20 apr 2015 14:08 (CEST)

  Conclusie[bewerken]

  Naar aanleiding van de discussie is min of meer vast komen te staan dat de meesten vinden dat moderatoren in ieder geval de mogelijkheid moeten hebben om alle taken die bij het moderator-zijn horen uit te kunnen voeren. Er wordt echter niet van moderatoren verwacht dat zij alle mogelijke taken ook daadwerkelijk uitvoeren. Zo kunnen zij aangeven zich te (zullen) richten op bepaalde taken. Meerdere gebruikers geven aan dat het wel zo is dat de gemeenschap er vertrouwen in moet hebben dat zij alle taken aankunnen, omdat een moderator niet gebonden is aan de (vooraf zelf) aangegeven kerntaken.

  Een beschrijving van de taken wordt op zich zinnig geacht, maar een aanpassing van bijvoorbeeld Wikipedia:Moderator wordt niet per se gesteund of zelfs onwenselijk genoemd. Inhoudelijk zijn er verder geen opmerkingen gemaakt over de beschrijvingen door Lymantria. Wel geeft iemand aan dat er meer nadruk mag komen te liggen op bemiddelen en adviseren als een van de taken van een moderator. Tot slot zijn er ook nog enkele gebruikers met meer algemene kritiek op de mentaliteit van moderatoren. Kritiek die zich overigens niet per se richt op de beschrijving van moderatorrollen of het uitvoeren van bepaalde kerntaken door moderatoren.

  Over het algemeen lijkt men tevreden met de status quo en lijkt er niet de wil te zijn om procedures of richtlijnen te veranderen op dit gebied. Sikjes (overleg) 22 apr 2015 01:40 (CEST)

  Voorwaarden stemrecht[bewerken]

  Recentelijk werden in twee instanties de voorwaarden om deel te nemen aan stemmingen ter sprake gebracht. De eerste keer betrof het de verkiezing van de Arbitragecommissie. Naar aanleiding van stemmen door gebruiker(s) met slechts weinig meer bijdragen dan het vereiste aantal, volgde een discussie met als centraal onderwerp de vraag of het wenselijk is om de deelnemingsvoorwaarden bij te stellen. Momenteel is naar aanleiding van een soortgelijk voorval tijdens de moderatorherbevestigingen een discussie gaande rond dezelfde vraag. EvilFreD (overleg) 2 okt 2014 15:09 (CEST)

  De vraag[bewerken]

  Dit verzoek beoogt te evalueren welke de opvattingen zijn binnen de gemeenschap ten aanzien van de voorwaarden voor deelname aan stemmingen zoals deze momenteel gelden op dit project. Het verzoek betreft niet de individuele acties van specifieke gebruikers. Hierover kan elders gediscussieerd worden.

  Reacties[bewerken]

