Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
Zie WP:AV
Zie WP:AVP
Zie WP:VPA
Zie WP:VPV
Zie WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies. Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Een verzoek dat behandeld is, wordt verplaatst naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan, zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk in het eerste blok te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onder aan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 21 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Inhoud

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Tijdbalk naar Tijdlijn[bewerken]

Zie de Categorie:Tijdlijnen waar alle artikelen de term 'Tijdlijn' gebruiken, maar waar het artikel dat juist moet uitleggen wat een "tijdlijn" is een andere naam heeft. Dat is verwarrend, onlogisch en onnodig. Je ziet pas in het artikel tijdbalk dat dat bijkbaar een synoniem is van het woord tijdlijn. Wat niet vanzelfsprekend is voor iemand die de betekenis zoekt in een encyclopedie. VanBuren (overleg) 19 sep 2019 19:54 (CEST)

Synoniem weet ik eigenlijk niet, een tijdbalk lijkt me meer een specifieke vorm van een tijdlijn. Dit verzoek zou ik graag nog even laten staan om te zien of er bezwaar komt; de titelwijziging is zo te zien niet al ergens elders voorgesteld. Encycloon (overleg) 23 sep 2019 19:56 (CEST)
Zoals het verwoord wordt in de eerste paragraaf: "tijdbalk of een tijdlijn is een visuele weergave van..." beogen beide term hetzelfde. Dat zou inderdaad duidelijker beschreven moeten worden omwille van de verschillen en overeenkomsten. Echter, daar gaat het mij niet om. Ik heb mijn verzoek hierboven al beargumenteerd. Waarom het ook elders zou moeten zijn voorgesteld begrijp ik niet. VanBuren (overleg) 23 sep 2019 20:29 (CEST)
Wegens Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. (bovenaan deze verzoekpagina) ben ik liever wat terughoudend met uitvoeren van verder-nog-niet-besproken wijzigingen, tenzij de verplaatsing zeer evident is. Mvg, Encycloon (overleg) 23 sep 2019 20:38 (CEST)
De tijdlijnen in de Categorie:Tijdlijnen lijken mij niet allemaal tijdlijnen in de zin van het artikel, aangezien die pagina's gewoon bestaan uit chronologische opsommingen van gebeurtenissen, zonder dat visueel zichtbaar is wanneer welke gebeurtenis was. Eigenlijk zijn het daardoor eerder kronieken. Misschien wordt het woord tijdlijn breder gebruikt, of de betreffende pagina's hebben een onjuiste naam.
De betreffende pagina's zijn ook geen gewone artikelen maar eerder lijsten. Ik vind eigenlijk dat we de naamgeving van artikelen niet moeten laten bepalen door de naamgeving van zulke lijsten, die eerder een soort portaalfunctie hebben.
Het is natuurlijk zo dat het soms verwarrend is als hetzelfde begrip twee of meer benamingen (synoniemen) heeft, waarbij je via een doorschakeling (redirect) op een artikel met een andere naam terecht kunt komen dat je had opgevraagd. Om dat te ondervangen worden beide termen in de beginzin vet gedrukt. Ik weet niet of dat probleem hier erger is dan in andere gevallen.
Het zou kunnen dat een inhoudelijke blik op dit artikel leidt tot de conclusie dat tijdlijn toch beter is. Dat weet ik nou nog niet. Bever (overleg) 23 sep 2019 22:28 (CEST)
Er spelen hier denk ik meer zaken. "Tijdlijn" kan mi zowel slaan op de vorm van afbeelden als op het Chronologisch overzicht zelf. In die zin zou je een "tijdlijn" kunnen afbeelden als een tijdbalk, een tijdspiraal, een soort taartdiagram, een lijst, of het voorlezen, of... Ik denk dus dat tijdlijn breder kan zijn dan tijdbalk, maar dat deze zaken ook apart behandeld kunnen worden, en er dus (minstens) drie artikelen zouden kunnen ontstaan: tijdbalk en tijdbalk (visueel) (oid) over deze specifieke manier van weergeven en tijdlijn (algemeen) (oid) of chronologisch overzicht voor het algemene concept dat op uiteenlopende manieren gerealiseerd kan worden. Misschien eens een balletje opgooien in het Wikipedia:Taalcafé? — Zanaq (?) 12 okt 2019 22:04 (CEST)
Ik heb een vraag neergezet in Taalcafé. — Zanaq (?) 19 okt 2019 08:35 (CEST)
Er is helaas geen reactie gekomen in het Taalcafé. Ik stel voor dat ik (of iemand anders) dan binnenkort de splitsing doorvoer die is voorgesteld, ook in het licht van de reactie van Bever, en dat we dit verzoek dan maar niet uitvoeren? — Zanaq (?) 1 nov 2019 20:23 (CET)
Ik was toevallig net bezig met een antwoord aldaar, dat ik voor het gemak hier ook nog even zal geven. Volgens de meest recente versie van de Dikke Van Dale Online zijn 'tijdbalk' en 'tijd(s)­lijn' – welk laatste woord overigens pas sinds oktober 2012 in dit woordenboek vermeld wordt, als letterlijke ver­ta­ling van het En­gelse time­line – synoniem. De Dikke definieert een tijd­balk, en indirect dus ook een tijd(s)­lijn, als een "tijd­schaal in de vorm van een balk". De actuele versie van Van Dale Online professioneel Nederlands heeft een nog iets uitgebreidere definitie van 'tijdbalk', te weten "schema in de vorm van een balk met tijdsaanduidingen en in- of bijschriften als voorstelling van de geschiedenis", en beschouwt beide woorden ook als elkaars synoniem. Daarnaast heeft 'tijd­lijn' volgens mijnheer Van Dale nog een tweede betekenis, namelijk "lijst van ach­ter­een­vol­gens op een so­ci­aal me­di­um bin­nen­ge­ko­men be­rich­ten". In die laatste betekenis is het een synoniem van het inmiddels ook naar het Nederlands overgewaaide 'time­line', en bovendien een geduchte concurrent van een gezond seksleven. — Matroos Vos (overleg) 1 nov 2019 20:44 (CET)
Ook volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek zijn 'tijdbalk' en 'tijd­lijn' trouwens synoniem, en beide krijgen dan ook dezelfde definitie: "grafisch overzicht in de vorm van een strook of lijn met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert en vaak van bijschriften voorziet; tijdschaal in de vorm van een strook of lijn". — Matroos Vos (overleg) 1 nov 2019 22:23 (CET)
Dat de twee termen volgens taalkundigen uitwisselbaar zouden zijn is te aanvaarden, echter zou er voor de duidelijkheid iets voor te zeggen zijn consequent de ene of de andere te gebruiken? Om dan toch de simple titelwijziging door te voeren die voorgesteld is aan het begin van deze discussie? VanBuren (overleg) 2 nov 2019 08:49 (CET)
Als de termen inderdaad uitwisselbaar zijn, dan is er inderdaad geen bezwaar tegen wijzigen, uitgezonderd het mogelijke BTNI-karakter. Ons gebruik van het woord tijdlijn lijkt echter niet ondersteund te worden door bronnen, en als dat zo is zouden alle artikelen Tijdlijn van... hernoemd en/of aangepast moeten worden. Op grond van de Van Dale zou tijdlijn een dp moeten worden met de tweede betekenis over de social media (die nu dan onterecht samengevoegd zou zijn). Zie ook het Taalcafé, waar het overleg nog gaande is. Als we de situatie zo laten dan ben ik wel voor hernoeming omdat tijdbalk te specifiek is itt het mi algemenere tijdlijn (wat niet ondersteund wordt door de nu gegeven bronnen). — Zanaq (?) 2 nov 2019 08:59 (CET)

Internationale Federatie der Bouw- en Houtbewerkers naar Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders[bewerken]

De huidige titel zou betekenen dat er Bouwbewerkers zijn en Houtbewerkers. Dat eerstgenoemde beroep bestaat niet. Ook in het artikel en in een aantal gelinkte pagina's elders staat die foute naam. De categorie heeft ook de foute naam. VanBuren (overleg) 18 okt 2019 21:07 (CEST)

