Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
Zie WP:AV
Zie WP:AVP
Zie WP:VPA
Zie WP:VPV
Zie WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies. Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Een verzoek dat behandeld is, wordt verplaatst naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan, zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk in het eerste blok te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onder aan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 21 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Inhoud

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Gary Cooper (acteur) naar Gary Cooper[bewerken]

Dit was tot enkele dagen geleden de titel. Er zijn 76 Wikipedia's met een lemma over de acteur Gary Cooper. 75 daarvan hebben als titel Gary Cooper. Alleen WP:NL wijkt daar sinds enkele dagen vanaf, een wijziging die zonder enig overleg heeft plaatsgevonden. Er zijn nog zeven andere onbekende Gary Coopers die op de Engelstalige Wikipedia een lemma hebben, maar geen enkele heeft een lemma op WP:NL. Desgewenst is een Amsterdamconstructie mogelijk. Nadere uitleg over die andere Gary Coopers en verdere discussie kan op deze OP waar meer uitleg staat: hier. HT (overleg) 1 sep 2019 08:44 (CEST)

Amsterdamconstructie is mi ook logischer. De andere G. Coopers zijn allen relatief onbekend, Gary Cooper is zeer bekend. Leo CXXIV (overleg) 2 sep 2019 12:02 (CEST)

Is daar consensus voor? (Vermoedelijk niet). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zanaq (overleg · bijdragen) 2 sep 2019 12:45 (CEST)

Er wordt vaak beweerd dat er geen consensus is, aangezien sommigen geen enkele Amsterdamconstructie willen. Vinvlugt (overleg) 2 sep 2019 13:14 (CEST)
Het is m.i. niet de bedoeling dat dergelijke controversiële wijzigingen zonder enig overleg worden uitgevoerd. Hier is er een duidelijke hoofdbetekenis. De andere 75 wikipedia's hebben gelijk. Steun Steun voor het verzoek. - Bob.v.R (overleg) 2 sep 2019 13:32 (CEST)
Is er ergens in de richtlijnen een definitie van hoofdbetekenis en is het daarin van belang wat andere wiki's doen? Zo niet, dan is er geen reden dit verzoek uit te voeren. ♠ Troefkaart (overleg) 2 sep 2019 14:27 (CEST)
Steun Steun Wat andere wiki's doen is niet van belang, maar het geeft wel een indicatie van het encyclopedisch belang van de acteur t.o.v. de andere Gary Coopers. Naar mijn mening is de recente wijziging een duidelijk gevalletje "Roomser dan de Paus", oftewel, in goed Wikipediaans, BTNI. Zie ook Wikipedia:Stemlokaal/hoofdbetekenisconstructie Thomas Hardy. Michiel (overleg) 2 sep 2019 15:04 (CEST)
@Troefkaart De regel is dat als er sprake is van "een zeer dominante hoofdbetekenis", dan is er de mogelijkheid tot een Amsterdamconstructie of een hoofdbetekenisconstructie. De tweede vind ik zelf te bewerkelijk. Overigens is er dus op WP:NL geen tweede lemma van iemand die Gary Cooper heet. Er valt dus eigenlijk niet door te verwijzen, maar van mij mag er desondanks toch een Amsterdamconstructie komen, ook al verwijst die naar alleen rode links, als men dat wil. Een andere regel is dat bij te verwachten controversiële bewerkingen er eerst consensus wordt gezocht, dat is niet gebeurd bij de aanpassing van Gary Cooper naar Gary Cooper (acteur). Die 75 voorbeelden zijn verder bedoeld ter indicatie, zoals al wordt opgemerkt. HT (overleg) 2 sep 2019 17:48 (CEST)
Waar staat die regel dan? Hoe bepaal je dominante hoofdbetekenis? Een amsterdamconstructie is een hoofdbetekenisconstructie, maar de terminologie is nodeloos gecompliceerd gemaakt. Het aanleggen van een doorverwijsconstructie is niet controversieel. ♠ Troefkaart (overleg) 3 sep 2019 14:55 (CEST)
 • Het is geen gevalletje BTNI. Er ontbrak een doorverwijsconstructie. Het is aan degene die de doorverwijsconstructie maakt om een correcte doorverwijsconstructie te kiezen. Dit is gebeurd. BTNI heeft uitsluitend betrekking op het wijzigen van een correcte constructie in een andere constructie: daar is hier dus geen sprake van.
 • Het is geen controversiele wijziging om een standaardconstructie aan te leggen als een doorverwijsconstructie ontbreekt. Het is de namelijk de standaardmanier. De hoofdbetekenisconstructie is een uitzondering. Bovendien zegt Wikipedia:Doorverwijsconstructies: Vóór de toepassing van een andere doorverwijsconstructie dan de standaardmanier wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie (waar niemand zich ooit aan houdt). Dus volgens die regel zou zelfs als er een doorverwijsconstructie ontbreekt eerst overlegd moeten worden om een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen. Een normale dp kan in dat geval altijd gewoon aangelegd worden.
 • "Er wordt vaak beweerd dat er geen consensus is": Ik beweer altijd dat er nooit consensus is voor een hoofdbetekenisconstructie. Er is nooit consensus voor een hoofdbetekenisconstuctie, dus BTNI voor het omzetten van een correcte normale dp in een correcte hoofdbetekenisconstructie (en omgekeerd). Moderatoren horen dit te weten, en dergelijke verzoeken altijd af te wijzen omdat er geen consensus voor is, zelfs als er geen bezwaar gemaakt wordt. Ca. 30% van de gemeenschap is namelijk (nogmaals) voor altijd en overal een normale dp, zelfs als die 30% pas komt opdagen bij een stemming. Dat voorkomt ook even gauw consensus bereiken en/of het verzoek doordrukken voordat de tegenstanders het zien.

Er kan geprobeerd worden eerst te overleggen of te peilen, maar dat heeft geen zin: de uitkomst zal zijn dat er geen consensus is voor een hoofdbetekenisconstructie. Start dus een stemming als men dit wil wijzigen. — Zanaq (?) 2 sep 2019 17:45 (CEST)

@Zanaq De discussie - en dat is ook de vraagstelling - gaat voornamelijk om de titelwijziging. Die diende - want controversieel - in overleg te gebeuren, wat niet is gebeurd. Er lijkt duidelijk geen consensus te zijn om de titel te wijzigen, dus van Gary Cooper naar Gary Cooper (acteur). mvg. HT (overleg) 2 sep 2019 18:14 (CEST)
Dat is (zoals ik hierboven betoog) niet het geval. Er ontbrak een doorverwijsconstructie. Om een standaardconstructie aan te leggen is het nodig die titel te wijzigen. Er is geen consensus nodig om een incorrecte situatie te wijzigen in een correcte situatie. Er was dus geen overleg of consensus nodig voor deze verplaatsing.
Er is ook geen consensus nodig om BTNI te volgen (wat hier niet van toepassing is). Er is alleen consensus nodig om een correcte situatie te wijzigen in een andere correcte situatie. Volgens Wikipedia:Doorverwijsconstructies is bovendien geen overleg nodig voor een nieuwe standaarddoorverwijspagina, maar wel voor een nieuwe hoofdbetekenisconstructie. De verplaatser heeft op alle denkbare fronten correct gehandeld. — Zanaq (?) 2 sep 2019 18:23 (CEST)
Ik zie geen dwingende reden om hier een Amsterdamconstructie toe te passen. Mij was tot voor kort de naam Gary Cooper helemaal niet bekend, dus zo enorm bekend is de acteur t.o.v. anderen met dezelfde naam nou blijkbaar ook weer niet. Met de huidige situatie lijkt niets mis, dus laat het voorlopig maar lekker zo. Het lijkt meer op weer een typisch voorbeeld van "oplossing zoekt probleem". De Wikischim (overleg) 3 sep 2019 17:49 (CEST)
Omdat jij hem niet kent is hij niet bekend. Dat lijkt mij geen geldig argument. Hij is een van de meest legendarische filmsterren. HT (overleg) 3 sep 2019 17:56 (CEST)
Het is waarschijnlijk wel de hoofdbetekenis, en daar is mogelijk ook consensus voor. De randvoorwaarde om een hoofdbetekenisconstructie te kunnen aanleggen is dus waarschijnlijk vervuld. Dat betekent echter niet dat er een hoofdbetekenisconstructie aangelegd moet worden: daarvoor is consensus vereist die er nooit is. — Zanaq (?) 3 sep 2019 19:13 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Deze titelwijziging kun je niet los zien van de doorverwijsconstructie. Aangezien er in principe zelfs volledig rode doorverwijspagina's aangemaakt kunnen worden (mits E-waardige links), lijkt mij de aanmaak van een doorverwijspagina niet fout (anders graag een link/peiling waaruit dat blijkt). Omdat de aanleg van een hoofdbetekenisconstructie hier de 'controversiële' wijziging zou zijn, immers afwijkend van de standaard, is de hernoeming naar de standaardconstructie terecht.
Uiteraard kan er overlegd worden over of dit een hoofdbetekenis-/Amsterdamconstructie zou moeten worden en zou er bij gebleken consensus alsnog hernoemd kunnen worden. Encycloon (overleg) 3 sep 2019 19:34 (CEST)
Jammer! Het mag hierboven duidelijk zijn dat er geen consensus is over de titelwijziging. Zoals ik hierboven al opmerkte dient er bij controversiële wijzigingen overleg plaats te vinden. Dat blijkt ook uit de pagina Help:Titel van een pagina wijzigen, waar staat: "Het wijzigen van een titel kan een ingrijpende aanpassing zijn, zeker wanneer er veel naar de betreffende pagina verwezen wordt. Wijzig de titel dus alleen als het nodig is en verander de titel alleen als het waarschijnlijk geen grote weerstand op zal roepen." (vet van mij). Zelfs een van de grootste tegenstanders hier van een Amsterdamconstructie geeft hierboven aan dat slechts ca. 30% van de gebruikers hier zeker tegen een dergelijke constructie is, volgens mij gebaseerd op een stemming uit jan. 2013 waarbij ca. 70% van de stemmers voorstander was van een Amsterdamconstructie bij Cornelis de Witt. mvg. HT (overleg) 4 sep 2019 13:01 (CEST)
@Encycloon, voor Gary Cooper geldt hetzelfde als wat voor Michael Jackson geldt. Ook bij personen is het goed mogelijk dat er een zo sterk uitspringt dat je kiest voor die als hoofdbetekenis. Een moderator die op eigen houtje titelwijzigingen doorvoert moet gecorrigeerd kunnen worden. Dit was er typisch een waarvan iedereen van te voren had kunnen bedenken dat een gewone dp-construtie niet onomstreden zou zijn. Dan wijzig je dus niet zonder fatsoenlijk overleg. Dat overleg dient te gebeuren voor de titelwijziging. Derhalve het vriendelijke verzoek de oorspronkelijke situatie te herstellen en de doorgevoerde titelwijziging terug te draaien. Peter b (overleg) 11 sep 2019 10:20 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Bij controversiële wijzigingen, waarbij niet-moderatoren dit niet kunnen terugdraaien, eerst overleg/consensus zoeken is inderdaad wel een basisprincipe van ons samenwerkingsproject. De encyclopedie wordt er per saldo niet direct beter op (hoewel er nog geen inkomende links naar de andere Gary Coopers zijn - dus haast niet echt geboden is), maar ik heb de situatie van vóór de titelwijziging hersteld en hoop dat er binnenkort toch consensus kan komen over de doorverwijsconstructie zodat de lezer wel op de hoogte kan worden gesteld van het bestaan van de andere E-waardige opties. Mvg, Encycloon (overleg) 11 sep 2019 12:43 (CEST)
Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Iemand heeft een correcte doorverwijsconstructie aangelegd. De correcte doorverwijsconstructie is geheel verwijderd. Daarom verplaatsing ongedaan gemaakt en terugplaatsing verzocht.
Er is niets controversieels aan het aanmaken van een doorverwijsconstructie. Het controversiele is of dat een hoofdbetekenisconstructie moet zijn of een reguliere dp. Daarom mag degene die een fout oplost zelf de oplossing kiezen, en hebben we BTNI om die in stand te houden. (WP:Doorverwijspagina gaat zoals bekend nog verder en geeft aan dat voor een hoofdbetekenisconstructie vooraf overleg nodig is, en voor een normale dp helemaal geen overleg nodig is.)
Heb ik die uitgebreide uitleg hierboven (2x) voor niets gegeven?
Het totaal verwijderen van een doorverwijsconstructie is geen optie, en de dp voldoet niet aan de nuwegcriteria. — Zanaq (?) 11 sep 2019 17:11 (CEST)
@Zanaq Deze pagina is bedoeld voor moderatoren. Enkele dagen geleden heb je eigenmachtig, zonder overleg, een moderatorbeslissing teruggedraaid. Het ging daarbij om een titelwijziging. Over titelwijzigingen staat er het volgende: "Het wijzigen van een titel kan een ingrijpende aanpassing zijn, zeker wanneer er veel naar de betreffende pagina verwezen wordt. Wijzig de titel dus alleen als het nodig is en verander de titel alleen als het waarschijnlijk geen grote weerstand op zal roepen." Dat stond al op deze pagina, maar je schijnt het genegeerd te hebben. Waarom eigenlijk? Dat jouw titelwijziging grote weerstand oproept, blijkt namelijk overduidelijk uit de protesten hierboven en uit een eerdere peiling. Ik denk dat je gaat schrijven dat de dp-link niet fout was, maar voordat je die dp-link maakt, dien je eerst de titel te wijzigen. Dat was dus zonder overleg not done. Wikipedia is een samenwerkingsproject en overleg en zelfs een beetje extra overleg kan geen kwaad, maar jij lijkt je eigen mening te willen doordrukken. Nu duidelijk is dat de titelwijziging op weerstand stuit, was een Amsterdamconstructie op zijn plaats geweest. HT (overleg) 14 sep 2019 00:57 (CEST)
Er is geen enkele twijfel dat een doorverwijsconstructie beter is dan geen doorverwijsconstructie. Er is geen twijfel dat het geheel verwijderen van de doorverwijsconstructie geen optie was. Er is ook geen twijfel dat de dp niet aan de nuwegcriteria voldoet. Volgens mij zijn dat oncontroversiële feiten. Dus als bijvoorbeeld Kitenge teruggezet wordt wegens BTNI omdat de aanmaker van de doorverwijsconstructie die keuze maakte, dan moet ook dit teruggezet worden wegens BTNI omdat de aanmaker van de doorverwijsconstructie die keuze maakte. Dat is namelijk hoe BTNI werkt. Volgens mij is dat ook een feit. Ik heb overigens keurig verzocht om de dp terug te plaatsen: men wilde dat kennelijk uitvoeren maar dat mislukt steeds. (Daarom staat er nu een uitgeklede versie). Dat verzoek staat nog open.
Zoals gezegd zijn beide opties controversieel. Er is vermoedelijk geen consensus voor beide opties. Er is hopelijk wel consensus dat een van de opties gekozen moet worden. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:36 (CEST)
Ik merk dat je keihard weigert te reageren op mijn opmerking dat conform de richtlijnen bij een titelwijziging die grote weerstand kan opwerpen men verplicht is eerst overleg te plegen. Dát overleg heeft niet plaatsgevonden. De titelwijziging van Gary Cooper naar Gary Cooper (acteur) is dus onrechtmatig en dient ongedaan te worden. Er is namelijk grote weerstand tegen deze aanpassing. HT (overleg) 14 sep 2019 13:49 (CEST)
Die richtlijn is mi hier niet van toepassing. Die richtlijn gaat mi over het gedeelte voor de haakjes, zie ook dit overleg. Hier zijn de richtlijnen mbt doorverwijsconstructies van belang. En zo die richtlijn wel van toepassing is, dan zijn de nuwegcriteria en BTNI met die richtlijn in conflict, en deze zijn mi belangrijker. Er zou ook grote weerstand zijn tegen een amsterdamconstructie: beide opties roepen grote weerstand op. Ik hoop nog steeds dat het geheel verwijderen van de doorverwijsconstructie grotere weerstand oproept. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:59 (CEST)
Die oorspronkelijke richtlijn staat nog steeds vermeld op de officiële pagina met informatie over titelwijzigingen en is dus nog steeds rechtsgeldig. Jij verwijst slechts naar een discussie tussen een beperkt aantal Wikipedianen. Daar is geen rechtsgeldigheid aan te ontlenen. Dat snap je natuurlijk zelf ook. HT (overleg) 14 sep 2019 14:17 (CEST)
Uit dat overleg blijkt slechts dat er weinig overeenstemming is wat "titel" precies betekent en/of de status van de verschillende onderdelen van de titel, en de uitgebreidere uitleg is daar te vinden. Er zijn diverse andere richtlijnen in conflict met die richtlijn, en op Wikipedia:Doorverwijsconstructies staat nog steeds vermeld: Vóór de toepassing van een andere doorverwijsconstructie dan de standaardmanier wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:56 (CEST)