  • het benodigde aantal bewerkingen om te mogen stemmen verhogen naar 300 of 500 bewerkingen heeft mijn voorkeur. Saschaporsche (overleg) 2 okt 2014 09:31 (CEST)
  • Zie hier voor mijn uitgebreide mening. In het kort: ik ben sterk voor een of andere eis van recente activiteit om deel te mogen nemen (en of dat nou 100 of 300 edits in de laatste 12 of 6 of 3 maanden is, vind ik minder belangrijk). Wat mij betreft geldt die aanvullende eis alleen bij stemmingen over personen, maar als het voor de overzichtelijkheid fijner is het overal hetzelfde te hebben, ook best. CaAl (overleg) 2 okt 2014 10:06 (CEST)
  • Behalve naar het aantal edits zou ook naar de inhoud en/of omvang van de edits gekeken moeten worden. Anders blijft het relatief simpel (zoals we nu weer bij Mocassin zien) om aan de eisen te voldoen door in korte tijd een groot aantal nietszeggende bewerkingen te doen. In een paar maanden tijd hier en daar een spatie verwijderen of één lettertje wijzigen, 100 of 300 keer op de entertoets drukken en je mag meedoen met een stemming. De Geo (overleg) 2 okt 2014 11:56 (CEST)
  • De grens verschuiven heeft weinig zin, als mensen dan willen dan doen ze wel 300 of 500 kleine edits. Net iets meer werk, maar voor die paar gevallen dat weinig bijdragende gebruikers stemmen niet de moeite waard om richtlijnen te veranderen. Arbitrair edits toetsen op de inhoud lijkt me ook geen goed plan. Het onderliggende probleem is dat mensen blijkbaar vrij makkelijk kunnen sokpoppen, daar zou dan ook de focus voor een oplossing moeten liggen mijns inziens. Aan de andere kant gaan we op een gegeven moment ook gewoon nieuwe gebruikers die er wat vroeg bij zijn weren van stemmingen. Volgens mij is tot op heden het gemiddeld aantal bijdragen van de stemmers erg hoog (reken voor de grap de mediaan en kwartielen maar eens uit, ik gok dat de mediaan toch wel richting de 5000 edits gaat). Daar aan de onderkant 1 of 2 mensen afplukken heeft weinig effect voor de uitslag van stemmingen. Mvg, Bas (o) 2 okt 2014 12:40 (CEST)
   • Ik heb voor de grap even de bewerkingsaantallen bij de recente AC-verkiezing (ik heb de stemming rond Mathonius gepakt) bekeken. Het eerste kwartiel licht op 6400 edits, de mediaan op 13600, het derde kwartiel op 30600. 6 van de 85 stemmers hebben minder dan 1000 edits (142, 162, 410, 476, 652 en 716). Bas (o) 2 okt 2014 13:05 (CEST)
  • Dit verzoek om commentaar wordt gedaan naar aanleiding van een geval van een gebruiker die bij twee verschillende stemmingen misbruik maakt van zijn stemrecht. Bij alle kandidaten waar nog een stem kan worden uitgebracht zonder enige vorm van toelichting een tegenstem uitbrengen heeft niets te maken met de bedoeling van een stemprocedure, en is naar mijn stellige overtuiging misbruik. Het heeft weinig zin om de algemene regels aan te gaan passen als je je wilt wapenen tegen een gebruiker als deze. Het is een individueel geval, en dan moeten er ook individuele maatregelen genomen kunnen worden.
   Voor een blokkering was geen duidelijke meerderheid. Een blokkering heeft ook ernstiger gevolgen dan alleen iemands misbruik van een procedure corrigeren. De gebruiker in kwestie deed weliswaar geen belangrijke bewerkingen, en een aantal daarvan was overbodig (WP:BTNI) maar gedroeg zich niet als vandaal. Begrijpelijk dat een verzoek tot blokkering velen dan te ver gaat. Maar het zou mogelijk moeten zijn iemands stemrecht in te perken op grond van gebleken misbruik van het recht. Vreemd is zo'n maatregel niet. Ook in de maatschappij kan iemands actief en/of passief kiesrecht worden ontnomen. Ik denk dan ook dat we het meer in die richting moeten zoeken als het om een oplossing gaat voor dit concrete probleem. WIKIKLAAS overleg 2 okt 2014 12:51 (CEST)
   • Maar met welk geval in het dagelijks leven wil je dit vergelijken? Een kiezers die elke reguliere verkiezing blanco stemt, of op de meest onrealistische partij? Of met bijvoorbeeld een politicus die in de Tweede Kamer tegen elk voorstel stemt? Vrijheid om te stemmen zou volgens mij ook in moeten houden dat iemand tegen alles en iedereen mag zijn. Dat is vervelend, maar mensen op basis van steminhoud maatregelen opleggen lijkt me heel gevaarlijk. Mvg, Bas (o) 2 okt 2014 13:08 (CEST)
    • Het gaat niet om de vergelijking met de maatschappij. Het gaat erom dat wij vrij eenvoudig kunnen zien dat iemand hier een procedure gebruikt voor iets waarvoor die procedure niet is bedacht. Door de gemeenschap is bepaald dat er op individuele kandidaten kan worden gestemd in een procedure die moet bepalen of ze een kiesdrempel halen voor een functie in een commissie, of om te worden verwezen naar een tweede stemronde. Die stemming is er niet om duidelijk te maken dat je het met het instituut ArbCom niet eens bent, of met het bestaan van het instituut "moderator". En al helemaal niet voor het uiten van je eigen frustratie. Wie een stemming toch voor een van die doelen gebruikt, doorkruist de opzet die de gemeenschap met de stemming had. Ik vind dat van de gemeenschap dan verwacht mag worden dat ze daartegen optreedt.
     Er is op dit moment geen regel om tegen dit soort individueel misbruik op te treden. Zo'n regel moet er wat mij betreft komen. Vrijwel iedereen ziet dat wat deze gebruiker doet niet in de haak is, en ergert zich eraan. Dat deze gebruiker niks doet wat tegen de letter van de regels is, mag nooit als geldige reden worden aangevoerd om te argumenteren dat het dan in orde is wat hij doet. Dan maak je de tekst van de regels belangrijker dan het doel waarvoor ze zijn ontworpen, en dat is in mijn ogen een ernstige miskleun. Het is klip en klaar dat dit niet in de haak is. En er moet tegen opgetreden worden. Door alle regels te negeren. Of door een regel te maken waarmee dit soort individueel misbruik kan worden aangepakt. WIKIKLAAS overleg 2 okt 2014 13:45 (CEST)
   • (na bwc) @Wikiklaas - Op zichzelf heb je gelijk, maar het gaat natuurlijk niet om deze specifieke [ge/mis]gebruiker. In die zin moeten we Mocassin misschien wel dankbaar zijn, omdat die deze discussie heeft uitgelokt op een moment dat zijn stemgedrag nog geen echte schade heeft aangericht. Stel je voor dat bij de komende herbevestiging of bij een andere toekomstige stemming een kandidaat het net vanwege die ene tegenstem niet haalt. Dan is het hek helemaal van de dam en krijg je een hoop ellende die we met zijn allen beter kunnen voorkomen. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 2 okt 2014 13:50 (CEST)
    • @IJzeren Jan: Er wordt nu naar aanleiding van een specifiek probleem gezocht naar een generieke maatregel die, had die nu bestaan, dit specifieke probleem zou hebben voorkomen. Ik denk dat men niet de illusie moet hebben dat dat mogelijk is. En volgens mij wordt het daarmee bovendien onnodig ingewikkelder gemaakt dan het is. Met een drempelverhoging naar 500 of 1000 bewerkingen is dit niet te voorkomen. Iemand die met geen andere reden bewerkingen uitvoert dan boven een drempel te komen, doet er ook 400 of 900 extra als dat daarvoor nodig is. Alleen zit de encyclopedie dan opgescheept met een nog groter aantal nutteloze bewerkingen. Als er geschoten moet worden, dan hoef je niemand uit te leggen waarop in dit geval gericht zou moeten worden. Misbruik moet volgens mij bestreden worden door op te treden tegen misbruik, niet door de procedure ingewikkelder te maken, met alle collateral damage die daarvan dan weer het gevolg is. WIKIKLAAS overleg 2 okt 2014 14:50 (CEST)
     • Daarin heb je natuurlijk gelijk, alleen vragen vijfhonderd of duizend van dergelijke bewerkingen wel een aanzienlijk grotere inspanning van de achterliggende persoon. Bovendien zouden deze bewerkingen, mocht het toch zo ver komen, gemakkelijker als zodanig te herkennen zijn. Wat niet wegneemt dat ik ook best iets voel voor een individuele aanpak zoals jij en Mar(c) hieronder voorstellen. Alleen vraag ik met dan wel af: hoe ga je zoiets aanpakken? Wie bepaalt of stemmen al dan niet bonafide zijn? En ben je niet bang dat een dergelijke beslissing, naast de vraag wie die dan moet nemen, weer een heleboel onnodige discussie met zich mee gaat brengen? Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 2 okt 2014 14:58 (CEST)
      • Ja, daar ben ik wel degelijk bang voor. Maar ik hoop dat er gebruikers zijn die juist daarvoor met goede suggesties komen. Dan concentreren we ons in elk geval op oplossingen voor het juiste probleem. WIKIKLAAS overleg 2 okt 2014 16:43 (CEST)
       • Tja, suggesties... Ik kan er eigenlijk maar twee verzinnen: a) een vijfmoderatorenoptie of iets dergelijks, en b) de ArbCom. Optie a zou alleen niet helemaal zuiver zijn wanneer het om moderatorverkiezingen gaat (en optie b ook niet, aangezien de ArbCom normaal gesproken ook voor ongeveer de helft uit moderatoren bestaat), en optie b waar het om Arbcomverkiezingen gaat.
        Een andere mogelijkheid die ik me kan voorstellen: een speciale gebruikerscategorie invoeren met "stemrecht" (zo bestaat op sommige projecten de functie van "editor", die wij hier voor zover ik weet niet hebben en die dus eventueel gebruikt zou kunnen worden), waartoe bijvoorbeeld iedereen die ten minste X maanden bijdraagt en minstens Y edits heeft, automatisch gaat behoren en die bv. middels een speciaal verzoek ook vóór die tijd kan worden toegewezen. Maar ik geef toe dat dit een nogal omslachtige oplossing zou zijn; een bazooka om een mug te doden.
        Nu ben ik zelf ook geen voorstander van teveel nadruk op aantallen edits. Wat mij betreft is een nieuw artikel van 5000 tekens in één bewerking heel wat waardevoller dan tien bewerkingen om drie zinnen lichtjes aan te passen. Maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Maatwerk voor specifieke situaties moet natuurlijk altijd kunnen, maar het zou volgens mij geen kwaad kunnen om bij stemmingen over personen de lat iets hoger te leggen. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 2 okt 2014 17:19 (CEST)
        • Ik denk ook dat beslissingen om bezwaren/stemmen te schrappen potentieel nogal wat onrust kunnen veroorzaken, een duidelijke procedure zou dat kunnen indammen. In principe zou de beslissing/uitvoering bij de coördinator moeten liggen, maar wel met instemming van de gemeenschap (voor deze procedures zijn ArbCom of een aantal moderatoren inderdaad niet de beste opties). Leg duidelijk vast dat in geval van stemrechtmisbruik bezwaren/stemmen geschrapt kunnen worden, en in geval van discussie over een specifieke schrapping kan een snelpeiling op de overlegpagina een duidelijk beeld geven of de schrapping terecht is. Als het schrappen veel tegenstand oproept (niet vast te leggen in een percentage voor/tegen) of te omstreden blijkt, schrap dan niet.
         Daarnaast zou, in het licht van de mogelijkheid om bezwaren te schrappen, het mogelijkheid moeten worden om bezwaren in te trekken. De grens "niet meer dan vier bezwaren" moet dan wel vervallen: wel bij vier bezwaren naar de tweede ronde, maar ruimte voor bijv. acht bezwaren.
         Tot slot, Glatisants voorstel hieronder lijkt me ook zeer waardevol. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 2 okt 2014 18:48 (CEST)
  • Voor mij is het vrij simpel: een stem moet gebaseerd zijn op een mening. Een mening moet gebaseerd zijn op een zekere feitenkennis. Om op verantwoorde wijze aan een stemming te kunnen deelnemen, moet je de gemeenschap dus toch ten minste een beetje kennen. Stemmen vóór of tegen kandidaten die je helemaal niet kent, slaat immers helemaal nergens op. Ik zou eerlijk niet weten waarom een beginnende gebruiker, een gebruiker die al jaren vertrokken is of een gebruiker die zo heel af en toe eens iets bijdraagt, überhaupt geïnteresseerd zou moeten zijn in stemmingen over personen. Deelname aan stemmingen met sokpoppen zal nooit voor 100% uit te bannen zijn, maar 100 pietepeuterige edits in anderhalf uur tijd moeten toch geen carte blanche zijn om vervolgens maar jarenlang alle stemmingen te kunnen gaan saboteren. Door het aantal flink op te schroeven, zal dit althans een stuk minder eenvoudig worden. Daarom zou ik zeggen dat 500 of zelfs 1000 bewerkingen een beter minimum zouden opleveren. Met dien verstande dat ik dit zou willen beperken tot stemmingen over personen; immers, stemmingen over de presentatie of de inhoud van de encyclopedie kunnen natuurlijk ook voor incidentele gebruikers relevant zijn. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 2 okt 2014 13:40 (CEST)
   • Moeilijkheid is dat het aantal bewerkingen niets zegt over de betrokkenheid aan wikipedia, of zelfs maar over inzicht over wat goed/niet goed is (en dat is dan ook nog eens subjectief). Maar ja, dat is allemaal niet meetbaar, dus de enige mogelijkheid is het tellen van het aantal edits. Ik zou zelf kiezen voor een hoger aantal in combinatie met een tijdsspanne waarin deze zijn gedaan. De edits moeten wel recent zijn in mijn opinie. Nietanoniem (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)
  • De voorwaarden voor stemgerechtigdheid zijn er om misbruik zo veel mogelijk te voorkomen, wat absoluut nodig is omdat er relatief weinig stemmers zijn, en dit soort procedures dus door enkele misbruikers aanzienlijk beïnvloed kunnen worden. Het aanscherpen van de voorwaarden sluit echter juist serieuze bijdragers op voorhand uit – nieuwe bewerkers indien het minimum aantal bewerkingen verhoogd wordt, terugkerende bewerkers indien een bepaald aantal recente bewerkingen vereist wordt – en zal nooit afdoende zijn om alle misbruik te voorkomen. In dit soort overduidelijke gevallen (het gaat de persoon in dit specifieke geval niet om de individuele ArbCom-kandidaten of moderatoren, maar om het systeem) moet simpelweg de mogelijkheid zijn tegenstemmen/bezwaren te schrappen. — Mar(c). [O] 2 okt 2014 14:39 (CEST)
  • Het probleem is niet zozeer dat eventuele sokpoppen of trollen bezwaar mogen indienen, maar dat de bezwaren hout moeten snijden. De stereotiepe reactie van Pucky ‘Tweede ronde lijkt mij geen verkeerd idee’ vind ik nu ook niet zo sterk. Vroeger had je ook altijd stereotiepe wraaknominaties, en in de toekomst komen die vast weer terug. Volgens mij zet je vooral jezelf daarmee te kijk. Intussen eindigen de tweede rondes dan vaak met een overgrote meerderheid voor de gewraakten, heel fijn, maar het kost wel onnodig veel tijd. Beter is het om de bezwaarmakers te verplichten een echte, bepaalde en individuele reden te geven, b.v. met minstens één diffje. Glatisant (overleg) 2 okt 2014 16:46 (CEST)
  • In dat laatste schuilt m.i. het echte punt: het doel van de herbevestigingen is, zoals ik ook hier al heb betoogd, nagaan of in de betrokken moderatoren nog steeds voldoende vertrouwen bestaat en dat op basis van hun acties in het voorbije jaar. Aan onbeargumenteerde bezwaren heeft niemand iets, in de eerste plaats die moderatoren zelf niet, er valt niet inhoudelijk op te reageren of van te leren, maar ook de nl:wiki-gemeenschap niet, want ook die kan uit een onbeargumenteerd bezwaar niet opmaken waarom dat vertrouwen dan concreet ontbreekt. Ondertussen vind ik 100 bewerkingen gewoon te weinig, wat mij betreft mogen dat er minstens 500 en liever nog 1000 worden, een beetje betrokken wikipediaan zit daar immers zo aan. Ook de eis dat de eerste van die bewerkingen minstens een maand voor het begin van de eerste ronde dient te zijn verricht mag van mij worden opgehoogd tot minimaal een half jaar: de moderatoren in kwestie worden over een vol jaar beoordeeld en dan is het zeker niet onredelijk om van bezwaarmakers te verlangen dat ze daarvan een behoorlijk deel hebben meegemaakt. Wutsje 2 okt 2014 19:15 (CEST)
  • Naar aanleiding van de casus Mocassin: er is geen misbruik gemaakt, en iemand mag overal tegen stemmen. Een proteststem is ook een stem. Niets veranderen dus. De stemmingen verlopen momenteel (en afgelopen keren ook) prima. Uiteraard staat het een ieder vrij een gebruiker met relatief weinig bewerkingen om een motivatie te vragen, maar motivaties zijn (gelukkig) niet verplicht. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 2 okt 2014 20:56 (CEST)
   • Dat er geen misbruik is gemaakt is een stelling, geen feit. Wat mij betreft, maar dan val ik in herhaling, is deze procedure opgezet met de bedoeling dat gemotiveerd tegen individuele gebruikers bezwaar kan worden gemaakt. Dat iemand van de mogelijkheid gebruikmaakt om tegen elke kandidaat en zonder motivatie een stem uit te brengen en daarmee geen regel overtreedt, wil niet zeggen dat dit 1) in lijn is met de opzet van de stemming, en 2) geen misbruik is van de geboden mogelijkheid. Ik vind dat hier wel degelijk sprake is van misbruik. Er hoeven maar twee van dit soort gekken te zijn en iedere moderator die twee gemotiveerde stemmen krijgt voor een tweede ronde gaat dan door, terwijl de opzet was dat er vier gemotiveerde bezwaren dienden te zijn. Niet in lijn met de opzet en bedoeling van de stemming is volgens mij ongewenst; bewust niet daarmee in lijn is vogens mij misbruik. WIKIKLAAS overleg 3 okt 2014 01:13 (CEST)
    • Je hebt gelijk dat het een stelling is. ik had nog iets zorgvuldiger moeten formuleren: er is vooralsnog geen reglementair misbruik bewezen. Als je iets wil veranderen aan de 4 bezwaarregeling (bijvoorbeeld alleen bezwaren geldig maken die gemotiveerd worden in een toelichting), is dat uiteraard mogelijk, maar daar kan je gebruikers die binnen de huidige regels opereren (AGF) objectief gezien niet op afrekenen vanwege een mening over zo'n stem. Dat dit wellicht lastig en irritant is, is duidelijk voor een ieder lijkt me. Ad jouw 1: de opzet van de stemming is dat 4 gebruikersstemmen (zelfs zonder toelichting van waarom) voldoende zijn voor een tweede ronde, De gebruikers die stemden handelden dus in lijn met de opzet van de stemming en de procedure, al heb ik ook persoonlijk net zo goed vraagtekens bij de gemotiveerde stem van Puckley (die iets roept in de trant van: laten we maar zien wat er in de 2e ronde wordt gezegd) Ad jouw 2: Wat is er erg aan om in een tweede ronde te komen en daar alsnog met >75% herbevestigd te worden? ;) Wat mij eigenlijk veel meer zorgen baart is wanneer/als/indien bijvoorbeeld geblokkeerde gebruikers wellicht willen gaan stemmen. (!) Dat kan tegenwoordig op 2 manieren: als sokpop, en via een volmacht je stem laten uitbrengen... (!) Ik vermoed sterk dat onze 'collega' Mocassin een eerder geblokkeerde gebruiker is, maar dat is nog niet aangetoond). En sja, wie weet gaat een geblokkeerde zelfs viavia zijn stem laten plaatsen bij volmacht..... of zich aanmelden als mod.... dat schijnt tegenwoordig ook te kunnen, als je iemand zo gek krijgt namens jou op pagina's bij te dragen.... Groet, Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 3 okt 2014 01:36 (CEST)
     • Precies, welkom precedentwerking. Wat betreft Mocassin zijn er m.i. vier mogelijkheden: een sokpop van een geblokkeerde gebruiker, een sokpop van een reguliere gebruiker die niet het lef heeft om zelf die bezwaren te plaatsen, een sokpop van een bewust-anoniem-bijdragende gebruiker die (terecht!) ook wil meestemmen, of werkelijk een nieuwe gebruiker. Gezien het bewerkingsgedrag sluit ik de laatste optie uit. Maar hoe het ook zij, het blijft een WP:PUNT-actie (en dus! reglementair misbruik). Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 3 okt 2014 10:52 (CEST)
      • Sokpop (alles wijst in die richting, maar goed, op zichzelf is dat niet per se verboden) of niet, dat laatste blijkt ook wel min of meer uit de reactie van Mocassin, waarin hij zo'n beetje aangeeft dat het hem erom te doen is Wikipedia op te blazen. Wat mij betreft is dat een goede reden om deze en toekomstige stemmen van deze gebruiker ongeldig te verklaren. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 3 okt 2014 11:01 (CEST)
  • Motivaties worden weleens negatief opgevat, ook al zijn ze soms niet zo bedoeld, maar gewoon (te) kritisch. Iemand die dat niet verdraagt, moet zich bedenken of zij/hij wel mod wil worden of blijven.  Klaas|Z4␟V:  2 okt 2014 21:31 (CEST)
  • Op de daadwerkelijke stemming hebben één of twee personen meestal maar weinig invloed, zeker gegeven de nog steeds vrij hoge opkomst bij dit soort stemmingen. Het probleem dat hier de aanleiding is, lijkt meer te maken te hebben met de eerste ronde, waar een enkele gebruiker al dan niet te goeder trouw een hoop heibel kan veroorzaken. Hoewel de bedoeling achter het tweerondenstelsel sympathiek is (nl. alleen die mods aan een stemming onderwerpen tegen wie concrete bezwaren worden geuit) lijkt de eerste ronde bijna altijd gedonder op te leveren, vanwege ongemotiveerde bezwaren, universele tegenstemmers/bezwaarmakers, of andere kinnesinne. M.i. kan de eerste ronde worden afgeschaft en is het meeste gedonder dan ook wel verdwenen. Een alternatief zou kunnen zijn het beperken van het aantal uit te brengen bezwaren: gezien het relatief lage 'succespercentage' voor daadwerkelijke afzetting, heeft het volstrekt geen zin om bij meer dan een stuk of twee, drie mods een bezwaar te uiten. Bij iedere stemming loop je overigens het risico op figuren die het niet begrepen hebben en toch hun 'democratische recht' willen uitoefenen. Dat is een fact of life. En wie stennis wil schoppen, kan dat ook onder strengere voorwaarden wel. Paul B (overleg) 2 okt 2014 21:47 (CEST)
   • P.S. De omvang van het probleem is nog steeds volstrekt onduidelijk. Hoeveel zittende moderatoren of kandidaat-leden voor de ArbCie zijn er aantoonbaar, of zelfs maar mogelijk, door toedoen van dit soort gedrag 'ten onrechte' weggestemd? Volgens mij is het grootste probleem dat we ons er zelf aan ergeren. Paul B (overleg) 2 okt 2014 21:51 (CEST)
    • Dat weet ik niet, misschien wel niemand. Maar er kan zomaar een dag komen waarop die ene stem de doorslag geeft. Omdat het hek dan pas écht van de dam is, kunnen we zo'n situatie beter vóór zijn. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 okt 2014 01:28 (CEST)
     • En dat is dan heel zuur voor die ene persoon. Maar ik ben er niet voor ons nu allerlei reglementaire poespas op de hals te halen voor iets wat mogelijk nooit gaat gebeuren en volgens mij niet zo desastreus is op de schaal der dingen dat we ons er nu al preventief en collectief om druk moeten maken. Toegeven aan een paar mogelijke 'stemrechtmisbruikers' gooit het hek pas echt van de dam, want het is verbazend hoeveel moeite sommigen erin lijken te willen steken om de boel te ontwrichten. Dus dat wordt al gauw nóg strengere regels, en nóg strenger... Paul B (overleg) 4 okt 2014 01:32 (CEST)
  • Misschien moet men er eens aan denken om de voorwaarden bij de eerste ronde te verstrengen. Nu moeten de moderatoren bij vier tegenstemmen al naar de tweede ronde. Breng dit aantal naar tien of twintig bezwaren. Dan weegt een tegenstemmer al wat minder zwaar. Met slechts vier tegenstemmen raakt namelijk geen enkele moderator in de problemen in de tweede ronde. Akadunzio (overleg) 4 okt 2014 01:15 (CEST)
   • Dit vind ik eigenlijk een uitstekend idee, mede omdat het zo simpel is. Twintig lijkt me wat veel, maar met tien kom je aardig in de buurt van wat nog wel eens een spannende stemming kan gaan worden. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 okt 2014 01:28 (CEST)
  • Het is wat spijtig dat in de vraagstelling van deze rfc alle stemmingen over personen op dezelfde hoop terecht zijn gekomen. De eerste ronde van de herbevestigingsprocedure (officieel een peiling, trouwens) heeft immers een wat ander karakter dan alle andere stemmingen over personen, in zoverre dat het slechts de voorfase is van een getrapte stemming, waarin pas in de twééde ronde de werkelijke beslissingen vallen (lees: mods kunnen worden weggestemd). Die eerste ronde gaat, zoals ook nu weer blijkt, iedere keer gepaard met steeds hetzelfde gedonder en getrol en dáár zou iets op verzonnen moeten worden. Zolang afschaffing ervan - mijn voorkeur - nog niet haalbaar is, ligt voor het aanpakken van dát gelazer m.i. alleen ruimte in verzwaring van de voorwaarden om specifiek aan dié ronde deel te mogen nemen. Er is wat voor te zeggen om daarover elders apart te overleggen, los van de meer algemene discussie. Wutsje 4 okt 2014 03:57 (CEST)
  • Ik zou er persoonlijk erg voor zijn als alleen mensen met meer dan 250.000 bewerkingen op nl.wiki mogen stemmen. Dan heb je ook meer invloed. ErikvanB (overleg) 4 okt 2014 04:11 (CEST)
   • Misschien kan men het meervoudig stemrecht invoeren. Per schijf van 5.000 bewerkingen één stem. Akadunzio (overleg) 4 okt 2014 17:41 (CEST)
    • Grappig idee, maar dan hebben de dinosaurussen alle macht. Glatisant (overleg) 8 okt 2014 11:21 (CEST)
  • Allereerst mijn waardering voor het initiëren van deze RFC.
   Het probleem bij stemmingen over personen is volgens mij dat de procedure soms wordt misbruikt om een punt te maken. Dit komt het vaakst voor bij de herbevestigingen, maar recent ook in de verkiezingen voor de arbitragecommissie. Dit probleem is echter geen probleem als de gemeenschap meer participeert. Eén tegenstem om een punt te maken, wordt immers geneutraliseerd met drie voorstemmen uit de rest van de gemeenschap. In de recente stemming over afzetting van de arbitragecommissie werden maar liefst 102 geldige stemmen uitgebracht en bij de laatste succesvolle moderatoraanmelding werden zelfs 113 geldige stemmen uitgebracht. In de eerstvolgende verkiezing voor de arbitragecommissie werden per kandidaat gemiddeld slechts 73 stemmen uitgebracht.
   De oplossing moet naar mijn mening dus worden gezocht bij de gemeenschap en in hoeverre zij participeert bij het onderhoud van het project: hoe sterker de gemeenschap, hoe zwakker de onruststokers. Blokkades of schrappingen vanwege (het gebrek aan) een toelichting perken de vrijheid om aan stemmingen deel te nemen mijns inziens te veel in en vind ik dus onverstandig. Het is misschien ook de moeite waard om na te denken over het systeem en bijvoorbeeld SecurePoll of iets zoals de jaarlijkse herbevestigingen van stewards te overwegen.
   Voor moderators geldt een (in)activiteitscriterium, dat ik overigens onzinnig vind (want alle beetjes helpen), maar waarvan ik het bestaan voor mezelf uitleg als maatregel om te voorkomen dat moderators zo weinig actief zijn dat ze de voeling met de gemeenschap kwijtraken en dus beter geen beslissingen meer kunnen nemen. Ik vind het vreemd dat niet hetzelfde van de stemmers wordt verwacht. Een stemmer heeft ogenschijnlijk geen voeling met de gemeenschap nodig om mee te kunnen beslissen. Ik zou daarom willen pleiten voor een activiteitscriterium voor stemmers en een verhoging van het minimumaantal bewerkingen naar bijvoorbeeld 1000 stuks. Ik ben het geheel eens met de commentaren van Wutsje (2 okt 2014 19:15 (CEST)), Akadunzio (4 okt 2014 01:15 (CEST)) en IJzeren Jan (2 okt 2014 13:40 (CEST)). Mathonius 25 okt 2014 00:06 (CEST)
  Door gebruikers met weinig bijdragen uit te schakelen, komen de stemmingen nog meer in handen van de moderatorengroep, die het meest ijverig stemt. Is dat wel zo wenselijk? Must whistlers really go out? --Havang (overleg) 26 okt 2014 15:37 (CET)
  Zelden zo'n onzin bewering gehoord hier op wikipedia. De moderatorgroep is slechts een zeer klein gedeelte van de grote groep gebruikers die hier rondlopen. Iedereen die voldoende bijdragen heeft gedaan heeft stemrecht, niets raars aan. Vr groet Saschaporsche (overleg) 26 okt 2014 20:19 (CET)
  [na bwc] "Komen stemmingen nog meer in handen van de moderatorengroep" (mijn cursivering) suggereert alsof dat nu al het geval is en alsof dat problematisch is. De meerderheid van de stemmen komt gewoon van niet-mods. Ongefundeerde stemmingmakerij stoort. Daarnaast: als niet-mods een probleem hebben met de activiteit van mods bij stemmingen is de oplossing simpel: laat de niet-mods meer stemmen - ze zijn tenslotte met véél meer dan de mods. De bal zou dan liggen bij de niet-mods en verwijten richting mods dat ze te actief zouden zijn, zijn weliswaar origineel maar tevens smakeloos. CaAl (overleg) 26 okt 2014 20:22 (CET)
  Moderatoren zijn altijd heel snel in zichzelf en collega's verdedigen. Verwijten? Smakeloos? Nee, gewoon konstateringen: 2500 gebruikers, 75 à 100 stemmers, waarvan de helft ongeveer mods. 500 bijdragen is voor een gemiddelde gebruiker zo'n beetje een jaargemiddelde, schat ik. BasvB kan daar wel statistiekjes bij maken, denk ik. Een drempel verhogen is nergens voor nodig, zie de eerdere statistieken van BasvB: 4 stemmers minder dan 500 bijdragen, 6 stemmers minder dan 1000. Tegenstemmers proberen uit te sluiten door hogere drempels heeft geen pas. --Havang (overleg) 26 okt 2014 22:39 (CET)
  Toch is je opmerking smakeloos, Havang. Je speelt op de groep van moderatoren - op de man. Je doet alsof de moderatoren zonder aanziens des aanleidings voor elkaar in de bres springen, terwijl de recente en minder recente feiten dat weerspreken. Natuurlijk stemmen moderatoren wel relatief vaak, terwijl het ook ipso facto zo is dat onder de zeer actieve gebruikers relatief veel moderatoren zitten. Dat is een goede zaak en zo zou het moeten zijn. Lymantria overleg 27 okt 2014 09:37 (CET)
  @Gebruiker:Lymantria Moderatoren vormen een groep, en ik noem ze ijverig. Tegenstemmers proberen uit te sluiten door hogere drempels, dat is pas smakeloos - of is het overijverigheid? --Havang (overleg) 27 okt 2014 10:02 (CET)
  Er zijn lieden die op een onzuivere manier allerlei onzuivere motieven toedichten aan moderatoren, puur vanwege het feit dat ze samen een groep vormen, namelijk de groep moderatoren. Het is me opgevallen dat dat vooral lieden zijn uit de groep niet-moderatoren. Die groep niet-moderatoren moet dus wel bestaan uit types die op een onzuivere manier de inhoud van Wikipedia en de processen aan de achterkant proberen te beïnvloeden. Immers. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 27 okt 2014 13:05 (CET)
  Overigens, het gaat niet om tegenstemmers, maar om stemmisbruikers. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 27 okt 2014 13:09 (CET)
  Waar het werkelijk om gaat is (a) "bestaat er zoiets als 'stemmisbruik', en wat is dat dan" en (b) "als er zoiets bestaat als 'stemmisbruik', hoe onderscheiden we dat dan van een bona fide tegenstem of bezwaar?" En natuurlijk (c) "wegen de voordelen van ingrijpen op tegen de nadelen?" Merk op dat tot nu toe niemand aandacht heeft geschonken aan de mogelijkheid van 'stemmisbruikers' die voor bepaalde lieden stemmen, hoewel daarvoor niet veel minder 'bewijs' (kuch...) aanwezig is dan voor de 'tegenstemmende stemmisbruikers'. In die zin snap ik de scepsis van Havang wel een beetje. Paul B (overleg) 27 okt 2014 13:20 (CET)
  Ik denk dat een beetje draaien aan de knoppen van het aantal bewerkingen niet veel zal uitmaken - hoogstens doen de al te blauwe nieuwelingen en de al te kort daartoe opgezette sokpoppen dan niet mee. Er zijn nu weinig stemmers met een kleine wikigeschiedenis. Een veranderingsmogelijkheid moet m.i. worden gezocht in de manier waarop we "stemmen", m.n. in de eerste ronde. In die ronde past meer inhoud, meer afweging, minder bashing of ongenuanceerd tegenstemmen. Nu is het ultieme argument (pas op, overdrijvingsmodus aan) "geen vertrouwen meer" of worden algemeenheden geuit als "moet wat afstand nemen" of andere paternalistische betweterij (overdrijvingsmodus weer uit). Je zou bijvoorbeeld argumenten/situaties kunnen verzamelen pro en contra een moderator, waarbij herhaling niet is toegestaan, waarna er een stemming zonder stemverklaringen komt. Zoiets als "die en die zaak zeer goed opgelost" versus "onhandig geopereerd in die en die zaak". Dan gaat het ergens over. Ik zou het meer daarin zoeken. Overigens, het zal zo blijven dat bij dit soort herbevestigingen onenigheden aan de oppervlakte komen. Dat is nu eenmaal niet altijd prettig. Lymantria overleg 27 okt 2014 09:37 (CET)
  Precies, dat is een prima idee. Een eerste ronde met meningen van verschillende mensen, die een met redenen omkleed en met diffjes onderbouwd bezwaar geven, reacties van de moderator in kwestie en van de gebruikersgemeenschap, en daarna een tweede ronde zonder stemverklaringen. Glatisant (overleg) 27 okt 2014 10:13 (CET)
  Is stemmen wel het beste instrument? Dat is momenteel een schijndemocratisch gebeuren, en dat leidt vaak tot voortzetting van persoonlijke vetes. Men kan ook na een consultatieve ronde een commissie de evaluatie achter de schermen af laten werken (het gaat wel om personen... een beetje meer discretie is gewenst). Daarnaast zou een limiet stellen aan het aantal jaren dat iemand onafgebroken moderator kan zijn, ook een goede zaak zijn. Moderatoren kunnen door een sabbatical een frissere kijk op dingen krijgen. En vetes kunnen dan slijten. --Havang (overleg) 27 okt 2014 14:42 (CET)
  Geheim stemmen zou inderdaad democcratischer en beter (kunnen) zijn. Achterkamertjesgedoe met een commissie, no thanks, ik denk dat dat slechter is. Dat wekt geheid achterdocht, en die is er toch al zat. Lymantria overleg 27 okt 2014 17:28 (CET)
  Achterdocht kun je wegnemen door zoveel openheid en/of transparanteie te betrachten. Soms is het beter, ter bescherming van de persoonlijke belevingssfeer, nog zaken achter te houden. Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet aan. Terug naar het onderhavige "probleem". Ik vind dat we onderscheid moeten maken tussen stemmingen (verkiezingen) over personen en over lemmata waarbij we de laatste eventueel kunnen onderverdelen per naamruimte.  Klaas|Z4␟V:  29 okt 2014 10:06 (CET)
  Hoe wil je ooit geheim stemmen? Behh (overleg) 17 nov 2014 20:42 (CET)
  • Strengere regeltjes leveren alleen maar fraaier werk op om ze te omzeilen. Kwaliteitscommissies zijn een regelrechte bespotting van het Ga Uit Van Goede Wil-principe met een levengroot risico van willekeur. Slechts geheime stemmingen maken gerotzooi en groepsdruk bij stemmingen overbodig omdat immers tijdens de lopende stemming niemand kan zien wie wat gestemd heeft. Maar wat is de status van deze pagina? is het wat officieels? The Banner Overleg 12 nov 2014 23:36 (CET)
  • Ik ben van mening dat het wijs is als anoniemen niet meer mogen stemmen. Communiceren is met hen veel lastiger, en je kunt als je het ergens niet mee eens bent gewoon naar bijvoorbeeld de bieb gaan en daar nog een keer stemmen, vervolgens bij familie, enz. Behh (overleg) 17 nov 2014 20:42 (CET)
   • Aan stemmingen kun je met IP-adres niet deelnemen. Aan peilingen wel. Wil je dat laatste ook voorkomen? Start een stemming daarover. Ik ben alvast neutraal daarin.  Klaas|Z4␟V:  4 dec 2014 09:38 (CET)
   • Tip: lees eens Wikipedia:Ga uit van goede wil. Communiceren met geregistreerde gebruikers blijkt trouwens ook knap lastig. 193.239.92.217 21 dec 2014 00:29 (CET)
    • Bij geregistreerde gebruikers weet je dat in principe altijd dezelfde persoon achter een gebruikersnaam gaat, bij een IP-adres kan er de volgende dag een totaal ander persoon achter zitten, die totaal niet hoort bij de persoon die de dag ervoor achter zat. Dat maakt het communiceren lastiger. Tuurlijk kan het soms ook lastig communiceren zijn met een geregistreerd persoon, maar dat is niet de communicatieproblemen waar Behh op doelt. En sokpopperij is met een IP-adres makkelijker, zoals Behh al aangeeft kan je ook elders gaan stemmen. Niet dat ik zeg dat het ook gebeurd, maar ik zeg alleen dat het kan. Sokpopperij met geregistreerde accounts is natuurlijk ook mogelijk. (Thuis stemmen met je eigen account, dan naar de bieb gaan en daar een nieuw account aanmaken om nogmaals te stemmen), dus 100% uitsluiten van sokpopperij door alleen geregistreerde gebruikers toe te staan, is natuurlijk onmogelijk. Mbch331 (Overleg) 21 dec 2014 16:12 (CET)
     • De tweede stem die in uw voorbeeld wordt uitgebracht ("[t]huis stemmen met je eigen account, dan naar de bieb gaan en daar een nieuw account aanmaken om nogmaals te stemmen") is natuurlijk ongeldig op basis van het vereiste dat een bepaald aantal bijdragen gedaan moet zijn met die account. Ik pleit er overigens niet voor om oningelogde gebruikers stemrecht te geven, maar ben tegen het voorstel van Behh om ons het recht af te nemen onze mening te geven in een peiling (dit voorstel volgt logisch uit het woordje "meer", waarmee hij duidelijk doelt op peilingen). De argumentatie om dat te doen strookt niet met AGF. 193.239.92.217 21 dec 2014 17:05 (CET)
      • Als er in die bieb meerdere (niet vandalistische) bewerkingen zijn gedaan en het IP adres dus voldoende bewerkingen heeft uitgevoerd zou het dus wel mogen meedoen. Er valt niet te controleren wie die bewerkingen heeft gedaan, dus of dezelfde betrouwbare anoniem dat gedaan heeft. Er is voor anoniemen voldoende ruimte om zijn/haar ideeën te ventileren hier, maar stemmen nee dank u! Overigens heb ik u zojuist 2 vragen gesteld op uw OP waarvan er 1 was waarom u geen account aanmaakt, dat lost het probleem vanzelf op! vr groet Saschaporsche (overleg) 21 dec 2014 18:35 (CET)
       • De bijdrager in het voorbeeld is een ingelogde gebruiker, niet een "anoniem". Ik begrijp deze reactie van u dus niet. 193.239.92.217 21 dec 2014 19:18 (CET)
        • Mijn excuus, ik had niet goed gelezen. vr groet Saschaporsche (overleg) 21 dec 2014 22:17 (CET)
         • Excuses lijken me volstrekt overbodig. Het zou handig zijn als niet-geregistreerde gebruikers, of wel-geregistreerde gebruiker die niet zijn ingelogd, zich helemaal niet in deze discussie zouden mengen. Het gaat namelijk expliciet over de waarde en betrouwbaarheid van hun bijdragen en het lijkt me dus bij voorbaat een geval waarin eerst moet worden bepaald of we die meningen überhaupt enige waarde willen toekennen. WIKIKLAAS overleg 21 dec 2014 23:09 (CET)
          • Waarom zou mijn mening er minder toe doen dan de mening van Wikiklaas? 193.239.92.217 22 dec 2014 13:52 (CET)
           • Precies om wat Wikiklaas zegt. Deze discussie gaat erover of de gebruikers die nu voldoen aan de voorwaarden van stemrecht het nuttig/nodig vinden om deze voorwaarden aan te passen. Jij weigert in te loggen - om wat voor vreemde reden dan ook (ik wil best uitgaan van goede wil, maar weet geen goede reden te bedenken; dat zal verder wel aan mij liggen) - en daarmee zet je jezelf bewust buitenspel. Dan hoef je vervolgens niet verbaasd of verontwaardigd te doen dat je buitenspel staat. CaAl (overleg) 22 dec 2014 13:57 (CET)
            • (na bwc) Omdat je een anoniem bent die het kennelijk vertikt om een gebruiksnaam te nemen. Hou nou een keer op met je gezeur en maak een gebruiksnaam aan (of heb je die misschien al een keer aangemaakt en gebruik je die "om bepaalde redenen" niet meer?). Je zult merken dat als je hier regelmatig serieus bijdraagt onder een "gebruikersnaam" dat iedereen je mening zal respecteren! We hebben hier namelijk erg slechte ervaringen met sommige anoniemen. ( zie bijvoorbeeld de actie van vandaag met vandalisme op de hoofdpagina). Saschaporsche (overleg) 22 dec 2014 14:01 (CET)
             • @CaAl: Deze deeldiscussie gaat erover of anonieme gebruikers het stemrecht bij peilingen moet worden ontnomen. Door geen gebruikersnaam te registreren accepteer ik volledig dat ik geen stem mag uitbrengen bij stemmingen, en ik pleit er ook niet voor om oningelogde gebruikers stemrecht toe te kennen. Ik doe dus helemaal niet verbaasd of verontwaardigd. @Saschaporsche: Als jullie slechte ervaringen met "anonieme" gebruikers hebben vraag ik mij af waarom er oningelogd kan worden bijgedragen. Volgens mij moet je dan het probleem bij de kern aanpakken, en niet individuele oningelogde gebruikers er door intimidatie (zo ervaar ik dat) toe proberen te bewegen een gebruikersnaam te registreren. Mij zijn geen voordelen bekend van het registreren van een gebruikersnaam, dus doe ik dat ook niet. Zo simpel is het. 193.239.92.217 22 dec 2014 18:30 (CET)
              • Zie je overlegpagina waar deze link al werd gegeven: Wat zijn de voordelen van het werken met een gebruikersnaam. (Het grondbeginsel van wikipedia is dat iedereen kan bijdragen (ook anoniemen) echter het is voor het onderhoud/controle makkelijker om d.m.v. gebruikersnaam bij te dragen) vr groet Saschaporsche (overleg) 22 dec 2014 19:54 (CET)
               • Die lijst heeft me niet overtuigd. Ik ga me ook niet registreren zodat men vervolgens mijn bijdragen kan negeren, want daar komt het argument van het onderhoud/controle in feite op neer. 193.239.92.217 22 dec 2014 21:45 (CET)
  Havang schreef : "... gewoon konstateringen: 2500 gebruikers, 75 à 100 stemmers, waarvan de helft ongeveer mods... " Er zijn veel verwijten te maken aan sommige leden van de groep moderatoren, sommige terecht, sommige dubieus, maar veel moderatoren vinden van zichzelf en schrijven dat ook dat zij "aangesteld werden door de gemeenschap", dat zij "slechts de regels van de gemeenschap doen naleven" ( in het engels heet zulks "policing") echter wat ik zie is dat die politieagnten verkozen worden door minder dan 5% van de gemeenschap, en dat van de stemmers de helft tot de groep moderatoren behoort, en dat men HIER op deze RFC-pagina wil voorstellen om de voorwaarden om te mogen stemmen nog te verstrengen. WAKIE WAKIE heren en dames moderatoren U bent geen gekozen vertegenwoordigers van de gemeenschap, U heeft geen mandaat van de Wikipedia gemeenschap. Bovendien zijn persoonlijke conflichten of sympathien en andere niet terzake doende argumenten belangrijker is exclusiviteit de norm. De visie van participatie, de visie van het verzamelen van kennis de inhoud is ondergeschikt gemaakt aan de persoonlijke status van moderatoren, burocraten, arbcom leden etc . Ter lering verwijs ik naar het volgende artikel : "Encyclopedia Frown - Wikipedia is amazing. But it’s become a rancorous, sexist, elitist, stupidly bureaucratic mess. By David Auerbach" wikipedia editing disputes. De nederlandse wikipedia is meer dan archetypisch voor wat hier beschreven wordt. de teostand is erger dan in de Engelse wikipedia. --DerekvG (overleg) 29 dec 2014 01:55 (CET)
  Is dat het officiële standpunt van WMBE, of betreft het hier louter een persoonlijke opvatting? EvilFreD (overleg) 29 dec 2014 07:50 (CET)
  @DerekvG Heb jij dan ideeën hoe je meer mensen aan het stemmen krijgt? Of hoe je eerlijker de regels aanpast? Alleen maar afkraken hebben we niets aan, opbouwende kritiek is welkom. In plaats van alleen maar zeggen wat er slecht is aan wat we doen, kan je ook zeggen hoe het dan wel moet. Als 95% van de gemeenschap niet de moeite neemt om te stemmen, is dan de mandaat ongeldig? Dan hou je geen mods meer over. En dan? Wie doet dan alle onderhoudswerkzaamheden? Zonder mods is Wikipedia slechter af. En ga niet wijzen richting Stewards, want die zullen waarschijnlijk zelfs nog door een nog kleiner deel van de gemeenschap verkozen zijn. Aanwijzen van Mods door chapters is sowieso geen optie, want de chapters gaan niet over de inhoud, ze zijn er alleen om de gemeenschap te faciliteren waar nodig. Mbch331 (Overleg) 29 dec 2014 08:30 (CET)
  Interessant artikel van David Auerbach, waar DerekvG naar verwijst. De moeite van het lezen waard. Een citaat:

  The administrators are supposed to show restraint and exercise powers that reflect the “consensus” resulting from discussion among interested parties, but since “consensus” is very loosely defined, administrators have a pretty wide berth. In practice, administrators tend to protect those they know and those with whom they agree while disciplining unfamiliar editors and ideological opponents. This isn’t necessarily a bad thing, just an inevitable consequence of human nature.

