Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie WP:VOC
Zie WP:RFC

Op deze pagina kunnen Wikipedia-gebruikers verzoeken plaatsen om commentaar van de gemeenschap over langslepende conflicten of lastige problemen aangaande het gedrag van gebruikers, teneinde een oplossing ervoor te vinden.

  • Maak alleen van deze pagina gebruik als het conflict of probleem niet onderling kan worden opgelost.
  • Voorzie uw verzoek indien mogelijk van diffs en interne links, zodat eventuele commentators zich eenvoudig kunnen inlezen. Het indienen van ongegronde of niet van werkelijk bewijs voorziene verzoeken voor commentaren betreffende gebruikers is een misbruik van het verzoekproces.
  • Stel de betrokkenen van uw verzoek op de hoogte, zodat zij evt. een reactie hunnerzijds kunnen geven.

Zie ook:

Lopende verzoeken[bewerken]

Titelstrijd lemma Lesbianisme/Lesbische seksualiteit[bewerken]

Op 30 augustus 2016 werd voorgesteld door Alice2Alice om het artikel Lesbische vrouw te hernoemen naar Lesbianisme, Daarop kwamen in korte tijd twee reacties, Paul2 vind aanpassing van de titel okee maar "Lesbianisme is een niet zo vaak gebruikt woord", Ecritures gaat naar mijn indruk ook niet heel enthousiast akkoord "Ik vind ' Lesbische vrouw' sowieso minder geslaagd dan ' Lesbienne'" (lees de rest van hun mening in hun eigen woorden op de betreffende overlegpagina). Binnen 48 uur was de titelwijziging een feit. Hierna begon een uitgebreid overleg waarin Alice2Alice naar mijn idee alleen staat in het vasthouden aan die haastig en zonder consensus gekozen titel. Ik heb de zaak voorgelegd aan TaalUnieversum/Onze Taal en in de reactie, gekopieerd naar de 0verlegpagina meen ik te lezen dat zij op z'n zachtst gezegd aardig op een lijn zitten met mij. Omdat er inmiddels z'n 3 maanden verder niemand op reageerde, achtte ik het vandaag wel redelijk om de titel aan te passen naar de meest genoemde suggestie "Lesbische seksualiteit". Dit werd binnen 2 minuten door Alice2Alice teruggedraaid wegens "geen consensus". Tja, dan breekt mijn klomp, zij wijzigt de titel zonder consensus, ze reageert niet meer in overleg nadat IMHO al haar argumenten weerlegd zijn en dan zou nu de door haar zonder consensus ingevoerde titel heilig zijn en al het overleg en taaladvies niet meetellen omdat zij consensus over een zorgvuldig gekozen titel in d'r eentje blokkeert? Zo krijgt consensus een heel aparte invulling. Hoe nu verder zonder een edit war en met zo min mogelijk sfeerbederf? Maggy (overleg) 9 dec 2016 14:34 (CET)

Het lijkt mij verstandig om een peiling te doen waarin een aantal constructieve voorstellen genoemd worden waaruit men kan kiezen. Het liefst georganiseerd door een persoon die zelf niet betrokken is geweest bij de discussie. Dit kan op de overlegpagina zelf plaatsvinden. Alice2Alice (overleg) 19 dec 2016 16:08 (CET)
Zo'n peiling kan een goed idee zijn, maar wellicht het beste juist georganiseerd door twee mensen uit de kampen hierboven, ervanuitgaande dat zij zich jegens elkaar verder op een correcte wijze gedragen en bereid zijn de uitkomst over te nemen. Lymantria overleg 23 dec 2016 09:14 (CET)
Begin die peiling maar, het lijkt mij dat er na 3 maanden echt geen einde aan de discussie gaat komen omdat er blijkbaar niet geluisterd wordt naar elkanders argumenten. Dqfn13 (overleg) 25 dec 2016 15:30 (CET)
De oorspronkelijke titel veranderen is BTNI geweest. Niets mis met 'lesbische vrouw' alhoewel ik 'lesbienne' mooier vind. Er bestaan toch geen 'lesbische mannen'?  Klaas `Z4␟` V:  31 dec 2016 12:42 (CET)
Is "Vrouwenliefde" een alternatief, of is dat te ouderwets? FNAS (overleg) 12 jan 2017 10:35 (CET)
Dan zou ik er in analogie met "herenliefde" liever "damesliefde" van maken.  Klaas `Z4␟` V:  12 jan 2017 13:47 (CET)
Lesbianisme vind ik echt niets, nooit eerder gelezen (zover ik herinner) 'lesbienne' lijkt mij beter of in dit geval dus 'lesbische seksualiteit. Volgens mij was dat de eerder titel dus was het wijzigen naar de huidige titel btni en dus zonder consensus. - Richard KiWi Overleg 16 jan 2017 14:23 (CET)
Nog nooit van lesbianisme gehoord. Maar voordat ieder hier zijn persoonlijke voorkeur gaat geven, wat doen de bronnen? Vinvlugt (overleg) 16 jan 2017 14:24 (CET)
De discussie - met argumenten over en weer - kan nagelezen worden op Overleg:Lesbianisme. Er is inmiddels ook op twee plaatsen een rode link Politiek lesbianisme toegevoegd. Alice2Alice (overleg) 16 jan 2017 15:23 (CET)

