Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Klik hier om direct een verzoek tot beveiligen te doen
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:VP/B
1rightarrow.png WP:BV
Iedereen kan hier een verzoek tot beveiliging van een artikel doen, bijvoorbeeld vanwege vandalisme dat gebeurt door verscheidene gebruikers of ip's, of wegens een bewerkingsoorlog. Ook kan er een verzoek geplaatst worden om een bepaalde lemmatitel op de lijst van tegen heraanmaak beveiligde pagina's te laten plaatsen. Dit is bestemd voor cyberpestpogingen, vandalisme aanmaken of herhaald vanwege ne verwijderde titels.
Als daar aanleiding toe is kan het lemma beveiligd worden, kunnen betrokken gebruikers geblokkeerd worden, maar in elk geval zal het artikel door meer personen in het oog gehouden worden.
Mocht je vermoeden dat een bepaalde gebruiker (gezien de aard van het doorgaand vandalisme op één of meer artikelen) behoort tot een geïdentificeerde structurele vandaal, dan kun je dit nakijken op de Checklijst langdurig structureel vandalisme en hier de aanvullende informatie plaatsen.
Dit is geen discussiepagina, die kunnen op de overlegpagina van het artikel gevoerd worden indien betrekking hebbend op een bewerkingsoorlog of naar de overlegpagina hier indien betrekking hebbend op de genomen beslissing of worden daarnaartoe verplaatst. Hier graag enkel het verzoek neerzetten zodat de pagina voor moderatoren overzichtelijk blijft.

Mochten de problemen met een tijdelijk beveiligd lemma voorbij zijn dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek (met verwijzing naar de bereikte consensus) doen om de beveiliging te laten opheffen. Mocht u een beveiligde lemma-titel willen kunnen aanmaken omdat het onderwerp encyclopedisch wel relevant is (geworden) dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek indienen.

Voor een overzicht van lemma's die (semi-)beveiligd zijn voor een (on)bepaalde periode, zie Wikipedia:Beveiligde pagina's.

Na 48 uur mag een afgehandeld verzoek verwijderd worden (inclusief eventueel bijbehorend overleg).

Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Behandelde verzoeken[bewerken]

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016[bewerken]

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016 Ondanks consensus op overlegpagina, worden bewerkingen door iemand die niet deelneemt aan het overleg terug gedraaid. Graag beveiligen gedurende de rest van de verkiezingscampagne. 143.176.216.29 24 mei 2015 08:41 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Hier is geen sprake van een bewerkingsoorlog. Ronn heeft uw bewerking teruggedraaid en is daarna de discussie begonnen op de OP. Hiermee is het duidelijk dat er geen sprake van consensus is (een andere gebruiker die het min of meer eens is met u, is nog geen consensus). Het terugdraaien van Ronn door u was een verkeerde handeling, omdat er geen consensus is. U had de discussie verder moeten voeren en pas bij consensus had u mogen terugdraaien. Dus nu is het zaak om eerst consensus te bereiken en dan wel of niet het artikel in die categorie te plaatsen. Mbch331 (Overleg) 24 mei 2015 08:51 (CEST)
Nee, kijk eens op de OP. Ronn heeft zich niet gemengd in de discussie. 143.176.216.29 24 mei 2015 09:09 (CEST)
Tussen de gebruikers die WEL hebben deelgenomen aan het overleg bestaat consensus. 143.176.216.29 24 mei 2015 09:12 (CEST)
Ronn heeft deelgenomen aan de discussie voor hij op 22 mei uw bewerking terugdraaide. (Ronn heeft op 19 mei gereageerd. Op dat moment was het duidelijk dat er geen consensus was. Uw bewerking van 22 mei was dus eigenlijk al verkeerd. Op dat moment was er al geen consensus meer.) Mbch331 (Overleg) 24 mei 2015 09:20 (CEST)
Ronn heeft niet deelgenomen aan de discussie, hij heeft immers geen voorstellen gedaan en zijn standpunt over de categorie heeft hij ook niet bekend gemaakt. De enige bijdrage die Ronn heeft geleverd is dat hij aangaf van mening te zijn dat gebruiker S078 zich niet kon vinden in mijn uitleg. Uit de reactie van S078 blijkt juist het tegenovergestelde. 143.176.216.29 24 mei 2015 10:05 (CEST)
De bijdrage van Ronn was met een duidelijk "nee" op de vraag "Kan ik daar consensus uit concluderen?" ruimschoots voldoende om te concluderen dat hij van mening was dat er geen consensus was, en had derhalve moeten leiden tot voortzetting van het overleg alvorens opnieuw de bewerking door te voeren waar de discussie over ging. EvilFreD (overleg) 24 mei 2015 10:37 (CEST)
De bijdrage van Ronn betreft een vraag die door mij aan s078 werd gesteld. De bijdrage van Ronn was: "Nee, per s078". Hieruit blijkt duidelijk dat Ronn stelt dat s078 het volgens hem niet met mij eens is. Verder blijkt nochtans nergens uit wat de mening van Ronn is inzake het behoud van de categorie. De tekst in de revert van Ronn was: "Per OP", waarbij dus verwezen wordt naar "Nee, per s078". M.a.w. een revert omdat een gebruiker meent dat een andere gebruiker het niet met een 'anonieme' bijdrage eens zou zijn. Terwijl uit de OP juist het tegenovergestelde blijkt.143.176.216.29 24 mei 2015 11:04 (CEST)
Dat is nogal speculatief. De bijdrage van Ronn blonk inderdaad niet uit in duidelijkheid. Maar dat is geen reden om op basis van die speculaties de wijziging opnieuw door te voeren, maar eerder om Ronn om verduidelijking te verzoeken. EvilFreD (overleg) 24 mei 2015 11:33 (CEST)