  Otto (overleg) 29 dec 2014 22:33 (CET)

  geheime stemmingen[bewerken]

  SecurePoll strookt niet met WP:VER en roept herinnering op aan de laatste CU-verkiezing. Dat moet je niet willen.  Klaas|Z4␟V:  5 nov 2014 15:48 (CET)

  Verifieerbaarheid heeft er volgens mij niets mee te maken. Dat gaat over de inhoud van artikelen, niet over stemmingen. Of het al dan niet wenselijk is moet aan de hand van juiste argumenten gevoerd worden. Akadunzio (overleg) 9 nov 2014 10:00 (CET)
  WP:VER gaat over de inhoud van de encyclopedie. Geheime stemmingen en SecurePoll gaan niet over de inhoud. Bijster leuk zijn ze niet maar de huidige procedure is nog vele tientallen malen gruwelijker. The Banner Overleg 13 nov 2014 11:35 (CET)

  Wil je dan elke stemming over personen overlaten aan een select gezelschap als ArbCom, bureaucraten en/of stewards? Wellicht een aparte VC?  Klaas|Z4␟V:  11 nov 2014 09:34 (CET)

  De verkiezing van de Board of Trustees is een geheime stemming. Zie Wikimedia_Foundation_elections/Board_elections/2009/en. Als stemmingen over personen hier ook zo zouden plaatsvinden zou ik dat een grote verbetering vinden. Otto (overleg) 15 nov 2014 22:55 (CET)

  Ik ben het eens met Otto. Over personen stemme men geheim. --Havang (overleg) 16 nov 2014 11:58 (CET)
  Zodat dus door niemand, behalve een select gezelschap (ook in het geniep benoemd?) kan worden gecontroleerd of het wel eerlijk is verlopen? Uitgaan van goede wil moet van twee kanten komen. toch? De grote kracht van Wikipedia is haar vrije openheid. Transparantie past daar prima bij. Als er consensus komt deze drie zaken overboord te gooien krijgen we hele andere verhoudingen tussen mods en "normale" collegae vrees ik. Oligarchie?  Klaas|Z4␟V:  25 nov 2014 09:45 (CET)
  Wat een non-argument. "De grote kracht van Wikipedia is haar vrije openheid. Transparantie past daar prima bij." Als ik jouw redenatie volg, mag ik dan nu even jouw wachtwoord weten? Of heb je in het geniep wat te verbergen? CaAl (overleg) 25 nov 2014 10:14 (CET)
  Als transparantie betekent: roddelen over personen, nee, dank je. De vrije openheid betreft de lemma's, niet de gebruikers. --Havang (overleg) 25 nov 2014 16:28 (CET)
  De problemen liggen niet in de stemmen die geuit worden, maar in de commentaren/reacties die op de overlegpagina, de Kroeg en welke andere pagina dan ook geplaatst worden. De stemmen verbergen lost de kern van het probleem niet op. De problemen liggen in de manier waarop er kritiek geuit wordt en hoe met de kritiek van een ander wordt omgegaan. Online communiceren en omgaan met kritiek. Romaine 1 dec 2014 06:26 (CET)
  @CaAl: jij niet. Er zijn al veel te veel (een paar honderd letterlijk!) mensen bij WMF die het kunnen zien. Laten we hopen dat ze geen misbruik van die kennis maken en dat ze op staande voet ontslagen worden als ze dat wel doen. Behalve mijn wachtwoorden en PIN-codes heb ik overigens bar weinig te verbergen. Ik ben grotendeels een opengeslagen boek en als je meer van me wil weten stuur gerust een WikiMail. Over WikiMail gesproken: deze is uitstekend bruikbaar om op- en aanmerkingen tegen of voor personen te uiten. Dat onWiki doen stuit blijkbaar bij Romaine en anderen op bezwaren. Ook geheime stemmingen (betreffende WpNl en haar zusterprojecten) kunnen via een speciaal adres vc(bij)wikimedia.nl of zo worden gepleegd.  Klaas|Z4␟V:  4 dec 2014 09:26 (CET)
  [uitgebreid 8 dec 2014 09:25 (CET)]

  Verzoek om Commentaar gesloten na overleg met aanmaker. Stratoprutser (overleg) 3 jan 2015 19:41 (CET)

  Conclusie[bewerken]

  De meningen zijn te zeer verdeeld en via deze weg zijn we geen stap dichterbij een ideale oplossing mocht deze er überhaupt zijn, gekomen voor wat betreft stemmen over {'(her)kiezen van' zou helderder zijn}. Wellicht zouden we na een peiling/stemming - georganiseerd door een ervaren moderator of hoger - spijkers met koppen kunnen gaan slaan?  Klaas `Z4␟` V:  17 jun 2015 10:41 (CEST)

  Burgerlijke staat - relevant?[bewerken]

  Over de burgerlijke staat, familieverhoudingen en (seksuele) relaties van personen op wikipedia wordt nogal eens geschreven (zie onder voor voorbeelden). Misschien komt het wikipedia ten goede om daarover eens een minder ad hoc te spreken en te zien of er in algemene termen wellicht een consensus mogelijk is. In die zin het volgende:

  Opmerkelijk:[bewerken]

  Over familieverhoudingen zoals burgerlijke staat, aantal kinderen, vroegere relaties etc. wordt vooral geschreven bij actrices en (pop)musici. (Minder bij politici, nog minder bij sporters en veel meer bij vrouwen dan bij mannen.) Zelden wordt in een artikel een verband gelegd tussen deze feiten en de encyclopedische reden(en) voor opname van de betreffende persoon. Deze familiegegevens worden nogal eens uitgebreid met gegevens van NE personen, fancruft en roddel, en regelmatig wordt als reden voor opname van deze gegevens gerechtvaardigd door de aandacht die er in de (nationale) media aan gegeven wordt.

  Voor de beeldvorming[bewerken]

  Stelling 1: De burgerlijke staat en familieverhoudingen van personen zijn alleen encyclopedisch relevant als deze een wezenlijke rol speelden in de loop der gebeurtenissen c.q. in de tekst in verband gebracht worden met de relevantie van de betreffende persoon.

  Stelling 2: De opname van burgelijke staat, relaties etc. heeft veelal het karakter van trivia; we doen de leesbaarheid en de serieusheid tekort door het tolereren van dergelijke encyclopedisch irrelevante feiten.

  Stelling 3: Een relatie is vermeldenswaardig in een wikipedia artikel in het geval er uitgebreide aandacht voor is in de (nationale) media.

  Bovenstaande tekst s.v.p. niet veranderen om de discussie helder te houden.

  Zwitser123 (overleg) 14 dec 2014 14:21 (CET) met wijzigingen door Netraam 22 dec 2014

  Samenvatting van reeds gevoerde discussies[bewerken]

  Uit de discussies over dit onderwerp, die verspreid zijn over vele overlegpagina's heb ik (zwitser123) de volgende argumenten gevonden m.b.t. relaties, affaires, familieverhoudingen etc.:

  Voor:[bewerken]

  1. Er is ophef over in NL, dus is het E
  2. Er zijn mensen die daarin geintereseerd zijn
  3. Als het in de dagbladen wordt besproken is het E
  4. Een encyclopedie moet het nieuws documenteren
  5. We hebben de ruimte voor zulke zaken i.t.t. papieren encyclopedien
  6. Ze heeft het zelf op tv gezegd, dus kennlijk speelt voor haar de privacy geen rol
  7. Informatie rondom rechtszaken betreffende buitenechtelijke kinderen is E bij bekende acteurs

  Tegen:[bewerken]

  1. Seksuele relaties zijn NE
  2. Wat is in dit geval de E waarde, c.q. heeft de relatie zijn/haar biografie beinvloed
  3. Bij politici gaat het evt. om hun carriere, hun baan en de reden dat ze E zijn
   1. In dat geval volstaat veelal een korte melding van "het schandaal" en gaat het vooral om de politieke gevolgen daarvan
   2. Onhandigheid van politici m.b.t. relaties is niet zondermeer E
  4. Het gaat om zaken die ze prive doen
  5. Als de info uit het katern "prive", "showbiss" o.i.d. komt, is het hier NE
  6. Prive en Telegraaf zijn geen fatsoenlijke bronnen voor informatie over relaties

  Opmerkingen / Neutraal[bewerken]

  1. Vergelijk Lewinski-Clinton affaire
  2. In een groot, uitgewogen artikel past het eerder dan in een klein artikel
  3. Wat bij de ene acteur E is, is het niet automatisch bij de andere (en omgekeerd)

  Een persoonlijke categorisering[bewerken]

  Op grond van de discussies tot dusver worden er kennelijk verschillende redenen voor relevantie van familieverhoudingen, relaties, burgerlijke stand etc. geopperd die ik gemakshalve benoem als:

  • politiek/sociaal,
  • juridisch,
  • mediaal en
  • populistisch.

  Mediaal valt in twee ondercategorien uiteen:

   • de journalistieke medien en
   • "commercieel vermaak". De laatste zijn o.a. de bekende kappers- en societybladen en sommige krantenkaterns alsook bijvoorbeeld "scripted reality shows".

  Met populistisch bedoel ik redenen die "het volk" of "onze lezers" of "er zijn mensen die" aanvoeren.

  Over politiek/sociale en juridische redenen bestaat overwegend consensus.

  Een aantal plekken waar dit thema werd besproken[bewerken]

  (met dank aan netraam)

  Bij artikels
  Overige overlegpagina's

  Reacties "Familietrivia"[bewerken]

  Tip: proberen een encyclopedie te schrijven[bewerken]

  Dit gaat 1) over relevantie, en 2) over het schenden van de privésfeer van de beschreven personen (ik ga ervan uit dat duidelijk is dat laster wettelijk sowieso niet is toegestaan). Wat relevantie betreft: over de richtlijn WP:REL is ontzettend veel discussie geweest met ontzettend weinig resultaat. Desondanks kan ik wel een samenvatting maken:

  1. Er is overeenstemming dat relevantie aangetoond kan worden door middel van bronnen, d.w.z. relevantie heeft met verifieerbaarheid te maken. Als iets niet geverifieerd kan worden, kan het ook niet encyclopedisch zijn.
  2. Daarnaast was er veel discussie over mogelijke aanvullingen en uitzonderingen, maar over geen enkele daarvan was overeenstemming. Het resultaat is een bijzonder korte pagina WP:REL. Zelfs de lijst die er los bijhangt kan niet op algemene steun rekenen.

  In enge zin gezien kan alleen de eerste regel hulp bieden: is er iets over te vinden, dan heeft het een zekere relevantie. De vraag is dus of we het bij die enge zin moeten houden, en het antwoord dient JA te zijn, vanwege de tweede overweging (privacy van de beschreven personen), waarover we wel een bekrachtigde richtlijn hebben: WP:BLP, en die is vrij duidelijk.

  Dit in overweging kunnen we de bovengenoemde argumenten tegen de richtlijnen afwegen. Bij de voor-argumenten komen alleen 3 ("Als het in de dagbladen wordt besproken is het E") en 6 ("Ze heeft het zelf op TV gezegd [...]") overeen met die richtlijnen. De andere argumenten zijn niet relevant voor het vaststellen van relevantie. Bij de tegen-argumenten en de neutrale opmerkingen zie ik zelfs helemaal niets staan dat direct uitsluitsel kan bieden. Het betreffen persoonlijke meningen (ik vind X E/NE, of ik vind bron X E/NE) en vergelijkingen met andere Wikipedia-artikelen (wat we zelf doen/willen mag nooit een overweging zijn - dat sluit verifieerbaarheid uit).

  Stel dat is vastgesteld dat er een bron is voor bepaalde informatie, wat hebben we daar dan aan? Is het al relevant genoeg voor opname? En hoe veel lettertekens of zinnen mogen er ongeveer aan besteed worden?

  1. Hier komt het principe van schaling om de hoek kijken. Wat is de schaal van Wikipedia als geheel? Wat is de schaal van het artikel in het bijzonder?
  2. Over het algemeen geldt: des te meer bronnen en des te betrouwbaarder de bronnen over het onderwerp, des te relevanter het wordt.
   • Voorbeeld: dat in het artikel over Clinton de relatie met Lewinsky genoemd wordt kan geen argument zijn om bij elk lokaal TV-sterretje allerlei relaties te noemen. Niet omdat het meer/minder ophef veroorzaakt(e) of niet, maar omdat er veel meer bronnen, en veel betrouwbaardere bronnen over Clinton zijn. Als we vinden dat het artikel over Clinton 27 kb groot dient te zijn ([27]) dan zal, als we het aantal bronnen vergelijken, het TV-sterretje tevreden moeten zijn met hooguit twee of drie zinnen. Elke verdere toevoeging brengt de schaling van Wikipedia als geheel in gevaar (het staat je natuurlijk ook vrij het artikel over Clinton uit te breiden/verbeteren...). In ieder geval maakt het uitgangspunt van schaling dat de discussie over allerlei relaties sowieso een non-discussie wordt.
  3. Verifieerbaar encyclopedisch schrijven kan op veel manieren, maar om het simpel te houden zal ik het bij het aspect van de schaling houden. Voorwaarde is dat de bron hetzelfde formaat heeft, of vergelijkbaar formaat (het formaat is een encyclopedie, niet bv. een krant). Je kunt de schaling direct en indirect verifiëren. Direct wil zeggen dat je ergens informatie over hetzelfde onderwerp aantreft, en de schaling daarvan afkijkt. Indirect wil zeggen dat je ergens informatie aantreft over een vergelijkbaar onderwerp en het op dezelfde manier doet als daar.
   • Voorbeeld: ook hieruit blijkt dat Lewinsky geen goed voorbeeld kan zijn voor het TV-sterretje. Het is dankzij de kwaliteit en kwantiteit van de bronnen een heel ander type onderwerp. Als je ergens een lemma in een encyclopedie aantreft dat een vergelijkbaar TV-sterretje beschrijft, of -nog indirecter- in een encyclopedie met een kleinere schaal dan Wikipedia een artikel over een veel bekendere TV-ster, kun je dit als bron voor de schaling gebruiken. Wordt daarin de geboortedatum genoemd? Worden allerlei korte relaties genoemd? Schandalen? Let wel dat dit 3e criterium pas na de eerste twee komt. Als er geen (goede) bronnen voor een relatie zijn, kan die sowieso niet genoemd worden. Als ze er wel zijn maar er zit geen encyclopedie tussen, kan desondanks door indirect verifiëren de schaling vastgesteld worden en bepaald worden of bepaalde informatie in een artikel hoort.

  In deze driestapsmethode ("encyclopedisch schrijven") mist nog de tweede overweging (de privacy van de betrokkenen en de richtlijn WP:BLP). Dat wil zeggen dat we bij levende personen nog eens uitzonderlijk streng moeten zijn in onze overweging welke bronnen we meetellen, en hoe zwaar we ze laten meetellen. Daarom plaatste ik laatst een voorstel: alleen nog echt betrouwbare bronnen toelaten bij levende personen. Geen journalistieke bronnen (dagbladen, nieuwssites), en zeker geen roddelpers (Privé, Story). Reacties? Woudloper overleg 11 jan 2015 11:28 (CET)

  Het afkeuren van "journalistieke bronnen (dagbladen, nieuwssites)" is een beperking die akelige gevolgen voor Wikipedia kan hebben. Het uitsluiten van actuele berichtgeving kan namelijk zorgen voor een terugloop aan lezers en nieuwe medewerkers. Uitsluiten van de roddelpers is wel in orde, want we moeten het hebben van betrouwbare bronnen.
  Familierelaties kunnen grotendeels gevat worden een kopje trivia. Alleen in echt relevante gevallen kan het in de gewone tekst opgenomen worden. Niet-wettelijke relaties liggen wat lastiger. Die zou ik alleen opnemen wanneer het kindertjes oplevert of langer duurt dan effe zeggen twee jaar. The Banner Overleg 11 jan 2015 13:37 (CET)
  Is een journalistieke bron te vertrouwen qua feiten? Ik neem aan van meestal wel, hoewel je onder de media een scala hebt van redelijk betrouwbaar (kwaliteitspers, hoewel daar ook weleens wat misgaat - zie Trouw laatst) tot ronduit onbetrouwbaar (roddelpers). Is een journalistieke bron te vertrouwen qua structuur? Wellicht, maar het formaat van een krantenbericht komt niet overeen met dat van een encyclopedie, dus je hebt er niet veel aan. Is een journalistieke bron te vertrouwen qua schaling? Nee, want het doel van een journalistieke bron is het uitvergroten van zaken met nieuwswaarde, niet een afgewogen geheel presenteren, zoals een encyclopedie. De conclusie is dat we bij het schrijven van een encyclopedisch artikel journalistieke bronnen alleen kunnen gebruiken voor losse feiten. Er is meer bronmateriaal nodig om een artikel ook op andere vlakken verifieerbaar te maken. Als we de consensus die ontstond rond WP:VER volgen, betekent dit dat als er geen andere bronnen bestaan, het onderwerp sowieso NE is.
  Ik vind dat veel te streng (inderdaad kunnen we dan een hoop weg gaan gooien) en zou daarom graag een uitzondering bedenken voor recente onderwerpen - en die uitzondering in de richtlijn WP:VER vastleggen. Maar dit verzoek gaat over levende personen, een aparte groep onderwerpen waar we N.B. een aparte richtlijn voor hebben (WP:BLP). Voor die groep zouden we juist wel strenger horen te zijn, anders wordt WP:BLP betekenisloos.
  Dat lezers specifiek naar Wikipedia komen om uit te zoeken welke bekende personen een nieuwe relatie hebben, lijkt me sterk, maar het zou kunnen. Maar die lezers zijn op zoek naar nieuws en zijn bij een nieuwssite beter bediend dan bij Wikipedia. Woudloper overleg 11 jan 2015 14:04 (CET)
  Wat een vreemde argumentatie! Is een bekende professor als bijvoorbeeld Diederik Stapel wel te vertrouwen? Of probeer je gewoon stelselmatig alle recente bronnen af te keuren? The Banner Overleg 11 jan 2015 21:27 (CET)
  Het is geen vreemde argumentatie. Ken je één encyclopedie die op journalistieke bronnen steunt? Dat is onmogelijk, niet omdat journalistieke bronnen onbetrouwbaar zijn (hoewel dat bij veel ook geldt) maar omdat ze geen bron kunnen zijn voor de interne relevantie. Het heeft niet met de persoon te maken. Als Diederik Stapel in een krant schrijft, kan dat geen bron zijn voor de schaling van en/of binnen een artikel. Als hij een boek schrijft dat overzicht over een onderwerp biedt, is dat wel daarvoor bruikbaar als bron. Woudloper overleg 13 jan 2015 02:06 (CET)
  Ik zou graag objectieve criteria zien: Zo zijn van historische koningen alle maitresses E, Van Prins Bernhard is bekend dat hij buitenechtelijke kinderen had. Wanneer is een relatie van een persoon die een lemma in wikipedia heeft relevant? Let op de zorgvuldigheid mbt levende personen. Roept u maar! Hans Erren (overleg) 11 jan 2015 17:22 (CET)
  Als gegevens over een partner makkelijk te vinden zijn en de bron er betrouwbaar uitziet, zet ik die gegevens er altijd bij als ik een biografisch artikel maak. Maar vaak zijn alleen maar Privé-en-Story-achtige bronnen te vinden. Dan maar niet, hoor. Daarom staat in de artikelen over P.J. Proby en Johnny Rivers niets over hun privéleven. Niet omdat er op het internet niets over te vinden is, maar omdat daarover alleen maar geroddel te vinden is. Sijtze Reurich (overleg) 11 jan 2015 18:00 (CET)
  Lastige kwestie. Kranten zijn in ieder geval wel aanvaardbare bronnen. Wat zijn anders betere? Boeken? Deze zijn helemaal niet gecontroleerd en worden ook niet gecorrigeerd, itt kranten. Welke relaties zijn vermeldenswaard? Lange relaties, relaties die veel aandacht kregen, ...? Bij Natalia, die al met jan en alleman een relatie had, staat niets bij. Terecht, denk ik. Bij Gert Verhulst staat een deel van zijn relaties wel opgesomd. Volgens mij niet helemaal relevant: wat staat een restaurant-eigenares daar te doen? Bronnen lijken me het criterium: als een relatie van langere duur is en in bronnen vermeld wordt die minstens een jaar na de feiten verschenen (niet alleen de actualiteit dus), kan het relevant zijn. Kinderen hebben is vermeldenswaard.--Queeste (overleg) 11 jan 2015 19:44 (CET)
  Ik sta volledig achter de opmerking van Hans Erren, in het encyclopedische zit een element van "relevantie" (een gevaarlijke piste) dus voor historische figuren is er een relevantie mbt hun afstamming - dat weze overduidelijk - verder zijn er belangrijke publieke figuren zoals koningen of presidenten, waarbij ook hun bastaardkinderen worden genoemd relevante informatie. Anderzijds lijken mij de sexuele escapades van William Clinton of JF Kennedy, maar ook van Maradonna totaal irrelevant. wanner Berlusconi (il Cavaliere) postjes uitdeeld op de canape, of voor sexuele gunsten dan lijkt me dat echter wel relevant. er moet toch over worden nagedacht hoewel ik niet voor meer regeltjes ben zou het nuttig zijn bepaalde voorbeelden neer te schrijven waarom het daar wel relevant is zodar wij bij wijze van voorbeeld(en) verder kunnen. --DerekvG (overleg) 12 jan 2015 19:16 (CET)
  De relaties Lewinski-Clinton en Monroe-Kennedy zijn wel degelijk E omdat het staatshoofden betreft. Dus daar ben je het niet met mij eens, verder mag een langdurige relatie en relatie tot bekende ouders best genoemd worden, zoals bijvoorbeeld bij Thijs Römer-Schuurman het geval is. Hans Erren (overleg) 12 jan 2015 19:26 (CET)
  Over relaties gesproken: wat vindt men hier eigenlijk van het artikel over Michelle Phillips? Op zijn minst zijn hier toch wel een paar betrouwbare bronnen gewenst. Sijtze Reurich (overleg) 12 jan 2015 21:48 (CET)
  Het is de bedoeling deze discussie wat algemener te houden en niet in te gaan op individuele gevallen, hoewel het door jou aangehaalde artikel wel een interessant voorbeeld is, omdat dit artikel vrijwel uitsluitend bestaat uit wat hier besproken wordt. netraaM • 12 jan 2015 23:59 (CET)

  Samenvattend[bewerken]

  Tot nu toe zie ik grofweg twee discussies: een discussie over bronnen en verifieerbaarheid, waarbij woudloper stelt dat daar ook de relevantie uit af te leiden valt, en een vraag om concrete criteria, als duur / aard van de relaties.

  De eerste discussie raakt aan stelling 2 en 3 zoals in de RFC opzet hierboven gesteld, en de tweede discussie raakt meer aan stelling 1. Heeft het zin om een ieders reactie terug te verbinden naar elk van deze stellingen? - netraaM • 12 jan 2015 23:59 (CET)

