Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
Zie WP:AV
Zie WP:AVP
Zie WP:VPA
Zie WP:VPV
Zie WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies. Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Een verzoek dat behandeld is, wordt verplaatst naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan, zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk in het eerste blok te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onder aan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 10 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Thomas C. Jerdon naar Thomas Caverhill Jerdon[bewerken]

Deze laatste is zijn volledige naam. -B kimmel (overleg) 16 mei 2016 14:40 (CEST)

Is het niet de vraag onder welke naam hij meer bekend is? Sjoerd de Bruin (overleg) 16 mei 2016 14:41 (CEST)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Musée Nissim-de-Camondo naar Musée Nissim de Camondo[bewerken]

Sinds 2007 bestaat de pagina Musée Nissim-de-Camondo. De juiste naam van het museum (en dus de pagina) is echter Musée Nissim de Camondo (zonder liggende streepjes). Nu wilde ik graag de titel wijzigen (in Musée Nissim de Camondo) maar deze pagina bestaat al als redirect naar het huidige artikel Musée Nissim-de-Camondo. Is het mogelijk om de pagina Musée Nissim-de-Camondo te wijzigen Musée Nissim de Camondo? (Er hoeft wat mij betreft geen redirect-pagina met streepjes te zijn.) Groet, Ecritures (overleg) 17 mei 2016 23:14 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd. Onze Franse collega's gebruiken weliswaar koppeltekens, maar op de Website van het museum wordt de naam consequent zonder koppeltekens gespeld. Machaerus (overleg) 20 mei 2016 10:03 (CEST)

Pont-barrage de Monsin verplaatsen naar Stuw van Monsin[bewerken]

Hierbij verzoek ik u te kijken of dit artikel kan worden hernoemd. Zie hierover uitgebreide overleg van deze stuw. Helaas kom ik er in goed overleg met de betrokken moderator er niet uit.LeonardH (overleg) 14 mei 2016 13:18 (CEST)

Uit dat overleg blijkt dat er duidelijk weerstand bestaat tegen hernoeming en er zeker geen consensus bestaat. Het verzoek hier lijkt me daarom in strijd met de regels. - Robotje (overleg) 15 mei 2016 10:03 (CEST)
Om die reden Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Deze pagina is bedoeld voor wijzigingen waarover consensus bestaat of waarover consensus redelijkerwijs vermoed kan worden, niet om je gelijk te halen wanneer op de overlegpagina van het artikel geen overeenstemming bereikt kan worden. Machaerus (overleg) 20 mei 2016 10:09 (CEST)

Waar is het dan mogelijk om dit wel voor te leggen indien er duidelijk sprake is van obstructie?LeonardH (overleg) 21 mei 2016 07:02 (CEST)

Probeer via WP:OG het overleg weer op gang te brengen. Maar winkelen voor een verse moderator om uw zin te krijgen zal niet snel lukken. Overleg is de aangewezen weg. The Banner Overleg 22 mei 2016 15:59 (CEST)

HET GOUDEN EI[bewerken]

De boektitel Het Gouden Ei moet worden: Het gouden ei. In het Nederlands heeft alleen het eerste woord van een boektitel een hoofdletter.Gelukkige woordenboekenmaker (overleg) 18 mei 2016 17:17 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd: Het Gouden Ei hernoemd naar Het gouden ei. Richard 20 mei 2016 14:44 (CEST)

Raymond Van den broeckeRaymond Van den Broecke[bewerken]

According to this, there seems to be a capital "B". I can't move it myself as there is a redirect.

I came across this when doing English labels on Wikidata. --Jura1 (overleg) 21 mei 2016 07:28 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Ze overlegpagina artikel. Mbch331 (Overleg) 21 mei 2016 18:03 (CEST)

Teledetectie verplaatsen naar Remote sensing[bewerken]

Remote sensing is een vele malen bekendere term dan teledetectie. Bij de samenvoeging van beide artikelen heeft men - mijns inziens - onterecht voor de Nederlandstalige term gekozen. The Banner Overleg 8 mei 2016 23:45 (CEST)