Weghalen van info uit onder meer biografische artikelen door Zwitser123[bewerken]

gebruiker:Zwitser123 heeft de omstreden gewoonte om in artikelen geheel naar eigen inzicht informatie weg te halen. In sommige gevallen heeft hij daarmee ook wel een punt, maar heel vaak gaat het om info die geen bron heeft maar waarvoor bronnen zo te vinden zijn. Vaak ook interpreteert hij Wikipedia:Biografieën van levende personen op een uiterst strikte manier die totaal geen speelruimte geeft. Zie hierover bijv.:

Wanneer Zwitser123 hierover op zijn OP wordt aangesproken reageert hij nauwelijks en toont vrijwel geen bereidheid om naar een compromis toe te werken. In sommige gevallen reageert hij zelfs aanvallend op zijn discussiepartner.

Recentelijk zijn er op Zwitsers OP enkele typerende gevallen kort na elkaar geweest. Zie:

Verder is Zwitser123 duidelijk op een nogal persoonlijke manier betrokken bij kwesties als de huidige vluchtelingenproblematiek. Op zich heel begrijpelijk, maar hij lijkt niet of onvoldoende in staat om hiervan afstand te nemen bij het bewerken van artikelen die hiermee op een bepaalde manier te maken hebben, met als gevolg dat informatie die gewoon verifieerbaar is door hem soms zonder enig overleg oid wordt weggehaald. Zie bijv. Overleg gebruiker:Zwitser123#Jungle van Calais en eerdere discussie zoals Overleg:Europese vluchtelingencrisis#Versie 16.3.16 met twijfel, Overleg:Europese vluchtelingencrisis#Uitzetting ophanden zijnde e.d., ofwel: artikel graag actueel houden en de paar kopjes hier meteen onder, Overleg:Aanrandingen op oudejaarsavond 2015#verdachten (een discussie waar ook gebruiker:DonSwami bij betrokken was).

De hier gegeven links zijn uitsluitend gevallen van het afgelopen jaar. Bekijk bijv. ook de hele rest van Zwitsers OP. Het lijkt me zeker de moeite waard om eens precies na te gaan op welke artikelen de laatste jaren door Zwitser123 informatie is verwijderd. (Het ging me nogal ver om hiervoor meteen een pagina als Wikipedia:Edits bewaken te gebruiken.)

P.S. Overigens is het volgende geval ook nog heel typisch. Zwitser123 verwijdert dus soms geheel eigenmachtig passages wegens bronloosheid (terwijl de bronnen dus niet zelden met een kleine zoektocht op Google te vinden zijn), maar toen ik hem hier een keer zelf verzocht om een toevoeging die hij had gedaan alsnog van bronnen te voorzien, reageerde hij geheel ontwijkend en beschuldigde mij zelfs van WP:Punt (omdat ik om bronnen vraag???? Blijkbaar gelden voor anderen dan Zwitser123 zelf ineens heel andere maatstaven wat betreft dit soort zaken?) Uiteindelijk gaf een IP-er alsnog de onderbouwende bron, maar Zwitser123 had dit natuurlijk als toevoeger zelf behoren te doen, zeker aangezien er uitdrukkelijk om verzocht werd.

De Wikischim (overleg) 21 nov 2016 11:19 (CET)