  Dat de relevantie uit de verifieerbaarheid valt af te leiden lijkt me een open deur. Volgens mij is -tot nu toe- niemand het daarmee oneens. Waarover men het vooral niet eens is, is of er daarnaast nog meer criteria moeten zijn, en welke.
  Wat de discussie over concrete criteria betreft (ik zou het liever "de wens per geval te bepalen wat E is" noemen) - die discussie draait al zo lang ik aan Wikipedia bijdraag (8 jaar), heeft nog nooit iets opgeleverd waarover consensus bestaat, en heeft een hoog zelf-herhalend karakter. Als men geïnteresseerd is die discussie nog een keer opnieuw te doen zal ik het niet tegen houden, maar ik ga er niet aan meedoen - ik heb een sterk vermoeden dat het opnieuw niets op zal leveren.
  • Zomaar een voorbeeld: neem Hans Errens opmerking hierboven dat relaties van staatshoofden E zijn. Overigens niet omdat ik Hans' bijdragen niet waardeer, maar gewoon om er iets uit te pikken.
  Dit is op dit moment slechts een persoonlijke mening, maar stel: we komen overeen dat we dit voortaan als criterium aanhouden. Ik wil graag wijzen op sultan Murat III, die ongeveer 20 jaar lang het hoofd was van wat destijds nota bene een van de machtigste staten ter wereld was. Murat hield er een harem op na met een paar honderd vrouwen waarmee hij een relatie onderhield en (in veel gevallen) kinderen had. Dit maakt al duidelijk dat het zogenaamd heldere criterium verdere afbakening nodig heeft, want al die vrouwen noemen is ondoenlijk. Het maakt ook direct duidelijk dat WP:VER een veel helderder criterium is, want met WP:VER zie je gelijk al dat het noemen van al die vrouwen NE is - de Britannica bv. noemt bij dit soort onderwerpen meestal slechts de belangrijkste 2 tot 4 vrouwen (aan Murat III maakt ze weinig woorden vuil, maar we moeten in acht nemen dat Wikipedia een veel grotere schaal beoogt dan Britannica).
  Nu kun je van mening zijn dat we dan maar een onderverdeling in onze criterialijst moeten maken voor (bv.) "Ottomaanse sultans", of "staatshoofden uit de vroegmoderne tijd". Maar daaruit blijkt slechts dat je, als je werkelijk geval per geval een lijst gaat opstellen, een lijst ter grootte van een telefoonboek zult krijgen, waar niemand nog iets uit wijs kan, en nog steeds zullen individuele gevallen opduiken die je noodzaken meer en meer ondercategorieën en uitzonderingen vast te leggen. Ik wil ook wijzen op het lot van die enorme lijst met opnamecriteria, die uiteindelijk werd afgedankt omdat er gewoon geen consensus over bleek te kunnen ontstaan. Sja, zonde van al die moeite en tijd.
  Dus waarom willen jullie het zo moeilijk aanpakken? Waarom niet gewoon het enige criterium nemen waar we het in het verleden over eens konden worden (WP:VER), en waar ik ook in deze ronde nog niets principieel tegen gehoord heb? Het is bovendien het enige criterium dat universeel voor alle onderwerpen kan gelden. Het is ook zoals de "klassieke encyclopedieën" het voor ons al gedaan hebben (die waren niet gek - er is een reden voor!). Ik heb respect voor iedereen die hierboven mee probeerde/probeert te denken, maar waarom al die extra inspanning en discussie? Komt het voort uit de wil graag zelf het wiel uit te vinden? Komt het voort uit de wil graag een uitzondering op de regel voor een bepaald stokpaardje te verkrijgen? Komt het voort uit een soort -voor mij onverklaarbare- angst om bronnen te moeten lezen/opzoeken? Ik begrijp het, met alle respect, werkelijk niet goed. Misschien kan iemand het me eens uitleggen. Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 jan 2015 12:53 (CET)
  Laat me eens proberen :-) Zonder verifieerbaarheid gaat het niet, dat is duidelijk. Maar niet alles wat verifieerbaar is past in een encyclopedie. Een belangrijk verschil met b.v. een database is, dat een encyclopedie informatie bevat (i.t.t. tot pure data) en beschikbare informatie samenvat. Het (sterk) samenvatten van een onderwerp is m.i. een wezenlijk verschil tussen een encyclopedie en b.v. een biografie of een wetenschappelijke review. De bruikbaarheid van een encyclopedisch artikel wordt mede bepaalt door de beknoptheid, naast b.v. evenwichtigheid.
  De noodzaak tot samenvatten werd vroeger natuurlijk ten dele veroorzaakt door het beperkte aantal bomen op de wereld. M.i. is het echter vooral ook een service aan de lezer: die kan zich snel het wezenlijke eigen maken. Verdiepen in een onderwerp kan via bronnen, referenties, literatuurlijst etc.
  Als het bovenstaande juist is, kom je misschien uit bij stelling 1. Dan zijn sommige vrouwen van de Sultan relevant als zij (verifieerbaar) zijn historisch handelen hebben beinvloedt (of er toonaangevende meningen daarover bestaan). Dan zijn de relaties van een actrice niet relevant, tenzij zij daardoor verifieerbaar betere rollen kreeg of zich van het beroep afkeerde etc.
  Overigens staat de relevantie van relaties dan dus los van de duur, het aantal bronnen etc. Zwitser123 (overleg) 13 jan 2015 15:47 (CET)
  Het kan nog eenvoudiger. De vraag hoeft niet te zijn: waarom staat in een bepaalde bron het ene feit wel en het andere niet? De vraag is: staat het in die bron en voldoet die bron aan de criteria? Zo ja, dan heeft het blijkbaar relevantie. Daarna kun je bekijken hoe relevant het precies gevonden wordt (hoeveel van de totale ruimte wordt eraan besteed?). Als iets niet in de bron staat omdat de bron een kleinere schaal heeft dan Wikipedia (wat geldt voor bv. alle encyclopedieën), is de techniek van indirect verifiëren (zie mijn bijdrage d.d. 11 jan 2015 11:28 hierboven, punt 3) ook toegestaan (mits het onderwerp zelf voor Wikipedia relevant genoeg is om op de resulterende schaal behandeld te worden).
  Kortweg: i.p.v. relevantie vast te stellen op grond van het type onderwerp (wat een doodlopende weg lijkt), zouden we relevantie beter kunnen vaststellen op grond van het type bron. Bonus: er zijn veel minder typen bronnen dan typen onderwerpen, dus de kans dat we het eens kunnen worden over criteria is vele malen groter. Woudloper overleg 13 jan 2015 16:58 (CET)
  Zwitser heeft een punt, namelijk dat relevantie voor wikipedia door wikipedia vastgesteld zou moeten worden, niet door eventuele bronnen (hoe onmisbaar ook). Iets kan goed gedocumenteerd zijn en toch minder relevant voor de encyclopedie. Een criterium inherent aan een onderwerp en niet aan de bronnen zou kunnen zijn: gaat het om een relatie die van belang was voor de E-waarde van de beschreven persoon? (zoals gesteld in stelling 1 in het discussievoorstel). Op die manier hoeft niet per type onderwerp gekeken te worden en ook niet per type bron, maar is er gewoon 1 duidelijke (vuist)regel. Correct me if I'm wrong ajb woudloper.
  Om terug te komen op de bronnen, Woudloper is er erg duidelijk in waar die grens licht (journalistieke bronnen bij voorkeur niet of zelfs helemaal niet), maar hoe zien andere gebruikers dit? In de verschillende discussies zijn er meerdere gebruikers die de privé en de telegraaf wel degelijk als legitieme bronnen zien. - netraaM • 13 jan 2015 17:16 (CET)
  Mijn voorstel is alleen bij levende personen journalistieke bronnen uit te sluiten (vanwege WP:BLP), niet bij andere recente onderwerpen.
  W.b. de vuistregel: die is helemaal niet slecht verzonnen, maar waarop is het idee dat "iets" minder relevant is voor de encyclopedie gebaseerd? Dit blijft voor mijn gevoel een persoonlijke (originele) keuze, die op zeer gespannen voet staat met WP:GOO. Daarnaast blijft de vraag: waarom vindt men het criterium van de bron onvoldoende? Woudloper overleg 13 jan 2015 17:57 (CET)
  Dat van de bronnen is mijn persoonlijke mening; er zouden immers altijd bronnen moeten zijn. Relevantiecriteria zijn echter een intern iets binnen wikipedia, en zouden niet bepaald moeten worden door de hoeveelheid bronnen en het 'gewicht' van die bronnen.
  Je hebt helemaal gelijk dat de praktische uitvoerbaarheid van het idee dat iets bij moet dragen aan wat een persoon relevant maakt om voor vermelding in aanmerking te komen erg lastig is en potentiëel zeer vatbaar voor OO. Het is ook maar een mogelijkheid tussen velen, zoals ook het rechtstreeks koppelen van WP:REL aan WP:VER dmv schaling. Ik hoop eigenlijk dat wat meer gebruikers bij gaan dragen aan deze discussie om een beter beeld te krijgen van wat 'men' vindt. netraaM • 13 jan 2015 18:51 (CET)
  Naar mijn idee is het vrij simpel. Zijn er geen betrouwbare bronnen voor het liefdesleven van de te beschrijven persoon, begin er dan gewoon niet aan, ook al is misschien de verleiding groot om een smeuïg artikel uit de Story over te tikken. Zijn er wel betrouwbare bronnen, vraag je dan af hoe belangrijk de relatie was voor leven en werk van de bewuste persoon. Was die belangrijk, dan verdient de relatie zeker een plaats in het artikel. Was ze minder belangrijk, maar wel langdurig, vermeld de relatie even kort aan het eind van het artikel. Was ze minder belangrijk en kortstondig, laat maar gewoon weg. Dus de relatie van Hugo Claus met Sylvia Kristel moet vermeld worden; die was belangrijk voor zijn werk. De veroveringen van Harry Mulisch hoeven niet vermeld te worden (áls daar al betrouwbare informatie over te vinden is). O ja, en vergeet vooral niet je bron te noemen. Sijtze Reurich (overleg) 13 jan 2015 19:30 (CET)
  Geheel eens met Sijtze hierboven. Een artikel moet geen opsomming worden van veroveringen, enzovoort. "Was ze minder belangrijk, maar wel langdurig, vermeld de relatie even kort aan het eind van het artikel." Precies. Ik kan mij voorstellen dat er bij Johnny de Mol aan het einde van het artikel een lijstje zou staan met "De Mol had relaties met..." enzovoort. En daar hoeft niet Truus van driehoog achter, waar hij een week mee is omgegaan, maar daarin kunnen wel de vrouwen staan waarmee hij langere (of kortere) tijd een openbare relatie mee heeft gehad. Sec en zakelijk vind ik hier niets mis mee. Deze ophef is voornamelijk gekomen omdat een handje vol moraalridders hun POV op bepaalde artikelen willen laten gelden en nu consequent deze, vaak goed onderbouwde, informatie verwijderen onder het mom van "er is geen consensus". Voor een consensus heb je echter twee partijen nodig en waar ik anderen al regelmatig water bij de wijn heb zien doen, onder andere in de handreikingen die Sijtze hier geeft, zie ik anderen geen krimp geven en nu zitten wij in deze impasse rond deze, selectieve, artikelen. Dan zou een peiling of stemming misschien een beter instrument zijn, dan er nog een keer over willen praten. Belsen (overleg) 13 jan 2015 20:49 (CET)
  Overigens ben ik tegen Woudlopers idee om journalistieke bronnen te mijden, als het gaat om levende personen. Dit zou de encyclopedie ernstige schade kunnen toebrengen. Natuurlijk moet je zeker journalistieke bronnen goed wegen, maar in journalistieke bronnen is evenzogoed goede bewijslast te vinden als in overige bronnen. Een verbod hierop gaat mij dan ook veel te ver. Belsen (overleg) 13 jan 2015 20:52 (CET)
  Het is niet mijn idee, het is een vaststelling. Een encyclopedie gebruikt gewoon geen journalistieke bronnen. Wij willen graag naast de behoefte aan encyclopedische informatie ook in de behoefte aan actuele informatie voorzien, daarom doen we het wel. Ik heb daar in principe niets op tegen (tenzij betere bronnen beschikbaar zijn natuurlijk).
  Desondanks kan een journalistieke bron niet gebruikt worden om de encyclopedische relevantie aan te tonen (omdat de informatievraag bij een journalistieke bron radicaal anders is dan bij een encyclopedie). Je kunt een encyclopedisch artikel daarom niet op alleen journalistieke bronnen baseren. De journalistieke bron kan gebruikt worden om een feit te onderbouwen, bv. de leeftijd van een acteur, het aantal kinderen, of de hoogte van een kerktoren, maar geeft geen uitsluitsel over of die informatie in het artikel relevant is.
  Wat ik niet begrijp is dat we "de encyclopedie ernstig schade toe kunnen brengen" door toe te zeggen zorgvuldiger te werken. Het tegengestelde lijkt me het geval. Overigens was dit precies het argument dat Wikimedia (J. Wales) gebruikte toen ze ons vroegen een richtlijn over levende personen aan te nemen: het beschrijven van allerlei zaken rondom deze personen zou "de encyclopedie schade toebrengen". I.t.t. Belsens redenatie kan ik die van WM wel goed volgen: die zijn bang voor juridische ellende. Woudloper overleg 14 jan 2015 04:47 (CET)
  Als je journalistieke bronnen niet meer zou accepteren, in het algemeen, dan kun je 3/4 van alle actuele onderwerpen wel opdoeken. Daarom zou je met zo'n algemeenheid de encyclopedie ernstige schade toe doen. Wikipedia moet het zeker ook hebben van deze actuele onderwerpen. Angst lijkt me ook een slechte raadgever bij het schrijven van een encyclopedie, omdat dit altijd zal leiden tot censuur. Een onderwerp zal het toch eens niet eens zijn met een kritische opmerking over zijn leven, in plaats van de gewenste jubelzang. Ik zou zeggen: laat ze maar komen.
  Verder ben ik het met veel zaken die je schrijft eens, hoor. Journalistieke bronnen kunnen wel gebruikt worden om encyclopedische relevantie aan te tonen, maar een krantenberichtje maakt nog geen bekendheid. Je moet dus, zeker bij journalistieke bronnen goed wegen wanneer een onderwerp E is. Daarvoor moet je kijken naar een combinatie van factoren en dan is slechts een vermelding in "journalistieke bronnen" inderdaad niet alles. Die zijn er vooral om feiten te onderbouwen. Belsen (overleg) 14 jan 2015 10:17 (CET)
  Dit is weer typisch zo'n gevalletje "per geval bekijken" en je gezonde verstand gebruiken. Als Justin Bieber met een van zijn volgertjes haar of zijn bed in duikt, is dat niet relevant. Als hij dat in een hotel doet onder het toeziend oog van een kudde paparazzi smullen de media ervan en mogen we wat mij betreft een sappige paragraaf op zijn artikel zetten.  Klaas|Z4␟V:  14 jan 2015 11:21 (CET)
  Hm, dat zou ik nu juist niet opnemen. Het heeft ook niet zo veel met een relatie te maken. Nou ja, misschien samen met een aantal aantal andere voorbeelden die illustreren hoe maf dat kereltje is. Sijtze Reurich (overleg) 14 jan 2015 11:55 (CET)
  (@Belsen, na bwc:) Als je bereid bent de kosten van de rechtszaken te betalen, zal Wikimedia het geld niet weigeren - vermoed ik. Tot dat moment heb je weinig recht van spreken en lijkt het me beter goed op te nemen wat dhr. Wales erover schreef (grappig hoe actueel die 8 jaar oude opmerkingen in deze discussie zijn). Het had allemaal weinig met angst te maken. Het was een bewuste keuze om een bepaald type informatie te weren. Dat blijkt wel uit deze toespraak. Als je niet begrijpt waar ik op doel: Wales had het (laatste zin) over onze verantwoordelijkheid zorgvuldig te werken, die volgens hem veel belangrijker is dan de drang zo veel en zo snel mogelijk toe te voegen.
  Ik geloof overigens niet dat 3/4 van alle artikelen over actuele onderwerpen laster bevat, over levende personen gaat, of zelfs alleen middels journalistieke bronnen geverifieerd kan worden (direct of indirect). Maar in het hypothetische geval dat die 3/4 inderdaad uit niet-verifieerbare informatie bestaat dan doet het de encyclopedie i.i.g. geen schade als het verwijderd wordt. Een encyclopedie is een werk dat alleen verifieerbare informatie bevat (in tegenstelling tot een journalistieke bron, waarin alleen de feiten verifieerbaar horen te zijn). Woudloper overleg 14 jan 2015 11:59 (CET)
  Misschien tot je geruststelling: uit wat ik over het jochie lees, heb ik niet zo'n positief beeld van Justin Bieber, maar in het onwaarschijnlijke geval dat ik over hem zou schrijven, zou ik zeker geen informatie afkomstig van paparazzi gebruiken. Dat is niet wat ik een betrouwbare bron noem. Sijtze Reurich (overleg) 14 jan 2015 13:10 (CET)
  @Sijtze Reurich (ter verduidelijking): mijn voorgaande reactie was in reactie op Belsens opmerking van 14 jan 2015 10:17. Wat jij hierboven schreef vind ik zinnig; het komt neer op "gewoon het gezonde verstand gebruiken". Als je dat doet gaat het sowieso niet (snel) fout. Als richtlijn is het alleen niet erg geschikt omdat niet iedereen daarover beschikt. Woudloper overleg 14 jan 2015 13:53 (CET)
  @Woudloper Ik heb het niet over laster, maar over het uitsluiten van journalistieke bronnen en daarbij noem je verder geen doel of grens. Ik heb een prachtig stuk geschreven over Henk ten Cate, maar wel met als bron voornamelijk krantenartikelen. Dat zou dan, bijvoorbeeld, niet meer mogelijk zijn. Daarom moet je je grenzen altijd zeer duidelijk aangeven. Laster is lastig te bewijzen. Katja Schuurman ontkent haar filmdebuut, toch staat in haar biografie De zeemeerman wel genoemd, als debuutfilm. Dat iemand zelf liever zijn stappen ontkent, wil nog niet zeggen dat wij het dan ook maar doen. Als encyclopedie zijn wij er ook niet om mensen naar de mond te schrijven (wat ook onmogelijk is, omdat er soms twee waarheden zijn). Wij moeten dus proberen om zo objectief mogelijk te bericht geven. Ik ben dol op de 'relletjes' uit mensen hun leven (dat zegt immers soms veel over iemand persoonlijk en maakt een biografie ook spannend), maar ook daarbij moet je je afvragen of iets het vermelden waard is en vooral hoe je iets omschrijft. Waar het inderdaad vooral op neerkomt is "gewoon het gezonde verstand gebruiken". Ik snap overigens niet het verschil dat jij probeert aan te geven tussen "informatie" en "feiten", het lijkt mij dat wij "feitelijke informatie" dienen weer te geven. Belsen (overleg) 14 jan 2015 15:15 (CET)
  @Belsen: we moeten inderdaad geen mensen naar de mond te schrijven, inclusief onszelf. Vanwege het uitblijven van een antwoord op mijn vraag (13 jan 2015 17:57) word ik bang dat dit laatste een rol speelt. Als er geen goede bron is, schrijven we beter helemaal niets. Dan schrijven we vanzelf niemand naar de mond en zijn we tegelijk nog objectief ook.
  • Informatie is geen eenvoudig concept. Er zijn verschillende aspecten te onderscheiden, waarvan "feiten" de meest in het oog springende zijn. Maar de manier waarop feiten gepresenteerd worden is minstens zo belangrijk. Ook met volledig verifieerbare feiten kun je een tekst schrijven die een bepaald POV vertegenwoordigt, dat niet met de bronnen overeen komt. Dit ligt aan andere aspecten van de informatie: bv. de structuur/volgorde, of de schrijfstijl. Het aspect waar ik het hierboven over had is het "evenwicht" (zie Wp:Balans), zowel binnen het artikel (welke feiten binnen het artikel zelf een plek verdienen, en hoe groot die plek kan zijn) als binnen de encyclopedie als geheel (verdient het een eigen artikel en zo ja, hoe groot mag dat artikel zijn? - dit wordt op Wikipedia de E-waarde genoemd).
  • "Verifieerbaarheid" houdt in dat alle informatie in Wikipedia gebaseerd moet zijn op representatieve bronnen - dat geldt voor alle aspecten van de informatie. Een feit verifiëren is echter iets heel anders dan verifiëren of een onderwerp genoemd mag/moet worden, of hoe veel plek het mag/moet krijgen. Een journalistieke bron kan geschikt zijn voor het verifiëren van een feit, maar nooit voor het verifiëren van relevantie of evenwicht. Dat komt door het wezenlijke verschil in het type informatie tussen een journalistieke bron en een encyclopedie. Een journalistieke bron vergroot opzettelijk zaken uit die nieuwswaarde hebben - zodat een heel ander evenwicht ontstaat. Dat maakt journalistieke bronnen compleet ongeschikt om relevantie vast te stellen. Woudloper overleg 14 jan 2015 18:28 (CET)
  Je laatste alinea houdt al een antwoord in op de vraag die je zelf stelt: WP:VER impliceert niet per definitie WP:REL. Iets kan uitvoerig omschreven zijn maar minder relevant voor de encyclopedie; omdat de bron geen geldige bron is bijvoorbeeld, of de informatie te triviaal. Relevantie is een intern criterium van wikipedia, los van de verifieerbaarheid van een bepaald gegeven. - netraaM • 14 jan 2015 23:59 (CET)
  Verifieerbaarheid is geen grens maar een graduele schaal, net als relevantie. De twee staan niet los. Hoe beter verifieerbaar, des te relevanter een onderwerp is. Voor een onderwerp waar helemaal geen bronnen over zijn geldt dat het geen enkele relevantie heeft - dus in zulke gevallen biedt WP:VER duidelijk uitsluitsel. Hetzelfde geldt voor de schaling van een artikel. Als er helemaal geen bronnen voor de schaling van het onderwerp zijn (bv. omdat het onderwerp zo recent is dat alle bronnen journalistiek/primair zijn) kan er geen encyclopedisch artikel geschreven worden, omdat je de schaling zelf moet verzinnen en daarom WP:GOO schendt. Woudloper overleg 15 jan 2015 11:04 (CET)
  Ik denk ook hoe breder verifieerbaar, des te relevanter een onderwerp is. Belsen (overleg) 15 jan 2015 11:09 (CET)
  Mijn duit in het zakje: ik vind het ook te kort door de bocht om een journalistieke bron per definitie maar als ongeschikt te beschouwen, al is enige terughoudendheid hier natuurlijk geboden. Maar dergelijke bronnen bieden bepaalde soorten informatie die ook in encyclopedisch opzicht best interessant kan zijn, zoals de burgerlijke staat van een E-waardige persoon. De Wikischim (overleg) 14 jan 2015 16:48 (CET)
  Voor wat het waard is: ik heb niets toe te voegen aan de uitstekende argumenten van Woudloper. Marrakech (overleg) 15 jan 2015 11:28 (CET)
  Je hebt dus geen enkel nieuw inhoudelijk argument – dat zeg je nu immers letterlijk zelf –, maar in de tussentijd blokkeer je al bijna een half jaar het toevoegen van bepaalde informatie op Eva Jinek. De Wikischim (overleg) 15 jan 2015 11:47 (CET)
  Ik zeg helemaal niet 'letterlijk' (noch figuurlijk of overdrachtelijk of hoe dan ook) dat ik geen enkel inhoudelijk argument zou hebben. Ik schaar me alleen achter de argumentatie van Woudloper, en heb elders overigens zelf al genoeg argumenten aangedragen. Marrakech (overleg) 15 jan 2015 11:52 (CET)
  Ik kan me geod vinden in de argumenten van Woudloper. Elders heb ik mijn argumenten genoemd, zoals de persistentie van informatie als deze eenmaal op Wikipedia staat. Tot in lengte van jaren kun je geconfronteerd worden met de voor iedereen openbare en door de hitsige actualiteit gevoede lemma's met al je persoonlijke zooi. mvg henriduvent (overleg) 18 jan 2015 15:41 (CET)
  Abdoel Aziz al Saoed[bewerken]

  Een actueel voorbeeld is de stichter van het moderne Saoedi-Arabië die met de dood van de laatste koning weer in het nieuws is. Voor de troonopvolging is een gedetailleerde beschrijving van al zijn vrouwen, zonen en kleinzonen essentieel omdat de troonopvolging via familiebanden loopt, maar hoever ga je hierin? Hans Erren (overleg) 8 feb 2015 20:15 (CET)

  Is verifieerbaarheid het enige kriterium ?[bewerken]

  Dank voor de discussie zover. Het punt van de waarde van journalistieke bronnen is zinvol, maar gaat ook verder dan dit onderwerp, lijkt me. Ik stel voor dat we dat punt vasthouden en even laten rusten, het is ook in andere discussies al veel besproken.

  Ik wil graag verduidelijking van het punt "verifieerbaarheid". Het is een sine qua non, daarover kunnen we het eens zijn. Maar hierboven werd ook gesteld dat verifieerbaarheid gecorreleerd is aan relevantie, "hoe verifieerbaarder, hoe relevanter" werd hierboven gezegd. Gelden er dan geen andere kriteria? Daar zou ik graag meer over horen m.b.t. de vraag hoe relevant burgelijke staat, relaties, kindertal etc. zijn. Er zijn immers vele andere gegevens over b.v. acteurs (maar ook over politici, sporters enz.) zoals schoenmaat, borstomvang, lengte en andere lichaamsmaten, hobby's, merk van hun auto enz. die veelal goed verifieerbaar zijn en die zelden vermeld worden. Gegevens die m.i. eerder in een biografie maar niet in een encyclopedie thuishoren. Zwitser123 (overleg) 15 jan 2015 13:07 (CET)

