Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search


Klik hier om direct een verzoek tot het plaatsen of opheffen van een beveiliging te doen
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VP/B
Zie WP:BV
Iedereen kan hier een verzoek tot beveiliging van een artikel doen, bijvoorbeeld vanwege vandalisme dat gebeurt door verscheidene gebruikers of ip's, of wegens een bewerkingsoorlog. Ook kan er een verzoek geplaatst worden om een bepaalde lemmatitel op de lijst van tegen heraanmaak beveiligde pagina's te laten plaatsen. Dit is bestemd voor cyberpestpogingen, vandalisme aanmaken of herhaald vanwege niet-encyclopedische verwijderde titels.
Als daar aanleiding toe is kan het lemma beveiligd worden, kunnen betrokken gebruikers geblokkeerd worden, maar in elk geval zal het artikel door meer personen in het oog gehouden worden.
Mocht je vermoeden dat een bepaalde gebruiker (gezien de aard van het doorgaand vandalisme op één of meer artikelen) behoort tot een geïdentificeerde structurele vandaal, dan kun je dit nakijken op de checklijst langdurig structureel vandalisme en hier de aanvullende informatie plaatsen.
Dit is geen discussiepagina, die kunnen op de overlegpagina van het artikel gevoerd worden indien betrekking hebbend op een bewerkingsoorlog of naar de overlegpagina hier indien betrekking hebbend op de genomen beslissing of worden daarnaartoe verplaatst. Hier graag enkel het verzoek neerzetten zodat de pagina voor moderatoren overzichtelijk blijft.

Mochten de problemen met een tijdelijk beveiligd lemma voorbij zijn dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek (met verwijzing naar de bereikte consensus) doen om de beveiliging te laten opheffen. Mocht u een beveiligde lemma-titel willen kunnen aanmaken omdat het onderwerp encyclopedisch wel relevant is (geworden) dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek indienen.

Voor een overzicht van lemma's die (semi-)beveiligd zijn voor een (on)bepaalde periode, zie Wikipedia:Beveiligde pagina's.

Na 48 uur mag een afgehandeld verzoek verwijderd worden (inclusief eventueel bijbehorend overleg).

Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Cornelis de Jonge van Ellemeet[bewerken]

Nuwegnominatie vanwege auteursrechtenschending wordt steeds verwijderd. Paul Brussel (overleg) 16 aug 2018 22:24 (CEST)