 • Het is altijd verstandig om eerst dingen op te zoeken. Beide namen zijn/waren correct (zoals overigens ook in het artikel staat aangegeven). zie o.a. hier en hier. Bjelka (overleg) 18 okt 2019 22:29 (CEST)
  • Dat eerste voorbeeld begint de tekst met de Engelse titel. Dat er even verderop in de tekst een in slecht Nederlands vertaalde benaming staat betekent niet dat Wikipedia dat zou moeten overnemen als een correcte benaming. Dat in de tweede link een vakbondsman een in slecht Nederlands vertaalde titel gebruikt betekent niet dat Wikipedia dat dan maar als correct moet accepteren. Als ik met google zoek op de term "Internationale Federatie der Bouw- en Houtbewerkers" krijg ik slechts 5 hits, allemaal wikipedia gerelateerd. Zoek ik op "Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders" dan zijn het er vele malen meer met meer autoriteit. VanBuren (overleg) 19 okt 2019 11:37 (CEST)
   • Het is altijd verstandig kritisch te kijken naar bronnen en zien of ze voldoende gewicht in de schaal leggen. En natuurlijk je gezonde verstand te gebruiken wat betreft het correct gebruik van de Nederlandse taal, en eventuele fouten daarin niet over te nemen in wikipedia met als gevolg dat wikipedia dan de verspreider wordt van fout taalgebruik. In dit specifieke geval is er een correct en uitstekend alternatief dat ook al in het artikel wordt genoemd. VanBuren (overleg) 19 okt 2019 13:23 (CEST)
    • Die "vakbondsman die een in slecht Nederlands vertaalde titel gebruikt" bedoelt u daarmee Luc Peiren (doctor in de geschiedenis en projectmedewerker bij Amsab-ISG) en Peter Moorkens (voormalig documentalist van het fotoarchief van het SOMA en voordien wetenschappelijk medewerker bij diverse archiefinstellingen waaronder het VRT Woordarchief, het Amsab-ISG en het Liberaal Archief) die de steekkaart aanmaakten op ODIS (een samenwerking van het ADVN, Amsab-ISG, KADOC en het Liberaal Archief met de steun van wetenschappelijke promotoren van o.a. de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de VUB)? Het andere in "slecht Nederlands vertaalde benaming" wordt gebruikt op de website van Child Learn Nederland, een organisatie die nauw samenwerkt met de Building and Wood Worker's International, FNV Mondiaal en FNV Bouwen & Wonen... Bjelka (overleg) 20 okt 2019 14:27 (CEST)
     • Over de fout vertaalde benaming in Child Learn had ik hierboven al gereageerd. De links van de hierboven genoemde personen Peiren en Moorkens noemen de foute vertaling niet dus ik weet niet waarom je die aanhaalt. Het is mij verder onduidelijk waarom je bezwaar hebt tegen het gebruik van de benaming "Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders" als titel, gezien dat je in je eigen tekst laat weten dat deze titels uitwisselbaar zijn met de bewering "ook bekend als". VanBuren (overleg) 20 okt 2019 15:16 (CEST)
      • Omdat Luc Peiren en Peter Moorkens (door u "vakbondsman" genoemd) nu eenmaal de opstellers zijn van de - naar uw mening - in slecht Nederlands vertaalde benaming op de ODIS-fiche van Isidore Smets. Uw verzoek betreft dus een BTNI-wijziging, waarbij u een van de twee gelijkwaardige benamingen afdoet als een "foute naam". Bjelka (overleg) 20 okt 2019 15:29 (CEST)
Bij titelkeuze gaat het toch ook om gangbaarheid? Voor zover ik zie komt de ene variant veel vaker voor dan de andere, dus zou ik hier niet van BTNI spreken. Encycloon (overleg) 20 okt 2019 15:42 (CEST)
Daarvan zijn door gebruiker:VanBuren vooralsnog geen bronnen voor aangedragen. Overigens was zijn oorspronkelijk argument geenszins 'gangbaarheid', maar 'foute naam'. m.v.g. Bjelka (overleg) 20 okt 2019 15:47 (CEST)
Foute mededeling. Ik heb hierboven een indicatie gegeven van het gebruik (de gangbaarheid) door te kijken naar het aantal googlehits. Kun je aub uitleggen waarom je voor de foute titel (fout in de titel) hebt gekozen? VanBuren (overleg) 20 okt 2019 17:26 (CEST)
Foute mededeling? "Google" is vooralsnog geen bron, dat is een zoekmachine. Kan u aub met een zinnig argument komen m.b.t. uw stelling "foutieve naam". Heeft u eigenlijk überhaupt enige vorm van vertrouwelijkheid met het onderwerp? En om op uw vraag te antwoorden: De eerste (mij bekende) verwijzing op Wikipedia nl vertrok vanuit het artikel "Isidore Smets", een artikel aangemaakt door Gebruiker:Andries Van den Abeele met als eerste vermelding van deze (aldus u) "foutieve naam" op 15 september 2004. En om nog even terug te komen op de (aldus u) in "slecht Nederlands" voorkomende benaming op de website van Child Learn Nederland. Toevallig of niet de voorzitter van deze organisatie is de voormalige voorzitter van de IFBH (Een Nederlander nota bene). m.v.g. Bjelka (overleg) 20 okt 2019 18:07 (CEST)
Steun Steun Bouwbewerker is geen Nederlands woord, bouwarbeider bestaat wel in het Nederlands. En in mijn versie van LinkedIn is Roel de Vries toevallig de voormalige voorzitter van de Building and Woodworker's International. Een verkeerde vertaling vervangen door een juiste vertaling kan dus nooit BTNI zijn. En dat dit door een andere gebruiker eerder verkeerd is vertaald is ook geen referentie. Akadunzio (overleg) 24 okt 2019 01:14 (CEST)
Kijk, kijk, kijk... daar is gebruiker:Akadunzio weer, my personal ******* (hoewel overduidelijk, mag dit deviant gedrag niet benoemd worden. Want dan volgt een blokkadeverzoek van gebruiker:Akadunzio). Helaas voor hem/haar bewijst hij/zij alweer zijn/haar gebrek aan kennis over dit onderwerp. De Building and Wood Worker's International is nl. de opvolger van de Internationale Federatie der Bouw- en Houtbewerkers. (mocht Akadunzio minstens een kijkje hebben genomen op het artikel had hij dat geweten). De functie van voorzitter werd door Roel de Vries uitgeoefend van Dec 1993 tot Dec 2005 (de periode voor de IFBH en WFBW fuseerden tot BWI). Maar ja, "Als Akadunzio zegt dat een koe vijf poten heeft, dan heeft een koe vijf poten. Mocht Akadunzio aan 'begrijpend lezen' hebben gedaan van de tekst op deze pagina, had hij/zij door dat het twistpunt ook helemaal niet de naam (beiden staan immers vermeld in het artikel, en nee dat is niet op initiatief van Gebruiker:VanBuren), maar wel de reden van dit verzoek. Nl. "Een foute naam". Er is immers heel duidelijk aangetoond dat beide Nederlandse vertalingen van de naam gangbaar zijn. Maar ja... Als er gestookt kan worden, staat Akadunzio steeds op de eerste rij. (zelf benoemd hij/zij dit als "professioneel ervaring met moderatie en procesbegeleiding", gelukkig voor Wikipedia zag de gemeenschap dit anders. Niet voor niets is deze gebruiker immers al ontelbare malen langdurig geblokkeerd geweest wegens projectverstorend gedrag, het huidige moderatorkorps laat hem/haar de laatste tijd echter maar begaan....). Bjelka (overleg) 24 okt 2019 02:10 (CEST)
Beste Bjelka, je voortdurende persoonlijke aanvallen bewijzen gewoon dat je blijkbaar intellectueel niet in staat bent om je tegen argumenten te weren. Het is alleszins zo dat zowel op de LinkedIn-pagina van Roel de Vries als op de website van Child Learn Nederland de slechte vertaling niet voorkomt en dat dit dus een zwak argument is. Verder gaat mijn bijdrage gewoon over het feit dat Bouwbewerker geen Nederlands is en Bouwarbeiders dus een betere vertaling is. Akadunzio (overleg) 24 okt 2019 19:36 (CEST)
Volgens mij is de enige juiste want meest gangbare Nederlandse titel Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders. Dit levert in tegenstelling tot de huidige titel (0 hits) op Delpher veertien hits op. Ook in Google Books is deze benaming veruit de meest gangbare Nederlandstalige benaming. Akadunzio (overleg) 28 okt 2019 00:10 (CET)

