Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
Zie WP:AV
Zie WP:AVP
Zie WP:VPA
Zie WP:VPV
Zie WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies. Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Een verzoek dat behandeld is, wordt verplaatst naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan, zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk in het eerste blok te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onder aan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 21 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Bourbourg naar Broekburg[bewerken]

  • Conform WP:TITEL en WP:BGN. EvilFreD (overleg) 10 mrt 2017 19:33 (CET)
    • De uitzondering in WP:BGN voor Frans-Vlaanderen had ik hier niet scherp. Ik ging uit van de algemene regel dat we endoniemen gebruiken tenzij de plaats vermeld is in de Taalunielijsten; voor Frans-Vlaanderen blijkt een uitzondering te bestaan. Dus steun. Hanhil (overleg) 10 mrt 2017 19:43 (CET)
    • Activisme, dus tegen. The Banner Overleg 27 mrt 2017 14:43 (CEST)

Tourcoing naar Toerkonje[bewerken]

  • Conform WP:TITEL en WP:BGN. Overleg en een peiling in 2008 leverde niet op dat de de Franse naam gebruikt diende te worden en in 2011 werd de titel gewijzigd zonder voorafgaand overleg, in tegenspraak met WP:BGN. EvilFreD (overleg) 10 mrt 2017 20:08 (CET)
    In de richtlijn WP:BGN staat Tourcoing expliciet als uitzondering opgenomen. Vóór we de titelwijziging doorvoeren zal er eerst consensus moeten zijn om de richtlijn aan te passen. Hanhil (overleg) 10 mrt 2017 20:33 (CET)
Ja, dat werd aan de lijst van uitzonderingen toegevoegd door dezelfde gebruiker die eenzijdig de titel gewijzigd had in 2011 zonder voorafgaand overleg. Die titelwijziging én die toevoeging worden dus nu alsnog betwist. EvilFreD (overleg) 10 mrt 2017 20:37 (CET)
Om een citaat te geven van de overlegpagina van Tourcoing: Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Artikelen worden niet een onjuiste naam gegeven omdat er een procedure niet helemaal is gelopen zoals hij zou moeten lopen. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 24 mei 2011 01:09 (CEST) (De tekst is trouwens een kopie van een discussie op WP:AV die dus afgewezen is.)
Derhalve ben ik tegen een verplaatsing. The Banner Overleg 10 mrt 2017 20:40 (CET)
Ook dat 'niet uitgevoerd' gebeurde op onjuiste gronden. Nogmaals: troefkaart besloot eenzijdig de titel te wijzigen zonder voorafgaand overleg en in strijd met WP:BNG (dat toen uiteraard nog niet de genoemde uitzondering bevatte). Daarop werd op WP:AV verzocht de titelwijziging ongedaan te maken, op grond van WP:BGN en het niet eerst zoeken naar consensus , maar dwars daar doorheen de eigen voorkeur door te drukken. En die motivatie om het verzoek af te wijzen deugde natuurlijk ook niet. EvilFreD (overleg) 10 mrt 2017 20:55 (CET)
Hou ook rekening met deze peiling (niet bindend, maar grote meerderheid). Toerkonje staat overigens op de taalunielijst met een (V) erachter. Als ik hier echter kijk is de naam zelfs in Vlaanderen minder gangbaar. Ik ken de stad overigens zelf niet, maar ik ben niet van die kanten.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 10 mrt 2017 21:46 (CET)
Nee, daar moet geen rekening mee gehouden worden. Voor die peiling bevatte WP:BGN al de opmerking dat voor plaatsen in Frans-Vlaanderen de Nederlandse naam gehanteerd wordt. In de inleiding wordt er gemeld dat als de tweede optie het haalt, er desondanks niets wordt gewijzigd voordat er een tweede peiling gehouden is over hoe het beleid wordt gewijzigd. Daarnaast wordt gesteld dat in die volgende fase de plaatsen in Frans-Vlaanderen ter sprake kunnen gebracht worden. Die peiling is er kennelijk nooit van gekomen, of heeft in ieder geval niet geleid tot een wijziging van [[W{:BGN]] voor wat betreft de plaatsen in Frans-Vlaanderen. Die passage staat er nog altijd en is dus nog altijd geldig. Er zijn wel enkele gebruikers geweest sindsdien die de encyclopedie hebben verstoord met POV-pushen, onjuiste beroepen op de richtlijn, aanpassen van de richtlijnen in tegenspraak met afspraken, dwarsliggen en ongeldige beroepen op BTNI, of gewoon koppigheid en gezuig. EvilFreD (overleg) 10 mrt 2017 22:09 (CET)
Hou er ook rekening mee, dat conform WP:AV deze pagina niet is bedoeld voor discussies en dat verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mvg, Trewal 10 mrt 2017 23:10 (CET)
Terechte opmerking. Dus stop eens allemaal met te discussiëren waar niks te discussiëren valt. EvilFreD (overleg) 10 mrt 2017 23:31 (CET)
En stop jij dan met het indienen van verzoeken waarop in het verleden al negatief is geoordeeld? The Banner Overleg 11 mrt 2017 00:22 (CET)
Je kan wel de stoorzender blijven uithangen, maar feit blijft dat de titelwijziging destijds op onterechte gronden en op basis van een persoonlijke voorkeur is uitgevoerd en het veroek tot herstellen van de titel op onjuiste gronden is afgewezen. De richtlijnen schrijven en schreven Toerkonje voor, de toevoeging van de uitzondering is ongeldig want eenzijdig ingevoerd. Discussie blokkeert de uitvoering van een verzoek, maar die discussie moet wel op basis van argumenten gevoerd worden. De argumenten tegen verplaatsen zijn met speels gemak weerlegd, dus er is geen discussie. Vervolgens alsnog het argument inroepen dat verzoeken waaruit discussie ontstaat niet uitgevoerd worden is filibusteren. Er is géén discussie. Ergo, het verzoek dient gehonoreerd te worden. EvilFreD (overleg) 11 mrt 2017 00:34 (CET)