Herindiening verzoek[bewerken]

Reeds afgehandeld verzoek opnieuw naar boven geplaatst wegens het eigenmatig terugdraaien van een moderatorbeslissing van Encycloon door gebruiker:Zanaq; nu zijn we weer terug bij af. Graag het de beslissing van Encycloon opnieuw uitvoeren. Een moderatorbeslissing kan natuurlijk niet eigenmatig door eenieder worden teruggedraaid zonder overleg. Dan zou het hek van de dam zijn. Groet, Brimz (overleg) 14 sep 2019 12:57 (CEST)

De beslissing van Encycloon was verkeerd, het aanleggen van een doorverwijsconstructie is niet controversieel. Het opheffen van een constructie, dus een stap verder dan het wijzigen ervan, is natuurlijk helemaal de bedoeling niet. Een verkeerde beslissing door eender wie, moderator of niet, kan uiteraard altijd worden teruggedraaid. ♠ Troefkaart (overleg) 14 sep 2019 13:03 (CEST)
Steun Steun voor het respecteren van een moderatorbesluit en dus voor het opnieuw uitvoeren daarvan. The Banner Overleg 14 sep 2019 13:23 (CEST)
Steun Steun De regelgeving is overduidelijk. Bij een titelwijziging die grote weerstand kan oproepen dient eerst overleg gepleegd te worden (letterlijke tekst van deze richtlijn staat al twee keer hierboven), daarna kan er pas sprake zijn van het aanleggen van een doorverwijsconstructie. Dat had dus in dit geval een Amsterdamconstructie moeten zijn, die zonder titelwijziging kan worden doorgevoerd. Dat de titelwijziging grote weerstand oproept, blijkt overduidelijk uit bovenstaande bewerkingen. HT (overleg) 14 sep 2019 13:30 (CEST)
Jullie zijn dus voor het geheel verwijderen van de doorverwijsconstructie, zoals de moderator deed? De nuwegcriteria zijn ook overduidelijk: zijn jullie voor het opnieuw negeren van de nuwegcriteria? — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:37 (CEST)
Je mening is bekend @Zanaq. Je hoeft dat dus niet te herhalen. Je mening doet er in dit geval ook niet toe, omdat het hier gaat om een onrechtmatige en onbediscussieerde terugdraaiing van een mod-beslissing. Een terugdraaiing die blokkadewaardig is zelfs. Groet, Brimz (overleg) 14 sep 2019 13:41 (CEST)
Ik stel slechts een vraag, waarop het antwoord mi relevant is. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:43 (CEST)
@Zanaq Ik schrijf toch dat een Amsterdamconstructie prima is. HT (overleg) 14 sep 2019 13:44 (CEST)
Bedankt voor het antwoord. Dat is echter niet wat de moderator gedaan had: zie hierboven. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:45 (CEST)
Niet de titelwijziging dient te worden teruggedraaid, maar er dient een Amsterdamconstructie te worden toegevoegd. HT (overleg) 14 sep 2019 13:52 (CEST)
Het gedeelte voor de komma begrijp ik niet. Ik begreep inderdaad dat het verzoek was om een amsterdamconstructie aan te leggen. In plaats van de doorverwijspagina te verplaatsen (en een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen) heeft de moderator deze echter verwijderd. Dit is mi voor zowel voor en tegenstanders van de hoofdbetekenisconstructie ongewenst. Herstel van de doorverwijspagina is nodig om een hoofdbetekenisconstructie mogelijk te maken. Daarom heb ik gepoogd dit ongedaan te maken en heb ik herstel verzocht. Ik hoop dat we het tot zover eens zijn. Vervolgens, als alles weer hersteld is, is de vraag of er een hoofdbetekenisconstructie aangelegd moet worden of niet. Mijn mening is daar "niet", wegens BTNI. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:22 (CEST)
@Brimz: Haha, dit is uiteraard wel een "bediscusieerde" beslissing van een moderator, rechtmatig is het al helemaal niet. Verder mogen de argumenten van Zanaq inderdaad als bekend worden verondersteld, want richtlijnen. Dus waarom wimpel jij de richtlijnen voor nuweg plots zo makkelijk weg? Selectieve toepassing? ♠ Troefkaart (overleg) 14 sep 2019 13:47 (CEST) PS: bespaar de loze dreigementen met blokkades, dat helpt echt niet.
Dan kan je me vast wel de diff-link geven waar de discussie plaatsvond nádat de moderator zijn beslissing had genomen. En ik bespaar je geen loze dreigementen hoor. Een terugdraaiing van een mod-beslissing is wat mij betreft gewoon blokkadewaardig. Groet, Brimz (overleg) 14 sep 2019 13:50 (CEST)
De hele relevante discussie, inclusief het gedeelte van na de laatste modbeslissing, staat gewoon hierboven in ditzelfde verzoek. Troefkaart hoeft dus hiervoor geen difflink te geven. De Wikischim (overleg) 14 sep 2019 14:02 (CEST)
Opmerking Opmerking - ik concludeer dat het kennelijk is toegestaan dat een moderatorbeslissing zonder overleg en zonder consequenties terug te draaien is. Ik hoop dat u allen bewust van consequenties in deze en van het precedent welke deze beslissing schept. Er zijn fora waar een dergelijk disrespectvol gedrag jegens de moderatie beloond wordt met de opdracht om een ander forum te gaan zoeken.
Het gaat mij niet om de inhoudelijke kant van de beslissing; het boeit me eigenlijk geen fluit of er doorverwijspagina's met Antanananrivo-constructies en een vleugje Fiji-saus bestaan en worden toegepast bij de naamgeving van een artikel. Waar het mij om gaat is dat de moderator Encycloon een beslissing neemt op 11 september om 12.44 en dat op 11 september om 17:05 die beslissing zonder meer wordt teruggedraaid, er 6 minuten later een mededeling over deze terugdraaiing volgt. Als je vindt dat de moderator een verkeerde keuze heeft gemaakt, geef je dat eerst aan en draai je pas terug bij consensus. Eigenlijk net zoals bij een bewerking van een gewone gebruiker. Maar goed, blijkbaar mag dat gewoon. Ik vind het jammer dat dat kan. Groet, Brimz (overleg) 15 sep 2019 15:40 (CEST)

Opmerking[bewerken]

In plaats van dagenlang op verzoekpagina's te twisten over de procedurele geldigheid van mijn beslissing - hoewel ik er voor de toekomst zeker wel les uit wil trekken mocht er duidelijk blijken dat ik verkeerd zat - kan er toch ook gewoon even een peiling op die OP opgezet worden, dat hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? Voor/tegen een hbc, bij minder dan 55% voor wordt het een 'normale' doorverwijsconstructie? Mvg, Encycloon (overleg) 14 sep 2019 13:59 (CEST)

is het niet een beetje vreemd dat een peiling/stemming/eindeloze discussie afgedwongen kan worden door iemand die geen respect heeft voor moderator-besluiten en deze veranderd naar zijn eigen voorkeur? The Banner Overleg 14 sep 2019 14:03 (CEST)
(bwc:) Mijn moderator-besluit was om de situatie terug te zetten naar vóór de titelwijziging. Als het overleg over de gewenste constructie niets uithaalt - ik denk dat in ieder geval RonnieV en Zanaq tegen een hbc zijn en blijven - lijkt mij een (mini)peiling toch de beste oplossing. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:07 (CEST)
Merk op dat sommigen de geldigheid van de Godzilla-peiling betwisten omdat deze niet goed voorbereid zou zijn en te kort duurde. Een peiling/stemming kan dienen om BTNI opzij te zetten. Het is de omgekeerde wereld om te moeten peilen/stemmen om BTNI te volgen. Een peiling heeft een hogere drempel dan de 55% vereist bij een stemming om gevolg te kunnen hebben. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:10 (CEST)
@Encycloon Het gaat niet alleen om dit lemma. Er zijn tal van lemma's waarbij sprake is van een duidelijke hoofdbetekenis en waarbij toch door een individuele gebruiker zonder overleg een titelwijziging wordt doorgevoerd, in tegenspraak met de richtlijnen. De regels zijn al duidelijk en het is ondoenlijk om voor al die titelwijzigingen een peiling te gaan houden. Maar goed, als er geen vooruitgang is te bespeuren, dan wil ik wel een 24-uurs peiling op de OP van Gary Cooper (acteur) houden. Is die succesvol, dan behoort een stemming over strengere afspraken tot de mogelijkheden. HT (overleg)
Prima idee. Iets langer dan 24 uur lijkt me wel wenselijk, 72 uur bijvoorbeeld en breed aankondigen graag. Niet iedereen zit dagelijks op Wikipedia. Vrg. Leo CXXIV (overleg) 14 sep 2019 14:26 (CEST)
Merk (nogmaals) op dat er uit de peiling zal blijken dat er geen consensus is voor een hoofdbetekenisconstructie (en vermoedelijk ook niet voor een normale dp). Voor de minste problemen achteraf is het waarschijnlijk beter deze onder Wikipedia:Opinielokaal te houden, en minstens 1 week te laten duren, liefst twee (en inderdaad breed aan te kondigen). Een stemming waarbij desgewenst ook andere gevallen meegenomen worden, zoals Wikipedia:Stemlokaal/Toronto hernoeming, is mi echter het beste (behalve uiteraard de normale dp's gewoon in stand houden. — Zanaq (?) 14 sep 2019 15:11 (CEST)
Je moet teruggrijpen op een stemming uit 2011 om iets van een argument te hebben? Is het niet mogelijk dat in de tussentijd de mening van de gemeenschap veranderd is? The Banner Overleg 14 sep 2019 18:03 (CEST)
Waar heb je het over? Welk argument? Waar wordt gerefereerd aan de mening van de gemeenschap (die inderdaad best veranderd kan zijn) toen? Is niet duidelijk dat het slechts een voorbeeld is van hoe zoiets opgezet kan worden? — Zanaq (?) 14 sep 2019 18:46 (CEST)