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016 (2)[bewerken]

Wegens het volharden in het doordrukken van een persoonlijke overtuiging en de afwezigheid van enige bereidwilligheid om tot consensus te komen. EvilFreD (overleg) 24 mei 2015 10:07 (CEST)

Zie ook het kopje Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016 hierboven. Mbch331 (Overleg) 24 mei 2015 10:09 (CEST)
Nu was er een duidelijke bewerkingsoorlog. Pagina volledig beveiligd in de aangetroffen versie voor 1 week. Mocht er duidelijk consensus zijn, waarbij meer dan 2 gebruikers betrokken zijn, dan kan deze beveiliging eerder opgeheven worden. Mbch331 (Overleg) 24 mei 2015 10:12 (CEST)

Eva Jinek[bewerken]

Ik vind het erg overdreven dat dit lemma, omdat er een gebruiker is die weer een oude discussie oprakelt en een bewerkingsoorlog begint, voor een maand op slot wordt gezet. Nota bene in de versie van deze enkele gebruiker. Belsen (overleg) 19 mei 2015 18:10 (CEST)

Je zou inmiddels moeten weten dat een moderator altijd de voorstaande versie beveiligd en niet de gewenste versie. The Banner Overleg 23 mei 2015 16:40 (CEST)
Het is ook niet mijn voorkeursversie, en waarschijnlijk ook niet die van de afhandelend moderator. Toch is het nu zaak om op de overlegpagina overeenstemming te bereiken. Wanneer dat (veel) eerder dan die maand is, kan de beveiliging er mogelijk ook eerder af. ed0verleg 24 mei 2015 10:49 (CEST)

Wisseloord Studio's[bewerken]

Een hele club anonieme kliederaars. ErikvanB (overleg) 23 mei 2015 16:19 (CEST)

 • Contact? Een stuk of 6 ip's. ErikvanB (overleg) 23 mei 2015 16:24 (CEST)
  • Komt er nog wat van? Anders ga ik me aanmelden. Gezicht met tong uit de mond ErikvanB (overleg) 23 mei 2015 16:27 (CEST)
 • Ik heb speciaal gewacht tot je je had aangemeld ;-) Ik heb de pagina in de tussentijd (van jouw aanmelding) wel voor één dag semi-beveiligd, zodat enkel gebruikers die langer dan vier dagen een account hebben het de komende 24 uur kunnen bewerken. ed0verleg 23 mei 2015 16:34 (CEST)

Allochtoon[bewerken]

Waarom is het lemma 'Allochtoon' op slot gedaan? Ik heb een toevoeging gedaan ten aanzien van het racistische gehalte van de term:

Inmiddels heeft het woord 'allochtoon' een racistische en pejoratieve lading gekregen, aangezien het woord een negatieve connotatie heeft en in de praktijk doorgaans verwijst naar Nederlanders die niet wit zijn. In het verlengde hiervan is beargumenteerd, dat het woord 'allochtoon' als beleidstaal er in de praktijk aan bijdraagt, om voor een versterking van een onderscheid tussen de inwoners van Nederland te zorgen, en op die manier kan resulteren in onderscheid of uitsluiting op basis van huidskleur.[1] (Haar, Marleen van der & Dvora Yanow. (2015) 'Noemen en genoemd worden. De beleidscategorie 'allochtoon' als sociale identiteit', in: Davidovic, Marija & Ashley Terlouw. (2015) Diversiteit en discriminatie: onderzoek naar processen van in- en uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University Press: 263-282.)