Dus er mag niet over gediscussieerd worden mar jij mag wel steeds opnieuw een reeds afgewezen verzoek opnieuw indienen omdat het jouw opvatting is dat er eerder fouten zijn gemaakt? The Banner Overleg 11 mrt 2017 09:28 (CET)
Er mag altijd gediscussieerd worden, maar discussie houdt niet vanzelfsprekend in dat een verzoek niet gehonoreerd moet worden. Heb je nog steekhoudende argumenten op basis waarvan er discussie zou zijn over de verplaatsing, dán zou dat inhouden dat de verplaatsing niet uitgevoerd moet worden. Kan je daarentegen alleen maar verwijzen naar eerdere discussies/peilingen die, zoals aangetoond, de eerdere verplaatsing in de andere richting niet rechtvaardigden, dan bewijs je daar alleen maar mijn stelling mee dat er op onjuiste gronde hernoemd werd en op onjuiste gronden een verzoek om te herstellen werd afgewezen. Kortom, er is geen discussie over dit verzoek. Er is alleen maar discussie over of er discussie is. En ook dat heb ik weerlegd. Zijn we nu klaar? EvilFreD (overleg) 11 mrt 2017 10:00 (CET)
Ondanks dat je geen inhoudelijk argumenten geeft, wil de verplaatsing dus gewoon doordrukken. Enkel alleen op basis van jouw opvatting van juist en onjuist met voorbijgaan van de argumenten op deze pagina en bij eerdere discussies. The Banner Overleg 11 mrt 2017 10:17 (CET)
Tja, het is een feit, dat het EvilFreDs opvatting is dat zijn opvatting een feit is... Blijft het feit dat zover ik weet EvilFreD zijn opvatting dat Gebruiker:Freaky Fries een vorig verzoek tot herstellen van de titel op onjuiste gronden heeft afgewezen niet direct met Freaky Fries heeft besproken maar hem hier wel van het afwijzen op onjuiste grond beticht. Het is een feit dat het mijn opvatting is dat dat o.a. in strijd is met WP:WQ#Varia punt 3. Mvg, Trewal 11 mrt 2017 11:23 (CET)
Ik ontraad deze discussie. Wie zich It Heidenskip herinnert weet hoe eindeloos en energieverspillend dit soort discussies zijn. Een titel is maar een titel. De vindbaarheid wordt afdoende gegarandeerd door redirects en eventuele andere doorverwijsconstructies. Al gebruiken we spijkerschrift in de titel van een lemma, de encyclopedie ondervindt er praktisch geen schade van omdat in de artikeltekst alle ruimte is om alles precies te benoemen zoals het is. Josq (overleg) 11 mrt 2017 12:23 (CET)
Op Wikipedia:Vragen aan de Taalunie#Plaatsnamen in met (V)/(N)-aanduiding staat: "Die exoniemen [onder meer Toerkonje] zijn nog algemeen verspreid onder de oudere bewoners van de West-Vlaamse Westhoek. Sommige ervan hebben een ruimer geografisch bereik: in heel West-Vlaanderen kent men "Roubaix" ook als "Robaais", en "Tourcoing" ook als "Toerkonje". Toegegeven: die exoniemen zijn op hun retour, maar uitgestorven zijn ze voorlopig nog niet." Wikiwerner (overleg) 26 mrt 2017 13:23 (CEST)
De West-Vlamingen hebben een eigen Westvlaamse wikipedia met een eigen schrijfwijze. Dat is toch gemakkelijker? VanBuren (overleg) 26 mrt 2017 16:32 (CEST)
Moet dat het doorslaggevende argument voorstellen? De Franstaligen hebben ook een eigen wiki. En dit is de Nederlandstalige wiki. Het is inderdaad allemaal supersimpel, behalve voor een stel pov-pushers. EvilFreD (overleg) 26 mrt 2017 17:17 (CEST)
't Is maar een overweging om uit een patstelling te komen waar voorlopig niet voor een heldere oplossing gekozen wordt of kan worden. Men kan ook denken aan de overweging van Josq (11 mrt 2017 12:23). Er is een groep medewerkers die er op hamert dat Friese namen alleen op de Friese wikipedia gebruikt worden (ook als ze ook al ingang hebben gevonden is het Nederlands), zo kun je volhouden dat lokale namen in West-Vlaanderen op de West-Vlaamse site blijven en dat de Nederlandstalige wikipedia zich richt naar een algemeen gangbare benaming. En wat de een pov-pushing noemt is bij de ander doordrammen voor eigen gelijk. VanBuren (overleg) 27 mrt 2017 14:28 (CEST)
Een andere overweging is om gewoon de richtlijnen te hanteren. Onder pov-pushing verstaan we namelijk over het algemeen het tegen richtlijnen in doordrukken van de eigen overtuiging, en niet andersom. Dat geldt trouwens ook voor Friese plaatsnamen. Je kan wel beweren dat die namen ingang gevonden hebben in het Nederlands, maar daarmee heb je die bewering natuurlijk nog niet onderbouwd.
Ondertussen wachten we al even op de afhandeling van deze verzoeken, en begint het stilaan tijd te worden dat er een moderator langskomt met de ballen om de knoop door te hakken. Broekburg mag al sowieso geen probleem vormen. Met Toerkonje kan eventueel nog gewacht worden tot Gebruiker:Freaky Fries zijn knopjes terugheeft. Kan hij gelijk voor zichzelf oordelen of hij destijds de juiste beslissing genomen heeft. EvilFreD (overleg) 27 mrt 2017 18:14 (CEST)