Steun Steun – al weet ik niet of dat op deze plek gebruikelijk is. Ik ben het in dezen met TheBanner eens. –Frank Geerlings (overleg) 9 mei 2016 00:16 (CEST)
Tegen Tegen - Ik geef de voorkeur aan de Nederlandstalige term. Duidelijk voorbeeld van de bekende Engelse ziekte. Natuurlijk wordt in reclamemateriaal veel de Engelstalige term gebruikt; deze verkoopt natuurlijk beter.LeonardH (overleg) 9 mei 2016 09:00 (CEST)
De huidige naam lijkt een symptoom van een soort omgekeerde 'Engelse ziekte' die tegen de klippen op 'Nederlandse' namen wil gebruiken, 'van vreemde smetten vrij'. Met reclamemateriaal en verkoop heeft het allemaal vrij weinig te maken: dit is in eerste instantie een wetenschappelijke/technische term. In Nederlandstalige literatuur komen we veel vaker remote sensing tegen dan teledetectie, van de jaren 80 tot nu (ik schat ongeveer in de verhouding 3 staat tot 1). Paul B (overleg) 14 mei 2016 13:30 (CEST)
Dat kan heel aardig kloppen: in het krantenarchief van de Nederlandse KB is de verhouding momenteel 260x remote sensing tegen 66x teledetectie. Wutsje 14 mei 2016 14:15 (CEST)
Ik vind dit een erg persoonlijke en zeer vreemde insinuatie. Hopelijk houdt u zich verder van dit soort laag bij de grondse opmerkingen. Doet bij een beetje denken aan iemand die Israël verdedigt of kritiek heeft op de islam is een fascist/racist etc. Het bekende wegzetten van iemand als fascist. Laten wij WP hopelijk zo veel mogelijk vrijhouden van politieke stellingnames en discussies. Daarvoor zijn andere fora.LeonardH (overleg) 14 mei 2016 14:31 (CEST)
Volgens mij zoekt LeonardH onnodig wat achter die opmerking van Paul B. Kijk anders eens hier terwijl hijzelf over Engelse ziekte begon. Verder lijkt het voorbeeld van Wutsje me overtuigend dat hernoeming (mede gezien het ontstaan na samenvoeging) wenselijk is dus Steun Steun. - Robotje (overleg) 15 mei 2016 07:43 (CEST)
Zolas uit het bovenstaande blijkt wordt de Nederlandstalige term regelmatig gebruikt en is het m.i. zeer vreemd om deze maar te vervangen door een Engelstalige term omdat deze in bepaalde literatuur ook wordt gebruikt. Veel artikelen zijn van wetenschappers die helaas bijna alleen in het Engels menen te moeten publiceren en en daardoor bijna alleen nog maar Engelstalige termen voor zaken gebruiken terwijl er een goed Nederlandstalig woord voor het begrip beschikbaar is. Vaak is het onwetendheid c.q. gemakzucht om maar het Engelse woord te gebruiken. Overigens hoeveel van bovengenoemde publicaties zijn Nederlandstalig en hoeveel zijn Engelstalige artikelen in bovengenoemde databestand van de KB. Er is toch een verwijzing van Remote sensing naar teledetectie ik zie het probleem dus niet zo.LeonardH (overleg) 21 mei 2016 16:58 (CEST)
Over vreemde insinuaties gesproken. U houdt er wel een erg vreemd beeld van 'wetenschappers' op na. Het gaat daarnaast niet om 'bepaalde' literatuur maar om de literatuur in het algemeen, inclusief kranten en meer populaire boeken. Paul B (overleg) 21 mei 2016 18:38 (CEST)
P.S. Ik heb geen specifieke publicaties genoemd en collega Wutsje ook niet, maar uiteraard zijn de zoekopdrachten steeds (zoveel als mogelijk) beperkt tot Nederlandstalige publicaties. Delpher bevat alleen Nederlandstalige dagbladen en tijdschriften (op wat Frans uit de Franse Tijd na), maar wel beperkt tot Nederland en de voormalige koloniën. U kunt eenvoudig zelf nagaan dat er (vrijwel) uitsluitend Nederlandstalige publicaties gevonden zijn, door op de door Wutsje gegeven links te klikken. Paul B (overleg) 21 mei 2016 19:16 (CEST)
P.P.S. In het Groene Boekje vinden we wel remote sensing maar niet teledetectie. Ook dat geeft te denken. Paul B (overleg) 21 mei 2016 19:16 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Graag eerst consensus bereiken op de OP van het artikel. Mbch331 (Overleg) 21 mei 2016 18:03 (CEST)
Daar is het overleg nu geopend. Paul B (overleg) 22 mei 2016 15:08 (CEST)

Musique Concrète naar Musique concrète[bewerken]

Muziekstijl die je met kleine letters schrijft, vergelijkbaar als acid jazz, new wave, gothic rock, Texas blues, neo-soul, enz. Ymnes (overleg) 22 mei 2016 14:50 (CEST)

Geen eigennaam. Helemaal akkoord. – Maiella (overleg) 22 mei 2016 19:16 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd. Richard 23 mei 2016 14:55 (CEST)

Electronic Body Music (EBM) naar Electronic body music[bewerken]