Inderdaad, graag beveilingen. Paul probeert het nuweg steeds te plaatsen terwijl het niet voldoet aan de voorwaarde die voorschreven zijn voor direct verwijderen. Bovendien is het onduidelijk wat precies de schendingen zijn. Er is daarover dispuut over tussen degene die het genomineerd heeft en degene die de tekst heeft aangebracht. Dagdeel (overleg) 16 aug 2018 22:27 (CEST)
Hoezo dispuut? Lidewij C J. komt met de term citaatrecht aanzetten terwijl nergens een auteur van een bron vermeld staat. Sterker nog, Paul Brussel geeft op de OP bij het artikel aan: "Er zijn ook letterlijk zinnen overgenomen uit Kees Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden eeuw (2006, p. 54-57)." Dat boek wordt niet eens genoemd in het Wikipedia-artikel. Citaatrecht is dus absoluut niet van toepassing maar Dagdeel laat zich in de maling nemen en denkt dat er een dispuut is. Overduidelijke auteursrechtenschending staat overigens netjes bij WP:RVM vermeld als geldige reden voor onmiddellijk verwijdering. - Robotje (overleg) 16 aug 2018 23:19 (CEST)
Paul beweerd op het OP ook dat de zinnen direct afkomstig zijn van historischnieuwsblad maar ik heb geen directe overnamen van zinnen kunnen vinden. Dus is de vraag of de stellingnamen dat het auteursrechten zijn geschonden wel correct zijn te noemen. Dagdeel (overleg) 16 aug 2018 23:27 (CEST)
Paul Brussel schreef "Het valt me op dat sommige zinnen vrijwel letterlijk uit dat nieuwsblad in dit lemma zijn overgenomen ..."(onderstreping door Robotje) En dan reageer jij met "... ik heb geen directe overnamen van zinnen kunnen vinden." Vreemd hè. - Robotje (overleg) 16 aug 2018 23:38 (CEST)
"Als ontvanger-generaal verdiende De Jonge, omgerekend naar het prijsniveau van 2004, tot wel 200.000 euro per jaar." is geen letterlijke overname van Cornelis verdient als ontvanger-generaal soms wel euro 200.000 per jaar, zoals de bron het stelt. Als dit onder auteursrechtenschending zou vallen zou je nooit kunnen beschrijven wat een bron zegt omdat het ten aller tijden op hetzelfde neer zal komen om dezelfde feiten weer te geven. Dagdeel (overleg) 16 aug 2018 23:53 (CEST)
Kijk nog eens goed naar deze edit waarmee in het artikel kwam te staan  "Als ontvangergeneraal verdient De Jonge van Ellemeet tot wel 200.000 euro per jaar. Verder beurt hij met speculatieve beleggingen in effecten en landerijen." en vergelijk dat eens met het origineel. Er is geen sprake van duidelijke afscheiding van het 'citaat' om aan te geven dat dat gedeelte 'geciteerd' wordt en ook wordt niet aangegeven waar dat 'citaat' vandaan komt dus citaatrecht waar Lidewij C J. mee kwam aanzetten als complete nonsens. Wel zijn de twee oorspronkelijke zinnen nog duidelijk herkenbaar. En dan heb ik het nog niet eens over de rest van wat ze overnam. Een beetje parafraseren is niet genoeg om het als eigen werk op nl-wiki vrij te kunnen geven onder GFDL/CC-BY. - Robotje (overleg) 17 aug 2018 00:13 (CEST)
Blijkbaar heeft Lidewij C J. het artikel als kladblok gebruikt. Niet handig, en kan inderdaad als inbreuk worden beschouwd. Echter de huidige tekst is geen schending, dat Lidewij C J. beter had gehandeld onderschrijf ik zeker. Maar het zou natuurlijk moeten gaan om de huidige tekst van een artikel. Eventuele schendingen zouden kunnen verwijderd worden uit de geschiedenis. De twee huidige zinnen zijn geen directe inbreuk, nogmaals het is lastig feiten totaal anders te beschrijven. Nog meer een aantal gebruikers op Wikipedia, staan er zelfs op de bron zo dicht mogelijk wordt gebruikt om de feiten zo correct mogelijk te houden. Dagdeel (overleg) 17 aug 2018 00:27 (CEST)
Een beetje parafraseren is niet genoeg om het als eigen werk op Wikipedia te kunnen plaatsen. Verder is het is een optelsom waarbij die twee zinnen komen bij de blijkbaar wel letterlijk overgenomen zinnen uit dat boek. Op een bepaald moment is dat bij elkaar gewoon te veel. Dan helpt wissen van enkele eerdere versies van het artikel niet. - Robotje (overleg) 17 aug 2018 01:01 (CEST)
Het gaat niet om een beetje 'parafraseren' maar gewoon basisfeiten weergeven die uit een bron komen. En of de twee andere zinnen wel letterlijk zijn overgenomen uit het boek is nog helemaal niet duidelijk, anders dan de bewering van Paul zelf dat dat zo zou zijn. Bovendien is het beveiligen van nuweg-pagina nutteloos gezien het of direct verwijderd dient te worden of niet... Dagdeel (overleg) 17 aug 2018 01:07 (CEST)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Klavarskribo[bewerken]

Graag langdurige volledige beveiliging teneinde de semi-permanente editwar tot stilstand te brengen. The Banner Overleg 31 jul 2018 11:32 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd, 3 maanden beveiligd. MatthijsWiki (overleg) 31 jul 2018 11:52 (CEST)

Generatie Z[bewerken]