Ministerie van Financiën naar Ministerie van financiën (3)[bewerken]

De overlegpagina kan ik niet meehernoemen, zie Overleg:Ministerie van Financiën naar Overleg:Ministerie van financiën. Ik heb de kwestie daarom aangekaart aldaar en in het Taalcafé. Wikiwerner (overleg) 26 feb 2017 11:06 (CET)

Deze was gearchiveerd door de bot zonder beslissing. Op de OP en in het Taalcafé heeft niemand bezwaar gemaakt. Wat kan ik verder nog doen? Wikiwerner (overleg) 25 mrt 2017 21:50 (CET)
Op de overlegpagina van het artikel vroeg ErikvanB zich drie jaar geleden (bij een eerdere hernoeming) af waarom het alleen voor ministeries van financiën zou moeten gelden, dus wat je zou kunnen doen is hetzelfde verzoek indienen voor de andere soorten ministeries. :-) Overigens steun ik het voorstel. Bever (overleg) 30 mrt 2017 06:26 (CEST)


Behandelde verzoeken[bewerken]

Kwomintang naar Kuomintang[bewerken]

Veel gebruikelijker; er is enige discussie of men Kuomintang of Guomindang moet schrijven (met vooralsnog een duidelijke voorkeur voor de eerste variant), maar de transliteratie Kwomintang lijkt mij tamelijk ongebruikelijk. De wafelenbak (overleg) 9 mrt 2017 20:03 (CET)