Algemene opmerking[bewerken]

Met hbc's is het op verschillende plekken vrijwel steeds hetzelfde liedje. Kan er in navolging van dit overleg geen 'werkgroep'/wikiproject/... worden opgericht om een algemene gang van zaken op te stellen (met daarna vastlegging middels stemming)? Onderdeel daarvan zou kunnen zijn dat over hbc's per artikel een peiling gehouden kan worden met daar overal dezelfde eisen (duur, vraagstelling, percentagedrempel). Zelfs een hbc-opinielokaal is wat mij betreft een optie. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:21 (CEST) (na bwc, naar zoiets dergelijks ('strengere afspraken') verwees Happytravels dus ook al. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:23 (CEST))

Strikt houden aan WP:BTNI zou mi al veel zaken, zoals bovenstaande, voorkomen. Dat beperkt de kwestie tot de vraag of er sprake is van BTNI. Zij die fouten oplossen hebben de keuze op welke wijze zij de fouten oplossen. (En elke wijze stuit op weerstand, maar de fout in stand houden is geen optie.) Zij die een huidige situatie willen wijzigen tegen BTNI moeten mi in dit soort gevallen een stemming houden. Maar het lijkt inderdaad ook wenselijk dat er aanvullende/vervangende maatregelen ontwikkeld en aangenomen worden, om onduidelijkheid en onaangenaamheid te voorkomen. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:49 (CEST)
Ik heb op Wikipedia:Opinielokaal/Doorverwijsconstructies en BTNI een voorstel neergezet in lijn met bovenstaande. — Zanaq (?) 14 sep 2019 20:17 (CEST)
Voor de duidelijkheid: dit voorstel is niet bedoeld als alternatief of vervanging van de hierboven voorgestelde peiling. Als de algemene peiling over BTNI gehouden wordt, zal deze mogelijk pas na de (snel)peiling over het specifieke geval Gary Cooper gehouden worden. — Zanaq (?) 15 sep 2019 13:21 (CEST)
Zo'n peiling is niet zo zinvol als BTNI niet ook de andere kant op gaat. Als er namelijk is gekozen om niet een doorverwijspagina te maken, dient ook hier strikt BTNI gevolgd te worden. Anders is de BTNI niet in evenwicht. Brimz (overleg) 15 sep 2019 15:24 (CEST)
De beide kanten worden mi voorzien door de aanmaker de keuze te laten. Er wordt ook niet "gekozen om niet een doorverwijs[constructie] te maken": het gebeurde simpelweg niet. Mi is geen doorverwijsconstructie aanleggen waar er een ontbreekt geen enkele optie. — Zanaq (?) 15 sep 2019 18:48 (CEST)

Vervolg?[bewerken]

Gaat er nog een (snel)peiling of stemming opgezet worden? Gaat er een poging plaatsvinden om "om een algemene gang van zaken op te stellen"? Zo nee, is er bezwaar (mbt het geval Cooper) om genoemde peiling over BTNI (over enige tijd) te gaan starten (wat overigens de (snel)peiling en de algemene zaken niet in de weg hoeft te zitten)? Er is geen consensus voor een normale dp, geen consensus voor een hoofdbetekenisconstructie en geen consensus of BTNI van toepassing is.— Zanaq (?) 20 sep 2019 20:08 (CEST)

Ik zal eerst een snelpeiling houden en daarna bekijken wat de vervolgmogelijkheden voor mij zijn. Dit weekeinde zal ik e.e.a. uitwerken. HT (overleg) 21 sep 2019 01:43 (CEST)

Tijdbalk naar Tijdlijn[bewerken]

Zie de Categorie:Tijdlijnen waar alle artikelen de term 'Tijdlijn' gebruiken, maar waar het artikel dat juist moet uitleggen wat een "tijdlijn" is een andere naam heeft. Dat is verwarrend, onlogisch en onnodig. Je ziet pas in het artikel tijdbalk dat dat bijkbaar een synoniem is van het woord tijdlijn. Wat niet vanzelfsprekend is voor iemand die de betekenis zoekt in een encyclopedie. VanBuren (overleg) 19 sep 2019 19:54 (CEST)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Jean-Claude van Rijckeghem naar Jean-Claude Van Rijckeghem[bewerken]

Graag artikeltitel aanpassen naar correcte spelling Vlaamse familienamen: Jean-Claude van Rijckeghem aanpassen naar Jean-Claude Van Rijckeghem. MagicUnk (overleg) 14 aug 2019 13:40 (CEST)

Beste MagicUnk, kun je een betrouwbare bron geven voor deze spelling? Ik kom ook de kleinelettervariant tegen, en recent heeft Gebruiker:Jean-Claude van Rijckeghem het artikel bewerkt. Volgens mij - maar ik ben geen Belg, dus zie anders graag een bron die dit tegenspreekt - is een hoofdletter V niet altijd de juiste spelling. Mvg, Encycloon (overleg) 29 aug 2019 23:38 (CEST)
Hallo. Als we het echt zeker willen weten, dan moeten we het aan Jean-Claude rechstreeks vragen, ofwel het bevolkingsregister/geboorteakte consulteren. Ik heb me gebaseerd op 1) Vlaamse namen worden met hoofdletter geschreven, en 2) interne consistentie met zijn neven Willy en Jan - beide geschreven met hoofdletter 'V' (alhoewel ik nu zie dat hun familienamen niet overeen komen). Ik heb de vraag op Jean-Claude's overlegpagina gepost. MagicUnk (overleg) 30 aug 2019 13:27 (CEST)
Waarschijnlijk is zijn officiële familienaam wel Van Rijckeghem, maar schrijvers gebruiken soms kleine letters. Op zijn boeken staat meestal van Rijckeghem. Hij is relevant als schrijver dus laten we zijn schrijversnaam gebruiken. Akadunzio (overleg) 31 aug 2019 00:24 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Op dit moment geen consensus of overduidelijk bewijs voor een hernoeming. Encycloon (overleg) 31 aug 2019 11:13 (CEST)

Eiken Satō naar Eiken Sato en Eiken Sato naar Eiken Satō[bewerken]

Mea culpa, ik was zelf gaan knutselen, waardoor de bewerkingsgeschiedenis natuurlijk verkeerd komt te staan. Dank, mvg. Leo CXXIV (overleg) 1 sep 2019 18:00 (CEST) (NB: De macron (streepje boven klinkers, zoals ā, ī en ō) laten we op de Nederlandstalige Wikipedia weg, tenzij het meteen achter kanji/katakana/hiragana staat ter verduidelijking van de uitspraak. Dus in een artikel over vechtsporten kan één keer staan 柔道 (jūdō), maar verder (ook in de titel van een lemma) wordt judo dan zonder macron geschreven.)

Geen bezwaar tegen het voorstel als zodanig, maar Eiken Satō kan waarschijnlijk het beste verplaatst worden naar iets als Eiken Sato (ruiter). Dan kan Eiken Sato een dp worden naar beide mogelijkheden. Het is een klein/moeilijk/verwarrend onderscheid tussen de twee titels, en die macron is nogal lastig typen voor veel lezers. (of er moet gekozen worden voor een hoofdbetekenisconstructie, waar geen consensus voor is) — Zanaq (?) 2 sep 2019 19:08 (CEST)
Er is maar 1 artikel, en er komt ook geen tweede; er is niet nog een Eiken Sato, niet? Dit lijkt me dus niet een goed plan, Zanaq. Vrg. Leo CXXIV (overleg) 2 sep 2019 19:20 (CEST)
Eh, ik tel twee artikelen: 1) Eiken Satō 2) Eiken Sato. Het is meestal gewenst een zoekingang met diakrieten vindbaar te maken via een zoekingang zonder diakrieten. — Zanaq (?) 2 sep 2019 19:24 (CEST)
Dat is 1 en hetzelfde artikel: over die springruiter uit 1986, genaamd Eiken Satō, broer van Kenki Sato. Leo CXXIV (overleg) 2 sep 2019 19:27 (CEST)
Ik zie het nu. Dan heb ik niets gezegd. Ik begrijp het verzoek dan niet, maar gelukkig hoef ik het niet uit te voeren. — Zanaq (?) 2 sep 2019 19:30 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Eiken Sato hernoemd naar Eiken Satō en bewerkingsgeschiedenis hersteld. (Daarvoor is heen en weer noemen niet nodig, wel een ander truukje.) Encycloon (overleg) 2 sep 2019 19:57 (CEST)
Het artikel hoort, vanwege deze richtlijn toch op Eiken Sato te staan? Het staat nu toch op Eiken Satō. Dank, vrg. Leo CXXIV (overleg) 2 sep 2019 21:01 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - lijkt ook de gangbaarste Nederlandstalige naam te zijn. Encycloon (overleg) 2 sep 2019 21:30 (CEST)
Bedankt weer! Vg. Leo CXXIV (overleg) 2 sep 2019 21:42 (CEST)

Monofyletisch naar Monofyletische groep[bewerken]

Monofyletisch naar Monofyletische groep, want de voorkeur gaat altijd uit naar het zelfstandig naamwoord, wat hier ook prima gaat. BoH (overleg) 13 aug 2019 21:13 (CEST)

Heb je Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen/Archief/2019 06#Parafylie naar Parafyletisch gezien? –bdijkstra (overleg) 13 aug 2019 21:23 (CEST)
Dat heb ik te laat gezien. Ik denk dat het vrij eenvoudig is om deze te hernoemen en gelijk te trekken met polyfyletische groep en parafyletische groep. Een minuut werk. BoH (overleg) 14 aug 2019 14:23 (CEST)
Ik mis nog een stukje consensus vanuit de deelnemers aan de discussie van juni. –bdijkstra (overleg) 14 aug 2019 14:30 (CEST)
Die hernoemingen zijn door de aanvrager zelf recent uitgevoerd. Het is ook eenvoudig het in 1 minuut gelijk te trekken door die twee hernoemingen weer ongedaan te maken en dit te hernoemen naar Monofylie. Voor die hernoemingen met groep erachter was/is er ook geen consensus. De voorkeur gaat inderdaad uit naar zelfstandige naamwoorden, wat Monofylie, Parafylie en Polyfylie zijn, en wat dus de gewenste titels zijn, en anders BTNI. — Zanaq (?) 14 aug 2019 15:51 (CEST)
Vind ik ook prima, al zal de definitie daardoor wat gekunstelder zijn. BoH (overleg) 14 aug 2019 16:40 (CEST)
TheBartgry, wat denk jij? BoH (overleg) 22 aug 2019 17:41 (CEST)
Ik vind het in de eerste plaats belangrijk dat alle drie de artikelen een gelijksoortige naam krijgen. Zelfstandige vormen als monofylie zijn totaal niet gebruikelijk voor zover ik kan zien, dus dat is dan zeker niet wenselijk als titel. Het liefst zie ik monofyletisch of monofyletische groep, dus ik steun je verzoek. TheBartgry (overleg) 22 aug 2019 23:12 (CEST)
PAvdK, bezwaren tegen Monofyletische groep? BoH (overleg) 26 aug 2019 21:32 (CEST)
In het geheel niet, lijkt me ook beter, dus ga je gang PAvdK (overleg) 26 aug 2019 21:40 (CEST)
Wat staat afhandeling hier in de weg? BoH (overleg) 1 sep 2019 14:26 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Ik heb hier zelf geen verstand van maar ga af op de consensus hierboven. Encycloon (overleg) 2 sep 2019 21:39 (CEST)

Rodaan Al Galidi[bewerken]

Graag Al Galidi hernoemen naar Rodaan Al Galidi. Het gaat om schrijver Rodhan Al Khalidi die eerder onder het pseudoniem Al Galidi schreef, maar bij recente werken zijn "vernederlandste" naam Rodaan Al Galidi gebruikt. Hij is ook als zodanig bekend bij DBNL. Zelf hernoemen lukt niet vanwege de bewerkingsgeschiedenis bij Rodaan Al Galidi wat een doorverwijzing is geweest. Mvg, Kliek (overleg) 27 aug 2019 18:37 (CEST)

Steun Steun Wikidrinker overleg 27 aug 2019 18:50 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 2 sep 2019 21:39 (CEST)

Koning Willem-eiland naar Koning Willemeiland[bewerken]

Er is geen nood aan een koppelteken, er is geen conflict op gebied van uitspraak. Zie bijvoorbeeld Koningin Elizabetheilanden, Prins Charleseiland en Prins Leopoldeiland. Takk (overleg) 30 aug 2019 09:10 (CEST)

Ben zo vrij geweest het geslacht van Elizabeth te veranderen, ♠ Troefkaart (overleg) 1 sep 2019 11:41 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 2 sep 2019 21:39 (CEST)

Kamiel (voornaam) terug naar Kamiel[bewerken]

Ongedaan maken WP:PUNT-verplaatsing en herstel van de oorspronkelijke doorverwijspagina. The Banner Overleg 2 sep 2019 13:05 (CEST)