Het moge de oplettende lezer duidelijk zijn, dat wikischim een probleem met mij heeft. Laat ieder het zijne/hare denken. Ik heb niet de tijd een wikischim dossier op te stellen ter lering ende vermaak. Volstaat een verwijzing naar oude en lopende zaken bij de arbcom. Bij het nalezen van bovengenoemde discussies moge het opvallen hoe wikischim elke "discussie" laat vallen als het om inhoudelijke vragen gaat. Zwitser123 (overleg) 21 nov 2016 14:13 (CET)
Hoe dan ook volstaat het niet om iemand te betichten van wp:punt als er wordt verzocht om een bron (terwijl je zelf vaak zaken weghaalt waar geen bron bij staat). Behoorlijk arrogant.
Wikischim maakt de fout om te verwachten dat iemand die iets constateert ook maar voor een oplossing moet zorgen. Dat is natuurlijk ook niet zo. Nietanoniem (overleg) 21 nov 2016 19:47 (CET)
Ik heb nooit gezegd dat Zwitser123 alles zelf maar moest oplossen wat hij zag of meende te zien. Ik heb, eerst op Overleg:Europese vluchtelingencrisis, enkel (nou goed, hoofdzakelijk) geprotesteerd tegen zijn werkwijze die m.i. overwegend schade toebracht aan de inhoud. Vervolgens viel me op dat hij ook op andere artikelen zo te werk ging. De Wikischim (overleg) 21 nov 2016 20:11 (CET)
Zwitser123 is geen alleenstaand geval. Er zijn op Wikipedia meerdere activisten actief die informatie kleuren vanuit een bepaalde hoek en ook weghalen wat daarin niet past. Uiteraard is dit verderfelijk. Je wilt dat vrijwilligers aan Wikipedia meewerken om er een geheel van zo objectief mogelijk en onderbouwde kennisbijdrage aan te leveren, niet om wat sloganeske taal toe te voegen, maar dat zal wel utopisch zijn om uit te gaan van de goede wil van alle vrijwilligers. Misschien moet hier, en bij soortgelijke anderen een soort label gebruikt worden waarbij alle andere medewerkers gewaarschuwd worden dat deze persoon geïdentificeerd is als een POV-spuwer die Wikipedia misbruikt voor activisme en politiek. 2A02:1811:426:A00:BC4B:2D99:D043:AC0C 23 nov 2016 12:46 (CET)
Intussen zijn er daardoor dus wel een aantal artikelen (mijn POV) beschadigd, zie ook m.n. de laatste paar kopjes op Zwitsers OP. Het gaat me dan ook vooral om dit laatste (zie ook Sylvana Simons, Sheryl Crow en Tanja Dexters). Zwitser123 maakt het hierboven min of meer persoonlijk naar mij toe (lekker makkelijk, over de inhoud gaat het dan immers niet meer), maar dat zal me eerlijk gezegd een zorg zijn. De Wikischim (overleg) 23 nov 2016 14:03 (CET)
Het gaat hier blijkbaar over informatie van het type "achterklap": zie bv. dit voorbeeld. Als we dat soort informatie toestaan kunnen we het idee een encyclopedie te zijn n.m.m. wel opdoeken. Maar het tegengestelde lijkt het geval: we hebben een richtlijn die suggereert dat we juist strenger zouden zijn bij levende personen.
Het lijkt me daarom zinvoller de discussie over de richtlijn te voeren i.p.v. te beperken tot de bijdragen van een enkele gebruiker. Woudloper overleg 23 nov 2016 15:59 (CET)
Dat mag van mij ook (graag zelfs), maar dat maakt deze discussie nog niet meteen overbodig. De Wikischim (overleg) 23 nov 2016 16:00 (CET)
De laatste voorbeelden zijn inderdaad twijfelachtiger van aard. Ik zag wat er onder meer in de Jungle van Calais gewijzigd werd en hoe dat dan 'gemotiveerd' werd en dat was van groter belang en gevaarlijker impact. 2A02:1811:426:A00:BC4B:2D99:D043:AC0C 23 nov 2016 19:44 (CET)
Beste De Wikischim, ik heb nog geen tijd gehad om alle discussies door te lezen, maar kun je alvast aangeven of je bijval krijgt in die discussies? Dat zou een teken moeten zijn dat je een punt heb, voorlopig komt het over alsof je enigszins alleen staat (maar ik laat me graag overtuigen). Vinvlugt (overleg) 24 nov 2016 08:23 (CET)
Eh, u antwoordt dit op mijn toevoeging, en ik teken dus duidelijk niet als De Wikischim. Hij of zij heeft dus een persoon (mezelf) die vindt dat in sommige van de gemelde lemma's er wel een probleem is geweest, en dat Zwitser123 door zijn reacties in overleg ook duidelijk aangeeft een activistisch parkoers te volgen ... Woudloper anderzijds heeft ook de laatste toegevoegde voorbeelden bekeken, en vindt daar de correcties van Zwitser123 correct, waar ik ook kan inkomen. Ik weet niet of Woudloper ook naar de eerste voorbeelden heeft gekeken. Ik heb dat gesuggereerd door in reactie op zijn punt te verwijzen naar die eerste items. Er zijn vooral tot heden weinig reacties. 2A02:1811:426:A00:BC4B:2D99:D043:AC0C 24 nov 2016 09:23 (CET)
@Vinvlugt: je vraagt hier althans voor een deel naar de bekende weg, op Overleg:Europese vluchtelingencrisis heb je toen immers zelf ook enkele opmerkingen geplaatst en je bent ook een van de kopjes begonnen. Maar goed: ik kreeg op die OP duidelijke bijval van in ieder geval gebruiker:Smiley.toerist, gebruiker:Robyvd en later Reinardus, een nieuwe bijdrager (blijkens diens edits in het artikel zelf). In de overige gevallen die ik hier noem gaat het steeds om bijdragen van andere gebruikers dan ondergetekende die door Zwitser123 werden gerevert, dus daarop is je vraag sowieso niet van toepassing. De Wikischim (overleg) 24 nov 2016 13:19 (CET)
P.S. Ik heb je er trouwens in het verleden ook al herhaaldelijk aan herinnerd dat de juiste volgorde altijd is: eerst je helemaal inlezen en dan vragen stellen, en dus niet andersom. De Wikischim (overleg) 24 nov 2016 13:23 (CET)
Beste De Wikischim, ik vraag naar de bekende weg, en moet me, op jouw eerdere herinnering, me eerst helemaal inlezen voordat ik een vraag mag stellen. Je zoekt het maar lekker uit. Veel succes met alle mensen die jou wél een fijne collega vinden, ik kan ze denk ik op de vingers van één hand tellen. Groet, Vinvlugt (overleg) 24 nov 2016 14:21 (CET)
Ik vraag je enkel om gewoon eerst je huiswerk te doen voordat je op plekken als hier met commentaar komt. De Wikischim (overleg) 24 nov 2016 14:26 (CET)
Huiswerk? Is dat iets wat ik op school moest doen? Vinvlugt (overleg) 24 nov 2016 15:24 (CET)