Ik ben een volstrekte leek op het gebied van China en het Chinees, maar volgens mij is "Kwomintang" tot een bepaald moment de gebruikelijke schrijfwijze geweest in de Nederlandstalige literatuur, zo ongeveer tot hetzelfde moment waarop we "Peking" en "Mao tse-Tsoeng" verruilden voor "Beijing" en "Mao Zedong". Volgens de transcriptiegids gebruiken we Hanyu Pinyin zonder diakritische tekens en in dat geval zou het "Guomindang" moeten zijn, alleen lijkt de (kennelijk verouderde) Wade-Gillestranscriptie "Kuomintang" in het Nederlands inderdaad veel gebruikelijker. Zou iemand met meer kennis van zaken hier zijn licht eens over willen laten schijnen? Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 11 mrt 2017 14:41 (CET)
Ik heb zelf zéér veel Nederlandstalige bronnen gelezen over de Kuomintang uit de tijd toen ze nog maar pas aan de macht was (jaren dertig), en ook veel nieuwe bronnen (laatste twintig jaar). De eerste categorie gebruikt uitsluitend Kuomintang (of Kuo-min-tang), de laatste categorie ofwel Kuomintang, ofwel Guomindang. De pinyin-schrijfwijze zou te verkiezen zijn, aangezien ze een foutieve uitspraak vermijdt (het woord "Kuomintang" zou immers ook in pinyin kunnen bestaan, maar dan zouden de k en de t aangeblazen worden; in Wade-Giles zou dat als K'uomint'ang gespeld worden). Belangrijk argument is echter dat zowel de Kuomintang van de Republiek China ([1]) als deze op het vasteland ([2]) Kuomintang schrijven, en niet Guomindang. Dat maakt dat de spelling Kuomintang in feite onvermijdelijk is. Zoals gezegd ben ik de schrijfwijze "Kwomintang" nog nergens tegengekomen; allicht een vernederlandsing die nooit gebruikelijk is geweest. De wafelenbak (overleg) 15 mrt 2017 00:05 (CET)
Het is wat voor mij nu niet mogelijk om de vele boeken en artikelen terug te vinden die ik in de jaren zeventig en tachtig heb gelezen, maar ik herinner mij Kwomintang en Kwo-min-tang als de tussen 1960 en 1990 gebruikelijke schrijfwijze in Nederland. Paulbe (overleg) 20 mrt 2017 19:09 (CET)
Zoeken met Google maakt ook snel duidelijk dat de bewering dat de schrijfwijze Kwomintang nooit gebruikelijk zou zijn geweest, niet klopt. Paulbe (overleg) 20 mrt 2017 19:13 (CET)
Zoals gezegd ben ik niet op de hoogte van de periode tussen 1950 en 2000; het zou inderdaad kunnen dat Kwomintang toen niet ongebruikelijk is geweest. Vandaag kom ik op Google, als ik de resultaten beperk tot .nl-websites, uit op 7.560 resultaten voor Kuomintang, 1.310 resultaten voor Guomindang en slechts 1.040 resultaten voor Kwomintang. Hoewel ik overigens in principe wel voorstander ben van vernederlandsingen, gaat het hierbij om een versie die een verkeerde uitspraak van het Chinees impliceert en die allicht zelf ontstaan is als spelfout op Kuomintang. Dat de beide Kuomintangs hun naam elk als "Kuomintang" spellen lijkt mij daarbij een doorslaggevend argument. Het gebruik van de naam Kwomintang, een variant die uitsluitend in het Nederlands wordt gebruikt en ook daar — zo leert Google — slechts door een kleine minderheid gebruikt wordt, schept alleen maar verwarring. De wafelenbak (overleg) 20 mrt 2017 20:14 (CET)
Zo schrijft ook het Taipei Representative Office in Den Haag (de “ambassade” van de Republiek China) in het volgende Nederlandstalige persbericht Kuomintang: [3]: "De kandidaat van de Kuomintang (KMT), Eric Chu (…)". De wafelenbak (overleg) 23 mrt 2017 16:41 (CET)
Bij gebrek aan consensus heb ik de discussie verplaatst naar Overleg:Kwomintang. De wafelenbak (overleg) 25 mrt 2017 21:34 (CET)

Bisdom Seckau naar Bisdom Graz-Seckau[bewerken]