Dit leek mij een neutrale en wetenschappelijk onderbouwde weergave van de term. Eveneens wordt er in het lemma de term 'blank' gehanteerd, terwijl de term 'wit' veel neutraler is. Ook dit zou veranderd moeten worden, aangezien een zo objectief mogelijke weergave van de term mij toch essentieel lijkt voor een encyclopedie. Vanwaar deze agressieve methode om zonder uitleg of discussie het lemma op slot te doen? 213.127.133.43 23 mei 2015 23:40 (CEST)

Hier valt niets af te handelen: de inhoud dient te worden bereikt op basis van consensus onderling en daar is deze verzoekpagina niet voor bedoeld. De pagina is beveiligd omdat er een bewerkingsoorlog aan de gang was. Zoals u kunt zien is één iemand (uzelf) het met de wijziging eens; twee anderen zijn het ermee oneens. De overlegpagina van het bewuste artikel is dan de aangewezen plaats voor discussie. Bij overeenstemming is het bewerken van de pagina in principe pas weer een optie. Velocitas(↑) 24 mei 2015 02:21 (CEST)

Sorry, een bewerkingsoorlog? Een kleine toevoeging ten aanzien van een definitie, wordt gezien als een bewerkingsoorlog? Is dat niet een klein beetje hysterisch? Wat is er in godsnaam op tegen om de definitie te verbreden als dat in wetenschappelijke publicaties een totaal oncontroversieel feit is? De toevoeging heeft bovendien een formele bronvermelding, die bestaat uit een zeer recente wetenschappelijke publicatie. Of is dat op Wikipedia niet meer wenselijk, verwijzen naar wetenschappelijke publicaties? 213.127.133.43 24 mei 2015 15:38 (CEST)

Overigens zou ik graag dit moment willen aangrijpen om kenbaar te maken, dat degene die dit lemma op slot heeft gedaan, mij elders nogal onbeschoft en bevooroordeeld bejegend heeft. Dit gaat om gebruiker EvilFred, die bij de behandeling van de term 'knuffelallochtoon, waar ik eveneens wat op aan te merken had, stelde: hoe groot is trouwens de kans dat 213.127.133.43 niet Marleen van der Haar zelf is?) zien we hier niet zo graag. Ik vind dit een nogal agressieve reactie, die op z'n minst zijn vooringenomenheid in deze discussie toont, en ik vraag me af in hoeverre dit in overeenstemming is met de richtlijnen van Wikipedia. Daarnaast is een opmerking als zien we hier niet zo graag, niet bepaald uitnodigend en tamelijk uitsluitend. 213.127.133.43 24 mei 2015 15:44 (CEST)