Weer een nieuw voorbeeld[bewerken]

Overleg gebruiker:Zwitser123#Anna Belknap. Voor de volledigheid, op andere wiki's zoals EN-WP is er geen enkel probleem mee dat o.a. de naam van Eric Siegel wordt genoemd. De Wikischim (overleg) 24 nov 2016 14:26 (CET)

Binnen het uur volg jij mijn wijzigingen? Dat is niet meer helemaal normaal. Jammer dat je nog steeds niet de tijd gevonden hebt om me op al die overlegpagina's die je zo nauwgezet volgt, uit te leggen hoe WP:BLP volgens jou dan wel bedoeld is. In het bijzonder zinsnedes als Onverbiddelijke strengheid is geboden en Ongefundeerde of slecht onderbouwde informatie over levende personen (negatief of positief) hoort onmiddellijk en zonder discussie verwijderd te worden, maar ik heb die vraag met meer detail al vaak genoeg herhaald. Zwitser123 (overleg) 24 nov 2016 14:42 (CET)
Ik zal proberen op deze vraag over WP:BLP binnenkort alsnog in te gaan, al heb ik dat eigenlijk eerder al gedaan op jouw OP. De Wikischim (overleg) 24 nov 2016 14:44 (CET)
Zie bijv. ook Overleg gebruiker:Zwitser123#Frieda Jahnke, waar Zwitser123 vrijwel geen enkele bijval kreeg. Elders op Zwitsers OP (zie ook de links hierboven) blijkt dat Zwitser123 de betreffende tekst op WP:BLP er steeds opnieuw bij sleept, waardoor elke verdere discussie hierover bij voorbaat onmogelijk wordt. De Wikischim (overleg) 24 nov 2016 14:53 (CET)
Je logica laat te wensen over: zonder WP:BLP zou ik geen bezwaar maken tegen b.v. het noemen van namen van kinderen van E-personen. Als men mij vraagt waarom ik bezwaar maak, wijs ik op WP:BLP, hoe kan het ook anders. Ik heb je al eerder op je systematische bias gewezen - van de honderden keren dat ik WP:BLP toepaste, zijn 10-20 op mijn OP beland. Daarvan zijn slechst enkele zonder wederzijds begrip gebleven. In die gevallen heb ik gewezen op de mogelijkheid WP:BLP formeel ter discussie te stellen.
Je kent ook de discussie over de relevantie van de burgerlijke staat en relaties Wikipedia:Verzoekpagina_om_commentaar/Burgerlijke_staat die hier gevoerd werd op instigatie van netraamM en mij. Daar werd WP:BLP en de noodzaak van goede bronnen hoog gehouden en werden kappersbladen en -katerns door een deel van de aanwezigen als niet bruikbaar beoordeeld. Evenzo werden (door een kleiner deel) kranteartikelen zeer kritisch gezien als basis voor artikelen. Niemand kon de vraag beantwoorden, waarom juist bij vrouwen het liefdes- en gezinsleven zo belangrijk zou zijn voor wikipedia.
En nee, je hebt, meen ik, nog nooit jouw lezing van WP:BLP toegelicht anders dan "ik vind" en "water bij de wijn doen".
Deze discussie hier is wat mij betreft daarmee afgesloten. Zwitser123 (overleg) 24 nov 2016 15:18 (CET)
Verzoek om duidelijke diffs. Op deze manier is nauwelijks te zien wat nu precies het probleem is. The Banner Overleg 24 nov 2016 18:54 (CET)
Die zijn op zich vrij eenvoudig terug te vinden, bijv. in de bewerkingsgeschiedenissen van de artikelen in kwestie. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 14:06 (CET)
Het is logisch dat diffs daar te vinden zijn, we lopen immers allemaal al een tijdje mee voordat we op deze pagina komen. Maar is het nu echt te veel gevraagd om met concrete voorbeelden te komen als men een beschuldiging uit? Als ik het me goed herinner, bent u normaal nogal van de uitgebreide dossiers, dus moet het een kleine moeite zijn om hier met concrete wijzigingen te komen die uw uitspraken onderbouwen. Iooryz (overleg) 25 nov 2016 15:04 (CET)
Zoiets neemt hoe dan ook enige tijd in beslag. Verder heeft dit verzoek op zich geen acute haast, de meeste verzoeken op deze pagina blijven immers maandenlang staan. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 15:06 (CET)
O nee vriend, zo zijn we niet getrouwd. Jij komt hier met sterke beschuldigingen aan mijn adres, en als je nu niet als de wiedeweerga man en paard noemt komt dit op de lijst van "werksfeer verstoringen" bij de lopende arbcom-zaak tegen jou. Je hebt nog 24 uur. Zwitser123 (overleg) 25 nov 2016 15:58 (CET)
Je denkt zeker dat ik me door jou een beetje onder druk laat zetten, "vriend"? Man en paard heb ik hierboven allang genoemd, lees alles nog maar eens door. Jij bent verder als eerste begonnen met op een aantal artikelen compromisloos je eigen visie erdoorheen te drukken, en bent daarmee ook doorgegaan nadat je er door verschillende medegebruikers op was aangesproken. Dat je dan nu met de gebakken peren zit heb je aan jezelf te wijten. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 16:15 (CET)