Het Oostenrijkse bisdom heet sinds 1963 officieel Graz-Seckau - ArjanHoverleg 10 mrt 2017 15:26 (CET)

Hoi ArjanH, dat wil ik wel doen, maar in principe kent het doellemma maar één bewerking, en zou je het zelf moeten kunnen. Probeer eens? Als het je niet lukt om whatever reden moet je me maar een gil geven. Milliped (overleg) 10 mrt 2017 15:51 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Inderdaad! Ik was in de veronderstelling dat het sowieso niet zou lukken, omdat de doelpagina al bestond... - ArjanHoverleg 10 mrt 2017 15:55 (CET)
Kijk es,weer wat geleerd :-) Milliped (overleg) 10 mrt 2017 15:58 (CET)

Bos van Houssière (België) naar Bos van La Houssière[bewerken]

Het bos is vernoemd naar een boerderij met de naam La Houssière, dus "La" ontbreekt in elk geval de naam. Daarnaast zijn eventuele bossen van de Franse gemeente La Houssière (Frankrijk) NE (het gebied in België is een Natura 2000-gebied en heeft daarom een artikel) dus is een toevoeging niet nodig. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 10 mrt 2017 11:51 (CET)

Geen moderatoractie nodig: uitgevoerd. — Zanaq (?) 10 mrt 2017 13:54 (CET)
Nee, niet uitgevoerd. Hij is hernoemd naar Bos van Houssière, niet naar Bos van La Houssière. "Het bos is vernoemd naar een boerderij met de naam La Houssière, dus "La" ontbreekt in elk geval de naam." - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 10 mrt 2017 16:46 (CET)
Sorry, niet goed gekeken. Het artikel zelf spreekt echter nog wel van Bos van Houssière. Maar de vermelde bron inderdaad niet. — Zanaq (?) 10 mrt 2017 20:50 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd en aangepast in het artikel. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 11 mrt 2017 14:32 (CET)

Wikipedia:Wiki–jarig naar Wikipedia:Wiki-jarig[bewerken]

In zo'n samenstelling hoort een gewoon koppelstreepje (divisie), geen gedachtenstreepje (kastlijntje). Bever (overleg) 19 mrt 2017 12:12 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 19 mrt 2017 21:14 (CET)

La Houssière (Frankrijk) naar La Houssière[bewerken]

La Houssière (Frankrijk) is een gemeente, de enige met deze naam. Er staat een verwijzing naar het Bos van La Houssière in België, dat is vernoemd naar een oude boerderij, niet E genoem om de artikelnaam La Houssière (België) te reserveren. Graag La Houssière (Frankrijk) over de dp plaatsen; De verwijzing boven aan de pagina moet verder volstaan. Ook de frwiki (het taalgebied van de gemeente en het bos) gebruikt deze constructie. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 10 mrt 2017 11:01 (CET)

Het staat nog vet gedrukt in het artikel, en het is onder die titel aangemaakt. Er moet een doorverwijsconstructie zijn ("verwijzing boven aan de pagina moet verder volstaan"), en voor wijziging van de constructie is geen consensus. De verwijzing bovenaan kan vervallen. — Zanaq (?) 10 mrt 2017 13:51 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd. Er is maar één La Houssière, dus een doorverwijspagina is in dit geval niet nodig. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 11 mrt 2017 14:32 (CET)
Dan is de vermelding bovenaan ook niet nodig. Dit is niet hoe doorverwijsconstructies werken. Bovendien is er bezwaar, dus op zijn minst via de verwijderlijst: de dp voldoet niet aan de nuwegcriteria. Graag terugdraaien in afwachting van consensus. — Zanaq (?) 11 mrt 2017 16:41 (CET)
Die voorverwijzing is niet verplicht, zoals wanneer het andere artikel La Houssière (België) zou heten, maar zo'n extra navigatietip voor de lezer mág natuurlijk wel. Blijft de vraag of Belgen het misschien ook wel eens kortweg over 'La Houssière' hebben wanneer ze het bos bedoelen. Bever (overleg) 19 mrt 2017 20:24 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd onnodige werkverschaffing. Natuur12 (overleg) 19 mrt 2017 22:34 (CET)
Nogmaals: dit is niet hoe doorverwijsconstructies werken. Zo´n voorverwijzing is wel verplicht als er geen normale doorverwijspagina is. De daadwerkelijke titel is niet van belang. Doorverwijsconstructies gaan namelijk over zoekingangen, niet over titels. Bedankt dus voor het voor de zoveelste keer zonder consensus omzetten van een normale constructie in een hoofdbetekenisconstructie. — Zanaq (?) 20 mrt 2017 06:11 (CET)
Paraguayconstructie eigenlijk.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 20 mrt 2017 20:19 (CET)