Ongedaan maken van de conventionele situatie? Dat lijkt enigszins ongebruikelijk. Het was uiteraard geen WP:PUNT-verplaatsing, maar de reguliere aanleg van een standaard-doorverwijspagina. Bovendien moet de normale dp dan verwijderd worden (als er geen hoofdbetekenisconstructie aangelegd wordt, waar geen consensus voor is) en die voldoet niet aan de nuwegcriteria. — Zanaq (?) 2 sep 2019 18:33 (CEST)
Iets wat jij claimt als conventionele situatie. Maar is dat wel zo? Of is het slechts jouw mening? The Banner Overleg 2 sep 2019 18:40 (CEST)
Ik heb voorbeelden gegeven. Er zijn niet voldoende tegenvoorbeelden gegeven die geen uitzondering vormen. — Zanaq (?) 2 sep 2019 18:43 (CEST)
Je hebt nergens aan kunnen tonen dat het verboden is... The Banner Overleg 2 sep 2019 18:52 (CEST)
Het is ook niet verboden, alleen ongewenst. Het is zeer ongebruikelijk, met mi goede redenen, en door de (slordige) opzet zat het - zeker in het geval Claudine - het zoekgemak en onderhoudbaarheid in de weg. — Zanaq (?) 2 sep 2019 19:02 (CEST)
Waarom hanteer jij het dan als een absoluut verbod? Je geeft zelf steeds aan dat er eigenlijk geen argumenten tegen zijn behalve jouw opvatting "het is ongebruikelijk". The Banner Overleg 2 sep 2019 19:06 (CEST)
Er zijn meer argumenten gegegeven. Dat er verder geweigerd wordt erop in te gaan is niet mijn probleem. Indexeren op voornaam is ongewenst, en door de slordige manier waarop het opgezet werd zat het de lezer mogelijk in de weg. Het is niet gebruikelijk, dus doe het niet tot er consensus is. — Zanaq (?) 2 sep 2019 19:10 (CEST)
Als jij denkt dat zonder overleg totaal veranderen van een artikel in enigerlei mate zinvol is voor een artikel onder discussie. Maar tot nu toe heb je nog nergens aan kunnen tonen dat een doorverwijspagina op voornaam incorrect is. Slechts beweringen van ongebruikelijk en ongewenst. The Banner Overleg 3 sep 2019 19:19 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Ik zie geen overtuigende reden om een artikel over een voornaam te verplaatsen zonder redirect achter te laten en uit te kleden tot een doorverwijspagina. Onenigheid over 'voornamen op een dp' hoeft niet via deze verzoekpagina uitgevochten te worden. Mocht er consensus komen na breder overleg kunnen die voornaam-artikelen gewoon zonder verplaatsing toegevoegd worden aan de doorverwijspagina. Encycloon (overleg) 3 sep 2019 19:53 (CEST)

Giraffa naar Giraffen[bewerken]

Geslachten worden op wikipedia in het meervoud benoemd (zie WP:Benoemen van een pagina#Soms meervoud). Alleen als de Nederlandse naam niet bestaat kan de wetenschappelijke (Latijnse) naam worden gebruikt, maar daar is geen sprake van. TheBartgry (overleg) 15 aug 2019 10:26 (CEST)

Dan moet de Nederlandse naam van Giraffidae 'girafachtigen' zijn, neem ik aan? Anders is het een beetje verwarrend, want dan zouden de giraffen een geslacht van de giraffen zijn.
In de regel waar je naar verwijst, staat overigens 'hoge taxonomische groepen', en je kunt je afvragen of een geslacht wel een hoge rang is, maar het is waar dat bij veel andere geslachten de Nederlandse naam in het meervoud is, in tegenstelling tot de Latijnse naam. Bever (overleg) 16 aug 2019 04:29 (CEST)
Je hebt gelijk, giraffen is niet de Nederlandse naam van Giraffidae, dat moet een vergissing zijn. Volgens mij bestaat er niet eens een vertaling van. Alle taxa hoger dan soort worden in meervoud geschreven. TheBartgry (overleg) 16 aug 2019 09:52 (CEST)
Er stond "de familie van de giraffen (Giraffidae)", dat was toch niet fout? –bdijkstra (overleg) 16 aug 2019 09:59 (CEST)
Hm, ja beetje ambigu. In een dergelijke zin wordt geïmpliceerd dat giraffen synoniem is met Giraffidae. Ik maak het even eenduidig. TheBartgry (overleg) 16 aug 2019 10:06 (CEST)
Zou een moderator dit willen afhandelen voordat het weer gearchiveerd wordt? TheBartgry (overleg) 9 sep 2019 14:02 (CEST)
Voor mij (als biologieleek) maakt het intermezzo over Giraffidae het enigszins onnavolgbaar. Kun je bevestigen dat de gewenste afhandeling puur gaat om verplaatsing van Giraffa naar Giraffen? Encycloon (overleg) 9 sep 2019 15:39 (CEST)
En bovendien: kan TheBartgry verwijzen naar het bereikte consensus over de naamgeving? –bdijkstra (overleg) 9 sep 2019 15:42 (CEST)
@Encycloon. Absoluut, het gaat inderdaad nog steeds om de verplaatsing zoals ik hem in eerste instantie gesteld heb. @bdijkstra. Omdat het hier een interne regel betreft waaraan alle taxonomische artikelen zich aan horen te houden, leek het mij niet nodig om consensus aan te geven, maar vooruit: B kimmel steunde mijn verzoek bij een eerder verzoek tot verplaatsing en PAvdK veranderde zelfstandig de inleiding in overeenstemming met mijn verzoek, twee gebruikers met verstand van zaken zou ik zeggen. Voor wat meer context over mijn verzoek, zie ook de overlegpagina. TheBartgry (overleg) 9 sep 2019 16:13 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Per argumentatie van TheBartgry. Vrijwel alle betrokkenen zijn het ermee eens en ik zie geen overtuigende redenen van de 'tegenstanders' om de algemene regel op WP:BENOEM niet te volgen. Encycloon (overleg) 10 sep 2019 11:27 (CEST)

Kitenge (textiel) naar Kitenge[bewerken]

Kitenge betekent vrijwel altijd het textiel, dat is de hoofdbetekenis. Dus een Amsterdamconstructie ligt voor de hand, met Kitenge (doorverwijspagina). Welbedankt, Hansmuller (overleg) 17 aug 2019 15:55 (CEST)

Opmerking Opmerking - Zie ook hier. Beter eerst even die discussie afwachten lijkt mij. Mvg, Encycloon (overleg) 17 aug 2019 16:04 (CEST)
Dat is dus een standaard discussie geworden tussen de principiële voor- en tegenstanders van de Amsterdamconstructie. Zoals te lezen is in het gelinkte overleg, stond er als eerste een Amsterdamconstructie. In een dergelijk geval geldt WP:BTNI. Wikiwerner (overleg) 18 aug 2019 14:55 (CEST)
Er was waarschijnlijk niet echt sprake van BTNI. Aanmaker legde zo te zien geen hoofdbetekenisconstructie aan, maar een ongebruikelijke constructie (zie Kitenge (achternaam), nu ter beoordeling voorgelegd). Deze situatie kon gecorrigeerd worden. Daarnaast is het voor het gebruiken van een hoofdbetekenisconstructie wenselijk dat er een duidelijke hoofdbetekenis is. Daarover verschillen de meningen in dit geval. (En dus is het niet "duidelijk".) Een hoofdbetekenisconstructie als er geen hoofdbetekenis is, is een fout die hersteld kan worden. — Zanaq (?) 24 aug 2019 14:10 (CEST)
@Zanaq Hoe had ik een hoofdbetekenisconstructie moeten/kunnen aanleggen? "Ongebruikelijke constructie", hoezo? Bedankt, groeten, Hansmuller (overleg) 25 aug 2019 08:25 (CEST)
Dat wordt hier vrij goed uitgelegd door TheDragonhunter. Het komt neer op onconventionele naamgeving en niet alle conventionele items noemen. — Zanaq (?) 25 aug 2019 16:39 (CEST)
Door Hansmuller werd een constructie aangelegd die een compromis was tussen een standaard hbc en een Paraguayconstructie. Echter, ook een Paraguayconstructie is een hoofdbetekenisconstructie, dus het is helder dat door Hansmuller niet een standaard dp bedoeld werd. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 12:29 (CEST)
Een compromis tussen twee bestaande constructies is een onbestaande constructie. — Zanaq (?) 25 aug 2019 16:39 (CEST)
Hoe dan ook: wat niet werd bedoeld was een standaard dp! Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 16:55 (CEST)
Wat bedoeld werd heb ik niet beoordeeld (dat zou niet in mijn straatje passen). Ik heb het slechts over het eindresultaat. — Zanaq (?) 25 aug 2019 16:56 (CEST)
Terecht verzoek van Hansmuller; 'Kitenge' betekent altijd 'Kitenge', dus kennelijk is dat de hoofdbetekenis. Er is geen andere betekenis. Bob.v.R (overleg) 24 aug 2019 15:21 (CEST)
Gezien de doorverwijspagina zijn er duidelijk meerdere betekenissen, simpel te controleren, ♠ Troefkaart (overleg) 24 aug 2019 15:25 (CEST)
De andere titels op de dp betreffen personen die als voornaam of achternaam Kitenge hebben. Dus dat zijn inderdaad andere betekenissen, maar het zijn dan ook andere titels. Daarnaast: de oorspronkelijke aanmaker geeft duidelijk aan dat zijn intentie was (en is) om een hbc op te zetten. Daar kan dus geen misverstand over ontstaan. Bob.v.R (overleg) 24 aug 2019 16:48 (CEST)
De andere betekenissen en gebruiksmogelijkheden zijn inderdaad personen die als achternaam Kitenge hebben, blij dat je even gekeken hebt. In principe zijn alleen de achternamen opgenomen als mogelijkheden waar de betreffende doorverwijspagina naar kan verwijzen. De persoon met de voornaam staat er als "zie ook" en is dus eigenlijk geen optie, maar nu er eenmaal een doorverwijspagina is staat die naam ook niet in de weg. ♠ Troefkaart (overleg) 24 aug 2019 17:07 (CEST)
Waar het om gaat is niet het aantal artikeltitels op de dp, maar het aantal betekenissen van 'Kitenge'. Dat aantal is 1, dus het is zeer terecht dat de oorspronkelijke aanmaker, Hansmuller, verzoekt om zijn opzet te herstellen. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 01:15 (CEST)
Het aantal artikeltitels is inderdaad niet relevant, maar dat beweer ik natuurlijk ook nergens. Waar het om gaat is dat er >1 betekenissen en gebruiksmogelijkheden voor Kitenge zijn, iets dat jij ook erkent anders zou je niet pleiten voor een hoofdbetekenisconstructie. ♠ Troefkaart (overleg) 25 aug 2019 13:08 (CEST)
Als je bedoelt dat ik niet om WP:PUNT overwegingen zal pleiten voor het verwijderen van zoekmogelijkheden, dan klopt dat. Dat neemt echter niet weg: er is exact 1 artikel met de betekenis 'Kitenge', en dat is het artikel Kitenge. Dus hoofdbetekenis en betekenis vallen in dit geval met elkaar samen. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 15:47 (CEST)
Je kan pleiten voor het verwijderen van zoekmogelijkheden, maar je zou dan pleiten voor het verwijderen van betekenissen. Achternaamdragers zijn gewoon volwaardige betekenissen. De titels van de pagina's zijn volkomen irrelevant in deze. Dit is al diverse malen herhaald, en komt vrij vaak terug als er over hoofdbetekenisconctructies gediscussieerd wordt. We kijken naar zoekingangen, betekenissen, gebruiksmogelijkheden, waar termen naar kunnen verwijzen, en niet naar (toevallige) (huidige) titels. — Zanaq (?) 25 aug 2019 16:39 (CEST)
Jouw eigen ruime interpretatie van "betekenis" is bekend, maar die wordt bepaald niet ondersteund door richtlijnen. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 16:55 (CEST)
Het is bekend dat er op dit punt een meningsverschil is. Dan heeft het geen zin je mening gewoon te blijven herhalen. Zinvol zou zijn om met argumenten te onderbouwen waarom jouw mening correct is en/of de andere mening incorrect, (zoals ik elders gedaan heb, maar waar verder niet op de gegeven argumenten ingegaan werd maar gewoon de mening herhaald werd.)— Zanaq (?) 25 aug 2019 16:59 (CEST)
De voordelen van het weglaten van de volkomen nutteloze toevoeging '(textiel)': (1) geen irritaties bij de lezer, en (2) wat nog belangrijker is, geen verwarring bij de lezer. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 20:49 (CEST)
Dat zijn de standaardargumenten bij een hoofdbetekenisconstructie. Een toevoeging is nu eenmaal nodig als er een normale dp is en is dus niet nutteloos. 1) "overbodige" verwijzingen bovenaan zorgen voor irritaties bij meer lezers. 2) Zo er al verwarring is, dan kan deze op andere manieren weggenomen worden. — Zanaq (?) 25 aug 2019 21:32 (CEST)
Als Zanaq hier hardnekkig blijft volhouden dat het prima is als zonder overleg en zonder consensus een goed beargumenteerde hbc wordt gewijzigd in een dp, dan wens ik van Zanaq in de toekomst ook geen bezwaren te zien als iemand zonder overleg een dp wijzigt in een hbc. Dat zou een flinke stap vooruit zijn, maar dan wil ik dat graag hier door Zanaq bevestigd zien. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 20:49 (CEST)
Dat is helemaal niet wat ik zeg. — Zanaq (?) 25 aug 2019 21:32 (CEST)
Dat lijkt goed nieuws voor deze discussie. Dus steun je het verzoek van Hansmuller? - Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 21:38 (CEST)
Een verzoek staat of valt hopelijk niet obv mijn steun maar obv argumenten. Ik heb twee argumenten genoemd waarom het geen BTNI zou zijn. Ik ben ook zeer redelijk (te redelijk) geweest in toegeven dat die argumenten niet zeer sterk zijn: verder dan dat ga ik niet. — Zanaq (?) 25 aug 2019 21:41 (CEST)
De aanmaker geeft duidelijk aan dat dit pertinent niet bedoeld was als een standaard dp. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Bob.v.R (overleg) 25 aug 2019 21:48 (CEST)
Op grond van de richtlijn AGF neem ik aan dat de deelnemers aan deze discussie hebben geconstateerd en begrepen wat de bedoeling van de oorspronkelijke aanmaker Hansmuller is geweest bij het aanbrengen van de doorverwijzing. Het zou prettig zijn als vanwege BTNI de moderatoren dit verplaatsingsverzoek nu ook zouden uitvoeren. Bob.v.R (overleg) 26 aug 2019 03:28 (CEST)
Bij voorbaat dank! Bob.v.R (overleg) 2 sep 2019 09:04 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - De knoop toch maar doorgehakt. Op basis van de discussie in het Doorverwijscafé en de discussie hierboven lijkt er - ook bij Erik Wannee en (min of meer enigszins die richting op) bij Zanaq - vrij algemene consensus te zijn over de 'BTNI-uitleg'.
Hopelijk kan er ooit nog eens (meer) consensus komen over a) wanneer iets een hoofdbetekenis is en, daarna, b) de regel dat er eerst overlegd moet worden over afwijking van de 'standaardmanier'. Mvg, Encycloon (overleg) 10 sep 2019 11:50 (CEST)

