Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Klik hier om direct een verzoek tot het plaatsen of opheffen van een beveiliging te doen
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VP/B
Zie WP:BV
Iedereen kan hier een verzoek tot beveiliging van een artikel doen, bijvoorbeeld vanwege vandalisme dat gebeurt door verscheidene gebruikers of ip's, of wegens een bewerkingsoorlog. Ook kan er een verzoek geplaatst worden om een bepaalde lemmatitel op de lijst van tegen heraanmaak beveiligde pagina's te laten plaatsen. Dit is bestemd voor cyberpestpogingen, vandalisme aanmaken of herhaald vanwege niet-encyclopedische verwijderde titels.
Als daar aanleiding toe is kan het lemma beveiligd worden, kunnen betrokken gebruikers geblokkeerd worden, maar in elk geval zal het artikel door meer personen in het oog gehouden worden.
Mocht je vermoeden dat een bepaalde gebruiker (gezien de aard van het doorgaand vandalisme op één of meer artikelen) behoort tot een geïdentificeerde structurele vandaal, dan kun je dit nakijken op de checklijst langdurig structureel vandalisme en hier de aanvullende informatie plaatsen.
Dit is geen discussiepagina, die kunnen op de overlegpagina van het artikel gevoerd worden indien betrekking hebbend op een bewerkingsoorlog of naar de overlegpagina hier indien betrekking hebbend op de genomen beslissing of worden daarnaartoe verplaatst. Hier graag enkel het verzoek neerzetten zodat de pagina voor moderatoren overzichtelijk blijft.

Mochten de problemen met een tijdelijk beveiligd lemma voorbij zijn dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek (met verwijzing naar de bereikte consensus) doen om de beveiliging te laten opheffen. Mocht u een beveiligde lemma-titel willen kunnen aanmaken omdat het onderwerp encyclopedisch wel relevant is (geworden) dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek indienen.

Voor een overzicht van lemma's die (semi-)beveiligd zijn voor een (on)bepaalde periode, zie Wikipedia:Beveiligde pagina's.

Na 48 uur mag een afgehandeld verzoek verwijderd worden (inclusief eventueel bijbehorend overleg).

Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Behandelde verzoeken[bewerken]

Schild en Vrienden[bewerken]

Ik zou graag verzoeken de pagina "Schild en Vrienden" terug bewerkbaar te maken. Ik zie dat de pagina verwijderd is omwille van 'reclame voor een internetclub'. Schild en Vrienden is echter geen internetclub, maar een partijonafhankelijke jongerenbeweging die een stem heeft in het politiek-maatschappelijke debat en deze ook graag een vertolking wil geven via een Wikipediapagina. De relevantie van Schild en Vrienden is ook zeer makkelijk aan te tonen, gezien de vele recente optredens in de mainstream media. Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en vriendelijke groeten! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jorden7899 (overleg · bijdragen) 2 apr 2018 13:56‎

Ik zie al een probleem in uw verzoek: "en deze ook graag een vertolking wil geven via een Wikipediapagina". Een Wikipediapagina is echter niet bedoeld om deel uit te maken van een politiek debat. Een Wikipedia pagina moet een onderwerp neutraal beschrijven. En moet de feiten in een leesbaar en met onafhankelijke bronnen ondersteund verhaal weergeven. Ik krijg niet de indruk dat dit u gaat lukken. Mbch331 (Overleg) 2 apr 2018 14:03 (CEST)

Wat is het probleem met een vertolking van deze beweging op een Wikipediapagina? Ik vermoed dat u zich ook ernstige vraagtekens plaatst bij een hele reeks mensen en bewegingen die een eigen pagina hebben? Waarom haalt u die niet ineens allemaal van Wikipedia? Bewegingen krijgen een pagina omdat ze een relevante stem hebben in het maatschappelijke debat en met 'vertolking' bedoel ik dat de beweging een eigen pagina verdient, aangezien ze maatschappelijk relevant is geworden. En deze kan zo objectief en neutraal zijn als u wenst en hetgeen geschreven werd was dit overigens volledig.