Deze pagina is meerdere keren aangemaakt en verwijderd. Het probleem is echter dat in beginsel nog te onduidelijk is wanneer precies men onder deze generatie valt. De meest gebruikte bron daarvoor is een bron die ook afwijkende tijdduidingen geeft aan de voorgaande generaties. Daarnaast gebruikt die bron gegevens van twee onderzoeksbronnen waarvan het twijfelachtig is of deze wel allemaal wel echt vallen onder de generatie en bovendien twee kortstondige onderzoeken onder jongeren in de VS waaraan veel is gehangen, voor een hele generatie, ook buiten de generatie terwijl minstens 3/4 van de generatie nog niet volwassen was/is en een grootdeel ook niet wettelijk toe is gestaan te werken. Toch kwamen er beweren over de keuze van werk en dergelijk al langs als een vaststaand feit voor de hele generatie. Het is nog te vroeg voor een eigen artikel die een feitelijk behandeling kan geven. Blijkens de verwijderpagina's blijkt Generatie Y tot een tijdje geleden ook nog last van te hebben gehad. Bij de laatste verwijdernominatie van Generatie Z werd voorgesteld het artikel te beveiligingen om te voorkomen dat het opnieuw wordt aangemaakt. Ik stel voor het minstens voor vijf jaar vast te zetten. Daarna kan men altijd nog zien of het al aangemaakt kan worden dan of niet. Ik hoop dat dit de juiste plek is. Dagdeel (overleg) 1 aug 2018 19:40 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Ik hecht - net als mag ik aannemen de meeste collega's hier - grote waarde aan onze vijf zuilen. Daar vind je onder punt drie genoemd Wikipedia bevat vrije inhoud, die iedereen kan bewerken.. Een naam van een artikel beveiligen omdat een gebruiker het er bij voorbaat (zonder dat er iets staat) niet mee eens is, druist daar wat mij betreft lijnrecht tegenin. Laat iemand - wie dan ook of wanneer dan ook - eerst een artikel schrijven, kijken we dan weer verder. Ecritures (overleg) 1 aug 2018 20:48 (CEST)
Dank voor je beoordeling. Het was mij aanbevolen dit te doen om te voorkomen dat het artikel om de zoveel tijd op de verwijderlijst komt, om steeds om dezelfde reden weer te verwijderen. Het gaat dus niet omdat ikzelf iets vind maar dat er eigenlijk er nog geen gegoede bronnen beschikbaar zijn die het artikel kunnen onderbouwen maar goed als men graag de moderators graag bezig houdt met het verwijderen van hetzelfde artikel dan is het maar zo. Dagdeel (overleg) 1 aug 2018 20:59 (CEST)
Misschien vinden degenen die er veel van af weten en die een artikel willen schrijven wel goede bronnen en schrijven ze een prima artikel. Dit is de basisinsteek van wikipedia: wat mij betreft staat het bij voorbaat dichtzetten van artikelen omdat een gebruiker vindt dat er 'geen goede bronnen zijn' haaks op die vrije bewerkbaarheid. Ecritures (overleg) 1 aug 2018 21:09 (CEST)
Tot nu toe is het artikel 6x verwijderd. 3x via de TBP en 3x direct. 1x via TBP en 1x direct was in 2013, de overige waren vanaf mei dit jaar. Degene die via TBP zijn gegaan waren in ieder geval allemaal serieuze pogingen. Het beveiligen van pagina's tegen aanmaak gebeurt meestal alleen bij hardnekkige reclame-artikelen en hardnekkige POV-push artikelen. Van beide is hier nog geen sprake. MatthijsWiki (overleg) 1 aug 2018 21:13 (CEST)
Het gaat erom dat die poging op dubieuze bronnen is gebouwd en er verder nog geen andere goede bronnen beschikbaar zijn die het onderwerp kunnen ondersteunen of afbakenen. Het gaat om twee Amerikaanse onderzoek van 4/5 jaar geleden, "gestald op voornamelijk Amerikaanse jongeren van tussen die zijn geboren tussen 1994 en 1999 en jongeren van tussen 1998 en 2002." Daaruit zijn allerlei conclusies getrokken die generatie (die van 1995 of 2000 - tot datum nog niet bekend (2020 waarschijnlijk - dus ook nog ongeboren kinderen) zouden duiden. En het is maar de vraag of de generatie echt begint vanaf 1995 of vanaf 2000, wat vrij standaard einbddatum was van de generatie Y. Als je stelt dat het 2000 is vallen die bronnen waarop 95% is gestald dus alweer af voor zeker.
Ook het Engelstalige artikel heeft er last van, onlangs dat het duidelijk is dat de gebruikte bronnen te twijfelachtig zijn en slechts over fractie van een fractie gaan is het lastig informatie aan te passen daarop of te laten verwijderen omdat deze onjuist blijken te zijn.
Gezien het artikel verwijderd is door derde is is het ook niet alleen mijn mening die doorslag gevend is geweest maar de feitelijke inhoud. Maar goed prima verder hoor. Dagdeel (overleg) 1 aug 2018 21:35 (CEST)