Bankrover naar Bankroof[bewerken]

Het is zinniger om in het lemma het fenomeen bankroof te beschrijven ipv alleen het "beroep" van bankrover. Een deel van de tekst gaat ook over bankroof. Andere wiki's hebben een lemma over bankroof en niet over het "beroep". Someone Not Awful (overleg) 25 okt 2019 20:45 (CEST)

Het artikel gaat toch wel voornamelijk over de rover. Het lijkt beter een artikel over de roof af te splitsen. (Daarnaast is het mi gewenst eerst de inhoud in overeenstemming te brengen met de nieuwe titel, en dan een onderhoudsverzoek te doen om de titel aan te laten sluiten bij de inhoud, niet andersom, maar daar is niet iedereen het mee eens.) — Zanaq (?) 26 okt 2019 14:58 (CEST)
Hoe dan ook zou er wel een hoofdartikel Bankroof moeten zijn. Of een eigen artikel Bankrover daarnaast noodzakelijk is, lijkt me een twijfelgeval. Als het net zo'n nietszeggend artikeltje wordt als Misdadiger − dat in de huidige vorm niets wezenlijks toevoegt aan Misdaad of Misdrijf (zijn die laatste twee artikelen trouwens onderling goed genoeg afgebakend?) − lijkt het me eerlijk gezegd niet echt nodig. De Wikischim (overleg) 26 okt 2019 15:09 (CEST)
Ja, er zou wel een hoofdartikel Bankroof moeten zijn, maar een goed artikel ontstaat niet door dit artikel gewoon maar te verplaatsen. Het maakt mij niet zoveel uit hoe groot een artikel is (daar hebben we afspraken over). Het is mi belangrijker dat we goed specifiek kunnen linken en de lezer precies naar de plek kunnen sturen die hij zoekt, waar hij niet verder moet hoeven zoeken door een groot artikel waar die informatie ergens begraven is temidden van feiten over iets anders. — Zanaq (?) 26 okt 2019 15:15 (CEST)
Beter afbakenen heeft mijn voorkeur. Ik ben tegen samenvoeging. Quistnix (overleg) 26 okt 2019 15:38 (CEST)
Er valt niets samen te voegen. Zanaqs voorstel is juist om het artikel te splitsen. Ik heb daar geen bezwaar tegen, als er voldoende over te vertellen valt, maar het lijkt me niet per se nodig. Bever (overleg) 28 okt 2019 07:48 (CET)

Feodosija naar Feodosia[bewerken]

Bij het omzetten van Russische/Oekraïense namen naar het Nederlands moet het resultaat de uitspraak benaderen. Dat doet de titel Feodosija niet. Vandaar dat het artikel hernoemd zou moeten worden naar Feodosia. (Maar dat kan niet, want dat is al een doorverwijspagina.) Pepíček (overleg) 27 okt 2019 19:57 (CET)

Naschrift: overigens zou dat ook moeten gelden voor andere pagina's van plaatsen met ij in de naam, zoals Jevpatorija. Pepíček (overleg) 27 okt 2019 23:24 (CET)
Dag Pepiček, is dat ook in overeenstemming met de geldende richtlijn? Encycloon (overleg) 27 okt 2019 23:29 (CET)

Franken (gebied) naar Franken (streek)[bewerken]

Streek is de gebruikelijke toevoeging. Gebied kan ook iets anders betekenen, zoals onderzoeksgebied. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 29 okt 2019 12:07 (CET)

Dat het ook iets anders kan betekenen is niet zo relevant: achtervoegsels tussen haakjes dienen niet om informatie over te brengen maar om onderscheid aan te brengen en te de technische beperking mbt unieke titels te omzeilen. — Zanaq (?) 29 okt 2019 19:32 (CET)
Als de informatie tussen de haakjes verwarrend kan zijn is het wel degelijk relevant. Het is ook raar om bij de toevoegingen in vergelijkbare gevallen verschillende toevoegingen te gebruiken, "gebied" ben ik verder nog niet tegen gekomen, wel "streek" of "regio", maar dat laatste is meestal een officiele benaming (Region de France). - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 30 okt 2019 11:12 (CET)

Joseph Kotälla naar Joseph Kotalla[bewerken]

Zonder umlaut, zie dit artikel, Duitstalig lemma en Overleg:Joseph Kotälla JoostB (overleg) 30 okt 2019 20:44 (CET)

Gezien de nog lopende discussie op de overlegpagina, lijkt dit verzoek mij wat vroeg. Maar ik ben noch voor, noch tegen. Alleen wat in twijfel. The Banner Overleg 31 okt 2019 09:55 (CET)
Zie nu pas dit verzoek. De discussie lijkt mij daar beëindigd. Ik tel zeven geregistreerde gebruikers (inclusief die in de bewerkingssamenvatting van de hoofdnaamruimte) die voorstanders zijn van wijziging en slechts één, GeeJee, die tegen was en op 4 nov 2019 18:49 uur gevraagd is opnieuw te reageren. Dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. Vanaf de uitgave van de biografie van Richard Hoving over Kotalla, schrijft tot nog toe iedereen nu over Kotalla, zonder trema. Daaronder de Volkskrant, Reformatorisch Dagblad, Het Parool, AD, Trouw. Noordbrababants dagblad, NOS en bndestem. NRC heeft zover ik kon zien niet over de biografie geschreven. mvg. HT (overleg) 10 nov 2019 18:32 (CET)

Klinker (steen) naar Straatbaksteen[bewerken]

Straatbaksteen bestaat al maar verwijst uitsluitend door naar Klinker (steen). Deze aanduiding is echter onjuist en geeft verwarring. Het gaat uitsluitend over de uit klei gebakken straatsteen. Overeenkomstig BRL 2360 "Beoordelingsrichtlijn voor KOMO productcertificaat voor Straatbaksteen" wordt deze aangeduid als Straatbaksteen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Mooiman (overleg · bijdragen)

Dat is een Nederlandse richtlijn; geldt het ook voor Belgische en andere Nederlandstalige gezaghebbende bronnen dat 'straatbaksteen' gangbaar(der) is? Encycloon (overleg) 4 nov 2019 15:31 (CET)
Snap ik het goed dat een straatbaksteen altijd een klinker is, maar niet elke klinker een straatbaksteen? Is het dan niet beter is het artikel Klinker aan te geven wat het verschil is? The Banner Overleg 4 nov 2019 16:28 (CET)

Belgisch rugbyteam (mannen) naar Belgisch rugbyteam[bewerken]

Terug naar oorspronkelijke titel. Ik ben één en al pro gendergelijkheid, maar alle 28 andere nationale rugbyteams bij de mannen hebben een artikel zonder een verwijzing naar de mannen. Takk (overleg) 5 nov 2019 14:03 (CET)