  • Conform engels lemma, daar zullen ze het toch wel weten? Kortom geen eigennaam. Een hoofdletter-afkorting laat onverlet dat ... – Maiella (overleg) 22 mei 2016 19:16 (CEST)
    • Uitgevoerd Uitgevoerd. Richard 23 mei 2016 14:55 (CEST)

Beef Wellington naar beef wellington[bewerken]

Meer in lijn met het gebruik van hoofdletters in van persoonsnamen afgeleide benamingen. Met name staat pêche melba zonder hoofdletter M in de Woordenlijst Nederlandse Taal, en dat lijkt me een zeer vergelijkbaar geval. Titelwijziging is niet mogelijk vanwege een onzalig botproject dat alle redirects probeerde te categoriseren. Paul B (overleg) 21 mei 2016 22:48 (CEST)

Misschien is het handig om dit eerst even uit te zoeken, alvorens aan het verplaatsen te slaan. De leidraad zegt dat samenstellingen met persoonsnamen een kleine letter krijgen. Maar dit zijn geen samenstellingen maar woordgroepen, en Wellington is niet zo zeer een persoonsnaam als wel een plaatsnaam (al is het gerecht vernoemd naar een persoon). Zo hebben we ook de pizza margherita, maar de kip Marengo en de torta Caprese, evenals de crêpe suzette maar de saucisse de Morteau.
Met gerechten die in de woordenlijst staan, is het gemakkelijk. Die krijgen gewoon een kleine letter als zo ook zo in de lijst voorkomen. Maar van gerechten waar de persoons- of plaatsnaam het rechterdeel van een woordcombinatie is, is niet uit de leidraad te achterhalen of deze een hoofd-, dan wel een kleine letter krijgen als ze niet in de woordenlijst voorkomen (zoals bijvoorbeeld de salade niçoise). EvilFreD (overleg) 22 mei 2016 15:43 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd – voor op dit moment. Lijkt iets waar duidelijk nog het nodige over te zeggen valt. Richard 23 mei 2016 14:55 (CEST)
Overleg dus maar geopend op de OP van het artikel. Paul B (overleg) 23 mei 2016 15:41 (CEST)

Frans Meijer (crimineel) naar Frans Meijer[bewerken]

De pagina Frans Meijer was een doorverwijspagina naar Frans Meijer (crimineel) en Frans Meijer (verzetsstrijder)). Ik ontdek echter net dat de verzetsstrijder Frans Meijers (+s) heet. Heb de titel van dat artikel al gewijzigd, maar aangezien er nu maar één Frans Meijer is, lijkt me dat in de artikelnaam de toevoeging bij Frans Meijer (crimineel) kan verdwijnen. Evert100 24 mei 2016 22:40 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd. Klinkt logisch. Richard 25 mei 2016 16:08 (CEST)

Belgian Cats (weer) naar Belgisch basketbalteam (vrouwen)[bewerken]

Oude naam graag terug[bewerken]

Het onnodig veranderen van de titel Belgisch basketbalteam (vrouwen) in Belgian Cats. Kwamen we zo tegen n.a.v. Wikipedia:Sportcafé#Hernoeming nationale basketbalteams. Mvg. Pucky (overleg) 26 mei 2016 07:49 (CEST)

P.S. Indien "we" dit zelf kunnen doen, dan graag "stappen-plan" uitleggen (dit i.v.m. behoud van geschiedenis). Ik las iets op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige#Naam terug dat dit zou kunnen; maar hoe dan staat er dan weer niet bij. (Ik weet ook niet wat 'sneller' gaat, dus kies maar voor de efficiënste oplossing). Daar zag ik tevens staan dat ik hiervoor op deze pagina moet zijn. Ik hoop dat dit juist is. (Alleen weet ik niet waarom -komt op mij over als een "paarse krokodil"-verhaal.)
Je moet het zelf kunnen als de bestemming een geschiedenis heeft van 1 bewerking (zoals in dit geval). Dan kun je een normale hernoeming uitvoeren. Vanaf 2 bewerkingen op de bestemmingspagina gaat dat niet meer en moet een moderator het doen (omdat wij tijdens de hernoeming de pagina automatisch kunnen verwijderen als we die optie aanvinken bij de hernoeming). Mbch331 (Overleg) 26 mei 2016 07:54 (CEST)
Bedankt Mbch331 voor de duidelijke uitleg (weer wat geleerd vandaag). En hierbij ook zelf uitgevoerd. Pucky (overleg) 26 mei 2016 08:03 (CEST)

From Russia With Love naar From Russia with Love[bewerken]

Graag normaal als het mag. From Russia With Love (televisieprogramma) is al dubieus genoeg. ErikvanB (overleg) 25 mei 2016 20:57 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Pompidom (overleg) 26 mei 2016 08:06 (CEST)