Op verzoek: enkele difflinks als voorbeeld[bewerken]

Nou OK, omdat ik zo toeschietelijk ben zal ik bij een van de voorbeelden hierboven ook de difflinks geven. Zie eerst [1] en vervolgens (gisteren) [2]. (In feite een "vertraagde" bewerkingsoorlog.) Ik zou zo ook alle genoemde overige voorbeelden met difflinks kunnen toelichten, maar daar heb ik nu geen zin in. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 16:25 (CET)
Tweede difflink, eveneens van gisteren (het wordt me wel makkelijk gemaakt), [3]. Aangezien de naam van de broer ook gewoon op EN-WP staat en het dus blijkbaar geen enkel probleem is dat die naam daar wordt genoemd, is het nogal merkwaardig die naam hier ineens te willen censureren. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 16:33 (CET)
Dan het meest sprekende voorbeeld wat ik voor nu kan vinden: deze revert door Zwitser123 op Sylvana Simons. En nee, hier betrof het echt niet alleen maar "privé-informatie" (voor zover je het überhaupt al zo kunt noemen bij een dermate bekend persoon), maar ook gewoon zakelijke info over haar studie aan de Amsterdamse Theaterschool, haar vroege carrière (bij o.a. De Mol), die om vooralsnog duistere redenen van Zwitser123 niet vermeld mag worden. Tot op heden staat die info nu dus niet in het artikel. Merk tevens op dat de gebruiker die dit toevoegde, hiermee pas zijn allereerste (en meteen zo'n beetje de laatste) bijdrage deed. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 17:24 (CET)
Zie ook deze opmerking van gebruiker:Vdkdaan: [...]er zijn bronnen genoeg over het feit. Het stond meermaals in alle nationale kranten van België. Door zijn werkwijze en opstelling wekt Zwitser123 de indruk dat dit soort argumenten aan hem niet zijn besteed. In diverse discussies heeft Zwitser123 het over (het ontbreken van) samenwerking. Prima argument natuurlijk, maar daarbij hoort ook: zelf het goede voorbeeld geven. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 17:54 (CET)
Ik begrijp echt je probleem niet. De Simons wijziging was voorzien van de bewerkingsamenvatting rv - relevantie? WP:BLP. Dus enerzijds privacy (te weten onfundeerde beweringen over haar familierelaties, over motivatie voor carrière keuzes e.d.), anderzijds een vraag naar een onderbouwing van de relevantie (die niet werd beantwoord, maar voel je vrij...), wat is daaraan verkeerd? Als je de diff over Sien Eggers op mijn OP verderleest (zie Overleg_gebruiker:Zwitser123#Sien_Eggers) zie je dat vdkdaan gepikeerd reageert, maar in het midden laat of de feiten E zijn. In elk geval had de beschuldiging over Eggers geen bronnen zoals wp:blp expliciet verlangt. De bewering is nadien ook door niemand teruggeplaatst. Wat vind je dat hier had moeten gebeuren en waarom heb je het niet zelf verbeterd?
Bij Belknap gaat het om een, volgens eigen zeggen wat onervaren, gebruiker die WP:PVD niet kende en namen van NE familieleden terugzette (1x) Wat dat met een bwo van doen heeft is me een raadsel en P.oudhoff en ik hadden geen meningsverschil, integendeel. Zwitser123 (overleg) 25 nov 2016 22:55 (CET)
Door enkel relevantie als verwijderreden op te geven (waarmee je neem ik aan bedoelt dat die relevantie er niet is), presenteer je dit als vaststaand feit terwijl het in de meeste gevallen een subjectief criterium is. Je bent zo dus ontzettend kort door de bocht en laat geen enkele ruimte voor eventuele tussenwegen. Het valt me speciaal op omdat ik deze manier van bewerken hier al vaker heb gezien, bij andere collega's. Ik zeg verder ook niet dat er helemaal nooit iets voor jouw verwijderingen te zeggen valt, maar het is juist met name belangrijk om ook compromissen te kunnen sluiten. Ik reageer later eventueel nog wel uitgebreider, voor nu dit. De Wikischim (overleg) 25 nov 2016 23:10 (CET)