Nu is EvilFreD al bijna een jaar geen moderator meer, dus kan hij de pagina ook niet op slot hebben gezet. En ook als U zich onbeschoft behandeld voelt, zult U gewoon moeten overleggen. Wanneer U meent dat gebruiker EvilFreD over de grens van wat aanvaardbaar is gegaan, zijn daar andere pagina's voor om dat aan te kaarten. ed0verleg 24 mei 2015 15:55 (CEST)
 • Er wordt hier inderdaad hysterisch gereageerd, maar niet door de beveiligende collega. Met gisteren zo'n 20 edits op deze pagina is er overduidelijk wel een bewerkingsoorlog aan de gang. De standaard gang van zaken is om het lemma dan enkele dagen te beveiligen. Dat is hier ook gedaan, niet meer en niet minder. U heeft dus enkele dagen de tijd om medestanders in de discussie te vinden. Als u dat lukt, kunt u over een paar dagen gewoon de door u gewenste edits doen. Het verzoek om de beveiliging nu op te heffen: Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. CaAl (overleg) 24 mei 2015 16:14 (CEST)
 • De vele bewerkingen van mijn kant waren voornamelijk bedoeld om de tekst qua syntaxis te verbeteren, en dus niet om bepaalde informatie door te drammen. Het lijkt mij echter een essentiële toevoeging, dat het woord 'allochtoon' in de hedendaagse samenleving door veel mensen wordt gezien als een term die de facto racistisch werkt. Deze notie wordt in wetenschappelijke publicaties breed gedragen. Ik heb er verder totaal geen persoonlijk belang bij om dat te vermelden, noch een wetenschappelijk belang (omdat ik deel zou nemen aan de publicaties waarnaar ik verwijs, de aantijging van EvilFreD, die volledig uit het niets kwam, en totale onzin is). Desalniettemin is het zo, dat gebruiker EvilFreD, die op een andere pagina mij nogal hatelijk en onbeschoft bejegend heeft en totaal niet objectief is, verantwoordelijk is om de bewerking terug te draaien. Mijn vraag is dus, wat hem die volmacht geeft. Kan dat dan zomaar? En vooral waarom? 213.127.133.43 24 mei 2015 18:06 (CEST)
  • Kunt u eens opzoeken wat racisme betekent? ErikvanB (overleg) 24 mei 2015 18:11 (CEST)
 • Waarom? Kun je dat zelf niet? 213.127.133.43 24 mei 2015 18:50 (CEST)
  • Anonieme gebruiker, schei eens uit met dat opgewonden standje. De manier waarop u meent collega's te moeten aanspreken, nodigt bepaald niet uit tot verder overleg. Malinka1 (overleg) 24 mei 2015 19:36 (CEST)
Ik verzoek de anonieme gebruiker vriendelijk doch dringend het verzoek bij afgehandeld te laten staan, zoals dat inmiddels door drie (!) collega's is verplaatst. Punt is en blijft dat de inhoudelijke discussie niet hier plaatsvindt, maar op de overlegpagina van het artikel. Uw beklag hier blijven doen haalt helemaal niets uit en gaat na verloop van tijd alleen maar averechts werken. Velocitas(↑) 24 mei 2015 19:42 (CEST)

Een tamelijke mate van verbazing, beste Malinka, ten aanzien van de gang van zaken hier, lijkt me op z'n plaats. Zeker na de agressieve reactie van gebruiker EvilFreD, en nu, na de nogal belerende en neerbuigende vraag van gebruiker ERikvanB. Kunt u eens opzoeken wat racisme betekent? Alsof wij dat beide niet weten. Ik zie derhalve ook niet wat er zo opgewonden was aan mijn reactie. Als Erik gewoon vraagt om mijn mening eens nader te verklaren, dan had ik dat uiteraard met alle plezier gedaan.

Dan zou ik bijvoorbeeld hebben gezegd, dat de racistische lading waar ik over sprak, zich nadrukkelijk manifesteert in de uitwerking van de term; zoals deze term zich dus de facto manifesteert in onze samenleving. Woorden kunnen op denotatief niveau en op connotatief betekenis hebben. In het verlengde daarvan is het dus zo, dat een term een formele betekenis heeft, maar dat een term ook in de praktijk zijn uitwerking heeft. Een groot aantal wetenschappers hebben in dat licht geconcludeerd, dat de term zich vandaag de dag nogal racistisch manifesteert (witte Nederlanders, ook al zijn ze formeel een allochtoon, zullen niet snel als zodanig worden benoemd). Ik heb dat uiteengezet in een kleine toevoeging, ondersteund met de meest recente wetenschappelijke publicatie aangaande deze kwestie. En spontaan wordt het lemma gesloten en vallen mij agressieve en belerende reacties ten deel, zoals die van EvilFreD en ErikvanB. Het zou volgens mij beter zijn als je die reacties eens terechtwijst. 213.127.133.43 24 mei 2015 20:00 (CEST)

@ Velocitas, dat begrijp ik. Maar als men nogal vreemd reageert, mag ik men toch op z'n minst van repliek voorzien? 213.127.133.43 24 mei 2015 20:01 (CEST)

Gelieve niet op deze verzoekpagina verder discussiëren. Sjoerd de Bruin (overleg) 24 mei 2015 20:13 (CEST)

Eurovisiesongfestival 2016[bewerken]