De vorige versies waren allemaal gebaseerd op de eigen website met daarbij een kleine aanvulling van enkele nieuwsberichten. De vraag is echter wat de grond is voor het hele artikel (en dus niet enkele acties)? Op welke onafhankelijke en gezaghebbende bronnen is dit artikel gebaseerd? MatthijsWiki (overleg) 2 apr 2018 20:06 (CEST)

Het feit dat er interviews en hele artikels in mainstream media gewijd worden aan Schild en Vrienden is toch grond genoeg om te spreken van een relevante beweging die op Wikipedia besproken mag en kan worden? Kranten als De Morgen en een tijdschrift als Knack zijn onafhankelijke gezaghebbende bronnen die alles wat beweerd werd in de laatste versie ondersteunden. En tot die laatste versie heb ik geen toegang meer om wijzigingen aan te brengen en verdere bronnen aan te halen om het geheel zo neutraal mogelijk uit te bouwen en verder van referenties te voorzien. Er stond overigens enkel welke ideologie en doelstelling de beweging voorstaat en hoe ze ontstaan is en dat is allemaal zeer neutrale informatie.

Nieuwsberichten kunnen dienen ter ondersteuning van specifieke feiten/gebeurtenissen, maar de relevantie van een beweging wordt uiteraard niet bepaald door de media, maar door gezaghebbende bronnen die verder gaan dan alleen een gebeurtenis op 1 moment. MatthijsWiki (overleg) 2 apr 2018 20:22 (CEST)

En geef dan is een voorbeeld van "gezaghebbende bronnen". Er staan artikels op Wikipedia die veel minder relevant zijn dan Schild en Vrienden en die ook enkel in enkele media besproken zijn. Moet er soms een wetenschappelijk onderzoek naar de beweging gedaan worden eerst? Want ook dat is al gebeurd, namelijk een heel hoofdstuk in het boek van cultuurwetenschapper Ico Maly. Ik wilde het er nog aan toevoegen, maar dan moet ik wel nog de kans krijgen om bewerkingen uit te voeren. Kan u dan de bewerkingsoptie terug inschakelen? Dan zal ik ervoor zorgen dat alles op de meest neutrale en onderbouwde wijze kan verlopen. Ik dank u alvast.

Vergelijken met andere artikelen is geen valide argument omdat die andere artikelen ook gebreken kunnen hebben. Wetenschappelijk onderzoek komt inderdaad in de goede richting. Maar teksten als 'zomeruniversiteit', 'gigantisch gegroeid' en 'Ze proberen de sociale cohesie van Vlaanderen herop te bouwen' komen inderdaad uit die onafhankelijke bronnen? MatthijsWiki (overleg) 3 apr 2018 08:52 (CEST)

Ik begrijp waar u naartoe wil. Ik heb wetenschappelijke bronnen achter de hand en zou deze graag toevoegen aan het geheel en de pagina herschrijven op een zo neutraal en wetenschappelijk mogelijke wijze. Zou ik dan opnieuw toegang kunnen krijgen tot het aanmaken/bewerken van de pagina? Ik dank u.

Als je inderdaad over wetenschappelijk bronnen beschikt dan is het beter om het artikel vanaf het begin opnieuw te schrijven met die bronnen als basis. En dus niet een verwijderde versie als basis te gebruiken. Aangezien er al veel pogingen gedaan, maar het tot nu toe altijd van dusdanige kwaliteit was dat het verwijderd moest worden (wat weer tot een cascade-beveiliging heeft geleidt) kan eerst een versie op je kladblok gemaakt worden en daarna hier weer gevraagd worden of die versie teruggeplaatst kan worden. MatthijsWiki (overleg) 8 apr 2018 19:27 (CEST)

Ik heb nu aanpassingen gemaakt en zo neutraal mogelijk en met wetenschappelijke referenties een tekst opgesteld. Zou het dan mogelijk zijn om deze te publiceren en bewerkingen opnieuw in te schakelen?