Ik neem aan dat het voorstel niet is de dp (die niet aan de nuwegcriteria voldoet) te verwijderen, maar deze te verplaatsen naar Belgisch rugbyteam (doorverwijspagina). Dat is echter het aanleggen van een hoofdbetekenisconstructie, waar zeer waarschijnlijk geen consensus voor is. Is het een idee om de andere 28 teams ook van een reguliere dp te voorzien, waar waarschijnlijk ook geen consensus voor is? Dit klinkt als een geval BTNI. — Zanaq (?) 5 nov 2019 16:40 (CET)
Bij het bekijken van die categorie is er trouwens geen enkel artikel (vb: Japans rugbyteam, Iers rugbyteam, Schots rugbyteam) waar de hoofdbetekenisconstructie is toegepast. (Dus waarom zou je hier een uitzondering maken?) De artikelen zelf maken ook geen melding van vrouwenteams. Hebben de andere landen geen (encyclopedisch relevante) vrouwenteams? De "uitzondering" hier (waardoor er wel een dp, regulier of anderszins nodig is) is dat er voor de andere landen geen vrouwenteams zijn (ingepast in de navigatiestructuur), en een belangrijke vraag is mi of dat gewenst is. — Zanaq (?) 5 nov 2019 16:57 (CET)
Ikzelf heb destijds het artikel aangemaakt voor het Belgische vrouwenteam. En dat is blijkbaar het enige artikel in zijn soort. Bij voetbalteams wordt ook niet "(mannen)" toegevoegd, ook al heeft het merendeel van de vrouwenteams daar wel een artikel. BTNI lijkt me hier trouwens niet van toepassing omdat mijn vraag is om de oorspronkelijke titel terug te plaatsen. BTNI lijkt me eerder van toepassing bij de huidige titel. Takk (overleg) 5 nov 2019 17:23 (CET)
Dat laatste lijkt (helaas) inderdaad het geval. En inderdaad is bij twee betekenissen een doorverwijspagina overbodig. Om een paraguayconstructie aan te leggen is het nu eenmaal nodig de doorverwijspagina te verwijderen. (Voor de duidelijkheid: hoewel ik uiteraard nog steeds bezwaren heb, zijn deze bezwaren dus helaas niet geldig.) — Zanaq (?) 5 nov 2019 17:54 (CET)

Protesten in Jemen (2011-2012) naar Protesten in Jemen[bewerken]

Geen andere artikelen met deze titel waardoor de disambiguatie overbodig is. The Banner Overleg 8 nov 2019 13:08 (CET)

Tegen Tegen - Ten eerste is het sowieso geen halszaak, maar lijkt het eerder weer een voorbeeld van zo min mogelijk willen disambigueren. Ten tweede is het zeer wel denkbaar dat dergelijke grootschalige (en daardoor dus artikelwaardige) protesten in Jemen al eerder hebben plaatsgevonden en /of dat er in de toekomst opnieuw sprake van zal zijn; de geschiedenis herhaalt zich zoals bekend vaak. Dan is de disambiguatie een soort voorzorgsmaatregel. De Wikischim (overleg) 8 nov 2019 15:35 (CET)
Ik zal met genoegen een doorverwijspagina aanmaken op "Protesten in Jemen" maar tot op heden heb ik zelfs geen tweede item gevonden dat binnen die dp past. Misschien heb jij meer suggesties? Helaas is wat jij nu voorstelt een beetje Glazen Bol-werk. The Banner Overleg 8 nov 2019 16:42 (CET)

Spider plot naar Radardiagram of Spindiagram[bewerken]

Noodzaak tot Engelse benaming ontbreekt. BoH (overleg) 8 nov 2019 16:36 (CET)

Centre Démocrate naar Centre démocrate[bewerken]

Correct Frans. Vergelijk fr:Centre démocrate (France). Piotrpavel (overleg) 9 nov 2019 10:52 (CET)

André Hazes Jr. naar André Hazes[bewerken]

André Hazes (1994) heeft inmiddels een zoon (2016), vernoemd zichzelf en zijn grootvader André Hazes Sr. (1951). De toevoegingen aan de achternamen zijn inmiddels gewisseld en dienen ook in de Wiki encyclopedie te worden toegepast. Glibzany (overleg) 10 nov 2019 19:05 (CET)

Dag Glibzany, ik heb toch zo mijn twijfels. Twee van de sites die je op dit gebied denk ik toch wel als leidend kunt beschouwen, Top40.nl en DutchCharts.nl, noemen de ouwe, van 1951, nog steeds André Hazes en de jonge, van 1994, nog steeds André Hazes Jr. Dat laatstgenoemde ook weer een zoontje met dezelfde naam heeft, lijkt me voorlopig nog een privézaak, en hoe we die kleine jongen nu weer moeten gaan noemen wordt pas relevant wanneer hij te zijner tijd eventueel in de voetsporen van vader en grootvader treedt. Komt tijd, komt raad. — Matroos Vos (overleg) 10 nov 2019 20:04 (CET)

Junior timmert inmiddels net als zijn vader ooit als André Hazes aan de weg (check). Om daarom de ouwe Hazes te verplaatsen naar André Hazes sr. lijkt me een stap te ver (is ook nooit onder die naam bekend geweest), maar een doorverwijspagina op André Hazes met verwijzingen naar André Hazes (1951) en André Hazes (1994) lijkt me vroeg of laat onontkoombaar. Van een hoofdbetekenis is inmiddels al geen sprake meer. GeeJee (overleg) 10 nov 2019 22:11 (CET)

Poeh! André Hazes (1951) is zoals GeeJee hierboven opmerkt niet bekend als sr. Wat mij betreft blijft de titel van André Hazes (1951) 'André Hazes' (waaronder hij bekendstaat) en 'André Hazes jr.' is de titel van het lemma van zijn zoon, desnoods voor dat laatste 'André Hazes (1994)'. Junior kan niet tippen aan de bekendheid van zijn vader en het lijkt mij niet dat onafhankelijke bronnen hem nu als dé André Hazes zien en zijn vader afdoen als een tweederangs sr. HT (overleg) 10 nov 2019 23:12 (CET)
Kun je objectief aantonen dat er hier nog steeds sprake is van een hoofdbetekenis die de huidige situatie rechtvaardigt? Heeft iemand de statistieken over bijvoorbeeld de laatste 2 of 3 maanden voor beide artikelen? GeeJee (overleg) 10 nov 2019 23:24 (CET)
Als beiden inderdaad bekend staan als André Hazes, en er geen hoofdbetekenis is aan te wijzen, is het misschien een idee om beide artikelen te hernoemen naar André Hazes (iets), en een reguliere doorverwijspagina aan te leggen.
Betekenis Bezoekers %
André Hazes 375629 59
André Hazes Jr. 252961 40
Totaal 628590
 • Gemeten over de afgelopen 365 dagen.
Betekenis Bezoekers %
André Hazes 338067 53
André Hazes Jr. 290523 46
Totaal 628590
 • Gemeten over de afgelopen 365 dagen.
 • Gecorrigeerd voor 10% die ongeveer doorgaans een dp bezoekt. Mogelijk is deze correctie niet zinnig: laten we daar over nadenken...
Op grond van bezoekersaantallen lijkt mij de hoofdbetekenis niet zeer duidelijk, maar deze is zeker niet jr. Op grond van historische bekendheid lijkt de oude Hazes ook toch nog steeds wel de hoofdbetekenis. — Zanaq (?) 10 nov 2019 23:26 (CET)

De meeste moeite had ik inderdaad met het feit dat Glibzany de titel van het artikel van dé André Hazes had veranderd in 'André Hazes Sr.', ook al omdat de goede man nooit onder die naam heeft opgetreden of platen heeft gemaakt. Ik zag net dat GeeJee die wijziging inmiddels weer heeft teruggedraaid, waarvoor hartelijk dank. Voor de rest ben ik het met HT eens dat dat broekie van 1994 nog niet kan tippen aan de vrolijk huppelende zanger van 'Wat is dan liefde'. De André Hazes van 1951 heeft 41 Top 40-hits op zijn naam staan, terwijl zijn zoon er nog maar één heeft gescoord, en dat was dan ook nog eens een duet met zijn ouweheer. GeeJee heeft wel gelijk dat junior die toevoeging achter zijn naam inmiddels geschrapt heeft, dus de titel van diens lemma zou ik dan inderdaad veranderen in 'André Hazes (1994)'. — Matroos Vos (overleg) 11 nov 2019 02:10 (CET)