  Misschien heb je mijn opmerkingen over schaling/evenwicht gemist. Schaling is ook onderdeel van informatie, en dient daarom verifieerbaar te zijn. Omdat je in een encyclopedie (of zelfs biografie) doorgaans geen gegevens over schoenmaten kunt vinden, vallen die (soms feitelijk prima verifieerbare) zaken buiten de beoogde schaal. Misschien met uitzondering van de atleet wiens prestaties aan zijn bijzonder grote voeten worden toegeschreven, maar bij die atleet zullen ook de bronnen aan dit feit duidelijk meer aandacht besteden. Woudloper overleg 15 jan 2015 14:45 (CET)
  Sorry, ja, te vluchtig gelezen. Het gevolg van het consequent toepassen van schaling en het uitsluiten van tenminste de roddelpers en evt. ook de meeste journalistieke bronnen is, dat veel sterren en vooral sterretjes van de hemel vallen, niet? Acteurs worden wel genoemd in recenties van films in "serieuze" media en voor b.v. Anita Ekberg kun je dus waarschijnlijk goede bronnen vinden, maar b.v. bij een Kim Kardasian mogelijk niet. Zonder die voorbeelden nu grondig te onderzoeken: zie je dat ook zo/heb ik je wat dat betreft goed begrepen? Zwitser123 (overleg) 15 jan 2015 17:08 (CET)
  @Zwitser123: ik denk dat het met die sterrenregen wel mee zal vallen, maar wel zal veel privé-informatie in die artikelen kunnen sneuvelen - maar dat is natuurlijk ook precies wat WP:BLP beoogt. Welke films bij Kardasian genoemd kunnen worden, is in de eerste plaats een kwestie van de feiten opzoeken. Of die films ook relevant genoeg zijn, ligt eraan of dit gebruikelijk is in secundaire bronnen. Bedenk wel dat ook indirect verifiëren toegestaan is, dus wat voor Ekberg geldt, geldt in mindere mate ook voor Kardasian, omdat het vergelijkbare onderwerpen (actrices) zijn. De schaal is bij Ekberg waarschijnlijk groter, omdat ze -zo schat ik- vaker en uitgebreider in secundaire bronnen voorkomt. Woudloper overleg 16 jan 2015 04:14 (CET)
  Sorry maar ik vind het een vrij zinloze discussie. Dit soort informatie blijft toch een kwestie van per geval inschatten of de relatie relevant genoeg is om in een biografie te vermelden. Op voorwaarde uiteraard dat er betrouwbare bronnen voor zijn te vinden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 jan 2015 21:14 (CET)
  Ik vind het ook een vrij zinloze discussie, maar zeg dan een concreet wat je vind van deze wijziging op de pagina van Eva Jinek. Want het zijn dit soort verwijderingen waar het concreet over gaat en eigenlijk om niets meer. Het is zeer triest dat we in zulke algemeenheden moeten praten om simpele toevoeging van een relatie in enkele lemma's. Belsen (overleg) 15 jan 2015 21:26 (CET)
  Ik had me voorgenomen niet op individuele gevallen in te gaan, maar ik denk dat het lastig is duidelijk te maken wat ik bedoelde zonder dat te doen. De aangehaalde wijziging in het artikel over mw. Jinek is slechts feitelijk onderbouwd, met uitsluitend journalistieke bronnen (Elsevier, Parool). Een onderbouwing van de relevantie werd zover ik zie niet gegeven.
  Ik houd de regel aan dat bij gerede twijfel de bewijslast bij de toevoeger ligt - anders zou het hek helemaal van de dam zijn. Dat is ook hier het geval. Zodra iemand aangeeft de relevantie te betwijfelen (dat is gebeurd!), dient de toevoeging ongedaan te worden gemaakt tot de toevoeger (of iemand anders) kan onderbouwen waarom dit soort informatie hier op zijn plek is.
  • Dat onderbouwen kan door een secundaire (niet-primaire, niet-journalistieke, liefst enigszins betrouwbare) bron op te geven waarin deze informatie over mw. Jinek voorkomt. Daarnaast moet deze informatie in de bron prominent genoeg aanwezig zijn om in de schaal van het artikel te passen. Dit is "direct verifiëren".
  • Het kan ook door eenzelfde soort bron op te geven waarin over vergelijkbare personen als mw. Jinek dergelijke informatie staat. Opnieuw moet het belang van die informatie in de bron zodanig zijn, dat het binnen de schaal van het artikel past. Dit is "indirect verifiëren" - uiteraard is de verifieerbaarheid in dat geval wel een stuk kleiner dan bij "direct verifiëren", maar het geeft nog steeds goede redenen voor opname.
  Er blijft natuurlijk een grijs gebied over waarbij discussie mogelijk is, maar ik vermoed dat het in dit geval heel lastig zal zijn de relevantie te verifiëren, en ook nog aan te tonen dat de toevoeging binnen de schaal van het artikel past. Ik kan persoonlijk geen uitsluitsel geven omdat ik onbekend ben met het type bronnen over dit soort onderwerpen. Tot de onderbouwing gegeven is zou de toevoeging in ieder geval weggehaald mogen worden.
  Het eerder door Belsen genoemde artikel over Katja Schuurman lijkt me trouwens redelijk geslaagd. Alleen over het kopje "privéleven" ben ik onzeker - de relevantie daarvan zou lastig te onderbouwen kunnen zijn. Anita Ekberg vind ik w.d.b. beter. Bovenstaande gaat even niet uit van mijn voorstel journalistieke bronnen te verbieden bij levende personen. Woudloper overleg 16 jan 2015 04:14 (CET)
  V.w.b. zinloze discussie (zoals bovenstaand genoemd): dat zie ik anders en daarom hebben netraam en ik deze RFC ook gestart. Zinloos is w.m.b. dat deze discussie bij vele artikelen terugkeert en ik hoop dat we op een abstracter niveau overeenstemming kunnen bereiken, zodat we tenminste een handreiking aan alle medewerkers kunnen geven. Dat zou een hoop onproduktief geschrijf kunnen sparen.
  Zoals Woudloper hierboven zegt, we kunnen bestaande artikelen evt. als voorbeeld noemen in deze discussie. Maar het gaat erom, het principe daarachter te ontdekken. Daarnaast denk ik, dat we vragen als:
  • waarom zijn relaties van vrouwelijke actrices kennelijk eerder E dan die van mannen?
  • waarom zijn relaties en burgerlijke staat van sporters kennelijk minder E dan van andere bekende personen?
  • waarom vermelden we gewoonlijk het aantal kinderen van vrouwen, maar niet van mannen?
  • is elke (seksuele of andere) relatie E bij E personen?
  • enz.
  moeten kunnen beantwoorden, als we onszelf serieus nemen.
  Bij de artikelen zelf is die discussie tot dusver steeds blijven hangen en een laisser-faire beleid past w.m.b. niet bij een goede encyclopedie. Natuurlijk moeten we in deze discussie "over de berg", maar met wat nu al gezegd is kunnen we het beleid m.i. al wat verbeteren t.o.v. het huidige "van geval tot geval bekijken". Waarmee niet gezegd is, dat van-geval-tot-geval niet ook in de toekomst mogelijk zal zijn, uiteraard geldt ook dan vjvegjg. Zwitser123 (overleg) 16 jan 2015 09:20 (CET)
  Ik begrijp nog steeds niet waarom we ons over die vragen druk moeten maken, laat staan waarom we onszelf niet serieus kunnen nemen als we dat niet doen. Het zijn de bronnen die het op die manier weergeven, wij nemen dat slechts zo zorgvuldig mogelijk over. W.d.b. is het schrijven van een encyclopedie redelijk dom werk, en gelukkig maar, want anders hadden we vele jaren onderzoek moeten verrichten. Ons afvragen waarom er een bepaalde bias bestaat, is interessant, maar als we die bias veranderen doen we aan origineel onderzoek. Woudloper overleg 16 jan 2015 09:56 (CET)
  @Woudloper: verwacht je soms dat er wetenschappelijke verhandelingen zullen worden geschreven over de relatie van Jinek met Vonk? Als je journalistieke bronnen per definitie wegzet als onbruikbaar voor een encyclopedie, kun je minstens de helft van alle biografische artikelen op Wikipedia weggooien, schat ik. En Zodra iemand aangeeft de relevantie te betwijfelen dient de toevoeging ongedaan te worden gemaakt vind ik ook iets te makkelijk, zo kan slechts één persoon die iets tegen het opnemen van dit soort informatie heeft alles tegenhouden tegen de wil van alle andere discussianten in. Zie ook de al maanden durende patstelling op Overleg:Eva Jinek. De Wikischim (overleg) 16 jan 2015 09:28 (CET)
  @De Wikischim: wetenschappelijke verhandelingen zijn niet nodig - soms zelfs ongeschikt. Elk type secundaire bron volstaat in principe. Dat er ongemak ontstaat omdat sommige gebruikers hier voor iets anders komen dan een encyclopedie schrijven is me bekend. Dat dit de discussies onnodig moeilijk maakt, begrijp ik ook, maar het is niet mijn schuld. Noch ligt het binnen mijn macht daar in mijn eentje iets aan te veranderen. Woudloper overleg 16 jan 2015 09:56 (CET)
  Voor een artikel over de relativiteitstheorie maken we, conform de uitgangspunten van Wikipedia, gebruik van de vele betrouwbare gezaghebbende bronnen die daarover bestaan. Als voor andere onderwerpen of beweringen, bijvoorbeeld E. Jinek en haar liaison met F. Vonk, bronnen van een dergelijke kwaliteit niet voorhanden zijn, dient de conclusie niet te zijn dat we dan maar genoegen moeten nemen met bronnen van veel geringere kwaliteit en relevantie (zoals de Telegraaf of RTL Boulevard). Nee, in zulke gevallen moeten we gewoon niets schrijven. De afwezigheid van betrouwbare gezaghebbende bronnen betekent immers automatisch, opnieuw conform de hierboven genoemde uitgangspunten, dat er voor zo'n onderwerp of bewering geen plaats is in Wikipedia. Marrakech (overleg) 16 jan 2015 12:05 (CET)
  Er waren genoeg bronnen, en niet enkel RTL Boulevard, en dat weet jij zelf ook. Jij wilt echter niet dat het wordt opgenomen en de rest zijn drogredenen. De reden laat zich raden. Misschien hoop je zelf nog een kans te hebben bij Jinek. Ben je geen fan van Freek Vonk. Wil je koste wat kost je POV-stempel drukken op de artikelen waar jij toevallig langsfietst? Ik weet het niet, maar het is in niets zoeken naar een consensus. Belsen (overleg) 16 jan 2015 12:31 (CET)
  Het is al meermalen genoemd: per geval inschatten en vooral daarbij je gezonde verstand laten prevaleren boven roddelbladen en -rubrieken en zeker geen soort klassejustitie plegen en Eva's relaties verschillend beoordelen naargelang status van haar vriendjes. Opvallend zijn de overeenkomsten. Ze hebben in haar (of iemand anders') praatprogramma opgetreden en zijn verliefd op elkaar geraakt. Leuk om daar ook hier aandacht aan te besteden in beide gevallen? Waarom Bram wel en Freek niet vraag ik u allen af.  Klaas|Z4␟V:  16 jan 2015 10:27 (CET)
  Inderdaad Klaas. En ben er echt niet voor om Wikipedia te veranderen in een roddelrubriek. We hebben het hier over het toevoegen van twee sec zinnen over relaties, die Jinek (als ik bij dit artikel blijf) gehad heeft. Gewoon puur uit informatieve overwegingen, maar schijnbaar wordt dit door een enkeling niet getolereerd. Belsen (overleg) 16 jan 2015 12:31 (CET)

  Biografie?[bewerken]

  Waarom moet van een relatie eigenlijk de relevantie aangetoond worden? Dat we niet ieder afspraakje afzonderlijk gaan bespreken is logisch, maar als iemand relevant genoeg is voor een eigen artikel, dan hoort daarin ook een stuk biografie, en onderdeel van een biografie is de relatie van een persoon. Is iemand getrouwd met een NE persoon, dan kunnen we volstaan met iets als "is getrouwd en heeft twaalf kinderen", maar als iemand een relatie heeft met iemand die ook E genoeg is voor een eigen artikel, dan mag die naam ook genoemd worden als dat onderbouwd kan worden met bronnen. Van de gegevens in een biografie is nog nooit geëist dat het allemaal E moet zijn, dus waarom daar nu ineens allemaal mee beginnen. Iemand is E vanwege andere zaken, niet omdat hij in plaats A geboren is op datum B, niet omdat hij in plaats C is opgegroeid en ook niet in plaats D op school F heeft gezeten, en ook niet omdat hij voordat hij E werd als G gewerkt heeft. Dat zijn al zes zaken die we zonder problemen in biografieën vermelden. Vaak ook nog zonder enige bronvermelding. Zie bijvoorbeeld Carlo Boszhard. Het kopje Jeugd en opleiding is een aaneenschakeling van allemaal NE feitjes. Is dat erg? Nee, dat noemen we nou een biografie. Moeten we het vermelden? Nee, moeten niet. Geen ramp als het niet vermeld wordt, maar er is ook geen enkele reden om het te verwijderen. NE is een drogreden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 jan 2015 00:28 (CET)

  Beste LeeGer, vind je dat Carlo Boszhard een even groot artikel nodig heeft als Nelson Mandela, Albert Einstein of Adolf Hitler? Woudloper overleg 17 jan 2015 11:30 (CET)
  Beste Woudloper, vind je dat zelf niet een onzinnige vraag? Hebben we op Wikipedia soms een ranking van personen op basis van gewenste artikelgrootte? En waarbij we dan bij Carlo Boszhard informatie zouden moeten schrappen, ongeacht de inhoud, alleen omdat meneer Boszhard nu eenmaal op plaats 3945 staat in de ranking, en zijn artikel daarom niet langer mag zijn dan 2345 woorden, want het artikel van 3944 in de ranking heeft 2346 woorden. Dat lijkt me een volslagen krankzinnige redenering. De grootte van een artikel over een persoon moet afhankelijk zijn van de hoeveelheid beschikbare en verifieerbare informatie. Niet van hoe groot artikelen over andere personen zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 jan 2015 12:28 (CET)
  Het was m.i. een onzinnig idee dat alle artikelen over personen even lang zouden horen te zijn, maar ik dacht voor een moment dat dat was wat je bedoelde. Overigens ben ik het met je eens dat de schaal van alle artikelen niet gelijk is, omdat er ook een maximum is voor de lengte van een encyclopedisch artikel. Laat ik de vraag anders formuleren: vermoed je dan net als ik dat Einstein of Mandela een veel langer artikel zal (horen te) hebben dan Boszhard? Waarbij het verschil mede wordt veroorzaakt doordat bij Boszhard onvoldoende bronnen voor zaken als bv. relaties te vinden zijn? Woudloper overleg 17 jan 2015 13:14 (CET)
  Ik heb nergens beweerd dat alle artikelen over personen even lang zouden horen te zijn, zelfs niets wat daar maar ook enigszins bij in de buurt komt. Dat slaat ook nergens op. Hoe je daarbij komt is me ook een raadsel. Ik heb gezegd dat de grootte van een artikel over een persoon afhankelijk moet zijn van de hoeveelheid beschikbare en verifieerbare informatie. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 jan 2015 13:46 (CET)
  "Ik dacht voor een moment..." houdt in dat ik het op dat moment al niet meer dacht. Om op het onderwerp terug te komen: je bijdrage hierboven begon met de zin "Waarom moet van een relatie eigenlijk de relevantie aangetoond worden?" en dat heb je inmiddels zelf min of meer beantwoord met "de grootte van een artikel over een persoon moet afhankelijk zijn van de hoeveelheid beschikbare en verifieerbare informatie.". D.w.z. de hoeveelheid beschikbare en verifieerbare informatie is een maat voor de relevantie. Als er geen betrouwbare informatie is, kan de relatie helemaal niet opgenomen worden, omdat het irrelevante informatie is. Woudloper overleg 17 jan 2015 13:55 (CET)
  Je haalt twee termen door elkaar: verifieerbaarheid en relevantie. Als een relatie van een E persoon onderbouwd kan worden met betrouwbare bronnen, dan mag deze in diens biografie vermeld worden. Dat is iets anders dan relevantie. Informatie in een biografie hoeft niet perse relevantie te hebben. Een biografie is een beschrijving van iemands gehele leven, ook de niet encyclopedische aspecten daarvan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 jan 2015 14:31 (CET)
  Sorry, ik was er voor het gemak vanuit gegaan dat je het met de discussie hierboven eens was. Je bent dus ook tegen WP:REL, waar relevantie direct gekoppeld wordt aan verifieerbaarheid. Dat is natuurlijk je recht.
  Maar wat je dan wel wilt begrijp ik niet goed. Je schrijft dat we ons bij biografische artikelen niet op verifieerbaarheid moeten baseren, maar het formaat van een biografie moeten aanhouden. Ik ken een aantal biografieën van bv. Cruijff, Einstein en Mandela (niet van Boszhard trouwens, als ze al bestaan). Dat zijn stuk voor stuk boeken van minstens 300-400 pagina's. Als onze artikelen dat allemaal mogen/moeten opnemen wordt het toch veel te veel? Woudloper overleg 17 jan 2015 15:09 (CET)
  Wil je het misschien gewoon niet begrijpen? Hierboven zei ik eerder toch echt:"Als een relatie van een E persoon onderbouwd kan worden met betrouwbare bronnen". Voor de duidelijkheid: Iets onderbouwen met betrouwbare bronnen, dat is wat men verifieerbaar noemt. En ik heb het hier over artikelen over personen op Wikipedia, want we schrijven hier artikelen voor Wikipedia, niet over boeken, want we schrijven hier geen boeken. Ik heb het dus over artikelen over de genoemde personen, die zijn echt geen 400 pagina's lang. Als je echt niet snapt hoe je een biografie schrijft op Wikipedia, kijk dan hier eens. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 jan 2015 16:14 (CET)
  Je nare opmerking slaat neem ik aan op het feit dat ik erop probeer te wijzen dat je criterium niet sluitend is - het was van mijn kant niet vervelend bedoeld. Ik begrijp best wat je wilt en vind het sympathiek te wijzen op gebruik van het gezonde verstand ("denk eraan dat je een biografie schrijft" - i.e. een "biografisch artikel"). Ik kan me in zo'n advies compleet vinden, maar de ervaring leert gewoon dat dit op Wikipedia onvoldoende is. Er is een continue drang origineel onderzoek, promotie en andere ongein in de encyclopedie te pushen, soms ook goedbedoeld. Waarschuwen het "gezond verstand" te gebruiken is geen wapen daartegen, maar een papieren tijger.
  Het probleem met een beroep op gezond verstand ("schrijf gewoon een biografisch artikel man") is dat het in het vage blijft wat dat precies is - gezond verstand. Zo heb je het hierboven over "men verstaat" - wie zijn dat, die "men"? Daarnaast beweer je hierboven, letterlijk gelezen, dat Wikipedia zelf als bron voor Wikipedia gebruikt moet worden - wat een doodzonde is en volstrekt tegen verifieerbaarheid ingaat. Ik ken de pagina die je opgeeft en er staat wel wat zinnigs, maar het is ook maar een verzameling van zaken die "wel goed verstandig" aanvoelen, door Wikipedianen (leken, amateurs) opgesteld in een poging enig licht in de duisternis te scheppen waarin ze zichzelf gewaar werden toen ze zich aan de taak kweten een encyclopedie te schrijven (sorry, ons doel is: een encyclopedie, geen biografie). Het heeft meer zin eens te kijken hoe een echte encyclopedie het aanpakt (opnieuw sorry, maar ook dat heeft met verifieerbaarheid te maken).
  Het is een flinke versimpeling natuurlijk, maar ik wil er wel in meegaan dat verifieerbaar kortweg betekent: "te onderbouwen met betrouwbare bronnen". Dat zou kunnen betekenen dat we het daarover eens zijn (hangt af van wat bedoeld wordt met "onderbouwen", "betrouwbaar", en zelfs "bronnen"). Woudloper overleg 17 jan 2015 17:56 (CET)
  Nare opmerkingen noem ik de leugens die je hier verteld, zoals dat ik gezegd zou hebben dat Wikipedia zelf als bron voor Wikipedia gebruikt moet worden. Dat is een leugen, heb ik nooit gezegd. En waar lees jij "men verstaat" van mijn hand? Ik kan me niet herinneren die woorden hier gebruikt te hebben, en de discussie nalezend zie ik het ook nergens terug. Misschien kun je de discussie beperken tot wat ik wel gezegd heb? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 jan 2015 18:30 (CET)

  Beetje jammer als jullie elkaar nu verwijten gaan maken want jullie voeren wel een erg nuttige discussie in het kader van deze RFC. Jullie zijn het erover eens dat alle informatie onderbouwd moet kunnen worden, maar verschillen in mening over wat dan relevant is. Woudloper zegt dat alles wat door bronnen onderbouwd kan worden relevant is, maar dan wel begrensd door proportionaliteit binnen het artikel aan de ene kant en wikipedia als geheel aan de andere kant, en zolang het om serieuze bronnen gaat. LeeGer zegt dat een encyclopedisch artikel een korte biografie kan bevatten en dat de informatie in die biografie niet de relevantie van de persoon over wie het artikel gaat hoeft te onderbouwen. Correct me if I'm wrong.

  Vraag aan woudloper: jij zegt dat we een encyclopedie schrijven en geen biografiën, maar als ik jouw stelling goed begrijp kan alle biografische informatie relevant zijn zolang er maar bronnen voor zijn, en zou dit ook gelden voor privérelaties van de betrokken persoon. Klopt dit en zoniet waar begrijp ik je verkeerd? netraaM • 17 jan 2015 19:19 (CET)