Een boek geschreven door een universitair docent (Ico Maly) is nog geen wetenschappelijke referentie. –bdijkstra (overleg) 12 apr 2018 16:07 (CEST)

Excuseer? Wilt u mij dan eindelijk eens een voorbeeld geven van wat u als een wetenschappelijke referentie ziet? Dit is een wetenschappelijk werk en bijgevolg een wetenschappelijke referentie.

Ik weet niet wat MatthijsWiki exact voor ogen had, maar voor mij is een wetenschappelijke referentie iets dat gepubliceerd is in een (erkend) wetenschappelijk tijdschrift. En waaruit blijkt dat het een wetenschappelijk werk is? De grote boekwinkels (waaronder EPO) typeren het niet zo. Er wordt nu alleen maar de zienswijze van Maly gepresenteerd; hoe is dat neutraal te noemen? –bdijkstra (overleg) 12 apr 2018 16:36 (CEST)

Met alle respect maar dit is onredelijk. Eerst vertelt men mij dat ik niet enkel een beroep mag doen op mediabronnen, want niet wetenschappelijk. Ik doe dan een beroep op een wetenschappelijke studie, wat het boek van Maly dus wel degelijk is, en dan vindt u dit niet wetenschappelijk genoeg? Er zijn tal van artikels op Wikipedia die enkel een beroep doen op media, zonder zelfs een studie aan te halen. Ik vraag een eerlijke kans om dit artikel opnieuw voor bewerking open te stellen en te kunnen publiceren.

Ico Maly is in 2012 in Tilburg gepromoveerd op N-VA. Analyse van een politieke ideologie waarover PiCarta meldt: "Het is een intrigerende, maar tegelijk ook soms eenzijdige en vooringenomen analyse, die heel wat vragen oproept". Ook Nieuw rechts (2018) wordt niet onverdeeld positief daar besproken. Paul Brussel (overleg) 12 apr 2018 17:40 (CEST)
Men heeft u verteld dat u niet een beroep mag doen op mediabronnen om de (maatschappelijke) relevantie van het onderwerp aan te tonen. U kwam zelf aanzetten met wetenschappelijk onderzoek, wat natuurlijk generlei gezaghebbend is zonder publicatie in een (erkend) wetenschappelijk peer reviewed tijdschrift. Vergelijken met andere artikelen is nog steeds geen valide argument. Bij gebrek aan peer review kan je kijken naar recensies, maar dan vind je de recensie van Humo waardoor het boek wederom moeilijk als neutraal en gezaghebbend kan worden bestempeld. –bdijkstra (overleg) 12 apr 2018 18:13 (CEST)

Ik heb nooit gezegd dat ik het een goed boek vind. Ik heb gezegd dat het geldt als een wetenschappelijk werk, goed beoordeeld of niet. Boeken hoeven niet in wetenschappelijke tijdschriften te verschijnen en peer reviewed te zijn om als wetenschappelijk te gelden. En mediabronnen mag ik dus wel aanhalen, maar niet om de maatschappelijke relevantie te tonen? Ik probeer hier met de beste wil van de wereld een zo neutraal mogelijk artikel over Schild & Vrienden op te starten en alle info die er momenteel staat is gewoon objectief en neutraal. Het maakt niet uit of dit in een boek van Maly staat en dit de enige bron is momenteel, het is gewoon neutrale informatie over het onderwerp die klopt. Ik zou graag mediabronnen en mogelijks nog andere referenties toevoegen. Er is geen wetenschappelijk artikel in een peer reviewed tijdschrift verschenen over Schild & Vrienden, dus is het goed als ik met mediabronnen en dat boek verderga en de kans krijg om dan eindelijk opnieuw bewerkingen toe te voegen en dat artikel te publiceren? Zo neen, vertel mij dan wat ik moet doen alstublieft.