Ik vind je verhaal en de daarbij horende onderbouwing niet overtuigend. Je geeft aan dat Zwitser123 de Wikipedia:Biografieën van levende personen richtlijn op een strikte manier interpreteert. Dat vindt ik ook maar dat is juist de bedoeling. Het staat zelfs letterlijk in de genoemde richtlijn: "voor levende personen moet dit zeer strikt worden nageleefd." . Het maakt niet uit dat "bronnen zo te vinden zijn". Dit staat namelijk ook vermeld in de richtlijn, zelfs in dezelfde zin: "Voor heel Wikipedia geldt dat de bewijslast wat betreft juistheid ligt bij diegene die de bijdrage levert".
Strikt betekent nauwgezet opvolgen, dat betekent dus bijna letterlijk "geen speelruimte" en daarom ook dat consensus geen legitieme reden kan zijn voor een uitzondering. Je argument dat de informatie wel te vinden is op andere Wikipediapagina's is ook geen valide reden.
Maar je laat wel zien dat er ruimte is voor Zwitser123 om zijn edits te verbeteren. Beide hebben jullie de bedoeling om artikelen te verbeteren maar er is geen instemming over hoe dat moet. Zwitser123 wil met de reverts zorgen voor zo veel mogelijk betrouwbare informatie. Dit kan voor sommige editors ervaren worden als "tegenwerken" (,toch?). In veel gevallen heeft hij met zijn reverts wel een punt, maar soms lukt het blijkbaar niet om dit punt over te brengen. Kan gebeuren lijkt me, verdere toelichting vragen kan altijd nog. Zwitser123 kan proberen iets explicieter toe te lichten op welke manier een beleid van toepassing is. Aan de andere kant moet je het als gebruiker niet persoonlijk opvatten of persoonlijk maken als iemand je edit revert, en er van uitgaan dat de ander dit met een goede intentie doet.
-VeniVidiVicipedia (overleg) 28 nov 2016 11:45 (CET)
Nieuw voorbeeld van vandaag: [4] en mijn reactie hier. Wat is de mening hierover van anderen? De Wikischim (overleg) 30 nov 2016 19:23 (CET)
Mijn mening is dat Zwitser gelijk heeft met deze wijziging. Verder zou ik de Wikischim willen adviseren een keer op te houden met zijn zuigende gedrag. Het is bijzonder irritant om hier te blijven doorzeuren over iets waar kennelijk geen medestanders voor zijn te vinden. De gemeenschap heeft schoon genoeg van dit gedrag (mijn interpretatie). De wikischim mag blij zijn dat zijn aanwezigheid nog getolereerd wordt op deze encyclopedie en dat er nog geen aanvullende arbcommaatregel is uitgevaardigd. Saschaporsche (overleg) 2 dec 2016 09:30 (CET)
DW's gedrag - voor daar sprake van is (de meesten zouden het wangedrag noemen) - is voor velen de aanleiding geweest dit project definitief te verlaten. Ik heb in mijn vijftigjarig leven nooit eerder een "collega" ontmoet wiens enige werkelijke talent schijnt te zijn: het zuigen van zoveel mogelijk bloed onder zoveel mogelijk nagels. Ik geloof dat ik ongeveer 3500 lemmata heb geschreven, en DW ongeveer 120. Niettemin meent deze figuur dat hij Godgegeven rechten heeft om mensen die werkelijk bijdragen aan dit project voor de voeten lopen en te beledigen, te ergeren en misselijk te maken. Zijn inmiddels al eindeloos durende scheldpartijen tegen een meesterlijk collega als Marrakech spreken boekdelen; boekdelen die inderdaad zouden moeten leiden tot een OT-blok. Het is wel mooi geweest, zo langzamerhand. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door RJB (overleg · bijdragen) 10 dec 2016 14:58 (CET)
Dit stokend "commentaar" door "vertrokken" medewerkers wordt absoluut niet op prijs gesteld Hans Erren (overleg) 29 dec 2016 18:52 (CET)
Tja, waar en wanneer ik me klaarblijkelijk heb bezondigd aan "eindeloos durende scheldpartijen " tegenover o.a. Marrakech zou ik zo met de beste wil van de wereld niet weten. En het aantal artikelen dat ik hier in totaal ben gestart (dat staat dus geheel los van artikelen die ik in de loop der tijd heb aangevuld e.d.) loopt weliswaar niet in de duizenden, maar is alles bij elkaar echt wel wat hoger dan 120. Maar ach, never mind. Deze casus is inmiddels weer gesloten, zie ook Zwitsers OP. De Wikischim (overleg) 29 dec 2016 19:19 (CET)
Nou ja, in elk geval niet door gewaardeerd collega Hans Erren. Ik weet niet waar en wanneer die het recht heeft verworven om voor de hele gemeenschap te spreken, maar hij spreekt in geen geval namens mij. WIKIKLAAS overleg 9 jan 2017 01:11 (CET)