Louis Regout (1861-1915) naar Louis Hubert Willem Regout[bewerken]

De volledige naam is meer in overeenstemming met de bestaande artikelen over andere familieleden. Zie met name Hubert Gérard Louis Regout ("Louis I"), de vader van deze "Louis II". kleon3 (overleg) 4 sep 2019 12:22 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - geen commentaar op gekomen en een logisch verzoek Floortje Désirée (overleg) 10 sep 2019 12:02 (CEST)

DNA[bewerken]

DNA (doorverwijspagina) naar DNA. Overbodig achtervoegsel. Overblijfsel van een poging een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen (waar geen consensus voor is). Zie ook Wikipedia:Opinielokaal/Godzilla:_King_of_the_Monsters#Vraag1: basisconstructie. — Zanaq (?) 26 aug 2019 18:52 (CEST)

Tegen Tegen Dit verzoek heeft hier al eerder gestaan en is toen afgewezen. De redirect DNA verwees naar Deoxyribonucleïnezuur totdat Dagdeel dit veranderde in een verwijzing naar DNA (doorverwijspagina), samen met het indienen van het eerdere verzoek. Zie ook Overleg:Desoxyribonucleïnezuur#dp?. Na de afwijzing kwam ik echter in een bwo terecht doordat Dagdeel de huidige situatie bleef pushen. Wikiwerner (overleg) 26 aug 2019 20:13 (CEST)
Hypocriet, het was een doorverwijspagina tot Wikiwerner het wijzigde, iets dat volgens eigen schrijven BTNI is. Het is bekend dat voorstanders van de hoofdbetekenisconstructie de argumenten kiezen die het beste uitkomen, maar dit is wel erg gortig. De toevoeging tussen haakjes heeft hier geen enkel nut en de uitslag van een peiling over dit onderwerp was volkomen duidelijk. ♠ Troefkaart (overleg) 26 aug 2019 22:07 (CEST)
Voor Voor - Of als alternatief het huidige artikel Desoxyribonucleïnezuur verplaatsen naar DNA, om degenen die steevast zweren bij Amsterdamconstructies hun zin te geven. (Soortgelijk verhaal als bijv. Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige#Tuinman, helaas zitten we ook daar nu nog steeds met zo'n rare ongebruikelijke "tussenconstructie"). De Wikischim (overleg) 27 aug 2019 12:52 (CEST)
Ik begrijp werkelijk niet wat er zo slecht is aan de amsterdamconstructie hier. Het is toch overduidelijk de dominante betekenis van het woord? TheBartgry (overleg) 27 aug 2019 14:24 (CEST)
Van iemand die veel aan biologieartikelen sleutelt, kan je verwachten dat die een bias heeft naar de biologiebetekenis. –bdijkstra (overleg) 27 aug 2019 14:30 (CEST)
Objectiviteit is mij niet ongrijpbaar geworden. Ik wilde de bewijzen achterwege laten omdat ze grenzen aan het vanzelfsprekende. TheBartgry (overleg) 27 aug 2019 15:38 (CEST)
DNA kan toch gewoon een doorverwijzing worden naar Desoxyribonucleïnezuur? Duidelijk de hoofdbetekenis. BoH (overleg) 27 aug 2019 23:34 (CEST)
Dat is nogal onorthodox. In de regel krijgen afkortingen altijd een DP als ze meer dan één encyclopedisch relevante betekenis hebben. De Wikischim (overleg) 28 aug 2019 09:33 (CEST)
In de regel heeft een afkorting ook niet zo'n dominante betekenis, dus dan is het ook logisch. Hier is het overduidelijk de dominante betekenis. BoH (overleg) 1 sep 2019 14:28 (CEST)
Zie in dat verband ook Wikipedia:Doorverwijspagina#Afkortingen (waarvan onbekend is hoeveel consensus daar (nog) voor is). — Zanaq (?) 6 sep 2019 19:39 (CEST)
 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd RonnieV (overleg) 10 sep 2019 12:26 (CEST)

Gastrulatie (hoofdartikel) naar Gastrulatie[bewerken]

Haakjes dienen niet ten onderscheid van verschillende betekenissen, dienen niet om het zo exact mogelijk te benoemen en lijken ook niet iets te maken te hebben met doorverwijsconstructies (amsterdam/hbc). In dat geval kunnen de haakjes wel weg.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 5 sep 2019 23:21 (CEST)

De punten die The Dragonhunter aanvoert zijn op zichzelf terecht en correct. De haakjes en de term hoofdartikel zijn toegevoegd, omdat de zoekterm ‘Gastrulatie’ doorverwijst naar het lemma ‘Embryogenese’. Verder geen bezwaar om de haakjes weg te halen. Met vriendelijke groeten, Woordenbrij (overleg) 9 sep 2019 13:52 (CEST)
Inmiddels is die doorverwijzing veranderd en komt zij uit bij het lemma ‘Gastrulatie (hoofdartikel)’. Dus het deel tussen haakjes en de haakjes zelf kunnen idd weg. Mvgr., Woordenbrij (overleg) 9 sep 2019 16:41 (CEST)
 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator Geen zichtbare bezwaren, dus Uitgevoerd Uitgevoerd. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 sep 2019 12:33 (CEST)

Chamonix[bewerken]

Graag Chamonix plaatsen over de Chamonix-Mont-Blanc en geschiedenis samenvoegen. Volgens het artikel is de naam van de gemeente/plaats Chamonix in 1921 officieel veranderd naar Chamonix-Mont-Blanc, volgens mij zouden we dan die naam aan moeten houden. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 27 aug 2019 14:52 (CEST)

 • Opmerking Conclusie afhandelend moderator Geen zichtbare bezwaren, dus Uitgevoerd Uitgevoerd. Opruimen van de links loopt nog. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 sep 2019 14:41 (CEST)
  • Bezwaren hoeven niet zichtbaar te zijn, en zichtbare bezwaren kunnen ongegrond zijn. — Zanaq (?) 10 sep 2019 19:15 (CEST)

DNA (2)[bewerken]

DNA (doorverwijspagina) naar DNA. Overbodig achtervoegsel. Overblijfsel van een poging een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen (waar geen consensus voor is). Onbegrijpelijk dat het vorige verzoek werd afgewezen. Er is een peiling hierover geweest met duidelijke uitslag: Wikipedia:Opinielokaal/Godzilla:_King_of_the_Monsters#Vraag1: basisconstructie. Dan maakt het niet uit hoeveel bezwaar men hieronder verder nog maakt. Er is dus een peiling geweest waaruit blijkt dat deze situatie ongewenst is: of moet er een (overbodige) stemming georganiseerd worden over deze (wel zeer duidelijke) zaak? Degenen die tegen dit verzoek zijn, zijn voornamelijk gebruikers die een hoofdbetekenisconstructie wensen. Een hoofdbetekenisconstructie heeft slechts zijdelings met dit verzoek te maken: gegeven dat er geen hoofdbetekenisconstructie is zijn haken niet nodig en ongewenst. Als men wel een hoofdbetekenis wenst dan is dit niet de plek om dat aan te kaarten. Nadat consensus is bereikt over een (niet-standaard, niet door WP:Doorverwijspagina ondersteunde) hoofdbetekenisconstructie kan het opnieuw verhuisd worden. Dwing de gemeenschap aub niet tot het organiseren van een stemming over deze zeer duidelijke zaak. — Zanaq (?) 26 aug 2019 18:52 (CEST)

Nogmaals Tegen Tegen, per argumenten in het zojuist afgewezen verzoek. Het was een hbc totdat Dagdeel dat veranderde in de huidige constructie, samen met eenzelfde verplaatsingsverzoek als dit. Het is dus zojuist voor de 2e keer afgewezen. Wikiwerner (overleg) 10 sep 2019 19:54 (CEST)
Nogmaals, dit alles berust op een BTNI-actie van Wikiwerner, zijn bijdrage hier is dus oneerlijk. Het was een dp tot hij het zonder overleg veranderde, ergo te vergelijken met Kitenge. ♠ Troefkaart (overleg) 10 sep 2019 19:58 (CEST)
Zie ook deze bijdrage van Wikiwerner, waarin hij dergelijke acties bestempeld als BTNI. Kitenge werd aangepast, prima, maar dan ook deze, zeker gezien de peiling over het vergelijkbare onderwerp. Gelijke monniken, gelijke kappen. ♠ Troefkaart (overleg) 10 sep 2019 21:00 (CEST)
DNA is door Wikiwerner zelf verplaatst, onder verwijzing naar BTW, dat verplaatst zou zijn naar aanleiding van een overleg op Wikipedia:Doorverwijscafé/Archief 7#Nieuw voorstel - augustus 2015, waar absoluut geen consensus blijkt. Laten we BTW en KLM dus ook zo snel mogelijk terugverhuizen: er was geen consensus voor die BTNI-actie. — Zanaq (?) 10 sep 2019 20:03 (CEST)
Ik ben bereid ernaar te kijken, maar ik heb weinig ervaring hiermee. Dan heb ik nog twee vragen: Is de huidige situatie an sich ongewenst/raar? Vindt @Wikiwerner het een optie om eerst dit verzoek uit te voeren en dan te kijken of het opnieuw een hoofdbetekenisconstructie moet worden? Floortje Désirée (overleg) 10 sep 2019 21:11 (CEST)
Fijn dat je wil kijken. Het heeft wmb geen grote haast, dus kijk rustig, maar neem uiteindelijk wel de juiste beslissing Glimlach. De situatie is ongewenst, in een peiling over precies hetzelfde onderwerp werd duidelijk hoe de gemeenschap hierover dacht. Het is onnodig om een doorverwijspagina te bereiken met een redirect. Het enige argument voor de toevoeging "(doorverwijspagina)" dat ik in die discussie heb gezien van iemand was dat het niet verboden is. Geen echt serieuze reden dus. Verder is de situatie ontstaan doordat een gebruiker zonder instemming van de gemeenschap een normale doorverwijspagina heeft veranderd in een hoofdbetekenisconstructie. Eerder voerde Encycloon een verzoek uit om dezelfde reden, al was het in omgekeerde richting. Niet dat ik voor Wikiwerner wil spreken, maar als dit na overleg alsnog een hoofdbetekenisconstructie wordt vind ik dat prima, omdat dan, in tegenstelling tot nu, de juiste procedure gevolgd wordt. ♠ Troefkaart (overleg) 10 sep 2019 21:29 (CEST)
Inderdaad, bedankt. Het is inderdaad een ongewenste situatie en geen erkende doorverwijsconstructie. In de peiling bleek consensus dat het een ongewenste situatie is. Zelfs zij die een hoofdbetekenisconstructie wensen zijn overwegend van mening dat de situatie ongewenst is, alleen wensen zij een andere oplossing. Er is een klein deel van mening dat het op deze manier duidelijker is, maar deze constructie is dus niet gebruikelijk. — Zanaq (?) 10 sep 2019 22:09 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Uit vraag 1 van de peiling blijkt inderdaad dat een doorverwijspagina geen (doorverwijspagina) in de titel krijgt. Er staat expliciet vermeld dat de peiling ook van toepassing is op andere artikelen. Het organiseren van een formele stemming hierover dient geen enkel doel. Floortje Désirée (overleg) 11 sep 2019 08:40 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Heilig Kerstmisgilde naar Heilig Kerstmisgilde[bewerken]