De Hazes uit 1951 heeft in de media zo'n beetje iconische proporties aangenomen, dus op dit moment lijkt me handhaven van de Paraguayconstructie het beste. De naamswijziging die Matroos Vos suggereert ( 'jr.' vervangen door '(1994)' ) zal inderdaad wel een keer aan de orde komen, wanneer aantoonbaar voldoende onafhankelijke bronnen de toevoeging 'jr.' niet meer hanteren. Bob.v.R (overleg) 11 nov 2019 02:18 (CET)

Behandelde verzoeken[bewerken]

West Side Story (toneelmusical) naar West Side Story (musical)[bewerken]

Geen reden om af te wijken van al die andere musicals, een jaartal is ongewenst omdat de musical nog steeds opgevoerd kan worden en bovendien is die komma naar mijn mening niet alleen lelijk maar ook een Engelse oplossing die we hier in principe niet gebruiken. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 11:28 (CEST)

NB: De musical werd in eerste instantie hernoemd met de gebruikelijke toevoeging (musical). Om redenen die tot heden nog onbekend zijn moest het hier anders dan bij andere film/musical-combinatiea en is de toevoeging gewijzigd in (toneelmusical, 1957). De onnodige toevoeging ", 1957" heb ik al verwijderd, het ongebruikelijke en onnodige "toneel" lukt niet. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 17:31 (CEST)

Dat laatste is niet echt juist. Er zijn meer artikelen met dit soort toevoegingen, als een soort alternatief voor de haakjes. Is er niet toevallig nog een andere musical met precies deze naam? Die kans is natuurlijk erg klein, maar niet uitgesloten. Het gebeurt ook weleens dat twee bekende popnummers precies dezelfde titel hebben, of dat twee encyclopedische personen dezelfde naam èn ook nog eens hetzelfde beroep hebben. In dat soort zeldzame gevallen is dit soort "ingewikkelde" disambiguatie wel de aangewezen oplossing.De Wikischim (overleg) 3 okt 2019 11:43 (CEST)
Zie Speciaal:Voorvoegselindex/West Side Story. Er zijn ook filmmusicals gemaakt, dus "musical" is ambigu. –bdijkstra (overleg) 3 okt 2019 11:46 (CEST)

Er is maar een musical met de naam West Side Story, bij liedjes ambigueer je dan met de naam van de artiest en zo kun je nog wel meer vergezochte voorbeelden gaan opzoeken die niets met deze kwestie van doen hebben. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 13:47 (CEST)

Volgens WikiWoordenboek is een filmmusical ook een musical, dus er zijn er meer dan een. –bdijkstra (overleg) 3 okt 2019 14:03 (CEST)
Dus? Zoals geschreven doen we het bij geen andere musical zo, waarom nu wel? Moeilijk doen om het moeilijk doen dit. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 14:24 (CEST)
Tegen Tegen volkomen nutteloze verplaatsing. The Banner Overleg 3 okt 2019 15:41 (CEST)
Als vanouds uitstekend beargumenteerd! ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 15:42 (CEST)
Alsof jouw motivatie zo uitstekend is nu jij over het hoofd ziet dat een filmmusical ook een musical is. En daarmee zou WSS (musical) ook weer een doorverwijspagina moeten worden maar die doorverwijspagina staat al op West Side Story. The Banner Overleg 3 okt 2019 17:29 (CEST)

Heb in ieder geval dat overbodige (en lelijke) jaartal eruit gehaald, de toevoeging "toneel" is nog steeds onnodige afwijkend, maar het is beter zo. Gezien de "inhoudelijke" bezwaren zal het verzoek wel afgewezen worden. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 15:50 (CEST)

In de dikke week sinds dit verzoek is ingediend heeft niemand een verklaring gegeven waarom West Side Story anders moet dan al die andere musicals waarvan de naam meerdere keren voorkomt in deze encyclopedie. Zover ik kan zien krijgt een musical nergens waar ook een of meerdere films zijn met dezelfde naam een andere toevoeging dan "(musical)". Logisch dan ook dat de gebruiker die als eerste de titel wijzigde koos voor die gebruikelijke standaardvorm. Als het feit dat de films ook te zien zijn als musicals plots een reden is om de toevoeging te veranderen, dan zullen er een heleboel musicals hernoemd moeten worden, inclusief het artikel "musical" zelf. Uiteraard zullen ook de links moeten worden aangepast, allemaal om deze niet bestaande verwarring op te lossen. Heel vreemd dat in al die jaren niemand heeft gezien dat er iets mis is, tenzij er natuurlijk ook helemaal niets mis is. ♠ Troefkaart (overleg) 11 okt 2019 09:20 (CEST)
Er staat terdege wel een verklaring waarom verplaatsing een slecht idee is. The Banner Overleg 11 okt 2019 09:30 (CEST)
Dat is, uiteraard, geen antwoord op de vraag, maar het gaat hier helaas niet om de onderbouwing. Kakelen is zoals blijkt weer genoeg. ♠ Troefkaart (overleg) 11 okt 2019 11:13 (CEST)
Natuurlijk is het niet de antwoord op jouw vraag. Het is namelijk niet het antwoord wat je wilt hebben. The Banner Overleg 11 okt 2019 11:44 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Ik ben het oneens met beide partijen. De reden voor verplaatsing is dat het overal zo is. Dat is geen doorslaggevend argument. Als het overal fout wordt gedaan moeten we dat niet hier ook volgen. De tegenstanders van verplaatsing geven aan dat zowel de film(s) als het toneelstuk een musical is. In dat geval moet musical volledig uit de disambiguatie omdat het geen meerwaarde heeft. Immers, zoals TheBanner zelf zo vaak zegt, disambiguatie is niet een aanvulling van de naam van het artikel maar geeft het verschil aan. Dus dan zou het "West Side Story (toneel)" zijn. Volgens beide argumenten zou dit artikel dus hernoemd moeten worden. Ik zie in ieder geval dat er al een week discussie is. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie, daarvoor bestaat de overlegpagina van het artikel. Dus verzoek afgewezen. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 11 okt 2019 09:42 (CEST)

Opmerking Opmerking De Broadway-theaterversie van Bernstein & Sondheim was ook de basis voor alle latere versies, waaronder de eveneens beroemde film, concertante uitvoeringen en heropvoeringen in andere theaters, waaronder in Nederland. Vandaar dat men waarschijnlijk oorspronkelijk voor een hoofdbetekenisconstructie heeft gekozen en dit functioneerde vast probleemloos. Nu is er een remake in de maak en hoewel die naar verwachting over een jaar nog niet in de bios is, wilde iemand daar toch al graag een artikel over schrijven. Daarom moest de bestaande hoofdbetekenisconstructie zo nodig omgebouwd naar een standaard-doorverwijsconstructie.

Daarbij is meteen maar de nuttige verwijzing bovenin van theater- naar filmartikel verwijderd. Ergens onderaan moet de lezer dan maar op het idee komen dat je op een artikel over een film uitkomt als je op een jaartal klikt. Dat heet dan een 'fix'. Natuurlijk zou al in de intro moeten gelinkt naar de film uit 1961, maar men had ook gewoon de voorverwijzing kunnen laten staan, waarom zijn mensen daar toch allergisch voor?