Arema Cronus naar Arema FC[bewerken]

Nu redirect, club heeft deze naam weer aangenomen. - Agora (overleg) 13 mrt 2017 11:13 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Kippenvlees (overleg‽) 20 mrt 2017 03:22 (CET)

Hyacinthus (geslacht) naar Hyacinthus[bewerken]

Er is maar één artikel over Hyacinthus, en dat is het artikel over het plantengeslacht. Andere artikelen over de planten staan onder de naam Hyacint. Hyacinthus van Polen is niet zinvol zonder de toevoeging "van Polen" en geeft dus geen aanleiding tot verwarring; hetzelfde geldt voor Hyacinthus en Protus, twee martelaren, waarover we niet eens een artikel hebben. WIKIKLAAS overleg 11 mrt 2017 20:06 (CET)

Er is ook nog de doorschakeling Hyacinthus (Griek) ---> Hyakinthos. Die wordt ook vaak op Latijnse wijze Hyacinthus genoemd. De heilige leefde in de Middeleeuwen, toen waren voornamen nog niet ondergeschikt aan de achternaam zoals nu (het was natuurlijk ook geen familienaam maar een toevoeging ter onderscheid met de martelaar Hyacinthus). Bever (overleg) 19 mrt 2017 20:20 (CET)
Doorverwijsconstructies gaan over zoekingangen. Ik zou dus eerder van de redirect een dp maken. — Zanaq (?) 20 mrt 2017 18:39 (CET)
Dp gemaakt. — Zanaq (?) 21 mrt 2017 20:55 (CET)

Communauté de communes Flandre Lys naar Intercommunale Vlaanderen-Leiedal[bewerken]

Is hernoemd door knippen en plakken. Daarna is alleen de laatste bewerkt. Dan kan de geschiedenis toch samengevoegd worden? Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 20:34 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:13 (CET)

Le Grand Millebrugghe naar Groot-Millebrugge[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 20:42 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:32 (CET)

Le Steent'je naar 't Steentje[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:32 (CET)

Kanton Annoeullin naar Kanton Annœullin[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Niet uitgevoerd - Slechts 1 auteur en direct dezelfde dag naar een andere naam verplaatst. Geen auteursrechtenschending, geen verloren geschiedenis. Kan zo blijven staan. Mvg, Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:34 (CET)

Château de l'Empéri naar Kasteel van l'Empéri[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:38 (CET)

Kasteel Quéribus naar Kasteel van Quéribus[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:42 (CET)

Kasteel Schœneck naar Kasteel van Schoeneck[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:53 (CET)

Kasteel Troussay naar Kasteel van Troussay[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:53 (CET)

Vioolsdrif naar Vioolsdrift[bewerken]

Idem, zie dit knip-en-plakwerk. Wikiwerner (overleg) 22 mrt 2017 21:18 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 04:59 (CET)

Meernbrug naar De Meernbrug[bewerken]

Volledige en volgens oa Google maps de officiële naam. Bovendien is er in De Meern een andere brug die Meernbrug heet. JanB46 (overleg) 20 mrt 2017 15:37 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd, en artikel gesplitst. Die zonder lidwoord is een andere. Milliped (overleg) 25 mrt 2017 22:52 (CET)

Stoomgemaal Vier Noorder Koggen naar Nederlands Stoommachinemuseum[bewerken]

Naamsbekendheid van het museum is groter. Informatie over de eigenlijke naam van het gemaal/museumhuisvesting is duidelijk weergegeven op de pagina. Men denkt eerst aan museum, dan pas aan het gemaal.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rob.Bes1999 (overleg · bijdragen)

Het gemaal is relevanter dan het museum, en in mijn ogen is dit het verhogen van het promogehalte. — Zanaq (?) 29 mrt 2017 16:33 (CEST)
Tegen Tegen - Richard KiWi Overleg 29 mrt 2017 17:09 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Geen consensus. Misschien is splitsen een optie? Dat heb ik zelf gedaan met Gouvernementsgebouw (Assen) en Drents Museum. RONN (overleg) 29 mrt 2017 17:20 (CEST)