Eerst onderling overleg[bewerken]

Bovenaan staat Maak alleen van deze pagina gebruik als het conflict of probleem niet onderling kan worden opgelost Hier krijgt Zwitser123 de roetveegpiet toegespeeld, yerwijl vaak zijn tegenstander stijfkoppiger is. Probeert de laatste 'pot' de 'ketel' op haar/zijn kleur aan te spreken als afleidingsmanoeuvre?  Klaas `Z4␟` V:  2 dec 2016 10:56 (CET)

Ik heb acht maanden (daarvoor was ik nog nauwelijks met hem in aanraking geweest) met Zwitser123 proberen te overleggen over kwesties als de hier genoemde. Op een gegeven moment kun je dan toch bepaalde conclusies redelijkerwijs trekken. En OK, ik had ook een jaar of nog langer hiermee kunnen wachten, maar zou dat veel verschil hebben gemaakt? De Wikischim (overleg) 2 dec 2016 11:11 (CET)

Wijlen mijn moeder zei altijd: waar er twee kijven hebben er twee schuld.  Klaas `Z4␟` V:  5 dec 2016 15:31 (CET)

Dat is misschien een mooi gezegde als ze een Klaasje van 5 moest toespreken dat ruzie had met zijn zusje van 6, maar in heel veel discussies op WP is het een dooddoener van jewelste. Vinvlugt (overleg) 5 dec 2016 15:36 (CET)

Taalgebruik op Wikipedia[bewerken]

Ik werd een tijdje geleden geblokkeerd vanwege het gebruik van het woord "dp-nazi". Sindsdien heb ik het niet meer gebruikt maar ik zie wel dat gebruiker EvilFreD dit onlangs heeft gebruikt op de verzoekpagina voor artikelen te verplaatsen. Hier wordt niets tegen gezegd, terwijl er bij mij direct een hele discussie over werd gevoerd; een beetje inconsequent en oneerlijk vind ik. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 11 dec 2016 17:48 (CET)

Ik denk dat je niet helemaal snapt waarom EvilFreD dit deed. Hij bedoelde het vermoedelijk ironisch, als een toespeling op jouw eerdere opmerking. Overigens is deze pagina denk ik niet bedoeld voor dit soort zaken. Als je het echt nodig vindt, zou je bijv. een blokverzoek tegen EvilFreD kunnen indienen (al maakt het denk ik weinig kans). De Wikischim (overleg) 11 dec 2016 17:53 (CET)
Ja, een beetje inconsequent is het wel, en ik vind het dan ook niet kies van EvilFreD om dat na jouw blokkade zo scherp neer te zetten. Hij vraagt om moeilijkheden op die manier, en maakt een zakelijke discussie ook heel lastig. Je zou er op kunnen hopen dat een moderator als nog actie onderneemt. ed0verleg 11 dec 2016 20:08 (CET)