Al dit gedoe bewijst maar dat het toch echt beter is om van tevoren te overleggen over titelwijzigingen. De uitkomst had best kunnen zijn dat een primaire doorverwijspagina hier inderdaad het beste is, maar dan waren tenminste ook tevoren de gewenste kwalificaties besproken (toneelmusical? theatermusical? wel/geen jaartal? filmmusical of alleen jaartal?). Nu zijn er tig titelwijzigingen en gehakketak. Bever (overleg) 28 okt 2019 08:04 (CET)

Lof der zotheid naar Lof der Zotheid[bewerken]

Geachte, de pagina Lof der Zotheid kan niet worden hernoemd, vanwege de volgende reden: “De pagina bestaat al of de paginanaam is ongeldig. Kies een andere paginanaam of dien een verzoek tot verplaatsing in.” Ik dien het verzoek in om ‘Lof der zotheid’ te herbenoemen tot ‘Lof der Zotheid’. Het boek gaat over de godin Zotheid, dus met hoofdletter. Gegroet, Jefim (overleg) 20 okt 2019 11:10 (CEST)

 • Wanneer ik kijk naar de vertaling van 1952 of naar de vertaling van Harm-Jan van Dam zie ik in beide gevallen zotheid met een kleine letter geschreven. Ook het artikel in Historiek gebruikt de kleine letter. Een wijziging naar Lof der Zotheid met een hoofdletter lijkt me niet aan de orde. Hanhil (overleg) 20 okt 2019 17:39 (CEST)
Als ik kijk naar de recentste vertalingen van Petronella ‘Petty’ Bange (2000) en Harm-Jan Van Dam (2001 en 2010), kom ik aan Lof der Zotheid. Jefim (overleg) 20 okt 2019 18:49 (CEST)
Gezien dat beide varianten gebruikt worden in vertalingen, lijkt me dit geen simpele onderhoudskwestie en dient er eerst consensus bereikt worden over wat de juiste spelling moet zijn. Daar is deze pagina niet geschikt voor, maar de overlegpagina van het artikel. Mbch331 (Overleg) 20 okt 2019 21:17 (CEST)
Ik verwijs naar Overleg:Lof der zotheid: Lof der Zotheid (hoofdletter) of Lof der zotheid (kleine letter). Jefim (overleg) 21 okt 2019 11:00 (CEST)
Dan voor nu Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Mocht er consensus zijn, dan kan er hier een nieuw verzoek ingediend worden. Mbch331 (Overleg) 21 okt 2019 11:04 (CEST)

Union pour un Mouvement Populaire naar Union pour un mouvement populaire e.a.[bewerken]

In het Frans gaat bij een uitgeschreven afkorting, in dit geval UMP, alleen het eerste woord met hoofdletter; zie verder betreffende Franse lemma: https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_un_mouvement_populaire. Idem voor PRV Parti Radical Valoisien naar Parti radical valoisien;. Piotrpavel (overleg) 15 okt 2019 20:39 (CEST)

Agrarische Bank van China naar Agricultural Bank of China[bewerken]

De Engelse naam wordt ook officieel in het jaarverslag van deze Chinese bank genoemd. Andere Chinese banken zijn op nl-wiki met de Engelse naam vermeld. Had dit eerder gedaan, maar hierbij niet de juiste procedure gevolgd. Zandcee (overleg) 18 okt 2019 14:36 (CEST)

Is er een Nederlandstalig jaarverslag van deze bank dan? –bdijkstra (overleg) 18 okt 2019 17:41 (CEST)
Nee, maar wel een Chinees- en Engelstalig.Zandcee (overleg) 18 okt 2019 18:05 (CEST)
Kranten lijken me, het is niet een complete check, wel overwegend voor de Engelse versie te kiezen: Artikels uit VK, De Standaard, NRC, NRC, NRC. -- Leo CXXIV (overleg) 18 okt 2019 18:17 (CEST)
De Nederlandstalige naam wordt ook wel eens gebruikt, zoals door de Volkskrant. De Nederlandstalige naam komt in ieder geval niet uit de lucht vallen of verspreid door Wikipedia gezien dit artikel uit 2007 komt. Maar ik denk dat de Engelstalige naam op zich niet verkeerd zou zijn gezien die wat gangbaarder lijkt te zijn. Wel heeft de EU dit nog te zeggen: AnnotationGuidelinesDutch.pdf, waar de Nederlandstalige titel wordt aangegeven van de bank. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 18:29 (CEST)

Yolanthe Sneijder-Cabau naar Yolanthe Cabau[bewerken]

Zie overlegpagina, inmiddels gangbaarste naam en ook door haarzelf in gebruik (bijvoorbeeld op Facebook). Encycloon (overleg) 19 okt 2019 17:57 (CEST)

Polakysurie naar Pollakisurie[bewerken]

Ik keek vreemd op, met deze rare titel met twee typefouten, en dan rustig in de inleiding schrijven dat dit ook wel pollakisurie heet. Graag hernoemen. De redirect die nu achter Pollakisurie zit kan uiteraard vervallen, omdat die ooit enkel is aangemaakt wegens destijds ontbreken van een artikel over dit onderwerp. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 okt 2019 18:10 (CEST)

Geen bezwaar tegen titelwijziging, wel tegen het verwijderen van de redirect. Een redirect kan hoe onzinnig hij ook is nog behulpzaam zijn, staat niet in de weg, en het feit dat hij is aangemaakt bewijst dan minstens 1 persoon het ooit op die manier heeft gespeld. Als de redirect weg moet, dan via het reguliere proces. — Zanaq (?) 24 okt 2019 18:35 (CEST)
Met het vervallen van de redirect bedoelde ik de huidige redirect van Pollakisurie naar Urologische symptomen. Een lemma kan nu eenmaal niet tegelijkertijd een artikel en een redirect zijn.
Overigens heb ik het artikel geheel herschreven, omdat de tekst over iets totaal anders (namelijk benigne prostaathyperplasie) ging dan wat de titel suggereerde. Het artikel is nu echter nog alleen onder de foutief gespelde naam vindbaar. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 okt 2019 18:42 (CEST)
Ik zie dat de redirect wel genuwegd is (met de mi ongeldige te algemene reden uit de dropdown die eerder terecht verwijderd is, maar weer teruggeplaatst is omdat men het niet waardeerde dat moderatoren werden aangesproken op hun verwijderingen). Kan die weer terugkeren en als hij weg moet via het normale proces zodat er normaal argumenten uitgewisseld kunnen worden? "Onzinnige redirect, overgebleven na hernoeming, met twee typefouten erin." is overigens geen nuwegcriterium: de vraag is juist of die redirect onzinnig is. — Zanaq (?) 26 okt 2019 17:06 (CEST)

Daniëlle Lissenberg-Bekkering naar Daniëlle Bekkering[bewerken]

Nu redirect. Alweer een tijd geleden gescheiden en voert deze naam. - Agora (overleg) 24 okt 2019 20:34 (CEST)

Schweizerische Eisenbahnerverband naar Schweizerischer Eisenbahnerverband[bewerken]

Verband is mannelijk in het Duits dus -er. Akadunzio (overleg) 24 okt 2019 00:48 (CEST)

 • Dit is een redirect naar Gewerkschaft des Verkehrspersonals. Wil je de redirect aangepast hebben? Joris (overleg) 24 okt 2019 19:07 (CEST)
  • Ja, vermits de oorspronkelijk redirect niet taalkundig juist is. Akadunzio (overleg) 24 okt 2019 21:02 (CEST)
   • Gezien beide redirecten naar dezelfde plek kan er eigenlijk niets verplaatst worden. De verkeerd gespelde redirect kan desgewenst ter verwijdering genomineerd worden in het reguliere proces. — Zanaq (?) 26 okt 2019 11:14 (CEST)
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Akadunzio lijkt een hernoeming te willen zonder achterlating van een redirect. Dat komt echter neer op verwijdering en daarvoor is TBP de geëigende plaats. Encycloon (overleg) 26 okt 2019 16:42 (CEST)

Swaziland naar Eswatini[bewerken]

Kun je een artikel hernoemen? Omdat het land op 19 April 2018 is hernoemd. Om niet te verwarren met Zwitserland (Switzerland), werd het land omgedoopt in Eswatini. 178.88.130.172 27 okt 2019 15:22 (CET)

 • Niet uitgevoerd. De Nederlandstalige naam is nou eenmaal Swaziland. Zie de op deze wikipedia gehanteerde Taalunierichtlijn en de bijbehorende Taalunielijst. Wutsje 27 okt 2019 15:34 (CET)

Neu-Ulm (stad) naar Neu-Ulm[bewerken]

Het andere artikel is Landkreis Neu-Ulm, dan zetten we de plaats normaalgesproken zonder toevoeging en die links sowieso naar de landkreis in de infobox. Een dp voegt hier niets toe. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 29 okt 2019 10:05 (CET)