Net zoals de voorbije jaren ook nu graag weer een beveiliging van één jaar voor niet-geregistreerde gebruikers; er wordt weer te veel geroddeld. Takk (overleg) 25 mei 2015 15:40 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Op dit moment valt het nog wel mee. Omdat er toevallig door 2 anonieme gebruikers geruchten zijn toegevoegd, die in 1 klap weer zijn verwijderd, is het nog geen reden om meteen te beveiligen. Mochten anoniemen doorgaan, kan je terugkomen. Mbch331 (Overleg) 25 mei 2015 15:50 (CEST)
Sinds de creatie van het artikel, een week geleden, zijn er meer anonieme dan andere wijzigingen doorgevoerd, die bijna zonder uitzondering tot ingrijpen van andere gebruikers leidden. Ik snap deze beslissing niet, eerlijk gezegd. Takk (overleg) 25 mei 2015 15:56 (CEST)

Eurovisiesongfestival 2015[bewerken]

Zelfde als voorgaande. Graag een verlenging van de beveiliging van een paar weken, totdat het uit de actualiteit verdwenen is en er minder vandalisme is. Takk (overleg) 25 mei 2015 15:40 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Vandaag geen anoniemen die bijgedragen hebben en het niet relevant feitje is door een bevestigde gebruiker toegevoegd, dus haalt de gewenste beveiliging niet eens iets uit. Mbch331 (Overleg) 25 mei 2015 15:50 (CEST)

Wisseloord Studio's[bewerken]

Pagina was een dag beveiligd, maar nu gaat het een dag later toch meteen weer door. Misschien is een week beter. ErikvanB (overleg) 25 mei 2015 15:59 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Natuur12 (overleg) 25 mei 2015 16:01 (CEST)

Eurovisiesongfestival 2016[bewerken]

Nieuw verzoek. Er zijn vandaag tientallen anonieme wijzigingen aangebracht, zoals elk jaar het geval is. En traditiegetrouw gaat het om slechte bijdrages die door ons moeten worden teruggedraaid. En elk jaar wordt de pagina vervolgens voor een jaar beveiligd tegen anonieme wijzigingen. Graag hetzelfde voor 2016. Takk (overleg) 25 mei 2015 20:18 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Mbch331 (Overleg) 25 mei 2015 20:20 (CEST)

Allochtoon (persoon)[bewerken]

Opnieuw een bwo. ErikvanB (overleg) 27 mei 2015 17:58 (CEST)

Wat zijn jullie een stelletje kinderen. Diverse malen heb ik nu gebruikers aangespoord om over deze materie te discussiëren op de overlegpagina, maar dit wordt stelselmatig geweigerd en structureel wordt mijn toevoeging teruggedraaid. Ik vind dit beneden alle peil en volgens mij is het ook absoluut niet in overeenstemming met de normen die gelden op Wikipedia! Ik spoor een moderator dus ook aan om hier wat aan te doen. Mijn toevoeging bevat een adequate bron, en bovendien wordt de inhoud breed gedragen in wetenschappelijke publicaties! In het verlengde daarvan heb ik de recentste bron genomen. De terugdraaiingen die door gebruikers Toth, ErikvanB en Malinka zijn gedaan is een droevige vorm van pestgedrag en vandalisme. Derhalve vind ik ook dat een moderator dit gedrag moet corrigeren , want dit gaat echt nergens over. Basale wetenschappelijke kennis wordt gewoon achter gehouden! 213.127.133.43 27 mei 2015 18:07 (CEST)

Reeds uitgevoerd door een collega. Ik constateer dat er een discussie plaatsvindt op de overlegpagina. Dat u tussendoor uw wijzigingen doorvoert getuigt anders ook niet van fatsoen. Als u er niet uitkomt, kunt u op deze verzoekpagina input van anderen vragen. Discutabele wijzigingen horen echter pas te worden doorgevoerd als er een zekere consensus bereikt is. Die ontbreekt tot op heden. Velocitas(↑) 27 mei 2015 21:17 (CEST)
Het is trouwens ook niet handig om eerst serieuze medegebruikers, die meedoen met de inhoudelijke discussie en kennelijk een andere mening zijn toegedaan, weg te zetten als een "stelletje kinderen", om vervolgens een moderator op te roepen wat te doen. Discussies winnen we hier op de inhoud, niet op persoonlijke aanvallen. Als het niet lukt om de discussie op de inhoud te winnen, zou het zomaar kunnen zijn dat de tegenstanders een punt hebben. Als het niet lukt om geen persoonlijke aanvallen te doen, zal een moderator er voor kunnen zorgen dat u niet meer kunt bijdragen. CaAl (overleg) 27 mei 2015 21:31 (CEST)
Aldus is reeds geschiedt... Josq (overleg) 27 mei 2015 21:33 (CEST)