Als er geen gezaghebbende bronnen zijn, en het boek van Maly wordt gezien de recensies van dat boek niet als onafhankelijk en gezaghebbend gezien, dan is er ook geen relevantie van dit onderwerp. Daarom neem ik dan ook de beslissing om dit verzoek Niet uitgevoerd niet uit te voeren. MatthijsWiki (overleg) 13 apr 2018 07:33 (CEST)

Ik ga hiermee verder. Ik ga uitzoeken hoe en waar ik een klacht kan indienen tegen dit onredelijk en schandalig geboycot van een maatschappelijk relevant artikel. Wat u vertelt is dat enkel pagina's die onderbouwd zijn met bronnnen uit wetenschappelijke tijdschriften op Wikipedia thuishoren. Een snelle bloemlezing van een paar artikels geeft al duidelijk aan dat dit absoluut niet het geval is. Mediabronnen van voorname kranten zouden al ruim moeten volstaan om neutrale informatie die ik op dit artikel plaatste te onderbouwen en als ik dan een werk aanhaal is het niet 'wetenschappelijk of gezaghebbend genoeg'. Is dit een officieel voorschrift van Wikipedia misschien? Moeten artikels onderbouwd zijn met 'gezaghebbende' bronnen uit wetenschappelijke tijdschriften? Indien dit zo is zou ik hier graag een bewijs voor krijgen en zelfs mocht dit zo zijn dan is de consequentie waarmee u deze regel toepast gewoonweg onbestaande. Dit is te belachelijk voor woorden en dat weet u zelf ook. Ik steek tijd en moeite in het aanmaken van zo'n artikel en ik haal verschillende bronnen aan, maar ik krijg niet eens de kans om het te publiceren en voor bewerking open te stellen door anderen.

Ombudsman[bewerken]

Graag beveiligen, totdat consensus is bereikt of "ombudsvrouw" ook in het artikel dient te worden vermeld. Met vriendelijke groet, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 11 apr 2018 19:26 (CEST)

Kan je niet gewoon de uitkomst van het overleg afwachten voordat je andermans bijdragen gaat terugdraaien? –bdijkstra (overleg) 11 apr 2018 19:50 (CEST)
nee. de eerste edit] was een flagrante copyvio. die moest direct teruggedraaid. Ik heb toen kopje etymologie toegevoegd. Daarin begon gebruiker en IP direct weer in te schrappen. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 11 apr 2018 22:42 (CEST)
Het is inmiddels enkele dagen rustig op het artikel. Daarom voor nu Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Mocht het toch weer tot een bewerkingsconflict komen dan kan alsnog tot een beveiliging worden overgegaan. MatthijsWiki (overleg) 13 apr 2018 07:36 (CEST)

Overleg gebruiker:A.Savin[bewerken]

Graag volledige beveiliging van deze pagina. De hele discussie is stuitend en naar mijn mening vol met provocaties en aanvallen op de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia. Open laten van deze pagina is een garantie voor het nog verder escaleren van dit geheel. The Banner Overleg 11 apr 2018 07:10 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Discussie is tot rust gekomen. –bdijkstra (overleg) 15 apr 2018 22:43 (CEST)

Verwijdering beveiliging Bax-shop[bewerken]

Graag volledige verwijdering van beveiliging van deze pagina. Bax-shop verdient net als alle andere webwinkels een plekje in de encyclopedie. Verwanten als Coolblue, Bol.com, of Conrad Electronic hebben ook allemaal hun eigen pagina. Daarom is er geen rede om de pagina van bax-shop te verwijderen en te beveiligen. Een niet commercieel artikel is hier prima toepasselijk Gebruiker:Klik2018 15 apr 2018 19:03 (CEST)

Door voorgaande gefaalde pogingen heeft Bax-shop nu de schijn tegen. De beveiliging wordt pas opgeheven wanneer de gemeenschap een voorgestelde artikelversie heeft goedgekeurd. –bdijkstra (overleg) 15 apr 2018 19:23 (CEST)

Maar hoe wordt er een artikelversie goedgekeurd wanneer er geen kunnen worden aangemaakt? Gebruiker:Klik2018 16 apr 2018 18:18 (CEST)