  Volgens mij begrijp je me. Samengevat: zolang er primaire bronnen zijn is een feit verifieerbaar en (daarom) relevant, maar is nog onduidelijk hoe groot de relevantie precies is en of/hoe het in een artikel past. Zolang er secundaire bronnen zijn is de relevantie te kwantificeren, en mits het binnen de schaal van artikel en Wikipedia als geheel past hoort het dan in een artikel thuis. We kunnen bij de gebruikte bronnen ook de betrouwbaarheid (of het aantal) meewegen, maar daar ging de discussie niet over. Verder kun je ook indirect verifiëren. Hierboven werd daaruit door Zwitser geconcludeerd dat ik het afkijken van andere artikelen goed genoeg vind (16 jan 2015 09:20). Dat is niet helemaal hetzelfde, maar in principe vind ik een standaardvorm voor (bv.) biografieën een goed idee. Die moet dan alleen wel zelf ook verifieerbaar zijn, anders onderbouw je Wikipedia met Wikipedia zelf.
  Met LeeGer ben ik het overigens helemaal niet zo duidelijk ergens over oneens. Ik zal niet verder proberen LeeGers woorden te interpreteren want hij lijkt zich persoonlijk aangevallen te voelen - dat was niet de bedoeling en ik vind het jammer dat het zo overkwam. De gebruikte woorden waren "men noemt", niet "men verstaat". Woudloper overleg 17 jan 2015 20:54 (CET)
  Duidelijk.
  Nou zou het handig zijn om van bovenstaande de vertaalslag te maken naar concrete problemen waar tot vervelens toe weer tegenop gelopen wordt: is een (seksuele of andere) relatie E bij E personen? (voor vlakken waar concretisering nodig lijkt, zie met name de verschillende elementen in de opzet van de RFC, de 3 stellingen en de argumenten voor en tegen die repetitief ingebracht worden.)
  Het probleem is dat in de discussies geen van beide kampen zich beroept op schaling. Er is een kamp dat alles als E ziet, en een kamp dat niets E vindt. Er lijkt dus behoefte te bestaan aan concrete handvaten waarop men zich kan beroepen. Dezelfde discussie moet trouwens ook over de bronnen worden gevoerd. - netraaM • 18 jan 2015 14:12 (CET)
  Persoonlijk zit ik tussen beiden in, hoor. Ik pleit er absoluut niet voor om iedere scharrel in elk artikel te benoemen, maar een langdurige relatie, en zeker een openbare relatie, zou benoemd moeten kunnen worden. Belsen (overleg) 18 jan 2015 16:41 (CET)
  @Netraam: dat klopt. De logische volgende stap is wat die twee concepten (schaling en betrouwbaarheid van bronnen) precies in de praktijk gaan inhouden. De partijen zijn op het moment (nog) niet toe aan die discussie. Of dat moment ooit komt weet ik niet, maar in de loop van jaren bewerken ben ik wel tegen enkele vervolgvragen aangelopen:
  • De schaal verschilt per artikel. Bij Cruijff moet je kiezen uit heel veel verifieerbare informatie, maar bij een voetballer die een paar wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld heeft zijn maar enkele feiten verifieerbaar genoeg om genoemd te worden. Had die voetballer een artikel gekregen met dezelfde schaal als dat over Cruijff, dan was dat artikel hooguit 2 letters lang, wat onmogelijk is (dit betekent dat de schaal van de encyclopedie per artikel verschilt; het verband tussen de hoeveelheid relevante informatie en de lengte van een artikel is vermoedelijk -bij benadering- logaritmisch van aard).
  • We zien dus dat er een minimumlengte moet zijn (die de schaal van het artikel ook een ondergrens geeft). In hoeverre is de minimumlengte die we hanteren te verifiëren? Sommige encyclopedieën bevatten veel kortere lemmata dan onze "beginnetjes".
  • Een andere vraag is of er ook een maximumlengte is (die de schaal van het artikel een bovengrens geeft). Ik houd zelf ongeveer 100 kb als absolute max aan, maar we hebben ook artikelen van meer dan 150 kb op deze wiki, waarvan sommige desondanks leesbaar genoeg zijn.
  • En wat betekent WP:BLP nou eigenlijk? Momenteel staat er niets in die richtlijn dat niet ook al voor alle inhoud geldt. Belsen wees erop dat gebruik van journalistieke bronnen verbieden wel erg drastisch zal zijn. Hoe kunnen we de richtlijn dan wel invullen? Kunnen we bv. een maximumschaal voor artikelen over levende personen vastleggen?
  • Hoewel niet erg nuttig voor biografieën, is het schaalprincipe makkelijk te begrijpen als je denkt aan een hoofdartikel-subartikelconstructie. Het hoofdartikel heeft vanzelfsprekend een kleinere schaal dan het subartikel. Dat betekent dat de relevantie van feiten in het hoofdartikel groter moet zijn dan die in het subartikel.
  • Over betrouwbaarheid, aard en vermelding van bronnen liggen ook nog heel veel vragen open, maar dit lijkt me niet de juiste plek om een overzicht te geven.
  Vr. groet, - Woudloper overleg 18 jan 2015 17:36 (CET)
  En dus staan wij het toe dat Marrakech nog steeds een aantal lemma's in gijzeling neemt... Belsen (overleg) 18 jan 2015 19:19 (CET)
  Nee hoor, dat staat hoe dan ook niet iedereen hier toe. De Wikischim (overleg) 18 jan 2015 19:44 (CET)
  Ik heb mijn best gedaan de discussie hierboven te volgen. Het valt me daarbij op dat met name Woudloper zich een aantal keer baseert op algemene uitgangspunten "hoe je een encyclopedie schrijft". Eerlijk gezegd lijkt me dat een waagstuk want Wikipedia is een game-changer. Nog afgezien van dat er weinig betrouwbare bronnen worden aangehaald daarover, een game-changer moet zichzelf ook opnieuw definiëren.
  In dat opzicht vind ik het leggen van een rechtstreekse relatie tussen "verifieerbaarheid" en "relevantie" eigenaardig en fout. Het ontbreken van verifieerbare bronnen is een indicatie van het ontbreken van relevantie. De "omkering", dat het beschikbaar zijn van bronnen relevantie suggereert, is het gevolg van een logische fout of op zijn best een zeer discutabele redenering dat dus bronnen en relevantie wel min of meer evenredig zullen zijn. Dat lijken me schadelijk foute uitgangspunten om van uit te gaan. Dat er een zekere correlatie bestaat, fair enough, maar geen 1-op-1 relatie.
  Het fenomeen schaling vind ik aardiger en nuttiger, maar gaat uit van een afgerond product. Balans van inhoud kun je niet verwachten van een product in opbouw en daarmee wordt schaling, dat ik meen te begrijpen als balans tussen de beschikbaarheid van bronnen, de lengte van een artikel en de mate van detaillering in een artikel, een lastig begrip om mee te werken. Voor etalage-artikelen is het wellicht een aardig uitgangspunt.
  Maar relevantie is toch wat anders. En die relevantie zou mijns inziens moeten worden afgemeten aan de impact. Heeft het geschrevene een groep mensen van fatsoenlijke omvang gedurende een tijdsspanne van enige omvang beziggehouden. Daar speelt doorheen dat men soms wat meer waarde hecht aan wat men zelf interessant vindt, dan wat anderen interessant vinden (zie discussies over voetballers bijvoorbeeld).
  Kijken we naar biografische artiklen in Wikipedia, dan zijn er een aantal gegevens die er denk ik sowieso in horen: geboortedatum en -plaats, sterfdatum en -plaats, professionele carrière, woonplaats(en) (indien met enige vastigheid), burgerlijke staat en aantal kinderen. Burgerlijke staat kunnen we wat breder lezen, maar niet ieder vlammetje is een echte relatie. We zouden hier naar de impact moeten kijken. Dus naarmate de vlam bekender is, meer pers heeft gekregen en langer heeft geduurd, wordt hij relevanter. Dus Lewinski-Clinton is relevant vanwege de enorme offspin. Maar niet iedere relatie (van Clinton en/of Lewinski) is relevant. Personen die er niet mee naar buiten treden zorgen voor geringe impact, om eens wat te noemen. Lymantria overleg 19 jan 2015 07:52 (CET)
  Dus Lymantria, om even concreet te maken. Eva Jinek en Freek Vonk kan vermeld worden, want het heeft impact en ze treden met de relatie naar buiten. Ik denk dat het merendeel van de gemeenschap op dit spoor zit. En sorry dat ik hier constant op hamer, maar waar wij behoefte aan hebben is duidelijkheid. Verder volg ik je relaas helemaal en onderschijf ik precies wat jij hier stelt. Belsen (overleg) 19 jan 2015 10:09 (CET)
  Je zou Wikipedia in een aantal opzichten (iedereen kan bijdragen, geen beperkingen qua ruimte) inderdaad een 'game changer' kunnen noemen, maar niet wat de inhoudelijke uitgangspunten betreft, want in dat opzicht verschilt Wikipedia niet van bekende traditionele encyclopedieën.
  Het criterium 'impact' zoals Lymantria het definieert ("heeft het geschrevene een groep mensen van fatsoenlijke omvang gedurende een tijdsspanne van enige omvang beziggehouden?") is zeer heikel. Geruchten over overspel van beroemdheden houden altijd grote groepen mensen gedurende enige tijd bezig, maar dat lijkt me geen reden om er in een fatsoenlijke encyclopedie melding van te maken. Marrakech (overleg) 19 jan 2015 11:02 (CET)
  Geef je hier zelf al niet antwoord op je eigen vraag? Belsen (overleg) 19 jan 2015 11:10 (CET)
  Maar "geen beperking qua ruimte" betekent ook dat er anders met de inhoud kan worden omgesprongen - men hoeft zich immers niet te beperken. De traditionele encyclopedie op papier of op CD-ROM moest zichzelf strengere beperkingen opleggen en kon zich minder moeite veroorloven om overal bronnen bij aan te geven. Dus ook inhoudelijk is Wikipedia een game changer. Nog afgezien van de interwiki-links, die een internationaal karakter geven.
  Impact is inderdaad heikel in de zin van dat het wel moet blijven gaan om verifieerbare feiten en dat impact uiteraard lastig te meten is. Maar impact is wel meetbaar en kwantificeerbaar. Bovenregionale betekenis is te bepalen en betekenis in een langere tijdsspanne ook.
  Geruchten over overspel zijn inderdaad m.i. geen encyclopedische feiten en de verifieerbaarheid van het overspel is i.h.a. beperkt. Aanhoudende geruchten kunnen op zeker moment wel de zin rechtvaardigen: "Er gingen regelmatig geruchten de ronde dat ...".
  Ik weet niet of het de bedoeling is om op al te concrete voorbeelden in te gaan, zeker omdat dit een van de voorbeelden is die leidde tot een bewerkingsoorlog (van 2 gebruikers die beter zouden moeten weten dan dat hun mening een bewerkingsoorlog rechtvaardigt, maar dit terzijde), maar de relatie Jinek-Vonk tussen twee tv-persoonlijkheden die daar geen geheim van maken en ook al geruime tijd samenwonen, lijkt mij te behoren tot de standaardgegevens die in een biografisch artikel behoren te staan. Het gaat dan om "burgerlijke staat" in ruime zin. Uiteraard geldt het opnemen mits goed onderbouwd en feitelijk weergegeven. Dat in dezelfde zin staat dat Vonk in een tv-programma van Jinek te gast is geweest hoort daar m.i. niet bij en is suggestief. Maar we zouden het breder trekken. Ben benieuwd vooral naar de input van anderen en dan eigenlijk liever in aparte statements dan in lange discussielijnen. Lymantria overleg 19 jan 2015 11:28 (CET)
  Wat Lymantria's reactie betreft: die biedt de discussie niets nieuws, slechts een volgende persoonlijke mening waar we niets aan hebben ("... lijkt mij te behoren tot de standaardgegevens."). Het idee dat we ons op "spin-off" of "impact" moeten richten i.p.v. aantal bronnen is leuk, maar waaraan kun je die "spin-off" of "impact" meten? Precies: aan het aantal bronnen. Als iemand een andere manier kent om "impact" te meten (anders dan "ik vind dat het genoeg impact heeft"), zou ik het graag vernemen. Misschien bestaan er andere manieren, maar ze zijn nog niet genoemd.
  Ernstiger is denken dat Wikipedia een "game changer" zou zijn, en daarom de normale regels van het schrijven van een encyclopedie niet meer gelden. Helaas is het tegengestelde het geval: het is juister te stellen dat Wikipedia juist geen "game changer" lijkt te worden; en waarschijnlijk precies omdat we de schrijfregels aan onze laars lappen. Voor je op je lauweren kunt rusten, moet je eerst iets bereikt hebben.
  • Gezien de niet-bestaande betrouwbaarheid wordt Wikipedia in de wetenschap en het hoger onderwijs niet gebruikt. Het lager en middelbaar onderwijs is inmiddels ook op het initiële enthousiasme terug gekomen. De meeste scholen ontraden Wikipedia tegenwoordig i.p.v. het te gebruiken, sommige blokkeren het zelfs. Wat overblijft is dat veel lezers Wikipedia gebruiken bij hun hobby of vrije tijd: om hun favoriete TV-programma, huisdier of voetbalploeg op te zoeken. Daarin is Wikipedia zeker een redelijk succes. Als TV-gids dienen is leuk, maar dat was natuurlijk niet de doelstelling van het project - ook niet een doelstelling waarvoor ik persoonlijk uren vrije tijd op wil offeren.
  • In 2006 was het misschien nog verbazingwekkend te noemen dat men in 5 jaar een halve encyclopedie had opgebouwd. In 2015, na 14 jaar, hebben we nog steeds slechts een half betrouwbare encyclopedie - betrouwbaar alleen in de minder serieuze onderwerpen (de Winkler Prins, die een stuk betere reputatie had, werd bovendien in veel minder tijd geschreven - achteraf gezien zou ons dat tot bescheidenheid horen te dwingen i.p.v. dat we onszelf schouderklopjes geven: dat was pas echt een prestatie van formaat). Blijft over dat Wikipedia gratis is en daarom vaak wordt ingezien, maar dat feit op zichzelf maakt het toch nog geen "game changer"? Overigens zijn er nauwelijks alternatieven overgebleven, juist omdat Wikipedia gratis is - er valt niet tegen te concurreren. Daarvoor hoeven we ons niet te schamen, maar dat mensen Wikipedia opzoeken omdat er niets anders is, is ook niet echt iets om trots op te zijn. Om in de geest van Jimmy Wales' toespraak (die ik hierboven aanhaalde) te spreken: denken jullie niet dat we dankzij onze positie als vrijwel enige en grootste bron van informatie niet de publieke verantwoordelijkheid hebben zorgvuldig te (be)schrijven?
  Wikipedia gaat nooit een game changer worden als we niet structureel proberen het niveau te verhogen naar dat van de oorspronkelijke doelstelling (een encyclopedie schrijven). Wellicht zijn sommigen van mening dat we er niet hoeven/kunnen zijn voor serieuze doeleinden, of niet hoeven/kunnen bijdragen aan het verspreiden van vrije kennis over zaken die ingewikkelder in elkaar steken dan -pakweg- een overzicht over automodellen, of over gehuchten in Frankrijk/Zweden/Slowakije en hun postcodes. Dat mag wel, maar bedenk dan wel het volgende: zulk defaitisme geeft nog steeds geen enkel excuus om de regels van goed schrijven te negeren. Nogmaals mijn vraag: waarom toch die enorme push om maar origineel onderzoek te mogen blijven doen? Waarom niet gewoon doen wat een encyclopedie hoort te doen: ons baseren op representatieve, betrouwbare overzichtsbronnen? Tenslotte nog: het zou ook direct 3/4 van alle conflicten op het project onnodig maken als we niet onze eigen mening, maar een nauwkeurige weergave van de bronnen nastreefden. Woudloper overleg 19 jan 2015 12:40 (CET)
  Die toevoeging van zijn bezoek aan het programma, was ook slechts een verkrampte poging om haar werkveld erbij te betrekken. Ik ben voor opname van een enkele zin: "Sinds ... heeft Jinek een relatie met." In een kopje persoonlijk. Dit wordt echter door Marrakech niet geaccepteerd, omdat hij een punt wil maken over de rug van dit artikel. Ik ben zelfs bang dat wij zonder een stemming hierover in deze bewerkingsoorlog blijven zitten. Belsen (overleg) 19 jan 2015 12:44 (CET)
  Ik verbaas me er niet echt over, Woudloper, maar je spint mijn bijdrage over impact. Het is zeker waar dat impact moet worden afgemeten op verifieerbaarheid, dus aanwezigheid van bronnen. Maar meer bronnen is niet hetzelfde als meer relevantie. Zoals je best weet wordt er soms onevenredig veel aandacht aan een klein of beperkt onderwerp gegeven, precies omdat daarover bijvoorbeeld makkelijk primaire data te verkrijgen zijn. Wetenschappelijke onderzoekers moeten het ook doen met wat ze hebben. Bronnen zijn belangrijk, verifieerbaarheid is een van de pilaren onder Wikipedia die ik zeker niet ter discussie stel. Maar bronnen zijn wel op zijn best een indirecte weerspiegeling van relevantie. En vaak nog gekleurd ook. Als we niet in staat zijn om daar een gemeenschappelijke modus aan te vinden en alleen maar blind achter de bronnen aan rennen, dan missen we m.i. de clue.
  Je schijnt erg negatief te zijn over het feit dat mensen zoals ik "persoonlijke" meningen geven, maar je geeft zelf ook meningen. Allez, je presenteert ze als onwrikbare feiten, maar dat is slechts een retorisch middel. Niet erg chic, Woudloper, jezelf zo op een voetstuk plaatsen ten opzichte van degenen met wie je van gedachten wisselt.
  Waarom je zo schamper doet over mijn mededeling dat Wikipedia een game changer is, is me niet duidelijk geworden. Het betekent dat je niet lui kunt varen op oude kennis, maar juist scherp moet blijven. Je negatieve kwalificaties over hoe Wikipedia er voor staat en er voor heeft gestaan komen niet geheel overeen met mijn waarnemingen. In hoger onderwijs en zeker in wetenschappelijk onderzoek geldt Wikipedia (uiteraard en dat zal zo blijven) als onvoldoende sterk onderbouwd - evenals destijds de Winkler Prins. In het voortgezet onderwijs is het zeker niet zo dat Wikipedia geen enkele status heeft - maar ook hier leert men de leerlingen: lees kritisch en kijk soms een stapje verder. En terecht! Maar terwijl je enerzijds aangeeft dat Wikipedia extra scherp en alert moet zijn en goede eigen normen moet stellen, mijn mening onderschrijvend dus, gebruik je anderzijds het schamper doen over game changer om mij indirect luiheid, onzorgvuldigheid en zelfs defaitisme in de schoenen te schuiven. Wat een waardeloze gesprekspartner ben je dan, zeg. Lymantria overleg 19 jan 2015 13:10 (CET)
  Als ik probeer objectief te zijn, plaats ik mezelf op een voetstuk. Als ik daarentegen mijn mening geef, bezig mezelf aan "spin". Okee, het ligt weer allemaal aan mijn abjecte slechtheid dan. Goed.
  Ik kan jou een hoop in de schoenen schuiven, maar luiheid, onzorgvuldigheid en zelfs defaitisme horen daar niet bij. Als ik mezelf op een voetstuk zou willen plaatsen, had ik onder mijn eigen naam bijgedragen. Ik zie best dat je ervoor pleit scherp en alert te zijn, maar ik zie niet hoe dat afwijkt van een beroep op "gezond verstand". Hetgeen (en dat is inderdaad mijn mening - maar die is wel gebaseerd op 8 jaar wiki-ervaring) helaas geen uitsluitsel biedt. Dat bevestigde je zelf door op een vraag over een specifiek geval een antwoord te geven dat op een persoonlijke mening neerkwam.
  • Ik heb niet beweerd dat er meer dan een bepaalde "correlatie" bestaat tussen relevantie en verifieerbaarheid. Misschien had ik me duidelijker uit moeten drukken, maar je had toch uit "het verband tussen de hoeveelheid relevante informatie en de lengte van een artikel is vermoedelijk -bij benadering- logaritmisch van aard" al anders kunnen concluderen. Het probleem is dat ik geen enkel ander criterium ken - eigen meningen en origineel onderzoek niet meegerekend. Beroepen op "gezond verstand" reken ik ook tot eigen meningen, omdat dit zo vaag is dat het bij een discussie op eigen meningen neerkomt.
  • De Winkler Prins was te vinden in universiteitsbibliotheken. Uiteraard werd die daar niet voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt - dat is niet het doel van een encyclopedie - maar wel als algemeen overzichtswerk (om algemene zaken in op te zoeken). Denk je dat Wikipedia er ook te vinden zou zijn, als we nog in het pre-digitale tijdperk zouden leven? Ik denk van niet, omdat we juist qua artikelen over algemene overzichtsonderwerpen heel zwak zijn. Mijn negatieve inschatting van de status van Wikipedia komt overigens voort uit rondvragen onder contacten in de wetenschap en het onderwijs. Ik vind ook niet dat het feit dat leerlingen dankzij Wikipedia extra kritisch leren zijn, nu erg positief over ons afstraalt (dat is geen spin aan jouw opmerking geven, dat is gewoon hoe ik erover denk).
  Verder ben ik nieuwsgierig of je een antwoord kunt geven op de vragen die ik hierboven gesteld heb. Dat heeft nog niemand geprobeerd. Woudloper overleg 19 jan 2015 14:26 (CET)
  Je begon je bijdrage als eerste reactie op mijn input daarstraks met "Wat Lymantria's reactie betreft: die biedt de discussie niets nieuws, slechts een volgende persoonlijke mening waar we niets aan hebben". <cynical>Nou, dankjewel en sorry dat ik daar geprikkeld van raak.</cynical> Lymantria overleg 19 jan 2015 14:52 (CET)
  Ja, dat is begrijpelijk. Mijn bijdrage was te snel geschreven en kwam net als de jouwe voort uit geprikkeldheid. Die komt voort uit 1) het feit dat je al eens hebt laten merken dat je me op Wikipedia liever kwijt bent; 2) het feit dat je alle in de bovenstaande discussie gemaakte progressie zo'n beetje aan de kant schoof onder de mededeling dat je het allemaal wel gevolgd had (maar er blijkbaar niet erg veel waarde en meer "spin" in zag), wat voor mijn gevoel 1) nog eens bevestigde. Ik stel voor dit persoonlijke verhaal ofwel elders voort te zetten, ofwel te staken. Woudloper overleg 19 jan 2015 15:22 (CET)
  1) is in elk geval geen feit en laten we er verder maar niet op doorgaan. Lymantria overleg 19 jan 2015 16:30 (CET)
  Bedankt allemaal. @Woudloper: niemand zaagt aan de poten van de verifieerbaarheid, bronnen moeten er voor alle beweringen zijn. De vraag is of bronnen voldoende zijn om relevantie vast te stellen, of dat er verdere beperkende criteria benoemd kunnen worden. In jouw redenatie zijn die verdere criteria ook gerelateerd aan de bronnen, namelijk in hoeverre een bron betrouwbaar is of niet. Ik kan me voorstellen dat er ook criteria te formuleren zijn die niet gerelateerd zijn aan de bron, maar juist aan hoe een encyclopedisch artikel eruit zou moeten zien (niet gebaseerd op de oorsprong maar op het doel/de bestemming van de informatie).
  Laten we verder de discussie zakelijk houden en de gemoederen niet te hoog op laten lopen, we zijn spijkers met koppen aan het slaan en dat zou alleen maar in de weg staan nu. - netraaM • 19 jan 2015 13:25 (CET)
  De vraag is niet echt of er een verband tussen verifieerbaarheid en relevantie bestaat. Lymantria ontkende dat niet. De vraag is of er nog iets anders bestaat waaruit relevantie kan blijken, en wat dat dan is. Wat je hier noemt (hoe een encyclopedisch artikel eruit zou moeten zien) zou je het "formaat" van een artikel kunnen noemen. Het houdt verband met wat ik de minimumschaal noem (waarover ik een vraag poneerde). Maar voor dat formaat kan ik alleen weer geen ander objectief criterium bedenken dan andere encyclopedieën - dus komt het toch weer neer op verifieerbaarheid. De standaardopmaak voor biografische artikelen op de Nederlandse Wikipedia is bv. te verifiëren met de Britannica (gek genoeg doet de Engelse Wikipedia het anders). Woudloper overleg 19 jan 2015 14:26 (CET)
  Inderdaad, naar mijn mening is de aanwezigheid van verifieerbaar materiaal onvoldoende om relevantie aan te tonen. Er is altijd weging nodig en dus een subjectief element (ook bij Woudloper). Maar ook dan, ik denk dat het kwantificeren en kwalificeren (meer of minder "betrouwbaar", meer of minder "deskundig") van bronnen om aan de hand daarvan relevantie te bepalen onvoldoende is, als het al haalbaar is. Een artikel in 12 verschillende landelijke en regionale kranten op dezelfde dag draagt minder bij aan relevantie dan twee artikelen in één landelijke krant met een half jaar ertussen. En bij onderwerpen als biografieën, sport, cultuur, vermaak, websites e.d. denk ik dat dit heel goed te vangen is in "impact" of "bereik", zoals ik hierboven aanvoerde. Die is, met BEHULP van bronnen, vaak best aardig te bepalen.
  Maar let wel: er schuilt ook subjectiviteit in onze bronnen: een aanslag met 7 doden in Parijs op een redactiebureau heeft in het Nederlands taalgebied veel meer impact dan een aanslag op een politiebureau in Kaboel met 53 doden (waarover we nauwelijks iets lezen in de Nederlandstalige pers) of een aanval van rebellen op een dorp in Mali met tientallen slachtoffers (goed mogelijk dat over dat laatste nauwelijks of geen nieuwsbronnen te vinden zijn). Daarom niet vergelijkbaar belangrijk? Ik denk van wel en later gedegen onderzoek of rapporten van mensenrechtenorganisaties kunnen gebeurtenissen die buiten het nieuws zijn gebleven verifieerbaar maken. Onderzoekers zijn vaak toch ook weer gekleurd en daar moet je rekening mee houden. Vandaar dat ook NPOV een rol speelt. Lymantria overleg 19 jan 2015 15:06 (CET)
  Aantallen bronnen zeggen niet alles, maar wel wat. Betrouwbaarheid van bronnen zegt volgens mij meer, maar ook niet alles. Als je stelt dat "impact" met behulp van bronnen ongeveer te bepalen is, zitten we op dezelfde lijn. Inderdaad kom je terecht bij het inschatten en wegen van aantallen en betrouwbaarheid, en op grond daarvan maak je een keuze. Dat is niet altijd makkelijk of exact werk. Het is echter ook niet "subjectief", het andere uiterste. Het geeft als het goed gedaan wordt zelfs een redelijk objectieve indicatie, die slechts een bepaalde bandbreedte openlaat. Die is nauw genoeg om uitsluitsel te geven in vrijwel alle conflicten die ik ooit over inhoud op Wikipedia gezien heb (zelfs op de Duitse en Engelse Wikipedia's, waar meer discussies met een hoger niveau voorkomen - d.w.z. waarin bv. beide partijen zich op betrouwbare bronnen beroepen). De rest zie ik als de vrijheid van de schrijver, en heeft meer te maken met persoonlijke stijl - waarin we elkaar sowieso enige ruimte zouden moeten laten.
  • Je noemt kranten en je noemt een heel recent en lokaal onderwerp (een bomaanslag in Kaboel). Dat zijn niet onderwerpen waarop veel lezers ons af zullen rekenen. Ik geloof zelfs niet dat iemand het erg zal vinden als die recente bomaanslag helemaal nergens in Wikipedia voorkomt. Het lijkt me logischer algemene principes eerste vast te stellen aan de hand van artikelen over algemene onderwerpen, die onze kerntaak vormen, en daarna te kijken hoe dit uitwerkt bij de randgevallen.
  • In tegenstelling tot wat iemand laatst over me beweerde ben ik niet a priori tegen gebruik van een krant, maar de heuristiek schrijft voor te beginnen met zoeken in een overzichtsbron, en daarna de zoektocht uit te breiden over secundaire bronnen. De primaire bronnen komen pas op het laatst. Daar ontstaat volgens mij de eerste onnodige controverse. Inderdaad kun je uit een krantenartikel geen schaal (ofwel "interne relevantie" binnen een artikel) afleiden. Wat voor een krant geldt, geldt echter niet voor een andere encyclopedie. Als je daarin het betreffende artikel opzoekt, geven de gelegde accenten/wegingen een redelijke indicatie. Als je er 3 of 4 verschillende encyclopedieën op naslaat, krijg je zelfs een heel precies beeld van wat wel of niet "encyclopedisch" is bij een bepaald onderwerp (even ervan uitgaande dat de beoogde schaal gelijk is). Het lijkt me vanzelfsprekend dat: 1) zaken die in alle encyclopedieën genoemd worden zijn onmisbaar; 2) zaken die in sommige encyclopedieën genoemd worden (maar in andere niet) horen waarschijnlijk ook in het artikel thuis, tenzij er goede redenen zijn (bv. die andere encyclopedie is verouderd) - daarover is binnen grenzen natuurlijk enige discussie mogelijk; 3) zaken die in geen enkele encyclopedie genoemd worden, horen niet in het artikel thuis (tenminste - bij gelijke schaling).
  Daarnaast vind ik dat we "indirect verifiëren" moeten toestaan - of tenminste bij lokale en recente onderwerpen. Omdat ik het op dat vlak met je eens ben dat Wikipedia baanbrekend (game changing?) is en we dat niet zomaar weg moeten gooien. Misschien moeten we maar ophouden een ezel een paard te noemen: een onderwerp waar geen secundaire bronnen voor zijn is niet-encyclopedisch (NE - het zal niet in gewone encyclopedieën voorkomen) - maar niet NE in de zin van een geldige reden tot weggooien. Woudloper overleg 19 jan 2015 16:07 (CET)
  Je noemde eerder meen ik schaling als indirect verifieerbaar, hoe zie je dat dan breder bij het bepalen van EW? Lymantria overleg 19 jan 2015 17:34 (CET)
  Ik weet niet of het handig verwoord is te stellen dat "schaling" zelf verifieerbaar moet zijn. Makkelijker lijkt me te zeggen dat "relevantie" verifieerbaar moet zijn (een opgenomen feit of theorie moet binnen een bepaalde schaal passen). Schaling is dus een soort gereedschap bij het bepalen van wat relevant is.
  Een belangrijke vraag is dan: wat is de schaal van Wikipedia?
  • De begrippen "relevantie" en "EW" worden op twee manieren gebruikt in discussies. Dat verwart. In de eerste betekenis gaat het over of een onderwerp relevant genoeg is om een eigen artikel te krijgen. Dit zal afhangen van de schaal van Wikipedia als geheel - iets waarover ik niets durf te zeggen behalve dat we als doel hebben gesteld "alle menselijke kennis" te vergaren - hetgeen onmogelijk is en ons dus niet verder helpt. Ons beperken tot "alle verifieerbare kennis" is daarom logisch, maar nog steeds veel te ruim: de gebruikte bronnen dienen ook een bepaalde betrouwbaarheid te hebben. De tweede betekenis is of een stuk informatie relevant genoeg is om in een artikel te kunnen. Dit zal afhangen van de schaal van het artikel.
  • Hierboven heb ik (in reactie op Leeger) via de biografieën van Einstein of Cruyff geprobeerd aan te geven dat die schaal m.i. vrijwel zeker per artikel verschilt. Bij bekende onderwerpen is zoveel informatie verifieerbaar, dat niet alles in het artikel past. Bij nauwelijks bekende onderwerpen is met alle verifieerbare informatie nog steeds maar een heel kort artikeltje te maken, dus kan vrijwel alle "betrouwbare" info opgenomen worden.
  • Wat die schaal van het artikel dan precies is of moet zijn, daar durf ik geen absoluut aantal woorden of kb aan te verbinden. Een ding lijkt me wel duidelijk: bij vergelijkbare onderwerpen met gelijke bekendheid, zou de schaal ongeveer hetzelfde moeten zijn. Op grond daarvan lijkt me dat we indirect verifiëren mogen toestaan.
  Groet, Woudloper overleg 28 jan 2015 17:56 (CET)

  Stellingen? - nr. 1[bewerken]

  Er is bovenstaand veel geschreven, waarvoor dank, veel dank. De vraagstelling zijn netraam en ik begonnen met onder meer een paar stellingen en als ik probeer aan de hand van bovenstaande zelf daarop te reageren is dat niet zo eenvoudig, dus als nog iemand mee wil helpen...

  Stelling 1: De burgerlijke staat en familieverhoudingen van personen zijn alleen encyclopedisch relevant als deze een wezenlijke rol speelden in de loop der gebeurtenissen c.q. in de tekst in verband gebracht worden met de relevantie van de betreffende persoon.