Everipedia[bewerken]

Gaarne beveiligen voor een week vanwege een editwar van 1 tegen de hele wereld. The Banner Overleg 2 aug 2018 04:05 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - 1 week semi-beveiligd. Dat houdt over enkele dagen op te werken voor 1. Als die gebruiker daarna verder gaat graag weer hier melden. Ik wist trouwens niet dat de wereld zo klein is Glimlach - Magere Hein (overleg) 2 aug 2018 07:59 (CEST)
  • Och, dat heeft meer te maken met de handelswijze van een der combattanten. The Banner Overleg 2 aug 2018 16:09 (CEST)

NGO Monitor[bewerken]

Gaarne een week volledig beveiligen om te voorkomen dat de neutraliteit van het artikel aangetast wordt. The Banner Overleg 2 aug 2018 18:55 (CEST)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd, ik zie nu geen aanleiding om het artikel te beveiligen. Groetjes, Xxmarijnw overleg 2 aug 2018 20:29 (CEST)
  • Prima, ik denk dat ik een beetje wild reageerde. The Banner Overleg 2 aug 2018 23:24 (CEST)

Park Sonsbeek[bewerken]

Vrienden van Sonsbeek[bewerken]

Geachte heer/mevrouw,

Ik probeer de volgende tekst toe te voegen aan de pagina Park Sonsbeek:

Op 21 maart 1989 is de Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem opgericht. De vereniging heeft als doel om de natuur- en cultuurhistorische waarde van de drie monumentale parken zorgvuldig te bewaken, zodat ook volgende generaties er volop van kunnen genieten. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem, de schouwgroep, bewoners en instellingen. Lidmaatschap staat open voor individuen en bedrijven.

Op de betreffende pagina stond een wervende tekst over Park Open. Dat ging over evenementen. Ik ben er tegen dat zo'n tekst erop staat, maar vond het niet aan mij om die tekst eraf te halen. Wel heb ik onjuistheden erin aangepast. Nu zijn er twee gebruikers, Gouwenaar en Daaf Spijker, die mij in de schoenen schuiven dat ik die wervende tekst over Park open heb geplaatst. Ondertussen hebben ze bewerking van de pagina geblokkeerd, en ook mijn tekst over de Vrienden van Sonsbeek verwijderd.

Volgens mij is de tekst over de Vrienden van Sonsbeek een nuttige aanvulling. Ik hoor graag uw mening.