Dat kan wel. Iedere ingelogde gebruiker kan artikelen voorbereiden in zijn of haar kladblok en ook eigen subpagina's aanmaken. –bdijkstra (overleg) 16 apr 2018 18:26 (CEST)

Dynamiet Nederland[bewerken]

De pagina over Dynamiet Nederland is verwijderd wegens vermeend aanhoudende reclame. Het betreft een pagina over een juridisch dienstverlener die is gespecialiseerd in het verwijderen van BKR-registraties. Naar aanleiding van eerdere verwijderingen heb ik de pagina aangepast, echter is het artikel nu beveiligd. Graag verzoek ik u bij deze de beveiliging op te heffen.

In de aangepaste versie van het artikel staan slechts feitelijkheden beschreven. Zo wordt aangegeven dat Dynamiet Nederland een juridisch dienstverlener is, de achtergrond van de oprichting, en de maatschappelijke relevantie (die overigens wordt betwist) komt duidelijk naar voren door middel van het benoemen van de werkwijze van het BKR, de artikelen die daarover in de media zijn verschenen en de Kamervragen die hierover zijn gesteld. Dynamiet Nederland is in dit verhaal een belangrijke speler, en nimmer is het artikel geplaatst met de bedoeling consumenten te werven. Het artikel is immers slechts een beschrijving van het bedrijf en de werkzaamheden op het gebied van privacywetgeving. De maatschappelijke relevantie spreekt, gezien de media-aandacht voor lekken betreffende de privacy van personen, waaronder het recente Facebook/Cambridge Analytica-schandaal, en recente artikelen in bijvoorbeeld De Telegraaf en het NRC, voor zich. Het gaat mijn inziens derhalve te ver het artikel te beveiligen, temeer daar ik ik voornemens ben geweest een aangepast artikel over het bedrijf te plaatsen, waarin slechts een fractie wordt vermeld van hetgeen in eerste instantie is geplaatst.

Ik verzoek u dan ook de beveiliging op te heffen. Graag verneem ik hieromtrent van u.

Met vriendelijke groet,

Jan-Kees – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door JanKeesWiki (overleg · bijdragen) 20 apr 2018 11:56‎ (CEST)

Misschien kunt u eerst aantonen dat al die genoemde reclame, (zelf)promotie, werving of propaganda slechts 'vermeend' was? JanB46 (overleg) 20 apr 2018 12:07 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd betrof expliciete reclame voor een niet enyclopedisch relevant bedrijf en dan nog allemaal trivia over kruistochten die het bedrijf voor klanten voert ook. Daar is een encyclopedie echt geen podium voor. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 20 apr 2018 12:26 (CEST)

Middeleeuwen[bewerken]

Zie paginageschiedenis. Het vandalisme is niet extreem frequent (een paar keer per maand) maar het gaat maar door, terwijl de pagina in het afgelopen jaar hooguit wat ondergeschikte verbeteringen heeft ondergaan. Beveiliging lijkt dan geen grote inbreuk op de bewerkingsvrijheid — bertux 23 apr 2018 17:32 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd semibeveiligd. ~100 wijzigingen in 1 jaar, waarvan 1 anonieme bijdrage die niet werd teruggedraaid en een handjevol bijdragen van geregistreerde gebruikers. –bdijkstra (overleg) 23 apr 2018 19:27 (CEST)

Kevin De Bruyne en Kamiel De Bruyne[bewerken]

De laatste probeert de wereld wijs te maken dat hij de broer is van de eerste. Zie o.a. https://www.vrt.be/vrtnws/nl.permalink.1524510996148/. Nadat ik het in beide artikels weghaalde, zijn anoniemen weer aan de slag gegaan met terugplaatsen. Graag een semiblok (om te beginnen) dus. M.v.g., MichielDMN 🐘 (overleg) 24 apr 2018 09:11 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Beide 1 week semi-beveiligd. Hopelijk is daarna deze hype weer voorbij. Als het daarna nog even doorgaat kan opnieuw beveiligd worden. MatthijsWiki (overleg) 24 apr 2018 09:23 (CEST)