  Uit de gevoerde discussie kan ik niet direkt een reaktie op de stelling geven. Relevante opmerkingen waren m.i. in elk geval:

  1. de rol en kwaliteit van bronnen om, conform WP:BLP, überhaupt iets te mogen zeggen
  2. het hanteren van o.a. bestaande encyclopedieen om ongeveer een idee te hebben over het E/NE gehalte van de samenstelling van het artikel en van een passende artikelomvang

  Wat ik gemist heb, zijn opmerkingen over wat voor mij de kern van de stelling is: dat de feiten in een (personen)artikel op een "verhalende" manier moeten samenhangen. Sta ik met dat idee alleen? Begrijp ik het goed, dat men er eerder toe geneigd is zulke feiten ook te vermelden zonder samenhang met de rest van het artikel (als er passende bronnen voor de feiten op zich zijn)? Zwitser123 (overleg) 28 jan 2015 16:28 (CET)

  Verhalend schrijven is leesbaar schrijven. Maar bij levende personen zouden we strak bij de feiten moeten blijven, en dat zal erop neerkomen dat het verhalende een beetje weg moet worden gelaten.
  W.b. de stelling: het zal er meestal op neerkomen dat genoemde zaken allen een bepaalde rol speelden in de loop der gebeurtenissen, maar wie bepaalt wat een "wezenlijke rol" precies is, zonder zich aan een vorm van interpretatie (= origineel onderzoek) schuldig te maken? Alleen bronnen kunnen echt uitsluitsel geven. Woudloper overleg 28 jan 2015 17:26 (CET)
  Laten we het voorbeeld nemen van een politicus wiens partner eigenlijk nooit voor de schermen komt en verder ook niets betekent voor de carrière van die persoon. Zou er desondanks ergens in het artikel moeten staan: "X is getrouwd en vader/moeder van # kinderen". Bronnen zullen dat waarschijnlijk onderbouwen, maar in de logische opvolging van gebeurtenissen in de biografie in het artikel, cq. de relevantie van de persoon voor wp speelt het verder geen rol. Opnemen of weglaten? - netraaM • 28 jan 2015 17:39 (CET)
  Op die vraag kan ik geen eenduidig "ja" of "nee" antwoorden. Het zal van het onderwerp afhangen. De vraag die de schrijver zich moet stellen is: hoe lang wil/kan/mag ik dit artikel maken ("mag" met het oog op de verifieerbaarheid). Aan de hand van die beoogde lengte ("schaal") kan hij dan vergelijkend onderzoek doen in andere encyclopedieën of naslagwerken. Woudloper overleg 28 jan 2015 18:06 (CET)
  Ik vind dat duidelijk een toevoeging aan het artikel. Wij kunnen deze sec informatie delen of achterhouden. Het zegt duidelijk iets over de persoon, zonder dat het daarbij roddelen of wat dan ook wordt. Belsen (overleg) 28 jan 2015 18:48 (CET)
  Ik zou zeggen: gewoon opnemen, het is immers gewoon relevante biografische info. Wel hoeft er in zo'n geval uiteraard niet meer dan één zin aan gewijd te worden. De Wikischim (overleg) 29 jan 2015 10:58 (CET)
  Volgens woudlopers redenatie zou het hier echter misplaatst zijn, omdat het artikel erdoor uit evenwicht zou worden gebracht, teveel privé, te weinig echte E informatie. Het is misschien niet helemaal een goed voorbeeld omdat in dit voorbeeld het artikel in aanbouw is, maar er zijn situaties denkbaar waarin toevoeging van privégegevens het artikel uit balans zou kunnen brengen (cf. schaling). Hoe zien jullie dat? - netraaM • 29 jan 2015 22:00 (CET)
  Bollocks. Dat iemand getrouwd is dat is gewoon onderdeel van iemands biografische gegevens en kan dus ook gewoon toegevoegd worden aan een biografische paragraaf van het artikel over een persoon. Dat relevantie informatie over werkzaamheden of prestaties nog ontbreekt (zo te zien is er nog wel het e.e.a. te vertellen over deze dame), betekent niet dat we anderen moeten beletten om informatie toe te voegen die ook gewoon in het artikel hoort. Uiteraard hoeft dat huwelijk niet uitgebreid besproken te worden, maar dat bepleit ook niemand. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 1 feb 2015 22:06 (CET)
  Ik zie in dit geval geen enkele reden iets over het huwelijk op te nemen. Opname van prive-gegevens is voor mij helemaal niet 'gewoon'. Ik ken talloze mensen die daar geen prijs op stellen en dan gaan wij als amateurs dat even bepalen voor die mensen? Ja, bij een serieuze biografie, daarbij kan het relevant zijn. maar zoveel hebben we daarvan niet. mvg HenriDuvent 1 feb 2015 22:19 (CET)
  Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er op elk artikel een serieuze biografie komt, dus waarom wachten met het toevoegen van het huwelijk als laatste stap in de afronding van die biografie? - netraaM • 2 feb 2015 13:12 (CET)
  Ik zou zeggen laten we eerst een serieuze zakelijke beschrijving maken van belangrijke - overleden - mensen. Daarna kan eventueel - in proportie - de relevante meer persoonlijke informatie toegevoegd worden. Zo krijgt waar het om gaat voorrang en kan vervolgens nagegaan worden of meer persoonlijke informatie relevant is. We moeten m.i. meer dan voorheen ons bewust zijn van het gevaar dat alerlei persoonlijke informatie maar op het net gekwakt wordt en welke nadelige effecten dat kan hebben, voor betrokkenen, degenen die beschreven worden, maar ook voor degenen die als kind, aanhang of anderszins in relationele zin door de scribent relevant geacht worden. Een (auto)biograaf kiest ervoor bepaalde informatie te verstrekken en bezint zich terdege op relevantie en samenhang, roddelbladen kiezen er voor allerhande informatie te verspreiden die hen publiciteit of geld oplevert. Ik zie Wikipedia graag in de eerste categorie. mvg HenriDuvent 2 feb 2015 13:54 (CET)
  Jup, en daarnaast is het helemaal niet de bedoeling dat op elk artikel een "serieuze biografie" komt (wat dat ook mag betekenen). Woudloper overleg 2 feb 2015 15:08 (CET)

  Bias ?[bewerken]

  In de tweede alinea van deze RFC schreven we ondermeer dat we de indruk hebben, dat huwelijk, (ex)partners en het hebben van kinderen vooral bij vrouwen (en dan vooral actrices) genoemd wordt. Bovenstaand is daar nog niet op in gegaan. Een net verschenen onderzoek pakt toevallig ook dat thema op en lijkt die indruk te ondersteuen voor een aantal talen. Ik zag het toevallig bij Heise: http://www.heise.de/tr/artikel/Studie-Wikipedia-ist-immer-noch-eine-Maennerwelt-2539122.html Het artikel is toegankelijk bij arvix.org: http://arxiv.org/abs/1501.06307

  In de zes talen die onderzocht werden, vond men duidelijke verschillen in hoe en wat over vrouwen geschreven wordt, vergeleken met artikelen over mannen. Bovenstaand gaven verschillende mensen aan, dat zij het vermelden van de burgerlijke staat en details over het evt. gezin oke vinden. Vooral aan hen de vraag: wat maakt, dat je juist deze zaken vermeldenswaard vindt, en hoe denk je erover in het licht van de onderzoeksresultaten die suggereren dat het meer met een traditioneel rolmodel te maken heeft als met het NPOV dat we hier als hoogste goed zien? Zwitser123 (overleg) 6 feb 2015 16:15 (CET)

  Afsluitende samenvatting[bewerken]

  Het verzoek om commentaar m.b.t. burgerlijke staat, familieverhoudingen en relaties van personen op wikipedia leidde tot een stroom van reakties en enige discussie, waarvoor de deelnemers hartelijk bedankt worden.

  Verschillende deelnemers waren of zijn zelf verwikkeld in discussies over dit onderwerp bij specifieke personen-artikelen of in algemene relevantie-discussies en uit een deel van de reakties spreekt een discussie-moeheid over de relevantie van dit soort gegevens.

  Desondanks blijkt het moeilijk, argumenten te vinden voor of tegen opname van dit soort gegevens; veelal blijft het bij een persoonlijke mening of voorkeur en worden geen fundamentelere overwegingen aangevoerd.

  De diepere argumenten vielen uiteen in argumenten m.b.t.

  • bronnen
  • het wezen van een encyclopedie en daaraan verbonden de gelijkenis met andere encyclopedien
  • het omzetten van de richtlijn WP:BLP

  Verrassend genoeg werd het argument NPOV in dit verband alleen door de initianten aangedragen, zelfs een wetenschappelijk publicatie die aantoont dat de sexe van de besproken persoon de inhoud en stijl van een artikel bepaalt (POV!), leidde niet tot reacties.

  Bronnen[bewerken]

  Er is consensus over de noodzaak van een (mogelijkheid tot) onderbouwing met bronnen voor dit soort gegevens. Er is mogelijkerwijs een meerderheid te vinden voor het standpunt, dat kappersbladen, roddelpers en ook society-katerns van grotere dagbladen en bij levende personen zelfs alle journalistieke bronnen geen bron kunnen zijn voor de relevantie van deze gegevens (omdat die een andere invalshoek hebben dan een encyclopedie, zie onder)

  Wat is passend voor een encyclopedie[bewerken]

  Gesteld werd, dat Wikipedia enerzijds een zekere interne samenhang moet hebben in vorm en grote van vergelijkbare artikelen en het aantal beschikbare bronnen. Dat wil zeggen, dat b.v. artikelen van ongeveer even bekende sporters ongeveer gelijk groot moeten zijn en vergelijkbare informatie moeten geven (trefwoord: schaling). Anderzijds kan Wikipedia zich spiegelen aan andere (papieren) encyclopedien als het gaat om details die al dan niet opgenomen dienen te worden. Omgekeerd kan de relevantie niet uit journalistieke bronnen worden afgeleid, omdat die zaken op een niet encyclopedische manier uitvergroten. Hoewel voor Wikipedia ruimtebeperkingen nauwelijks een rol spelen, is het niet wenselijk af te wijken van het idee, een encyclopedie te schrijven. Anders gezegd: een wikipedia artikel is geen biografie, geen almanak etc.

  Voor deze zienswijze lijkt ook een meerderheid te vinden, al is het een lange weg van deze zienswijze naar een concrete richtlijn voor huidige en nieuwe artikelen.

  WP:BLP[bewerken]

  De richtlijn over biografien van levende personen is strikt geformuleerd. Enerzijds ondersteunt de richtlijn wat hierboven al over bronnen werd gezegd. Anderzijds bieden zinsnedes als "bericht over de gebeurtenis, niet over de persoon" mogelijk houvast in de zin van de eerste stelling van deze RFC: alleen persoonsgebonden informatie die concreet met de eigenlijke reden voor de opname van de persoon te maken heeft en daarmee in verband gebracht wordt in het artikel verdient opname. Uit de discussie werd niet duidelijk, of voor zo'n strikte handhaving een meerderheid te vinden zou zijn.

  Hoe verder[bewerken]

  Er is meermaals op gewezen, dat dit onderwerp uit en te na besproken is zonder dat er zicht lijkt te zijn op een consensus. De RFC laat ook vermoeden, dat consensus ver te zoeken is en er op zijn best een meerderheid te vinden is voor de ene of de andere richtlijn of handreiking aan de wikipedia-bijdragers. In hoeverre dat kan helpen, discussies rondom familie-trivia te voorkomen, is onduidelijk; mede omdat het aantal actieve deelnemers aan de RFC beperkt was dan gehoopt.

  Zwitser123 (overleg) 24 feb 2015 08:31 (CET)

  Betaald bijdragen[bewerken]

  Geachte collega's,

  Zoals de meesten van jullie weten heeft de Foundation op 16 juni 2014 een nieuwe regel toegevoegd aan de gebruiksvoorwaarden, inhoudende dat gebruikers die betaald krijgen om bepaalde bijdragen te doen verplicht zijn hierover openheid van zaken te geven (amendement; vertaling; onder "betaald krijgen" kan voor alle duidelijkheid elke compensatie worden verstaan, ook anders dan in de vorm van geld). Zie G. Brigham, Making a change to our Terms of Use: Requirements for disclosure, Wikimedia blog 16 juni 2014, en S. Gardner, Wikimedia Foundation Executive Director Sue Gardner’s response to paid advocacy editing and sockpuppetry, Wikimedia blog 21 oktober 2013, voor de achtergronden van deze wijziging. Brigham schrijft in het eerste bericht:

  As explained in October of 2013, we believe that undisclosed paid advocacy editing is a black hat practice that can threaten the trust of Wikimedia’s volunteers and readers. We have serious concerns about the way that such editing affects the neutrality and reliability of Wikipedia.

  Directe aanleiding voor het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden was het betaald bijdragen door adviesbureau Wiki-PR op de Engelse Wikipedia (zie het artikel Wiki-PR editing of Wikipedia op en-wiki). Inmiddels worden gebruikers te pas en te onpas aangesproken op deze voorwaarde, omdat zij al of niet terecht (naar aanleiding van de gedane bijdragen of een simpele zoekopdracht) in verband worden gebracht met een organisatie en vermoed wordt dat zij een compensatie ontvangen voor het doen van hun bijdragen. Mij is ten minste één geval bekend waarbij dit heeft geleid tot het opleggen van een blokkade, en in twee gevallen is van gebruikers geëist dat zij hun betrokkenheid bij een politieke partij openbaren (in verband met de privacy van deze gebruikers heb ik geen links opgenomen). Of dit beleid toegevoegde waarde heeft naast het beoordelen van bijdragen op hun relevantie en neutraliteit is echter twijfelachtig te noemen.

  De gebruiksvoorwaarden bevatten ook de volgende bepaling:

  A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section when contributing to that Project.

  Momenteel hebben Wikimedia Commons, MediaWiki en de Russische Wikibooks zo'n alternative disclosure policy. Die van Commons luidt: "The Wikimedia Commons community does not require any disclosure of paid contributions from its contributors."

  Dit verzoek om commentaar beoogt te inventariseren hoe de gemeenschap staat tegenover het aannemen van een alternative paid contribution disclosure policy voor de Nederlandstalige Wikipedia, meer specifiek of de Nederlandstalige Wikipedia een beleid zou moeten aannemen waarbij het niet (langer) verplicht is te melden dat men een tegenprestatie ontvangt voor het doen van bepaalde bijdragen, maar waarbij dergelijke bijdragen (gewoon) worden beoordeeld op basis van de bestaande richtlijnen, met name die inzake neutraliteit.

  Om de discussie te vergemakkelijken de volgende stellingen:

  1. Het is wenselijk dat de Nederlandstalige Wikipedia een alternative paid contribution disclosure policy aanneemt, en
  2. (bij een bevestigend antwoord op stelling 1) deze alternative disclosure policy zou (ongeveer) gelijkluidend moeten zijn aan die op Wikimedia Commons.

  Woodcutterty|(?) 16 jul 2015 13:50 (CEST)

  Reacties[bewerken]