Humanresourcesmanagement naar Human Resource Management[bewerken]

Meest gangbare spelling. Humanresourcesmanagement komt in de vakliteratuur niet voor en hoort ook niet aan elkaar te worden geschreven. Zie bijvoorbeeld gangbare handboeken: The Oxford Handbook of Human Resource Management van Boxall, Purcell en Wright en Handbook of Human Resource Management van Ferris, Rosen en Barnum. Gebruiker: Acornpoet 27 maart 2017

Dat zijn Engelse of Nederlandse boeken? Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 27 mrt 2017 15:32 (CEST)
(na bwc) Je verwijst naar Engelstalige handboeken. In het Nederlands gaan we anders met samenstellingen om, zie deze uitleg. RONN (overleg) 27 mrt 2017 15:34 (CEST)
Tegen Tegen Zie Woordenlijst.org. Wikiwerner (overleg) 29 mrt 2017 20:32 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Gangbare spelling in het Engels, niet in het Nederlands. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 29 mrt 2017 22:51 (CEST)

Sébastien Erard naar Sébastien Érard[bewerken]

Sébastien Érard is de juiste naam, zie ook in de andere talen (vooral Frans). Ymnes (overleg) 23 mrt 2017 18:21 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Ik zie inderderdaad dat op Wikipedia de spelling met accent meer gangbaar is, maar in mijn optiek zou wikipedia geen bron voor zichzelf moeten zijn. Op de website van het Centre Sébastien Erard wordt de achternaam zonder accent gespeld. Voor zover ik namen en adresseringen van de op deze site geplaatste correspondentie van tijdgenoten aan de beste man kan lezen, wat ik steeksproefsgewijs gedaan heb, kom ik alleen de spelling zonder accent tegen. De spelling met accent kom ik weliswaar in de Encyclopedia Brittanica tegen, maar in bijvoorbeeld dit werk (de officiële publicatie van bovengenoemd archief) wordt, ook in de inleiding over de musicus, de spelling Sébastien Erard gebruikt: Robert Adelson e.a. (red.), The History of the Erard Piano and Harp in Letters and Documents: 1785-1959. Cambridge University Press, 2015. 2 dln. hier gedeeltelijk via google books in te zien. Op grond daarvan is hernoeming m.i. niet terecht. Machaerus (overleg) 30 mrt 2017 09:40 (CEST)

Stevige slijkgarnaal naar Chelicorophium robustum[bewerken]

Volgens het Nederlands soortenregister heeft deze soort (nog) geen geaccepteerde Nederlandstalige naam. WIKIKLAAS overleg 29 mrt 2017 19:55 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd, de artikeltekst heeft nog wel wat aanpassing nodig. Zou je dit zelf voor je rekening willen nemen? Machaerus (overleg) 30 mrt 2017 09:48 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd, dank voor het aanpassen van de doorverwijzingen. WIKIKLAAS overleg 30 mrt 2017 10:37 (CEST)

Mesothuria (Zygothuria) thomsoni naar Zygothuria thomsoni[bewerken]

Volgens de door ons gebruikte database is de nu geaccepteerde combinatie in het geslacht Zygothuria (een oud ondergeslacht kreeg de rang van geslacht); tegelijk zijn alle ondergeslachten in het geslacht Mesothuria opgeheven, maar deze oude naam stond nog in de weg bij een hernoeming. WIKIKLAAS overleg 29 mrt 2017 19:55 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Machaerus (overleg) 30 mrt 2017 09:48 (CEST)

Briseis naar Briseïs; Chryseis naar Chryseïs[bewerken]

Meest gangbare spellingen. Zie bijvoorbeeld de spelling in Van Dale, of sla een willekeurige vertaling van de Ilias erop na. Die voorgestelde spellingen geven ook beter weer dat beide namen in het Grieks uit drie i.p.v. twee lettergrepen bestaan. Sint Aldegonde (overleg) 26 mrt 2017 16:20 (CEST)

Beide Uitgevoerd Uitgevoerd, inderdaad op grond van Van Dale en de Nederlandse vertaling van Schwartz. (Overigens viel me op dat Mehler in zijn Homèros woordenboek geen Nederlandse spelling voorstelt, maar zich beperkt tot een omschrijving.) Machaerus (overleg) 30 mrt 2017 10:07 (CEST)