De tekst zoals die er nu staat is in hoofdlijnen in overeenstemming met de informatie zoals die op de website van het gilde staat. De bronvermelding is in de afgelopen 10 jaar verbeterd. Geen reden om uit de hoofdnaamruimte te verwijderen dus. kleon3 (overleg) 11 sep 2019 10:04 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Mbch331 (Overleg) 11 sep 2019 10:48 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Steven Jones naar Steven Jones[bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:10 (CEST)

Helemaal niets. Het artikel was hernoemd naar Steven Jones (golfer) na het aanmaken van de nalooplijst. En toen is het een DP geworden waar Pvt Pauline nooit iets aan gedaan heeft. Mbch331 (Overleg) 11 sep 2019 11:23 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd (na bwc) - ooit was dit de plek van Steven Jones (golfer). Beide pagina’s lijken mij prima voor in de hoofdnaamruimte. Encycloon (overleg) 11 sep 2019 11:25 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Gedenknaald naar Gedenknaald[bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:24 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Hernoeming van Gedenknaald (Scheveningen). Encycloon (overleg) 11 sep 2019 11:29 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Varkenmarkt naar Varkenmarkt[bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:31 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 11 sep 2019 11:47 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/MuseumPrijs naar MuseumPrijs[bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:33 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 11 sep 2019 11:47 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Ben Parker naar Ben Parker[bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:36 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 11 sep 2019 11:47 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Algemene Begraafplaats Schoorl naar Algemene Begraafplaats Schoorl[bewerken]

Pagina voldoet volgens mij aan de eisen. Veel bewerkt en informatie klopt. Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 11:49 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/HMS Prince George (1895) naar HMS Prince George (1895)[bewerken]

Pagina voldoet volgens mij aan de eisen. Veel bewerkt en informatie klopt. Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 11:49 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Algemene begraafplaats Den Helder naar Algemene begraafplaats Den Helder[bewerken]

Pagina voldoet volgens mij aan de eisen. Veel bewerkt en informatie klopt. Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 11:49 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Albertus Perk naar Albertus Perk [bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:53 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Jimmy James naar Jimmy James[bewerken]

Onduidelijk wat fout is/was met deze doorverwijspagina. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 11:53 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Patijn (houten schoeisel) naar Patijn (schoeisel)[bewerken]

Artikel aangepast, inclusief verbetering bronvermelding. Beter (schoeisel) dan (houten schoeisel), vooral omdat patijnen niet altijd volledig uit hout bestaan, maar ook omdat het korter en duidelijker is. Artikel kan worden verbeterd, maar lijkt mij goed genoeg voor de hoofdnaamruimte. Eissink (overleg) 11 sep 2019 11:53 (CEST).

Bovenstaande verzoeken Uitgevoerd Uitgevoerd. Encycloon (overleg) 11 sep 2019 12:05 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1850-1925) naar Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1850-1925)[bewerken]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Pvt_pauline/nll/Ferdinand_Folef_d%27Aulnis_de_Bourouill_(1850-1925) blijkt nog niet te voldoen aan de gestelde vereisten. Ik zie niet zo snel wat er moet worden verbeterd/gewijzigd. Graag jullie tips en tops zodat het artikel weer terug kan naar de lijst https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Baarn. Ramenhotep (overleg) 11 sep 2019 08:45 (CEST)

Ik denk dat verstandig is om te checken of wat in de eerste versie(s) staat klopt. De artikelstarter schuwt origineel onderzoek niet en is slecht in bronvermelding. Gelet op wat in het originele artikel staat is het goed mogelijk dat de informatie (deels) is verkregen van de kleinkinderen D'Aulnis de Bourouill. RONN (overleg) 11 sep 2019 09:22 (CEST)
Ik had me even verkeken op de impact van de bot-actie. Hoewel het verstandig blijft om de inhoud van de artikelen te controleren, mag dat m.i. terugplaatsing nu niet tegenhouden. (Al is het wellicht handiger de bot-actie in z'n geheel terug te draaien.) RONN (overleg) 11 sep 2019 12:26 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Leesmuseum naar Leesmuseum[bewerken]

Artikel is in orde. Eissink (overleg) 11 sep 2019 12:09 (CEST).

Uitgevoerd Uitgevoerd - RONN (overleg) 11 sep 2019 12:26 (CEST)

Gebruiker:Pvt_pauline/nll/Koninklijke_Prijs_voor_Vrije_Schilderkunst naar Koninklijke_Prijs_voor_Vrije_Schilderkunst[bewerken]

Pagina voldoet volgens mij aan de eisen. Veel bewerkt en informatie klopt. Jansch (overleg) 11 sep 2019 12:10 (CEST)~

Uitgevoerd Uitgevoerd - RONN (overleg) 11 sep 2019 12:26 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Wim Pijbes naar Wim Pijbes[bewerken]

Niks mis mee. Per Overleg gebruiker:RonnieBot#Knoeiboel. Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 12:50 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 11 sep 2019 12:52 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Herman Coster naar Herman Coster[bewerken]

Niks mis mee. Per Overleg gebruiker:RonnieBot#Knoeiboel. Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 12:50 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 11 sep 2019 12:52 (CEST)


Gebruiker:Pvt pauline/nll/Tobias Dier naar Tobias Dier[bewerken]

Ik zie nu het verzoek hierboven, maar ik heb zojuist deze al handmatig gecontroleerd. Er is inhoudelijk niks mis mee, dus deze kan weer terug. De botmelding op de overlegpagina mag verwijderd worden. Dank en mvg, AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 14:15 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Superstition Mountains naar Superstition Mountains[bewerken]

Nagekeken: deze inhoud is in orde. Flag of California.svg DimiTalen 11 sep 2019 14:59 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Lijst van burgemeesters van Bloemendaal naar Lijst van burgemeesters van Bloemendaal[bewerken]

De zorgen over het brongebuik door Pvt pauline waren bij dit artikel kort na aanmaak terecht. Er werden door haar informatie van twee verschillende Bloemendaals door elkaar vermeld. Die problemen zijn vele jaren geleden al opgelost. In het sjabloon is vermeld "Na de aanmaak op 2009-05-10 hebben tot de verplaatsing 25 bewerkers dit artikel bij elkaar 95 keer bewerkt." Intussen zie ik bij dit artikel geen duidelijke reden voor twijfel meer. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 16:55 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Ciell 11 sep 2019 17:51 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Lijst van burgemeesters van Eemnes naar Lijst van burgemeesters van Eemnes[bewerken]

Na aanmaak door Pvt pauline is het artikel veelvuldig en door tal van wikipedianen bewerkt. Dat blijkt ook uit het sjabloon waar staat "Na de aanmaak op 2009-10-22 hebben tot de verplaatsing 22 bewerkers dit artikel bij elkaar 80 keer bewerkt." Ik zie bij dit artikel geen duidelijke reden meer voor twijfel. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 17:21 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Ciell 11 sep 2019 17:51 (CEST)

Elly Vessies naar Elly Appel[bewerken]

Deze tennisster heeft ook een loopbaan na het tennis; ze runt momenteel een hockeyclub met levenspartner Michele Madison in de VS. Vermoeden is dat ze gescheiden is van Vessies. Al in kranten van de jaren 80 wordt ze genoemd als Appel en niet meer als Vessies. Ik heb het artikel al qua opmaak omgezet,Ceescamel (overleg) 11 sep 2019 18:07 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Golfprofessional naar Golfprofessional[bewerken]

Is een prima artikel, klopt inhoudelijk en heeft al diverse jaren en bewerkingen doorstaan. De verwijdering zorgt op dit moment voor veel rode links. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 19:20 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Ciell 11 sep 2019 19:27 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/De scheepsjongens van Bontekoe (Hoorn)[bewerken]

Graag zou ik zien dat het artikel Gebruiker:Pvt pauline/nll/De scheepsjongens van Bontekoe (Hoorn) weer terug naar de pagina De scheepsjongens van Bontekoe (Hoorn) gaat, het is door meerdere mensen bewerkt en heeft nooit ter beoordeling aan de gemeenschap gestaan. Het artikel klopt inhoudelijk en anders zal ik het wel in orde maken, aangezien ik er behoorlijk bekend mee ben als stadsgenoot zijnde. Dqfn13 (overleg) 11 sep 2019 20:01 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd als jij zegt dat het artikel klopt, dan wil ik dat best geloven. Daarom kan deze pagina terug naar de hoofdnaamruimte. Natuur12 (overleg) 11 sep 2019 20:14 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Christian Gottlieb Friedrich Witte naar Christian Gottlieb Friedrich Witte[bewerken]

Pagina is door meerdere mensen bewerkt, waaronder ondergetekende, al dan niet met behulp van een goede vriend van mij die zeer bekend is met orgels (als bouwer, speler en medewerker van een landelijk adviesorgaan). Dqfn13 (overleg) 11 sep 2019 20:21 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Natuur12 (overleg) 11 sep 2019 20:39 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Sape Kuiper naar Sape Kuiper[bewerken]

Botmelding is afgehandeld en mag verwijderd worden. Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Sebastian Söderberg naar Sebastian Söderberg[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Thitiphun Chuayprakong naar Thitiphun Chuayprakong[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/US Senior Amateur Championship naar US Senior Amateur Championship[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Herman Overes naar Herman Overes[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Kyusyu Open naar Kyusyu Open[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Yusaku Miyazato naar Yusaku Miyazato[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Jon Rahm-Rodriguez naar Jon Rahm-Rodriguez[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 20:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Vredeskapel naar Vredeskapel[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel Vredeskapel (Den Haag).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 20:56 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Richard Kind naar Richard Kind[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel Richard Kind (golfer).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 21:03 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Sint Sebastiaansdoelen naar Sint Sebastiaansdoelen[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel Sint Sebastiaansdoelen (Den Haag).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 21:03 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Golfclub Gstaad - Saanenland naar Golfclub Gstaad - Saanenland[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Johannes Stephanus Bax naar Johannes Stephanus Bax[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Vinny Giles III naar Vinny Giles III[bewerken]

Botmelding is afgehandeld en mag verwijderd worden. Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Fred McLeod naar Fred McLeod[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Bryson DeChambeau naar Bryson DeChambeau[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Kevin Kisner naar Kevin Kisner[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Frans Visée naar Frans Visée[bewerken]

Botmelding is afgehandeld en mag verwijderd worden. Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Antoon Berend Mink naar Antoon Berend Mink[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Diligence-onderneming J.P. Koens naar Diligence-onderneming J.P. Koens[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Common Market Women Team naar Common Market Women Team[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Eugenie Akkerman naar Eugenie Akkerman[bewerken]

Bewerkt, gecontroleerd en kan mijn inziens teruggeplaatst worden. AnarchistiCookie Overleg 11 sep 2019 21:06 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Edward de Jong naar Edward de Jong[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel Edward de Jong (golfer).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 21:10 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/John Ker naar John Ker[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel John Ker (1e hertog van Roxburghe).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 21:15 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Daniel Silva naar Daniel Silva[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel Daniel Silva (golfer).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 21:20 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Jan Linzel naar Jan Linzel[bewerken]

Doorverwijspagina die niet eens door Pvt pauline is gemaakt. Het gaat over het artikel Jan Linzel (1918-2009).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 21:23 (CEST)

Diverse moderatoren hebben bovenstaande reeks verzoeken behandeld. Natuur12 (overleg) 11 sep 2019 21:26 (CEST)

Jean Theodore Stracké[bewerken]

Wat Pvt Pauline ook geschreven heeft in den beginne van dit artikel, inmiddels is de content zodanig gewijzigd dat het artikel prima op wikipedia past. Gebruiker:Pvt pauline/nll/Jean Theodore Stracké – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Brbbl (overleg · bijdragen)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 12 sep 2019 11:12 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Jan van Hinte (verzetsman) naar Jan van Hinte (verzetsman)[bewerken]

Prima artikel. Heb er wat kleine dingetjes uitgehaald, en kan mijn inziens weer terug. AnarchistiCookie Overleg 12 sep 2019 14:42 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 12 sep 2019 14:54 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Henk Wouda naar Henk Wouda[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 15:08 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 12 sep 2019 15:20 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Ernst_de_Jonge naar Ernst_de_Jonge[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 15:08 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 12 sep 2019 15:20 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Els Boon naar Els Boon[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 15:13 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 12 sep 2019 15:20 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Het Lissabon naar Het Lissabon[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:07 (CEST)

@Vysotsky: Heb je het artikel nagelopen? Natuur12 (overleg) 12 sep 2019 22:20 (CEST)
Tussen elk verzoek zit een paar minuten. Die heb ik besteed om het artikel te beoordelen. Ik vind het wel grappig dat ik me moet verantwoorden terwijl ik de ellende van een bot dat zonder overleg 5.500 artikelen verwijdert, probeer te helpen herstellen. Er ligt een voorstel om alle 5.500 terug te zetten met een twijfelsjabloon. Daar zijn overwegend positieve reacties opgekomen, en als we nog even met die oplossing wachten, zitten we dadelijk met de gebakken peren en allerlei gebroken verbindingen. Als je twijfelt, zet dan gerust een twijfelsjabloon. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:29 (CEST)
@Vysotsky: waar het mij een beetje om gaat is: kunnen deze artikelen volgens jou afgevinkt worden op de nalooplijst of niet. Een serie artikelen terugplaatsen terwijl deze niet afgevinkt kunnen worden vergroot je de kans op een restgroep waarvan we niet echt meer weten uit welke artikelen deze bestaat. Natuur12 (overleg) 12 sep 2019 22:42 (CEST)
Ja, dat kan volgens mij. Maar veel belangrijker dan dit gefrommel in de marge (van mij) is natuurlijk de vraag wanneer wie in actie komt om de door RonnieBot veroorzaakte ellende structureel te herstellen. Nemen moderatoren of bureaucraten hier het voortouw? Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:46 (CEST)
Geen idee hoe alles verder gaat verlopen maar deze serie artikelen heb ik in ieder geval af kunnen vinken op de lijst. Dank! Natuur12 (overleg) 12 sep 2019 23:01 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Ingeborg Kahlenberg naar Ingeborg Kahlenberg[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:10 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Bob Oosthoek naar Bob Oosthoek[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:12 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Johan Willem van Oorschot naar Johan Willem van Oorschot[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:15 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Landgoed Blankenburg naar Landgoed Blankenburg[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:17 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Rudolph Cort van der Linden naar Rudolph Cort van der Linden[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:19 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Het Haagsche Schouw naar Het Haagsche Schouw[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:35 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Ali Ahmad Sa'id naar Ali Ahmad Sa'id[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 22:42 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Johan d'Aulnis de Bourouill naar Johan d'Aulnis de Bourouill[bewerken]

Herstelverzoek na actie RonnieBot. Eissink (overleg) 12 sep 2019 22:56 (CEST).