  1. Mijns inziens moet men gewoon open kaart spelen met elk "Conflict of Interest" en deze gewoon bekend maken. Het verzwijgen van zo'n band is juist iets wat het vertrouwen in andere vrijwilligers kan beschamen en schaden. Dus tegen beide stellingen. The Banner Overleg 16 jul 2015 14:02 (CEST)
  2. Tegen Tegen een regeling zoals voorgesteld wordt. Inderdaad gewoon open kaart spelen, en geen "pardon"regeling waarin geaccepteerd wordt dat iemand betaald bijdraagt zonder dat dat voor de gemeenschap duidelijk is. Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 jul 2015 14:17 (CEST)
  3. EvilFreD (overleg) 16 jul 2015 14:29 (CEST) Nee, natuurlijk niet. Dat Commons dat doet is begrijpelijk. Daar raakt de neutraliteit niet in het geding wanneer mensen betaald worden om afbeeldingen te uploaden. Op de andere Wikimediaprojecten geldt dat wel. Betrokkenheid bij een onderwerp, tast de neutraliteit aan. Punt. Kennis over de betrokkenheid van iemand is dan ook van wezenlijk belang om de toevoegingen op waarde te kunnen schatten. De neutraliteit van de encyclopedie gaat boven alles, ook boven de privacy van individuele gebruikers.
  4. Per voorgaande reacties. Betrokkenheid zorgt er in 99% van de gevallen voor dat er met minder neutrale blik naar een onderwerp gekeken kan worden. Ik kan mij nog genoeg schrijvers herinneren die over zichzelf, een oom, opa, vader, kennis, werkgever, eigen bedrijf, etc. hebben geschreven en daarbij stelden neutraal te hebben geschreven ... terwijl de POV van de teksten afdroop. Openlijk aangeven dat je betrokken bent bij een bepaald onderwerp is voldoende, verbieden te schrijven over dat onderwerp kan niet. Dqfn13 (overleg) 16 jul 2015 14:57 (CEST)
   De vraag is natuurlijk wat het nog toevoegt om zoiets van iemand te eisen (de regeling geldt trouwens niet voor schrijven over oom, opa, vader, kennis) als, zoals je zelf zegt, "de POV ervan afdruipt". Is het dan niet voldoende de bijdrage op neutraliteit te beoordelen? Anders gezegd: iemand die betrokken is kijkt zeer waarschijnlijk met een minder neutrale blik naar het onderwerp, maar kijk jij als lezer/redacteur ook anders naar het artikel als je weet dat het door een betrokkene geschreven is? Zou je een artikel niet ook zonder deze kennis op neutraliteit moeten kunnen beoordelen? Woodcutterty|(?) 16 jul 2015 15:05 (CEST)
   Als iemand aangeeft betrokken te zijn dan weet je van tevoren dat er informatie kan ontbreken en dat de neutraliteit inderdaad in het geding kan zijn, het artikel is dan namelijk zeer waarschijnlijk met een ander doel geschreven dan het verrijken van de encyclopedie. Je weet bij discussies dan ook dat de persoon al dan niet bewust het beeld van het onderwerp mooier zal proberen te maken/laten zijn. Als iemand niet betrokken is dan mag je aannemen dat het onderwerp neutraler is beschreven dan wanneer een betrokkene bij het schrijven van het artikel betrokken is geweest. Dqfn13 (overleg) 16 jul 2015 20:17 (CEST)
   Hoe kan je van tevoren weten dat er dan informatie ontbreekt? Bestaan daar soms studies over? Akadunzio (overleg) 19 jul 2015 13:59 (CEST)
   Als hier iemand openlijk aangeeft betrokken te zijn, ga jij er voor 99% zekerheid van uit dat het niet neutraal geschreven is. Dat is op zich ook al geen neutraal standpunt meer. Dat is ook POV. Akadunzio (overleg) 19 jul 2015 14:05 (CEST)
   Dat heet ervaring Akadunzio, de ervaring leert ons (of zou ons moeten leren) dat mensen die betrokken zijn niet neutraal over het onderwerp kunnen schrijven. Mensen zijn of positief of negatief over het onderwerp. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2015 14:08 (CEST)
   Dat neigt dan weer naar eigen onderzoek. Volgens mij kan je je vooroordeel niet hard maken. Akadunzio (overleg) 20 jul 2015 13:12 (CEST)
  5. Als je betaald wordt om over een onderwerp te schrijven, moet je daar gewoon voor uitkomen. Als je dat niet wilt, heb je kennelijk iets te verbergen en dan kun je je afvragen wat de bijdragen waard zijn. Dat je het 'risico' loopt dat, als je het wel gewoon eerlijk verteld, je bijdragen extra onder de loep gehouden worden, is iets waar je je bij zorgvuldige, neutrale bijdragen geen zorgen over zou moeten hoeven te maken. Richard 16 jul 2015 15:03 (CEST)
  6. Dank voor het attenderen hierop, overigens ook nog voor je verslag van het EP-debat in de kroeg laatst. Dat gebruikers hun achtergronden openbaar maken lijkt me geen verkeerde zaak, naast betaling van derde partijen geldt dat ook voor bv. religieuze of politieke overtuiging of professionele ervaring. Ik geloof niet dat het op ons project noodzakelijk is dit verplicht te stellen. Dat de WMF behoefte voelde aan een dergelijke policy komt niet vreemd op me over. Ongeveer 99% van haar aandacht gaat uit naar de Engelse Wikipedia. Dat project worstelt al jaren met onduidelijk geformuleerde doelstellingen en richtlijnen. Het probleem met wat men "neutraliteit" noemt is n.m.m. een gigantische red herring, want "neutraal" is een begrip waarmee zo'n beetje iedereen iets anders bedoelt. De richtlijn WP:GOO is voldoende om niet-encyclopedische reclame of promotie te weren. Ik vertrouw de WMF genoeg om te verwachten dat haar idee van "neutraal" op encyclopedischere inhoud neerkomt dan dat van de eerste de beste (al dan niet betaalde) POV-spuier, maar desondanks denk ik niet dat ons project op hun nieuwe policy zat te wachten. Het zal aan de andere kant ook geen kwaad doen. Woudloper overleg 16 jul 2015 15:09 (CEST)
  7. Neutraal standpunt en afwezigheid van elke naar promotie voor eigen (of werkgevers) toko moet gewaarborgd blijven ook al geeft men toe waar men werkt en dat dit iets oplevert in de vorm van geld, goodwill, aandelen of ander voordeel.  Klaas `Z4␟` V:  16 jul 2015 19:49 (CEST)
  8. Het is zeer wenselijk dat dit project een eigen beleid vaststelt dat er op neerkomt dat het huidige geneuzel over gebruiksvoorwaarden die worden geschonden onmogelijk wordt gemaakt. Mensen die daar over willen neuzelen begrijpen helemaal niets van de wereld. Dat ze in de VS gek zijn betekent niet dat wij dat moeten volgen. Los van de vraag of die belachelijke gebruiksvoorwaarden ook maar enige binding hebben, als je beziet op welke wijze die onzin te pas, maar vooral te onpas wordt ingezet tegen goedwillende nieuwelingen dan zou het handhaven van deze flauwekul de periode tot het einde van dit project met factor 10 verkorten. Peter b (overleg) 16 jul 2015 22:21 (CEST)
   Misschien is een kleine inhoudelijke toelichting nuttig. Mijn bijdrage is er zeker niet op gericht om betaalde bijdrages aan te moedigen. Wat mij in de huidige praktijk stoort is de wijze waarop met de (engelse) gebruiksvoorwaarden wordt om gegaan. Die worden imo volledig uit hun verband getrokken en gebruikt om zonder inhoudelijke discussie, vaak nieuwe, gebruikers verdacht te maken. Het idee dat je betaalde bijdrages werkelijk kunt voorkomen met zo'n regel getuigt van of heel veel naïviteit of een onverantwoord groot vertrouwen in regeltjes. Amerikaanse juristen zijn daar dol op, die weg moeten wij niet op willen. Gewoon een simpele regel, de Gebruiksvoorwaarden mbt betaald bijdragen zijn op dit project niet van toepassing.
   Dat wil, uiteraard, niet zeggen dat er niet opgetreden kan of moet worden waar een gebruiker een lemma oppimpt. Maar dat doe je dan vanwege dat pimpen. Het kan toch niet zo zijn dat de communicatieadviseur van zeg de PVV een lemma over GW niet mag pimpen als hij niet bekendmaakt dat hij in dienst is van die club, en als hij dat vervolgens wel gedaan heeft geheel de vrije hand krijgt, want ja, hij voldoet toch aan de Terms of Use? Hetgeen Aiko hieronder schrijft maakt goed duidelijk dat het echt opsporen van betaalde kleuring in de praktijk een lastig verhaal is, daar kan niet te weinig energie in worden gestoken, maar dan op basis van de inhoud, niet op basis van privacyschendende regels die slechts schijnzekerheid geven en willekeurig worden toegepast. Peter b (overleg) 18 jul 2015 11:42 (CEST)
   Peter b legt hier messcherp bloot waarom de nieuwe toevoeging aan de gebruikersvoorwaarden (ToU) onzinnig is. Persoonlijk lijkt de toevoeging me in de eerste plaats vooral onuitvoerbaar - daarom verwacht ik dat het effect zowel in positieve als negatieve zin nihil zal zijn. Als arbiter wil ik voorstanders van het selectief uitschakelen van de ToU er wel op wijzen dat de arbcom volgens artikel 1.2 van haar reglement verplicht wordt de ToU als leidraad te nemen, d.w.z. de gehele ToU zonder uitzonderingen. Tenzij ook een verandering in het reglement wordt aangebracht, zou bij het selectief uitschakelen van gebruikersvoorwaarden de onwerkbare situatie ontstaan dat de arbcom van een bepaalde voorwaarde uit hoort te gaan, waar de gebruikers niet aan gebonden zijn(!) Woudloper overleg 20 jul 2015 20:00 (CEST)
   De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de voorwaarden rond betaald bijdragen staat in de gebruiksvoorwaarden zelf, en ook de bepaling dat in zo'n geval van die uitzondering uitgegaan moet worden staat in de ToU. Als wij op de Nederlandstalige Wikipedia zo'n uitzondering zouden aannemen zou deze dus onderdeel worden van de gebruiksvoorwaarden waarvan de arbitragecommissie moet uitgaan. Dit vormt dus geen enkel probleem. Woodcutterty|(?) 20 jul 2015 20:06 (CEST)
   Bedankt voor je uitleg. Zo had ik het nog niet begrepen en het stelt me gerust. Woudloper overleg 20 jul 2015 20:32 (CEST)
  9. ed0verleg 16 jul 2015 22:31 (CEST) ik geef sommige gebruikers regelmatig een bedankje (er is daar al een jaar een knopje voor) en ik zie dat ook als een vorm van compensatie. Maar een gebruik daar voor blokkeren lijkt mij overtrokken. Een gebruiker blokkeren omdat ze gewoon salaris ontvangen, vind ik net zo goed (zwaar!) overtrokken, en een gezochte stok om de hond te slaan. Ik stoor mij daar inderdaad al een jaar aan, en regelmatig op een manier dat ik gefrustreerd mijn computer uitzet wanneer ik zulks gedrag zie. Maar het past in een groter probleem, van gebruikers die te pas en te onpas een regeltje zoeken om "iets gedaan te krijgen", ook al snapt een ieder met gezond verstand dat het regeltje daar niet voor bedoeld is. Zaken die morgen spelen, heten vandaag "glazen bol", bronnen die niet online staan heten plots "niet openbaar" en bedrijven die al 50 jaar niet meer bestaan maken reclame. Maar ik klaag daar al jaren over, en mensen zakken steeds dieper met de hakken in het grind, en ik krijg steeds meer de indruk dat mensen niet bij machte zijn om bijdragen op inhoud te beoordelen, en dan maar gaan vasthouden op regeltjes die steeds verkeerd worden toegepast. Dan komen daarboven op nog de personen die hier enkel zijn om de boel te frustreren (en zich vreemd genoeg hard op de borst slaan, en vinden dat enkel zij hier zijn om "de encyclopedie" te beschermen). Er is onlangs gevraagd waarom de sfeer vaak zo slecht is, en dat komt doordat de laatste jaren hier niks, maar dan ook helemaal niks, nog relaxed kan gaan. ed0verleg 16 jul 2015 22:31 (CEST)
  10. Ik vind het bedroevend dat een organisatie als Wikimedia, dat over zoveel geld beschikt, blijkbaar niet eens in staat is om een fatsoenlijke Nederlandstalige versie van de gebruiksvoorwaarden op te stellen. Eigenlijk zijn deze gebruiksvoorwaarden advocatentaal en dienen ze eigenlijk door advocaten behandeld te worden. Ik zie hier zoveel foutieve interpretaties dat het beter zou zijn om ons hier niet mee bezig te houden. Tenslotte blijft iedereen burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk voor hetgeen hij hier schrijft. Akadunzio (overleg) 17 jul 2015 10:47 (CEST)
  11. Wat EvilFred zegt slaat de spijker op de kop. Nietanoniem (overleg) 17 jul 2015 11:18 (CEST)
   EvilFred zegt eigenlijk dat jij, en hijzelf natuurlijk ook, niet meer anoniem mogen bijdragen want nu kunnen wij niet beoordelen of jij, en hij, enig belang hebben bij de lemma's waar jullie beiden af en toe een komma in veranderen. Is dat het soort project dat jij verkiest? Peter b (overleg) 17 jul 2015 11:21 (CEST)
   Dat geldt natuurlijk ook voor jou, Peter. Maar het zou natuurlijk ook zou moeten werken dat mensen die uitkomen voor een specifiek veld van kennis (bijvoorbeeld vaderschapsrelaties) daar, bij voldoende neutrale bijdragen, krediet voor krijgen en niet juist genadeloos afgemaakt worden. The Banner Overleg 17 jul 2015 11:44 (CEST)
   Lees het zoals jij wil, daar ben je goed in. Nietanoniem (overleg) 17 jul 2015 13:14 (CEST)
  12. Ik ben het wel eens met de regel van WMF. Als iemand beroepshalve (en betaald) aan wikipedia bijdraagt laat hem dat dan openbaar maken. Het is een vorm van lobbyen en bij lobbyen past transparantie. Otto (overleg) 17 jul 2015 15:34 (CEST)
  13. Het is mijn sterke overtuiging dat hier betaald wordt bijgedragen, en dat dat al heel lang gebeurt. Ik sluit niet uit dat dit tot in de hoogste regionen van Wikipedia gebeurt, actief door zelf te editen, of passief, door dingen goed te keuren die anderen hebben geschreven. Ik heb dit onderwerp hier meerdere malen aan de orde gesteld en het werd altijd afgehandeld als een non-issue. Als iemand verstand van zaken had dan mocht hij erover schrijven, zo was de redenering. Slechts een enkele sukkel is hier heengezonden, omdat hij niet uitgekookt genoeg was. Zo even wat herinneringen uit de losse pols: We hadden hier een medewerker die voor Unilever werkte (Dutch Marketing and Sales Unit) en die Unilever in Wikipedia op de kaart heeft gezet, niet alleen via artikelen, maar ook via categorisatie. Toen deze persoon bij Unilever vertrok heeft hij zijn gebruikersnaam gewijzigd en is hier vertrokken. Er is hier een gebruiker actief (geweest), die veel schreef over een bepaalde woningcorporatie die er belang bij had het eigen straatje schoon te vegen in tijden van grote misstanden, deze gebruiker was - toevallig - ook in dienst bij deze corporatie als senior communicatieadviseur en woordvoerder, maar ontkende nadrukkelijk dat er sprake was van enige belangenverstrengeling. De organisatie kwam in zwaar weer en de medewerker verloor zijn baan. We hadden een in het algemeen hooggeachte en zeer gerespecteerde medewerker die in de arbitragecommissie zat en die een fantasieartikel aan de hoofdnaamruimte toevoegde (Nereda). Ik las erover in een blad en het artikel bleek in opdracht te zijn gemaakt. Het artikel is verwijderd, en daarmee het bewijs. Dezelfde medewerker had niet nagelaten aan diverse artikelen zijn eigen naam toe te voegen. Deze medewerker is een tijdje naar de achtergrond verdwenen. Een van onze bekendste moderators gaf hem een eigen biografisch artikel cadeau, het werd genomineerd voor verwijdering, maar de nominator werd weggehoond. Bij Frankwatching las ik: "Binnen een Wikipedia entry bestaat de mogelijkheid om een Company Infobox op te nemen. Een dergelijke infobox straalt veel autoriteit uit en geeft meer waarde aan de entry. Daarnaast springt het paginaonderdeel eruit en kun je je bedrijfslogo erin kwijt" [28]. Ook dat is hier besproken [29]. Vaak is er sprake van een grijs gebied, waarbij eigen belangen een rol spelen, zonder dat er een directe overdracht van klinkende munt aan te pas komt. 'Gewoon eerlijk zijn jongens', is een fijne gedachte, heel liev en volslagen naïev, kortom dat is een lachertje van de eerste orde. En al diegenen die dit met een achteloos handgebaar wegwuiven zijn verdacht. Al diegenen die zwijgen zijn verdacht en al diegenen die met hun vingertje zwaaien en zeggen dat dit niet mag en heel stout is, zijn ook verdacht. Maar laten we gewoon weer van goede wil uitgaan, dat is immers de enige echte pijler onder Wikipedia, en op deze pijler is de encyclopedie groot geworden. - Aiko 17 jul 2015 15:41 (CEST)
  14. Naar mate een schrijver meer betrokken is bij een onderwerp wordt het moeilijker om neutraal te schrijven lees je vaak. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die betaald bijdragen. Mensen schrijven eerder een artikel over een film die ze mooi vonden dan over een film die ze na tien minuten afgezet hebben? Biologen breiden een bot-beginnetje uit als er iets fascinerends over een beestje te vertellen is en liefhebbers van politiek of voetbal zijn eerder geneigd om artikelen van hun partij- of clubleden goed up-to-date te houden. Mensen schrijven nu eenmaal over onderwerpen die ze boeiend vinden en daardoor zullen erg veel artikelen een licht positieve bias hebben. Dat is niet te voorkomen.
   Stel een gebruiker edit aan een mogelijk controversieel (commercieel) onderwerp en lijkt daarbij een bepaalde bias te vertonen; op zijn gebruikerspagina staat nergens iets over dat betaald wijzigen en desgevraagd ontkent hij dit ook. Wat gaat de nieuwe regel van de WMF (mensen die betaald bijdragen moeten dat verplicht melden) nu daadwerkelijk veranderen? Hoeven we niet meer aan te tonen dat hij over de schreef gaat qua POV of auteursrechten, maar slechts dat hij betaald krijgt door een bedrijf in de sector? Hoe willen we dat aantonen? Moeten beschuldigde gebruikers uit de anonimiteit stappen en aantonen dat ze niet betaald worden door een commercieel bedrijf met belangen op Wikipedia? Gaan we de bankgegevens van gebruikers opvragen? Wordt de bewijslast omgekeerd en gaan we gebruikers blokkeren tenzij ze kunnen aantonen niet betaald te werken? De mensen die echt voor geld werken kunnen deze regel makkelijk omzeilen door onder een neutrale gebruikersnaam te werken en keihard te liegen, die zul je toch echt moeten aanpakken door ze aan te spreken op (en eventueel te blokkeren vanwege) de inhoud van hun bijdragen.
   Tot slot, als ik een keer op de pagina van mijn eigen werkgever beland en daar vandalisme weghaal, een typefout verbeter, of wat gegevens update, maar ik heb op mijn gebruikerspagina niet staan dat ik daar werk, ben ik dan ook in overtreding? Kan ik dan geblokkeerd worden vanwege het verzwijgen van mijn werkgever? - FakirNLoverleg 17 jul 2015 22:04 (CEST)
   P.S. Woody, Peter en Edo maken ook goede punten.
  15. Ik kan me aardig vinden in wat FakirNL, Edo en Peter hierboven schrijven. Het enige wat telt is de inhoud en het zou daarbij geen ene moer mogen uitmaken WIE een bepaalde tekst schrijft. Een reclametekst geschreven door de eerste de beste jandoedel of desnoods door een ervaren medewerker is even fout als een reclametekst geschreven door een – daarvoor al dan niet betaalde – marketingmedewerker. En als een tekst over een katholiek onderwerp goed en neutraal geschreven is, kan het me eerlijk gezegd geen barst schelen of die van de Paus afkomstig is of voor mijn part van de duivel zelf. De fixatie op de persoon achter de bewerking is feitelijk een vorm van ad hominem-redeneren, die alleen maar de aandacht afleidt van een inhoudelijke beoordeling. Vaak zie ik in dit soort discussies het argument langskomen dat iemand niet in staat zou zijn om op een neutrale manier te schrijven over een onderwerp waar hij nauw bij betrokken is, maar dat is niets dan een aanname, die in sommige gevallen wel en in andere gevallen niet zal kloppen. Mijn stelling is dat iemand die geen fatsoenlijk artikel kan schrijven over een onderwerp waar hij bij betrokken is of althans affiniteit mee heeft, dat ook niet kan over onderwerpen waar hij hoegenaamd niets mee te maken heeft.
   Ten tweede zie ik een behoorlijke discrepantie tussen ons aller heilige koe de privacy enerzijds en het graven naar iemands werkgever, geloof, politieke voorkeuren en dergelijke anderzijds. Voor de geringste toespeling op iemands voornaam of woonplaats kan je hier al een fikse blokkade krijgen, maar als iemand bewerkingen doet op een artikel waar een zeker commercieel belang mee gemoeid zou kunnen zijn, willen we over die persoon ineens het naadje van de kous weten. Terwijl het toch eigenlijk heel simpel is: een edit is goed of een edit is niet goed.
   Ten derde zit ik met de definitie van het hele fenomeen belangenconflict. Als een inwoner van een stad over die stad schrijft, is dat dan een belangenconflict? En als die iemand nou toevallig ook nog gemeenteambtenaar is, of burgemeester? Mag een lid van een politieke partij het artikel daarover bewerken zonder bekend te maken dat hij lid is? En hoe wil je dat uitvissen zonder iemands privacy te schenden? Als een werknemer van een bedrijf in zijn vrije tijd iets over dat bedrijf schrijft, is dat dan een "betaalde bijdrage", ook al heeft deze geen enkel effect op zijn salariëring? Voor mij is het enige logische antwoord op dergelijke kwesties gewoon het inhoudelijk beoordelen van de inhoud aan de hand van de richtlijnen, zonder daarbij acht te slaan op de bewerker. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 18 jul 2015 02:11 (CEST)
   Inderdaad, je slaat hier de nagel op de kop. Op Wikipedia worden bijdragen niet alleen beoordeeld op de inhoud van de bijdrage, maar ook op wie de bijdrage heeft geleverd. En als men die gebruiker in een slecht daglicht kan stellen haalt men automatisch ook zijn bijdrage onderuit. Akadunzio (overleg) 19 jul 2015 11:30 (CEST)
   Jullie vergeten dat een betaalde medewerker niet neutraal kan en zal schrijven. Om betaald te blijven krijgen zal de medewerker namelijk positief over de baas/opdrachtgever moeten schrijven en laakbare zaken dus onvermeld laten. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2015 13:49 (CEST)
   Kan de deze bewering hard maken? Waarom zou een medewerker van een bedrijf niet neutraal kunnen schrijven over dat bedrijf? Denk je echt dat er in enig arbeidsovereenkomst staat dat men zich niet neutraal mag opstellen over het bedrijf? Akadunzio (overleg) 19 jul 2015 13:55 (CEST)
   Ben jij dan al een artikel tegen gekomen van een huidige medewerker die eerlijk is over zijn bedrijf? Eerlijk als in het ook vermelden van minder positieve dingen? Ik niet! En elk weldenkend mens kan bedenken dat je niet het risico wilt lopen ontslagen te worden en dus ook inderdaad niks negatiefs zal vermelden over de werkgever. En als je vraagt om bronnen, nee die heb ik niet en jij evenmin. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2015 14:03 (CEST)
   Als die minder positieve dingen via de media bekend zijn, zie ik niet in waarom een medewerker die niet zou mogen vermelden. Je moet uiteraard niet gaan verwachten dat hier iemand de vuile was van zijn bedrijf gaat plaatsen. Dat zou trouwens ook niet neutraal zijn. Akadunzio (overleg) 19 jul 2015 14:12 (CEST)
   Dqfn13, het probleem met deze redenering (iemand die betaald krijgt kan niet neutraal schrijven) is dat we aan het doen van de melding niet de consequentie verbinden dat die gebruiker niet over zijn werk- of opdrachtgever mag schrijven. Het enige dat we zeggen is: als je het niet meldt wordt je geblokkeerd. De bijdragen van iemand die netjes heeft gemeld voor het doen daarvan betaald te krijgen moeten dus nog steeds inhoudelijk beoordeeld worden. In mijn optiek heeft de melding je wat dat betreft niet verder geholpen, maar u gaat ervan uit dat zo'n persoon niet neutraal kan schrijven en dat zijn bijdragen dus per definitie niet oké zijn. Als we die redenering volgen (hetgeen ik niet doe), dan hanteren we dus de facto wel het beleid dat iemand die melding van betrokkenheid heeft gedaan vervolgens niet meer over dat onderwerp mag schrijven. Is dat wat we willen? Woodcutterty|(?) 19 jul 2015 14:32 (CEST)
   @Akadunzio: een medewerker die nog altijd tevreden naar zijn of haar werk gaat zal niks negatiefs over zijn of haar werkgever gaan melden Akadunzio, want die persoon zal bij betaalde bewerkingen hier gestraft worden als de bewerkingen de baas niet bevallen... Snap je me? Dus een betaalde bewerking zal echt niet negatief zijn, tenzij het over een concurrent is.
   @ Woody: Het schrijven over een onderwerp waarbij men is betrokken wordt afgeraden, na het melden dat men betrokken is wordt het nog altijd afgeraden meer niet. Als het niet gemeld wordt voldoet men niet aan de gebruikersvoorwaarden en dan pas wordt men geblokkeerd. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2015 14:38 (CEST)
   U gaat een stuk verder dan afraden. U neemt als vaststaand aan dat iemand die betrokken is bij een onderwerp daarover niet neutraal kan schrijven en een logisch gevolg van die redenering is dat zo'n persoon volgens u niet over dat onderwerp mag schrijven (hij kan er immers toch niet neutraal over schrijven, dus zijn bijdragen kunnen onmogelijk voldoen aan WP:NPOV). Ik vraag me af hoe zich dat verhoudt tot WP:AGF. Woodcutterty|(?) 19 jul 2015 14:46 (CEST)
   Van mij mogen ze het altijd proberen hoor, ikzelf heb ook over de Koninklijke Nederlandse Munt geschreven (5-6 jaar geleden een paar kleine wijzigingen geloof ik) toen ik er werkte... heel soms kan men het dus wel, heel soms... Ik raad het mensen dus sterk af, omdat het vrijwel niet mogelijk is als mensen het niet bij kleine en controleerbare feiten houden. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2015 14:52 (CEST)
   Kijk, we zijn al van "onmogelijk" naar "vrijwel niet mogelijk" gegaan. Blijft de vraag waarom, als je ervan uitgaat dat het vrijwel onmogelijk is neutraal te schrijven over een onderwerp als je daarvoor betaald krijgt, de POV blijkbaar pas zichtbaar wordt als je weet dat de toevoeger voor de bijdrage betaald is. Of, als de POV duidelijk aanwezig is, wat het nog uitmaakt om te weten dat iemand betaald kreeg voor het toevoegen ervan. Woodcutterty|(?) 19 jul 2015 15:14 (CEST)
   Geen woorden in mijn mond leggen. Ik kreeg niet betaald voor de wijzigingen bij de KNM en kon er dus ook objectief over oordelen. Mensen die betaald krijgen voor het doen van wijzigingen over X en ook voor X werken zullen inderdaad NOOIT objectief kunnen zijn. Zij krijgen namelijk betaald om het onderwerp hier zo goed mogelijk te beschrijven, niet zo eerlijk mogelijk. Er is dus een essentieel verschil tussen werken bij X en toevallig wijzigingen doen, of betaald krijgen voor het doen van wijzigingen namens X over X. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2015 15:28 (CEST)
   Ik leg u geen woorden in de mond (ik heb het niet eens over uw bijdragen gehad), maar u veranderde het onderwerp met uw bijdrage van 14:38 van "betaald krijgen voor" in "betrokken zijn bij". Als u dat niet over een kam wilde scheren had u dat dus niet moeten doen. Om terug te keren naar het oorspronkelijke onderwerp: de gebruiksvoorwaarden gaan ervan uit dat iemand die bijdragen gaat doen waarvoor hij betaald krijgt hiervan een melding maakt. De praktijk is echter dat van iemand die niet-neutrale bijdragen blijkt te doen (het gaat dus om bijdragen waarvan al is vastgesteld dat ze niet neutraal zijn) geëist wordt dat hij aangeeft of hij hiervoor betaald krijgt. En de vraag is wat dát nog toevoegt. Op het moment dat het verzoek gedaan wordt is al geconstateerd dat de bijdragen niet aan onze uitgangspunten voldoen, en van iemand die ogenschijnlijk neutrale wijzigingen aanbrengt zal niet gevraagd worden of hij betaald krijgt (NB dat je ook betaald zou kunnen worden om een artikel over een concurrent "in balans te brengen" door daaraan minder positieve zaken toe te voegen). Woodcutterty|(?) 19 jul 2015 15:41 (CEST)
  16. FakirNL en IJzeren Jan schrijven zinnige dingen. Wel is het zo dat iemand in dienst van een bedrijf negatieve aspecten daarvan (zoals in het verleden gevoerde rechtszaken tegen het bedrijf of door derden geuite kritiek op het bedrijf, zoals het vervuilen door Shell van het milieu of het gebruikmaken van kinderarbeid door een kledingbedrijf) eerder zal weglaten, maar dat kan net zo goed gelden voor voetbalsupporters die over hun club schrijven of bewonderaars van een popgroep die over de band schrijven. ErikvanB (overleg) 19 jul 2015 15:57 (CEST) - Ik word niet betaald, wat mag blijken uit het feit dat ik na 300.000 bijdragen nog steeds niet in een luxe villa woon.
   Dat is bij historische bronnen ook zo. De geschiedenis wordt meestal herschreven door de overwinnaar. En wetenschappers durven al eens experimenten, die niet in hun kraam passen, weg te laten. Alles wat hier beschreven wordt is niet volledig neutraal.
   Ook wordt iedereen wel door iemand betaald om te leven en daardoor in de vrije tijd 300.000 bijdrages te kunnen leveren of andere ontspannende dingen te doen. Als je in die vrije tijd had gewerkt had je misschien een luxe villa bijeengespaard. Akadunzio (overleg) 20 jul 2015 13:21 (CEST)
   Het zal ongetwijfeld zo zijn dat iemand die positief tegenover een bepaald onderwerp staat, de negatieve aspecten eerder buiten beschouwing zal laten dan de positieve. Dat geldt zowel voor mensen die betaalde bijdragen doen ten behoeve van een of ander bedrijf als ook voor mensen die schrijven over een film die ze mooi vinden of een politicus die ze goed vinden. Het is natuurlijk onzin dat je bij het schrijven van een artikel per se negatieve en/of positieve aspecten zou moeten belichten. Een artikel behoort zich in eerste instantie gewoon op de feiten te richten en POV-pushing wordt pas een probleem wanneer iemand zich gaat verzetten tegen het vermelden van negatieve of juist positieve info. En dat zijn allemaal zaken waarin prima wordt voorzien door de regels omtrent verifieerbaarheid en origineel onderzoek.
   Mij is nog steeds niet duidelijk waarom het enige meerwaarde zou hebben daarbij onderscheid te maken tussen betaalde en niet-betaalde bijdragen. Hoe vaak komt het hier op NL nou helemaal voor dat een PR-bureau in opdracht artikelen aanmaakt? En hoe vaak komt het voor dat iemand aantoonbaar handelt in opdracht van zijn werkgever? En wat schieten we er nou helemaal mee op wanneer we weten wie iemands werkgever is? Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 22 jul 2015 18:44 (CEST)
  17. Wat de vragen van Woodcuttery betreft, ik denk dat het goed is dat de Nederlandstalige Wikipedia een eigen regeling hiervoor krijgt. En nee, wat mij betreft hoeft die niet zo ver te gaan als Commons gaat.
   Niet iedere bijdrage die een medewerker van een E bedrijf doet, is een verslechtering van de encyclopedie. Ik heb (ook recent) terugdraaiingen gezien, waarbij de in de jaarstukken opgenomen omzet en medewerkersaantallen teruggedraaid worden, louter omdat die gedaan werden vanaf een aan dat bedrijf gekoppeld IP en daarna nog eens door de medewerker die wel zo vriendelijk was om zich met een herkenbare eigennaam als bewerker aan te melden. Wikipedia wordt er niet slechter van als dergelijke zaken bijgewerkt worden. Ook sommige andere zaken zal een van een bedrijf afkomstige medewerker eerder doen.
   Formeel ben ik ook in overtreding, ik doe geen bewerkingen over mijn werkgever, maar heb wel eens iets veranderd op de pagina van een (voormalige) sportvereniging, van een plaats waar ik gewoond heb,... Van die sportvereniging heb ik ook plezier gehad, ik woon niet met tegenzin in de plaatsen waar ik woon of gewoond heb. Dat zal (bijna) iedereen doen, want dingen die dichterbij zijn, hebben vaak eerder je interesse.
   Het zonder meer handhaven van de huidige door WMF opgedrongen regel, betekent dat iedereen zijn Gebruikerspagina moet vullen met zijn complete curriculum vitae. Lijkt mij niet wenselijk, onder meer in het kader van de Wbp.
   Als iemand betrokken is bij een bedrijfje dat over andere zaken dan het eigen bedrijf (in opdracht en/of tegen enige vergoeding) publiceert, dan mag worden geëist dat dat bekend wordt gemaakt. Wat mij betreft is het verder vooral belangrijk dat zaken verifieerbaar zijn, dus liefst dat er externe of redelijk betrouwbare bronnen zijn. Een jaarverslag dat door een accountant beoordeeld is, mag volgens mij wel gebruikt worden voor omzet en personeelsaantallen. Samengevat, ja graag een eigen regeling, maar ergens er tussenin. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 6 aug 2015 22:29 (CEST)
  18. We hadden laatst een medewerkster van een onderwijsinstelling die een lijst van collegae opnam in het artikel over het bewuste bedrijf. De Wikipediaan die daar, m.i. terecht (POV), beargumenteerd bezwaar tegen aantekende , kreeg vervolgens de wind van voren. Ze heeft uitgezocht - dat was niet zo moeilijk, iedereen kon dat doen met simpel googeten - wat haar functie is bij die universiteit en daaruit zou men kunnen vermoeden dat ze uit de gewraakte bewerkingen voordeel kan hebben behaald. Of dat werkelijk zo is, weten we natuurlijk niet, maar beter een verdenking om anderen in soortgelijke posities bij welk bedrijf dan ook, dan dit soort zaken op hun beloop laten en niets doen. Eigen regels gestoeld op onze eigen wetgeving (niet die van een van de verenigde (of andere) staten -, zijn broodnodig.  Klaas `Z4␟` V:  28 aug 2015 09:06 (CEST)
  19. Wat mij part zijn er twee extremen en alles ertussenin waar ik mee akkoord zou kunnen gaan. Of we gaan net zo ver als Commons of we maken een stukje beleid waarin we expliciet afspreken dat we de handhaving van dit stukje van de TOU aan de WMF overlaten. We hebben genoeg andere richtlijnen op basis waarvan we handige marketingharries eruit kunnen gooien waarbij we niet gaan zitten zoeken op linkedin of iemand misschien wel een connectie heeft met het bedrijf. Die sectie in de TOU is geschreven om de echte rotzakken zoals wiki-PR te kunnen bestrijden. Niet als shortcut om mensen die over het bedrijf waarvoor ze werken schrijven te wippen. Voor de duidelijkheid, ik ben tegen betaalde bijdragen maar we moeten een ander systeem hebben waarbij we niet allemaal privé-informatie over iemand op hoeven te zoeken voordat we besluiten of we kunnen/mogen blokkeren. Daarnaast blijft het lastig te bewijzen. Maar ehhh, als ik nou voor mijn studie een dealtje maak dat ik Wikipedia bewerken als mijn keuzeactiviteit mag afvinken? (Denkbeeldig voorbeeld mensen!) Als je heel rigide leest zou ik dat moeten gaan vermelden terwijl dat eigenlijk helemaal geen negatieve invloed heeft op de encyclopedie. Die lemma's komen er toch wel. Misschien wat off topic, de gemeenschap heeft vanzelfsprekend wel een belangrijke rol bij het handhaven van de gebruikersvoorwaarde. Natuur12 (overleg) 9 sep 2015 01:52 (CEST)
  20. Tegen Tegen. Althans, zoals het er nu staat. Dat komt mede omdat het begrip neutraliteit overschat wordt en bovendien vaag blijft. Vervolgens is het de vraag waar de opgelegde transparantie op moet houden. Ook opleiding en levensbeschouwing kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op wat en hoe iemand schrijft. Er valt iets voor te zeggen om die achtergrond openbaar te maken, maar hoe controleer je dat, en wat dan? Die informatie kan ook andere gebruikers aanzetten tot minder objectieve controle van de gebruikersbijdragen door te argwanend te gaan interpreteren. Tot slot is het op zich niet gegarandeerd dat betaling leidt tot een erg gekleurde tekst. Al met al lijkt het voorstel me in beginsel niet slecht, maar je veroorzaakt er denk ik verwarring mee. Misschien is het handiger om enerzijds voor alle bijdragen in artikelen consequent een bron te eisen, en anderzijds de tekst over Wikipedia's neutraliteit verder uit te werken. Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 16 sep 2015 08:23 (CEST)

  Conclusie[bewerken]

  Er is iets meer dan drie maanden de tijd gegeven commentaar te leveren op de vraag of de Nederlandstalige Wikipedia een alternative paid contribution disclosure policy zou moeten aannemen. Zeven gebruikers hebben expliciet aangegeven tegen het aannemen van zo'n alternative disclosure policy te zijn en zijn van mening dat gebruikers die betaald worden voor het doen van hun bijdragen open kaart moeten spelen. Vier gebruikers hebben daarentegen aangegeven het bestaande beleid naïef of onwerkbaar te vinden en zijn van mening dat zo'n alternative disclosure policy op z'n plaats is, en een aantal andere gebruikers uit ten minste twijfels over de werkbaarheid van het bestaande beleid (of maakt het niet zoveel uit). Verschil van mening bestaat in die groep wel over hoe ver zo'n alternative disclosure policy zou moeten gaan. Uit een paar overige reacties kan ik niet duidelijk een standpunt opmaken.

  Een uitslag als deze leent zich in principe voor een vervolgpeiling, waarbij uiteraard ook behoud van de status quo een optie zou zijn. Echter, het probleem dat in het oorspronkelijke verzoek werd aangekaart lijkt ondertussen niet of nauwelijks meer te spelen. Mij is althans nog maar van één moderator bekend dat hij/zij actief gebruikers op deze gebruikersvoorwaarden wijst, zij het sjabloonmatig, en blokkades die sindsdien op basis van de gebruikersvoorwaarden zijn opgelegd (of ophef daarover) kan ik mij niet heugen. Ik acht het daarom niet opportuun deze discussie levend te houden middels eventuele vervolgpeilingen en/of -stemmingen en zal die dan ook niet opzetten.

  Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen commentaar te leveren. Mocht iemand het oneens zijn met deze conclusie staat het diegene natuurlijk volledig vrij toch vervolgstappen te ondernemen. Groet, Woodcutterty|(?) 31 okt 2015 17:10 (CET)

  Afgeronde verzoeken[bewerken]