De dp voldoet niet aan de nuwegcriteria, dus die kan niet zomaar verwijderd worden: dat moet via WP:TBP. Dp's en infoboxen hebben andere doelen: de dp voegt dus wel degelijk iets toe. Als we het normaalgesproken niet op deze manier doen is het misschien tijd dat te veranderen: dit soort dp's zijn zeer behulpzaam. — Zanaq (?) 29 okt 2019 19:30 (CET)
Doorverwijspagina aangevuld. The Banner Overleg 29 okt 2019 21:15 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Zeker na aanvulling is zomaar verplaatsen naar de dp - en dus een hoofdbetekenis toekennen - hier niet opportuun. Encycloon (overleg) 29 okt 2019 23:35 (CET)

Kronach (stad) naar Kronach[bewerken]

Zelfde als bij Neu-Ulm. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 29 okt 2019 11:57 (CET)

De dp (hoewel zeer minimaal) voldoet niet aan de nuwegcriteria, dus die kan niet zomaar verwijderd worden: dat moet via WP:TBP. Dp's en infoboxen hebben andere doelen: de dp voegt dus wel degelijk iets toe. Als we het normaalgesproken niet op deze manier doen is het misschien tijd dat te veranderen: dit soort dp's zijn zeer behulpzaam. — Zanaq (?) 29 okt 2019 19:31 (CET)
Doorverwijspagina aangevuld. The Banner Overleg 29 okt 2019 21:15 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Zeker na aanvulling is zomaar verplaatsen naar de dp- en dus een hoofdbetekenis toekennen - hier niet opportuun. Encycloon (overleg) 29 okt 2019 23:35 (CET)

Parti Radical Valoisien naar Parti radical valoisien[bewerken]

In het Frans gaat bij een uitgeschreven afkorting, in dit geval PRV, alleen het eerste woord met hoofdletter; zie verder betreffende Franse lemma: fr:Parti radical (France). Piotrpavel (overleg) 25 okt 2019 00:00 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd. Het artikel heeft wel een interne bijwerking nodig, de partij is sedert 2017 feitelijk opgegaan en een andere. Ook zullen alle links intern hoofsletter-gecorrigeerd moeten worden. Milliped (overleg) 3 nov 2019 13:21 (CET)

Parti Radical de Gauche naar Parti radical de gauche[bewerken]

Als Franse lemma fr:Parti radical de gauche. Piotrpavel (overleg) 25 okt 2019 00:31 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 3 nov 2019 13:21 (CET)

Parti Chrétien-Démocrate naar Parti chrétien-démocrate[bewerken]

Zie fr:Parti chrétien-démocrate (France) Piotrpavel (overleg) 25 okt 2019 00:31 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 3 nov 2019 13:21 (CET)

Union pour la Nouvelle République naar Union pour la nouvelle République[bewerken]

Zie fr:Union pour la nouvelle République Piotrpavel (overleg) 26 okt 2019 12:30 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 3 nov 2019 13:21 (CET)

La gauche moderne naar La Gauche moderne[bewerken]

Als Franse lemma, zie fr:La Gauche moderne. Piotrpavel (overleg) 25 okt 2019 00:31 (CEST)

Al uitgevoerd door aanvrager. Milliped (overleg) 3 nov 2019 12:39 (CET)

Union démocratique et socialiste de la résistance naar Union démocratique et socialiste de la Résistance[bewerken]

zie fr:Union démocratique et socialiste de la Résistance Piotrpavel (overleg) 26 okt 2019 14:44 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 3 nov 2019 13:21 (CET)

Section Française de l'Internationale Ouvrière naar Section française de l'Internationale ouvrière[bewerken]

zie fr:Section française de l'Internationale ouvrière Piotrpavel (overleg) 26 okt 2019 23:31 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd. Verzoek aan collega Piotrpavel de hierboven hernoemde artikelen ook nog even intern na te lopen op hoofdlettergebruik (en misschien te actualiseren als je er toch bent) Milliped (overleg) 3 nov 2019 13:21 (CET)

La gauche moderne naar La Gauche moderne[bewerken]

In de herkansing. Als Franse lemma, zie fr:La Gauche moderne!! Piotrpavel (overleg) 3 nov 2019 20:33 (CET)

Oeps, niet goed gelezen. Als het goed is nu Uitgevoerd Uitgevoerd Milliped (overleg) 3 nov 2019 21:34 (CET)

Union démocratique et socialiste de la résistance naar Union démocratique et socialiste de la Résistance[bewerken]

In de herkansing. Als Franse lemma, zie fr:Union démocratique et socialiste de la Résistance!! Piotrpavel (overleg) 3 nov 2019 20:33 (CET)

Als vorige, Uitgevoerd Uitgevoerd. Milliped (overleg) 3 nov 2019 21:34 (CET)

Brouwen van bier naar Brouwen (bier) (of Bierbrouwen)[bewerken]

Ik stuit net toevallig op het artikel Brouwen van bier. Het is ongebruikelijk om op deze manier een algemeen onderwerp in de titel te beschrijven. De meest verkieslijke methode lijkt me met de disambiguatie "(bier)", aangezien het om één van de specifieke betekenissen van brouwen gaat. Een andere mogelijkheid is het artikel verplaatsen naar Bierbrouwen, wat nu een redirect is. De Wikischim (overleg) 25 okt 2019 16:12 (CEST)

Opmerking Opmerking - Oproepje gedaan bij het Bierproject. Encycloon (overleg) 29 okt 2019 23:35 (CET)
Ik vind eigenlijk beide voorstellen beter dan de oorspronkelijke titel met een lichte voorkeur voor "bierbrouwen". KroySquare.jpgDirkVE overleg 31 okt 2019 16:28 (CET)
Mijn voorkeur gaat ook uit naar "bierbrouwen". Een kleine kanttekening: ik begrijp de bestaansreden van de dp brouwen niet zo goed aangezien de enige links op de pagina bierbrouwen en brouwerij zijn. - netraaM • 1 nov 2019 12:22 (CET)
Huh? Er staan nog twee andere relevante links (misschien zijn er nog meer toe te voegen). De nog oningevulde link naar Brouwen (spraak), en de andere link was naar sake brouwen maar ik heb dat nu aangepast naar Brouwen (sake). Brouwerij heb ik weggehaald want dat is alleen maar een verwant begrip. De Wikischim (overleg) 1 nov 2019 12:38 (CET)
Dat bedoelde ik Wikischim, het is een dp met slecht 1 actieve link. Als men daar verder geen probleem mee heeft, dan kan t gewoon zo blijven staan, maar ik zou er meer voor voelen er een doorverwijzing van te maken totdat één van die andere links ingevuld is. - netraaM • 1 nov 2019 23:22 (CET)
Met "actieve link" bedoel je, neem ik aan, de blauwe link. Maar dat maakt toch helemaal niks uit voor het bestaansrecht van de DP? De overige twee genoemde betekenissen van "brouwen" (ik sluit niet uit dat er nog meer te vinden zijn) zijn ook zonder meer encyclopedisch, dus kunnen ze gewoon op de DP staan, die daarmee automatisch bestaansrecht heeft. De Wikischim (overleg) 2 nov 2019 17:31 (CET)
Rode links kunnen nooit zomaar gewijzigd worden. Anders is er kans op onterechte rode links en duplicaatartikelen. Bij het wijzigen van rode links altijd kijken wat er heen linkt en dat meteen ook aanpassen. — Zanaq (?) 1 nov 2019 18:45 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Conform discussie en inhoud van artikel naar Bierbrouwen. Om dit eventueel later toch nog te hernoemen naar Brouwen (bier) is geen moderatoractie nodig. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 12:54 (CET)


IPA-notatie voor het Nederlands en het Afrikaans naar IPA-notatie voor het Nederlands[bewerken]

De kolom met het Afrikaans is enige tijd geleden verwijderd. Omdat het artikel dus nu alleen nog het Nederlands beschijft, graag weer terughernoemen zoals het ook voor 2011 heette. ∼ Wimmel (overleg) 2 nov 2019 11:38 (CET)