Uitgevoerd Uitgevoerd bovenste reeks verzoeken is door ondergetekende uitgevoerd. Natuur12 (overleg) 12 sep 2019 23:03 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Landgoed De Raephorst naar Landgoed De Raephorst[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 23:13 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Gerard van Hamel naar Gerard van Hamel[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 23:17 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Kees Brouwer naar Kees Brouwer[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 23:20 (CEST)

Nalooplijst Pvt pauline[bewerken]

Ik hoop dat dit de juiste plek is voor het invoegen van een nieuw verzoek.

Hoewel mijn verslechterde ogen het onwenselijk maken dat ik nog op Wikipedia werk, heb ik de hele avond besteed aan mijn volglijst van gisteren, om daaruit de meest urgente artikelen op te vissen. (Individuele golfspelers kan ik moeilijk beoordelen, en die heb ik laten zitten. Hopelijk kan @87lieven: dat doen.)

Al deze artikelen zijn, na aanmaak door Pvt pauline, door diverse mensen bewerkt (niet alleen door mij), en ze zien er in mijn ogen goed uit.

Svp terugplaatsen naar de hoofdnaamruimte, samen met de eventuele overlegpagina. Mvg Vinkje83 (overleg) 12 sep 2019 23:20 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Spaans Open naar Spaans Open[bewerken]

Idem. Vinkje83 (overleg) 12 sep 2019 23:31 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Ernst Heldring naar Ernst Heldring[bewerken]

Terugplaatsverzoek na actie RonnieBot. Vysotsky (overleg) 12 sep 2019 23:40 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd bovenstaande reeks verzoeken is door ondergetekende afgehandeld. Natuur12 (overleg) 12 sep 2019 23:53 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Piet van Eijsden naar Piet van Eijsden[bewerken]

Is een normaal artikel van een tennisser. Wat mij betreft oké. Oor-ed-ode (overleg) 13 sep 2019 00:31 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Bedankt voor het beoordelen en terugplaatsen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 13 sep 2019 01:32 (CEST)

Restaurants[bewerken]

Respectievelijk in 2015, 2015 en 2014 volledig herschreven. The Banner Overleg 13 sep 2019 01:02 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Bedankt voor het beoordelen en terugplaatsen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 13 sep 2019 01:32 (CEST)

Restaurants 2[bewerken]

Allen terug naar de hoofdnaamruimte. En het onzintekstje mag ook verwijderd worden. Belachelijk dat ik hier zoveel tijd aan moet spenderen. The Banner Overleg 13 sep 2019 02:05 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd bedankt voor je moeite The Banner! DutchTom (overleg) 13 sep 2019 03:18 (CEST)

Alle artikelen uit de hoofdnaamruimte die vannacht door RonnieBot zijn verplaatst[bewerken]

Natuurlijk is het mogelijk om hier honderden terugplaatsverzoeken te honoreren, voor correcte artikelen die vannacht door een onnadenkende actie van RonnieBot zijn verplaatst. Maar is het niet handiger om de veroorzaakte rotzooi in één keer terug te zetten? Dat scheelt een heleboel mensen een hoop werk (en frustratie over ten onrechte verwijderde artikelen). In mijn ogen is het onterecht verwijderen van goede artikelen -als nevenschade van een actie om andere artikelen in orde te krijgen- een onbehoorlijke en voor Wikipedia zeer schadelijke actie. Dat gebeurde bovendien zonder enige vorm van overleg vooraf, en zou ongedaan moeten worden gemaakt. Anders hebben veel goedwillende gebruikers last van een slecht doordachte actie. Vysotsky (overleg) 11 sep 2019 12:42 (CEST)

Ik heb ze niet geteld, maar het schijnt een paar duizend artikelen te zijn. Met de hand is dat vrijwel niet te doen. Dus of RonnieBot moet dit doen, of iemand anders met een bot. Mbch331 (Overleg) 11 sep 2019 12:48 (CEST)
Ik ben het hier mee eens. Het zal ongetwijfeld met de beste bedoelingen zijn gedaan, maar het is wat ongelukkig uitgevallen. Ik vind dat RonnieV terechtgewezen zou moeten worden - een waarschuwing is op zijn plaats. Ik vraag me zelfs af of hij het botbitje wel zou mogen houden voor RonnieBot. Er is vannacht veel, vrijwel, ongezien gebeurd. Zonder aanwijzingen over welke artikelen het betreft, kunnen de gewaarschuwde mensen er niets mee. Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 12:55 (CEST)
Op mijn volglijst alleen gaat het al om tientallen artikelen. Ik schat dat het in totaal om ongeveer 10.000 bewerkingen door RonnieBot gaat, dus in elk geval honderden artikelen. Het lijkt me het beste als RonnieBot zelf snel de zaken herstelt (=alle wijzigingen van vannacht/vanochtend terugdraait) voor er allerlei artikelen weer opnieuw aangemaakt zijn, en er met versies geknoeid gaat worden. Vysotsky (overleg) 11 sep 2019 12:58 (CEST)
Toen ik eerder vandaag zocht, zag ik meer dan vijftig doorverwijspagina's in de gebruikersnaamruimte van Pvt pauline (zoals Gebruiker:Pvt pauline/nll/Tommy Horton en Gebruiker:Pvt pauline/nll/South African Masters). Blijkbaar heeft hij die bot laten lopen zonder steeds even snel te checken wat er verplaatst ging worden. Ook heeft hij nagelaten om de categorieën te deactiveren in die duizenden (of misschien wel tienduizend) voormalige artikelen zodat die nu als pagina's in die gebruikersnaamruimte in categorieën staan zoals Categorie:Engelandvaarder. Terugdraaien lijkt me inderdaad beter. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 13:01 (CEST)
Eens. En vergeet ook niet het geknoei in categorieën en op wikidata. Hier moet inderdaad niet te lang mee worden gewacht. RonnieV: lees je mee? Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 13:01 (CEST)
Ronnie moet inderdaad deze actie zsm terugdraaien. Je kunt niet zonder overleg duizenden pagina's uit de hoofdnaamruimte gaan verwijderen en daarbij nog eens zo'n onduidelijk bericht op overlegpagina's achterlaten. Heel vreemd dit. Joris (overleg) 11 sep 2019 13:04 (CEST)
Vanmorgen schrok ik ook van mijn volglijst. Maar in een paar uur tijd zijn vele artikelen al terug in de hoofdruimte. Misschien even een paar dagen wachten? Niet alles gaat via deze lijst. Vele artikelen waren wel gecontroleerd maar niet afgestreept. Lidewij (overleg) 11 sep 2019 13:17 (CEST)
Liever niet wachten, want dat verergert de ellende alleen maar. Graag de hele bot-actie terugdraaien, en ook hierover is overleg en een duidelijke aankondiging vooraf raadzaam. Vysotsky (overleg) 11 sep 2019 13:40 (CEST)
Er zijn sinds gisteravond vele duizenden artikelen verwijderd uit de hoofdnaamruimte en daarvan is een klein deel hersteld. Bij het verplaatsen zijn geen redirects achtergelaten. Pagina's als Jose Coceres en Alex Cejka zijn nu een redirect naar een niet meer bestaand artikel. Dat soort pagina's zullen verwijderd gaan worden tenzij het snel teruggedraaid wordt. Die eerste wordt gebruikt bij Walt Disney World Golf Classic en als de redirect verwijderd wordt en een paar weken later wordt het artikel over die Argentijn hersteld dan staat er vermoedelijk nog lange tijd een onnodige rode link bij Walt Disney World Golf Classic. Die andere redirect (voor het artikel over Alex Čejka) komt in minstens twee artikelen voor en zo zijn er nog vele soortgelijke redirects die intussen linken naar een verplaatst artikel en die zullen dus op termijn verwijderd gaan worden. Ik vrees dat bij Wikidata ook tal van zaken fout gaan als we te lang wachten (hier staat nu nog het nl-wiki artikel; maar hoe lang nog?). Wachten in de hoop dat het vanzelf wel goed komt lijkt me ongewenst. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 14:22 (CEST)
Als dit om artikelen van Gebruiker Pauline gaat en er zijn duizenden artikelen verplaatst (dat haal ik uit een check zonet), hoe kan ik nu dan nog achterhalen welke artikelen ik ooit heb verbeterd...? De redenering voor RonnieBot had ook kunnen zijn: waar later (na Gebruiker Pauline) nog aan gewerkt is zal wel in orde zijn. Dit was voor hem misschien wel een makkelijke oplossing, maar niet voor anderen. Ymnes (overleg) 11 sep 2019 17:07 (CEST)
 • Dit is wel een erg goed voorbeeld hoe grofmazig er te werk is gegaan en waarom mijn gestelde redenering op had moeten gaan. Ymnes (overleg) 11 sep 2019 17:53 (CEST)
 • En deze, er zit gewoon een bronvermelding in. Ymnes (overleg) 11 sep 2019 18:03 (CEST)
Gebruiker:Ymnes, niet afgetekend, is niet afgetekend. Dus was het lemma niet gecontroleerd. Mvg, Lidewij (overleg) 11 sep 2019 20:10 (CEST)
Dat die lijn door Ronnie gevolgd wordt, is zwartwit en heeft niets met een beoordeling te maken. Ik heb hierboven twee voorbeelden gegeven, terwijl ik er verder niets van gevolgd heb. Er stond ook al tien jaar lang geen melding boven die artikelen, zoals Ronnie nu heeft gedaan. Vannacht was het een blinde verwijderactie, getuige ook de meningen van de anderen hier. Ymnes (overleg) 11 sep 2019 20:19 (CEST)
Laat RonnieBot het allemaal zelf ongedaan maken, zo snel mogelijk. En dan overleg over de te volgen koers. Het lijkt er overigens op (corrigeer aub als dat verkeerd is) dat het middels het botbitje is gedaan, en dat er ook moderatorrechten zijn gebruikt. Dat is mi misbruik van de botflag én de moderatorrechten. — Zanaq (?) 11 sep 2019 17:04 (CEST)
Gelieve artikelen wel eerst terug te zetten naar hun oorspronkelijke titel. Dus niet zoals "Patijn (schoeisel)" hieronder. Met inkomende links en interwiki's veroorzaakt het meer rommel. Een eventuele titelwijziging kan achteraf nog.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 sep 2019 17:12 (CEST)
Zijn bot heeft geen modrechten, die zouden dan toegekend moeten zijn door de bureaucraten en dat is niet gebeurd. Het behoort wat volgens mij tot de mogelijkheden om een pagina te verplaatsen zonder een redirect achter te laten. Er is dus ook geen sprake geweest van misbruik van modrechten hier.
@Robotje: ik plaats met plezier terug aan doorverwijspagina's wat onterecht verloren is gegaan, ik wacht liever niet tot Ronnie zover is. Kan ik het ergens zien, welke pagina's een dvp waren? Of jij weet dat toevallig?
@Robotje: om dezelfde redenen zullen de verzoeken hieronder niet lang te hoeven wachten, laten we samen even doorpakken. Ciell 11 sep 2019 17:46 (CEST)
Een gewone gebruiker kan bij mijn weten niet verplaatsen zonder een redirect achter te laten. — Zanaq (?) 11 sep 2019 18:17 (CEST)
Moderators en bots kunnen dat wel, zie Speciaal:GroepsrechtenWeergeven (suppressredirect). –bdijkstra (overleg) 11 sep 2019 18:24 (CEST)
Bedankt voor de informatie. Dan zijn er inderdaad geen moderatorrechten misbruikt. — Zanaq (?) 11 sep 2019 18:36 (CEST)
@Gebruiker:Ciell zie hier voor de dp's. Het aantal is blijkbaar intussen al teruggebracht tot 40. Alvast bedankt voor de moeite. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 20:48 (CEST)
P.S., en nog wat losse: Gebruiker:Pvt pauline/nll/Christy O'Connor, Gebruiker:Pvt pauline/nll/Timmers Verhoeven en Gebruiker:Pvt pauline/nll/Pieter van Dam. - Robotje (overleg) 11 sep 2019 21:14 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Ciell 11 sep 2019 21:36 (CEST)
Voor terugdraaien van deze botactie. Ik kan me voorstellen dat de behoefte bestaat om de artikelen nogmaals te reviewen, dit kan natuurlijk ook gewoon door de individuele pagina's als wiu te markeren (en dan niet allemaal tegelijk, maar b.v. met 10 of 20 per dag, zodat het nog enigszins te behappen is voor de mensen die deze pagina's bekijken). Uit de berichten die op mijn overlegpagina waren geplaatst kon ik niet opmaken wat er aan de hand was. Op een pagina als Laan Copes van Cattenburch had ik vantevoren geen enkele vorm van overleg of twijfel aan bronnen gezien, dus de verwijdering kwam voor mij nogal uit de lucht vallen. Hanhil (overleg) 11 sep 2019 20:51 (CEST)
Hanhil, realiseer je je dat wanneer een grote hoeveelheid (perdag/perweek) tegelijk op de verwijderlijst staat, dat dat zal resulteren in verwijdering. Lidewij (overleg) 12 sep 2019 11:41 (CEST)
@Hanhil: het artikel Laan Copes van Cattenburch kent geen enkele gezaghebbende bron en is wat mij betreft ondermaats en dient enorm opgeknapt; ik had het dus nooit in deze vorm teruggeplaatst in de hoofdnaamruimte. Paul Brussel (overleg) 12 sep 2019 11:53 (CEST)
Paul Brussel, er zijn gebruikers die zelden een lemma van een enkele bron voorzien. Lidewij (overleg) 12 sep 2019 11:59 (CEST)
En dat lijkt me dan ook volstrekt ongewenst en een slechte zaak. Paul Brussel (overleg) 12 sep 2019 12:00 (CEST)