Vermelden van namen van partners wel/niet gewenst?[bewerken]

Wellicht een heeeeele domme vraag, maar waar ligt de grens tussen "wel mogen vermelden van bv partners" en "niet mogen vermelden van bv partners" ik heb zelf enige tijd geleden een partner toegevoegd aan het artikel Anna Belknap en is later weer verwijderd. de persoon in kwestie is echter ook een "publiek persoon" misschien niet zo enorm bekend als zijn vrouw, maar wel bekend. mag iemand alleen vermeld worden als hij/zij een eigen artikel op de Nederlandse wikipedia heeft of gelden er nog andere regels... ik ben redelijk onervaren op WP, en snap niet helemaal waar de grens ligt. in door mij (vertaalde) artikels laat ik nu de vermelde partners of andere personen van buitenlandse wp pagina's weg of vermeld alleen "partner" of "zoon" of iets anders.. Zie mijn vertaling van Marian Klepacki en ˞Andrzej Grabowski kan iemand mij uitleggen hoe het nu precies zit? P.oudhoff (overleg) 7 jan 2017 14:13 (CET)

Hoi P.oudhoff. Vragen zijn nooit dom. Geeft [5] in combinatie met gezond verstand niet voldoende houvast? Privacy van derden, zoals namen van kinderen zou ik nooit noemen. Een partner ook niet, tenzij dat wezenlijk iets toevoegt aan het lemma. Bij Anna Belknap is dat volgens mij niet aan de orde, hoewel de Engelstalige wikipedia daar kennelijk anders over denkt. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 11 jan 2017 11:49 (CET)
Persoonlijk hanteer ik als vuistregel: personen (partners of kinderen) met een eigen artikel wel, andere niet, tenzij ze toch overduidelijk E zijn. En dan nog geen opsomming van allerlei kortdurende relaties die bv bekende zangers gehad hebben met allerlei andere beroemdheden. Queeste (overleg) 11 jan 2017 18:35 (CET)
Als het gaat om andere E-waardige personen, die gewoon altijd bij hun naam noemen en uiteraard ook linken. In de overige gevallen per individueel geval bekijken. Als het bijv. gaat om kinderen die verder van zichzelf geen encyclopedische relevantie hebben ben ik het er wel mee eens dat het noemen van hun namen in principe onnodig en ivm hun privacy misschien zelfs ongewenst is. Maar in andere gevallen ligt het mogelijk weer net iets anders. Dus al met al is het niet zwart-wit. De Wikischim (overleg) 11 jan 2017 18:52 (CET)
Overigens lijkt men het op EN-WP met deze regel niet zo heel nauw te nemen. Daar worden in bijv. het hier genoemde geval de ouders van Belknap gewoon bij hun voornaam genoemd (en:Anna Belknap). Al met al lijkt me dat ook geen ramp omdat zoiets zeker in de VS wel vrij algemeen bekend zal zijn. Het argument van privacyschending wordt hier vaak wel erg snel uit de kast getrokken. De Wikischim (overleg) 11 jan 2017 18:56 (CET)
Is niet alleen kwestie van privacy, maar ook van relevantie. Wat is de relevantie van het met naam noemen van personen die er verder niet toe doen? WP gaat om gegevens die relevant zijn voor een encyclopedie. Queeste (overleg) 11 jan 2017 20:20 (CET)
Allemaal hartelijk dank voor jullie uitleg, ik begrijp dat de regels enigsinds een beetje mistig zijn. Ik begrijp ook dat relevantie wel net zo belangrijk is als privacy. Ik stelde de vraag omdat ik binnen WP een grote willekeur zie in het vermelden van (levende) partners.... Ik vervolg mijn reeds ingeslagen koers, dan "zit ik save"... Nogmaal dank voor jullie antwoorden. P.oudhoff (overleg) 11 jan 2017 20:41 (CET)
Bij het toevoegen van een lopend verzoek aan deze pagina ben je zelf verantwoordelijk om het aantal bovenaan de pagina up-to-date te maken. Kun je dit nog wijzigen? Alice2Alice (overleg) 12 jan 2017 08:53 (CET)
Als iemand mij verteld hoe dat moet, doe ik dat graag. simpel op bewerken klikken en wijzigen; lukt niet. P.oudhoff (overleg) 12 jan 2017 09:59 (CET)
Het betreft de pagina Wikipedia:Mededelingen/volglijstkader/data Alice2Alice (overleg) 12 jan 2017 10:08 (CET)
Gereed. P.oudhoff (overleg) 12 jan 2017 10:52 (CET)

Gesloten verzoeken[bewerken]

Afgeronde verzoeken[bewerken]