Voor de goede orde: is er ook consensus over die (niet-toegelichte) verwijdering? Encycloon (overleg) 2 nov 2019 11:42 (CET)
Niemand heeft bezwaar gemaakt, de wijziging was 9 dagen geleden. Ik heb zelf te weinig verstand van het IPA om hierover een inhoudelijke discussie te voeren. Het valt me alleen maar op omdat de pagina om een of andere reden op mijn volglijst is terechtgekomen. ∼ Wimmel (overleg) 2 nov 2019 11:47 (CET)
Er is geen reden opgegeven voor de verwijdering. Is het misschien beter om de wijziging terug te draaien en/of om de gebruiker om opheldering te vragen? — Zanaq (?) 2 nov 2019 12:21 (CET)
Per Zanaq, vooralsnog Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Ik heb de oude versie met Afrikaans teruggezet, na overleg kan hier altijd nog naar gekeken worden. Milliped (overleg) 4 nov 2019 16:19 (CET)

Mary van Rossem[bewerken]

svp Mary van Rossem verplaatsen naar Sis van Rossem. Ze is bekend onder die laatste naam; de eerste zullen weinigen kennen, wiu2 kan er dan meteen ook vanaf,Ceescamel (overleg) 5 nov 2019 11:07 (CET)

@Ceescamel: volgens mij is het mogelijk om dit zelf te hernoemen (want Sis van Rossem is een redirect zonder verdere bewerkingsgeschiedenis). Klopt dat? Mvg, Encycloon (overleg) 5 nov 2019 13:28 (CET)
Ik heb daar absoluut geen verstand van; maar de ene bewerkingsgeschiedenis moet naar de ander, dat kan ik niet zelf.Ceescamel (overleg) 5 nov 2019 13:46 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Was inderdaad geen moderatoractie voor nodig. Encycloon (overleg) 5 nov 2019 13:52 (CET)

PvdA (Nederland) / PVDA (België)[bewerken]

Louis De Lannoy (wielrenner) naar Louis De Lannoy[bewerken]

Betreft een foutieve hernoeming. Graag dus terugwijzigen. Ik was in de veronderstelling dat er een dp moest komen in verband met Luis de Lannoy (verzetsstrijder), maar de voornamen verschillen. GeeJee (overleg) 6 nov 2019 19:15 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd: hersteld! Tom (overleg) 7 nov 2019 20:10 (CET)

Parti Républicain-Socialiste naar Parti républicain-socialiste[bewerken]

Zie fr:Parti républicain-socialiste Piotrpavel (overleg) 7 nov 2019 20:30 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Encycloon (overleg) 8 nov 2019 12:17 (CET)

Friedrich Schiller. Duits filosoof. naar Friedrich Schiller[bewerken]

Er lijkt maar 1 betekenis te zijn en als er meerdere betekenissen zijn, gebruiken we haakjes. Knip en plak had ik al teruggedraaid om de bewerkingsgeschiedenis te herstellen.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 10 nov 2019 20:10 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Duidelijk een verbetering en ook de intentie van hernoemende gebruiker. Encycloon (overleg) 10 nov 2019 20:19 (CET)

Kopergroenzwam naar Echte kopergroenzwam[bewerken]

Kopergroenzwam kan een dv. pag. worden. Er bestaan ook een valse kopergroenzwam en een slanke kopergroenzwam die (nog) geen artikel hebben. Bvd, JanB46 (overleg) 11 nov 2019 13:02 (CET)

 • Uitgevoerd. Voor geïnteresseerden: zie bv. hier en hier. Wutsje 11 nov 2019 16:23 (CET)

Stop van Ternaaien naar Sluizen van Lanaye[bewerken]

Op de hoofdpagina van het Kanaal (Kanaal van Ternaaien) staat een sub-kopje met de Stop van Ternaaien, echter is er van de Stop van Ternaaien nu ook een hoofdartikel, namelijk Sluizen van Lanaye. De titel staat nu nog foutief, namelijk met de Franse term Lanaye, echter dient deze aangepast te worden naar de Nederlandse term Ternaaien. Dit kan echter alleen als de doorverwijzing is opgeheven. SAJL11526 (overleg) 12 nov 2019 17:28 (CEST)

Vermoedelijk wordt bedoeld Sluizen van Lanaye naar Sluizen van Ternaaien? Zijn Lanaye/Ternaaien onderdeel van de taalstrijd? Is er overigens (terzijde) een reden om niet beide varianten te vermelden? — Zanaq (?) 12 nov 2019 17:40 (CET)
Nee, er zit nu nog een redirect op, oftewel als je Sluizen van Ternaaien intypt in de zoekbalk kom je op Kanaal van Ternaaien en dan een subkopje. De naam is in het Nederlands gewoon de sluizen van Ternaaien, in het het Frans Les écluses de Lanaye. Aangezien ik de nieuwe pagina niet "Sluizen van Ternaaien" kon noemen, heb ik hem tijdelijk "Sluizen van Lanaye" genoemd. SAJL11526 (overleg) 12 nov 2019 17:45 (CEST)
Ahh, ik zie het al, de redirect van Sluizen van Ternaaien is eraf. Dan inderdaad wel het verzoek om Sluizen van Lanaye naar Sluizen van Ternaaien te veranderen.SAJL11526 (overleg) 12 nov 2019 17:48 (CEST)
De redirect had ik al naar het gewenste artikel laten verwijzen. Het kopje heeft er verder niets mee te maken: het is alleen waar de redirect (die moet verdwijnen) heen wees. Begrijp ik dus goed dat er ook geen redirect Sluizen van Lanaye achter hoeft te blijven? — Zanaq (?) 12 nov 2019 17:57 (CET)
Ik weet eerlijk gezegd niet wat daar de Wikipedia-richtlijnen voor zijn, maar Lanaye is gewoon de Frans naam voor Ternaaien, dus heeft in het Nederlands eigenlijk geen betekenis. Ik kan echter nog steeds de titel niet aanpassen naar "Sluizen van Ternaaien" kun je me daarbij helpen? SAJL11526 (overleg) 12 nov 2019 18:01 (CEST)
Het wachten is nog even op een moderator. Het verzoek is dus het verplaatsen van Sluizen van Lanaye naar Sluizen van Ternaaien zonder achterlating van een redirect. — Zanaq (?) 12 nov 2019 18:18 (CET)
Ternaaien is volgens onze richtlijnen de correcte naam, het verzoek is volgens mij correct geformuleerd door Zanaq, hoewel de redirect prima kan blijven. Wat er na afhandeling met de verwijzing "Stop van Ternaaien" moet gebeuren is me niet duidelijk, maar daar is geen moderator voor nodig. ♠ Troefkaart (overleg) 12 nov 2019 18:27 (CET)
Het lijkt mij niet dat verwijderen van Sluizen van Lanaye nodig is. WP:R: Het behoud van redirects voorkomt onnodige rode links en duplicaatartikelen. Encycloon (overleg) 12 nov 2019 18:29 (CET)
Prima, alleen de titel dient wel aangepast te worden, echter kan dit niet aangezien ik dan de foutmelding: De pagina bestaat al of de paginanaam is ongeldig. Kies een andere paginanaam of dien een verzoek tot verplaatsing in. krijg. SAJL11526 (overleg) 12 nov 2019 18:34 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Sluizen van Lanaye hernoemd naar Sluizen van Ternaaien (met redirectachterlating) conform discussie. Encycloon (overleg) 12 nov 2019 18:40 (CET)
Normaal is het inderdaad beter redirects te laten staan, maar in dit geval was het "tijdelijk" zo genoemd en het "heeft in het Nederlands eigenlijk geen betekenis", en is ook niet echt ingepast in de navigatiestructuur, maar de redirect staat verder ook niet in de weg. Ik heb Stop van Ternaaien ook doen redirecten naar het artikel. SAJL11526 heeft misschien ook iets aan de informatie op WP:Redirect en Help:Redirect. — Zanaq (?) 12 nov 2019 19:51 (CET)