Ik vind het een grandioze zet van Gebruiker:RonnieV, vele lemma's waren allang gecontroleerd en niet afgetekend. De lijst wordt opgeschoond, door de gebruikers die aan de lemma's werkten. Wanneer iedereen nog eens zijn eigen volglijst heeft gecontroleerd, zou er een nieuwe lijst gemaakt kunnen worden bv. op onderwerp. En dan de lemma's terug in de hoofdnaamruimte. Ik hoop dat iedereen die nu lemma's terugzet zich realiseren, dat deze lemma's als gecontroleerd worden gezien. Lidewij (overleg) 12 sep 2019 11:49 (CEST)

De onbezonnen actie van RonnieV heeft een demoraliserend effect op mede-Wikipedianen. Door (nota bene als moderator) niet vantevoren te overleggen over een actie die in vier uur tijd meer dan 4.000 artikelen verwijdert, geeft hij vooral een compleet verkeerd signaal. Bovendien valt te vrezen voor herhaling. RonnieV zegt in zijn reactie: Ik hoop dat we met elkaar met deze ervaring een traject kunnen uitstippelen dat kan helpen om vergelijkbare groepen artikelen op een goede manier ter hand te nemen. Ik denk dat deze actie daarvoor een goede basis kan zijn, maar ook dat er nog verbeteringen mogelijk, nodig zijn. Als deze actie "een goede basis" kan zijn, vrees ik voor de toekomst. Deze actie is vooral een schoolvoorbeeld van een verkeerde aanpak op drie fronten: opzet, overleg en uitwerking. Inmiddels zijn tientallen mensen bezig met repareerwerk. Dat kost veel tijd en moeite, maar is feitelijk gefrommel in de marge, al doen mensen dat uit bezorgdheid over al lang geleden verbeterde artikelen en de samenhang met andere projecten als Wikidata. Mag ik nog een keer mijn verzoek herhalen voor een gestructureerde aanpak? Alle artikelen die nu nog in Gebruiker:Pvt pauline/nll/ staan, terugzetten in de hoofdnaamruimte en daarbij de toelichting die RonnieBot geschreven heeft, vervangen door een sjabloon Twijfel|Brongebruik? Vysotsky (overleg) 13 sep 2019 00:17 (CEST)
Vysotsky, Met de opmerking Ik hoop dat we met elkaar met deze ervaring een traject kunnen uitstippelen dat kan helpen om vergelijkbare groepen artikelen op een goede manier ter hand te nemen. Ik denk dat deze actie daarvoor een goede basis kan zijn, maar ook dat er nog verbeteringen mogelijk, nodig zijn. doelde ik te verwijzen naar de opmerkingen van Josq en Frank Geerlings, die de problematiek met nalooplijsten onderschrijven. Zie ook de opmerking van bdijkstra over de onzichtbaarheid van het bestaan van nalooplijsten op het artikel, wat misschien wel het begin van een oplossing zou zijn.
Ik heb geenszins de indruk willen wekken dat ik op korte termijn mijn bot een dergelijke run opnieuw ga laten doen. Wel dat we, over een paar weken of zo, met elkaar kunnen bespreken hoe we dit soort problemen op een voor iedereen handige manier kunnen oppakken. Het bestaan van een nalooplijst zou iets tijdelijks moeten zijn. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 13 sep 2019 12:33 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd (in de zin dat het verzoek is beoordeeld) Akkoord voor terugplaatsing met als doel het faciliteren van een afgestemde, gecoördineerde opschoonactie van de artikelen die op de nalooplijsten staan. (waarbij het huidige sjabloon dat door de bot op de artikels is geplaatst vervangen wordt door een ander - indien mogelijk PvTPauline-gericht - sjabloon) . Mijn motivatie: Het is niet iets om met de hand te doen: het betreft +/- 4.500 artikelen en dp's en +/- 1.000 OP's. Door deze verplaatsactie is het na meer dan 48 uur duidelijk dat op korte en langere termijn schade ontstaan aan de encyclopedie: kapotte interne links, wikidata sitelinks die niet meer werken, categorieën in de gebruikersnaamruimte e.d. Daarnaast leidt de niet afgestemde noch aangekondigde actie tot veel onverwacht en tijdsgebonden inspanning voor de gemeenschap en moderatoren. Nogmaals: deze terugplaatsactie is gericht op het vervolgens faciliteren van een opruimactie van de nalooplijsten zodat het bestaande probleem binnen een redelijk termijn van een aantal maanden wordt opgelost. Daarnaast zal een bot/zullen meerdere bots de terugplaatsing moeten doen omdat het ondoenlijk is om dat voor 5.584 pagina's te doen. Afstemming en coördinatie lijkt me ook bij de terugplaatsactie wel aan de orde. Ecritures (overleg) 13 sep 2019 09:16 (CEST)
Fijn dat er actie komt. Excuses voor mijn ongeduld. Bedankt. Vysotsky (overleg) 13 sep 2019 10:20 (CEST)
Opmerking Opmerking Botverzoek ingediend, dat lijkt me ook de geschikte pagina voor die 'afstemming en coördinatie'. Encycloon (overleg) 13 sep 2019 10:39 (CEST)
Opmerking Opmerking Hebben jullie wel gezien wat de doorlooptijd van een botverzoek zo in het algemeen is? Daar kan best een paar maanden overheen gaan. Er is al voortvarend begonnen met het handmatig beoordelen en terugzetten van de artikelen, en ik zou vooral de Wikipedianen van vlees en bloed dus vooral aanjagen daar nog even hard mee door te gaan in plaats van de hoop te vestigen op een robot die er nog helemaal niet is. --Frank Geerlings (overleg) 13 sep 2019 11:39 (CEST)
Ter info: alles is weer teruggezet. Encycloon (overleg) 15 sep 2019 23:03 (CEST)

Gebruiker:Pvt pauline/nll/Elly Vessies naar Elly Appel[bewerken]

Dus niet naar Vessies, wegens recente hernoeming.

De overige recente wijzigingen zal ik daarna wel opnieuw aanbrengen. Ik heb een kopietje gemaakt. Oor-ed-ode (overleg) 13 sep 2019 09:24 (CEST)

Ik zal de bewerkingsgeschiedenis van deze twee artikelen samenvoegen. RonnieV (overleg) 13 sep 2019 11:04 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Ik las je verzoek als dat er recente wijzigingen zouden geweest in beide versies van het artikel. Dat vroeg enig uitzoekwerk, maar bleek niet het geval. De pagina staat nu op Elly Appel in de versie die Ceescamel daar had achtergelaten. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 13 sep 2019 12:23 (CEST)
Sorry voor het misverstand. Er was geen sprake van wijziging van de bij Pvt pauline gestalde versie, alleen van de 'live' versie. Dank voor de oplossing, die beter is dan ik had durven hopen. Oor-ed-ode (overleg) 13 sep 2019 19:36 (CEST)

Amougies, Noduwez en Boirs[bewerken]

Volgens Wikipedia:Benoemen_van_een_pagina#België worden voor plaatsen Nederlandse namen gebruikt indien ze op deze lijst staan. Onderstaande plaatsen doen dat niet, dus dienen ze de eigen naam weer te krijgen.

Ze staan beide ook niet op de lijst van de Taalunie. De kans dat er meer verzoeken volgen is aanwezig, ze zijn aangepast door een gebruiker met een reputatie op dit gebied. Bvd, ♠ Troefkaart (overleg) 11 sep 2019 18:24 (CEST)

Boirs is later toegevoegd, is niet gewijzigd door de eerder aangehaalde gebruiker maar desalniettemin voldoet huidige naam niet aan richtlijn. ♠ Troefkaart (overleg) 12 sep 2019 09:35 (CEST)
Amengijs: doe eens een steekproef bij de modale Vlaming om te zien of hij spreekt over Amougies of Amengijs. :) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lotje (overleg · bijdragen)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Consensus hierover blijkt uit de richtlijnen, die immers door de gemeenschap zijn ingesteld en anders eerst aangepast zouden moeten worden. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:45 (CEST)

Nalooplijst Pvt pauline[bewerken]

Mijn inziens artikelen die goed genoeg zijn verbeterd door mij of anderen om weer teruggeplaatst te kunnen worden. Mvg, AnarchistiCookie Overleg 12 sep 2019 21:38 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd deze pagina's zijn teruggeplaatst. Ik laat het verzoek nog even bovenaan staan zodat nieuwe verzoeken betreffende Pvt eventueel onder dit kopje toegevoegd kunnen worden. Natuur12 (overleg) 12 sep 2019 21:58 (CEST)

Niet iedereen begrijpt het. Volgende pagina's samenbrengen.

Lidewij (overleg) 13 sep 2019 15:53 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - Geschiedenis samengevoegd. Mbch331 (Overleg) 13 sep 2019 16:01 (CEST)
 • En inmiddels ook de gebruiker uitleg gegeven over de licentievoorwaarden. Mbch331 (Overleg) 13 sep 2019 16:06 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 13 sep 2019 16:45 (CEST)

Herstel actie RonnieBot. Ik heb nog 67 verzoeken op mijn lijstje staan, maar die hou ik in de gaten tot de door RonnieBot verwijderde artikelen weer botmatig teruggezet zijn. Ik hou niet van onnodige werkverschaffing. Vysotsky (overleg) 13 sep 2019 18:14 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - Mochten er nog monumenten op je lijstje staan zou ik die graag al voor dit weekend terugzetten. Encycloon (overleg) 13 sep 2019 22:57 (CEST)
   • Op mijn lijstje staan veel kerken, monumenten en personen. Allemaal redelijke tot goede artikelen, door diverse andere gebruikers bewerkt en verbeterd. Maar voordrachten hier zijn allemaal onzin en tijdverspilling. Er ligt toch een besluit om alle 4500 (inmiddels misschien 4300) artikelen in één grote actie terug te zetten met een twijfelsjabloon? Dat is veel beter en verspilt minder tijd en moeite. Laat degene die de ellende veroorzaakt heeft, de zaak ook weer herstellen, en niet tientallen mensen tijd laten vermorsen. Vysotsky (overleg) 14 sep 2019 00:18 (CEST)
    • Ja, maar RonnieV heeft elders aangegeven hier (met de massale terugzetactie) waarschijnlijk zondag mee te beginnen. Als we de lezer die dit weekend door/voor Open Monumentendag iets wil opzoeken van dienst willen zijn zal dat dus wel handmatig moeten, of er zou een andere bot ingezet moeten worden om alvast aan jouw lijstje te beginnen. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 00:24 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 14 sep 2019 00:58 (CEST)
 • Alle artikelen zijn weer terug in de hoofdnaamruimte, al dan niet inclusief sjabloon. Encycloon (overleg) 15 sep 2019 23:07 (CEST)

Königsberger TSV[bewerken]

Königsberger TSV in Königsberger STV, de club heet Königsberger Sport- und Turnverein e. V dus is het STV en niet TSV Waterloo1974 (overleg) 16 sep 2019 10:09 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - dank voor je oplettendheid. Zou je de volgende keer wel de links in de titel willen noemen. Dat maakt het voor de afhandelend moderator een stuk makkelijker. Dus Königsberger TSV naar [[Königsberger STV. Alvast bedankt, Floortje Désirée (overleg) 16 sep 2019 10:14 (CEST)