Met vriendelijke groet,

Herma Wichman– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hermawichman (overleg · bijdragen) 6 aug 2018 10:35‎

U is meermaals uitgelegd dat een wervende tekst over de Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem (waarvan een van de bestuursleden ene Herma Wichman is) zoals u die nu opnieuw voorstelt ongewenst is en ondanks al die uitleg aan u persisteert u in het toevoegen ervan in het artikel, reden waarom het door uw toedoen beveiligd moest worden. Hopelijk is nu eens en vooral duidelijk dat een encyclopedisch artikel niet bedoeld is om reclame te maken voor uw vereniging; daar zijn andere kanalen voor. Paul Brussel (overleg) 6 aug 2018 11:14 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Discussie over de inhoud van een artikel kan op de overlegpagina van het betreffende artikel. Een bepaalde gewenste inhoud toegevoegd krijgen gaat niet via deze manier. MatthijsWiki (overleg) 6 aug 2018 11:43 (CEST)

Emile van Dievoet[bewerken]

Graag beveiligen n.a.v. BWO over de hoofdbetekenis-constructie. Overleg is al op drie momenten gebeurd (hier, hier en hier), maar het houdt niet op. (Overigens niet alleen in dit artikel, maar ik weet niet waar ik het nog beter kan aankaarten.) MichielDMN 🐘 (overleg) 6 aug 2018 21:44 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd, 1 week beveiligd in de aangetroffen versie. MatthijsWiki (overleg) 6 aug 2018 21:53 (CEST)

Schrijven[bewerken]

Sinds 11 september 2017 alleen maar vandalisme. Wikiwerner (overleg) 7 aug 2018 19:28 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Al dit vandalisme lijkt van een en dezelfde lsv'er te zijn. Pagina is dus niet een echt een doel van vandalen en de pagina kan op deze manier mogelijk ook dienen als een soort honeypot. - Kippenvlees (overleg‽) 7 aug 2018 22:01 (CEST)

Self[bewerken]

 • Hoewel ik dit zelf heb neergezet is het toch privacy. Kan een mod. dit weghalen? Het andere mag blijven staan. :-) Alvast bedankt. - Richard kiwi Overleg 7 aug 2018 23:56 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd - gekke plaats om dit te verzoeken (hier lag meer voor de hand), maar verder: altijd bereid - Magere Hein (overleg) 8 aug 2018 00:23 (CEST)
   • Bedankt, ja ik zat al met een paar dingen fout. Moeie ogen :-) - Richard kiwi Overleg 8 aug 2018 00:30 (CEST)

FC Emmen[bewerken]

Kan dit artikel even voor een paar dagen op slot voor anoniemen? Er komt even teveel fancruft langs. ARVER (overleg) 13 aug 2018 08:02 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd drie dagen is hopelijk voldoende om de fans te kalmeren. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 aug 2018 08:33 (CEST)

Neutraal standpunt[bewerken]

Graag de beveiliging er van afhalen AUB. Het artikel staat voor de komende twee weken op de te beoordelen pagina's, echter gebruikers zijn door die beveiliging niet in staat er ook maar een punt of komma aan te verbeteren. Rode raaf (overleg) 13 aug 2018 08:27 (CEST)

vervalt op 13 aug 2018 om 07:55 (UTC), gewoon even geduld hebben. MatthijsWiki (overleg) 13 aug 2018 09:10 (CEST)
En nu dus niet meer van toepassing. MatthijsWiki (overleg) 13 aug 2018 10:36 (CEST)

De Pessemier[bewerken]

Toevoeging van NE informatie op basis van niet-gezaghebbende bronnen. Paul Brussel (overleg) 13 aug 2018 21:35 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd 1 week beveiligd. –bdijkstra (overleg) 13 aug 2018 21:44 (CEST) P.S. om een pagina beveiligd te krijgen is het niet per se noodzakelijk om de bewerkingsoorlog door te zetten totdat een moderator ingrijpt.

Inhoudelijk commentaar verplaatst naar de overlegpagina aldaar.

John F. Kennedy[bewerken]

Doorgaand vandalisme, graag een semibeveiliging. Vr groet Saschaporsche (overleg) 15 aug 2018 02:56 (CEST)

Is al gebeurd, betreft youtubevandalen die kijken naar filmpjes van mensen die het spel Fortnite spelen waarin deze president vermoord wordt. Zal collega vragen om dat filter aan te vullen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 15 aug 2018 07:58 (CEST)